Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık"

Transkript

1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015

2 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem (Key Action) 2 altında uygulamaya konulacak olan Stratejik Ortaklık Projeleri Mesleki Eğitim ve Öğretim hakkında genel bilgi, proje hazırlama, uygulama ve proje finansal yönetimi ile ilgili kilit bilgileri verebilmek maksadıyla hazırlanmıştır. Rehber, Erasmus+ kapsamında Stratejik Ortaklık Projelerinin yerini, hedeflerini, 2015 Teklif Çağrısının önceliklerini; proje ortağı bulma, proje kalite ve şekil kriterlerini, proje takvimini, faydalı linkleri içeren genel bilgilendirme kısmı ve Adım Adım Başvuru Süreci olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bu rehberin içeriği ile Avrupa Komisyonunun temel belgelerinde yer alan bilgiler arasında farklılıklar olması halinde Avrupa Komisyonunun resmi dokümanları esas alınacaktır. Ulusal Ajans Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Mevlana Bulvarı No: Balgat Ankara Telefon: Faks:

3 İçindekiler Erasmus+ Nedir?... 5 Erasmus+ Programının Eğitim ve Öğretim Alanındaki Spesifik Amaçları Nelerdir?... 5 Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği... 6 Stratejik Ortaklıklar... 6 Kaliteli Bir Proje Hazırladığımı Nasıl Anlayabilirim? Proje Mali Yönetimi Nasıl Olacak? ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ BAŞVURU FORMU A. Genel Bilgi B. İçerik B.1. Proje Tanımı B.2. Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı C. Öncelikler D. Katılımcı Kurum/Kuruluşlar D.1. Başvuran Kurum/Kuruluş D.1.1. Profil D.1.2. Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim D.1.3. Yasal Temsilci D.1.4. Temas Kişisi D.2. Ortak Kuruluş D.2.1. Profil D.2.2. Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim D.2.3. Yasal Temsilci D.2.4. Temas Kişisi E. Projenin tanımı E.1. Katılımcılar F. Hazırlık F.1. Proje Yönetimi G. Uygulama Fikri Çıktılar

4 Çoğaltıcı Faaliyetler Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri H. Proje Sonuçlarının Takibi H.1. Etki H.2. Proje Sonuçlarının Kullanımı ve Yaygınlaştırma H.3. Sürdürülebilirlik I. Bütçe I.1. Proje Yönetimi ve Uygulama I.2. Ulusötesi Proje Toplantıları I.3. Fikri Çıktılar I.4. Çoğaltıcı Faaliyetler I.5. Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri I.5.1. Seyahat I.5.2. Bireysel Destek I.5.3. Dil Desteği I.6. Özel İhtiyaçlar I.7. İstisnai Maliyetler J. Proje Özeti J.1. Katılımcı kurum/kuruluşların özeti J.2. Bütçe özeti K. Kontrol Listesi L. Veri Koruma Bildirimi M. Doğruluk Beyanı N. Ekler O. Başvuru Formunu Sunma O.1. Veri Onaylama O.2. Standart Başvuru Sunma Prosedürü O.3. Alternatif Başvuru Sunma Prosedürü O.4. Başvuru Sunum Özeti O.5. Başvuru Formunu Yazdırma Faydalı Linkler

5 ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. ERASMUS+ PROGRAMININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ SPESİFİK AMAÇLARI NELERDİR? Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna ve toplumsal bağların güçlendirilmesine yapacakları katkıya özel bir önem vererek; özellikle öğrenme hareketliliğine daha fazla fırsat sunmak ve eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek; Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Özellikle politika alanında daha güçlü işbirliği, Birliğin şeffaflığının daha iyi kullanılması ve tanıma araçları ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılması suretiyle, ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayat boyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak; Avrupa yükseköğretim kurumlarına olan ilgiyi artırmak ve gelişme hedefleri de dâhil olmak üzere, Birliğin dışsal eylemini desteklemek suretiyle; özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim ile yükseköğretim alanında Birlik ve Ortak Ülke kurumları arasında işbirliği aracılığıyla ve Program Ülkeleri ile Ortak Ülkenin yükseköğretim kurumları arasındaki hareketlilik ve işbirliğini ve Ortak Ülkelerde hedeflenen kapasite gelişimini teşvik ederek, eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunu güçlendirmek; Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak. Erasmus+ öncelikleri içinde mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili olarak; eğitim ve istihdam arasında ortaklıklar geliştiren projelere (özellikle şirketler ve sosyal ortaklar), Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi suretiyle potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri konusunda eksiklik yaşanan alanların üzerine odaklanan kısa dönemli orta öğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine-AYÇ (European Qualifications Framework - EQF) uygun olarak geliştirilmesine öncelik verilecektir; 5

6 Hedeflerine ulaşmak adına, Erasmus+ Programı aşağıdaki Eylemleri uygulamaktadır: Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek ANA EYLEM 2: YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Ana Eylem 2 altında: Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite İnşası desteklenmektedir. Ana Eylemin 2 nin kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, transfer edilmesini ve/veya uygulanmasını sağlaması beklenmektedir. Bu Ana Eylem altında desteklenen Eylemlerin katılımcı kurum/kuruluşlar üzerinde, bu eylemlerin çerçevesini çizen politika sistemleri üzerinde ve organize edilen faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişiler üzerinde pozitif ve uzun vadeli etkiler yaratması beklenmektedir. Bu eylem altında desteklenen Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projeleri ülke merkezli projelerdir. Bu projeler Ulusal Ajanslar tarafından yürütülecektir. Bilgi Ortaklıkları ve Sektörel Beceri Ortaklıkları ise merkezi faaliyetlerdir. Doğrudan Brüksel de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansınca yürütülecektir. STRATEJİK ORTAKLIKLAR STRATEJİK ORTAKLIK NEDİR? Stratejik Ortaklık yüksek kaliteli öğretme, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olarak yer alan şirketlere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunar. 6

7 STRATEJİK ORTAKLIĞIN AMAÇLARI: Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve uygunluğunu artırmak; Özellikle girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz beceriler de dâhil, anahtar yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek; Sağlanan öğrenimin ve yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik çalışması alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek; Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışması konusunda yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek; Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarının niteliksel gelişiminde yerel ve bölgesel kamu otoritelerinin bağlılığını güçlendirmek; Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dâhil olmak üzere, başlangıç eğitimi ile sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında çalışan veya aktif olan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek; Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve içerme, spesifik gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların kapasitelerini iyileştirmek; Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını teşvik etmek; Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer yolunu kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek; Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak; Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak. 7

8 STRATEJİK ORTAKLIĞIN ÖNCELİKLERİ 2015 yılı Erasmus+ Program Rehberi nde belirtildiği üzere (Rehber Syf ) Stratejik Ortaklık alanında proje hazırlayacak kurumların projelerinin aşağıda yer alan yatay veya sektörel önceliklerden en az biri ile uyumlu olması beklenmektedir: YATAY ÖNCELİKLER: Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi ve öğrenci odaklı pedagojik yöntemler kullanarak temel ve çapraz becerilerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması, Eğitimcilerin/gençlik çalışanlarının eğitim yöntemlerini güçlendirmek için yeni yaklaşımlar geliştirmek, onları mümkün olan en iyi yeterliliklerle donatmak, Eğitim, öğretim, öğrenim ve gençlik çalışmalarının çeşitli düzeylerinde, dijital entegrasyonu artırma; açık eğitim kaynakları vasıtasıyla öğrenimi teşvik ve bu kaynaklara erişimi kolaylaştırma, çok dilli kaynaklar; BİT bazlı eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını ve değerlendirme yöntemlerini destekleme, Avrupa yeterlilik ve beceri alanının gelişmesine katkıda bulunma: yaygın ve sargın öğrenmenin onaylanmasını ve tanınmasını sağlayan ve bu eğitim alanları arasında geçirgenliği artıran projeleri destekleyerek AB ve ulusal tanıma, onaylama araçları arasında uyumu artırma; Dezavantajlı (daha az öğrenme imkanlarına sahip ve engellilerinde dahil olduğu) öğrenicileri etkileyen öğrenme çıktılarındaki eşitsizliği azaltmayı ve onları eğitimden iş dünyasına girişi kolaylaştırmayı hedefleyen yenilikçi projeleri destekleme, Kamu harcamalarının ve eğitim, öğretim, gençlik çalışmalarına yapılan yatırımların etkinliğini arttırma ve değerlendirmek için yenilikçi yaklaşımların ve araçların kullanımını destekleme (kamu-özel ortaklığı, maliyet paylaşımı gibi) MESLEKİ EĞİTİM İÇİN ÖNCELİKLER: Güçlü bir iş tabanlı öğrenme bileşeniyle birlikte yüksek kaliteli bir mesleki eğitim ve öğretim geliştirilmesinin desteklenmesi (çıraklık ve ikili öğrenme modelleri dahil), eğitim ve istihdam arasında güçlü ortaklıkların dahil edilmesi (özellikle şirketler ve sosyal ortaklar); Mesleki eğitim ve öğretimin iş piyasası ilgililiğinin artırılması ve sosyal ortaklar, kalkınma ajansları, yenilik sistemlerindeki birimler, ticaret odaları dahil olmak üzere ekonomik aktörler ve mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları arasında sabit bir ortaklık kurulması ve müfredat ve yeterlilik profillerinin zamanında uygulanması aracılığıyla ekonomik sektörlerdeki beceri uyumsuzluklarının ve eksikliklerinin azaltılması. Bu, mesleki eğitim 8

9 ve öğretim çıktıları (istihdam edilebilirlik oranları, işe yerleştirme oranları) sistemlerinin ve öngörülen beceri ihtiyaçları sistemlerinin izlenmesinden elde edilen verilere ve sunulan mesleki eğitim ve öğretimin bölgesel ve yerel düzeyde ekonomik kalkınma ile uyumlu olmasına dayanmalıdır. Bu, ayrıca, liseden sonraki seviyelerde/daha yüksek AYÇ seviyelerinde mesleki eğitim ve öğretimin gelişmesine de işaret etmektedir; ECVET ve EQAVET tavsiyelerinin ulusal düzeyde etkin ve tutarlı bir biçimde uygulanmaları aracılığıyla, mesleki eğitim ve öğretim sistemleri arasında şeffaflığın ve karşılıklı güvenin artırılması; Öğrenme fırsatlarından faydalanmaları en az muhtemel olanlara yönelik olanlar dahil, kolayca erişilebilen ve kariyer odaklı devamlı bir mesleki eğitim ve öğretimin geliştirilmesinin teşvik edilmesi; İş tabanlı öğretme, okul öğretmenleri ve şirket içi eğiticiler arasındaki ortaklık ve şirket içi eğiticilerin eğitimi konularına özellikle odaklanarak, öğretmen ve eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi. STRATEJİK ORTAKLIKLAR PROJELERİ BAŞVURU FORMUNU GÖNDERMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Program rehberinde belirtilen uygunluk kriterleri ile birlikte aşağıdakiler kontrol edilmelidir: Proje başvurusu, 2015 KA2-Strateji Ortaklık Mesleki Eğitim başvuru formu ile yapılmıştır Tüm ilgili alanlar doldurulmuştur Başvuru formu, kuruluşunuzun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmuştur Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmuştur (Not: İngilizce haricinde başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.) Aşağıdaki dokümanlar eklenmiştir: - Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı - Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri - Proje faaliyet ve çıktıları için zaman çizelgesi Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C Seçim Kriterleri kısmına bakınız) AVRO yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C Seçim Kriterleri kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz. Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmuştur (31 Mart 2015 Saat: 12:00) 24 aylık projeler için: 1 Eylül 2015 başlangıç 31 Ağustos 2017 bitiş tarihi olmalıdır. 36 aylık projeler için: 1 Eylül 2015 başlangıç 31 Ağustos 2018 bitiş tarihi olmalıdır. Doldurulmuş formun bir kopyası kaydedilmiş ve çıktısı alınmıştır. 9

10 PROJEM BİR STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ MİDİR? Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler içeriyorsa, Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, test edilmesini ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler içeriyorsa, Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler içeriyorsa, Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri içeriyorsa, Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulusötesi inisiyatifler içeriyorsa, projeniz bir Stratejik Ortaklık projesidir. Ayrıca, proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar bireylerin de öğretim, öğretme veya öğrenme faaliyetlerini organize edebilir. BENİM KURUMUM DA STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ YAPABİLİR Mİ? Stratejik Ortaklıklar eğitim, öğretim, gençlik alanlarında veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faal olan her tür kurum/kuruluşa ve birden fazla alanda faaliyet yürüten tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşlara açıktır. Örneğin: Yerel ve bölgesel otoriteler Tanıma ve doğrulama merkezleri Rehberlik merkezleri Kültürel kuruluşlar Bir yükseköğretim kurumu Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede ) Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Ticari kuruluşlar; küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Araştırma enstitüsü Vakıf 10

11 Şirketler arası bir eğitim merkezi Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze, Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri onaylayan bir kurum Avrupa Gençlik STK sı Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik çalışması konusunda aktif olan bir genç grubu (başka bir deyişle gayrı resmi bir genç grubu ) Projenin hedefine bağlı olarak, ortaklarının farklı tecrübelerinden, profillerinden ve spesifik uzmanlıklarından faydalanmak, ilgili ve yüksek kaliteli proje sonuçları üretmek amacıyla Stratejik Ortaklıklar en uygun ve çeşitli ortaklar yelpazesini içermelidir. HANGİ ÜLKELERLE ORTAKLIK KURABİLİRİM? Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır: Program Ülkeleri: Avrupa Birliği Üye Devletleri AB-dışı Program Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye Diğer Ortak Ülkeler EN AZ KAÇ ORTAĞIM OLMALI? Stratejik Ortaklık Projeleri, uluslararası projelerdir ve en az üç farklı program ülkesinden üç farklı ortak içermelidir. Projede yer alan tüm ortaklar, başvuru formunda tanımlanmalıdır. Bununla birlikte, ortakların okul olması halinde projeler en az iki program ülkesinden kurum/kuruluşlar içerebilir. Genel bir kural olarak, stratejik ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler) gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil). Ayrıca, hedeflere ulaşmak için elzem ve proje çıktıları kalitesinde kayda değer bir fark elde edilmelidir. Aksi takdirde, proje değerlendirmesi esnasında ilgili bölümden zayıf alacaktır. NASIL ORTAK BULABİLİRİM? Proje konunuzu belirledikten sonra aşağıda verilen bağlantılardan Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen proje veri tabanlarına arama kriterlerinizi girerek, daha önce uygulanmış projelere ve projeleri 11

12 uygulayan kurum/kuruluşların temas bilgilerine erişebilirsiniz. Bu tür aramalarda yalnızca uygulanmış proje bilgilerine değil, hâlihazırda uygulanmakta olan iyi uygulamalara da erişebilirsiniz. Ortak bulma yöntemleri bu veri tabanları ile sınırlı olmayıp, kardeş şehir, okul, belediye gibi uygulamaların imkânlarından faydalanmak, proje konunuzu doğrudan arama motorlarında arama yapmak da başvurabileceğiniz diğer yöntemlerdir. 12

13 STRATEJİK ORTAKLIK MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİNİN SÜRESİ NEDİR? 24 ay ile 36 ay arasında değişmektedir. Stratejik Ortaklıklarda proje süresi, projenin hedeflerine ve planlanan faaliyet türlerine göre başvuru aşamasında belirlenmelidir. İstisnai durumlarda yararlanıcının talebi ve Ulusal Ajansın onayı üzerine Stratejik Ortaklığın süresi toplam sürenin 3 yılı aşmaması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir. Böyle bir durumda toplam hibe tutarı değişmeyecektir. PROJE EN ERKEN HANGİ TARİHTE BAŞLAYABİLİR? Stratejik ortaklık projeleri ile arasında başlayabilir. PROJE HİBESİNE İLİŞKİN ÖDEME DÜZENLEMELERİ NE ŞEKİLDE OLACAKTIR? Ödeme düzenlemesi %40+ %40 + %20 şeklinde olup ikinci ve üçüncü ödemelerin proje sahibi tarafından sunulacak olan ara (teknik) ve nihai raporlara göre ödenmesi mümkün olabilecektir. MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ NE TÜR KONULAR İÇEREBİLİR? Katılımcı kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda tecrübe kazanmasına, kapasitelerini güçlendirmelerine ve aynı zamanda yüksek kaliteli yenilikçi ürünler üretmelerine olanak sağlamayı hedefleyen Stratejik Ortaklık projelerinin kapsayabileceği konulara bazı örnekler şunlar olabilir: Aşağıdaki hususlara yönelik olarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve uygulamaya konulması: o Öğrenme çıktılarına uygun olarak yeterlilik standartlarının tanımlanması/yeniden tanımlanması; buna uygun olarak Mesleki Eğitim ve Öğretim müfredatının ve kursların yanı sıra öğrenme malzemelerinin ve araçlarının uyarlanması veya geliştirilmesi; o Özellikle temel beceriler ve anahtar yeterlilikler, dil becerileri kazandıran, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı üzerine odaklanan Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenme ve öğretme metodolojileri ve pedagojik yaklaşımları; o Yeni pratik eğitim programı şekilleri ve ticaret ve sanayideki gerçek hayat vakalarının incelenmesi; işletmeler ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurum/kuruluşlarındaki öğrenciler/personel arasında projeye dayanan ulusötesi işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması; o Çalışmaya dayalı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin daha iyi kullanılması da dâhil olmak üzere, yeni Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretme ve eğitim malzemeleri ile yöntemlerinin geliştirilmesi ve sunulması, örneğin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uyarlanmış sanal laboratuvarlar/işyerleri kurulması; o Mesleki rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntemleri ve araçları; o Mesleki Eğitim öğretmenlerinin, eğitici/eğitmenlerinin ve personelinin profesyonelleşmeleri ve 13

14 mesleki gelişimleri için araçlar ve yöntemler; Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri ve eğitici/eğitmenlerine yönelik iyileştirilmiş temel eğitim ve hizmet içi eğitim; o Mesleki Eğitim ve Öğretim kurum/kuruluşlarının yönetilmesi ve bunlara liderlik edilmesi; o Ekonomik kalkınma ajansları da dâhil, Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar ile yerel/bölgesel iş toplulukları arasında stratejik işbirliği; o Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar, yükseköğretim kurumları ile tasarım, sanat, araştırma ve yenilik merkezleri arasında yaratıcılığı ve yeniliği geliştirmeye yönelik işbirliği; Beceri ve yeterliliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine referans verilmesi ve AB doğrulama araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması; önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil olmak üzere, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerine ve mezunlarına esnek yollar geliştirilmesi; Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar tarafından kredi transferi (ECVET) ve kalite güvencesinin (EQAVET) uygulanması. NEREYE BAŞVURMALIYIM? Başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına başvuru yapılır. Başvuru sahibi projedeki tüm ortaklar adına başvuru yapar ve hibe talebinde bulunur. Ortakların ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Ancak her ortak PIC numarası almalı ve başvuru sahibine vekâlet (yetki belgesi) vermelidir. Son başvuru tarihi itibariyle, aynı ortaklar konsorsiyumu yalnızca bir Ulusal Ajansa ve yalnızca bir başvuru sunabilir. NE ZAMAN BAŞVURMALIYIM? En geç 31 Mart 2015 Brüksel saati ile gündüz STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİ KAPSAMINDA EĞİTİM, ÖĞRETME VEYA ÖĞRENME FAALİYETLERİ ÖNGÖRÜLMESİ HALİNDE HANGİ FAALİYETLER/HAREKETLİLİKLER GEÇERLİ FAALİYET/HAREKETLİLİKTİR? Stratejik Ortaklık projelerinde proje amaçlarının gerçekleştirilmesine katma değer getirmeleri koşulu ile eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri organize edebilirler. Aşağıda örnekleri verilen eğitim, öğretim faaliyetlerinden biri/birkaçı öngörülüyorsa, program rehberinde belirtilen diğer kuralların yanında aşağıda belirtilen kriterlere de uyulmalıdır: - Ortak Ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler) ve Ortak Ülkelere (program ülkeleri dışındaki ülkeler) personel veya gençlik çalışanlarının uzun dönemli faaliyetleri ile öğrenicilerin faaliyetleri uygun faaliyet değildir. - Faaliyetler, stratejik ortaklıkta yer alan kurum/kuruluşların ülkesinde gerçekleştirilmelidir. Uygun faaliyet türleri: 14

15 Kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren öğrenici karma hareketliliği (5 gün ile 2 ay arası) Uzun dönem öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2-12 ay arası) Kısa dönem ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün ile 2 ay arası) Yukarıda belirtilen hareketlilik faaliyetlerine ortaklık yapısı içinde yer alan kurum/kuruluşların personeli, öğrenicileri ve/veya öğrencileri katılabilirler. KALİTELİ BİR PROJE HAZIRLADIĞIMI NASIL ANLAYABİLİRİM? (Kalite Kriterleri) 1.İlgililik en fazla 30 puan: Proje teklifinin ilgililiği: Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında Avrupa politika hedeflerinden bir ya da daha fazlasıyla ilgili olması Faaliyetin hedef ve öncelikleriyle ilgili olması (bakınız; stratejik ortaklıkların amaçları nelerdir?) Daha geniş anlamda: Proje teklifi, hakiki ve yeterli ihtiyaç analizine dayalı olmalı Hedefler, katılımcı organizasyonlar ve hedef gruplara yönelik açık ve gerçekçi bir biçimde tanımlanmış olmalı Proje teklifi, eğitim, öğretim ve gençlik grupları arasında sinerji yaratacak nitelikte olmalı Proje teklifi, yenilikçi ve/veya katılımcı organizasyonlarca hâlihazırda yürütülmüş olan diğer girişimleri tamamlayıcı nitelikte olmalı Proje teklifi, sonuçları itibariyle AB düzeyinde artı değer getirmeli 2. Projenin planlama ve uygulama kalitesi en fazla 20 puan Uygun hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma safhalarını içeren açık, bütünleyici ve kaliteli iş programı Proje hedefleri ve önerilen faaliyetler arasında tutarlılık Önerilen metodolojinin uygulanılabilirliği ve kalitesi Proje uygulama kalitesinin yüksekliğini, zamanında ve öngörülen bütçe ile tamamlanmasını sağlamak için kalite kontrol araçlarının ilgililiği ve varlığı Proje ölçüsünde maliyet-yarar etkinliği ve her bir faaliyet için uygun miktarda kaynak verilmesi Proje planı eğitim, öğretim ve öğrenme faaliyetleri ile ilgili ise: 15

16 Planlanan faaliyetlerin projenin amaçlarına uygunluğu ve uygun sayıda katılımcı içermesi Katılımcıların öğrenim çıktılarının Avrupa şeffaflık ve tanıma araçları ve ilkeleri doğrultusunda tanınması ve geçerli kılınması için düzenlemelerin kalitesi 3. Proje ekibini ve ortaklık düzenlemelerinin kalitesi en fazla 20 puan - Proje, projenin her anlamda başarıya ulaşması için gerekli özgeçmişe, tecrübeye, uzmanlığa sahip yeterli sayıda birbirini bütünleyici ortak içermelidir, - Görev ve sorumlulukların dağılımı, tüm katılımcı organizasyonların aktif katılımını ve taahhüdünü gerektirir, - Proje tipi gerektiriyorsa; eğitim, öğretim, gençlik ve diğer farklı sosyo-ekonomik sektörlerden organizasyonlar içermelidir, - Proje, faaliyete yeni katılımcılar içermeli. Diğer ilgili paydaşlarla olduğu kadar katılımcı organizasyonlar arasında da koordinasyon ve iletişim için etkili bir mekanizmanın varlığı gerekir. Uygulanabildiği hallerde, bir Ortak Ülkeden (program ülkeleri dışındaki ülkeler) katılımcı kuruluşun devreye girmesi projeye önemli ölçüde bir katma değer sağlar (bu şartın tam olarak karşılanmadığı durumlarda, proje seçime tabi tutulmayacaktır.) 4. Etki ve yaygınlaştırma en fazla 30 puan Proje çıktılarının değerlendirilmesi için alınan önlemlerin kalitesi Projenin: - Proje süresince ve sonrasında katılımcı organizasyonlar ve katılımcılar üzerinde, - Projeye doğrudan katılan bireyler ve organizasyonlar dışında yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde potansiyel etkisi Yaygınlaştırma planının kalitesi: eğitim materyallerinin kısıtlanmadan herkese ulaşması da dâhil olmak üzere, katılımcı kurum/kuruluşlarla ve katılımcı olmayanlarla proje çıktılarının paylaşılmasını hedefleyen önlemlerin kalitesi ve uygunluğu, İlgili olması halinde teklifte, üretilen malzemelerin, belgelerin ve yayınların nasıl ücretsiz sunulacağının ve orantısız kısıtlamalar olmaksızın açık lisanslar aracılığıyla tanıtılacağının teklifte tanımlanması, Projenin sürdürülebilirliğini sağlayan planın kalitesi: Projenin etkisini devam ettirme ve AB hibesi kullanıldıktan sonra da proje sonuçlarının üretilmesini sağlama kapasitesi. Fonlama açısından dikkate alınabilmeleri için, teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, teklifler yukarıda bahsi geçen hibe ölçütlerinin her bir kategorisinde maksimum puanın en azından yarısını almalıdır (başka bir deyişle proje uygunluğu ve "etki ve yaygınlaştırma" kategorileri için minimum 15 er puan; projenin tasarımının ve uygulamasının kalitesi ile proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi kategorileri için 10 ar puan). 16

17 Önemli Not: Bu Eylem ile ilgili daha spesifik kriterler, ek faydalı bilgiler ve proje örnekleri, Erasmus+ Program Rehberinin Ek I'inde bulunabilir. İlgilenen kuruluşların mali destek için başvurmadan önce bu Ek in ilgili bölümlerini dikkatle okumaları gerekmektedir. PROJE MALİ YÖNETİMİ NASIL OLACAK? Stratejik Ortaklıklar, küçük ölçekli kurum/kuruluşlar arasında yapılan basit işbirliği projelerinden, tüm eğitim öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi çıktıların değişimi ve geliştirilmesine odaklı daha karmaşık ve büyük ölçekli projeler aralığında gerçekleşecektir. Farklı proje tipleri tarafından yapılan harcamalar da buna bağlı olarak değişecektir. Bunun sonucunda, önerilen finansman modeli, başvuran kurum/kuruluşun başarmak istediği sonuçlara ve yüklenmek istediği faaliyetlere göre seçeceği bir maliyet kalemleri bütününden oluşur. Proje Yönetimi ve Uygulaması ve Ulusötesi Proje Toplantıları başlıklı kalemler, tüm Stratejik Ortaklıklara uygulanabilir, yani bu kapsamda yürütülecek tüm projeler için geçerli harcama kalemidir. Diğer harcama kalemleri, yalnızca, fikri ürünler/çıktılar, yaygınlaştırma ya da proje içinde planlanan eğitim, öğretim faaliyetleri bazında daha önemli hedefler izleyecek projeler için seçilebilir. Ayrıca, proje faaliyetleri/çıktıları tarafından doğrulanması halinde, özel ihtiyaç sahibi kişilerin katılımı ile ilgili istisnai masraflar ve harcamalar karşılanabilir. Projenin bütçesi, aşağıdaki fonlama kuralları uyarınca hazırlanmalıdır (Avro cinsinden) Başvuru formunda bu bütçeler ilgili alanların girilmesi halinde otomatik olarak gelmektedir: 17

18 Bir Stratejik Ortaklığa yıl başına verilen azami hibe Avro dur. (Başka bir ifadeyle aylık Avro) Geçerli Harcamalar Finansman Mekanizması Tutar Tahsis Kuralı Proje Yönetimi ve Uygulaması Proje yönetimi (planlama, finans, koordinasyon ve ortaklar arasında iletişim vb); küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri, yaklaşımları vb. Sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri(örneğin öğrencilerle sınıfta proje çalışması, gençlik çalışması faaliyetleri, yerleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve akıl hocalığı, vb); bilgilendirme, promosyon ve yaygınlaştırma ( broşürler, kitapçıklar, web bilgileri vb.) Birim maliyet Koordinatör kurum/kuruluşun faaliyetlerine katkı Aylık 500 Avro Birim maliyet Diğer katılımcı kurum/kuruluşların faaliyetlerine katkı Her katılımcı kurum/kuruluş için aylık 250 Avro Her ay için maksimum 2750 Avro Stratejik Ortaklıkların süresine ve iştirak eden katılımcı kuruluşların sayısına bağlı Uluslararası Proje Toplantıları Proje ortaklarından biri tarafından ev sahipliği yapılan proje toplantılarına, proje ortaklarının uygulama ve koordinasyon amaçlı katılım. Seyahat ve bireysel destek katkısı Tahsis Kuralı: Duruma bağlı Birim maliyet Km arası: Her bir toplantı için kişi başına 575 Avro 2000 KM ve daha fazlası için: Her bir toplantı için kişi başına 760 Avro Her bir yıl için en fazla Avro Şarta bağlı: başvuranlar toplantı ihtiyacını toplantı ve iştirak eden katılımcı sayısı cinsinden gerekçelendirmelidir. Seyahat mesafeleri Avrupa Komisyonunun desteklediği mesafe hesaplayıcıları kullanılarak hesaplanmalıdır. Başvuran kurum/kuruluş, toplantıların gerekliliği gerekçelendirmeli; toplantı ve katılımcı sayısını da gerekçelendirmeli. Fikri Çıktılar Projenin fikri/somut çıktıları (müfredat, pedagojik ve gençlik çalışma materyalleri, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler, incelemeler, akran öğrenme metotları vb.) Birim maliyet B1.1 Her proje çalışma günü için katılan yönetici başına B1.2 Her çalışma günü için katılan her araştırmacı/öğretmen/eğitici/gençlik çalışanı başına B.1.3 Her proje çalışma günü için katılan teknik eleman başına B.1.4 Her proje çalışma günü için katılan idari personel başına Şarta bağlı: Yönetici ve idari personele ilişkin harcamaların Proje yönetimi ve uygulama kapsamına girmesi beklenmektedir. Bu kalemde çifte kayıt yapmayı önlemek adına, başvuru sahiplerinin teklif edilen her bir çıktı için başvurulan personel harcamalarının türünü ve tutarını doğrulamaları gerekecektir. 18

19 Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. Çoğaltıcı etkinlikler Proje kapsamında gerçekleştirilen fikri ürünlerin yaygınlaştırılması ve paylaşılmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler/etkinlikler düzenlenmesine yönelik masraflar. Birim maliyet Her yerel katılımcı için 100 Avro (Diğer bir ifadeyle etkinliğin yapıldığı ülkeden olan katılımcılar) Her uluslararası katılımcı için 200 Avro ( Diğer ülkelerden gelen katılımcılar) Proje başına en fazla Avro Şarta bağlı: çoğaltma faaliyetlerine destek ancak projenin fikri çıktıları ile doğrudan ilişkili olmaları halinde sağlanmaktadır. Fikri çıktıları için hibe desteği olmayan bir proje yaygınlaştırıcı faaliyet düzenlemek için destek alamaz. İstisna Masraflar Taşeronluk ya da mal ve hizmetlerin alımıyla ilgili gerçek masraflar için katkı Geçerli harcamaların bir kısmı Geçerli harcamaların %75 i Proje başına en fazla Avro Şarta bağlı: alt sözleşme, usulüne uygun olarak doğrulanmış nedenlerden dolayı doğrudan katılımcı kuruluşlar tarafından sunulamayan hizmetler ile ilişkili olmalıdır. Ekipman, normal ofis ekipmanını veya normal olarak katılımcı kuruluşlar tarafından kullanılan ekipmanı kapsayamaz. Özel İhtiyaçlar için destek Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar Geçerli harcamaların bir kısmı Geçerli harcamaların %100 ü Şarta bağlı: bu masraflara dair talepler başvuru formunda gerekçelendirilmelidir 19

20 Stratejik Ortaklık İçerisinde Yürütülen Ulusötesi Eğitim, Öğretme Ve Öğrenme Faaliyetlerine Yönelik Fonlama Kuralları (Opsiyonel Fonlama) Uygun harcamalar Finansman mekanizması Tutar Tahsis kuralı Seyahat Eşlik eden kişiler de dâhil, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat harcamalarına katkı Faaliyet esnasında katılımcıların harcırahını kapsayan günlük birim maliyet Birim maliyet 100 ila 1,999 KM arasındaki mesafeler için: Katılımcı başına 275 EURO 2000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 EURO Uzun dönem öğretim veya eğitim görevlendirmeleri Gençlik çalışanlarının uzun dönem hareketliliği Faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük B1.5 + Faaliyetin 15 ila 60. günleri arasında: katılımcı başına günlük B1.6 + Faaliyetin 61. gününden 12 aya dar: katılımcı başına günlük B1.7 Şarta bağlı: başvuru sahipleri hareketlilik faaliyetlerinin projenin hedef ve sonuçlarına ulaşmak için gerekli olduğunu doğrulamalıdır. Seyahat mesafeleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmalıdır. Bireysel destek Birim maliyet Kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri Faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük 100 EURO + Faaliyetin 15 ila 60. günleri arasında: katılımcı başına günlük 70 EURO Okul öğrencilerinin uzun dönem hareketliliği Katılımcı başına aylık B1.8 Öğreniciler için kısa dönem faaliyetler(karma hareketlilik, okul öğrencilerinin kısa dönem hareketliliği, yoğun programlar): Faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük 55 EURO + Faaliyetin 15 ila 60. günleri arasında :katılımcı başına günlük 40 EURO Dil desteği Eğitim veya çalışma dili bilgisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan destek ile bağlantılı harcamalar Birim maliyet Yalnızca 2 ila 12 ay süren faaliyetler için: Dil desteği ihtiyacı olan katılımcı başına 150 EURO Şarta bağlı: finansal destek talebi başvuru formunda gerekçelendirilmelidir Fikri Çıktıların ve Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetlerinde Katılımcıların Harcırahı ile ilgili bütçeler başvuru formunda otomatik olarak gelmekle birlikte detaylı bütçe tablosu program rehberinde bulunabilir. 20

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı