IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 12 52 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri L tipi, FMEA Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri Nİ IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 2017 Bahar dönemi Nurdoğan İNCİ Elektrik Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı ve GEDİK ÜNİVERSİTESİ Öğretim görevlisi 1

2 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ Nİ

3 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ İGU İşveren bu görevleri kendi yapamayacağına göre kimi görevlendirir Nİ

4 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ İş Güvenliği uzmanı ne yapacak Nİ

5 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Tehlikeyi tespit ve değerlendirme >> Riskin hesaplanması >> Alınan Önlemler >> Kabul edilen risk Kalan risk (artık risk) Sınır risk değeri (kabul edilebilir en yüksek risk) Güvenlik önlemleri alınmamış risk Riskin azaltması Azaltılan riskin kontrol altına alınması Düşük risk risk Yüksek risk Nİ Güvenli Tehlikeli

6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ BEŞ ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Adım: Tehlikenin belirlenmesi 2. Adım: Tehlikenin değerlendirilmesi 3. Adım: Riskin derecelendirilmesi 4. Adım: Kontrol önlemlerinin uygulanması 5. Adım: İzleme ve gözden geçirme Nİ

7 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. 1. Kantitatif (quantitative) Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. 2. Kalitatif (qualitative) yöntemlerdir. Kalitatif risk analizinde tehdit olma ihtimali, tehdittin etkisi gibi değerlere yüksek/fazla gibi değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur. Burada numerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır. Nİ

8 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ L Tipi Matris Diyagramı L tipi matris sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metot, işletmelerde özellikle acili yet gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılır. Çok Değişkenli X Tipi Matris Diyagramı Matris diyagramları çok boyutlu düşünce yoluyla problemli konuların açığa kavuşturulmasına katkı sağlar. Matris diyagramları bir probleme veya olaya iştirak eden veya problem veya olay üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin tanımlanmasını ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. Nİ

9 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ L tipi ( 5 x 5 ) Risk analiz Metodu Nİ

10 Nİ RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 5 X 5 RİSK AĞIRLIK HESABI R= A x B A Kazanın olası ŞİDDETİ 1-Önemsiz, 2-Hafif, 3-Orta, 4-Önemli, 5-Ciddi B KAZANIN MEYDANA GELME OLASILIĞI Çok düşük =1, Zayıf =2, Orta =3, Kuvvetli =4, Çok yüksek =5

11 Nİ RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER A KAZANIN OLASI ŞİDDETİ Tedaviye ihtiyaç hissetmeden iş başı yapılan yaralanma ÖNEMSİZ 1 1 gün > ilk tedaviye müteakip iş başı yapılan olay HAFİF 2 2 gün>= İşten ayrı kalma, orta derece yaralanmalı ORTA 3 2 gün< İşten ayrı kalma uzuv kaybı, ağır yaralanma ÖNEMLİ 4 Uzuv kaybına, ağır yaralanmaya veya ölüm olma durumu CİDDİ 5 Firmada en az 5 yıllık yapılmış kaza raporlarında benzer kazanın istatistik değerlerine göre olasılığın tahmin edilmesidir B İSTATİSTİKLER SONUCU KAZANIN MEYDANA GELME OLASILIĞI Yılda iki kez olabilir Önemsiz 1 Yılda Dört kez olabilir Hafif 2 Ayda iki kez olabilir Orta 3 Ayda Dört kez olabilir Önemli 4 Haftada İki kez olabilir Çok Önemli 5

12 Nİ RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER Firmada kaza rapor istatistik değerleri yok ise A KAZANIN OLASI ŞİDDETİ Tedaviye ihtiyaç hissetmeden iş başı yapılan yaralanma ÖNEMSİZ 1 1 gün > ilk tedaviye müteakip iş başı yapılan olay HAFİF 2 2 gün>= İşten ayrı kalma, orta derece yaralanmalı ORTA 3 2 gün< İşten ayrı kalma uzuv kaybı, ağır yaralanma ÖNEMLİ 4 Uzuv kaybına, ağır yaralanmaya veya ölüm olma durumu CİDDİ 5

13 Nİ RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER İSTATİSTİK DEĞERLER BULUNMUYORSA 5 X 5 RİSK AĞIRLIK HESABI R= A x B ORT A Kazanın olası ŞİDDETİ 1-Önemsiz, 2-Hafif, 3-Orta, 4-Önemli, 5-Ciddi B ORT. (ort)=kazanın meydana gelme olasılığı ortalaması a) İSGÇ Görev sorumluluk ve Yetki ( iyi 1) ile (kötü 5) puan b) Çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi ( iyi 1) ile (kötü 5) puan c) İSG açısından çalışma Ortamı ( iyi 1) ile (kötü 5) puan ) d) İSG uygulamalarının kontrolü ve denetim ( iyi 1) ile (kötü 5) puan ) B ORT. =Kontrol seviye puanlama= ( a + b + c + d )/4 B ORT. Kazanın OLASILIĞI Çok düşük =1, Zayıf =2, Orta =3, Kuvvetli =4, Çok yüksek =5

14 Nİ RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER B ORT. (ort)=kazanın meydana gelme olasılığı B ORT. =Kontrol seviye puanlama= ( a + b + c + d )/4 a- GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİ de SEVİYELER Herkes uyguluyor, ayrıca eksiklikler varsa yönetime bildiriliyor 1 Herkese bildirilmiş ve aksatılmadan uygulanmakta 2 Tüm işlemleri kapsamamış, Görev Sorumluluk belirsizlikleri var 3 Yönetimce belirlenmemiş kendiliğinden oluşmuş, belirsizlik ve sahipsizlik var 4 Görev, Sorumluluk ve Yetki belirlenmemiş, Yetki karmaşası ve zafiyetleri var 5

15 Nİ B ORT. RİSKİ (ort)=kazanın HESAPLANACAK meydana gelme ÖRNEKLER olasılığı B ORT. =Kontrol seviye puanlama= ( a + b + c + d )/4 b- ÇALIŞANLARIN EĞİTİM ve BİLİNÇ SEVİYELERİ Planlı eğitimlerin yanında yeni çıkan riskli konularda da özel eğitimler verilmekte Herkes tarafından benimsenmiş uygulanıyor ve etkin bir şekilde katılım oluyor 1 Eğitimler planlı verilmekte, etkinlik ve yeterlilik analizleri yapılmakta, kurallar verilen eğitimlerle anlaşılmış ve uygulanmakta Eğitimler planlı verilmiş fakat çalıştığı iş ile ilgili İSG eğitimlerinin etkinlik ve yeterlilik analizi yapılmamış Genel bilgilendirme eğitimleri verilmiş ancak yaptığı iş ve İSGÇ ile ilgili özel eğitimler verilmemiş Kurallar zaman içinde kendiliğinden oluşmuş Eğitim verilmemiş, Çalışanın yaptığı iş ile ilgili eğitimi ve bilinçlendirmesi yok herkes farklı davranışta

16 Nİ BRİSKİ ORT. (ort)=kazanın HESAPLANACAK meydana gelme ÖRNEKLER olasılığı B ORT. =Kontrol seviye puanlama= ( a + b + c + d )/4 c- ÇALIŞMA KURALLARI ve ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Kural ve Önlemler herkes tarafından uygulanıyor ve etkin bir şekilde katılım oluyor, Kural ve Önlemlerin etkinliği için Planlı kontroller, riskli konularda da özel eğitimler verilmekte Kurallar herkese bildirilmiş ve aksatılmadan uygulanmakta eğitimler planlı verilmekte, etkinlik ve yeterlilik analizleri yapılmakta Çalışma Kuralları tüm işlemleri kapsamamış, belirsizlikler var, Eğitimler planlı verilmemekte, eğitimlerin etkinlik ve yeterlilik analizi yok Çalışma Kuralları belirlenmemiş kendiliğinden oluşmuş, genel eğitimler verilmiş ancak iş ve İSGÇ ile ilgili özel eğitimler verilmemiş Çalışma Kuralları belirlenmemiş, Alınması Gereken Önlemler alınmamış, eğitim ve bilinç verilmemiş ve eğitim bilinçlendirme yok herkes farklı davranışta

17 B ORT. RİSKİ (ort)=kazanın HESAPLANACAK meydana gelme ÖRNEKLER olasılığı B ORT. =Kontrol seviye puanlama= ( a + b + c + d )/4 d- ÇALIŞMA ORTAMININ KONTROL ve DENETİM SEVİYELERİ Kontrol Denetim İşin başlangıcında tehlike analizi yapılmış, iş sürekli kontrol edilip kayıt tutulmakta, iş izin sistemi etkin şekilde uygulanıyor Kontrol Denetim yeterli ve kayıt altına alınmaktadır, uygunluk sağlanmadığı takdirde işe izin verilmemektedir. Kontrol Denetim kriterleri, sıklığı ve sorumlusu belirlenmiş olmakla birlikte kontroller kayıt altına alınmamaktadır Kontrol Denetim Saha ile ilgili İSG Müh. tarafından periyodik olmayan kontrol yapılmakta ve bu kontrollerin içeriği tam olarak tanımlanmamış KKD-İşe başlamadan önce ve iş sırasında herhangi bir kontrol uygulanmamaktadır B ORT. =Kontrol seviye puanlama= ( a + b + c + d )/4 Nİ

18 25 5 GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİ de SEVİYELER ÇALIŞANLARIN EĞİTİM ve BİLİNÇ SEVİYELERİ ÇALIŞMA KURALLARI ve ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER ÇALIŞMA ORTAMININ KONTROL ve DENETİM SEVİYELERİ BULUNAN DERECELERİN ORTALAMASI (A+B+C+D)/4 Kazanın meydana gelme olasılığı B (ort) =. GENEL DEĞERLENDİRME Bulunan değer uygun mu? R = A? X B? = 1-Kazanın meydana gelme olasılığı çok düşük, 2-Kazanın meydana gelme olasılığı Zayıf, 3-Kazanın meydana gelme olasılığı var Olağan durumlarda olabilir, 4-Kazanın meydana gelme olasılığı Kuvvetli, 5-Kazanın meydana gelme olasılığı Çok yüksek Nİ

19 Tekrarı çok olan aktivitelerde ağırlık faktörü Projenin/çalışmaların toplam adam saati içinde en yüksek Paya sahip aktivite/aktiviteler, veya tüm aktiviteler içinde insan faktörü ve tekrarlama operasyonu en çok olan aktivite/aktiviteler ağırlık faktörü dikkate alınır ve bulunan risk seviyesi bir üst seviyeye çıkarılır. ( a/f ) Nİ

20 Nİ R = A x B Parametrelerine ek parametreler Aynı yerde kişi ve tekrar sayısı fazla ise R= (A + c) X (B + d) Kaza istatistiği var, aynı yerde kişi sayısı fazla ise R = (A + c) x B ort

21 6 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2 RİSK AĞIRLIK HESABI R= (A + c) X (B + d) A Kazanın olası ŞİDDETİ 1-Önemsiz, 2-Hafif, 3-Orta, 4-Önemli, 5-Ciddi Tehlike RİSK Kaza Nİ B Kazanın gerçekleşme OLASILIĞI 1-Çok düşük, 2-Zayıf, 3-Olağan, 4-Kuvvetli, 5-Çok yüksek c Kimse yok ise kişi varsa 0,2 3-5 kişi varsa 0,5 5 kişiden fazla ise 1,0 d Tekrar/ 3 dakika ve uyum zayıf 1,0 Tekrar/ 5 dakika ve uyum orta 0,9 Tekrar/ 10 dakika ve uyum iyi 0,8 Tekrar/ 15 dakika ve uyum iyi 0,5

22 6 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2 RİSK DEĞERLENDİRME Tehlike RİSK Kaza KABUL EDİLEBİLİR RİSK grubu ( 1< R <3 ) ilgililere uyarıda bulunulur DÜŞÜK RİSK grubu ( 3 <R <5 ) Öncelikli değildir Ek önlem gerektirmez İşbaşı eğitimlerine ağırlık verilir ORTA RİSK GRUBU ( 5< R <15 ) mevcut kontroller uygulanıp uygulanmadığı izlenir, Düşük maliyet gerektirenlerden başlamak üzere risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çaba harcanır. YÜKSEK RİSK grubu ( 15< R <30 ) alınması gereken önlemler ivedilikle belirlenir ve programa alınır. program içinde öncelik verilir. işe acil devam edilmesi gerekiyorsa geçici önlem paketleri devreye sokulur. ÇOK YÜKSEK RİSK grubu ( 30< R <36 ) önlem alınmadan işin devamına izin verilmez. risk engellenemiyorsa yapılan iş yasaklanır veya mümkün olduğu taktirde riskin kaynağı değiştirilir. Nİ

23 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 3 RİSK AĞIRLIK HESABI R=(A+c) x B ort A Kazanın olası ŞİDDETİ 1-Önemsiz, 2-Hafif, 3-Orta, 4-Önemli, 5-Ciddi Etkilenen işçi sayısı faktörü (c) Etkilenecek kişi sayısı, 1-2 kişi ise 1 Etkilenecek kişi sayısı, 3-5 kişi ise 2 Etkilenecek kişi sayısı, 6-10 kişi ise 3 Etkilenecek kişi sayısı, kişi ise 4 Etkilenecek kişi sayısı, 20 den fazla ise 5 B ort (iyi 1) (kötü 5) İstatistik var veya ortalam Sorumluluk Görev ve yetki Eğitim, bilinç ve kurallara uyma Çalışma Ortamı Şartları Uygulama Kontrol ve Denetim Nİ

24 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 3 RİSK AĞIRLIK HESABI R=(A+c) x B ort 1-5- Kabul edilebilir, Tehlike görülen yerlere Uyarı levhaları asılır ve İşçilere iş başı eğitimi verilir Düşük Risk, Risk düşürülmesi için önlem alınır, ilgili birimlere talimat yazılır, işçiler eğitilir Orta Risk, Riski hemen düşürme önlemi alınır, risk düşürüldükten sonra artık risk kontrolü yapılır Yüksek Risk, Risk seviyesi hemen düşürülme önlemleri alınır, ilgililer uyarılır ve yeni talimatlar yazılır eğitim verilir Çok Yüksek Risk, İş durdurulur, Risk ortadan kalkmadan işe başlanmaz ve diğer maddelerdeki uygulamalar yapılır sonra çalışılması için onay verilir Nİ

25 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ L tipi ( 5 x 5 ) ÖRNEK ÇALIŞMASI Nİ

26 TEHLİKELER 1 RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER Nİ

27 RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER TEHLİKENİN TİPİ: Nedir? d a a b b c d d c Hava durumu: Görev sorumluluk durumu: Yetki ve Sorumluluk Bildirilmesi: Eğitimlerin planlı verilmesi Verilen eğitimlerin uygulamada etkinliği: Yapılacak işlerde önceden kuralları belirleme İşyerinde düzenli denetim: Denetimler Kayda Alınması: İşçilerin kurallara uyması ve KKD kullanımı: İçmekan Orta Orta Orta Zayıf Zayıf Zayıf Orta Orta Kazanın olası şiddeti A= Kazanın meydana Gelme Olasılığı B= c d d Çalışma ortamında alınan güvenlik önlemleri: İşe başlamadan önce ortamın kontrolü İşçilerin tecrübesi Orta Zayıf Orta 5 x 5 sistemi R = A x B(ort) Nİ

28 Nİ RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER

29 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi Nİ

30 7/7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi Hata Türü ve Etkileri Analizi uygulaması; Potansiyel hataları tanımlar Her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler, Tehlike RİSK YÖNTEM Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır, Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar, Sistem, Tasarım, Hizmet ve Proses analizinde kolaylık sağlar, Nİ

31 7/7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi Tehlike RİSK YÖNTEM 1.Sistem FMEA: Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan sistem fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemeye odaklanır. Hedefi, sistemin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilir ligini artırmaktır. Faydaları: Potansiyel problem bulunabilen alanlar daralır, Prosedürler için bir temel oluşur, Fazlalıkların tespitine yardım eder, Optimum sistem alternatiflerinin seçilmesine yol gösterir. Nİ

32 Nİ /7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi 2.Tasarım FMEA: Tehlike RİSK YÖNTEM Tasarım hatalarından doğan hata türlerine yönelik olarak üretime başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesinde kullanılır. Hedefi, tasarım kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirligini artırmaktır. Faydaları: Tasarım geliştirmede öncelikler belirlenir, Hatalar tasarım aşamasında iken belirlenir, Güvenlik sorunları önceden belirlenir, Önlemler önceden tespit edilir, Açıklamaların kaydedilmesinin sağlar, Önemli ve kritik özellikler belirlenir. 32

33 Nİ /7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi 3. Hizmette FMEA: Tehlike RİSK YÖNTEM Ürününün fizibilite safhasında veya uygulamaya başlamadan önce, Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla Üretim, Kalite güvence, Pazarlama, Koordinasyonu ile uygulanan bir yöntemdir. Faydaları: Potansiyel problem bulunabilen alanlar daralır, Aksamaları önceden tespit edilir, Fazlalıkların tespitine yardım eder, Optimum sistem alternatiflerinin seçilmesine yol gösterir. 33

34 7/7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi 4. Proses FMEA: Tehlike RİSK YÖNTEM Üretim ve montaj sürecinde işlemleri analiz etmek için kullanılır. Üretim ve montaj işlerinde aksaklıklara yol açan hata türleri üzerine odaklanır. Faydaları: Prosesi geliştirmede öncelikler belirlenir Hatalar üretime başlamadan tespite yarar Güvenlik sorunları önceden belirlenir Açıklamaların kaydedilmesinin sağlar Önemli ve kritik özellikler belirlenir. Nİ

35 7/7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi Tehlike RİSK YÖNTEM P: Her bir zarar modunun oluşma olasılık değeri; S: Zararın ne kadar önemli olduğunun değeri, şiddet, ciddiyet D: Zarar meydana getirecek durumun keşfedilmesinin zorluk derecelendirilmesi, RÖS: Risk öncelik sayısı, RÖS = P(olasılık) x S(şiddet) x D(fark edilebilirlik) 35

36 Sistem FMEA Şiddet Etki Sınıflaması Etki Uyarısız Tehlike Uyarısız Gelen Tehlike Çok Yüksek Yüksek Orta Düşıik Çok Duşuk Küçük Sistemin çalmasında yavaşlatan hata 3 Çok Küçük Sistemin çalmasında kamaşan yol açan hata 4 4 *4 * * 4 2 Yok Etki Yok 1 Nİ Şiddetin Etkisi Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel bata Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara. 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü Ekipmanın tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme. 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata Sistemin performansını etkileten, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. yol açan hata Kırık, kalıcı küçük iş göremezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata Dere ce /7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi S Zararın Şiddeti (Ciddiyet) 36

37 Hata Olasılığı Çok Yüksek: Kaçınılmaz Hata Hatanın İhtimali Derece 1/2'den fazla 10 1/3 9 6/7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi Yüksek: Tekrar Tekrar Hata 1/8 8 1/20 7 Orta: Ara Sıra Olan Hata 1/80 6 Düşük: Nispeten Az Olan Hata 1/ / / P Zararın Oluşma Olasılığı 1/ Pek Az: Olası Olmayan Hata 1 / 'den düşük 1 Nİ

38 Fark edilebilirl ik Fark Edilemez Çok Az Az Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Ortalama Yüksek Çok Yüksek Fark edilebilirlik Olasılığı Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi mümkün değ) Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi çok uzak Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi uzak Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebiliş düşük Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi çok düşük Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi orta Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi yüksek ortalama Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi yüksek Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilişi çok yüksek Derece /7 FMEA Olası Hata türleri ve etkileri Analiz Metodolojisi D Fark Edilebilirlik Hemen Nİ hemen Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden 1 hatanın keşfedebilişi hemen RİSK hemen YÖNETİMİ kesin ve DEĞERLENDİRİLMESİ 38

39 Tehlike RİSK YÖNTEM FMEA Prosesi Nİ

40 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ Örnek Forklift çalışmalarında oluşan tehlikeler Nİ

41 Bir tamirci yola park etmiş bir forkliftin altına yatarak onu kontrol etmektedir. Bu arada bir işçi diğerine seslenerek yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. Araç kontrolü Bir tamirci yola park etmiş forkliftin altına yatarak onu kontrol etmektedir. Bu arada bir işçi diğerine seslenerek yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. Olabilecek Hususlar Tehlikeli olabilecek hususlar ve önlemler 1. Tamirci forkliftin etrafında korkuluk ve herhangi bir uyarı işareti olmaksızın yol ortasında forklifti kontrol etmektedir. 1- Kontroller sabah işe başlamadan yapılmış olmalıydı, ancak acil bir arıza görüldü ise, 2. Çatallar havada askıda bırakılmıştır. 2- forkliftin etrafında korkuluk veya herhangi bir uyarı işareti konulmalı idi 3. Forkliftin hareketini önleyecek takoz kullanılmamıştır 3- Forkliftin hareketini önleyecek takoz kullanılmalı idi 4- Çatallar havada askıda bırakılmış zemine dayalı olmalı idi. 5- Diğer bir forklift geçebilecek yol bırakılmalı idi

42 Forklif ile taşıma Bir forklift acele bir şekilde malzeme taşıyor Tehlikeli Olabilecek olabilecek Hususlar hususlar ve önlemler 1. Taşınan malzemeler operatörün görüş açısını engelliyor. Yerdeki arkadaşına çarpma ihtimali oldukça yüksek. 1- Taşınan malzeme operatörün görüş açısını engelliyor 2- Yerde çalışan insana çarpma ihtimali var 3. 3-Forkiftin Forkliftin bıçakları çatalları geriye geriye doğru yükseltilmemiş. doğru açılandırılmamış Malzemeler forklift malzeme en ufak bir firende öne ilerlerken devrilebilir. her an devrilebilir. 4- Onarım yapan işçi çevresine uyarı bandı çekmeli idi

43 po işçisi raflardaki yedek parçaları bir forkliftin çatallarına geçirilmiş etin üzerine basarak almaya çalışıyor. Forklift ile yüksekte çalışma Depo işçisi raflardaki yedek parçaları bir forkliftin çatallarına geçirmiş paletin üzerine basarak almaya çalışıyor hlikeli Olabilecek Hususlar aletin Tehlikeli etrafında olabilecek koruyucu bir hususlar kafes yok. ve İşçi önlemler her an aşağı düşebilir. 1-İnsan için sepet yapılmamış bir platform ile yükseğe çıkılması yasak 2- Paletin etrafında kafesli korkuluk yapılmalı 3-Koruyucu kafes çatala güvenli bir şekilde bağlanmış olmalı 4- En iyisi forklift çatalı ile koli paleti ile aşağıya indirilmeli 5- Yedek parçaları yerde seçilip alınmalı, daha sonra palet yerine forklift ile kaldırılmalı alet sabit olmadığı için çatal bıçaklardan her an kurtulabilir.

44 RİSK İŞ ANALİZ KAZALARI YÖNTEMLERİ FMEA ÖRNEK ÇALIŞMASI Nİ İŞ KAZALARI

45 yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK 1. Depoda forklift ve yaya yolu mevcut 2. Köşelerde ayna konulmamış 3. Forklift bakımlarında formlar doldurulmuyor 4. Çalışma saatlerine dikkat edilmiyor 5. Çalışanların psikolojik sorunları ile pek ilgilenilmiyor 6. Bazı yerlerde zeminde yağ birikintileri var 7. Bazı çalışanlar iş yaparken kulaklık ile müzik dinliyor 8. Bazı çalışanlar dalgın ve bazen forklift yolunda yürüyorlar 9. Çalışanlara gerekli eğitimler verilmiş fakat kontrolleri yapılmıyor 10. Forklift sabah kontrolleri düzenli yapılmıyor 24. Forkliftle taşıma Bir forklift operatörü acele bir şekilde malzeme taşıyor. Tehlikeli Olabilecek Hususlar 1. Tamirci forkliftin etrafında korkuluk ve herhangi bir uyarı işareti olmaksızın yol ortasında forklifti kontrol etmektedir. 2. Çatallar havada askıda bırakılmıştır. 3. Forkliftin hareketini önleyecek takoz kullanılmamıştır 32. Bir forklifti asansör gibi kullanarak yüksekte çalışma Depo işçisi raflardaki yedek parçaları bir forkliftin çatallarına geçirilmiş paletin üzerine basarak almaya çalışıyor. Tehlikeli Olabilecek Hususlar 1. Taşınan malzemeler operatörün görüş açısını engelliyor. Yerdeki arkadaşına çarpma ihtimali oldukça yüksek. 3. Forkiftin bıçakları geriye doğru yükseltilmemiş. Malzemeler forklift ilerlerken her an devrilebilir. Nİ Tehlikeli Olabilecek Hususlar

46 FMEA TEHLİKE TESPİT, ÖNLEM VE KONTROL TABLOSU Kontrol edilen Bölüm: Kontrol edilen: Tarih: Risk No Hatanın cinsi Şiddet S Olasılık P Fark edilebil me D Risk öncelik sayısı RÖS Alınacak önlemler 100< ise muhakkak tekrar risk analizi S P D RÖS 50<ise Periyodik Kontrol talimatları

47 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ ELMERİ KONTROL VE KAYIT YÖNTEMİ Nİ

48 FARKLI KONTROL SİSTEMİ ELMERİ Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirme Projesi, Europe Aid/127926/D/SER/TR) kapsamında hazırlanmıştır ELMERİ imalat sanayii için güvenilir bir iş sağlığı ve güvenliği izleme aracıdır. Her sanayii sektöründeki her büyüklükteki her türlü işyeri için kullanması kolay ve hızlı bir araçtır. Bu yöntem atölyedeki koşulların gözlemini esas almaktadır 48

49 ELMERİ İş sağlığı ve güvenliği unsurlarının güvenilir bir şekilde Gözlemlenmesi esasına dayanır. yedi ana konu başlığı altında gruplanmıştır: 1. Güvenlik davranışları 2. Düzen ve temizlik 3. Makine güvenliği 4. Endüstriyel hijyen 5. Ergonomi 6. Zemin ve geçiş yolları 7. İlk yardım ve yangın güvenliği Her bir atölyedeki ya da gözlem için seçilen diğer alanlardaki tüm unsurlar gözlemlenir. Gözlemlenen unsurlar ya doğru ya da yanlış olarak değerlendirilir. asgari iş güvenliği koşullarını karşılaması durumunda bu unsur doğru olarak değerlendirilir; aksi takdirde yanlış olarak değerlendirilir, gözlemlenen tüm unsurlara yüzde olarak oranı şeklinde hesaplanır. doğru gözlemler ELMERİ endeksi = x 100 (%) doğru + yanlış gözlemler 49

50 50

51 51

52 52

53 ÇALIŞANLAR İÇİN BASİT RİSK HESAPLAMA R= A x B

54 51 RİSK YÖNETİMİ (Kış) Kar lastiği takmak Kar zinciri takmak Faaliyet planının yeterliliği ve yeni risklerin oluşmadığı kontrol edilir. Uygulamadan önce aksiyon planı özel olarak sorgulanarak gözden geçirilir. a) İyileştirmeler risk seviyesini kabul edilebilir seviyeye indirmiş mi? b) Yeni tehlikeler oluşmuş mu? c) Mali olarak en etkin çözüm seçilmiş mi? d) Değişikliğin uygunluğu hakkında ilgili kişilerin düşünceleri olumlu mu? e) Revize edilen kontroller pratikte uygulanabilecek mi? Risk yönetimidir acil durum yönetimidir

55 Risk 6 51 RİSK YÖNETİMİ RİSKİ AZALTMANIN MALİYETİ RİSKİN BOYUTU Risk Harcama TL Riskin değerini düşürme maliyeti AMAÇ KAYIP Kabul edilebilir Risk TL 55

56 RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ GELECEK DERS FINE KINNEY VI. Eğitim. RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Nİ

IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 12 52 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri L tipi, FMEA Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri Nİ1303096 IV- RİSK ANALİZ

Detaylı

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 12 39 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri L tipi, FMEA ve FINE KINNEY Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri Nİ1303096

Detaylı

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK 1. Depoda forklift ve yaya yolu mevcut 2. Köşelerde ayna konulmamış 3. Forklift bakımlarında formlar doldurulmuyor 4. Çalışma

Detaylı

V- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ-II

V- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ-II 12 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: İşyerlerinde Tehlikelerin tespiti için uygun yöntemlerin uygulanması, L tipi, FMEA ve Fine Kinney Risk analiz yöntemleri örneklerin guruplar ile çözülmesi, Örneklerin

Detaylı

TEHLİKELER RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1

TEHLİKELER RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1 TEHLİKELER 1 RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1 RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER TEHLİKENİN TİPİ: Neir? a a b b Hava urumu: Görev sorumluluk urumu: Yetki ve Sorumluluk Bilirilmesi: Eğitimlerin planlı verilmesi Verilen

Detaylı

IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ-I

IV- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ-I 12 45 Slayt 4/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Tespit edilen tehlikelerin yok edilmesi, değiştirilmesi veya Risk değerlendirilmesinin belirlenen metotlarla yapılması, metotlar hakkında bilgi

Detaylı

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 12 22 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri FINE KINNEY Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

ÖZET OLARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve YÖNETİMİ

ÖZET OLARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve YÖNETİMİ Nİ1303096 ÖZET OLARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve YÖNETİMİ 0 YÖNETM SİSTEMLERİ Entegre yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı Güvenliği ile İlgili çıkarılan standartların kapsamları, hakkında bilgilendirme I- İLGİLİ

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) RİSK DEĞERLENDİRME İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) 1 İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı) İşyerindeki işçi temsilcileri 4 2 3 6 7 İşyeri hekimi 5 İşyerindeki destek elemanları İşyerindeki bütün

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. AMAÇ Bu prosedürün amacı;... İlk/okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Her sektörde arzın arttığı ve iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüz ekonomisinde işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet üretimini değil, hem ucuz

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19 Risk Değerlendirmesi İşlem BASAMAKLARI 2 2/19 İşyerinizde sorun çözme şeması EVET HER ŞEY YOLUNDA MI? HAYIR SAKIN KARIŞMA EVET İŞİ SEN Mİ KARIŞTIRDIN? SENİ KAFASIZ HAYIR KİMSE

Detaylı

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI 29 İSG011 1/7 ve ACİL DURUM PLÂNI AMAÇ: Kazaların kök nedenlerinin araştırılması için Balık kılçığı metodu ile bulma yönteminin uygulaması 20 Slayt II BÖLÜM BALIK KILÇIĞI METODU ve UYGULAMALARI 2016 Güz

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi 3T Risk Değerlendirmesi Prof. Dr. Burak Birgören Ġmalat Sektörü için 1 3T RĠSK DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ Finlandiya da geliştirilmiştir. Geliştiricisi Dr. Heikki Laitinen dir. Finlandiya da çok sayıda işyerinde

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER TANIMLAR Tehlike nedir? Risk nedir? Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım? Bir risk değerlendirmesini nasıl yapabilirim?

Detaylı

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI 29 İSG011 İSG PROJE YÖNETİMİ İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI AMAÇ: önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için kullanılan bir yöntemdir III BÖLÜM METODU UYGULAMA ÖRNEĞİ Nİ1611207

Detaylı

PARETO Analizi. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında. PARETO Analizi. Uygulamaları. Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi

PARETO Analizi. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında. PARETO Analizi. Uygulamaları. Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Uygulamaları Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi 1 Pareto analizi, değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için kullanılan

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1 RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart : Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010 Sayfa 1/6 Proses Adı İş Güvenliği Yönetimi Prosedürü Proses Kodu 2.10 Proses Sorumlusu Prosesin Amacı ve Kapsamı Fabrika Müdürü, İSG Şefi ve Görevlileri, Kurum Doktoru, Proses Yöneticileri Bu prosedürün

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Kaza Soruşturması ve Risk Değerlendirmesi Çalıştayı

Kaza Soruşturması ve Risk Değerlendirmesi Çalıştayı Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Improvement of Occupational

Detaylı

3. İş makinesinde dış kontrol Rutin operatör değişimi sırasında diğer operatörün iş makinesinin dış cephesini kontrol etmesi.

3. İş makinesinde dış kontrol Rutin operatör değişimi sırasında diğer operatörün iş makinesinin dış cephesini kontrol etmesi. Aşağıdaki resimlerdefotoğraflarda tehlike kaynakları ve bu tehlikelere istinaden ortaya çıkabilecek risklerin tahmin edilerek bulunması amaçlanmıştır. Tehlikeli olabilecek bazı hususlar herbir resim için

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 Nİ1303096 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil

Detaylı

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse OHSAS 18001 Yönetim Sistemi çalışmaları paralel yürütülmüştür.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ Kaza, Olay, Meslek Hastalığı Araştırma ve İstatistiksel Kayıt Oluşturulması Bir işyerindeki meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve olayların analizleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ VII- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ VII- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 12 6 74 Slayt 6/6 YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ AMAÇ: (Nicel) Risk analiz yöntemleri HACCP, CCA, WHAT İF Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri Nİ1303096 VII- HESAPLAMA

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Kapsamında 01.07.2011 tarihinden itibaren Yapılması Gerekenler Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Sunum Planı Sağlıkta Performans

Detaylı

FINE KINNEY METODU RİSK = İHTİMAL X FREKANS X ETKİ

FINE KINNEY METODU RİSK = İHTİMAL X FREKANS X ETKİ Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur. FIN KINNY MTODU = İHTİMAL X FRKANS X TKİ Tablo -İhtimal Skalası İhtimal: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali 0, 0, 0 Pratik Olarak

Detaylı

KAZA MALİYET ANALİZİ

KAZA MALİYET ANALİZİ KAZA MALİYET ANALİZİ Nİ1201297 Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi İş Kazalarının Gerçek Maliyeti Görünen Maliyet Tedavi harcamaları, İki günlük ücret, Kaza sonucu ödenen tazminatlar, Dava

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi BU SUNUMUN İÇERİĞİ Uçak ve Ekipman Kazaları SAFA Denetimi EMNİYET Tehlike, büyük veya yok olmaya yol açabilecek durum, gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum olarak tanımlanmaktadır. İstenmeyen

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK. Tehlike, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Büyük zarar ya da yok olmaya yol açabilecek durum olarak tanımlanmaktadır.

TEHLİKE VE RİSK. Tehlike, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Büyük zarar ya da yok olmaya yol açabilecek durum olarak tanımlanmaktadır. TEHLİKE VE RİSK Tehlike, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Büyük zarar ya da yok olmaya yol açabilecek durum olarak tanımlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike Ortadan kaldırılmadığında kaza,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım Tanımlar Risk Değerlendirme : Risk yönetiminin bir parçası olup, hedeflerin nasıl etkilenebileceğini

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

YEġĠL ĠNġAAT GYO. HĠZ. A.ġ

YEġĠL ĠNġAAT GYO. HĠZ. A.ġ YEġĠL ĠNġAAT GYO. HĠZ. A.ġ INNOVIA. ETAP ġantġyesġ RĠSK DEĞERLENDĠRME RAPORU REVĠZE TARĠHĠ 06.07.2015 GÖKÇE Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ DOKÜMANTE EDEN: VOLKAN ALTUNAY Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI(B) İçindekiler

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi HATALARI

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi HATALARI tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Kocaeli BüyükşehirB Belediyesi D-100 Karayolu Kent Geçişi i DüzenlemeD Projesi DEĞERLEND ERLENDİRMESİ Kaynak işlemi tamamlanmamış bir profil üzerinde bulunan

Detaylı