T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ"

Transkript

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel : Fax : KALİTE EL KİTABI Bölüm ve Sayfadan Oluşmaktadır. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN ADI SOYADI UNVANI KALİTE BİRİM SORUMLUSU KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ KALİTE KONSEYİ BAŞKANI İMZA

3 Dünyadaki hızlı değişim ve gelişmeler, hemen her kurum ve kuruluştaki anlayışın değişerek kendini yenilemesini ve gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Bu değişimi hissetmeyen ve değişimin gereğini bünyelerinde yerine getirmeyen özel ve kamudaki kurumlar, fonksiyonlarını yerine getirememekte ve ihtiyaca cevap veremez bir duruma gelmektedir. Buna karşılık bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edip bunların gereklerini yerine getiren kurumlar ise sürekli büyümekte ve toplumsal ihtiyaçları daha kaliteli ve karşılanabilir bir anlayışla sürdürmektedirler. Sağlık hizmeti, özelliği gereği daima en iyiye ulaşılma çabası ile yürütülmektedir. Bu nedenle ileri teknolojik olanakları ve bilimsel yöntemleri kullanarak çalışan hastanelerin karmaşık yapı içinde iyi hizmet verebilmeleri için modern yönetim tekniklerinden yararlanmaları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Karma bir yapıya sahip olan hastanelerimiz; tedavi edici ve tıbbi bakım fonksiyonlarının yanı sıra; toplum sağlığı hizmetlerinin verildiği bir kuruluş, ekonomik bir işletme, doktor ve diğer sağlık personeline eğitim veren bir kurum, bir araştırma birimi, bir çok meslek gruplarından kişilerin çalıştığı sosyal örgütlerdir. Bu nedenle öncelikle insan sağlığı ve ekip çalışmasının önemi, hizmette kaliteyi yakalamak isteyen bir kurumun sağlıklı bir yapıya sahip olmasının yanında, iyi organize olmuş bir yönetim anlayışına sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Kalite Yönetimi kavramı, verimlilik, etkililik, ulaşılabilirlik, hız, sıfır hata vb. gibi özellikleri nedeni ile sağlık hizmetleri ile birebir örtüşmektedir. Bu amaçla sağlık hizmeti veren kuruluşlarda; modern işletmeciliğin organizasyonu, planlama, yürütme ve kontrol ilkeleri doğrultusunda çalışmasının sağlanması, kalite yönetiminin sistematik olarak hayata geçirilmesi, kalite güvencesinin hizmetin üretiminde ve sunumunda esas alınması gerekmektedir. TKY ile sağlık hizmetlerinde bir yandan olumsuz kalite unsurları sıfıra indirilmeye çalışılırken, diğer yandan olumlu kalite özelliklerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak tasarruf sağlanarak maliyet düşüşünün sağlanması esastır. Artık tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan bu değişim ve gelişmeyi görmezden gelmek mümkün değildir. Ülkemiz için de hızlı değişim ve gelişmeyi yakalamanın bugün bilinen en iyi yolu, kurumlarımızda Kalite Yönetim Sistemi ni beklemeden uygulamaktır. Yapmamız gereken şey kurumlarımızda; İlk adımda ISO 9000 Kalite Güvence Standartları ile bu yapının temelini oluşturmak, ikinci adımda ise Kalite Yönetimi sistemini hayat geçirmektir. Bu amaçla hazırlanan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu yataklı tedavi kurumlarımızda kalite yönetim sisteminin ilke, yöntem, plan ve program çerçevesinde yürütülmesine ilişkin kaynak oluşturacaktır. Dr. Tahsin ECER Genel Müdür

4 Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında kalite yönetim sistemi ve toplam kalite yönetiminin uygulanması amacıyla 30 Ekim 2001 tarih ve sayılı Makam Onayı ile Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi çıkarılarak mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur. Bu çerçevedeki hizmetlerin yürütülmesi sürecinde kullanılacak olan Kalite El kitabı (KEK), Doküman, Prosedür ve Talimatları içeren Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu hazırlanarak kurumlarımızın bu yöndeki çalışmalarına ışık tutması amaçlanmaktadır. Bu çalışma tarihleri arasında 16 Ekim 2002 tarih ve sayılı Makam Onayı ile oluşturulan ve aşağıda isimleri yazılı olan kurumlarında Kalite Temsilcisi ve Kalite Güvence Sorumlusu olan komisyon üyeleri tarafından Niğde Dr.Doğan Baran Doğum ve Çocuk Bakımevi ve Niğde Bor Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantılarla gerçekleştirilmiştir. Komisyon Başkanı Ceyhan GÖKMEN Kalite Yönetimi Hizm. Şube Müdürü Üye Dr. Sait SEVİNÇ Balıkesir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Üye Mustafa ÜNSAL Niğde Dr.Doğan Baran Doğ. ve Çoc. Bak.Müdürü Üye Ünal ÖZDEMİR Niğde Bor Devlet Hastanesi Müdürü Üye Hanife KÜÇÜKOĞLU Kayseri Devlet Hastanesi Kalite Güvence Sorumlusu

5

6 O.Gültekin BAYRAKTAR Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastane Hizmetleri Dai.Bşk. Ceyhan GÖKMEN Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite Yönetimi Hizmetleri Şb.Md Dr.Taner H.ÖZCAN Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Kalite Yönetimi Hizmetleri Şb.) Tabip

7 1) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU a) Çapraz Referans Çizelgesi... 1 b) Gözden Geçirme Listesi... 4 c) Revizyon Listesi... 5 d) Dağıtım Listesi... 6 e) Hastanenin Tanıtımı... 7 f) Amaç-Kapsam... 8 g) Atıf Yapılan Standartlar... 9 h) Terimler-Tarifler i) Kalite Yönetim Sistemi j) Yönetim Sorumluluğu k) Kaynak Yönetimi l) Ürün Gerçekleştirme m) Ölçme, Analiz ve İyileştirme n) Kalite Yönetim Proseslerinin Birbirlerine Olan Etkisi o) Hastane Proses Etkileşimi ) EKLER a) Örnek EKG Kullanma Talimatı b) Örnek Düzeltici Faaliyetler Prosedürü c) Örnek İş akış Şeması (İdrar Tahlili) d) Örnek Ürün Kalite Planı e) Örnek Etkileşim Şeması f) Örnek Görev Tanımı g) Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi Makam Onayı. 31 h) Tip Şartname ve Kılavuz Makam Onayı i) Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi k) Kalibrasyon Hizmetleri Satın Alınması Teknik Şartnamesi l) TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlık, Eğitim, 40 Hizmetleri Satın Alınması Teknik Şartnamesi...

8 HASTANE Sayfa 1 KALİTE EL KİTABI ÇAPRAZ REFERANS ÇİZELGESİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ NO KONU TSE-ISO STANDART NO REVİZYON NO / TARİHİ 01 ÇAPRAZ REFERANS ÇİZELGESİ - 02 GÖZDEN GEÇİRME Ü - 03 REVİZYON LİSTESİ - 04 DAĞITIM LİSTESİ - 05 HASTANE TANITIMI - 06 AMAÇ / KAPSAM - 07 ATIF YAPILAN STANDARTLAR 2 08 TERİMLER VE TARİFLER 3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 GENEL ŞARTLAR DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2 GENEL KALİTE EL KİTABI DOKÜMANLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.1 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.2 KALİTE POLİTİKASI 5.3 PLANLAMA 5.4 KALİTE HEDEFLERİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM 5.5 SORUMLULUK VE YETKİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ İÇ İLETİŞİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 5.6 GENEL GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI 5.6.3

9 HASTANE Sayfa 2 KALİTE EL KİTABI ÇAPRAZ REFERANS ÇİZELGESİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ NO KONU TSE-ISO STANDART NO KAYNAK YÖNETİMİ 6 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.1 İNSAN KAYNAKLARI 6.2 GENEL YETERLİLİK, FARKINDA OLMA(BİLİNÇ) VE EĞİTİM ALTYAPI 6.3 ÇALIŞMA ORTAMI 6.4 ÜRÜNÜN GERÇEKLEŞTİRME 7 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.1 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7.2 ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM TASARIM VE GELİŞTİRME 7.3 SATINALMA 7.4 SATINALMA PROSESİ SATINALMA BİLGİSİ SATINALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7.5 ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ BELİRLEME VE İZLENEBİLİRLİK MÜŞTERİ MALI ÜRÜNÜN MUHAFAZASI İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ REVİZYON NO / TARİHİ

10 Sayfa 3 HASTANE KALİTE EL KİTABI ÇAPRAZ REFERANS ÇİZELGESİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ NO 13 KONU TSE-ISO STANDART NO ÖLÇME - ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8 GENEL 8.1 İZLEME VE ÖLÇME 8.2 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇ TETKİK PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.3 VERİ ANALİZİ 8.4 İYİLEŞTİRME 8.5 SÜREKLİ İYİLEŞRİME DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNLEYİCİ FAALİYET KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BİRBİRİNE OLAN ETKİSİ - 15 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ETKİLEŞİMİ - REVİZYON NO / TARİHİ

11 Sayfa 4 HASTANE KALİTE EL KİTABI REVİZYON NO TARİHİ 00 GÖZDEN GEÇİRME LİSTESİ DOKÜMANIN SAHİBİ GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ GÖZDEN GEÇİRME SONUCU GÖZDEN GEÇİREN PERSONEL ONAY (Y.T)

12 Sayfa 5 HASTANE KALİTE EL KİTABI REVİZYON LİSTESİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ NO NO REVİZYON NO/TARİHİ REVİZYON ÖZETİ ONAY (K.Y.T) TÜMÜ 00 - YENİ YAYIN

13 Sayfa 6 HASTANE KALİTE EL KİTABI DAĞITIM LİSTESİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ NUSHA NO / TOPLAM NÜSNA NO ÜNVANI BAŞHEKİMLİK YÖNETİM TEMSİLCİSİ BAŞHEKİM YARDIMCISI HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞHEMŞİRELİK......

14 Sayfa 7 HASTANE KALİTE EL KİTABI HASTANENİN TANITIMI REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ

15 HASTANE Sayfa 8 KALİTE EL KİTABI AMAÇ / KAPSAM REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ AMAÇ Bu kısımda hastanede uygulan kalite yönetim sisteminin amacı açıklanacaktır. Örnek: KAPSAM c Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek c Etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek Örnek: c Hastanemiz kalite yönetim sistemi uygulamasında ÜRÜN/HİZMET terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen HİZMETE uygulanır.

16 HASTANE Sayfa 9 KALİTE EL KİTABI ATIF YAPILAN STANDARTLAR REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ ATIF YAPILAN STANDARTLAR c TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler c ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Performans İyileştirmeleri için Kılavuz c ISO /2/3 Kalite Sistemleri Tetkiki İçin Kılavuz c ISO 10013Kalite El Kitaplarının Geliştirilmesi İçin Kılavuz c TS-ISO Ölçü Donanımları İçin Kalite Güvencesi Bölüm 2: Ölçme Proseslerinin Kontrolü İçin Kılavuz ) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri şartları oluşturulurken yukarıdaki standartlardan da yararlanılmıştır.

17 Sayfa 10 HASTANE KALİTE EL KİTABI TERİMLER TARİFLER REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ TERİMLER VE TARİFLER c Bu standardın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır.

18 HASTANE Sayfa 11 KALİTE EL KİTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1-Genel Şartlar c Kalite Yönetim Sistem Şartları (... Tasarım ve Geliştirme Bkz Madde... hariç) hastanemizde uygulanması Prosedürler ve Kalite El Kitabında tanımlanmıştır. Hastanemizde kalite yönetim sistemi prosedürleri Revizyon Listesinde (...) gösterilmiştir. c Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin birbirleri ile etkileşimi Kalite El Kitabı Bölüm... sayfa... de gösterilmiştir ve Kalite Yönetim Sistemi Proses Etkileşim Tablosunda (Kalite El Kitabı Bölüm... ), Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri girdi, çıktı, kaynak ve referanslar Etkileşiminde (Kalite El Kitabı Bölüm...) açıklanmıştır. c Proseslerin çalıştırılması ve izlenmesini desteklemek için gerekli olan insan, bilgi, mali, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynaklar (eğitilmiş personel, kalibre edilmiş teçhizat, bağımsız tetkik, Hastanede uygulanan kanun, mevzuat ve Kalite El Kitabı, Görev Tanımları El Kitabı, Kalite Sistem Prosedürleri, Talimatlar) ile sağlanmaktadır. c Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz işlemleri; Talimatlar, Kalite Sistem Prosedürleri ile bu kalite el kitabının... maddesi olan Ölçme Analiz ve İyileştirme başlığı altında belirlenmiştir. c Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için Y Müşteri geri beslemeleri alınmakta, Y Kalite yönetim sisteminin işlerliğini kontrol etmek için iç tetkikler yapılmakta, Y Proses ve ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi yapılmaktadır, Y Uygunsuzluklar tanımlanmıştır ve gidermek için sorumluluklar belirlenmiştir, Y Uygun veriler belirlenip analizleri yapılmaktadır, Y Tespit edilen uygunsuzluklara düzeltici faaliyetler, potansiyel uygunsuzluklara önleyici faaliyetler yapılır ve yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilir. c Hastanemiz temizlik hizmeti dış kaynaklı prosesimizdir. Temizlik hizmetinin hastane içerisinde işleyişi ve iletişim şekli organizasyon şemasında gösterilmiş, görev tanımları belirlenmiş temizlik hizmetleri kalite sistemi içerisinde tanımlanmıştır. (Hastanenizle ilgili Genel şartları değişiklik gösterebilir. Bu durumda yukarıdaki yazılanlara hastanenin fonksiyonel durumuna göre ekleme veya çıkarma yapılabilir.) REFERANSLAR

19 Sayfa 12 HASTANE KALİTE EL KİTABI REVİZYON NO TARİHİ 00 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANIN SAHİBİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİ VE HASTANEMİZDE UYGULAMASI VE ETKİLEŞİMİ; PROSES MODELİ

20 Sayfa 13 HASTANE KALİTE EL KİTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ 2- Dokümantasyon şartları A- Genel B- Kalite el kitabı C- Dokümanların kontrolü D- Kayıtların kontrolü

21 Sayfa 14 HASTANE KALİTE EL KİTABI YÖNETİMİN SORUMLULUĞU REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ 1- Yönetimin Taahhüdü 2- Müşteri odaklılık 3- Kalite politikası 4- Planlama 5- Sorumluluk 6- Genel... Taahhütlerimiz ; (Örnek-1) c Belirlenen Kalite Hedeflerini yerine getirmek ve tüm personelin Kalite Politikası çerçevesinde hizmet vermesini sağlamaktır. c Hastanemiz üst yönetimi Taahhütlerini yerine getirmek ve kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için; c Kalite Politikasını oluşturmuş, tüm personele iletmiş ve gereklerini yerine getirmektedir. c Ölçülebilir Kalite hedeflerini belirlemiş, tüm personele iletmiş ve gereklerini yerine getirmektedir. c Müşteri odaklı kalite sistemi kurulmuş ve müşterilerimiz ve hizmet kapasitemiz tanımlanmış, personele iletilmiştir. Hizmet alan müşterilerimizin memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti Prosedürüne (PRS-...) göre alınmakta ve gereklilikleri yerine getirilmektedir. Örnek 2 (Organizasyon Şeması) Örnek 3 (Kalite politikası) Kuruluş olarak her bireyin doğru, zamanında ve güler yüzlü bir sağlık bakımını almayı hak ettiğine inanıyoruz. Tıp alanındaki yenilikleri takip ederek kendini devamlı yenileme gayreti içinde olan çalışanlarımızla modern tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayarak en iyi hizmeti mümkün olan en düşük maliyetle sunmak ve sürekli hale getirmek hastanemizin politikasıdır. (v.b.)

22 Sayfa 15 HASTANE KALİTE EL KİTABI YÖNETİMİN SORUMLULUĞU REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ

23 Sayfa 16 HASTANE KALİTE EL KİTABI KAYNAK YÖNETİMİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ KAYNAK YÖNETİMİ 1-Kaynakların Sağlanması 2- İnsan Kaynakları 3- Alt Yapı 4- Çalışma Ortamı Kaynakların Sağlanması Örnek -1 Hastanemiz üst yönetimi; c Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için, eğitilmiş personel, dokümanter edilmiş prosedürler, gelişmiş ve sürekli kontrol altında tutulan cihaz ve teçhizat, kalibrasyonu yapılmış izleme ve ölçme teçhizatları, iç tetkikler, hizmet şartlarına uygun altyapı ve hizmet şartlarına uygun çalışma ortamı ile sağlar. Çalışma Ortamı Örnek -2 c Hastane personeli ve hastaların yararlanabilmesi için çevre düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. c Hastane hijyeni Hijyen Talimatı (TLM-...) göre sağlanır. c Elektrik kesintisi durumlarında hizmetin aksamasını engellemek için jeneratör kullanılmaktadır. c Hastanemizden hizmet alan kişilerin daha hijyenik su kullanması için Su Arıtma Cihazı kullanılmaktadır. REFERANSLAR Örnek c Hijyen Talimatı (TLM-...)

24 Sayfa 17 HASTANE KALİTE EL KİTABI ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ 1- Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Örnek : Kalite hedefleri ve stratejilerin belirlenmesi 2- Müşteri ile ilgili prosesler Örnek : Hastanemizden hizmet alan kişi ve kuruluşların sosyal güvence sistemlerine göre belirlenmesi (SSK : 506 sayılı kanun gibi) 3- Tasarım ve geliştirme Hastanede tasarım ve geliştirme faaliyeti var ise bu bölüm yazılacaktır. Bu bölüm Bakanlığımıza bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerini kapsamaktadır. 4- Satınalma Prosesi Hastaneye alınan mal ve hizmetlerin eldeki kaynak ve alış şekline göre belirtilecektir. Örnek : Devlet ihale kanunu- Döner sermaye kuruşla ihale yönetmeliği gibi, REFERANS : Örnek Devlet ihale kanunu Döner sermaye kuruşla ihale yönetmeliği gibi, 5- Üretim ve hizmetin sağlanması Örnek : Hastanemize müracaat eden hastaların kabulü hasta kabul talimatına göre (TLM...) yapılır. REFERANS : Örnek Hasta kabul talimatı (TLM...) 6- İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Hastanemizce taahhüt edilen izleme ve ölçmeyi ve bunun için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemek, belirlenen teçhizatının kalibrasyonu için gerekli metodu oluşturmak ve kalibre edilmesini sağlamak.

25 Sayfa 18 HASTANE KALİTE EL KİTABI ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ KALİBRASYON: Hizmet kalitesini etkileyecek bütün muayene, ölçme ve deney cihazlarını belirlenmiş zaman aralıklarında veya kullanımdan önce uluslar arası standartlarca kabul görmüş ve sertifikalı techizatı esas alarak yapılan ayarlama ve kalibre etme işini,. KALİBRASYON HİZMETİ: Doğru ve güvenilir bir ölçme sistemi, ölçme organizasyonu ve farklı seviyeleri belirlemek, hastaneler arasında uygulamaları ortadan kaldırmak ve aynı fiziksel büyüklüğü aynı birimle veya eşleştirilebilir birimlerle ölçümünü sağlamaktır. DOĞRULAMA: Muayene ve objektif dellilerin sağlanması suretiyle belirlenen şartların yerine getirdiğinin teyididir..(ts-iso Ölçü Donanımları İçin Kalite Güvencesi Bölüm 2: Ölçme Proseslerinin Kontrolü İçin Kılavuz ) ÖLÇME: Bir büyüklüğün değerini tayin etmek amacıyla yapılan faaliyetler serisidir. (TS-ISO Ölçü Donanımları İçin Kalite Güvencesi Bölüm 2: Ölçme Proseslerinin Kontrolü İçin Kılavuz) BAKIM : Hizmet kalitesini etkileyen bütün muayene ölçme ve deney cihazlarının üretici firma tarafından önerilen ve yönetimce kabul gören belirlenen zaman aralıklarında kontrollerinin yapılması REFERANSLAR Örnek TS-ISO Ölçü Donanımları İçin Kalite Güvencesi Bölüm 2: Ölçme Proseslerinin Kontrolü İçin Kılavuzu

26 Sayfa 19 HASTANE KALİTE EL KİTABI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 1- Genel Hastanenin, c Hizmet uygunluğunu göstermek, c Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için; Yapılan işlemler yazılacaktır. 2- İzleme ve Ölçme c Müşteri memnuniyeti c İç tetkik c Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi c Ürün/Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi 3- Uygun olmayan ürünün kontrolü 4- Veri analizi 5- İyileştirme c Sürekli İyileştirme c Düzeltici faaliyetler c Önleyici faaliyetler

27 Sayfa 20 HASTANE KALİTE EL KİTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ ETKİLEŞEN PROSESLER BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ Yönetim Sorumluluğu Yönetim Sorumluluğu Yönetim Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Kaynak Yönetimi Kaynak Yönetimi Ürün (Hizmet) Gerçekleştirme Ölçme, Analiz ve İyileştirme Ürün (Hizmet) Gerçekleştirme Ölçme, Analiz ve İyileştirme Üst Yönetim, yönetimin gözden geçirme toplantıları ile kalite yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek gerekli olan insan, bilgi, altyapı, çalışma ortamı ve mali kaynakları etkin ve verimli olarak, zamanında temin eder. Böylece, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini, müşteri şartlarının karşılanmasını, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar. Üst Yönetim, mevzuat ve müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin iletilmesini, kalite politikası ve hedeflerini oluşturup anlaşılmasını ve sürekliliğini, sorumluluk yetki ve iletişim yöntemlerinin belirlemesini, Hastanede hizmet gerçekleştirmede dahil proses yaklaşımından hareketle kalite yönetim sisteminin planlanmasını, planlamalardaki değişikliklerin uygulanmasını sağlar ve sürekli gözden geçirir. Böylece Hastanede verilmekte olan hizmetlerin planlanan sonuçlara uygun olarak yürütülmesini sağlar, müşteri memnuniyetini artırır ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirir. Üst Yönetim, müşteri şartlarını belirlemek ve bunların gereklerini yerine getirebilmek, verilere dayalı karar vererek kalite yönetim sistemini uygulamak ve yönlendirebilmek, Personelin beklentilerini tespit ederek, bunlara cevap verip personelin katılımını sağlamak için ölçme, analiz ve iyileştirme süreçlerini kullanır. Böylece, müşteri memnuniyeti artar ve kalite yönetim sistemi sürekli iyileşir. Ürün (Hizmet) Gerçekleştirme prosesleri, bu proseslerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan insan (yeterli, bilinçli ve eğitimli personel), bilgi, altyapı ve çalışma ortamı kaynaklarının sağlanması ile gerçekleşir. Böylece planlanmış düzenlemelere uygun hizmet gerçekleştirilerek müşteri memnuniyeti arttırılır. Ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri olan müşteri ve personel memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketler, dilek ve şikayetler, iç tetkikler, proseslerin ile hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun olmayan ürünün kontrolü, veri analizi, sürekli iyileştirme, düzeltici veya önleyici faaliyetler; yeterli, bilinçli ve eğitimli personel (özelikle, İç tetkik süreci için TSE den Kuruluş İçi Kalite Tetkik Eğitimi almış personel) bilgi, altyapı, çalışma ortamı ve mali kaynaklar sağlanarak gerçekleştirilir. Ayrıca, sistemin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan düzeltici veya önleyici faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerektiğinde kaynak ihtiyaçları karşılanır. Böylece, kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirilerek müşteri memnuniyeti arttırılır.

28 Sayfa 21 HASTANE KALİTE EL KİTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ 7 8 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ ETKİLEŞEN PROSESLER BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ Ürün (Hizmet) gerçekleştirme proseslerinin ve sonuçlarının, planlanmış düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin tespiti, ölçme analiz ve iyileştirme prosesleri olan müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketler, dilek ve şikayetler, iç tetkikler, süreçler ile hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun olmayan ürünün kontrolü, sürekli iyileştirme, düzeltici veya önleyici faaliyetler ve bunların sonuçlarının analizinin yapılması ile mümkün olmaktadır. Ölçme, analiz ve iyileştirme Ürün (Hizmet) Ölçme, Analiz ve proseslerinin etkin olarak kullanılması proseslerin ve hizmetin kontrollü 8 Gerçekleştirme İyileştirme şartlar altında yürütülmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Böylece, kontrollü şartlar altında yürütülen, ölçülen, analiz edilen ve iyileştirilen ürün (hizmet) gerçekleştirme proseslerinin etkinliği ve verimliği artar. Hizmete ilişkin gereksinmelerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi sağlanır. Ayrıca müşteri ile iletişim ihtiyaçları ve kapsamları belirlenerek etkin iletişimin sağlanması temin edilir. Kalite yönetim sistemi sürekli iyileşir ve müşteri memnuniyeti artar. Ölçme Analiz ve İyileştirme 5 Yönetim Sorumluğu Ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri olan müşteri ve personel memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketler, dilek ve şikayetler, iç tetkikler, proseslerin ile hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun olmayan ürünün kontrolü, sürekli iyileştirme, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin analiz sonuçlarından elde edilen veriler Üst Yönetime Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında sunulur. Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri şartları ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi, kaynak ihtiyaçlarına ilişkin kararlarını bu verilere dayanarak verir. Böylece Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileşir ve müşteri memnuniyeti artar.

29 Sayfa 22 HASTANE KALİTE EL KİTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ ANA PROSESLERİMİZ ALT PROSESLERİMİZ Yönetimin Sorumluluğu Prosesi Y Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi Kaynakların Sağlanması Prosesi Ürün Gerçekleştirme Prosesi Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Eğitim Prosesi Alt Yapı Prosesi Çalışma Ortamı Prosesi Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Prosesi Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Prosesi Müşteri İle İletişim Prosesi Satın alma Prosesi Üretim ve Hizmet Sağlaması için Proseslerin Geçerliliği Prosesi Müşteri Malı Prosesi İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Prosesi Hizmet Üretimi Prosesi Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosesi İç Tetkik Prosesi Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosesi Düzeltici Faaliyet Prosesi Önleyici Faaliyet Prosesi

30 Sayfa 23 HASTANE KALİTE EL KİTABI HASTANE PROSES ETKİLEŞİMİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ PROSESİN ADI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI REF DOK Tetkiklerin(iç/dış) sonuçları, Müşteri geri beslemesi, İç İletişim Toplantı Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait Yönetimin Tutanakları, Proses performansı ve ürün/hizmet uygunluğu, Önleyici ve Toplantı Salonu, Raporlar, Bilgisayar proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, Müşteri Gözden düzeltici faaliyetlerin durumu, Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden v.b araçlar, Toplantının yürütülmesi devam eden takip faaliyetleri, Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek şartları ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi, Geçirmesi Prosedür değişiklikler, İyileştirme için öneriler, Kaynak ihtiyaçları ile ilgili kararlar Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi Eğitim Prosesi Altyapı Prosesi Çalışma Ortamı Prosesi Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Prosesi Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Prosesi Müşteri İle İletişim Prosesi Satın alma Prosesi Satın alınan Ürünün Doğrulanması Prosesi Eğitim İhtiyaçları, Eğitim Planı, Eğitim alacak personel Ürün için gerekli şartlar, Hedefler, Çevresel konular, kirlenme, atık v.b Personel, Cihaz, Bilgi, Donanım, Teknoloji, Hizmete ait bilgiler Müşteri Şartları, Yeşil Kart 3816 sayılı kanun, SSK 506 Sayılı kanun, Bağ Kur 1479 sayılı ve 3235 eklenen 11. Madde, Emekli Sandığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve bakanlığımızın, kuruluş şartları İletilmiş Müşteri talebi, iletilmiş şartlardaki farklılıklar Çalışma yöntemi, hizmetin yapısı, iletişim yöntemi Tedarikçiler, Satın alma istemleri, Alımı yapılan ürün, şartnameler, mevzuat Eğitimciler, Eğitim araç gereçleri, Eğitim alanı, Sunum, Eğitim Notları Kalite El kitabının ilgili bölümü Personel, Finansal kaynak, bakım planı, numaratör, klima, tıbbi atık kontenyerı, Telefon, Yangın tüplari Kalite El kitabının ilgili bölümü Personel çalışması, finansal kaynak, ergonomi çalışması, depolar, jenaratör, su arıtma cihazı, çevre Personel, teçhizat, bilgisayar, zaman, mevzuatlar Kalite El kitabının ilgili bölümü Personel, Bilgisayar,Şartları mevzuatlara göre gözden geçirme Kalite El kitabının ilgili bölümü Telefon, bilgisayar, anketler Kalite El kitabının ilgili bölümü Personel, mevzuat, finans Kalite El kitabının ilgili bölümü Personel, mevzuat ölçüm Kalite El kitabının ilgili bölümü Eğitim Almış personel, Eğitim değerlendirme sonuçları, Eğitim katılım formları Bina, Çalışma alanı, cihaz teçhizat, yazılım donanım, iletişim, bilgi Personel ve cihazın uyumu, çalışma metotları, çalışma ortam Müşteri, mevzuat, kuruluş şartlarının belirlenmesi Kabul edilmiş müşteri şartı, çözümlenmiş talep farklılıkları İletişim Metotları Değerlendirilmiş tedarikçiler, Satınalma bilgileri, satın alınan ürün Ölçümü yapılmış ürün KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK

31 Sayfa 24 HASTANE KALİTE EL KİTABI HASTANE PROSES ETKİLEŞİMİ REVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ PROSESİN ADI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI REF DOK Özel Proseslerin Geçerliliği Hizmetin doğrulanamama ve izlenememe durumu, personel ve cihaz proseslerin gözden geçirilmesi, nitelikli personel, ihtiyaç Geçerli kılınmış proses, nitelikli personel, Prosesi ihtiyacı, duyulan metot, donanım Kalite El kitabının ilgili bölümü uygun teçhizat, oluşturulmuş metotlar KEK Müşteri Malı Müşterinin temin ettiği ilaç, sarf malzeme, mama v.b, reçete, kontrol formu Personel, depolama alanları, Doğrulanmış müşteri malı, kayıtlar KEK Ürünün Muhafazası Prosesi Girdi ürünleri, müşteri malı Personel, Depo, taşıma araçları, buzdolapları, klimalar, raflar v.b KEK in ilgili bölümü Muhafazası sağlanmış ürünler, kayıtlar. KEK Kalibrasyon Prosesi Kullanılan izleme ve ölçme cihazları, kalibrasyon ihtiyaçları Finansman, Teçhizat, personel, standartlar, Kalite El Kalibre edilmiş izleme ve ölçme cihazları, kitabının ilgili bölümü kalibrasyon raporları KEK Hizmet Üretimi Prosesi Müşteri talepleri, reçete, sevk, sosyal güvence evrakları, mevzuatlar Personel, altyapı, çalışma ortamı, mevzuatlar, izleme ve ölçüm cihazları, talimatlar Sağlık hizmeti, sevk, reçete, ex KEK Müşteri Memnuniyeti Prosesi Müşteri talepleri, protokol şartları, mevzuatlar, ilgili taraf Anket değerlendirmeleri, istatistik Müşteri Memnuniyeti Personel Anketler, toplantılar, araç gereçler, Prosedür beklentileri değerlendirmeler, döfler Prosedürü İç Tetkik Prosesi Dokümanlar, kayıtlar, tetkik planı, tetkik formları, proses ve ürün Tetkikçiler, araç ve gereçler, Prosedür, soru listesi, tse Tetkik raporu, uygunsuzluk kayıtları, tetkik sonuçları, istatistik veri, veri analizleri standartları planı İç tetkik Prosedürü Proseslerin İzlenmesi ve Müşteri beklentileri, Proses performans kriterleri, İlgili proses İzleme ve ölçme cihazları, izleme ve ölçme metodu, Performans kontrol formu Proses ve Ürünün Ölçülmesi Prosesi dokümanları, çalışanlar Personel, Prosedür izlenmesi ve ölçülmesi Ürünün İzlenmesi ve izleme ve ölçme cihazları, metotlar (kalite planı) Doğrulanmış ürün/hizmet, kayıtlar, doğrulama Hizmet, beklentiler, prosedürü Ölçülmesi Prosesi çalışanlar, mevzuatlar, prosedür raporları Uygun Olmayan Ürünün Uygun Olmayan Hatalı ürün/hizmet, doğrulama sonuçları, Personel, finans, izleme ölçüm cihazları, prosedür Tanımlanmış hatalı ürün/hizmet, raporlar Kontrolü Prosesi ürün/hizmet Prs Veri Analizi Prosesi Düzeltici Faaliyetler Prosesi Önleyici Faaliyetler Prosesi İlgili kaynaklardan verilerin toplanması (İzleme ölçüm sonuçları, anketler, döf sonuçları v.b) kayıtlar Müşteri şikayetleri, uygunsuzluk raporları, tetkik sonuçları, öneriler, veri analizi çıktıları, proses ve ürün ölçüm sonuçları, y.g.g çıktıları, kayıtlar Hizmet raporları, YGG toplantısı raporu, Kalite kayıtları, personel önerisi, İç iletişim toplantı raporları, Personel, istatistiki teknikler, bilgisayar v.b Prosedür Eğilimler, müşteri memnuniyeti derecesi, proses ve ürün performası, tedarikçi performansı Prosedür, finans, personel Düzeltme, düzeltici önleyici faaliyet formu Prosedür, finans, personel Nedenleri ortadan kaldırılmış potansiyel uygunsuzluklar ve raporları Veri Analizi Prosedürü Düzeltici faaliyet prosedürü Önleyici Faaliyet prosedürü

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ. ( Makamın 30.10.2001 tarih ve 10311 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ. ( Makamın 30.10.2001 tarih ve 10311 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ( Makamın 30.10.2001 tarih ve 10311 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ Senato Karar Sayısı: 2011/9-11 Tarihi: 08.12.2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ Nihal KAFALI ÜNLÜTÜRK MPHG Kalite Grup Müdürü 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMĐNE HATUN HASTANESĐ KALĐTE YÖNETĐMĐ ĐÇ HĐZMET YÖNERGESĐ 1. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 Amaç: Madde: 1: Bu Kalite Yönetimi Đç Hizmet Yönergesi

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı