9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim"

Transkript

1 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi Deney Birimi, Analitik Kimya Deney Birimi ve Kayıt ve Numune Kabul Birimlerinden oluşan Laboratuvarımızın cihaz ve ekipman kapasitesi, yaklaşık ,00 YTL değerine ulaşmıştır. Kuruluşundan itibaren başta Ankara olmak üzere Türkiye geneline hizmet vermektedir. Sağlanan bu hizmetler kar amacı olmadan verildiği için piyasada denge unsuru olmuştur. Ulusal ve Uluslar arası Çevre Mevzuatında yer alan hava kalitesi, baca gazı, içme suyu, atık su, tehlikeli atık, gürültü ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca cihaz ve ekipman kapasitesine paralel sektör analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda Yapılan Deney ve Standardizasyon Çalışmaları: Analitik Kimya Deney Biriminde toplam 6690 ( 3024 adedi standardizasyon, akreditasyon ve metot validasyon analiz ve ölçümüdür) adet analiz ve ölçüm TS EN ISO / IEC 17025:2005 standardı kapsamında kurulu sistem şartlarına uygun olarak yapılmış ve raporlandırılmıştır. Hava Kalitesi Deney Biriminde toplam 580 ( 350 adedi standardizasyon, akreditasyon ve metot validasyon analiz ve ölçümüdür) adet analiz ve ölçüm TS EN ISO / IEC 17025:2005 standardı kapsamında kurulu sistem şartlarına uygun olarak yapılmış ve raporlandırılmıştır. Laboratuvarın cihaz ve ekipman donanım kapasitesi dahilinde yukarıda belirtilen çevre mevzuatı kapsamında yapılan deneylerin dışında, 910 adet sektörlere yönelik analiz ve ölçüm TS EN ISO /IEC 17025:2005 standardı kapsamında kurulu sistem şartlarına uygun olarak yapılmış ve raporlandırılmıştır. 244

2 TS EN ISO /IEC 17025:2005 kapsamında yürütülen ve sürekli kapsam genişletme prensibine dayalı akreditasyon çalışmaları, yapılan analiz ve ölçümlerin Çevre Mevzuatı kapsamında ruhsat ve izinlere esas olabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Yeterlilik Belgesi kapsam genişletme çalışmalarına paralel olarak yürütülmüştür yılı içinde toplam 120 parametre kapsama alınmıştır tarihinde Akreditasyon süreci ve kasım /2008 de Çevre ve Orman Bakanlığı yeterlilik süreci tamamlanmıştır. Kapsam Genişletme için çalışmalar tamamlanmış ve 60 parametre için TÜRKAK a müracaat yapılmıştır Bölge Çevre Yönetim Birimi Bölge Endüstriyel Atıksu Kontrolü Çalışmaları kapsamında; Bölge atık su kirlilik haritası revize edilerek yıllık planlanan kontrol periyotlarına göre Bölge üyelerinin örnekleme ve kontrolleri yapılmıştır. Bölge kanalizasyon şebekesinin ASKİ Kolektörüne bağlı olan iki noktasında ve Dökümcüler Sitesinin Kanalizasyon Şebekesinin Bölge Kanalizasyon Şebekesine deşarj noktasında bulunan otomatik numune alma cihazının işletilmesi, bu noktalardaki standardizasyon çalışmaları ve ASKİ ile ortak yürütülen örnekleme ve kontrol çalışmaları yapılmıştır. Bölge de Çevre Mevzuatı kapsamındaki hava kalitesi, katı atık, tehlikeli atık, gürültü ile ilgili yükümlülükler dahilinde çevre yönetim çalışmaları yapılmıştır. Bölge de Çevre Mevzuatındaki değişiklikler, lisans ve yetkilendirme uygulamaları kapsamında, üyelerimizin yükümlülükleri, bölgemizin atık potansiyeli, mevzuat uygulamaları, bölge atık yönetimini kapsayan çalışma kapsamında; Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediye, lisanslı ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile metot ve uygulama içerikli çalışmalar yapılmıştır. Mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgilendirme, uygulamanın ve mevcut durumun değerlendirilmesini kapsayan seminerler düzenlenmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği, Bölge işyeri açma ve çalışma ruhsat prosedürüne göre 11 firmaya ruhsat verilmiştir. İlgili Kurum ve kuruluşlarla birlikte, Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları kapsamında Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili ASO ve Bölge adına çalışmalar yürütülmüştür. 245

3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile yapılan sözleşme kapsamında, söz konusu Bölgede faaliyet gösteren firmaların ve Bölge yönetiminin yükümlülükleri esas alınarak, endüstriyel atık su kontrolü çalışması projelendirilmiş; örnekleme, analiz ve değerlendirmeler yapılmış, standart çalışmaları yürütülmüştür. İlgili kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları talepleri doğrultusun da sertifikalı eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerin temel amacı; katılımcıların Çevre Mevzuatı ile ilgili yasal yükümlülükleri, uyumla ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve uygulamada karşılaşılan problemler hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesidir. Eğitimlerin ilki, 2872 sayılı Çevre Kanunu hakkında bilgi verilmesi ile başlanmıştır. Çevre Kanunu kapsamındaki tanımlar, ilkeler, çevre korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklar ve cezai hükümler hakkında katılımcılara detaylı bilgi verilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü eğitimlerde ise; çevre mevzuatı kapsamındaki yönetmelikler, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, vb. irdelenmiş, atık üreticisinin yükümlülükleri hakkında sanayiciye bilgi verilmiştir. Ayrıca, sektörsel örnekler üzerinden uygulamalı eğitimler yapılmıştır. Oda adına CASE PROJESİ yürütülmüştür. Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES), TOBB, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Hırvatistan Ekonomi Odası ve Romanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Chambers working for the Implementation of the Acquis and Business Ethics in Bulgaria, Romania Croatia and Turkey (CASE) projesi, Ankara Sanayi Odası olarak başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında, tüm AB direktifleri ve Türk mevzuatı irdelenmiş, seçilen on adet firmaya bu konuda eğitimler verilmiş, firmaların üretimi detaylı olarak incelenmiş ve uyguladıkları politikanın AB direktifleri ile ne kadar örtüştüğü tespit edilmiş, firmaların mevcut uygulamaları ve AB direktifi bazında yapması gerekenler karşılaştırılmış ve raporlanarak firmalara proje çıktısı olarak geri dönüş sağlanmıştır. Bu proje kapsamında elde edilen verilerle Ankara da seçilen on firma bazında, firmaların AB direktiflerine uyum oranı tespit edilmiştir. Bu projenin çıktıları 2009 yılında verilmesi planlanan eğitimlerde iyi bir örnek teşkil edecektir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren, atıksu arıtma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmiş ve düzenli atık depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini almış En Çevreci OSB yi belirlemek üzere düzenlenen yarışmada; 246

4 OSB lerden gelen 28 OSB Başvuru Dosyası, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve OSB Üst Kuruluşu temsilcilerinden oluşan jüri tarafından incelenmiştir. Dosya incelemeleri sonucunda Bölgemizle birlikte 6 Organize Sanayi Bölgesi finale kalmaya hak kazanmıştır. Finale kalan organize sanayilerde jüri heyeti yerinde incelemelerde bulunmuşlardır yılı En Çevreci OSB yarışmasının sonuçları; 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU ile TBMM Çevre Komisyonu Üye Milletvekillerinin de katıldığı törende açıklanmıştır. Bölgemiz En Çevreci OSB 3.cülük ödülüne layık görülmüş, Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından ÇEVRE BERATI ile onurlandırılmıştır. 9.3.Türkiye Halon Bankası ve Soğutucu Gaz Temizleme Birimi 247

5 9.3.1.Türkiye Halon Bankası Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi kapsamında halon bankası kurulumu, halon geri kazanımı, dönüşümü amaçlı Dünya Bankası aracılığı ile Montreal Protokolü Çok Taraflı Fonu ndan finansal destek sağlanmıştır. Bu desteğin kullanımı için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Bölgemiz arasında tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Türkiye Halon Bankası projesi; İyileştirme, Geri Kazanım ve Dönüşüm Merkezi Kurulumu ve Teknik Yardım, Eğitim ve Alternatif Sistem projelendirme şeklinde iki aşamadan oluşmaktadır. Projenin temel amacı; Yangın söndürme sektöründe halon gazı kullanımını azaltmak ve geri kazanım/geri dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirmek, Halon alternatifleri ve kullanımları ile ilgili teknik destek sağlamak, Halon azaltım programı çerçevesinde zorunlu ve kritik kullanımlar için gerekli halon sağlamak, Halon Yönetim Programını uygulamaktır. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan HALON BANKASI; Türkiye çapında mevcut halon gazlarını kayıt altına alınmasını, Halon gazı alternatiflerine ait eğitimlerin ve teknik desteğin verilmesini, Halon gazlarının toplanması, depolanması, işlenmesi, testlerinin yapılması ve ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara teminini sağlayacaktır. Bu kapsamda Türkiye Halon Bankası, Çevre ve Orman Bakanlığı 2007/4 Sayılı Genelgesi ile TEK KURULUŞ olarak yetkilendirilmiştir yılı içinde teknik altyapısı tamamlanmış halon gazı almaya başlamıştır yılı içinde toplam 3000 kg halon teslim alınmış ve temizlenmiştir. Eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür. Halon alternatifleri konusunda, bilinçlendirme ve fizibilite çalışmaları yürütülmüştür Gaz İyileştirme Merkezi Türkiye de soğutucu gazların kullanımı ile ilgili Çevre Mevzuatında Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Türkiye nin imzaladığı Montreal Protokolü gereğince 1 Ocak 2010 yılından itibaren ozon tabakasını incelten maddelerin Türkiye sınırları içinde kullanımı yasaktır. Bu doğrultuda 248

6 yürütülen Soğutucu Gazların Toplanması, temizlenmesi ve Tekrar Kullanılması Amacıyla Geri Dönüşüm Merkezlerinin Oluşturulması ve İşletilmesi Projesi kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir de Gaz iyileştirme merkezleri kurulmuştur. Bu kuruluşlar teknik ve idari altyapı ile ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazların ıslahı, ıslah edilemeyen gazların ise biriktirilerek imhası için depolanması amacı ile gaz iyileştirme merkezi olarak çalışması amaçlanmıştır. Bu kapsamda teknik alt yapısını tamamlayan merkez, 2007 yılından bu yana projenin koordinasyon görevini yürütmektedir ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı Akreditasyon Töreni Kurulduğundan bu yana TSE ve Çevre Bakanlığı Laboratuvar Yeterlilik Belgesi kapsamında kar amaçsız, sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik politikalarla ve çevre mevzuatının gerekleri doğrultusunda hizmet veren laboratuvar, uluslararası deneylerin ve kalitenin gereği olan akreditasyon çalışmalarını tamamlamış ve tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney Laboratuvarı olarak toplam 111 parametreden yetkilendirilmiş ve Yetki Sertifikası laboratuvarımıza tarihinde düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni ile Sayın Sanayi Bakanımız Zafer ÇAĞLAYAN tarafından verilmiştir. 249

7 ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı Akreditasyon Töreni 250

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı