KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU

2 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş Amaç ve Kapsam Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar Terimler ve Tarifler Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Şartlar Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Yönetim Sorumluluğu Yönetim Taahhüdü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim

3 REV. TARİHİ Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Yönetimin Gözden Geçirme Girdisi Yönetimin Gözden Geçirme Çıktısı Kaynak Yönetimi Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık Altyapı Çalışma Ortamı Ürün Gerçekleştirme Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri ile İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim Tasarım ve Geliştirme Satın Alma Satın Alma Prosesi Satın Alma Bilgisi Satın alınan Ürünün Doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sunumu Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Üretim ve Hizmetin Sunumu için Proseslerin Geçerli Kılınması Tanımlama ve İzlenebilirlik

4 Müşteri Malı Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü Ölçme, Analiz ve İyileştirme Genel İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç Tetkik Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet 24 EK 1: Proses Etkileşim Şeması. 26 EK 2: Organizasyon El Kitabı

5 R E V İ Z Y O N İ Ç E R İ Ğ İ SAYFA NO: REVİZYON NO: REVİZYON İÇERİĞİ: Sayfalardaki revizyon no, revizyon tarihi, üst kurul (üniversite) ünvan değişikliği ve logo değişikliği yapıldı Üniversitenin web adresi değiştirildi. Mesleki Yetkinlikler, Organizasyon El Kitabına eklendi ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 standartları arasındaki farklar incelendi ve gerekli düzeltmeler KEK içinde yapıldı. KYS deki bazı değişiklikler dokümanlarda düzeltildi Organizasyon Şeması değiştirildi. İç tetkikin 203 nolu prosedüre göre yapılacağı eklendi Organizasyon Şeması değiştirildi Kayıtların Kontrolü Listesi Formunun adı Arşivlenecek Dosyalar Listesi olarak değiştirildi 5

6 GİRİŞ Safranbolu Meslek Yüksekokuluna ait olan bu Kalite El Kitabı, TS EN ISO 9001:2008 Standardı Kalite Yönetim Sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Kalite El Kitabında; Yüksekokulumuzun kısa bir tanıtımı yapılmıştır. Kalite yönetim sisteminin amacı ve kapsamı belirtilmiştir. Kalite Politikamıza yer verilmiştir. Proseslerimiz ve birbirleri ile olan etkileşimleri gösterilmiştir. Prosedürlerimiz ve bunlara yapılan atıflar gösterilmiştir. Standardın her bir maddesinin nasıl karşılandığı açıklanmıştır. Bunlar yapılırken; a) Uygulama için bir doküman öngörülmüşse, ona atıf yapılmıştır. b) Uygulama için bir doküman öngörülmemişse, açıklama geniş tutularak uygulamanın o maddedeki esaslara göre yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu genel çerçeve içerisinde, Kalite El Kitabı; Kalite yönetim sisteminin uygulanması, tetkiki ve geliştirilmesi ile ilgili sorumlulukları, sistem bütünlüğü içerisinde tanımlar. Belgelendirme kuruluşu için bir sunum kitabıdır. Müşteriler için tanıtım kitabıdır. Yeni atanmış personel için eğitim aracıdır. Mevcut personel için uyulması gereken bir kılavuzdur. İletişim aracıdır. OKULUMUZUN TANITIMI ADI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KURULUŞ TARİHİ ADRES KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MYO METİN SÖZEN CD. NO: SAFRANBOLU / KARABÜK TELEFON TELEFAKS WEB SAYFASI FAALİYET ALANI YÜKSEK ÖĞRETİM HİZMETİ (ÖNLİSANS) 6

7 1. AMAÇ VE KAPSAM Yüksekokulumuz iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması ve mevcut yasal düzenlemelerin gerekliliklerinin karşılanması amacı ile TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek uygulamaktadır. Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu tüm prosesler TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak etkin biçimde yönetilmekte ve sürekli geliştirilerek etkinliği arttırılmaktadır. Yüksekokulumuz, kalite yönetim sistemini, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirecek şekilde tasarlamıştır. Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin kapsamı, etkileşimli proseslerle birlikte öğretim hizmetlerini içermektedir. Yüksekokulumuz Rektörlüğe ve bir üst kuruluş olan YÖK e yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde bağlı olduğundan, 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi; doğrulanamayan bir çıktımız olmadığından, Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin geçerliliği maddesi; Yüksekokulumuzda izleme ve ölçme cihazları bulunmadığından, 7.6 İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü maddesi kalite yönetim sistemi kapsamından hariç tutulmuştur. 2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR Kalite yönetim sistemimizin kurulması ve bu el kitabının hazırlanmasında, aşağıdaki dış kaynaklı dokümanların şartları dikkate alınmıştır. TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Norm Kadro Raporu Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Diğer İlgili Mevzuat 3. TERİMLER ve TARİFLER Kalite Yönetim Sistemimiz, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen terimler ve tarifleri kullanır. Kalite el kitabının bütün metninde Yüksekokulumuz bir öğretim kurumu olduğundan Ürün terimi karşılığı olarak, Hizmet terimi kullanılmıştır. 7

8 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. Genel Şartlar Yüksekokulumuz, TS EN-ISO-9001: 2008 standartlarının öngördüğü şartlara uygun olarak, bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş ve bunu dokümante etmiştir. Sistemin uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz katılımcı ve saydam yönetim ilkesinden hareketle, ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate almakta ve performans ve verimliliği sürekli ölçerek iyileştirmektedir. Bu çerçevede, proses yönetimi ve sürekli proses iyileştirme kavramlarına dayalı kalite yönetim sistemi, hizmetimizin müşteri beklentilerini karşıladığının güvencesini vermek için yönetilmesi gereken prosesleri, etkileşimlerini de dikkate alarak oluşturur. Yüksekokulumuz üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin ve onun şartlarının uygulanması için gerekli kaynakları sağlar. Müşteri taleplerini hizmete dönüştüren prosesleri tanımlar ve uygular. Proseslerin faaliyet sonuçlarına ait veriler ve müşteri tatminine yönelik ölçümler analiz edilir. Veri analizi iyileştirme alanları hakkında yönetime yol gösterir ve yönetimin gözden geçirmesi toplantıları yolu ile iyileştirmelerin önceliklerinin belirlenmesi konusunda yönetime geri bildirim sağlar. İyileştirmeler, proseslerin kendilerinde ya da kalite yönetim sisteminin içinde bir bütün olarak yapılır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerimiz proseslerimizin performansını artırmak için önemli bir araçtır. Kalite politikası çerçevesinde, düzeltici ve önleyici faaliyetler kalite iyileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlayabilir. Yüksekokulumuz Kalite Yönetim Sistemi aşağıdaki proseslerden oluşur: 1- Öğretim Hizmetleri Prosesi Öğrenci İşleri Prosesi Ahşap Atölyesi Prosesi Konfeksiyon Atölyesi Prosesi Konukevi Prosesi Kütüphane Hizmetleri Prosesi Sosyal Faaliyetler Prosesi Çalışma Ortamı İyileştirme Prosesi 108 Kalite Yönetim Sistemimizde yer alan prosesler ve bunların etkileşim şeması EK 1 de sunulmuştur (EK 1. Proseslerin Etkileşimi). 8

9 4.2. Dokümantasyon Şartları Genel Şartlar Yüksekokulumuz, TS EN ISO 9001: 2008 standartlarının öngördüğü şartlara uygun oluşturduğu kalite yönetim sistemini, dokümante ederek uygulamakta, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin arttırılması için sürekli iyileştirmektedir. TS EN ISO 9001: 2008 standartlarının beklentilerine uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemi, aşağıda tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile güvence altına alınmıştır. Bunlar; Kalite politikamız ile somut ve ölçülebilir kalite hedeflerimiz belirlenerek, düzenli olarak gözden geçirilmekte, gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir. Kalite politikasının uygulanması, hedeflere ulaşılması ve sistemin sürekli gelişiminin sağlanması için gerekli çalışmaların planlanması, uygulanması, kontrolü ve iyileştirilmesi yapılmaktadır. Tanımlanan proseslerin etkin olarak çalıştırılması, izlenmesi ve gelişimi için gerekli olan tüm kaynaklar bütçe imkanları çerçevesinde stratejik planla uyumlu biçimde sağlanmaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi, etkinliğin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması yoluyla sürekli gelişen, tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen bir Yüksek Öğretim kurumu olmak amaçlanmaktadır. Sistemin tanımlanan şekilde uygulanıp uygulanmadığının kontrolü için iç tetkikler yapılmaktadır. Yüksekokulumuz Kalite Yönetim Sisteminin TS EN lso 9001: 2008 standart gerekliliklerine göre etkin olarak uygulanmasını ve devamlılığını sağlamak üzere aşağıda belirtilen tipte dokümanlar hazırlanmıştır. Kalite El Kitabı Kalite Politikası Kalite Hedefleri Organizasyon El Kitabı Prosesler Prosedürler Talimatlar Formlar Diğer dokümanlar Dokümanların yayınlanması, güncel tutulması ve esas nüshanın muhafazasıyla ilgili görev ve sorumluluklar 201 Dokümanların Kontrolü Prosedürü nde belirtilmiştir. Kayıtların oluşturulması, tanımlanan şekilde saklanması ve süresi dolan kayıtların arşive alınması ile ilgili faaliyetler ve sorumlular 202 Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde detaylı olarak açıklanmıştır. 9

10 Kalite El Kitabı Yüksekokulumuzda uygulanan Kalite Yönetim Sistemi, öğretim hizmetleri ve onu destekleyen hizmetleri kapsayacak şekilde oluşturulmuş olup, hizmetlerin sürekliliği ve etkinliği sağlanmaktadır. Kalite el kitabında; organizasyon el kitabına, prosedürlere, proseslere, talimatlara, destek dokümanlara ve gerekli görülen diğer kaynaklara atıfta bulunulmaktadır. Yüksekokulumuz Rektörlüğe ve bir üst kuruluş olan YÖK e yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde bağlı olduğundan, 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi, doğrulanamayan bir çıktımız olmadığından, Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin geçerliliği maddesi; Yüksekokulumuzda izleme ve ölçme cihazları bulunmadığından, 7.6 İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü maddesi; kalite yönetim sistemi kapsamından hariç tutulmuştur Dokümanlar ın Kontr olü Kalite yönetim sistemi tarafından kullanılması gerekli görülen tüm dokümanların hazırlanması, yayınlanması, dağıtımı, doküman değişiklikleri, geçersiz dokümanların kontrolü ve geri toplanması, dokümanların güncelliğinin kontrolü, asıl nüsha dokümanların muhafazası, güncel doküman listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi, kuruluş tarafından Kalite Yönetim Sistemi nin planlanması ve uygulanması için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümanların kontrolü ile ilgili uygulamaların hatasız ve etkin olarak yerine getirilebilmesi için sorumlular belirlenmiş ve 201 Dokümanların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır Kayıtlar ın Kontr olü Sistemin işleyişi ile ilgili kayıtlar, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve belirlenen kalitenin karşılanıp karşılanmadığının bir göstergesidir. Yüksekokulumuzda kalite kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnifi, dosyalanması, muhafazası ve elden çıkarılması ile ilgili işlemleri ve bunlarla ilgili sorumluları belirten 202 Kayıtların Kontrolü Prosedürü hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Kalite Kayıtlarının saklama süreleri ve sorumluları 408 Arşivlenecek Dosyalar Listesi Formu nda belirtilmiştir. Bütün kalite kayıtları okunaklı olup bozulma ve kaybolmayı önleyecek uygun ortamlarda saklanmaktadır. İstenildiğinde bu kayıtlara kolayca ulaşılabilmektedir. Kayıtların saklandığı arşiv alanının uygunluğu periyodik olarak yapılan kontroller ile gözden geçirilir. 10

11 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1. Yönetim Taahhüdü Üst yönetim adına Yüksekokul Müdürü ve Yönetim Temsilcisi, kalite yönetim sisteminin uygulanmasının sürekliliğini ve geliştirilmesini, aşağıda tanımlanan konulara ait somut uygulama kayıtları ile kanıtlamaktadır. Bunlar; Kalite politikası ve kalite hedeflerinin etkin yöntemlerle (toplantılar, duyurular, eğitimler, internet vb.) tüm çalışanlara duyurulması Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde müşteri istek ve beklentileri önemli olduğundan, tüm çalışanlara etkin yöntemlerle (toplantılar, duyurular, eğitimler, internet vb.) duyurulması Kalite ve müşteri memnuniyeti hedeflerine ulaşılması için gerekli kaynakların, stratejik planla uyumlu biçimde sağlanması Yönetimin gözden geçirmesi ile faaliyetlerin performanslarının değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması Kalite yönetim sisteminin düzenli olarak değerlendirilmesi, prosesler arasındaki koordinasyonun artırılması ve proseslerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması Bunlarla ilgili kayıtların (İç tetkik kayıtları, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet kayıtları vb.) tutulması ve sunulması Müşteri Odaklılık Üst yönetim; müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla, müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine yönelik hizmetin yerine getirilmesi sürecinde, ilgili tüm proseslerde, müşterinin hizmet ile ilgili isteklerinin anlaşılması ve tüm hizmet gerçekleştirme aşamalarında bu isteklere uygun olarak çalışılması için gerekli olan çalışmaları, kalite yönetim sistemi içinde planlamış ve uygulamaktadır. Müşteri memnuniyeti izleme ve değerlendirmeleri, proses performans göstergeleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, kalite politikamız gibi dokümanlar müşteri odaklılığımızı göstermektedir. Faaliyetlerimizin müşteri isteklerine uygunluğunu gösteren kalite kayıtları saklanmaktadır. Yüksekokulumuzda çalışanlar, müşteri memnuniyeti oluşturma, koruma ve geliştirme konusundaki görevlerini, verilen yetkiler ve sorumluluklar ile inisiyatif kullanma çerçevesinde yerine getirirler. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ( Müşteri Memnuniyeti) maddesinde daha detaylı olarak açıklanmıştır Kalite Politikası Yüksekokulumuz, amaçlarına uygun olarak kalite yönetim sistemi şartlarına uyacağını ve sistemi sürekli iyileştireceğini taahhüt etmektedir. 11

12 Bu amaçla bütün faaliyetler ve seviyelerde ölçülebilir şekilde oluşturulan kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi için genel çerçeveyi belirleme görevi görecek olan Kalite Politikası oluşturmuş, dokümante etmiş, onaylamış ve ilgili taraflara duyurmuştur. Kalite El Kitabı nın Yüksekokulumuz içerisinde tüm çalışanlara duyurulması ve anlaşılması amacıyla; web ortamında yayınlanması, basılı doküman olarak sunulması, ilan panolarında duyurulması, eğitimler ile iletilmesi ve açıklanması sağlanmıştır. Eğitimlerde bire bir etkileşim içinde ve iç tetkiklerle anlaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Kalite politikası, değişen çevresel şartlar ve Yüksekokulumuzun gelecekteki beklentileri göz önüne alınarak, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında gözden geçirilir. KALİTE POLİTİKAMIZ Bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı ve katılımcı, evrensel standartlarda mesleki yetkinliğe sahip meslek elemanları ve teknikerler yetiştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirerek etkinliğini artırmaktır Planlama Kalite Hedefleri Üst yönetim, Yüksekokulumuz kalite politikasına uygun hizmetlerin sağlanması için kanunlara, yönetmeliklere, sözleşmelere ve şartnamelere uygun olarak kalite yönetim sistemi içerisinde planlanan prosesleri gerçekleştirir. Bu amaçla Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında ilgili birim sorumlularının katılımı ile özellikle akademik takvim dikkate alınarak, kalite politikasındaki ana amaçları destekleyecek şekilde kalite hedefleri oluşturulur. Kalite hedeflerinin ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilir. Belirlenen kalite hedeflerinde herhangi bir sapma olduğunda geriye kalan zaman periyodu içinde hedefler mevcut şartlar dikkate alınarak revize edilir. Üst yönetim hedeflere ulaşmada gerekli kaynağı temin ederek, planlanan hedeflere ulaşılmasını sağlar. Kalite hedefleri; Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında, stratejik plana uygun olarak her bir proses için belirlenmektedir. Bu hedefler her bir prosesin kendine ait Performans Kriterleri Takip Tablosunda izlenmektedir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Kalite yönetim sisteminin planlanması, sistemin başarılı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla; proseslerin etkin çalışması, gerekli prosedürlerin hazırlanması, ihtiyaç duyulan kaynakların temini ve sürekli iyileştirme için kalite hedeflerinin belirlenmesini ve güncellenmesini içerir. Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi amacıyla kullanılan tüm yöntemler, şartları yerine getirmek için oluşturulan ilgili dokümanlarda tanımlanmıştır. 12

13 Kalite yönetim sistemimizi oluşturan tüm faaliyetler ve prosesler dokümante edilmiş, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için proseslerin izlenmesi ve ölçülmesinde kullanılacak yöntemler belirlenmiştir. Kalite hedeflerimize ulaşılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynaklar, kalite yönetim sistemi içinde belirlenmiştir. Kalite yönetim sisteminin planlanması; hedefler, müşteri beklentileri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, proses ve hizmet performans değerleri, çalışanların önerileri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak yapılır. Kalite yönetim sisteminde yapılan değişikliklerin sistemin bütünlüğü ve etkinliğine yapabilecekleri olası olumsuz etkilerinin önlenmesi, periyodik gözden geçirilme, performans izleme ve iç tetkikler ile güvence altına alınır Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sor umluluk ve Yetki Yüksekokulumuzun organizasyon yapısı ve işleyişi, yetki ve sorumluluklar, kalite yönetim sistemi ile ilgili sorumlulukların aksatılmadan yerine getirilmesi, yeterlilik ve vekalet sistemi oluşturulması Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmıştır (Bkz. EK 2: Organizasyon El Kitabı) Yönetim Temsilcisi Üst yönetim; yönetimden bir üyeyi, diğer sorumluluk alanlarının yanı sıra aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklarla Yönetim Temsilcisi olarak atar. Kalite yönetim sistemi için gerekli olan proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak Kalite yönetim sisteminin performansının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli konuları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında üst yönetime rapor etmek Kalite sisteminde yer alan dokümanların etkin şekilde hazırlanması, korunması ve kullanılmasını sağlamak Müşteri isteklerinin bilincinde olunması ve bunun yaygınlaştırılmasını sağlamak İlgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak Gerekli görülen kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak İç tetkik planlarını hazırlayıp uygulanmasını sağlamak İzlenebilirliğin etkin işletilmesini sağlamak Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, takip etmek ve sonuçlandırmak Sisteme yönelik eğitimlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak Kalite yönetim sisteminin etkinliği açısından istatistiksel yöntemlerin uygulanmasını sağlamak Kalite yönetim sistemi ile ilgili genel uygulamalarda veya hizmet gerçekleştirme sürecinde ortaya çıkan hataların düzeltilmesi ve sürekli gelişimi için gerekli gördüğü çalışmaları yapmak. 13

14 İç İletişim Yüksekokulumuzda, kalite yönetim sisteminin etkinliğini güvence altına almak için günlük faaliyetlerin bir parçası olan iç iletişim sistemi oluşturulmuştur. İç iletişim sistemi çerçevesinde, iç ve dış müşterilere aşağıda belirtilen konular hakkında bilgilendirilme yapılmaktadır. Kalite politikası ve hedefleri Yeni atamalar, görev değişiklikleri vb. personel bilgileri Düzeltici ve önleyici faaliyet planları Proses performans kriterleri Kalite yönetim sistemi uygulama planları (eğitim, iç tetkik, vb.) Kalite yönetim sistemi ile ilgili diğer yönetsel kararlar İç iletişimde etkinliği sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen iletişim araçları uygun birleşimlerle kullanılır. Hangi iletişim aracının kullanılacağına konunun içeriği, zaman, alıcının konumu vb. faktörlere göre karar verilir. Telefon Sözlü bildirimler İç yazışmalar Düzenli toplantılar Elektronik iletişim yöntemleri Diğer 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Yüksekokulumuz, kalite yönetim sistemini ve bu sistemin devamlılığının, yeterliliğinin ve etkinliğinin sağlanıp sağlanmadığını YGG toplantısı ile izler. Bu toplantı; yılda en az bir kez Yönetim Temsilcisi nin bir hafta önceden toplantının tarihini ve gündemini belirten duyuru formu ile Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Müdürü nün uygun göreceği duyuru formundaki diğer personelin katılımı ile yapılır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu durumlarda Yönetim Temsilcisi ya da Yüksekokul Müdürü nün isteği doğrultusunda YGG toplantısı yapılır. Yüksekokulumuz üst yönetimi, sistemin performansını gözden geçirirken, Kalite Hedefleri, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi nin ihtiyaç duyduğu değişiklikleri göz önüne alır. YGG ile ilgili kayıtlar, 202 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Toplantıya katılamayacaklar gerekçelerini yazılı olarak Yönetim Temsilcisi ne verir. Herhangi bir sebepten dolayı toplantı gerçekleşmezse Yüksekokul Müdürü nün onayı ile Yönetim Temsilcisi yeni toplantı tarihini belirler. Toplantı duyurusu ve alınan kararlara ait bilgiler destek dokümanlarda belirtilmiştir. 14

15 Gözden Geçirme Girdisi YGG toplantısına girdi teşkil edecek bilgiler aşağıda belirtilen konuları içerir: Kalite politikasının uygunluğu İç ve dış tetkik sonuçları İç ve dış müşteri geri bildirimleri Proses performansları ve sunulan hizmetlerin uygunluğu Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu Bir önceki gözden geçirme kararlarının uygulama ve hayata geçiş durumları Kalite yönetim sitemini etkileyebilecek örgütsel ve işlevsel değişiklikler Stratejik Plan Mukayeseler Yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler İyileştirme için öneriler Yönetim tarafından önemli görülen diğer konular Gözden Geçirme Çıktısı YGG toplantısının çıktısı, aşağıdaki konularla ilgili kararları ve faaliyetleri içerir: Kalite yönetim sistemi ve proseslerin etkinliğine yönelik iyileştirmeler Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik iyileştirmeler Kaynak ihtiyaçlarının (insan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziki altyapı vb.) belirlenmesi İyileştirme ve geliştirme fırsatlarına yönelik faaliyetlerin belirlenmesi Stratejik planlama için gerekli bazı verilerin sağlanması Toplantı sonrası yeni döneme ait kararların uygulamaya alınması Toplantıda alınan kararlarla ilgili rapor, katılanlara ve alınan kararlarla ilgili sorumlu olan birimlere Yönetim Temsilcisi tarafından imza karşılığı verilir. 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. Kaynaklar ın Sağlanması Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve müşteri isteklerinin karşılanması yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli olan kaynaklar; insan kaynakları, bilgi ve teknoloji, çalışma ortamı şartları (fiziki altyapı), finansal kaynaklar, çevresel değerler vb. kapsar. Düşünülen kaynaklar kalite yönetim sistemini uygulamak, uygulamayı sürdürmek, etkinliğini sürekli artırmak ve müşteri isteklerini karşılayarak müşteri tatminini sağlamak için, personelin görevlendirilmesi dahil olmak üzere gerekli olan tüm kaynakları içerir. 15

16 Yönetim Temsilcisi, kalite yönetim sistemi elemanları için gerekli kaynakları belirler ve üst yönetimden talep eder. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli kaynaklar, YGG toplantısında gözden geçirilmekte, organizasyonun belirlenen hedeflere ulaşması ve sürekli gelişimi için gerekli olan kaynaklar tanımlanarak temin edilmektedir İnsan Kaynaklar ı Genel Bir örgütte insan kaynakları, işleri yapan temel unsur olduğundan, hizmet şartlarına uygunluğu direkt olarak etkilemektedir. Kalite yönetim sisteminin etkinliği açısından personelin; uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olması gerekmektedir. İnsan kaynaklarında istenen nitelikler yasalar, yönetmelikler ve ilgili dokümanlarda (EK 2: Organizasyon El Kitabında) belirlenmiştir. Personel ihtiyacı belirtilen nitelikler doğrultusunda karşılanır. Yüksekokulumuza yeni atanan personelin göreve başlamasında, kalite yönetim sistemi açısından bilgi, beceri ve deneyim uygunluğu değerlendirilir ve mevcut niteliklerinin geliştirilmesi için gerekli destek sağlanır. Bu kapsamda eğitim çalışmaları yapılır ve etkinliğinin sürekliliği sağlanır Yeter lilik, Eğitim ve Far kındalık Yeter lilik Hizmet şartlarına uygunluğu etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterlilik, ilgili yasalarda, yönetmeliklerde ve üniversite senato ve yönetim kurulu kararlarında tanımlanmıştır (Bkz. EK 2: Organizasyon El Kitabı). Eğitim Kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve sürekli geliştirilmesi amacıyla, şartlara uygunluğu etkileyen faaliyetleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm personel için her yıl eğitim ihtiyaçları belirlenir. Bu amaçla 445 Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı Formu na esas teşkil edecek eğitim konularının belirlenmesi için 419 Hizmet İçi Eğitim Talep Formu tüm birim sorumlularına her yılın Ocak ayında dağıtılır. Gelen talepler Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir ve 445 Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanarak Yüksekokul Müdürüne onaylattırılır. Hazırlanan eğitim planı onaylandıktan sonra yayınlanarak ilgili personele uygun iletişim araçları ile duyurulur. Ayrıca, gerekli görüldüğü durumlarda yılın herhangi bir zamanında iç veya dış eğitim ihtiyacı, birim sorumluları tarafından talep edilebilir. Yönetim Temsilcisi bu eğitimin gerekliliği konusunda karar vererek, Yüksekokul Müdürü nün onayı ile 445 Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı na ekler. Yüksekokulumuzda yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi, ilgili birim sorumlusu tarafından verilir ve kayıtları yönetim temsilcisi tarafından tutulur. Böylece hizmetin gerçekleştirilmesi sürecinde; kalite seviyesinin yükseltilmesi, uygunsuzlukların ve müşteri şikayetlerinin azaltılması veya tamamen yok edilmesi şeklinde katkı 16

17 sağlanır. Eğitime katılmış olan personelin eğitime katılım formları veya sertifikaları 420 Hizmet İçi Eğitim Takip Formu na işlenir. Personelin aldığı eğitimlerin amacına ulaşma derecesi, eğitici tarafından anket, gözlem vb. yöntemler kullanılarak değerlendirilir. Eğitimin etkisinin beklenenden düşük çıkması durumunda bunun nedenleri araştırılır ve bu nedenlere uygun düzeltici önlemler uygulamaya konur, gerektiğinde eğitimler tekrarlanır. Far kındalık Personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olması ve kalite hedeflerinin başarılması için yapması gereken katkılar, duyurular, toplantılar ve eğitimlerle sağlanmaktadır. Öğrenim, eğitim-öğretim, beceri ve deneyim ile ilgili kayıtlar, 202 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir Altyapı Kalite yönetim sisteminin etkin çalışması; hizmetle ilgili gerekli şartları sağlayan bina, çalışma alanları, araçlar, destek hizmetleri, alt yapı ihtiyaçlarının temini ve belirlenen şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan (bakım, onarım, ulaştırma, iletişim, bilgi sistemleri, teknik hizmetler gibi) alt yapıyı oluşturan unsurlar, üst yönetim tarafından sağlanmaktadır. Bu madde ile ilgili sorumluluk, 108 Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Prosesi nde dokümante edilmiştir Çalışma Ortamı Faaliyetlerimizin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamı şartları oluşturulmuştur. Hizmet sürecinde tüm çalışanların, kanunlarla belirlenmiş kurallara uymaları, sözleşmede belirlenen şartlara uygun çalışmaları sağlanmakta ve kontrol edilmektedir. Bu madde ile ilgili sorumluluk, 108 Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Prosesi nde dokümante edilmiştir. 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1. Ür ün Ger çekleştirmenin Planlanması Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosesler belirlenmiş, planlanmış ve uygulanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan prosesler kalite yönetim sisteminde tanımlanan prosedürler, talimatlar ile uyumlu olacak şekilde planlanmıştır. Hizmet gerçekleştirmenin planlamasında; Hizmet için istenen kalite hedefleri oluşturulan dokümanlarda belirtilmiştir. Prosesler ve bu doğrultuda gerekli dokümanlar oluşturulmuş ve hizmet için gerekli kaynaklar sağlanmıştır. 17

18 Hizmete özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, ölçme, kalite kontrol faaliyetleri ile ilgili kriterler, dokümanlarda belirlenmiştir. Hizmet gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen şartların karşılandığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Hizmetin gerçekleştirilmesi planlanmasının çıktıları, doküman yönetimi ile ilgili olarak belirlenmiş yöntemlere uygun olacak şekilde oluşturulmuş ve 101 Öğretim Hizmetleri Prosesi nde dokümante edilmiştir Müşteri İle İlişkili Prosesler Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Hizmete bağlı şartların belirlenmesi; yasalar, yönetmelikler, Rektörlük ve Yüksekokul yönetimi tarafından aktarılan talimatlar doğrultusunda belirlenir. Ayrıca hizmete bağlı şartlar, müşterilerimizin saptanan beklentilerini karşılayabilecek şekilde oluşturulur. Müşteri beklentileri çeşitli yöntemlerle (anket, yüz yüze görüşme, web sayfası, öneri sistemi, sözleşme vb.) belirlenir Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Hizmet ile ilgili şartların tespiti için yapılan çalışmalar (yukarıda açıklandığı şekilde) aşağıda tanımlanan asgari şartları sağlayacak şekilde, hizmeti sağlamayı taahhüt etmeden önce, değerlendirilir. Hizmetin özelliklerinin somut olarak ifade edilmesi, Hizmetin özellikleri ile ilgili görüş ayrılıklarının çözülmesi Yüksekokulumuzun tanımlanmış şartları karşılama için yeterliliği Hizmet ile ilgili değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında, değişiklik ile ilgili değerlendirme ve planlama çalışmasının tekrarı sağlanarak, tüm ilgili çalışanların bilgilendirilmesi ve değişiklik ile ilgili gerekliliklerin sağlanması güvence altına alınır. Gözden geçirme sonuçları ve varsa değişikliklere ilişkin kayıtlar muhafaza edilir. Hizmetle ilgili şartlar değiştiğinde Yüksekokulumuz, ilgili dokümanların değişmesini ve ilgili personelin haberdar edilmesini sağlar Müşteri İle İletişim Yüksekokulumuz, sözleşme imzaladığı müşterileri için, müşteri dosyaları oluşturarak iletişimin yazılı olarak yapılmasını, ilgili proseslerde zorunluluk olarak belirlemiş ve sorumluluklar da tanımlamıştır. Müşteriler tarafından gelecek taleplere ilişkin geri bildirim bilgileri, sözleşme değişiklikleri, denetimler, toplantı istekleri ve diğer talepleri gözden geçirilerek dokümante edilmektedir. Tüm idari ve ticari yazışmalar yazılı olarak yapılarak, iletişim ve hizmet kalitesi güvence altına alınmıştır. Müşterilerin hizmet ile ilgili geri bildirim ve şikayetleri değerlendirilmektedir. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ( Müşteri Memnuniyeti) maddesinde daha detaylı olarak açıklanmıştır. 18

19 7.3. Tasar ım Ve Geliştirme Yüksekokulumuzda öğretim hizmetlerinin tasarım ve gelişimi üst kuruluşlarca (Rektörlük makamı, YÖK ve diğer kurumlar) belirlendiğinden, Tasarım ve Geliştirme maddesi kapsam dışı bırakılmıştır Satın Alma Satın Alma Pr osesi Yüksekokulumuzun satın alacağı hizmet ve ürünlerin, belirlenen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla, gerekli işlemler satın alma talimatı ile dokümante edilmiştir (Bkz Satın Alma Talimatı). Satın alınan ürünlerin Kalite Kontrolleri, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, uygunluk bakımından kontrol edilir. Sonuçlar üniversitenin online çalışan (intranet) bilgisayar programı üzerinden işlenir. Yüksekokulumuz çalışmakta olduğu ve yeni çalışmaya başladığı tedarikçilerin, satın alma şartlarına uymalarını ve performanslarını değerlendirir. Bu değerlendirmelere ilişkin kayıtları muhafaza eder (Bkz Tedarikçi Değerlendirme Talimatı) Satın Alma Bilgisi Satın alınacak ürün ve hizmetlerin teknik özelliklerini tanımlayan satın alma şartları, sipariş sırasında oluşabilecek yanlış anlamaları önleyecek kapsamda açıklayıcı bilgileri içerir. Satın alma şartları, şartnamede ve yapılan sözleşmelerde belirtilir (Bkz Satın Alma Talimatı) Satın Alınan Ür ünün Doğrulanması Satın alınan ürünlerin girdi kalite kontrolleri, Muayene ve kabul komisyonunca uygunluk bakımından kontrol edilir. Yapılan kontrol işlemleri sonucunda söz konusu ürün ve hizmetler belirlenen koşulları sağlıyor ise tüm belgeleri eksiksiz olarak satın alma sorumlusuna ulaştırılır. Koşulları sağlamayan veya reddedilen malzemelerle ilgili olarak, tedarikçi firmalar bilgilendirilir ve gerekiyorsa iade işlemi başlatılır. Tedarikçiler fiyat, teslimat süresi ve şekli, şartlara uygunluk, kalite yönetim sisteminin varlığı vb. kriterlere göre değerlendirilmektedir Ür etim ve Hizmetin Sunumu 19

20 Ür etim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Yüksekokulumuz hizmetin sunumu için gerekli faaliyetleri; yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler, şartnameler ve oluşturduğumuz dokümanlar doğrultusunda planlar ve yürütür. Proje çalışmalarının, şartname ve sözleşme şartları çerçevesi içinde yerine getirilmesi sağlanmakta ve kontrol edilmektedir. Yüksekokulumuzda hizmet sunumuna yönelik faaliyetler aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Hizmetin özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliği sağlanmaktadır. Hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler ve şartnamelerde belirtilen şartlar uygulama alanında bulundurulmakta ve ilgili taraflara açıklanmaktadır. Hizmet yapılırken proses, prosedür ve çalışma talimatı gereksinimi varsa bu dokümanların da uygulama alanında bulunması sağlanmaktadır. İnsan kaynaklarının, yasalara, yönetmeliklere ve sözleşmelere uygun çalışmaları sağlanmakta ve Yüksekokul yönetimi tarafından Organizasyon El Kitabında olduğu gibi izlenmektedir. Hizmetin yerine getirilmesinde uygun donanım kullanılmakta ve faaliyetlerde yeterliliğin devamını sağlamak için kullanılan bu donanımların gerektiğinde bakım-onarımları yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır (Bkz. 432 Bakım Onarım Takip Formu). Hizmetin sunumunda izleme, ölçme ve geri bildirim uygulamaları yapılmaktadır Ür etim ve Hizmetin Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması Doğrulanamayan bir çıktımız olmadığından, Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin geçerliliği maddesi hariç tutulmuştur Tanımlama ve İzlenebilirlik Personel, öğrenci ve demirbaşlar sırasıyla kurum sicil numarası, okul numarası, demirbaş kayıt numarası ile tanımlanarak belirlenir ve izlenir. Satın alınan malzemeler depoda tanımlı ve tasnifli olarak bulundurulur Müşteri Mülkiyeti Öğrencilerimizden kayıt esnasında alınan belgeler dosyalarında uygun şartlarda korunur Ür ünün Muhafazası Yüksekokulumuz faaliyetlerinde kullanılan ve hizmetin kalitesini etkileyen bütün araçlar; sınav kağıtları, projeler, yazılımlar vb. arşivde belirlenen yasal süre kadar muhafaza edilir. 20

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI-

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- EK-01 04.09.2017 Revizyon: 02 Sayfa 1/28 REVĠZYON NO TARĠH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır. Sayfa :1/5 1.AMAÇ Prosedürün amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi:

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 1 / 6 1.AMAÇ: Üniversitemizde; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik, 657 ve 2547 Sayılı Kanunlar

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: 0312 212 60 40 F: 0312 222 29 74 www.ankara.edu.tr Sıra No Rev. Tarihi Rev. No 1 -------- 00 Yeni yayınlanmıştır. 2 01.08.2017

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ

ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ 1. AMACI Topluma ve çevreye olan sorumluluk bilinci ile iç ve dış müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, kalite politikası, kalite yönetim sistemi ve mevzuatlar doğrultusunda araştırmacı,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ

ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ 1. AMACI Topluma ve çevreye olan sorumluluk bilinci ile iç ve dış müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, kalite politikası, kalite yönetim sistemi ve mevzuatlar doğrultusunda araştırmacı,

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı