ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SUNULAN JEOLOJİK HİZMETLER Dr. Erol TİMUR MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı

2 SUNUM PLANI MTA NIN KURULUŞU VE GELİŞMESİ GÜNÜMÜZDE MTA VE SUNULAN JEOLOJİK HİZMETLER MTA VE YERBİLİMLERİ EĞİTİMİ

3 MTA NIN KURULUŞU VE GELİŞMESİ

4 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1933 yılında Birinci Sanayi Planı'nda Jeoloji Enstitüsü kurulması gündeme gelmiştir. Ülkemiz yeraltı servetlerinin devlet eliyle ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi düşüncesi ile 1933 yılında Ekonomi Bakanlığına bağlı Petrol Arama ve İşletme İdaresi ve Altın Arama ve İşletme İdaresi adlarıyla iki kurum oluşturulmuştur. 22 Haziran 1935 tarihinde ise 2804 sayılı Kanunla bütün madenlerimizin yerbilimleri yöntemleri ile sistemli olarak araştırılması amacıyla her iki kurumu da içine alan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuştur.

5 1935 ile 1950 yılları arası Türkiye'de jeoloji araştırmalarının ve harita yapımının tarihsel gelişmesinde önemli bir aşamayı simgeler. Bu dönemde, bir yandan İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki yerli ve yabancı jeoloji öğretim üyeleri memleketin çeşitli bölgelerinde sürekli araştırmalar yaparlarken, 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (M.T.A.) kurulmasıyla, yurt çapında sistemli bir jeoloji ve madencilik faaliyeti başlamıştır.

6 MTA Genel Müdürlüğü diğer ülkelerdeki Jeolojik Sörvey lerin karşılığı olan araştırmacı bir kuruluştur.

7 MTA Enstitüsü Türkiye jeolojisinin aydınlanmasında, petrol, metalik maden, endüstriyel hammadde, kömür, jeotermal enerji vb. pek çok yeraltı kaynağının ortaya çıkarılmasında ve bunların ekonomiye kazandırılmasında öncülük etmiş, dünyadaki benzer kuruluşlarla yarışmış ve araştırmacı bir kamu kurumu olarak kendini kabul ettirmiştir.

8 MTA Enstitüsü'nün kurulmasıyla jeoloji araştırmalarında önemli gelişmeler olmuş, yerli ve yabancı yerbilimcilerin katılımıyla sistemli olarak Türkiye'nin jeoloji haritalarının yapımına hız verilmiştir. Kısa sayılabilecek bir zamanda biriktirilen jeolojik bilgi ve belgeler kullanılarak; 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (8 pafta, ) 1/ ölçekli Türkiye Tektonik Haritası (1960) 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (444 pafta, ) 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (18 pafta, ) 1/ ölçekli Türkiye Metalojeni Haritası 1/ ölçekli Türkiye Metalojeni Haritası (1970) 1/ ölçekli Türkiye Jeomorfoloji Haritası (1982) 1/ ölçekli Türkiye Jeomorfoloji Haritası ( ) 1/ ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası(1992) Türkiye Paleocoğrafya Atlası (MTA-İTÜ) (1998)

9 MTA tarafından 1940 yılında, Raman'da Türkiye nin ilk petrol yatağı bulunmuş ve bulunan petrolün arıtılması amacıyla 1942 yılında yine MTA tarafından günde 10 ton kapasiteli Batman rafinerisi kurulmuştur. MTA petrol etütlerini 1985 yılına kadar sürdürmüştür.

10 MTA ülkemizde bulduğu ve ekonomiye kazandırdığı pek çok metalik maden, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddeleri vb. yerbilimlerinin çeşitli konularında her zaman ilkleri gerçekleştirerek yerbilimlerinin itici gücü olmuştur. Ülkemizdeki Demirçelik fabrikalarının hammadde kaynağını oluşturan Divriği, Hekimhan, Hasançelebi, Attepe Demir rezervleri MTA tarafından bulunmuştur.

11 Kebanda ki Simli Kurşun; Murgul-Çakmakkaya, Çayeli- Madenköy deki Bakır; Guleman daki Krom; Seydişehir deki Alüminyum; Bursa-Uludağ daki Volfram; Mardin-Mazıdağı ndaki Fosfat rezervleri MTA tarafından bulunmuştur.

12 Ülkemizde petrol, kömür, demir, bakır gibi madenlerimizi ilk bulan ve bunlara bağlı TPAO- TKİ-TTK-TDÇİ gibi kurumların oluşumuna sebep olan kurum yine MTA dır. Zonguldak taşkömürü havzasında, bugün bilinen ve TTK tarafından işletilen rezervlerin büyük bir kısmı MTA tarafından bulunmuştur. Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek-Seyitömer, Manisa-Yomra, Çanakkale-Çan, K.Maraş-Elbistan, Muğla-Yatağan, Hüssamlar, Ankara-Beypazarı, Konya-Karapınar, Trakya, Eskişehir linyit yatakları MTA tarafından bulunmuştur.

13 Ülkemizdeki bilinen Bor Rezervinin Yarısından Fazlası MTA tarafından bulunmuş olup, Eti Maden Tarafından İşletilmektedir. Beypazarı Trona Yatağı ve Sivrihisar-Kızılcaören Barit-Fluorit- Nadir Toprak ve Toryumdan Oluşan Kompleks MTA tarafından bulunmuştur.

14 Ülkemizdeki bilinen jeotermal enerji sahalarının tamamı MTA tarafından bulunmuştur yılında 0,5 MW kurulu güçte Denizli-Kızıldere sahasına ilk jeotermal elektrik santralı MTA tarafından kurulmuştur.

15 GÜNÜMÜZDE MTA

16 Ana Hizmet Birimleri Jeoloji Etütleri Dairesi Maden Etüt ve Arama Dairesi Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Dairesi Fizibilite Etütleri Dairesi Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Sondaj Dairesi GENEL MÜDÜR Genel Müdür Yardımcıları Danışma ve Denetim Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İç Denetim Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri Personel ve Eğitim Dairesi Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi Makina İkmal Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi Jeofizik Etütleri Dairesi Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü K L E R İ

17 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TEŞKİLAT YAPISI

18 PERSONEL DURUMU STATÜ MERKEZ TAŞRA TOPLAM YÜZDE DAĞILIMI TEKNİK HİZMET SINIFI % 54 GENEL İDARİ ve DİĞER % 23 İŞÇİ % 22 TOPLAM % %54 TEKNİK HİZMET SINIFI %23 GENEL İDARİ ve DİĞER %22 İŞÇİ TEKNİK ELEMANLARIN EĞİTİM DURUMU STATÜ MERKEZ TAŞRA TOPLAM LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA DİĞER TOPLAM TOPLAM

19 MTA nın Görevleri ve Araştırma Konuları MTA'nın temel görevi, kuruluş Kanunu nun 2. maddesinde "Ülkede işletmeye elverişli maden ve taşocağı sahalarının bulunup bulunmadığını, işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı şekilde işletilme koşullarını araştırmak ve buna yönelik arama işlemleri, bilimsel, jeolojik ve teknolojik tetkikleri yapmak, harita, plan ve kesitler hazırlamak, proje, fen raporları ve karlılık hesapları yapmak ve madencilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek" olarak belirlenmiştir. Jeoloji Araştırmaları Maden Arama ve Araştırmaları Jeofizik Araştırmaları Fizibilite Etütleri Enerji Kaynaklarının Araştırılması Jeoteknik Çalışmalar Deniz ve Çevre Araştırmaları Teknoloji Araştırmaları Maden Analizleri Sondaj Çalışmaları MTA nın Görevleri ve Araştırma Konuları

20 JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI Ülke jeolojisini ve jeodinamik evrimini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen temel jeoloji projeleri ile; yeraltı kaynaklarının aranması, deprem ve diğer doğal afetlerin araştırılması, çevre ile mühendislik ve benzeri her türlü alt yapıya yönelik çalışmaların ana altlığını oluşturacak verilerin yerbilimlerine kazandırılması hedeflenmektedir. Ülkemizin tamamı 5547 adet 1/ ölçekli jeoloji haritasından oluşur. Bu haritaların çok büyük bir kısmının (% 98 )yapımı tamamlanmıştır.

21 DİRİ FAY ARAŞTIRMALARI Ülkemiz, Dünyanın önemli deprem kuşakları içerisinde yer almaktadır. Deprem zararlarının azaltılması amacıyla deprem kaynağı olan diri fayların haritalanması çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir yılında yayınlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritasının güncel bilimsel yaklaşımlar ve mevcut bilgi birikimi doğrultusunda güncellenmesi ve deprem tehlike değerlendirmeleri açısından fay parametrelerinin tanımlanması amacıyla, 2004 yılında Türkiye Diri Fay Haritasının Güncellenmesi Projesi başlatılmış olup, bu proje 2011 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca, proje kapsamında Türkiye Diri Fay Veri Tabanı oluşturulmuştur yılı sonu itibarı ile 5547 adet 1/ ölçekli paftada diri fay etüdü yapılmış, içerisinde diri fay bulunan 1930 adet 1/ ölçekli paftada diri fay haritalaması yapılmış ve bu haritaların sayısallaştırma işleri tamamlanmıştır.

22 Diri Fay ve Heyelan projelerinin tamamlanmasıyla, ülkemizin jeolojik kökenli doğal afet potansiyeli ortaya konmuştur. Bu veriler ışığında alınacak önlemlerle, doğal afetlerdeki mal ve can kayıpları asgariye düşürülecektir. Bu haritalar başta özellikle AFAD Başkanlığı olmak üzere, BOTAŞ, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, TAEK ve tüm üniversitelerce kullanılarak, boru hattı, barajlar ve kentsel alanların planlanması gibi mühendislik projelerinde önemli bir altlık oluşturacaktır. Böylece milyarlarca Dolar olan doğal afet zararları en aza indirilecektir HEYELAN ARAŞTIRMALARI Ülkemizde depremden sonra en çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet kaynağı heyelandır. Planlama ve uygulamalarda kullanılmak üzere ülke genelinde heyelanları belirleyip, risk potansiyelini ortaya koymak amacıyla başlatılan Türkiye Heyelan Haritası projesi 2007 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında toplam 5547 adet 1/ ölçekli paftada heyelan araştırması yapılmış ve içinde heyelan bulunan 2945 adet harita sayısallaştırılmıştır.

23 KARST VE MAĞARA ARAŞTIRMALARI Ülkemizin 2/5 i karstlaşmaya uygun karbonat ve sülfatlı kayaçlarla kaplıdır. Belirgin tektonik kuşaklar boyunca uzanan bu kayaçlar içinde onbinlerce ( ) mağaranın geliştiği tahmin edilmektedir. Türkiye nin eriyebilir kayalarının bulunduğu bölgelerinde, yüzey ve yeraltı karst sistemlerini belirli bir program dahilinde, başlangıcından günümüze olan oluşum ve gelişim süreçlerini incelemek, doğal kaynakların (mağara, yeraltı suyu, plaser maden yatakları) ve karst ekosistemlerinin koruma ve ekonomik olarak kullanım yöntemlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi kapsamında 617 si son on yılda olmak üzere toplam 1128 mağaranın detay etüdü yapılmıştır. Ayrıca, Mağaraların Araştırılma, Koruma ve Kullanım İlkeleri adlı kitap 2008 yılında basılmış olup, Türkiye Mağara Envanteri çalışmaları devam etmektedir.

24 DENİZ ARAŞTIRMALARI Deniz tabanında yer kabuğu araştırmalarına yönelik jeolojik, jeofizik ve sismik etütler Genel Müdürlüğümüzce 1976 yılından bu yana MTA SİSMİK- 1 Araştırma Gemisi ile yürütülmüş olup bu konuda bilgi birikimi ve deneyim bulunmaktadır yılında bu geminin eskimesi nedeniyle İTÜ Denizcilik Fakültesine eğitim amaçlı hibe edilmiştir Egemenliğimiz altındaki kıyı ve kıta sahanlığımızda bulunan maden ve enerji kaynaklarının aranması ve deprem üreten fayların tespiti amacıyla deniz tabanında aktif tektonik haritaları hazırlamak, sismolojik, sedimantolojik, paleontolojik, jeokimyasal ve jeoteknik incelemeler yapmak ve ilgili haritaları üretmek amacıyla kıyı ve kıyı ötesi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır. Kurumumuz deniz araştırmaları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı'nın öncülüğünde başlanan "MTA SELEN" araştırma botunun yapımı tamamlanmış ve araştırmalara başlamıştır Ülkemiz egemenliğinde olan km 2 kıyı ve kıta sahanlığımızdaki yer altı kaynaklarının ve jeolojik yapının araştırılması amacıyla, stratejik açıdan da önemli olan derin sismik araştırma gemisinin yapım çalışmaları devam etmektedir.

25 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI YERBİLİM VERİLERİ Genel Müdürlüğümüzde elde edilen yerbilim verilerinin bölgesel planlama ve uygulama sürecinde kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanarak bugüne kadar 42 ilimizin 55 farklı alanında çalışmalar tamamlanmıştır. Bölgesel arazi kullanım planlamalarında yararlanılacak temel yerbilim verileri ve doğal afet özellikleri araştırılmaktadır. Bu amaçla hedef bölgede arazi kullanım planlamalarında yararlanılacak jeoloji, hidrojeoloji-hidroloji, jeomorfoloji, genel mühendislik jeolojisi, depremsellik, kütle hareketleri, taşkın alanlarının belirlenmesi gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır.

26 JEOPARK ALANLARININ BELİRLENMESİ (JEOLOJİK MİRAS) ARAŞTIRMALARI Doğal anıt niteliğindeki jeolojik unsurların (peri bacaları, fosil yatakları, volkan konileri vb.) tespit edilerek, koruma altına alınması çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu çalışmalarda elde edilen veriler bölgenin jeolojisi ile birleştirilerek coğrafi bilgi sistemleri ortamına aktarılmakta ve jeoturizme yönelik sentez haritalar üretilmektedir. Proje çalışmaları 2003 yılından beri sürdürülmekte olup, günümüze kadar Mut Miyosen Havzası, Dilek Yarımadası, Kapadokya Bölgesi, Konya (Karapınar) yöresi ve Biga Yarımadasında çalışmalar yürütülmüştür yılından itibaren Türkiye Jeolojik Miras Envanteri çalışmaları başlatılmıştır

27 UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Uzaktan Algılama Merkezi, elde edilen farklı özelliklere sahip uydu görüntülerini sayısal işlemlerden geçirerek analizlerini yapmaktadır. Burada amaç; yer yüzeyinden elde edilen insan gözünün algılayamadığı farklı dalga boylarından da bilgi elde edilerek, bu bilgilerin yorumlanmasıdır. Bu bulgular; - Jeolojik araştırmalar - Maden ve Enerji Hammaddesi aramaları - Doğal afet araştırmaları - Çevre çalışmaları gibi farklı yerbilimleri çalışmalarına destek sağlamakta ve önemi giderek artmaktadır. MTA Uzaktan Algılama Merkezi, sadece MTA projelerine değil aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı projelerde de yer almaktadır. Ayrıca, bu konularda yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılara eğitim verilmektedir

28 JEOLOJİ VERİ BANKASI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafikolmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Arazi Kullanım Bakı Bitki örtüsü Faya Uzaklık Eğim Uydu görüntüsü. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen CBS çalışmaları, Uzaktan Algılama analizlerinde, Türkiye Jeoloji Veri Tabanı nda (TJVT) ve diğer yer bilim araştırmalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Kurumumuz, üretmiş olduğu farklı ölçeklerdeki jeoloji haritalarını bir veri tabanına aktararak hem bunlara ulaşmayı hem de analiz ve sorgulama yapmayı kolaylaştırmak amacıyla, 1995 yılında daha Türkiye de ve Dünya da bile yeni olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ni kullanarak Türkiye Jeoloji Veri Tabanı projesini başlatmıştır.

29 JEOLOJİ VERİ BANKASI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TJ VT KATMANLARI: 1- Formasyon 2- Fay 3- Kıvrım ekseni 4- Özel Jeolojik Alanlar (Heyelan, Akma, Krater, Volkan Konisi v.b.) 5- Göl, Nehir 6- Nivelman Tepe Noktaları 7- Yerleşim Merkezleri 8- Yollar 9- Tabaka Doğrultu/Eğim Türkiye Jeoloji Veri Tabanı projesi kapsamında 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde adet olan 1/ ölçekli jeoloji haritasının adedi tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda eksik haritaların tamamlanması ve mevcutların güncellenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir Tamamlanan kısımlar

30 JEOLOJİ VERİ BANKASI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkiye Heyelan Envanteri Projesi kapsamında üretilen ve içinde heyelan bulunan 2945 adet harita sayısallaştırılmış olup, TJVT ye entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 1/ ÖLÇEKLİ SAYISALLAŞTIRILMIŞ HEYELAN HARİTALARI İNDEKSİ

31 JEOLOJİ VERİ BANKASI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkiye Diri Fay Haritalarının Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilen ve içinde Diri Fay bulunan 1930 adet harita sayısallaştırılmış olup, TJVT ye entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 1/ ÖLÇEKLİ SAYISALLAŞTIRILMIŞ DİRİ FAY HARİTALARI İNDEKSİ

32 MTA - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ WEB PORTALI

33 TÜRKİYE JEOLOJİ PORTALI PROJESİ - Türkiye Jeoloji Veri Tabanı - Türkiye Diri Fay Veri Tabanı -Türkiye Heyelan Veri Tabanı -Türkiye Paleontoloji Veri Tabanı - Türkiye Ofiyolit Veri Tabanı - Türkiye Metamorfizma Veri Tabanı -Türkiye Volkanizma Veri Tabanı - Türkiye Mağmatizma Veri Tabanı - Türkiye Jeolojik Miras Alanları Veri Tabanı - Türkiye Mağara Veri Tabanı

34 YERBİLİMLERİ VERİ MERKEZİ PROJESİ 2002 yılında başlayan proje 2012 yılında tamamlanarak in üzerinde araştırma raporu sayısallaştırılmıştır.

35 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN HAZIRLANMASI VE BASIMI 1: ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Yeraltı kaynaklarının aranması, deprem ve diğer doğal afetler, kentleşme, yol, baraj, tünel vb. mühendislik hizmetleri ve çevreye ilişkin 1: ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Kuzey Anadolu Fayı Atlası Doğu Anadolu Fayı Atlası çeşitli çalışmaların ana altlığı olan değişik ölçekteki jeoloji haritalarının hazırlama ve basımı çalışmaları yürütülmektedir. 1: ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası

36 BASIMI GERÇEKLEŞEN JEOLOJİ HARİTALARI 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (262 pafta) 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (6 pafta) 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (18 pafta, 2003) 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (1 pafta,2011) 1/ ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası(59 pafta) 1/ ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası (1 pafta,2012) Kuzey Anadolu Fayı Atlası (2003) Doğu Anadolu Fayı Atlası (2008) 1/ ölçekli Türkiye Heyelan Envanter Haritaları (18 pafta, ) 1/ ölçekli Türkiye Heyelan Haritası (1 pafta,2011) 1/ ölçekli Marmara Denizi Batimetri Haritası (1 pafta,2004)

37 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN HAZIRLANMASI VE BASIMI Toplam 395 adet olan ve 18 yılda 96 adedi basılan 1/ ölçekli Jeoloji Haritalarının sayısı, bu projeye verilen önem sonucu 96 dan 262 ye çıkarılmıştır. Ayrıca, 23 adet haritanın revize edilmiş 2. baskısı gerçekleştirilmiştir.

38 BİLİMSEL ATLAS VE KİTAPLARIN HAZIRLANMASI VE BASIMI 1/ ÖLÇEKLİ TÜRKİYE HEYELAN ENVANTERİ HARİTASI BASIMI 2005: 1 ADET 2006: 1 ADET 2007: 3 ADET 2009: 13 ADET TOPLAM 18 ADET 1/ ÖLÇEKLİ TÜRKİYE HEYELAN ENVANTERİ HARİTASI 2011 YILINDA BASILMIŞTIR

39 BİLİMSEL ATLAS VE KİTAPLARIN HAZIRLANMASI VE BASIMI 1/ ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI BASIMI 2011 yılı sonunda tamamı (toplam 59 adet) basılmıştır.

40 MADEN ARAMALARI MTA, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış deneyimli insan gücü, gelişmiş makine parkı ve çok amaçlı laboratuvar imkanları ile üstlendiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Maden yatakları ve arama konularında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve teknolojisini sürekli yenilemektedir. MTA bugün uzaktan algılama dahil, en ileri teknolojiye ve bu teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen teknik kadrolara sahip bir kuruluştur. MTA nın Madencilik konusundaki faaliyetlerini; Maden aramalarına dayanak teşkil eden alt yapı bilgilerinin hazırlanması, Maden yataklarının keşfini amaçlayan arama projelerinin yürütülmesi, Bulunan madenlerin değerlendirilmesine yönelik teknolojik araştırmalar olmak üzere üç ana başlık altında toplamak mümkündür.

41 MTA tarafından bulunan veya rezervleri geliştirilen başlıca madenler; Altın : 700 ton (metal) Gümüş : 6062 ton (metal) Çinko : 2.3 milyon ton (metal) Kurşun : ton (metal) Krom : Yüksek tenorlu 26 milyon ton, Düşük tenorlu 200 milyon ton Demir: 122 milyon ton (%51-60 Metal Fe), milyar ton (%14-52 Metal Fe-K lu) sorunlu rezerv Bakır : 1.78 milyon ton(metal) Bor : milyar ton Manyezit : 111 milyon ton Trona : 842 milyon ton Kaolen: 89 milyon ton Kil (Seramik+refrakter): 354 milyon ton Kuvars Kumu: 1,3 milyar ton Kuvarsit : 2,3milyar ton Mermer ve Doğal Taşlar : 5,1 milyar m 3 Bentonit : 250 milyon ton Dolomit : 16 milyar ton Feldspat : 239 milyon ton Kaya tuzu : 5,7 milyar ton Hafif Yapı Malzemeleri : 7,2 milyar m 3 (Perlit, pomza) Alçı Taşı : 1,8 milyar ton Çinko Altın Krom Eskişehir-Kırka Bor Oluşumları Trona 41 Doğal taş

42 KURUMUMUZUN GELECEĞE DÖNÜK MADEN ARAMA POLİTİKALARI Nadir Toprak Elementlerinin ( La, Ce Li vb.) aranması, üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması, Ülkemiz ithalatında önemli yer tutan demir madeni ihtiyacının kendi doğal kaynaklarımızdan sağlanması amacıyla Demir aramalarına hız vermek, Maden aramalarında temel altyapı bilgisini oluşturan ve çevre, tarım, şehircilik gibi diğer alanlarda da yaygın bir şekilde kullanılan Türkiye Geneli jeokimya haritasını tamamlamak, MTA Karot Bilgi Bankasının, Türkiye Karot Bilgi Bankasına dönüştürülmesini sağlamak, Türkiye metalojeni haritasının güncelleme çalışmalarını tamamlamak, Türkiye nin hammadde tedarik stratejisinin belirlenmesi kapsamında aranmasında öncelik olan hammaddelerle ilgili arama politikaları oluşturmak, Türkiye Maden potansiyeli ve envanterine yönelik veri bankasının MİGEM ile birlikte kurulması, Yurtdışında maden arama faaliyetleri gerçekleştirmek, Maden jeolojisi konusunda gerekli bilgi birikimi ve tecrübenin MTA ve Ülkemize kazandırılması amacıyla aramalarda söz sahibi yabancı uzmanlarla işbirliği ve eğitim faaliyetleri yapılması.

43 FOSİL KATI YAKIT ARAMALARI Ülkemizde fosil katı yakıt (linyit, taşkömürü, bitümlü şeyl, asfaltit) aramacılığına MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1938 yılında başlanmış ve 2012 yılı sonu itibarı ile m sondajlı arama yapılarak; 14,2 MİLYAR TON LİNYİT, 1,3 MİLYAR TON TAŞKÖMÜRÜ, 1.6 MİLYAR TON BİTÜMLÜ ŞEYL, 82 MİLYON TON ASFALTİT, rezervi ortaya çıkartılmıştır. 43

44 Linyit Rezerv Artışı Gerçekleştirilen Sahalar ve Ülke Genelinde Dağılımı Son 8 yıl içerisinde 5 adet yeni kömür sahası (Konya Karapınar, Afyon Dinar, Eskişehir Alpu, Malatya-Arapgir ve Tekirdağ-Çerkezköy) keşfedilmiş ve yeni rezerv bulunmuş ayrıca bilinen 2 adet sahada da (Afşin Elbistan, Manisa Soma) rezerv artışları sağlanmıştır.

45 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMALARI Isınma, elektrik üretimi, seracılık ve kaplıca turizmi gibi kullanım alanları olan jeotermal enerji açısından ülkemiz önemli bir potansiyele sahiptir. ÜlkemizinTeorik jeotermal enerji potansiyeli MWt dir. MTA tarafından 1962 yılında başlanan jeotermal enerji arama çalışmalarında bu güne kadar m sondajlı arama yapılarak 222 adet saha keşfedilmiş ve doğal çıkışlarla birlikte MWt ısı enerjisi elde edilmiştir. Mevcut jeotermal alanların sürdürülebilir üretimini sağlamak ve yenilenebilir özelliğini korumak amacıyla işletmecilere bilimsel ve teknolojik destek (kurumsal danışmanlık) sağlanmaktadır. TÜRKİYE DE ELEKTRİK ÜRETİMİNE UYGUN 17 ADET SAHA BULUNMAKTADIR.

46 JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI Maden, jeotermal ve bilimsel araştırma projelerinde değişik Jeofizik yöntemler uygulanmaktadır. Bunlar manyetik, gravite, elektrik özdirenç (rezistivite), sismik ve radyometrik yöntemlerle yapılan etütlerdir.

47 FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI - JEOTEKNİK ETÜTLER Genel Müdürlüğümüz, madencilik sektörüne yönelik olarak, maden işletmelerinde oluşan kaya ve şev stabilite problemlerine çözüm Üretmekte ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır. MTA bünyesinde yer alan deneyimli mühendis ve teknisyen kadrosuyla ve yeterli yazılım ve donanıma sahip Kaya ve Zemin Mekaniği Test Merkezi yardımıyla yerli ve yabancı kuruluşlar için ücretli projeler gerçekleştirmektedir.

48 ANALİZ VE TEKNOLOJİK TESTLER TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Genel Müdürlüğümüz bünyesinde MTA Projeleri ve Ücretli İş Projelerinin ANALİZ VE TEKNOLOJİK TESTLERİNİN yapılmasının yanı sıra TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ çalışılmaktadır Analiz/tes t Sayıları Numune (adet) Sayıları (adet) 2002 yılında yaklaşık 20 bin olan numune sayısı 2012 yılında 59 bin e, 114 bin olan analiz sayısı 2012 yılında 569 bin e yükselmiştir. MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ/TEST LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

49 ANALİZ VE TEKNOLOJİK TEST LABORATUVARLARI

50 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Kirletici süreçlerin araştırılması kapsamında maden işletmeciliğinden kaynaklanan çevre kirliliğinin çözümüne yönelik araştırmalar ile tehlikeli atıkların depolama alanlarının saptanmasına yönelik araştırmalar yürütülmektedir.

51 TIBBİ JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (JEOLOJİK UNSURLARIN HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ) Küreselleşen dünyada, hızla çevre temalı ve halk sağlığıyla ilgili projelere yönelinmektedir. Genel Müdürlüğümüz de ilgi alanına giren konularda özellikle mineral ve elementlerin aranması ve çıkartılması yanında, bunların halk sağlığı yönünden de araştırılması amacıyla yeni projeler üretmektedir. Kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verebilmek için 2006 yılında Tıbbi Jeoloji Projesi başlatılmıştır. Amaç: İnsan sağlığı için risk oluşturabilecek minerallerin dağılımlarının belirlenmesi, bunların mineral(jeokimya) haritalarının yapılması, önerilerde bulunmak ve bu konudaki karmaşıklığı ortadan kaldırmaktır.

52 MTA VE YERBİLİMLERİ EĞİTİMİ

53 Meslek içi Eğitim Programı Program çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yeni alınan teknik elemanların proje çalışmalarına katılımları için hazırlanma ve eğitimleri ile Kurumumuz çalışanlarının mesleki bilgi birikimlerini arttırmak üzere çeşitli kurs, seminer, yaz okulu vb. eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim programları teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte, arazi uygulamaları ve gezileri ile bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

54 Stajyer Eğitim Programı Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin harita alım ilkeleri, genel jeoloji, paleontoloji, hidrojeoloji, maden yatakları, endüstriyel hammaddeler ve uzaktan algılama konularında verilen kuramsal bilgileri kavramalarının yanı sıra, 1/ ölçekli jeolojik harita alımı, stratigrafi ilkeleri ve temel jeoloji çalışmalarını arazide uygulamalı olarak yapmaları amaçlanmmaktadır. Bu kapsamda, bir ay süreli teorik çalışma bölümünde merkezde MTA Gen. Müd. nün farklı dairelerinde yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile ilgili uzman kişilerce bilgiler verilmektedir. Yaklaşık 15 günlük süreçte de Ankara çevresinde günübirlik arazi çalışması yapılmakta, teorik bilgilenmenin arazide uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

55 Üçüncü Ülke Eğitim Programı 3.Ülke Eğitim Programı na ilişkin anlaşma MTA Genel Müdürlüğü ile JICA arasında 2 Ağustos 1996 tarihinde imzalanmıştır. Programın amacı; Katılımcıların teknik becerilerinin geliştirilmesi, Aldıkları eğitim çerçevesinde ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmaları, Farklı ülkelerden gelen diğer yerbilimcilerle bilgi alışverişinde bulunmaları, Türkiye, Japonya ve davetli ülkeler arasında uzun geçmişe sahip iyi ilişkilerin pekiştirilmesi olarak belirlenmiştir yılına kadar düzenlenen eğitim seminerlerine toplam 286 yerbilimci iştirak etmiştir.

56 BİLİMSEL DÖKÜMANTASYON VE TANITMA Eğitim programlarının ötesinde MTA sahip olduğu büyük kütüphanesi ve Türkiye nin en zengin yerbilim arşivi ile de yerbilimi çalışanlarına, eğitmenlerine ve öğrencilerine hizmet vermektedir: Kütüphane ve Rapor Arşivi nde bulunan bilgi kaynakları ülkemizde yerbilimleri konularında başvurulan ilk kaynak konumundadır Kütüphane; 200 bin süreli ve süresiz yayın, adet kitap mevcuttur. Rapor Arşivi; Araştırma Raporu Elektronik Dokümantasyon uygulaması ile Kurumumuz tarafından üretilen etüt raporlarının elektronik ortama aktarılarak Internet ortamında hızlı ve yerinden erişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Üretilen yaklaşık adet rapor ve ekleri (harita, şekil, vs.) elektronik ortama aktarılmıştır.

57 MTA kurduğu Tabiat Tarihi Müzesi ve İhsan Ketin Jeoloji parkı ile de yerbilimleri eğitimine katkıda bulunmaktadır Binlerce mineral ve kayaç örneği ile antik madenciliğe ait aletlerin sergilendiği Tabiat Tarihi Müzesi ülkemizde konusunda ilk ve tektir. İlk Tabiat Tarihi Müzesi, MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 Şubat 1968 tarihinde açılmıştır. Gelişen müze, doğan ihtiyaç nedeniyle yine MTA kampüsü içinde yapılan m 2 kullanım alanına sahip yeni binasına taşınmıştır Müze kapsamında den fazla örneğin envanter kayıtları yapılmış, mevcut koleksiyonlar yerli ve yabancı uzmanların bilimsel çalışmalarına olanak tanımak üzere bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur.

58 MTA NIN AYAK İZLERİ MTA

59

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YERİ VE ROLÜ. Erol TİMUR (timur@mta.gov.tr)

ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YERİ VE ROLÜ. Erol TİMUR (timur@mta.gov.tr) ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİNİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YERİ VE ROLÜ Erol TİMUR (timur@mta.gov.tr) Türkiye'de Jeoloji araştırmaları 19. Yüzyılın ilk yarısında inceleme gezileri

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Abdurrahman TABLACI* Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % 99 u doğal kaynaklardan,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK

ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK ĠÇĠNDEKĠLER 1 MADEN TETKĠK ARAMA (MTA) GÜNEYDOĞU ANADOLU 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ... 3 1.1 Bölge Müdürlüğünün

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 139 06800 Çankaya ANKARA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 139 06800 Çankaya ANKARA MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2010 Tel: 0312 285 36 21 Faks: o312 285 36 20 Web: http//:www.mta.gov.tr e-posta: sgd1@mta.gov.tr Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VERĠ TABANI ALTYAPISI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VERĠ TABANI ALTYAPISI Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VERĠ TABANI ALTYAPISI Dr. Engin Öncü SÜMER Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörü 26 ġubat 2010, Enerji Bakanlığı TUCBS

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 DERLEMEYE YENİ GELEN RAPORLAR Semra CEMEK* 11498 Açık Karkamış-Akçakale-Ceylanpınar (Şanlıurfa) Dolayının

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Bilgisayar ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde lisans düzeyinde, İnşaat, Jeoloji

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Doğu Anadolu'nun Orta Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki Erzincan İli ve yakın çevresinde MTA Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı çalışmalarla elde ettiği

Detaylı

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Adana ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölümü'nde yer alan ve gerek sanayisi gerek ekonomisi ile Bölgenin önemli illerinden biridir Güneydoğu

Detaylı

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ Murat Sungur BURSA Enerji Grubu Başkanı Zorlu Holding (CEO Zorlu Holding Energy Group) 11 Ocak 2010 ANKARA SUNUM İÇERİĞİ 1. Türkiye nin doğalgaz üretim ve tüketim durumu

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... ii. Tablolar Dizini... vi. Şekiller Dizini... vii. Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... ii. Tablolar Dizini... vi. Şekiller Dizini... vii. Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1 İÇİNDEKİLER İçindekiler... ii Tablolar Dizini... vi Şekiller Dizini... vii Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1 A - Misyon ve Vizyon...1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Kasım 2015 Hazırlayan Önder Algedik 2 İçindekiler Özet... 3 Afşin Elbistan Linyit Rezervi... 4 Elektrik Üretimi... 5 Afşin

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara, Anadolu'nun merkezi bir noktasında kurulmuş olup, Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI EKİBİMİZ UĞUR UZUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Çalışma hayatına DHMİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde başlamış, Politeknik Metal firmasında Atölye Şefi olarak

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN KENTİ SİVAS ZİRVESİ-2 NİN ARDINDAN M. Emrah AYAZ* Yer altı zenginlikleri bakımından ülkemizin en

Detaylı

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER YÖNERGE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE KARMA PROGRAMI MEZUNİYET ŞARTLARI 2010 KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER GEO ve değişik kodlu zorunlu İngilizce dersler JEM ve değişik kodlu zorunlu

Detaylı

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Bolu ili, ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bulunmaktadır.

Detaylı

(MEVZUATIN ADI VE MADDE (MEVZUATIN ADI VE MADDE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE PARAF LİSTESİ NUMARASI) NUMARASI)

(MEVZUATIN ADI VE MADDE (MEVZUATIN ADI VE MADDE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE PARAF LİSTESİ NUMARASI) NUMARASI) TAMAMLANMA 1 B151MTA010000000 100016220 Jeolojik etütler Teknik Hizti İlgili kurum, kuruluş ve şahıslara sleki konularda danışmanlık hizti verilktedir. nün 22.06.1935 tarihli ve Yerel yönetimler, çeşitli

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI. : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı. : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI. : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı. : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU : Jeofizik Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Kadro Sayısı : 1 I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Yeraltı suyu, maden, petrol gibi doğal yeraltı kaynaklarının

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

ZONGULDAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ZONGULDAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ZONGULDAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ildir. Zonguldak ili, Batı Karadeniz Bölgesi nde, Karadeniz e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde gerek metalik madenlere

Detaylı

KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Konya ili, toprak, nüfus, ekonomi ve maden kaynakları bakımından Orta Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir. Türkiye nin tek alüminyum fabrikası Seydişehir de

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4174

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4174 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: FOSİL YAKITLAR Dersin Orjinal Adı: FOSİL YAKITLAR Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: JEO 474 Dersin

Detaylı

KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Ülkemizin önemli kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli ilinin yüzölçümü oldukça küçüktür. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelir. Sanayi kuruluşlarının

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 9 Müfredatı Eylül 7 Salı 9:58 96 YBD İngilizce I 4, 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 8 Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:6 57 JEO9 Matematik 84 4, 7 FİZ6 Fizik I 84 4, 599 JEO5 emel Bilgi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996.

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 1. Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-001-04, Proje Yöneticisi, 1997. 2. Zonguldak Kömürlerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

KASTAMONU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KASTAMONU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KASTAMONU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kastamonu ili bulunduğu jeolojik yapısı nedeniyle yer altı kaynaklarıı bakımından zengin potansiyellere ve çeşitliliğe sahip bir ilimizdir. Genel Müdürlüğümüzün

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI

TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI 21 KASIM 2007 ÇARŞAMBA 09:00-10:00 KAYIT 10:00-10:45 AÇILIŞ 10:45-11:00 ARA I.OTURUM 11:00-11:20 Yenilenebilir Enerji ve Jeotermal Kaynaklarımız Hayrullah Dağıstan-Enerji

Detaylı

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Cüneyt Güler 1, Hidayet Tağa 1 ve Tolga Çan 2 cguler@mersin.edu.tr,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMEK ZORUNDA

TÜRKİYE ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMEK ZORUNDA TÜRKİYE ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMEK ZORUNDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Dr. A. Esat KIRATLIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şamil ŞEN ve JEODER (Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON 1.1.1. MİSYON VE VİZYON MİSYON Ülkenin bir hammadde kaynağını yüksek teknoloji ürünü olan bir malzemeye dönüştürmek VİZYON Kendine bir hedef seçerek, girişimci olmak, üreteceği malzeme için plan kurmak

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Afyon ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri, hem de maden

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı