BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI"

Transkript

1 1 / AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem belgelendirme bağımsız gözetim denetim ve eğitim hizmetleri Limited Şirketi aşağıda İNTEGRA 96 adı altında ifade edilir. Bu belgelendirme kuralları TÜRKAK politikaları ile uyum içinde geliştirilmiştir. 2. KAPSAM İNTEGRA 96 Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre kurulmuş, TC Mevzuatına göre faaliyet gösteren ve bu konuda tam uygunluğu bulunan, bağımsız, üçüncü taraf tetkik ve TS EN ISO 9001:2008 (QMS), uluslararası Standartlara göre belgelendirme hizmeti veren bir belgelendirme kuruluşudur. 3. TANIMLAR Tetkik: Bir kuruluşun belgelendirme ile ilgili olarak belgelendirme kararını vermek üzere kuruluşun belgelendirme işlemlerine temel alınan standardın ilgili şartlarını karşılayıp karşılamadığını tayin etmek ve dokümantasyonun gözden geçirilmesi, Tetkik, Tetkik raporunun hazırlanması ve dikkate alınması da dahil belge işleminin sonuçlandırılması için gerekli bilgileri sağlamak üzere yapılan bütün faaliyetler. Uygunsuzluk: Yönetim Sistemi şartlarından bir tanesinin veya daha fazlasının eksikliği veya uygulanamaması veya sürdürülememesi veya mevcut objektif kanıtlara göre kuruluşun sağlayacağı kalite konusunda önemli oranda şüphe doğuran bir durum. Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Yönetim sistemi standardının bir veya daha fazla şartının yerine getirilememesi, Firmanın yönetim sisteminin amaçladığı sonuçları gerçekleştirme kabiliyeti hakkında önemli bir şüphe durumu, Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetim sistemi uygulanmasından kaynaklanan kısmi sapmalar, eksik/yanlış uygulamalar Gözlem; Tetkik heyetinin bir sonraki Tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir. Aşama Tetkiki - 2.Aşama Tetkikin planlanmasına yardımcı olmak amacıyla Firmanın yönetim sisteminin Tetkik edilebilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla masa başında veya Firmanın sahasında gerçekleştirilen değerlendirme. ( doküman kontrol, başvuru bilgileri doğruluğu, çalışma ortamı alt yapı vs..) 2.Aşama Tetkiki (Belgelendirme Tetkiki) - Yönetim Sistemi nin belirlenen standartlara uygun olup olmadığının, etkin şekilde geliştirilip geliştirilmediğinin ve kuruluşun Politikasına uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan sistematik değerlendirme. Takip Tetkik - Belgelendirme veya gözetim Tetkikleri sonunda majör (büyük)

2 2 / 18 uygunsuzluklar olması durumunda gerçekleştirilen uygunsuzluk doğrulama tetkikleridir. Özel Tetkik - Kapsam genişletme için yapılan tetkikler ve kısa süreli tetiklerdir. (Şikâyet ve itiraz durumunda yapılan tetkik, firma bünyesinde meydana gelen değişiklikler için yapılan tetkik, belgelendirmeyi askıya alma, geri çekme veya kapsamını daraltma için yapılan tetkik.) 4. YASAL DURUM Türkiye yasalarına göre Aralık 2011 tarihinde tescil edilen İNTEGRA 96 şu an için gerekli denetim personeli temini sağlandığı taktirde mesleki sorumluluk sigortası kapsamında yer alan Türkiye,Kıbrıs,AB ülkeleri,rusya,makedonya ve Irak 'ta faaliyet gösteren bağımsız ortaklı ve yönetimli bir belgelendirme kuruluşudur. 5. GİZLİLİK İNTEGRA 96, çalışanlarının, tetkikçilerinin ve teknik uzmanlarının Firmalar ile ilişkileri sırasında edindikleri herhangi bir bilgi ile alakalı olarak ilgili belgelendirme sürecinde gizliliği koruduklarını temin etmekle yükümlüdür. Her çalışanın, tetkikçi ve teknik uzmanın, her zaman Firma ile ilgili tam gizliliği garantileyen bir gizlilik anlaşmasını imzalaması, doğrulanması gerekmekte ve hâlihazırda uygulanmaktadır. 6. ORGANİZASYON YAPISI İNTEGRA 96 in çeşitli faaliyetleri İNTEGRA 96 Üst Yönetimin kontrolü altında idare edilir. İNTEGRA 96 in sorumlulukları, yetkileri ve organizasyon içi ilişkileri tanımlayan organizasyon şemasının bir kopyası ve görev tanımları istek halinde ulaşılabilir. Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi, iptali veya yeniden belgelendirilmesi ile ilgili kararlar teknik yeterliliğe sahip İNTEGRA 96 Belgelendirme Komitesi bünyesinde karara bağlanır. Komite tarafından alınan her türlü karar oy birliği şeklinde alınır. İNTEGRA 96 bu yetkilerini kesinlikle dışarıdan bir kuruluşa devretmez. Belgelendirme Komitesi üyeleri dışında İNTEGRA 96 şirket ortakları hiçbir şekilde karar sürecine dahil olamaz. Firma belge tescilinin, bu kuralların devamlılığının sağlanmasında başarısız olursa Belgelendirme Komitesi belirlenmiş şartlara göre gerekli gördüğü durumlarda; Sertifikayı geri çekme, kapsamının daraltılmasına, sertifika verilmemesine veya yenileme yapılmamasına karar verebilir. Bu kararlar ve kararların alınma sebepleri Belgelendirme Komitesi tarafından yazılı olarak bildirilir. Belgelendirme Komitesi, organizasyonun iflas yasalarına tabi hale gelmesi, alacakları ile herhangi bir düzenleme ve anlaşmaya gidilmesi, zorla ya da kendi isteği ile tasfiyeye gidilmesi (yeniden yapılanma hariç), işin alıcısının çıkması ve iyi niyetli müteşebbis olma ehliyetinin yitirildiği durumlarda sertifikayı geri almaya, sertifika verilmemesine ya da yenilenmemesine karar verebilir. Bu gibi kararlar ve sebepleri Firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

3 3 / GENEL ŞARTLAR 7.1. BAŞVURAN FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Belge Tescili edinmek ve sürdürmek için tüm Firmaların kabul etmesi ve uyması gereken temel şartlar ve gereklilikler aşağıdaki gibidir; Firma il g il i standardın gerekliliklerine, bu dokümanda çerçevelenen gerekliliklere ve FRM.16.Sözleşme-Teklif Formu şartlarına uymalıdır. Firma, tetkike tabi olacağı Standartların gerektirdiği dokümanlara uygun yazılı bir yönetim sistemine sahip olmalıdır ve ilk belgelendirme tetkikinden en geç 1 hafta önce incelenebilmesi için İNTEGRA 96 e göndermelidir. Firma, Belgelendirme tetkik edilmesinin tamamlanabilmesi için İNTEGRA 96 e bütün gerekli bilgi, erişim ve düzenlemeleri sağlamalıdır. Başvuran Firma ayrıca tetkik esnasında rehber özelliğine sahip yönetim temsilcisi atamak ve tetkik de İNTEGRA 96 tetkik ekibine yardımcı olması için görevlendirmesi gerekmektedir. Firma, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişikliklerde ( Unvan, adres, yeni şube açılması, iflas, üre timin v e ya hizmetin durması, Yasal, Ticari ve ya kuruluşun statüsü veya mülkiyeti, Kuruluş ve Yönetim (Kilit Yönetici (Firma Üst Yönetimi, Yönetim Temsilcisi ve Teknik Kadrodaki Yönetici), Karar Alma), İletişim Adresi ve Sahalar, Belgelendirilmiş Yönetim Sistemi altındaki işlemlerin kapsamı (projeler, şantiye, adres, personel, çalışan sayısı), Yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler, dokümanlarda değişiklik vs..) İNTEGRA 96 i bilgilendirmek ile yükümlüdür. Firma, tetkiki sonrası İNTEGRA 96 tarafından tespit edilen küçük (minör) uygunsuzlukları varsa müşterinin uygunsuzlukları gidermek için uygulayacağı düzeltme veya düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planını kuruluşumuza bildirmesi için 15 gün; bu faaliyetlerin uygulanmasına dair delilleri kuruluşumuza -denetim heyetinin baş denetçisine ileterekbildirmesi için ise denetimin bitiminden itibaren en fazla 3 ay süre verilir. Firma, tetkiki sonrası İNTEGRA 96 tarafından tespit edilen büyük (majör) uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve takip denetimi yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınamaz. Bu durumda, faaliyetlerin uygulamasına dair objektif delillerin kuruluşumuza bildirilmesi ve takip denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli süre yine en geç 3 aydır. Belgelendirme, İNTEGRA 96 ve Firma arasında teyit edilen ve sadece belge üzerinde belirtilen kapsam dâhilindeki alanlara uygulanması gereklidir. Bu kapsam, ilgili Firma ve İNTEGRA 96 arasındaki FRM.12 Belgelendirme Başvurusu Formu'nda ayrıca teyit edilir.

4 4 / 18 İNTEGRA 96 tarafından Belgelendirme Kurallarında yapılan değişiklikler neticesinde, Firmalar alınan kararlara verilen termin süreci içerisinde gerekli değişiklikleri yapmakla sorumludur. Firma, İNTEGRA 96 tarafından tetkik edilecek olan kendisine gelen her türlü şikâyet kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Alınan her şikâyet incelenmeli ve gereken yerde düzeltici faaliyet uygulanmalıdır ve istendiği takdirde İNTEGRA 96 e veya TÜRKAK a sunabilmelidir. Firmaların, yılda en az bir kez olmak üzere, tüm yönetim sistemini tetkik etmesi gerekir; bu tetkik; uygun nitelikli ve tetkik yapılan bölümden bağımsız bir ikinci şahıs tarafından gerçekleştirmelidir. Firmaların, yılda en az bir kere ve üst yönetimi tarafından yönetim sisteminin gözden geçirmesinin yapması gerekmektedir. Firma, birden fazla ayrı yerlerde bulunan işletmeleri içeren belgelendirmelerin, geçerliliğini etkileyecek herhangi bir değişiklikten İNTEGRA 96 i haberdar etmelidir. Belgenin yayınlanması, hiçbir şekilde Firmanın ürün veya hizmetlerinin TÜRKAK veya herhangi bir resmi kuruluş tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Firma belgelendirmesini, İNTEGRA 96 in itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz veya İNTEGRA 96 in; yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilecek veya yetkisiz olarak gösterebilecek herhangi bir beyanda bulunamaz. Firma İNTEGRA 96 tarafından sağlanan bilgilerin güncel olduğunu temin eden prosedürlere sahip olmalıdır. Firma ilgili standartlara uygunluğu etkileyebilecek ürünlerinde, yürüttüğü süreçler, hizmette,yönetim sisteminde adresinde veya tüzel kişiliğinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 1 ay içerisinde İNTEGRA 96 ya bildirmek zorundadır Firma; hiçbir belgelendirme dokümanını, raporunu veya logoları ya da bunların bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanmamalıdır. Belge, belgede adı geçen Firmanın mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devretmemelidir. Firma, İNTEGRA 96 resmi web adresinden (www.integra96.com) dan ulaşabileceği TLM.02 Sistem Logo ve Belge Kullanma Talimatı na uygun hareket etmek zorundadır. Firmaların tetkik öncesi kendilerine gönderilen İNTEGRA 96 hizmet faturalarını belirtilen zaman içinde ödemeleri gerekmektedir. 7.2 İNTEGRA 96 YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5 5 / 18 Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi, iptali veya yeniden belgelendirilmesi ile ilgili kararları almak ve işlemlerini yürütmekle yükümlüdür. İNTEGRA 96, Firma tarafından istenen belgelendirme kapsamı özel bir programla ilgili ise gerekli bütün açıklamaları müracaatçıya sağlamakla yükümlüdür. İNTEGRA 96, müracaatçı tarafından talep edildiğinde kullanılan yabancı dil gibi özel şartlara göre tetkik hizmeti verilebilme kapasitesini sağlamakla yükümlüdür. İNTEGRA 96, Firma ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi tüm personele tetkikçilere, uzmanlara, kurul ve komite üyelerine imzalatmakla yükümlüdür. Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda şikâyetin durumuna göre İNTEGRA 96 Firmayı haberli veya habersiz bir şekilde tek başına veya TÜRKAK ile birlikte özel tetkik statüsünde denetleyebilir. İNTEGRA 96 tetkikçilerine bazen, İNTEGRA 96 proseslerinin uygulamalarını izlemek amacıyla İNTEGRA 96 ya da TÜRKAK şahit tetkikçileri eşlik edebilir. Bu, Firmaya herhangi bir ekstra maliyet yüklemeyecek ve tetkik takvimini de hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya başka bir standarda yükseltme isteği, İNTEGRA 96 in takdiri ile ilgili Standartla uyumu değerlendirmek için ek doküman gözden geçirmesi veya ek tetkik süresi ile gerçekleştirilir. Firma tetkiki esnasında İNTEGRA 96 tarafından majör (büyük) uygunsuzlukların tespiti halinde takip tetkik yapılması için, Firma ile beraber belirlenen ileri bir tarihte, İNTEGRA 96 ve Firma tarafından onaylanmış FRM.16 Sözleşme-Teklif Formunda belirtilen maliyetle takip tetkiklerini icra etmekle yükümlüdür. İNTEGRA 96, takip tetkikleri esnasında belirlenen uygunsuzluklar sonucu gerçekleştirilen düzeltici faaliyeti gözden geçirmek için; sistemin sadece gerekli bölümlerini yeniden değerlendirmekle yükümlüdür. Başka bir belgelendirme kuruluşundan İNTEGRA 96 e transfer olmak isteyen kuruluşların istenen bazı noktaların yeterliliğinin İNTEGRA 96 tarafından eksik bulunması durumunda eksik olan noktanın yeterliliğini yerinde doğrulanması için tetkikler gerçekleştirebilir. (Transfer olmak isteyen Firma başvurularında) İNTEGRA 96, Belgelendirme şartlarında değiştirme hakkını, ilgili kurul kararlarıyla ve (www.integra96.com) resmi web adresinde yayınlayıp Firma görüşleriyle de destekleyerek, alınan kararları Firmaya bildirmekle sorumludur. Bütün tetkiklerin sıklığı, risk değerlendirmesi ve belgelendirme ile ilgili teknik etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir. İlgili yönetim sistemi,

6 6 / 18 belgelendirmenin devamını sağlayamayacak kadar uygunsuz görülür ise, İNTEGRA 96, tetkik sıklığını arttırma hakkını saklı tutar. İNTEGRA 96, belge tescili için tüm gerekliliklerin karşılanmadığını düşünüyor ise, dikkat edilmesi gereken alanları Firmaya bildirmekle yükümlüdür. Gözetim tetkikleri sistemin olgunluğuna ve faaliyetlerin ölçüsüne bağlı olarak yılda en az bir kere veya daha sık olarak İNTEGRA 96 tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilir Belgelendirme Başvurusu Firma tarafından FRM.12 Belgelendirme Başvurusu Formu doldurulmak sureti ile yapılan belgelendirme talebi için beyan edilen bilgiler doğrultusunda İNTEGRA 96 tarafından Firmaya FRM.16.Sözleşme-Teklif Formu haz ırla nara k gönderilir. Sözleşmenin Firma ve İNTEGRA 96 tarafında n onaylanmasında n sonra Belgelendirme Süreci başla r. Başvuru için FRM.12 Belgelendirme Başvurusu Formu istenilen belgeler/ dokümanlar müracaat formu ile birlikte Firmadan talep edilir. FRM.12 Belgelendirme Başvurusu Formu İNTEGRA 96 web sayfasında da yer almaktadır. (www.integra96.com) Başvuruda bulunan Firmalar, başvuru için gerekli formları eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Formların eksik doldurulması Başvuru için doküman ve evrakların tamamını n İNTEGRA 96 ya gönderilmemesi durumlarında başvurular işleme alınmaz. Firmanın başvuruda bulunduğu tarih itibari ile sahada yapılacak olan Aşama 1 tetkiki, 6 ay içinde Firma tarafından kabul edilmeyerek ertelenir ise Firmanın müracaatı iptal edilir. Ancak mücbir sebepler durumunda bu süre uygulanmaz. Müracaatın iptali Firma talebi ile de yapılabil ir. Müracaatı düşen Firmanın yeniden müracaatı halinde, müracaat ve doküman inceleme ücreti yeniden tahakkuk ettir il ir Ön tetkik Kuruluşumuzdan belgelendirmeye dair herhangi bir hizmet almak için başvuruda bulunan ya da almakta olan müşteriler ön denetim yapılmasını talep edebilirler. Bu durumda İNTEGRA96, Aşama 1 nın zorunlu olarak sahada yapılacağı denetimlerde ön denetimin Aşama 1 nın kapsamında yapılmasını, Aşama 1 nın sahada yapılması zorunlu değilse ön denetim için fazladan masraftan kaçınmak için Aşama 1 i sahada gerçekleştirmeyi böylece öndenetimi de gerçekleştirmiş olmayı teklif eder 7.5. Belgelendirme Tetkiki Bütün belgelendirme tetkikleri 2 aşamalı olarak yapılır. ISO 9001 Aşama 1 tetkikleri başvuran kuruluşun risk grubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Risk grupları TÜRKAK R rehberindeki NACE kodlarına göre

7 7 / 18 oluşturulmuş risk tablosunda tanımlıdır. ISO 9001 belgelendirme tetkiklerinde yüksek ve en yüksek risk gruplarında aşama 1 tetkikleri sahada yapılır. Ancak baş denetçi gerekli gördüğü takdirde Sistem Belgelendirme Müdürünün ve Firmanın onayını alarak aşama 1 tetkikinin sahada gerçekleşmesini talep edebilir. Aynı zamanda Firmada aşama 1 tetkikinin sahada yapılmasını talep edebilir. Aşama 1 tetkiki Başvuran firmaların kalite yönetim sistemlerini yeterli kayıt oluşacak şekilde işletmesi durumunda gerçekleştirilir. Aşama 1 denetimi sırasında saptanabilecek uygunsuzluklar Aşama 2 nin gerçekleşmesine genel olarak engel değildir ancak Aşama 2 sırasında önemli sıkıntılara sebep olacak uygunsuzluklar varsa öncelikle müşterinin bu tür uygunsuzlukları gidermesi gerekir Sahada gerçekleştirilen aşama 1 tetkiklerinde başvuru v e sözleşmedeki bilgilerden önemli sapma kaydedilmiş ise tetkikçi gün sayısının arttırılması ve maliyetin tekrar tespiti amacı ile Firma ile irtibat kurulur. Aşama 1 denetimi Aşama 1 denetimi, müşterinin dokümanlarının gözden geçirilmesi için masa başı çalışmayı veya müşterinin faaliyet alanındaki yerinde denetimi kapsar. Aşama 1 denetiminin amacı müşterinin başvuru sırasında verdiği bilgilerde ya da kurmuş olduğu yönetim sistemindeki eksiklerin belirlenmesi ve denetimin mümkün olduğu kadar sağlam temellere dayandırılarak yapılmasının sağlanmasıdır. Bu aşamada baş denetçi müşterinin el kitabını, zorunlu prosedürlerini ve organizasyon şemasını inceleyerek aşağıdakileri belirler: Bu dokümanların belgelendirme kapsamına uygun olup olmadığını, Söz konusu dokümanların kurulan yönetim sistemi standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını, Müşterinin yönetim sistemi standardına göre herhangi bir maddeyi hariç tutup tutmadığını not eder. (Aşama 1 masa başı bir çalışmaysa; Bu not daha sonra yerinde denetim sırasında doğrulanmalıdır.) Aşama 1 Denetimi şayet riskli gruba girmesi nedeniyle sahada yapılıyorsa; Çalışan sayısı, kapsam, şantiye bilgileri, yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediği, hariç tutmaların kabul edilebilir açıklamaları, etkin bir saha denetimi (Firma ana proseslerinin yerinde görülmesini [Aşama 1 Denetim süresi en fazla toplam denetim süresinin %30 unu içerecek şekilde]) içermelidir. Bu süre etkin bir denetim için 0,5 adam/gün den de az olmaması öngörülür. Aşama 1 tetkikinde ortaya çıkan Uygunsuzlukların sınıfları ve kapatma süreleri

8 8 / 18 Aşama 1 denetiminde uygunsuzluk çıkması halinde rapor tutulup firmaya teslim edilir. Aşama 2 tarihi planlanan tarihten uzatılır, takip denetimi açılmaz. Firma geç 15 gün içerisinde gerekli düzeltici faaliyetlerin tanımlanması ile firma tarafından baş denetçiye ulaştırılır. Bunların tamamlanması için firmaya maksimum 3 aylık süre tanınır. 90 günlük süre zarfında da bu eksiklikler giderilemezse denetim iptal edilir. Aşama 2 tetkikinin (Belgelendirme Tetkiki) gerçekleştirilmesi Belgelendirme Tetkiki, tetkik planına göre yürütülür. Tetkik; açılış toplantısı, tetkikin gerçekleştirilmesi ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur. Tetkikin gerçekleştirilmesi; Firma yönetim sisteminin müracaat edilen standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır. Tetkik esnasında hiçbir uygunsuzluk çıkmadığı takdirde Baş Tetkikçi Firmaya; İNTEGRA 96 Belgelendirme komitesine belgelendirilmek üzere tavsiye edeceğini belirtir. Uygunsuzluk Raporu ve ekleri Tetkik Ekibi ve Firma Yönetim Temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Tetkik esnasında sadece küçük uygunsuzluklar (minör) tespit edilir ise, Baş Tetkikçi Firmaya; İNTEGRA 96 Belgelendirme komitesine çıkan küçük uygunsuzlukların kapatılmasına müteakip belgelendirilmek üzere tavsiye edeceğini belirtir. Çıkan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili olarak, Firma, uygunsuzluk raporuna sertifikasyon sürecinin devam etmesine olanak sağlayan uygunsuzluğun kapatılmasına ilişkin düzeltici faaliyet planlamasını aşama 2 tetkikinden en geç 15 gün sonrasına kadar İNTEGRA 96 ya bildirmelidir. Düzeltici faaliyet ve uygunsuzlukların kapatıp delilleriyle İNTEGRA 96 e (Tetkiki gerçekleştiren Baş Tetkikçi tarafından incelenmesi için) gönderilmesi için tanınan süre aşama 2 tetkikinden sonra en fazla 3 aydır. Eğer bu süre içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa Firmanın başvurusu askıya alınarak Firma dokümanları geri iade edilir. Tetkik esnasında büyük uygunsuzluklar (majör) tespit edilir ise düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve takip tetkiki yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınamaz. Firma, uygunsuzluk raporuna sertifikasyon sürecinin devam etmesine olanak sağlayan uygunsuzluğun kapatılmasına ilişkin düzeltici faaliyet planlamasını aşama 2 tetkikinden en geç 15 gün sonrasına kadar İNTEGRA 96 e bildirmelidir. Büyük uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet süresi aşama 2tetkikinden sonra en fazla 3 aydır. Firmanın verdiği termin tarihlerine göre Takip Tetkiki planlanır. Aksi halde yeniden tam bir Tetkik yapılması gerekecektir. Uygunsuzluklar kapatılmadan Firma dosyası komitesine sunulamaz. 7.6 Belgenin Verilmesi Tetkikler gerçekleştikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların tamamının kapatıldığı Baş Tetkikçi tarafından güvence altına alınmışsa, Baş Tetkikçi Belgelendirme kuruluna belgenin verilme si yönünde tavsiyede bulunur. Belgelendirme kararını Belgelendirme Komitesi alır. Belgelendirme Komitesi üyelerinin sistem belgelendirme konusunda bilgi sahibi

9 9 / 18 olması garanti altına alınmıştır. Belgeler kargo yolu ile Firmaya gönderilir. Ayrıca İNTEGRA 96 Internet sitesinde (www.integra96.com) belgeli Firmalar eklenerek güncellenir. Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamın daraltılması, genişletilmesi, askıya alınması, geri çekilmesi ve iptal etme kararı ile ilgili yetki ve otorite kesinlik le dışarıdan bir kişi veya kuruluşa verilemez veya devredilemez. Belgelendirme kararı, belgenin sürdürülmesi veya askıya alınması ile iptal etme yetkisi Belgelendirme Komitesinindir. Düzenlenen belgede, aşağıda belirtilen bilgiler yer alır: İNTEGRA96 nın unvanı ve tam adresi, belgelendirme markası, akreditasyon markası, Müşterinin adı, Müşterinin merkez ve/veya belgelendirilen tesisinin tam adresi, Belgelendirme karar tarihi ve geçerlilik süresi, yeniden belgelendirme ya da kapsam değişikliği yapılmışsa bunlara ilişkin tarihler, yanına / işareti ile belgenin basım numarası. Belge numarası, Belgelendirme kapsamı (Ürün, proses veya hizmet kategorileri) Yönetim sisteminin belgelendirildiği sistem standart(lar)ı ve/veya diğer standart özelliğindeki dokümanların adı. Belge üzerine ayrıca yazılacak tarihler ve süreleri: Belgelendirme Denetim Tarihi: Buraya Aşama 2 denetiminin son günü yazılır. Tescil Tarihi: Buraya Belgelendirme Komitesi Karar tarihi yazılır.tescil tarihi belgenin başlangıç tarihidir.belge, tescil tarihinden itibaren gözetim denetimleri zamanında yapıldığı sürece 3 yıl boyunca geçerlidir. Yeniden Basım Tarihi: Kapsam genişletme, adres değişikliği, unvan değişikliği vb. nedenle verilen bir sertifika tekrar basılır ise buraya yazılır. Tarihin yanına / işareti ile belgenin kaçıncı kez basıldığını belirten basım numarası Geçerlilik Tarihi: Buraya Belgelendirme Komitesi Karar tarihinden sonraki 364. gün yazılır ve ara denetimde belge sürdürülür ise bu süre 365 gün uzatılır. Çok işletmeli kuruluşların her şubesi için ayrı birer sertifika düzenlenir. Müşteri talebine göre belge Türkçe dışındaki dillerde de düzenlenebilir. Sekretarya fatura, belge, TLM.02-Logo ve Belge Kullanım Talimatı, bayrak vs. gibi dokümanları içerecek sertifika kutusunu hazırlayarak kontrol eder. Teslimat süreci PR.13- Ürün Muhafazası Prosedürü nde anlatılmıştır.

10 10 / Gözetim Tetkikleri Müşteri Temsilcisi, İNTEGRA96 nın İNTEGRA96 Müşteri Portalı nı her ay gözden geçirerek gözetim denetimi yapılması gereken müşterileri belirler. Gözetim denetimi yapılacak müşteri ile denetimlerin yapılması gereken tarihten en geç bir ay önce FRM.17-Gözetim Denetimi Bilgi Formu nu göndererek iletişime geçer. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim denetimi Aşama 2 denetiminin son gününden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre doğal afet, yangın vs. gibi sebeplerle olmak kaydıyla en fazla 3 ay için uzatılabilir. Bu sürenin aşılması halinde ise müşterinin belgelendirmesi geri çekilir ve kendilerinden belgelerini kuruluşumuza göndermeleri istenir. Ayrıca belgelendirmesi geri çekilen müşteri, belgelendirme ile ilgili her türlü faaliyetini ve reklam işlerini durdurmak zorundadır. Aksi halde İNTEGRA96 yasal yollara başvurur. Müşteri bu süreyi aştıktan sonra, yine belgelendirme hizmeti almak isterse, ilk belgelendirme süreci yürütülür. Bu süreci anlatan Belge Güncelliği Formu müşteriye fakslanarak İPTAL bilgisi iletilir. İptal bilgisini ileten Müşteri Temsilcisi Belge güncelliği formunun arkasına teyit tarihini atıp, Belgenin sistemden iptali için Sistem Belgelendirme Müdürüne iletir. Sistem Belgelendirme Müdürü ilk Komitede Belge İptalini sağlayıp, Müşterinin dosyasını Genel Müdüre iletir. Müşteri gözetim denetimin tarihini onaylıyorsa, FRM.17-Gözetim Denetimi Bilgi Formu ndaki onay bölümünü yetkili kişiye kaşeletip imzalatarak kuruluşumuza geri gönderir. Müşteri Temsilcisi onaylanmış formun bir kopyasını Sistem Belgelendirme Müdürü ne iletir. Bu aşamadan sonra denetimin planlanması, gerçekleştirilmesi ve tamamlanması madde daki gibi işler ancak; gözetim denetiminde sadece Aşama 2 denetimi yapılması yeterlidir. Gözetim denetimi periyodik olarak yapılacak bir saha denetimi olmakla birlikte bütün sistemin denetimini gerekli kılmamaktadır. Ayrıca, belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yeniden belgelendirme denetimleri arasındaki sürede, bağlı olduğu standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığına emin olmak için gözetim denetimleri birbirini (1. ve 2. gözetimler) tamamlayacak şekilde planlanmalıdır. Gözetim denetiminde denetim heyeti uygunsuzluk tespit ederse, uygunsuzluklar ilk belgelendirme sürecindeki gibi değerlendirilir. Büyük uygunsuzluklar takip denetimi yapılmasını gerektirir. Takip denetiminde uygunsuzlukların giderilmediği görülürse belgelendirilme 3 aylık bir süre için askıya alınır; askıya alma sürecinde yeni uygunsuzluk görülürse belgelendirme geri çekilir. Gözetim denetimlerinde büyük ve küçük uygunsuzlukların kapatılması 1 ay içerisinde yapılmalıdır. Uygunsuzluklar kapatılmadığı taktirde belge askıya alınır uygunsuzluk kapatılması için 2 ay süre verilir, kapatılmadığı taktirde belgelendirme geri çekilir. Belgelendirmenin sürdürülebilmesi aynı ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi büyük uygunsuzlukların kapatılması ile mümkündür. Gözetim denetimi dosyası da ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi Belgelendirme Komitesi tarafından Belgelendirme Komitesi Soru Listesi (LST.08) ile incelenmeli ve belgelendirmeye dair karar belirtilmelidir. 7.8 Yeniden Belgelendirme

11 11 / 18 Yeniden belgelendirme denetimi, 3 yıllık belgelendirme döngüsü sona eren müşterilerin, istemeleri halinde, yönetim sistemlerinin tekrar belgelendirilmesi için yapılır. Müşteri Temsilcisi İNTEGRA96 in belgelendirilmiş müşteriler dosyasını her ay gözden geçirerek yeniden belgelendirme denetimi yapılması gerekenleri belirler. Yeniden belgelendirme denetimi yapılacak müşteri ile denetimlerin yapılması gereken süreden 2 ay önce FRM.52- Yeniden Belgelendirme Bilgi Formu nu göndererek iletişime geçer. Yeniden belgelendirme kararı, 3 yıllık belgelendirme süreci sona ermeden verilmiş olmalıdır. Bu süreye uygunsuzluk kapatmaları da dahildir. Bu sürenin aşılması ancak mücbir sebeplerle mümkündür. Bu denetim, ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi planlanıp uygulanır ve tamamlanır. Yeniden belgelendirme denetiminin amacı, bir bütün olarak, yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkililiğinin ve belgelendirme kapsamıyla olan ilişkisinin ve uygulanabilirliğinin sürdürüldüğünün teyit edilmesidir. Önceki gözetim tetkik raporlarının gözden geçirmesini kapsıyor ve gözetim denetimlerinde belirlenen uygunsuzlukların kapatılmış olmalıdır. Bu amaçla yeniden belgelendirme denetimi aşağıdakileri maddeleri ele alacak şekilde bir saha denetimini kapsamalıdır: a) İç ve dış kaynaklı değişiklikler ışığında, kendi bütünlüğü içerisinde yönetim sisteminin etkililiği ve belgelendirme kapsamı ile sürdürülebilir ilgisi ve uygulanabilirliği, b) Toplam performansı arttırmak için yönetim sisteminin etkililiği ve iyileştirmesini sürdürmeye yönelik gösterilmiş taahhüt, c) Belgelendirilmiş yönetim sisteminin çalışmasının kuruluşun politikası ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlama durumu. Yeniden belgelendirme denetiminde Aşama 1 denetimi zorunlu olmayıp aşağıdaki durumlarda ihtiyaç duyulur: Yönetim sisteminde, Müşteride, Yönetim sisteminin çalıştığı kapsamda (mevzuat değişiklikleri, düzenleyici dokümanlarda değişiklik vb. gibi) belirgin değişiklikler olması. Bunun için, müşterinin söz konusu değişiklikleri kuruluşumuza bildirmesi gerekir. Ayrıca bir ön inceleme yapılması amacıyla müşteriden aşağıdaki dokümanlar istenir: Kuruluşun yeni veya revizyona uğrayan sistem dokümanları (El Kitabı ve Prosedürler) Sözleşmeleri imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri Ticaret Sicili Gazetesi nin kopyası Faaliyet Belgesi

12 12 / 18 Yeniden belgelendirme denetimlerinde, denetim sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin takibi, belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme denetimi sonucunda, varsa tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra, yazılan rapor ve TGG sonrası Belgelendirme Komitesi tarafından yeniden belgelendirme kararının verilmesiyle yeni belge düzenlenir. Yeni belgede ilk belge düzenleme tarihi de belirtilir. Bu yeni belgenin geçerlilik süresi yeniden belgelendirme kararının alındığı günden itibaren 3 yıldır. Mümkün olduğu durumlarda denetim ekibi üyeleri 3 yıllık denetim döngüsü sonunda yeniden belgelendirme denetimi öncesi değiştirilir. 7.9 Takip Tetkikleri: Belgelendirme veya gözetim Tetkikleri sonunda majör (büyük) uygunsuzlukların kapatılıp kapatılmadığının sahada doğrulanması gerektiği durumlarda gerçekleştirilen uygunsuzluk doğrulama tetkikleridir. Takip Tetkiki esnasında sadece büyük uygunsuzluk tespit edilen konular ile ilgili bulunan alanlar denetlenir ve raporlanır. Firma Takip Tetkiki gerektiren Belgelendirme Tetkiki tarihini takiben max 3 aylık süre içinde takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermez ise başvurusu askıya alınır. Gözetim Tetkiki sırasında majör uygunsuzluk tespit edilirse uygunsuzlukla ilgili düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesi ve takip tetkikinin gerçekleştirilmesi için en fazla 1 ay süre verilir. Belgelendirme komitesinin belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 3 ay içerisinde firma tarafından takip Tetkiki için başvuru olmamışsa (Firma tarafından yazılı olarak ek süre istenmesi durumunda Sistem Belgelendirme Müdürü askı karar tarihinden itibaren max 6 ay olan askı süresini geçmeyecek şekilde ek süre verebilir) Belgelendirme Sözleşmesi fesih edilir, belgesi iptal edilip geri alınır. Takip Tetkiki Firmanın belgelendirme veya gözetim Tetkikine katılan baş Tetkikçi tarafından yapılır. Tetkik süresi 1 günü geçmemek kaydıyla gerçekleştirilir. Ancak uygunsuzluk sayısının oldukça fazla olması veya başka özel hallerde tetkik süresi uzayabilir. Takip Tetkiki ücreti sözleşme de belirtilerek firmanın bilgisine sunulmuş ve onayı alınmıştır Özel Tetkikler Belge Kapsamının Genişletilmesi

13 13 / 18 İNTEGRA96 müşterileri, belgelendirilmiş yönetim sistemlerinin kapsamını genişletmek için kuruluşumuza kendi antetli kağıtlarına yazacakları bir dilekçe ile başvurabilirler. Müşteri hangi NACE ya da EA kodunda genişletme istediğini dilekçede belirtir. Müşteriden geri gelen dilekçe Sistem Belgelendirme Müdürü ne iletilir. Sistem Belgelendirme Müdürü talebi inceleyerek genişletmenin yapılıp yapılamayacağını belirler. İlgili kararını sertifika basım birimine iletir. Genişletilecek kapsam kuruluşumuzun sahip olduğu EA kapsamlarının dışında ise talep geri çevrilir. Genişletilecek kapsam, müşterinin mevcut kapsamı ile aynı NACE kodunda ise (3 basamağa kadar) ilgili firma denetimini yapan baş denetçinin onayı ile denetim yapılmaksızın kapsam değiştirilir. Ancak yeni kapsam takip eden ilk gözetim tetkikinde kontrol edilir. Genişletilecek kapsam farklı EA hatta NACE kodunda (3 basamaktan yukarı) ise müşterinin bu kapsama uygun olup olmadığını belirlemek için denetim yapılması gerekir. Fazla masraftan kaçınmak için müşteriye söz konusu denetimin takip eden ilk gözetim denetimi çerçevesinde yapılması teklif edilir. Müşteri kabul ederse, gelecek ilk gözetim denetimi planlanırken kapsam genişletmenin plana dahil edilmesini sağlamak üzere kapsam genişletme talebi/dilekçe müşterinin denetim dosyasında saklanır. Müşteri kapsam genişletmenin bir an önce gerçekleşmesini istiyorsa gözetim denetim ile birleştirilmesini kabul etmeyebilir. Bu durumda gözetim denetimi süreci uygulanarak yeni bir denetim planlanır. Kapsamı genişletilerek değiştirilen müşteriden belgesi istenir ve yeni belge düzenlenerek kendisine iletilir Kısa Süreli Tetkikler İNTEGRA 96 tarafından belgelendirilmiş firmalar hakkında, müşterileri veya herhangi bir kişi/kurum vs. tarafından İNTEGRA 96 e şikayet olması durumunda İNTEGRA 96 firmaya şikayeti yerinde incelemek üzere veya; önemli değişikliklerin olması durumunda (Yasal, ticari veya kuruluşun statüsü veya mülkiyeti, organizasyon ve yönetim (kilit yönetici, karar-alıcı veya teknik kadro ), iletişim adresi ve sahalar, Belgelendirilmiş yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamı yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler) veya; Askıda bulunan Belgeye yönelik takip mahiyetinde; Kısa zamanlı tetkikler yapılır.. Bu tetkikler kısa süre içersinde planlanıp müşteriye haber verilir ve onay alınır. Ancak bu kısa süre sebebiyle, denetim heyetini atarken en üst seviyede özen gösterilmelidir çünkü müşterinin itiraz etmesi halinde bu süre uzayacaktır. Bu tetkikler, Yönetim Temsilcisi veya Sistem Belgelendirme Müdürü veya TÜRKAK ın talebi doğrultusunda objektif bir gerekçeye dayandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Kapsamı sadece gerekçesine konu olan hususun araştırılmasıyla sınırlı olup, en az yarım tetkikçi-

14 14 / 18 gün ve en çok 1 tetkikçi-gün olarak gerçekleştirilir.müşteri, özel tetkikler için gerekecek masrafı karşılamayı, belgelendirme süreci başlangıcında FRM.16-Belgelendirme Teklifi- Sözleşmesi formunu imzalayarak kabul etmiştir. Kısa süreli tetkik süreci, tetkikin planlanmasından denetim raporunun yazılıp belgelendirmeye dair kararın verilmesine kadar geçen aşamaları içerir. Gözetim Tetkiki Raporu doldurularak Belgelendirme Komitesi ne karar için sunulur Bunun dışında eğer gerek görülürse, belgeli kuruluşun yönetim sistemine yönelik faaliyetlerini doğrudan etkileyen yapısal değişiklikler (yeniden yapılanma, tüzel kişilik değişikliği, kuruluş üst yönetiminin değişmesi, organizasyonel değişiklikler, şirket evlilikleri, üretim/ hizmet kapsamının tamamen değişmesi v.b.) halinde uygulanan sistemin sürdürülüp sürdürülmediğinin araştırılması amacıyla bir tam tetkik gerçekleştirilebilir Transfer Tetkikleri Kuruluşların transfer başvuruları, Müşteri Temsilcisi tarafından, FRM.12-Belgelendirme Başvurusu Formu ile alınır, kontrol edilir ve transfer teklifinin verilmesi amacıyla, Sistem Belgelendirme Müdürlüğü ne iletilir. Transfer işlemi, yalnızca IAF MLA anlaşması kapsamındaki akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından gelen başvurular için uygulanır. Diğer belgelendirme kuruluşları transfer için başvuruda bulunursa yeni müşteri olarak ele alınırlar ve belgelendirme süreçleri ilk belgelendirme aşamasından başlatılır. Sistem Belgelendirme Müdürlüğü, transfer talepleri faaliyetleri için teklifi, Belgelendirme sözleşmesi ile hazırlayarak, ilgili kuruluşa gönderir. Transfer için, teklifi kabul eden kuruluş ile sözleşme yapılarak, kuruluşun sistem dokümanları ve önceki belgelendirme kuruluşunun yapmış olduğu denetim kayıtları talep edilir ve incelenir. Gereken durumlarda kuruluş ziyareti yapılabilir. Belge geçişinin transfer statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki konulara bağlıdır. Transfer edilmek istenen belgelendirme kuruluşunun Tetkik ekibi atama kurallarının TÜRKAK R ve TLM.05 Denetçi Görevlendirme Talimatı na uygun olup olmadığı. Transferin nedeni, Devam eden sertifikanın geçerliliği Alınan şikâyetler ve yapılan faaliyetler Devam eden sertifikasyon döngüsünün tarihleri, (Burada özellikle firmanın haksız yere transfer olmak isteyip istemediğinden şüphelenilmesi gereklidir. Eğer firma gözetim tetkikini önceki belgelendirme kuruluşundan yeni geçirdiyse daha çok dikkat edilmesi gerekli)

15 15 / 18 Önceki belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun askıya alıp almadığı veya iş faaliyetlerini durdurup durdurmadığı, (bu durumda transferi kabul edilmez ve yeni başvuru olarak değerlendirilir). Firmanın sertifikasının askıya alınıp alınmadığının veya alınma tehlikesi altında olup olmadığı (bu firmalar İNTEGRA 96 tarafından tüm bu şüpheli durumlar düzeltilene kadar kabul edilmeyecektir.) Mevcut belgeye ait Belgelendirme Kuruluşuna ilişkin güven duymama, (İNTEGRA 96, duyulan kuşkunun seviyesine bağlı olarak ya yeni firma veya belirlenen problem alanlarına yoğunlaşarak transfer tetkiki yürütülür) Sertifikalı firmanın faaliyet kapsamının, İNTEGRA 96 in Akreditasyon kapsamında olup olmadığının kontrolü, Son tetkik raporunun incelenmesi (içerik, tetkik süresi uygunluğu vs..) ve devam eden uygunsuzluklar Yukarıdaki koşulların sağlanamadığı durumlarda firma ilk belgelendirme başvurusu statüsünde değerlendirilir Belgenin Askıya Alınması İNTEGRA96 aşağıdaki durumlarda müşterisinin belgelendirmesini askıya alır: 1. Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, 2. Müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, 3. Müşterinin gönüllü olarak, geçici askıya alma talebinde bulunması. Madde 5.3 de anlatıldığı gibi, gözetim denetimleri sonucu belgelendirmesi askıya alınmış müşteride yeni uygunsuzluk görülürse belgelendirmesi geri çekilir. Askıya alma süresince müşterinin belgesi geçici olarak geçersizdir. Bu sebeple, müşteri belgelendirmesinin reklamını yapacak her türlü faaliyetten bu dönemde kaçınmalıdır. Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde kuruluş logo ve belge kullanımını durdurmak zorundadır. (Bkz. TLM.02-Logo ve Belge Kullanımı Talimatı). Askıya alma süresi en fazla 6 aydır Belgenin Geri Çekilmesi Belgelendirmesi askıya alınan müşterinin askıya alma süresi boyunca uygunsuzlukları gidermediği veya belgelendirme şartlarına herhangi bir şekilde uymadığı görülürse belgelendirme geri çekilir. Belgelendirmenin geri çekilmesi müşterinin belgelendirmesinin kuruluşumuz tarafından iptal edilmesi ve sözleşmenin fesih edilmesi demektir.

16 16 / 18 Belgelendirmesi geri çekilen müşterinin kuruluşumuzdan hizmet alması için yeniden başvurması gerekir. Belgelendirmesi askıya alınan veya geri çekilen müşterinin durumu İNTEGRA96 web sitesinde erişime sunulur. Ayrıca müşteriye askıya alma sürecinde sahip olduğu hakları anlatan FRM.34-Askıya Alma ve Geri Çekme Süreci Şartları formu gönderilir. Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geri çekilir: Müşterinin talebi, Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi, Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi, Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi, Müşterinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması, Müşterinin, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi, Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması, Müşterinin belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması, Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunamaması, Müşterinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu, Müşterinin gözetim denetimini zamanında kabul etmemesi, Çok sahalı müşterilerin sahip olduğu saha ya da şubelerin herhangi birinin kapanması halinde müşteri İNTEGRA96 e bilgi vermeyi ihmal ederse belgelendirme geri çekilir. Merkez ofis ya da sahalardan herhangi biri belgenin sürdürülmesi ile ilgili şartları yerine getirmezse belgelendirme bütünüyle iptal edilir. Müşterinin belgesi askıya alındıktan sonra 6 ay içerisinde takip denetimi için başvurusu olmamışsa Belgelendirme Komitesi kararı ile ek süre verilebilir veya belgesi geri çekilebilir. Belgenin geri çekilmesi durumunda kuruluşun aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir: İNTEGRA96 belge ve logosunun kullanımının durdurulması, İptal edilen belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi, Ödenmemiş belge veya denetim ücretlerinin ödenmesi. Belgenin geri çekilmesini takiben 1 ay içerisinde kuruluşun, İNTEGRA96 logosunu her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde İNTEGRA96; İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi verir, Kuruluşun belgeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur, Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.

17 17 / 18 Ayrıca kuruluşun belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belge geri çekilerek, kamuoyuna duyurulur Kapsamın Daraltılması Müşterinin, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi başarısızlık gösterdiği görülürse İNTEGRA96 müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısmını dışarıda tutacak şekilde daraltır. Belgelendirme kapsamı daraltıldığında müşteri bütün reklam malzemelerini değiştirmelidir. Bununla birlikte müşterinin kendi talebi ile belgelendirilme kapsamı daraltılabilir. Belgelendirme kapsamı daraltılan müşteriden belgesi istenir ve yeni belge düzenlenerek kendisine iletilir. Kapsam daraltma ihtiyacı müşterinin belgelendirme sürecinde uyması gereken şartlara uymaması halinde ya da denetimler sırasında ortaya çıkabilir. Genel olarak kapsam daraltmak için denetim gerçekleştirilmez. Kapsamı daraltılan müşterinin durumu da İNTEGRA96 web sitesinde yayınlanır Dış Kaynak Kullanımı İntegra96 nın ISO Sistem Belgelendirme faaliyetleri kapsamında yer alan ISO 9001, faaliyetlerinde kendi adına belgelendirme faaliyetlerinin bir kısmını yerine getirmek amacı ile herhangi bir dış kaynak (taşeron) kullanmamaktadır. Mevcut akreditasyonu Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde yapılan denetim ve ölçümlerde emin olunmadığı durumlarda TS EN ISO IEC Akreditasyonuna sahip Taşeron laboratuvara gerekli testler yaptırılabilir. Taşeron Laboratuvar ile FRM.99 Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi yapılır Şikâyetler Herhangi bir Firmanın veya hisse sahibinin, İNTEGRA 96 tetkikçilerinin, teknik uzmanların ve çalışanların çalışmalarından, belgelendirme sürecinden veya herhangi başka bir sebepten kaynaklanan bir şikayeti mevcut ise şikayet yazılı olarak İNTEGRA 96 uluslararası ürün ve sistem belgelendirme bağımsız gözetim denetim ve eğitim hizmetleri Ltd. Şti, Haydar Aliyev Cad. Eski İzmirliler Apt A Blok No:55 K:6 D:24 Bayraklı - İZMİR - TÜRKİYE adresine gönderilmelidir. Bu tür tüm şikayetler araştırılır ve gerek görüldüğü takdirde işlem yapılır ve mutlaka Firmaya şikayetinin sonucu yazılı olarak bildirilir. Firma şikâyetinin sonucundan tatmin olmadı ise İNTEGRA 96 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komitesine itirazda bulunabilir. Şikayetleri ele alma prosesi İNTEGRA 96 web sayfasında (www.integra96.com) PS.05 itiraz ve şikayet değerlendirme Prosesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

18 18 / İtirazlar Bir şikâyetin sonucu olan itirazlar veya belgelendirme hakkındaki kararlar, İNTEGRA 96 'ya yazılı olarak bildirilmelidir. İtiraz alındıktan sonra derhal komite toplantıya çağrılır ve komite en geç 1 hafta içinde toplanır. Komite kararını en geç 1 ay içinde İNTEGRA96 ya bildirmelidir. Komite kararı itiraz sahibine 1 hafta içerisinde Yönetim Temsilcisi tarafından FRM.38 İtiraz Şikayet Formu ile bildirilir. Komitenin kararının itiraz sahibi tarafından kabul edilmemesi durumunda, Ürün Belgelendirmelerinde (TÜRKAK) Ürün ve Hizmet Akreditasyon Başkanlığına ve İlgili Bakanlığa başvurulabilirler. Sistem Belgelendirmede de Sistem Belgelendirme Başkanlığına (TÜRKAK) başvurabilirler. TÜRKAK ın veya yasal yollarla elde edilen karar hem Firma hem İNTEGRA 96 için bağlayıcı karar olacaktır. İtirazları ele alma prosesi İNTEGRA 96 web sayfasında (www.integra 96.com) PS.05 itiraz ve şikayet değerlendirme Prosesi nde detaylı olarak açıklanmıştır Bilgilerin 3. Taraflara Açıklanması İNTEGRA 96, Firmanın yazılı izni ve onayı olmaksızın, Firma ile ilgili tüm bilgi veya özel ürünleri üçüncü bir tarafa kesinlikle bildiremez. Eğer ilgili Kanunlar gereği, üçüncü bir tarafa bu bilgilerin açıklanması durumunda, Firma gene ilgili kanunun izin verdiği şekilde bilgilendirilecektir Belgeli Kuruluşlar Listesi İNTEGRA 96, belgesine sahip ve geçerli tüm Firmalarının bir listesini oluşturur. Belgeli Kuruluşlar Listesi olarak bilinen bu listeye İNTEGRA 96 internet sitesinden herkes ulaşabilecek durumda hazırlanmıştır. (www.integra96.com) Ücretler Müşteri denetim ve ilk belgelendirme ücretlerinin en az % 25ini denetimden 1 hafta önce İNTEGRA96 ya ödemek zorundadır. Gözetim denetimi ücretleri denetim zamanı gelmeden 15 gün öncesinden yatırılarak İNTEGRA96 ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Tetkikler İNTEGRA 96 in belirlediği ve teyit aldığı zaman diliminde gerçekleştirilemez ise belgelendirme askıya alınabilir veya iptal edilebilir 7.21 Belgenin Yanlış Kullanımı TLM.02 Sistem Logo ve Belge Kullanma Talimatı nda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.www.integra96.com).adresinden ulaşılabilir 7.22 Belgelendirme Logosunun Kullanımı TLM.02 Sistem Logo ve Belge Kullanma Talimatı nda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.www.integra96.com).adresinden ulaşılabilir

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 3. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLECEĞİ VE SERTİFİKANIN GERİ ÇEKİLECEĞİ DURUMLAR VE PROSEDÜR... 4 4. SERTİFİKANIN

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI

BELGELENDİRME KURALLARI Doküman Kodu DD.01 BELGELENDİRME 1 Belgelendirme Başvurusu Firma tarafından Belgelendirme Başvuru Formu doldurulmak sureti ile yapılan belgelendirme talebi için beyan edilen bilgiler doğrultusunda UKS

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: İNTEGRA96 tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemine uygun İNTEGRA96 logolarının kullanma esaslarını açıklamaktır.

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ Rev.03 01.2012 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber in amacı; TÜRKAK ın akreditasyon faaliyetleri ile akredite ettiği kuruluşların akreditasyon kapsamındaki çalışmalarıyla

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM : 1 / 5 Bilgilendirme kılavuzu başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar tüm aşamalarda müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. Belgelendirme Süreci Belgeyi kazanmak ve sahip olmak

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1. AMAÇ : Bu Talimat; KBM tarafından belgelendirilmiş kuruluşların ve KBM nin yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. 2.TALİMAT: 2.1.Belgelendirme Başvurusu : Firma tarafından Belgelendirme

Detaylı

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi :

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : R10.08 Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : 18. 09. 2014 Şikâyet ve İtirazlar Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Salih YÜKSEL Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq DELTA ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 10210-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 01 10.06.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; BQS tarafından yürütülmekte olan sistem belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler ile belgeli kuruluşlar hakkında yapılan itiraz ve şikâyetlerde

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

EN Belgelendirme Programı

EN Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 15048-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 02 27.10.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI AMAÇ Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile TÜRKAK akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır. SORUMLU Belgelendirme Müdürü

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKMEN TEKNİK İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Hugo-Eckener-Strasse 29, 50829 Köln Germany T:+ 49 221 16 899 184 Web: www.uni-cert.de

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ TCS BELGELENDİRME Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi için akreditasyon kuruluşu

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Gözetim faaliyeti nedir? Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, sistem belgelendirme faaliyetleri kapsamında NQS ye gelen yeni belgelendirme ve belge transferi müracaatlarının alınması, gözden geçirilerek uygunluğunun ve kabul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Doküman BTBD-00-00-YYN-01 Yayın Tarihi 31/12/2014 Revizyon Tarihi 25/08/2015 03 TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

GENEL ŞARTLAR. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa FM.78 01.07.2013 04.04.2014 01 1/5

GENEL ŞARTLAR. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa FM.78 01.07.2013 04.04.2014 01 1/5 1. Belgelendirme Başvurusu 1.1. Belgelendirme başvuruları ilgili Başvuru Formu ile alınır. 1.2. Eğer başvuru A1 Belgelendirme Kapsamında değil ise durum firmaya bildirilir. 1.3. Başvuru belgelendirme kapsamına

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Genel Sek.Yrd. İstanbul, 30/05/2013 Sunum içeriği Akreditasyon kavramı ve uluslararası akreditasyon yapısı TÜRKAK akreditasyon süreçleri

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1. AM AÇ Bu prosedür, ITU belgelendirmesi için başvuru yöntemini açıklar. Program hakkındaki bilgiler, olası başvurudan alınacak bilgiler ve belgelendirme hizmeti teklifi için sorumlulukları tanımlar.

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon P07 02 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen - 2,3,4 Tarih Değişiklik Revizyon 24/02/2014 10/02/2015 Yeni yayın Şikâyet ve İtiraz tanımlarının ayrıştırılması ve detaylandırılması

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı ICS tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2 KAPSAM Bu

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI HAZIRLAYAN Bulut KUTSAV Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN Hüseyin A. Yazıcı Genel Müdür Bu Kalite El Kitabı, A ND Uluslararası

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı