ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri"

Transkript

1 ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri Pırıl AKIN OCAK Uzman, Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türk Ulusal Ajansı , Ankara

2 ERASMUS+ AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği AE3- Politika Reformlarına Destek Spor Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri ÜST BAŞLIK Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları ARA BAŞLIK Organizasyonları Structured Dialogue: Meetings between young people and decisionmakers in the field of youth Müşterek Ortaklıklar Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Organizasyonları Ortak Master Derecesi Sektörel Beceri Ortaklıkları Master Öğrencisi Kredi Garantisi Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

3 Bütçe Dağılımı Ana Eylem 1 (KA 1) % 63 Ana Eylem 2 (KA 2) % 28 Ana Eylem 3 (KA 3) % 4

4 PROGRAM ÜLKELERİ 28 AB Üyesi + 3 EFTA ülkesi (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) + 2 aday ülke (Türkiye, Makedonya) toplam 34 ülke

5 ORTAK ÜLKELER

6 ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği başlığı altında yer alan, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma göre ortak programın kapsadığı eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 ECTS lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır.

7 ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİNİN AMAÇLARI Yükseköğretim Kurumlarında kalite iyileşmelerini, yeniliği, mükemmelliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Dünya çapındaki en iyi Yüksek Lisans öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak ve yükseköğretim alanında AB dış eylemini desteklemek; Yüksek Lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini ve becerilerini ve özellikle işverenlerin artan ilgisiyle işgücü piyasasına uyumluluklarını iyileştirmek

8 HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR? Ders verme ve/veya araştırma amacıyla davet edilen bilim adamlarının da (misafir öğretim üyeleri) katılımını içeren uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu aracılığıyla organize edilen, 60, 90 veya 120 ECTS e tekabül eden bir Ortak Yüksek Lisans Programının sunulması, Dünya çapında başarılı öğrencilere bu ortak yüksek lisans programlarından bir tanesine katılımları için burs verilmesi.

9 ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİ KONSORSİYUMU Ortak Yüksek Lisans Derecesi uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu tarafından verilmektedir. Konsorsiyumun yapısı: -Başvuru sahibi/koordinatör -Tam ortaklar -Bağlı ortaklar(opsiyonel)

10 Konsorsiyuma Kimler Başvurabilir? 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 yükseköğretim kurumu Bir Program Ülkesinde yerleşik Yükseköğretim Kurumları Ortak Yüksek lisans Derecesi konsorsiyumu adına başvurabilmektedir. Ön şart: geçerli bir Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip Yükseköğretim Kurumları

11 Başvuru Süreci Süresine göre (1 veya 2 yıl) konsorsiyum bir hazırlık yılını ve bunu takip eden 3 müteakip öğrenci alımını finanse etmek için 4 veya 5 yıllık bir hibe sözleşmesi alacaktır. Faaliyet yeri: Eğitim-öğretim dönemi konsorsiyumda temsil edilen en az iki Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

12 Başvuru Süreci Süresi: Hazırlık yılı- 1 akademik yıl 1 ila 2 akademik yıl süren art arda gelen 3 alım (60/90/120 AKTS) Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülecektir. Katılımcılar ise burs için doğrudan seçtikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna başvuracak Bu seneki başvurular 27 Mart 2014 te sona ermiştir.

13 Bütçe ve Hedef Bütçe: Hazırlık yılı ve üç öğrenci alımı için 2 ila 3 milyon AVRO Yılda azami AVRO olmak üzere değişken sayıda öğrenci bursu

14 ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ BİLGİ HAVUZU NEDİR? Devam eden Ortak Yüksek Lisans Derecesi tarafından dünya çapında en iyi yüksek lisans öğrencilerine sunulacak olan Erasmus+ öğrenci burslarının tanıtımına, görünürlüğüne ve erişilebilirliğine katkı sağlamak için, Ortak Yüksek Lisans Dereceleri; Yürütme Ajansının internet sitesinde yer alacak olan online bilgi havuzuna dahil edilecektir. Bilgi havuzu gelecek akademik yıl için Erasmus+ bursları sunan tüm ortak yüksek lisans programlarını tanıtacaktır. Bu tanıtım yeni seçilmiş Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin yanı sıra devam eden bir çerçeve ortaklık anlaşmasına sahip Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programlarını ve Kalite Kontrolünü başarıyla geçmiş olan Ortak Yüksek Lisans Derecesi programlarını kapsayacaktır. Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu aday öğrencilere kendi istedikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi seçme ve Erasmus+ bursu için doğrudan ilgili konsorsiyuma başvurma imkanı verecektir.

15 YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KREDİ GARANTİSİ Diğer bir Program Ülkesinde bir eğitim programının bütününü tamamlamak isteyen yüksek lisans seviyesindeki yükseköğretim öğrencilerinin, harcamalarına katkı yapmak üzere başvurabilecekleri kredi programıdır. Uygun koşullarda geri ödemeli; 1 yıllık programlara yıllık programlara Garantör yok! İlk kredilerin 2014/2015 akademik yılının başlangıcında uygulamaya konulması beklenmektedir.

16 ERASMUS+ Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları

17 ANA EYLEM 2 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği faaliyeti nedir? Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik, yaratıcılık ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla eğitim, gençlik alanında ya da işgücü piyasasında aktif olarak yer alan her türlü kurum kuruluş arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim faaliyetlerinde kurumsal işbirliğinin destekleneceği faaliyet çeşididir.

18 GENEL AMAÇLARI AB ye katma değer sağlamak Bireyler, kurum/kuruluşlar ve sistemler üzerinde güçlü bir etki yaratmak üzere eğitim alanında işbirliğini geliştirmek Ortaya çıkacak proje sonuçlarının azami derecede yaygınlaştırılması ve sonuçlardan faydalanılmasını sağlamak

19 ANA EYLEM 2 ALTINDA YER ALAN PROJELER NELERDİR? Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships) Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances) Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri (Capacity Building Projects)

20 1-STRATEJİK ORTAKLIKLAR (STRATEGIC PARTNERSHIPS) Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships) Eğitim, öğretim ve gençlik ile ilgili bir ya da daha fazla alanı kapsayan girişimler geliştirmeyi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanında veya diğer ilgili alanlarda faaliyet gösteren farklı türden kurum/kuruluşlar arasında deneyim ve teknik uzmanlık (know-how) paylaşımını ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan ulus ötesi ortaklıklardır.

21 Stratejik Ortaklıkta Desteklenen Faaliyetler Nelerdir? Bir proje döngüsü içerisinde Stratejik Ortaklıklar tipik olarak geniş bir faaliyet aralığında gerçekleşebilir, örneğin: Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, denenmesi ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulusötesi girişimler

22 Stratejik Ortaklıkların Amaçları Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek İyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemek Eğitim, öğretim ve öğrenim süreçlerinin kalitesini artırmak Girişimcilik, dil ve dijital becerileri geliştirmek Temel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak Yeterliliklerin iş gücü piyasasıyla uygunluğunu artırmak İş dünyasıyla bağları güçlendirmek

23 Stratejik Ortaklıkların Alt Başlıkları Yükseköğretim için stratejik ortaklıklar Mesleki eğitim için stratejik ortaklıklar Okul eğitimi için stratejik ortaklıklar Yetişkin eğitimi için stratejik ortaklıklar Gençlik için stratejik ortaklıklar

24 Yükseköğretim için Stratejik Ortaklıkların Amaçları Kalite ve Yenilikçi yaklaşım ile yükseköğretim kurumlarının modernleşmesine katkı Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi Katılımcı kuruluşların kapasitelerinin arttırılması

25 Yükseköğretim için Stratejik Ortaklıkların Temel Özellikleri Nelerdir? Esnek, belli bir formatı olmayan projeler, Proje amacına hizmet edecek her türlü faaliyet proje içerisinde yer alabilir

26 Eğer proje gerektiriyorsa Stratejik ortaklık projeleri içerisinde hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Söz konusu hareketlilik faaliyetleri: * 2-12 ay süre ile eğitim verme ya da * 5-60 gün arası eğitim alma etkinliği olabilir

27 Bütçe 2-3 yıllık projeler *2 yıllık projeler için azami Avro hibe *3 yıllık projeler için azami Avro hibe

28 Proje Kapsamında Neler Yapılabilir? Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak Yenilikçi uygulamaların test edilmesi, uyarlanması, benimsenmesi ve hayata geçirilmesi (Metotlar, araçlar, müfredat, çalışma programları vb.) Eğitim-öğretim sistemlerini geliştirmek üzere kurumlar arası işbirliği faaliyetleri

29 Projeye Kimler Katılabilir? Kimler Başvurabilir: Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş Kimler katılabilir? Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip her çeşit kamu kuruluşu veya özel kuruluş: - Bir yükseköğretim kurumu - Her seviyede okul/enstitü/eğitim merkezi - Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri - Küçük, orta ya da büyük ölçekteki kamu işletmeleri veya özel işletmeler - Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki kamu organları - Ticaret odaları, sendikalar gibi çalışma hayatının temsilcileri - Diğer

30 Başvuru Süreci 3 farklı program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş Ulusal Ajans tarafından yönetilecektir. Bu seneki başvurular 30 Nisan 2014 te sona ermiştir. Önümüzdeki seneye Mart ayı!

31 Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Proje Örnekleri Örnek I; Bir yükseköğretim kurumu, Avrupa daki ve Türkiye deki yükseköğretim kurumları, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) sağlayıcıları ile birlikte; Engelli öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarını kolaylaştıracak bilgi ve iletişim teknolojilerinin araştırılması için toplantılar düzenlenmesi, anket ve saha çalışması yapılabilir, Avrupa daki ve Türkiye deki engelli öğrencilerin BİT ne olan ilgi düzeyinin anlaşılması için anketler düzenlenebilir, Bu teknoloji araçlarının öğretilmesi için yükseköğretim müfredatına eklenebilecek ders ve içeriklerin araştırılması amacıyla çalıştaylar düzenlenmesi, Oluşturulacak müfredatın uygulanması için pilot yükseköğretim kurumları seçilebilir ve mezunların istihdamına katkısı yenilenecek projelerle takip edilebilir

32 Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Proje Örnekleri Örnek II; Bir kalite güvence ajansı yükseköğretim kurumlarından birinin koordinatörlüğünde, Avrupa daki ve Türkiye deki yükseköğretim kurumları (üniversite, meslek okulları), meslek örgütleri ve işletmelerle birlikte; Belli bir fakülte / bölüm için Avrupa daki eğitim kurumlarının eğitim müfredatlarının incelenmesi ve günümüz iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde global bir müfredat belirlemek amacıyla proje tabanlı uluslararası işbirliği geliştirebilir, Bu kapsamda işletmelerdeki yöneticiler ile yükseköğretim kurumlarının akademik personeli yoğun bir çalışma programı için bir araya getirebilir, buna öğrencilerde eşlik edebilir, Öğrencilere ve akademik personele anketler yapılabilir, Oluşturulacak müfredatın uygulanması için pilot yükseköğretim kurumları seçilebilir ve bu kurumların iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilirliği kalite güvence ajansları tarafından takip edilebilir, Proje sonuçlarının ortak kurumlar arasında Erasmus öğrenim ve staj faaliyetlerinde ki sayılarda artış yapması durumu incelenebilir

33 2- BİLGİ ORTAKLIKLARI (KNOWLEDGE ALLIANCES) Yenilikçiliği artırmak üzere yükseköğretim ile iş dünyasının bir araya gelmesini hedefleyen faaliyetlerdir...

34 Bilgi Ortaklıklarının Amaçları Yükseköğretim kurumları ve iş dünyası arasındaki işbirliğini teşvik etmek Öğrenme ve öğretme hakkında yenilikçi yöntemler geliştirmek Bilginin ve birikimin akışını güçlendirmek

35 Bilgi Ortaklıklarında Neler Yapılabilir? Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması Yeni öğretim programlarının geliştirilmesi Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını sağlayacak çalışmalar yapılması

36 Projeye Kimler Katılabilir? Kimler Başvurabilir? Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş Kimler Katılabilir? Bir yükseköğretim kurumu Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme Bir araştırma enstitüsü Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu Eğitim, öğretim ve gençlik alanında aktif bir kurum/kuruluş Eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını temsil eden bir aracı kurum/kuruluş veya dernek, İşletmeleri temsil eden bir aracı kurum/kuruluş veya dernek Bir akreditasyon, belgelendirme veya yeterlilik kurum/kuruluşu

37 Bütçe ve Hedef Bütçe: * 2-3 yıllık projeler 700Bin 1Milyon Avro arası hibe 2 yıllık projeler için azami Avro 3 yıllık projeler için azami Avro Uygun görülen maliyetlere %75 oranında katkı Hedef: * 2020 ye kadar 200 Bilgi Birliği oluşturmak * Avrupa daki tüm yükseköğretim kurumlarının %20 sini üniversite iş dünyası işbirliğine dahil etmek

38 Başvuru Süreci 3 farklı program üyesi ülkeden en az 6 kuruluş En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülecektir. Bu seneki başvurular 3 Nisan 2014 te sona ermiştir. Önümüzdeki seneye Mart ayı!

39 3- SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI (SECTOR SKILLS ALLIANCES) Ortak mesleki eğitim müfredatının, programların ve öğretme ve öğretim metodolojilerinin tasarlanmasını ve sunulmasını destekleyen; belirli bir ekonomik sektördeki eğilimler ve bir ya da birden fazla profesyonel alanda faaliyet göstermek için ihtiyaç duyulan beceriler hakkında bulgu toplayan ortaklıklardır.

40 Sektörel Beceri Ortaklıklarının Amaçları Mesleki eğitim programlarının kalitesini arttırmak Mesleki eğitim hakkında yenilikçi yollar geliştirmek Mesleki eğitimi iş dünyasına yaklaştırmak Paydaşlar arasında bilgi akışını geliştirmek

41 Sektörel Beceri Ortaklıklarında Neler Yapılabilir? Mesleki eğitimdeki eksiklikleri belirlemek Yeterlik standartlarını tanımlamak İş dünyası ile ortaklaşa bir müfredat geliştirmek

42 Bütçe * 2-3 yıllık projeler 700Bin 1Milyon Avro arası hibe 2 yıllık projeler için azami Avro 3 yıllık projeler için azami Avro

43 4- Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri (Capacity Building in the Field of Youth) Modernizasyon ve uluslararasılaşma süreçlerinde kurum/kuruluşları ve sistemleri ile yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliğini destekleyen projelerdir.

44 ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ

45 ÖZEL EYLEM: JEAN MONNET FAALİYETLERİ Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir.

46 JEAN MONNET FAALİYETLERİNİN AMAÇLARI Dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik etme AB politikalarının yönetişimini güçlendirmek için akademik camia ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu pekiştirme Avrupa Birliği araştırmaları özellikle Avrupa entegrasyon sürecinin iç ve dış boyutlarına vurgu yaparak Avrupa nın bir bütün olarak araştırılmasını içermekte Globalleşmiş bir dünyada AB nin rolünü ve insanlar ve kültürler arasında aktif Avrupa vatandaşlığını teşvik etme

47 JEAN MONNET FAALİYETLERİNİN AMAÇLARI Akademik ve profesyonel hayatlarında Avrupa Birliği konularında bilgi sahibi olan üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri bir araya getirmek Öğretme ve araştırmada yeniliği teşvik etmek (örneğin sektörler arası ve/veya çok disiplinli çalışmalar, açık eğitim, diğer kurum/kuruluşlarla ağ kurma) Yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerine önerilen müfredatta AB ile ilgili konuları yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek AB konuları ile ilgili mesleki eğitimlerin kalitesini iyileştirmek (AB konularını daha derinlemesine ele alan veya yeni konularla genişleten modüller aracılığıyla) Genç akademisyenlerin AB konularında öğretme ve araştırma taahhüdünü güçlendirmek

48 JEAN MONNET FAALİYETLERİNİN TEMEL KONU ALANLARI AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları AB Ekonomi Çalışmaları AB Tarih Çalışmaları AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları AB Disiplinler Arası Çalışmalar AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları AB Hukuk Çalışmaları AB Siyasi ve İdari Çalışmaları

49 JEAN MONNET FAALİYETLERİ 6 farklı eylem için hibe desteği talep edilmesi mümkündür: Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri

50 JEAN MONNET MODÜLLERİ Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği çalışmaları konusunda yapılan kısa bir ders verme programıdır. Projenin temel amaçları aşağıda verilmektedir: 1. Avrupa Birliği konularında genç araştırmacıların ilk öğretme deneyimini desteklemek, 2. Akademik araştırma sonuçlarının yayınlanmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek, 3. Özellikle Ortak Ülkelerde AB konusunda ilgi uyandırmak Örnek Faaliyetler: Avrupa Birliği konularında genel veya giriş mahiyetinde dersler Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler konusunda uzmanlaşmış öğretme faaliyetleri Tam tanınan yaz kursları ve yoğunlaştırılmış kurslar Kimler Başvurabilir: Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır.. Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %75 olacaktır.

51 JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIKLARI Jean Monnet Kürsü Başkanlığı akademisyenler için Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir öğretme makamıdır. Yalnızca bir akademisyen Kürsü Başkanlığını elinde tutmalı ve akademik yıl başına en az 90 saat boyunca ders vermelidir. Örnek Faaliyetler: Yükseköğretim kurumunun resmi müfredatında yerleşik olan Avrupa Birliği çalışmalarını derinleştirmek AB konularındaki araştırmaları yürütmek, izlemek ve gözetmek İşgücü piyasasında artan talep yaşanan alanlarda geleceğin profesyonellerine Avrupa Birliği konularında derinlemesine eğitim vermek Genç nesil öğretmen ve araştırmacıları Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili alanlarda cesaretlendirmek Kimler Başvurabilir: Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek Avro olup, sunulacak bir projenin toplam maaliyetinin yaklaşık %75 ini temsil etmektedir.

52 JEAN MONNET MÜKEMMELLİK MERKEZLERİ Jean Monnet Mükemmellik Merkezi, Avrupa Birliği konularında yeterlilik ve bilgi açısından bir odak noktasıdır. Bir Merkezin akademik sorumluluğu, bir Jean Monnet Kürsü Başkanı tarafından üstlenilmelidir. Amaçlar: 1. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri yüksek seviyede uzmanların ihtisasını ve yeterliliklerini bir araya getirmekte ve Avrupa çalışmaları konusunda muhtelif disiplinler ve kaynaklar arasında ortaklıklar geliştirmeyi diğer ülkelerdeki akademik kurumlar ile müşterek ulus ötesi faaliyetler ortaya koymayı ve bunlarla yapısal bağlar kurmayı amaçlamaktadır. 2. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri normal olarak Avrupa Birliği konuları ile iştigal etmeyen öğrencilere, politika yapıcılara, memurlara, organize sivil topluma ve genel olarak kamuoyuna ulaşmak konusunda önemli bir role sahiptir. Kimler Başvurabilir: Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

53 KURUM VE DERNEKLERE YÖNELİK JEAN MONNET DESTEĞİ Jean Monnet Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda; yüksek lisans seviyesinde öğrencilere ve/veya diğer paydaşlara yönelik öğretme ve eğitim faaliyetlerini geliştiren kurumları, Avrupa entegrasyon sürecinin araştırılmasına katkı yapma gibi belirgin amaçları bulunan dernekleri desteklemektedir. Kurumlar için: Avrupa Birliği ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak, detaylandırmak, analiz etmek ve yaygınlaştırmak Yerel ve bölgesel otoritelerin uygulayıcıları, memurları için Avrupa Birliği ile ilgili konularda yüksek lisans seviyesinde kurslar ve eğitimler organize etmek. Dernekler için: Avrupa Birliği araştırmaları ve Avrupa Birliği çalışmaları ile iştigal eden derneklerin yasal faaliyetlerini organize edip yürütmek Avrupa Birliği ile ilgili olguları aktif vatandaşlığı teşvik eden daha geniş bir halk kitlesine duyurmak. Kimler Başvurabilir: Jean Monnet Kurumları: Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik ve Avrupa Birliği alanında aktif olan yükseköğretim kurumları veya diğer kurumlar. Jean Monnet Dernekleri: Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik ve Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış her türlü akademisyen ve araştırmacı derneği. Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek Kurumlar için tavan değer olmamakla birlikte derneklere sağlanacak en yüksek destek Avro dur. Psrojeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

54 JEAN MONNET AĞLARI Jean Monnet Ağları Avrupa Birliği çalışmaları alanında uluslararası paydaşlardan oluşan konsorsiyumların yaratılması ve geliştirilmesini teşvik etmek amacı taşır. Bu ağlar bilgi toplamaya, deneyim paylaşımına, bilgi üretimine ve dünya çapında Avrupa Entegrasyonu sürecini desteklemeye katkıda bulunmaktadır. Bu projeler tek taraflı tekliflere dayanacak ve 5 farklı ülkeden minimum 5 ortak kurumun katılımını gerçekleştiren faaliyetler üzerinde odaklanacaktır. Amaçları ulusal bir boyuttan ziyade çok uluslu boyuta sahip projeler gerçekleştirmektir. Kimler Başvurabilir: Avrupa entegrasyonu alanında aktif olan, dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu veya bir kuruluş başvuruda bulunabilir. Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

55 JEAN MONNET PROJELERİ Jean Monnet Projeleri yenilik ve karşılıklı verimliliği desteklemektedir. Yenilik projeleri Avrupa Birliği konularını daha çekici hale getirmek amacıyla yeni perspektifleri karşılıklı verimlilik projeleri Avrupa Birliği konularında tartışma ve düşünmeyi destekleyecek ve birlik ve süreçleri hakkındaki bilgileri geliştirecektir. İçerik yayma projeleri büyük ölçüde bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini içerecektir. Kimler Başvurabilir: Avrupa Birliği alanında aktif olan, dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumları veya kuruluşlar. Projenin Süresi 12 ila 24 ay arasında. Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek Avro olup, sunulacak bir projenin toplam maaliyetinin yaklaşık %75 ini temsil etmektedir.

56 JEAN MONNET PROGRAMI Nereye Başvurulacak? Hibe başvuruları Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı na yapılır Ne Zaman Başvurulur? Bu seneki başvurular 26 Mart 2014 te sona ermiştir.

57

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri. ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı

Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri. ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? 1. Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere de sadece iki üniversite

Detaylı

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım? Eğitim ve gençlik: değişen görünüm Derin ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği İş mevcut, ancak vasıflı işgücü

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek,

Detaylı

LİSANS ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE FIRSATLARI

LİSANS ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE FIRSATLARI Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü LİSANS ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE FIRSATLARI 25.12.2014 TÜBİTAK - BİDEB Destek Programları 32 Burs ve Destek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri

Detaylı

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU İçindekiler TOPLULUK PROGRAMLARI... 2 Gençlik (Youth-in-Action) Programı... 2 Hayatboyu

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

İÇİN PROJE FIRSATLARI

İÇİN PROJE FIRSATLARI Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü LİSANS ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE FIRSATLARI 18 ARALIK 2014 32 Burs ve Destek Programı Ortaöğretim Öğrencileri

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı