Fransa'ya Giriş. A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa'ya Giriş. A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar"

Transkript

1 Fransa'ya Giriş A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar Mevzuat : L , L ilâ L R ilâ R , R ilâ R /2009 numaralı ve 13 Temmuz 2009 tarihli CE yönetmeliği 563/2006 numaralı ve 15Mart 2006 tarihli CE yönetmeliği Schengen Sözleşmesi nin 18 ilâ 24 ve 96 ilâ 117. maddeleri Fransa'ya girebilmek için yabancının geçerli bir pasaportunun dışında uluslararası sözleşmelerce ve ulusal düzenlemelerce de öngörülmüş Fransa'ya gelişinin sebebine ve oturumunun gerekçelerine, yeterli geçim kaynaklarının varlığına, ülkesine geri dönüşünü garanti eden belgelerin varlığına sahip olması gerekir. Eğer Fransa'da mesleki bir faaliyet ile uğraşılacaksa buna izin veren belgeler de ibraz edilmelidir. 1. Konsolosluk vizesi a) Çeşitli vize türleri Temel olarak Fransa'ya giriş yapabilmek için 2 tür vize bulunmaktadır. Bunlar 3 aydan daha az süreli bir ikamet için kısa süreli oturum vizesi ya da turistlik vize ile 3 aydan daha fazla süreli bir ikamet için uzun süreli oturum vizesi dir. 1/ Kısa süreli oturum vizesi ve transit vizesi Birleştirilmiş vize ya da Schengen vizesi Schengen Sözleşmesi ne göre, bu sözleşmeye taraf ülkelerin sınırlar dâhilinde dolaşım serbesttir. Birleştirilmiş vize olarak adlandırılan kısa süreli oturum vizesi ya da transit vize, üye ülkelerden birisi tarafından verildikten sonra bütün üye ülkeler nezninde geçerlidir ve daha önceden verilen ve sadece Fransa'ya giriş sağlayan vizenin yerine geçmiştir. Bu vize, AB ülkeleri dışında ki ya da Schengen ülkelerinde yasal olarak oturum müsaadesi bulunan yabancılar dışında 3. ülke vatandaşlarına verilir. 3 çeşit birleştirilmiş vize vardır : - Kısa süreli oturum vizesi: En fazla 3 aylık ve tek seferlik bir oturum için geçerlidir. Ayni zamanda bütün Schengen ülkeleri için geçerli olan ve süresi 6 ay ilâ 5 yıl arasında değişen fakat sömestre başı 3 aylık oturum müsaadesi veren bir vize olarak da verilebilir. - Transit vize: Bir yabancıya Fransa yı ya da Schengen ülkelerini 3. bir ülkeye gitmek için transit olarak geçme izni verir. Bu vize bir ya da daha fazla transit geçiş için verilir ancak her bir geçiş 5 günden fazla olamaz. Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 1

2 - Havaalanı transit geçiş vizesi: Uluslararası bir uçuş kapsamında, Fransız havaalanlarının uluslararası kısmından ülkeye giriş olanağı vermeksizin geçiş yapma imkânı veren vize türüdür. Türk vatandaşlarına da verilebilir. Fransa'ya yerleşme imkânı veren vize Kısa süreli bir vize olup yine de Fransa'ya yerleşme imkânı veren değişik bir tür vize kategorisi de vardır. Bunlar : - Öğrenci aday vizesi. Bu vize en çok 3 aylık bir geçerlilik süresine sahiptir ve sahibine bir eğitim kurumuna kayıt yaptırabilmek için ön seçmelerden geçmenin gerekli olduğu hallerde bu seçmelere katılabilmek için Fransa'da ikamet hakki verir. - Fransa'ya girişten itibaren oturum kartının istenmesi ibaresini taşıyan vize. Bu vize özellikle Fransa'da uzun süreli oturum vizesi ibraz etmekten muaf olup da oturum kartına başvurabilecek olan yabancılara verilir. 2/ Uzun süreli oturum vizesi Uzun süreli oturum vizesi, Fransa'da oturum kartına başvurma şartı olarak öngörüldüğü durumlarda ve Beceriler ve yetenekler kartının talep edilebileceği durumlarda verilir. Fakat bazı istisnalar ve muafiyet durumları vardır : - Öğrenciler için ya örgenci aday vizesine sahip olanlar ya da valinin inisiyatifine bırakılmış olan durumlar; - Diğer bir AB üyesi ülkeden oturum müsaadesi almış ve Fransa'ya yerleşmek isteyen yabancılar; - Fransa'daki ailevi bağlarından dolayı geçici süreli özel ve ailevi hayat kartı talebinden bulunabilecek olan yabancılar; - Đkincil yardımdan faydalananlar ve eslerinden şiddet görenler; - Đkamete istisnai olarak kabul edilip de özel ve ailevi hayat, isçi ya da geçici isçi kartı talebinde bulunabilecekler; - Avrupa mavi kartı sahibi olup da en az 18 ay boyunca diğer bir AB ülkesinde ikamet etmiş olan ve Fransa'da da bu yönde bir talepte bulunan yabancı (L ,6 ). Uzun süreli vize, bir istisnanın dışında, oturum müsaadesi verilmesi için gerekli değildir. Bu istisna Fransız vatandaşı bir kişinin reşit olmayan çocuğu, alt soyu ya da esi için geçerlidir. b) Vize muafiyeti 1/ Kısa süreli oturum vizesi muafiyeti Türk vatandaşları bu muafiyet kapsamının dışındadır. Fransız oturum kartı bulunan yetişkinler ve dolaşım belgesi ya da cumhuriyet kimlik kartı bulunan küçükler de Fransa'ya girişlerinde Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 2

3 kısa süreli vize ibraz etmek zorunda değillerdir. AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi ya da Đsviçre vatandaşı olmayıp da Schengen vizesine sahip olan yabancılar da üye ülkeler arasında dolaşımlarında kısa süreli vize ibraz etmek zorunda değillerdir. 2/ Uzun süreli oturum vizesi muafiyeti Türk vatandaşları bu muafiyet kapsamında değillerdir. c) Verilme şartları 1/ Ortak şartlar Vizeler talepte sahibi yabancının bulunduğu ülkedeki Fransız elçiliklerince verilir. Birleşik vize istenmesi halinde yetkili makam gidilecek olan üye ülke ya da asil gidilecek olan üye ülke veya ilk girilecek olan ülkedir. Her bir kısa süreli oturum ya da transit vizesi için 60 avro dosya ücreti yetişkinlerden, 6 ilâ 12 yas arası çocuklar için 35 avro alınır ve 6 yasından küçükler için alınmaz. Uzun süreli oturum vizesi için ise 99 avro bedel alınır. Bu ücret vize talebi reddedilse dahi ödenmez. Fakat vize AB ülkesi, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve Đsviçre vatandaşlarının aile bireyleri için ücretsizdir. Vize başvurusu esnasında, 6 yaşından büyüklerden fotoğrafları ve parmak izleri alınarak bilgisayar ortamında bunlar fişlenebilir. Eğer vize verilirse bu işlem zorunludur (L ve L ). 2/ Kısa süreli oturum vizesi Kısa süreli oturum vize için istenen belgeler talepte bulunulan vizenin çeşidine göre değişlik gösterir. Genel olarak, siniri geçmek için istenen belgeler burada da istenir: seyahatin amacı, ülkeye geri dönüş garantisi, yeterli geçim kaynaklar, sağlık sigortası kaydı ve ikametgâh şartları. 3/ Uzun süreli oturum vizesi Uzun süreli oturum vizeleri sadece Fransız elçiliklerince verilebilir. Elçilikler yabancının oturum kartı isteyebileceği durumu incelerler ve gerekli şartlara sahip olup olmadıklarına bakarlar. Uzun süreli vize talebinde bulunan yabancıya elçilik tarafından başvurusunun alındığına dair bir belge verilir. Fransız vatandaşının eşi: Uzun süreli vize talebinde bulunan Fransız bir vatandaşın eşi Fransızca dil bilgisi ve cumhuriyet değerleri bilgisi değerlendirmesine tabi tutulurlar. Gerekli görüldüğü durumlarda kendi Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 3

4 ülkelerinde bu eğitimlerini tamamlamak amacıyla 2 aylık bir eğitim programına alınırlar. Vizenin verilmesi bu eğitimin sonunda verilecek olan sertifikaya bağlıdır. Bu uygulama talep sahibinin 65 yaşından büyük olması ya da Fransa'ya dönecek olan Fransız esin mesleki sebeplerle dönüyor olması hallerinde uygulanmaz. Bunların dışında uzun süreli oturum vizesi sadece belgede sahtecilik, evliliğin iptali ve kamu düzenine muhalifi yet hallerinde reddedilir. Fransız elçilikleri talepleri en uygun süre içerisinde incelemelidir. Bu şartlar altında verilen uzun süreli vize, özel ve ailevi hayat ibaresi taşıyan geçici oturum kartının verdiği hakları verir (L ). Aile birleşimi durumu: Uzun süreli oturum vizesi talebi sıklıkla aile birleşimi, aile yaklaşımı ya da bir Fransız vatandaşının aile bireyi olma durumlarında yapılır. Oturum kartı hükmünde olan uzun süreli oturum vizesi: Bazı uzun süreli oturum vizesi sahipleri oturum kartı talep edilmesi zorunluluğundan muaftır. Bunlar : - Oturum kartı talebinden geçici muaf ibaresi taşıyan ve 3 ilâ 6 aylık süresi bulunan vize sahipleri. Özellikle Fransa'ya gelmiş olan öğrenciler, stajyerler ve yüksek mevkili is adamları için söz konusudur. - Aile birleşimi kapsamında Fransa'ya gelmiş olan ve özel ve ailevi hayat ibaresi taşıyan vize sahipleri; - Ziyaretçi, isçi, geçici isçi öğrenci, bilim adamı araştırmacı ibareli vize sahipleri. Bu ibareleri taşıyan vize sahipleri, Fransa'ya girişlerinden itibaren en geç 3 ay içerisinde OFII nezninde gerekli işlemleri yaptırmalı ve sağlık muayenesinden geçmelidir. d) Bazı vizelerin reddinin gerekçelendirilmesi Đdari makamların verecekleri ret kararlarının gerekçeli olması kuralının aksine, elçiliklerin verecekleri vize talebine ret cevabi gerekçeli olmak zorunda değildir. Ancak CESEDA bazı istisnalar getirmiş ve hangi durumlarda ret kararının gerekçelendirilmesi gerektiğini sıralamıştır. Bunlar : - AB ya de Avrupa Ekonomik Bölgesi vatandaşlarından birinin aile bireyi olup da bu ülkelerden birinin vatandaşı olmayanlara verilecek ret cevabi; - Bir Fransız vatandaşının aile bireylerine verilecek ret cevabi; - Fransız makamlarınca verilmiş evlat edinme iznine istinaden yabancı bir küçüğün tam evlat edinilmesi halinde verilecek ret cevabi; - Aile birleşimi hakkından faydalanabileceklere verilecek ret cevabi; - Fransa'da ücret karşılığı bir isle meşgul olma hakkına sahip olanlara verilecek ret cevabi; - Schengen Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yabancıya verilecek ret cevabi; - L maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerinde düzenlenen Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 4

5 hakların sahiplerine verilecek ret cevabi. Ayrıca Schengen Sözleşmesi ne göre Schengen vizesine verilecek ret cevabi da gerekçelendirilmelidir. e) Vizenin reddine karşılık başvurulabilecek yollar Verilen ret cevabına itiraz etmeyi düşünen her yabancı, adli makamlara başvurmadan önce Vize Ret Cevabına Karşı Şura ya gitmelidir. Bu Şura ya başvuru, ret cevabinin verilmesinden en geç 2 ay sonra yapılmalıdır. Bu Şura ya başvurulması hem öncelikle yapılması gereken bir işlemken hem de daha sonra idari yargı makamlarına başvurulması için de bir geçerlilik şartıdır. Öyle ki bu Şura ya başvuru yapılmadan sürenin geçirilmesi halinde vize ret cevabına karşı idari mahkeme nezninde itirazda bulunulamaz. Şura ya yapılacak itiraz Fransızca olmalı ve ya ilgilinin kendisince ya vekilince ya da itiraz etmeye hakkini bulunan bir başkasınca yapılmalıdır. Her ne kadar Şura nın sekretaryası Paris'de bulunsa da itirazlar Commission de recours contre les refus de visa, BP 83609, Nantes Cedex 1 adresine yapılmalıdır. Sura yapılan itirazları ya reddeder ya da kabul eder. Kabul etmesi halinde görüsünü Dış Đşleri Bakanlığı na bildirir. Ancak son kararı verecek olan Bakanlıktır ve Şura nın görüsü ile bağlı değildir. Yabancının itirazının kabul edilmemesi halinde Nantes Đdare Mahkemesi'ne itirazda bulunabilir. f) Vizenin iptali Yabancının müsaadesi olmadığı halde çalışması halinde ya da kısa süreli oturum vizesinin geçerlilik süresi dâhilinde yabancının kamu düzenine muhalefetten dolayı sinir dışı edilme kararı alınması halinde söz konusu vize iptal edilir (L ). 2. Đkamet, yeterli geçim kaynağı, sağlık raporu ve geri dönüş garantisi şartları Muaf tutulduğu haller saklı kalmak üzere, her yabancı sınırda su belgeleri ibraz etmelidir : - Đkamet belgeleri; - Yeterli geçim kaynağı belgeleri; - Ülkeye geri dönüş belgeleri; - Yetkili bir sigorta şirketi tarafından yapılmış sağlık ve sosyal güvenlik sigortası. Yabancının muafiyetten faydalanıyor ya da kısa süreli oturum vizesine sahip olması durumunda dahi, gerekli görüldüğü hallerde, sinir polisi yabancıdan bu belgelerin ibrazını isteyebilir. Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 5

6 a) Đkamet şartı Đkamete dair belgelerin çeşidi, Fransa'ya giriş nedenine göre değişiklik gösterir. 1) Turistik bir ziyaret dâhilinde ziyaretin konusunu ve şartlarını gösterir her belge ve özellikle süresine dair belgeler; 2) Mesleki bir seyahat dâhilinde kişinin mesleğine veya sahip olduğu mevkie dair belgeler ile birlikte Fransa'ya görüşmeye geldiği şirket ile ilgili belgeler; 3) Sağlık nedenleri dâhilinde kişinin Fransa'ya gelmesi durumunda kişinin bir sağlık kurulusunca kabul edildiğine dair belgeler ile sağlık masraflarını karşılayacak bir sigortanın olduğunu gösterir belgeler. Böyle bir sigortanın olmaması durumunda sağlık masraflarını karşılayacak olan aile bireylerinden birinin ya da 3. bir kişinin taahhüdü; 4) Aile ya da özel bir ziyaret dâhilinde Fransa'ya gelinmesi durumunda davet mektubunun ibraz edilmesi gerekir. * Davet mektubu Ziyarette bulunacak kişiyi ağırlayacak kişi tarafından temin edilir. Bu kişinin de yabancı olması durumunda, talepte bulunanın geçici bir oturum kartına, oturum müsaadesine ya da bunların yenilenmesi başvurusu olduğunu gösterir bir geçici belgeye sahip olması gerekir. Talep sahibi eğer bir Fransız, AB ülkesi, Avrupa Ekonomik Bölgesi veya Đsviçre vatandaşı ise buna dair kimlik belgesini de ibraz etmelidir. Davet mektubu talep sahibince imzalanmalı ve ikamet ettiği yer belediyesince onaylanmalıdır. Davet edilen yabancının esi ve 18 yaşından küçük çocukları da ayni davet mektubu üzerinde gösterilebilir. Davet mektubunun verilmesi için 30 avroluk bir ücret ödenmelidir. * Yapılan çeşitli kontroller Sunulan belgeler ile davet mektubu üzerine yapılan kayıtlar arasında uyuşmazlık olması halinde bu davet mektubu onaylanmaz. Davet sahibi ayni zamanda davet edeceği kişiyi ikametinde normal şartlar altında misafir edebileceğini de ispatlamalıdır. Bunu kontrolü ya OFII görevlilerince ya da belediye görevlilerince yapılabilir. * Muafiyetler Aşağıdaki su 3 halde yabancı davet mektubu ibraz etmekten muaf tutulabilir (R ilâ R ) : 1) Bir yakinin cenaze törenine katılma hali; 2) Bir yakininin ağır hastalığı ya da acil sağlık durumları halinde Fransa'ya gelecek olma hali; Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 6

7 3) Đnsanî nedenlerle yapılan ziyaretler ya da kültürel değişim programları hali. * Đtirazlar Davet mektubu talebinin kabul edilmemesi kararı gerekçeli olmalıdır. Ret cevabına karşılık önce valiye karşı bir itirazda bulunulmalıdır. b) Yeterli geçim kaynağı şartı Yabancı, Fransa'da bulunacağı süre içerisinde ihtiyaç duyacağı geçim kaynaklarına sahip olduğunu kanıtlamalıdır. Bunun için nakit para, seyahat çekleri, uluslararası kullanıma açık banka kartları ya da kredi mektubu gibi kaynaklar gösterebilir. Gösterilen bu kaynakların miktarı yabancını Fransa yı ziyaret nedenine ve özellikle süresine göre değerlendirilir. Buna göre asgari bir miktar tesis edilmiş değildir. Đdari makamlar, genel olarak, gerekli gördükleri bedeli aylık asgari ücretin günlük dilimi çarpı ziyaret süresi olarak hesaplamaktadırlar. Yabancı eğer bir davet mektubuna sahip ya da konaklama giderleri önceden ödenmişse bu miktarın da yarısını talep etmektedirler. c) Geri dönüş garantileri Ziyaretin amacı ne olursa olsun, yabancı her halükarda ülkesine geri döneceğine dair belgeleri ibraz etmelidir. Bunlar su belgeler olabilir : - Đkamet edilen ülkeye geri dönüş için herhangi bir hava, kara, deniz ya da demir yolu bileti; - Bir bankanın taahhüdü. Bu taahhüt yabancını geri dönüş imkânını bulamadığı durumlarda gerekli masrafları yapacağını gösterir bir belge olmalıdır. d) Sağlık ve sosyal yardım sigortaları Yabancı bir sağlık sigortası poliçesi ibraz etmelidir. Bu sigorta ya yabancının kendince ya da onu misafir edecek kişi tarafından yaptırılmış olmalıdır. Bu sigorta yabancının ziyareti süresince karşılamak zorunca kalabileceği her türlü sağlık masrafını en az avro tutarında karsılar olmalıdır. e) Muafiyetler Ziyaretin amacına ve ülkeye geri dönüş garantisine dair belgeleri sunmaktan muaf olanla aşağıdaki gibidir : - AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve Đsviçre vatandaşları ile bunları aile mensupları; - Fransa'da yasal olarak ikamet etme hakkına sahip olanların yanına gidecek olan yabancılar; - Fransa'da yasal olarak ikamet etme hakkına sahip olan anne ya da babaların 18 yaşından küçük çocukları; - En az 1 yıllık geçerlilik süresi olan birleşik vize sahipleri, oturum kartı Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 7

8 hükmündeki uzun süreli oturum vizesi sahipleri ya da bir Fransız vatandaşının uzun süreli oturum vizesine sahip esi, çocukları ve alt soyu; - Fransa'ya girişten itibaren oturum kartının istenmesi ibaresi taşıyan vize sahipleri. 3. Mesleki bir faaliyetle meşgul olabilmek için ibraz edilmesi gereken belgeler Fransa'ya ücret karşılığı bir is ile meşgul olmak için gelen yabancılar, geçici ya da mevsimlik de olsa, OFII tarafından onaylanmış bir is sözleşmesine sahip olmalıdır. Ayni hüküm is verenleri için Fransa'ya gönderilen isçiler için de geçerlidir. Fransa'ya bilimsel araştırmalar ya da üniversite seviyesinde eğitim vermek için gelecek olan yabancılar ilgili kuruluşlarla bir sözleşme imzalamış olmalıdır. Fransa'da beceriler ve yetenekler kartı kapsamında bir isle meşgul olmak isteyen yabancılar ise taleplerini doğrudan Fransız elçiliklerine yapmalıdır. B. Fransa'da ikamet eden yabancıların Fransa dışında dolaşımları 1. Gitme ve gelme özgürlüğü Oturum kartı sahibi bir yabancı dilediği zaman Fransa dışına çıkma ve vize ibraz etmeksizin geri gelme hakkına sahiptir. 2. Çocukların dolaşımı 18 yasından küçük olup da oturum kartına sahip olmayan küçükler Fransa dışına çıkacakları zaman bağlı oldukları valilikten geri dönüş belgesi ya da cumhuriyet kimlik kartı verilmesini talep edebilirler. a) Verildiği durumlar 1/ Dolaşım belgesi Fransa'da ikamet eden küçüklerin dolaşımı belgesi, kural olarak, 18 yaşında kanunî bir hak olarak oturum kartı talep edebilecek olan yabancılara verilir. 2/ Cumhuriyet kimlik belgesi Bu belge Fransa'da doğmuş ve ebeveynleri Fransa'da yasal olarak ikamet eden yabancılara verilir. Eğer ebeveynlerden birisi yasal olmayan yollardan Fransa'da ikamet etmekte ise cumhuriyet kimlik belgesi yerine dolaşım belgesi verilir. Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 8

9 b) Formaliteler Dolaşım belgesi ve cumhuriyet kimlik belgesi, yabancının ikamet ettiği yer valiliğince velayet hakkına sahip ebeveynin talebi üzerine verilir. Bu belgelerin geçerlilik süreleri 5 yıldır. Ayni süre için yenilenebilirler. 3. AB içerisinde dolaşım Schengen ülkelerinden birinde ikamet eden yabancı, başka bir üye ülkeye girmek istediğinde, diğer belgeler hariç, vize ibraz etmek zorunda değildir. Fransa'ya Giriş KadirEVLER Her hakkı saklıdır 9

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Romanya'ya Hoşgeldiniz!

Romanya'ya Hoşgeldiniz! AVRUPA BİRLİĞİ Ç LER VE DARES BAKANLI I Ç LER VE DARES BAKANLI I AVRUPA BİRLİĞİ tarafından finanse edilen proje Avrupa İşleri ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Göçmen için Romen Te kilat ADO SAH

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

KONU: GÖÇ VE MESLEK DÜNYASI

KONU: GÖÇ VE MESLEK DÜNYASI KONU: GÖÇ VE MESLEK DÜNYASI Ön söz: Yerleşme ve çalışma izni konuları çok yönlü ve karmaşıktır. Her ayrı durumda, dikkate alınması gereken birçok ayrıntı ve istisnai düzenlemeler vardır. Bizim açıklamalarımızın

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra. Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü

FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra. Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü İÇİNDEKİLER Bölüm 1 : CEF Prosedürü (CEF=Fransa da Eğitim

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

Mültecilik Kabulü İşlemi Kılavuzu

Mültecilik Kabulü İşlemi Kılavuzu Mültecilik Kabulü İşlemi Kılavuzu Adalet Bakanlığı Emigrasyon Genel Müdürlüğü GİRİŞ 1981 yılında kısmen değiştirilen Emigrasyon Kontrol ve Mültecilik Kabulü Yasasına dayalı olarak hazırlanan Mültecilik

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı