ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ"

Transkript

1 ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRETENİN BEDEN DİLİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Gülce ORAN Ecemgül SATAŞ DANIŞAN ÖĞRETEN: esude GÜLER İZİR 2017

2

3 İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ... 3 AAÇ İLETİŞİ SÖZLÜ İLETİŞİ SÖZSÜZ İLETİŞİ BEDEN DİLİ EĞİTİ VE ÖĞRETİ EĞİTİ VE ÖĞRETİDE İLETİŞİİN ÖNEİ VE GEREĞİ BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÖĞRETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖĞRETENİN BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÜZERİNE ETKİSİ BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞA A. Beden dilini kullanma becerisi B. Empati Becerisi C. İmaj Yönetimi Becerisi D. Etkili İletişim Becerisi E. Şimdi ve Burada Etkisi ÖNERİLER EKLER:... 13

4 GİRİŞ İletişim en genel tanımıyla kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi; duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. İletişim, okulda edindiğiniz, sizi siz yapan ya da geçiminizi kazanmanızı sağlayan beceriler kadar önemli olan bir temel yaşam becerisidir (ckay, Davis, Fanning,1995). İletişim kurma yeteneğiniz, büyük oranda, kişisel mutluluğunuzun belirleyicisidir (ckay, Davis, Fanning,1995). İletişim sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü iletişimde kişiler duygularını sözcüklerle dile getirirken, sözsüz iletişim bu sözcükleri destekler hatta onlara daha güçlü bir anlam katarak değerini arttırır. İletişim becerisinin iyi olması sözlü ve sözsüz iletişimin birbiriyle ahenk içerisinde olmasıyla ölçülebilir. Hatta sözsüz iletişimin, sözlü iletişimden daha etkili olabileceğini, iletişimin çok büyük bir oranını oluşturduğunu söylersek abartmış olmayız. Sözsüz olarak iki şekilde iletişim kurarsınız: (1)Beden hareketleriyle, örneğin yüz ifadeleri, el kol hareketleri ve duruş, (2) uzamsal ilişkilerle, örneğin diğer kişiyle aranıza koyduğunuz uzaklık.(ckay, Davis, Fanning, 1995) Yüz yüze iletişimde, sözleriniz iletişimin algılanan etkisinin yüzde 7 sini oluşturur. Ses tonunuzun etkisi de yüzde 38 dir ama sözel olmayan sinyalleriniz yüzde 55 le aslan payını alır.(james, 2008) Sözsüz iletişimin büyük bir bölümünü oluşturan beden dili sözsüz iletişim etkisinin çoğunluğunu oluşturur. Kullanılan kelimelerin değişken olmasına karşı bedensel tepkiler kendiliğindendir ve doğaldır. Bu sebeple kendiliğinden oluşan tepkiler karşıdaki kişiye daha samimi bilgiler aktarır. Beden dilinin sözlerle örtüşmediği durumlarda, çoğunlukla beden dilinin ortaya koyduğu anlam kabul edilir. Örneğin bir arkadaşınıza iyi misin? diye sorduğunuzda aldığınız cevap iyiyim olmasına rağmen, arkadaşınızın agresif jest ve mimikleriyle (çatık kaş, asık surat, vb.) aslında iyi olmadığı mesajını algılarsınız. Beden dilinin büyük önem taşıdığı yerlerden bir tanesi de eğitimdir. Özellikle eğitim ortamında aktif iletişimin sağlanmasına öncülük eden öğretmenlerin, beden dilini bilinçli bir şekilde kullanması ve öğrencilerin bu dilin sinyallerini çözebilmesine fırsat tanıması gerekmektedir.(habacı İ., Ürker, Bulut, Atıcı, Habacı Z., 2013). Sözlerden çok beden dilinin davranışta etkin olduğu düşünüldüğünde gençlerin öğretmenlerin beden dilini nasıl algıladıkları ve yorumladıkları öğretmenin bu konudaki tutumu çok önemlidir. Başta öğrenciler olmak üzere insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmek için öncelikli olarak öğretmen, kendisini anlamalı ve öğrencilerin davranışlarını kendi davranışları ile birlikte değerlendirebilmelidir.(habacı İ., Ürker, Bulut, Atıcı, Habacı Z., 2013). Bu noktada, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, öğrencinin beden dilini anlamada ve kendi beden dilini etkin kullanmada bilgi sahibi olması önem arz etmektedir.(habacı İ., Ürker, Bulut, Atıcı, Habacı Z., 2013). Çünkü dersin anlatımı esnasında öğretmen beden diliyle öğrenciye birçok mesaj iletecektir. Bu mesajların doğru algılanması öğretmenin beden dilini etkili ve bilinçli kullanmasıyla olacaktır. Bedenimizi dik ve canlı tutmamızın yanı sıra beden dilimizin en belirgin ve en keskin anlamları yüzümüzdedir. (Baltaş Z., Baltaş A., 2000) Yani öğretmenin jest ve mimikleri, öğrencinin dersi anlamasında etkilidir. Bu nedenle öğrencilerin birçok öğretmene karşı farklı tutumlar sergilemesi sözcüklerin yanı sıra beden diliyle ilgilidir. Bireysel farklılıkları göz önüne aldığımızda tabii ki her öğretmenin aynı davranışı, aynı benden dilini sergilemesi beklenmemektedir. Aynı şekilde öğrencilerin de bireysel farklılıkları göz önüne alındığında öğretmenin beden dilini etkili kullanması daha da önemli hale gelmektedir. Ne kadar bireysel farklılıklardan söz etsek de bireylerin ortak tepkiler verdikleri durumlar bulunmaktadır. Bu ortak payda, düşündüğümüzden daha da fazladır. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin tepki verdikleri ya da hoşlandıkları ortak beden dili ve davranış stillerinin olduğunu (o döneme kadar fazlaca

5 öğretmenle karşılaştıkları düşünüldüğünde) rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple araştırmamızı özellikle ergenlik döneminde olan gençler üzerinde gerçekleştirmek istedik. AAÇ Bu araştırmanın amacı, eğitim ve öğretimin daha verimli olabilmesi açısından öğretmenlerin beden dilinin öğrenciler üzerinde ne tür etkileri olduğu, bu etkilerin tarafların davranışlarını ve sözlerini nasıl yönlendirdiği, derse olan ilgilerini, öğretmen açısından sınıf yönetiminin daha sağlıklı nasıl sürdürülebileceği hakkında bilgi edinmektir. YÖNTE Araştırmanın yürütülmesinde anket verilerinden yararlanılmıştır. Ankette lise öğrencilerinin öğretmenlerin beden dilini nasıl algıladıklarıyla ilgili sorular yer almıştır. Sorular sınıf içeresinde öğretmenin beden dilini ve beden dilini destekleyen diğer sözsüz iletişim örnekleri ele alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerden alınan cevaplar betimsel açıdan incelenmiştir. Bu araştırma; İzmir in Bornova ilçesinde örneklem olarak seçilen ilgili lise türünde eğitim gören 11. Sınıf öğrencilerinden 216 öğrenci ile veri toplama aracındaki maddelerle sınırlıdır. 1. İLETİŞİ İletişim, canlılar arasında sözlü ve sözsüz yollarla düşünce, dilek ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. Ses, yazı, sözel olmayan ifade ve hareketler de iletişimin gerçekleşmesini sağlayan araçlardır. Nitelikli bir iletişimin değiş tokuş ve paylaşımı içerdiğini söyleyebiliriz. Kısaca bilgiyi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. İletişimin amacı; bireylerin kendini ifade etmesi, toplumun rollerini öğrenmesi, yeni bilgiler ve beceriler kazanabilmesidir. İletişim süreci, gönderici ve alıcı birbirini fark ettiğinde başlayan çok kanallı bir süreçtir. Etkili iletişim kurabilmek için en önemli etken iletişim kuracak insanların birbirini dinlemesidir. İletişimin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine karar vermeden önce diğer kişinin tutumları, duyguları ve kişilik yapısı hakkında bilgi sahibi olunması başarılı bir iletişim için gereken diğer unsurlardır. İletişim becerileri gelişmemiş toplumlarda, sosyal boyutlu ve esas itibariyle yanlış anlaşılmaya dayalı yürütülen karar mekanizmalarının sonuçta telafisi mümkün olmayan sorunlar ürettiği bilinmektedir. (Engin, Aydın, 2007:16) Bu nedenle iletişimin sağlıklı kurulması öncelikle karşı tarafı anlamayı istemekle, daha sonra da tarafların birbirlerine karşı kullandıkları sözcüklerin ve beden dilinin açık ve anlaşılır olmasıyla alakalıdır. Yani iletişim becerisi sözlü ve sözsüz iletişimi ne kadar etkin kullandığımızla doğru orantılı olarak değişir.

6 1.2 SÖZLÜ İLETİŞİ İnsanın duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlarını sözle bildirmesine sözlü iletişim diyebiliriz. (Polat, 2009) Yüz yüze, görsel ve işitsel iletişim araçlarını kullanılarak yapılabilir. İletişim türleri içerisinde en yaygın kullanılanıdır çünkü toplumsal yaşamın her alanında sözlü iletişime ihtiyaç duyulur. Bu iletişim türünde önemli unsur dildir. Sözlü iletişimi etkin kullanabilmek için dinleme, konuşma, soru sorma, geri bildirim verme, geri bildirimi anlamlandırma ve dönüt verme konularında insanların kendilerini geliştirmesi gereklidir. Çünkü çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen kişilerin daha mutlu oldukları bir gerçektir. Sadece sözcükler değil, bunu nasıl aktardığımız da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için iletişimde ses unsurunun önemi büyüktür. Konuşma sırasında kelimelerin vurgulanması ve tonlamalar iletilmek istenen mesajın anlamını değiştirebilir. 1.3 SÖZSÜZ İLETİŞİ Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar. (Polat, 2009) Hatta bu iletişim biçimi, daha önce de dile getirdiğimiz gibi sözlü iletişimden daha etkili ve iletişimin seyrini belirleyen bir konumdadır. Çünkü sözsüz iletişim kendiliğinden oluşan, duyguları apaçık ortaya koyan iletişim türüdür. Dolayısıyla sözsüz davranışlar, sözel davranışlardan daha güvenilir ve inanılır olarak değerlendirilmelidir. Sözsüz iletişimde üzerinde duracağımız en önemli nokta beden dilidir. İnsan, çoğunlukla farkında olmaksızın, beden dilini son derece etkili olarak kullanır; ancak bedenini, kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol edemez. (Polat, 2009) BEDEN DİLİ Beden dili kişilerin duygu ve düşüncelerini aktarırken kullandıkları jest, mimik ve beden hareketleridir. N. Çalışkan ve R. Yeşil e göre esas itibariyle insan, birincil olarak beden diliyle iletişime geçer. Daha sonra da bu dili sözel dilini desteklemek amacıyla kullanır. (Çalışkan, Yeşil, 2005:1,6) Ayrıca ilk izlenim de çok önemlidir. Bir kişiyle tanışmadan önce farkında olmadan ilk olarak onun jest, mimik ve beden dilini inceleriz. İyi veya kötü izlenim bırakmak, arada oluşacak ilişkinin temelini oluşturur. İyi bir izlenim bırakılırsa -güler yüzlü, cana yakın, temiz giyimli olunursa- kişide, o bireyi tanıma isteği oluşur. Kötü bir izlenim bırakılırsa ise - somurtkan, soğuk, özensiz olunursa- kişi, o bireyden uzaklaşmak ister ve elektrik alamadım gibi tabirleri genellikle kullandığını görürüz. Özellikle eğitimde öğrencilerin eğitimciye yaklaşım biçimleri de tamamıyla bu şekilde olmaktadır. Bu sebeple bireyde kalıcı davranış değişikliği oluşturulmak istenen eğitim ortamında, eğitimcilerin bilinçli bir şekilde beden dilinden ses tonuna kadar tüm iletişim yöntemlerini çok iyi kullanması gerekmektedir. 2. EĞİTİ VE ÖĞRETİ

7 Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar süren bilgi ve kabiliyet kazanma sürecidir. Yeni kuşakların toplum yaşantısına katılmaları yani toplum içindeki yerlerini bulmaları için önemlidir. Öğretim ise, eğitimin planlı ve programlı olarak sürdürülmesine denir. 2.1 EĞİTİ VE ÖĞRETİDE İLETİŞİİN ÖNEİ VE GEREĞİ Eğitim ve öğretim uygulamalarında öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, öğrenme ve öğretme süreçlerinin bireyselleştirilmesi ve her bir öğrencinin sahip olduğu potansiyel değerlerin en üst düzeye çıkarılması için öğretmen - öğrenci, öğrenci - öğrenci, öğrenci - aile ve öğretmen - aile arasındaki iletişimin yerinde ve sağlıklı olması zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk; eğitim ve öğretim açısından sosyal ve psikolojik düzeyde öğrenmeyi destekleyici bir boyuta sahip olması gereğini vurgulamaktadır. (Engin, Aydın; 2007:16) Kısacası öğretmenin eğitim öğretimdeki başarıyı arttırmak adına kullandığı tüm araçlar, iletişim aracı olarak görülmelidir. Hiçbir sınıf içi veya sınıf dışı öğrenme ve öğretme durumları iletişim etkinlikleri göz ardı edilerek gerçekleştirilemez. (Engin, Aydın;2007:16) 2.2 BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÖĞRETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eğitimin her aşamasında iletişimin çok önemli olduğunu daha önce de bahsetmiştik. İletişimin kaynaklarından olan beden dilinin, iletişim içerisinde fazlaca etkisinin olduğunu düşündüğümüzde, eğitim öğretim sürecini verimli kılan ve etkili iletişim kurabilen mutlu bireyler yetiştirilmesini sağlayan, kısaca eğitim öğretim sürecine şeklini veren bir yere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki burada eğitimcinin eğitim sürecinde ve yaşamın her alanında kullandığı beden dili öğrenciler üzerinde ciddi bir anlam arz etmektedir ÖĞRETENİN BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÜZERİNE ETKİSİ Sınıf ortamı öğrencilerin paylaşmayı, öğrenmeyi, düşünmeyi, tartışmayı ve yeteneklerini kullanmayı öğrendikleri yerlerdir. Sınıf içinde öğrenme ve öğretme, öğretmenle öğrenci ve öğrencilerle öğrenci arasındaki iletişimde meydana gelmektedir. Beden dili de iletişimin bir parçasıdır. (Şen, 2006) Eğitim sisteminde iyi bir eğitimci olabilmek için iletişim sürecini çok iyi bilmek gerekir. Öğretme öğrenme sürecinde de bir eğiticinin bir konuyu etkili bir şekilde öğretebilmesi için öğrencileriyle sağlıklı bir iletişim kurması gerekir. (Engin, Aydın; 2007) İletişimin bir parçası olan beden dilinin, öğretmenlerin kullandığı en önemli eğitim araçlarından biri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğretmenler toplumun kültür yapısının gelişmesini, eğitim düzeyinin artmasını, aydın bir toplum yetişmesini sağlar. Öğrencileriyle etkili iletişim kurmak isteyen bir öğretmen, beden dilinin inceliklerini iyi bilmeli, öğrencilerin davranışlarını iyi analiz edebilmeli ve kendi davranışlarının da farkında olmalıdır. Çünkü öğrenciler öğretmenlerinin davranışlarından etkilenirler ve ona uygun olarak davranırlar. Özellikle ergenlik dönemindeki öğrencileri ele aldığımızda daha hassas bir iletişimin kurulması gerektiği ortaya çıkar. Çünkü bu dönemdeki öğrencilerin daha duyarlı, duygularını daha yoğun ve hızlı yaşayan, yanlış anlamaya ve buna göre dönütleri agresif bir şekilde vermeye açık oldukları bilinir. Bu sebeple bu gruptaki öğrencilerle çalışan eğitimcilerin zor

8 davranışların bu yaş grubu için normal olduğunu farkında olması gerekir. Böylelikle beden dilini ve bununla birlikte sözlü iletişimini ustalıkla kullanabilen eğitimcilerin olması eğitimin kalitesini arttırır. 3. BULGULAR Anket, belirlenen okullarda 11. Sınıf öğrencilerinden 122 kız, 94 erkek toplam 216 öğrenciden araştırmada veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca cinsiyet rollerine göre verilen cevaplar incelenmiş, buna göre araştırmaya katılan öğrencilerden alınan cevaplarda cinsiyet rollerine göre değişkenlikler gözlenmiştir. Tablo 1 de bu öğrencilerin anket sorularına verdiği yanıtların dağılımı bulunmaktadır. TABLO 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tümünün Analiz Raporu SOR U NO KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU BO Ş GEÇERSİ Z addedeki Sınıfı kontrol etmekte öğretmenin beden dilini etkili kullanması önemlidir. ifadesi için 166 öğrenci katıldığını, 23 öğrenci katılmadığını, 16 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 2. addedeki Öğretmenimle iletişim kurmam derslerimde başarımı olumlu etkiler. ifadesi için 162 öğrenci katıldığını, 29 öğrenci katılmadığını, 17 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 3. addedeki dersime giren öğretmenimin ilk dersten pozitif geri bildirimleri o dersi sevmemde etkilidir. ifadesi için 146 öğrenci katıldığını, 31 öğrenci katılmadığını, 29 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir.

9 4. addedeki Güçlü imaja sahip öğretmenlerimin dersini daha iyi dinlerim. ifadesi için 98 öğrenci katıldığını, 41 öğrenci katılmadığını, 69 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 5. addedeki Kendimi iyi hissetmediğim zaman bu durum bedenimin duruşuna da yansır. İfadesi için 152 öğrenci katıldığını, 31 öğrenci katılmadığını, 25 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 6. addedeki Öğretmenlerimin ders anlatırken kullandığı jest ve mimikler dersi anlamamda çok etkilidir. İfadesi için 137 öğrenci katıldığını, 34 öğrenci katılmadığını, 35 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 7. addedeki Öğretmenlerimin ders anlatırken ellerini ve vücut dilini kullanması dersi anlamada çok etkilidir. İfadesi için 118 öğrenci katıldığını, 33 öğrenci katılmadığını, 56 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 8. addedeki Öğretmenlerimin agresif jest ve mimikleri derse olan ilgimi azaltır. İfadesi için 128 öğrenci katıldığını, 45 öğrenci katılmadığını, 35 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 9. addedeki Ders anlatılırken göz teması kurulması bana pozitif hissettirir. İfadesi için 94 öğrenci katıldığını, 46 öğrenci katılmadığını, 58 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 10. addedeki Öğretmenlerimin güler yüzlü olması derse olan katılımımı arttırır. İfadesi için 153 öğrenci katıldığını, 30 öğrenci katılmadığını, 24 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 11. addedeki Öğretmenin oturmak yerine ayakta ders anlatması daha faydalıdır. ifadesi için 105 öğrenci katıldığını, 36 öğrenci katılmadığını, 66 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 12. addedeki Öğretmenin sınıf içerisinde hareketli olması derse karşı ilgimi arttır. ifadesi için 101 öğrenci katıldığını, 37 öğrenci katılmadığını, 69 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 13. addedeki Öğretmen derste yüzünü bana döndüğünde dersi daha iyi anlarım. İfadesi için 94 öğrenci katıldığını, 42 öğrenci katılmadığını, 71 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 14. addedeki Öğretmenin derste omzuma veya elime dokunması dikkatimin dağılmamasına yardımcı olur. İfadesi için 63 öğrenci katıldığını, 86 öğrenci katılmadığını, 58 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 15. addedeki Öğretmenin derste omzuma ya da elime dokunması bana önemsendiğimi hissettirir. İfadesi için 86 öğrenci katıldığını, 63 öğrenci katılmadığını, 56 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 16. addedeki Sınavlarda yanımda durulması beni rahatsız eder. İfadesi için 159 öğrenci katıldığını, 34 öğrenci katılmadığını, 15 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 17. addedeki Öğretmenin ders anlatırken kullandığı ses tonu dersi anlama durumumu etkiler. İfadesi için 167 öğrenci katıldığını, 27 öğrenci katılmadığını, 14 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 18. addedeki Öğretmenin derste söylediklerimi etkili dinlemesi derse olan ilgimi arttırır. İfadesi için 152 öğrenci katıldığını, 21 öğrenci katılmadığını, 35 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 19. addedeki Öğretmenin sınıfın sessizliğini sağlamak adına elindeki nesneyi masaya veya tahtaya vurması derse odaklanmamı sağlar. İfadesi için 48 öğrenci katıldığını, 113 öğrenci katılmadığını, 47 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 20. addedeki Öğretmenin giyim kuşamındaki düzen ve uyum dersi dinlememde etkilidir. İfadesi için 79 öğrenci katıldığını, 59 öğrenci katılmadığını, 71 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 21. addedeki Öğrencinin beden dilinin öğretmen tarafından algılanması ve dersin işleyişinin ona göre düzenlenmesi derse olan ilgimi arttırır. İfadesi için 143 öğrenci katıldığını, 24 öğrenci katılmadığını, 41 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerden alınan cevaplarda cinsiyet rollerine göre değişkenlikler gözlenmiştir. Soru bazında yapılan analizlere göre kız öğrenciler 14 ve 15 numaralı sorularda daha öznel cevaplar vermişlerdir.

10 14.SORU Anket uygulanan iki okulda 11.sınıf kız öğrencilerin omuzlarına veya ellerine dokunulduğunda dikkatlerinin dağılmamasını sağladığına yönelik olan ifadeden alınan cevaplar genellikle katılmıyorum şeklinde olmuştur. Fakat aynı yaş grubundaki erkek öğrencilerin bu ifadeye verdikleri cevabın şıklar arasında birbirine yakın oranda dağıldığı görülmüştür. 15. SORU Anket uygulanan iki okulda 11. Sınıf kız öğrencilerin omuzlarına veya ellerine dokunulmasını kendilerinin önemsendiklerini hissettirmesine yönelik olan ifadeden alınan cevapların çoğunluğunu katılıyorum biçiminde belirtirken, geri kalan cevapların diğer iki şık arasında eşit oranda dağıldığı görülmüştür. Fakat aynı yaş grubundaki erkek öğrencilerin bu ifadeye verdiği yanıtlar şıklar arasında birbirine yakın oranda ve çoğunluk katılıyorum şıkkında olmak üzere dağılmıştır. TABLO 2. Araştırmaya Katılan Kız Öğrencilerin Analiz Raporu SOR U NO KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU BO Ş GEÇERSİ Z Araştırmaya katılan öğrencilerden alınan cevaplarda cinsiyet rollerine göre değişkenlikler gözlenmiştir. Soru bazında yapılan analizlere göre erkek öğrenciler 11 ve 13 numaralı sorularda daha öznel cevaplar vermişlerdir. 11.SORU Anket uygulanan iki okulda 11. Sınıf kız öğrencilerin öğretmenlerinin dersi anlatırken oturmak yerine ayakta anlatmasını tercih ettikleri görülmüştür. Fakat aynı yaş grubundaki erkek

11 öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar kız öğrencilere göre şıklar arasında daha dağılmış bir şekildedir. 13. SORU Anket uygulanan iki okulda 11. Sınıf kız öğrencilerin ders işlenirken öğretmenin yüzünün kendilerine dönük olmasını tercih ettikleri görülmüştür. Fakat aynı yaş grubundaki erkek öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar onların bu konuda kararsız kaldıkları yönünde ağır basmaktadır. TABLO 3. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Analiz Raporu SOR U NO KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU BO Ş GEÇERSİ Z SONUÇ VE TARTIŞA A. Beden dilini kullanma becerisi Beden dilini kullanma becerisi ile ilgili sorduğumuz 1, 6, 7, 8, 10, 17 ve 19 numaralı sorularda öğrencilerin çoğunluklu olarak olumlu olarak beden dilini kullanma becerisinin öğrencinin eğitim hayatını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Sadece 19 numaralı soruya öğrencilerin büyük bir çoğunluğu olumsuz yönde cevaplamışlardır yani bu fikre katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sorulara aldığımız yanıtlar doğrultusunda öğretmenlerin beden hareketlerini kullanma şekli, öğrencilerin dersi anlamasında çok etkilidir diyebiliriz. Örneğin bir öğrenci öğretmeninin kendisine olumsuz gelen bir hareketinde derse olan ilgisini

12 kaybedebilirken, aynı bağlamda olan bir başka öğrenci aynı öğretmenin aynı hareketine olumlu bir dönüt verip derse daha çok odaklanabilir. B. Empati Becerisi Empati becerisi ile ilgilediği sorduğumuz 2, 3, 5, 18 ve 21 numaralı sorulara öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu katıldığını belirtmiştir. Bu sorulardan aldığımız olumlu yanıtlar doğrultusunda öğretmenlerin öğrencilerle arasındaki iletişimin kuvvetli olması ve sınıf yönetimini daha kolay sağlayabilmeleri için empati becerisinin önemli olduğunu ve eğer olmazsa sınıf içi iletişim kopuklukları oluşabileceğini söyleyebiliriz. C. İmaj Yönetimi Becerisi İmaj yönetimi becerisi ile ilgili sorduğumuz 4 ve 20 numaralı soruların şıkları arasında bir dağılma yaşanmıştır. Bu sorulara aldığımız yanıtlar doğrultusunda öğretmenin imajının bazı öğrenciler için önem arz ederken, bazı öğrenciler için etmediğini söyleyebiliriz. D. Etkili İletişim Becerisi Etkili iletişim becerisi ile ilgili sorduğumuz 9, 11, 12, 13 ve 16 numaralı sorularda, öğrencilerin genelinin bu ifadelere katıldıkları yönünde olmuştur. Kısacası öğrenciler öğretmenleriyle iletişim kurdukları zaman, dersler onlar için daha verimli geçmektedir. E. Şimdi ve Burada Etkisi Şimdi ve burada etkisi ile ilgili sorduğumuz 14 ve 15 numaralı sorularda öğrencilerin cevapları, şıklar arasında dağılmıştır. Fakat 14 numaralı ifadeye verilen cevaplar katılmıyorum şıkkında yoğunlaşırken, 15 numaralı ifadede baskın olan şık katılıyorum yönündedir. addeleri genel olarak incelediğimizde beş ana başlıkta sonuçlar elde ediyoruz. Bu başlıklara göre: beden dilini kullanma becerisi bir eğitimci için vazgeçilmez bir araçtır. Bireysel farklılıklar göz önüne alındığında öğretmenin kullandığı beden dili, sınıf yönetimini inanılmaz derecede şekillendirmektedir. Tabii ki beden dili öğretmenin empati becerisiyle birlikte daha da anlam kazanarak öğrenciyle olumlu ilişkiler kurmada önemli rol oynamaktadır. Giyilen kıyafetler ve karakter yapısı, kişilerin beden hareketlerine yansımaktadır. Tüm kişiler için bu durum geçerliyken öğretmenlik mesleğini yapan kişiler için bu durum daha da önemli olmaktadır. Ama bazı öğrenciler için öğretmenlerin jest ve mimikleri, duruşu, hangi sözcükleri kullandıkları ve hatta ne kadar empati kurabildikleri doğru bir iletişim için vazgeçilmez olmaktadır. Şimdi ve Burada etkisinde ise özellikle öğretmenlerin dokunma durumlarına karşı daha belirsiz ve daha dağınık cevaplar verdiği görülmüştür. Çünkü burada öğrencinin öğretmenlerle ilişkileri birbirinden farklı olup, her öğretmenle aynı türden ilişkiler kurulmadığı düşünülmüştür. Özellikle kız öğrencilerin anket sorularına cevaplarının olumsuz yönde olması

13 ve karasız cevapların ağırlıklı olması bizi bu konuda daha hassas olduklarını düşünmeye sevk ediyor. 5. ÖNERİLER Her öğrencinin algısı farklı olabilir. Bu nedenle öğretmenin sınıf içinde kurduğu iletişim, her öğrencinin algısını anlamak için yeterli olmadığından ders dışı iletişimlerini de sürdürmelidir. İletişim sınıf yönetiminin çok önemli bir unsuru olduğundan ve öğrenme - öğretme süreçlerinin bilgi - işlem boyutuyla temelini oluşturduğu için; eğitim fakültelerinde kısa bir konu şeklinde değil de ayrı bir ders olarak verilmesi etkili iletişim becerisine sahip öğretmenler yetiştirilmesi yönünde önemli kazanımlar sağlayacaktır. (Engin, Aydın, 2007:16) Buna ek olarak öğretmen adaylarına beden dili dersleri de verilmelidir. Bu konularda uygulamalı projeler yapılmalıdır. Öğretmenin derste öğrenciyi, kendisini ortaya koyabilecek ve yetenek ve kabiliyetlerini sergileyebilecek düzeyde aktif kılması için, onlarla sağlıklı iletişim kurulmasına önem vermesi gerekir. Çünkü bu tür kalıtsal olarak getirilen yeterliliklerin ortaya çıkarılabilmesi için öğrencilerle sağlıklı bir iletişimin kurulması ve demokratik bir sınıf yönetimi anlayışının sergilenmesi gerekir. Aksi takdirde öğrenci kendisini geri çekerek ve soyutlayarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin dışında kalacak, geriye ket vuracak, yetenek ve kabiliyetlerinde sönme meydana gelecektir. (Engin, Aydın, 2007:16) Yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucu öğrencilerin, ilk olarak öğretmenlerinin beden dili ve imajlarıyla ilgilendiği görülmüştür. Dolayısıyla öğretmenin dış görünüşüne önem vermesi, jest ve mimiklerini kontrol altında tutması, temiz ve özenli olması gerekmektedir. KAYNAKÇA 1. BAĞCI ehmet (2008) ; Öğretmenlerin Beden Dilinin Öğrenciler Tarafından Algılanması (Esenler İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. BALTAŞ Zuhal, BALTAŞ Acar (2000) ; Bedenin Dili, İstanbul: Remzi Kitabevi 3. ÇALIŞKAN Nihat, YEŞİL Rüştü (2005); Eğitim Sürecinde Öğretmenin Beden Dili, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,(Cilt:6,Sayı:1) 4. ENGİN A. Osman, AYDIN Solmaz (2007); Sınıf İçi İletişimde Öğretmenin Rolü, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Sayı: 16) 5. GÖKÇELİ Samet (2013); Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerin Beden Diline Yönelik Tutumları: Adana-Kozan Fatih Anadolu Lisesi Örneklemi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı (Sayı:11) 6. HABACI İbrahim, ÜRKER Abdullah, BULUT Seval, ATICI Recep, HABACI Zeynep; Beden Dilinin Eğitim Öğretim, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer 2013, p JAES Judi (2008); Beden Dili Kutsal Kitabı, (Çev: Belgin Selen Haktanır), İstanbul: Koridor Yayıncılık 8. CKAY atthew, DAVIS artha, FANNING Patrick (1995), İletişim Becerileri, (Çev: Özgür Gelbal), Ankara: HYB Yayıncılık 9. POLAT Fatih (2009), İşte Aşkta Okulda Sokakta İletişim Nasıl Kurulur, İstanbul: Avrupa Yakası Yayınları

14 10. ŞEN Sultan (2006); Sınıf İçi İletişimde Beden Dili (Anadolu Otelcilik Ve Turizm eslek Lisesi Öğretmenlerinin Beden Dilini Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 11. ÜSTÜNEL Gülcan (2011); Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü EKLER: 1. Anket 2. Anket Uygulama İzni EK:1

15 ANKET FORU Sayın Öğrenci, Bu anket,eğitimde öğretmenlerin beden dilini kullanma düzeyleri ve eğitime olan katkısının neler olduğunu tespit amacıyla yapılmaktadır.vermiş olduğunuz yanıtlar yalnızca araştırma için kullanılacaktır.size herhangi bir yasal yükümlülük getirmeyecektir. Öğrencinin Cinsiyeti : K ( ) E ( ) Sınıf: Yaş : KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU 1 Sınıfı kontrol etmekte öğretmenin beden dilini etkili kullanması önemlidir. ( ) ( ) ( ) 2 Öğretmenimle iletişim kurmam derslerimde başarımı olumlu etkiler. ( ) ( ) ( ) 3 Dersime giren öğretmenimin ilk dersten pozitif geri bildirimleri o dersi sevmemde etklidir. ( ) ( ) ( ) 4 Güçlü bir imaja sahip öğretmenlerimin dersini daha iyi dinlerim. ( ) ( ) ( ) 5 Kendimi iyi hissetmediğim zaman bu durum bedenimin duruşuna da yansır. ( ) ( ) ( ) 6 Öğretmenlerimin ders anlatırken kullandığı jest ve mimikler dersi anlamamda çok etkilidir. ( ) ( ) ( ) 7 Öğretmenlerimin ders anlatırken ellerini ve vücut dilini kullanması dersi anlamamda çok etkilidir. ( ) ( ) ( ) 8 Öğretmenlerimin agresif jest ve mimikleri ders olan ilgimi azaltır. ( ) ( ) ( ) 9 Ders anlatılırken göz teması kurulması bana kendimi pozitif hissettirir. ( ) ( ) ( ) 10 Öğretmenlerimin güler yüzlü olması derse olan katılımımı arttırır. ( ) ( ) ( ) 11 Öğretmenimin oturmak yerine ayakta ders anlatması oturarak ders anlatmasından daha faydalıdır. ( ) ( ) ( ) 12 Öğretmenlerin sınıf içinde hareketli olması derse karşı ilgimi arttırır. ( ) ( ) ( ) 13 Öğretmen derste yüzünü bana döndüğünde dersi daha iyi anlıyorum. ( ) ( ) ( ) 14 Öğretmenlerin derste omzuma, elime dokunması dikkatimin dağılmamasına yardımcı olur. ( ) ( ) ( ) 15 Öğretmenlerin derste omzuma, elime dokunması bana önemsendiğimi hissettirir. ( ) ( ) ( ) 16 Sınavlarda yanımda durulması beni rahatsız eder. ( ) ( ) ( ) 17 Öğretmenlerimin des anlatırken kullandığı ses tonu dersi anlama durmumu etkeler. ( ) ( ) ( ) 18 Öğretmenlerin derste söylediklerimi etkili dinlemesi ders olan ilgimi arttırıyor. ( ) ( ) ( ) 19 Öğretmenin sessizliği sağlamak adına elindeki nesneyi masaya/tahtaya vurması derse odaklanmamızı s( ) ( ) ( ) 20 Öğretmenlerin giyim kuşamlarındaki düzen ve uyum dersi dinlememde etkilidir. ( ) ( ) ( ) Öğrencinin beden dilinin öğretmen tarafından algılanması ve dersin işleyişinin ona göre düzenlenmesi 21 derse olan ilgimi arttırır. ( ) ( ) ( )

16 EK:2

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Bilgi ve duygu üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

İLETİŞİM İyi iletişimin ön koşulları: İletişimin ilkeleri şunlardır: Saygı: Saydamlık Somutluk Empati:

İLETİŞİM İyi iletişimin ön koşulları: İletişimin ilkeleri şunlardır: Saygı: Saydamlık Somutluk Empati: İLETİŞİM İletişim bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Pek çok etkinlik iletişim sayılabilir. Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Ders Tanıtım Formu Beden Dili Dersin Adı Öğretim Dili Türkçe Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans() Doktora() Dersin Verildiği Düzey Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ Eğitim içeriği Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitim ve Sınav Komisyonu

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Etkili İletişim. Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti. Zeynep SET

Etkili İletişim. Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti. Zeynep SET Etkili İletişim Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti Zeynep SET Bana doğru bir ses çıkarman, benimle iletişim kurduğun anlamına gelmez. David Gordon İletişim Becerileri İletişim Nedir? İletişim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

LET M ve BEDEN D L N N LET MDEK YER

LET M ve BEDEN D L N N LET MDEK YER LET M ve BEDEN D L N N LET MDEK YER Haz rlayan: Kutluhan Kemalo lu Ac badem Sa l k Grubu Organizasyonel Geli im Uzman Haz rlanma Tarihi: 10.03.2011 İletişim Nedir? İletişim; Düşünce, duygu ve bilgilerin

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY Etkili Sınıf Yönetiminde Öğretmen Rol ve Görevleri Öğretmen, okullarda istendik öğrenmelerin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM

AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM "Đnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar." atasözü kişiler arası iletişimin önemini vurgulamaktadır. Đletişimin niteliği ve niceliği, geliştirdiğimiz çeşitli sosyal becerilere ve dinleme

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

ETKILI SUNUM SıRLARı

ETKILI SUNUM SıRLARı ETKILI SUNUM SıRLARı Temel Hazırlıklar Başarılı bir sunum yaptığınız hazırlığa bağlıdır. Bu bölümde etkili bir sunum yapmak için gereken sağlam zemini nasıl kuracağınız anlatılıyor. Bu zemin yaratıcı düşünmeyi,

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi

İLETİŞİM BECERİLERİ. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi İLETİŞİM BECERİLERİ İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi İletişim Becerileri İletişim Nedir? İletişim Süreci İletişim Çeşitleri İletişim Teknikleri İletişim ve Algı İletişim ve Etkin Dinleme En uzak mesafe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem

2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem Değerli Öğretmenimiz; 2. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem dersinin

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4]

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] PSK 172 İletişim Becerileri Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] Sözel Olmayan İletişim Anlam üretmek için sözcükler olmadan mesajları kullanma sürecidir. Sözel iletişimin önemli bir unsurudur.

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ Çocuğun davranışlarının kabul edilebilir bir düzeyde olması, yapıcı ve uyumlu bir birey olarak yetişmesi anne, baba, çocuk iletişimine bağlıdır. Eğer sağlıklı bir iletişim kurulabiliyorsa,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı - Hafta X

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı - Hafta X Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı - Hafta X Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Blog: muratok.wordpress.com BİR KONUYU SUNARKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN KURALLAR; Arkadaşımızla Konuşur gibi sunmalıyız.

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri İletişim Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri İletişim Eğitimleri İletişim Eğitimleri İletişim; insanlar arasında duygu ve düşüncenin akışıdır, bireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir, bir kaynağın mesajını bir kanal üzerinden alıcıya iletme sürecidir ve günümüzde

Detaylı

Eğitimde Rehberliğin Yeri

Eğitimde Rehberliğin Yeri Eğitimde Rehberliğin Yeri Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU EKLER KAYNAKÇA 161 EKLER 14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU Sevgili Öğrenciler, Bu kılavuzdaki önerileri uygulayarak grup çalışmalarında yapmanız gerekenleri ve uyulması gereken kuralları

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. DÖNEM. 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 49 1. Türkçenin Özellikleri... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 63

İÇİNDEKİLER I. DÖNEM. 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 49 1. Türkçenin Özellikleri... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 63 VI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR) 1. İletişim... 5 2. İnsan, İletişim ve Dil... 7 3. Dil - Kültür İlişkisi... 13 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 15 2. ÜNİTE (DİLLERİN

Detaylı

Ailede Etkili İletişim = Sağlıklı bir Ruh Sağlığı

Ailede Etkili İletişim = Sağlıklı bir Ruh Sağlığı Ailede Etkili İletişim = Sağlıklı bir Ruh Sağlığı Bu ayki bültenimizi oluştururken Ailede Etkili İletişim ile çok geniş, popüler ve bir o kadar da önemli bir konuya değinmek istedik. İletişimin sözlük

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

uzman yaklaşımı sınıf yönetimi Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı sınıf yönetimi Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi sınıf yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili sorular önceki yıllarda öğretim yöntem ve teknikleri soruları kapsamında yer almaktaydı. Soru sayısı 1-2 arasında değişmekteydi. ÖSYM 2013 yılında

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Merhaba, iletişim becerisi güçlü ve mutlu bireyler olmalarını. desteklemek amacı ile yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürüttük.

Merhaba, iletişim becerisi güçlü ve mutlu bireyler olmalarını. desteklemek amacı ile yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürüttük. Merhaba, Gençlerin, İçinde bulunduğu toplumu ve dünyayı sorgulayan, karşılaştığı güçlüklere çözüm yolları bulabilen, kendine güvenen, bağımsız karar alabilen, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurabilen, sorumluluk

Detaylı

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama NLP NİN DOĞUŞU NLP 1972 de California Üniversitesi nde dilbilimci ve öğretim üyesi olan John Grinder ile aynı üniversitenin psikoloji bölümünde okuyan Richard Bandler tarafından kurulmuştur. NLP TANIMI

Detaylı

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010 ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM Kasım 2010 Genel Giriş Örnek Video Sunum Akışı Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Çoklu Zeka Alanları Üstün Zekalılara ve Yeteneklilere Sunulan Eğitim

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Değerli Velilerimiz, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Öğrenme stili yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

KETEM Danışmanları. İlgili konuda danışmanlık eğitimi almış. Doktor Hemşire Ebe Sağlık memuru Tıbbi teknolog Tıbbi sekreter

KETEM Danışmanları. İlgili konuda danışmanlık eğitimi almış. Doktor Hemşire Ebe Sağlık memuru Tıbbi teknolog Tıbbi sekreter DANIŞMANLIK Danışmanlık Nedir? Danışmanlık,yüz yüze konuşma sırasında bir kişinin diğerine belli bir konuda karara varmasını kolaylaştırmak için kişiyi bilinçlendirerek yardımcı olunmasıdır. Danışmanlık;

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

TOPLUMA DESTEK DALINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ SEVİM AYTEMİZ GÜLER ŞAKİRE HANIM EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL

TOPLUMA DESTEK DALINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ SEVİM AYTEMİZ GÜLER ŞAKİRE HANIM EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL SEVİM AYTEMİZ GÜLER Sevim AYTEMİZ GÜLER, 1976 Sivas doğumlu, 2001 OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunu, Görsel Sanatlar Öğretmeni. Mesleki deneyim kazandığım 8 yıl içerisinde hem özel

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

İLETİŞİM. Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

İLETİŞİM. Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İLETİŞİM Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sunum Planı İletişim tanımı Sözlü iletişim Sözsüz iletişim Aktif dinleme Empati Açık iletişim İletişim

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 0 05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci

Detaylı