HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ KASIM 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ KASIM 2013"

Transkript

1 ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ AYŞENUR ONUR SEVİNDİK KASIM 2013 T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER Hırvatistan ın Avrupa Birliği Üyeliği Süreci 1 AB de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ve Mali Yönetim ve Kontrol 2 Hırvatistan da Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Hukuksal Çerçevesi 5 Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesinde Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Rolü 11 Sonuç 13 Kaynakça 14 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği KİMK : Kamu İç Mali Kontrol MYK : Mali Yönetim ve Kontrol MUB : Merkezi Uyumlaştırma Birimi

3 Bu çalışmada, Hırvatistan da Mali Yönetim ve Kontrol sisteminin hukuksal çerçevesi üzerinde durulacak ve sistemin geliştirilmesinden sorumlu Merkezi Uyumlaştırma Biriminin görev ve yetkilerinden bahsedilecektir. Bu çerçevede, öncelikle Hırvatistan ın Avrupa Birliği üyeliği sürecine kısaca değinilecek ve ardından Avrupa Birliği nde oluşturulan Kamu İç Mali Kontrol sistemi ile bu sistemin unsurlarından biri olan Mali Yönetim ve Kontrol sistemi açıklanacaktır. Hırvatistan ın Avrupa Birliği Üyeliği Süreci Hırvatistan ın 15 Ocak 1992 tarihinde uluslararası alanda tanınması, Hırvatistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin gelişmesinin başlangıcı olmuştur yılının sonlarından itibaren yoğunlaşan ikili ilişkiler neticesinde 29 Ekim 2001 tarihinde İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmış ve böylece karşılıklı ilişkilerin kurumsallaşması sağlanmıştır. AB ile söz konusu anlaşmayı imzalayan ikinci ülke Hırvatistan olmuş ve bahse konu anlaşma 1 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hırvatistan ın AB ye üyelik başvurusunun ardından 21 Şubat 2003 tarihinde Atina da gerçekleştirilen Zirve de AB Konseyi, AB Komisyonu ndan Hırvatistan ın üyelik başvurusu üzerine bir görüş oluşturmasını talep etmiştir. Avrupa Komisyonu nun olumlu görüşü üzerine de AB Konseyi Hırvatistan a üyelik için aday ülke statüsü vermiştir. Aralık 2004 te AB Konseyi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliğinin sağlanması şartıyla Hırvatistan ile müzakerelere 17 Mart 2005 tarihinde başlanacağını açıklamıştır. Mahkemenin tam işbirliğinin sağlandığına dair olumlu raporunun ardından AB Konseyi müzakerelere başlamak için tüm koşulların sağlandığına kanaat getirmiş ve müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde resmen başlamıştır. Başarı ile tamamlanan müzakere sürecinin ardından AB Üye Devletleri 30 Haziran 2011 tarihinde Hırvatistan ile katılım müzakerelerinin sonlandırılmasını ve Katılım Antlaşması nın 9 Aralık 2011 tarihinde imzalanmasını karara bağlamıştır. 22 Ocak 2012 tarihinde Hırvatistan da yapılan referandumda da halkın %66,27 si AB üyeliğini desteklemiştir. Katılım Antlaşması nın Parlamento da oy birliği ile onaylanmasının ardından, Antlaşma nın AB Üye Devletlerinde ve Hırvatistan da onay sürecinin tamamlanması sonucu Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde 28. üye olarak Birliğe katılmıştır.1 1Delegation of European Union to the Republic of Croatia.Resmi internet sayfası: 1

4 AB de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ve Mali Yönetim ve Kontrol AB de Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) sistemi, aday ülkelerde çağdaş kamu iç mali kontrol sistemlerinin geliştirilebilmesi için rehberlik sağlamak ve destek vermek amacıyla 1994 yılında AB Komisyonu tarafından geliştirilen bir kavramdır.2kimk konusu, AB nin yeni aday ülkelere yönelik genişleme stratejisiyle ortaya çıkmıştır. Öyle ki 1 Mayıs 2004 yılında gerçekleşen beşinci genişleme dalgasından önceki süreçte ulusal iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak Mali Kontrol faslı üyelik müzakerelerinin konusu olmamış ve Üye Devletlerde iç kontrol sistemlerinin en iyi Avrupa uygulamaları çerçevesinde işlediği kabul edilmiştir. KİMK sistemi, kamu kaynaklarının yerinde kullanıldığını garanti etmeyi amaçlayan bir sistemdir. KİMK, ülkelere harcama birimlerinde çağdaş kontrol ortamlarının oluşturulmasında yol gösterici bir model olarak yapılandırılmıştır. KİMK, bütçenin onaylanması ve uygulanması doğrultusunda ulusal bütçenin oluşturulmasından hazine, mali yönetim ve borç yönetimi ile muhasebeleştirme, raporlama, ihale ve iç kontrol de dahil olmak üzere, tüm kamu mali alanının bir parçası olarak düşünülmektedir. KİMK kavramı çerçevesinde, kamu sektöründe şeffaflık ve verimlilik sağlanmasını amaçlayan iç kontrol konularına büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda KİMK, kamu maliyesinin daha şeffaf ve hesap verebilir olması hedefiyle geliştirilen uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. KİMK sistemi temelde iç kontrol kavramını esas almaktadır. KİMK sisteminin geliştirilmesinde AB, uluslararası alanda kabul görmüş COSO ve INTOSAI3 standartlarını model olarak almıştır. KİMK modeli, aday ülkelere belirli bir modelin uygulanması açısından baskı kurmamaktadır. Nitekim AB mevzuatında KİMK alanında tüm ülkelerin uyması gereken katı bir mevzuat 2Robert de Koning, PIfC- PublicInternal Financial Control, Belgium, 2007, s. 6. Treadway Komisyonu olarak bilinen Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu (COSO) 1985 yılında kurulmuştur. Treadway Komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali raporların nedenlerini belirlemek ve meydana gelme olasılığını azaltmaktır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve raporunu 1992 de yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir. COSO modeline göre etkin bir iç kontrol sisteminde bulunması gereken beş bileşen bulunmaktadır. Bunlar; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemedir. INTOSAI (International Organisation of SupremeAuditInstitutions): Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI), Birleşmiş Milletlere (BM) ya da BM nin uzmanlık kuruluşlarına üye devletlerin yüksek denetim kuruluşlarının bir teşkilatıdır yılında Küba/Havana da toplanan Kongre de 34 ülkenin katılımıyla kurulmuş olup, günümüzde 192 tam üyesi, 5 tane de ortak üyesi bulunmaktadır. INTOSAI nin amacı; yüksek denetleme kurumları arasındaki ilişkileri geliştirerek güçlendirmek ve özellikle de kamu mali denetimi alanında bilgi ve görüş alış verişi ile deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır. 3COSO: 2

5 bulunmamaktadır. Bu nedenle KİMK sisteminin ulusal sisteme uyarlanmasında ülkelere esneklik sağlanmaktadır. AB de esas alınan KİMK yaklaşımına göre KİMK sistemi üç sütundan meydana gelmektedir. Bunlar; yönetsel hesap verebilirlik ilkesine dayalı mali yönetim ve kontrol(myk) sistemi, işlevsel olarak bağımsız iç denetim ve bu iki alanda metodoloji ve standartlaşmayı sağlayan ve geliştiren merkezi uyumlaştırma birimidir (MUB).4 MYK, harcama, varlıklar ve yükümlülüklere yönelik yönetim ve kontrol sistemleri üzerine odaklanmaktadır. İç denetim ise yönetimin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için tasarlanan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışma faaliyetidir. MUB, KİMK modelinin en özgün ve yaratıcı özelliği olup, MYK ile iç denetim unsurları hakkında standartlaşma ve metodolojiyi geliştirmek için oluşturmuştur. KİMK in ilk unsuru olan MYK kavramı temelde kamu mali yönetimi kavramı ve kapsamıyla örtüşmektedir. Ancak bütçenin hazırlanması, bütçenin tahsis edilmesi ve düzeltilmesi, muhasebe, iade, elektronik ödeme sistemleri, hazine nakit yönetimi, kamu borç yönetimi ve kontrol gibi konuları kapsayan kamu mali yönetimi kavramının aksine, özellikle KİMK için tanımlanmış bir kavram olan MYK, harcama, varlıklar ve yükümlülüklere yönelik yönetim ve kontrol sistemleri üzerine odaklanmaktadır. Bütçe ve muhasebe sistemleri ve prosedürleriyle ilgili hususlar MYK kapsamı dışındadır. Mali yönetim; yönetimin, bütçe ile ilgili görevleri yerine getirmesinde gelir, gider ve varlıklar gibi mevcut kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasını amaçlayan bir dizi kurallar seti oluşturması ve uygulaması alanındaki sorumluluklarını ifade eder. Mali kontrol ise geniş anlamda iç kontrol anlamına gelmektedir. Bu kapsamda mali kontrol; ön mali kontrol ile birlikte süreç kontrolü, işlem sonrası kontrol, standart ve prosedürlerin belirlenmesi, kontrol listeleri ile kontrol öz değerlendirme formlarının oluşturulması, iç kontrol standartlarının belirlenmesi ve MYK rehberlerinin oluşturulmasını ifade etmektedir. Dar anlamda mali kontrol; ön mali kontrol, yani ödenekler, taahhütler, ihale süreçleri, sözleşmeler ve bunlara ilişkin ödeme ve yersiz ödemelerin geri alınmasıyla ilgili mali kararların yürütülmesinden önce yapılan kontroller anlamına gelmektedir. Bu çerçevede MYK sistemi; ön mali kontrol, süreç kontrolü, işlem sonrası kontrol, standart ve prosedürlerin belirlenmesi, kontrol listeleri ve kontrol öz değerlendirme formlarının oluşturulması, iç kontrol standartlarının belirlenmesi ve MYK rehberlerinin oluşturulmasıyla kurulur.5 4European Commission, Welcome to the World of PIFC, Brussels, 2006, s.6-7, ( ) 5 M. SaitArcagök, ErtanErüz, Kamu Mali YönetimveKontrolSistemi, Ankara, MaliyeHesapUzmanlarıDerneği, AktifMatbaa Ltd. Şti., Eylül 2006, s

6 MYK sisteminin anlaşılmasında önemli olan kavramlardan biri yönetsel hesap verebilirliktir. Yönetsel hesap verebilirlik, belirli bir görevden sorumlu olma yükümlülüğünü ifade eder. Yönetsel hesap verebilirlik kamu görevlilerine, görev alanına düşen faaliyetlerde ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen yetkiyi doğru kullanmaları açısından sorumluluk yükler. Bu açıdan yönetsel hesap verebilirlik, idarenin mali kararlarında hedefler ve kullanılan kaynaklar arasında etkinliği gözetmesini amaçlar. Bunun yanında MYK sistemleri, görevler ayrılığı ilkesi çerçevesinde her bir kamu görevlisinin (harcama yetkilisi, mali kontrolör ve muhasebe yetkilisi) işinin ikinci bir yetkili tarafından gözden geçirilmesini gerektirir. MYK sistemlerinde yönetsel hesap verebilirlik kavramı, yönetici ve yöneticinin sorumluluğundaki mali birimin sağlam MYK sistemlerini oluşturmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, MYK sistemlerinin uyumlaştırılması ve koordinasyonundan sorumlu olan MUB un tavsiyesi alınarak, MYK sistemlerine ilişkin prosedürlerin detaylıca açıklandığı el kitapları ve denetim izleri oluşturulabilir. Denetim izleri iç denetçi ve yöneticinin kurumun MYK sistemlerini anlamalarına ve analiz edebilmelerine yardımcı bir araçtır. Nitekim bu araç, mevcut iç kontrol sistemlerinin yapısını ve riskli alanları tanımlayarak dikkat edilmesi gereken hususları ortaya çıkarmaktadır. Yönetim de bu amaçla denetim izlerinin oluşturulmasından ve bir kopyasının iç denetçiye verilmesinden sorumludur. Mali kontrol, sadece mali kararların mevzuata uygunluğu ve düzenliliği üzerinde yapılan denetimlerden oluşmamaktadır. Mali birimler ayrıca tüm faaliyetlerinde ekonomiklik, verimlilik ve etkililik prensiplerini de uygulamalıdır. Ancak, kurum tarafından kullanılan bu prensiplerin kalitesinin değerlendirilmesi iç denetçiye bırakılmalıdır. MYK sisteminin anlaşılmasında rol oynayan bir diğer kavram öz değerlendirmedir. Öz değerlendirme, kamu sektöründe iç kontrol kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu araç mali yönetim alanında sorumlulukları olan idare ve çalışanların kendi faaliyetlerini ve prosedürlerini değerlendirmelerini ve benimsenen iç kontrol standartları çerçevesinde hedeflere ulaşmadaki etkinliği ölçmelerini gerektirir. Bu araç, idare anlayışının modern iç kontrol amacıyla uyumlu olmasına olanak sağlamaktadır. COSO modeline dayanan araç, KİMK çerçevesinde Komisyon tarafından ilk kez 2000 yılında Berlin de gerçekleştirilen Temas Grubu toplantısında ortaya konulmuştur yılında gerçekleştirilen reform kapsamında Beyaz Kitap ta, Komisyon da yer alan her Genel Müdürlükten iç kontrol sistemlerinin yeterliliğini gözden geçirmeye yönelik olarak bir eylem planı oluşturması, gelişim gerektiren alanların bu planda sunulması ve iç kontrol beyanının Yıllık Faaliyet Raporu na dahil edilmesi istenmiştir. Ayrıca MYK sistemlerinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasından sorumlu olan MUB, bakanlıkların ilgili genel müdürlüklerine uyarlayabilecekleri öz değerlendirme metodolojisi için bir şablon oluşturulmasından sorumlu tutulmuştur. 4

7 MYK sisteminin anlaşılmasında önemli olan diğer kavramlar risk analizi ve risk yönetimidir. Risk yönetimi, kamu kurumları tarafından ortaya konan hem uzun dönem stratejik planlamayı hem de kısa vadeli mali riskleri kapsamaktadır. Mali birimler, riskli alanların tanımlanması ve riskin azaltılması için metodolojilerin oluşturulmasında MUB ve iç denetçi ile yakın işbirliği kurmalıdır. Risk yönetimi kurumun her düzeyinde görüş paylaşımı için bir forum oluşturmakta ve farkındalık artırıcı bir çalışma olarak görülmektedir. AB Komisyonu tarafından istenmeyen ya da olumsuz sonuçlanabilecek bir olay olarak tanımlanan riskin yönetiminde risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi ile riski kabul edilebilir seviyede tutacak kontrollerin uygulanması gerekmektedir. Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile riskin yönetimi için stratejiler geliştirilmesi süreci olan risk yönetimi, bir faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce hedeflere ulaşılmasında makul güvence sağlamaya yönelik koşulların oluşturulması ve riskleri değerlendirecek ve önceliklendirecek araçların yönetim tarafından oluşturulmasını sağlamaktadır. Risk yönetimi idare ve iç denetçi tarafından bağımsız olarak yerine getirilmelidir. Denetçi, idare tarafından yapılan risk yönetimi süreçlerini değerlendirir. Risk yönetiminin amacı risklerden kaçınmak değil, risklerin belirlenmesi ve makul seviyede güvence altına alınmasıdır. Bu çerçevede risk yönetim sürecinde risklere verilecek yanıtları üretmek üzere stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler riskin transferi, riskin bertaraf edilmesi, riskin olumsuz etkisinin azaltılması ya da belirli bir riskin bazı ya da tüm sonuçlarının kabul edilmesi şeklinde olabilir. Geleneksel risk yönetimi, fiziksel ya da yasal olaylardan kaynaklanan risklere odaklanırken mali risk yönetimi iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesiyle yönetilebilecek risklere odaklanmaktadır.6 Hırvatistan da Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Hukuksal Çerçevesi Hırvatistan da KİMK sistemini düzenleyen 3 temel mevzuat bulunmaktadır. Bunlar; Bütçe Kanunu, Kamu İç Mali Kontrol Kanunu ile Mali Sorumluluk Kanunu dur. Bütçe Kanunu Bütçe Kanunu, kamu maliyesini düzenleyen temel mevzuat olup, bütçeye giren ve bütçeden çıkan tüm finansal akış üzerinde yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bütçe Kanunu nun düzenlediği temel alanlar şunlardır: 6 R. 5 de Koning, 2007 s

8 Tek yıllık bütçenin ve takip eden iki senenin projeksiyonlarının planlanması, hazırlanması ve kabulü, merkezi hükümet ile yerel ve bölgesel özerk yönetimlerde bütçenin uygulanması, Bütçenin, merkezi hükümet ile yerel ve bölgesel özerk yönetimlerin varlıklarının yönetimi, kamu borç yönetimi, borçlanma ve teminat ihracı, Kamu sektöründe bütçe ilişkilerinin yanı sıra bütçe uygulayıcıları ile bütçe dışında kalan kuruluşlar arasındaki ilişkiler. Bütçe Kanunu ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki hususları da düzenlemektedir: Sağlam mali yönetim ilkesi, temel bütçe prensiplerinden biri olarak bütçenin ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Finansal planların (bütçe gibi) geliştirilmesi, kabulü ve uygulanması; bütçe ve varlık yönetimi; bütçe muhasebesi ve raporlama; bütçe kullanıcıları arasındaki ilişkilere ilişkin kanun ve prosedürler, Finansal plan ve bütçelerin yasal ve düzenli bir şekilde oluşturulması amacıyla devlet bütçesi yöneticilerinin, bütçe dışı kullanıcıların, ilçe başkanlarının, valilerin ve belediye başkanlarının sorumluluklarının belirlenmesi, Bütçeden yapılan yasal olmayan ve vadesi geçmiş ödemelere ilişkin prosedürler, Bütçe ilkelerine bağlı kalınmaması; tahsis edilmiş bütçe harcamaları, kalkınma programı planlarının ve finansal planın oluşturulması, gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, görevler ayrımı ilkelerine bağlı kalınması gibi durumlarda uygulanan hükümlere uyulmaması durumunda uygulanacak para cezaları da dahil olmak üzere tüm ceza hükümleri.7 Kamu İç Mali Kontrol Kanunu Kamu İç Mali Kontrol Kanunu, bütçe kullanıcılarına iç mali kontrol sisteminin kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, bütçe kullanıcıları Bütçe Kanunu ile kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirmek, Kanunun hükümlerini etkin bir şekilde uygulamak ve yolsuzluk ve usulsüzlük riskini ortadan kaldırmak durumundadır. Bu doğrultuda Kamu İç Mali Kontrol Kanunu, Bütçe Kanunu nun tamamlayıcısı durumundadır. Daha önce de bahsedildiği üzere Bütçe Kanunu sağlam mali yönetim ilkesi, mali planların ve bütçelerin oluşturulması ve kabul edilmesi takip edilecek temel ilkeler, bütçe ve varlık yönetimi, bütçe muhasebesi ve raporlamaya ilişkin temel çerçeveyi ortaya koymaktadır. Tüm 7Republic of Croatia, Ministry of Finance, Sector for Harmonisation of Internal Audit and Financial Control, Financial Management and Control Manual, Zagreb, 2012, s

9 bu çerçevenin etkin bir şekilde uygulanması ise etkin MYK sistemlerinin varlığını gerektirmektedir. Kamu İç Mali Kontrol Kanunu ise bu noktada MYK sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında metodoloji ve standartları ortaya koymaktadır. Buna ek olarak Kamu İç Mali Kontrol Kanunu bütçe kullanıcılarının, Misyon, vizyon ve hedeflerin belirlenmesi ve böylece operasyonlara yönelik planlı bir yaklaşımın izlenmesi, Otoritelerin ve sorumlulukların ve raporlama ekseninin belirlendiği düzenli bir kurumsal yapının oluşturulması, Açık operasyonel prosedürlerinin ortaya konulması, Risk yönetimi, Yeterli kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi, Bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, Mali yönetim sisteminin devamlı bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla etkin ve etkili MYK sistemi kurulması sorumluluğuna vurgu yapmaktadır. Kamu İç Mali Kontrol Kanunu, cezai bir hüküm içermemektedir. Ancak etkin ve etkili olmayan iç mali kontrol sistemlerinin oluşturulması neticede bütçe harcamalarında yasal olmayan uygulamaları da beraberinde getireceğinden Bütçe Kanunu kapsamında öngörülen cezai hükümler uygulanabilecektir. Ayrıca böyle bir durumda Mali Sorumluluk Bildirimi de imzalanmayacaktır. Bütçe Kanunu ile Kamu İç Mali Kontrol Kanunu arasındaki ilişki aşağıdaki 1 No lu şemada gösterilmektedir.8 8Sector for Harmonisation of Internal Audit and Financial Control, Financial Management and Control Manual, s

10 Şema-1 Bütçe Kanunu ile Kamu İç Mali Kontrol Kanunu arasındaki ilişki Bütçe Kanunu Sag lam mali yo netim ilkesi Kamu İç Mali Kontrol Kanunu Mali Yo netim ve Kontrol metodolojisi ve standartları Kurallar ve prosedu rler Yo neticilerin sorumlulug u Bu tçe kaynaklarının yasal, amaçsal, etkili ve ekonomik kullanılması için Yo neticilerin sorumlulug u Bu tçe kaynaklarının yasal, amaçsal, etkili ve ekonomik kullanımı Etkin ve etkili MYK sisteminin oluşturulması Cezai hu ku mler Cezai hu ku m yok Mali Sorumluluk Kanunu Mali Sorumluluk Kanunu, Bütçe Kanunu ile Kamu İç Mali Kontrol Kanunu arasında bağlantı kurmaktadır. Her iki Kanunda da belirtilen bütçe kullanıcılarının sorumluluklarına ilişkin olarak Mali Sorumluluk Kanunu, bütçe kullanıcılarının Mali Sorumluluk Bildirimi hazırlamaları yönünde bir yükümlülük ortaya koymaktadır. Söz konusu bildirimi hazırlamakla bütçe kullanıcıları, bütçe dışı kullanıcılar ile yerel ve bölgesel idare birimleri, bütçe kaynaklarının yasal ve bir amaç için harcandığı, kendi bütçelerinde ve mali planlarında yer alan kaynaklara yönelik MYK sisteminin etkili ve etkin bir şekilde işlediğine güvence vermektedirler. 8

11 Mali Sorumluluk Kanunu siyasi hesap verebilirliği tanımlamakta olup, bütçe kullanıcısının, usulsüz bir şekilde kamu kaynaklarını kullanması halinde hükümetten istifasını talep edeceğini hükme bağlamaktadır. Yıllık olarak, bir sene öncesinden hazırlanan Mali Sorumluluk Bildirimi nin yanı sıra bütçe kullanıcıları ayrıca zayıflıkları ve yolsuzlukları engellemek amacıyla bir plan ile ortadan kaldırılan zayıflıklara ve yolsuzluklara ilişkin bir rapor hazırlamak ve ayrıca iç denetçilerin bir önceki sene gerçekleştirdikleri MYK sisteminin denetimine ilişkin görüşünü de sunmak durumundadır.9 Kamu Mali Yönetim ve Kontrolün Uygulanması Yasası Yukarıda ifade edilen üç temel kanun arasındaki bağlantının sonucu olarak Kamu Mali Yönetim ve Kontrolün Uygulanması Yasası çıkarılmıştır. Bu Yasa ile birlikte, MYK nın bütçe sisteminin bir parçası olarak geliştirilmesi kapsamında uygulamaya yönelik düzenlemeler uyumlaştırılmıştır. Söz konusu Yasada yer alan önemli hususlar şu şekildedir: MYK ile bütçe süreçlerine ilişkin bağlantı vurgulanmıştır. Böylece bütçe planlama ve uygulanması süreçlerini, muhasebe ve raporlama ile kamu ihalesini mali sorumluluğun temel alanları olarak içermektedir. Bütçe kullanıcılarının hesap verebilirliklerinin yanı sıra MYK sisteminin işleyişine ilişkin tüm birimlerin yöneticilerinin sorumlulukları da vurgulanmıştır. Bakanlıklar ve bölgesel idareler faaliyetlerini MYK nın gelişimini sağlamak amacıyla kendi kurumsal yapıları içerisinde koordine etmek durumundadırlar. MYK nın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ile MYK ya ilişkin yıllık raporlamanın oluşturulması amacıyla Mali Sorumluluk Bildirimi ile Zayıflıkların ve Usulsüzlüklerin Ortadan Kaldırılması Planı arasında bağlantı kurulmuştur. Mali Yönetim ve Kontrolün Uygulanmasına İlişkin Metodolojik Çerçeve oluşturulmuştur. Bütçe Kanunu, Kamu İç Mali Kontrol Kanunu ile Mali Sorumluluk Kanunu arasındaki ilişki aşağıdaki 2 No lu şemada gösterilmektedir.10 9Sector for Harmonisation of InternalAudit and Financial Control, Financial Management and Control Manual, s Ibid. 9

12 10

13 Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesinde Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Rolü Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan MUB Hırvatistan da KİMK in oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonundan sorumludur. Bu bağlamda MUB, bütçe sisteminde ve kamu idare reformunda yaşanan gelişmeler paralelinde pek çok paydaşın yer aldığı süreçte MYK sisteminin uyumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini yerine getirmektedir. Burada hedef MYK sisteminin geliştirilmesinde hem ulusal fonlara hem de AB fonlarına tek bir yaklaşım uygulamaktır. Kamu sektörü reformları ile AB standart ve en iyi uygulamalarının tatbik edilmesinden sorumlu kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra MUB un özellikle tüm kamu sektöründeki bütçe kullanıcılarıyla işbirliği geliştirmesi günlük uygulamaların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda MUB ile Hazine, Bölgesel Kalkınma ve AB Fonları Bakanlığı, Kamu Yönetimi Bakanlığı, AB katılım öncesi fonlarının yönetimi ve uygulanmasında rol oynayan kurumlar, AB tarafından finanse edilen projelerde yer alan uzman personel, Sayıştay, KİMK Konseyi ile merkezi ve yerel yönetimde bulunan bütçe kullanıcıları ile aktif işbirliği ve koordinasyon geliştirilmiştir. Bu işbirliği içerisinde hiç şüphesiz ki en önemlisi MUB ile bütçe kullanıcıları arasında geliştirilen işbirliğidir. Nitekim MYK sisteminin günlük işleyişini bizzat uygulayanlar bütçe kullanıcılarıdır. MUB, bu doğrultuda bütçe kullanıcılarına yönelik el kitapları, yönergeler, kılavuzlar, çalışma metodolojisi ve standartları geliştirmektedir. MUB ayrıca bütçe kullanıcıları arasında, deneyim ve bilginin, uygulamada yaşanan zorlukların ve iyi uygulamaların paylaşılması açısından bir bağ kurmaktadır. MUB, MYK nın kendi idarelerinde geliştirilmesinden sorumlu olan idareciler ve iç denetçilere yönelik çalıştaylar, sunumlar ve çalışma ziyaretleri de gerçekleştirmektedir. Hırvatistan da MUB un yanı sıra KİMK Konseyi bulunmaktadır. KİMK Konseyi, Maliye Bakanlığına danışmanlık sağlayan bir yapıdır. KİMK Konseyi iç mali kontrol sisteminin parçalarını ilgilendiren önemli konularda sistemin geliştirilmesi ile en iyi uygulamaların teşvik edilmesi için tavsiyeler sunar. Bu bağlamda KİMK Konseyi hem MYK nın hem de iç denetimin geliştirilmesi konusunda danışmanlık sağlama fonksiyonuna sahiptir. MUB un koordinasyon rolü ve KİMK in geliştirilmesinde işbirliği kurduğu temel aktörler aşağıdaki 3 No lu şemada gösterilmektedir.11 11Sector for Harmonisation of Internal Audit and Financial Control, Financial Management and Control Manual, s

14 Şema-3 MYK nın geliştirilmesinde MUB un koordinasyon rolü Hu ku met Parlamento Reform sahipleri KIMK Konseyi Sayıştay Avrupa Komisyonu Hazine Merkezi Uyumlaştırma Birimi Kamu Yo netimi Bakanlıg ı Uluslararası projeler AB fon yo netimine dahil olan kurumlar Bo lgesel Kalkınma ve AB Fonları Bakanlıg ı Merkezi du zey Yerel du zey Bakanlıklar, resmi daireler, bu tçe kullanıcıları Ilçeler, şehirler, belediyeler 2nci du zey Ajanslar, kurumlar, merkezler 12 AB standart ve en iyi uygulamaları 2nci du zey Kamu iktisadi kuruluşları Okullar, sag lık kuruluşları, kreşler Kamu iktisadi kuruluşları

15 Sonuç AB de KİMK sistemi, aday ülkelerde çağdaş kamu iç mali kontrol sistemlerinin geliştirilebilmesi için rehberlik sağlamak ve destek vermek amacıyla 1994 yılında Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen bir kavramdır. Kamu kaynaklarının yerinde kullanıldığını garanti etmeyi amaçlayan bir sistem olan KİMK, ülkelere harcama birimlerinde çağdaş kontrol ortamlarının oluşturulmasında yol gösterici bir model olarak yapılandırılmıştır. Ancak KİMK, aday ülkelere belirli bir modelin uygulanması açısından baskı kurmamaktadır. Bu alanda AB mevzuatında uyulması gereken katı bir mevzuat bulunmamakta olup sisteminin ulusal sisteme uyarlanmasında ülkelere esneklik sağlanmaktadır. KİMK sistemi üç sütundan meydana gelmektedir. Bunlar; yönetsel hesap verebilirlik ilkesine dayalı MYK sistemi, işlevsel olarak bağımsız iç denetim ve bu iki alanda metodoloji ve standartlaşmayı sağlayan ve geliştiren MUB tur. KİMK in ilk unsuru olan MYK, harcama, varlıklar ve yükümlülüklere yönelik yönetim ve kontrol sistemleri üzerine odaklanmaktadır. MYK sisteminin anlaşılmasında önemli olan kavramlar yönetsel hesap verebilirlik, öz değerlendirme, risk analizi ve risk yönetimidir. AB nin 28. üyesi olarak 1 Temmuz 2013 tarihinde Birliğe katılan Hırvatistan da kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini düzenleyen temel mevzuatlar Bütçe Kanunu, Kamu İç Mali Kontrol Kanunu ile Mali Sorumluluk Kanunu dur. Ayrıca bu üç temel kanun arasındaki bağlantının sonucu olarak da Kamu Mali Yönetim ve Kontrolün Uygulanması Yasası çıkarılmıştır. Hırvatistan da KİMK in oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olan temel birim Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan MUB tur. MUB, bütçe sisteminde ve kamu idare reformunda yaşanan gelişmeler paralelinde pek çok paydaşın yer aldığı süreçte MYK sisteminin uyumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini yerine getirmektedir. MUB un yanı sıra hem MYK nın hem de iç denetimin geliştirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına danışmanlık sağlayan bir yapı olan KİMK Konseyi bulunmaktadır. 13

16 Kaynakça Arcagök, M. Sait, Erüz, Ertan, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi, Ankara, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Aktif Matbaa Ltd. Şti., Eylül De Koning, Robert, PIfC- PublicInternal Financial Control, Belgium, Delegation of European Union to the Republic of Croatia. Resmi internet sayfası:http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&content=62 ( ). European Commission, Welcome to the World of PIFC, Brussels, 2006, ( ). Republic of Croatia, Ministry of Finance, Sector for Harmonisation of Internal Audit and Financial Control, Financial Management and Control Manual, Zagreb, 2012, ISBN:

17 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tel E-Posta Faks Web Sitesihttp://www.abmaliye.gov.tr 2013 T.C. Maliye Bakanlığı Özel Gündem de yer alan yazıların tümü ya da bir bölümü, izin alınmadan tekrarlanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Özel Gündem de yer alan yazıların sorumluluğu yazarlara ait olup Maliye Bakanlığı açısından bağlayıcılığı yoktur. 15

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI Halis KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Türkiye İç Denetim Kongresi - İstanbul 20.10.2014 1/67 Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Sistemi

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Klas Klaas Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Makedonya Cumhuriyeti nde MYK önündeki güçlükler Viktor Gjorcev, İç Denetim Birimi Başkanı Maliye Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti Ankara, 4 6 Haziran 2013 KİMK Yasal Çerçevesi

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ

İç Kontrol Bülteni AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ Vildan UZUNAY Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı vildan@bumko.gov.tr Giriş Avrupa Birliği genişleme sürecinde,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ. 100 Kelimede İç Kontrol. Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ. 100 Kelimede İç Kontrol. Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ 100 Kelimede İç Kontrol Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ 100 Kelimede İç Kontrol -A- Amaç Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE KAMU İÇ MALİ KONTROL SİSTEMİ VE BU ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER Vildan UZUNAY Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı İç

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İÇ KONTROL BÜLTENİ Bu e-bülten; iç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı