FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *"

Transkript

1 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced by Using Different Yarn Numbers Banu AKKIŞ Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Çalışma kapsamında yuvarlak örme makinelerinde, Open-End (OE) rotor ve penye ring iplikleri kullanılarak belirli ayarlarda süprem, interlok ve ribana örgülü kumaşlar üretilmiştir. Bu kumaşların elde edilmesinde kullanılan materyal ve örme yapısı bakımından performans özelliklerini açıklayabilmek için ilgili standartlara uygun testler yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Penye iplikten elde edilen kumaşın OE Rotor iplikleriyle elde edilen kumaşa göre daha az boncuklanma eğilimi gösterdiği gözlenmiştir. Dönme analizlerine bakıldığında süprem kumaşların daha yüksek dönme eğilimi gösterdiği görülmüştür. Örme yapısının kumaşın çekme özelliğine etkisi bakımından eğilimin seyrek örgülerde daha fazla olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Penye ring ipliği, OE Rotor ipliği, örme kumaş, may dönmesi, boncuklanma, çekmezlik. ABSTRACT Over this study, rib, interlock and single jersey fabrics are produced with different adjustment by using combed ring and Open-End rotor yarns. These fabrics in terms of knitted performance characteristic related to in compliane with the standards tests in the assessment is made. That fabric was producted by using Open-End rotor yarn pilling was seen more than that fabric was producted by using combed ring yarn. In single jersey fabric, that there is high an angle of spirality. For this research, affecting the dimensional properties of knitted structures, loose knitted fabric has more dimensional effect. Key Words: Combed ring yarn, OE Rotor yarn, knitted fabric, spirality, pilling, dimensional stability. Giriş Tekstil sanayi içinde önemli bir yere sahip olan örme teknolojisi ve örme esaslı ürünlere son yıllarda dünyada ve ülkemizde oldukça fazla ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Elektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler örme makinelerinin de sürekli yenilenmesine yardımcı olmuştur. Bu yenilikler sayesinde örme kumaşların çeşitliliği ve kullanım alanlarıyla birlikte üretim miktarlarında da büyük artışlar meydana gelmiştir. * Yüksek Lisans Tezi-MSc.Thesis 59

2 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- Örmecilik alanındaki gelişmelerin gözlemlenmesi ve etkilerinin ortaya konulması adına literatür de birçok çalışma mevcut olup, halende yapılmaya devam etmektedir. Mevcut çalışmalardan konumuzla ilgili olanların kapsamı hakkında yapılan değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir. Göde, T., tarafından 99 yılında yapılmış olan çalışmada, pamuk ipliğinden ribana örgüler düz makinede örülen kumaşlar kuru ve yaş olarak relaks edilmiştir. Bu relaks edilen kumaşların ağırlık, örgü genişliği, örgü boyu, kumaş kalınlığı gibi değerleri incelenmiştir. Test sonuçlarına göre gramaj ağırlığının arttığı ve kumaş genişliğinin azaldığı sonucuna varılmıştır (Göde, 998). Ahmadcanov tarafından 995 yılında yapılan çalışmada, süprem ve ribana örgü yapıları üzerinde farklı sıklık ayarlarında ki kumaş yapılarının fiziksel özellikleri incelemiş olup ilmek sıklıklarında ve en büzülmelerinde süprem örgülerin ribana örgülere göre yüksek değerlerde olduğu vurgulanmıştır. Gramajda, kumaş genişliğinde, boy uzunluğunda ve boy % büzülmelerinde ribana örgülerin daha yüksek değerlerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ahmadcanov, 995). Yıldırım ın 995 yılındaki çalışmasında, süprem, lakost ve pelüşlü örgülerin fiziksel özellikleri araştırılmıştır. Pilling değerinde en iyi değerlerin mamul RL-lakost, en kötü değerlerin de ham ve mamul pelüşlü örgüde gözlemlendiği belirtilmiştir (Yıldırım, 995). Çeken in 995 yılında yapmış olduğu çalışmada, değişik karışım içeren örme iplikleri, değişik sıklıklarda düz ve ribana örgülerde örülerek kumaşların boyutsal özellikleri incelenmiştir. Yuvarlak örme makinasında örülen pamuk/elastan karışımı düz ve ribana örgülerde boyuna ve enine örgü boyu değişimlerinin negatif yönde, boyuna değişimin enine değişimden fazla gerçekleştiği savunulmuştur. % pamuklu örgülere yarı yarıya elastomer ipliklerin katılması, pamuklu örgülerde yaş işlemlerden sonra görülen deformasyonu olumlu yönde etkilediği ve mamule elastikiyet kazandırdığı da belirtilmiştir (Çeken, 7). Önal tarafından yılında yapılmış olan çalışmada, % pamuk ve %5/5 pamuk-poliester karışımı liflerden eğrilmiş ring ve OE Rotor kumaşların (lakost, süprem, iki iplik) boyutsal değişimlerine, pillinglerine ve aşınma dayanımlarına etki eden parametreler incelenmiştir. Viskon ipliklerden örülen kumaşların boncuklanma eğiliminin daha az olduğu görülmüştür. Örülen kumaşların ham ve bitmiş haldeki patlama mukavemetleri incelendiğinde, arada önemli bir fark tespit edilememiştir (Önal, ). 6 yılında Turgay tarafından yapılan çalışmada, süprem örme kumaşlardaki may dönmesine bazı iplik, örme ve terbiye parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Pus değerinin etkisinin ölçüm metoduna göre değişebileceği ve en yüksek may dönmesi değerlerinin orta büyüklükteki çapta ( pus) ortaya çıktığı görülmektedir. S bükümlü iplik kullanılması, Z bükümlü kullanılması durumuna göre daha yüksek may dönmesi sonucunu getirmiştir. Düşük gramaj değerlerinde ilmek hareketinin serbest kalmasından dolayı may dönmesi değerlerinin daha yüksek çıktığı savunulmuştur (Turgay, 6). Kahraman ın 6 yılında yaptığı çalışmada, örme kumaşları oluşturan ipliklerinin büküm, mukavemet, tüylülük, sürtünme gibi temel özellikleri laboratuar test cihazlarıyla tespit edilmiş olup daha sonra örme kumaşların Martindale Boncuklanma Test cihazıyla boncuklanma davranışları incelenmiştir. Testler sonucunda iplik tipinin, hammaddenin, elastomerik ipliğin, 6

3 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- iplik bükümünün, inceliğin, konstrüksiyonun ve bitim işlemlerinin boncuklanma üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Kahraman, 6). Değirmenci tarafından 7 yılındaki çalışmasında, süprem kumaşlardaki örgü dönmesi üzerine iplik üretim teknolojilerinin, iplik büküm yönünün, kumaş ağırlığının, elastik iplik eklenmesinin ve boyamanın etkileri araştırılmıştır.iincelenen parametrelerin örgü dönmesi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Değirmenci, 7). Mavruz un 8 yılında yaptığı çalışmada, Ne ve Ne numarada üretilen ring ve kompakt ipliklerden üretilen farklı konstrüksiyonlardaki örme kumaşların gramaj, patlama mukavemeti ve boncuklanma (pilling) özellikleri incelenmiştir. Özellikle Ne numaradaki ring ve kompakt ipliklerin ölçülen bütün özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. İplik yapısındaki farklılıklar kumaş özelliklerini de etkilemiş, özellikle kompakt ipliklerden üretilen örme kumaşların patlama mukavemeti değerleri daha yüksek olarak belirlenmiştir (Mavruz, 8). Literatürde mevcut bu çalışmalara ilaveten yapılan bu çalışmada pamuk ve viskon hammaddesi kullanılarak, üç farklı ayarda örülen süprem, ribana ve interlok konstrüksiyonlarının kumaşların may dönmesi, boncuklanma ve boyutsal stabilitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Materyal ve Metot Materyal Çalışmada sanayi tipi tek ve çift plakalı yuvarlak örme makineleri kullanılmıştır. Yuvarlak örme makinesinden tek plakalı olandan süprem kumaşlar, çift plakalı olandan ribana ve interlok kumaşlar örülmüştür. Çalışmada kullanılan kumaşların üretiminde kullanılan iplik numaraları, hammadde, iplik ve örgü tiplerini birlikte gösteren toplu bir değerlendirme Tablo de verilmiştir. Tablo. Çalışmada kullanılan iplik ve kumaşlar No İplik Hammadde Eğirme Şekli Örgü Ayarı Çubuk Sıklıkları (adet/ inç) İlmek Sıra Sıklıkları (adet/ inç) Ne / OE Rotor SIKI 6 Ne / OE Rotor ORTA Ne / OE Rotor GEVŞEK 9 VİSKON Ne / RİNG RİBANA SIKI Ne / RİNG ORTA 6 Ne / RİNG GEVŞEK 7 Ne / OE Rotor SIKI 8 Ne / OE Rotor ORTA 9 Ne / OE Rotor GEVŞEK 9 VİSKON Ne / RİNG SIKI 5 5 Ne / RİNG ORTA Ne / RİNG GEVŞEK 6

4 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- Tablo in devamı Ne / RİNG SIKI 8. 6 Ne / RİNG ORTA. 5 Ne / RING GEVŞEK PAMUK İNTERLOK 6 Ne / RING SIKI.8 7 Ne / RİNG ORTA Ne / RİNG GEVŞEK. 5 9 Ne / RİNG SIKI 9 Ne / RİNG ORTA 7 8 Ne / RİNG GEVŞEK 5 7 PAMUK RİBANA Ne / RİNG SIKI 5 6 Ne / RİNG ORTA Ne / RİNG GEVŞEK 5 Ne / RİNG SIKI 5 6 Ne / RİNG ORTA 7 Ne / RİNG GEVŞEK 8 PAMUK 8 Ne / RİNG SIKI Ne / RİNG ORTA Ne / RİNG GEVŞEK Ne / OE Rotor SIKI Ne / OE Rotor ORTA Ne / OE Rotor GEVŞEK 7 8 PAMUK Ne / RİNG SIKI Ne / RİNG ORTA Ne / RİNG GEVŞEK Metot Kumaş numuneleri test edilmeden önce gün ±ºC sıcaklıkta ve % 65± nem değerlerine sahip laboratuar şartlarında bekletilerek kuru relaksasyon işlemine tabi tutulmuştur. Ne /, Ne / ve Ne / Ring ve OE Rotor ipliklerine iplik test sonuçları aşağıda tablo halinde verilmiştir (Tablo ). Tablo. Çalışmada kullanılan ipliklerin kalite değerleri Kalite Değerleri İplik Özellikleri Ring Pamuk Ring Pamuk Ring Pamuk Ring Viskon OE Rotor Viskon OE Rotor Pamuk Ortalama Ne / / / / / / Büküm Değeri (tur/metre) Düzgünsüzlük Değeri (Uster) (% U) İnce Yer (-% 5) (adet/km) Kalın Yer (+% 5) (adet/km) Uzama Değeri (%) Neps (+%8) (adet/gr) Mukavemet Değeri (Rkm) (kgf/nm) Kumaş üretiminde kullanılacak ipliklerin numara tayininde Uster Autosorter-, mukavemet testlerinde Uster Tensorapid düzgünsüzlük ve hata testlerinde ise Uster Tester SX cihazları kullanılmıştır. 6

5 Dönme (%) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- İplik numarası tayininde her bobin için yardalık 5 er test, iplik mukavemeti tayininde her bobin için ar test, iplik düzgünsüzlüğü, iplik hataları ve iplik tüylülüğü testlerinde her bir bobinden 5 er adet m lik iplikler üzerinden testler yapılmıştır. Belirtilen numaralarda ring ve OE Rotor iplikleri kullanılarak elde edilen viskon ve pamuklu örme kumaşlar için TS EN ISO 97- standardına göre Martindale Pilling Testi, AATCC 79 standardına göre May Dönmesi Testi ve TS 9 standardına göre de Boyutsal Stabilite Tayini çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlar ve bunların değerlendirmesi bir sonraki bölümde verilmiştir. Bulgular ve Tartışma May Dönmesi Testi Sonuçları İki farklı hammadde ile üç farklı numarada ring ve OE Rotor ipliklerinden farklı örgü ayarlarında örülmüş kumaş numunelerinin may dönmesi eğilimlerini belirleyebilmek için laboratuar şartlarında 8 saat kondüsyonlanan kumaşlar gerekli dönme ve çekmezlik işaretlemeleri yapılarak C de dk 8 devir hızla yıkama işlemine tabi tutulmuştur. Yıkanan kumaşlar atmosfer şartlarında sererek kurumaya bırakılmıştır. Aynı numarada farklı sistemlerle eğrilen ipliklerin kumaşların may dönmesi eğilimi üzerindeki etkisini gözlemlemek için çalışmalar yapılmıştır. Şekil de Ne / pamuk ipliğinden elde edilmiş süprem kumaşların üç farklı örgü ayarında % may dönmesi ilişkisi verilmiştir. Şekilden OE Rotor ipliklerinin aynı numarada ring ipliklerine göre daha düşük büküm değerinde eğrilmiş olması ve eğrilen iplik yapısından dolayı (etrafında sargı etkisi yapan kayış liflerinin bulunduğu çekirdek bükümlü iplik yapısı) may dönmesi eğiliminin her üç örgü ayarında da daha az olduğu görülmektedir. Şekilden gevşek örgü ayarlarında elde edilen kumaşlarda may dönmesi eğilimleri arasındaki oransal farkın azalmakta olduğu, ancak sıkı ayarlardan gevşek ayarlara geçildikçe may dönmesi eğiliminin arttığı gözlemlenmektedir. 5,5,5,5,5,5 / ring süprem / OE süprem SIK ORTA GEVŞEK Örgü ayarı Şekil. Pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların may dönmesi eğilimleri Üç farklı iplik numarasında aynı örgü yapısı ile farklı örgü ayarları kullanılarak üretilmiş kumaş numunelerinin may dönmesi eğilimlerini gösteren 6

6 Dönme (%) Dönme (%) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- grafik Şekil de verilmiştir. Bu şekilden de örgü ayarı sıktan gevşeğe doğru değiştikçe may dönmesi eğilimin arttığı ve en fazla eğilimin ise ince ipliklerden elde edilmiş numunede olduğu görülmektedir. Bunun nedeni hem ipliğin inceliği hem de kumaşın örülmesi esnasında verilen ayarın gevşek olması ve bu gevşek yapı sayesinde ince ipliğin kumaş içerisinde geniş alan bulduğu için daha fazla dönme eğilimi göstereceği şeklinde yorumlanabilir. 8 7 / ring süprem 6 5 / ring süprem / ring süprem SIK ORTA GEVŞEK Örgü Ayarı Şekil. Farklı numaradaki pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların may dönmesi eğilimleri Şekil de Ne / viskon ring ve OE Rotor iplikleri ile (üç farklı örgü ayarında) örülmüş kumaş numunelerinin may dönmesi eğilimlerini gösterir ilişki verilmiştir. Şekilden, Şekil de pamuk ipliğinden elde edilmiş numunelerdeki davranışa benzer bir eğilimin olduğu görülmektedir. Her iki şekilde iplik tipi, örgü ayarı ve lif cinsinin may dönmesi eğilimi üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Yüzde (%) dönme değerleri arasındaki farkın lif cinsinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 6 / ring viskon süprem 5 /OE viskon süprem SIK ORTA GEVŞEK Örgü ayarı Şekil. Viskon iplikten örülen süprem kumaşların may dönmesi eğilimleri Süprem kumaşların yapısı gereği ilmekler aynı iğne yatağında yan yana aynı yönde dizileceğinden aynı yöne doğru kayma eğilimi göstermesi beklenmektedir. Genel olarak ring ve OE Rotor ipliklerinden örülen gevşek ayardaki kumaşların may dönmeleri sıkı ayarda örülen kumaşlar daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni gevşek yapılı kumaşlarda, ilmeklerin dönmek için daha fazla alan bulacağı ve bunun sonucu olarak da daha fazla dönme eğilimi göstereceği şeklinde açıklanabilir. 6

7 Pilling Değeri Pilling Değeri Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- Martindale Pilling (Boncuklanma) Pilling örme kumaş yüzeyindeki liflerin birbirine dolaşarak boncuk olarak adlandırılan küçük top şeklinde lif kümeleri oluşturması olarak bilinmektedir. Boncuklar genellikle aşınmadan ve yıpranmadan dolayı lif uçlarının kumaş yüzeyine çıkması nedeniyle oluşmaktadır. Boncuklanma testleri sonucu elde edilen veriler değerlendirilirken, değerlendirme e yaklaştığında iyi, 5 e yaklaştığında ise boncuklanma eğilimi kötü olarak yapılmaktadır. Şekil de, Ne / viskon ring ve OE Rotor ipliklerinden farklı örgü ayarlarıyla elde edilmiş ribana kumaşların boncuklanma davranışları verilmiştir. Şekilden ring iplikten örülen kumaşların daha düşük boncuklanma değerleri verdiği görülmektedir. Bu iplik yapısı, sürtünmenin etkisiyle de çıkan lif uçlarının birikerek tüylenmeye neden olmaktadır. Sonuç olarak ring ipliklerden yapılan örme kumaşların daha düşük pilling değerleri olduğu gözlenmektedir.,5,5,5,5 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK OPEN-END RİNG,5,5,5,5,5 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK OPEN-END RİNG RİBANA RİBANA Ne Ne Ne Ne (a) (b) Şekil. Viskon iplikten örülen süprem (a) ve ribana (b)kumaşların pilling sonuçları Şekil 5 de, Ne / ve / pamuk ring ve OE Rotor ipliklerinden farklı örgü ayarlarıyla elde edilmiş interlok ve ribana kumaşların boncuklanma davranışları verilmiştir. Şekilde kumaşların boncuklanmaları gözlemlendiğinde; / ring pamuktan örülen kumaşların / ring pamuktan örülene göre daha düşük boncuklanma olduğu görülmektedir. Bu durum; ipliğin incelmesiyle ipliğe verilen bükümün artması sonucu liflerin iplik bünyesine daha sıkı tutunarak yüzeye çıkma eğiliminin azalması ile açıklanabilir. Ayrıca kalın ipliklerde iplik yüzey alanı artacağından sürtünme sonucu boncuklanma eğiliminin daha fazla olması beklenmektedir. Gevşek ayarda örülen kumaşlarda, orta ve sıkı ayarda örülen kumaşlara göre lifler daha rahat alan bulup iplik bünyesinden ayrılarak daha fazla boncuklanmaya neden olurlar. 65

8 Pilling Değeri Pilling Değeri Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:-,5,5,5,5 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK Ne Ne Ne Ne İNTERLOK RİBANA Şekil 5. Pamuklu Ne / ve / ring iplikleriyle elde edilmiş interlok ve ribana kumaşların boncuklanma sonuçları Şekil 6 da Ne /, / ve / ring iplikleri kullanılarak örülmüş süprem kumaşların boncuklanma testi sonuçlarının aynı yapıda farklı numarada kıyaslaması görülmektedir. Şekilden / ring pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların boncuklanmanın / ve / ring pamuk ipliklerinden örülene göre en düşük olduğu görülmektedir. Şekil 5 e benzer bir davranışla / ring pamuktan örülen süprem kumaşlar, / ring pamuktan daha az boncuklanma göstermektedir. Yine şekilden farklı numarada örülen kumaşların her üç örgü ayarında da en fazla boncuklanmanın gevşek ayarlarda olduğu görülmektedir.,5,5,5,5,5 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK Ne Ne Ne Şekil 6. Farklı Numarada iplikler ile örülen pamuklu ring süprem kumaşların boncuklanma sonuçları Boyutsal Stabilite Uzun yaş prosesler ve mekanik kuvvetlerin etkisiyle örme kumaşların çekme potansiyeli artabilir (Munden, 959). Yaş terbiye işlemleri sırasında örme kumaş dinlenip iç gerilimlerden kurtulması gerekirken, boydan gerilimlere maruz bırakılarak terbiye işlemi yapılır. Örme kumaşların yapılarının gevşek olması, birim alandaki bağlantı sayısının az olması nedeniyle ıslandıklarında daha fazla boyut değişimi meydana gelmektedir (Demirhan ve Meriç, ). Şekil 7 de aynı numarada örülen ribana ve süprem kumaşların boyutsal değişim durumuna göre kıyaslaması yapılmıştır. Sonuçta ribana kumaşların endeki ve boydaki değişimlerine bakıldığında, gevşek ayarda OE Rotor iplikten örülen kumaşlarda çekmenin daha fazla olduğu görülür. OE Rotor iplikten örülen kumaşın boydaki değişimine bakıldığında, en fazla çekmenin gevşek ayarda yapılmış 66

9 Boyutsal Değişim (%) Boyutsal Değişim (%) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- numunede olduğu görülmektedir. / OE Rotor viskon iplikten örülen süprem kumaşların en ve boydaki çekmezlik değerleri en yüksek gevşek ayarda görülmektedir. / ring viskon iplikten örülen kumaşlarda endeki en yüksek çekmezlik değerleri orta ve gevşek ayarda görülmektedir. Boydaki çekmezlik değeri ise en fazla gevşek ayardadır SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK OPEN-END RİNG OPEN-END RİNG RİBANA Endeki Değişim Boydaki Değişim Şekil 7. / Viskon ipliğinden örülen ribana ve süprem kumaşların boyutsal değişimi Şekil 8 de / ve / pamuktan örülen interlok ve ribana kumaşların en ve boydaki çekmezlik değerleri en yüksek gevşek ayarda görülmektedir. / Penye iplikten örülen kumaşların enden ve boydan çekmezlik değerleri / penye iplikten örülen kumaşlardan daha yüksek çıkmıştır SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK Ne Ne Ne Ne İNTERLOK RİBANA Endeki Değişim Boydaki Değişim Şekil 8. Pamuk ipliklerinden örülen interlok ve ribana kumaşların boyutsal değişimleri Şekil 9 a bakıldığında / penye ipliğinden örülen kumaşlarda enden ve boydan çekmezlik değerlerin en yüksek gevşek ayarda örülen kumaşlarda görülmüştür. Sırayla /, / ve / penye şeklinde enden ve boydan çekmezlik değerleri büyükten küçüğe sıralanabilir. Seyrek örgülerdeki çekmenin daha fazla olduğu görülmüştür. Aynı makinede ve aynı ayar değerleri ile ince ve kalın iplik kullanılarak yapılan örme kumaşlardan, ince iplik kullanılanın seyrek olması dolayısıyla daha fazla çektiği görülmüştür. 67

10 Boyutsal Değişim (%) Boyutsal Değişim (%) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- 8 6 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK Ne Ne Ne Endeki Değişim Boydaki Değişim Şekil 9. Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri Şekil da; aynı numarada OE Rotor ve ring iplikten örülen süprem kumaşların enden ve boydan çekmezlik değerlerine bakıldığında en yüksek değerler OE Rotor iplikten örülen gevşek ayardaki kumaşlarda görülmüştür SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK OPEN-END RİNG Endeki Değişim Boydaki Değişim Şekil. Ne / Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri Genel Değerlendirme ve Sonuçlar Süprem kumaşların yapısı gereği ilmekler aynı iğne yatağına yan yana aynı yönde dizileceğinden aynı yöne doğru kayma eğilimi gösterecektir. Genel olarak ring ve OE Rotor ipliklerinden örülen gevşek ayardaki kumaşların may dönmeleri sıkı ayarda örülen kumaşların değerlerinden daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni gevşek yapılı kumaşlarda, ilmekler dönmek için daha fazla alan bulacağı ve bunun sonucu olarak da daha fazla dönme eğilimi göstereceği şeklinde açıklanabilir. Ribana ve interlok gibi dengeli yapılarda dönme problemi süprem kumaşlarda ki kadar önemli sorun teşkil etmediği sonucuna ulaşılabilir. Çünkü ribana örgü yapısında ilmekler bir ön bir arka yatakta farklı yönlerde oluştuğundan zıt yönlerde oluşan dönme momentleri birbirini dengelemektedir. Boncuklanma hazır giyim endüstrisi için oldukça ciddi bir problemdir. Kumaş yüzeyinde boncuk oluşumu, yüzeyin çirkin görünmesine ek olarak, giysinin 68

11 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- yıpranmasına da sebep olmaktadır. Aynı zamanda boncuklanma tekstil yüzeyine hoş olmayan bir görünüm veren kumaş yüzey hatasıdır. Ne / viskon ring ve OE Rotor ipliklerinden farklı örgü ayarlarıyla elde edilmiş ribana kumaşların ring iplikten örülen kumaşlarda daha yüksek boncuklanma değerleri verdiği görülmektedir. Bu iplik yapısı, sürtünmenin etkisiyle de çıkan lif uçlarının birikerek tüylenmeye neden olmaktadır. Sonuç olarak ring ipliklerden yapılan örme kumaşların daha düşük pilling değerleri olduğu gözlenmektedir. Ne / ve / pamuk ring ve OE Rotor ipliklerinden farklı örgü ayarlarıyla elde edilmiş interlok ve ribana kumaşların boncuklanma davranışları gözlemlendiğinde / ring pamuktan örülen kumaşların / ring pamuktan örülene göre daha düşük boncuklanma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu sonuç; ipliğin incelmesiyle ipliğe verilen bükümün artması sonucunda lif bünyesinden dışa çıkan kısa liflerinde ipliğe dahil edilmesiyle açıklanabilir. Ne /, / ve / ring iplikleri kullanılarak örülmüş süprem kumaşların / ring pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların boncuklanma eğilimlerinin / ve / ring pamuk ipliklerinden örülene göre en düşük olduğu görülmektedir. Tekstil mamulleri için boyutsal stabilite önemli bir kullanım özelliğidir. Kumaşların yıkanınca çekmelerinin nedeni kumaşta bulunan iç gerilimler ve ıslanma sonucu liflerde dolayısıyla ipliklerde ortaya çıkan kesit şişmesidir. Mamul kumaş haline geldikten sonra da terbiye de yaş işlemler sırasında gerilim altında çalışması veya yapısında oluşan iç gerilimlerin giderilmemesidir. Gevşek örme ayarında örülen kumaşlarda çekme değerlerinin daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı makinede ve aynı ayar değerleri ile ince ve kalın iplik kullanılarak yapılan örme kumaşlardan, ince iplik kullanılanın seyrek olması dolayısıyla da daha fazla çektiği gözlemlenmiştir. KAYNAKLAR AATCC Test Method 79-, Skewness Change in Fabric and Garment Twist Resulting from Automatic Home Laundering AHMADCANOV, H., 995. Düz Örme Kumaşlarda Sıklık Değişimlerinin Kumaş Yapısı ve Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 86 s. ÇEKEN, F., 7, Süprem Kumaşlarda Görülen May Dönmesi Nedenleri ve Önleme Metodları, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Örme Dünyası Dergisi,, 5-6. DEĞİRMENCİ, Z., 7. Investigation of Spirality on Single Jersey Fabrics. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, 8s. DEMİRHAN, F., Meriç, B.,, Örme Kumaş ve Giysilerde Yıkama ve Kurutma Sonrası Boyut Değişimlerinin İncelenmesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Uludağ Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Bursa. GÖDE, T., 998, * Pamuklu Rib Örgü Kumaşın Geometrik Açıdan 69

12 Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- Göstermiş Olduğu Karakteristik Özellikler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. KAHRAMAN, B., 6, Örme Kumaşlarda Pilling Nedenlerinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Tekstil Eğitimi Anabilimdalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9s. MAVRUZ, S., OĞULATA, T., 8. Ring ve Kompakt İplik Özellikleri ile Bu İpliklerden Üretilen Örme Kumaş Özelliklerinin İstatiksel Olarak İncelenmesi, Örme Dünyası Dergisi, Yıl: Eylül-Ekim 7,s: MUNDEN, D. L. 959, The Geometry and Dimensional Properties of Plain Knit Fabrics, Journal of the Textile Institute, s: 8 7. ÖNAL, L.,, Örme Kumaşlarda Pillinge Etki Eden Parametreler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,s TS EN ISO 97-/AC; 6, Tekstil - Martindale Metoduyla Kumaşların Aşınmaya Karşı Dayanımının Tayini- Bölüm : Kütle Kaybının Tayini. TS EN ISO 577:9; Tekstil Mamulleri-Yıkama ve Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini. TURGAY, A., 6. Örme Kumaşlarda May Dönmesine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 67s. YILDIRIM, K., 995, Pamuklu RL - Single Jersey Yuvarlak Örme Kumaşların Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, s. 7

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Banu AKKIŞ FARKLI İPLİK NUMARALARINDAN ÖRÜLMÜŞ DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ *

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * The Effects of Yarns With Different Lineer Density

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Selim ERKOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2007 ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Onur TEKOĞLU Yasemin KAVUŞTURAN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET 1 9 9 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ (REFEREED RESEARCH) ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ DİMENSİONAL PROPERTIES OF PLAIN KNITTED FABRICS FROM CHENILLE AND MACARONI YARNS Onur TEKOĞLU Uludağ Üniversitesi

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. in tescilli markasıdır.

BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. in tescilli markasıdır. BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. in tescilli markasıdır. 1 Hakkımızda Köklerimizi unutmuyor, geleceğe dokunuyoruz 2000 yılında Şanlıurfa da open end tesisi olarak kurulan ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş., kaliteli üretim

Detaylı

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢlarda KumaĢ Konstrüksiyonunun Boncuklanma ve AĢınmaya Etkisinin AraĢtırılması

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢlarda KumaĢ Konstrüksiyonunun Boncuklanma ve AĢınmaya Etkisinin AraĢtırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-97 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 89-97, June 2014 Ġpliği

Detaylı

ÖRME KUMAŞ VE GİYSİLERDE YIKAMA VE KURUTMA SONRASI BOYUT DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

ÖRME KUMAŞ VE GİYSİLERDE YIKAMA VE KURUTMA SONRASI BOYUT DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 381-39 ÖRME

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (1-10) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

ÖNSÖZ. Temmuz, 2006. Başak ARSLAN

ÖNSÖZ. Temmuz, 2006. Başak ARSLAN ÖNSÖZ Tezimin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen, desteğini her zaman hissettiğim tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Yeşim İridağ BECEREN e; tüm yaşamım boyunca daima yanımda olan ve başarımın en

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ev Tipi Yıkama ve Kurutma İşlemlerinin enim Görünümlü Örme ların Kalınlık ve Hava Geçirgenlik Özelliklerine Etkisi Effects of Home Type Washing

Detaylı

Puntalama İşleminin Örülmüş Kumaşların Yapısal Özellikleri ve Hava Geçirgenliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Puntalama İşleminin Örülmüş Kumaşların Yapısal Özellikleri ve Hava Geçirgenliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 65-72 ss., Aralık 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(2), pp. 65-72, December 2015 Puntalama

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Danışman : Doç. Dr. Pınar ÇELİK Necati ER info@necatier.com/0536 726 12 66 Ali KARTAL alikartal@outlook.com.tr/0506

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ

BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ (REFEREED RESEARCH) BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ REGRESSION ANALYSES OF FABRIC TEAR STRENGTH OF 100% COTTON

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Effects of Laundering Process on Rubbing Fastness of Plain Fabric

Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Effects of Laundering Process on Rubbing Fastness of Plain Fabric KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(), 6 KSU. Journal of Engineering Sciences, 7(), Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri Yahya CAN *, Muhammet AKAYDIN Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir.

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir. GRUP: 3213 ÖRME KUMAŞ, ÇEŞİTLİ ÖRME EŞYA, BRODE VE NAKIŞ İŞLEME 1- ÇORAP ÜRETİMİ: 1.1 Naylon Kadın Çorabı: a) Koton Makinaları: Naylon kadın çorabı üretiminde koton makinalarının 45 geyç ten itibaren (43

Detaylı

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF ELASTANE ON THE PROPERTIES OF PES/VIS BLEND WOVEN FABRICS Osman BABAARSLAN Çukurova Ü. Tekstil

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU ÖRMECİLİK1. Dersin Kodu: TKS 2004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU ÖRMECİLİK1. Dersin Kodu: TKS 2004 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Adı: ÖRMECİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: TKS 00 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ (REFEREED RESEARCH) PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ INVESTIGATION AND STATISTICAL PREDICTION OF AIR PERMEABILITY OF COTTON KNITTED FABRICS

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ

AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ _ 1967 AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ Z. Evrim KANAT Nilgün ÖZDİL ÖZET Kumaşların ısıl konfor özellikleri lif, iplik ve kumaş parametrelerinin yanında kumaşta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 2 San. Sit. İkitelli Plaza No:21 K: 2/15 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 485

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 104-112 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Geri Dönüşümlü Lifler İçeren Süprem Kumaşların Isıl Konfor Özelliklerinin

Detaylı

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur.

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur. U.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TESKTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR TEK3074 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ I VE TEK 4072 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ II KONULARI Tekstil Mühendisliği Bölümü 2015-2016

Detaylı

METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ

METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ E. Kenan ÇEVEN * Gülcan SÜLE * Ayça GÜRARDA

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş

DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş DÖŞEMELİK KUMAŞ NEDİR? Döşemelik kumaş, mobilya üretiminde kullanılan ve mobilyanın en önemli görsel parçasını oluşturan bir dokuma kumaş

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası J 20 Hava-Jetli İplik Makinası......................... Mükemmel Com4 jet iplikleri için verimlilik artışı ve yeni sarım sistemi........................... Rieter. Aile Bayramı. Türkiye.. Mayıs. 2014.

Detaylı

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 127-134

Detaylı

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (23-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (23-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

MALZEME - TEKSTİL LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI

MALZEME - TEKSTİL LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI MALZEME - TEKSTİL LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI KİMYASAL ANALİZLER Lif Tanımı Yağ Tayini, Lif Kompozisyonu Renk Farklılığı Beyazlık Derecesi Kükürt Tespiti Elyaf Olmayan Madde Miktarı Fuel Oil Testleri

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (1), 143-148 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31 (1), pp. 143-148, June 2016

Detaylı

FARKLI HAMMADDELER İÇEREN LYCRALI DOKUMA KUMAŞLARDA BİYO- PARLATMA VE BİYO-PARLATMANIN KUMAŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ *

FARKLI HAMMADDELER İÇEREN LYCRALI DOKUMA KUMAŞLARDA BİYO- PARLATMA VE BİYO-PARLATMANIN KUMAŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 FARKLI HAMMADDELER İÇEREN LYCRALI DOKUMA KUMAŞLARDA BİYO- PARLATMA VE BİYO-PARLATMANIN KUMAŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Bio-Polishing On Woven

Detaylı

BREZİLYADAN GELEN KALİTE

BREZİLYADAN GELEN KALİTE BREZİLYADAN GELEN KALİTE Inovasyon Çift Katmanlı Ürünler Penye Makinesi Koparma Silindirleri İçin Cot PL-572/Soft Dış: 72 shore A (Kırmızı) / İç: 50 shore A (Siyah) Cot PL-975/Soft Dış: 75 shore A (Açık

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KUMAŞ BONCUKLANMA EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KUMAŞ BONCUKLANMA EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber of Textile Engineers s YIL 18 SAYI 84 Araştırma Makalesi / Research Article FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KUMAŞ BONCUKLANMA EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

Webmaster tarafından yazıldı. Çarşamba, 02 Eylül :40 - Son Güncelleme Pazartesi, 21 Aralık :55

Webmaster tarafından yazıldı. Çarşamba, 02 Eylül :40 - Son Güncelleme Pazartesi, 21 Aralık :55 Örmecilik İpliklerin tek başına yada topluca çözgüler halinde orucu iğne ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla ilmekler haline getirmesi, bunlar arasında da yan yana boylanmasına bağlantılar oluşturulması

Detaylı

U.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz Dönemi Tekstilde Kalite Kontrol II Dersi Ödevleri

U.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz Dönemi Tekstilde Kalite Kontrol II Dersi Ödevleri U.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz Dönemi Tekstilde Kalite Kontrol II Dersi Ödevleri Önerilen tüm ASTM standartlarına U.Ü. Kütüphane -> E-Kaynaklar ->Abone Veritabanları (Veritabanları)-> ASTM

Detaylı

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği Rieter Com4 rotor İpliği Tercih edilen iplikler Iris Biermann Rieter Machine Works Ltd. Winterthur, Switzerland Stephan Weidner-Bohnenberger Rieter Ingolstadt GmbH Ingolstadt, Germany Rieter Com4 rotor

Detaylı

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Sınıflandırılması 045912/007t İPLİK HATALARININ SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

PENYE %100 PAMUK - COTTON PENYE COMPACT ELASTAN %94 PAMUK - COTTON %6 ELASTAN - ELASTANE %96 PAMUK - COTTON %4 ELASTAN - ELASTANE RİBANA

PENYE %100 PAMUK - COTTON PENYE COMPACT ELASTAN %94 PAMUK - COTTON %6 ELASTAN - ELASTANE %96 PAMUK - COTTON %4 ELASTAN - ELASTANE RİBANA libertylife.com.tr PENYE %100 PAMUK - COTTON 30/1 Penye ipliğinden üretilen bu ürünler doğal olması sebebiyle rahat bir giyim konforu sunmaktadır. İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir katkı maddesi

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Pınar DURU BAYKAL, Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 0330-Balcalı/Adana Rızvan EROL Çukurova

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Proje Adı: Doğal Renkli Organik Pamuktan Dokuma ve Örme Kumaş Elde Edilmesi

Proje Adı: Doğal Renkli Organik Pamuktan Dokuma ve Örme Kumaş Elde Edilmesi Proje Adı: Doğal Renkli Organik Pamuktan Dokuma ve Örme Kumaş Elde Edilmesi Projeyi Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali KİREÇCİ, Arş.Gör.Züleyha DEĞİRMENCİ, Arş.Gör.H.Kübra KAYNAK Projenin Türkçe Özeti: Özet

Detaylı

ÖRME TEKNOLOJİSİ VE TEKNİK TEKSTİLLER

ÖRME TEKNOLOJİSİ VE TEKNİK TEKSTİLLER ÖRME TEKNOLOJİSİ VE TEKNİK TEKSTİLLER Ahmet Ünal Reutlingen Üniversitesi / Tekstil ve Dizayn Fakültesi / Tekstil Mühendisliği ve Yönetimi Bölümü Alteburgstr. 150 Reutlingen, Almanya ahmet.uenal@reutlingen-university.de

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönergesi ve Bölüm Staj Kuralları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları Madde 1- Bölüm Staj Kuralları, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

Denim Kumaşlara Uygulanan Özel Yıkama Uygulamaları

Denim Kumaşlara Uygulanan Özel Yıkama Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(2), 141-147 ss., Aralık 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(2), pp. 141-147, December 2013

Detaylı

KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI LABORATUARI

KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI LABORATUARI KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI LABORATUARI Y I L D I Z T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ M A K İ N E F A K Ü L T E S İ M A K İ N E M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LABORATUARIN

Detaylı

Farklı Büküm Tiplerine Sahip Hav Đpliklerinin Havlu Performans Özelliklerine Etkisi

Farklı Büküm Tiplerine Sahip Hav Đpliklerinin Havlu Performans Özelliklerine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 101-110ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp.101-110,june 2013 Farklı

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

Yabancı Elyaf Sınıflandırması

Yabancı Elyaf Sınıflandırması Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster Ya b a n c ı E l y a f Sınıflandırması 045913/007t Yabancı Elyaf Sınıflandırması Yabancı elyaf,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TEK1001 MATEMATİK I (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler, eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri TEK1003 FİZİK (2 0 2) Birim sistemleri, vektörler, kuvvet ve moment,denge

Detaylı

Belcoro kalite onay belgesini alma koşulları/kılavuz

Belcoro kalite onay belgesini alma koşulları/kılavuz Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Carlstraße 60 52531 Übach-Palenberg Germany Carlstraße

Detaylı

YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erkan Türkmen DÖNMEZ Eylül, 2008 İZMİR YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA KUMAŞ

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Elit İplik Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. 1 Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. TÜRKİYE DE EN YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP İPLİK

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı