Yürütücü Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı. Uygulayıcı Kuruluş Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Donör Kuruluş Küresel Çevre Fonu (GEF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yürütücü Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı. Uygulayıcı Kuruluş Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Donör Kuruluş Küresel Çevre Fonu (GEF)"

Transkript

1

2

3

4 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Ulusal Kapasite Eylem Planı ulusal paydaşların katkıları ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yürütücü Kuruluş Çevre ve Orman Bakanlığı Uygulayıcı Kuruluş Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Donör Kuruluş Küresel Çevre Fonu (GEF) Bilgi ve rapora erişmek için Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe Ankara/TÜRKİYE Tel : Faks: Proje web sitesi: ISBN : Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları No: 412 Bu Ulusal Kapasite Eylem Planı nın bütün hakları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı na aittir. Kaynak göstermek kaydıyla yayın ve referans olarak kullanılabilir. Ankara, 2011

5 ÖNSÖZ Ulusal Kapasite Eylem Planı nın ana amacı, üç Rio Sözleşmesi nin (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi) etkin bir şekilde uygulanması için ulusal kapasitenin bireysel, kurumsal ve sistemsel olarak değerlendirilmesi doğrultusunda belirlenen ve üç Sözleşmeyi de kapsayan sinerji alanlarında yapılacak eylemleri belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, Çevre ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Küresel Çevre Fonu desteğiyle, Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesi nin Değerlendirilmesi Projesi ni başlatmıştır. Proje kapsamında, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadele konularında, Türkiye nin mevcut durumunun incelenmesi, kapasite boşluklarının belirlenmesi ve kapasite geliştirilmesi için ihtiyaçlarının ortaya konması amacıyla tüm paydaşların katıldığı üç adet çalıştay düzenlenmiş ve sonucunda ulusal tematik raporlar hazırlanmıştır. Kapasite değerlendirme çalışması süreci gereği, tematik raporların hazırlanmasından sonra, raporlarda belirlenen yükümlülükler bazındaki kapasite boşlukları ele alınarak kesişen kapasite boşlukları belirlenmiş ve kesişen konular ortaya konmuştur. Daha sonra, kesişen kapasite boşluklarından hareketle üç sözleşmeyi de ilgilendiren sinerji alanları belirlenmiştir. Böylece, düzenlenen Kesişen Konular/Sinerji Çalıştayı sonrasında, Kesişen Konular/Sinerji Raporu oluşturulmuştur. Kapasite değerlendirme çalışması sürecinin son aşamasında, Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlenmiş ve belirlenen sinerji alanlarında, kapasite boşluklarını ortadan kaldıracak ve Türkiye nin Ulusal Kapasitesini geliştirecek eylemler somut olarak ortaya konmuştur. Bu Ulusal Eylem Planı ile Türkiye nin Rio Sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerçekleştirmesi gerekli görülen eylemler ve ilkeler ortaya konmuş, izleme ve değerlendirme kriterleri ve sistemi oluşturulması önerilmiştir. Eylem Planı hazırlanması aşamasında, ulusal planlar, programlar ve politikalar incelenmiş, her eylem ulusal plan ve programlar ile ilişkilendirilmiştir. Rio Sözleşmeleri kapsamında Türkiye nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için bireysel, kurumsal ve sistemsel kapasitesinin geliştirilmesinin; kaynak israfı olmadan ulusal öncelikler çerçevesinde gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi sonucunda olması beklenmektedir. Ulusal Kapasite Eylem Planı nın sürdürülebilir olması, Raporda önerilen izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmasına bağlıdır. Ulusal Kapasite Eylem Planı nın, istenilen başarıya ve sonuca ulaşabilmesi, Planda her eylem için belirlenen koordinasyonu gerçekleştirecek kurum/kuruluş ve işbirliği yapılacak kurumların/ kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluk ve görevleri yerine getirmeleri ile sağlanacaktır. Ulusal Kapasite Eylem Planı nın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarken, ülkemizde çevre koruma çabalarına katkı sağlayacak bu planın uygulanması için tüm ilgili kurum ve kuruluşların gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI İ

6 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

7 KISALTMALAR AB AÇA AKAKDO AR-GE BİB BM (UN) : Avrupa Birliği : Avrupa Çevre Ajansı : Arazi Kulanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık : Araştırma Geliştirme : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı : Birleşmiş Milletler BMÇP (UNEP) : Birleşmiş Milletler Çevre Programı BMKP (UNDP) : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BMBÇS BMÇMS BMİDÇS CBS ÇED ÇOB DB DMİ DPT DSİ ETKB GCM GDO GEF İB İDKK KOBİ KTB : Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi : Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi : Coğrafi Bilgi Sistemleri : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Çevre ve Orman Bakanlığı : Dışişleri Bakanlığı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü : Devlet Planlama Teşkilatı : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Küresel Çevrim Modelleri : Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar : Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility) : İçişleri Bakanlığı : İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu : Küçük ve Orta Boy İşletmeler : Kültür ve Turizm Bakanlığı ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI İİİ

8 MB MEB MSB NCSA ÖİK RCM RTÜK SÇD SOY STB STK TBMM TKB TOBB TÜBİTAK TÜİK TÜSİAD UB UBSEP UÇEP UÇMEP UKEP YAS YÖK : Maliye Bakanlığı : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : National Capacity Self-Need Asessment for Global Environmental Management (Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi) : Özel İhtisas Komisyonu : Bölgesel Çevrim Modelleri : Radyo-Televizyon Üst Kurulu : Stratejik Çevresel Değerlendirme : Sürdürülebilir Orman Yönetimi : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı : Sivil Toplum Kuruluşu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu : Türkiye İstatistik Kurumu : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği : Ulaştırma Bakanlığı : Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı : Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı : Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı : Ulusal Kapasite Eylem Planı : Yer Altı Suyu : Yüksek Öğretim Kurumu İV ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER i iii v 1.YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2.GİRİŞ 7 3.YÖNTEM 8 4. KALKINMA PLANI, ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI 9 5. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI KAPASİTE GELİŞTİRME İLKELERİ KESİŞEN KONULAR, SİNERJİ VE EYLEMLER ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI Ulusal ve Sektörel Entegrasyon Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İklim Değişikliğinden Etkilenebilirlik Düzeyi ve Uyum Veri Toplama, İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Araştırma, Geliştirme, Eğitim/Öğretim ve Teknik İşbirliği Paydaşların Aktif Katılımı, Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi İZLEME VE DEĞERLENDİRME 65 KAYNAKÇA 67 KATILIMCI KURUM VE KURULUŞLAR 68 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI V

10 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

11 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Ulusal Kapasite Eylem Planı (UKEP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kanalıyla Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Rio Sözleşmeleri olarak adlandırılan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi nin Türkiye de uygulanması için mevcut ulusal kapasitenin ortaya konması, kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, üç sözleşme arasındaki kesişen konuların ve sinerji alanlarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesi nin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. UKEP, her üç Sözleşme için ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin oluşturduğu tematik çalışma gruplarının çalıştaylarda alınan katkılarıyla nihai hale getirilen Tematik Raporlar ve bu raporlara dayalı olarak hazırlanan Kesişen Konular/Sinerji Raporu esas alınarak hazırlanmıştır. Tematik raporlar, Kesişen Konular/Sinerji raporları ile: Arazi bozunumu/çölleşme, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik alanında mevcut durum ortaya konulmuş, kapasite boşluk ve kapasite ihtiyaçları belirlenmiş ve önceliklendirilmiştir, Belirlenen kapasite boşluklarından hareketle üç sözleşme yönünden kesişen konular ve her kesişen konu bazında sinerji alanları belirlenmiştir. Ulusal Kapasite Eylem Planı ile: Belirlenen kesişen konular ve sinerji alanları için kapasite ihtiyaçları tanımlanmış, geleceğe yönelik eylem ve hedefler ortaya konulmuştur, Tanımlanan eylem ve hedefler ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ulusal program, strateji ve planları ile ilişkilendirilmiştir, Her sinerji alanı için bir çizelge hazırlanmış ve bu çizelge de sinerji alanına dair gerekçe, sinerji alanının ulusal politikalar ve planlama araçları ile ilişkisi, ana faaliyetler, uygulamadan sorumlu kuruluş ve diğer paydaşlar, uygulama takvimi ve izleme ve değerlendirme göstergeleri sunulmuştur. Ulusal Kapasite Eylem Planı nın amacı, üç Rio Sözleşmesi nin (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi) etkin bir şekilde uygulanması için üç Sözleşmeyi de kapsayan sinerji alanlarında yapılacak eylemleri belirleyerek mevcut kapasitenin artırılmasını, yapılacak çalışmalarda tekrarların önlenmesini ve zaman, insan kaynakları ve finansal açıdan etkin uygulamalar yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Ulusal Kapasite Eylem Planı nın esasını oluşturan kesişen konular, sinerji alanları ve eylemler aşağıda yer almaktadır. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 1

12 1. Ulusal ve Sektörel Entegrasyon: 1.1. Ulusal Eylem Planlarının tamamlanması, güncellenmesi ve etkinleştirilmesi; Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı nın tamamlanması, Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı nın güncellenmesi, UBSEP in etkinleştirilmesi, Tamamlanan ve güncellenen, Rio Sözleşmeleri Eylem Planlarının bir çalıştay ile kamuoyuna duyurulması, Eylem planlarının uygulanmasını sağlamak için mekanizmaların oluşturulması, Üç sözleşmeye ilişkin eylem planlarına katkı sağlayan diğer eylem planlarının tamamlanması ve güncellenmesi uygulamaya aktarılması Üç tematik alana yönelik stratejilerin sektörel plan ve politikalara entegre edilmesi için gerekli düzenlemelerin (yasal, kurumsal, ekonomik vb.) yapılması; Çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği ile mücadelede en çok etkisi olan yatırımcı sektörlerin plan ve politikalarındaki boşlukların ve uyumsuzlukların belirlenmesi (örneğin; madencilik, turizm, enerji vs.) ve bu sektörlerde entegrasyona yönelik projeler yapılması, Pilot projelerin sonuçlarının mevzuata ve uygulamaya entegrasyonu, Ekonomik araçların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Taslak SÇD Yönetmeliği ne üç tematik alana yönelik stratejilerin aktarılması Ulusal düzeyde, Rio Sözleşmeleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; Üç Sözleşmenin etkin uygulanması için bir koordinasyon kurulunun oluşturulması, İlgili kurumlarda imkânlar ölçüsünde sözleşmeler ile ilgili bir birim oluşturulması, Yüksek Çevre Kurulu na işlerlik kazandırmak için bir yönetmelik hazırlanması Koordinasyon ve işbirliği için kapasite geliştirme; İşbirliği ve koordinasyon sağlanması için ağ(network) kurulması, Koordinasyon ve işbirliği ağının sürekliliğini sağlamak için görev yapacak personelin eğitimi. 2 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

13 2. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi: 2.1. Sürdürülebilir arazi yönetimi stratejisinin belirlenmesi; Sürdürülebilir arazi yönetimi için bir ortak üst kurul oluşturulması, Sürdürülebilir arazi yönetimi için amaç, strateji ve politikaların belirlenmesi Sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması amacıyla mevzuatın gözden geçirilerek gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması; Mevcut arazi yönetim sistemlerinin ve mevzuatın gözden geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir bilimsel teknik çalışma grubunun oluşturulması, Mevcut idari yapı ve mevzuattaki eksiklik ve boşlukların belirlenmesi ve ihtiyaçların ortaya konması, Yasalardaki istisnai hükümlerin yükümlülükler açısından gözden geçirilmesi, Gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması Bütüncül ve sürdürülebilir havza yönetim stratejisinin belirlenmesi; Bütüncül ve sürdürülebilir havza yönetimi için amaç, strateji ve politikaların belirlenmesi, Bütüncül ve sürdürülebilir havza yönetimine uygun gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması, Katılımcı havza yönetim mekanizmalarının (birlikler vb) oluşturulması, tüm havzalarda yaygınlaştırılması Her ölçekte ve kapsamda yapılan planlarda Rio Sözleşmelerinin yükümlülükleri dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması; Mevcut planlama sisteminin gözden geçirilmesi ve bütüncül planlama için eksiklik ve ihtiyaçların belirlenmesi, Mevzuat düzenlemelerinin ekosistem yaklaşımı esas alınarak yapılması, Planlama ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük sahibi kurumlarda bilinç oluşturularak, farkındalık yaratılmasına yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi Sürdürülebilir arazi yönetim projelerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir arazi yönetimi için sürdürülebilir finans mekanizmalarının oluşturulması; Sürdürülebilir arazi yönetim modelinin geliştirilmesi için projelerin yapılması, Sürdürülebilir finans için ulusal ve uluslararası finans kaynaklarını da içeren entegre bir strateji geliştirilmesi. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 3

14 3. İklim Değişikliğinden Etkilenebilirlik Düzeyi ve Uyum: 3.1. Uyum Eylem Planının hazırlanması; İklim değişikliğinden etkilenebilirlik alanlarının bilimsel ve katılımcı yöntemler yardımıyla, Türkiye nin Uyum Stratejisi çalışmaları kapsamında belirlenen Su kaynakları (yönetimi), Gıda güvenliği (ve tarım), Doğal Afetler (ve risk yönetimi), Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri, Halk Sağlığı konu başlıkları doğrultusunda ulusal ölçekte tespiti, Uyum Eylem Planı nın hazırlanması için tüm sektörlerle ilişkili öncelikli konuların coğrafik bölgelerde dikkate alınarak tespit edilmesi, Rio Sözleşmelerini kapsayan ve Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ne uygun Uyum Eylem Planları taslağının hazırlanması, Uyum Eylem Planı nın uygulamaya konulması için gerekli kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması, Etkilenebilirlik ve Uyumla ilgili izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması Rio Sözleşmeleri kapsamında etkilenebilirlik ve uyum projeleri geliştirilmesi için finans mekanizmalarının oluşturulması; İklim değişikliğine uyumun ve etkilenebirliğin ulusal, bölgesel ve yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda ve Türkiye nin kalkınma hedefleri çerçevesinde entegre edilmesi için sektörel ve ulusal çalışmalar yapılması, Türkiye nin Uyum Stratejisi çalışmaları kapsamında belirlenen konu başlıkları kapsamında etkilenebilirlik ve uyum ile ilgili projelerin belirlenmesi ve hazırlanması, uygulanıp izlenmesi, Etkilenebilirlik ve uyum projeleri geliştirilmesi ve uygulanması için sürdürülebilir finansal mekanizmalarının oluşturulması ve ilgili yasal (teşvik ve destek kriterleri dâhil) düzenlemenin yapılması. 4. Veri Toplama, İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: 4.1. Rio Sözleşmeleri kapsamında veri tabanı sisteminin oluşturulması; Üç sözleşmeyi de kapsayan ulusal veri tabanı (veri depolama ve yönetimi) merkezinin kurulması, Rio Sözleşmelerinin esaslarını dikkate alarak, her tematik alan için ve üç tematik alanın ortak çalışmalarına yönelik veri toplama standartlarının belirlenmesi, İlgili kurumların elemanlarının eğitilmesi, Veri tabanı merkezinin ve tematik alanlarda veri toplayan kurumların eleman, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, Veri doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesi Çölleşme, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe yönelik ulusal izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması; İzleme ve değerlendirme sitemine yönelik göstergelerin geliştirilmesi, Veri sistemine erişimin düzenlenmesi, 4 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

15 İzleme ve değerlendirme için prosedürlerin standart hale getirilmesi, Eylem planlarının uygulanmasını izlemek için bir mekanizma oluşturulması Rio Sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklere ilişkin raporlama sisteminin oluşturulması; Raporlama için standart prosedürlerin belirlenmesi, Seçilen elemanların raporlama konusunda eğitilmeleri, Raporlama için bilgi ağı oluşturulması. 5. Araştırma, Geliştirme, Eğitim/Öğretim ve Teknik İşbirliği: 5.1. Sözleşmelerin sinerji içinde etkin uygulanmasına yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlanması; Destek sağlanacak araştırma -geliştirme konularında öncelikli konuların belirlenmesi, Ar-Ge desteği veren kurum ve kuruluşların ilke ve esaslarının öncelikli konular açısından güncellenmesi, Destek için finansal mekanizmaların oluşturulması Her üç Sözleşme konuları açısından hizmet içi eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve eğitim/öğretim sisteminin bu açıdan geliştirilmesi; İlgili personele müzakere eğitiminin verilmesi, Hizmet içi eğitim programlarının gözden geçirilmesi, Sözleşme konuları ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi için bilimsel bir çalışma grubu oluşturulması, Bulguların geniş katılımlı bir çalıştay ve bu konuda yapılacak yayınlar ile tüm paydaşlara sunulması, Eğitim/öğretim programları ve sistemlerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi, Üniversitelerde ilgili alanlarda merkez kurulması, Karar vericilerin bilinçlendirilmesi, Çalışanların Rio Sözleşmeleri açısından bütüncül yaklaşım konusunda eğitimi, Her bir sözleşmede çalışanların diğer iki Rio Sözleşmesi açısından bilgilendirilmesi, Yapılacak tüm çalışmalarla ilgili olarak görev alacak personelin gerekli eğitimler verilerek, aldıkları eğitim kapsamında çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması Üniversite, özel sektör, kamu ve finansal destek sağlayan kuruluşların Rio Sözleşmeleriyle ilgili araştırma ve geliştirme projelerini desteklemelerinin sağlanması; Teknik işbirliği imkânlarının oluşturulması, Ortak projelerin geliştirilmesi, Üniversite, özel sektör, kamu ve finansal destek sağlayan kuruluşların, projeleri desteklemeleri için bir strateji geliştirilmesi. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 5

16 5.4. Etkilenebilirlik ve uyum konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılması; İDKK tarafından DSİ koordinatörlüğünde kurulan Uyum Çalışma Grubu üyelerine düzenli aralıklarla eğitim sağlanması, Etkilenebilirlik ve uyum konularında kilit paydaşlar için eğitim ve bilgilendirme çalıştaylarının düzenlenmesi. 6. Paydaşların Aktif Katılımı, Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi: 6.1. Halkın iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik konularında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi; Bilgilendirme ve bilinçlendirme için bir strateji belirlenmesi, Yayın, doküman ve benzeri materyal hazırlanması, Basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi, Bilgilendirme ve Bilinçlendirmeye yönelik sertifika programlarının yaygınlaştırılması Yerel paydaşların güçlendirilmesi; Ortak projeler geliştirilmesi, Teknik destek ve uzman eleman desteği sağlanması, Proje hazırlama eğitimleri verilmesi, Sözleşmelerin ulusal uygulama süreçlerine halkın aktif katılımı için alternatif gelir kaynakları sağlayan projelerin geliştirilmesi Sözleşmelerin uygulanmasında özel sektörün sorumluluk almasının/paylaşmasının sağlanması; Özel sektörün sorumluluk alması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve işbirliğinin geliştirilmesi, Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, Özel sektörü yönlendirmek için sosyal ve ekonomik araçların belirlenmesi. Özel sektörün faaliyet alanına Rio Sözleşmelerinin yükümlülüklerinden doğan gereklilikleri entegre etmesi Rio Sözleşmeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılması; Ortak projeler yürütülmesi, Materyal ve uzman desteği sağlanması STK ların bilinçlendirme ve eğitim sürecine dâhil edilmesi; Rio Sözleşmeleri bağlamında STK ların bilinçlendirilmesi ve eğitimi, STK ların halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi konusunda rol almalarının sağlanması. 6 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

17 2. GİRİŞ Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi (NCSA), ÇOB ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yürütülmekte ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmektedir. Ulusal Kapasitenin Değerlendirilmesi (National Capacity Self-Assessment; NCSA) projelerinin amacı, Rio Sözleşmeleri ve çok taraflı çevre anlaşmalarına ilişkin küresel çevre yönetimi konularını ele almak üzere, ulusal öncelikli kapasite oluşturma ihtiyaçlarını belirlemektir. Ulusal öncelikli kapasite oluşturma süreci NCSA nın birbirini takip eden iki temel sürecin çıktılarına dayandırılmaktadır. Birbirini takip eden bu iki temel süreç: Üç Sözleşmeye yönelik tematik değerlendirme, tematik değerlendirmelerle bağlantılı kesişen konuların ve sinerji alanlarının belirlenmesi, Kesişen konular ve sinerji alanları ile ilgili kapasite oluşturma eylem planının oluşturulmasıdır. Bu süreçlerin sonucunda da tüm sürecin anlatıldığı Nihai Proje Raporu elde edilecektir. Ulusal Kapasite Eylem Planı; üç tematik alana ait Ulusal Tematik Raporlar, Kesişen Konular/ Sinerji Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporları ve ilgili Eylem Planlarındaki strateji ve öncelikler temel alınarak hazırlanmıştır. Ulusal Kapasite Eylem Planı nda her sinerji alanı için eylemler belirlenmiş ve her sinerji alanı için gerekçe, ulusal plan ve programlarla ilişkisi, amaç, izleme ve değerlendirme göstergeleri, paydaşlar ve koordinatör kurum/kuruluşlar belirlenmiştir. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 7

18 3. YÖNTEM Ulusal Kapasite Eylem Planı nda, Kesişen Konular/Sinerji Raporu nda belirlenen 6 adet öncelikli kesişen konu ve bu konular kapsamında belirlenen sinerji alanları ele alınmıştır. Sinerji alanları, Dokuzuncu Kalkınma Planı, ilgili Özel İhtisas Komisyonu Raporları, UÇEP, UBSEP ve UÇMEP kapsamında uygunluk ve öncelikler yönünden incelenmiş ve bu programlarla ilişkilendirilmiştir. Kesişen konular, sinerji alanları ve taslak eylemler listesi hazırlanmıştır. Her taslak eylemin süresi (kısa, orta ve uzun vade), koordinatör kurum/kuruluş, paydaşlar ve her bir sinerji alanı için finans kaynakları ve izleme-değerlendirme göstergelerini içeren çizelgeler hazırlanarak Ulusal Kapasite Eylem Planı Çalıştay katılımcılarına çalıştay öncesi gönderilmiştir Mart 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen Çalıştay da taslak sinerji alanları ve eylemler tartışılmıştır. Çalıştay da tamamlanamayan her eylem için süre, koordinatör kurum/kuruluş, paydaşlar ile sinerji alanları için finans kaynağı ve izleme-değerlendirme göstergelerine ilişkin hazırlanan taslak çizelgeler, Çalıştay sonrası tüm katılımcılara görüşleri alınmak üzere gönderilmiştir. Ayrıca, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş yetkilileri ziyaret edilerek, yukarıda belirtilen konularda görüşmelerde bulunulmuş, ilave görüş ve önerileri alınmıştır. Daha sonra, 24 Mart 2010 tarihinde Ankara da düzenlenen bir günlük Çalıştay da, katılımcıların görüş ve önerileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan taslak eylemlerle ilgili Çizelgeler son kez katılımcıların görüş ve önerilerine sunulmuş, tartışılmış ve kesinleştirilmiştir. Kapasite boşluklarını gidermek ve kapasite geliştirmek için belirlenen eylemler ile ilgili olarak Ulusal Kapasite Eylem Planı, yukarıda belirtilen tüm süreç sonucunda oluşturulmuştur. Ulusal Kapasite Eylem Planı nı oluşturmak için her sinerji alanı için ayrı çizelge oluşturulmuştur. Söz konusu çizelgelerde her sinerji alanı için gerekçe, ulusal öncelik, plan ve programlarla ilişkisi, amaçlar, beklenen çıktılar, izleme ve değerlendirme göstergeleri, finans kaynakları, paydaşlar, koordinatör kurum/kuruluş, eylemler ve eylemlerin iş zaman planı belirlenmiştir. Son olarak, Ulusal Kapasite Eylem Planı na yönelik izleme ve değerlendirme göstergeleri oluşturulmuştur. 8 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

19 4. KALKINMA PLANI, ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI Kalkınma Planları, Türkiye nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla izleyeceği politikaları ve gerçekleştireceği uygulamaları ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Stratejik yaklaşımın benimsendiği Dokuzuncu Kalkınma Planı nda; uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, Planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir. Bu özelliği ile Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ); AB ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Ulusal Eylem Planları da, Kalkınma Planları ve kalkınma planlarına temel oluşturan Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında belirlenen ilke, prensip ve öncelikler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Ülkemizin temel politika dokümanı olan Kalkınma Planı ve kalkınma planlarına temel oluşturan Özel İhtisas Komisyonu Raporları ile Kalkınma Planı nda belirtilen temel amaç, strateji ve ilkeler çerçevesinde hazırlanan ilgili Ulusal Eylem Planları ve raporları Ulusal Kapasite Eylem Planı nın dayanaklarını oluşturmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması ilkesi doğrultusunda Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi başlığına ayrıca yer verilerek; sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesi, çevreye duyarlı sektörler için strateji geliştirilmesi, çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması, Uluslararası yükümlülüklerin karşılanması, Ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması, sera gazı sınırlandırma politika ve tedbirlerini içeren bir Ulusal Eylem Planı nın hazırlanması ve bunlara ilişkin entegre bilgi sistemlerinin oluşturulması, izleme, denetim ve raporlama altyapısının geliştirilmesi ile özel sektörün katılımının da sağlanarak yeni finansman yöntemlerinin geliştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapılması temel ilkeleri benimsenmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Ulusal Kapasite Eylem Planı nın da temel dayanağını oluşturmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) döneminde Türkiye nin çevre politikasının temel ilkelerini ve çevre yönetiminin gelişme doğrultusunu belirleme amacıyla hazırlanan Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporunda Bugünkü ve gelecek kuşakların temel gereksinimlerinin sağlandığı, yaşam kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir Türkiye. vizyon olarak belirlenmiştir. Raporda, kamusal karar alma ve planlama süreci, kamu-özel sektör-stk ilişkisi, çevresel bilgiye erişim ve çevre veri tabanı, çevre yönetiminin finansmanı, çevre koruma tesisleri yönetimi ve işletme sorunları başlıkları altında: mevcut kurumsal yapının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde eylem planlarının hazırlanması, çevre korumacı politikalarda sektörel bütünleşik çözümlerin benimsenmesi, yetki karmaşasının giderilmesi, çevre teknolojilerinin desteklenmesi ve izleme değerlendirme konularında kurumsal ve yasal olarak öncelikler belirlenmiştir. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 9

20 Özel ihtisas raporlarından Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ormancılık Özel İhtisas Raporu ve Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmalarında doğrudan referans alınan dokümanlardır dönemini kapsayan Ulusal Ormancılık Programında benimsenen ormancılık politikaları temelinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, ormanların korunması, geliştirilmesi ve faydalanılması ile sürdürülebilir yönetim anlayışı çerçevesinde, ormanların ve alanlarının; bütünlüğünün, biyolojik çeşitliliğinin, sağlığının, gençleşme kapasitesinin ve verimliliğinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak çok fonksiyonlu ormancılık faaliyetlerinin, katılımcılık anlayışıyla yönetimi, havza bazında entegre olarak planlanması ve uygulanması temel ilkeler olarak ortaya konmuştur. Diğer önemli bir doküman olan Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu nda, Toprak ve su kaynakları nitelik ve nicelikleri ile birlikte belirlenmiş, sınıflandırılmış, güncellenebilir şekilde kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulmuş, toprak ve su kaynakları günün ihtiyaçları ile birlikte gelecek nesillerin ihtiyaçları da düşünülerek koruma, geliştirme ve verimli kullanma prensipleri doğrultusunda sadece ekonomik kazanımlar değil, ekolojik, kurumsal ve toplumsal değerler dikkate alınarak, bilimsel esaslara uygun olarak plânlanmış; kullanıcıları katılımcı, örgütlenmiş ve refah düzeyi artmış; ulusal toprak ve su politikası oluşturulmuş bir Türkiye belirlenmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmalarında referans alınan Yerleşme-Şehirleşme ÖİK Raporu nda Temiz hava, toprak ve su, ekolojik süreçlerle uyumlu arazi kullanış dokuları, sağlıklı doğa habitatları, gürültü sorunu olmaması, su baskını, erozyon ve diğer tehlikelere karşı güvenlik, afete duyarlı kentsel dokuları hedefleyen yaklaşımların benimsenmesi çevresel amaç olarak yer almaktadır. Ayrıca, 2009 yılında gerçekleştirilen Kentleşme Şurasında 10 oturum başlığından birisi iklim Değişikliği, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme olarak belirlenmiştir Ulusal Kapasite Eylem Planı nı yönlendiren diğer dokümanlar Ulusal Çevre Eylem Planı, Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planlarıdır. Ulusal eylem planları ile genel olarak toprak ve su kullanım ve yönetimi, ulusal çevre stratejisi ve politikaların belirlenmesi, yönetsel ve yasal yapıdaki düzenlemeler, planlama alanındaki düzenlemeler, Uygulama sistemlerinin oluşturulması, katılım, veri tabanının oluşturulması, izleme, denetim konularında uygulamaya dönük amaç ve stratejiler ve eylemler belirlenmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı nın her üç sözleşmenin de odak noktası olma özelliği dikkate alındığında Bakanlığın Stratejik Planı ( ) Ulusal Kapasite Eylem Planı ile doğrudan ilişkilidir. Stratejik Planda belirlenen 10 adet Stratejik amacın beşi doğrudan Rio sözleşmelerini kapsamaktadır. İklim değişikliğine ilişkin tedbirleri almak, erozyon ve çölleşme ile mücadele etmek, doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik değerleri korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlayacak arazi kullanım kararlarını belirlemek olarak tanımlanan Stratejik Amaçlara ulaşmak için öngörülen Stratejik Hedefler ve bunlara ilişkin göstergeler ile Ulusal Kapasite Eylem Planı nda belirlenen eylemlerin örtüşmesi, Ulusal Kapasite Eylem Planı nın gerçekleşmesi açısından önemlidir. Ulusal Kapasite Eylem Planı nda, her sinerji alanı için Ulusal Öncelik, Plan ve Programlarla İlişkisi başlığı altında, her sinerji alanının Dokuzuncu Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporları ve ilgili Eylem Planları ile ilişkisi kurulmuş, söz konusu bağlantı ve ilişkiler çizelgelerde belirtilmiştir. 10 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

21 5. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI Ulusal Kapasite Eylem Planı nın ana amacı; üç Rio Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanması için ulusal kapasitenin bireysel, kurumsal ve sistemsel olarak geliştirilmesini, yapılacak çalışmalarda tekrarların önlenmesini ve zaman, insan kaynakları ve finansal açıdan etkin uygulamalar yapılmasını sağlamaktır. İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik ve Çölleşmeyle ilgili üç tematik alanda kapasite geliştirmek için hazırlanan Ulusal Kapasite Eylem Planı; Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), ilgili Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Ulusal Çevre Eylem Planı nın ilgili Raporları, UBSEP ve UÇMEP teki öncelik ve ilkeler ile bu proje kapsamında hazırlanan Ulusal Tematik Raporlar da yer alan öncelikler ile Kesişen Konular/Sinerji Raporu esas alınarak hazırlanmıştır KAPASİTE GELİŞTİRME İLKELERİ Kapasite Geliştirme amaçlarını gerçekleştirebilmek için ilgili kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen ilkeleri uygulamaları ve takip etmeleri gerekmektedir: - Bütüncül Yaklaşım: Kapasite geliştirme çabaları bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmeli, mevcut bilgi ve deneyimler de göz önüne alınmalıdır. Kaynakların israfından ve çabaların tekrarlarından kaçınılmalıdır. Ulusal Kapasite Eylem Planı nın çıktıları ve sonuçları, ulusal plan ve programlara yansıtılmalıdır. - Katılımcılık ve Sahiplenme: Tüm paydaşlar, karar verme ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılmalıdır. Ayrıca, halkın katılımına özel önem verilmelidir. Sorumlu kurum ve kuruluşlar, eylem planındaki faaliyetleri sahiplenmeli ve gerçekleştirmek için çaba sarf etmelidirler. Ayrıca, eylemlerin gerçekleştirilmesinde diğer paydaşlara sorumluluk almaları konusunda destek verilmelidir. Katılım mekanizmasının etkin olarak uygulanabilmesi, yaygınlaştırılabilmesi için karar vericilerin desteğini almak için gerekli çabalar gösterilmelidir. - Şeffaflık, Esneklik ve Verimlilik: Gerçekleştirilecek eylemler şeffaf olmalı ve her kesime açık olmalıdır. Verimlilik, her zaman ön plana alınmalı ve eylemlerin gerçekleşmesi için her türlü imkândan yararlanılmalıdır. - Önceliklendirme: Kaynakların kısıtlılığı ve aciliyet/önem dikkate alınarak eylemler arasında mutlaka önceliklendirme yapılmalı ve kaynaklar öncelikli eylemlere aktarılmalı ve kaynak israfından kaçınılmalıdır. Hazırlanan Ulusal Kapasite Eylem Planı nın amacının bu olduğu unutulmamalıdır. - Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme: Eylemlerin ve bunlara bağlı çıktılarıın sürdürülebilir olması ve kapasite geliştirilmesinin devamlılığı için uygun izleme ve değerlendirme mekanizması kurulmalıdır. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 11

22 5.2. KESİŞEN KONULAR, SİNERJİ VE EYLEMLER Kesişen Konular/Sinerji Raporunda belirlenen 6 adet Kesişen Konu, 23 adet sinerji alanında, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporları, ilgili Eylem Planlarındaki öncelik ve stratejiler, Ulusal Kapasite Eylem Planı Çalıştayı sonuçları, Ulusal Tematik Raporlardaki öncelikler dikkate alınarak; ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri ile Proje Yönetim Biriminin destek ve katkılarıyla her sinerji alanında aşağıda gösterilen eylemler belirlenmiştir. Kesişen Konu 1. Ulusal ve Sektörel Entegrasyon: Sinerji Alanı 1.1. Ulusal Eylem Planlarının tamamlanması, güncellenmesi ve etkinleştirilmesi. Eylemler: Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı nın tamamlanması, Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı nın güncellenmesi, UBSEP in etkinleştirilmesi, Tamamlanan ve güncellenen, Rio Sözleşmeleri Eylem Planlarının bir çalıştay ile kamuoyuna duyurulması, Eylem planlarının uygulanmasını sağlamak için mekanizmaların oluşturulması, Üç sözleşmeye ilişkin eylem planlarına katkı sağlayan diğer eylem planlarının tamamlanması ve güncellenmesi uygulamaya aktarılması. Sinerji Alanı 1.2. Üç tematik alana yönelik stratejilerin sektörel plan ve politikalara entegre edilmesi için gerekli düzenlemelerin (yasal, kurumsal, ekonomik vb.) yapılması. Eylemler: Çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği ile mücadelede en çok etkisi olan yatırımcı sektörlerin plan ve politikalarındaki boşlukların ve uyumsuzlukların belirlenmesi (örneğin; madencilik, turizm, enerji vs.) ve bu sektörlerde entegrasyona yönelik projeler yapılması, Pilot projelerin sonuçlarının mevzuata ve uygulamaya entegrasyonu, Ekonomik araçların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Taslak SÇD Yönetmeliği ne üç tematik alana yönelik stratejilerin aktarılması. Sinerji Alanı 1.3. Ulusal düzeyde, Rio Sözleşmeleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması. Eylemler: Üç Sözleşmenin etkin uygulanması için bir koordinasyon kurulunun oluşturulması, İlgili kurumlarda imkânlar ölçüsünde sözleşmeler ile ilgili bir birim oluşturulması, Yüksek Çevre Kurulu na işlerlik kazandırmak için bir yönetmelik hazırlanması. Sinerji Alanı 1.4. Koordinasyon ve işbirliği için kapasite geliştirme. Eylemler: İşbirliği ve koordinasyon sağlanması için ağ (network) kurulması, Koordinasyon ve işbirliği ağının sürekliliğini sağlamak için görev yapacak personelin eğitimi. 12 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

23 Kesişen Konu 2. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi: Sinerji Alanı 2.1. Sürdürülebilir arazi yönetimi stratejisinin belirlenmesi. Eylemler: Sürdürülebilir arazi yönetimi için bir ortak üst kurul oluşturulması, Sürdürülebilir arazi yönetimi için amaç, strateji ve politikaların belirlenmesi. Sinerji Alanı 2.2. Sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması amacıyla mevzuatın gözden geçirilerek gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması. Eylemler: Mevcut arazi yönetim sistemlerinin ve mevzuatın gözden geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir bilimsel teknik çalışma grubunun oluşturulması, Mevcut idari yapı ve mevzuattaki eksiklik ve boşlukların belirlenmesi ve ihtiyaçların ortaya konması, Yasalardaki istisnai hükümlerin yükümlülükler açısından gözden geçirilmesi, Gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması. Sinerji Alanı 2.3. Bütüncül ve Sürdürülebilir Havza yönetim stratejisinin belirlenmesi. Eylemler: Bütüncül ve Sürdürülebilir havza yönetimi için amaç, strateji ve politikaların belirlenmesi, Bütüncül ve sürdürülebilir havza yönetimine uygun gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması, Katılımcı Havza Yönetim mekanizmalarının (birlikler vb) oluşturulması, tüm havzalarda yaygınlaştırılması. Sinerji Alanı 2.4. Her ölçekte ve kapsamda yapılan planlarda Rio Sözleşmelerinin yükümlülükleri dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması. Eylemler: Mevcut planlama sisteminin gözden geçirilmesi ve bütüncül planlama için eksiklik ve ihtiyaçların belirlenmesi, Mevzuat düzenlemelerinin ekosistem yaklaşımı esas alınarak yapılması, Planlama ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük sahibi kurumlarda bilinç oluşturularak, farkındalık yaratılmasına yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi. Sinerji Alanı 2.5. Sürdürülebilir arazi yönetim projelerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir arazi yönetimi için sürdürülebilir finans mekanizmalarının oluşturulması. Eylemler: Sürdürülebilir arazi yönetim modelinin geliştirilmesi için projelerin yapılması, Sürdürülebilir finans için ulusal ve uluslar arası finans kaynaklarını da içeren entegre bir strateji geliştirilmesi. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 13

24 Kesişen Konu 3. İklim değişikliğinden Etkilenebilirlik Düzeyi ve Uyum: Sinerji Alanı 3.1. Uyum Eylem Planı nın hazırlanması. Eylemler: İklim değişikliğinden etkilenebilirlik alanlarının bilimsel ve katılımcı yöntemler yardımıyla Türkiye nin Uyum Stratejisi çalışmaları kapsamında belirlenen Su kaynakları (yönetimi), Gıda güvenliği (ve tarım), Doğal Afetler (ve risk yönetimi), Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri, Halk Sağlığı konu başlıkları doğrultusunda ulusal ölçekte tespiti, Uyum Eylem Planı nın hazırlanması için tüm sektörlerle ilişkili öncelikli konuların coğrafik bölgelerde dikkate alınarak tespit edilmesi, Rio Sözleşmelerini kapsayan ve Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ne uygun Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları taslağının hazırlanması, Uyum Eylem Planı nın uygulamaya konulması için gerekli kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması, Etkilenebilirlik ve Uyumla ilgili izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması. Sinerji Alanı 3.2. Rio Sözleşmeleri kapsamında etkilenebilirlik ve uyum projeleri geliştirilmesi için finansman mekanizmalarının oluşturulması. Eylemler: İklim değişikliğine uyumun ve etkilenebirliğin ulusal, bölgesel ve yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda ve Türkiye nin kalkınma hedefleri çerçevesinde entegre edilmesi için sektörel ve ulusal çalışmalar yapılması, Türkiye nin Uyum Stratejisi çalışmaları kapsamında belirlenen konu başlıkları kapsamında etkilenebilirlik ve uyum ile ilgili projelerin belirlenmesi ve hazırlanması, uygulanıp izlenmesi, Etkilenebilirlik ve uyum projeleri geliştirilmesi ve uygulanması için sürdürülebilir finansal mekanizmalarının oluşturulması ve ilgili yasal (teşvik ve destek kriterleri dâhil) düzenlemenin yapılması. 14 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

25 Kesişen Konu 4. Veri Toplama, İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: Sinerji Alanı 4.1. Rio Sözleşmeleri kapsamında veri tabanı sisteminin oluşturulması. Eylemler: Üç sözleşmeyi de kapsayan ulusal veri tabanı (veri depolama ve yönetimi) merkezinin kurulması, Rio Sözleşmelerinin esaslarını dikkate alarak, her tematik alan için ve üç tematik alanın ortak çalışmalarına yönelik veri toplama standartlarının belirlenmesi, İlgili kurumların elemanlarının eğitilmesi, Veri tabanı merkezinin ve tematik alanlarda veri toplayan kurumların eleman, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, Veri doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesi. Sinerji Alanı 4.2. Çölleşme, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe yönelik ulusal izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması. Eylemler: İzleme ve değerlendirme sitemine yönelik göstergelerin geliştirilmesi, Veri sistemine erişimin düzenlenmesi, İzleme ve değerlendirme için prosedürlerin standart hale getirilmesi, Eylem planlarının uygulanmasını izlemek için bir mekanizma oluşturulması. Sinerji Alanı 4.3. Rio Sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklere ilişkin raporlama sisteminin oluşturulması. Eylemler: Raporlama için standart prosedürlerin belirlenmesi, Seçilen elemanların raporlama konusunda eğitilmeleri, Raporlama için bilgi ağı oluşturulması. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 15

26 Kesişen Konu 5. Araştırma, Geliştirme, Eğitim/Öğretim ve Teknik İşbirliği: Sinerji Alanı 5.1. Sözleşmelerin sinerji içinde etkin uygulanmasına yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlanması. Eylemler: Destek sağlanacak araştırma -geliştirme konularında öncelikli konuların belirlenmesi, Ar-Ge desteği veren kurum ve kuruluşların ilke ve esaslarının öncelikli konular açısından güncellenmesi, Destek için finansal mekanizmaların oluşturulması. Sinerji Alanı 5.2. Her üç Sözleşme konuları açısından hizmet içi eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve eğitim/öğretim sisteminin bu açıdan geliştirilmesi. Eylemler: İlgili personele müzakere eğitiminin verilmesi, Hizmet içi eğitim programlarının gözden geçirilmesi, Sözleşme konuları ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi için bilimsel bir çalışma grubu oluşturulması, Bulguların geniş katılımlı bir çalıştay ve bu konuda yapılacak yayınlar ile tüm paydaşlara sunulması, Eğitim/öğretim programlarının ve sistemlerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi, Üniversitelerde ilgili alanlarda merkez kurulması, Karar vericilerin bilinçlendirilmesi, Çalışanların Rio Sözleşmeleri açısından bütüncül yaklaşım konusunda eğitimi, Her bir Sözleşmede çalışanların diğer iki Rio Sözleşmesi açısından bilgilendirilmesi, Yapılacak tüm çalışmalarla ilgili olarak görev alacak personelin gerekli eğitimler verilerek, aldıkları eğitim kapsamında çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması. Sinerji Alanı 5.3. Üniversite, özel sektör, kamu ve finansal destek sağlayan kuruluşların Rio Sözleşmeleriyle ilgili araştırma ve geliştirme projelerini desteklemelerinin sağlanması. Eylemler: Teknik işbirliği imkânlarının oluşturulması, Ortak projelerin geliştirilmesi, Üniversite, özel sektör, kamu ve finansal destek sağlayan kuruluşların, projeleri desteklemeleri için işbirliği esaslarını da içeren bir strateji geliştirilmesi. Sinerji Alanı 5.4. Etkilenebilirlik ve uyum konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılması. Eylemler: İDKK tarafından DSİ koordinatörlüğünde kurulan Uyum Çalışma Grubu üyelerine düzenli aralıklarla eğitim sağlanması, Etkilenebilirlik ve uyum konularında kilit paydaşlar için eğitim ve bilgilendirme çalıştaylarının düzenlenmesi. 16 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

27 Kesişen Konu 6. Paydaşların Aktif Katılımı, Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi: Sinerji Alanı 6.1. Halkın iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik konularında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi. Eylemler: Bilgilendirme ve bilinçlendirme için bir strateji belirlenmesi, Yayın, doküman ve benzeri materyal hazırlanması, Basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi, Bilgilendirme ve Bilinçlendirmeye yönelik sertifika programlarının yaygınlaştırılması. Sinerji Alanı 6.2. Yerel paydaşların güçlendirilmesi. Eylemler: Ortak projeler geliştirilmesi, Teknik destek ve uzman eleman desteği sağlanması, Proje hazırlama eğitimleri verilmesi, Sözleşmelerin ulusal uygulama süreçlerine halkın aktif katılımı için alternatif gelir kaynakları sağlayan projelerin geliştirilmesi. Sinerji Alanı 6.3. Sözleşmelerin uygulanmasında özel sektörün sorumluluk almasının/paylaşmasının sağlanması. Eylemler: Özel sektörün sorumluluk alması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve işbirliğinin geliştirilmesi, Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, Özel sektörü yönlendirmek için sosyal ve ekonomik araçların belirlenmesi, Özel sektörün faaliyet alanına Rio Sözleşmelerinin yükümlülüklerinden doğan gereklilikleri entegre etmesi. Sinerji Alanı 6.4. Rio Sözleşmeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılması. Eylemler: Ortak projeler yürütülmesi, Materyal ve uzman desteği sağlanması. Sinerji Alanı STK ların bilinçlendirme ve eğitim sürecine dâhil edilmesi. Eylemler: Rio Sözleşmeleri bağlamında STK ların bilinçlendirilmesi ve eğitimi, STK ların halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi konusunda rol almalarının sağlanması. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 17

28 5.3. ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI Her sinerji alanı için aşağıda verilen çizelgeler hazırlanmış ve her çizelgede, sinerji alanının adı, gerekçesi, ulusal öncelik, plan ve programlarla ilişkisi, amaçlar, sinerji alanında önerilen eylemler, izleme ve değerlendirme göstergeleri, finans kaynakları; her eylem için zaman çizelgesi, paydaşlar ve önerilen koordinatör kurum/kuruluş belirtilmiştir. Böylece, her sinerji alanı için tüm bölümlerin tek bir çizelgede kolayca görülmesi sağlanmıştır. Çizelgede gösterilen bölümler ve içeriğe ilişkin bazı açıklamalar aşağıda belirtilmektedir: Gerekçe: Eylemin gerçekleştirilmesine niye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Ulusal Öncelik, Plan ve Programlarla İlişkisi: Sinerji alanının, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Eylem Planlarında yer alan öncelikler ile ilişkisi bu bölümde açıklanmaktadır. Amaçlar: Bu kısımda eylemlerin hizmet edeceği amaçlar belirtilmektedir. Eylemler: Bu bölümde, sinerji alanında önerilen tüm eylemler sıralanmaktadır. İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri: Sinerji alanı bazında eylemlerin uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için belirlenen göstergeler bu bölümde yer almaktadır. Eylemlerin zaman çizelgesi: Bu bölümde her eylemin gerçekleştirilme süresi belirtilmektedir. Finans Kaynakları: Eylemlerin gerçekleşmesi için gereken maliyetin karşılanacağı kaynakları ifade etmektedir. Bu kaynaklar, uluslararası donör kuruluşlar, ulusal kaynaklar ve diğer kaynaklar olarak tanımlanmıştır. Paydaşlar: Eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için işbirliği yapılacak kurum/kuruluş ve ilgili birimler burada belirtilmektedir. Belirtilen paydaşlar, ilk aşamada işbirliği yapılması gereken paydaşlar olarak tanımlanmıştır. Ancak eylemlerin gerçekleşmesi aşamasında yapılacak ilave paydaş analizleri sonucunda yeni paydaşlar tanımlanabilecektir. Koordinatör Kurum/Kuruluş: Eylemlerin gerçekleştirilmesi için paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacak kurum/kuruluştur. Eylemler koordinatör kurum/kuruluşun koordinasyonunda tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirilecektir. Önerilen kurullar, mevcut kurumların içinde idari düzenleme ile oluşturulabileceği gibi gerek görüldüğü takdirde yeni bir kurumsal yapıyla da tarif edilebilecektir. 18 ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI

29 Ulusal ve Sektörel Entegrasyon Ulusal Eylem Planlarının Tamamlanması, Güncellenmesi ve Etkinleştirilmesi ULUSAL EYLEM PLANLARININ TAMAMLANMASI, GÜNCELLENMESİ VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ Gerekçe Ulusal eylem planlarının hazırlanması Dokuzuncu Kalkınma Planı nın temel ilkeleri içinde yer almaktadır. BMÇMS kapsamındaki yükümlülüklerin ulusal düzeyde uygulanmasındaki ana araç 2005 yılında uygulanmaya başlanan UÇMEP tir. Sözleşme gereği ulusal programlar katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmalı, izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bundan dolayı ulusal programlar dinamik bir yapıda olmalı yönetim yaklaşımının gereği izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sürekli güncellenmek durumundadır. Ayrıca UÇMEP ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu olmalı ve ilgili politikalar tarafından desteklenmelidir. Bu kapsamda mevut UÇMEP in güncellenmesi, uygulama araçlarını da içerecek şekilde mevcut UÇMEP stratejisinin geliştirilerek güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, BMİDÇS yükümlülükleri çerçevesinde hazırlık çalışmalarına başlanılan Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı nın tamamlanarak uygulamaya konulması ve UBSEP in de etkinleştirilmesi gerekmektedir. Eylem Planlarının uygulanmalarını sağlamak için bir mekanizma oluşturulması ve Eylem Planlarına katkı sağlayan diğer eylem planlarının da tamamlanması ve güncellenmesi gerekmektedir. Güncellenecek ve hazırlanacak eylem planlarının 3 sözleşme arasındaki kesişen tematik konulara yer verecek biçimde hazırlanması gerekmektedir. Ulusal Öncelik, Plan ve Programlarla İlişkisi Dokuzuncu Kalkınma Planı nda Ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili tarafların katılımıyla sera gazı sınırlandırma politika ve tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin yükümlülükler yerine getirilecektir, denmektedir. Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu nda, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı ve Uluslararası yükümlülükler çerçevesinde eylem planlarının hazırlanması ve etkin bir şekilde uygulanması önerilmektedir. Toprak ve Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu nda, Çölleşme ve Erozyona Karşı Ulusal Eylem Planı ile kuraklık ve taşkınlara karşı yönetim planlarının hazırlanması üzerinde önemle durulmaktadır. Amaçlar 1. Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı nın uygulamaya aktarılmasını sağlamak, 2. UÇMEP in güncelleştirilerek uygulamaya aktarılması sağlamak, 3. UBSEP i etkinleştirmek, 4. Eylem Planlarının uygulanmasını sağlamak. Eylemler Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı nın tamamlanması Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planı nın güncellenmesi Eylem 3 UBSEP nın etkinleştirilmesi ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI 19

gef UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ FİNAL RAPOR

gef UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ FİNAL RAPOR gef UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ FİNAL RAPOR Ankara, 2011 RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI

ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI SONUÇ VE ÖNERİLER Karbon azaltımını sağlayan her türlü projelerin hayata geçirilmesi

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı. Kararlar. 07 Mart 2007 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu, Ankara

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı. Kararlar. 07 Mart 2007 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu, Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı Kararlar 07 Mart 2007 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu, Ankara Not: Gelişmelere ilişkin değerlendirmeler ve karar eklerini de içeren daha geniş bir

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KAMUOYUNUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KAMUOYUNUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KAMUOYUNUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜ Tuğba Doğan Araştırmacı 19 Kasım 2014 Ankara Sunum Planı İklim Değişikliği

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II 13-14-15 Aralık 2006, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

gef BAŞLAMA RAPORU UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

gef BAŞLAMA RAPORU UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ gef UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ BAŞLAMA RAPORU Ankara, 2010 RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-4315 11 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-4315 11 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-4315 11 NİSAN 2007 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 7 Mart 2007 Tarihli Kararları. GENELGE 2007/8

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI 2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI Sunum Planı Türkiye de UES nin mevcut durumuna ilişkin kısa bir özet; LTI tavsiyeleri

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi. Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010

AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi. Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010 AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010 Kuruluş amacı Ağ Teknolojileri Durum Tespit Komisyonu (AT- DTK) çalışma usul ve esaslarının

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ULUSAL TEMATİK RAPOR ve KESİŞEN KONULAR / SİNERJİ RAPORU. Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi

ULUSAL TEMATİK RAPOR ve KESİŞEN KONULAR / SİNERJİ RAPORU. Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi ULUSAL TEMATİK RAPOR ve KESİŞEN KONULAR / SİNERJİ RAPORU Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Ankara, 2010 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Ulusal

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler Ákos Éger Orta ve Doğu Avrupa Banka İzleme Ağı (CEE Bankwatch Network) Ulusal Çevre ve Doğa Korumacıları Topluluğu AB Fonlarının planlanması 2004-2006

Detaylı