DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI"

Transkript

1 DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0

2 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI 4 3. KAPSAM ve MÜŞTERİ TANIMI 4 4. DERNEK YÖNETİM SİSTEMİ Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Dernek El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü 6 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU Yönetimin Taahhüdü Müşteri Odaklılık Dernek Politikası Planlama Dernek Hedefleri Dernek Yönetim Sistemi Planlaması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çıktısı 10 6 KAYNAKLARIN YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, eğitim ve farkındalık Alt Yapı Çalışma Ortamı 11 7 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri İle İlgili Prosesler Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi Müşteri ile iletişim Tasarım ve Geliştirme Satın Alma Satın alma Prosesi Satın alma bilgisi Satın alınan ürünün doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sunumu Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü 13

3 Sayfa No : 3 / Üretim ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü 14 8 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Genel İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç tetkik Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet 17 EKLER KEK.EK01 DERNEK HEDEFLERİ TABLOSU --- KEK.EK02 KALİTE POLİTİKASI ---

4 Sayfa No : 4 /16 Bölüm 2 DERNEK TANITIMI Dernek kuruluşunun temelleri, Türkiye de ağız ve diş sağlığı bilincini geliştirme çalışmaları içinde olan uluslararası Diş Dostu Federasyonunun, 1997 yılında ilk çalışmaları ile atıldı. Projeler genişledikçe bu hareket, 2004 yılının Kasım ayında Dernekleşti. Diş Dostu Derneği, ağız ve diş sağlığı konusunda Türkiye nin ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. DERNEĞİN MİSYONU: Türkiye de her meslekten gönüllüleri ve kuruluşları, sağlık kuruluşları ve uzmanların danışmanlığında örgütleyerek, toplumun ağız ve diş sağlığının korunmasına hizmet etmek. DERNEĞİN VİZYONU: Toplumda koruyucu diş hekimliği, beslenme alışkanlıkları ve diş bakımının ağız ve beden sağlığındaki önemini kavramış bilinçli bireylerin sayısının artmasına maksimum katkıyı sağlamak. Bölüm KAPSAM Diş dostu klinik projesi dahilinde yapılacak tüm faaliyetler bu yönetim sisteminin kapsamını oluşturur. 3.2 MÜŞTERİ TANIMI: Derneğimizde; üyelerimiz ve toplumda derneğimiz faaliyetlerinden yararlanan her birey müşteri olarak kabul edilir. Örneğin; Diş Dostu Klinikler deki hastalar ve hasta yakınları, tanıtım, seminer, kampanya vb. faaliyetlerden yararlanan hedef kitleler derneğimizde müşteri kabul edilir. Dernek Yönetim Sistemimiz içerisinde dokümanlarda, görsellerde ve web sitemizde geçen müşteri tanımı burada açıklanan anlamı taşımaktadır.

5 Sayfa No : 5 /16 4. YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. GENEL ŞARTLAR Derneğimiz yönetim sistemini kurmuş, dokümante etmiş ve gereğini yerine getirmektedir. Sistemin uygunluğunu sürekli olarak sürdürmekte ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Derneğimizin yönetim sistemi için gerekli olan; A. Prosesleri ve bütün kuruluştaki uygulamalarını prosesler, prosedürler, talimatlar, dernek planları ve bu dernek el kitabında tanımlamıştır. B. Bu proseslerin birbirleri ile ilişkilerini ve sırasını tespit etmiş, C. Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları proseslerde tayin etmiştir, D. Bu proseslerin izlenmesi ve operasyona destek verilmesi için gerekli olan kaynakların ve bilginin mevcut olmasını sağlamış ve sağlamaktadır, E. Bu prosesleri ölçmekte, izlemekte ve analiz etmektedir, F. Bu proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve planlanan sonuçlarına ulaşmak için gereken faaliyetleri uygulamaktadır. Bu prosesler derneğimiz tarafından ISO 9001:2008 standardının şartları esas alınarak yönetilmektedir. Derneğimiz hizmetin şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü güvence altına alır. Bu proseslere uygulanacak kontrolün tipi ve kapsamı dernek yönetim sistemi içinde tanımlanır DOKÜMANTASYON ŞARTLARI GENEL Derneğimizin Yönetim Sistemi; ISO 9001:2008 "Kalite Yönetim Sistemi" Standardı şartları esas alınarak hazırlanan bir dokümantasyon sistemine sahiptir. Yönetim Sisteminin dokümantasyon yapısı aşağıdakilerden oluşmuştur: * Yönetim Sistemi El Kitabı (Politika ve hedefler) * Organizasyon El Kitabı * Prosesler, * Prosedürler, *Talimatlar * Kayıtlar (Formlar, listeler, planlar vb.) * Dış kaynaklı dokümanlar

6 Sayfa No : 6 /16 Dokümantasyon Türkçe olarak hazırlanmış olmakla birlikte gereklilik durumunda farklı dillere çevrilerek kullanılacaktır. Dokümantasyon yapısının detayları PR.01 Doküman ve Kayıtların Kontrolü prosedüründe verilmiştir YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI A. Faaliyetlerimiz içerisinde tasarım ve geliştirme çalışmaları olmadığından 7.3 Tasarım ve geliştirme maddesi ve izleme ölçme ekipmanı kullanılmadığından 7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü maddesi kapsam dışı bırakılmıştır. B. Yönetim sistemi el kitabından, yönetim sistemi için oluşturulan dokümante edilmiş prosedürlere atıf yapılmaktadır. C. Yönetim sistemi prosesleri arasındaki etkileşim dokümanlarda verilmiştir DOKÜMAN KONTROLÜ Derneğimiz Yönetim Sistemi dokümantasyonunun yönetimi için A. Dokümanların yayımlanmasından önce yeterliliğini onaylama, B. Gerektiğinde dokümanları gözden geçirmek, güncelleştirmek ve yeniden onaylamak, C. Dokümanlardaki değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının belirlenmesini sağlamak, D. Uygulanabilir dokümanların ilgili revizyonlarının kullanım noktalarındaki bulunabilirliliğini sağlamak, E. Dokümanların okunabilir ve kolaylıkla tanınabilir olmasını sağlamak, F. Dış kaynaklı dokümanların tanımlanmasını ve dağıtımının kontrol altında olmasını sağlamak, G. Yürürlükten kalkan dokümanların istenmeyerek kullanılmasını engellemek ve herhangi bir nedenle elde tutulmaları durumunda uygun tanımlamaları yapmak amacıyla gereken kontrolleri tanımlayan PR.01 Doküman ve Kayıtların Kontrolü prosedürünü oluşturmuştur KAYITLARIN KONTROLÜ Dernek kayıtları, "Yönetim Sistemi"nin etkin olarak uygulandığının kanıtıdır.. PR.01 Doküman ve Kayıtların Kontrolü prosedüründe dernek kayıtlarının tanımlanması, ulaşılması, saklanması, arşiv süresince korunması ve arşiv süresi sonunda imha edilmesi hususları açıklanmıştır. Dernek kayıtları; "Dernek Yönetim Sistemi"nin ve faaliyetlerinin etkinliğinin, verilen hizmetin beklenen kalite seviyesinde gerçekleştirildiğinin kanıtı olabilecek tüm kayıt ve belgelerdir.

7 Sayfa No : 7 /16 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1. Yönetimin Taahhüdü Dernek yönetim kurulu tarafından; "Dernek Yönetim Sistemi"nin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli destek verilmektedir. a) Derneğimizde müşteri şartları ve yasal şartlar dikkate alınmaktadır. b) "Dernek Politikası" oluşturulmuştur. c) Politikayla uyumlu olarak "Dernek Hedefleri" belirlenmiştir. d) "Yönetim Sistemi"nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla "Yönetimin Gözden Geçirmesi" faaliyeti gerçekleştirilmektedir. e) Dernek yönetim kurulu tarafından, "Dernek Yönetim Sistemi"nin işlerliği ve etkin bir şekilde gelişmesi için gerekli olan kaynaklar (personel, altyapı, çalışma ortamı, v.b.) sağlanmaktadır MÜŞTERİ ODAKLILIK Dernek yönetim kurulu tarafından müşteri şartlarının belirlenmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak yerine getirilmesini güvence altına almaktadır. Müşterilerin ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili memnuniyeti, şikayeti ve önerileri; anketler, birebir görüşmeler, ziyaretler, yazılı ve sözlü alınan görüşler vb. yöntemler ile geri besleme olarak alınır. BKZ. FR 12 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ve FR.13 KATILIMCI MEMNUNİYET ANKETİ 5.3. KALİTE POLİTİKASI POLİTİKAMIZ Kliniğimiz, ULUSLAR ARASI Toothfriendly - Diş Dostu Kalite markasını taşımaktadır. Amaç: Bilgi paylaşımında bulunarak koruyucu hekimlik ve hijyen uygulamaları ile kliniğimize gelen hastayı korumak ve Diş Hekimliği standartlarını yükseltmektir. Yönetim anlayışımız ve kalite gereği olarak aşağıda ki kurallara uyarak, gelecek nesillerin daha sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlamaktır. HİJYEN KURALLARIMIZ Kliniğimizde uluslararası yönetim, hijyen ve koruyucu bakım kurallarına uyarak çalışıyoruz. Enfeksiyon kontrolü hastalarımız, ailelerimiz ve bizim güvenliğimiz için birinci derece de önem taşır. Ekibimizin her üyesi enfeksiyon kontrolünün tüm yönleri açısından eğitim almaktadırlar. KORUYUCU BAKIM VE UYGULAMALAR Sizin ve çocuklarınızın dişlerinin çürümemesi bizim için çok önemlidir. Bu amaçla, kliniğimizde 3 yaşından itibaren çocuklara koruyucu bakım uygulanmaktadır. Yetişkinlere ve çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmektedir. Yetişkinlere dişlerin çürümemesi için yılda bir kez derin temizlik yapılmalıdır. ÇALIŞANLARIMIZ En önemli kaynağımız çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızı işini en iyi şekilde yapabilir duruma getirerek, hedefini bilen ve ona ulaşmaya gayret gösteren bir anlayışa sahip olmasını sağlamaya çalışmaktayız. Çalışanlarımız sizlere daha iyi hizmet verebilmeleri için sürekli eğitim almaktadırlar. SÜREKLİ GELİŞME Hizmetimizde ve ürünlerimizde devamlı olarak yenilikleri takip ederek sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve topluma en iyi hizmeti sunacağımızı taahhüt ederiz. ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

8 Sayfa No : 8 /16 Dünde bugün olduğu gibi, gelecekte de bugünkü gibi çevreye ve insan sağlığına karşı sorumluluğumuzu ve hassasiyetimizi koruyacağız. Bu sorumluluk bilinciyle tıbbi ve diğer atıkları çevreye zarar vermeden atıyoruz. Kliniğimiz rutin olarak bağımsız denetleme firması UDEM tarafından denetlenmektedir. İŞBİRLİKÇİLERİMİZ: Diş Dostu Derneği Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye Kalite Derneği KALDER UDEM ZÜRİH ÜNİVERSİTESİ Dernek politikası dernek içerisinde ve Diş Dostu Kliniklerde asılı olarak bulundurulur. Ayrıca derneğimizin web sitesinde de yayınlanır. Tüm çalışanlara ve diğer ilgililere duyurulur. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında politika gözden geçirilir PLANLAMA Dernek Hedefleri Derneğimizde; ürün/hizmet için karşılanması gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, ölçülebilir, "Dernek Politikası" ile tutarlı ve destekler nitelikte, "Dernek Yönetim Sistemi"ni dolayısıyla derneğimizi geliştirecek yönde "Dernek Hedefleri" belirlenmiştir. Ayrıca yürütülen projeler için belirlenmiş alt hedeflerimizde mevcuttur. Bu hedeflerin takibi yapılmaktadır. (KEK.EK01 DERNEK HEDEFLERİ TABLOSU) Dernek Yönetim Sisteminin Planlanması Dernek Yönetim Kurulu, a) Madde 4.1 de verilen şartları ve bunun yanı sıra dernek hedeflerini yerine getirmek üzere dernek yönetim sisteminin plânlamasının gerçekleştirilmesini, b) Dernek yönetim sisteminde değişiklikler plânlanıp uygulandığında, dernek yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, güvence altına almaktadır SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM Sorumluluk ve Yetki Tüm dernek çalışanlarının yetki ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabında belirlenmiş ve bildirilmiştir Yönetim Temsilcisi Yönetim kurulu diğer sorumlulukların yanı sıra; A. Dernek Yönetim Sistemi için gerekli olan proseslerin oluşturulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını temin etmeyi, B. Dernek Yönetim Sitemi performansı ve gelişimi için gerekenleri üst yönetime rapor etmeyi ve

9 Sayfa No : 9 /16 C. Organizasyonun her kesiminde müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamayı içeren yetki ve sorumluluklara sahip bir temsilci tayin etmiştir. Bkz. Atama yazısı İç İletişim "Dernek Yönetim Sistemi"nin etkinliği göz önünde bulundurularak "İç İletişim" ile ilgili gerekli sistemler oluşturulmuştur. İletişim kanalları olarak; 1. İç duyurular 2. İletişim panoları 3. Dış haberleşme yöntemleri olarak; telefon, fax ve kargo kullanılır. 4. Elektronik ortamda iç ve dış haberleşme için internet, web sitesi, e - mail kullanılır. 5. Kayıtlı / kayıtsız toplantılar 5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Genel Üst yönetim, yönetimin gözden geçirmesi toplantısını yılda en az bir kez gerçekleştirir. Bu toplantıda dernek yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sürekliliği gözden geçirilir. Bu gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, dernek politikasını, dernek hedeflerini ve dernek yönetim sistem değişiklikleri için ihtiyaçları kapsar Gözden Geçirme Girdisi Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıdaki bilgileri içermektedir: a) Tetkiklerin sonuçları (İç ve dış tetkikler ile Diş Dostu Kliniklerde yapılan denetleme sonuçları) b) Müşteri geri beslemeleri, c) Proses performansı ve ürün uygunluğu, d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, e) Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, f) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, g) İyileştirme için öneriler Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin gözden geçirme çıktısı, aşağıdaki konularla ilgili her türlü karar ve faaliyetleri içermektedir; a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, b) Müşteri şartları ile ilgili olarak ürünün iyileştirilmesi, c) Kaynak ihtiyaçları. Yönetimin gözden geçirme toplantılarının sonuçları Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır, muhafaza edilir ve ilgililere duyurulur. 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. Kaynakların Sağlanması:

10 Sayfa No : 10 /16 "Dernek Yönetim Sistemi"nin uygulanması ve sürdürülmesi, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, dermek hedeflerinin gerçekleştirilmesi, müşteri şartlarının yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerekli Finansal, Bilgi Teknolojileri, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi için, kaynaklarının planlanması etkin olarak yapılmaktadır. Tüm kaynak ihtiyaçları "Yönetimin Gözden Geçirme" toplantılarında ve Yönetim Kurulu toplantılarında belirlenir. Bu toplantılarda mevcut hizmetler ve yeni projeler için kaynak ihtiyaçları belirlenir. Derneğin gelir kaynakları ve planlanan gelirleri belirlenir. Gelir ve giderler göz önüne alınarak dernek yıllık bütçesi oluşturulur. Dernek yıllık bütçesi Proje Bütçelerini kapsar. Yıllık bütçeler genel kurul onayına sunulur İNSAN KAYNAKLARI Genel Derneğimizde hizmet kalitesini etkileyen tüm personel; uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlidir Yeterlilik, eğitim ve farkındalık "Dernek Yönetim Sistemi"nin bir gereği olarak, yerine getirilmesi gereken tüm faaliyetler için dernek personeline ve ilgililere gerekli eğitimler verilmektedir. BKZ. PR.05 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 6.3. Alt Yapı Derneğimiz hizmetin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan alt yapıyı tayin etmiş, sağlamış ve sürdürmektedir. Hizmeti etkileyen tüm faaliyetlerde kullanılan ekipman, donanım vb. gerekli olması halinde Bakım - Onarım faaliyetlerine tabi tutulmaktadır. Alt yapı faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında belirlenir. Diş Dostu Klinikler de hijyen koşullarının sağlanması ve koruyucu hekimlik sunulabilmesi amacıyla gerekli olan alt yapı ihtiyaçları ilgili dokümanlarda belirlenmiştir. BKZ. PR.06 HİJYEN PROSEDÜRÜ VE TALİMATLAR 6.4. Çalışma Ortamı Derneğimiz, hizmetin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını; İş yeri yerleşimi, Isı, ışık, hava akımı, Çalışanların katılımını üst düzeyde tutacak çalışma metotları, Verimlilik (kaynak-sonuç ilişkisi çalışma ortamında) gibi hususları göz önüne alarak belirler ve yönetir. Diş Dostu Klinikler de hijyen koşullarının sağlanması ve koruyucu hekimlik sunulabilmesi amacıyla gerekli olan çalışma ortamı ihtiyaçları ilgili dokümanlarda belirlenmiştir. BKZ. PR.06 HİJYEN PROSEDÜRÜ VE TALİMATLAR 7. ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.1. Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

11 Sayfa No : 11 /16 Derneğimizde; hizmet talebi alımından başlayarak bu hizmetin sunumuna kadar olan faaliyet zinciri diğer proseslerle de tutarlı olacak şekilde prosesler bazında planlamış ve geliştirmektedir. BKZ. SR.01 DİŞ DOSTU KLİNİK DENETLEME SÜRECİ ve LOGO KULLANIM TALİMATI Gerçekleştirme prosesleri ve bunun sonucunda meydana gelen ürün-hizmetin şartları karşıladığına dair kayıtlar PR.01 DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜNE uygun olarak oluşturulmaktadır Müşteri ile İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Derneğimiz; hizmet şartlarının belirlenmesi sırasında; A. Teslim ve teslim sonrası faaliyetlere ait şartlar dahil müşteri tarafından belirtilmiş olan şartları, B. Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları, C. Ürün-hizmetle ilgili yasal ve düzenleyici şartları, D. Derneğimiz tarafından belirlenen ek şartları sözleşme, protokol, toplantı tutanakları vb. yöntemler ile belirlemektedir. BKZ. SR.01 DİŞ DOSTU KLİNİK DENETLEME SÜRECİ ve LOGO KULLANIM TALİMATI Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Derneğimiz ürün-hizmete ilişkin şartları gözden geçirir. Bu gözden geçirme, müşteriye ürün-hizmeti sağlamayı taahhüt etmeden önce yapılır ve a) Ürün-hizmet şartlarının tanımlanmış olduğunu, b) Önceden ifade edilenlerden farklı olan şartların çözüme kavuşturulduğunu, c) Derneğimizin söz konusu ürün-hizmet için tanımlanmış şartları karşılama yeterliliğine sahip olduğunu güvence altına almaktadır. Gözden geçirmeye ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlerin sonuçlarına ait kayıtlar muhafaza edilmektedir. Müşteri, şartları doküman halinde beyan etmediğinde müşteri şartları, kabulden önce derneğimiz tarafından teyit edilmektedir. Ürün-hizmet şartları değiştiğinde derneğimiz uygun dokümanların değiştirilmiş ve ilgili personelin değişen şartlardan haberdar edilmiş olmasını sağlar. BKZ. SR.01 DİŞ DOSTU KLİNİK DENETLEME SÜRECİ ve LOGO KULLANIM TALİMATI BKZ. PR.06 HİJYEN PROSEDÜRÜ VE TALİMATLAR

12 Sayfa No : 12 / Müşteri ile İletişim Derneğimiz üyeler ve diğer ilgililer ile sürekli iletişim halindedir. Müşteri ile iletişimi Genel Sekreter sağlamaktadır. Müşterinin hizmetlerimiz ile ilgili memnuniyeti, şikayeti ve önerileri; anketler, birebir görüşmeler, müşteri ziyaretleri, yazılı ve sözlü alınan görüşler, v.b. yöntemler ile yine Genel Sekreter tarafından alınır. Müşterilerimizin, sunmuş olduğumuz hizmetler ile ilgili istek ve önerileri, memnuniyetsizlikleri veya şikayetleri derhal Genel Sekreter tarafından değerlendirilir ve en kısa sürede konuyla ilgili gerekli düzeltmeler PR.04 Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürüne uygun olarak yapılır. Müşterilere konu hakkında geri bildirim yapılır. Ayrıca üyelerimizin ve hizmetlerimizden yararlanan kişilerin memnuniyet ölçümleri de yapılmaktadır. Anketler ilgililere direk ulaştırılabildiği gibi web sitesi üzerinden de anket kullanma imkanı sunulmaktadır. BKZ. FR 12 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ve FR.13 KATILIMCI MEMNUNİYET ANKETİ 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME KAPSAM DIŞI 7.4. SATIN ALMA Satın Alma Prosesi Hizmetlerimizin oluşması için satın alınan ürün ve hizmetler anlaşmalı tedarikçilerimizden karşılanır. Yeni ihtiyaçlarda ilgili tedarikçilerden teklif toplanarak değerlendirilir. Satın alınan ürün-hizmetin sipariş sırasında belirlenen şartları karşılayıp karşılamadığına dair değerlendirmeleri yapılarak kabul yapılır. Tedarikçilerimiz ürün-hizmet sağlama yetenekleri doğrultusunda derneğimiz tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ait kayıtlar muhafaza edilir Satın Alma Bilgisi Derneğimizde, satın alma yapılacak ürün-hizmet ile ilgili beklenti, teknik özellikler, kalite, miktar, süre vb. özellikler sipariş verilirken açıkça tedarikçilere ulaştırılır. Satın alınacak ürünlerin / hizmetin tanımlanmasında müşteri bilgilerinden yararlanılır Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Satın alınan ürün-hizmetin doğrulanması genel sekreter tarafından sipariş esnasında istenen özellikler dikkate alınarak yapılır ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü Derneğimizde üretim ve hizmetin sunumu kontrol altındaki koşullarda plânlanır ve yürütülür. Bu kontrol; a. Ürün-hizmetin özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliliğini

13 Sayfa No : 13 /16 b. Gerekli olduğunda çalışma faaliyetlerinin bulunabilirliliğini c. Uygun teçhizatın kullanımını d. İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını (gerekli durumlarda) e. İzleme ve ölçmenin uygulanmasını f. Serbest bırakma, teslimat, teslimat sonrası faaliyetlerini kapsar Üretim ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği Derneğimizde, elde edilen çıktının sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı ve bunun sonucu olarak kusurların, ancak ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra görülebildiği durumlar söz konusudur. Bu tür hizmetler için gerekli dokümanlar oluşturulmuştur. Bu faaliyetlerde görev alan personel tecrübe esasına göre seçilir ve sürekli eğitimlerden geçirilir Belirleme ve İzlenebilirlik Derneğimizde belirleme ve izlenebilirlik oluşturduğumuz proje dosyaları, giden gelen evrak defterleri ve diğer kayıtlar ile sağlanır Müşteri Mülkiyeti Derneğimizin tüm prosesleri için müşteri tarafından sağlanması gereken herhangi bir ürün/girdi olması durumunda müşteri mülkü tanımlanarak koruma altında tutulacak ve zarar görmesi durumunda müşteri bilgilendirilerek oluşan uygunsuzluk sonucu müşterinin zararı karşılanacaktır. Durumla ilgili kayıtlar muhafaza edilecektir Ürün-hizmet Muhafazası Derneğimizde hizmetlerimiz süresince ürün-hizmetin uygunluğunu muhafaza etmektedir. Bu muhafaza tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı, korumayı kapsamaktadır. 7.6.İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ KAPSAM DIŞI 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1. Genel Derneğimizde; dernek yönetim sisteminin uygunluğunun güvencesi ve dernek yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan izleme, ölçüm, analiz ve iyileştirme yöntemleri belirlenmiştir. Ürün-hizmet ve sistem uygunluğunu takip etmek ve kontrol altında tutmak için gerekli bilgiler dokümanlarda belirlenmiştir İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti

14 Sayfa No : 14 /16 Derneğimiz, müşterilerden gelen şikayet ve önerileri kayıt altına almak ve raporlamak suretiyle müşteri memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmak ve düzeyi korumak için gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir. Üyelerimizin ve hizmetlerimizden yararlanan kişilerin memnuniyet ölçümleri de yapılmaktadır. Üye memnuniyetleri yılda 1 kez değerlendirilir.. Hizmetlerimizden yararlanan kişilerin memnuniyet ölçümleri ilgili projenin sonunda yapılır. BKZ. FR 12 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ve FR.13 KATILIMCI MEMNUNİYET ANKETİ İç Tetkik Derneğimiz kurduğu yönetim sisteminin A. Planlanmış düzenlemelerle, yönetim sistemimizin şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan dernek yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve, B. Etkin olarak yürütüldüğünü ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını; belirlemek için planlanmış aralıklarda iç denetimler yapmaktadır. Denetim programı, denetlenecek proseslerin alanların durum ve önemini ve daha önceki denetim sonuçları da dikkate alarak planlanmaktadır. Denetimlerin planlanması ve yürütülmesi, sonuçların raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar hazırlanan İç Tetkik Prosedüründe (PR 02) tanımlanmıştır Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Derneğimizde oluşturulan prosesler; izlenecek parametreler performans kriterleri ışığında izlenip, ölçülür ve analiz edilir. Ürün-hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler yapılmaktadır. Proses performansları proseslerde ve KEK.EK01 KALİTE HEDEFLERİ TABLOSU n da belirtilmiştir Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Ürün-hizmetlerin şartları karşıladığı dernek kontrol faaliyetleri ile izlenmekte ve ölçülmektedir. Ürün/hizmet gerçekleştirilmesi sırasında sorumlu personel tarafından gerekli kontroller yapılır ve sonuçlar kayıt altına alınır. Ürün-hizmetin serbest bırakılması ile ilgili yetkilendirme yapılmıştır. BKZ. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü 8.3.Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Derneğimiz; belirlenen şartlara uymayan ürün-hizmetin yanlışlıkla sunumunun veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamıştır. Uygunsuz ürün-hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili yapılacak faaliyetler ve sorumluluklar Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedüründe (PR 03) belirtilmiştir. 8.4.Veri Analizi

15 Sayfa No : 15 /16 Dernek Yönetim Sistemi nin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve Dernek Yönetim Sistemi nin etkinliğinin sürekli geliştirilebileceği alanları değerlendirmek için proses hedeflerinde belirtilen kriterlerle ilgili veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. Verilerin analizi: A. Müşteri memnuniyeti B. Ürün ve hizmet şartlarına uygunluk C. Önleyici faaliyet fırsatları da dahil olmak üzere proses ve ürün özellikleri ve eğilimleri D. Tedarikçiler; ile ilgili bilgi sağlamaktadır. İstatistiki tekniklerden yararlanılarak veri analizleri yapılır İYİLEŞTİRME Sürekli İyileştirme Dernek Yönetim Sistemi nin etkinliğini; dernek politikasını, dernek hedeflerini, iç ve dış denetim sonuçlarını, veri analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetim gözden geçirmesini kullanarak sürekli iyileştirmektedir Düzeltici Faaliyet Tekrarlanmasını önlemek amacıyla uygunsuzlukların sebebini ortadan kaldırmak için A. Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil), B. Uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi, C. Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak üzere yapılacak faaliyetler için gerekliliğinin değerlendirilmesi, D. Gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi, E. Yapılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları ve F. Yapılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlayan Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürünü (PR 04) oluşturmuş ve uygulanmaktadır. Önleyici Faaliyetler Derneğimiz; potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek, bunların sebeplerini ortadan kaldırmak için; A. Potansiyel uygunsuzluklar ve sebeplerinin belirlenmesi, B. Uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlenmek üzere yapılacak faaliyetler için gerekliliğin değerlendirilmesi, C. Gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi, D. Yapılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları ve E. Yapılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlayan Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürünü (PR 04) oluşturmuş ve uygulanmaktadır.

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

fark yaratın! www.disdostu.org

fark yaratın! www.disdostu.org Diş Dostu Kalite Belgesi ile fark yaratın! Diş dostu onay belgesini kullanarak, kliniğinizin hijyen standartlarına sahip olduğunu ve koruyucu hekimlik uygulamaları yaptığınızı belgeleyebilirsiniz Günümüzde

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL İZMİR,2013 Sayfa: Sayfa 2 / 32 EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL REVİZYON İŞLEME SAYFASI Revizyon Tarihi Değişiklik

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI (KEK) İÇİNDEKİLER BÖLÜM 01 BÖLÜM 02 BÖLÜM 03 BÖLÜM 04 BÖLÜM 05 KALİTE EL KİTABI DAĞITIMI ÖNSÖZ SAVEL LTD.ŞTİ. TANITIMI KALİTE POLİTİKASI KAPSAM (Standart Madde

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Sayfa 1 / 20 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI SAYFA 1 Genel 1.1 İçindekiler 1/20 1.2 Doküman Kontrol Sayfası 2/20 1.3 Firma Tanıtımı 3/20 1.4 Kapsam ve Hariç Tutma 4/20 1.5 Dağıtım Listesi

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 10 Şubat 2012 1/5 1. Amaç: Bu plan UÜ-SK da hasta güvenliğini esas alan bir yaklaşımın tüm kuruluş ölçeğinde benimsenmesi ve uygulanması için bir sistematik oluşturmayı amaçlamaktadır.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI Sayfa No: 1/25 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri o MerSis Danışmanlık Hizmetleri Çalışanlarınız, tesisleriniz, üretim araçlarınız koruma altında! Bilgileriniz? danışmanlık hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini,

Detaylı

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2120 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3 Aralık

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2110 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO

Detaylı

TRABZON KALİTE EL KİTABI. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON

TRABZON KALİTE EL KİTABI. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 1 / 31 TRABZON TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 2 / 31 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Std. No Sayfa No. ÖNSÖZ 5 KAPSAM VE HARİÇ TUTMALAR

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin

Detaylı