KKTC ELEKTRİK KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC ELEKTRİK KURUMU"

Transkript

1 İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ İHALESİ 1

2 KIB-TEK LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu adet (41,000 adet konsollu, 4,000 adet konsolsuz) LED Armatürlerin temini ve montajını kapsar. Ancak bu miktarlar her ürün için ±%20 değişebilir. 2. İhalenin Süresi : a. Teknik ve Yeterlilik Dosyalarının Sunulması; İhaleye katılacak Firmalar 23/03/2015 tarihinde en geç saat 10:00 da Teknik ve Yeterlilik Dosyalarını KIB-TEK İhale kutusuna atmalıdır. b. Finansal Teklif Sunmaya Hak Kazanan Firmaların İlanı; Teknik ve Yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan firmalar 27/03/2015 tarihinde en geç 15:30 da KIB-TEK tarafından KIB-TEK Web sayfasında ilan edilir. 3. İhaleye Katılma Şartları : c. Finansal Tekliflerin Sunulması; Finansal değerlendirmeye hak kazanan firmalar, 01/04/2015 tarihinde en geç 10:00 da Finansal teklif, DIAL Laboratuvarından alınmış Ek3 te belirtilen fotometrik test sonuçları ve Laboratuvarda teste tabii tutulan armatür KIB-TEK İhale kutusuna atmalıdır. Ayni zamanda ihaleye katılacak firmalar ilgili test sonuçlarının KIB-TEK e 03 /04/2015 tarihinde en geç 15:30 da laboratuvar tarafından adresine pdf olarak gönderilmesini sağlayacaktır. d. Sözleşmenin Yapılması; KIB-TEK, ihale içeriği tüm koşulları sağlayan en uygun teklif veren firma ile sözleşme imzalamadan önce finansal teklifte sunulan numune ile Ek3 te belirtilen fotometrik testleri bağımsız uluslararası bir laboratuvarda tekrar yaptıracaktır. İhaleye teklif verme şekli 4. madde de yer alan Tekliflerin hazırlanması kısmında belirtilen şartları sağlamak zorunda olup, bu şartların yerine getirilmemesi durumunda veya bu belgelerden herhangi birinin eksik veya olumsuz olarak verilmesi halinde, dosya sahibinin ihale değerlendirmesine katılımı reddedilir ve ihaleyi açan kurumun haklarına halel gelmeksizin ihaleye aşağıdaki koşul ve kurallar doğrultusunda devam edilir. İlgili dosya ise herhangi bir değerlendirme yapılmadan teklif veren firmaya iade edilir İhaleye Giremeyecek Olanlar Devlet İhale Tüzüğü nün 30 ncu maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme (mukavele) feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca aşağıdaki maddede uygulanır: 2

3 Bir firma ihaleye yalnızca bir teklif verebilir ve ayni isim altında herhangi bir kaleme birden fazla alternatifli teklif verebilir. Ancak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin iştiraki ile teşkil olmuş ortaklıklardan, bunların ortaklıklarından veya ortak şirketlerin yönetiminde yetkili kişileri yalnız bir teklif verebilir. Her ne isim altında olursa olsun birinci derece yakınlarınca dahi kurulmuş veya kurulacak şirketler veya birinci derece yakınların hissesi ne olursa olsun ihaleye ikinci bir teklif atamaz. Buna uymayanların birinci teklifleri de geçersiz sayılır ve ihaleden elenir. 4. Tekliflerin Sunulması: Teknik ve Yeterlilik dosyasının üzerinde; Teklif sahibine ait unvan, adres ve telefon bilgileri ile "Kıb-Tek LED Sokak Aydınlatması İhalesine ait Teknik ve Yeterlilik dosyasıdır" ibaresi yer alacaktır. Finansal dosyasının üzerinde; Teklif sahibine ait unvan, adres ve telefon bilgileri ile "Kıb-Tek LED Sokak Aydınlatması İhalesine ait Finansal Teklif dosyasıdır" ibaresi yer alacaktır. 4.1 Teknik Ve Yeterlilik Dosyasının İçinde Olması Gerekenler: a. Dosya içindekileri maddeler halinde eksiksiz olarak açıklayan içindekiler belgesi b. İhaleye teklif verecek firmalar KKTC de yerleşik bir şirket olacaktır. Konsorsiyum halinde teklif veren şirketler içerisinde en az bir KKTC şirketi olacak, diğer şirketler farklı ülkelerden olabilecektir. DOĞRUDAN YÜKLENİCİ YA DA KONSORSİYUM ÜYESİ OLAN TEKLİF SAHİPLERİ (En çok 3 (Üç) üyeden oluşabilir): (EN AZ BİR ÜYENİN KKTC FİRMASI OLMASI ZORUNLUDUR)Teklif Sahibinin ve/veya oluşturulacak konsorsiyumlardaki Teklif Sahiplerinin tanımı ve istenen özellikler aşağıda verilmiştir : KKTC den katılacak firma : KKTC de saygın ve güvenilir bir kuruluş olması gerekir. Teklif sahiplerinin ticari varlığını kanıtlayan ve müracaat tarihinden en çok 30 (otuz) gün önce bir tarihi taşıyan Ticaret ve / veya Sanayi odalarınca onaylanmış belgelerin asılları, Teklif sahiplerinin Tasdik Memuru onaylı imza sirküleri (Düzenleme tarihi teklif tarihinden fazla 30 (otuz) gün önceki tarihi taşıyacaktır.) Konsorsiyum ise Konsorsiyum Protokolü veya Ortak Girişim Beyannamesi (Tasdik Memuru onaylı), Teklif sahibi Ortaklık, Ortak Teşebbüs ve Konsorsiyum olması halinde iş bölümünü belirtir liste. c. İhaleye teklif verecek konsorsiyum firmalardan KKTC den teklif verenler için kuruluş onay belgesi, konsorsiyum firmalar içinse ilgili Ticaret odasından alınmış ticaret sicil veya faaliyet belgesi 3

4 d. İhaleye teklif verecek firmalardan KKTC den teklif verenler için; Vergi Güvenlik Belgesi : Vergi güvenlik belgesi Gelir ve Vergi Dairesinin Lefkoşada ki Merkezinden alınmış olacak ve vergi borcunun olup olmadığını gösteren bir belge olacaktır. Şirket Tescil Belgesi: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nden dört sayfa halinde alınmış belgeleri içermektedir. İhtiyat Sandığı Belgesi: İhtiyat Sandığı Dairesi nden alınmış olacak ihtiyat sandığı yatırım borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. Sosyal Sigorta Belgesi: Sosyal Sigorta Dairesi nden alınmış olacak sosyal sigorta primi borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. Çalışma Dairesi Belgesi: Çalışma Dairesi nden alınmış olacak olan bu belge Değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı iş yasasının 59(4) maddesine göre ihalelere katılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belge olmalıdır. e. Teklif edilen LED Armatürün üreticisine ait orijinal ticaret sicil belgesi f. Teklif veren şirket(ler)in LED armatür üreticisi ile yapmış olduğu orijinal sözleşme veya orijinal yetkilendirme yazısı (bahsi geçen belgeler üretim garantisidir.) g. Teklif bir Konsorsiyum tarafından veriliyorsa konsorsiyum sözleşmesi ve sorumlulukların taahhüttü belgesi. h. Şartnamenin satın alındığını belgeleyen ödeme makbuzu. i. Teklif edilen LED Armatürlere ve konsollara ait orijinal baskılı İngilizce ve/veya Türkçe katalog (teklif edilen ürünlerin altı kırmızı kalemle çizili olacaktır) j. Teklif edilen her bir LED Armatür ve konsola ait detaylı kullanım kılavuzu k. Teklif edilen ürünlerin menşeini gösteren ilgili ülke ticaret veya sanayi odası veya ilgili birimden onaylı menşe belgesi. Teklif edilen ürünlerin marka menşeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, EFTA Ülkeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye ülkelerinden olması gerekmektedir. Ancak bu ülkelerin markalarının başka ülkelerde kendilerine ait ve ayni adı taşıyan fabrikalarda yaptıkları ayni marka ürünlerin teklifleri de kabul edilecektir. l. Teklif edilen LED Armatürlere ait CESI veya KEMA (DEKRA) veya TÜV Tip Test Sertifikası veya ENEC üyesi bir test laboratuarından alınmış ENEC Tip Test Sertifikası verilmelidir. Tip Test Sertifikaları Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden alınmış olmalıdır. Ayrıca CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesi de dosya içerisinde verilmelidir. Sunulacak tip test ve onay belgelerinin şartnamede kabul edilen laboratuarlardan olması halinde ayni tipteki ürünün daha düşük güçte teklif edilmesi kabul edilecektir. m. Teklif edilen ürünler için tüm fonksiyonları çalışır durumda 1 er adet numune verilecek ve teknik şartnameye uygun olan numuneler değerlendirmeye alınacaktır; 4

5 n. LED Armatür üreticisi firmasının, yıllık LED Armatür üretim kapasitesinin (sevkiyata hazır şekilde ve paketleme dahil) en az adet olduğunu gösteren ilgili resmi kuruluştan alınan kapasite raporu. Firmanın proje için üretilecek ürün ile ilgili imalat koşulları, kapasitesi, nakliye hakkında bilgilerin ve faaliyet planının belirtilmesi. o. Ek-2 Garanti Özellikleri Listesi. Firma tarafından eksiksiz oldurulacak, imzalanıp mühürlenecektir. p. Led armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo, Conta, Gövde vb.) işletme koşullarında (enerjilendirilmiş durumda) minimum 5 Yıl çalışacağına dair yüklenici firmanın ve imalatçı firmanın noter ve Tastik memuru onaylı garanti taahhüt belgesi. q. Tip Test belgesi sunulan armatürler için 1 er adet numune en geç teknik ve yeterlilik dosya sunma günü saat 10:00' a kadar KIB-TEK' e teslim edilecektir. 4.2 Finansal Teklif Dosyasının İçinde Olması Gerekenler: a. Teklif veren firma tarafından doldurulmuş teklif tutarını gösteren teklif mektubu b. Ek1 de yer alan teklif formu doldurulacaktır. c. Laboratuvarından alınmış Ek3 te belirtilen değerleri içerecek fotometrik test sonuçlarının orijinali ve buna göre doldurulmuş EK3 formu. d. 39/2001 sayılı KKTC Bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası yasası altında denetlenen ve Kıb-Tek çe kabul edilen bankalardan alınmış, 150,000 TL (yüz elli bin Türk Lirası) tutarında ve ihalenin kapandığı tarihten 45 (kırk beş) gün süreli geçici banka teminat mektubu ve /veya KIB-TEK veznesine yatırılan nakit teminatın makbuzu. e. Bu madde içeriği istenen teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve doldurulmuş Ek1 teklif formu sunulmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. f. Laboratuvarında teste tabii tutulan armatür finansal dosya ile birlikte sunulacaktır. Verilecek teklifler tüm ürünler ve sistemlerin belirlenecek ödeme şartlarına uygun olarak temin edilmesini içerecektir. Teklifler Euro cinsinden, KDV hariç olarak düzenlenecek olup ayrıca bir masraf veya faiz ödemesi talep edilmeyecektir. Ödemeler EURO cinsinden yapılacaktır. e. İhale her ürün için ayrı değerlendirilecektir. 5-İhalenin Değerlendirme Süreci : İhale, bu İdari Şartnamenin 2. maddesinin a. bendi gereği Teknik ve Yeterlilik Dosyalarını sunan firmaların teklifleri değerlendirilir ve değerlendirme neticesi 27/03/2015 tarihinde en geç 15:30 da KIB-TEK tarafından KIB-TEK Web sayfasında ilan edilir. Teknik ve Yeterlilik Dosyalarının değerlendirmesi sonucu Finansal Teklifleri sunmaya hak kazanan firmalar, 01/04/2015 tarihinde en geç 10:00 da 5

6 Finansal teklif, Laboratuvarından alınmış Ek3 te belirtilen fotometrik test sonuçları ve Laboratuvarda teste tabii tutulan armatür KIB-TEK İhale kutusuna atmalıdır. Ayni zamanda ihaleye katılacak firmalar ilgili test sonuçlarının KIB-TEK e 03/04/2015 tarihinde en geç 15:30 da laboratuvar tarafından adresine pdf olarak gönderilmesini sağlayacaktır. Atılan finansal teklifler her kalem için ayrı ayrı değerlendirilip ihale kararı kamuoyuna duyurulacaktır. İhaleyi kazanan teklif sahibi veya sahiplerine ihale kararının bildirilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde sözleşme imzalanır. Teklif sahibi ilk on bin adet için, on bin adetin bedelinin %5' i tutarında 20 ay süreli, geri kalan 45 bin adetin onayından itibaren (devam etme onayından itibaren 7 gün içersinde KIB-TEK'e teslim edilecektir) 45 bin adetin bedelinin %5'i tutarında 16 ay sureli 39/2001 sayılı KKTC Bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası yasası altında denetlenen bankalardan alınmış, teminat mektubunu ve/veya KIB-TEK veznesine yatırılmış nakit teminatın makbuzu sözleşmenin imzalanması sırasında idareye teslim edecektir. 6-Teslimat ve Montaj: Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 günün sonunda, takip eden her ayın sonunda en az 5000 adet ürün monte edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 11. Ayın sonunda adet LED armatür monte edilmiş ve çalışır şekilde KIB-TEK e teslim edilmiş olacaktır. Yüklenici firma ilgili ürünlerin tüm ithal işlemlerini kendisi üslenecek ancak ilgili ürünler depolandıktan sonra kontrolleri KIB-TEK tarafından yapılacaktır. 7-Ödeme Şekli : Yüklenici firmaya, ürünlerden memnun kalınıp tüm sevkiyat ve montajın yapılması durumunda, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 11. Ayın sonunda adet LED armatürü bir tamam ve çalışır durumda KIB-TEK e teslim ettikten sonra, 12. ayın sonundan başlamak üzere 36 eşit taksitle KIB-TEK tarafından ödeme yapılacaktır. Ancak, yüklenici firma teslim ve montaj işini madde 6 da belirtilen süreden önce yapsa bile ödeme takvimi madde 7 de belirtilen takvimle yapılacaktır. 8-Malzeme Kabulü ve Sevk İzni: a. Aşağıda belirtilen malzemeler için, üretildikleri tesiste/fabrikada sevk izinleri için en az 2(iki) KIB-TEK teknik elemanları tarafından yapılacak FAT (Factory Acceptance Test) sonrasında sevke uygundur belgesi verilecektir: b. Firma sevk izni işlemleri için KIB-TEK e, malzemenin sevke hazır olacağı tarihten 15(onbes) gün önceden haber vermek zorundadır. c. Sevk izinleri için gereken uçak/konaklama/vize ve bu amaç için personelin harcayacağı günlere ilişkin yolluk giderleri (harcırahlar) ihaleyi kazanan kişi/kuruluş tarafından karşılanacaktır. d. Malzeme montajlı teslim edilip, sayımı ve şartnameye ve önceden sunulan numuneye uygunluğunun kontrolü yapıldıktan sonra bedelinin satıcıya/müteahhit firmaya ödenmesine izin verilecektir. 6

7 e. Teslim edilirken bozuk olduğu gözle görülemeyen malzemelerde sonradan herhangi bir bozukluk tesbit edilecek olursa bozuk malzeme, teslim eden firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir. 9-KIB-TEK in (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu nun) Hakları : a. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını yazılı olarak açıklamalarını isteyebilir. b. Kıb-Tek teknik olarak tüm taleplerini sağlamayan teklifleri kabul etmeyecektir. c. Kıb-Tek İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. d. Kıb-Tek İhale Komisyonu karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya firmanın geçmişteki taahhütlerine sadakat durumunu da dikkate alacaktır. e. Kıb-Tek; ihaleyi kazanan firma tarafından teslim edilen ürünlerin uygun olmadığının belirlenmesi durumunda ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir. 10-Mücbir sebepler a. Hiçbir tarafın işlemleriyle bağımlı olmayan mücbir sebep durumlarında yükümlülükler yerine getirilirken kesintiye uğrarsa iki taraf da sorumluluklarından feragat eder ve sözleşme ( mahremiyet yükümlülükleri veya fikri mülkiyet hakları hariç) altındaki sorumluluklar kalmaz. Bu sebeple mücbir sebep durumları aşağıdakileri kapsar: savaş, ayaklanma,ambargo,doğal afetler veya yangın, sel,deprem ya da diğer ciddi doğal yıkımlar, hükümet tedbirler, grev,lokavt,iş yavaşlatma b. Yukarıdaki 10 a maddesinde bildirilen sebepler sözleşme yükümlülüğü gecikirse, tüm ilgili şartları dikkate alarak makul sürede yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla tarafların karşılıklı anlaşmasıyla süre uzatılacaktır.ancak, iki taraf da mücbir sebep etkisini hafifletmek üzere gerekli çabayı gösterecektir.mücbir sebep durumu 2(iki) aydan uzun sürerse iki taraf da kendi takdiriyle sözleşmeyi feshedebilir. c. Etkilenen taraf 10 b de belirtildiği gibi geciken yükümlülükleri karşılamak için gerekli süre uzatmasını yazıyla diğer tarafa derhal haber verecektir.ayrıca etkilenen taraf mücbir sebep durumunun sona ermesini de derhal karşı tarafa bildirecektir. 7

8 EK-1 FİYAT FORMU Sıra LED Armatür Kalemleri No 1 2 LED Aydınlatma Armatürü - Konsol dahil LED Aydınlatma Armatürü - Konsolsuz Miktar (adet) 41,000 4,000 Armatürün Montajlı Birim Fiyatı ( ) Toplam Tutar ( ) Toplam Tutar ( ) Yazı İle GENEL TOPLAM ( ): 8

9 KIB-TEK LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL Konu ve Kapsam Marka Menşei Standartlar CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuvar Teknik Dökümantasyason Dosyası Çalışma Koşulları Tanımlar ÖZELLİKLER Genel Özellikler Elektriksel Özellikler Fotometrik Özellikler İşaretleme Koruma ve Koruma Dereceleri DENEYLER Tip Deneyler Rutin Deneyler Kabul Deneyleri Numune Alma Garantili özellikler ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Ambalaj ve taşıma Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler MONTAJ KABUL VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ GARANTİ...20 EK-2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

10 1. GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Konu: Bu ihale KKTC Elektrik Kurumunun ihtiyaç duyduğu 41,000 adet konsollu ve 4,000 adet konsolsuz Led li armatür alımı ile bu armatürlerin gösterilecek olan ahşap ve / veya ahşap olmayan direklere montajını içermektedir. Kapsam: Bu şartname, yol, sokak aydınlatmasında kullanılacak LED ışık kaynaklı armatürlerin özelliklerini dene ylerini ve testlerini kapsar. Bu şartnamede bundan sonra tüm bu tesislerdeki armatürler "LED'li armatür" olarak tanımlanacaktır. LED'li armatür; alüminyum kasa, LED modüller, PCB, Sokak aydınlatma standartlarına uygun lens, temperli cam ve camı ihtiva eden kapak, sürücü, konsol vb. yardımcı donanım ile birlikte komple ünite olarak temin edilip montajı yapılacaktır. LED'li armatürlerin özellikleri, bu şartname ve eklerinde belirtilmiştir. 1.2 Marka Menşei Teklif edilen ürünlerin marka menşeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, EFTA Ülkeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye olacaktır. Bu markaların bu ilgili ülkelerdeki yetkili kuruluşlardan alınacak marka menşei belgeleri teklifle beraber sunulacaktır. Ancak bu ülkelerin markalarının başka ülkelerde kendilerine ait ve ayni adı taşıyan fabrikalarda yaptıkları ayni marka ürünlerin madde 1.3 ve madde 4.2 de belirtilen koşulları sağlamaları durumunda teklifleri kabul edilecektir. Bu ülkeler ve belirtilen koşullar dışındaki başka ülke markalarından teklif edilecek ürünler kabul edilmeyecektir. 1.3 Standartlar Led Armatürler aşağıdaki verilen standartların en son baskılarına göre imal edilip test edilecektir. EN EN EN EN , EN , EN , EN EN EN , EN EN EN EN , EN EN IES LM

11 IES TM EN EN CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuar Teknik Dokümantasyon Dosyası Teklif edilecek marka ve ihaleye sunulan model için CESI veya KEMA (DEKRA) veya TÜV Tip Test Sertifikası veya ENEC üyesi bir test laboratuarından alınmış ENEC Tip Test Sertifikası verilmelidir. Tip Test Sertifikaları Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden alınmış olmalıdır. Ayrıca CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesi de sunulacaktır. Ancak armatürün tümü olumlu tip test raporu almış ise armatür kasası ve armatürün içindeki aparatların herhangi bir ülke malı olması kabul edilecektir (LED Çipler hariç, bu ürün için madde 1.2 uygulanacaktır). CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesiyle beraber marka ve sunulan model için yine Avrupa Birliği ülkelerinden alınmış aşağıdaki Çizelge 1 deki konuları içeren TİP TEST Laboratuar Teknik Dokümantasyon Dosyası da teklifle beraber teklif dosyasında sunulacaktır. Yukarıda belirtilen laboratuarlar dışında bir Akredite laboratuarlardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir. KIB-TEK ilgili CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesini ve TİP TEST Laboratuar Teknik Dokümantasyon dosyasının asıllarını görmek hakkına sahiptir. 1.5 Çalışma Koşulları 1.3 Kullanım yeri Çizelge 2: Çalışma koşulları LED'li armatürlerin çalışacağı şebekenin Gerilimi Frekansı Çalışma Ortam Sıcaklığı (ta) Bağıl Nem Rüzgâr hızı Harici 230 VAC +%15 ve -%10 50 Hz ±l - 10 C ile + 50 C arasında % 60 ila % 95 arasında 57 metre/saniye 1.6 Tanımlar LED (Light Emitted Diode - Işık Yayan Diyot) Çip: Bir elektrik akımı etkisi altında optik ışınım yayımlayan p-n birleşimli (Junction) yarı iletken devre elemanıdır. LED Paket: LED çipin yansıtıcı, dağıtıcı optik yüzeyler; hava kanalları ve metal bağlantılarla sabitlenmiş halidir. PCB (Printed Circuit Board): Üzerine LED paketlerin dizildiği baskı devre kartıdır. LED Modül: Bir veya birden fazla LED paketinin bir PCB üzerinde birleştirilmiş halidir. Jonksiyon (Birleşim) Sıcaklığı :Bir LED çipinde p-n yarı-iletkenlerinin birleşim bölgesinin 11

12 sıcaklığıdır. Renk Sıcaklığı: Değerlendirilmesi yapılan ışık kaynağı ile aynı spektruma sahip "kara cismin" sıcaklığıdır. Birimi Kelvin (K)' dir. Renksel Geri Verim Endeksi (CRI; Ra): Işık kaynaklarının aydınlattıkları cisimlerin renklerini ayırt ettirebilme yetenekleridir. Karşılaştırma, referans bir ışık kaynağına göre yapılır. Değeri 0 ile 100 arasındadır. Işık Akısı: Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu ışık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akışıdır. Birimi lümen (Lm)' dir. Armatür Etkinlik Faktörü: Armatürden çıkan ışık akısının armatür toplam gücüne oranıdır. Birimi Lm\W' dır. Ekonomik ömür: LED paketlerin ilk andaki ışık akılarının %30 değer kaybedinceye kadar geçen süredir. Birimi saattir. Elektriksel Verim: LED modül/modüller tasarım gücünün, armatürün (sürücü devrede iken) şebekeden çektiği toplam güce oranıdır. Anma Gücü: LED armatürün tasarlandığı güçtür. Birimi W' dır. Toplam güç: LED armatürün şebekeden çektiği toplam güçtür. Birimi W' dır. Üst Yarı Uzay Işık Akısı Oranı (ULOR): Üst yarı uzaya giden ışık akısının, LED'li armatürün tüm uzaya yaydığı toplam ışık akısına oranıdır. Işık Şiddeti: Noktasal ışık kaynağının belli bir a doğrultusundaki ışık şiddeti, bu doğrultuyu içine alan uzay açıdan çıkan ışık akısının, uzay açıya bölümü ile ilgilidir. Uzay açı sıfıra yaklaşırken bu oranın limiti ışık şiddetini tanımlar. Birimi kandela (cd)' dır. Işık Dağılım Eğrisi: Noktasal ışık kaynağından geçen düzlem üzerinde, kaynağın çeşitli doğrultulardaki ışık şiddetlerinin uç noktalarının geometrik yeridir. Aydınlık Düzeyi: Yola düşen ışık akısının yol yüzeyine oranıdır. Birimi lux' dür. Parıltı Düzeyi: Işık yayan bir düzlemin belli bir noktasının bu yüzeyin normaliyle belli bir açı yapan doğrultudaki ışık şiddetinin, bu doğrultuya dik düzlemdeki görülen alanına bölümü, o yüzeyin o noktası ve o doğrultusundaki parıltı düzeyini tanımlar. Birimi cd/m 2 dir. Ortalama Yol Parıltı Düzeyi: Yolda belirlenen hesap noktalarındaki parıltı düzeyi hesap noktası sayına bölümüdür. Sembolü Lo ve birimi cd/m 2 dir. Ortalama Parıltı Düzgünlüğü: Yolda belirlenen hesap noktalarındaki minimum parıltı düzeyinin ortalama yol parıltı düzeyine oranıdır. Sembolü Uo olup, birimsiz bir büyüklüktür. Boyuna Parıltı Düzgünlüğü: Her şeridin orta çizgisi boyunca yer alan hesap noktalarındaki minimum parıltı düzeyinin maksimum parıltı düzeyine oranıdır. Sembolü Uı olup, birimsiz bir büyüklüktür. Bağıl Eşik Artışı (Tl): Fizyolojik kamaşmanın neden olduğu görülebilirlik azalmasının ölçüsüdür. Kamaşma koşullarındaki parıltı eşiği ALK ile kamaşma olmadığındaki ALe eşik farkının ALe'ye oranı olarak ifade edilir {TI=( ALK- ALe)/ ALe}. Birimsiz bir büyüklüktür. Çevreleme Oranı (SR):Yolun kaldırım tarafındaki 5 metrelik alanın ortalama aydınlık 12

13 düzeyinin, yol tarafındaki 5 metrelik alanın ortalama aydınlık düzeyine oranıdır. Birimsiz bir büyüklüktür. Optik Bölüm: Armatürün LED modüllerini, yansıtıcı, lens ve saydam kapağını içeren bölümüdür. Teçhizat Bölümü: Armatürün sürücü ve diğer kontrol düzenlerini içeren bölümüdür. Saydam Kapak: LED modüllerini dış etkenlerden koruyabilen, armatürün ışık geçiren kısmıdır. Sürücü (Driver): Alternatif akımı doğru akıma çeviren devre elemanıdır. IP Koruma Derecesi: LED'li armatürlerin toza, katı cisimlere, suya ve neme karşı dayanırlıklarının göstergesidir. Uluslararası kabullere göre İP XıX2 kodları ile gösterilir. Koruma derecesindeki ilk rakam (Xı) katı cisimlere, ikinci rakam (X2) ise suya karşı koruma derecesini gösterir. IK Koruma Derecesi: LED'li armatürlerin harici mekanik darbelere karşı dayanım derecesidir. I Sınıfı Armatür: Elektrik çarpmasına karşı korumada yalnızca temel yalıtımın yeterli olmadığı, ancak temel yalıtımın arızalanması halinde, erişilebilir iletken bölümlerin gerilim altında kalmalarını önleyecek biçimde erişilebilir iletken bölümleri, sabit kablo tesisatındaki koruyucu (topraklama) iletkene bağlayacak düzenlerde ilave güvenlik önlemlerini içeren armatürdür. Temel Yalıtım: Elektrik çarpmasına karşı temel korumayı sağlamak amacıyla gerilimli bölümlere uygulanan yalıtımdır. Ek Yalıtım: Temel yalıtımda bir arızanın meydana gelmesi durumunda elektrik çarpmasına koruma sağlamak üzere temel yalıtıma ilave olarak uygulanan dış yalıtımdır. Bağlantı Uç Dizisi: Teçhizat bölümündeki elektriksel malzemeler arasındaki iletken bağlantılarında ve armatür ile şebeke arasındaki iletken bağlantılarında kullanılmak üzere yalıtkan malzemeden bir koruyucu kılıf ya da bir gövde içine veya üzerine yerleştirilmiş bir veya birkaç bağlantı uç topluluğudur. İç İletkenler: LED'li armatürün içinde bulunan, armatür ile birlikte verilen ve besleme kablolarına ait bağlantı uçları ile sürücü, LED modülleri uçları arasındaki bağlantıları sağlayan kablolardır. Konsol: Armatürlerin direklere montajında kullanılan ara bağlantı elemanıdır. Konsol açısı: Direkle konsol arasındaki açıdır. Tilt açısı: Konsol ve armatür arasındaki açıdır. Fotobiyolojik Güvenlik: Işık kaynaklarının kullanıcılar üzerindeki olası optik ışıma tehlikelerine karşı göz güvenliği için uygulanan ölçme, kontrol ve değerlendirmelerdir. 2. ÖZELLİKLER 2.1 Genel Özellikler 1. LED'li armatürler mal ve can emniyeti açısından tehlike oluşturmayacak biçimde tasarlanacak ve imal edilecektir. 13

14 2. LED'li armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. Teçhizatın armatüre montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında lehim kullanılmayacaktır. Tüm elektriksel ve mekanik teçhizat direk titreşimine dayanıklı şekilde armatür içerisine tespit edilecektir. 3. LED'li armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalardan ve normal çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, LED ışık kaynaklarının kararlı ve verimli çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. 4. Tüm elektriksel ve optik teçhizatın birbirleri ile bağlantıları klemens veya jack (dişi-erkek bağlantı soketi) vasıtası ile yapılacaktır. 5. LED'li armatür içerisinde iç iletkenlerin geçirildiği yerler; tel/kablo yalıtımlarını bozmayacak şekilde döküm çapaklarından arındırılmış ve pürüzsüz olacaktır. 6. Metal vidalar iletkenlerin geçirildiği yollara doğru çıkıntı yapmayacaktır. 7. LED'li armatürler içerisinde bulunan sürücüler, LED Modüller vb. donanımlar değiştirilebilir yapıda olacaktır. Donanımların değiştirilmesi, bakımı ve tamiri direk üzerinde kolayca yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır. 8. Konsolu ile birlikte temin edilecek olan LED'li armatürler, KIB-TEK tarafından kullanılan ahşap direklere monte edilebilecek tipte olacaktır. 9. Konsolsuz LED'li armatürler mevcut armatürün bağlı olduğu demir direk konsoluna doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanacaktır. 10. Mevcut yol aydınlatma armatürleri, mevcut olan bağlantı parçaları veya mevcut konsolları kullanılmayacak tümü demonte edilip KIB-TEK ambarlarına iade edilecektir. 11. LED'li armatürlerin ön saydam camı, IK08 mekanik dayanıma sahip temperlenmiş cam olacaktır. 12. LED'li armatürlerde ve konsollarında kullanılan tüm bağlantı ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır. 13. LED'li armatür tasarımında kullanılan LED paketlerin LM 80-08'e göre 6000 saat ömür ölçümleri yapılmış olacak, bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-ll' e uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu ekonomik ömürleri normal çalışma koşullarında en az saat olacaktır. Kullanılacak LED paketlerin LM test raporları teklifle beraber sunulacaktır. 14. LED'li armatürün contaları yüksek ısıya dayanıklı, yekpare, ek veya birleşim yeri olmayan tip olacaktır. IP66 koruma derecesinin bozulmasına neden olmayacak yapıda ve silikon malzemeden olacaktır. LED li armatürlerin tüm parçaları ve konsolları korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olacak şekilde imal edilecektir. Konsollar Sıcak Daldırma Galvaniz kaplı veya Alüminyum olacaktır. Galvanizleme (Çinko kaplama) işlemi EN ISO 1461 e uygun şekilde yapılacak ve yine aynı standarda göre testleri yapılacaktır. 15. Konsollu temin edilecek armatürlerin konsolları ahşap direğe göre uygun kelepçe yöntemi ile montajı yapılacak şekilde tasarlanacaktır. 16. LED'li armatürlerde boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının 14

15 kontrolü ile belirlenecektir. Boya rengi açık gri tercihen RAL 7035 olacaktır. Boya elektrostatik polyester tipinde dış etkenlere karşı korumalı olmalıdır. Boya kalınlıkları gövde üzerindeki gelişigüzel seçilmiş en az 5 noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecek ve ortalama kalınlık minimum 65 mikron olacaktır. 17. Armatür montajlarında ağırlıktan veya doğal koşullardan dolayı oluşabilecek her türlü mekanik hasarlardan (kopma, düşme, kırılma, direkten sökülme gibi) garanti süresi boyunca yüklenici firma sorumlu ve gerekli tamir veya değişimi yapacaktır. Yüklenici sunacağı konsol tasarımını ve çizimlerini teklifinde sunacaktır. 18. Armatür direk üstünde açıldığında alt kısım ile üst kısım rahat çalışılabilinir bir açıda sabitlenebilmelidir. 2.2 Elektriksel Özellikler 1. LED'li armatürlerin ters polarite koruması olacaktır. Armatürlerde kullanılacak LED modülleri hiçbir zaman ters polarize edilemeyecektir. 2. Armatürlerde kullanılan LED modüllerindeki herhangi bir LED paket arızalandığında, diğerler modüller çalışmaya devam edecektir. 3. LED'li armatürlerin tasarımı, LED paketlerin şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz kalmayacakları şekilde yapılacaktır. 4. Armatürlerde LED modülleri çalıştırmak için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. Yüklenici, istediği amperajda bir sürücü kullana bilir, ancak her yoldaki sürme akımı en çok 700mA olmalıdır. 5. Konsolsuz Armatürler aşırı gerilime karşı EN61547 ve EN standartlarına uygun en az 4kV/2kA parafudur koruma, ayrıca kısa devre ve termal korumaya sahip olacaktır. Bu korumalar ürünlerin her teslimatında belgelendirilip KIB-TEK e sunulacaktır. 6. Sürücülerin güç faktörü (cos ) 0,90 a eşit veya üstü olacaktır. 7. LED'li armatürlerde kullanılan sürücülerin verimliliği en az %90 olacaktır. 8. LED'li armatür sürücülerinin toplam harmonik distorsiyonu (THD) %15'dan fazla olmayacaktır. 9. Ahşap direklere monte edilecek olan konsollu LED'li armatürlerin içerisinde kullanılacak kablolar NSH malzemeden olacaktır. Armatür içerisinde topraklı olacak şekilde dışarıya 3x 1,0 mm2 NSH ( Kauçuk) kablo sokak hattına bağlanabilecek yeterli uzunlukta (konsolun direğe bağlandığı noktadan sonra en az 1 metre) olacaktır. Bu kablo armatürün içine IP66 metal Rekor girişinden geçecektir. Konsolsuz temin edilecek olan ve demir direklere monte edilecek olan armatürlerde kablo bulunmayacak ve direkteki mevcut kablolara montajı yapılacaktır. 2.3 Fotometrik Özellikler 1. LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları 4000 K ± % 10 olacaktır. 15

16 2. LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi (Color renderin Index) 70'den büyük olacaktır. 3. LED'li armatür sistem verimliliği minimum 105 lm/w olacaktır. Etkinlik faktörü fotometrik bir laboratuarda teklif edilen ve örneği sunulan ürüne göre ölçülüp belgelendirilecektir. İlgili rapor teklif dosyasında bulunacaktır. 4. LED'li armatürlerin üst uzaya gönderdikleri ışık akısı oranı (ULOR) % 5'den fazla olmayacaktır. 5. LED'li armatür tiplerine ait Fotometrik Özellikleri ve armatür güçleri aşağıdaki gibi olmalıdır. a) 41, 000 Adet Konsollu(ahşap direkler montelenecek olan) armatürler için : LED'li armatürler tek taraflı 30 metre arayla, 6 metre yükseklikte, 2.5 metre kaldırım, 7.5 metre genişliğindeki yol ve direk pozisyonu yoldan 1 metre uzakta kaldırımda olacaktır. Bu şartlar asfalt yüzeyinde (CEI tip C2) sağlayacağı ortalama aydınlık düzeyi en az 5 lux (E min = 1 lux)olacaktır. b) 4, 000 Adet Konsolsuz (Demir direklere monte edilecek olan) armatürler için : LED'li armatürler orta refüjde çift taraflı 35 metre arayla, 10 metre yükseklikte, 7.5 metre genişliğindeki çift taraflı yol, her iki tarafta 2 metre kaldırım, ortada 1 metre refüj ve direk pozisyonu refüjun tam ortasında olacaktır. Bu şartlar altında asfalt yüzeyinde (CEI tip C2) sağlayacağı ortalama aydınlık düzeyi en az 15 lux, düzgünlük oranı 0.4 olacaktır. Diğer aydınlatma kalite verileri aşağıdaki gibi olacaktır: Uo:ort. Düzgünlük : 0,4 Ul:boyuna düzgünlük : 0,7 TI:bağıl eşik artışı : 10% SR:çevreleme oranı : 0,5 6. Fotometrik hesaplamalar ve ölçümler LM79-08, EN ve EN standartlarına göre yüklenici tarafından yapılacak ve analitik hesaplamalar yukarıdaki koşulara göre belirtilen standartta yapılıp finansal teklif dosyasında sunulacaktır. 2.4 İşaretleme LED'li armatür üzerinde alüminyum plaketten yapılmış etikette açıkça ve kalıcı olarak; a) Menşe işareti (Ticari marka veya imalatçının işareti ) b) Anma gücü (W), c) Gerilimi(V), d) Frekansı(Hz), e) LED Modül Gücü(W) 16

17 f) Armatürün imal tarihi (ay ve yıl olarak), g) CE / TSE işaretlemesi, h) IP derecesi, yazılmış olacaktır. 2.5 Koruma ve Koruma Dereceleri 1. LED'li armatürler EN 60529'a göre en az IP 66 koruma sınıfına sahip olacaktır. 2. LED'li armatürler dış mekanik darbelere karşı dayanıklı olacaktır. TS EN standardına göre armatür gövdeleri dışarıdan gelebilecek en az 10 Nm mertebesindeki darbelere karşı IK 08 derecesinde korumaya, temperli cam veya optik lensleri ise en az 5 Nm mertebesindeki darbelere karşı IK 08 derecesinde korumaya sahip olacaktır. 3. LED'li armatürlerin elektrik çarpmalarına karşı koruma sınıfları I olacaktır. 3. DENEYLER 3.1 Tip Deneyler Armatürlerin Tip deneyleri aşağıdaki standartlara göre madde 1.4 te belirtilen laboratuarlardan birinde yaptırılmış olmalıdır. EN EN EN EN EN

18 Tip Deneyler No Standart CESI veya KEMA (DEKRA) veya TÜV Tip Test Laboratuar Kabulleri veya ENEC üyesi bir test laboratuarından alınmış ENEC Tip Test Kabulleri. CESI veya KEMA veya TÜV' den alınan Tip Test Laboratuar Kabulleri Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden alınmış olmalıdır. ENEC Tip Test Laboratuar Kabulleri AB veya EFTA ülkeleri veya Türkiye'deki ENEC üyesi bir laboratuardan alınmış olmalıdır. Sunulacak tip test ve onay belgelerinin şartnamede kabul edilen laboratuarlardan olması halinde ayni tipteki ürünün daha düşük güçte teklif edilmesi kabul edilecektir. 1. EN Sunulan ürünün markasının ve modelinin belirlenmesi 2. EN Toz Deneyi 3. EN Su deneyi 4. EN Topraklama Tertibatı Testi 5. EN Elektrik Çarpmalarına karşı koruma testi EN Dayanıklılık deneyleri ve ısıl deneyleri 7. EN Yalıtım direnci deneyi 8. EN Elektriksel dayanım testi 9. EN İşaretleme Testi 10. Yapılış Testi EN Darbe Deneyleri 12. EN Statik Yük testi deneyleri 13. EN Yüzeysel kaçak akım uzunlıkları ve yalıtım aralıkları testi 14. EN Topraklama düzenleri testi 15. EN Vidalı ve Vidasız bağlantı uçları testi 16. EN Dış ve iç iletken testleri 3.2 Rutin Deneyler 1. Elle-gözle muayene 2. Elektriksel özelliklerin doğrulanması 3. Güç faktörü ölçümü 3.3 Kabul Deneyleri Rutin deneylere ek olarak KIB-TEK te belirtilen LM veya EN aydınlatma ürünleri için elektriksel, fotometrik ölçümler ile ilgili deneyleri, ve te belirtilen ışık performans ölçümlerini kendi seçeceği bağımsız bir laboratuarda tüm masrafları yüklenici firmaya ait olmak koşulu ile yapacaktır. Yüklenici bu testler için herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir. KIB- TEK gerekli görmesi halinde gerekli gördüğü her tür testi yeniden yaptırma hakkına sahiptir. 18

19 Tüm testlerin masrafları yükleniciye ait olacaktır. 3.4 Numune Alma Kabul deneyleri, kabule sunulan aynı tip ve güçteki armatürlerden aşağıdaki çizelgeye göre gelişigüzel alınacak numuneler üzerinde yapılacaktır. Armatür Sayısı (Adet) Alınacak Numune Sayısı (Adet) ve daha yukarısı için Garantili özellikler LED li armatürler için Garanti Özellikleri Listesi Ek-2'de verilmiştir. Her armatür tipi için ayrı ayrı doldurulacaktır. 4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 4.1 Ambalaj ve taşıma LED'li armatürler, karayolu ve denizyolu ile taşımaya uygun hareketsiz kalmalarını sağlayacak özel karton kutularında ambalajlanacaktır. Ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır; İmalatçının adı ya da tescilli markası Alıcının adı Sipariş no.su Alıcının stok kod no.su Armatür tipi ve anma gücü Ambalajın boyutları Ambalajın net ve brüt ağırlığı "DİKKAT KIRILIR" ibaresi 4.2 Teknik yeterlilik dosyası içerisinde Verilecek Bilgi ve Belgeler Aşağıdaki belgeler verilecektir: 1) Garantili Özellikler Listesi; Teklif Sahibi ekteki Garantili Özellikler Listesi'ni her tip armatür için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaktır.(ek-2) 2) CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuvar Teknik Dökümantasyason Dosyası Madde 1.3 de belirtilen belgeler sunulacaktır. Türkiye menşeyli ürünler noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülke menşeyli ürünler ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 19

20 3) LED'li armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo, Conta, Gövde vb.) işletme koşullarında (enerjilendirilmiş durumda) minimum 5 Yıl çalışacağına dair yüklenici firmanın ve imalatçı firmanın noter ve Tastik memuru onaylı garanti taahhüt belgesi. 4) LED paketlerin LM 80-08'e göre yapılmış 6000 saat ömür ölçümleri ve bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-ll'ye uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu bulunan LED paket ömürlerine ilişkin belge; Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 5. MONTAJ İhale kapsamındaki 41,000 adet konsollu armatür KIB-TEK şebekesinde mevcut takılı olan sokak armatürlerinin yerine takılacaktır. Mevcut armatürler, konsolları, kablosu, ve sokak hattına bağlantı klemensleri demonte edilecek ve yeni armatürün direğe montajı ve sokak hattına bağlantıları yapılacaktır. Bu bağlantılar KIB-TEK şartnamelerine uygun hat klemensleri veya Line Taps larla yapılacaktır. Montaj işini yapacak olan müteahhit en az 2. Sınıf KIB-TEK yetki belgesine sahip olacaktır. 6. KABUL VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Şartnamede belirtilen tüm deneylerden (testlerden) olumlu sonuç alınmış olacaktır. Madde 4.2 de istenen tüm belgeler eksiksiz sunulacaktır. İhale değerlendirilmesi aşağıda belirtilen formüle dayalı olarak yapılacaktır: Toplam Karşılaştırma Maliyeti : ABF + (TSA / kwh) x x TAG /1000 ABF : Teklif edilen Armatürün Montaj dahil Birim Fiyatı TSA : KIB-TEK Sokak Aydınlatma tarifesi fiyatı TAG : Toplam Armatür Gücü (Watt) 7. GARANTİ LED'li armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo, Conta, Gövde vb.) montajı yapılmış ve devreye alınmış teslim tarihinden itibaren minimum 5 Yıl garantili olacaktır. Bu garanti süresi içerisinde armatürlerde oluşacak arızalar yüklenici firma tarafından tamir edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Aşağıdaki koşulların oluşması durumunda armatürler garanti 20

21 kapsamında tamir edilecek veya değiştirilecektir: Armatürdeki toplam LED sayısından %10 dan fazlasının arızalanması Armatürün verdiği ışık parlaklığının (Luminance) %10 dan fazla azalması LED driver devresinin arızalanması Armatür içerisinde oluşacak her türlü elektrik arızası Armatür gövdesindeki mekanik bozulmalar Konsolda veya montajda oluşacak mekanik hasarlar. 21

22 EK-2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ DOSYA NO:. KALEM NO:. SIRA NO 1 GENEL Armatür İmalatçının Adı Armatür İmalatçının Tip İşareti Uygulanan Standart TİP ÖZELLİKLERİ İSTENEN GARANTİ EDİLEN 2 Armatür Ön Kapak Tipi Armatür bağlantı elemanı çapı Armatür Ağırlığı ve Boyutu Armatürün Çalışacağı Şebek Temperlenmiş Cam 230VAC+%15-%10, 50±1 Hz Koruma Sınıfı (IP) En az IP 66 Armatür Ömrü saat Armatür Verimi(%) Sürücü Şartnamede belirtilen 3 DONANIMLAR SÜRÜCÜ İmalatçı firma adı İmalatçı Tip İşareti Gücü (W) Giriş Gerilimi (Volt) Sürücü sürme akımı (ma) 230VAC+%15-%10, 50±1 Hz Sabit akım Güç faktörü 0,90 Uygulanan Standart LED Modüller İmalatçı firma adı İmalatçı Tip İşaretleri LED Modü Gerilimi (Volt) LED Modül Akımı (ma) Uygulanan Standart AMBALAJ Boyut Ambalajdaki Armatür Sayısı Ambalaj Ağırlığı..cmX... cmx...cm 22

23 EK-3 FOTOMETRİK TEST SONUÇLARI LİSTESİ Sıra No A LM veya EN göre yapılmış fotometrik test kriterleri adet Konsollu Armatür 1 Armatürün Toplam Işık Akısı (lm) 2 Armatürün Toplam Verimi (lm/w) 3 Armatürün Toplam Gücü (W) 4 Armatürün Işık Sıcaklığı (K) 5 İki direk arasındaki ortalama aydınlık düzeyi Eort(lx) 6 İki direk arasındaki min. aydınlık düzeyi Emin(lx) 7 Konsol Uzunluğu (mt) 8 Konsol Açısı (º) Test Sonuçlarında Alınan Değer 9 Işık Eğrisi Raporda olacaktır B 4000 adet Konsolsuz Armatür 1 Armatürün Toplam Işık Akısı (lm) 2 Armatürün Toplam Verimi (lm/w) 3 Armatürün Toplam Gücü (W) 4 Armatürün Işık Sıcaklığı (K) 5 İki direk arasındaki ortalama aydınlık düzeyi Eort(lx) 6 Düzgünlük Oranı 7 Uo:ort. Düzgünlük 8 Ul:boyuna düzgünlük 9 TI:bağıl eşik artışı 10 SR:çevreleme oranı 11 Konsol Uzunluğu (mt) 12 Konsol Açısı (º) 13 Işık Eğrisi Raporda olacaktır 23

24 KIB-TEK LED Sokak Aydınlatma Armatürü ihalesi LM veya EN göre yapılacak olan fotometrik testler için yol ve konsol detayları. Yol, kaldırım ve direk yeri ile ilgili detaylar: Konsollu armatürler için testlerde kullanılacak yol detayları; Asfalt yüzey (CEI tip C2) Yol genişliği: 7.5 mt. Kaldırım genişliği 2.5 mt. Bakım Faktörü 1 Konsol Uzunluğu Üretici Firma Tarafından Belirlenecek Konsol Açısı Üretici Firma Tarafından Belirlenecek Direk pozisyonu: 7.5 mt 1 mt Kaldırımın ortasında (Yola uzaklığı 1 mt.) YOL KALDIRIM Direk Konsolsuz armatürler içişn testlerde kullanılacak yol detayları; Asfalt yüzey (CEI tip C2) Yol genişliği: 7.5x2 (15 mt.) Kaldırım genişliği: 2x2(4 mt.) Refüj genişliği: 1 mt. Direk pozisyonu: Refüjün tam ortası (Yola uzaklığı 0.5 mt.) Bakım Faktörü 1 Konsol Uzunluğu Üretici Firma Tarafından Belirlenecek Konsol Açısı Üretici Firma Tarafından Belirlenecek Kaldırım:2 mt Kaldırım:2 mt Yol:7.5 mt. Refüj:1 mt Kaldırım:2 mt Yol:7.5 mt. Direk Kaldırım:2 mt 24

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu taslak şartname 29 Eylül 2014 pazartesi mesai bitimine kadar Web Sayfamızda yayınlanacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL...3 1.1 Konu ve Kapsam...3 1.2 Standartlar...3 1.3

Detaylı

ÖZEL TASARIMLI AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖZEL TASARIMLI AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZEL TASARIMLI AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Konu Ve Kapsam Bu şartname, yol, cadde ye sokak aydınlatma tesislerinde kullanılacak LED ışık kaynaklı armatürlerin özelliklerini ve deneylerini

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

BANDIRMA ve EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İHTİYACI OLAN LED PROJEKTÖRLER ve LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ALIMI

BANDIRMA ve EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İHTİYACI OLAN LED PROJEKTÖRLER ve LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ALIMI BANDIRMA ve EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İHTİYACI OLAN LED PROJEKTÖRLER ve LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ALIMI ELEKTRİK VE OTOMASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ TEMMUZ 2015 1.GENEL 1.1 Taraflar ve İsimlendirme:

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

LED LER VE AYDINLATMA

LED LER VE AYDINLATMA WIN FAZ II PANEL TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE LED LER VE AYDINLATMA 19 Mart 2011 Cumartesi Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Giriş Aydınlatma: tüketilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı - ~%20

Detaylı

POWER LEDLİ PROJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

POWER LEDLİ PROJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ POWER LEDLİ PROJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.KONU Bu şartname;.. Sürekli Çalışmaya Müsait Power Ledli Armatürün,teknik özellik,muayene ve kabul işlemi ile garanti ve eğitimini kapsar. 2.GENEL HUSUSLAR 2.1-Teklifte

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/

TEDAŞ-MLZ(GES)/ İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşullan 1.4. Tanımlar 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Genel 2.2. Yapısal Özellikler 2.2.1. İletken 2.2.2. Yalıtım 2.2.3. Dış Kılıf 3. İŞARETLEME

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

www.dialight.com 11 W / 22 W Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 C Db II 2GD ABS Değerlendirmesi: #11-LD678508-1-PDA

www.dialight.com 11 W / 22 W Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 C Db II 2GD ABS Değerlendirmesi: #11-LD678508-1-PDA Uygulama: Dialight SafeSite LED Acil Aydınlatma armatürü, alçak profili ve dayanıklı tasarımıyla çok çeşitli Tehlikeli Alan uygulamaları için uzun kullanım ömrü ve yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar. Sunulan

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALON SES VE IŞIK SİSTEMİ MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI:

ÇOK AMAÇLI SALON SES VE IŞIK SİSTEMİ MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: ÇOK AMAÇLI SALON SES VE IŞIK SİSTEMİ MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: Çok Amaçlı Salon Ses ve Işık Sistemleri İhalesi; Mal Alımı Genel Şartname

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

E1 GENEL TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Süresi: 15 ( On BeĢ ) Takvim Günüdür. A) YAPILACAK ĠġĠN TARĠFĠ:

E1 GENEL TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Süresi: 15 ( On BeĢ ) Takvim Günüdür. A) YAPILACAK ĠġĠN TARĠFĠ: E1 GENEL TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Süresi: 15 ( On BeĢ ) Takvim Günüdür. A) YAPILACAK ĠġĠN TARĠFĠ: 1) Fizibilitesi yapılmış yerlere teknik şartnamesine göre kullanılacak malzemeler çalışır vaziyette yerine

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

2.1-ANA HAT: Tüm aparatları üzerinde, kuruluma hazır (200 veya 100 metrelik) bobinler halinde imal edilecektir.

2.1-ANA HAT: Tüm aparatları üzerinde, kuruluma hazır (200 veya 100 metrelik) bobinler halinde imal edilecektir. 2015 YILI KAÇIŞ GÜZERGÂHLARINA KURULACAK HAYAT HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ: TTK İhtiyacı olarak Grup-1 (metan) gazı ihtiva eden yer altı taş kömürü ocaklarında acil durum planlarına uygun kaçış güzergahları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi AYDINLATMA SİSTEMLERİ İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi Işık Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre

Detaylı

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Trabzon Tarihi Mekânları Aydınlatma Projesi Kapsamında Elektrik Malzemesi Alınması İşine Ait Teknik Şartname

Detaylı

Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir; 25.4.216 Yol Aydınlatması Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir; Gece kazaları azalır, araçların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanır, Geceleri güvenlikle ilgili

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.

4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. 4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ İÇİN İRTİBAT KOLU, MERKEZLEME KOLU SÖNDÜRME BLOĞU, TAHDİT TAKOZU, AKS KUTUSU SÖNDÜRME BLOĞU ALIMI (8 KALEM) İŞİ AÇIK İHALE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

UniStreet basit, düşük maliyetli yol aydınlatma serisi

UniStreet basit, düşük maliyetli yol aydınlatma serisi Lighting UniStreet basit, düşük maliyetli yol aydınlatma serisi UniStreet Görece düşük bir başlangıç maliyetiyle, yüksek verimli LED tabanlı UniStreet aydınlatma armatürü geleneksel sokak aydınlatmasına

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA...

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... SRound SRound SRound, (@70 0 C'de) 60.000 saati aşan armatür ömrü sayesinde flouresanlı armatürlere nazaran 2 kat, metal halideli armatürlere nazaran 6 kat daha uzun ömürlüdür.

Detaylı

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA...

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... SRound SRound EAE Aydınlatma, endüstriyel aydınlatma alanında yeni nesil ledli armatürü SRound'u sunuyor. Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME BTD.07.(DIŞ).2010/110 IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN 1. AMAÇ: TEKNĐK ŞARTNAME Bu şartnamenin amacı Kurumumuz stüdyolarında kullanılmak üzere satın alınacak ışık projektörleri

Detaylı

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA...

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA... SRound SRound EAE Aydınlatma, endüstriyel aydınlatma alanında yeni nesil ledli armatürü SRound'u sunuyor. Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound,

Detaylı

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ GALAKSI ALÜMİNYUM GÖVDE ARMATÜR. 60x60 SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI ARMATÜRLER DEKO DEKORATİF ARMATÜRLER BELGELERİMİZ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ GALAKSI ALÜMİNYUM GÖVDE ARMATÜR. 60x60 SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI ARMATÜRLER DEKO DEKORATİF ARMATÜRLER BELGELERİMİZ AydınlatmaSistemleri LightingSystems ISO 9001-2008 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ GALAKSI ALÜMİNYUM GÖVDE ARMATÜR 60x60 SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI ARMATÜRLER DEKO DEKORATİF ARMATÜRLER BELGELERİMİZ İÇİNDEKİLER ALÜMİNYUM

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 24.11.2014 Karar No : 2014/İK-PGM/610 Gündem Konusu : PGM Ücretler. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

LumiRoad basit yol serisi

LumiRoad basit yol serisi Lighting LumiRoad basit yol serisi LumiStreet Bugün bir çok yerel kurum eski kamu alanı aydınlatma kurulumlarına sahip ve bunların acilen değiştirilmesi gerekiyor, diğer taraftan bütçeler kısıtlı. Bu ihtiyaçlar

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

AYDINLATMA UZMANLIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ YARATAN ÇÖZÜMLER

AYDINLATMA UZMANLIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ YARATAN ÇÖZÜMLER AYDINLATMA UZMANLIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ YARATAN ÇÖZÜMLER Bugüne kadar geliştirdiğimiz ve sektöre sunduğumuz akıllı kontrol sistemleri ile entegre, inovatif aydınlatma çözümlerimiz, yüzlerce projede verimli,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Geleceğini Emin Ellere Bırak Projesi kapsamında Mobilya Satın Almaya İlişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin usulü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Sistemi Acil Aydınlatma Sistemi Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin arıza sebepli kesilmesi, yangın - deprem gibi sebeplerle bina

Detaylı

KATI HAL AYDINLATMA ÜRÜNLERİ ÖMÜR ÖLÇÜMÜ VE TAHMİNİ STANDARTLARI

KATI HAL AYDINLATMA ÜRÜNLERİ ÖMÜR ÖLÇÜMÜ VE TAHMİNİ STANDARTLARI KATI HAL AYDINLATMA ÜRÜNLERİ ÖMÜR ÖLÇÜMÜ VE TAHMİNİ STANDARTLARI Dr. M. Berker Yurtseven İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü 22 Eylül 2017 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi Giriş LED lerin Gelişimi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KONVEYÖR BANT MAKARASI VE KILAVUZ RULOSU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 1. İŞİN

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. TESLİMAT... 3 3. MUAYENE

Detaylı

SİM LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SİM LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ SİM LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ simled.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015-2016 SİMLED Aydınlatma Sistemleri olarak Ledli Aydınlatma Ürünleri ile ilgili çözümler üretiyoruz. Sektördeki 5 yılı aşan tecrübemizle ve

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALINMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. PVC-U BORULARI VE EK PARÇALARI (ATIK SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1 İmal edilecek

Detaylı

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK 55 DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde her tür 19 cihaz ve ekipmanın toz, su ve dış darbelere karşı tam koruma ile çalışmalarını ve muhafazalarını sağlayan

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Endüstriyel Tesis Aydınlatması

Endüstriyel Tesis Aydınlatması Endüstriyel Tesis Aydınlatması Endüstriyel Tesisler ve YÜKSEK TAVANLI MEKANLAR için Aydınlatma Armatürü ? neden DIALux PREMIUM PARTNERSHIP 2011 yılından beri Dialux Premium partneri HIZLI PROTOTIP VE TASARIM

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-PGM/485 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Deney Laboratuvarı Adresi : Topçusırtı Mah. Ankara Cad. No:34 Kuzuluk Beldesi Akyazı 54100 SAKARYA / TÜRKİYE Tel : 90 264 437 97 70 Faks : 90 264 437 97 80 E-Posta

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

www.asyatrafik.com.tr

www.asyatrafik.com.tr 2 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Hakkımızda Luxtra LED li Aydınlatma Armatürleri; Türk mühendisler tarafından tasarlanıp, Türkiye de yüksek kalite standartlarında üretilmektedir. Ürünlerimiz,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyete geçebilmek için, Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 21 inci maddesine göre, Faaliyet Gösterilecek Sınıflarla

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm RELAYrack / Açık sistemler, network teknolojisi ve elektronik alanında sayısız uygulama için, uygun maliyetli ve montaj dostu çözümler sunar 19 standart cihazların montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanlara

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı