Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği"

Transkript

1 Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği

2 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler ile yatırım hizmet ve faaliyetleri geniş bir bakış açısıyla yorumlanmış olup, söz konusu hizmet ve faaliyetlerin kurumsal bir yapıda sunulması öngörülmüştür. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK veya Kurul ) tarafından yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ( Tebliğ ) hazırlanmış olup, tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 1- Yatırım hizmetleri nelerdir? Tebliğ e göre aşağıda 5 ayrı kategoride gösterilen faaliyetler yatırım hizmet ve faaliyetleri olarak sayılmıştır. I. II. Alım Satım Aracılığı Emir iletimine aracılık İşlem Aracılığı Portföy aracılığı Bireysel portföy yöneticiliği Yatırım kuruluşları bunların dışında yan hizmetler olarak adlandırılan başka bazı faaliyetlerde de bulunabileceklerdir. Yatırım kuruluşları yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak için her bir faaliyet alanına göre yetki belgesi almak zorundadırlar, ancak yan hizmetler için ayrıca yetki belgesi aranmamaktadır. Yatırım kuruluşları, müşterileri dışındaki taraflarla bir yatırım hizmet ve faaliyeti sunma amacı olmadan kendi portföyleri için sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlem yaparlarsa, bu işlemlerde Kurul izni aranmaz. Yan hizmetler için SPK ya bildirim yeterlidir. Yatırım hizmetlerinin niteliğine göre bunları hangi kurumların gerçekleştirebileceği ayrı ayrı belirlenmiştir. III. Yatırım danışmanlığı IV. Halka arza aracılık Aracılık yüklenimi En iyi gayret aracılığı V. Saklama hizmetleri Sınırlı saklama hizmetleri Genel saklama hizmetleri 2

3 2- Hangi kurumlar yatırım kuruluşudur? Hangi faaliyetleri yapabilirler? Tebliğ e göre aracı kurumlar, bankalar ve faaliyetlerinin kapsamına göre diğer sermaye piyasası kurumları yatırım kuruluşu olarak sayılmaktadır. 3- Aracı kurumlar Tebliğ de nasıl gruplandırılmıştır? Tebliğ de aracı kurumlar, Kurul dan aldıkları faaliyet izinlerine bağlı olarak aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır; Aracı kurumlar ile kalkınma ve yatırım bankaları yatırım hizmet ve faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirebilirler. Ancak kalkınma ve yatırım bankalarının işlem aracısı ve portföy aracısı olarak yapacakları faaliyetlere ilişkin bazı sınırlamalar vardır. Buna göre, bu bankaların işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetleri paylar, kaldıraçlı işlemler ile pay endeksine ve paya dayalı türevleri içeremez. Bununla birlikte, portföy aracısı bankalar SPK dan ayrıca izin alarak pay endeksine dayalı türevler için hizmet verebilirler. Mevduat ve katılım bankaları ise emir iletimine aracılık ve saklama hizmeti verebilirler. İşlem ve portföy aracılığı faaliyetlerini ise paylar, kaldıraçlı işlemler ile pay endeksine ve paya dayalı türevler hariç olmak üzere gerçekleştirebilirler. I. Dar yetkili II. Kısmi yetkili Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan aracı kurumlar Asgari özsermaye : TL İşlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan aracı kurumlar Asgari özsermaye : TL III. Geniş yetkili Portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan aracı kurumlar Asgari özsermaye : TL 3

4 Yatırım kuruluşlarının faaliyet alanları aşağıdaki şemada gösterilmektedir: Aracı Kurumlar Mevduat&Katılım Bankaları Kalkınma&Yatırım Bankaları Portföy Yönetim Şirketleri Emir İletimine Aracılık (Dar yetkili aracı kurumlar) Emir İletimine Aracılık Emir İletimine Aracılık Bireysel Portföy Yöneticiliği İşlem Aracılığı (Kısmi yetkili aracı kurumlar) İşlem Aracılığı (Sınırlı) İşlem Aracılığı (Sınırlı) Yatırım Danışmanlığı Portföy Aracılığı (Geniş yetkili aracı kurumlar) Portföy Aracılığı (Sınırlı) Portföy Aracılığı (Snırlı) Portföy Aracılığı Bireysel Portföy Yöneticiliği (Kısmi yetkili aracı kurumlar) Saklama Hizmeti Bireysel Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı (Dar yetkili aracı kurumlar) Yatırım Danışmanlığı Halka Arza Aracılık (Kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar) Halka Arza Aracılık Saklama Hizmeti (Kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar) Saklama Hizmeti 4

5 4- Emir iletimine aracılık faaliyeti neleri kapsar? Bu faaliyet için özsermaye şartı ne kadardır? Aşağıda sayılan faaliyetler emir iletimine aracılık kapsamına girmektedir: Bir yatırım kuruluşunun sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak müşterilerinden aldığı emirleri; işlem veya portföy aracısı bir kuruma veya yabancı bir aracı kuruluşa (kaldıraçlı işlemler hariç) iletmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapması, Halka arzda, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satışta talep toplama, bunları yatırım kuruluşuna iletme, bunlarla ilgili gişe hizmetleri, İşlem veya portföy aracılarının yatırım hizmet ve faaliyetlerini tanıtma, sözleşme yapmalarına aracı olma, Sözleşme yapmak isteyenleri komisyon karşılığı bir araya getirme. Emir iletimine aracılık faaliyeti yapacak dar yetkili aracı kurumların asgari TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Bankalar içinse böyle bir şart aranmaz. 5- İşlem aracılığı faaliyeti nedir? Bunlara özel düzenlemeler nelerdir? Yatırım kuruluşlarının müşterilerinin emirlerini; Borsa veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine, Portföy aracılarına, Yabancı bir yatırım kuruluşuna (kaldıraçlı işlemler hariç), ileterek gerçekleştirmelerine işlem aracılığı faaliyeti denmektedir. İşlem aracıları emir iletimi aracığı da gerçekleştirebilirler. Bu faaliyeti aracı kurumlar ile yukarıda açıklandığı şekilde sınırlı olarak bankalar yerine getirebilir. İşlem aracılarının sınırlı saklama hizmeti yetki belgesine sahip olmaları veya bu izni almak üzere Kurul a başvurmuş olması şarttır. Bunlar eğer türev araç işlemleri gerçekleştirecek iseler ayrı bir türev araç birimi kurmalıdırlar. İşlem aracılığı yapacak kısmi yetkili yatırım kuruluşlarının asgari TL öz sermayeye sahip olmaları gerekir. Bankalar içinse böyle bir şart aranmaz. 5

6 6- Portföy aracılığı faaliyeti Tebliğ de nasıl düzenlenmiştir? Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden aldığı emirleri karşı taraf olarak bizzat gerçekleştirmeleri portföy aracılığı faaliyetidir. Portföy aracıları, emir iletimi ve işlem aracılığı faaliyetlerini de gerçekleştirebilirler. Aracı kurumlar ile bankalar portföy aracısı olarak yetkilendirilebilirler. Ancak, bankalar pay, kaldıraçlı işlem, paylara dayalı türev araçlar üzerine aracılık yapamaz. Pay endeksine dayalı türev araçlara aracılık için ise SPK dan izin almak zorundadırlar. Portföy aracılarının sınırlı saklama hizmeti yetki belgesine sahip olmaları veya bu izni almak üzere Kurul a başvurmuş olmaları ve bir risk yönetim sistemine ve birimine sahip olmaları gerekir. Tebliğ bu birim çalışanları için özel şartlar aramaktadır. Portföy aracılığı yapacak geniş yetkili yatırım kuruluşlarının asgari TL öz sermayeye sahip olmaları gerekir. Bankalar içinse böyle bir şart aranmaz. 7- Türev araç işlemlerinde aracılık nasıl düzenlenmiştir? Tebliğ kaldıraçlı işlem dışındaki türev araçların emir iletimi, işlem veya portföy aracılığı işlemlerinin borsalar dışında, teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile tezgahüstü piyasalarda yapılabileceğini de düzenlemektedir. Böylece tezgahüstü türev araç aracılık işlemleri de Tebliğ kapsamında SPK düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. 8- Kaldıraçlı işlemler nasıl düzenlenmiştir? Tebliğ, kaldıraçlı işlemleri de bir sermaye piyasası ve türev araç olarak kabul ederek genel çerçeve içinde düzenlemiş ancak bazı özel düzenlemeler de getirmiştir. Kaldıraç oranı 100:1 olarak korunmuştur. Emir iptaline ilişkin detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşteri teminatlarının saklanmasına ilişkin olarak SPK nın ayrıca düzenleme yapacağı belirtilmektedir. Tebliğ, genel olarak mevcut düzenlemelerle paraleldir. 9- Borsa dışı işlemlere ilişkin düzenlemeler nelerdir? Tebliğ, sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak borsa dışında da alım satım emirlerine aracılığa imkan tanımaktadır. Ancak borsada işlem gören araçlar için verilen emirlerin bir veya birden fazla veri yayın kuruluşu aracılığıyla kamuya açıklanması gerekmektedir. Müşteri ile birebir oluşturdukları türev araçlar haricinde borsada işlem görmeyen araçlara ilişkin emirlerin ise herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda ayrıca anlık olarak internet sitesinde yayımlanması ve MKK tarafından belirlenecek bir veya daha fazla veri yayın kuruluşu vasıtasıyla kamuya açıklanması zorunludur. 6

7 10- Bankaların acente olarak yürüttükleri faaliyetler artık nasıl gerçekleştirilecek? Bankaların daha önce aracı kurumların acentesi olarak yürüttükleri emir alma ve iletme faaliyetleri artık emir iletimine aracılık faaliyeti olarak sürdürülecektir. Bankaların bunun için SPK dan ayrıca yetki belgesi almaları ve aranan diğer şartları sağlamaları gerekecektir. 11- Bireysel portföy yöneticiliği nedir? Hangi kurumlar yapabilir? Yerindelik testi nedir? Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesi bireysel portföy yöneticiliği olarak adlandırılmaktadır. Müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin anlık olarak takip edilmesi ve müşterinin SPK düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmeti de bu kapsamdadır. Bu kuruluşlar müşterileriyle sözleşme yapmadan önce, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ürün ve işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerin uyumlu olup olmadığını değerlendirdikleri bir Yerindelik Testi yapmak zorundadırlar. Bu test için gerekli bilgileri vermeyen müşterilerle sözleşme imzalanamaz. Bireysel portföy yöneticiliği aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından SPK dan yetki belgesi alınmak kaydıyla yapılabilir. Portföy yöneticiliği faaliyeti gösterecek kısmi yetkili aracı kurumların sahip olmaları gereken asgari öz sermaye tutarı TL dir. Kalkınma ve yatırım bankalarının bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti başvurularında bu şart aranmaz. 12- Yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeler nelerdir? Tebliğ yatırım danışmanlığını temel olarak mevcut düzenlemelere paralel şekilde, yetkili yatırım kuruluşunun, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması olarak tanımlamıştır. Ayrıca genel yatırım tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulması faaliyetlerinin yatırım danışmanlığı kapsamına girmediği de belirtilmiştir. Bu faaliyet aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yetki belgesi almak kaydıyla gerçekleştirilebilir. Yatırım danışmanlığı faaliyeti yürütecek dar yetkili aracı kurumların sahip olmaları gereken öz sermaye tutarı asgari TL'dir. Katılım ve yatırım bankalarının yatırım danışmanlığı faaliyeti başvurularında bu şart aranmaz. 7

8 13- Halka arza aracılık nedir? Hangi faaliyetler bu kapsama girer? Halka arza aracılık yapabilecek kuruluşlar nelerdir? Tebliğ ile halka arza aracılık, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı olarak iki başlık altında düzenlenmiştir. Aracılık yüklenimi yetki belgesi en iyi gayret aracılığını da kapsar. Halka arza aracılık faaliyeti, aracı kurumlar ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilebilir. Aracılık yüklenimi; ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının tümünü yüklenim, bakiyeyi yüklenim veya kısmen bakiyeyi veya kısmen tümünü yüklenim suretiyle halka arza aracılık faaliyetidir. Aracılık yüklenimi faaliyetinde bulunacak geniş yetkili yatırım kuruluşlarının asgari TL öz sermayeye sahip olmaları gerekir. Kalkınma ve yatırım bankaları için bu şart aranmaz. En iyi gayret aracılığı ise ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, izahnamede gösterilen satış süresi içinde satışa sunulması, satılamayan kısmın ise satışı yapana iade edilmesi veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasıdır. En iyi gayret aracılığı yapacak kısmi yetkili aracı kurumların sahip olmaları gereken asgari öz sermaye tutarı TL dir. Kalkınma ve yatırım bankaları için bu şart aranmaz. Bunların dışında şu faaliyetler de halka arza aracılık kapsamındadır: İhraç fiyatı, miktarı ile halka arz sürecinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, İzahnamenin onayı için sunulacak diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak SPK ya başvuruda bulunulması, Konsorsiyum oluşturulması, talep toplanması, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının satışına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenlenmesi ve satışın organize edilmesi gibi kurumsal finansman faaliyetlerinin yürütülmesi, Aracılık sözleşmesindeki diğer yükümlülüklerin ifası ile sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin satışı sırasında bu tahsisli satışında aracılık yapılması. 8

9 14- Saklama hizmeti nedir? Bu hizmetleri kimler verebilecektir? Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması saklama hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bu hizmet şunları kapsar: Müşterilere ait kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası aracının merkezi saklama kuruluşlarında ve/veya yatırım kuruluşunun kendi nezdinde ve/veya gerekli olması halinde başka bir yatırım kuruluşu nezdinde müşteri hesabına tutulması ve izlenmesi, müşteri hesaplarına erişim yetkisi olması, Müşteri hesabına sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmetlerin sunulması ile söz konusu işlemlerin yatırım kuruluşu nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtılması. Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yönetilen varlıkların saklanması da saklama hizmeti kapsamında değerlendirilir. Saklama hizmetleri sınırlı ve genel saklama hizmeti olarak iki türe ayrılır. Sınırlı saklama hizmeti, işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve işlem yapılan sermaye piyasası araçlarının, bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanmasıdır. Sınırlı saklama hizmeti verecek olan kısmi yetkili aracı kurumların sahip olmaları gereken asgari öz sermaye tutarı TL dir. Bankaları için bu şart aranmaz. Genel saklama ise ilgili yatırım hizmetinden bağımsız olarak sunulan saklama hizmetini ifade etmektedir. Saklama hizmetleri, bankalar ile geniş yetkili aracı kurumlar (asgari öz sermaye tutar TL) tarafından sunulabilir. Ancak saklama hizmeti verecek aracı kurumların işlem aracılığı, portföy aracılığı, portföy yöneticiliği, aracılık yüklenimi veya en iyi gayret aracılığı yetki belgelerinden birisine sahip olması gerekir. Bununla birlikte, bankalar, halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında verilecek gişe hizmeti hariç olmak üzere, emir iletimine aracılık ettikleri sermaye piyasası araçları için genel saklama hizmeti veremezler. Genel saklama hizmeti sunmak üzere yetki belgesi bulunan yatırım kuruluşlarının portföy saklama hizmetinde bulunabilmesi için, portföy saklama hizmeti için ayrıca Kurul a başvurmaları gerekmektedir. 9

10 15- Yan hizmetler nelerdir? Bunlar için yetki belgesi gerekir mi? Yan hizmetler, yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak yapılabilecek hizmetlerdir. Bu hizmetler için yatırım kuruluşlarının ayrıca yetki belgesi almaları gerekmez. Ancak, yatırım kuruluşları, faaliyet izni başvuruları sırasında sunmayı planladıkları yan hizmetleri de SPK ya bildirmek zorundadırlar. Faaliyet izninin alınmasından sonra, başka yan hizmetlerin de sunulmak istenmesi halinde, bunlar için de ayrıca SPK ya bildirimde bulunulur. SPK nın bildirimi takiben 20 gün içinde aksi bir bildirimi olmadıkça bu hizmetler yürütülmeye başlanır. 16- Mevcut yetki belgeleri ne olacak? Yeni yetki belgeleri nasıl ve hangi sürede alınacaktır? Tebliğ e göre, yatırım kuruluşları sunmak istedikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler için bu Tebliğ ile öngörülen özel şartları yerine getirdiklerini belgeleyen evraklarla en geç 1 yıl içinde SPK ya başvurmak zorunda olacaklar. Başvuruda bulunmayan yatırım kuruluşlarının mevcut yetki belgeleri iptal edilecektir. Yeni yetki belgeleri alınana kadar mevcut yetki belgeleri çerçevesinde faaliyete devam olunacaktır. Yan hizmetler şu hizmetleri kapsar: Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Kredi/Ödünç/Döviz Hizmetleri Genel Yatırım Tavsiyesi Sunma Aracılık Yüklenimi Yürütülmesi ile İlgili Hizmetler Finansman Sağlanmasına Aracılık Servet Yönetimi ve Finansal Planlama Diğer Hizmet ve Faaliyetler Tebliğ de diğer yan hizmetler olarak belirtilen hizmetleri ancak işlem veya portföy aracısı aracı kurumlar tarafından SPK nın uygun görüşü ile sunulabilir. Bu diğer hizmetler diğer finansal ürün ve hizmetlere ilişkin olabilir. 10

11 17- Genel yatırım tavsiyeleri ve finansal bilgilerin sunulmasında nelere dikkat etmek gerekir? Genel yatırım tavsiyesinde bulunacak kuruluşların sundukları yorum ve tavsiyelere ilişkin uymaları gereken esaslar Tebliğ de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yorum ve tavsiyelerin objektif olması, yatırımcıları yanıltıcı ve aldatıcı ifadeler içermemesi, güvenilir kaynak ve analizlerle desteklenmesi gibi esaslara uygun olarak sunulması ve yer verilen tüm fiyatların tarih ve zamanı gibi bir takım bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu sunumlarda Tebliğde bir örneği verilen uyarı notuna da yer verilmesi gerekir. Öte yandan, Tebliğ kapsamında finansal bilgi sunulması halinde, bu bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişi, grup ya da portföyün ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşımaması gerekir. 18- Hangi tebliğler yürürlükten kaldırılmaktadır? Tebliğin yürürlüğe girmesi ile aşağıdaki tebliğler yürürlükten kalkacak, yürürlükten kaldırılan tebliğlere yapılan atıflar yeni Yatırım Hizmetleri Tebliğ ine yapılmış sayılacaktır: Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 46) Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 55) Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 125) 19- Tebliğ ne zaman yürürlüğe girecektir? Uyum için geçiş süreci öngörülüyor mu? Tebliğ in yürürlük tarihi, getirilen kapsamlı yeniliklere uyum sağlanması amacıyla olarak belirlenmiştir. Yatırım kuruluşları, sunacakları hizmet ve faaliyetler için Tebliğ ile öngörülen şartları yerine getirdiklerini tevsik eden belgeler ile Tebliğ in yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde SPK ya başvuruda bulunmalıdırlar. 11

12 Finans Hukuku ekibimiz Umurcan Gago Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Şirket Ortağı T: +90 (212) Bekir Emre Haykır Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Avukat T: +90 (212) Pınar Karamahmutoğlu Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı Avukat T: +90 (212)

13 GSG Hukuk Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı ("GSG Hukuk") pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli müşterilerine kuruluşlarından itibaren tüm hukuki işlemlerine yönelik hizmet vermektedir. GSG Hukuk, 29 avukat barındıran 43 kişilik deneyimli ekibiyle gerek genel hukuk gerekse vergi ve gümrük uyuşmazlığı alanındaki tecrübesini aynı çatı altında toplamıştır. GSG Hukuk olarak müşterilerimiz için oluşturduğumuz ekiplerde ilgili sektörde yetiştirdiğimiz deneyim sahibi ve uzmanlaşmış avukatlar bulundurmak önceliklerimiz arasındadır. Söz konusu yaklaşımla çeşitli sektörlere geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı. Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanda GSG Avukatlık Ortaklığı veya GSG Hukuk ibaresi, Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı nı ifade etmektedir.

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 04/07/2013 www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca ikincil düzenleme taslakları yayınlanarak kamuoyu

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 26.12.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) hazırlanan ikincil

Detaylı

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 08.03.2013 www.gsghukuk.com Yaklaşık 30 yıldır yürürlükte kalmış olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( Eski Kanun ) 30 Aralık 2012 tarihinde yerini aynı adı

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Burada yer alan tanımlar, Sermaye Piyasası dersini alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak sermaye piyasası mevzuatından derlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı