TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU..."

Transkript

1 TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... MKK KAYD-e SİSTEM ve e-mkk PROJESİ (Hesap Açma, Kıymet Transferleri, Rehin/Teminat ve Temerrüt Raporlama Modülleri) DANIŞMA VE GÖRÜŞ RAPORU (I) Ağustos 2003

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:...3 I. HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE SAKLAMA SİSTEMLERİNDE MEVCUT HUKUKİ DURUM...5 A) Borsaya Kote Edilmemiş Hisse Senetleri... 5 B) Borsaya Kote Hisse Senetleri ve İmmobilize Saklama... 6 II. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş (MKK)...9 A) Kuruluş ve Faaliyete Geçiş... 9 B) Ortaklık Yapısı... 9 C) Denetim... 9 III. KAYDİ SİSTEME İLİŞKİN MEVZUAT...10 A) Yasal Çerçeve B) Mevzuat Uyarınca MKK ya Verilen Görev ve Yetkiler IV. KAYDİ SİSTEMİN AVANTAJLARI VE HEDEFLERİ...13 A) Avantajlar: B) MKK nın Hedefleri: V. MKK NIN MİSYON ve VİZYONU...14 VI. KAYDİ SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ...15 A) Yasal Süreç Senet Basımının Ancak Talep Halinde Mümkün Olduğu Süreç Senet Basımının Mümkün Olmadığı Ancak Halen Basılı Olanların Belirli Süre Sonuna Kadar İmha edilmeden Muhafazasının Mümkün Olduğu Süreç B) Uygulamaya Geçiş Süreci VII. KAYDİ SİSTEMİN GENEL UYGULAMA İLKELERİ...17 A) Genel İlkeler B) Takasbank İşlevlerine İlişkin İlkeler: C) Virmanlarda Yeni İlkeler VIII. HESAP AÇILIŞI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER...22 IX. KIYMET DEVİR VİRMANLARINA İLİŞKİN İLKELER...23 A) Serbest Virman (Free Of Payment Transfer) B) Takas Amaçlı Virman (TAV)

3 1. Takas Amaçlı Virmanda Aracı Kurum İşlemleri Takas Amaçlı Virmanda (TAV) Saklamacı Kurum İşlemleri C) Şartlı Virman D) Referanslı Virman E) Yeni Virman Model Ve Prosedürünün Avantajları X. REHİN/TEMİNAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER...37 A) Aracı Kurum un Özkaynağından Kredi Kullandırılması veya Açığa37 Satış Rehninin Alınması Özkaynak/Kredili Menkul Kıymet in Rehne Verilmesi/Çözülmesi37 2. Rehindeki Kıymetin Satışı i. Yatırımcının Satışı ii. Aracı Kurumun Satışı Rehindeki Kıymet Satışının İptali Rehindeki Kıymetin Portföye Alınması B) Banka Kredisi Kullanılması Rehin Verme Rehin Çözme Rehindeki Kıymetin Satışı i. Yatırımcının Satışı ii. Bankanın Satışı Rehindeki Kıymetin Portföye Alınması Rehindeki Kıymetlerin Yatırımcı Adetlerinin Düzenlenmesi Rehindeki Kıymetlere İlişkin Genel Kurul Blokajı C) Rehin/Teminat Prosedürünün Avantajları: XI. HİSSE SENEDİ TEMERRÜTLERİNİN GÖZETİM AMAÇLI RAPORLANMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER...43 XII. GÖRÜŞ VE DANIŞMA

4 GİRİŞ: Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi (dematerialization) sürecinin yer aldığı kaydi sistem; sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuki sistem olarak tanımlanabir. Fiziki olarak menkul kıymet basılması uygulamasından vazgeçilmesi, bu uygulamanın getirdiği maliyetlerden ve risklerden kurtulmaktan öte, bir bütün olarak haksahipliği bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması ve takas/saklama sisteminin etkin ve güvenilir çalışmasını sağlamaya yöneliktir. Sermaye piyasası araçlarının elektronik ortamda kayden izlenmesi herşeyden önce çağdaş bir uygulama olması, belirtilen araçların güvenilirliği, katılımcılara doğrudan ve dolaylı olarak daha düşük maliyetlerde hizmet sunulması, yasal sahiplik (kıymete bağlı hakların kullanımında sağlanan otomasyon ve bunun getirdiği hız), sermaye piyasasında maliyet tasarrufu sağlanması, basit ve kullanışlılık kriterlerinin tamamının yerine getirilmesi ve bir alt yapı hizmeti olarak ihraçcılara ve aracı kuruluşlara yatırımcılara yönelik katma değeri yüksek yeni hizmetler sunulması için zemin sağlanması açısından son derecede gereklidir. Kaydi sistemin kuralları esas itibariyle Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve bu Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu nca (SPK) yayımlanmış ilgili tebliğle belirlenmektedir. MKK, bu yasal çerçeveyi etkin bir şekilde uygulamaya geçirmekle kendini yükümlü görmektedir. Kaydi Sistem kanunen tüm sermaye piyasası araçları için öngörülmekle birlikte, hangi aracın ne zaman kaydi sisteme tabi olacağına karar verme yetkisi SPK nın yetkisindedir. MKK halen bilgi işlem alt yapısını ve gerekli uygulama yazılımlarını geliştirmekte olup, 2004 yılı ikinci yarısında faaliyete hazır hale gelmeyi planlamaktadır. Bu çalışma MKK bilgi işlem yazılımlarının hazırlanmasında, yasal çerçeveden hareketle esas alınacak iş modellerini tanımlayarak ilgili tarafların görüşüne sunmayı amaçlamaktadır. İş modeli ve süreçler sermaye piyasası aracı ayırımı olmaksızın tüm araçlar için geçerli olup, öncelikle hisse senedi işlemlerinde uygulanması öngörülmektedir. Bu çalışma ile görüşe sunulan konular sistemin genel uygulama ilkeleri ile işlem hacminin büyük çoğunluğunu oluşturması beklenen haksahipleri için hesap açılması, takas amaçlı olanlar dahil hak sahipleri arasında kıymet transferleri, rehin ve teminat işlemleri ile hisse senedi temerrüt işlemlerinin raporlanmasını kapsamaktadır. Kaydileştirme tebliğinin öngördüğü fiziki/kaydi geçiş süreci, ihraçcı işlemleri (bedelli-bedelsiz artırımlar, itfalar, temettü ödemeleri), haciz ve işlem yasakları, gözetim, yatırımcı bilgilendirme 3

5 gibi konular ile şartlı virman ve ödünç işlemlerine ilişkin uygulama modelleri üzerinde halen çalışılmakta olup ikinci bir rapor ile yine ilgili tarafların görüşüne açılacaktır. Bu kapsamda, Türkiye de sermaye piyasasının modernizasyonunda bir kilometre taşı olarak gördüğümüz kaydi sistemin, uygulamada tümüyle raporumuzda açıklanan ilke ve prosedürlere göre şekillendirileceği, MKK, üye aracı kuruluşlar ve ihraçcılar ile düzenleyici kurumların buna göre iş akışlarını belirleyip uygulama çabasına girecekleri ve bilgi işlem uygulama geliştirme projelerinde geri dönüş ve geç safha revizyonlarının önemli zaman ve kaynak israfına yol açma riskleri bulunduğu da dikkate alınarak, Raporumuzun VII-XI.bölümlerinde açıklanan uygulama model ve prosedürlerine ilişkin oluşturulacak ayrıntılı görüş ve önerilerinizin Kaydi Sistem Projesinin başarıyla hayata geçirilmesinde önemli bir katkısı olacaktır. Raporun ilk altı bölümünde hisse senedi örneğinden hareketle fiziki sermaye piyasası araçları için sermaye piyasamızdaki mevcut hukuki ve fiili işleyiş açıklanarak MKK nın kurumsal kimliği ve kaydi sistem mevzuatı hakkında bir ön bilgi verilmektedir. Sonraki beş bölümde ise görüş ve değerlendirmeye sunulan kaydi sistemin ilk grup uygulama model ve prosedürleri yer almaktadır. Görüşlerinizi aşağıdaki adrese gönderebilir ve e-posta adreslerinde belirtilen kişilerden ihtiyaç duyabileceğiniz ilave bilgiler alabilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kaydi Sistem Müdürlüğü Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 1-15 Kat: Elmadağ-Şişli / İSTANBUL Telefon : Fax :

6 I. HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE SAKLAMA SİSTEMLERİNDE MEVCUT HUKUKİ DURUM Uygulamada sermaye piyasası araçları arasında en önemli grubu Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre kıymetli evrak ve SPKn na göre menkul kıymet sayılan hisse senetleri oluşturmaktadır. TTK md. 409, f.1 uyarınca senet hamiline veya nama yazılı olabilmektedir. Kıymetli evrak, belirli ve ortak nitelikleri bulunan senetleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Senette yer alan hakkın mahiyeti itibariyle maddi bir varlığa sahip olmaması nedeniyle, senedin madden var olması hakkın varlığına karine teşkil etmektedir. Söz konusu durumda hak senetden bağımsız olarak devredilemez. Bugün itibariyle SPKn uyarınca halka açık anonim ortaklık vasfını taşıyan yaklaşık 900 şirketten 300 şirketin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetlerler Borsası nda işlem görmektedir. Bu şirketlerin borsaya kote hisse senetlerinin alım-satımı Borsa nezdinde gerçekleşmekte, takas ve saklamaları ise İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından yapılmaktadır. Ugulamada karşılaşılan zorunluluklar nedeniyle dönem içinde Borsaya kote şirket hisseleri üzerindeki hakların nakli ve senetlere bağlı hakların kullanılması klasik sisteme göre birçok şekilsel farklılığın ve bazı durumlarda hukuki boşlukların doğmasına yol açmıştır. A) Borsaya Kote Edilmemiş Hisse Senetleri Bu hisse senetleri açısından TTK nun kıymetli evrak disiplininden ayrılınmamıştır. TTK 415 ve 559 maddeleri uyarınca, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade edebilmekte, mülkiyet veya sair bir ayni hak tesisi maksadıyla kıymetli senedin devri için senet üzerindeki zilyetliğin devri de aranmaktadır. Zilyetliğin devri, fiili teslimin yanısıra; kısa elden teslim, hükmen teslim ya da zilyetliğin havalesi gibi yollarla da gerçekleşebilir. Nama yazılı hisse senetleri ciro ve senedin teslimi yoluyla devredilebilirler. (TTK md. 416/II). Ancak devralan kişinin ortaklığa karşı pay sahibi sıfatını kazanabilmesi için bu şartın yerine getirilmesi yeterli olmayıp ayrıca devir işleminin pay defterine kaydı gereklidir. Aksi halde temettüye hak kazanabilecek ancak oy hakkını kullanamayacaktır. 5

7 Avantajları: Hukuki boşluğun bulunmaması, Nama yazılı senetlerde ciro zincirinin takip edilebilmesi, Rehin ve sair ayni hakların tesisisinde belirlilik, ihtilaf ihtimalinin düşük olması. Dezavantajları: Hırsızlık, yangın vs. nedenlerden kaynaklanabilecek zararlara karşı yüksek risk, Alıcı ve satıcıyı bir araya getirebilecek bir pazarın kullanılamayışı, likiditenin düşük olması, fiyatlandırmanın subjektif olabilmesi, Hisse senedinin fiziksel tesliminin gerekli olması nedeniyle oluşan zaman kaybı ve maliyet, Çok sayıda küçük montanlı alım-satımın operasyonel olarak çok zor olması, Senetlerin yıpranması, kuponlarının kaybolması, Sahte senet riski, Genel Kurullara katılabilmek için nama yazılı senetlerin fiziken tesliminin zorunlu olması, Temettü alınabilmesinin şirkete bizzat kar payı kuponlarının ibraz edilerek mümkün olması. B) Borsaya Kote Hisse Senetleri ve İmmobilize Saklama Ülkemizde borsaya kote hisse senetlerine ilişkin takas ve merkezi saklama faaliyetleri Takasbank tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla, mevcut sistemde Takasbank fiziki sermaye piyasası araçlarının saklanması görevini üstlenmektedir. İMKB üyesi aracı kurum ve bankalar, borsada işlem gören müşterilerine veya kendilerine ait menkul kıymetleri Takasbank dışında hiçbir yerde fiziki olarak saklayamazlar. Borsa üyesi aracı kuruluşların hisse senedi işlemleri için Takasbank ta kendi adları altında tutulan hesapları bulunmaktadır. Ayrıca, her üye aracı kuruluş, müşterileri adına alt hesap tesis etmek ve onlar adına yaptıkları hisse senedi devir işlemlerini bu hesaplara yansıtmakla yükümlüdür. Takasbank a teslim edilen menkul kıymetler mislen ve aynen saklama adı verilen iki ayrı yöntemle saklanmaktadır. Mislen Saklama yönteminde; saklama merkezine teslim edilen aynı cinsten bütün kıymetler birarada (havuzda) saklanır. Küpür bilgileri ve diğer özellikleri itibarı ile aynı olan menkul kıymetler saklama merkezi nezdinde aynı havuza dahil olduklarında misli bir nitelik kazanırlar. İade aynen değil, mislen yapılır. Borsa üyesi saklama hesabı sahiplerince 6

8 Takasbank'a teslim edilen kıymetler teslim sırasında aynen saklama istendiği belirtilmemiş ise mislen saklanır. Aynen Saklama, küpür bilgileri, hakları ve diğer özellikleri aynı olan menkul kıymetlerin iadesi de aynı olmak koşulu ile saklatan adına ayrı bir yerde muhafaza edilmesidir. Aynen saklamada bulunan kıymetler ile borç kapama işlemi yapılamaz. Borsada işlem görmeyen kıymetler ve Borsa üyesi olmayan saklama hesabı sahiplerinin kıymetleri aynen saklanır. Aynen saklama sisteminde saklanan kıymetler, saklatanın alt hesapları bazında ayrıntılandırılmaz. Takasbank saklama yönteminin belirlenmesinde halka açık kısımların mislen, halka kapalı kısımların aynen saklama hesaplarında izlenmesine dikkat etmektedir. Mislen saklama sisteminin sonucu olarak, Takasbank kasalarında saklanmakta olan hisse senetleri üye veya müşteri bazında ayırıma tabi tutulmaksızın hareketsiz (immobilize) hale gelmiş bulunmaktadır. Gerek nama yazılı gerek hamiline hisse senetleri üzerinde mülkiyet değişikliği sonucunu veren işlemler hesaplar arasında havale (zilyetliğin havalesi) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Borsada işlem gören hisse senetlerinin takası Takasbank ta yapılmakta ve fiziki çıkış yapılmadığı takdirde, merkezi saklama kuruluşu olan bu Bankada saklanmakta, sonuçta Borsada gerçekleştirilen alım-satımların devir işlemleri kaydi olarak yapılmaktadır. Takasbank ta istisnai nitelikteki seri numarası bazında aynen saklama dışında, misli saklama sistemi ugulanmakta ve buna bağlı olarak senetler toplu olarak saklanmaktadır. Misli saklama sisteminde senetler hak sahipleri ve seri numaraları eşleştirilerek saklanmadığı için, bu senetlerin fiziki varlığı hak sahiplerini göstermeye yeterli olmamakta, gerçek hak sahipleri Takasbank kayıtlarına göre tespit edilmektedir. Bu görünüşüyle Takasbank ta uygulanmakta olan sistem Toplu Saklama olarak nitelendirilebilir. Toplu saklamada, müşteri tarafından misli nitelikte bir kıymetli evrak bankaya tevdi edilmekte ve ayrıca bankaya bunları kendisinin ya da bir toplu saklama merkezinin elinde bulunan aynı cinsten diğer kıymetli evrak ile birleştirme yetkisi tanınmaktadır (Hamiline yazılı kıymetli evrak ile beyaz ciro ile devredilmiş olan emre yazılı kıymetli evrak bu niteliği haizdirler. Dolayısıyla hamiline hisse senetleri ile beyaz ciro ile devredilmiş olan nama yazılı hisse senetleri misli kıymetli evraktandır). Toplu saklama, kıymetli evrakın iki tanımlayıcı unsurunu da bertaraf etmiştir. Bunlardan birincisi hakkın senetsiz devredilemeyeceği, ikincisi ise hakkın senetsiz dermeyan olunamayacağıdır. Bunun yerini uygulamanın kendi yarattığı, toplu saklamacı kuruluşun kayıtları almıştır. 7

9 Avantajları: Senetlerin fiziken karşı tarafa tesliminin gerekmemesi, Senette zamanla oluşabilecek yıpranma vs. nin önlenmesi, Operasyonel işlemlerin kolaylığı, gün içinde çok sayıda işlemin yapılabilmesinin mümkün kılınması, Çalınma, yangın vs. tehlikelere karşı koruma, Temettü işlemlerinin yatırımcı adına gerçekleştirilmesi, Genel Kurullara katılmanın kolaylaştırılmış olması, Şeffaflık, denetime açık olması, pazar ve müşteriler hakkında denetlleyici kurumlara toplu bilgi sunabilmesi, Alacaklı üçüncü kişilerin hukuki takip imkanının artırılmış olması. Dezavantajları: Kasalarda fiziken saklanmakta olan hisse senetlerinin nev ileri konusunda belirsizlik, Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin de hamiline yazılı hisse senedi sahibiymişçesine genel kurul blokajına zorunlu kılınmaları, Nama yazılı hisselerin belirlenme ve bu şekilde ortaklık pay defterlerinin güncellenebilmesini sağlama imkanının olmayışı, Haciz, tedbir kararı gibi konularda gerçek hak sahibinin zarar görmesi olasılığı, Sahte senet riskinin sürmesi, Fiziksel saklamadan kaynaklanan maliyetler, Rehin ve diğer ayni hakların tesisinde hukuken gerekli ve basit bir altyapının bulunmaması. 8

10 II. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş (MKK) A) Kuruluş ve Faaliyete Geçiş tarihinde 4487 sayılı Kanun ile SPKn na eklenen 10/A maddesinde sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi hükme bağlanmıştır. Buna göre MKK esas sözleşmesinin ticaret siciline tescil edildiği tarihinde hukuken kurulmuş ve Haziran.2002 tarihinden itibaren teşkilatlanmasına başlamıştır. Kanunen kendisine verilen Yatırımcıları Koruma Fonunu temsil ve idare işlevini faal olarak halen yürütmekte olup, diğer taraftan kaydi sistem için bilgi işlem alt yapı kurma çalışmalarını sürdürmekte ve 2004 yılının ikinci yarısında faaliyete hazır hale gelmeyi planlamaktadır. B) Ortaklık Yapısı Ana sözleşmesinde tüzel kişi kurucuları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) ve İstanbul Altın Borsası (İAB) olarak belirlenen ve kuruluş sermayesi 1 trilyon lira olan MKK nın sermayesi Ağustos.2003 te gerçekleştirilen artış sonrasında tamamı ödenmiş 3 Trilyon (Üç trilyon) TL dir. Kurucu Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) 1) İMKB ) Takasbank ) TSPAKB ) İAB ) Diğer C) Denetim MKK Yönetmeliği uyarınca anonim ortaklık olarak kurulan MKK, ilgili mevzuat ve esas sözleşmesi hükümleri uyarınca SPK nın gözetim ve denetimi altına alınmıştır. Bakanlar Kurulunun MKK Yönetmeliğine göre; - SPK, MKK dan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilir. - SPK yı temsilen bir üye MKK yönetim kurulu başkanı sıfatıyla atanır. 9

11 - MKK nın esas sözleşmesinde değişiklik yapılabilmesi SPK nın uygun görüşüne tabidir. - SPK gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir III. KAYDİ SİSTEME İLİŞKİN MEVZUAT Kaydi sisteme ilişkin mevzuat: 1) SPKn nun 10/A ve Geçici 6 ncı ve 7 nci maddeleri, 2) MKK Yönetmeliği 3) Kaydileştirme Tebliği 4) MKK tarafından hazırlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyelik Usül ve Esasları Hakkında Sirküler (taslak halindedir). şeklinde belirlenmiştir. SPKn 10/A maddesi uyarınca hazırlanan tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik (MKK Yönetmeliği) MKK nın bir anonim ortaklık şeklinde kurulmasını öngörmüştür. SPK tarafından hazırlanan MKK ana sözleşmesinin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması ile MKK faaliyetlerine başlamıştır. SPK tarafından çıkarılan Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Kaydileştirme Tebliği) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SPKn nun 10/A ve Geçici 6 ve 7 nci maddeleri ilgili mevzuatın hiyerarşik olarak en üst normları olarak kaydi sistemde hakların kaydının tutulmasına ilişkin esasları belirlemiştir. MKK Yönetmeliği anılan kanun maddelerine göre bir alt düzenleme olup, MKK nın çalışma esasları, görev ve yetkileri ile aracı kuruluş (banka ve aracı kurumlar), hesap temsilcileri (yetkili bankalar) ve ihraçcıların MKK üyelik şartları bu yönetmelikle belirlenmiştir. Üyelerin MKK nezdindeki hesap türlerine, işlemlerine vb. konulara ilişkin kaydi sistem kuralları ise SPK tarafından çıkarılan Kaydileştirme Tebliği ile düzenleme alanı bulmuştur. 10

12 A) Yasal Çerçeve SPKn madde 10/A maddesi: - Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenir. - Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kayıt edilen haklar bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanmaz. Sermaye piyasası araçlarının nama veya hamiline yazılı hesaplarda kayıt esasları ile kayıtların nasıl tutulacağı ve kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca bir tebliğ ile belirlenir. - Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır. - Kurul bu madde kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibariyle belirleyebilir. - Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraçcılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır. - Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraçcılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur. - Merkezi Kayıt Kuruluşunun personeli hakkında, Kanunun 25 inci maddesi hükmü uygulanır. hükümlerini içermektedir. SPKn 10/A maddesi ile öngörülen kaydi sistem çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması ile bunlara ilişkin hakların kayıtlarına ilişkin sistem köklü bir değişikliğe uğratılmaktadır. Bu değişiklik ve sisteme getireceği avantajlar madde gerekçesinde..sermaye piyasalarının şeffaflaşması konusunda en ciddi ve köklü reform çalışmalarından biri gerçekleştirilmektedir..sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçirilmesi kağıt basımını ortadan kaldıracak, halka arzlarda ve sermaye artırımlarında ihraçcı şirketlerin maliyetleri azalacaktır. Gerek halka arzedilen gerekse halka arzedilmeyen hisse senetleri ve ihraçcı halka açık şirketlerin ortaklık bilgileri daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilecektir. Sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak tutulması çalınma, sahte araç basımı ve araçların fiziki olarak hasar görme risklerini ortadan kaldıracaktır. Halka açık şirketlerin sermaye artırımı ve temettü ödemelerinde verilen hizmetler kolaylaşacak ve daha kısa sürelerde 11

13 gerçekleştirilebilecektir. Keza hisse senetlerinin kaydi olarak tek bir yerde tutulması takas işlemlerinde kolaylık sağlayacak ve temerrütleri azaltacaktır. Sonuç olarak, sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçirilmesiyle, sermaye piyasasında güven ve şeffaflık sağlanacak ve piyasanın derinliği artacaktır... şeklinde kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. B) Mevzuat Uyarınca MKK ya Verilen Görev ve Yetkiler SPKn nun 10/A maddesiyle temel yapı olarak MKK esas alınarak, kaydi sistem bu yapı üzerine inşa edilmiştir. 10/A maddesiyle MKK ya kaydi sisteme ilişkin olarak verilen genel görev ve yetkiler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan MKK Yönetmeliğiyle detaylandırılmıştır. MKK Yönetmeliğinde MKK nın ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izleyerek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbiriyle tutarlılığını kontrol etmek ve Yatırımcıları Koruma Fonu nu idare ve temsil etmek amacıyla kurulduğu belirtilerek, - Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek, - Kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Kurul'a bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, - Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak, - Kurul tarafından Kanun'un 10/A maddesine göre kaydı tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, öngörülen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen araçların yönetime ilişkin haklarını kullanmak, mali haklarını kullanmak ve izlemek. - Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince Fon adına yapılması gereken işlemleri yapmak, - Kurul tarafından tedrici tasfiyelerine karar verilen aracı kurumların tasfiye işlemlerini Yatırımcıları Koruma Fonu adına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, - Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı, çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak, bu amacı çerçevesinde MKK nın görevleri olarak sayılmıştır. SPKn 10/A maddesi ve MKK Yönetmeliği ile MKK nın görev ve yetkilerinin çerçevesi çizilirken, MKK nezdinde tutulacak kayıtların tabi olacağı usul ve esaslar ise SPK tarafından çıkarılan Kaydileştirme Tebliği ile belirlenmiş 12

14 bulunmaktadır. Tebliğle MKK üyelerinin kimler olabileceği, bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin niteliği ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. IV. KAYDİ SİSTEMİN AVANTAJLARI VE HEDEFLERİ A) Avantajlar: Tüm piyasa aktörleri için daha düşük risk ve maliyet, Her yıl milyonlarca dolar tutarında ithal sertifika basım ve ihraç masrafından tasarruf, Personel, saklama, sigorta ve borçlanma/ödünç maliyetlerinden tasarruf, İhraççılar için sağlıklı ve güvenilir ortaklık pay defteri bilgilerini edinme imkanı, Sermaye artırımı, temettü ödemeleri ve ortaklarla ilişki ve iletişimlerde zaman ve maliyet avantajı, Sıfır sahte/kayıp/çalınma riski maliyeti, Daha kısa, etkin ve hızlı takas süreci, Şirket-ortak ilişkilerinde etkinlik, ortaklık haklarının kullanımında kolaylık Olası suistimalleri teşhis imkanı ve sistemik riski azaltma, Uluslararası entegrasyonu kolaylaştırma. B) MKK nın Hedefleri: Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin tüm hakların kayıtlarının bilgisayar ortamında ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulması, İhraçcılar, aracı kuruluşlar, yatırımcılar ve düzenleyici kuruluşların MKK bilgilerine WEB aracılığıyla erişebilmeleri ve rapor alabilmeleri, Üyelerin ve aşamalı olarak yatırımcıların web tabanlı erişim üzerinde MKK Kaydi Sistem Veritabanında (KSV) izin verilen değişiklikleri yapabilmeleri, Teknik altyapının günümüz güvenlik, erişim çeşitliliği, platform bağımsız uygulama sunucusu teknolojisiyle esnek bir anlayışla düzenlenebilmesi, SPK ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından istenen hizmetlerin kısa zamanda verilebilmesi, Tüm katılımcılar için katma değeri yüksek hizmetlerin ucuz maliyetle verilmesi, Aracı kuruluşlar için borsa içi ve borsa dışı hisse senedi ve diğer sermaye piyasası araçlarının takasını kolaylaştırmak ve ucuzlatmak yanında ihraçcılar, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar için piyasa etkinliğini artıracak, risk takip ve yönetimini kolaylaştıracak şekilde tüm piyasa aktörlerinin ihtiyaçlarını gözeterek düşük maliyetli hizmetler üretilmesi, e-devlet ile esnek ve kolay işbirliğinin sağlanabilmesi 13

15 V. MKK NIN MİSYON ve VİZYONU MİSYON: Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin tüm hakları, elektronik ortamda kaydi şekilde ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri bazında tutmak. SPKn ve ilgili mevzuat uyarınca, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin olarak MKK nın misyonu anılan şekilde belirlenmiştir. MKK, tüm sermaye piyasası araçları için kaydi merkezi saklama kuruluşu şeklinde tanımlanmaktadır. Web tabanlı bir saklama hizmeti, etkinliğin artırılması, risk yönetimine katkısı ve küçük yatırımcıdan global saklamacı bankalara kadar her düzeydeki katılımcıya düşük maliyetle hizmet verilmesi imkanlarını sağlaması nedenleriyle kaydi sistemin ana teknolojik unsuru olacaktır. Bu yapılanma Kayd-e Sistem olarak adlandırılmakta ve MKK nın misyonunu vurgulamaktadır. Bu çerçevede, Kayd-e Sistem ileri ve yüksek güvenlikli bir teknoloji ile oluşturularak, aracı kuruluşların operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek olmasının yanısıra internet ve diğer mobil iletişim imkanlarının kullanılmasıyla da sermaye piyasası aracı ihraçcılarına, yerli ve yabancı her türlü yatırımcıya sisteme ulaşma, bilgi alma ve işlem yapma imkanı tanımış olacaktır. VİZYON: İhraçcılar, aracı kuruluşlar ve milyonlarca sermaye piyasası yatırımcısının buluştuğu bir merkezi kaydi saklama sistemi oluşturarak; teknolojik kurumsal yönetişim platformu üzerinde etkin, güvenli ve modern bir sermaye piyasası portalını bilgi otoyoluna entegre etmektir. Kaydi saklama ya ilişkin ilgili mevzuat ve yurtdışı uygulamalardaki hakim endüstri standardı birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcılara (ortaklara), ihraçcılara ve aracı kuruluşlara yönelik olarak projeler ve projeler üzerinden katma değer üreten bir yapılanmanın vizyona ulaşmakta ilk adım olduğu görülmektedir. e-mkk bu anlamda, MKK nın vizyonunu yansıtmaktadır. 14

16 VI. KAYDİ SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ A) Yasal Süreç 1. Senet Basımının Ancak Talep Halinde Mümkün Olduğu Süreç SPKn nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca Kanunun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurulca aynı maddeye göre kaydı tutulması kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarını temsilen senet çıkarılamayacaktır. 10/A maddesi 4487 sayılı Kanun un 30 uncu maddesi uyarınca Kanunun yayımladığı tarihinden geçerli olmak üzere MKK nın kurulduğu tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar ( ) yapılan ihraçlarda, hak sahipleri, ihraçcı kuruluşlardan senet bastırılmasını talep edebileceklerdir. Kurulca kayden izlenmesine karar verilen sermaye piyasası araçları için tarihinden sonra talep olsun veya olmasın kaydi araçlar için fiziki senet bastırılması imkanı olmayacaktır. 2. Senet Basımının Mümkün Olmadığı Ancak Halen Basılı Olanların Belirli Süre Sonuna Kadar İmha edilmeden Muhafazasının Mümkün Olduğu Süreç SPKn nun Geçici 6 ıncı maddesinin 2 nci fıkrası: Kurulca Kanunun 10/A maddesine göre kaydı tutulması kararlaştırılan ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ya da geçici 6 ncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca bastırılan sermaye piyasası araçlarının 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ( ) ihraçcı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşuna teslim edilmesi zorunludur. şeklinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçlarını temsilen tarihinden sonra senet basımını yasaklamakta ancak bunların iptal ve imhasının sağlanabilmesi için teslim edilmeleri için belirli bir süre tanımaktadır. SPKn nun Geçici 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası: Bu suretle teslim alınan senetler, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşunda toplanarak, iptal ve imha edilecek, araçların temsil ettiği haklar Kanun hükümlerine göre Merkezi Kayıt Kuruluşunda kaydedilecektir. Belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen fiziken basılı sermaye piyasası araçları, bu tarihten sonra borsada işlem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek 15

17 ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Bu senetlere bağlı malî haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayden izlenecek ve senetlerini ikinci fıkradaki esaslara göre teslim etmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır; yönetime ilişkin haklar ise Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kullanılacaktır. şeklinde düzenlenmiştir. Bu durumda, fiziken basılı olan ve MKK ya tarihine kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları üzerindeki yönetimsel haklar MKK tarafından kullanılacaktır. B) Uygulamaya Geçiş Süreci Yasal çerçeve ile MKK, hisse senedi, yatırım fonu katılma belgeleri, kamu ve özel kesim borçlanma senedi gibi herhangi bir ayırım yapılmaksızın tüm sermaye piyasası araçları için kaydi sistemi kurup işletmekle görevlendirilmiştir. Hangi sermaye piyasası aracının, ne zaman kaydileşip fiziki ihracına son verileceği hususunda SPK yetkili kılınmıştır. MKK, 2004 yılının ikinci yarısında kaydi sistem için operasyonel hale gelmeyi planlamaktadır. MKK nın hazır olması ile birlikte SPK nın da kaydileşme yetkisini araç bazında aşamalı olarak kullanması beklenmektedir. Sisteme geçişin ilk etapta İMKB de kote hisse senetleri bazında olacağı öngörülmektedir. 16

18 VII. KAYDİ SİSTEMİN GENEL UYGULAMA İLKELERİ MKK tarafından ilgili mevzuatta belirlenmiş kurallar çerçevesinde hazırlanmakta olan MKK Kayd-e Sistem ve e-mkk Projesi (Kaydi Sistem Projesi) tasarım çalışmalarında belirlenen ve MKK Yönetim Kurulu nca uygun görülen temel işlere ve iş süreçlerine ilişkin ana uygulama ilkeleri aşağıda yer almaktadır: Kaydi sistemde hesap yapısı ve işlem akış süreci esas itibariyle SPK tarafından belirlenmekte olup, bu düzenleme Kaydileşme Tebliği ile yapılmış bulunmaktadır. Tebliğin öngördüğü hesap yapısı ve işlemleri özetleyen şema aşağıda yer almaktadır. Aşağıda açıklanan ilkeler bu Tebliğin öngördüğü işlem ve prosedürlerin MKK tarafından ne şekilde uygulanacağına yöneliktir. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ÜYELİK YAPISI ve HESAP TÜRLERİ (Kaydileştirme Tebliği'nin Öngördüğü Sistem) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. İHRAÇCILAR ARACI KURULUŞLAR HESAP TEMSİLCİLERİ TAKASBANK A.Ş. HAVUZ HESABI ORTAK HESABI BİLİNMEYEN ORTAK HESABI HAVUZ HESABI YATIRIMCI HAVUZ HESABI YATIRIMCI TAKAS HAVUZ HESABI HAVUZ HESABI YATIRIMCI ihraca ilişkin geçici kayıtlar halka kapalı paylar sahibi bilinmeyen paylar takas ve virman nama, hamiline virman nama, hamiline üye takası yatırımcı virmanı nama, hamiline İhraç edilecek kaydi sermaye piyasası araçlarının halka arz süresi boyunca takibi havuz hesabında yapılır ve halka arz süresinde kaydi sermaye piyasası araçlarının satılması ile satışa konu olan tutarlar, ilgili hesaplara yapılacak kayıt neticesinde bu hesaptan düşülür. Ortak hesabına sadece Bilinmeyen ortak hesabı, kaydi daha önce Borsada işlem dönüştürme aşamasında, hak görmemiş payların sahiplerinin ihraççı tarafından kayıtları yapılabilir. Bu bilinmemesi durumunda, bu hesaptaki kaydi sermaye nitelikteki payların toplu olarak piyasası araçları, ihraççının verdiği bilgiler doğrultusunda türleri ve hak sahipleri itibariyle tutulur. izlenmesi amacı ile oluşturulur. Bu hesapta izlenen sermaye piyasası araçlarının fiilen kaydileştirilmesi durumunda, ihraççı, hak sahiplerine ilişkin kayıtların tutulması amacı ile MKK na bildirimde bulunur. MKK, dönüşüm üzerine, hak sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili hesaba kaydı gerçekleştirir. Aracı kuruluş havuz hesabı, aracı kuruluşun, hesap sahibinin vekili sıfatıyla takas ve virman işlemlerini yerine getirmesi için kullanılır. Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama ve hamiline hakların izlendiği hesaptır. Yatırımcı hesabı, aracı kuruluşun işlem yapmaya yetkili olduğu hak sahipleri adına açılmış hesaplardan oluşur. Yatırımcı hesaplarının açılmasında, bu Tebliğ in 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Hesap temsilcisi havuz hesabı, Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına Takas havuz hesabı, hesap temsilcisinin, hesap sahibinin açılmış, nama ve hamiline hakların takas ve saklama vekili sıfatıyla virman işlemlerini izlendiği hesaptır. Ancak hak kuruluşunun, vekil yerine getirmesi amacı ile kullanılır. sahibinin talebi üzerine, MKK nezdinde kimlik bilgileri yer almayan, kimlik bilgi ve belgelerinin münhasıran hesap sıfatıyla üyelerin takas işlemlerini gerçekleştirmesi için kullanılır temsilcileri nezdinde tutulduğu ve doğrudan bu kuruluşlarla bağlantılı yatırımcı hesapları açılabilir ve bu hesaplar MKK da kod numaralarıyla izlenir. Havuz hesabı, takas ve saklama kuruluşunun vekil sıfatıyla hak sahiplerinin virman işlemlerini gerçekleştirmesi amacı ile kullanılır. Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama ve hamiline hakların izlendiği hesaptır. Rehin Rehin Rehin Rehin Haciz Haciz Haciz Haciz Genel Kurul Blokajı Genel Kurul Blokajı Genel Kurul Blokajı Genel Kurul Blokajı Yatırımcı Blokajı Yatırımcı Blokajı Yatırımcı Blokajı Yatırımcı Blokajı Satış Blokajı Satış Blokajı Satış Blokajı Satış Blokajı Sermaye Artırımı Sermaye Artırımı Sermaye Artırımı Sermaye Artırımı Temettü Dağıtımı Temettü Dağıtımı Temettü Dağıtımı Temettü Dağıtımı Alım-satım Alım-satım Alım-satım Alım-satım Ödünç işlemleri Ödünç işlemleri Ödünç işlemleri Ödünç işlemleri 17

19 A) Genel İlkeler Her türlü işlemin üyeler aracılığıyla elektronik ortamda yapılması ve tüm işlemlerin tüm katılımcılar için uzaktan erişimle yürütülmesi esastır. Bu nedenle, üyelerden işlemlere ilişkin basılı belge istenmesi istisnalar dışında söz konusu olmayacaktır. Sistemin teknolojisi kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayacak yapıda, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek olduğu, MKK içi ve dışı tüm kullanıcıların kolaylıkla bağlanarak işlem yapabildikleri ve rapor alabildikleri, farklı API lerle kolay entegrasyon sağlayabilen, yüksek derecede ölçeklenebilir, 7/24 kesintisiz hizmet sunan ve yüksek güvenlik standartlarına sahip bir yapıda olacaktır. Her türlü hukuki işlemde (haciz, rehin vb.) MKK nın üyeye göre önceliği vardır. MKK konulan tüm hukuki işlemleri geçerli bir belge sonucunda kaldırmaya yetkiliyken, üyenin geçerli belgesi olsa bile MKK nın gerçekleştirdiği bir kaydı doğrudan kaldırması mümkün olmayacaktır. Hukuki işlemlerde tarafların MERNİS ve Vergi Numaraları girilecektir. Sermaye piyasası araçlarının kodlanmasında, imkan bulunduğu ölçüde ortak ve yatırımcı hesap numaralarının belirlenmesinde ve sistemin mesaj altyapısında uluslararası kabul edilmiş kodlama sistemleri (ISIN, IBAN, BIC ve ISO gibi) kullanılacaktır. Sistem ileri tarihli ve zamanlı (valörlü) işlemlere cevaz verecektir. İhraçcı sadece kendi ihraç ettiği araçların halka kapalı kısımlarını izleyebilirken, diğer üyeler hem halka açık hem de halka kapalı kısımları izleyebileceklerdir. Virman, alım-satım ve rehin de dahil olmak üzere tüm kayıtlar haksahibi, işlemin kaynağı, kayıdın tutulma yeri, işlemi yapan ve işlem türü bazında ayrıntılı olarak tutulup raporlanacaktır. 18

20 Virman işlemleri SPK-İMKB Gözetim Projesi kapsamındaki talepler doğrultusunda ve üyelerin seçimine bırakılabilecek alternatifler aracılığıyla müşteri bazında ve kaynak takibi yapılmak suretiyle izlenebilecektir. Sistemin esnekliği sayesinde yeni işlev, işlem ve araçlar kolaylıkla ve kısa zamanda sisteme eklenebilecektir. Yatırımcılar başta olmak üzere tüm katılımcılarla internet ve mobil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar kurulacaktır. Başta SPK-İMKB Gözetim Sistemi olmak üzere gerek kurum içi, gerekse kurum dışı gözetim taleplerinden ve üyelerin ihtiyaçlarından kaynaklanan modelleme ve raporlamalar en hızlı şekilde üretilip sunulabilecektir. Veritabanı mimarisinde ve özellikle e-mkk projeleri kapsamında veri ambarı/veri madenciliği uygulamaları dikkate alınarak model oluşturulacaktır. Üyenin işlem hacmi, sıklığı, büyüklüğü ve bilgi-işlem olanakları bazında uzaktan erişim ve veri alışverişinde izlenecek yöntemler değişebilecek ve kullanıcıların yapısına uygun farklı yöntemler sunulabilecektir. Yukarıda yer alan hususların dışındaki işlemlerde mevzuatta ve mevcut uygulamada yapılmakta olan işlemlerin yapısı esas alınacaktır. 19

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri A. GENEL İLKELER 4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:: 3 KKONUU : ÜYELİK PROSEDÜRÜNÜN TAMAMLANMASI \KS\ÜyelikBaşvuru\3 İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR, İHRAÇCILAR, ARACI KURULUŞLAR VE SERMAYE PİYASALARI.

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. 08/11/2005 GENEL MEKTUP No:: 41 KKONUU : ÜYE BAZINDA TAKAS SİSTEMİ VE PARALEL İŞLEYİŞ TESTLERİ İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (BANKA,

Detaylı

Borsaya Kote A.Ş. Genel Kurulları Elektronik Genel Kurullar. Ümit YAYLA MKK Genel Müdür Yrd. 17.12.2012 İstanbul TUSİAD Seminer

Borsaya Kote A.Ş. Genel Kurulları Elektronik Genel Kurullar. Ümit YAYLA MKK Genel Müdür Yrd. 17.12.2012 İstanbul TUSİAD Seminer Borsaya Kote A.Ş. Genel Kurulları Elektronik Genel Kurullar Ümit YAYLA MKK Genel Müdür Yrd. 17.12.2012 İstanbul TUSİAD Seminer 1 ELEKTRONİK GENEL KURUL BİR İFM PROJESİDİR Eylem No: 49 - Elektronik Genel

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI GİRİŞ...1 Hesapların Açılması...2 Geçiş Süreci... 2 İHRAÇCI İŞLEMLERİ...3 Pay İhracı... 3 Pay İptali... 4 Fon Varlıklarının

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 04.11.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 19. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/36 HAFTALIK BÜLTEN 10/08/2009 14/08/2009 A. DUYURU Kurulumuzun 12.08.2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca; Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6 EK-2 MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI I.SİSTEM BAĞLANTISI Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait Smart Kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı

MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı 09.08.2016 İÇİNDEKİLER 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu... 4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yatırımcı... 5 3. MKK Yatırımcı Hizmetleri için Sicil Şifre Gönderimi

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.2012 Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI 1 YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASI 27.10.2004 İSTANBUL ALİ İHSAN GÜNGÖR UZMAN PİYASA GÖZETİM VE DÜZENLEME DAİRESİ 2 Yeni Türk Lirasına Geçiş Sürecinde Çalışma

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA

YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA KURULUġLARI NIN ÜYELĠK VE HESAP AÇMA ĠġLEMLERĠ ĠLE MKK NIN YABANCI SAKLAMA KURULUġLARI NEZDĠNDE HESAP AÇTIRMASINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI SAYI: 2012/99 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikte,, anonim

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV KAYNAKÇA...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/204 Ref: 4/204

SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/204 Ref: 4/204 SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/204 Ref: 4/204 Konu: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 66 İstanbul,05.12.2016 KONU : 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

EK: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

EK: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ 05.09.2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Ve Bağımsız Denetim A.Ş. 2012/94 KONU: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK Anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g GM34 Ek-2 1- KİMLİK İŞLEMLERİ Takasbank sisteminde tanımlı olan tüm sicillere ilişkin kimlik bilgileri MKK sistemine aktarılacaktır. TC Kimlik no, Vergi no, sektör, altsektör, ticaret sicil dairesi, ticaret

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Elektronik Genel Kurul Sistemi. Ümit YAYLA MKK Genel Müdür Yrd.

Elektronik Genel Kurul Sistemi. Ümit YAYLA MKK Genel Müdür Yrd. Elektronik Genel Kurul Sistemi Ümit YAYLA MKK Genel Müdür Yrd. 1 KAPSAM Projede gelinen aşama Genel kurullara ilişkin neler değişti? Genel kurullara katılım yöntemleri Şirketlerin ajandası Elektronik Genel

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 18/01/2016 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ I.1 - Kaydileştirme İşlemleri I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri Borsada

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı 3.1.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında birim pay başına yeni pay alma hakkı kullanım

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı