plastik sanayi İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "plastik sanayi İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri"

Transkript

1 plastik sanayi 2013 ISO - İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2 Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : 2013 yılında Türkiye ekonomisi AB üyesi 28 ülkenin tamamının büyüme oranları ve Orta Vadeli Program öngörülerini aşan bir performans göstermiştir. Diğer taraftan aynı yıl Türkiye, ülke marka değerini en fazla arttıran 4 ülke arasına girmiştir. ISO 500 değerlendirmelerine göre, 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla daralan herhangi bir sektör bulunmamaktadır yılında ekonomideki % 4 lük büyüme hızına rağmen, sanayi sektörünün toplam katkı düzeyi ile erezyona uğramaya devam etmiş ve genel ortalamada % 30 lar civarında seyreden düzey aşılamamıştır. Rekabetçi büyümenin ana dinamosu olan imalat sanayinin büyüme hızı % 3,8 olarak genel büyümenin altında kalmıştır yılında sanayinin GSMH içindeki payı % 19,1 e, imalat sanayinin payı ise % 15,3 e kadar gerilemiştir. Bir önceki yıla kıyasla 3 kat artan üretici fiyat endeksi ( ÜFE ) firmaların işletme yönetimi konularındaki zorlukları arttırırken, ÜFE ye oranla daha az oranda artan TÜFE, sanayi sektörü üzerinde olumsuzlukların büyümesine neden olmuştur yılında 2012 yılına kıyasla firmaların ciroları artarken, karlılık genel olarak ciro artışının altında kalmıştır. Bunun temel nedeni ; maliyet enflasyonu ve talepte görülen konjoktürel azalma ve dalgalanmalardır. Ülkemizde özel sektör sanayi kuruluşları borçlanmaya devam etmektedir. Özel sektörün borçlarının artması aslında ülke ekonomisi için önemli bir kırılganlık faktörüdür. İmalat sanayiinin ihracat performansında da gerileme görülmektedir. AB ülkelerinde yaşanan durgunluğun olumsuz etkisi sektörün ihracat performansını olumsuz etkilemiştir yılında ihracat performansını olumsuz etkileyen başlıca koşullarını ; büyümenin büyük oranda iç talebe bağlı gerçekleşmiş olması, yüksek ithal girdi bağımlılığının kırılamaması, ithalatta ABD doları, satışta ise Euro ağırlıklı ödeme nedeni ile kur riskinin artması, düşük orta düzeyli teknoloji ürünlerinin ağırlıklı ihraç edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Plastik sektöründe büyük firmaların toplam sektör üretimi ve ihracatı içinde paylarının azalmakta, buna karşı diğer KOBİ firmalarının payları artmaktadır. 2

3 DEĞERLENDİRME KRİTERİ : Rapor, ISO - Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2 de 356 kod no lu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi altındaki 15 firma ile plastik ham maddesi üreten ancak ISIC Rev. 2 de 351 kod numarasında yer alan PETKİM, Ravago ve Artenius firmalarının performansları baz alınarak yazılmıştır. ISO SIRALAMASINDA İLK 500 E GİREN PLASTİK FİRMA SAYISI : 2013 yılında ISO ilk 500 sıralamasında gıda sektöründen 98 firma ilk 500 e girmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 30 u geçen sektörler; Gıda, Ana Metaller, Mineraller, Tekstil ve Otomotiv ve yan sanayi sektörleridir. ISO Sıralamasında İlk 500 e 10 dan Fazla Firması Giren Sektörler Firma Saysı Gıda 98 Ana Metal 74 Mineraller 40 Tekstil 36 Otomotiv ve Yan sanayi 36 Kimyasallar 29 Elektrikli Tesisat 29 Fabrikasyon Metal 19 Plastik 18 Makine Kurulumu 14 Kağıt 12 Giyim 11 Makine Ekipman 11 Diğerleri ( 12 Sektör ) 60 Toplam 500 Kaynak : ISO- 500 Büyük Sanayi Kuruluşu yılında sadece 5 plastik firması ISO sıralamasında ilk 500 e girerken, bu sayı yıllar itibariyle değişmekle beraber giderek artmış, 2009 yılında 24 firma ile en üst düzeye erişmiştir. ISO tarafından yapılan ilk 500 büyük firma sıralamasına giren plastik firma sayısı 2010 yılından itibaren gerileyerek 2013 yılında 18 e inmiştir. ISO Sıralamasında İlk 500 e Giren Plastik Firma Sayısı 3

4 PERFORMANS KIYASLAMASI : ISO sıralamasına giren ilk 500 büyük firmanın, 2013 yılında 2012 yılına kıyasla ortalama olarak dönem karı ve ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, ilk 500 e giren plastik firmalarının üretimden satışlar, satış hasılatı, brüt katma değer ve net aktiflerde pozitif, dönem karı, öz sermaye, ihracat ve çalışan sayısında negatif performans gösterdikleri ve geriledikleri görülmektedir. Nitekim, 2013 yılında ilk 500 firma içine giren 18 plastik firmasının, 2012 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda ; üretimden satışları % 8, satış hasılatları % 9, brüt katma değerleri % 19 ve net aktifleri % 7 artarken, öz sermayeleri % 4, dönem karları % 55, ihracatları % 17 ve çalışan sayıları % 10 azalmıştır. Plastik Sektöründe İlk 500 e Giren Firmaların Performans Değişimleri ( 2013 / 2012 ) ( Milyon TL ) Plastik Sektörü İSO İLK 500 Performans Değişimi ( % ) 2013 / Plastik Sektörü İSO İLK 500 Üretimden Satışlar ( Net ) Satış Hasılatı ( Net ) Brüt Katma Değer Öz Sermaye Net Aktifler Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) İhracat ( 1000 $ ) Çalışan Sayısı ( Kişi ) Kaynak : ISO Büyük Sanayi Kuruluşu PLASTİK SEKTÖRÜNDE ISO SIRALAMASINDA İLK 500 E GİREN FİRMALARIN TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI : 2013 yılında ISO sıralamasında ilk 500 içine giren 18 plastik firması, toplam plastik mamul üretiminin dolar bazında % 15 ini, toplam plastik mamul ihracatının da % 34 ünü gerçekleştirmiştir. Plastik Sektöründe ilk 500 e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları ( Milyon ABD $ ) Sektörün Toplam Üretim Değeri İlk 500 e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri İlk 500 e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı ( % ) Sektörün Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde hariç ) İlk 500 e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde Hariç ) İlk 500 e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı ( % ) ISO sıralamasında ilk 500 firma içine giren plastik firmaları, gerek toplam sektör üretiminden gerekse toplam sektör ihracatından her yıl azalan ölçüde pay almaktadır. Bu durum plastik sektöründeki KOBİ düzeyindeki firmaların toplam sektör üretiminde ve ihracatındaki paylarının artış gösterdiğini vurgulamaktadır. 4

5 ISO İlk 500 e Giren Plastik Firmalarının Plastik Sektörü İçindeki Payları (%) İSO SIRALAMASINDA İLK 500 E GİREN PLASTİK FİRMALARININ, İMALAT SANAYİ İLK 500 FİRMASI İÇİNDEKİ PAYI : Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ISO sıralamasında ilk 500 arasına giren firmaların 2013 yılında ISO 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir ; Üretimden satışlar payı % 2,7 den % 2,6 ya gerilemiş,, Net satış hasılatları payı % 2,4 ile düzeyde kalmış, Yaratılan brüt katma değerin payı % 0,7 ile aynı düzeyde kalmış, Öz sermaye toplamlarının payı % 1,6 dan % 1,4 e gerilemiş, Net aktifler toplamının payı % 1,7 den % 0,8 e düşmüş, Vergi öncesi dönem karı payı % 0,7 den % 0,4 e gerilemiş, İhracat toplamının payı % 3 den % 2,5 a gerilemiş, Ücretle çalışanlar toplamının payı % 1,8 den % 1,6 ya düşmüştür. Plastik Sektöründe İlk 500 e Giren Firmaların İmalat Sanayii İlk 500 Firma İçindeki Performans Payları (Milyon TL) Plastik Sektörü İSO İLK 500 Plastik Sektörünün İmalat Sanayi İlk 500 İçindeki Payı ( % ) Üretimden Satışlar ( Net ) ,7 2,6 Satış Hasılatı ( Net ) ,4 2,4 Brüt Katma Değer ,7 0,7 Öz Sermaye ,6 1,4 Net Aktifler ,7 1,6 Dönem Karı ( Vergi Öncesi ) ,7 0,4 İhracat ( $ ) ,0 2,5 Çalışan Sayısı ( Kişi ) ,8 1,6 Kaynak : ISO /500 Büyük Sanayi Kuruluşu 5

6 FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) : Cari oran, şirketlerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan brüt işletme sermayesinin (dönen varlıkların) kısa vadeli borçlara bölünmesi ile hesaplanır. Cari oran basit olarak net işletme sermayesinin yeterliliğini ve borç ödeyebilme kapasitesini de göstermektedir. Batılı finans kurumlarında cari oranın 2 olması genel kabul gördüğü halde, yüksek enflasyonlu ve kıt fon kaynaklarına sahip ülkelerde sektörlerin değişik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda cari oranın 1,5 olması genellikle yeterli olarak kabul edilmektedir yılında, plastik sektöründe ilk 500 firma içine giren plastik firmalarının kısa vadeli borç ödeme güçleri ( cari oranları ) % 155 ile 2012 yılı düzeyinin altında kalmıştır. İmalat sanayinde ilk 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri ise aynı dönemde % 150 den % 156 ya çıkmıştır yılında plastik sektöründe net işletme sermaye yeterliliği ve kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, 2012 yılına kıyasla gerilemiş olmasına karşın, genel imalat sanayinin 500 büyük firma ortalamasına yakın düzeyde gerçekleşmiştir. Ortalama Cari Oran Karşılaştırması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında cari oran sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 16 ıncı sırada yer almıştır. 6

7 2013 Yılında imalat Sanayii Cari Oran Sıralaması NACE Revizyon 2 Cari Oran 31 Mobilya Medya Eczacılık Makine Kurulumu Makine Ekipman Diğer Ulaşım İçecek Deri Fabrikasyon Metal Ağaç Kimyasallar Elektrikli Tesisat Diğerleri Bilgisayar, Optik Kağıt Plastik ve Kauçuk Tekstil Mineraller Otomotiv ve Yan sanayi Gıda Tütün Ana Metal Giyim Kok Kömürü Rafine Petrol 114 İmalat Sanayi Genel 156 TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Toplam aktiflerin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan fonlandığını gösteren Borç-Aktifler oranı aynı zamanda şirketlerin toplam kaynaklarının dağılımı hakkında da bilgi verebilmektedir. Şirketlerin hem toplam varlıklarının ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan fonlandığı, hem de kaynakların niteliklerine göre dağılımı hakkında fikir veren Borç-Aktifler oranı, şirket için bir risk göstergesi olarak da kullanılmaktadır. Bu oranın yüksek çıkması işletmeyi kredi verenler açısından riskli pozisyona düşürmektedir. Fakat yabancı kaynak kullanımı optimum bir yüzdeye kadar öz sermaye karlılığını artıran bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu optimum oran; ortalama kaynak maliyetinin minimum olduğu noktadır. Oran yüksek olsa da borçlanma maliyeti üzerinde geliştirilebilen katma değer, yönetimin az bir öz sermaye ile geniş bir kaynağı yönlendirebilme başarısını gösterir. Oranın batı toplumlarında % 50 den küçük olması gereği genel bir kriter olarak benimsenmiş olmasına rağmen, ülkemiz gibi sermaye arzının göreceli olarak düşük olduğu ülkelerde % 60 tan yüksek olması normal karşılanabilmektedir. ISO sıralamasında ilk 500 e giren plastik sektör firmalarının toplam varlıklarının 2012 yılında % 62 si dış kaynaklarla finanse edilirken bu oran 2013 yılında % 65 e yükselmiştir yılında toplam varlıkların dış kaynaklarla finanse edilme oranı genel imalat sanayindeki ilk 500 firma için ortalama % 57 dir. Bu durum; plastik sektörünün 2013 yılında 2012 yılına kıyasla daha çok borçlandığını ve genel imalat sanayine göre borçlanma oranının daha büyük olduğunu göstermektedir. 7

8 Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar Kıyaslaması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Toplam Borç / Toplam Varlıklar sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 17 inci sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Toplam Borç / Aktif Sıralaması NACE Revizyon 2 % 31 Mobilya Medya İçecek Makine Kurulumu Kağıt Deri Mineraller Kimyasallar Makine Ekipman Tekstil Eczacılık Ana Metal Gıda Diğerleri Tütün Otomotiv ve Yan sanayi Plastik ve Kauçuk Fabrikasyon Metal Bilgisayar, Optik Diğer Ulaşım Elektrikli Tesisat Ağaç Giyim Kok Kömürü Rafine Petrol 71 İmalat Sanayi Genel 57 TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE : Firmanın aktiflerini fonlamada öz kaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren oranın genellikle düşük çıkması tercih edilmektedir. Özkaynaklar ile yabancı kaynaklar arasında uygun bir dengenin kurulması son derece önemlidir. Oranın % 100 ü aşmaması gerektiği batılı finans kurumları tarafından genel bir kural olarak benimsenmiş olmasına rağmen, ülkemiz gibi öz sermaye bulmakta zorluk çekilen ülkelerde bu oranın % arası olması kabul edilebilmektedir. 8

9 2013 yılında imalat sanayi ilk 500 firmasının Toplam Borçlar / Öz Sermaye oranı % 139 dan % 132 ye gerilerken, plastik sektöründe ISO ilk 500 e giren firmaların borçlanma oranı % 165 den % 184 e yükselmiştir yılında plastik firmalarının toplam sermayeleri içinde dış borlarının artmış ve genel imalat sanayi ortalamasının çok üstüne çıkmıştır. Bu durum, plastik sektörünün, genel imalat sanayi ortalamasına kıyasla daha kötü bir mali yapı sergilediğini göstermektedir. Toplam Borçlar/Öz Sermaye Kıyaslaması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Toplam Borçlar / Özsermaye sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 17 inci sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Toplam Borçlar / Özsermaye Sıralaması NACE Revizyon 2 % 31 Mobilya Medya İçecek Makine Kurulumu Kağıt Deri Mineraller Makine Ekipman Eczacılık Tekstil Ana Metal Gıda Diğerleri Otomotiv ve Yan sanayi Tütün Fabrikasyon Metal Plastik ve Kauçuk Diğer Ulaşım Bilgisayar, Optik Elektrikli Tesisat Ağaç Giyim Kok Kömürü Rafine Petrol Kimyasallar 408 İmalat Sanayi Genel 132 9

10 KISA VADELİ BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Şirketlerin hem toplam varlıklarının ne kadarlık kısmının kısa vadeli borçlar ile fonlandığını, hem de toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçlardan ne kadar kullanıldığını gösteren bu oran, şirketlerin risk göstergesi olarak kabul edilmektedir. Oranın yüksek çıkması riskin artığının bir göstergesi olabileceği gibi, ortaklara daha düşük sermaye ile sermaye başına daha fazla kar payı (temettü) alma olanağını da sağlamaktadır. Batılı finans kuruluşlarınca bu oranın % 33 den küçük olması gereği genel bir kriter olarak benimsenmiş olmasına rağmen, uzun vadeli kaynak temininde güçlük çeken ve yüksek enflasyonlu ülkelerde % 50 düzeylerinde seyretmektedir yılında genel imalat sanayinin ilk 500 firması, toplam varlıklarının % 63 ünü kısa vadeli borçlarla fonlamışlar ve fonlama oranı 2012 ye göre 24 puan artmıştır. Plastik sektörünün ISO ilk 500 e giren firmalarında ise 2012 de % 42 olan kısa vadeli fonlama oranı 2013 yılında % 67 ye çıkarak 25 puan artış göstermiştir yılında toplam varlıkların kısa vadeli borçlarla fonlanma oranı, plastik sektöründe genel imalat sanayine kıyasla 2 puan yüksektir. Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar Kıyaslaması Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar Sıralaması 10 NACE Revizyon 2 % 11 İçecek Makine Kurulumu Eczacılık Mobilya Ağaç Bilgisayar, Optik Diğer Ulaşım Deri Mineraller Kok Kömürü Rafine Petrol Medya Fabrikasyon Metal Tekstil Giyim Plastik ve Kauçuk Elektrikli Tesisat Makine Ekipman Otomotiv ve Yan sanayi Ana Metal Kimyasallar Kağıt Gıda Diğerleri Tütün 98 İmalat Sanayi Genel 63

11 MADDİ DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE : Maddi Duran Varlıklar - Öz Sermaye Oranı şirketlerin maddi yatırım tutarlarının ne kadarlık kısmının öz sermaye ile finanse edilebildiğini göstermektedir. Şirketlerin yatırımlarının diğer fonlama yöntemlerine göre daha uzun vadeli ve faiz maliyeti olmayan öz sermaye yoluyla finanse ediliyor olması genel olarak tercih edilen bir durumdur. Bu oranın % 100 den küçük olması, şirketlerin maddi duran varlıklarının tamamının öz sermaye ile finanse edildiğini ve bu varlıkların finansmanı için ek bir yabancı kaynağa gerek kalmadığını göstermektedir. Oranın % 100 den büyük olması, maddi duran varlıkların finansmanında yabancı kaynakların kullanıldığını, sermayenin yetersiz olduğunu ve ek sermaye finansmanına gerek duyulduğunu gösterir yılında plastik sektöründeki ISO ilk 500 e giren firmalarda öz sermaye yetersizliğinin sürdüğü ve yetersizliğin 45 puan arttığı, başka bir değişle öz sermaye yetersizliğinin önemli ölçüde yükseldiği görülmektedir. Plastik sektöründe 2013 yılında öz sermaye yetersizliği, genel imalat sanayindeki 500 firma ortalamasından 45 puan daha büyüktür. Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye Kıyaslaması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Maddi Duran Varlıklar / Özkaynak sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 4 üncü sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Maddi Duran Varlıklar / Özkaynak Sıralaması NACE Revizyon 2 % 16 Ağaç Diğerleri Kok Kömürü Rafine Petrol Plastik ve Kauçuk Giyim Gıda Elektrikli Tesisat Ana Metal Tekstil Otomotiv ve Yan sanayi Eczacılık Deri İçecek Fabrikasyon Metal Makine Ekipman Makine Kurulumu Mineraller Kimyasallar Diğer Ulaşım Bilgisayar, Optik Kağıt Medya Tütün Mobilya 4 İmalat Sanayi Genel 69 11

12 ÖZ SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR: Bu oran, işletme varlıklarından yüzde kaçının ortaklar ve işletme sahibince finanse edildiğini gösterir. Orta ve uzun vadeli kredi değerini tespit amacıyla yaygın olarak kullanılır. Oranın yüksek olması işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ile bunların faizlerini ödemede güçlükle karşılaşma ihtimalinin zayıf olduğunu gösterir. Bu oranın % 50 civarında olması normal karşılanabilir. Ancak ülkemizde bu oran % 30 lara kadar düşmektedir yılında öz sermayenin varlık finansmanındaki payı, imalat sanayi ilk 500 büyük firma için % 42 den % 30 a inerken, plastik sektöründeki ilk 500 e giren firmalarda % 38 den % 40 a çıkmıştır. Bu durum, 2013 yılında plastik sektöründeki firmaların, imalat sanayi ortalamasına kıyasla, toplam varlıklarının daha büyük kısmının öz sermayelerinden oluştuğunu, başka bir değişle 2013 yılında plastik sektörünün, imalat sanayinde daha güçlü bir öz sermaye yeterliliği gösterdiği görülmektedir. Öz Sermaye/Toplam Varlıklar Kıyaslaması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Öz kaynak / Toplam Kaynaklar sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 11 inci sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Özkaynak / Toplam Kaynaklar Sıralaması 12 NACE Revizyon 2 % 32 Diğerleri Kok Kömürü Rafine Petrol Gıda Tütün Medya Ağaç Ana Metal Otomotiv ve Yan sanayi Eczacılık Giyim Plastik ve Kauçuk Fabrikasyon Metal Makine Kurulumu İçecek Tekstil Diğer Ulaşım Mineraller Mobilya Elektrikli Tesisat Makine Ekipman Kağıt Bilgisayar, Optik Deri Kimyasallar 21 İmalat Sanayi Genel 39

13 KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ: Bu oran, işletmelerin toplam borçları içinde ne kadarının kısa vadeli borçlardan kaynaklandığını göstermektedir yılında, imalat sanayi ilk 500 büyük firmanın, kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 67 den % 63 e gerilemiştir. Buna karşılık, ilk 500 e giren plastik firmalarının kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 68 den % 67 ye düşmüştür. Plastik firmaları, 2013 yılında genel imalat sanayi ortalamasından 4 puan daha fazla oranda kısa vadeli borçlanmaya gitmişler veya 4 puan az uzun vadeli borçlanmışlardır. Kısa Süreli Borç/Toplam Borç Kıyaslaması -% Kaynak : ISO / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Kısa Vadeli Borç / Toplam Borçlar Sıralaması NACE Revizyon 2 % 11 İçecek Makine Kurulumu Eczacılık Mobilya Ağaç Bilgisayar, Optik Diğer Ulaşım Deri Mineraller Kok Kömürü Rafine Petrol Medya Fabrikasyon Metal Tekstil Giyim Plastik ve Kauçuk Elektrikli Tesisat Makine Ekipman Otomotiv ve Yan sanayi Ana Metal Kimyasallar Kağıt Gıda Diğerleri Tütün 98 İmalat Sanayi Genel 63 13

14 Plastik Sektöründe İlk 500 e Giren Firmaların Finansal Oranları Gelişimi ( % ) Plastik Sektörü İmalat Sanayii Cari Oran Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar Toplam Borçlar / Öz sermaye Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Varlıklar Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye Öz Sermaye/ Toplam Varlıklar Kısa Süreli Borç/ Toplam Borç KARLILIK ORANLARI : SATIŞ KARLILIĞI : Karlılık oranları, şirketin gerek bir bütün olarak tüm faaliyetlerinde karlı çalışıp çalışmadığını, gerekse her temel faaliyetinin verimliliğinin ölçülüp yorumlanmasında kullanılan oranlardır. Brüt satış karı, şirketlerin satışları ile satışların maliyeti arasındaki olumlu farktır. Brüt karı da satışlara oranlandığında brüt kar marjı bulunur. Brüt kar marjı, şirketlerin diğer gelir ve giderlerin dikkate alınmadığı, sadece satışlarının ne kadarlık bir kar marjı ile gerçekleştiğini gösteren bir orandır. Satış karlılığı, şirketlerin dönemler itibariyle veya aynı dönemlerde benzer şirketler karşısında ne kadarlık bir kar marjı ile satış yaptığını, yani rekabet gücünü ve rekabet gücünün dönemler itibariyle gelişimini göstermektedir. Brüt kar marjını satılan ürünün fiyatı ve maliyeti belirlediğinden, bu etmenlerdeki değişikliklerin iyi bir şekilde takip edilmesi gerekir. Brüt kar marjı miktar bazındaki satış miktarından bağımsız bir oran olduğundan, şirketlerin karları hakkında bir bilgi vermekten çok rekabet gücünün seyri ve diğer firmalarla kıyas yapabilme imkanı tanımaktadır yılında imalat sanayi ilk 500 büyük firmanın ortalama satış karlılığı % 5 ile aynı kalırken, plastik sektöründe ilk 500 e giren firmaların satış karlılığı % 5 den % 3 e inmiştir yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların genel imalat sanayi ortalamasının altında rekabet gücüne sahip oldukları görülmektedir. Satış Karlılığı Kıyaslaması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Satış Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 15 inci sırada yer almıştır. 14

15 2013 Yılında imalat Sanayii Satış Karlılığı Sıralaması NACE Revizyon 2 % 12 Tütün Makine Kurulumu Makine Ekipman Mineraller Mobilya Kimyasallar Fabrikasyon Metal 7 15 Deri 5 11 İçecek 5 17 Kağıt 5 27 Elektrikli Tesisat 5 29 Otomotiv ve Yan sanayi 5 13 Tekstil 5 18 Medya 5 22 Plastik ve Kauçuk 3 10 Gıda 2 26 Bilgisayar, Optik 2 32 Diğerleri 1 24 Ana Metal 1 19 Kok Kömürü Rafine Petrol 1 30 Diğer Ulaşım 0 14 Giyim Eczacılık Ağaç -2 Toplam 5 NET AKTİF KARLILIĞI : Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları büyüklük ile sağladıkları verimin ölçülmesinde kullanılır. Aktif karlılık şirketlerin edinmiş oldukları tüm varlıkların (yapılan maddi ve finansal yatırımlar dahil olmak üzere) hangi oranda etkin kullanıldığını göstermektedir. Bir başka tarifle, aktif karlılık, net kar marjı ile aktif devir hızının bir birleşimidir yılında, net aktif karlılığı imalat sanayinin ilk 500 büyük firmasında % 6 dan % 5 e inerken, plastik sektöründe ilk 500 e giren firmaların 2012 yılında % 5 olan net aktif karlılığı 2013 yılında % 3 gerilemiştir yılında plastik sektörü, imalat sanayi ilk 500 firma ortalamasının 2 puan altında net aktif karlılığında çalışmıştır. Net Aktif Karlılık Kıyaslaması -% 15

16 Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Net Aktif Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 13 üncü sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Net Aktif Karlılığı Sıralaması NACE Revizyon 2 % 12 Tütün Makine Ekipman Mobilya Kimyasallar Otomotiv ve Yan sanayi 9 23 Mineraller 8 15 Deri 7 25 Fabrikasyon Metal 6 27 Elektrikli Tesisat 6 17 Kağıt 6 33 Makine Kurulumu 5 13 Tekstil 3 22 Plastik ve Kauçuk 3 10 Gıda 3 18 Medya 3 19 Kok Kömürü Rafine Petrol 2 32 Diğerleri 2 11 İçecek 2 26 Bilgisayar, Optik 1 24 Ana Metal 1 30 Diğer Ulaşım 0 14 Giyim 0 21 Eczacılık Ağaç -1 Toplam 5 ÖZ SERMAYE KARLILIĞ: Öz Sermaye, şirketlerin başlıca kaynaklarından biri olup, şirketlerin ortaklarının şirketlerden hak ettikleri kısmı oluşturmaktadır. Öz sermayeyi oluşturan kaynak kalemleri, ortakların koymuş oldukları sermaye ile hak ettikleri fakat şirkette bırakmış oldukları cari ve geçmiş dönemden dağıtılmamış karlardan oluşmaktadır. Öz Sermaye karlılığı ise, ortakların şirkete kaynak olarak bırakmış oldukları fonların bir birimine düşen karlılığı ölçen orandır. İşletmenin yönetimindeki başarı derecesi karlılık durumunun analizinde önemli bir göstergedir. Şirketlerin kullanımına bırakılmış olan bu fonları getirisinin ölçülmesi bakımından önemlidir yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ilk 500 firmada % 15 den % 12 ye inerken, plastik sektöründe ilk 500 e giren firmaların % 14 den % 9 a gerilediği görülmektedir yılında plastik sektörünün Öz Sermaye Karlılığı imalat sanayiindeki gerilemeden daha fazla gerçekleşmiştir. 16

17 Öz Sermaye Karlılığı Kıyaslaması -% Plastik ve Kauçuk sektörü 2013 yılında Özsermaye Karlılığı sıralamasında imalat sanayiinin 24 sektörü içinde 12 inci sırada yer almıştır Yılında imalat Sanayii Öz Sermaye Karlılığı Sıralaması NACE Revizyon 2 % 12 Tütün Makine Ekipman Otomotiv ve Yan sanayi Kimyasallar Elektrikli Tesisat Fabrikasyon Metal Mineraller Mobilya Deri Kağıt Makine Kurulumu Plastik ve Kauçuk 9 19 Kok Kömürü Rafine Petrol 9 13 Tekstil 8 10 Gıda 8 32 Diğerleri 5 26 Bilgisayar, Optik 4 18 Medya 4 11 İçecek 3 24 Ana Metal 2 30 Diğer Ulaşım 0 14 Giyim Eczacılık Ağaç -4 Sektör Ortalaması 12 17

18 Plastik Sektöründe İlk 500 e Giren Firmaların Karlılık Oranları ( % ) Plastik Sektörü İmalat Sanayii İlk 500 Plastik Sektörü İmalat Sanayii İlk 500 Satış Karlılığı Net Aktif Karlılığı Öz Sermaye Karlılığı

19 2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK 500 E GİREN PLASTİK FİRMALARI ( Milyon TL ) 2012 Sıralama Kuruluşlar Üretimden Satışlar Satış Hasılatı ( Net ) Brüt KD Öz Kaynak Aktif Varlık 11 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş Dönem Karı ihracat ( 1000 $ ) 112 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi A.Ş Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş Ege Profil Tic. ve San. A.Ş Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş TOPLAM Kaynak : ISO Büyük Sanayi Kuruluşu 19

20 2013 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK 500 E GİREN PLASTİK FİRMALARI ( Milyon TL ) 2013 Sıralama Üretimden Satışlar Satış Hasılatı Brüt Katma Değer Öz Kaynak Aktif 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Ravago Petrokimya Üretim A.Ş Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş Ege Profil Tic. ve San. A.Ş Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş Toplam Dönem Karı İhracat ( 1000 $ ) Kaynak : ISO Büyük Sanayi Kuruluşu 20

21

22 21

plastik sanayi Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : 2014 yılında ABD ve İngiltere ekonomilerinde güçlü bir toparlanma gözlenirken, Euro

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER YÖNETİCİ ÖZETİ: Barboros DEMİRCİ PLASFED-PAGDER Genel Sekreter IMF tarafından yayınlanan World Economic

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür

Barbaros Demirci Genel Müdür 1 21 YILI ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 5 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Müdür 2 DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin 5 Büyük Sanayi

Detaylı

2007 YILI ISO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ. Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER

2007 YILI ISO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ. Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER Değerlendirme Kriteri 2007 YILI ISO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER Rapor, ISO - Türkiye nin 500 Büyük Sanayi

Detaylı

2009 YILI ISO SIRALAMASINDA ĠLK 500 FĠRMA ĠÇĠNE GĠREN PLASTĠK FĠRMALARININ DEĞERLENDĠRMESĠ. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

2009 YILI ISO SIRALAMASINDA ĠLK 500 FĠRMA ĠÇĠNE GĠREN PLASTĠK FĠRMALARININ DEĞERLENDĠRMESĠ. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER 2009 YILI ISO SIRALAMASINDA ĠLK 500 FĠRMA ĠÇĠNE GĠREN PLASTĠK FĠRMALARININ DEĞERLENDĠRMESĠ Değerlendirme Kriteri Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Rapor, ISO - Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür

Barbaros Demirci Genel Müdür 2010 YILI ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Müdür DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin İkinci 500

Detaylı

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 1. DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Özel

Detaylı

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İLK FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr

Detaylı

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2015 İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yardımcısı Rapor,

Detaylı

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İkinci 500

Detaylı

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 1. DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman

Detaylı

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017 İSO 1. 500 2016 Değerlendirmesi Haziran 2017 Bilanço Analizi Bilanço Analizi - Milyon TL 2013 2014 % 2015 % 2016 % DÖNEN VARLIKLAR 235.171 243.799 4% 272.717 12% 335.011 23% DURAN VARLIKLAR 183.006 207.038

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 SORULAR Son üç aydaki üretim hacminiz 4 Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentiniz 4 Mevcut mamul mal stoklarınızın seviyesi 4 Son üç

Detaylı

Aylık Kapasite Kullanım Oranı Karşılaştırması

Aylık Kapasite Kullanım Oranı Karşılaştırması 2014 ün En Aktif Sektörleri 2014 2013 6 Aylık Kapasite Kullanım Oranı Karşılaştırması Yönetici Özeti 2014 yılı ilk yarısında 2013 yılı ilk yarısına göre Kapasite Kullanım Oranı (KKO) En Hızlı Yükselen

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

YÖNETİCİ ÖZETİ. Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası YÖNETİCİ ÖZETİ Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18 16 14 12 10 13 YILLARA GÖRE İSO500

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Sayı: 41 18 Aralık 2000 BASIN DUYURUSU MERKEZ BANKASI, 1997-1999 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARINI AÇIKLIYOR

Sayı: 41 18 Aralık 2000 BASIN DUYURUSU MERKEZ BANKASI, 1997-1999 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARINI AÇIKLIYOR Sayı: 41 18 Aralık 2000 BASIN DUYURUSU MERKEZ BANKASI, 1997-1999 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARINI AÇIKLIYOR 7,604 firmanın mali tablolarından yararlanılarak hazırlanan, Sektör Bilançoları

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012 İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 45 incisi hazırlanan TÜRKİYE NİN İLK 500 BÜYÜK KURULUŞU içerisinde bu yılda 2011 yılına göre değişiklik olmamış ve 487 özel, 13 de kamu sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI ŞUBAT 21 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 ŞUBAT 21 İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ İktisadi Yönelim Anketi

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 14.02.2012 EKONOMİ YAVAŞLAMAYI AĞIRDAN ALIYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti Aralık ayı verilerinin yayımlanması ile 4. çeyrek verileri tamamlanmış

Detaylı

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ () Prof.Dr.Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mart 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mart 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mart 2013 ZAYIF CANLANMA Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.03.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Ocak ayında bir

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

Aktif Dağılımı 93,6%

Aktif Dağılımı 93,6% A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2015 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 1,2% 1,6% Faktoring Alacakları 93,6% 93,2% Takipteki Alacaklar (net) 1,0% 1,2% Diğer Aktifler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

İÇİNDE İÇİNDEKİKİLE LER R

İÇİNDE İÇİNDEKİKİLE LER R 30.09.2015 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu 5-6 2015 İlk Yarı Sonuçları... 7 2015 Dikkat Çekenler 8 2016 Beklentiler...8 Ciro

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

250 BÜYÜK FİRMANIN GENEL BİR DEĞERLEMESİ

250 BÜYÜK FİRMANIN GENEL BİR DEĞERLEMESİ 250 BÜYÜK FİRMANIN GENEL BİR DEĞERLEMESİ Prof. Dr. Erol İyibozkurt ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı Büyük Firma Araştırmasını bu yılda 250

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 76, EKİM 2016 Mustafa BALTACI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- GİRiŞ Prof.Dr.Ali Ceylan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bilindiği gibi, 1999 yılı, Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir ekonomik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ

BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ Prof. Dr. Erol İyibozkurt ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı Bursa daki 500 Büyük

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem: / /2015

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem: / /2015 A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2016 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 1,3% 1,3% Faktoring Alacakları 93,5% 93,7% Takipteki Alacaklar (net) 1,2% 1,0% Diğer Aktifler

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 31.12.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 31.12.2015 Aktif Toplamı Finansman Şirketleri;

Detaylı

Türkiye Makine ve Teçhizat Đmalatı Meclisi

Türkiye Makine ve Teçhizat Đmalatı Meclisi Türkiye Makine ve Teçhizat Đmalatı Meclisi Makine Đmalat Sanayi Temel Bazı Göstergelerdeki Gelişmeler 2017 ĐLK YARI Temmuz, 2017 Bilgi Notu 2/2017, Ruhi GÜRDAL (Doç. Dr.) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı

Detaylı

plastik sanayi MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 6 AY PLASTİK İŞLEME TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 6 AY PLASTİK İŞLEME TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 6 AY Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Temmuz 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 s 8 6 97,6 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 66,3 81,4 18, 15,2 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

2014 ARALIK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 9 Şubat 2015

2014 ARALIK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 9 Şubat 2015 2014 ARALIK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 9 Şubat 2015 Aralık 2014 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 56 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %9 una karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 Soru 1) (K) Sanayi ve Tic. A.Ş. ile (Y) sanayi ve Tic. A.Ş. aynı sektörde

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 61, TEMMUZ 2015 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 32 ve Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları. Merkez Bankası Verileri 2008-2012

Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları. Merkez Bankası Verileri 2008-2012 Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları Merkez Bankası Verileri 2008-2012 2011 yılında kurulan Besfin, portföyünde bulunan 20 farklı sektörde faaliyet gösteren 42 müşterisine toplam faaliyetlerinden doğan

Detaylı

BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ (2009) Prof.Dr. Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ (2009) Prof.Dr. Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ () Prof.Dr. Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgileri analiz edilirken dinamik

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 49, Temmuz 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2011/09 09/2010 09/2011

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2011/09 09/2010 09/2011 FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2011/09 A. BİLANÇO Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 7,6% 3,0% Faktoring Alacakları 84,8% 90,5% Takipteki Alacaklar 1,3% 0,7% Diğer Aktifler

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2014/12 12/ /2014

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2014/12 12/ /2014 A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2014/12 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 2,9% 1,6% Faktoring Alacakları 92,2% 93,6% Takipteki Alacaklar (net) 0,7% 0,8% Diğer Aktifler

Detaylı

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014 2014 2007 ARALIK 2008 ARALIK 2009 ARALIK 2010 ARALIK 2011 ARALIK 2012 ARALIK 2013 ARALIK 160 150 140 BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ 137,70 130 120 110 100 90 80 130,90 % 5,2 2007 ARALIK 2008 ARALIK

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

bülten Sanayinin Sorunları ve Analizleri (II) tmmob makina mühendisleri odası Ocak 2015 Sayı 199 Ekidir

bülten Sanayinin Sorunları ve Analizleri (II) tmmob makina mühendisleri odası Ocak 2015 Sayı 199 Ekidir bülten tmmob makina mühendisleri odası Ocak 2015 Sayı 199 Ekidir Sanayinin Sorunları ve Analizleri (II) SANAYİDE ENFLASYON: ORTALAMANIN ALTINDAKİ VE ÜSTÜNDEKİ SEKTÖRLER Özet Hem 2014 yılı hem de 2009 2014

Detaylı