ÜNİTE. PAZARLAMA İLKELERİ Prof.Dr.Aysel Erciş İÇİNDEKİLER HEDEFLER PAZARLAMA PLANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. PAZARLAMA İLKELERİ Prof.Dr.Aysel Erciş İÇİNDEKİLER HEDEFLER PAZARLAMA PLANLARI"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER PAZARLAMA PLANLARI Pazarlama Planlarının Tanımı ve Hedefleri Pazarlama Planlama Süreci Durum analizi Amaçların belirlenmesi Pazarlama stratejileri belirleme Planın uygulanması Kontrol PAZARLAMA İLKELERİ Prof.Dr.Aysel Erciş Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Pazarlama planının önemi ve faydasını öğrenebilecek Pazarlama planlama sürecini kavrayabilecek Durum analizini tanımlayabilecek Amaçların belirlenmesinin önemini kavrayabilecek Pazarlama stratejilerinin değişkenlerini öğrenebilecek Pazarlama planlarının nasıl uygulandığını kavrayabilecek Plan sonuçlarının kontolünün nasıl yapıldığını öğrenebileceksiniz. ÜNİTE 3

2 GİRİŞ İşletmeler için hayati öneme sahip olan pazarlama planlaması genellikle stratejik planlama ile birbirine karıştırılır. Ancak stratejık planlar büyük ortaklıklar için gereklidir ve uzun dönemlidir buna karşılık pazarlama planları her bir stratejik işletme birimi (SİB) için ayrı yapılır ve kısa dönemlidir. Pazarlama planların hazırlanması kadar uygulanması da önemlidir. İyi bir planlama, kötü bir uygulama ile başarısızlığa uğrayabilir. Planın uygulanması neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağının ayrıntılı ayrıntılı bir şekilde açıklanmasıdır. Başarılı olabilmek için bütün uygulamalar, firmanın pazardaki konumunu ve sunmak istediği değeri yansıtmalıdır. Ayrıntılı bir şekilde irdelemek amacıyla konu; sırasıyla pazarlama planlarının tanımı, pazarlama planlama süreci; durum analizi, amaçların belirlenmesi, stratejilerin tespiti, planın uygulanması ve kontrol başlıkları altında ele alınmıştır. Pazarlama planlarının en önemli faydası, performans ve koordinasyonun geliştirilmesi konusundadır. PAZARLAMA PLANLARININ TANIMI VE HEDEFLERİ Pazarlama planları, birçok büyük firmanın temel aktivitesidir ve küçük ölçekli işletmeler için de hayati öneme sahiptir. Bu planlar genellikle yıllık yapılır. Pazar ya da ürün hattı esas alınarak yapılır. Pazarlama planlarının en önemli faydası, performans ve koordinasyonun geliştirilmesi konusundadır. Pazarlama planları 3 aşamada gerçekleştirilir. Durum analizi, hedef ve stratejilerin belirlenmesi ve programların (firma faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda) yapılmasıdır. Pazarlama planları SİB lerin pazarlama programlarına ve kaynaklarına rehberlik etmeyi amaçlayan yazılı dökümanlardır. Bu planlarının en belirgin unsurları şunlardır: Pazarlama planları yazılı dokümanlardır. Yazılı olmasının birçok faydası vardır. Öncelikle düşünceleri disipline eder. Önceki yılların başarı ya da başarısızlık getiren stratejileri görülebilir. Planların başarılı bir şekilde uygulanmasında büyük öneme sahip satış, finans ve üretim gibi firmanın fonksiyonel alanları arasında koordinasyon sağlanır. Hedefe ulaşmak için gerekli sorumluluk alanlarını belirler. Pazarlama planları genellikle SİB ler için hazırlanır. Planların yazılışı organizasyonlar açısından farklılık gösterir. Örneğin markaya yönelik organizasyonlarda pazarlama planı her bir marka için ayrı yapılır. Buna karşılık firmalar marka ve hizmetleri guruplayarak da plan yapabilir. Örneğin General Food s da her bir marka için pazarlama planı yapılırken; Mc Donald s da, tüm ürünler için tek pazarlama planı oluşturulur. Planlama periyodu ürüne, sektöre, pazarın ve ekonominin şartlarına göre değişir. Örneğin geleneksel parekendecilikte planlama dönemi kısadır: Modaya bağlı mallarda sezonluktur; buna karşılık otomobil sektöründe planlar daha uzun dönemlidir. Planlama peryodunu etkileyen diğer değişkenler teknolojik gelime, rekabetin yoğunluğu ve tüketici zevk ve tercihlerindeki değişmelerdir. Genellikle stratejik planlama ile pazarlama planlaması birbirine karıştırılır. Birincisi stratejik planlama genellikle büyük organizasyonlar için gereklidir. (Birden fazla işletmesi, markası, ürünü olan holdingler vs.). Hâlbuki pazarlama planları tek bir işletme marka ya da ürün için gerçekleştirilir. İkincisi, stratejik planlar pazarlama planlarından daha uzun dönemlidir (3-5 yıl gibi). Özet olarak pazarlama planları operasyonel verilerdir. Ayrıca bu planlar, SİB için kısa dönemli statejiler içermektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Pazarlama planlarının hedefleri şunlardır: İşletmenin mevcut durumunu tanımlamak İşletmenin karşılaşması olası tehdit ve fırsatları belirlemek Hedefleri belirlemek Hedeflere ulaşmak için gerekli program ve stratejileri belirlemek Hedeflere ulaşmada sorumluları belirlemek Hedeflere ulaşmadaki zaman dilimlerini belirlemek Dikkatli ve disipline edilmiş düşünceye sahip olmak İşletmenin dış çevresini değerlendirebilmek. PAZARLAMA PLANLAMA SÜRECİ Pazarlama planlarınde genellikle aşağıdaki süreç izlenmektedir; Pazarlama planlarında, öncelikle işletmenin durum analizi yapılır, amaç ve hedefler belirlenir, stratejik programlar oluşturularak uygulanmaya konulur ve en son kontroller yapılır. Durum Analizi Durum analizi aşağıdaki dört bileşenden oluşur; Mevcut durumun tarifi GZFT analizi Firmanın karşılaşabileceği başlıca sorunlar Gelecekle ilgili başlıca varsayımlar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Mevcut Durumun Tarifi Bu aşamada ürün, pazar, rekabet, dağıtım, marka ve çevre ile ilgili geçmiş veriler değerlendirilir (örneğin son beş yılın verileri). Pazarla ilgili değerlendirmede hedef pazarın geçen yıllardaki büyüklüğü, büyüme hızı, talebi değerlendirilir. Ayrıca planda tüketici ihtiyaçları, algıları, satınalma davranış kalıpları de yer alır. Geçen yıllarda her bir ürün ya da markanın satışları, fiyatları, katkı marjları gösterilir. Rekabetle ilgili alanda firmanın ana rakipleri belirlenerek bunların hedefleri, büyüklükleri, pazar payları ve pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılır. Dağıtım konusunda ise dağıtım kanalının önemi ve büyüklüğü, ölçüsü belirlenir. Ayrıca makroekonomik trendler, demografik, ekonomik, teknolojik, politik ve kültürel faaliyetler takip edilir. Pazar fırsatı, firmanın kâr elde edeceği, tüketici beklenti ve ihtiyaçlarının fazla olduğu ve bunları tatmin etme ihtimalinin yüksek olduğu alandır. GZFT (SWOT) Analizi Firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin, pazardaki fırsat ve tehditlerin değerlendirildiği analize GZFT analizi denir. Fırsat ve tehditlerin analiz edilmesine dış çevre analizi de denir. Bir işletme yaşam dönemini ve kârlılığını etkileyecek makro çevre ve mikro çevre faktörlerini belirlemelidir. İşletme ilk önce pazardaki fırsat ve tehditleri belirler. Pazar fırsatı, firmanın kâr elde edeceği, tüketici beklenti ve ihtiyaçlarının fazla olduğu ve bunları tatmin etme ihtimalinin yüksek olduğu alandır. Pazar fırsatlarının üç temel kaynağı vardır; Arzı yetersiz ürün sunmak: Pazarda kıt olan ürünü sunmaktır. Kriz, deprem, sel, savaş vb.durumlarda ortaya çıkan fırsatlardır. Bu gibi durumlarda fırsatlar açıkca görülür ve firmalar bunlardan yararlanır. Örneğin, afetlerde çadır, ekmek, mum ihtiyacı fazladır. Mevcut bir ürün ya da hizmeti daha üstün bir şekilde sunmak: Bu fırsat değerlendirilirken üç yönteme başvurulur. Birincisi sorun bulma yöntemidir. Burada müşterilere hali hazırda kullandıkları ürünle ilgili sorunları sorulur. İşletme bu sorunlara çözüm bularak fırsatları yakalamaya çalışır. Örneğin otomobilim çok fazla benzin sarfediyor, fırınımın temizlenmesi çok zor vb. İkincisi ideal yöntemdir. Burada araştırmacı müşterilerden bir ürünün ya da hizmetin ideal şeklini hayallerinde canlandırmalarını ister. İstekler birbiriyle çelişen öğeler içerebilir. Örneğin su geçirmeyen kumaşlar, buruşmayan pantolonlar, hayvansal yağ içermeyen ama hayvansal yağ tadında bitkisel yağ ürünleri bugün artık hayal değildir. Terem yağ hayvansal yağ lezzetinde bitkisel yağdır. Üçüncü yöntem tüketim zinciri yöntemidir. Burada müşteriye ürünü satın alırken, kullanırken, elden çıkarırken içinden geçtiği duygusal ve düşünsel süreç sorulur. Yani ürünle ilgili deneyimleri, yaşadıkları hatırlatılmaya çalışılır. Örneğin onlarca müşteri ürünü kullanırken aynı problemi yaşıyorsa, müşteriyi markaya ve firmaya bağlı tutmanın yolu; bu eksikliği gidermek için çareler aramaktır. Bu durum pazarı kaybetmemek ve yeni pazarlar bulmak açsından bir fırsattır. Yeni bir ürün ya da hizmet sunmak: Daha önceki iki durum (arzı yetersiz ürün sunmak ve mevcut ürünü ya da hizmeti daha üstün şekilde sunmak) ihtiyaç ve beklentileri araştırma amacı taşır. Yani ya üründe bitakım yenilikler yapılır ya da mevcut ürün daha da geliştirir. Buna karşılık yeni ürün/hizmet sunmada yeni ihtiyaçlar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 yaratılır. Adeta pazarda çığır açılır. Yaşam satandardına katkıda bulunulur. Örneğin naylon, orlon, telefon; Dupont firması tarafından laboratuvar araştırmaları sonucu bulunmuştur. Örnek: Şekil 3.1. de Bir TV aydınlatma ekipmanı üreten bir firma için fırsat matrisi gösterilmektedir. BAŞARI İHTİMALİ ÇEKİCİLİK Yüksek Düşük Yüksek 1 2 Düşük 3 4 Şeki 3.1.Fırsat Matrisi 1 nolu alan: Firma, çok güçlüdür. Bir aydınlatma sisitemi geliştirmiştir. 2 nolu alan: Firma, herhangi bir aydınlatma sisteminin etkinliğini ölçmek için bir araç geliştirmiştir. 3 nolu alan: Firma, aydınlatma düzeyini ölçen bir alet geliştirmiştir. Pazardaki tehditler ise arzu edilmeyen trend ve gelişmeler olarak tanımlanabilir. 4 nolu alan: Firma, TV stüdyolarının personeline aydınlatma konusunda eğitme amacıyla bir program geliştirmiştir. Şekilden görüleceği üzere, matrisin birinci bölgesi hem başarı ihtimalinin hem de çekiciliğin en yüksek olduğu kısmıdır. Buna karşılık 4. kısım ise hem başarı ihtimalinin hem de çekiciliğin en düşük olduğu kısımdır. Bu durumda firmanın birinci önceliği çok güçlü bir aydınlatma sistemi geliştirmek olmalıdır. Pazardaki tehditler ise arzu edilmeyen trend ve gelişmeler olarak tanımlanabilir. En büyük problem ise bu olumsuz gelişmelere karşı koyacak, bir pazarlama stratejisinin olmayışıdır. Örnek: Şekil 3.2 de TV aydınlatma ekipmanı üreten bir firma için tehdit matrisi gösterilmektedir. MEYDANA GELME İHTİMALİ CİDDİYETİ Yüksek Düşük Yüksek 1 2 Düşük 3 4 Şekil 3.2. Tehdit matrisi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 1 nolu alan: Rakip tarafından çok üstün bir aydınlatma sisteminin geliştirilmesi 2 nolu alan: Ekonomik bir krizin ortaya çıkması 3 nolu alan: Yükselen maliyetler 4 nolu alan: TV stüdyolarının sayısını azaltan yasaların çıkarılması Matrise bakıldığında, en önemli tehdit, rakiplerin işletmeden önce çok güçlü bir aydınlatma ekipmanı üretmesi olduğu görülmektedir. Gerçekleşme ihtimali en düşük tehdit ise müşteri sayısını azaltacak bir yasanın çıkarılmasıdır. Firma pazardaki fırsat ve tehditleri belirledikten sonra, bu fırsat ve tehditler karşısında güç ve zayıflıklarını da belirlemelidir. Bunlara aynı zamanda içsel faktörler de denilmektedir. Herhangi bir işletmenin gücü ya da zayıflığı, pazardaki konumuna bağlıdır. Firma pazardaki her bir rakibi karşısında gücünü ve zayıf noktalarını iyi değerlendirmeli; bunun için de şu noktalara dikkat etmelidir: Firmanın pazarlama konusundaki gücü, müşteriler arasında sahip olduğu imaj, pazar payı, kalite ve hizmet konusundaki şöhreti, iletişim ve dağıtımdaki etkinliğine bağlıdır. Firmanın finansal gücü, nakit akışı, karlılığı ve mevcut borçlarına bağlıdır. Firmanın operasyonel gücü, kapasitesi, teknik becerisi, zamanında teslim becerisine bağlıdır. Tüm organizasyonun kapasitesi, örgütün liderliğine, çalışanların motivasyonuna, esnekliğine ve girişimcilik yeteneğine bağlıdır. Bir işletme bütün yönleriyle zayıf ya da güçlü olamaz. Ayrıca işletmelerde her bölüm aynı güç ve yeteneğe sahip olamaz. Bazı işletmelerde finansaman bölümü güçlü iken; bazılarında pazarlama daha etkin olabilir. Bir işletmenin zayıf yönleri rakiplerine oranla daha az verimli ve daha az etkili olduğu yönleridir. Ayrıca çevresel değişkenlerdeki değişme duyarsızlık da zayıflık olarak kabul edilmektedir. GZFT analizinde göz önünde bulundurulması gereken konular tablo 3.1 de gösterilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Bireysel Etkinlik Pazarlama Planları Tablo 3.1. GZFT Analizinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Potansiyel Konular İşletme İçi Potansiyel Üstünlükler Güçlü bir finansal kaynak İyi bilinen marka Endüstrideki sıralamada bir numara Ölçek ekonomisi İyi bir teknoloji Patent Düşük maliyet(hammadde ve süreçte) İtibarı olan bir işletme/ürün/marka adı Çok iyi yönetim İyi pazarlama yeteneği Üstün ürün kalitesi Diğer işletmelerle olan anlaşmalar İyi dağıtım kanalları İşletmeye bağlı personel İşletme Dışı Potansiyel Fırsatlar Hızlı Pazar büyümesi İlgisiz rakipler Değişen müşteri ihtiyaçları/zevkleri Yabancı pazarlara girme Rakip firmaların hataları Yeni ürün keşfi Ekonomik büyüme Yasal düzenlemelerin değiştirilmesi Yeni teknoloji Demografik değişimler Ortaklık yapmak isteyen diğer işletmeler Yüksek marka değiştirme tercihi İkame ürünlerin satışındaki düşüşler Değişen dağıtım yöntemleri İşletme İçi Potansiyel Zayıflıklar Stratejik yönün olmaması Sınırlı finansal kaynaklar Araştırma ve geliştirmeye ayrılan yetersiz bütçe Çok dar ürün hattı Sınırlı dağıtım Yüksek maliyet(hammadde ve süreçte) Modası geçmiş ürün ve teknoloji Dahili işletim problemleri Dahili politika problemleri Zayıf Pazar imajı Zayıf pazarlama yeteneği Zayıf firmalarla birlexme Yetersiz yönetim Eğitimsiz personel İşletme Dışı Potansiyel Tehditler Yabancı rakiplerin girişi Yeni ikame ürünlerin pazara girişi Ürünün düşüş aşamasında olması Değişen müşteri ihtiyaçları/zevkleri Müşteri güveninde düşüy Yeni strateji uygulayan rakip firmalar Artan yasal düzenlemeler Ekonomik çöküş Merkez Bankası politikalarındaki değişiklikler Yeni teknoloji Demografik değşiimler Yabancı pazarlara giriş engelleri Uluslar arası politik kargaşalar Döviz kuru oranlarının düşmesi (Kaynak: Korkmaz, Sezer ve diğerleri, Pazarlama Kavramlar, İlkeler, Kararlar, s.122, 2009, Ankara) Tekstil sektörü için gerçekleşme ihtimali yüksek 5 önemli tehdit ve fırsatı belirleyiniz. Firmanın Karşılaşabileceği Başlıca Sorunlar Bu aşamada pazarlama yöneticisi firmanın karşılaşabileceği başlıca sorunları özetlemelidir. Örneğin, Yüksek düzeyde müşteri kaybı yaşıyoruz? Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için ne gibi politikalar yürütmeliyiz? vb. problemler planda açıkca ifade edilmelidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Başlıca Varsayımlar Pazarlama yöneticisi, gelecekle ilgili başlıca öngörülerini gerçekçi bir şekilde belirtmelidir. Örneğin Pazarımızda birim satışlar bu yıl %5 artacak şeklinde ifade edilebilir. Amaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi Amaçlar, örgütün gelecek dönemlerde başarmayı arzuladığı somut sonuçlardır. Firma, pazardaki fırsat ve tehditleri ve bunlar karşısında güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra planlanan dönemdeki spesifik amaçlarını ortaya koymalıdır. Amaçlar, örgütün gelecek dönemlerde başarmayı arzuladığı somut sonuçlardır. Çoğu işletmenin kârlılık, pazar payı, satış büyümesi, riski engelleme, yenilik, imaj vb. başlıklarla ifade edilen birden çok amacı vardır. Amaçlar ve hedefler arasında farklılık söz konusudur. Hedefler amaçların ölçülebilir değerler cinsinden ifadesidir. Hedefler objektif, ölçülebilir, uygulanabilir ve kontrol edilebilir olmalıdır. Örneğin, pazar payını %20 artırmak, satışlarda %10 artış sağlamak gibi. Hedefler belirlenirken içermesi gereken özellikler şöyle sıralanabilir: Birincisi, en önemliden en az önemliye doğru bir hiyerarşik sıralama yapılmalıdır. İkincisi, ölçülebilir olmalıdır (Pazar payının %5 artırmak gibi), üçüncüsü, rasyonel olmalı, dördüncüsü ise hedefler birbirleriyle çelişir olmamalıdır. Örneğin aynı dönemde hem satışlarda hemde kârlılıkta artış birbiriyle çelişir. Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi Amaçlar ve hedefler arasında farklılık söz konusudur. Hedefler amaçların ölçülebilir değerler cinsinden ifadesidir. Hedefler belirlendikten sonra sıra pazarlama stratejilerini belirlemeye gelir. Amaç, firmayı hedeflerine ulaştıracak ve hedef pazarın ihtiyacını tatmin edecek pazarlama değişkenleri karmasını oluşturmaktır. Özellikle örgütün stratejik planı ile pazarlama stratejileri arasında uyum olmalıdır. Örneğin eğer stratejik planda, düşük fiyatlı ve maliyetli bir strateji oluşturmak ve yüksek satış rakamlarına ulaşmak söz konusu ise o zaman pazarlama karması bunu yansıtmalıdır. Bu durumda pazarlama karmasının hedefi düşük fiyat, yüksek satış hacmi olacaktır. Bu stratejinin gereği de promosyonel mesajlar olacaktır. Yine eğer örgüt herhangi bir stratejik işletme birimini (SİB) büyütmek istiyorsa o zaman pazarlama yönetimi, SİB in büyümesi için yaratıcı stratejiler geliştirmelidir. Yaratıcı stratejiler geliştirmek, hem bilim hem de sanattır. Bilimsel yönü; fırsat, maliyet ve zaman değişkenlerini kapsayan hedeflere ulaşmak için gereken kaynakların tahsisidir. Sanat yönü ise rekabete karşı koyma yeteneğini, çevreye duyarlılığı, iş gücünün motivasyonunu, kaynakların akılcı kullanımını kapsar. Strateji, hedef ve sonuçlar arasında bir köprüdür. Oraya nasıl gidilebilir? sorusunun cevabıdır. Pazarlama stratejileri birbiriyle etkileşimli iki grup stratejiden oluşur. Birincisi işletme içinde pazarlama karması ve pazarlama harcamalarını kapsayan stratejilerdir. İkincisi ise işletme dışında rekabete yönelik rekabetçi stratejilerdir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 İşletme içi stratejilerde pazarlamanın 4 temel değişkeni ile ilgili programlar geliştirilir. Bu değişkenler şunlardır: Ürün (Alıcılara sunulur.) Fiyat (Ürün ya da hizmetin ederidir.) Dağıtım (Ürün hizmet ihtiyaç bölgelerine ulaştırılır.) Promosyon veya tutundurma (Farklı teknikler kullanılarak tüketicilerle iletişim kurulur.) 4P değişkenlerine Pazarlama Karışımı, Pazarlama Karması veya Pazarlama Bileşenleri de denir. Pazarlama literatüründe bu değişkenler kelimelerin İngilizce karşılıklarının baş harfinin kodlanması ile oluşan 4P (Product, Price, Place, Promotion) şeklinde ifade edilmektedir. Bu 4P değişkenlerine Pazarlama Karışımı, Pazarlama Karması veya Pazarlama Bileşenleri de denir. Bu değişkenler seçilen pazar dilimlerini tatmin etmek amacıyla kullanılır. Bu safhada, karmada yer alacak değişkenlerin hangilerinden ne oranda kullanılacağına karar verilir. Örneğin, reklamlarda kullanılacak vasıtaların seçimi, zamanlaması ve değerlendirmesi yapılır. İşletme dışı rekabete yönelik stratejilerde ise M.Porter, stratejik düşünceye temel oluşturacak 3 farklı strateji önermiştir. Bunlar; Toplam maliyet liderliği, Farklılaşma, Odaklanmadır. Toplam maliyet liderliğinde fazla pazarlama hünerine ihtiyaç yoktur. Amaç, en düşük üretim ve dağıtım maliyetine sahip olarak, pazara rakiplerden daha düşük fiyatlarla girip daha fazla pazar payına sahip olmaktır. Bu stratejinin en kötü yanı, işletmeden daha düşük fiyatlı ve maliyetli rakiplerin pazara girme ihtimalidir. Farklılaşma stratejisinde firma, pazarın büyük bir kısmını ele geçirmesini sağlayacak ve üstün müşteri değeri yaratacak bir performansa odaklanır. Örneğin kalite lideri olma hedefi gibi. Odaklanma stratejisinde firma bir ya da birkaç küçük pazar dilimine odaklanır. Firma bu dilimlerin hem düşük maliyet hem de farklılık aradığını bilir. Buradaki temel düşünce, pazarda başarılı olmak isteniyorsa, bu üç stratejiden birinde çok iyi olmayı, diğerlerinde de iyi olmayı gerektirmektedir. Pazarlamada kullanılan bir diğer rekabetçi strateji de, stratejik anlaşma ya da ortaklıklardır. Günümüzde firmalar etkili olmak için bir stratejik ortağa ihtiyaçları olduğunu bilmektedir. Bu anlaşmalardan ilki ürün ve hizmet ortaklığı anlaşması dır. Bu stratejide bir firma diğerine, ürün ya da hizmet üretme iznini (lisans) verebilir veya iki firma tamamlayıcı ya da yeni bir ürün üretme anlaşması yapabilir. Örneğin Vakıf Bonus (Vakıflar Bankası-Garanti Bankası). İkincisi promosyonel anlaşma dır Burada firmalardan biri, diğerinin ürün ve hizmetlerinin promosyonunu yapma konusunda anlaşma yapılır. Örneğin McDonald s, çocuk menülerinde Disney karakterlerini kullanma anlaşmasını yapmıştır. Üçüncüsü Lojistik anlaşmaları dır. Bu anlaşmalarla bir firma, diğerlerine lojistik hizmet sunabilir. Örneğin Hedef Alliance, Boyner ürünlerinin Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 yurtdışı lojistik hizmetlerini üstlenmiştir. Stratejik anlaşma ya da ortaklıkların dördüncüsü Fiyatlama işbirliği dir. Fiyat işbirliğine örnek olarak otel ve otomobil kiralama firmalarının anlaşarak, karşılıklı fiyat indirimi yapmaları verilebilir. Pazarda geliştirilecek tüm stratejiler, firmanın pazardaki konumuna, kaynaklarına, fırsat ve tehditlere bağlıdır. Firma piyasada lider konumunda ise farklı, takipçi ise farklı stratejiler izleyecektir. Pazarlama Eylem Programlarının Belirlenmesi Bu aşamada hedef ve stratejiler konusunda verilen kararlar, belirli bir takvime bağlanır ve somut eylemlere dönüştürülür. Yani tüm planlar işe dönüştürülür. Örneğin firmanın reklam kampanyalarının, satış promosyonlarının, fuar katılımlarının tarihleri belirlenir. Görev dağılımı yapılır. Ayrıca üst yönetime neyin, ne zaman, kimler tarafından yapılacağının ayrıntılı açıklaması iletilir. Planın Uygulanması Bu aşamada pazarlama stratejileri, pazarlama hedeflerini gerçekleştirecek bir dizi spesifik eylemlere dönüştürülür. Çok iyi bir pazarlama stratejisi çok kötü bir uygulamayla başarısızlığa uğrayabilir. SİB teknoloji liderliğini hedefliyorsa, teknolojik zekâyı oluşturmak, ana ve yan ürünleri geliştirmek, teknik satış gücünü eğitmek gibi teknolojik liderliği gerçekleştirecek programlar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Özet olarak firmanın tüm çabaları teknoloji konusundaki liderliği yansıtmalıdır. Dolayısıyla firmanın, hedeflerine, pazardaki konumuna ve hedef pazarına uygun organizasyon ve uygulamalara ihtiyacı vardır. Pazarlama planının uygulanması, neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağının ayrıntılı açıklanmasıdır. Pazarlama planının uygulanması; neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağının ayrıntılı açıklanmasıdır. Bu sürecin başarıyla uygulanması için her eylemin sorumlusunun belirlenmesi, başlama-bitiş tarihinin açığa kavuşturulması ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi gerekir. Bu safhada planlamada yer alan görevlerle ilgili kimlerin hangi işten sorumlu olduğunun, çalışanların deneyim ve becerilerine göre yetki ve sorumlulukların dağılımının belirlenmesi gerekir. Ayrıca eylemlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin yer alması gerekir. Pazarlama planları genellikle yıllıktır. Eylemler ise bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve kapsadığı zaman dilimidir. Eylemlere promosyonların başlangıç ve bitiş tarihleri, yeni ambalajın piyasaya çıkış zamanı vb. örnek gösterilebilir. Planın uygulanması sırasında gerçekleştirilmesi gereken bir diğer faaliyet, bütçe hazırlanmasıdır. Planda yer alan her bir stratejik faaliyet için (reklam/promosyon, ambalaj değişikliği vb) ne kadar kaynak gerektiği belirlenir. Elbette amaç arzulanan kâr ve satış rakamlarını yakalamaktır. Bilindiği üzere bütçe belirli bir zaman dilimi için yaratılacak gelir ve giderlerin projelendirilmesidir. Firmanın planlama ve kontrol faaliyetlerinin temelini oluşturur. Başarılı olabilmek için, bütün uygulamalar firmanın pazardaki konumunu ve yaratılmak istenen değeri yansıtmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Kontrol Pazarlama planlamasının son safhası planlanan stratejilerle, uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Bu safhada, pazarda gerçekleştirilen stratejik pazarlama kararlarının (fiyat, ürün, dağıtım, promosyon) amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Yani standartlarla gerçekleşen sonuçlar karşılaştırılır. Planlar genellikle performans ölçümünü sağlayan aylık performans standartları içerirler. Hedeflere ulaşılmadığı takdirde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin eğer kâr hedeflerine ulaşılamıyorsa, yılın son üç ayı için planlanan reklamlar iptal edilip kazanç rakamı yükseltilebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Pazarlama Planları Pazarlama planları işletmenin amaç ve kapasitesi ile değişen çevre koşulları ve pazar fırsatları arasında koordinasyonun sağlanması ve sürdürülmesi konusunda destek sağlar. Pazarlama planlarının en belirgin özellikleri yazılı olması, organizasyonun hedeflerine göre planların farklılaşması, planlama döneminin ürüne, sektöre ve pazara göre değişmesidir. Uygulanacak operasyonel eylemler her bir marka, ürün, hizmet için ayrı ayrı gerçekleştirilir. Planlama süreci, durum analizi, amaçların belirlenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, pazarlama eylem programlarının oluşturulması, planın uygulanması ve kontrolü aşamalarından oluşmaktadır. Pazarlama planlarının en ömemli faydası fimanın perfomansını artırmasına, koodinasyonu geliştirmesine olanak sağlamasıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Ödev Pazarlama Planları BİM, ŞOK gibi düşük fiyat odaklı perakendecilerin güçlü ve zayıf yönleri neler olabilir? 200 kelimeyi aşmayacak şekilde bir ödev hazırlayınız. Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Pazarlama planında neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağı aşama aşağıdakilerden hangisidir? a) Kontrol b) Planın uygulanması c) Stratejilerin belirlenmesi d) Amaçların belirlenmesi e) Hiçbiri 2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlaması sürecinde yer alan değişkenlerden değildir? a) Durum analizi b) Amaçların belirlenmesi c) Gelecekle ilgili varsayımların belirlenmesi d) Satratejilerin belirlenmesi e) Planın uygulanması ve kontrolü 3. Aşağıdakilerden hangisi firmanın uyguladığı rekabetçi stratejilerden biridir? a) Ürün ve hizmet ortaklığı anlaşmaları b) Promosyonel anlaşmaları c) Lojistik anlaşmaları d) Fiyat işbirliği anlaşmaları e) Hepsi 4. Aşağıdakilerden hangisi M.Porter in stratejik düşünceye temel oluşturacak rekabetçi stratejilerinden birisidir? a) Fiyat liderliği b) Kalite liderliği c) Farklılaşma d) Ürün ve hizmete odaklanma e) Hiçbiri 5. Aşağıdakilerden hangisi firmanı güç ve zayıflıkları değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir? a) Firmanın pazarlama gücü b) Firmanın finansal gücü c) Firmanın operasyonel gücü d) Firmanın organizasyon kapasitesi e) Firmanın müşteriyi tatmin gücü Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 6. Pazarlama planında, ürün, pazar, rekabet, dağıtım, marka ve çevre ile ilgili geçmiş verilerin değerlendirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? a) Mevcut durumun tarifi b) GZFT analizi c) Stratejilerin belirlenmesi d) Programların belirlenmesi ve uygulanması e) Hiçbiri 7. Firmaların güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatların değerlendirildiği analize ne ad verilir? a) SWOT analizi b) Portföy analizi c) Thomson kümeleme analizi d) Boston danışma matrisi e) Hofer analizi 8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması değişkenlerinden değildir? a) Ürün b) Fiyat c) Dağıtım d) Promosyon e) Planlama 9. Gereksinim yaratan pazar fırsat türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Arzı yetersiz ürün sunmak b) Ürün ya da hizmet idaha üstün şekilde sunmak c) Yeni bir ürün ya da hizmet sunmak d) Mevcut üründe değişiklik yapmak e) Hepsi 10. Aşağıdakilerden hangisi firmanın belirlediği hedeflerde olması gereken özelliklerdendir? a) En önemliden en az önemliye doğru bir hiyerarşik sıralama yapılmalıdır. b) Ölçülebilir olmalıdır c) Realist olmalı d) Hedefler birbirleriyle çelişir olmamalıdır e) Hepsi Cevap Anahtarı 1.B, 2.C, 3.E, 4.C,5.E, 6.A, 7.A, 8.E, 9.C,10.E Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 YARARLANILAN KAYNAKLAR Doyle, P., (2002). Marketing Management and Strategy, Prentice Hall. Tek, Ö.B. (1999). Pazarlama ilkeleri: Türkiye uygulamaları - Global Yönetimsel Yaklaşım, İstanbul: Beta. Kotler, Philip, (2007) Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall Kotler, P., Keller, K. L.,(2009). Marketing Management, Prentice Hall Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, S. A., Işın, F.B., (2009). Pazarlama Kavramlar-İlkeler- Kararlar, Ankara: Siyasal Yayın-Dağıtım. İslamoğlu,A.H., (1993). Pazarlama İlkeleri, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi. BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Yükselen, C., (2000).Pazarlama İlkeler-Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık. Ünüsan,Ç., Sezgin M., (2007)., Pazarlama İlkeleri, İstanbul: LiteraTürk. Karafakıoğlu,M., (2005). Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Literatür. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Bölüm 8. Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler

Bölüm 8. Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler Bölüm 8 Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler Temel stratejiler, işletmelerin her yönetim düzeyinde uygulanır. Ama değişik yönetim düzeylerinde uygulanan temel stratejilerde amaç, alan ve bakış

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 06 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Pazarlama Planı Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 3 Pazarlama İşletme amaçlarını gerçekleştirmek,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. SWOT ANALİZİ Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 12. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 12. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri 12. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Uluslararası Pazarlama İşletmeleri Dış Pazarlara Açılmaya İten Sebepler İç pazardaki talep yetersizliği İç pazarda yoğunlaşan rekabet Dış

Detaylı

7. Gün: Performans Anlaşmaları

7. Gün: Performans Anlaşmaları 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 7. Gün: Performans Anlaşmaları 8 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1 Performans Prizması Performans Anlaşmalarının Temel Yapısı Toplumsal anlamda etkinlik için

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA Pazarlama ve Satış arasındaki temel farklar Piyasa bilgilerini iş kararları vermek için kullanmak Pazar segmentasyonlarını

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş

Detaylı

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. YÖNETİM BİLİMİ-II (KYT202U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI 12 NİSAN 2016 ELAZIĞ Erol ÖZTÜRK Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Dış Çevre Analizi)

İŞLETME POLİTİKASI (Dış Çevre Analizi) 1) Genel Çevre Analizi Politik Çevre, Demografik Çevre, Teknolojik Çevre,Yasal Çevre, Ekonomik Çevre, Sosyokültürel Çevre, Uluslararası Çevre Ne Düşünürsünüz? Sizce bir beyaz eşya üreticisini yerel politikacılar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016 Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ CEM KÜÇÜKTEPEPINAR 25-30 Temmuz 2016 Herşey satın alanların ödeyeceği kadar değerlidir. Syrus Her pazarda iki enayi vardır. Biri çok az

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Girişimcilik. İş Planı. İş Planının İçeriği Bölüm 4. İş Planlama

Girişimcilik. İş Planı. İş Planının İçeriği Bölüm 4. İş Planlama Girişimcilik Bölüm 4. İş Planlama scebi@ktu.edu.tr http//:scebi.ktu.edu.tr İş Planı İş planı işin amacını, faaliyet gösterilecek sektörü, gerekli üretim faktörlerinin nicelik ve nitelikleri İçeren bir

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı