Otomotiv Sertifika Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomotiv Sertifika Programı"

Transkript

1 Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok otomotiv üreticilerinin isteklerinin bir arada toplu olarak sunulması ile, otomotiv sanayinde çalışmak isteyen veya otomotiv sanayinde gelişim göstermek isteyenlere yönelik temel bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Bu program, birçok dağınık sektörel eğitim yerine, tümünü tek seferde ve en uygun koşullarda katılımcılara deneyimli eğitmenlerle sunulmaktadır. PROGRAM SÜRESİ ISO TS Temel Eğitimi APQP ( İleri Ürün Kalite Planlaması ) FMEA ( Hata Modları ve Etkileri Analizi ) PPAP ( Üretim Parçası Onay Prosesi ) MSA ( Ölçüm Sistemleri Analizi ) SPC ( İstatistiksel Proses Kontrol ) ISO/TS İç Tetkiki ( ISO kapsamında ve uyumlu) Workshoplar 63 saat / ( Dokuz Gün )

2 ISO/TS OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO/TS birçok otomotiv yan sanayi kuruluşu tarafından uygulanan otomotiv standardıdır. Otomotiv firmaları, tedarikçilerini ISO/TS Yönetim Sistemine yönlendirmiştir. Bu nedenledir ki, göz ardı edilemez. Bu kurs, katılımcılara gelecekte işte başarı kazanmalarını sağlamada ISO/TS standardının önemini değerlendirmelerinde yardımcı olacaktır. Bu kursta, ISO/TS Standart gerekliliklerinin ele alınmaktadır. ISO TS Temel Eğitimi Kalite kavramı Tanımlar ISO/TS temel yapısı ISO/TS gereklilikleri Yönetimin Sorumluluğu Kaynakların Yönetimi Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Ölçüm, Analiz ve İyileştirme 14 saat / ( İki Gün )

3 APQP İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI Bu kurs, size ISO/TS Yönetim sisteminde nasıl ve etkin kalite planlaması ve kontrol planı yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgileri sağlayacaktır. Ürün Kalite Planlama döngüsü APQP nedir? Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları APQP aşamaları APQP zaman çizelgesi APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları Kontrol Planı metodolojisi

4 FMEA HATA MODLARI ETKİLERİ ANALİZİ Bu metedoloji bütün teknoloji ağırlıklı sektörler ile uzay sektörü, kimya endüstrisi ve otomobil sanayinde çok popülerdir. FMEA metodu genellikle parçaların ve ekipmanların analizine odaklanır. Bu metod, başarısızlığın olabildiği yer ve alanların herbirini çözümler ve kişisel fikirleri de dikkate alarak değer biçer ve sistemin parçalarının herbirine uygulanabilir. Hata Türü ve Etkileri Analizi uygulaması; Her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler Potansiyel hataları tanımlar Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe baglı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar Hata Türü ve Etkileri Analizi, ürünlerin ve proseslerin geliştirilmesinde öncelikli olarak hata riskinin ortadan kaldırılmasına odaklanan ve bu amaçla yapılan faaliyetleri belgelendiren bir tekniktir. Bu analiz önleyici faaliyetlerle ilgilenmektedir. FMEA nedir? FMEA uygulaması Proses FMEA (PFMEA) /Tasarım FMEA (DFMEA) FMEA kalite hedefleri FMEA örneği

5 PPAP ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ Bu kurs, size sunulması amaçlanan yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile ISO/TS Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Üretim Parçası Onay Prosesi sürecininin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmakta yardımcı olacaktır. PPAP nedir? PPAP Prosesi PPAP dokümanları, kayıtları, PPAP dosyası oluşturma Müşteri ile ilişkiler (submission/notification) PPAP dosyası sunma seviyeleri Parça sunma, master parçalar

6 MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ Bu kurs size, üretim proseslerinin kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemleriyle ilgili istatistiksel özellikler olan sapma, kararlılık, tekrarlanabilirlik, yeniden üretilebilirlik ve doğrusallık gibi kavramları örnek uygulamalarla aktarmak, ölçüm verilerinin kalitesini arttırmak üzere yöntemlerin anlaşılmasını sağlayacaktır. MSA nedir? Ölçüm Prosesi Ölçüm sistemi değişkenliği Ölçüm stratejisi ve planlama Ölçüm cihazı seçim prosesi Ölçüm terminolojisi Ölçüm belirsizliği Örnek ölçüm sistemleri ve değişkenliğin belirlenme yöntemleri

7 SPC İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL SPC (İPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses (süreç) üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi, faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metodları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır. İstatistik ve ölçme Veri toplama İstatistiksel kavramlar - Normal dağılım - Ortalama, mod, medyan - Değişim aralığı - Değişkenlik ve standart sapma - Kararlılık Temel istatistiksel teknikler - Histogram - Pareto diyagramı - Neden-sonuç diyagramı - Dağılma diyagramı - Eğilim diyagramı - Akış diyagramı - Kontrol tablosu İstatistiksel Proses Kontrolu - X-R tabloları - p,np,u ve c tabloları - Yorumlama ve analiz Süreç Yeterliliği

8 ISO/TS İç Tetkikçisi Kuruluş içerisinde iç tetkik yapan personelin bu konuda bilgili ve yetkin olması olumlu sonuçlar alınması açısından önemlidir. ISO/ TS standardına göre tetkikçiler tarafsız olmalıdır yani çalışanlar kendi faaliyetlerini tetkik edemezler. İç tetkikleri gerçekleştirecek olan tetkikçi adaylarının ISO/TS standardını bir tetkikçi olarak yorumlayabilmeleri ve tetkik tekniklerini bilmeleri kuruluşlarına katma değer sağlamaları açısından gereklidir. Birçok grup çalışması, sunuş ve canlandırmalar ile: ISO/TS temel yapısı Tetkik Türleri ve Şekilleri Tetkik Aşamaları ve Kapsamı Tetkik Sırasında Gözönünde Tutulacak Hususlar Tetkik İçin Gerekli Standartlar Tetkikçi Özellikleri Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik Edilenin Sorumluluk ve Faaliyetleri Tetkik Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Tetkik Planı ve Raporlanması Uygusuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu Liste, Rapor, Plan Örnekleri Örnek Tetkik Uygulaması 14 saat / ( İki Gün )