DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI"

Transkript

1

2 Aktif yaşlılar, öğreniyor, eğitiyor, iletişim kuruyor ve aktarıyor DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI 2012

3 Proje koordinatörü: Center for Professional Training in Culture, Romanya Ortaklar: Integra Association, Bulgaristan Amitie, İtalya Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği, Türkiye The Institute for Social Infrastructure, Almanya International Institute for Managing Diversity, Avusturya Proje web sayfası: Editör: Adina Dragu, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Romanya Türkçe Çeviri: Güldan Kalem - Dr. Mehmet Emin Bakay Fotograflar : Claudia Tănăsescu (kapak, sf. 8 sağ, sf. 20, 30), Cosmin Someşanu (sf. 18, 30, 38, 41, 42), Amalia Alexandru (sf. 14, 15), Andreea Romeghe (sf. 6, 7, 19), Güldan Kalem (sf. 8, 16), Aneta Moyanova (pp. 10, 25), Veronica Ceruti (sf. 29, 34), Alessandra Falconi (sf. 22, 26, 33) CPPC 2012 Bu yayının telif hakkı ASLECT proje ortaklarının oluşturduğu konsorsiyuma aittir. Bu yayının içeriği kaynak göstermek ve yazarlarından bahsetmek kaydı ile tamamen ya da kısmen, eğitim amaçlı olarak ücretsiz kullanılabilir. Başka amaçlarla kullanımı yazarlarının iznine bağlıdır. Bu yayının içeriğine ilişkin sorumluluk sadece yazarlarına aittir. Yayınevi: Bilim Ofset Matbaa - İZMİR ISBN : Metin yazarları: Vivian Guerrero Meneses, The Institute for Social Infrastructure, Almanya Güldan Kalem, Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği, Türkiye Dr. Mehmet Emin Bakay, Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği, Türkiye Aneta Moyanova, Asociaţia Integra, Bulgaristan Roberto Righi, Amitié, İtalya Dagmar Kommer, Internationales Institut für Managing Diversity, Avusturya

4 İçindekiler: 1. Giriş 5 2. İyi Uygulamalar 9 3.Metodoloji Çalıştay Sonuçları Yerel Örnekler Tavsiyeler 37

5

6 GİRİŞ 5 Bu projeye başladık çünkü her nasılsa kendini gerçekleştiren kehanetin gücüne sahip bazı yaygın önyargılara karşı çıkma konusunda kendimizi zorunlu hissettik. Bunlardan ilki, insanların ileriki yaşlarda artık öğrenemeyeceği düşüncesidir. Bir diğeri ise insanlar yaşlandıkça bilgilerinin, becerilerinin ve yeterliliklerinin toplumun süreçlerindeki değişimler nedeniyle işe yaramaz hale geldiğinin sanılmasıdır. Son olarak da yaşlı insanların kültürel ve sosyal ilişkilerini kaybedeceği fikrine karşı mücadele etmeyi hedefledik. Bizim amacımız yaşlılara, onların öğrenme ve uzmanlıklarını daha ileriye aktarma becerilerine, toplumla ve özellikle kültürel kurumlarla olan ilişkilerine karşı tavırlarda bir değişim meydana getirmektir.

7 6 Yaşlıların güçlendirilmesi ve katılımı Avrupa daki nüfus değişiminden ve bunun etkisinin toplumun her alanında hissedileceğinden artık şüphe yoktur. Ve her türlü değişime karşı verilebilecek cevap durmaksızın öğrenmektir. Yetişkin öğrenimi aktif yaşlanmanın en önemli faktörüdür. Kültürel hayata katılım toplumla ilişkileri canlı tutmanın yollarından birisidir. Kültürel kurumları yaşlılara daha açık hale getirmek ve yaşlıları kültür ve eğitime daha fazla katkı sağlamaları için güçlendirmek Aktif Yaşlılar Öğreniyor, Eğitiyor, İletişim Kuruyor ve Aktarıyor projesinin amaçlarıdır. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için, AB eğitim ve kültür alanında çalışan meslektaşlarımızın son zamanlarda geliştirdiği uygulamaları kendimize rehber edindik ve bunlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. Aktif Yaşlılar Öğreniyor, Eğitiyor, İletişim Kuruyor ve Aktarıyor bir yararlanma ve değerlendirme projesidir ve şunları hedeflemektedir: - Kültürel ve eğitim kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi için kaynak sağlama, yaşlılar gibi özel gruplara uygun öğrenim ve iletişim çevresi sunma; - Artık emekliye ayrılmış meslek sahibi yaşlıların ve gönüllülerin deneyimlerini / becerilerini kullanabilecekleri ve yaşıtları ve diğer ilgili gruplar için eğitimci görevi üstlenebilecekleri fırsatlar yaratma; - Proje bittikten sonra da sürdürülebilirliliğin sağlanabilmesi için katılımcı eğitim ve kültürel kuruluşlar, yaşlılara yönelik kuruluşlar ve diğer kültürel ve sosyal kuruluşlar arasında ortaklık kurulmasını sağlamaktır. Çabalarımızın sonuçları, tüm Avrupa da kültür uzmanlarının, yetişkin eğitmenlerinin, yaşlılar ve yaşlıların temsilcilerinin kullanımına açıktır. Proje ortakları hep birlikte yaşlıları ilgilendiren ve proje amaçlarımızla ilgili olan eğitimsel uygulamaları belirlemek için bir dizi kriter geliştirmiştir. Yaşlıların eğitimsel ve kültürel süreçlerde güçlendirilmesi ve bu süreçlere katılımı ana amacımızdır. Projemizde, aktif öğrenmeyi temel alan, yaşlıların karar alma aşamasına dahil olduğu, süreç, sonuç ve faaliyetin anlamı konusunda sorumluluk aldığı ve bilgi ve uzmanlıklarının tanınıp öğrenme için faydalı bir kaynak olarak kullanıldığı uygulamalara yöneldik. Bu bakış açısıyla, eğitim alanındaki ama sadece o değil- bir dizi işbirliği projesini inceledik ve yaşlıların

8 7 katılımcı olduğu projeleri seçerek belirtilen kriterleri en iyi yansıtanları sunmaya çalıştık. Seçilen projeler yaşlıların geçmiş tecrübelerini ve bireysel becerilerini gözden geçirmelerini sağlayan pratik ve yeni yollar geliştirmeleri ve öğrenim ve topluma dahil olma konularında yeni uygulamaları keşfetmeleri için nasıl desteklenebilecekleri ile ilgili farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Bu projeler; sadece kültür uzmanları, yaşlı eğitmenleri ve yaşlıların kendileri için bir esin kaynağı olduğundan değil aynı zamanda uygulamaları çoğaltma ve kendi kurumlarına aktarma niyetinde olanlar için de elle tutulur eğitim araçları ve bilgi sağlamalarından dolayı oldukça önemlidir. İyi uygulamalarda kullanılan eğitim yöntemleri ve bu uygulamalarda kazanılan deneyimler eğitim ve kültür uzmanları, yaşlılar, sanatçılar ve gönüllüler için hazırlanan çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Ortak ülkelerden, katılımcıların profiline ve ilgi alanlarına uyan ve esnek bir bakış açısına sahip 100 den fazla kişi çalışmalarımıza katılmıştır. Çalışmalarımızdan sonra proje ortakları katılımcılarla çalışmalarını devam ettirmiş ve onlarla işbirliği içinde olup kuruluşlarında kullanabilecekleri yeni eğitim yöntemleri ve yaklaşımları kullanabilmeleri konusunda desteklemiştir. Bu yayının 4. bölümünde, çağrımıza olumlu cevap vermiş ve yaşlılarının güçlendirilmesi ve katılımı ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için elinden geleni yapmış insanların çalışmalarının örnekleri bulunmaktadır. Bu, bizim kültürel uzmanlara, yetişkin eğitmenlerine ve yaşlılara yeni eğitim süreçlerine dahil olmaları için çağrımızdır. Bu, kültürel kuruluşların öğrenim boyutunun geliştirilmesi ve yaşlıların toplumun kültürel yaşamında aktif katılımcılar olarak yer almaları için ilk adımdır. Adina Dragu Proje Koordinatörü

9 8

10 Avrupa işbirliği projeleri ve yerel projelerden iyi uygulamalar 9 ASLECT in uygulanmasındaki ilk aşamada, devam etmekte olan ya da daha önceden gerçekleştirilmiş Avrupa eğitim projeleri ile ulusal, bölgesel ya da yerel projelerin belirlenmesi ve değerlendirmesi üzerine odaklandık. Ortaklar tarafından seçilen, yaşlılara yönelik 15 Avrupa eğitim projesinin daha önceden belirlediğimiz güçlendirme, katılım, etki ve sürdürülebilirlik ölçütlerini karşılaması gerekiyordu. Öncelik yaşlıların güçlendirilmesini ve etkinliklere katılımlarını sağlayan yaklaşımlara verildi çünkü bunlar proje ortaklarının yaygınlaştırmaya ve çoğaltmaya çalıştıkları unsurlardı.

11 10 Projelerin belirlenmesinde yukarıda sözü geçen alanları odak noktası alan ve 43 sorudan oluşan İyi Uygulama Kriterleri kullanıldı. Araştırma sırasında, yaşlıların katılımın sağlandığı başarılı uygulamaları kapsayan arasında yapılmış tüm Avrupa projeleri ve güvenilir web siteleri tarandı. Bu tarama sürecinde, ortaklar geleneksel yöntemlerle yaşlıları eğitimci olarak içine alan, onların deneyim, bilgi ve becerilerini etkin bir biçimde değerlendiren, onlara eğitimci ve uzman rolü veren ve eğitim sürecinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde söz sahibi olmalarını sağlayan yaklaşımlar araştırıldı. Dahası, müfredat, yöntem, açıklama, örnek olay, terimler dizini, eğitim kitapçığı ve rehber gibi eğitim materyalleri ve aynı zamanda eğitim deneyimleri incelendi. Bu materyaller kültür ve eğitim uzmanlarının ve 50 yaşın üstündeki yetişkinlerin eğitiminde kullanılmalı ve / ve ya sözü edilen yetişkinler kültür, eğitim ve sosyal yardım alanlarında karar mekanizmaları için öneri sunarken temel alınmalıdır. Seçim süreci, proje ortaklarının çapraz kontrollerini içeren birçok aşamadan oluştu ve 84 proje içinden 15 tanesi seçilerek diğer proje uygulamaları ile birleştirildi. Projelerin belirlenmesinde ve seçilmesinde kullanılan yöntemler web sitesinde İyi Uygulamalar başlığı altında ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Yaşlıları eğitim ve kültür faaliyetlerine dahil etme Bu 15 örnekten çoğu yaşlılara bilgi iletişim teknolojileri konusundaki becerilerini arttıracak eğitim vermeyi amaçlamıştır. Doing2Learn projesinde yaşlılar öğretmenlik eğitimi almış ve ders vermeleri için desteklenmiştir. BIT konusunda çevrimiçi dersler hazırlamış ve yaşlıların kendi geleneksel bilgi ve deneyimlerini kullandıkları,... nasıl yapılır? konulu dersler vermişlerdir. elseacademy BIT becerileri kazanmak isteyen yaşlılar için e-öğrenme kursları vermiştir. Kurslar yaşlıların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bilgi toplumuna aktif şekilde katılımlarına destek olmuştur. Buna benzer bir yaklaşım HiStory projesinde kullanılmış ve hem yaşlıların e-katılımlarının sağlanmasını hem de kuşaklar arası ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflemiştir. Yaşlılar ve öğrenciler birlikte çalışmış ve projenin blogunda yer alan hikayeleri yazmışlardır. HearMe projesinde de kuşaklar arası ilişki yaklaşımı benimsenmiştir. Düzenlenen özel derslerde iyi eğitim almış 55 yaş ve üstü emekliler ve yaş arası sadece formal eğitim almakta olan gençleri bir araya getirmiştir. Her iki grup da özgüven ve sosyal ve kültürel beceriler konularında proje faaliyetlerinden faydalanmıştır. Yaşlılarla gençleri bir araya * Projelerin tam isimleri bölüm sonunda belirtilmişir.

12 11 getiren diğer proje ise SISC dir. Bu projede, işverenlerin başvurmasının önerildiği özel bir danışmanlık kavramı kullanılmıştır. Proje, işte yaşlıların bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştığı kuşaklar arası bir öğrenimin gerçekleşmesini sağlamayı hedeflemiştir. Her iki taraf da bu işbirliğinden faydalanmış, yaşlılar da bilgi birikimlerinin ve rollerinin farkına vararak toplumdaki değişimlerle başa çıkmayı ve aktif kalmayı öğrenmişlerdir. Yine aynı yaklaşım yaşlıları ve sanatçıları bir araya getiren 4thAge Projesi nde kullanılmıştır. Tiyatro konunda uzman sanatçılarla yaşlı bakım evi arasındaki işbirliği yaşlılara kültürel ve eğitim etkinlikleri sunarak onların yaşamlarını zenginleştirmeyi hedeflemiştir. Gençler farklı bakış açıları kazanırken becerileri konusunda geri bildirim almış ve iş deneyimi edinmişlerdir. Bir değişim projesi olan SEVEN da ise yine kuşaklar arası bir yaklaşım mevcuttur. Kuşaklar arası öğrenimi yaygınlaştırmayı ve değişimden sonra insanların toplumda aktif bir rol almalarını amaçlamış ve Avrupa da çok farklı kültürel ve sosyal geçmişi olan insanları bir araya getirmiştir. Eğitim ve sosyal etkinliklerin yapısını güçlendiren politik prensiplere odaklanan projeler I2I ( Izolasyondan Katılıma ) ve SenEmpower dır. I2I, mevcut girişimleri ve kuruluşları ve bunlar arasındaki bağı geliştirmeyi hedeflemektedir. Devlet kurumları ile eylem planlarını hazırlayan dış danışmanlık kuruluşları arasında işbirliğini teşvik etmektedir. SenEmpower aynı zamanda politik prensiplerin geliştirilmesi ve uygulanması ve toplumda yaşlıların katılımını sağlayan yapıların ve ağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Proje yaşlılar için kurslar düzenlemekte ve onları toplumdan izole olmuş diğer yaşlıları aktif birer katılımcı olmaları konularında eğitmeleri için çalışmalar yapmaktadır. Senior-Guides projesi de benzer bir hedefe sahiptir. Bu hedef katılımcı yaşlıları, diğer yaşlı vatandaşlar için turlar düzenlemeleri ve yöre hakkında bilgi vermeleri konusunda eğitmektir. Aynı durum InCreaSe için de geçerlidir. Increase bir sürekli eğitim merkezi olup yaşlıları kültürel yaşamda aktif birer katılımcı olmaları konusunda çalışmalar düzenlemektedir. Birçok proje, ilerleyen yaşlarda kendi kendine öğrenmenin üzerine odaklanmaktadır. PALADIN yaşlıları ve aynı zamanda yetişkin eğitimi uzmanlarını kendi kendine öğrenmeyi dezavantajlı yaşlılar arasında teşvik etmeleri ve yaygınlaştırmaları için desteklemektedir. SLIC ise çalışmalarının merkezine öğrenmeyi koymaktadır. Program yaşlılar için formal ve informal eğitimler ve onların kaynaklarının ve potansiyellerinin farkına varabilecekleri eğitim kursları sunmaktadır (SLIC II). AESAEC projesi yaşlıları AB projeleri yazma ve hibe programlarına başvurma konularında desteklemektedir. CASPEV merkezi kültürel aktiviteleri ve sosyal hizmetleri bir araya getirmektedir. Yaşlılara ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir skalada hizmet sunmaktadırlar. Bunlar arasında yasal danışmanlık, sağlık hizmetleri, e-öğrenme kursları ve korolar sayılabilir.

13 12 Avrupa daki bu 15 iyi uygulama göz önüne alındığında, ASLECT, formal ve informal düzeyde gönüllülerin mevcut becerileri ve ilgilerini görünebilir kılmayı ve bunları kültürel kuruluşların ve eğitim kurumlarının faaliyetlerinin merkezine koymayı hedeflemektedir. Yaşlılara sadece sosyal hizmetlerin kullanıcıları değil faaliyetlerin hazırlanmasında yer alan aktif birer katılımcı gözüyle bakılmaktadır. Tüm iyi uygulama örnekleri ASLECT in yaşlıların güçlendirilmesi ve topluma katılımlarının sağlanmasına özellikle önem veren kriterleri ile örtüşmektedir. Bu uygulamalar webstesinde mevcuttur. Proje websitesi - İyi uygulamalar Listesi Eğtimen Olarak Yaşlılar ve Geleneksel Bilginin Değerlendirilmesi Doing2Learn Project Yaşlılar, Kişisel Hatıralar ve Kapsayıcı Öğrenme HiStory Project Yaşlılar İçin Yaşlılarla Politikalar Üretme From Isolation to Inclusion Project Yaşlılar ve Yerel Toplum Hayatı SenEmpower Project Avrupa daki Yaşlı Gönüllüler SEVEN Project Yerel Toplum Hayatında Rehber Olan Yaşlılar Senior-Guides Project Genç Çalışma Arakdaşları İçin Danışman Yaşlılar SISC Project Avrupa Ortak Faaliyetlerinde Yaşlıların Daha İyi ve Daha Büyük Varlığı AESAEC Project İleriki Yaşlarda Kendi Kendine Öğrenme PALADIN Project Aktif Yaşlanma İçin Öğrenmenin Kilit Rolünün Farkındalığının Artırılması SLIC Project Gençler İçin Eğtisel Danışmanlar Hear Me Project Yaşlılar İçin E-Öğrenme Else Project Hizmetlerin Sosyal ve Kültürel Alanlarının Bir Araya Getrilmesi- CASPEV Project Toplum Sanatları Projesi ve Yaşlılar - 4th Age Project Araştırma Ekibi * Dr. M. Emin Bakay * Neva Dobreva * Adina Dragu * Dagmar Kommer * Nora Hengsbach * Güldan Kalem * Katarina Kunze * Vivian Guerrero Meneses * Aneta Moyanova

14 Gerçekleştirilmiş projelerin eğitim materyallerini ve çıktılarını yaygınlaştırılma ve bunlardan yararlanma METODOLOJİSİ 13 ASLECT- Aktif yaşlılar öğreniyor, eğitiyor, iletişim kuruyor ve aktarıyor projemiz 50 yaş ve üstü yetişkinlerin eğitim ve kültürel programlara ve girişimlere hem yararlanıcı hem de kaynak olarak dahil edilmesi ve güçlendirilmesi üzerine odaklanmış eğitim, kültür ve sosyal aktiviteler gibi farklı alanlarda uzman olan proje ekibimizin ortak yaklaşımının bir ürünüdür. Yetişkin eğitimi veren ve yaşlıları etkinliklerine katan kültürel kuruluşlara ve kültür uzmanlarına odaklanılmıştır.

15 14 Bir yararlanma projesi olan ASLECT in oluşumunda, proje ortakları faaliyetlerini: yaşlıların kültürel, eğitimsel ve sosyal faaliyetlere dahil edilme sürecini kolaylaştırmak ve böylece kültür ve eğitim kuruluşlarının kapasitesini artırmak; yaşlıları bu tarz aktivitelere dahil olmaları için güçlendirmek ve bunun sonucunda da yetişkin eğitmeni olabilmelerini sağlayarak diğer yaşlılar için yeni programlar üretebilmelerini sağlayabilmek; kültür çalışanlarına, yaşlılar için ve yaşlılarla birlikte eğitim faaliyetleri ve programları düzenlemeleri amacı ile bilgi vermek ve desteklemek amacıyla; mevcut programları, materyalleri, ve proje çıktılarını incelemeye ve; bunları analiz ederek; kültür çalışanlarının ve yetişkin eğitmenlerinin eğitiminde örnek faaliyet olarak kullanmaya odaklamışlardır. İnanıyoruz ki çabalarımız, proje çıktılarımız ve faaliyetlerimiz aşağıda sıralanmış olan hedef kitlemize fayda sağladı: Yaşlılar ve yaşlılara yönelik çalışmalar yapan kuruluşlar Kültür kuruluşları ve kültür çalışanları Yetişkin eğitmenleri Eğitici eğitmenleri Sosyal hizmet uzmanları ve sosyal örgütler, topluluklar ve diğer ilgili gruplar. ASLECT önceden gerçekleştirilmiş projelerin çıktılarını değerlendirmeyi hedeflemiştir. Böylece üzerinde çalıştığımız projede, seçilen 15 İyi uygulama projesinden (/index. php?option=com_content&view=article&id=52&i temid=57&lang=tr) elde edilen eğitim materyalleri (http://aslect.eu/index.php?option=com_weblinks &view=categories&lang=en) kullanılmıştır. Bazı materyaller ilgili proje websitelerinde tüm resmi Avrupa dillerinde (22) mevcuttur (İrlanda dili hariç). Konuların çeşitliliği ve kullanılan materyallerin türü ASLECT ekibinin çalışmasını zenginleştirmiştir. Çalışma sırasında Avrupa nın her yerinden gelen ve katılımcı ülkelerin ve kuruluşların deneyimlerini yansıtan strateji belgeleri, raporlar, eğitim programları, rehberler, el kitapçıkları, çalışma ve araştırma kitapları, öğrenim programları vb. dokümanlar kullanılmıştır. Bunlar, tüm ASLECT ortaklarının kültür uzmanlarıyla düzenledikleri eğitim çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılmış ve katılımcılara yaşlılar için ve yaşlılarla birlikte organize edebilecekleri programlar ve giri-

16 15 şimler için yeterli bilgi vermek amacıyla kullanılmıştır. Tüm katılımcı ülkelerde, kültür uzmanları ve / veya yaşlılarla düzenlenen eğitimlerde ASLECT ortakları mevcut eğitim materyallerini toplam 6 modüle yayarak değerlendirmişlerdir. Her bir modülde kullanılan eğitim materyalleri metodoloji başlığı altında tanımlanmıştır. Modül 1: Kuruluşların çalışmaları yaşlılar için nasıl ilgi çekici hale getirilebilir Bu modül, katılımcıların kuruluşları hakkında bilgi vermesi (dilerse ülke genelindeki kültürel organizasyonlarla ilgili de bilgi vermesi); kendi kuruluşlarını değerlendirmeyi öğrenmesi (öz değerlendirme), bilgiyi nasıl aktarması gerektiği ve iyi uygulamalardan nasıl faydalanması gerektiği konusunda örneklerle bilgilendirilmesi, ortaklarla çalışmalar yapmasını içerir. Modül 2: Yaşlıların aktif katılımcı olması nasıl sağlanır Yaşlıları toplumda aktif hale getirmeyi teşvik etmek için değişik araçlar ve stratejiler kullanılması, yaşlıların öğrenci, öğretmen/eğitmen/eğitimi yöneten olarak özelliklerinin belirlenmesi, yaşlıların eğitim sürecine katılımı ile ilgili farklı yaklaşımların değerlendirilmesini içerir. Modül 3: Doğru eğitim ortamının oluşturulması Eğitim ortamı oluşturmanın önemini, yetişkin eğitmenlerinin bilgi ve becerilerinden örnekler, ortamın bilginin aktarılabilmesi için uygun hale getirilmesine odaklanan iyi uygulamaların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ya da tam tersini içerir. Modül 4: Etki ve sürdürülebilirlik yaratmak Faaliyetlerin ve yöntemlerin diğer kuruluşlarla paylaşılması ve diğer alanlarda kullanılması, yaşlıların akranları için geliştirebilecekleri uygulamalarda nasıl bir danışmalık sunulması gerektiği konularını içerir. Modül 5: Yaşlılar ile çalışan eğitim ve kültür uzmanlarına tavsiye ve öneriler ASLECT ortaklarının yanı sıra seçilen 15 iyi uygulamanın koordinatörlerinden edinilen buluşları, fikirleri, ipuçlarını ve açıklamaları içerir. Modül 6: Eylem planının hazırlanması Kişisel eylem planının oluşturulması için örneklendirmeler yapılması ve katılım için Bölgesel Eylem Planı için rehberler ve örnekler içerir. Bizler materyalleri çalıştaylar ve eğitim

17 16 oturumlarında kullanmayı düşündük. Böylelikle çalışma yaptığımız grubun ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun çeşitli içeriklere sahip olabildik. Bu katı bir müfredat değildir, süresi sabit değildir ve katılımcıların ihtiyaçlarına ve hazırbulunuşluklarına göre gerekli değişiklikler yapılabilir. Ancak ASLECT ortakları, katılımcılara 15 iyi uygulama örneği ile bilgi vermek için en az 2 güne ihtiyaç duyulacağını düşünmektedir. 6 modül ve konuları, tüm ASLECT ortaklarının 15 iyi uygulama örneklerinden elde edilen materyalleri mümkün olan en büyük faydayı sağlama perspektifiyle inceldikten sonra ortaya çıkmıştır. İyi uygulama örneklerinin ortaya çıktığı ve katılımcı ülkelerdeki çok çeşitli durumları göz önünde bulunduracak olursak, 27 ülkenin elde ettiği deneyimleri değerlendirmeye çalıştığımızı söyleyebiliriz. Bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, İskoçya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Hollanda, Türkiye, Birleşik Krallık ve Galler dir.

18 ÇALIŞTAY sonuçları 17 Yerel çalıştaylar 6 ortak ülkede Mart-Temmuz 2012 tarihleri arasında düzenlendi. Bu çalıştayların amacı yaşlılarla çalışmak isteyen veya halihazırda çalışmakta olan kültür ve eğitim uzmanlarının bilgi ve becerilerini ASLECT ortaklarının iyi uygulama örneği olarak belirlediği 15 projenin bir kısmından elde edilen yöntemler ve becerilerden faydalanarak artırmaktı.

19 18 Altı ortak ülkeden 110 dan fazla kişi yerel çalıştaylara katıldı ve çalıştay sonunda kendilerine verilen anketlere göre katılımcıların memnuniyet düzeyi yüksek veya çok yüksekti. Tüm ortak ülkelerden gelen katılımcılar, eğitimi veren uzmanlar, içerik ve yöntem açısından aldıkları eğitimin beklentilerini karşıladığını dile getirdi. Ayrıca çalıştaylar sırasında edindikleri bilgileri gerçek hayatta kullanacaklarını ifade ettiler. Proje ortakları için ölçülmesi gereken önemli bir konu projenin faydalanma stratejisinin ne kadar etkili olduğu idi. Katılımcılara çalıştaylar sırasında ne öğrendikleri ve kendi kuruluşlarında ve içinde yer aldıkları topluluklarda yaşlıları güçlendirmek için hangi stratejileri kullanabilecekleri soruları yöneltildi. Alınan cevaplara göre çalıştaylar hedefine katılımcılara yaşlıları aktif hale getirmek ve güçlendirmek konularında eğitim vermek ulaştı. Katılımcılar, yaşlıların eğitimci olarak aktif hale getirilmesi, onlarla etkili iletişim kurabilme, onlara topluma katkıda bulundukları hissini verme, akranlarına yardımcı olabilmek için bilgi ve becerilerini nasıl kullanmaları gerektiğini gösterme, yaşlıların toplumdaki önemi, onların bilgi ve beceri paylaşımlarının önemi, onlara deneyim ve bilgilerini kullanabilecekleri yeni alanlar yaratma, yaşlıların kapasitelerini belirleme ve onlara bilgi ve deneyimlerini yeni nesillere aktarabilecekleri fırsatlar yaratma konularında farklı araçlar ve yöntemler öğrendiklerini belirttiler. Proje yaklaşımının etkililiği ve kullanışlılığı Sonuçlara göre, önceden gerçekleştirilen iyi proje örneklerinden elde edilen materyal ve teknikler katılımcılar için oldukça faydalı olmuştur. Bunlar verim gücü yüksek çıktılar olup ortaklar tarafından geliştirilen metodoloji de amaca uygundur. Katılımcılar aynı zamanda iyi uygulama örneklerinden bunlar ASLECT in web sitesinde bulunabilir- alınan eğitim materyallerini kullanmaya da teşvik edilmiştir. Bu materyallere web sitesinden erişimin sağlanması katılımcılar tarafından oldukça olumlu karşılanmış ve bu da projenin etki ve sürdürülebilirlik ilkesine katkıda bulunmuştur. Katılımcıların çoğu (Romanyalı katılımcıların %65 in, Türk ve Alman katılımcıların %100 ü, İtalyan katılımcıların %90 ı ve Bulgar katılımcıların %86 sı) çalıştaylar sayesinde edinilen bilgi ve becerileri gerçek hayatta kullanacaklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar göstermiştir ki çalıştay sonuçları he-

20 19 def grup için faydalıdır ve kuruluşlarının yaptıkları çalışmalarla yakından ilgilidir. Katılımcıların çalıştay sırasında verdikleri örneklerden, edindikleri bilgi ve becerileri çok çeşitli şekillerde gerçek hayata geçirebilecekleri anlaşılmıştır. Bunlar arasında; yaşlıların gençlerin gelişimi ile ilgili yapılan çalışmalarda yer almaları için projelerin yapılması, kuşaklar arası çalıştayların düzenlenmesi, yerel yönetimin desteğinin alınması, bilgisini yeni nesillere aktarmak isteyen gönüllü yaşlıların bulunması, yaşlı gönüllülere danışmanlık hizmeti vermek için çalıştaylar düzenlenmesi, projeler hazırlanması ve ilgili kimselerin belirlenmesi ve onların yaşlılar için ve yaşlılarla birlikte düzenlenen faaliyetlere katılımlarının sağlanması, müze gibi kültür alanlarında yaşlıların aktif olarak görev alabilecekleri programların düzenlenmesi sayılabilir. Cevaplar hem katılımcıların çeşitliliğini hem de çalıştaylarda kullanılan farklı araçları ve teknikleri yansıtmaktadır. Genelde, tüm ülkelerden çalıştaya katılanlar ASLECT sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek hayatta kullanmayı düşündüklerini belirtmiştir. Çalıştay boyunca katılımcılar kurumlarında yaşlılar için ve onlarla birlikte aktiviteler (yerel projeler) planlama ve hayata geçirme konusunda cesaretlendirilmişlerdir. Çalıştaylardan sonra eğitim veren proje ortakları, üyelerinin çalıştaylara katıldığı kültür, eğitim ve yetişkin kuruluşlarıyla işbirliği içinde bir dizi programın hayata geçirilmesine yardımcı olmuşlardır. Yerel projelerin hayata geçirilmesi yetişkinlerin hem faydalanıcı hem de uygulayıcı olarak yer aldığı kuruluşlar için çarpan etkisi yaratmıştır. Bu kuruluşlar yerel kimliği kaybetmemek için eğitim, kültür ve sosyal projede yer almak isteyen potansiyel sahibi yaşlıları belirlemek için çalışmalar yapmıştır. Bir sonraki adım ise bu yaşlıları becerileri doğrultusunda bir projeye yönlendirmek ve dahil etmek olmuştur. Yerel çalıştaylar ve yerel örnek olaylar proje ortaklarına hedef kitle ile iletişim kurma imkanı sunmuştur. Çalıştaylar ayrıca projenin sonuçlarının ve çıktılarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmuştur. Katılımcılar, ASLECT çalıştayları ve 11 yerel program ve faaliyet hazırlamış ve bunları hayata geçirmiştir. Sonuç olarak, iyi uygulama örneklerinin toplanması ve bunların yerel çalıştaylarda paylaşılması önceki Hayatboyu Öğrenme projelerinin yaygınlaştırılması için iyi bir fırsat yaratmıştır. Çalıştaylar ve yerel programlar projede kullanılan yaklaşımın ve genel anlamda faydalanma ve değerlendirmenin önemini ortaya koyarak ortak ülkelerde oldukça olumlu bir etki yaratmıştır.

21 20

22 Yaşlılar için PROGRAMLAR 21 Aşağıdaki eğitim programları proje ortakları tarafından gerçekleştirilen çalıştayların devamı niteliğinde kültür uzmanları, yetişkinler ve gönüllüler tarafından hayata geçirilmiştir. Bizler bu çalışmaları önceki bölümlerde değinilen iyi uygulama örneklerinden faydalanma ve onları değerlendirme yöntemi olarak düşündük. Böylece projenin hem etkisi artmış oldu hem de proje ortakları tarafından örnek olarak seçilen projelerin sonuçlarından daha da faydalanmış olundu.

23 22 Timişoara Sanat Müzesi nde başta Banat Bölgesi sanatçılarının eserleri olmak üzere Avrupa Sanatı, dekoratif sanat ve Romanya sanatından 8000 in üzerinde eser sergilenmektedir. Müze düzenli olarak Romanya ve yabancı ülkelerin çağdaş sanatçılarının sanat eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Müze 18. yüzyıldan kalma bir barok eser olan ve Vali nin Ev i olarak adlandırılan binada bulunmaktadır. Yaşlılar- Timişoara Sanat Müzesi Gönüllü Rehberler Yaşlılar- Timişoara Sanat Müzesi Gönüllü Rehberler programı Mayıs-Temmuz 2012 tarihleri arasında Timişoara Sanat Müzesi Corneliu Baba Galeri sinde gerçekleştirilmiştir. Müze katılımcılara ulaşabilmek için şehrin Bakım Evleri nden sorumlu kurumu olan Timişoara daki Yaşlılara Sosyal Yardım Ofisi ile işbirliği yapmıştır. Programın amacı emekli yaşlılara gönüllü rehber olabilmeleri için Corneliu Baba Galerisi nde sergilenen bazı eserler hakkında bilgi vermek ve böylece ziyaretçilere rehberlik hizmeti vermeleri sağlanarak bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar yaratmaktı. Rehberlik ve hikaye anlatabilme becerileri, farklı ziyaretçi profillerine (yaş, meslek ve sosyal statü gibi) uygun rehberlik teknikleri ve seçilen eserlerin hikaya konularını içeren eğitim Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Romanya ve Türkiye den yeni örnekler 10 modül (her hafta bir modül) olarak tasarlandı ve sabah saatlerinde Galeri de gerçekleşti. Yaşlılara, müze eğitmeni ve daha önceden müzenin rehberlik eğitim programlarına katılan gönüllü rehberler tarafından eğitim verildi ve koçluk, söyleşi ve münazara yöntemleri kullanıldı. Eğitim modüllerinin sonunda Timişoara daki Saint Constantin Yaşlı Bakım Evi nde kalan iki yetişkin (her ikisi de Parkinson hastası olan emekli Almanca tercümanı Edith A. (89), ve emekli beden eğitimi öğretmeni ve amatör sanatçı loan S. (66) öğrencilik deneyimlerinden sonra bakım evindeki akranlarına eğitim vermeye başladır. İlk öğrencileri Alzheimer hastası olan Timişoara Yaşlı Bakım Evi sakinleriydi. Bu faaliyetlerin devamında, Eylül ayından itibaren eğitim alan yaşlılar okula başlayan öğrencilere

24 23 de rehberlik hizmeti sunmaya başladı. Programın sürdürülebilirliğini sağlamak için Yaşlılar- Timişoara Sanat Müzesi Gönüllü Rehberleri programı müzedeki diğer kalıcı sanat eserlerini de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Yukarıda sözü geçen iki yetişkin rehber ise şimdi Yaşlı Bakım Evi sakinleri olan Alzheimer hastaları ve müze gönüllüleri (genç, yetişkin, mühendis, fotoğrafçı, öğrenci, sanatçı) için Sanat Müzesi tarafından organize edilen ve haftada bir düzenlenen Alzheimer Kafe etkinliklerine katılmaktadır. İnsanlara kitap, Hanau Halk Kütüphanesi, Großauheim Bölgesi, Almanya Hanau Halk Kütüphanesi Hanau sakinlerinin bilgiye, eğitime ve eğlenceye ulaşmalarını sağlamaktadır. Kütüphanede güncel medya kaynakları, kütüphane hizmetleri ve modern Bilişim Teknolojileri ile donatılmıştır. Grossauheim bölge kütüphanesi ve Hanau Hessen bölge ve kültür çalışmaları departmanı ile okuma, öğrenme, keşfetme, farkına varma ve edebiyat ile bir arada olmayı sağlayan bir merkezdir. İnsanlara kitap bir mobil yerli kitap hizmetidir. o Yaşlılar, engelliler ve / veya kütüphaneye gidebilme imkanı az olan ya da hiç gidemeyenler içindir. (kütüphane binanın birinci katındadır ve ancak merdiven ile ulaşılabilinmektedir.) o Gönüllü kitap bakıcıları o özel dairelere ve evlere kitap göndermekte o onlara kitap okumakta o kitap seçimi konusunda kişisel öneride bulunmakta o Sesli kitapların/cd lerin nasıl kullanılacağını açıklamakta ve o müşterileri için yeteri kadar zaman ayrımaktadır. o Gönüllüler halk kütüphanesi çalışanları ve ASLECT üyeleri tarafından eğitilmiş ve önceden belirlendiği gibi müşterilerini 4 haftada bir (ödünç alma süresi) ziyaret etmişlerdir. o Yaşlılar için barınma sağlayan kurumlar, engelliler için hizmet sunan kuruluşlar ve günlük bakım tesisleri de hizemetten faydalanabilirler. Medya Listesindeki tüm kaynakları ödünç alabilir ya da bir kitap bakıcısı nın düzenli olarak gruplara kitap okuduğu oturumlarda kendilerine yer ayırtabilirler. Temel prensip olarak, gönüllü kitap bakıcıları aynı müşterileri düzenli olarak ziyaret etmektedir. Böylelikle sadece mobil bir kişi olmaktansa yaşlıların yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve onların toplumla bütünleşmesini sağlayan güvenilir bir bakıcı olabileceklerdir. Giderek artmakta olan ortalama ömrü göz önünde bulunduracak olursak bu yolla kitap ödünç almanın önemini görmüş oluruz. Giderek daha

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum T-EST Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi Proje N 2012-1-AT1-LEO05-06976 Sözleşme N - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 BÜLTEN 3/ 2014 Mevcut Durum T-EST projesi, engelli bireylerin hem işgücü

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ Topluluğumuz; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Eczacılık mesleğine olan ilgisini artırmak, mesleki eğitimi evrensel

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

SUSTAIN (Erken Anlatalım Doğa ile Kalkınalım:

SUSTAIN (Erken Anlatalım Doğa ile Kalkınalım: SUSTAIN (Erken Anlatalım Doğa ile Kalkınalım: Doğa Konseptli Öğretim Modeli) BÜLTENİ SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP SUSTAIN Bülteni, Sayı: 2, 15 Ağustos 2013 SUSTAIN Projesi hakkında en yeni bilgileri

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünün farkındalığının arttırılması. 1. Proje ilişkisi

Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünün farkındalığının arttırılması. 1. Proje ilişkisi Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünün farkındalığının arttırılması 1. Proje ilişkisi SLIC projesi Aktif yaşlanma için öğrenmenin anahtar rolünü vurgulamaktadır. Projenin ana mesajı yaşlı insanların

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Profesyonel bir Öğrenme Topluluğu Olarak Öğretmenler. Varşova, 22 Ekim 2013

Profesyonel bir Öğrenme Topluluğu Olarak Öğretmenler. Varşova, 22 Ekim 2013 Profesyonel bir Öğrenme Topluluğu Olarak Öğretmenler Varşova, 22 Ekim 2013 Okulların çalışmasını destekleyen yeni sistemi yaygınlaştırmaya yönelik projeler Milli Eğitim Bakanlığı nın sistem projesi: Özellikle

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ KAMU DESTEKÇİSİ HAKKIMIZDA AR Eğitim uzman eğitmen kadrosu ve eğitim programıyla çağa ve yeniliklere açık, yöntem ve teknikleri beklentilere ve istekler doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmaları yararlanıcılarıyla

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Avrupa Okulları İçin Ağ etwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

GİRİŞ. Konuşma Başlatıcı Eğitim Araçları

GİRİŞ. Konuşma Başlatıcı Eğitim Araçları GİRİŞ Konuşma Başlatıcı Eğitim Araçları Giriş Konuşma Başlatıcı Eğitim Araçlarıs İçindekiler: Eli Lilly ve Şirketten Mektup s. 2 Giriş Healthy Interactions LLC Hakkında s. 3 Konuşma Başlatıcı Eğitim Araçları

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Küresel Para Haftasına Katılın!

Küresel Para Haftasına Katılın! KÜRESEL PARA HAFTASI Küresel Para Haftasına Katılın! 5. Yıl Dönümü #GMW2016 #GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart #KüreselParaHaftası 14-20 Mart, 2016 İşbirliği ile destekleyen Küresel Para Haftasına Katılın!

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI Program Hakkında YFU-Youth For Understanding 1951 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. YFU, dünya çapında 50 den

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler * Bütün dünyadaki çocuklar ve aileleri için her zamankinden daha önemli* Önsöz Küresel toplum ve bilgi

Detaylı

Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA

Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA ( Editörler Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA Yazarlar Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA Semra BAYRAKTAR NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2016 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI Modülün Hedef Kitlesi Öğretmenler Okul ve eğitim yöneticileri Maarif müfettişleri Modülün Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar:

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

El Kitabı. En Vogue Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı

El Kitabı. En Vogue Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı El Kitabı En Vogue Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı 2011 Bu yayın isteğe uygun olarak hazırlanmış bir eğitimsel program olup genç kadın öğrenciler için ilgi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ T.C. AB Bakanlığı Ulusal Ajansının 2015 yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Öğrencilerimiz için. Erasmus+ fırsatları. Erasmus+ Hacettepe de Yaşanır. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü

Öğrencilerimiz için. Erasmus+ fırsatları. Erasmus+ Hacettepe de Yaşanır. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Öğrencilerimiz için Erasmus+ fırsatları Erasmus+ Hacettepe de Yaşanır Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Öğrencilerimiz için Erasmus+ Fırsatları Erasmus+ Öğrenim Görme nedir? Ön lisans,

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı