Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 2014 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN"

Transkript

1 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı SINIF LE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR TEMA DERS LARI 7. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark edebilme. AÇIKLAMA: Atatürk'ün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve hürriyetler örneklendirilerek Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem üzerinde durula çaktır. B..0. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar. 5. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerine tanımaya ilgi duyuş. AÇIKLAMA: Atatürk'ün yurdumuzun düşmanlardan kurtarılmasında önder olduğu açıklanacak, kişilik özelliklerinden vatanını ve milletini çok sevmesi üzerinde BENİM EŞSİZ YUVAM B..4. Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir "yuva" olarak kabul eder.. SINIF 8. Vatandaşlık görevlerini kavrayabilme. AÇIKLAMA: Vatandaş olarak hak ve görevlerimizden bahsedilerek bu hak ve görevlerin (seçme ve seçilme ile askerlik yapma) Cumhuriyet Döneminde düzenlediği belirtilecektir.. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular bilgisi AÇIKLAMA: Atatürk'ün hayatındaki olay ve olgular üzerinde Atatürk'ün hayatı hakkında ve. sınıfta öğrenilenler tekrar edilerek öğrencilerin resim, müzik, şiir, yazılı anlatım, drama vb. yollarla öğrendiklerini ifade etmeleri sağlanacaktır.. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyuş. 5. Atatürk'ün güçlükler karşısında yılmadığını fark edebilme. AÇIKLAMA- Atatürk'ün önceki yıllarda öğrenilen kişilik özelliklerinin yanı sıra yurdumuzun düşmanlardan kurtarılmasında önder olduğu vurgulanacak ve Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklere rağmen ümitsizliğe yer vermediği üzerinde 4. Atatürk'ün Türk milletine yaptığı hizmetleri fark edebilme. AÇIKLAMA: Atatürk'ün yurdumuzu düşmanlardan kurtardığı vurgulanacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk'ün önderliğinde kurulduğu açıklanacaktır. DÜN, BUGÜN, YARIN B..44 İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar. C..5. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder. C..6. Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar. C..7. Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.

2 EKİM EYLÜL 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı TEMA: OKUL HEYECANIM DİĞER DERSLERLE LA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR A.. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.. numaralı kazanım eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini A.. numaralı kazanım Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı (Kendini Sözlü Olarak İfade Etme). kazanım ile ilişkilendirilir. Okul Hazırlığını Yaptın mı? Öz değerlendirme A.. Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. A..4. Öğretmenleri ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. A..5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. A..6. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder. A..T. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. A..8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. A.., numaralı kazanımlar bilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/benzerlik) ve öz yönetim (farklılıklara saygı duyma) becerilerini A.. numaralı kazanım karar verme ve öz yönetim (etik davranma) becerilerini İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta) Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde A..4 numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (etkileşim) ve Toplumsallık üzerinde iletişim becerilerini A..5 numaralı kazanım öz yönetim (duygu yönetimi) ve iletişim becerilerini A..5 numaralı kazanım Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı (Kendini Sözlü Olarak İfade Etme) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. A..6 numaralı kazanım iletişim becerisini A..6 numaralı kazanım Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı (Kendini Sözlü Olarak İfade Etme) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. A..7 numaralı kazanım iletişim becerisini A..8 numaralı kazanım öz yönetim (etik davranma) becerisini A..9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde A..9 numaralı kazanım problem çözme becerisini sorun çözme becerisini kullanır. Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde Dürüstlük, adalet, saygı ve sabır üzerinde Yaşamın Zenginlikleri Benim Arkadaşlarım Nasıl Olmalı? Doğru ve Etkili İletişim Beni Anlayın Lütfen! Duyarlı Olalım İnsan Hakları ve Vatandaşlık (8) Girişimcilik () Kariyer Bilinci Geliştirme () Özel Eğitim () Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5) Özel Eğitim (9) Uyarı: Mutluluk, korku, kızgınlık ve üzüntü duyguları üzerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma (a) Kontrol listesi ile Akran değerlendirme formu ve tema sonu gözlem Adalet, hoşgörü, Okulda Demokratik İnsan Hakları ve Vatandaşlık (, saygı ve sabır Yaşam 8) üzerinde Doğruluk ve saygı üzerinde Tarafsız Olmalıyız Çözüm Benim İşim Uyarı: Yaş, cinsiyet ve bedensel engele yönelik yanlı davranışlardan kaçınılması üzerinde Çalışma kitabının 4. sayfasındaki. çalışmayla Dereceli puanlama anahtarı ile

3 EKİM EKİM EKİM EKİM A..0. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. A... Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. A..0 numaralı kazanım öz yönetim (zamanı ve mekânı Sınıfımızın doğru algılama) becerisini 0 geliştirmeye 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Krokisini Bilgisi Yıllık Planı A..0 numaralı kazanım Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Çizelim Görsel Sunu" öğrenme alanı (görsel okuma). kazanım ile ilişkilendirilir. A..0 numaralı kazanım matematik dersi "Üçgen, Kare, Dikdörtgen Ve Çember" alt öğrenme alanı. kazanım ile ilişkilendirilir. A.. numaralı kazanım araştırma ve öz yönetim (zamanı ve Okulumuzun mekânı doğru algılama) becerilerini Tarihi Dereceli puanlama anahtarı ile Ürün dosyası ile A... Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. A.. numaralı kazanım problem çözme becerisini Son Pişmanlık Fayda Etmez A.. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. A..4 Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yollan üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. A..5 Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. A..6 Kişisel bakımını yaparken kaynaklan tutumlu kullanır. A..7 Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir. A..8 Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar. 4 A..9 Okulda, bir kaza yada acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. A.. numaralı kazanım girişimcilik becerisini geliştirmeye A..4 numaralı kazanım problem çözme becerisini A..5 numaralı kazanım öz yönetim (etik davranma) becerisini A..6 numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (bilinçli tüketici olma) becerisini A..7 numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama (sağlığını koruma) becerisini A..8 numaralı kazanım öz yönetim (sorumluluk), güvenlik ve korunmayı sağlama (sağlığını koruma) becerilerini A..9 Numaralı kazanım Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, güvenlik ve korunmayı sağlama (sağlık ve güvenlik kurallarına/prosedürlerine uyma) becerilerini Adalet üzerinde Yardım severlik üzerinde Yardım severlik üzerinde Dostluk Kazansın Okul Kuralları Bizim İçin Okulumu Seviyorum Hem Tutumlu, Hem Bakımlı Doğal ve Sağlıklı Beslenme Sağlık İçin El Ele Acil Durum, Yardım Edelim! İnsan Hakları ve Vatandaşlık () İnsan Hakları ve Vatandaşlık (8) Atatürkçülükle ilgili konular (A..5-) İnsan Hakları ve Vatandaşlık () Çalışma kitabındaki. etkinlik ile I..PERFORMANS G. Kişisel bakımınızı yaparken kullanacağınız araçlarla ilgili resimlerle ve yazıyla bir poster hazırlama(7 Ekim - Kasım) Ürün dosyası ile değerlendirebilir. Uyarı: Canlıların temel ihtiyaçlarından Poster çalışması ile biri olan beslenme ihtiyacı üzerinde değerlendirebilirsiniz Sağlık Kültürü(9-) Halk Ekmek Fabrikası ( gezi) İnsan Hakları ve Vatandaşlık (46, 47) Öz değerlendirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma() BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİĞER DERSLERLE LA İLCİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR A..0 özel günlerin toplumsal A..0 numaralı kazanım öz yönetim (katılım, paylaşım. İş birliği Vatanseverlik, sevgi, paylaşımlar İçin uygun zamanlar ve takım çalışması yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir barış ve hoşgörü olduğunu kabul eder ve üzerinde kutlamalar için alternatifler üretir. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşılan Neşeli Günler Çalışma kitabındaki.

4 KASIM 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı 4 A.. Milli bayramları kutlama A.. numaralı kazanım eleştirel düşünme ve öz yönetim Vatanseverlik, sevgi nedenlerini açıklar ve bayramları (katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması yapma) becerilerini üzerinde daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. A.. Atatürk'ün öğrenim hayatı A.. numaralı kazanım araştırma ve Türkçeyi doğru, etkili ve hakkında araştırma yaparak güzel kullanma becerilerini edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve A.. numaralı kazanım Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel görsel yollarla ifade eder. Sunu" öğrenme alanı (görsel sunu) 8. kazanım ile ilişkilendirilir. A.. Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler. A..4 Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır. A..5 Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojisinden yararlanır. A.. numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (bilinçli tüketici olma) becerisini A..4 numaralı kazanım öz yönetim (öğrenmeyi öğrenme) becerisini A..5 numaralı kazanım bilgi teknolojilerini kullanma becerisini Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı (görsel okuma) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. A..6 Okula geliş ve gidişlerinde A.6 numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama (trafikte kendinin ve başkalarının güvenliğini sağlama) becerisini güvenliği için trafik işaret ve A..6 numaralı kazanım Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel levhalarını, trafik kurallarına uyar. Sunu" öğrenme alanı (görsel okuma) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. Atatürk Haftası (0-6 Kasım) Cumhuriyet Bayramı'nı Neden Kutluyoruz? Atatürk'ün Öğretim Hayatı Bilinçli Tüketici Nasıl Daha iyi Öğreniyorum? Nasıl Kullanırım? Okul Yolu, Dikkat Yolu Atatürkçülükle İlgili Konular (0) Öğrencilerinizi! 9 Ekim Cumhuriyet hazırladıkları bayram Bayramı'nın anlam ve önemi programlarını üzerinde Bu inceleyerek kazanım 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen haftada işlenecektir. Atatürkçülükle İlgili Konular () öğrencilerinizi çalışma! Bu kazanım Atatürk Haftası'na kitabının 44. sayfasındaki denk gelecek günlerde. işlenecektir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5) Öğrencilerinizi çalışma kitabının. etkinliği ile Geri Dönüşüm Fabrikası ( gezi) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8) Uyarı: Öğrenme teknikleri Avcılar Atatürk hakkında açıklama yapılacaktır. Köşkü,Havacılık Rehberlik ve Psikolojik Danışma(5) Uyarı: Bilgi teknolojileri bilgiye ulaşmayı sağlayan kitap, ansiklopedi, bilgisayar ve bütün araçları kapsar. Uyarı: Okuldaki bilgi teknolojileri üzerinde İnsan Hakları ve Vatandaşlık (9) Müzesi-Gezi formu ile Öz değerlendirme formu ile A..7 Okula geliş ve gidişlerimi başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler. A..7 numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama (hayır diyebilme) becerisini A..8 Okula geliş ve gidişlerinde A..8 numaralı kazanım problem çözme becerisini geliştirmeye karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar. Öz güven üzerinde Hayır, Kabul Edemem İnsan Hakları ve Vatandaşlık () İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5,8) Rehberlik ve Psikolojik Danışma () Öğrencilerin çalışma kitabının. etkinliğinde yazdıkları ifadelere ve tartışmalara ortamına katılma performanslarına bakarak kazanımın ve becerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar veriniz.

5 ARALIK ARALIK KASIM 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİĞER DERSLERLE LA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR 4 A..9 Kulüp ve diğer grup çalışmalannda grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlanna duyarlı olur. A..0 Kulüp veya grup çalışmalannda alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlannı bir fikir etrafında bir araya getirir. A... Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlannın güvenini kazanır. A..9 numaralı kazanım girişimcilik becerisini geliştirmeye A..0 numaralı kazanım girişimcilik becerisini geliştirmeye A..0 numaralı kazanım Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı (tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma). kazanım ile ilişkilendirilir. A.. numaralı kazanım öz yönetim (etik davranma) becerisini Öğretmenler Günü (4 Kasım) öz güven üzerinde Doğruluk ve dürüstlük üzerinde Birlikte Başarabiliriz İnsan Haklan ve Vatandaşlık (5) Proje ile Dürüstlük ve Güven Öğrencilerinizi çalışma kitabının 5. sayfasındaki. etkinlik ile A.. Bir grup üyesi olarak A.. numaralı kazanım öz yönetim (katılım, paylaşım, İş birliği dürüstlüğü, yeterliliği ile grup ve takım çalışması yapma) becerisini arkadaşlannın ve liderinin güvenini kazanır. Bana Güveniyorlar Öz değerlendirme formu ile A.. Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar. A..4. "Okul Heyecanım" temasında geçen kavramlan yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. A.. numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma, kaynakları etkili kullanma (planlama ve üretim) ve yaratıcı düşünme becerilerini A..4 numaralı kazanım temalarla İlgili temel kavramlan tanıma becerisini A..4 numaralı kazanım Türkçe dersi "Yazma" öğrenme alanı (kendini yazılı olarak ifade etme). kazanım ile ililişkilendirilir. Okulumuzu Nasıl Temiz Tutmalıyız? Neler Öğrendik? İnsan Hakları ve Vatandaşlık (56) II. PERFORMANS G. Seçilen aile bireylerinden biriyle röportaj yapma.( Aralık 0- Ocak 04) Tema sonu değerlendirme sorulan ve ürün dosyası ile TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM B... Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir. B... Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır B.. numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama (sağlığını koruma) ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye B.. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (karşılıklı bağımlılık) ve öz yönetim (sorumluluk) becerilerini Evimdeyim, Güvendeyim Evdeki Dostlarımız Canlıların temel ihtiyaçlarından Ürün dosyası çalışma biri olan barınma ihtiyacı üzerinde takvimindeki "ürün dosyasının tamamlanması", "ürün dosyasının sunumu" ile ilgili çalışmalan gözden geçiriniz. öğrencilerinizi çalışma kitabındaki. DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ.

6 ARALIK 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİÖER DERSLERLE B.. numaralı kazanım yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeye B... Hayalindeki evi planlar B.. numaralı kazanım matematik dersi "Örüntü ve ve sanat yoluyla ifade eder. Süslemeler" alt öğrenme alanı. kazanım ile ilişkilendirilir. B..4. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir. B..4 numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama sağlık ve güvenlik kurallarına/prosedürlerine uyma becerisini B..5. Evini yön ile ilgili temel B..5 numaralı kazanımlar öz yönetim (zamanı ve mekânı doğru kavramları kullanarak bildiği algılama) becerisini yere göre tarif eder. B..6. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır. B..6 Numaralı kazanım bilgi teknolojilerini kullanma becerisini LA İLOİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER < İnsan Hakları Haftası (0 Aralıktan itibaren bir hafta) ÖRNEKLERİ Hayalimdeki Ev Ben Adresimi Bilirim! Ana yönler (kuzey, güney, doğu, batı) üzerinde DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Öğrencilerinizi yaptıkları çalışmalar ile Öğrencilerin yaşadıkları yere göre (köy, kent) uygun olan yön bulma yöntemlerini uygulamalarını gözlemleyerek değerlendiriniz. Tema sonu gözlem B..7. Aile büyüklerinden B..7 numaralı kazanım araştırma becerisini geliştirmeye hayatta olanların çocukluğunu B..7 numaralı kazanım öz yönetim (zamanı ve mekânı araştırır. doğru algılama) becerisini Eski Albümlere Bakalım! Akraba büyüklerinden de bahsedilecek. Öğrencilerinizi. etkinlikte yaptıkları albüm çalışması ile 4 B..8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır. B..8 numaralı kazanımlar öz yönetim (farklılıklara saygı duyma) becerisini Hoşgörü üzerinde Farklılıklar Güzeldir Atatürkçülükle ilgili konular (B..8-7) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5) Özel Eğitim () Öğrencilerinizin verdiği cevaplara göre yönlendirme yapınız. B..9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir. B..9 numaralı kazanım öz yönetim (kendini tanıma ve kişisel gelişimini İzleme) becerisini ) Öz saygı ve öz güven üzerinde Bedenimle Mutluyum Rehberlik ve Psikolojik Danışma () Öz değerlendirme ile 5 B..0. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar. B... Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. B..0 numaralı kazanım araştırma becerisini geliştirmeye B.. numaralı kazanım öz yönetim (kariyer planlama) ve araştırma becerilerini Onlar da Çocuktu Benim Mesleğim Ne Olacak?! Bilim, sanat, spor alanında insanlığa hizmet etmiş kişilerden örnekler verilecektir. Kariyer Bilinci Geliştirme (5) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (0) Öğrencilerinizi yaptıkları araştırmayı sunuşlarına göre Öğrencilerinizi çalışma kitabının. etkinlik ve sınıfta yaptıkları sunumlarla B... Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder. B.. numaralı kazanım öz yönetim (kariyer planlama) ve yaratıcı düşünme becerilerini B.. kazanımı Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı (görsel sunu). kazanım ile ilişkilendirilir. Çikolata Fabrikası(gezi).

7 ŞUBAT OCAK 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİĞER DERSLERLE LA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR B... Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder. B..4. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar. B..5. Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder. B..6. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır. B.. numaralı kazanım iletişim becerisini geliştirmeye B..4 numaralı kazanım iletişim becerisini geliştirmeye B..5, B..6 numaralı kazanımlar öz yönetim (farklılıklara saygı duyma) becerisini Sevgi ve Saygı Bedenimizin de Dili Var Ailemiz Bizim İçin Özeldir Herkesin Ailesi Farklıdır Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta) B..6 numaralı kazanım öz yönetim (farklılıklara saygı duyma) becerisini Hoşgörü, doğruluk ve dürüstlük üzerinde Birbirimizi Sevelim Sayalım Rehberlik ve Psikolojik Danışma (7.) Atatürkçülükle ilgili konular (6) İnsan Hakları ve Vatandaşlık (,, 9) Kariyer Bilinci Geliştirme () Öğrencilerinizi çalışma kitabındaki. değerlendiriniz. formu Sözlü anlatım ile B..7. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıktan çözmek için sorun çözme becerisini kullanır. B..7 numaralı kazanım problem çözme becerisini Her Sorunun Bir Çözümü Vardır B..8. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır. B..8 numaralı kazanım araştırma ve iletişim becerisini İletişim Türleri B..9. Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular. B..0. Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular. B... Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. B..9 numaralı kazanım öz yönetim (katılım, paylaşım, İş birliği ve takım çalışması yapma), karar verme ve yaratıcı düşünme becerilerini B..9 numaralı kazanım Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı (kendini sözlü olarak ifade etme) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. B..0. numaralı kazanım eleştirel düşünme becerisini B... numaralı kazanım kaynaklan etkili kullanma (planlama ve üretim) becerisini B.. numaralı kazanım matematik dersi "Zamanı Ölçme" alt öğrenme alanı. kazanım ile ilişkilendirilir. B... Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel B... numaralı kazanım araştırma becerisini geliştirmeye başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır. Öz saygı, öz güven ve yeniliğe açıklık üzerinde Adalet üzerinde Sen de Fikrini Söyle Ailede Herkesin Bir İşi Var Planlı Hayat, Oh Ne Rahat Başarılı Olmak İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık () Kariyer Bilinci Geliştirme () İnsan Hakları ve Vatandaşlık () Öğrencilerinizi çalışma kitabının 88. sayfasındaki.»kariyer Bilinci Geliştirme (0) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (9, formu 4)

8 MART ŞUBAT B... Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı B.. numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (zaman, para ve materyal kullanma) becerisini geliştirmeye Sabır üzerinde Hayalim İçin Kariyer Bilinci Geliştirme (7) Öz değerlendirme formu 4 kazanım B..4. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır. B..5. Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel rde bulunur. B..6. Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular. B..7. İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır. B..8. Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler. B..9. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar. B..0. Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir. B... Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu 4 amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. B... Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur. B... Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır. Beceriler (ders içi) ve diğer derslerle ilişkilendirme B..4. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/benzerlik) becerisini B..5. numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (zaman, para ve materyal kullanma, bilinçli tüketici olma) becerilerini B..5. numaralı kazanım Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geliştirmeye B..6. numaralı kazanım eleştirel düşünme becerisini B..7. numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (bilinçli tüketici olma) becerisini B..8. numaralı kazanım öz yönetim (etik davranma) becerisini B..8 numaralı kazanım Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı (görsel okuma) 0. kazanım ile ilişkilendirilir. Kazanımla ilgili kişisel nitelikler Sevgi, saygı ve hoşgörü üzerinde B..9. numaralı kazanım araştırma becerisini geliştirmeye B..9. numaralı kazanım eleştirel düşünme becerisini Yeşilay Haftası B..0. numaralı kazanım öz yönetim (etik davranma) becerisini B... numaralı kazanım öz yönetim (kendini tanıma ve kişisel gelişimini İzleme, amaç belirleme) becerilerini B.. numaralı kazanım öz yönetim (amaç belirleme) becerisini B... numaralı kazanım girişimcilik becerisini geliştirmeye Toplumsallık üzerinde Yeniliğe açıklık üzerinde Sabır üzerinde Yeniliğe açıklık üzerinde Etkinlik örnekleri Evimizdeki Eşyalar Nelerden Yapılmıştır? Kaynaklar Tükeniyor, Tasarruf Yapalım Reklamlar Nelerden Tasarruf Yapabiliriz? Birbirimizin Haklarına Saygı Duyalım Atatürk ve İnsan Hakları Görgü Kuralları Hepimizin Bir Amacı Var Ara disiplinler ve Değerlendirme ve açıklamalar Öğrencilerinizi çalışma kitabındaki. Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık () ile formu ile Performans görevi ile Atatürkçülükle İlgili Konular (6) formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık () ile Atatürkçülükle İlgili Konular (7) İnsan Hakları ve Vatandaşlık (9) Kariyer Bilinci Geliştirme () Her Şeye Rağmen Kariyer Bilinci Geliştirme (7) Araştırma yaptırarak Öğrencilerinizi çalışma kitabının. etkinliği ile Öz değerlendirme formu ile formu ile

9 MART Hafta Saat B..4. Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar. B..5. Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı B..4. numaralı kazanım öz yönetim (eğlenme) ve kaynakları etkili kullanma (planlama ve üretim) ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geliştirmeye B..5 numaralı kazanım öz yönetim (eğlenme) becerisini Sevgi ve saygı üzerinde durulacaktır Toplumsallık üzerinde Eğlenceli Gün formu ile II. DÖNEM. PERFORMANS G. Ülkemizin yöneticilerini tanıma.( Mart-4 Nisan 04) 4 Kazanım B..6. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. B..7. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer. B..8. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir. B..9. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir. B..40. Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarını ayırt eder. Beceriler (ders içi) ve diğer derslerle ilişkilendirme B..6 numaralı kazanım öz yönetim (liderlik) becerisini B..7 numaralı kazanım problem çözme becerisini B..8 numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama (sağlık ve güvenlik kurallarına/prosedürlerine uyma) becerisini B..9 numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama (doğal afetlerden korunma) becerisini geliştirmeye B..40. numaralı kazanımlar öz yönetim (zamanı ve mekânı doğru algılama) becerisini B..4. numaralı kazanım güvenlik ve korunmayı sağlama B..4. Ülkesini, tıpkı evi ve okulu (sağlığını koruma) ve eleştirel düşünme becerilerini gibi bir "yuva" olarak kabul eder. B..4. Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görün evin bütünlüğü ile Türkiye'nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar. B..4. numaralı kazanım eleştirel düşünme becerisini Kazanımla ilgili kişisel nitelikler Saygı üzerinde Sevgi, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde Dünya Tiyatrolar Günü (7 Mart) Etkinlik örnekleri Liderin Etkileri Ödünç Eşyalar Ev Kazalarına Dikkat! Doğal Afetlerle Yaşamayı Öğreniyorum Karalar ve Denizler Evimi, Okulumu, Ülkemi Seviyorum Ara disiplinler ve Atatürkçülük Kariyer Bilinci Geliştirme (8) Uyarı: Okul ve ailedeki liderlerden örnekler verilecektir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (.b) Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam () Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (8, 9,, 9) Değerlendirme ve açıklamalar Yazılı sunum ile Öz değerlendirme Çalışma kitabındaki. öğrencilerinizi değerlendiriniz. Öz değerlendirme Çoktan seçmeli sorularla Atatürkçülükle ilgili konular (5) I Türkiye bölümler haritası üzerinde bölgeler gösterilerek isimleri belirtilecektir. Öğrencilerinizi çalışma kitabındaki. etkinlik ve yaptıkları araştırmalarla

10 NİSAN 5 B..4. İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar. B..44. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar. B..45. "Benim Eşsiz Yuvam" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı B..4. numaralı kazanım öz yönetim (sorumluluk) becerisini Ülkem İçin Ne Yapmalıyım? Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta) B..44. numaralı kazanımlar eleştirel düşünme ve öz yönetim (sorumluluk) becerilerini B..45. numaralı kazanım temalarla İlgili temel kavramları tanıma becerisini B..45 numaralı kazanım Türkçe dersi "Yazma" öğrenme alanı (kendini Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde Atatürkçülükle İlgili Konular (8) İnsan Hakları ve Vatandaşlık (8) I Kamu malına zarar vermeme ve vergi verme üzerinde I Sorumluluklarını yerine getirmenin ülke sevgisinin bir göstergesi olduğu üzerinde Bizim Gezegenimiz İnsan Hakları ve Vatandaşlık (, 55) Neler Öğrendik? Açık uçlu soru ile Tema sonu değerlendirme soruları ve ürün dosyası ile C... önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar. C... Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder. BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİÖER DERSLERLE C.. numaralı kazanım eleştirel düşünme ve öz yönetim (kendini tanıma ve kişisel gelişimini izleme).becerilerini C.. numaralı kazanım öz yönetim (duygu yönetimi) ve iletişim becerilerini C.. numaralı kazanımı Türkçe dersi "görsel okuma ve görsel sunu" öğrenme alanı (görsel okuma) LA İLOİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER ÖRNEKLERİI TEMA: DÜN BUGÜN YARIN Geçen Yıl, Bu Yıl DEĞERLENDİRME I VE AÇIKLAMALAR Çalışma kitabındaki. Kariyer Bilinci Geliştirme (5) değerlendirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma (6) yapabilirsiniz. Değişen Duygular Sağlık Kültürü (0) Örnek olay ile C... Kendisinin veya anne- babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar. C.. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim) ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisini C.. numaralı kazanım Türkçe dersi "Yazma" öğrenme alanı (kendini yazılı olarak ifade etme) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. Ailece Değişiyoruz Çalışma kitabının. sayfasındaki öğrencilerinizi C..4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar. C..4 numaralı kazanım öz yönetim (kariyer planlama) becerisini Hayalimdeki Meslek Değerlendirme sorusu ile C..5. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikte gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır. C..5 numaralı kazanım araştırma ve öz yönetim (zamanı ve mekânı doğru algılama) becerisini C..5 numaralı kazanım Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı (görsel okuma) 9. kazanım ile ilişkilendirilir. Hava Tahminleri METEOROLOJİ MERKEZİ. GEZİ

11 NİSAN 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı C..6. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olaylar sanat yoluyla ifade eder. C..6. numaralı kazanım yaratıcı düşünme becerisini C..6. numaralı kazanım Türkçe dersi "Yazma" öğrenme alanı (tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. Atatürk'ün Hayatı Atatürkçülükle İlgili Konular () Çalışma kitabındaki. etkinlik ile Değerlendirebilirsiniz. C..7. Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar. C..7. numaralı kazanım eleştirel düşünme becerisini Vatanseverlik üzerinde Önderimiz Atatürkçülükle İlgili Konular (, 5) Yazılı sunum ile Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı C..8.(Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar. C..9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerlik ve farklılıklarını belirtir. C..8. numaralı kazanım araştırma becerisini geliştirmeye C..9. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/benzerlik) becerisini Vatanseverlik üzerinde Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde Atatürk'ün Türk Milletine Yaptığı Hizmetler Ülkeler ve Bayrakları Atatürkçülükle ilgili Konular (4)! Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 9 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde Bu kazanım Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 9 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen haftada işlenecektir. Araştırma Öğrencilerinizi araştırmaları ve sunumlarını dikkate alarak BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİĞER DERSLERLE LA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER ÖRNEKLERİI DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR 5 C..0. Bayram kutlamalarına katılarak millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. C... Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir. C... Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur. C..0. numaralı kazanım eleştirel düşünme ve öz yönetim (katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması yapma) becerilerini C... numaralı kazanım yaratıcı düşünme ve karar verme becerisini C... numaralı kazanım araştırma ve eleştirel düşünme becerisini Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde Millî Bayramlarımızdan Biri Cumhuriyetimizi Korumak Su Döngüsü! Cumhuriyetimizin geçmişten günümüze var olduğu ve gelecekte de var olacağı vurgulanacaktır ("Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" M. Kemal ATATÜRK vecizesine değinilecektir.). Açık uçlu soru ile Çalışma kitabındaki. Değerlendirebilirsiniz II.DÖNEM II. PERFORMANS G. Maddenin değişimi. (4 Nisan- Mayıs) C... Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri gözlemler. C..4. Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar. C..5. Ay'ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler. C..6. Dünya'nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar. C... numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim) becerisini C..4 numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (neden- sonuç ilişkisi) becerisini geliştirmeye C..5. numaralı kazanımlar araştırma becerisini C..6. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim, süreklilik) becerisini geliştirmeye Maddenin Değişimi Yağmur, Kar, Sis Ay Dede Mevsimler Örnekler vererek Çalışma kitabındaki.

12 MIS MIS C..7. Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişim ve sürekliliği algılar Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı C..7. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim, süreklilik) becerilerini geliştirmeye C..7. numaralı kazanım matematik dersi "Zamanı Ölçme" alt öğrenme alanı). kazanım ile ilişkilendirilir. Trafik Haftası (Mayıs ayının ilk Cumartesi günüyle başlayan hafta) PROJE GÖREVİ Sigara ve alkolün zararlarını anlatan bir afiş hazırlama (II. DÖNEM ) C..8. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar. C..8. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim), araştırma ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini C..8 numaralı kazanım Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı (görsel sunu. kazanım) ile ilişkilendirilir. Ulaşım Araçları C..9. Geleceğin teknolojik bir Ürününü tasarlar, bunu akıcı ve özgün bir şekilde ifade eder. C..9. numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (planlama ve üretim) ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini C..9. numaralı kazanımı için Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı (kendini sözlü olarak ifade etme) 4. kazanım ile ilişkilendirilir. Yeniliğe açıklık Üzerinde Özgün Tasarımlar Yazılı sunum C..0. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini C..0. numaralı kazanım bilgi teknolojilerini kullanma amaçlarla kullanıldığı hakkında C..0. numaralı kazanım farklı kaynaklardan bilgi toplar ve Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme sınıfta sunar alanı (görsel sunu) 9. kazanım ile ilişkilendirilir. Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü) Bilgisayarlar Her Yerde Çalışma kitabındaki. ri değerlendirebilirsiniz C... Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır. C... Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. C... Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder. BECERİLER (DERS İÇİ) VE DİĞER DERSLERLE C... numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim) ve araştırma becerilerini geliştirmeye C... numaralı kazanım 6ilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/benzerlik) ve araştırma becerilerini C... numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/benzerlik, süreklilik) becerilerini LA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER 9 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde 4 Müzeler Haftası C..4. Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar. C..4. numaralı kazanım öz yönetim (öğrenmeyi öğrenme) becerisini C..4. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim) becerisini Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde ÖRNEKLERİI Dünden Bugüne İletişim Teknolojileri Yaşadığımız Yerin Dünü, Bugünü Dedemin ve Ninemin Oyunları Geçmişe Yolculuk Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim () DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Poster çalışması ile Poster çalışması ile değerlendirebilirsiniz. Miniatürkiye ve Dolfinoryum(gezi). Çalışma kitabındaki. Değerlendirebilirsiniz. Yazılı sunum ile

13 HAZİR AN C..5. Canlıların ortak özelliklerini araştırır Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı C..5. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/benzerlik) becerisini geliştirmeye Canlıların Ortak Özellikleri Çalışma kitabındaki. C..6. Canlılarda değişim aşamalarını ayırt eder ve sıralar. C..6. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (değişim) becerisini Büyüdükçe Değişiyoruz? C..7. Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar. C..7. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (etkileşim, karşılıklı bağımlılık) becerisini Canlı ve Cansız Etkileşimi Emirgan Korusu (gezi). C..8. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar. C..9. Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. C..8. kazanım, bilimin temel kavramlarını tanıma (etkileşim) ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye C..9. numaralı kazanım bilimin temel kavramlarını tanıma (karşılıklı bağımlılık) becerisini geliştirmeye C..0. Doğal afetlerden C..0. güvenlik ve korumayı sağlama (doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir. koruma) becerisini Birey, Toplum ve Çevre Doğal Afetlerden Korunalım Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının ikinci Pazartesi günü başlayan hafta) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim () İnsan Hakları ve Vatandaşlık (56) Öğrencilerinizi sunumlarına göre değerlendiriniz. Çalışma kitabındaki ve 4. rle T C... Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hâle getirme için bir proje tasarlar. C... numaralı kazanım kaynakları etkili kullanma (planlama ve üretim) becerisini Doğa İçin El ele Proje çalışması ile C..."Dün, Bugün, Yarın" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. C... numaralı kazanımlar temalarla ilgili temel kavramları tanıma becerisini C... numaralı kazanım Türkçe dersi "Yazma" öğrenme alanı (kendini yazılı olarak ifade etme). kazanım ile ilişkilendirilir. Neler Öğrendik? Ürün dosyası ile değerlendirilebilir. Poster çalışması ile -A SINIF ÖĞRETMENİ -B SINIF ÖĞRETMENİ -C SINIF ÖĞRETMENİ Fatmanur BAĞDATLI Osman KOCA Hatice KIVRIKKAŞ OKUL MÜDÜRÜ Server GÜRSOY

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL OKUL HEYECANIM 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Okula Hazırlık A.3.. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini

Detaylı

A TEMASI: OKUL HEYECANIM

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 8- Eylül 07 Saat Tarih A TEMASI: OKUL HEYECANIM Kazanımlar Kazanımlarla İlgili Kişisel

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KAZANIM ADI A.3. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde

Detaylı

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır EKİİM EYLÜL 7-8 eylül 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI TEMA: OKUL HEYECANIM 7 EYLÜL- ARALIK -0 A... Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI EKİM OKUL HEYECANIM EYLÜL 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE I Düzenli ve Planlı Olmak A... Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Okulumuzda Hayat Özelliklerim Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. HB211 1 Okulumuzda Hayat Bireysel Farklılıklar

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER 2. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN LER TEMA ADI OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN TOPLAM Kazanım Sayısı Ders Saati Oranı (%) Kazanım Sayısı Ders Saati

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 201 / 12 Haziran 2015) Yıllık plan, Gizem Yayınlarına ait onaylı ders kitabı esas alınarak

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI

HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI HAYAT BİLGİSİ PROGRAMI Hayat Bilgisi Dersinin Tarihi Gelişimi 1869 Malumatı Nafia 1909 Şifahi Malumat 1909 - Durusü Esya ve Malumatı Nafia 1913 Müsahabatı Ahlakiye", "Malumatı Medeniye ve Vataniye 1924

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 07.02.2017 Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Aile

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi 207-208 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLERİN TARİHİ GELİŞİMİ Sosyal Bilimler Kavramının Ortaya Çıkışı Sosyal Bilimlerin Genç Kuşaklara Öğretimi Tek disiplinli yaklaşım (Tarih, Coğrafya

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

Ana fikir: Oyun ile duygularımızı ve düşüncelerimizi farklı şekilde ifade edebiliriz.

Ana fikir: Oyun ile duygularımızı ve düşüncelerimizi farklı şekilde ifade edebiliriz. 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Özel Ümraniye Gökkuşağı İlkokulu Sorgulama Programı Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ (1-4. SINIFLAR) DERSI. Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ (1-4. SINIFLAR) DERSI. Öğretim Programı Tanıtım Sunusu OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ (1-4. SINIFLAR) DERSI Öğretim Programı Tanıtım Sunusu Sunu Akışı Program Geliştirme Süreci Programın Temel Felsefesi ve Genel Amaçları Programda Temel Beceriler Değerler

Detaylı

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 (. Hafta) Dünden Bugüne EYLÜL 8- Eylül 07 (. Hafta) Benim de Bir Kimliğim Var 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU SÜRE: DERS SAATİ.ÜNİTE Ünite Adı: KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY TOPLUM

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (26 Mart - 04 Mayıs 2018 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (26 Mart - 04 Mayıs 2018 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (26 Mart - 04 Mayıs 2018 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6 EKİM 6. 28Ekim -Kasım 203 EKİM 5. 2-25 Ekim 203 EKİM 4. 7- Ekim 203 EKİM 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : BİLİŞİM

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 05-09 EKİM 2015 DAYANIŞMANIN BÖYLESİ B İ R E Y V E T O P L U M 28 EYLÜL 02 EKİM 2015 KOMŞU KUNDUZLAR 1. TEMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AYLAR SÜRE METİNLER KAZANIMLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR EYLÜL EKİM (16.09.2013 11.10.2013) BİREY VE TOPLUM OKUMA 1.SİHİRLİ SÖZLER 2. YAŞASIN DEMOKRASİ 3. EŞEK ARISININ BAŞINA GELENLER

Detaylı

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 1A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 1.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: EVİMİZDE HAT KAZANIMLAR ETKİNLİK VE AÇIKLAMALAR DEĞERLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 10-14 EKİM (4. ) EKİM 03-07 EKİM (3. ) ÜNİTE 1. İNSAN OLMAK EYLÜL 6-30 EYLÜL (. ) EYLÜL 19-3 EYLÜL (1. ) 016-017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU İLİŞKİLEN Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. 2. İnsanların tek ve kendine özgü. güçlerinin değişik olabileceğinin

1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. 2. İnsanların tek ve kendine özgü. güçlerinin değişik olabileceğinin YILLIK PLAN SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum 1. ÜNİTE: Kendimi Tanıyorum İLE İLGİLİ KONULAR Doğrudan verilecek beceri: Kanıt tanıma ve Kullanma Doğrudan verilecek değer: Duygu ve düşüncelere saygı ve

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM 3. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM YİRMİNCİ HAFTA ETKİNLİKLERİ

ÖZEL ATAYURT İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM 3. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM YİRMİNCİ HAFTA ETKİNLİKLERİ ÖZEL ATURT İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM 3. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 İKİNCİ DÖNEM YİRMİNCİ ETKİNLİKLERİ 4. ÜNİTE 5.ÜNİTE D.EĞİTİMİ İLETİŞİM TÜRLERİ 5.TEMA ÇARPMA İŞLEMİ VE UZUNLUKLARI CANLILAR

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 07-11 EKİM 201 4. 01-04 EKİM 201. 2-27 EYLÜL 201 2. 216-20 EYLÜL 201 1. 201--EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Kendimi Tanıyorum DERS

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI EKİM 19-0 EKİM 015 4.-5. HAFTA EKİM EYLÜL 8 EYLÜL / 16 EKİM 015 1... HAFTA AY TARİH HAFTA SAAT YARIMBAĞ İLKOKULU 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTA OKULU 5.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTA OKULU 5.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI - Kasım 0 0-08 Kasım 0 EKİM-KASIM 0 Ekim-0 Kasım 0 - Ekim 0 07- Ekim Ekim 0 0 Eylül Ekim 0 EYLÜL -7 Eylül 0 6-0 Eylül 0 ve ve ve ve ve A.. Sportif B.. Düzenli B.. Atatürk ve A.. Sportif A.. Sportif B..

Detaylı

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI KARABAĞLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI "OBAP" EĞİTİMİ YILLIK PLANI AYLAR EYLÜL İMİZ 1. Veli toplantılarında sınıf öğretmeni tarafından velilerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda Küçük Farklar (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki farklılıklara

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 10-14 EKİM (4. Hafta) EKİM 0-07 EKİM (. Hafta) EYLÜL 26-0 EYLÜL (2. Hafta) BİREY VE TOPLUM / KENDİMİ TANIYORUM EYLÜL 19-2 EYLÜL (1. Hafta) SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE: KENDİMİ TANIYORUM

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA ANKARA - 2008 ÖĞRENME-ÖĞRETME ARACI

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLAN

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLAN EYLÜL 18 22 EYLÜL (1. Hafta) 4 1.TEMA: OKUL HEYCANIM A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı