ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ"

Transkript

1 ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRETENİN BEDEN DİLİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Gülce ORAN Ecemgül SATAŞ DANIŞAN ÖĞRETEN: esude GÜLER İZİR 2017

2

3 İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ... 3 AAÇ İLETİŞİ SÖZLÜ İLETİŞİ SÖZSÜZ İLETİŞİ BEDEN DİLİ EĞİTİ VE ÖĞRETİ EĞİTİ VE ÖĞRETİDE İLETİŞİİN ÖNEİ VE GEREĞİ BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÖĞRETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖĞRETENİN BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÜZERİNE ETKİSİ BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞA A. Beden dilini kullanma becerisi B. Empati Becerisi C. İmaj Yönetimi Becerisi D. Etkili İletişim Becerisi E. Şimdi ve Burada Etkisi ÖNERİLER EKLER:... 13

4 GİRİŞ İletişim en genel tanımıyla kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi; duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. İletişim, okulda edindiğiniz, sizi siz yapan ya da geçiminizi kazanmanızı sağlayan beceriler kadar önemli olan bir temel yaşam becerisidir (ckay, Davis, Fanning,1995). İletişim kurma yeteneğiniz, büyük oranda, kişisel mutluluğunuzun belirleyicisidir (ckay, Davis, Fanning,1995). İletişim sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü iletişimde kişiler duygularını sözcüklerle dile getirirken, sözsüz iletişim bu sözcükleri destekler hatta onlara daha güçlü bir anlam katarak değerini arttırır. İletişim becerisinin iyi olması sözlü ve sözsüz iletişimin birbiriyle ahenk içerisinde olmasıyla ölçülebilir. Hatta sözsüz iletişimin, sözlü iletişimden daha etkili olabileceğini, iletişimin çok büyük bir oranını oluşturduğunu söylersek abartmış olmayız. Sözsüz olarak iki şekilde iletişim kurarsınız: (1)Beden hareketleriyle, örneğin yüz ifadeleri, el kol hareketleri ve duruş, (2) uzamsal ilişkilerle, örneğin diğer kişiyle aranıza koyduğunuz uzaklık.(ckay, Davis, Fanning, 1995) Yüz yüze iletişimde, sözleriniz iletişimin algılanan etkisinin yüzde 7 sini oluşturur. Ses tonunuzun etkisi de yüzde 38 dir ama sözel olmayan sinyalleriniz yüzde 55 le aslan payını alır.(james, 2008) Sözsüz iletişimin büyük bir bölümünü oluşturan beden dili sözsüz iletişim etkisinin çoğunluğunu oluşturur. Kullanılan kelimelerin değişken olmasına karşı bedensel tepkiler kendiliğindendir ve doğaldır. Bu sebeple kendiliğinden oluşan tepkiler karşıdaki kişiye daha samimi bilgiler aktarır. Beden dilinin sözlerle örtüşmediği durumlarda, çoğunlukla beden dilinin ortaya koyduğu anlam kabul edilir. Örneğin bir arkadaşınıza iyi misin? diye sorduğunuzda aldığınız cevap iyiyim olmasına rağmen, arkadaşınızın agresif jest ve mimikleriyle (çatık kaş, asık surat, vb.) aslında iyi olmadığı mesajını algılarsınız. Beden dilinin büyük önem taşıdığı yerlerden bir tanesi de eğitimdir. Özellikle eğitim ortamında aktif iletişimin sağlanmasına öncülük eden öğretmenlerin, beden dilini bilinçli bir şekilde kullanması ve öğrencilerin bu dilin sinyallerini çözebilmesine fırsat tanıması gerekmektedir.(habacı İ., Ürker, Bulut, Atıcı, Habacı Z., 2013). Sözlerden çok beden dilinin davranışta etkin olduğu düşünüldüğünde gençlerin öğretmenlerin beden dilini nasıl algıladıkları ve yorumladıkları öğretmenin bu konudaki tutumu çok önemlidir. Başta öğrenciler olmak üzere insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmek için öncelikli olarak öğretmen, kendisini anlamalı ve öğrencilerin davranışlarını kendi davranışları ile birlikte değerlendirebilmelidir.(habacı İ., Ürker, Bulut, Atıcı, Habacı Z., 2013). Bu noktada, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, öğrencinin beden dilini anlamada ve kendi beden dilini etkin kullanmada bilgi sahibi olması önem arz etmektedir.(habacı İ., Ürker, Bulut, Atıcı, Habacı Z., 2013). Çünkü dersin anlatımı esnasında öğretmen beden diliyle öğrenciye birçok mesaj iletecektir. Bu mesajların doğru algılanması öğretmenin beden dilini etkili ve bilinçli kullanmasıyla olacaktır. Bedenimizi dik ve canlı tutmamızın yanı sıra beden dilimizin en belirgin ve en keskin anlamları yüzümüzdedir. (Baltaş Z., Baltaş A., 2000) Yani öğretmenin jest ve mimikleri, öğrencinin dersi anlamasında etkilidir. Bu nedenle öğrencilerin birçok öğretmene karşı farklı tutumlar sergilemesi sözcüklerin yanı sıra beden diliyle ilgilidir. Bireysel farklılıkları göz önüne aldığımızda tabii ki her öğretmenin aynı davranışı, aynı benden dilini sergilemesi beklenmemektedir. Aynı şekilde öğrencilerin de bireysel farklılıkları göz önüne alındığında öğretmenin beden dilini etkili kullanması daha da önemli hale gelmektedir. Ne kadar bireysel farklılıklardan söz etsek de bireylerin ortak tepkiler verdikleri durumlar bulunmaktadır. Bu ortak payda, düşündüğümüzden daha da fazladır. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin tepki verdikleri ya da hoşlandıkları ortak beden dili ve davranış stillerinin olduğunu (o döneme kadar fazlaca

5 öğretmenle karşılaştıkları düşünüldüğünde) rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple araştırmamızı özellikle ergenlik döneminde olan gençler üzerinde gerçekleştirmek istedik. AAÇ Bu araştırmanın amacı, eğitim ve öğretimin daha verimli olabilmesi açısından öğretmenlerin beden dilinin öğrenciler üzerinde ne tür etkileri olduğu, bu etkilerin tarafların davranışlarını ve sözlerini nasıl yönlendirdiği, derse olan ilgilerini, öğretmen açısından sınıf yönetiminin daha sağlıklı nasıl sürdürülebileceği hakkında bilgi edinmektir. YÖNTE Araştırmanın yürütülmesinde anket verilerinden yararlanılmıştır. Ankette lise öğrencilerinin öğretmenlerin beden dilini nasıl algıladıklarıyla ilgili sorular yer almıştır. Sorular sınıf içeresinde öğretmenin beden dilini ve beden dilini destekleyen diğer sözsüz iletişim örnekleri ele alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerden alınan cevaplar betimsel açıdan incelenmiştir. Bu araştırma; İzmir in Bornova ilçesinde örneklem olarak seçilen ilgili lise türünde eğitim gören 11. Sınıf öğrencilerinden 216 öğrenci ile veri toplama aracındaki maddelerle sınırlıdır. 1. İLETİŞİ İletişim, canlılar arasında sözlü ve sözsüz yollarla düşünce, dilek ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. Ses, yazı, sözel olmayan ifade ve hareketler de iletişimin gerçekleşmesini sağlayan araçlardır. Nitelikli bir iletişimin değiş tokuş ve paylaşımı içerdiğini söyleyebiliriz. Kısaca bilgiyi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. İletişimin amacı; bireylerin kendini ifade etmesi, toplumun rollerini öğrenmesi, yeni bilgiler ve beceriler kazanabilmesidir. İletişim süreci, gönderici ve alıcı birbirini fark ettiğinde başlayan çok kanallı bir süreçtir. Etkili iletişim kurabilmek için en önemli etken iletişim kuracak insanların birbirini dinlemesidir. İletişimin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine karar vermeden önce diğer kişinin tutumları, duyguları ve kişilik yapısı hakkında bilgi sahibi olunması başarılı bir iletişim için gereken diğer unsurlardır. İletişim becerileri gelişmemiş toplumlarda, sosyal boyutlu ve esas itibariyle yanlış anlaşılmaya dayalı yürütülen karar mekanizmalarının sonuçta telafisi mümkün olmayan sorunlar ürettiği bilinmektedir. (Engin, Aydın, 2007:16) Bu nedenle iletişimin sağlıklı kurulması öncelikle karşı tarafı anlamayı istemekle, daha sonra da tarafların birbirlerine karşı kullandıkları sözcüklerin ve beden dilinin açık ve anlaşılır olmasıyla alakalıdır. Yani iletişim becerisi sözlü ve sözsüz iletişimi ne kadar etkin kullandığımızla doğru orantılı olarak değişir.

6 1.2 SÖZLÜ İLETİŞİ İnsanın duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlarını sözle bildirmesine sözlü iletişim diyebiliriz. (Polat, 2009) Yüz yüze, görsel ve işitsel iletişim araçlarını kullanılarak yapılabilir. İletişim türleri içerisinde en yaygın kullanılanıdır çünkü toplumsal yaşamın her alanında sözlü iletişime ihtiyaç duyulur. Bu iletişim türünde önemli unsur dildir. Sözlü iletişimi etkin kullanabilmek için dinleme, konuşma, soru sorma, geri bildirim verme, geri bildirimi anlamlandırma ve dönüt verme konularında insanların kendilerini geliştirmesi gereklidir. Çünkü çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen kişilerin daha mutlu oldukları bir gerçektir. Sadece sözcükler değil, bunu nasıl aktardığımız da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için iletişimde ses unsurunun önemi büyüktür. Konuşma sırasında kelimelerin vurgulanması ve tonlamalar iletilmek istenen mesajın anlamını değiştirebilir. 1.3 SÖZSÜZ İLETİŞİ Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar. (Polat, 2009) Hatta bu iletişim biçimi, daha önce de dile getirdiğimiz gibi sözlü iletişimden daha etkili ve iletişimin seyrini belirleyen bir konumdadır. Çünkü sözsüz iletişim kendiliğinden oluşan, duyguları apaçık ortaya koyan iletişim türüdür. Dolayısıyla sözsüz davranışlar, sözel davranışlardan daha güvenilir ve inanılır olarak değerlendirilmelidir. Sözsüz iletişimde üzerinde duracağımız en önemli nokta beden dilidir. İnsan, çoğunlukla farkında olmaksızın, beden dilini son derece etkili olarak kullanır; ancak bedenini, kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol edemez. (Polat, 2009) BEDEN DİLİ Beden dili kişilerin duygu ve düşüncelerini aktarırken kullandıkları jest, mimik ve beden hareketleridir. N. Çalışkan ve R. Yeşil e göre esas itibariyle insan, birincil olarak beden diliyle iletişime geçer. Daha sonra da bu dili sözel dilini desteklemek amacıyla kullanır. (Çalışkan, Yeşil, 2005:1,6) Ayrıca ilk izlenim de çok önemlidir. Bir kişiyle tanışmadan önce farkında olmadan ilk olarak onun jest, mimik ve beden dilini inceleriz. İyi veya kötü izlenim bırakmak, arada oluşacak ilişkinin temelini oluşturur. İyi bir izlenim bırakılırsa -güler yüzlü, cana yakın, temiz giyimli olunursa- kişide, o bireyi tanıma isteği oluşur. Kötü bir izlenim bırakılırsa ise - somurtkan, soğuk, özensiz olunursa- kişi, o bireyden uzaklaşmak ister ve elektrik alamadım gibi tabirleri genellikle kullandığını görürüz. Özellikle eğitimde öğrencilerin eğitimciye yaklaşım biçimleri de tamamıyla bu şekilde olmaktadır. Bu sebeple bireyde kalıcı davranış değişikliği oluşturulmak istenen eğitim ortamında, eğitimcilerin bilinçli bir şekilde beden dilinden ses tonuna kadar tüm iletişim yöntemlerini çok iyi kullanması gerekmektedir. 2. EĞİTİ VE ÖĞRETİ

7 Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar süren bilgi ve kabiliyet kazanma sürecidir. Yeni kuşakların toplum yaşantısına katılmaları yani toplum içindeki yerlerini bulmaları için önemlidir. Öğretim ise, eğitimin planlı ve programlı olarak sürdürülmesine denir. 2.1 EĞİTİ VE ÖĞRETİDE İLETİŞİİN ÖNEİ VE GEREĞİ Eğitim ve öğretim uygulamalarında öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, öğrenme ve öğretme süreçlerinin bireyselleştirilmesi ve her bir öğrencinin sahip olduğu potansiyel değerlerin en üst düzeye çıkarılması için öğretmen - öğrenci, öğrenci - öğrenci, öğrenci - aile ve öğretmen - aile arasındaki iletişimin yerinde ve sağlıklı olması zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk; eğitim ve öğretim açısından sosyal ve psikolojik düzeyde öğrenmeyi destekleyici bir boyuta sahip olması gereğini vurgulamaktadır. (Engin, Aydın; 2007:16) Kısacası öğretmenin eğitim öğretimdeki başarıyı arttırmak adına kullandığı tüm araçlar, iletişim aracı olarak görülmelidir. Hiçbir sınıf içi veya sınıf dışı öğrenme ve öğretme durumları iletişim etkinlikleri göz ardı edilerek gerçekleştirilemez. (Engin, Aydın;2007:16) 2.2 BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÖĞRETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eğitimin her aşamasında iletişimin çok önemli olduğunu daha önce de bahsetmiştik. İletişimin kaynaklarından olan beden dilinin, iletişim içerisinde fazlaca etkisinin olduğunu düşündüğümüzde, eğitim öğretim sürecini verimli kılan ve etkili iletişim kurabilen mutlu bireyler yetiştirilmesini sağlayan, kısaca eğitim öğretim sürecine şeklini veren bir yere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki burada eğitimcinin eğitim sürecinde ve yaşamın her alanında kullandığı beden dili öğrenciler üzerinde ciddi bir anlam arz etmektedir ÖĞRETENİN BEDEN DİLİNİN EĞİTİ ÜZERİNE ETKİSİ Sınıf ortamı öğrencilerin paylaşmayı, öğrenmeyi, düşünmeyi, tartışmayı ve yeteneklerini kullanmayı öğrendikleri yerlerdir. Sınıf içinde öğrenme ve öğretme, öğretmenle öğrenci ve öğrencilerle öğrenci arasındaki iletişimde meydana gelmektedir. Beden dili de iletişimin bir parçasıdır. (Şen, 2006) Eğitim sisteminde iyi bir eğitimci olabilmek için iletişim sürecini çok iyi bilmek gerekir. Öğretme öğrenme sürecinde de bir eğiticinin bir konuyu etkili bir şekilde öğretebilmesi için öğrencileriyle sağlıklı bir iletişim kurması gerekir. (Engin, Aydın; 2007) İletişimin bir parçası olan beden dilinin, öğretmenlerin kullandığı en önemli eğitim araçlarından biri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğretmenler toplumun kültür yapısının gelişmesini, eğitim düzeyinin artmasını, aydın bir toplum yetişmesini sağlar. Öğrencileriyle etkili iletişim kurmak isteyen bir öğretmen, beden dilinin inceliklerini iyi bilmeli, öğrencilerin davranışlarını iyi analiz edebilmeli ve kendi davranışlarının da farkında olmalıdır. Çünkü öğrenciler öğretmenlerinin davranışlarından etkilenirler ve ona uygun olarak davranırlar. Özellikle ergenlik dönemindeki öğrencileri ele aldığımızda daha hassas bir iletişimin kurulması gerektiği ortaya çıkar. Çünkü bu dönemdeki öğrencilerin daha duyarlı, duygularını daha yoğun ve hızlı yaşayan, yanlış anlamaya ve buna göre dönütleri agresif bir şekilde vermeye açık oldukları bilinir. Bu sebeple bu gruptaki öğrencilerle çalışan eğitimcilerin zor

8 davranışların bu yaş grubu için normal olduğunu farkında olması gerekir. Böylelikle beden dilini ve bununla birlikte sözlü iletişimini ustalıkla kullanabilen eğitimcilerin olması eğitimin kalitesini arttırır. 3. BULGULAR Anket, belirlenen okullarda 11. Sınıf öğrencilerinden 122 kız, 94 erkek toplam 216 öğrenciden araştırmada veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca cinsiyet rollerine göre verilen cevaplar incelenmiş, buna göre araştırmaya katılan öğrencilerden alınan cevaplarda cinsiyet rollerine göre değişkenlikler gözlenmiştir. Tablo 1 de bu öğrencilerin anket sorularına verdiği yanıtların dağılımı bulunmaktadır. TABLO 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tümünün Analiz Raporu SOR U NO KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU BO Ş GEÇERSİ Z addedeki Sınıfı kontrol etmekte öğretmenin beden dilini etkili kullanması önemlidir. ifadesi için 166 öğrenci katıldığını, 23 öğrenci katılmadığını, 16 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 2. addedeki Öğretmenimle iletişim kurmam derslerimde başarımı olumlu etkiler. ifadesi için 162 öğrenci katıldığını, 29 öğrenci katılmadığını, 17 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 3. addedeki dersime giren öğretmenimin ilk dersten pozitif geri bildirimleri o dersi sevmemde etkilidir. ifadesi için 146 öğrenci katıldığını, 31 öğrenci katılmadığını, 29 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir.

9 4. addedeki Güçlü imaja sahip öğretmenlerimin dersini daha iyi dinlerim. ifadesi için 98 öğrenci katıldığını, 41 öğrenci katılmadığını, 69 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 5. addedeki Kendimi iyi hissetmediğim zaman bu durum bedenimin duruşuna da yansır. İfadesi için 152 öğrenci katıldığını, 31 öğrenci katılmadığını, 25 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 6. addedeki Öğretmenlerimin ders anlatırken kullandığı jest ve mimikler dersi anlamamda çok etkilidir. İfadesi için 137 öğrenci katıldığını, 34 öğrenci katılmadığını, 35 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 7. addedeki Öğretmenlerimin ders anlatırken ellerini ve vücut dilini kullanması dersi anlamada çok etkilidir. İfadesi için 118 öğrenci katıldığını, 33 öğrenci katılmadığını, 56 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 8. addedeki Öğretmenlerimin agresif jest ve mimikleri derse olan ilgimi azaltır. İfadesi için 128 öğrenci katıldığını, 45 öğrenci katılmadığını, 35 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 9. addedeki Ders anlatılırken göz teması kurulması bana pozitif hissettirir. İfadesi için 94 öğrenci katıldığını, 46 öğrenci katılmadığını, 58 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 10. addedeki Öğretmenlerimin güler yüzlü olması derse olan katılımımı arttırır. İfadesi için 153 öğrenci katıldığını, 30 öğrenci katılmadığını, 24 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 11. addedeki Öğretmenin oturmak yerine ayakta ders anlatması daha faydalıdır. ifadesi için 105 öğrenci katıldığını, 36 öğrenci katılmadığını, 66 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 12. addedeki Öğretmenin sınıf içerisinde hareketli olması derse karşı ilgimi arttır. ifadesi için 101 öğrenci katıldığını, 37 öğrenci katılmadığını, 69 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 13. addedeki Öğretmen derste yüzünü bana döndüğünde dersi daha iyi anlarım. İfadesi için 94 öğrenci katıldığını, 42 öğrenci katılmadığını, 71 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 14. addedeki Öğretmenin derste omzuma veya elime dokunması dikkatimin dağılmamasına yardımcı olur. İfadesi için 63 öğrenci katıldığını, 86 öğrenci katılmadığını, 58 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 15. addedeki Öğretmenin derste omzuma ya da elime dokunması bana önemsendiğimi hissettirir. İfadesi için 86 öğrenci katıldığını, 63 öğrenci katılmadığını, 56 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 16. addedeki Sınavlarda yanımda durulması beni rahatsız eder. İfadesi için 159 öğrenci katıldığını, 34 öğrenci katılmadığını, 15 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 17. addedeki Öğretmenin ders anlatırken kullandığı ses tonu dersi anlama durumumu etkiler. İfadesi için 167 öğrenci katıldığını, 27 öğrenci katılmadığını, 14 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 18. addedeki Öğretmenin derste söylediklerimi etkili dinlemesi derse olan ilgimi arttırır. İfadesi için 152 öğrenci katıldığını, 21 öğrenci katılmadığını, 35 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 19. addedeki Öğretmenin sınıfın sessizliğini sağlamak adına elindeki nesneyi masaya veya tahtaya vurması derse odaklanmamı sağlar. İfadesi için 48 öğrenci katıldığını, 113 öğrenci katılmadığını, 47 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 20. addedeki Öğretmenin giyim kuşamındaki düzen ve uyum dersi dinlememde etkilidir. İfadesi için 79 öğrenci katıldığını, 59 öğrenci katılmadığını, 71 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. 21. addedeki Öğrencinin beden dilinin öğretmen tarafından algılanması ve dersin işleyişinin ona göre düzenlenmesi derse olan ilgimi arttırır. İfadesi için 143 öğrenci katıldığını, 24 öğrenci katılmadığını, 41 öğrenci ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerden alınan cevaplarda cinsiyet rollerine göre değişkenlikler gözlenmiştir. Soru bazında yapılan analizlere göre kız öğrenciler 14 ve 15 numaralı sorularda daha öznel cevaplar vermişlerdir.

10 14.SORU Anket uygulanan iki okulda 11.sınıf kız öğrencilerin omuzlarına veya ellerine dokunulduğunda dikkatlerinin dağılmamasını sağladığına yönelik olan ifadeden alınan cevaplar genellikle katılmıyorum şeklinde olmuştur. Fakat aynı yaş grubundaki erkek öğrencilerin bu ifadeye verdikleri cevabın şıklar arasında birbirine yakın oranda dağıldığı görülmüştür. 15. SORU Anket uygulanan iki okulda 11. Sınıf kız öğrencilerin omuzlarına veya ellerine dokunulmasını kendilerinin önemsendiklerini hissettirmesine yönelik olan ifadeden alınan cevapların çoğunluğunu katılıyorum biçiminde belirtirken, geri kalan cevapların diğer iki şık arasında eşit oranda dağıldığı görülmüştür. Fakat aynı yaş grubundaki erkek öğrencilerin bu ifadeye verdiği yanıtlar şıklar arasında birbirine yakın oranda ve çoğunluk katılıyorum şıkkında olmak üzere dağılmıştır. TABLO 2. Araştırmaya Katılan Kız Öğrencilerin Analiz Raporu SOR U NO KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU BO Ş GEÇERSİ Z Araştırmaya katılan öğrencilerden alınan cevaplarda cinsiyet rollerine göre değişkenlikler gözlenmiştir. Soru bazında yapılan analizlere göre erkek öğrenciler 11 ve 13 numaralı sorularda daha öznel cevaplar vermişlerdir. 11.SORU Anket uygulanan iki okulda 11. Sınıf kız öğrencilerin öğretmenlerinin dersi anlatırken oturmak yerine ayakta anlatmasını tercih ettikleri görülmüştür. Fakat aynı yaş grubundaki erkek

11 öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar kız öğrencilere göre şıklar arasında daha dağılmış bir şekildedir. 13. SORU Anket uygulanan iki okulda 11. Sınıf kız öğrencilerin ders işlenirken öğretmenin yüzünün kendilerine dönük olmasını tercih ettikleri görülmüştür. Fakat aynı yaş grubundaki erkek öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar onların bu konuda kararsız kaldıkları yönünde ağır basmaktadır. TABLO 3. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Analiz Raporu SOR U NO KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU BO Ş GEÇERSİ Z SONUÇ VE TARTIŞA A. Beden dilini kullanma becerisi Beden dilini kullanma becerisi ile ilgili sorduğumuz 1, 6, 7, 8, 10, 17 ve 19 numaralı sorularda öğrencilerin çoğunluklu olarak olumlu olarak beden dilini kullanma becerisinin öğrencinin eğitim hayatını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Sadece 19 numaralı soruya öğrencilerin büyük bir çoğunluğu olumsuz yönde cevaplamışlardır yani bu fikre katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sorulara aldığımız yanıtlar doğrultusunda öğretmenlerin beden hareketlerini kullanma şekli, öğrencilerin dersi anlamasında çok etkilidir diyebiliriz. Örneğin bir öğrenci öğretmeninin kendisine olumsuz gelen bir hareketinde derse olan ilgisini

12 kaybedebilirken, aynı bağlamda olan bir başka öğrenci aynı öğretmenin aynı hareketine olumlu bir dönüt verip derse daha çok odaklanabilir. B. Empati Becerisi Empati becerisi ile ilgilediği sorduğumuz 2, 3, 5, 18 ve 21 numaralı sorulara öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu katıldığını belirtmiştir. Bu sorulardan aldığımız olumlu yanıtlar doğrultusunda öğretmenlerin öğrencilerle arasındaki iletişimin kuvvetli olması ve sınıf yönetimini daha kolay sağlayabilmeleri için empati becerisinin önemli olduğunu ve eğer olmazsa sınıf içi iletişim kopuklukları oluşabileceğini söyleyebiliriz. C. İmaj Yönetimi Becerisi İmaj yönetimi becerisi ile ilgili sorduğumuz 4 ve 20 numaralı soruların şıkları arasında bir dağılma yaşanmıştır. Bu sorulara aldığımız yanıtlar doğrultusunda öğretmenin imajının bazı öğrenciler için önem arz ederken, bazı öğrenciler için etmediğini söyleyebiliriz. D. Etkili İletişim Becerisi Etkili iletişim becerisi ile ilgili sorduğumuz 9, 11, 12, 13 ve 16 numaralı sorularda, öğrencilerin genelinin bu ifadelere katıldıkları yönünde olmuştur. Kısacası öğrenciler öğretmenleriyle iletişim kurdukları zaman, dersler onlar için daha verimli geçmektedir. E. Şimdi ve Burada Etkisi Şimdi ve burada etkisi ile ilgili sorduğumuz 14 ve 15 numaralı sorularda öğrencilerin cevapları, şıklar arasında dağılmıştır. Fakat 14 numaralı ifadeye verilen cevaplar katılmıyorum şıkkında yoğunlaşırken, 15 numaralı ifadede baskın olan şık katılıyorum yönündedir. addeleri genel olarak incelediğimizde beş ana başlıkta sonuçlar elde ediyoruz. Bu başlıklara göre: beden dilini kullanma becerisi bir eğitimci için vazgeçilmez bir araçtır. Bireysel farklılıklar göz önüne alındığında öğretmenin kullandığı beden dili, sınıf yönetimini inanılmaz derecede şekillendirmektedir. Tabii ki beden dili öğretmenin empati becerisiyle birlikte daha da anlam kazanarak öğrenciyle olumlu ilişkiler kurmada önemli rol oynamaktadır. Giyilen kıyafetler ve karakter yapısı, kişilerin beden hareketlerine yansımaktadır. Tüm kişiler için bu durum geçerliyken öğretmenlik mesleğini yapan kişiler için bu durum daha da önemli olmaktadır. Ama bazı öğrenciler için öğretmenlerin jest ve mimikleri, duruşu, hangi sözcükleri kullandıkları ve hatta ne kadar empati kurabildikleri doğru bir iletişim için vazgeçilmez olmaktadır. Şimdi ve Burada etkisinde ise özellikle öğretmenlerin dokunma durumlarına karşı daha belirsiz ve daha dağınık cevaplar verdiği görülmüştür. Çünkü burada öğrencinin öğretmenlerle ilişkileri birbirinden farklı olup, her öğretmenle aynı türden ilişkiler kurulmadığı düşünülmüştür. Özellikle kız öğrencilerin anket sorularına cevaplarının olumsuz yönde olması

13 ve karasız cevapların ağırlıklı olması bizi bu konuda daha hassas olduklarını düşünmeye sevk ediyor. 5. ÖNERİLER Her öğrencinin algısı farklı olabilir. Bu nedenle öğretmenin sınıf içinde kurduğu iletişim, her öğrencinin algısını anlamak için yeterli olmadığından ders dışı iletişimlerini de sürdürmelidir. İletişim sınıf yönetiminin çok önemli bir unsuru olduğundan ve öğrenme - öğretme süreçlerinin bilgi - işlem boyutuyla temelini oluşturduğu için; eğitim fakültelerinde kısa bir konu şeklinde değil de ayrı bir ders olarak verilmesi etkili iletişim becerisine sahip öğretmenler yetiştirilmesi yönünde önemli kazanımlar sağlayacaktır. (Engin, Aydın, 2007:16) Buna ek olarak öğretmen adaylarına beden dili dersleri de verilmelidir. Bu konularda uygulamalı projeler yapılmalıdır. Öğretmenin derste öğrenciyi, kendisini ortaya koyabilecek ve yetenek ve kabiliyetlerini sergileyebilecek düzeyde aktif kılması için, onlarla sağlıklı iletişim kurulmasına önem vermesi gerekir. Çünkü bu tür kalıtsal olarak getirilen yeterliliklerin ortaya çıkarılabilmesi için öğrencilerle sağlıklı bir iletişimin kurulması ve demokratik bir sınıf yönetimi anlayışının sergilenmesi gerekir. Aksi takdirde öğrenci kendisini geri çekerek ve soyutlayarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin dışında kalacak, geriye ket vuracak, yetenek ve kabiliyetlerinde sönme meydana gelecektir. (Engin, Aydın, 2007:16) Yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucu öğrencilerin, ilk olarak öğretmenlerinin beden dili ve imajlarıyla ilgilendiği görülmüştür. Dolayısıyla öğretmenin dış görünüşüne önem vermesi, jest ve mimiklerini kontrol altında tutması, temiz ve özenli olması gerekmektedir. KAYNAKÇA 1. BAĞCI ehmet (2008) ; Öğretmenlerin Beden Dilinin Öğrenciler Tarafından Algılanması (Esenler İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. BALTAŞ Zuhal, BALTAŞ Acar (2000) ; Bedenin Dili, İstanbul: Remzi Kitabevi 3. ÇALIŞKAN Nihat, YEŞİL Rüştü (2005); Eğitim Sürecinde Öğretmenin Beden Dili, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,(Cilt:6,Sayı:1) 4. ENGİN A. Osman, AYDIN Solmaz (2007); Sınıf İçi İletişimde Öğretmenin Rolü, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Sayı: 16) 5. GÖKÇELİ Samet (2013); Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerin Beden Diline Yönelik Tutumları: Adana-Kozan Fatih Anadolu Lisesi Örneklemi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı (Sayı:11) 6. HABACI İbrahim, ÜRKER Abdullah, BULUT Seval, ATICI Recep, HABACI Zeynep; Beden Dilinin Eğitim Öğretim, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer 2013, p JAES Judi (2008); Beden Dili Kutsal Kitabı, (Çev: Belgin Selen Haktanır), İstanbul: Koridor Yayıncılık 8. CKAY atthew, DAVIS artha, FANNING Patrick (1995), İletişim Becerileri, (Çev: Özgür Gelbal), Ankara: HYB Yayıncılık 9. POLAT Fatih (2009), İşte Aşkta Okulda Sokakta İletişim Nasıl Kurulur, İstanbul: Avrupa Yakası Yayınları

14 10. ŞEN Sultan (2006); Sınıf İçi İletişimde Beden Dili (Anadolu Otelcilik Ve Turizm eslek Lisesi Öğretmenlerinin Beden Dilini Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 11. ÜSTÜNEL Gülcan (2011); Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü EKLER: 1. Anket 2. Anket Uygulama İzni EK:1

15 ANKET FORU Sayın Öğrenci, Bu anket,eğitimde öğretmenlerin beden dilini kullanma düzeyleri ve eğitime olan katkısının neler olduğunu tespit amacıyla yapılmaktadır.vermiş olduğunuz yanıtlar yalnızca araştırma için kullanılacaktır.size herhangi bir yasal yükümlülük getirmeyecektir. Öğrencinin Cinsiyeti : K ( ) E ( ) Sınıf: Yaş : KATILIYORU KARARSIZI KATILIYORU 1 Sınıfı kontrol etmekte öğretmenin beden dilini etkili kullanması önemlidir. ( ) ( ) ( ) 2 Öğretmenimle iletişim kurmam derslerimde başarımı olumlu etkiler. ( ) ( ) ( ) 3 Dersime giren öğretmenimin ilk dersten pozitif geri bildirimleri o dersi sevmemde etklidir. ( ) ( ) ( ) 4 Güçlü bir imaja sahip öğretmenlerimin dersini daha iyi dinlerim. ( ) ( ) ( ) 5 Kendimi iyi hissetmediğim zaman bu durum bedenimin duruşuna da yansır. ( ) ( ) ( ) 6 Öğretmenlerimin ders anlatırken kullandığı jest ve mimikler dersi anlamamda çok etkilidir. ( ) ( ) ( ) 7 Öğretmenlerimin ders anlatırken ellerini ve vücut dilini kullanması dersi anlamamda çok etkilidir. ( ) ( ) ( ) 8 Öğretmenlerimin agresif jest ve mimikleri ders olan ilgimi azaltır. ( ) ( ) ( ) 9 Ders anlatılırken göz teması kurulması bana kendimi pozitif hissettirir. ( ) ( ) ( ) 10 Öğretmenlerimin güler yüzlü olması derse olan katılımımı arttırır. ( ) ( ) ( ) 11 Öğretmenimin oturmak yerine ayakta ders anlatması oturarak ders anlatmasından daha faydalıdır. ( ) ( ) ( ) 12 Öğretmenlerin sınıf içinde hareketli olması derse karşı ilgimi arttırır. ( ) ( ) ( ) 13 Öğretmen derste yüzünü bana döndüğünde dersi daha iyi anlıyorum. ( ) ( ) ( ) 14 Öğretmenlerin derste omzuma, elime dokunması dikkatimin dağılmamasına yardımcı olur. ( ) ( ) ( ) 15 Öğretmenlerin derste omzuma, elime dokunması bana önemsendiğimi hissettirir. ( ) ( ) ( ) 16 Sınavlarda yanımda durulması beni rahatsız eder. ( ) ( ) ( ) 17 Öğretmenlerimin des anlatırken kullandığı ses tonu dersi anlama durmumu etkeler. ( ) ( ) ( ) 18 Öğretmenlerin derste söylediklerimi etkili dinlemesi ders olan ilgimi arttırıyor. ( ) ( ) ( ) 19 Öğretmenin sessizliği sağlamak adına elindeki nesneyi masaya/tahtaya vurması derse odaklanmamızı s( ) ( ) ( ) 20 Öğretmenlerin giyim kuşamlarındaki düzen ve uyum dersi dinlememde etkilidir. ( ) ( ) ( ) Öğrencinin beden dilinin öğretmen tarafından algılanması ve dersin işleyişinin ona göre düzenlenmesi 21 derse olan ilgimi arttırır. ( ) ( ) ( )

16 EK:2

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Bilgi ve duygu üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com İletişim Süreci KAYNAK Kodlama MESAJ Kod Açma ALICI KANAL Geri Besleme KANAL Sözsüz İletişim Beden dilimiz jestler, mimikler,

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

İLETİŞİM İyi iletişimin ön koşulları: İletişimin ilkeleri şunlardır: Saygı: Saydamlık Somutluk Empati:

İLETİŞİM İyi iletişimin ön koşulları: İletişimin ilkeleri şunlardır: Saygı: Saydamlık Somutluk Empati: İLETİŞİM İletişim bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Pek çok etkinlik iletişim sayılabilir. Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİ PSİKOLOG PSİKOTERAPİST AİLE DANIŞMANI SİBEL CESUR AKYUNAK

İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİ PSİKOLOG PSİKOTERAPİST AİLE DANIŞMANI SİBEL CESUR AKYUNAK İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİ PSİKOLOG PSİKOTERAPİST AİLE DANIŞMANI SİBEL CESUR AKYUNAK Ne şekilde iletişim kurarız? Genel olarak ne tür iletişimlerden söz edilebilir? İLETİŞİM Sözlü Sözsüz Sözlü iletişimde

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Ders Tanıtım Formu Beden Dili Dersin Adı Öğretim Dili Türkçe Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans() Doktora() Dersin Verildiği Düzey Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ Eğitim içeriği Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitim ve Sınav Komisyonu

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Bilimsel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Bilimsel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Bilimsel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Şu anki sunumun yapılmasına imkan tanıyan bu proje, 692188 sayılı anlaşma kapsamındaki AB Horizon 2020 Araştırma

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ Doç. Dr. Bahar Baştuğ AMAÇ VE HEDEFLER Hasta ve hasta yakınları, çalışma arkadaşları ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için iletişim adına temel bilgileri vermek Hedef, etkin

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme Etkin Dinleme DİNLEMEK Dinlemeyi öğrenen kişi, her konuşmadan olumlu bir mesaj alır... İnsan iletişiminin büyük bir çoğunluğu sözeldir. Sözel iletişimin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir.

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

Okulda Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme. Ümraniye RAM

Okulda Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme. Ümraniye RAM Okulda Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Ümraniye RAM Öğretmen-Öğrenci İletişimi Sınıf içinde en yoğun iletişim öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşir. Öğretim sürecinin en önemli iki öğesi. Bu

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Etkili İletişim. Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti. Zeynep SET

Etkili İletişim. Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti. Zeynep SET Etkili İletişim Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti Zeynep SET Bana doğru bir ses çıkarman, benimle iletişim kurduğun anlamına gelmez. David Gordon İletişim Becerileri İletişim Nedir? İletişim

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

LET M ve BEDEN D L N N LET MDEK YER

LET M ve BEDEN D L N N LET MDEK YER LET M ve BEDEN D L N N LET MDEK YER Haz rlayan: Kutluhan Kemalo lu Ac badem Sa l k Grubu Organizasyonel Geli im Uzman Haz rlanma Tarihi: 10.03.2011 İletişim Nedir? İletişim; Düşünce, duygu ve bilgilerin

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY Etkili Sınıf Yönetiminde Öğretmen Rol ve Görevleri Öğretmen, okullarda istendik öğrenmelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:1 İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ÜNİTE:2 Kişilerarası İletişim ÜNİTE:3 Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:4 İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma ÜNİTE:5 İletişim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İletişim Ders No : 090170122 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI Etkili Sunum Teknikleri Öğr. Gör. Murat YAZICI ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Nedir? Bir konuyu, mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir. Amaç? İletilmek istenilen mesajların

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diksiyon ve Güzel KonuĢma BĠS210 3. (Güz) Yarıyıl 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Ön Lisans Dersin Türü

Detaylı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı Okul-Aile İşbirliği Aile Atölyeleri Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı 25 Haziran 2012 Aile Atölyeleri Projesi Nedir? İstanbul da faaliyet gösteren 12 İş Okulu arasından seçilen 2 pilot okulda

Detaylı

Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller

Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller Öğretimde Planlama Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller kullanılarak,hangi yöntem ve teknikler işe

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Easy ICT Konferansı 1 Ekim 2009, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM

AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM "Đnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar." atasözü kişiler arası iletişimin önemini vurgulamaktadır. Đletişimin niteliği ve niceliği, geliştirdiğimiz çeşitli sosyal becerilere ve dinleme

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLİLERİ Dersin Adı İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 5 İÇİNDEKİLER Önsöz... 13 Giriş... 17 Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 İletişimin gelişimi... 21 Psikolojinin Gelişimi... 23 Yapısalcılık ve işlevselcilik... 25 Psikodinamik bakış açısı...

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 İyi Öğretmenin Önemi Çocukta etki bırakır (doğrudan veya dolaylı) Eğitime yakınlaştırır veya uzaklaştırır Rol modeldir Hayat felsefesini aşılayabilir Karakter oluşumunda etki

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İşİTMEK VE DİNLEMEK İki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin gerçek bir diyalog olabilmesinin bir koşulu: söz hakkının tanınması diğer koşulu: konuşanın

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1 GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Ha$a 1 Duygu Beykal İz dbeykal@hotmail.com İLETİŞİM NEDİR? Bir başkasıyla konuşma Duymak Dokunmak Televizyon Gazete Bir eleşbri yazısı İnternet Mağara duvarındaki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

Liselere Geçiş Sınavı: TEOG. Liselere Geçiş Sınavı: TEOG. Doğru Liseyi Nasıl Seçerim?

Liselere Geçiş Sınavı: TEOG. Liselere Geçiş Sınavı: TEOG. Doğru Liseyi Nasıl Seçerim? Liselere Geçiş Sınavı: TEOG Liselere Geçiş Sınavı: TEOG Doğru Liseyi Nasıl Seçerim? TEOG Nedir? Öğrencinin Ders Çalışırken Dikkat Etmesi Gerekenler TEOG Sınavı ve Aile Desteği Liseler ve Tanıtımı Isparta

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sözlü İletişim Becerileri 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sözlü İletişim Becerileri 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sözlü İletişim Becerileri 2 YDA 102 2 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Sözlü İletişim Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. Otizm Kavram Öğretimi Mustafa UZUN

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. Otizm Kavram Öğretimi Mustafa UZUN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Eğitsel Oyun Projesi Raporu Otizm Kavram Öğretimi Mustafa UZUN 160805061 mustafa-uzun06@hotmail.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem

2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem Değerli Öğretmenimiz; 2. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem dersinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı