Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (1-10) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn:xxx-xxx (Hakem Onaylı Makale) (Refereed Article) Züleyha DEĞĐRMENCĐ, Mehmet TOPALBEKĐROĞLU Gaziantep Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye Özet Bu çalışmada % 100 pamuklu rotor ipliklerinden örülmüş süprem kumaşların may dönmesi araştırılmıştır. Makineye bağlı bobin besleme (sistem) sayısı, makine dönüş hızı (devir) ile örgü kumaşın metre kare ağırlığında yapılan değişiklikler gibi makine parametrelerinin may dönmesi üzerine etkileri incelenmiştir. Kumaşlar aynı makinde örülmüş ve daha anlamlı olacağı düşünüldüğünden boyanmış; son ürün haline getirildikten sonra testler yapılmıştır. Sonuçlara göre sistem sayısının azaltılması may dönmesini azaltırken gramajı azaltmak may dönmesini arttırmaktadır ancak makine dönüş hızının may dönmesi üzerine önemli bir derecede etkisi yoktur. Çalışmada kullanılan kumaşlar seçilirken uygulamanın yapıldığı ticari işletmenin de sıklıkla kullandığı parametreler öncelikli olarak referans alınarak değişiklikler yapılmıştır. Böylelikle işletmenin uyguladığı parametreler de irdelenmiş optimum makine parametreleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: may dönmesi, süprem kumaş, rotor iplik, sistem sayısı, makine dönüş hızı. Effect of machine parameters of circular knitting machine on spirality of cotton single jersey fabrics knitted by rotor yarns Abstract In this study the spirality on cotton single jersey fabrics knitted by rotor yarn was investigated. The machine parameters depend on knitting machine as the number of feeders, the speed of the machine in revolution per minute and the weight of fabrics on spirality were examined. The fabrics which were knitted by the same machine were dyed and the tests were done on end product. According to the results the more number of systems on the machine means the more spirality while the more weight of fabrics means the less spirality. And there is no significant effect of the speed of machine in revolution per minute on spirality. While choosing the samples used in this study the parameters which were often applied by the used knitting mill were taken as a reference and all the changes were done with respect to these parameters. Consequently, the parameters which were applied by the knitting mill were examined and the optimum machine parameters were tried to find. Keywords: spirality, single jersey fabric, rotor yarn, number of feeders. Speed of machine rotation. 1. GĐRĐŞ Örme kumaşların en önemli avantajı kullanım rahatlığı ve kullanım sonrasında görünümlerinin bozulmamasıdır. Örme kumaşları oluşturan ilmek yapıları kumaşın esneme ve geri toplanma dayanımında önemli rol oynar. Fakat bu ilmek yapılarındaki dengesizlik may dönmesi adı verilen örgü kumaş hatasına yol açar. May dönmesi örgü kumaşların görünüm kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kumaşın yuvarlak örme makinesinde tüp formunda örülmesi ilmek çubuklarının makinenin dönüş yönüne Bu makaleye atıf yapmak için Değirmenci Z., Topalbekiroğlu M., Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(2) 1-10 How to cite this article Değirmenci Z., Topalbekiroğlu M., Effect of Machine Properties of Circular Knitting Machine on Spirality of Cotton Single Jersey Fabrics Knitted By Rotor Yarns Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(2) 1-10

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) 1-10 bağlı olarak sağa ya da sola eğilmesine neden olur. Bunun sonucu olarak teorik olarak may ve çubuk birbirine dik olması gerekirken çubukların may ile yaptıkları açı değişir. Bu açının ölçülmesi sonucu da örgüdeki dönme miktarı hesaplanmış olur. Örme kumaşların popülerliği vücudun şeklini alması, yumuşak tutumu, hacimli yapısı ve düşük gerilim altında yüksek esneme kabiliyetine sahip olmasıdır [1]. Örgünün bu yapısını etkileyen en önemli faktör ipliğin yapısıdır. Genellikle örgüde düşük bükümlü iplikler kullanılır; çünkü yüksek bükümlü iplik kumaşın tutumunda bir sertliğe neden olurken aynı zamanda iplikten yok edilemeyen tork nedeniylemay dönmesi problemine yol açar [2]. Đplikten kaynaklanan örgü dönmesini örme işlemi bittikten sonra gidermek mümkün olmadığından mümkün olduğunca düşük bükümlü veya bükülme eğilimi az olan iplik kullanmak gerekir [3]. May dönmesini etkileyen faktörler genellenmek istenirse; Makine besleme sayısı (sistem sayısı) Makine inceliği Đplik inceliği Gramaj ağırlığı Đplik bükümü Makine dönüş hızı ve yönü Đplik büküm yönü Hammadde cinsi Đplik eğirme metodu Đpliğin fiske olması [3]. May dönmesini engellemek için literatürde çeşitli çalışmalar yapılmış bazı sonuçlara varılmıştır. Bu çalışmalar iplik bükümünü azaltmak, çift katlı iplik kullanmak, hammaddeyi değiştirmek, ipliğe fikse yapmak, makine dönüş yönüne zıt bükümlü iplik kullanmak, iplik eğirme metodunu değiştirmek, iplik inceliğini azaltmak, elastomer eklemek, boyanmış iplik kullanmak, gramajı arttırmak, örgü desenini değiştirmek, bir sıra S bir sıra Z bükümlü iplik kullanmak gibi özetlenebilir [ ]. Bunların dışında konfeksiyon sonrası nihai üründeki kalite problemini önlemek için may dönmesine bağlı dikiş kaymalarının nedenleri araştırılmaya çalışılmıştır [12]. Örgü kumaşlarda konfeksiyon sonrasında boyutsal dengeyi arttırmak için ısıl bir işlem olan sanforlama işlemi uygulanır. Bu işlemin uygulandığı rotor ipliğinden örülmüş kumaşlarda gramajı arttırmanın may dönmesini azalttığı görülmüştür [13]. Şüphesiz bu konu çözümlenmedikçe bu konuda yapılan çalışmalar devam edecektir. Bu çalışmada rotor ipliği kullanılarak üretilmiş örgü kumaşlar üzerinde durulacaktır. Rotor ipliğinin yapısı ring ipliğinden büküm veriliş biçimi ve son ürünün sahip olduğu büküm özelliği bakımından farklılık gösterir [14]. Ring iplikçiliğinin esası liflerin açılması, temizlenmesi, taranması, çekilerek istenilen numaraya getirilmesi ve bükülerek sarılması esasına dayanırken; rotor iplikçiliğinde şerit olarak alınan elyafın açıldıktan sonra hızla dönen rotora sevki ve bu sırada büküm alması esasına dayanır [15]. Rotor iplik üretilirken liflerin paralel biçimde yayılması ve bu lif demetinin iyice taranması gerekir. Bu işlemi takiben liflerin ucu rotorun oyuğundan içeri verilir ve iplik oluşumu başlar [2,16]. Rotorun her dönüşüyle yeni lifler daha önceden oluşmuş elyaf demetine tutunurlar. Bunun sonucunda öz büküm adı verilen içteki bükülmüş elyafın dışını daha az bükümlü bir elyaf demeti sarar. Bir başka deyişle rotor iplikçiliğinde ring iplikçiliğinin tam tersi olarak içten dışa doğru bir büküm vardır [17]. Dolayısıyla rotor ipliğinin dışındaki büküm içindeki büküme oranla daha azdır. Bu da yuvarlak örme sırasında oluşan kuvvet karşısında ipliğin ring ipliği kadar ciddi bir tork oluşturmaması anlamına gelebilir. Böylelikle rotor iplikten elde edilen örgü kumaşlarda büküm kaynaklı may dönmesinden söz edilemez. Rotor ipliği ile yapılmış bir çalışmada rotor ipliklerle örülen kumaşlardaki may dönmesinin, ring ipliklerle örülen kumaşlardakine göre oldukça az olduğu bulunmuştur [18]. May dönmesinin en 2

3 Değirmenci, Z., Topalbekiroğlu, M., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) 1-10 önemli nedeni olan iplikteki bükümden kaynaklanan bükülme eğiliminin rotor ipliklerde ring ipliklerine göre daha az olması dolayısıyla rotor kumaşlar bu bakımdan avantajlıdır. Daha önceki çalışmalarda ring ipliğiyle üretilmiş kumaşların sistem sayısı, devir sayısı ve gramajı değiştirilmiş ve may dönmesi incelenmiştir, ancak bükümün diğer faktörlerin önüne geçtiği ve bu yüzden bu parametrelerin etkilerinin tam olarak gözlemlenemediği görülmüştür. Bu çalışma da ise bükümün dışarıda tutulması olasıdır. Kumaşlar örüldükten sonra boyanmış ve boyama sonrası tam dinlendirilmiş olmaları sağlanmıştır. Kumaşın dinlendirilmiş olması ise bükümün yanı sıra makine dönüşünden kaynaklanan merkezkaç kuvvetinin de kumaştan uzaklaştırıldığı sonucunu verir. Böylelikle sistem sayısının, makine dönüş hızının ve gramaj değişikliğinin etkisi incelenirken bunları etkileyecek faktörler göz ardı edilebilir. Sistem sayısı kumaşın oluşumu sırasında beslemeye giren bobin sayısıdır. Yuvarlak örgüde helisel bir yapının oluşması sistem sayısı ile ilgilidir. Çok sistemli makinelerde makinenin bir dönüşünde sistem sayısı kadar örgü sırası elde edildiği için örgüde bir dönme meydana gelir. Yani birinci sırayla sonuncu sıra arasında çarpık ve çapraz bir görünüm ortaya çıkar [19]. Bu da teorik olarak sistem sayısının artmasına bağlı olarak kumaştaki helisel yapının artması anlamına gelir ki bu da eş zamanlı olarak may dönmesinin de artması demektir. Đşletmedeki üretim hızı da düşünüldüğü zaman sistem sayısının azaltılması üretimi düşüreceğinden belirli bir seviyenin altına inilmez. Bu çalışmada sistem sayısı üç aşamalı olarak test edilmiştir. Makine dönüş hızı makinenin bir dakika içerisinde yapmış olduğu dönme sayısıdır. Dönme sayısının azaltılmasının may dönmesi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla bu çalışmada 3 ayrı devrin sonucu test edilmiştir. Kumaş gramajı metrekaredeki kumaşın ağırlığıdır. Bu çalışmada gramajın etkisin saptanması amacıyla dört ayrı gramaj test edilmiştir. Çalışmanın amacı rotor ipliklerden elde edilen kumaşlardaki may dönmesi etkisini araştırmaktır. 2. MALZEME ve METOT Bu çalışmada 30/1 Ne %100 pamuk ipliği kullanılarak yuvarlak örgü makinesinde bazı parametreler değiştirilmek suretiyle elde edilmiş olan süprem kumaşların may dönmesi değerleri incelenmiştir. Tablo 1. Kumaşların üretiminde kullanılan ipliklerin özellikleri Đplik Numarası (Ne) 30/1 OET Düzgünsüzlük CVm (%) 11,7 Đnce Yer Sayısı (-50%) 62 Kalın Yer Sayısı (+50%) 45 Neps Sayısı (+280%) 8 Tüylülük 5,2 Đplik Mukavemeti (cn/tex) 185 Kopma Uzaması (%) 3,0 Büküm (T/m) 825 Büküm Katsayısı (α e ) 3.82 Değiştirilen parametreler makineye yapılan besleme sayısı (90 sistem, 80 sistem, 70 sistem), makinenin dönüş hızı (25 devir, 30 devir, 35 devir) ve gramaj ( gr/m 2, gr/m 2, gr/m 2, gr/m 2 ) olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Örmede kullanılan ipliğe ait özellikler Tablo 1 de verilmiştir. Söz konusu rotor ipliklerden numara sabit tutularak sistem sayısı, devir sayısı ve gramajı değiştirerek toplam 8 adet süprem kumaş Sanko Holding işletmesinde Monarch makinesinde elde edilmiştir. Yuvarlak örme makinesine ilişkin bilgiler Tablo 2 de verilmektedir. 3

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) 1-10 Tablo 2. Monarch makinesinin teknik özellikleri Teknik Özellikler Monarch Makine Çapı (inch) 30 Makine Đnceliği 28 Kullanılan Đğne Sayısı 2582 Makine Dönüş Yönü (Z) Yatak Tipi Tek Yatak Besleme Tipi Pozitif Besleme Makine Besleme Sayısı Makine Dönüş Hızı (tur/dak) Örme kumaşlar konfeksiyona girmeden önce boyandığı için kumaşlar test edilmeden önce Sanko Holding Boyahanesi nde boyanmıştır. Kumaşların boyama reçetesi Tablo 3 de görülmektedir. Tablo 3. Kumaşların boyama reçetesi Pişirme Reçetesi Boyama Reçetesi Yıkama Reçetesi Ürün Miktar Ürün Miktar Ürün Miktar Cottoclarin Syn Red Shf- Asetik Asit % 0.6 gr/lt % 0.5 gr/lt Ok Gd 80 Syn Blau Shf- Mollan gr/lt % Locanit Sw 0.2 gr/lt Brn Kostic 1 gr/lt Mollan gr/lt Enbrite Cn % Hidrojen Peroksit Baystabil Db-T Gemperaz Ahp 6 Asetik Asit 1 gr/lt Imacol C-2G 0.3 gr/lt 0.5 gr/lt 0.4 gr/lt 0.5 gr/lt Sodyum Sülfat Sodyum Karbonat Asetik Asit % gr/lt 30 gr/lt Belfasin Lx 2.5 gr/lt 10 gr/lt Belsoft Tv 2.5 gr/lt 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Kumaşlardaki may ve çubuk sayısının ölçülmesi, kumaşlardaki ilmek iplik uzunluğunun ölçülmesi, kumaşların şartlandırılması ve yıkanması, yıkama sonrası may dönmesi testleri sırasında Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü laboratuarları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kumaşlardaki ilmek iplik uzunluğu şöyle ölçülmüştür: Kumaşlardan 100 ilmek genişliğinden sökülen ipliklerin ucuna 10 gr ağırlık asılarak uzunlukları ölçülmüştür. Daha sonra bu iplik uzunluğu 100 e bölünerek bir ilmeği oluşturan iplik uzunluğu bulunmuş olur [20]. Kumaşlara ait ilmek iplik uzunlukları Tablo 4 de verilmiştir. Kumaşlardaki birim alandaki may ve çubuk sayısını ölçmek için TSE EN Temmuz 2006 Tekstil-Örme Kumaşlar-Birim alandaki ilmek sayısının ölçülmesi 4

5 Değirmenci, Z., Topalbekiroğlu, M., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) 1-10 standardı kullanılmıştır [21]. Tablo 4 de kumaşlara ait ilmek iplik uzunlukları ve cm 2 deki may çubuk sayıları verilmiştir. Tablo 4. Kumaşlara ait ilmek iplik uzunluk değerleri ve may-çubuk sayıları Numuneler Đlmek iplik uzunluğu (mm) May sayısı (1 cm) Çubuk sayısı (1cm) May dönmesi ölçümleri yapılmadan önce kumaşlar ASTM Practice D 1776, Tekstil kumaşlarının kondüsyonlanması standardına göre her numune atmosfer şartlarında 21 ± 1 o C ve 65 ± 2% bağıl nemde en az 4 saat süreyle delikli yüzeyde bekletilerek şartlandırılmıştır [22]. Numuneler AATCC Test Metodu 179 (1996), Kumaşlarda ve giysilerde ev tipi yıkamadan kaynaklı çarpılma standardına göre yıkanmıştır [23]. Yıkama işlemi ev tipi önden yüklemeli otomatik çamaşır makinesinde 60 o C de B programında 2 saat 15 dakika süreyle yıkanmış ve tamburlu kurutucuda 70º C de 70 dakika süreyle kurutulmuştur. Çalışmada bu programın seçilme nedeni süprem kumaşların genelde iç çamaşırı olarak kullanılması ve sıkça bu şartlarda yıkanıyor ve kurutuluyor olmasıdır. Kurutma makinesinden çıkan numunelere delikli yüzeyde 2 saat bekletildikten sonra IWS 276, Kumaşlardaki örgü dönmesi test standardına göre may dönmesi ölçümü yapılmıştır [24]. Bu metoda göre her bir numunenin rasgele 5 ayrı noktası seçilir, bu noktadaki çubuk ve bu çubuğun kesiştiği may sırası işaretlenir. Ardından bu iki çizgi arasındaki açının normali ile oluşturduğu θ açısı Şekil 1 de görüldüğü gibi iletki ile ölçülür. Şekil 1. May ve çubuk arasındaki açının normali ile oluşturduğu θ açısı Kumaşlar üretim parametrelerindeki farklılıklara göre sınıflandırılmış ve numaralandırılmıştır. Kumaşlara ait özellikler Tablo 5 de gösterilmektedir. Tablo 5. Kumaşların üretim özellikleri Numuneler Sistem Sayısı Devir Sayısı Gramaj Aralığı gr/m² gr/m² gr/m² gr/m² gr/m² gr/m² gr/m² 5

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) gr/m² 4. TARTIŞMA 4.1. Makine besleme sayısının may dönmesi üzerine etkisi Yuvarlak örgü makinesine yapılan besleme sayısının may dönmesine etkisini saptamak için 3 ayrı numune üretilmiştir. Bu numuneler 70,80 ve 90 olmak üzere 3 farklı sistem sayısı kullanılarak örülmüştür. Kumaşların besleme sayısı dışında tüm özellikleri aynıdır. Kumaş gramajı gr/m² ayarında ve devri 30 tur/dakika dır. Bu makine ayarları kumaşların elde edildiği işletmenin optimum şartlarıdır. Besleme sayısının may dönmesine etkisi 5 May dönmesi (açı) Sistem sayısı Şekil 2. Besleme sayısının may dönmesine etkisi Şekil 2 ye bakıldığı zaman sistem sayısı arttıkça may dönmesinin arttığı görülür. Bu durumda sistem sayısının azalmasının may dönmesini azaltacağı sonucuna gidilebilir. Sistem sayısı örgü kumaşlarda aynı zamanda makinenin her bir dönüşü sırasında oluşacak sıra sayısını vermektedir. Dolayısıyla sistem sayısını azaltmak may dönmesini azaltırken üretimin de düşmesine neden olur. Bu yüzden sistem sayısını azaltmak pek avantajlı olmadığı için çalışmada seçilen sistem sayıları 10 ar 10 ar azalma gösterilerek seçilmiştir Makine dönüş hızının may dönmesi üzerine etkisi Kumaşların yuvarlak örme makinesinde dönerek üretildiği düşünülünce kumaşların üretimi sırasında oluşacak merkezkaç kuvvetinden bahsetmek olasıdır. Makine dönüş hızı bir başka ifadeyle makinenin devri tur/dak ile ifade edilir ve kumaşta tek sistemli bir makinede oluşacak sıra sayısını verir. ( Çok sistemli bir makinede ise oluşacak sıra sayısını hesaplamak için; makinenin devri (tur/dak)*sistem sayısı*zaman (dak.) formülü kullanılabilir.) Bu çalışmada ise devir değişikliğinden kaynaklanan may dönmesini incelemek için 3 ayrı devir de kumaşlar üretilmiştir. Üretim sırasında bu devirlerin seçilme nedeni üretimin yapıldığı işletmedeki optimum devir sayısının 30 tur/dak olması ve değerlerden birinin bu değerin altında diğerinin ise üstünde seçilerek kullanılan optimum değerin de sorgulanmaya çalışılmasıdır. Şekil 3 değerlendirildiği zaman devir sayısını arttırmanın may dönmesini arttırdığı görülür. Ancak sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde bu sonuçların hem birbirine çok yakın değerde olduğu hem de 6

7 Değirmenci, Z., Topalbekiroğlu, M., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) 1-10 standartlarda kabul edilebilir dönme değeri olan 5 derecenin altında olduğu görülür. Bu durumda devrin may dönmesine ciddi bir etkisinin olduğu düşünülemez. Makine dönüş hızının may dönmesine etkisi May dönmesi (açı) Devir sayısı (rpm) Şekil 3. Makine dönüş hızının may dönmesine etkisi 4.3. Gramaj değişikliğinin may dönmesi üzerine etkisi Çalışmadaki gramaj değişikliği makine üzerinde yapılan ayarlamalar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Kumaş gramajı, kumaşın metre kareye düşen ağırlığını gösterir. Bu ağırlık hammadde cinsine, ipliğin özelliklerine, kumaşın desenine göre değişebileceği gibi üretim sırasında iplik besleme şekli veya kumaş sarım gerginliğine bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla çalışmadaki kumaşların tüm hammadde özelliklerinin aynı olduğu düşünüldüğünde gramaj farkının makine kaynaklı olduğu açıkça anlaşılır. Bu da gramaja bağlı olarak kumaşların sıkı ya da gevşek bir yapıya sahip olmaları anlamına gelir. Örgü kumaşlar dokuma kumaşlar kadar durağan yapılar olmadıkları için bu yapı kumaşın kullanım performansına birincil etkenlerden biridir. Kumaşın yapısı gevşedikçe boyutsal çekmezliğin ve kumaştaki çarpılmanın artması beklenir. Buradan hareketle gramajın rotor ipliğinden üretilmiş pamuklu süprem kumaşlarda sebep olduğu dönme miktarına etkisi bu çalışmada araştırılmış ve Şekil 4 teki sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan 4 farklı kumaşa ait dönmelere bakıldığı zaman dönmenin belirli bir noktaya kadar azaldığı sonra yeniden arttığı görülür. Buradan çıkarılacak sonuç gramajın may dönmesini etkilediğidir. Bu durumda gramajı arttırmanın may dönmesini belirli bir noktaya kadar azalttığı görülür. Çünkü önemli olan kumaşın optimum sıklık ayarlarında örülmesidir. Kumaş yapısı olması gerekenden gevşek oldukça yapı bozulmaya nasıl elverişli oluyorsa gereğinden fazla sıkılaştıkça da o oranda ilmeklerde bozulmalar meydana gelebilir. Bu durumda gramajda sürekli bir artış yapmanın may dönmesini sürekli olarak azaltacağı düşünülmemelidir. 7

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) 1-10 Gramaj değişikliğinin may dönmesine etkisi 5 May dönmesi (açı) Gramaj (gr/m²) 5.SONUÇ ve ÖNERĐLER Şekil 4. Gramaj değişikliğinin may dönmesine etkisi Çalışma kapsamında rotor ipliklerin kullanımıyla elde edilen süprem kumaşların may dönmesine etki eden makinesel faktörlerin incelenmesinin sonucunda; sistem sayısını azaltmanın may dönmesini azaltacağı, makine devrini değiştirmenin may dönmesi ile direk ilişkili olmadığı ve kumaş gramajını belirli bir noktaya kadar arttırmanın may dönmesinde bir azalmaya neden olacağı anlaşılmaktadır. Kumaşların üretildiği ticari işletmedeki kullanılan değerler ( gr/m², 30 tur/dak, 90 sistem) dikkate alındığında gramaj değerinin may dönmesine en az yol açan değer olarak seçildiği görülür. Devir sayısına bakıldığı zaman 30 tur/dak olan devir sayısının sonuçlarda pek farlılık yaratmadığı için ortalama bir hız olduğu için seçildiği açıkça görülür. Sistem sayısını değiştirerek farklılaştırılan kumaşların may dönmesi sonuçları değerlendirildiği zaman değerlerin uluslararası standartlarca kabul edilen 5 derecenin altında kaldığı görülür; bu nedenle sistem sayısını azaltmak aynı zamanda üretim miktarının da azalmasına neden olacağından adı geçen işletmede bobin besleme sayısı 90 sistemin altına düşürülmemektedir. 6. TEŞEKKÜR Yazarlar, ipliklerin ve kumaşların üretilmesine ve elde edilen kumaşların boyanmasına olanak verdikleri için Sanko Holding A.Ş. ye (Gaziantep) teşekkür eder. 7. KAYNAKLAR 1. Sharma, I.C., Ghosh, S., Gupta, N.K., 1985, Dimensional and Physical Characteristics of Single Jersey Fabrics, Textile Research Journal, Cilt: 55, No: 3, s: Rameshkumar, C., Anandkumar, P., Senthilnathan, P., Jeevitha R., Studies on Ring Rotor and Vortex Yarn Knitted Fabrics, Marmaralı, A., 2005, Örme Kumaşlarda Karşılaşılan Hatalar- II.Bölüm, Örme Dünyası, Sayı:8, s: Araujo, M.D., ve Smith, G.W., 1989, Spirality of Knitted Fabrics, Part I: The Nature of Spirality, Textile Research Journal, Cilt:59, s:

9 Değirmenci, Z., Topalbekiroğlu, M., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Araujo, M.D., ve Smith, G.W., 1989, Spirality of Knitted Fabrics, Part II: The Effect of Yarn Spinning Technology on Spirality, Textile Research Journal, Cilt:59 (6), s: Tao, J., Dhingra, R.C., Chan, C.K. ve Abbas, M.S. 1997, Effects of Yarn and Fabric Construction on Spirality of Cotton Single Jersey Fabrics Textile Research Journal, Cilt:67, s: Tao, X. M., Lo, W.K. ve Lao, Y.M., 1997, Torque-Balanced Single Knitting Yarns Spun by Unconventional Systems Part I: Cotton Rotor Spin Yarn, Textile Research Journal, Cilt 67, s: Başer, G., Çeken, F., 1985, E.Ü. Müh.Fak. Dergisi, Cilt:3, Sayı:2. 9. Kurbak, A., 1990, Örme Kumaşların Sorunları ve Giderilme Çareleri Tekstil ve Makine yıl:4 V.Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. 10. Kurbak, A., 1992, Düz Örgülerde Örgü (May) Dönmesi Đçin Bir Model Tasarımı, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:2, Sayı:6, s: Değirmenci Z., Topalbekiroğlu M., 2007, Tüketicinin ve Üreticinin Sorunu: May Dönmesi, Tekstil Maraton, s: Çeken, F., Bal., S., Kuş, S , Süprem Yuvarlak Örme Kumaşlarda Görülen May Dönmesi ve Bunun Giysiye Etkileri, Tekstil Maraton, Eylül-Ekim, s: Çelik, N., Çoruh, E., 2008, Investigation of Performance and Structural Properties of Single Jersey Fabrics Made From Open-End Rotor Spun, Tekstil ve Konfeksiyon, Cilt:4, s: Jinlian, H., Xiuying, J.,2002, Tensile drawing of rotor spun yarn: Part I: Consideration of processing variables and property changes in generated yarns,textile Research Journal, Cilt: 72, No. 8, s: Özdil, N., 2000, Ring (Karde) ve Open-End Pamuk Đpliğinden Yapılmış Örme Kumaşlarda Boncuklanma Özelliğinin Araştırılması, Tekstil ve Konfeksiyon, Cilt:6, s: Anonymous, The Quality of Open-End Rotor Yarns for Knitting, International Textile Bulletin, Cilt 1, No 91, s: Klein, W., 1998, 2.Basım, The Technology of Short-staple Spinning, Manual of Textile Technology, Dr.H.Stalder, Textile Institute, Manchester, s: Çeken, F., Bal, S., Kuş, S., 2002, Süprem Yuvarlak Örme Kumaşlarda Görülen May Dönmesinin Đncelenmesi,, Bitirme Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Đzmir. 19.Bozkurt, Y., Tercan, M., 1995, Örme Đşletmelerinde Proses Kontrolü, Tekstil Teknik, s: Çeken, F., Tiber, B., 2003, Farklı Tekniklerle Eğrilen Đpliklerle Oluşturulan Örme Kumaş Özellikleri, Tekstil Maraton, Cilt:4, s: TSE EN 14971, 2006, Temmuz, Tekstil-Örme Kumaşlar-Birim alandaki ilmek sayısının ölçülmesi. 22. ASTM Practice D 1776, Tekstil kumaşlarının kondüsyonlanması 23. AATCC Test Metodu 179 (1996), Kumaşlarda ve giysilerde ev tipi yıkamadan kaynaklı çarpılma. 24. Woolmark Test Method TM 276, 2000, Mayıs, Süprem kumaşlardaki dönme açısının hesaplanması. 9

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced

Detaylı

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),297-304 Pamuklu Bezayağı Kumaşların Aşınma Mukavemetine Etki Eden İplik Özelliklerinin İncelenmesi Yahya CAN 1 *, Erhan KIRTAY

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK

Detaylı

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2011 (1-9) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 3, 2011 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2), 2010 26 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(2), 2010 Open-End Eğirme Ünitesindeki Mekanik Aşınmanın İplik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Remzi GEMCİ *, Hayriye

Detaylı

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Danışman : Doç. Dr. Pınar ÇELİK Necati ER info@necatier.com/0536 726 12 66 Ali KARTAL alikartal@outlook.com.tr/0506

Detaylı

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 96-107 (2017) The Journal of Graduate School of Natural

Detaylı

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF PROPERTIES OF RING AND COMPACT

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ (REFEREED RESEARCH) ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ DİMENSİONAL PROPERTIES OF PLAIN KNITTED FABRICS FROM CHENILLE AND MACARONI YARNS Onur TEKOĞLU Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (18-25) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (18-25) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi D. Yılmaz, G. Kayabaşı / Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Journal

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN HVI FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN,

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir.

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir. GRUP: 3213 ÖRME KUMAŞ, ÇEŞİTLİ ÖRME EŞYA, BRODE VE NAKIŞ İŞLEME 1- ÇORAP ÜRETİMİ: 1.1 Naylon Kadın Çorabı: a) Koton Makinaları: Naylon kadın çorabı üretiminde koton makinalarının 45 geyç ten itibaren (43

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

Proje Adı: Doğal Renkli Organik Pamuktan Dokuma ve Örme Kumaş Elde Edilmesi

Proje Adı: Doğal Renkli Organik Pamuktan Dokuma ve Örme Kumaş Elde Edilmesi Proje Adı: Doğal Renkli Organik Pamuktan Dokuma ve Örme Kumaş Elde Edilmesi Projeyi Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali KİREÇCİ, Arş.Gör.Züleyha DEĞİRMENCİ, Arş.Gör.H.Kübra KAYNAK Projenin Türkçe Özeti: Özet

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (23-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (23-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi)

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi) LİF TEST/ANALİZLERİ STANDARTLAR Numune Miktarı 1 TEK LİF UZUNLUĞU TS 715 ISO 6989 10 g 2 TEK LİF MUKAVEMETİ TS EN ISO 5079 10 g 3 ELYAF İNCELİĞİ(GRAVİMETRİK) TS 2874 EN ISO 1973 10 g 4 PAMUK LİFİNDE OLGUNLUK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, 2013, Sayfalar 165-169 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences RİNG

Detaylı

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET 1 9 9 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ *

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * The Effects of Yarns With Different Lineer Density

Detaylı

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (47-55) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (47-55) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (29-37) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (29-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır.

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır. DERS PLANI B DERSİN ÖĞRETMENİ : BURÇE KURTULMUŞ DERS ADI: Tekstil Teknolojisi KONU: Temel Örme ve Elemanları SINIF: 10. sınıf ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : Sınıf 13 kişilik 7 erkek 6 kız öğrenci var. Öğrencilerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Serin MEZARCIÖZ FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİYLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERDEN ÖRÜLEN KUMAŞLARIN BELİRLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF ELASTANE ON THE PROPERTIES OF PES/VIS BLEND WOVEN FABRICS Osman BABAARSLAN Çukurova Ü. Tekstil

Detaylı

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (3842) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (3842) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com eissn:xxxxxx

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢların Boyutsal DeğiĢimi Üzerine Bir AraĢtırma

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢların Boyutsal DeğiĢimi Üzerine Bir AraĢtırma Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 141-148 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 141-148, December 2014

Detaylı

Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (1), 143-148 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31 (1), pp. 143-148, June 2016

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2007 ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Onur TEKOĞLU Yasemin KAVUŞTURAN

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Selim ERKOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi

Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 2016 62 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 2016 Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi Yahya CAN 1 1 Pamukkale

Detaylı

ÖRME KUMAŞ VE GİYSİLERDE YIKAMA VE KURUTMA SONRASI BOYUT DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

ÖRME KUMAŞ VE GİYSİLERDE YIKAMA VE KURUTMA SONRASI BOYUT DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 381-39 ÖRME

Detaylı

Farklı Büküm Tiplerine Sahip Hav Đpliklerinin Havlu Performans Özelliklerine Etkisi

Farklı Büküm Tiplerine Sahip Hav Đpliklerinin Havlu Performans Özelliklerine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 101-110ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp.101-110,june 2013 Farklı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ring İplikleri ile RoCoS Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması The Comparison of the Yarn Hairiness Produced with

Detaylı

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 99-108 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 99-108, June 2014 Haşil

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢlarda KumaĢ Konstrüksiyonunun Boncuklanma ve AĢınmaya Etkisinin AraĢtırılması

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢlarda KumaĢ Konstrüksiyonunun Boncuklanma ve AĢınmaya Etkisinin AraĢtırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-97 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 89-97, June 2014 Ġpliği

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 50-55 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Pamuklu Bezayağı Kumaşlarda Aşınma Etkisi İle Sürtme Haslığı Değişimi Yahya

Detaylı

Doğal Renkli Pamuktan Elde Edilen Dokuma ve Örme Kumaşların Haslık Özelliklerinin Araştırılması

Doğal Renkli Pamuktan Elde Edilen Dokuma ve Örme Kumaşların Haslık Özelliklerinin Araştırılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (30-42) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (30-42) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR (REFEREED RESEARCH) RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN AFIS FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Anadolu Ü.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 104-112 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Geri Dönüşümlü Lifler İçeren Süprem Kumaşların Isıl Konfor Özelliklerinin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Banu AKKIŞ FARKLI İPLİK NUMARALARINDAN ÖRÜLMÜŞ DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ

AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ _ 1967 AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ Z. Evrim KANAT Nilgün ÖZDİL ÖZET Kumaşların ısıl konfor özellikleri lif, iplik ve kumaş parametrelerinin yanında kumaşta

Detaylı

Polipropilen Makine Halısı Üretim Parametrelerinin Halı Performansına Olan Etkileri

Polipropilen Makine Halısı Üretim Parametrelerinin Halı Performansına Olan Etkileri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (48-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (48-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ (REFEREED RESEARCH) PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ INVESTIGATION AND STATISTICAL PREDICTION OF AIR PERMEABILITY OF COTTON KNITTED FABRICS

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

Firma adı: Muhatap kişi: Adres: Telefon-Numarası: Telefax-Numarası: -Adresi: Kayıt-Numarası (şayet varsa): Talep tarihi:

Firma adı: Muhatap kişi: Adres: Telefon-Numarası: Telefax-Numarası:  -Adresi: Kayıt-Numarası (şayet varsa): Talep tarihi: Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Carlstraße 60 52531 Übach-Palenberg Germany Carlstraße

Detaylı

Askeri Teknik Tekstillerin Tedarikinde Kullanılan Muayene Yöntemleri. Inspection Methods Of Military Technical Textile Used In Procurement

Askeri Teknik Tekstillerin Tedarikinde Kullanılan Muayene Yöntemleri. Inspection Methods Of Military Technical Textile Used In Procurement Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (59-64) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Ev Tekstillerinde Kumaş Özelliklerinin Patlama Mukavemetine Etkileri Effects of Fabric Parameters on Bursting Strength of Home Textiles

Ev Tekstillerinde Kumaş Özelliklerinin Patlama Mukavemetine Etkileri Effects of Fabric Parameters on Bursting Strength of Home Textiles Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 165-172 Ev Tekstillerinde Kumaş Özelliklerinin Patlama Mukavemetine Etkileri Effects of Fabric Parameters on Bursting Strength

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Temmuz, 2006. Başak ARSLAN

ÖNSÖZ. Temmuz, 2006. Başak ARSLAN ÖNSÖZ Tezimin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen, desteğini her zaman hissettiğim tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Yeşim İridağ BECEREN e; tüm yaşamım boyunca daima yanımda olan ve başarımın en

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

Yabancı Elyaf Sınıflandırması

Yabancı Elyaf Sınıflandırması Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster Ya b a n c ı E l y a f Sınıflandırması 045913/007t Yabancı Elyaf Sınıflandırması Yabancı elyaf,

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

Hollow Yarn and Production Methods

Hollow Yarn and Production Methods Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (50-57) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (50-57) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Firma adı. Muhatap kişi. Telefon-Numarası. Telefax-Numarası. -Adresi. Kayıt-Numarası (şayet varsa) Talep tarihi

Firma adı. Muhatap kişi. Telefon-Numarası. Telefax-Numarası.  -Adresi. Kayıt-Numarası (şayet varsa) Talep tarihi Schlafhorst Zweigniederlassung der Saurer Germany GmbH & Co. KG Carlstraße 60 52531 Übach-Palenberg Deutschland Schlafhorst Zweigniederlassung der Saurer Germany GmbH & Co. KG Postfach 12 60 52527 Übach-Palenberg

Detaylı