TÜRK KIZILAYI SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ İŞİN İNCELENMESİ ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK TEDARİK EDİLECEK SICAKLIK TAKİP SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR İŞİN BAŞLICA KISIMLARI CİHAZLARIN TESLİMATI GARANTİ KAPSAMI MUAYENE PATENT HAKLARI RİSKLER VE SİGORTA ÖZEL HÜKÜMLER... 8

3 1. İHALESİ YAPILAN İŞ TÜRK KIZILAYI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezlerinde bulunan Kan Saklama Dolabı, Derin Dondurucu, Kit Saklama Dolabı, Trombosit İnkübatörleri, Soğuk Depo ve Kan Nakil kutularının sıcaklık takip sisteminin temin ve tedarik edilmesi. 2. İŞİN İNCELENMESİ 2.1 Teklif sahibi ihale evrakını dikkatle incelemeli, işe herhangi bir suretle tesir edebilecek bütün hususlar hakkında tam bilgi edinmelidir. Teklif verilmesi her iki tarafça teklif sahibinin işin yapılması sırasında karşılaşılacak her türlü şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve yapılacak işin karakteri, evsafı ve miktarı, temin edilecek malzeme ve sözleşmeye uygun olarak işin yapımı için gereken hususları tamamıyla bildiği ve anladığı manasına gelir. 2.2 Teklif sahibinin sözleşme gereğince işlerin yapılması muhtemel yerleri görüp incelemesi veya incelememesi, işin yapımını teşkil eden şartlar ve icabata dair herhangi bir yanlış anlama için mazeret teşkil etmez ve teklif sahibi bu sebepten dolayı herhangi bir hak talebinde bulunmaz. 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK Türk Kızılayı lüzum gördüğü takdirde, şartlar ve ihalede esasa taalluk etmeyen düzeltme veya değişiklik yapmak hakkına haizdir. 4. TEDARİK EDİLECEK SICAKLIK TAKİP SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Bu teknik şartname ile aşağıda adı ve miktarı yazılı cihaz tedariki yapılacaktır. SIRA NO CİHAZ ADEDİ (Sıcaklığı ölçülecek cihaz sayısı) 1 Sıcaklık Takip Sistemi 70 AMAÇ: Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kan Bağışı Merkezleri tarafından toplanan kan ve kan ürünlerinin depolanması-saklanması ve taşınması sırasında sıcaklık değerlerinin kaydedilmesi ve bilgisayar ortamında kayıt tutularak verilerin uzun süre saklanmasının sağlanmasıdır. 4.1 İhaleye esas Sıcaklık Takip Sistemi, bundan sonra Sistem olarak adlandırılacaktır. Rev.A 1

4 4.2 Sıcaklığı ölçülecek olan cihazlar ve depoların sıcaklıkları -50 ºC ile +24 ºC arasındadır. Sistemde teklif edilecek sensörler, bu sıcaklık değerlerinde ölçüm yapabilir olmalıdır. 4.3 Sistem, ana ünite (baz istasyonu), bilgisayar yazılımı ve kayıt modüllerinden oluşmalıdır. 4.4 Sistem, sıcaklık ve bağıl nem değerlerini ölçebilmelidir. Sıcaklık ve nem ölçüm probları, kayıt modüllerinin bir parçasıdır. Her kayıt modülü ile en az 1 adet sıcaklık probu da ücretsiz olarak verilecektir. Her kayıt modülü, hem sıcaklık hem de bağıl nem değerini ayrı ayrı (ikisini birlikte) ölçebilir olacaktır. Nem probları Türk Kızılayı tarafından tedarik edilmesi durumunda sistem tarafından ölçülebiliyor olacaktır. 4.5 Ana ünite bilgisayara, ethernet ve/veya USB ve/veya kablosuz olarak bağlanabilmelidir. Ana ünitenin kurumda kullanılan bilgisayarlara bağlanabilmesi için herhangi bir aparat veya kablo gerekmesi durumunda firma bunu ücretsiz karşılayacaktır (kablosuz ağları algılayan modül gibi). 4.6 Kayıt modülleri, ana üniteye, ölçüm değerlerini radyo frekansı ile göndermelidir (Telekomünikasyon Kurumu tarafından yayınlanmış olan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının (KET) Kurma ve Kullanma Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamına uygun). 4.7 Kayıt modülleri uygulama alanına göre dahili veya harici nem ve sıcaklık sensör bağlantı opsiyonlarına sahip olmalıdır. Ölçüm aralığı ve ölçüm doğruluğu gereksinimine göre ısıl çift, NTC veya Pt100 sıcaklık sensörlerinden biri veya bir kaçı sistemde kullanılabilmelidir. 4.8 Kullanılacak sensörler, 0,1 C hassasiyetle ölçüm yapabilecektir. Sensörler ± % 0,5 C hata payıyla ölçüm yapabilecektir. Kan veya ürününün taşıma şartlarında (nem, sarsıntı vb.) aksamaksızın çalışacaktır. 4.9 Kullanılacak sensörlerin doğruluğu, Türk Kızılayında mevcut bulunan ve akredite kuruluşlarca kalibrasyonu yapılmış sıcaklık ve nem ölçer cihazları ile kontrol edilecektir. Kontrol sonucu istenen doğrulukta olmayan sensörlerin kabulü yapılmayacak olup, Firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. İstenilen doğruluk değeri; Türk Kızılayında kullanılmakta olan kalibrasyon cihazıyla ±0,5 C arasında olacaktır Sistem, kullanıcının belirlediği aralıklar ve süre zarfında bağıl nem ve sıcaklık değerlerini tarih ve saat/dakika bilgileri ile birlikte kaydedebilmelidir Tüm kayıt modülleri kanal başına, ne sıklıkta veri gönderiyorsa göndersin (minimum sıklıkta gönderilen sıcaklık ve nem verisi gönderimi dahil) en az 8 saatlik veri kaydedebilme kapasitesine sahip dahili hafıza ile donatılmalıdır. Kayıt modüllerinin ana ünite ile bağlantısı kesilse dahi, ölçüm işlemine devam etmeli ve verileri dahili hafızalarına Rev.A 2

5 belirtilen sıklıkta kaydedebilmelidir. Bağlantı geldiği anda tüm veriler ana üniteye kendiliğinden gönderilebilmelidir Ölçüm almak için kullanılacak problar, radyo frekanslı ve/veya kablolu olabilir. İki çeşit probun birden teklif edilmesi durumunda iki sistem birden aynı anda sisteme bağlanabilmelidir ve ölçüm verilerini aynı anda iletebilmelidir Sistemdeki kayıt modülünün veya probların elektrik beslemesi piyasadan temin edilebilecek piller ile sağlanabilecektir. Pillerin tek tedarikçisinin, ihaleyi alan firma olması durumunda ihaleden kayıtsız şartsız atılma sebebi olacaktır. Sistem batarya ile en az 3 ay süreyle kullanılabilmelidir. Batarya kolayca değiştirilebilmelidir veya şarj edilebilmelidir. Şarjlı bataryalı bir teklif yapılmışsa, batarya cihazdan çıkarılmaya gerek kalmaksızın şarj edilecektir. Batarya değişimlerinde cihaza kalibrasyon yapılması gerektiği durumlar firma tarafından belirtilecektir. 2 yıllık garanti süresi içinde her batarya değişiminden kaynaklı kalibrasyon ücretsiz olarak yapılacak olup garanti süresi sonrası kalibrasyon bedeli firma tarafından teknik şartnameye cevapta belirtilecektir Kablolu problar ve Ana Ünite elektrik kesilmelerinde aktif kalabilmeleri için yeniden şarj edilebilir tampon batarya ile donatılmış olmalıdır. Ana Ünite beslemesinin kesildiği durumda kullanıcıyı uyarıcı alarm alınabilmelidir. Kablolu problar tampon bataryaları sayesinde elektrik kesilmesi durumunda da ölçüme devam edebilmeli, elektrik kesintisinin giderilmesi durumunda sistem otomatik olarak standart çalışma koşullarına dönebilmelidir Ana ünite ve radyo problar radyo frekans üzerinden iletişim kurabilmelidir Radyo frekansını kuvvetlendirmek amacıyla ayna görevi görecek ek üniteler kullanılabilecektir. Sistemin kurulduğu yerlerde bu ayna görevi yapacak ek ünitelere ihtiyaç duyulması durumunda firma bu üniteleri ücretsiz karşılayacaktır. Bu ek üniteler miktar olarak belirtilmeyecek olup, bu ek ünitelere duyulacak gereksinimin tespit edilip edilmemesi firmanın sorumluluğundadır Radyo iletişim mesafesinin yeterli olmadığı alanlarda veya bölgesel olarak farklı lokasyonlardaki sensör verilerinin bir merkezde toplanması istendiğinde, radyo frekanslı ölçüm ünitelerinin değerleri, ethernet sinyaline çevrilebilmeli ve ethernet ağı üzerinden ana üniteye iletilebilmelidir Sistem ölçtüğü değerleri bilgisayara kaydedip, sürekli arşivleyebilmelidir Cihaz kendi orijinal yazılımı ile çalışabilmelidir. Bu yazılım da firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir Bilgisayar çalışmıyorken bile sistem alarm verebilmelidir. Rev.A 3

6 4.21 Alarm bilgisi kullanıcıya veya SMS yoluyla iletilebilmelidir Alarm durumunda bilgisayar ekranından veya cihazın ana ünitesi üzerinden ışıklı bilgi alınabilmelidir Sistemden otomatik pdf rapor oluşturulabilmelidir. Raporun içeriği ve iletileceği kişi veya kişiler, gönderim sıklığı, kullanıcı tarafından tanımlanabilmelidir Kayıt modülleri, ölçümün yapılacağı cihaza, dışarıdan gelebilecek darbelere dayanıklı olarak imal edilecek bir kutu içerisinde cihazlara zarar verilmeden monte edilecektir. Firma yapmayı düşündüğü montaj şeklini mutlaka Türk Kızılayına onaylatacaktır. Kayıt modülleri, herhangi basit bir müdahale ile yerinden çıkmayacaktır Ana ünite, Türk Kızılayının mevcut LIS e (Laboratory Information Systems) bağlanabilmeli ve veri aktarabilmelidir. Entegrasyon için gerekli ara yüz sağlanarak istenilen bilgiler text dosyasına veya xml formatında Türk Kızılayına teslim edilecektir. Firma, Cihazının Türk Kızılayında kullanılan otomasyon sistemine bağlanabilmesi için gerekli tüm teknik dokümanları Türk Kızılayına verecektir (kaynak kodları dahil) Otomasyon entegrasyonu için, donanım modifikasyonu veya ek teçhizata gereksinim olduğunda, bunların sağlanması için gerekli finansmanı vermeyi her hangi bir şart öne sürmeksizin Firma peşinen kabul ve taahhüt edecektir Verilerin kaydedildiği ve izlendiği yazılım ekranında en az aşağıdaki bilgiler kayıt edilebiliyor olması gereklidir; a. Ölçümü yapılan cihaza ait Türk Kızılayı tarafından verilmiş olan ID (BMAE Biyomedikal Alet Envanter Numarası) numarası (firmanın her bir ölçüm cihazı için vermiş olduğu ID numaraları ile Türk Kızılayının vermiş olduğu BMAE numaralarının eşleştirilmesi ile yapılabilecektir), b. Türk Kızılayı yetkilileri tarafından girilmek şartıyla ölçümü yapılan cihaza ait genel bilgiler (marka, model, seri no vb), c. Ölçümün yapıldığı tarih (Gün/Ay/Yıl), saat (24 saat), dakika, d. Ölçümün periyodu (en az 1 dakika, en fazla 4 saatte bir ölçüm), e. Geriye dönük olarak tüm ölçüm değerleri her bir ölçüm yapılan cihaz için ayrı ayrı olmak üzere Excel formatında veya grafik olarak izlenebileceği gibi çıktı alınabilecektir, f. Her bir ölçüm yapılan cihaz için ayrı ayrı alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilir olacaktır, g. Bu alarm limitlerinin aşılması durumunda (alt ve üst limitlerinin ayrı ayrı) görsel ve sesli olarak alarm verilecektir, h. Kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir periyot dahilinde belirli sürede alarmın devam etmesi durumunda istenilen 1 (bir) veya birkaç personele ve SMS gönderilebilir Rev.A 4

7 olmalıdır, aynı zamanda bu alarm belirlenecek personel tarafından sonlandırılabilir olmalıdır, i. Geriye dönük rapor alınması durumunda, eğer alarm değerlerinin dışına çıkılmışsa, sıcaklık değerleri yanında bir işaret belirtilmiş olacaktır (* gibi) veya farklı bir renkte izlenebilir olacaktır, 5. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR 5.1 Önerilen cihazların üretici firma, ülke adı, marka, model ve teknik özelliklerinin yer aldığı tablo. 5.2 Önerilen cihazların yurt içi referans listesi ve/veya yurt dışında kullanan hastane, laboratuar veya kan merkezinin firma tarafından onaylı referans listesi (Referans listesinde adres ve telefon numaraları açık olarak belirtilecektir). 5.3 Önerilen cihazların orijinal katalogundan birer adet ve yeminli tercüman bürolarınca yapılmış Türkçe tercümeleri. 5.4 İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi. 5.5 Teknik servis için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 5.6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi. 5.7 Üretici firmanın ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi. 5.8 Cihazın CE belgesinin noter onaylı bir kopyası. 5.9 İlgili cihaza teknik bakım verebileceğine ilişkin firma belgesi İhaleye teklif veren firmaların teknik şartnameye cevap verdikleri ve firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş teknik şartnameye uygunluk belgesi (Teknik Şartname 1. İhalesi Yapılan İş maddesi ile başlar ve 12. Özel Hükümler maddesi ile sona erer) Önerilen cihaz yeni bir proje teklifi olarak sunuluyorsa, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7 maddelerinden firma sorumlu tutulmayacaktır. 6. İŞİN BAŞLICA KISIMLARI Sistemi veren firma sistemi kurdukları tüm Kan Bağışı Merkezlerine teknik bakım vereceklerdir. Bu konuda aksi ve/veya istisnaları belirtilmediği sürece aşağıdaki koşullar geçerlidir: 6.1 Üretici firma tarafından teknik bakım verebileceğini gösteren elemanların listesi, sertifakaları ve ikamet adresleri, 6.2 Bu elemanların şirket bünyesinde olduklarını gösterir belge, 6.3 Arıza durumunda bildirimin yapılacağı tam adres, telefon (iş ve cep telefonları), faks, çağrı, vb numaraları verilmelidir. 6.4 Firma teslim ettiği her sistem ve ekipmanları ile birlikte, sisteme ait teknik özellikleri gösterir orijinal (İngilizce) katalogları, sistemin çalışma prosedürünü, kalibrasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzlarını 2 şer adet olmak üzere teslim edecektir. Rev.A 5

8 6.5 Sistemin çalışması, bakımı ve onarımı için gerekebilecek her türlü malzeme firma tarafından yeterli miktarda ve bedelsiz olarak sağlanacak, ücretsiz servis ve bakım (yedek parça dahil) verilecektir. 6.6 Sistemin kullanımına yönelik demonstrasyon ve kullanıcı eğitimi Türk Kızılayı sorumlularının belirleyeceği koşullarda verilecektir. 6.7 Firma, sistemin servis eğitimini Türk Kızılayının belirleyeceği tarih ve yerde belirlenen koşullarda verecektir. 6.8 Sistemin yedek parça fiyat listesi ve herhangi bir sorun karşısında değişebilecek tüm parçaların fiyat listesi Amerikan Doları veya Avro cinsinden verilecektir. 6.9 Türk Kızılayı dilediği takdirde; teslim edilen cihazların garanti süresi içerisinde ihale miktarını aynı şart ve koşullarla aynı veya farklı illere % 50 ye kadar eksiltme ve %100 e kadar artırma hakkını saklı tutar. Firma bu hususu kabul ettiğini yazılı olarak taahhüt etmelidir. 7. CİHAZLARIN TESLİMATI 7.1 Sıcaklık ölçümlerinin yapılacağı dolap ve depoların şehirlere göre sayıları EK: Sistemlerin Teslim Edileceği Şehirler Listesi nde verilmiştir. Ancak Türk Kızılayı dilediği takdirde teslim edilecek sayılarda ve teslim edilecek illerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 7.2 Sistem; kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı etikette; üretici firmanın adı ve adresi, malzemenin cinsi ve taşınma-açılma şartları, cihazın seri numaraları yer alacaktır. 7.3 Söz konusu sistem ihalenin sonuçlanmasından sonra Türk Kızılayının belirleyeceği tarihlerde ve adetlerde Bölge Kan Merkezlerine teslim edilecek ve bu teslimat ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir. 7.4 Sistemin, hiçbir malzeme talebi olmadan yüklenici firma tarafından montajları yapılacak, sistemi kullanacak personele eğitim verilecek, ayrıca sistemin küçük bakım onarımlarını nasıl yapılacağı personele öğretilecektir. 8. GARANTİ KAPSAMI Teknik bakım, sistem ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse değişimi kapsar ve tümüyle ücretsizdir. 8.1 Sistem (ihale kapsamında teslim edilen her parça), üretim hatalarına karşı ücretsiz olarak 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Bu sürenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile ücreti mukabil yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. 8.2 Teknik bakım hizmeti günde 24 saat, haftada 7 gün olarak resmi ve dini bayram ile resmi tatil günlerinde ilgili firma tarafından, sorunun kendilerine bildirimini izleyen en geç büyük merkezlerde 8 saat, ulaşım sorunu olan merkezlerde 24 saat içinde verilmelidir. 8.3 Sistem, garanti kapsamında iken arızalanması durumunda, sistemin tedarik edildiği firmaya yazılı olarak başvurulduğu günden itibaren 5 (beş) iş günü içersinde arıza giderilmelidir. Arızalı cihazın yurtdışında tamiratının gerekliliği durumu teknik olarak firma tarafından belgelendikten ve yazılı olarak Türk Kızılayına bildirildikten sonra işin aksamaması için arızalı cihaz aynı vasıf ve özelliklere haiz başka bir cihaz ile Rev.A 6

9 değiştirilmelidir. Cihazın tamirat süresi 4 (dört) haftayı aşmamalıdır. Süre aşımı söz konusu olduğunda cihaz ilgili firma tarafından yenisi ile bedelsiz olarak değiştirmelidir. 8.4 Sistem, garanti kapsamı dışında arızalandığında 8.3 maddesindeki süreler geçerlidir. 8.5 Türk Kızılayı teklif verilen sistemin nakliye, kötü koşullarda saklanma ve cihaz içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda İlgili Kan Merkezi tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde cihazları ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, cihaz içeriklerinin eksik veya hasarlı çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri ve hasarları gidermekle yükümlüdür. 8.6 Garanti kapsamında veya garanti kapsamı dışında periyodik olarak yapılacak olan bütün tamir, bakım ve servis hizmetlerine ait her türlü yol ve konaklama ücretleri firmaya ait olacaktır. 8.7 Garanti süresinin bitimine müteakiben, firma ile yapılacak cihaz yıllık bakım sözleşmesinde, yıllık bakım fiyatı, yedek parça hariç olmak üzere, cihazın toplam fiyatının %6 sını geçemez. 8.8 Her hangi bir nedenle yerinden alınan ve/veya yerine teslim edilecek olan cihazların nakliye ve sigorta bedellerinin ödenmesi firma sorumluluğunda olacaktır. 8.9 Sistemdeki herhangi bir cihazın, garanti süresi içerisinde aynı arızayı 2 (iki) kez veya farklı arızaları 4 (dört) kez göstermesi durumunda, firmaya yazılı olarak bildirime müteakiben 4 (dört) hafta içerisinde cihaz yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. 9. MUAYENE Sistemin muayeneleri aşağıdaki şartlarda yapılacaktır; İhale aşamasında teklif edilen sistemin muayenesi, ulaşım ve nakliye masrafları firmaya ait olmak üzere Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği koşullar çerçevesinde yapılacaktır. 9.1 Ulaşım ve nakliye masrafları firmaya ait olmak üzere, teslim edilen her sistemin muayenesi Bölge Kan Merkezleri sorumlularınca şartname koşulları içeriğine göre yapılacaktır. 9.2 Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan sistem veya herhangi bir cihazı yeni cihazlarla bedelsiz olarak değiştirilecektir. 9.3 İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep edemez. 10. PATENT HAKLARI Firma, sözleşme içinde herhangi bir patent hakkının ihlalinden doğacak tazminat talep ve davalarının müdafaasını yaparak, bu yüzden meydana gelecek zararları bizzat karşılar. Bu konuda Türk Kızılayının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Rev.A 7

10 11. RİSKLER VE SİGORTA 11.1 Kabul yapılıncaya kadar Türk Kızılayınca Firmaya teslim edilen veya doğrudan Firma tarafından temin ve tedarik olunan sistemin korunmasından Firma sorumlu olup, riskleri de kendine aittir Firmanın bu sözleşme ile yükümlendiği sorumluluk yukarıda bahsedilen sigortalarla sınırlandırılmamıştır. Meydana gelecek hasar zarar ve ziyanı sigorta tazminatının karşılayamaması halinde geri kalan kısmının her türlü sorumluluğu Firmaya aittir. Bununla beraber Firma işyerinde lüzumlu her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır Firmanın yaptığı işlerden veya teşkilatının faaliyetlerinden doğacak, herhangi bir şahıs veya eşyanın kazasından, yaralanmasından, hasar ve zarar ziyanından doğrudan doğruya firma sorumludur. 12. ÖZEL HÜKÜMLER 12.1 Sistemin satın alınması ile ilgili ihale sürecinde yapılacak itirazlar yazılı olarak Türk Kızılayına bildirilecektir. Yazılı ve resmi olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır İhale sürecini asılsız ve haksız itirazlar ile uzatan firmalar veya usulsüz teklif getiren firmalar Türk Kızılayının satın alamamasından dolayı kaybettiği maddi zararı, yasal faiziyle birlikte tazmin etmekle yükümlüdür Kan Bağışı Merkezlerinde sistemin kullanımı esnasında belirgin ve yaygın hataların görülmesinde Türk Kızılayı ihale akdini iptal etme hakkına sahip olacak ve firma hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Bilg. Tekn. Fatih YILMAZ Ferit SÖNMEZ Elekt.Müh. Cihan KANIŞ Rev.A 8

11 EK: Sistemlerin Teslim Edileceği Şehirler Listesi ŞEHİR CİHAZ ADI MİKTARI ANKARA DERİN DONDURUCU 8 ANKARA İNKÜBATÖR 9 ANKARA KAN SAKLAMA DOLABI 21 ANKARA SOĞUK ODA(+4) 3 ANKARA SOĞUK ODA(-40) 2 ANKARA ORTAM SICAKLIĞI 22 ÇORUM KAN SAKLAMA DOLABI 1 KONYA DERİN DONDURUCU 2 KONYA KAN SAKLAMA DOLABI 2 TOPLAM 70 NOT: Derin Dondurucular; -50 ºC ile -25 ºC arasındadır. İnkübatörler; +20 ºC ile +24 ºC arasındadır. Kan Saklama Dolapları; +2 ºC ile +6 ºC arasındadır. Ortam Sıcaklığı; +20 ºC ile +24 ºC arasındadır. Rev.A 9

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3,4 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.. 4 3. CİHAZLARIN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR..4 3.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL-ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR : Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ..3 4. TONER

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında diyaliz hizmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi amacıyla;

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında diyaliz hizmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi amacıyla; Hemodiyaliz Cihazları Hakkında Genelge Tarihi:26.02.2004 Sayısı:3184 Genelge No: 2004/26 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100003 26.02.2004 3184 KONU : Hemodiyaliz

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı