Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler"

Transkript

1 İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL TÜSİAD Konferans Salonu, İstanbul, 17 Ekim 2014

2 İkincil düzenlemeler III-39.1 Kuruluşlar Tebliği Aracı kurumların kuruluşu Temel faaliyet esasları Teminatlar Tedbirler Dışarıdan hizmet alımı III-37.1 Faaliyetler Tebliği Faaliyetlerin tanımları Faaliyet izni verilmesi Özel faaliyet esasları Yan hizmetler Seri: V No: 46 / Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlar Tebliği Seri: V No: 55 / Yatırım Danışmanlığı Tebliği Seri: V No: 125 / Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Seri: V No: 59 / Portföy Yöneticiliği Seri: V No: 101 / Teminatlar Tebliği Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 2

3 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SPKr nun i-spk.37.1 ( tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edildi, İ-SPK.37.2 ( tarih ve 28/953 s.k.) sayılı İlke Kararı ile güncellendi. 3

4 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber A. Yatırım Fonlarının Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinden İstisna Tutulması B. Uygunluk ve Yerindelik Testleri C. Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi Olmayan Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Fonlarıyla İlgili Sunabilecekleri Diğer Hizmetler D. Yatırım Danışmanlığı E. Genel Yatırım Tavsiyeleri F. Portföy Aracılığı Faaliyeti G. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti H. İşlem ve Portföy Aracılığı Faaliyetleri Sırasında İşlemlere İlişkin Risklerin Müşteri Bazında İzlenmesi I. İç Denetim Sistemi J. Yatırım Kuruluşlarının Bilgi İşlem Altyapıları K. Bankaların İç Sistemleri L. Banka Şubelerinde Örgütlenme M. Bankaların Türev Araç İşlemleri N. Saklama Hizmeti O. Dışarıdan Hizmet Alımı P. Yatırım Kuruluşlarında Çalışan Personel R. Geçiş Süresi S. Diğer Hususlar 4

5 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ

6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri SPKn. md. 34 Sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleri Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri Bunlara ek olarak sunulan yan hizmetler 6

7 Yatırım kuruluşları (Md. 43 vd) Sermaye Piyasası Kurumları SPKn. md. 35 Kolektif yatırım kuruluşları (Md. 48 vd) TANıMLAMA YENI! Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları (Md. 62 vd) 2499 da diğer sp kurumu altında! Portföy yönetim şirketleri (Md. 55) 2499 da diğer sp kurumu altında! İpotek finansmanı kuruluşları (Md. 57 vd) 2499 da diğer sp kurumu altında! Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları (Md. 57 vd) 2499 da diğer sp kurumu altında! Varlık kiralama şirketleri (Md. 57 vd) 2499 da diğer sp kurumu altında! Merkezi takas kuruluşları (Md. 77 vd.) 2499 da diğer sp kurumu altında! Merkezi saklama kuruluşları (Md. 80 vd) 2499 da diğer sp kurumu altında! Veri depolama kuruluşları (Md. 87) YENI! Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları 7

8 Yatırım hizmet ve faaliyetleri SPKn. md. 37 Emirlerin alınması ve iletilmesi (Emir İletimine Aracılık) yeni! Emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi (İşlem Aracılığı) yeni! Kendi hesabından alım ve satım (Portföy Aracılığı) yeni! Portföy yöneticiliği Yatırım danışmanlığı Halka arzda yüklenimde bulunularak aracılık (Aracılık yüklenimi) Halka arzda yüklenimde bulunmaksızın aracılık (En iyi gayret aracılığı) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer pazar yerlerinin işletilmesi yeni! Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi yeni! (portföy saklama ayrıca düzenleniyor) 8

9 SPKn. md. 3 tanımlar Yatırım Kuruluşu Yatırım kuruluşu (md. 35 te sp kurumları arasında sayılıyor) Aracı kurumlar Yatırım Kuruluşları Diğer sermaye piyasası kurumları Bankalar 9

10 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) Alım Satıma Aracılık Emir İletimine Aracılık İşlem Aracılığı Portföy Aracılığı Türev Araç İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler Alım Satım Aracılığı Faaliyetine İlişkin Genel Hükümler Bireysel Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Halka Arza Aracılık Faaliyeti Saklama Hizmeti Yan Hizmetler Genel Yatırım Tavsiyesine İlişkin Esaslar 10

11 Alım Satıma Aracılık: Hangi yatırım hizmet ve faaliyetini hangi kurum sunabilir? Emir İletimine Aracılık: Aracı Kurum, Banka İşlem Aracılığı: Aracı Kurum, Banka Portföy Aracılığı: Aracı Kurum, Banka Bireysel Portföy Yöneticiliği: Aracı Kurum, Yatırım ve Kalkınma Bankası, PYŞ Yatırım Danışmanlığı: Aracı Kurum, Yatırım ve Kalkınma Bankası, PYŞ Halka Arza Aracılık Faaliyeti: Aracı Kurum, Yatırım ve Kalkınma Bankası Saklama Hizmeti: Aracı Kurum, Banka Buradaki ayrım SPKn. da öngörülen genel faaliyetler itibariyle hazırlandı. Bankaların yapabilecekleri faaliyetler SPKn. md. 39 daki yetki uyarınca Tebliğde öngörüldüğü üzere araç bazında değişiklik gösteriyor. İleride detaylandırılacak.

12 Yatırım hizmet ve faaliyetleri SPKn. md. 39 Kurul a yetki - YENI! her bir yatırım hizmet ve faaliyetinin, sermaye piyasası aracı veya yatırım hizmet ve faaliyeti bazında ayrı kuruluşlar tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapma 12

13 Sermaye piyasası araçları SPKn. md. 3 Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları Türev araçlar: Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçlar, Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçlar, bu araçların türevleri ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevler, Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemler 13

14 Alım Satıma Aracılık Faaliyeti (Yeniden Sınıflandırma) 2499 sayılı Eski Kanun Araç Bazlı Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı (Menkul Kıymet) 6362 sayılı Yeni Kanun Faaliyet Bazlı Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi (Emir iletimine aracılık) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık (Türev Araç) Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi. (KAS İşlemleri) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri nam ve hesabına gerçekleştirilmesi (İşlem Aracılığı) Sermaye piyasası araçlarının kendi adına ve hesabına alım ve satımı (Portföy aracılığı) 14

15 Emir İletimine Aracılık KAS işlemleri hariç yurt dışında yerleşik kuruluş Emir iletimi aracısı İşlem Aracısı İlgili Borsa + TPY (Portföy Aracısı) Portföy Aracısı 15

16 Emir İletimine Aracılık Acentelik sisteminin yerini alıyor Sadece bankalar değil aracı kurumlar da yapabilir Müşteri varlığı (nakit + sermaye piyasası aracı) saklama yetkisi yok Bankalar kaldıraçlı işlemlerde emir iletimine aracılık yapamayacak Yurt dışındaki yetkili kuruluşlarla da yürütülebilir İSTİSNA: Kaldıraçlı alım satım işlemleri Müşteri ile çerçeve sözleşmeyi kim imzalar? her iki kuruluş tarafından ayrı ayrı mutabakatla tek çerçeve sözleşme mümkün. Müşterilere ait hesap ve işlemler nerede izlenir? lehine faaliyet gösterilen kuruluş nezdinde müşteri bazında. 16

17 Emir iletimine aracılık-özel şartlar Asgari özsermaye yükümlülüğü Bankalar için aranmaz. Organizasyon yapısı, Emir iletimine aracılık faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak birimi içeren Birim yöneticisi Yeterli sayıda ihtisas personeli Emirlerin iletileceği işlem veya portföy aracılarının listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin şirket politikası Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında yeni kurumlarla tesis edilecek her yeni sözleşme ayrıca Kurula bildirilir. 17

18 İşlem Aracılığı KAS işlemleri hariç yurt dışında yerleşik kuruluş veya borsa/piyasa müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına İşlem Aracısı İlgili Borsa Portföy Aracısı 18

19 İşlem Aracılığı Kuruluş/Sermaye Piyasası Aracı Menkul kıymet Türev araç Pay Diğer Kaldıraçlı işlemler hariç türev araçlar (Borsaya veya portföy aracısına iletilmek üzere) Kaldıraçlı işlemler Aracı Kurum Mevduat ve Katılım Bankası Kalkınma ve Yatırım Bankası (pay endekslerine ya da paya dayalı olanlar hariç) (pay endekslerine ya da paya dayalı olanlar hariç)

20 İşlem aracılığı için aranan özel şartlar Sınırlı saklama hizmeti Faaliyet izni veya Kurula başvuru Asgari özsermaye yükümlülüğü Bankalar için aranmaz İşlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine aracılığa ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikası Türev araç işlemleri yapacak yatırım kuruluşları için Yeterli sayıda türev araçlar müşteri temsilcisi ile muhasebe ve operasyon sorumlusu 20

21 İşlem aracılığı- ilke ve esaslar Müşteri emirleri yerine getirilirken hangi çerçevede hareket edilir? emir gerçekleştirme politikası çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü özen ve sadakat borcu Müşterilere ait hesap ve işlemler nerede izlenir? İşlem aracısı nezdinde müşteri bazında Müşteri emirlerinin, kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekir Yurt dışında da yürütülebilir (borsaya üye olarak veya yetkili bir kuruluş vasıtasıyla) İSTİSNA: Kaldıraçlı alım satım işlemleri 21

22 Portföy Aracılığı Kuruluş/Sermaye Piyasası Aracı Menkul kıymet Türev araç Pay Diğer Kaldıraçlı işlemler hariç türev araçlar (tezgahüstü piyasada gerçekleştirilmek üzere) Kaldıraçlı işlemler Aracı Kurum Mevduat ve Katılım Bankası (paya dayalı olanlar hariç, pay endekslerine dayalı dahil) - Kalkınma ve Yatırım Bankası (paya dayalı olanlar hariç, pay endekslerine dayalı dahil) - 22

23 Portföy aracılığı uygulama esasları Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber de yer aldığı üzere - Borsa İstanbul A.Ş. nde işlem gören paylar ve - Borsa İstanbul A.Ş. nde işlem gören paylara dayalı türev araçlar üzerinde Portföy Aracılığı Faaliyeti yapılamaz. 23

24 Portföy aracılığı için aranan özel şartlar Sınırlı saklama hizmeti Faaliyet izni veya Kurula başvuru Asgari özsermaye yükümlülüğü Bankalar için aranmaz Risk yönetim birimi ayrıntıları Rehber de Bankaların sahip olduğu risk yönetiminden sorumlu biriminin portföy aracılığı faaliyetine ilişkin riskleri de izlemesi koşuluyla bankalar için aranmaz Münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az 5 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini görevlendirmiş olması, ayrıntıları Rehber de Birim yöneticisi ve ihtisas personeli ( müşteriye uygulanacak sözleşme şartlarını belirler) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 veya Türev Araçlar lisansı İşlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine aracılığa, işlem aracılığına ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikası 24

25 Portföy aracılığı-ilke ve esaslar Müşteri emirleri yerine getirilirken hangi çerçevede hareket edilir? (İA da olduğu gibi) emir gerçekleştirme politikası çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü özen ve sadakat borcu EK OLARAK: İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatlar genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenir. 25

26 Alım Satım Aracılığı Faaliyeti - Genel Hükümler Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihleri dikkate alınarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde müşterinin emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatı varsa bu yükümlülük sağlanmış sayılır. 26

27 Önceki Düzenleme-Yetkili kuruluşlar Faaliyet Konusu Aracı Kurumlar Vadeli İşlem Aracılık Şirketleri Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar (Yatırım Bankaları) Ticari Bankalar Alım Satım Aracılığı Borsa Dışında Borsa Dışında Halka Arza Aracılık Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Piyasa Yapıcılığı İşlem Aracılığı Tanıtım Aracılığı Acentelik kapsamında Acentelik kapsamında 27

28 Emir İletimine Aracılık Emirlerin başka bir yatırım kuruluşuna müşteri adına ve hesabına iletilmesi İşlem Aracılığı Emirlerin Borsaya yada başka bir yatırım kuruluşuna müşteri hesabına iletilmesi ve gerçekleştirilmesi Portföy Aracılığı Emirlerin Şirket portföyünden satış şeklinde gerçekleştirilmesi Aracı Kurum En az 2 milyon özsermaye Tüm sermaye piyasası araçları için Aracı Kurum En az 10 milyon özsermaye Tüm sermaye piyasası araçları için Aracı Kurum En az 25 milyon özsermaye Tüm sermaye piyasası araçları için Banka Acentelik tesisinin yerine Kas işlemleri hariç tüm sermaye piyasası araçları için Banka Pay hariç menkul kıymetler KAS işlemleri ile pay endekslerine ya da paya dayalı olanlar hariç türev araçlar Banka Pay hariç menkul kıymetler KAS işlemleri ile paya dayalı olanlar hariç türev araçlar (Pay endekslerine dayalı türev araçlar dahil) 28

29 Aracı Kurumların Gruplandırılması SPKn. md. 39 Kurul a yetki - YENI! yatırım kuruluşlarını yatırım hizmet ve faaliyet türleri ve sermaye yapıları itibarıyla gruplandırabilme 29

30 Aracı Kurumların Gruplandırılması - YENI! emir iletimine aracılık / yatırım danışmanlığı DAR YETKİLİ TL özsermaye işlem aracılığı/en iyi gayret aracılığı faaliyeti / sınırlı saklama hizmeti / portföy yöneticiliği KISMİ YETKİLİ TL özsermaye portföy aracılığı faaliyeti / genel saklama hizmeti / aracılık yüklenimi GENİŞ YETKİLİ TL özsermaye o İlgili gruptaki faaliyetlerden herhangi birini veya tamamını yürütebilirler 30

31 Müşteri Sınıflandırması (Yatırım Kuruluşları Tebliği) SPKn. md. 45/4 Kurul un yetkisi: Yatırım kuruluşlarının yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin icrası esnasında yatırımcılara sağlanacak korumanın belirlenmesi amacıyla yatırımcıları sınıflandırma - YENI! Tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırma ve buna uygun hizmet sunma yükümlülüğü Profesyonel müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteri yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirilir Genel müşteri Profesyonel olmayan müşteriler 31

32 Profesyonel müşteri ve genel müşteri (Yatırım Kuruluşları Tebliği) Yatırım kuruluşu müşteriye hangi bilgileri vermeli? Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf İlgili mevzuat hükümleri Yer aldıkları sınıfı değiştirmek hakları hakkında Müşterinin yatırım kuruluşunu bilgilendirme sorumluluğu nedir? tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumlu Yatırım kuruluşu müşterinin sınıfını etkileyecek bir durum ortaya çıktığında gerekli önlemleri alır 32

33 Profesyonel müşteri Profesyonel müşteriler hangi gerçek ve tüzel kişilerdir? Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar Aktif toplamının Türk Lirası, yıllık net hâsılatının Türk Lirası, özsermayesinin Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler 33

34 Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriler Genel müşteriler yazılı olarak talep ederse profesyonel müşteri olabilir Aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlamak gerekir: İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olması Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının Türk Lirası tutarını aşması Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması Kendi talepleri üzerine profesyonel müşteri kabul edilen müşterileri bilgilendirme; yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında, yazılı olarak müşterinin yararlanamayacağı bu hükümleri anladığına ve kabul ettiğine dair yazılı beyanı alınır 34

35 Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri-nitelikli yatırımcı Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde yalnızca nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının Türk Lirası tutarını aşması şartını sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. 35

36 Uygunluk testi YENI! (Yatırım Kuruluşları Tebliği) Amaç nedir? yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi Hangi faaliyetler sırasında yapılır? alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında Hangi müşterilere yapılır? yalnızca genel müşterilere Gerekli usul ve esasların iş akış prosedürü olarak yazılı hale getirilmesi ve yönetim kurulunca onaylanması zorunlu 36

37 Uygunluk testi (Yatırım Kuruluşları Tebliği) Zorunlu olmadığı durumlar nelerdir? (Rehber) Yatırım kuruluşunun uygunluk testi yapmakla yükümlü bulunmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirmesi şartıyla (ürün veya hizmetin müşterinin kendi talebi doğrultusunda sunulması şartı aranmaksızın) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapılmayabilir. Bildirime ilişkin ispat yükü yatırım kuruluşuna ait 37

38 Uygunluk testi-müşterilerden alınacak bilgilerin detayı nedir? Asgari olarak aşağıdaki hususlarda bilgi toplanır, bu amaçla standart formlar geliştirilir ve bilgiler güncellenir: yatırım amaçları hak işlemlerine ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığı hak. : yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri : müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı TSPB tarafından hazırlanmış olan asgari içeriği (yerindelik testiyle birlikte) tarihli Kurul toplantısında onaylandı, tarihli Kurul toplantısında yatırım fonları açısından revize edildi. 38

39 Uygunluk testi (Yatırım Kuruluşları Tebliği) Müşteri bilgi vermiyor veya eksik ya da güncel olmayan bilgi veriyor: yatırım kuruluşu hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda müşteriyi uyarır. Yatırım kuruluşu uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaştı: müşteriyi uyarır. söz konusu ürün ya da hizmeti müşteriye pazarlayamaz, bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz. Yatırım kuruluşu yukarıdaki hususlarda (tespit edilemiyor, uygun değil) uyarıda bulunduğu halde, müşteri söz konusu hizmet ya da ürünü almak istiyorsa yatırım kuruluşu müşteriye talebi yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbest 39

40 Uygunluk testi (Rehber) Uygunluk (Yatırım Kuruluşları Tebliği nin 33 üncü maddesi) Yerindelik (Yatırım Hizmetleri Tebliği nin 40 ıncı maddesi) testleri ile Söz konusu maddeler uyarınca yapılacak uyarı ve bildirimler Gerektiğinde kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulabilmesi ve ispat yükü yatırım kuruluşuna ait olmak kaydıyla Yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. 40

41 Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti o Tanım: Finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesi kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç YENI! o Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından bu hizmet verilebilir. o Portföy yönetim şirketleri ayrıca düzenlenir. 41

42 Bireysel portföy yöneticiliği için aranan özel şartlar Asgari özsermaye yükümlülüğü Kalkınma ve yatırım bankaları için aranmaz Yeterli sayıda portföy yöneticisi 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 5 yıllık tecrübeli YENI! Araştırma birimi (V, 59 da araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkan verecek yönetimden bahsediliyordu) birim yöneticisi yeterli sayıda araştırma uzmanı Saklama hizmeti başka bir kuruluştan alınacaksa, yönetilen portföylere ilişkin varlıkların saklanacağı yatırım kuruluşu ile saklama sözleşmesi imzalanması 42

43 Yerindelik testi YENI! Hangi faaliyetler sırasında yapılması gerekir? Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığında çerçeve sözleşme imzalamadan/hizmeti sunmadan önce Testin amacı nedir? müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları (uygunluk testinde var), mali durumu (uygunluk testinde yok) ile bilgi ve tecrübesinin (uygunluk testinde var) uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler için; mali durum ve bilgi-tecrübe ile ilgili bilgilerin alınması zorunlu değil Müşterilerden bilgi ne surette alınır? geliştirilecek standart formlar ile 43

44 Yerindelik testi-müşterilerden alınacak bilgilerin detayı nedir? yatırım amaçları hak : yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığı hak. işlemlerine ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığı hak. : gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi : müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı 44

45 Yerindelik testi Müşteriye sunulacak hizmet yerindelik testinin sonucuna uygun olmak zorunda Müşteri bilgileri vermiyorsa veya eksik ya da güncel olmayan bilgi veriyorsa sonucu ne olur? bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. müşteriye bildirim yapılır Müşteri yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu Müşterinin eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti sonlandırır. Müşterilere söz konusu bilgileri vermemeleri hususunda telkinde bulunulamaz 45

46 Yatırım danışmanlığı faaliyeti Yatırım danışmanlığı nedir? yetkili yatırım kuruluşunun yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyeti Yatırım danışmanlığı sayılmayan faaliyetler nedir? Genel yatırım tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulması Hangi kuruluşlar yapabilir? aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri 46

47 Yatırım Fonlarının Yatırım Danışmanlığından İstisna Tutulması (Rehber) Yatırım Hizmetleri Tebliği nin 45 inci maddesinin uygulanmasına yönelik esaslar: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının ilgili olarak müşterilerin risk ve getiri tercihlerine göre verilen yönlendirici nitelikteki tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 48 inci maddenin (a) bendi hariç olmak üzere ikinci fıkrası ve 50 nci maddesindeki esaslara uyulması gerekir. 47

48 Finansal bilgi FİNANSAL BİLGİ: sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı veya sözlü bilgi ŞARTI: Sunulan bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişi, grup ya da portföyün ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşımaması Yatırım danışmanlığı ya da genel yatırım tavsiyesi DEĞİL 48

49 Genel yatırım tavsiyesi-yan hizmet SPKn. md. 38/c-YAN HİZMET: Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması (eskiden YD tebliği) KURUL A YETKI: yatırımcılara tavsiyede bulunacak kişi ve kuruluşların uyacakları esasları düzenleme / SPKn. md. 128/g 49

50 Yatırım danışmanlığı faaliyeti için aranan özel şartlar Asgari özsermaye yükümlülüğü Kalkınma ve yatırım bankaları için aranmaz Yeterli sayıda yatırım danışmanı 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 3 yıllık tecrübeli YENI! Araştırma birimi (V, 55 te araştırma birimi için mekandan bahsediliyordu) birim yöneticisi yeterli sayıda araştırma uzmanı 50

51 Yatırım danışmanlığı-yenilikler YENI! Yatırım danışmanlığı tanımında maddi menfaat şartı kaldırıldı Belirli bir kişi veya gruba yönelik olması yeterli Alım satım aracılığı faaliyetleri sırasında tanınan istisna kaldırıldı İhtisaslaşmayı teminen araştırma birimi kurulması ve araştırma uzmanı istihdamı zorunlu kılındı Yerindelik testi yapma zorunluluğu getirildi Müşteriye finansal ilişki veya çıkar çatışmalarının açıklanması zorunluluğu getirildi (genel yatırım tavsiyesinde de geçerli) 51

52 Yatırım danışmanlığı faaliyeti - ilke ve esaslar Yerindelik testinin sonucuna göre hizmet verilir. Aşağıdaki esaslar «genel yatırım tavsiyeleri» için de geçerli! Yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya en sağlam, en iyi, en güvenilir gibi subjektif ve abartılı ifadelere yer verilmez Yorum ve tavsiyeler özenle hazırlanır ve objektif olur. Yorum ve tavsiyeler güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenir Halka arza ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgiler kullanılır Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte bulunulmaz Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinde bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar belirtilir 52

53 Genel yatırım tavsiyesi-yan hizmet GENEL YATIRIM TAVSİYESİ SUNULMASI: bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyeti ŞARTI: belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmaması KİMLER SUNABİLİR? Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri Medya hizmet sağlayıcıları Basın Kanunu çerçevesinde süreli yayın yapanlar Medya ve elektronik ortamda yayın yapanlar 53

54 Genel yatırım tavsiyesi-bire bir sunulması GENEL YATIRIM TAVSİYESİNİN BİRE BİR SUNULMASI (Yatırım Hizmetleri Tebliği, Rehber) : Uygunluk testi sonucunda bir ürün ya da hizmet müşteriye uygun çıkmazsa, yatırım kuruluşu bu ürün ya da hizmete yönelik olarak müşteriye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz İnternet siteleri, medya hizmet sağlayıcıları, süreli yayın yapanlar uygunluk testi yok Müşteriyle yüz yüze veya telefonda sözlü olarak paylaşım Müşteriye e-posta veya kısa mesaj yoluyla ulaştırılması Genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanan ve müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgiler, yalnızca yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından müşteri ile bire bir paylaşılabilir. Genel yatırım tavsiyesinin müşteriyle yüz yüze veya telefonda sözlü olarak paylaşılması, bire bir paylaşım olup, yatırımcıların/müşterilerin bir kısmına veya tamamına e-posta veya kısa mesaj yoluyla genel yatırım tavsiyeleri gönderilmesi veya raporların yatırımcıya/müşteriye elden verilmesi bire bir paylaşım olarak değerlendirilmez. 54

55 Genel yatırım tavsiyesi-uyulması gereken esaslar GENEL İTİBARIYLA: YD ndaki ilke ve esaslara uyulur. YD ndaki finansal ilişki ve çıkar çatışmalarının açıklanması esaslarına uyulur. İSTİSNA: yerindelik testi uygulanmaz. EK OLARAK: tavsiyelere ilişkin politika ve strateji değişikliklerine yer verilir (Bu açıklamalar kamu tarafından kolayca ulaşılabilecek bir yere atıfla yapılabilir.) 55

56 Yatırım danışmanlığı ve yakın kavramlar YATIRIM DANIŞMANLIĞI Yönlendirici Belirli kişi veya grubun ihtiyaçlarına yönelik Kurul izni gerekir Ücret şartı yok Aracı Kurum, PYŞ, yatırım ve kalkınma bankaları sunabilir Yerindelik testi zorunlu GENEL YATIRIM TAVSİYESİ Yönlendirici Kamuya veya müşterilere yönelik Genel dağıtım kanallarıyla kamuya açıklanan, medya ve elektronik ortamda yer alanlar dahil her türlü genel yatırım tavsiyesi Aracı Kurum, PYŞ, bankalar sunabilir Basın yayın kuruluşları da sunabilir İlke ve esasları Kurulca belirlenir Yatırım kuruluşu müşteriyle bire bir paylaşacaksa uygunluk testi zorunlu Yalnızca yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri bire bir sunabilir FİNANSAL BİLGİ Yönlendirici değil, yazılı veya sözlü bilgi Ekonomik veriler, mali tablolar gibi bilgiler Bilgiler tarafsız ve dürüst olmalı, belli bir kişi, grup ya da portföyün ihtiyaçlarına yönelik olmamalı Herkes sunabilir Yerindelik veya uygunluk testine gerek yok 56

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Yatırım Kuruluşları Dönem Deneme Sınavı

Yatırım Kuruluşları Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz? A. Yatırım danışmanlığı B. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi C.

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı işlem yapabilir?

4) Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı işlem yapabilir? 1) Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir? A) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi B) Servet yönetimi C) Bireysel portföy yöneticiliği

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1005 Yatırım Kuruluşları 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı

Detaylı

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI TEKSTİL YATIRIM MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI HÜKÜMLER 1 1. AMAÇ VE KAPSAM MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE Tekstil Yatırım, tüm müşterilerini ilgili tebliğ hükümleri

Detaylı

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan Yatırım Kuruluşları 1. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz? a. %10 b. %25 c. %35 d. %50 e.

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları 1. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim birimi yöneticisinin görevleri arasında yer almaz? A) Risk limitlerinin aşılması durumunda alınması öngörülen önlemleri içermesi ve bu hususların yazılı iş akış

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LİSANS GEREKTİREN UNVAN VE GÖREVLER

LİSANS GEREKTİREN UNVAN VE GÖREVLER LİSANS GEREKTİREN UNVAN VE GÖREVLER Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

Güncellemenin/İyileştirmenin Kapsamına ilişkin Bilgi. Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına İişkin Bilgi 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8)

Güncellemenin/İyileştirmenin Kapsamına ilişkin Bilgi. Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına İişkin Bilgi 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8) Yapılan 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8) Metin içinde yapılan değişikliklere paralel olarak, otomatik şekilde revize edildi. Kısaltmalar 1 Kurum, kuruluş adları eklendi. A. III-37. 1 SAYILI YATIRIM

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

Detaylı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 18.04.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER DE DEĞİŞİKLİK

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER DE DEĞİŞİKLİK YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER DE DEĞİŞİKLİK Yatırım kuruluşlarının uyum sürecinde özellikle uygulama alanı bulan, aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği 18.07.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin yeni

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI v1

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI v1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI 02.12.2014 149.v1 Mevzuat Uygunluk Müdürlüğü Onaylayan: Yönetim Kurulu İçindekiler 1. Amaç... 2 2. Dayanak... 2 3. Kapsam... 2 4. Tanımlar Ve

Detaylı

İstanbul, 01 Temmuz 2014 2014/678. Konu : Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber hk.

İstanbul, 01 Temmuz 2014 2014/678. Konu : Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber hk. TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 01 Temmuz

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Dönem Deneme Sınavı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi MKK nın ortakları arasında yer almaz? A. Takasbank A.Ş. B. Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar C. Borsa İstanbul A.Ş. D. Aracı Kurumlar

Detaylı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu NİSAN 2018

Bono İhracı Sunumu NİSAN 2018 Bono İhracı Sunumu NİSAN 2018 İhraç Bilgileri İHRAÇ BİLGİLERİ İhraççı İhraç Tutarı Kıymet Türü TURKISHBANK A.Ş. 10 Milyon TL Finansman Bonosu İhraç Şekli Nitelikli yatırımcıya satış Vade 171 Gün Talep

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR :... 3 4. MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI... 5 4.1. Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesine

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 04/07/2013 www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca ikincil düzenleme taslakları yayınlanarak kamuoyu

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI 1260 9. Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme 1261 Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri 1/6 SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI 1100 1. Genel

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

01/02/2018 ELS Sınavına Girenlerin hatırladıkları soruların benzer soru örnekleri

01/02/2018 ELS Sınavına Girenlerin hatırladıkları soruların benzer soru örnekleri # Soru Sonuç 1 Aşağıdakilerden hangisi TSPB 'nin Etik İlkeleri arasında sayılamaz? A Tutarlılık B Özen ve Titizlik C Sürekli Gelişim D Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik E Sır Saklama 2 Anonim ortaklıkların,

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 1.Yasal Dayanak Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Dönem

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Dönem 1. İşletme finansmanına dayanan menkul kıymetler aşağıdaki haklardan hangisini sağlamaktadır? A. Kaydi sermaye hakkı B. Yönetme hakkı C. Alacaklılık hakkı D. Birlik hakkı 4. Bir zararın, ihraççılardan

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI 2014/19 Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile; Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi de çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir? Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları www.aktifonline.net 1) Münhasıran sermaye piyasasında yatırım yapmak amacıyla diğer tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları sermaye piyasası

Detaylı

Şirketimiz tarafından sürdürülen faaliyetler ve sunulan hizmetler kapsamında ilgili yasal düzenlemeler paralelinde müşterilerin bilgilendirilmesine

Şirketimiz tarafından sürdürülen faaliyetler ve sunulan hizmetler kapsamında ilgili yasal düzenlemeler paralelinde müşterilerin bilgilendirilmesine Şirketimiz tarafından sürdürülen faaliyetler ve sunulan hizmetler kapsamında ilgili yasal düzenlemeler paralelinde müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesine; müşterilere

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1)

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (3), (6), (8), (9),

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1, 1.2.1, 1.4, 1.6,

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

UYARI: Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz. Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru. Birebir soru YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 7

UYARI: Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz. Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru. Birebir soru YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 7 UYARI: 01 Aralık 2018 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması yasaktır. Aşağıda yer alan sorular,tüm yayın hakları Finansed e ait kitaplarda yer alan ve sınavda

Detaylı

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI 13-03-POL-001 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Giriş... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 II. Politikalar... 4 1. Müşteri Emirlerinin İletilmesine Yönelik

Detaylı

Seri:V No:46 55 nci maddesinde

Seri:V No:46 55 nci maddesinde Sayın Yetkili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ye (VOB)

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör

Detaylı

Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasaları İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 1. Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasasının onurunu ve müşterilerinin çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının üzerinde tutar; müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir ve hizmetleri zamanında,

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Sermaye Piyasası İşlemleri Politikaları. Emir İletimine Aracılık Politikası. Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Sermaye Piyasası İşlemleri Politikaları. Emir İletimine Aracılık Politikası. Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri Uyum Yol Haritası

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri Uyum Yol Haritası www.pwc.com.tr Ocak 2018 SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri Uyum Yol Haritası Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve Denetim Tebliği 05.01.2018 tarih 30292 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yayımı tarihinde

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU I. Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul ) den alacağınız Yatırım

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU I. Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul ) den alacağınız Yatırım YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU I. Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul ) den alacağınız Yatırım Danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu nun III 37.1 sayılı

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı