Sizce mevcut kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunlar nelerdir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sizce mevcut kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunlar nelerdir?"

Transkript

1 Forum Sosyal Güvenlik Reformu üzerindeki tartışmalar ve çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kıdem tazminatı uygulamasında da bir reform tasarısı hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi. Tasarı, diğer değişikliklerin yanı sıra bir Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulmasını da içeriyor. Sizce mevcut kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunlar nelerdir? Kıdem Tazminatı Fonu nun oluşturulması bu sorunların giderilmesine ne ölçüde katkı sağlayacaktır? 44

2 Kıdem Tazminatında Reform Zorunludur Nurettin ÖZDEBİR ANKARA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hükümetin açıklamış olduğu istihdam paketinde Kıdem Tazminatı Fonu nun yer almamış olması kanımızca önemli bir eksikliktir. Mevcut haliyle kıdem tazminatı uygulaması, hem işçilere amaçlanan korumayı tam olarak sağlamamakta hem de işverenlere altından kalkamayacakları bir yük getirmektedir. Sorunların temelinde yatan temel neden, kıdem tazminatının işçileri işten çıkarma durumunda doğan gelir kayıplarına karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Oysa bu koruma, işsizlik sigortasıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle, öncelikle kıdem tazminatı uygulamasının emeklilik, maluliyet ya da ölüm gibi durumlarla sınırlandırılması gerekmektedir. Kıdem tazminatının işsizlik sigortası gibi kullanılmasının getirdiği yükler nedeniyle birçok firma kıdem tazminatı yükümlülüğünden kurtulmak için işçileri bir yılını doldurmadan işten çıkarıp yeniden işe almaktadır. Bu uygulama, bir yandan işçi devrini hızlandırırken diğer yandan çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Kıdem tazminatının işsizlik sigortası gibi kullanılmasının getirdiği yükler nedeniyle birçok firma kıdem tazminatı yükümlülüğünden kurtulmak için işçileri bir yılını doldurmadan işten çıkarıp yeniden işe almaktadır. Bu uygulama, bir yandan işçi devrini hızlandırırken diğer yandan çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut haliyle kıdem tazminatı uygulaması, firmaların konjonktürdeki dalgalanmalara karşı esnekliklerini de zayıflatmaktadır. Ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde işçi çıkarmak zorunda kalan firmalar, ödenmesi gereken kıdem tazminatları yükü altında ezilmekte, finansal yapıları daha da zayıflamaktadır. Bu durumda birçok firma kıdem tazminatını ödememek için çeşitli yollara başvurmakta, böylece sonunda işçi ve işveren mahkemelik olmaktadır. Kıdem tazminatı uygulaması istihdam artışını da engellemektedir. İşlerin açıldığı dönemlerde birçok firma yeni işçi almayı mümkün olduğu kadar ertelemekte ve fazla mesaiye ağırlık vermektedir. Kıdem tazminatı yükleri, kayıtdışı istihdamı da teşvik etmektedir. Kanımızca, kıdem tazminatı fonunun kurulması bu sorunları ortadan kaldıracaktır. Fonun nasıl kurulacağı, kimlerce yönetileceği, fona yapılacak katkı oranının ne olacağı ve kazanılmış hakların nasıl korunacağı konularında bir görüş birliğini sağlamak ve işçi sendikalarının bazı haklı endişelerini giderecek çözümler üretmek mümkündür. Kanımızca tartışmalar olgunlaşmıştır. Mevcut uygulamadan işçiler ve işçi sendikaları da memnun değildir. Şimdi taraflar arasında diyalog zamanıdır. Hükümet, sorunu ertelemek yerine taraflar arasında diyalog zemini oluşturmalı ve sorunun çözümünü gündemine almalıdır. 45

3 Sorunun Çözümü Kıdem Tazminatı Fonu Oluşturulmasında Değil, Bugün Yüzde Elli Oranına Ulaştığı İddia Edilen Kayıtdışılıkla Mücadele Etmektedir Mustafa KUMLU TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI Sorunuzu yanıtlamadan evvel öncelikle belirtmekte fayda var, şu an için Kıdem Tazminatı Fonu na ilişkin olarak resmi kanallardan TÜRK-İŞ e ulaşmış herhangi bir tasarı taslağı bulunmamaktadır. Bilgimiz, gazetelerde yer alan açıklamalardan ve haberlerden ibarettir. Kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunların temelinde, bu hakkın herkes tarafından alınabilir bir hak olmadığı yönündeki tartışmalar yer almaktadır. Gerçekten de bugün için iş kanununa tabi olarak çalışan tüm işçiler kıdem tazminatını rahatça alıyor demek fazla iyimser olacaktır. Bir kısım işçiler fiilen kıdem tazminatlarını alamamaktadır. Bu bir gerçektir. Ama burada sorgulanması gereken kıdem tazminatının kendisi değil, onu alınamaz hale getiren ekonomik, sosyal şartlar ve özellikle denetimsizliğin yol açtığı kayıtdışılığa bağlı olarak gelişen örgütsüzlüktür. Yani konuyu biraz daha açarsak, bugün için örgütlü işyerlerinde kıdem tazminatı alınması sorun değildir. Bu işyerlerinde çalışan işçiler, yasal koşulları oluştuğunda kıdem tazminatlarını elde edebilmektedir. Ancak aynı işi yapan örgütsüz bir işyerinde çalışan işçiler yasadan doğan bu haklarını almakta zorluk çekmekte, çoğu defa da hak ettiklerinden daha azına razı olduklarında tazminatlarını alabilmektedirler. Kayıtdışı işyerlerinde ise zaten kıdem tazminatı ve sair yasal haklardan söz etmek hiç bir şekilde mümkün değildir. Demek ki aslında sorunun çözümü kıdem tazminatı fonu oluşturulmasında değil, bugün yüzde elli oranına ulaştığı iddia edilen kayıt dışılıkla mücadele etmektedir. Bu ise yaygın denetim ile mümkündür. Bizce, uygulamada görülen tazminat alamama sorununun temel sebeplerinden birisi budur. Kayıtdışı sorunu çözüldüğü ölçüde örgütlenmenin önündeki engeller azalacak, örgütlenme çoğaldıkça kıdem tazminatı alınabilir bir hak haline gelecektir. Yani kıdem tazminatını güvence altına almanın yolu kendi doğal mecrasında açılmış olacaktır. Bu nedenle kıdem tazminatını güvence altına almak adına fon kurma düşüncesi kolaycılıktır. Önce yetkili makamlar Kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunların temelinde, bu hakkın herkes tarafından alınabilir bir hak olmadığı yönündeki tartışmalar yer almaktadır. Bir kısım işçiler fiilen kıdem tazminatlarını alamamaktadır. Bu bir gerçektir. Ama burada sorgulanması gereken kıdem tazminatının kendisi değil, onu alınamaz hale getiren ekonomik, sosyal şartlar ve özellikle denetimsizliğin yol açtığı kayıtdışılığa bağlı olarak gelişen örgütsüzlüktür. yasanın kendilerine verdiği denetim ve takip yetkisini tam olarak kullanmalı, ısrarla kayıtdışılığı takip etmelidir. Kayıtdışı sektörle mücadele, denetimlerin sıklaştırılması ve özellikle işe yeni başlayan ve işten ayrılan kişilerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi, bu kişilerin yalnız olmadıklarının bilincine varmaları kanımızca sorunun çözümü için atılacak ciddi adımlardandır. Kıdem tazminatı kanundan doğan bir hak olup, herkes kanun hükümlerine uymakla mükelleftir. Bir işveren işe aldığı bir işçiye günü geldiğinde ve yasal şartları oluştuğunda kıdem tazminatı ödemekle mükellef olduğunu artık kabul etmelidir. Kıdem Tazminatı Fonu kurulması bizce özüne değindiğimiz bu sorunun esasına etkili olmayacaktır. Kayıt içinde bulunan, vergisini, sigortasını düzenli yatıran işverenden bu tazminat zaten alınmaktadır. Fon kurulduğunda muhatap yine bu işyerleri olacaktır. Kayıtdışı işyerleri zaten ne 46

4 vergi ödemektedir, ne de sigortalı işçi çalıştırmaktadır. O nedenle fon kurulması işçiye yeni bir hak getirmeyeceği gibi mevcut haklarından da geriye düşmesine sebep olacaktır. Örneğin, fon kurulduğunda müktesep haklar korunacaktır deniyor. Ama nasıl korunacağını kimse açıklayamıyor. Bir işyerinde çalışırken fon kapsamına giren bir işçi fon aracılığıyla kıdem tazminatına hak kazandığında, müktesep hak olarak korunduğu iddia edilen önceki çalışmalarına ilişkin olarak hak ettiği kıdem tazminatını nasıl alacaktır, bu belli değil. Bu dönem içerisinde işverenin ve işçinin fiziki koşullarında değişiklikler olması mümkündür. Acaba bu değişikliklerden kaynaklanan sorunların çözümü için nasıl bir yasal çerçeve hazırlanacaktır? Öte yandan fon kurulduğunda gerek önceki dönemden çalışması olanlar ve gerekse ilk defa çalışmaya başlayacak olanlar, sendikalaşmanın temelini oluşturan toplu sözleşme bağıtlanmasında, kıdem tazminatı maddesi koyabilecekler midir? Mevcut tasarıya göre sözleşme ile düzenleme yapılamıyor. Bu üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu. Yani neticede, müktesep hakların hukuken korunması aslında o kadar kolay da değil. Yine fonun işleyişi ile ilgili bir başka önemli husus, işçilerin asgari ücretli gösterilme hali ile nasıl mücadele edileceğidir. Bugün pek çok işveren aslında daha çok ücret ödemesine rağmen çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini asgari ücretten öde- mektedir. Aynı durum fona yapılacak kesinti için de geçerli olursa ne olacaktır? Bu durumda düşük prim yatırıldığı için işçinin ileride fondan alacağı tazminat miktarı da düşük olabilecektir. Bugün için işçi açtığı bir dava ile bordroda gösterildiğinden daha fazla ücret aldığını ispat ettiğinde tazminatını da bu fazlalık oranında alabilmektedir. Acaba aynı husus aktüeryal dengeler üzerine kurulacak fon için geçerli olabilecek midir? Ayrıca, fondan yararlanma 10 yıl gibi uzun bir süreye bağlanırsa acaba bu dönemin sonunda işçi eksik prim yatıran işverene bu eksikliği tamamlaması için dava açtığında, dava zaman aşımından nasıl kurtulacaktır? Kayıtdışı sorunu çözüldüğü ölçüde örgütlenmenin önündeki engeller azalacak, örgütlenme çoğaldıkça kıdem tazminatı alınabilir bir hak haline gelecektir. Bu nedenle kıdem tazminatını güvence altına almak adına fon kurma düşüncesi kolaycılıktır. Önce yetkili makamlar yasanın kendilerine verdiği denetim ve takip yetkisini tam olarak kullanmalı, ısrarla kayıtdışılığı takip etmelidir. Kıdem tazminatı fonu kurulması özü itibari ile hem işçinin ve hem de sendikaların aleyhine bir gelişmedir. Sonuçta bizce kıdem tazminatı fonu kurulması özü itibari ile hem işçinin ve hem de sendikaların aleyhine bir gelişmedir. Fon kurulması ile birlikte işçi çıkarma kolaylaşacaktır. İşveren, eğer işçi iş güvencesi kapsamında ise öngörülen dört aylık tazminatı ödemekle işçiden kurtulabilecektir. Yargıtay sekiz aylık tazminata hükmedilmesi için 15 yıldan fazla kıdem aramaktadır. Fon sayesinde bu ölçüde yıllanmış bir işçi bile rahatça işten çıkarılabilecektir. İş güvencesi hükümlerinin yeteri kadar koruyucu olmadığı, davaların uzun sürdüğü gerçeği de ortadayken fon kurulmasının işçiye bireysel olarak vereceği zarar tartışmasızdır. Öte yandan işyerlerinde sendikalaşma ve örgütlenme hareketlerinin öncü işçileri, çoğu zaman bu kıdemli işçilerden oluşmaktadır. Bu kötü niyetli işveren açısından bir taşla iki kuş demektir. Bu nedenle fon aynı zamanda sendikalaşmanın da önünde engeldir. 47

5 Kıdem Tazminatının Piyasalara Fon Yaratma Aracına Dönüştürülmesinin Kabul Edilmesi Olanaklı Değildir Öncelikle, reform adı altında gerçekleştirilen tüm uygulamaların, emek haklarını aşındıran ve ortadan kaldıran tasarımın bir parçası olduğunu saptamak gerekiyor. Kıdem tazminatı Fonunu da içeren ve İstihdam Paketi olarak Hükümet tarafından hazırlanan ve görüş almak üzere Konfederasyonumuza iletilen İstihdam Paketi içinde kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Süleyman ÇELEBİ DİSK GENEL BAŞKANI adlandırılan paketin reform niteliği de bu nedenle tartışmalı. Hükümet tarafından hazırlanan ve görüş almak üzere Konfederasyonumuza iletilen İstihdam Paketi içinde kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, izlenen tartışmalar konuyla ilgili yaklaşımlar ve eğilimler hakkında bilgi edinme olanağı sağlamaktadır. Kıdem tazminatı, ülkemiz koşullarına uygun olarak yerleşmiş, endüstri ilişkileri sistemimize özgü kurallarla biçimlenmiş ve kurumsallaşmış bir haktır. İşgücü maliyetini artıran ve firmaların rekabet esnekliğini engelleyen bir unsur olarak görülmek/ gösterilmek istenmesine karşın, emekçiler açısından, çok boyutlu bir anlamı vardır. Kıdem tazminatı, öncelikle ücrettir. Ertelenmiş bir ücret niteliği ile vazgeçilmezdir. Bir başka yanıyla kıdem tazminatı bir yıpranma tazminatıdır. Aynı zamanda işten çıkarmada caydırıcı yanıyla, iş güvencesinin bir aracıdır. Kıdem tazminatı, gelir kaybı yaşanan dönemler için bir gelir; emeklilikte bir ikramiyedir. Ancak, bir maliyet unsuruna indirgenmek yerine, önemsenmesi gereken bir başka özelliği, işçiyi işyerine bağlayan bir bağ; bir verimlilik unsuru olmasıdır. Tüm bu özelliklerinin dışında kıdem tazminatının en önemli niteliği, tarihsel süreç içinde emekçiler arasında benimsenmiş, içselleştirilmiş, vazgeçilmez bir kazanılmış hak olarak simgeleştirilmiş olmasıdır. Kıdem tazminatının işverenin mali sorumluluğu altında bir fondan karşılanması düşüncesi yeni değildir li yıllardan başlayarak, 2. Çalışma Meclisi (1954) ve 3. Çalışma Meclisinde ((1962) işverenlerce önerilmiştir ve 854 sayılı İş Yasalarında, 1975 yılında 1926 ve 1927 sayılı yasalarla yapılan değişiklikler sırasında kıdem tazminatının hesaplanmasında gün sayısı 30 güne yükseltilirken fon konusundaki tartışmalar yine gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler sonrasında, kıdem tazminatının bazı hallerde fondan karşılanacağı, fonun bir kamu kurumunda teşkil edileceği, özel sigorta şirketlerinde sigorta ettirilemeyeceği ve fon tesisi ile ilgili hususların kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Bu süre içinde Fon ile ilgili bir yasal düzenleme yapılamamış, ancak bu konu 8. Çalışma Meclisi (1984) ve Eylül 2004 tarihinde toplanan 9. Çalışma Meclisinin de gündemini oluşturmuştur. Bu kez, kıdem tazminatı konusunun bir fon oluşumu ile gündeme getirilmesi, 4447 sayılı Yasa ile işsizlik sigortasının düzenlenmesi ve 4857 sayılı İş Yasasında iş güvencesi ile hükümlere yer veril- Amaç, kıdem tazminatının işverenin yükümlülüğü olmaktan çıkartılması ve piyasalara fon sağlayacak bir kaynak olarak yeniden tasarlanmasıdır. Bu nedenle tartışmalar sırasında öne sürülen gerekçeler de farklılaşmıştır. Kıdem tazminatı, tümüyle bir karşılaştırılabilir üstünlük konusu olarak işletme maliyetleri açısından değerlendirilmekte ve tasfiye edilmek istenmektedir. 48

6 Gerçekte, kıdem tazminatı ile ilgili yaşanan temel sorun, işverenlerin bu yükümlülüklerinden kaçınma çabasıdır. Sorunun temelinde yatan neden, çalışma ilişkilerinde geçerli olan çağdaş ve evrensel değerlerin içselleştirilememesi ve emeğin kazanılmış haklarını reddeden bir tutumun sürdürülmesidir. mesine dayandırılmaktadır. Oysa, ne işsizlik yardımı ne de iş güvencesi ile ilgili yasa maddelerinin getirdiği güvence, kıdem tazminatının işlevini karşılamaya yeterli değildir. Kaldı ki, ILO nun 158 sayılı Sözleşmesi, iş güvencesi sağlayan kuralların uygulanması yanında, feshe karşı korunmada işverence ya da bir fondan tazminat ödenmesinin de benimsenebileceğini düzenlemektedir. Ancak bugün gelinen noktada, tartışmalar bu boyuttaki değerlendirmelerin dışına taşınmıştır. Amaç, kıdem tazminatının işverenin yükümlülüğü olmaktan çıkartılması ve piyasalara fon sağlayacak bir kaynak olarak yeniden tasarlanmasıdır. Bu nedenle tartışmalar sırasında öne sürülen gerekçeler de farklılaşmıştır. Bir yandan, kıdem tazminatına hak kazanma, kıdem tazminatının hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili koşullar değiştirilirken, geçen dönemde gündeme getirilen fon tasarımı ile ilgili koşullar ve kurallar da değiştirilerek, Kıdem Tazminatı Fonuna yeni bir biçim ve içerik verilmek istenmektedir. Kıdem tazminatı, tümüyle bir karşılaştırılabilir üstünlük konusu olarak işletme maliyetleri açısından değerlendirilmekte ve tasfiye edilmek istenmektedir. Başlangıçta devlet tarafından yönetilecek kamusal bir fon oluşumu gündeme getirilirken, şu andaki tartışmaların odağına bireysel sigortacılık kapsamında değerlendirilecek ve kıdem tazminatını ölüm ve emeklilik ödeneğine indirgeyecek bir model yerleştirilmek istenmektedir. Bu durumda, işveren ya da işletme tüm sorumluluklarından arındırılarak, kıdem tazminatı fonu özel fon şirketlerine aktarılacak, bir emek hakkı olan kıdem tazminatı özelleştirilmiş bir alanda piyasanın belirsizliğine terk edilecektir. Konuyla ilgili tasarımlar sonucu ortaya çıkan modelle, 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşulları da yadsınmaktadır. Fon uygulaması ile başkalaştırılmış bir kıdem tazminatı oluşturulmak istenmektedir. Kıdem tazminatının işveren yükümlülüğü ve işverenin kişisel / kurumsal sorumluluğu olmaktan çıkartılması, gerçekte bugün ortalama 8 yıl olan kıdem süresinin, giderek insanca sınırları zorlayan bir düşüşle azalmasına neden olacaktır. Her reform tasarımının dayandırıldığı meşruiyet ve kabul görme çabasının gerekçesi olan kazanılmış hakların korunması ile ilgili açıklamalar, bu konuda da inandırıcı ve yeterli olmaktan uzaktır. Gerçekte, kıdem tazminatı ile ilgili yaşanan temel sorun, işverenlerin bu yükümlülüklerinden kaçınma çabasıdır. Bu çaba kimi kez, gerçek olmayan iflas ve muvazaalı işyeri devirlerine bile neden olmaktadır. Sorunun temelinde yatan neden, çalışma ilişkilerinde geçerli olan çağdaş ve evrensel değerlerin içselleştirilememesi ve emeğin kazanılmış haklarını reddeden bir tutumun sürdürülmesidir. Sonuç olarak, kıdem tazminatı fonu ile ilgili tartışmalar, konuyla ilgili somut tasarımlar henüz tarafımıza iletilmediğinden, bu aşamada soyut değerlendirmelerdir. Ancak, kıdem tazminatının işveren yükümlülüğünden arındırılarak, piyasalara fon yaratmanın bir aracına dönüştürülmesinin kabul edilmesi olanaklı değildir. Devlet tarafından işletilen; fonun başka amaçla kullanımını yasaklayan; işverenin fonla ilgili yükümlülüklerini sorumluluk temelinde tanımlayan; bugün çalışanların ve gelecekte çalışmasını sürdürecek olan emekçilerin kıdem tazminatı hakkını güvenceye alan, bir Kıdem Tazminatı Garanti Fonu, bu kapsamda görüşülebilir bir düzenleme olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, kıdem tazminatı Türkiye de tüm emekçilerin bilinçli bir biçimde farkında olduğu ve korumaya hazır ve kararlı olduğu belki de tek haktır. Bu nedenle bu duyarlılığın gözetilmesi, yerinde bir yaklaşım olacaktır. 49

7 Kıdem Tazminatının Uygulanmasında Yaşanan Sorunları Kısaca Özetlersek; Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarını Ayrı Kategorilerde Değerlendirmek Gerekir Salim USLU HAK-İŞ GENEL BAŞKANI Kıdem tazminatı, ilk olarak 1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu ile hukukumuza dahil edilmiş ve o günden günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğrayarak uygulama alanında kalmıştır. Bütün bu süreçte uğradığı değişiklikleri ve bunların gerekçelerine girmeden bugün geldiğimiz noktada kıdem tazminatının uygulanmasında yaşanan sorunları kısaca özetlersek; kamu ve özel sektör çalışanlarını ayrı kategorilerde değerlendirmek gerekir. Kıdem tazminatı ölüm, erkek ise askere gitme ve kadın ise evlenme durumunda ancak ödenebilmektedir. Bu şartlara bakıldığında ise bunların yerine getirilmesinde iyi niyetli veya kötü niyetli olarak her zaman aksamaların yaşanabileceği görülmektedir. Birinci kategoride devlet memurları ve diğer kamu işçileri yer almaktadır. Bu grup içindeki devlet memurları bilindiği üzere emekli olurken emekli ikramiyesi adı altında kıdem tazminatı benzeri ikramiyeyi almaktadır. Kamuda çalışan işçiler de yine büyük bir yüzde ile emekli olurken kıdem tazminatlarını almaktadır. Bu kategorinin bu yönden bir sorun yaşadığını söylemek doğru olmayacaktır. İkinci kategori ise özel sektörde çalışan işçilerdir. Bunların büyük bir kısmı ise kıdem tazminatı haklarını çeşitli nedenlerle alamamaktadırlar. İş mahkemelerindeki davaların yüzde 85 ini kıdem tazminatı alacakları oluşturmaktadır. Ayrıca kıdem tazminatının ödenmesi de Kanunda belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Kıdem tazminatı ölüm, erkek ise askere gitme ve kadın ise evlenme durumunda ancak ödenebilmektedir. Bu şartlara bakıldığında ise bunların yerine getirilmesinde iyi niyetli veya kötü niyetli olarak her zaman aksamaların yaşanabileceği görülmektedir. İşverenlerin kıdem tazminatını ödemeyi göze aldığında iş sözleşmelerini bitirme hakları olduğu halde, özellikle belli bir kıdem yılını doldurmuş işçilerin iş sözleşmelerini bitirmek için kıdem tazminatı hakkından vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu ise yaşanan hizmet yıllarının tekrar geri gelemeyeceği gerçeği karşısında işçilerin böyle bir iradi hareket göstermelerinin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu durum aynı zamanda işçilerin pazarlık güçlerini de zayıflatmaktadır. İşletmeler açısından bakıldığında da bilhassa toplu ödemeler söz konusu olduğunda ciddi finansman zorluklarını getirdiğini görmekteyiz. Ayrıca daha küçük sermayeli KOBİ lerde ise bu sorun katlanarak büyümektedir. Dolayısıyla kıdem tazminatı uygulamasının hem işçi hem de işveren açısından bazı sorunlu alanları bulunmaktadır. 50

8 Günümüzde bütün eksikliklerine rağmen iş güvenliği ve işsizlik sigortası ile ilgili düzenlemelerin yapılmış olması karşısında artık kıdem tazminatı fonunun oluşması için daha uygun bir ortamın bulunduğu kanaatindeyiz. Bizler fonun oluşmasından yana politikalar izlemeyi eskiden beri benimsemiş bulunuyoruz. Kıdem tazminatı fonu oluşturulması ise aslında 1475 sayılı İş Kanununun 14/son fıkrasında 1975 yılından beri bekleyen bir meseledir. Günümüzde bütün eksikliklerine rağmen iş güvenliği ve işsizlik sigortası ile ilgili düzenlemelerin yapılmış olması karşısında artık kıdem tazminatı fonunun oluşması için daha uygun bir ortamın bulunduğu kanaatindeyiz. Bizler fonun oluşmasından yana politikalar izlemeyi eskiden beri benimsemiş bulunuyoruz. Aslında 4857 sayılı İş Kanununun hazırlık çalışmaları sırasında 9 kişilik bilim heyeti tarafından da önerilen ve taslağı hazırlanmış bir Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı mevcuttur. Bu taslak üzerinde yapılacak ufak tefek değişikliklerle bu mesele çözümlenebilir. Kıdem tazminatı fonunun kurulması ile yukarıda bahsettiğimiz sorunların önemli bir kısmı ortadan kalkacaktır. Ayrıca oluşacak fonun iyi nemalanması halinde işverenlerin de fona aktaracakları prim miktarları zaman içinde gittikçe düşecektir. Bu halde en büyük eleştiri; işveren- lerin işçilerin iş sözleşmelerini daha kolay fesih edeceği varsayımına dayanmaktadır. Oysa 4857 sayılı iş kanunundaki iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin referansı olan 158 sayılı ILO sözleşmelerine daha uygun hale gelmesi ve mahkemelerin bu hükümleri eksiksiz uygulamaları ile varsayıldığı kadar kötü sonuçların çıkacağına inanmıyoruz. Kaldı ki bugün de işverenlerin elinde bu tazminatı ödemekten kaçınacağı veya suiistimal edeceği imkanlar mevcuttur. Buradaki tek sorun uzun yıllar aynı işyerinde çalışan işçilerin birikmiş kıdem tazminatlarının işverende kalmasının rantı sebebiyle adeta bu işçiler için ödenen ücretlerin finansmanının kendiliğinden karşılanması sonucu ortadan kalkacaktır. Bu da bu işçilerin iş sözleşmesinin feshinde aleyhine bir durum yaratabilir. Ancak bu kadar uzun süre aynı iş yerinde kalabilmiş bir işçinin gerek hal ve davranışları ve gerekse iş ile ilgili ehliyetinin artmış olması karşısında bu mahzurun da fazla etkili olması beklenemez. Diğer tüm durumlarda ise kıdem tazminatı fonu müspet sonuç verecektir. Ayrıca 158 sayılı ILO sözleşmesinin 12. maddesi de bu uygulamayı desteklemektedir. Bir de işveren açısından bakıldığında ayda ödenecek küçük primlerin kendisine önemli bir finansman sorunu yaratmayacağı buna mukabil işçi açısından bakıldığında da sonunda mutlaka alacağı önemli bir birikimin cazibesi karşısında kaçak çalışmanın azalmasına müspet katkı yapacaktır. HAK- İŞ olarak oluşturulacak ve bizim de katkı vereceğimiz bir Kıdem Tazminatı Fonunun mevcut uygulamalardan daha rasyonel ve olumlu olacağını düşünmekteyiz. Buradaki tek sorun uzun yıllar aynı işyerinde çalışan işçilerin birikmiş kıdem tazminatlarının işverende kalmasının rantı sebebiyle adeta bu işçiler için ödenen ücretlerin finansmanının kendiliğinden karşılanması sonucu ortadan kalkacaktır. Bu da bu işçilerin iş sözleşmesinin feshinde aleyhine bir durum yaratabilir. 51

9 Yürürlükteki Kıdem Tazminatı Düzeninin Sağladığı, Sadece Kayıtlı Olarak Çalışan Nispeten Küçük Bir Kesime Yönelik Potansiyel Bir Korumadan İbarettir Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ ve İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ Mevcut rejimdeki anlamıyla kıdem tazminatı, çalışanlar ya da ailelerinin karşılaşılabilecekleri geçici ve sürekli olmak üzere iki tür gelir kaybı riskine karşı kısmi bir koruma sağlayan ve söz konusu gelir kayıplarını bir ölçüde telafi etmelerine izin veren bir toplu ödeme mekanizması olarak görülebilir. Maluliyet veya vefat gibi nedenler işçinin arzusu ve kontrolü dışında, öngörülebilir olmaksızın gerçekleşen ve sürekli bir gelir kaybına yol açan durumlar iken, yaşlanmaya bağlı olarak çalışma hayatını bitirmek (ya da emekli olmak) yine sürekli bir gelir kaybı anlamına gelen ancak öngörülebilen/planlanabilen bir durumdur. Kimi zaman geçici gelir kayıpları ise işten çıkarılmaya bağlı olarak yaşanmakta ve kimi zaman bu risk tümüyle çalışanın arzusu/kontrolü dışında ve eylemlerinden bağımsız olarak gerçekleşmektedir. İşyerinin ekonomik kriz yüzünden kapanması ya da küçülmesi, işyerinde teknolojik değişmeye bağlı olarak yeniden yapılanma gibi nedenlerle işten çıkartılma, işçinin isteğine ya da eylemlerine bağlı olmaksızın (ancak yeni bir iş bulmasına kadar ister istemez karşılaşacağı) geçici bir gelir kaybı yaratmaktadır. Kıdem tazminatı, çalışanı karşılaşabileceği ister geçici, ister sürekli, her iki tür gelir kaybı riskine karşı da koruyan, ancak primleri çalışan tarafından ödenmemiş bir sigorta işlevi yüklenmektedir. Öte yandan, sözü edilen türdeki geçici gelir kayıplarının önemli bir bölümü, işverenler açısından da bir riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan kayıplardır. Gerçekten de, gerek firmanın tek başına yaşadığı, gerekse sektörel ya da ulusal düzeyde yaşanan ekonomik daralmadan kaynaklanan krizler tanım gereği, gelişi yeterince erkenden kestirilemeyen, dolayısıyla belirsizlikten kaynaklanan risklerdir. Böyle bir riskin gerçekleşmesi durumunda firmanın krizi atlatabilmek için atması gereken en rasyonel adım, üretimi, talepteki düşüşe paralel biçimde kısarak, bordro maliyetleri de dahil olmak üzere maliyetleri düşürecek bir yeniden yapılanmaya gitmesidir. Ancak bordro yükünden tasarruf ihtiyacı tipik olarak işten çıkartmalarla karşılanabile- Kıdem tazminatı, çalışanı karşılaşabileceği ister geçici, ister sürekli, her iki tür gelir kaybı riskine karşı da koruyan, ancak primleri çalışan tarafından ödenmemiş bir sigorta işlevi yüklenmektedir. ceğinden ve bu da kayıtlı işçi çalıştıran firmalar açısından ek bir tazminat yükü anlamına geldiğinden, mevcut kıdem tazminatı yasası firmaların krizlerle mücadelesi önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle krizler, hem firmalar hem de çalışanlar için risk yaratmakta ancak mevcut kıdem tazminatı rejimi bu riske karşı sadece (kayıtlı) çalışanları kapsayan asimetrik bir koruma sunmaktadır. Dahası bu korumanın bizatihi kendisi, zaten zor duruma düşen firmaları bir de kıdem tazminatı yükü altına sokarak karşılaştıkları riskin boyutlarını artırmaktadır. Özetle, mevcut yapısıyla Türkiye deki kıdem tazminatı mevzuatı, çalışanları geçici ve sürekli olmak üzere iki tür gelir kaybı riskine karşı korumaya yönelik, ancak fiili kapsamı ve etkinliği çok kısıtlı bir düzenlemedir. Kayıtlı olarak çalıştığı halde, sağlanacağı var sayılan bu korumadan çeşitli nedenlerle yararlanamayanlar bir yana; kayıtsız istihdam edilen çoğunluk açısından böyle bir koruma beklentisi bile mevcut değildir. Bu yönüyle, yürürlükteki kıdem tazminatı düzeninin sağladığı, sadece kayıtlı olarak çalışan nispeten küçük bir kesime yönelik potansiyel bir korumadan ibarettir. Bu yüzden de yasalara saygılı biçimde kayıtlı işçi çalıştıran firmaların sadece kayıtsız işçi çalıştıran rakipleriyle rekabet gücünü değil, aynı zamanda; 52

10 Bir Kıdem Tazminatı Fonu nun (KTF) kurulması bir yandan, işçi kesiminin önemle üzerinde durduğu bu ihtiyacı karşılarken, bir yandan da işverenleri ekonomik kriz gibi planlanamayan ya da yeniden yapılanma gibi planlanabilen durumlarda karşılaşabilecekleri toplu kıdem tazminatı ödeme yükünden kurtarıp, bu toplu ödemeleri zamana yaymalarını sağlayacak bir düzenleme olacaktır. 1) ekonomik krizlerle mücadele yeteneğini ve 2) yeni teknolojilere yatırım yaparak yeniden yapılanma ve emek verimliliğini artırma heveslerini zaafa uğratmakta, bu firmaları adeta cezalandırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, mevcut düzenin emek piyasasının işleyişini bozmak suretiyle sadece tek tek işverenlere değil ülke ekonomisine de ağır bir yük getirdiği; buna karşın fiilen sağladığı korumanın, yararlanabilenlerin sınırlılığına paralel olarak çok küçük kaldığı açıktır. Bu düzenden yararlanma potansiyeli olan kayıtlı ve sendikalı kesimin artık işsizlik sigortasından yararlanabilir duruma geldiği de göz önüne alındığında, yasalara uygun çalışan firmaların (ve Türkiye ekonomisinin) daha da ağırlaşan bu yükü, herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin karşılamayı sürdürmesini istemek savunulamaz hale gelmektedir. Gerçekten de, işsizlik sigortası fonunun 2002 yılından itibaren faaliyete geçmesi ile yukarıda sözü edilen türde geçici gelir kayıplarına karşı benzer bir işlevi üstlenecek bir alternatif yaratılmıştır. Yine de, kayıt dışılığın yaygınlığına bağlı olarak fiilen korunan kesimin küçük kalması ve yine bu kesime yönelik olarak işsizlik sigortasının da devreye girmiş olmasının, kıdem tazminatını tümüyle işlevsiz hale getirdiği de söylenemez. Gerçekten de, emeklilik gibi öngörülebilen ya da maluliyet veya vefat gibi öngörülemeyen ama sürekli gelir kayıplarına karşı toplu ödeme sağlayan, kıdem tazminatı dışında bir mekanizma mevcut değildir. Türk mevzuatında kıdem tazminatı alacağının öncelikli alacaklar arasında yer almamasının da katkısıyla, pek çok işçinin, yasal bir hak olan kıdem tazminatından fiilen yararlanamadıkları da bir gerçektir. Bir Kıdem Tazminatı Fonu nun (KTF) kurulması bir yandan, işçi kesiminin önemle üzerinde durduğu bu ihtiyacı karşılarken, bir yandan da işverenleri ekonomik kriz gibi planlanamayan ya da yeniden yapılanma gibi planlanabilen durumlarda karşılaşabilecekleri toplu kıdem tazminatı ödeme yükünden kurtarıp, bu toplu ödemeleri zamana yaymalarını sağlayacak bir düzenleme olacaktır. Gerçekten de işverenler açısından bakıldığında, mevcut kıdem tazminatı düzenlemeleri altında bütün personelini kayıtlı olarak çalıştıran her firmanın, yıllara göre değişen ve tam olarak ne zaman artacağı önceden kestirilemeyen bir kıdem tazminatı yükü ile karşılaştığı görülmektedir. Emekli olacak çalışanlara yapılması gereken ve zaman içinde nispeten istikrarlı seyretmesi beklenen toplu ödemelerin yanı sıra, kimi zaman koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan toplu işten çıkarma ihtiyacı birçok firmayı ağır tazminat bedelleri ile yasalara uymamak arasında bir tercih yapmaya zorlamaktadır. Mevcut rejimde tanımlanan biçimiyle kıdem tazminatı yükümlülükleri, özellikle ekonomik krizler sırasında pek çok işverenin ödeme güçlüğü içine düşmesine sebep olmuştur. Kıdem tazminatı yükümlülüklerini hafifletmek isteyen kimi işverenlerin, sırf bu yüzden işçi devrini artırmayı seçtiği de bilinmektedir. Türk mevzuatında kıdem tazminatı alacağının öncelikli alacaklar arasında yer almamasının da katkısıyla, pek çok işçinin, yasal bir hak olan kıdem tazminatından fiilen yararlanamadıkları da bir gerçektir. Bu durumda, ekonomik kriz gibi kendi kontrolü dışındaki nedenlerle sıkıntıya düşen firmaların da, bu süreçte işini kaybedecek işçilerin de mağdur olmalarını önleyecek bir çözüm, yıldan yıla değişen ve önceden kestirilemez miktarlarda ödemeler gerektiren kıdem tazminatı riskine karşı bir sigorta mekanizmasının yaratılmasıdır. Türkiye de 1971 yılından bu yana tartışılsa da bir türlü hayata geçirilemeyen KTF fikri, yukarıda ele alınan sakıncaları, not edilen kaygıları göz ardı etmeksizin bertaraf etmeyi sağlayacak bir çerçeve sunmaktadır. Gerçekten de, uygun bir kurumsal altyapı içinde akıllıca seçilmiş parametrelere tabi olarak çalıştırılacak bir fonun, bütün tarafların kazanmasını sağlaması mümkündür. Ancak bir KTF nun kurulması öncesinde karar verilmesi gereken iki kritik soru vardır. Bunlardan birincisi, fonun kimin tarafından işletileceği ya da kurumsal yapı sorusudur. İkinci soru ise, parametrelerin seçimi sorusudur. Seçilmesi gereken parametreler katkı miktarı (ya da prim oranı); çalışanların fondan çekim yapma hakkını kazanması için geçmesi gereken asgari süre ve fonda biriken tutarların getiri 53

11 oranıdır, ki çalışanların belirlenen süre sonunda çekebilecekleri miktar da bu parametreler tarafından belirlenir. Bilindiği gibi son istihdam paketinin hazırlanmasından önce tartışılmakta olan KTF tasarısı taslağı devletçe işletilecek bir fon öngörmüştür.* Böyle bir kurumsal yapıda, parametreleri belirlerken düşünülmesi gereken iki kısıt vardır. Birinci kısıt, fondan yapılacak ödemelerin prim gelirlerinin çok üstünde olmaması, dolayısıyla Hazine ye ciddi bir ek yük getirmemesidir. İkinci kısıt ise, fona yapılacak katkı miktarını belirleyecek olan prim oranlarını çok yüksek tutarak kayıtlı istihdamın zaten yüksek olan maliyetlerini artırmamaktır. Bu çerçevede hemen not edilmesi gereken husus; anılan tasarı taslağında zikredilen prime esas kazancın yüzde 3 üne denk gelen bir prim oranı ile çalışacak bir fonun taslakta öngörülen 10 yıldan önce çekim yapmama koşuluna rağmen çalışanlara mevcut kıdem tazminatı rejiminde öngörülen tutarlarda ödeme yapması ancak Hazine den büyük ve zaman içinde artan miktarlarda yapılacak transferlerle mümkündür. Bir başka deyişle, bu tasarı taslağı yukarıda sözü edilen birinci kısıt ile uyumlu değildir. Öte yandan, çalışan- Kıdem Tazminatı Fonu nun kurulması öncesinde karar verilmesi gereken iki kritik soru vardır. Bunlardan birincisi, fonun kimin tarafından işletileceği ya da kurumsal yapı sorusudur. İkinci soru ise, parametrelerin seçimi sorusudur. lara mevcut kıdem tazminatı rejiminde öngörülen tutarlarda ödeme yapacak bir fonun yüzde 3 ten daha yüksek bir prim oranı ile çalışması zorunludur ki bu da yukarıda anılan ikinci kısıtın ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Buraya kadarki tartışma ışığında, mevcut kıdem tazminatı rejiminin, çalışanların aylık kazançları üzerinden alınmak üzere bir yasa yoluyla ve ikinci kısıtı da gözetecek şekilde belirlenmiş bir oranda kesilecek primlerin, yine yasayla belirlenmiş bir süre boyunca (çekilmeksizin) birikmesi ve bireysel emeklilik sistemi mevzuatı çerçevesinde çalışan şirketler eliyle değerlendirilmesi esasına dayalı bir fon sistemi ile değiştirilmesinin ciddi avantajları olacağı açıktır. Yukarıda sözü edildiği gibi, çalışan ve işverenlerin karşılaştığı risklerin daha simetrik olarak paylaşılmasını sağlamanın yanı sıra, çalışanın kıdem tazminatını hak etme koşullarının tek bir Mevcut kıdem tazminatı rejiminin, çalışanların aylık kazançları üzerinden alınmak üzere bir yasa yoluyla ve ikinci kısıtı da gözetecek şekilde belirlenmiş bir oranda kesilecek primlerin, yine yasayla belirlenmiş bir süre boyunca (çekilmeksizin) birikmesi ve bireysel emeklilik sistemi mevzuatı çerçevesinde çalışan şirketler eliyle değerlendirilmesi esasına dayalı bir fon sistemi ile değiştirilmesinin ciddi avantajları olacağı açıktır. işveren için çalıştığı süreden bağımsız hale getirilmesi, hak edilen tazminatın alınması için işveren onay ya da rızasına gerek kalmayacak olması gibi avantajlar da bunlar arasında sayılabilir. Dolayısıyla son istihdam paketinde bu yönde atılması öngörülen adım prensipte doğru yönde atılmış bir adım olacaktır. Ancak daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabilmek için, yasalaştırılması planlanan prim oranı ve asgari çekim sürelerinin, bu süreleri uzatmak üzere sağlanabilecek vergi indirimi benzeri teşviklerin de açıklanması gereklidir. Bugün itibarıyla, istihdam paketine dahil edilecek KTF prim oranı belirsizdir ve bu oran ile ilgili tartışma sürecinin bir an önce başlatılmasında yarar vardır. Gündemdeki istihdam paketinde yer alan KTF düzenlemelerine ilişkin taslak metinlerin en önemli eksiği ise çekime izin verilecek asgari süre konusunda karar alma gereğinin tümüyle ihmal edilmiş olmasıdır. Metinlerde prim oranı ile ilgili bir madde yer almış; ancak bu oranın daha sonra belirleneceğinden hareketle, herhangi bir rakam telaffuz edilmesi yerine bir boşluk bırakılmıştır. Öte yandan, çekime izin verilecek asgari süre konusunda içi daha sonra doldurulacak bir madde yer bile almamaktadır. Çalışanların çekebilecekleri miktarın özellikle sürekli gelir kaybı durumunda ne olacağına ya da bu konuda asgari bir tutarın garanti edilip edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeler yapılıp yapılamayacağı gibi konuların da bir an önce uzmanların ve kamuoyunun tartışmasına açılmasında büyük yarar vardır. Sonuç olarak, istihdam paketinde sözü edildiği gibi özel sektör eliyle işletilecek bir KTF fikri Türkiye emek piyasasında çok ihtiyaç duyulan esnekliği artırmaya yönelik olan ve prensipte son derece olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir. Ancak taslakta yer alan bu fikrin içinin doldurulması; bu amaçla da, tasarlanan parametrik ve kurumsal düzenlemelerin ayrıntılarının tartışmaya açılması gereklidir. * Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı (9. Çalışma Meclisi ne Sunulan Metin), Genel Yayın No. 118, Ankara: TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 54

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 17 rasit ulubey:layout 1 11/9/10 3:21 PM Page 221 ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ Ücret garanti fonu ilk olarak 22.05.2003

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam 8 Ağustos 2012 Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler Genel Görünüm 1. Kıdem

Detaylı

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Konu: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması. Özet: İşsizlik Sigortası Kanunu nun ek 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/162 Ref: 4/162

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/162 Ref: 4/162 SİRKÜLER İstanbul, 29.08.2016 Sayı: 2016/162 Ref: 4/162 Konu: ZORUNLU BES KATKI PAYI ÖDENMESİNE DAİR DÜZENLEMEYİ İÇEREN 6740 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU ELİF ERDEM İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Hükümetin, programına aldığı ve 2012 Ocak ayına kadar yasalaştırmayı düşündüğü Kıdem Tazminatı Fonu yasalaşırsa en önemli kriter fona ödenecek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sayı : 2016 / 42 Tarih : 30.11.2016 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik

Detaylı

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması There are no translations available. Sirküler No: 2016-106 Sirküler Tarihi: 26.12.2016 Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Bilindiği gibi; 01.01.2017

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ 2016/26 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Sayı : 87838906/309/482 Konu : Altın Bedelleri Tarih: 22/06/2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

2 İş ilişkisinin sona ermesi taraflardan birinin bu ilişkiyi sürdürmeyi istememesini ifade eder. Uygulamada iş ilişkisi farklı nedenlerle bitebilmekte

2 İş ilişkisinin sona ermesi taraflardan birinin bu ilişkiyi sürdürmeyi istememesini ifade eder. Uygulamada iş ilişkisi farklı nedenlerle bitebilmekte 1 İKALE YOLUYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE KIDEM TAZMİNATINDA STOPAJ UYGULAMASI 1. KONU 4857 sayılı İş Yasası, iş sözleşmesinin feshini detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Yasanın 17. ile 29.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Sirküler No : 2016-106 Sirküler Tarihi : 26.12.2016 Konu : Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Bilindiği gibi; 01.01.2017 tarihinden itibaren Türk

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/352 Karar No. 2009/12165 Tarihi: 30.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Devlete tarafından kendi rızası dışında işten çıkartılmış ya da haklı sebeplerle işten ayrılmış oluşan kayıpların telafisi için ödenen maaştır.

Devlete tarafından kendi rızası dışında işten çıkartılmış ya da haklı sebeplerle işten ayrılmış oluşan kayıpların telafisi için ödenen maaştır. İşsizlik Maaşı Devlete tarafından kendi rızası dışında işten çıkartılmış ya da haklı sebeplerle işten ayrılmış oluşan kayıpların telafisi için ödenen maaştır. - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı