TEB HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TEB HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : Genel Müdürlük Adresi : TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye İstanbul Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks No : Internet Sitesi Adresi : 1/24

2 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıpların 2012 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı, 10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 11. Şirketimizin 2013 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazı, 12. Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin onaylanması hakkında karar ittihazı, TEB HOLDİNG A.Ş 2/24

3 TEB HOLDİNG A.Ş. 7 Mart YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN TEB Holding A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu, 01 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik ve yine aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgeleri nin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te 21 Aralık 2008 tarihinde yapılan değişiklik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur hesap dönemini kapsayan rapor tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın AKBAYGİL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşe AŞARDAĞ Finansal Raporlamadan Sorumlu Koordinatör Berna TOKYAY Bütçe ve Raporlama Direktörü 3/24

4 SUNUŞ Euro Bölgesi nde süregelen borç sorunu ile ABD de mali uçurum ve borç tavanı konusunda yaşanan tartışmalar küresel piyasaları olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte, ilave tahvil alımları yoluyla bilançolarını genişleten gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının destekleyici para politikaları 2012 yılında da sürmüştür. ABD Merkez Bankası Fed in açık uçlu kantitatif gevşeme kararı, Avrupa Merkez bankası ECB nin Avrupa tahvil piyasasına verdiği destek taahhüdü ve Japonya Merkez Bankası BoJ un ilave tahvil alımları finansal sistemi desteklemiştir. Diğer taraftan tüketici ve yatırımcı güvenindeki kırılganlık tüketim ve yatırım harcamalarını baskı altında tutmuştur. Sonuç olarak, küresel aktivite zayıf seyretmeye devam etmiştir. Türkiye de 2012 GSYH büyümesinin %2.5 seviyesinde gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir. TCMB nin 2011 yılının son çeyreğinden başlayarak 2012 yılının ilk yarısında sürdürdüğü parasal sıkılaşma ile büyüme oranı yavaşlamıştır yılının ikinci yarısından itibaren uygulanmakta olan gevşek para politikası ise iktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinden itibaren hızlanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, 2013 yılsonu GSYH büyümesinin %4.5 dolaylarında seyredeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiştir yılsonu enflasyonu TCMB nin enflasyon hedefinin üzerinde, %6.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. TL deki istikrar ve gıda fiyatlarındaki ılımlı seyrin enflasyon görünümüne olumlu katkı yapmasıyla birlikte tüketici fiyatları enflasyonu 2011 yılındaki %10.4 seviyesinden 2012 yılında %6.2 seviyesine gerilemiş, ancak yine de TCMB nin %5 düzeyindeki enflasyon hedefinin üzerinde gerçekleşmiştir yılsonu enflasyonun %7 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. TCMB iç talepteki yavaşlamaya paralel yılın ikinci yarısında fonlama maliyetlerini aşağıya çekmeye başlamış, 2012 Aralık ayında ise politika faizini %5.50 ye çekmiştir. Enflasyon tarafındaki olumlu görünüm de TCMB nin elini güçlendiren bir gelişme olmuştur. TCMB, günlük repo ihaleleriyle piyasaya enjekte ettiği likidite miktarını 2012 yılı ortasından itibaren artırmış, böylelikle bankaların ortalama fonlama maliyetinin %10.5 seviyelerinden %5.5 seviyesine gerilemesini sağlamıştır. Buna paralel olarak, para piyasası faiz oranları da düşük seyretmiştir. Bankaların fonlama maliyetlerinin azalmasının sonucunda kredi faizleri kademeli olarak düşmüş, yılın son çeyreğinde tüketici kredilerinde ise ivmelenme gözlenmiştir. Diğer taraftan TCMB, Fitch ten gelen not artırımı sonrasında artması beklenen fon akımlarına bağlı olarak TL nin değerlenmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, reel efektif döviz kuru endeksinin (REDK) seyrine dikkat çekilmiş ve endeksin 120 seviyesine ulaşmasının TL nin aşırı değerlenmesi olarak değerlendirileceği açıklanmıştır. TCMB, bu durumda ilave faiz indirimine gidilebileceğini, REDK nin 130 seviyesine ulaşması durumunda ise politika tepkisi verileceğini ifade etmiştir. TCMB ayrıca, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yeni bir araç olarak rezerv opsiyonu mekanizmasını gündeme getirmiştir. TCMB 2012 yılında bankaların TL zorunlu karşılıklarının döviz ve altın cinsinden tesis edebilecekleri oranları kademeli olarak artırmış; buna ilave olarak, birim TL zorunlu karşılık başına tesis edilebilecek döviz veya altın karşılığını belirleyen katsayıları (ROK) uygulamaya sokmuştur. Söz konusu uygulamalar bankaların para takası pozisyonlarını azaltmalarını ve TCMB nin brüt döviz rezervlerinin artmasını sağlamıştır. Küresel likiditedeki bolluk sürmektedir. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının sağladıkları likiditenin artarak devam etmesiyle ile birlikte sermaye girişleri kuvvetli seyretmiş ve bono piyasasına 2012 yılında 16.2 milyar USD lik yabancı girişi olmuştur. Küresel likidite koşulları ve kredi notu artışı ile beraber dış finansmanda sıkıntı yaşanmamıştır. Diğer taraftan, ekonomideki dengelenme sürecine paralel olarak cari açığın GSYH ye oranı gerilemiştir. Cari açığın GSYH ye oranı 2011 yılında kaydedilen %10 seviyesinden 2012 yılında %6.1 seviyesine inmiştir. Ancak, 2012 yılının son çeyreğinden itibaren canlanmaya başlayan yurtiçi talep ile birlikte 2013 yılında cari açıkta yeniden bozulma görülebileceği ve cari açığın GSYH ye oranının %7 seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. Türk bankacılık sistemi kuvvetli yapısını korumaktadır yılı sonunda %16.5 olan sermaye yeterlilik rasyosu, 2012 yılsonu itibariyle %17.9 seviyesine yükselmiştir. Bankacılık sektörü 2012 yılında 2011 yılına göre aktif büyüklüğünü %13, kredilerini %16, mevduat hacmini ise %11 büyütmeyi başarmıştır. Kamunun borçlanma gereğinin azalmış olması nedeniyle bankaların menkul kıymet portföyü ise %5 azalmıştır. 4/24

5 Genel Bilgiler Şirketin Organizasyon, sermaye, ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler : TEB Holding A.Ş. ( TEB Holding ), finans alanında yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapan bir finansal holding şirketidir. TEB Holding, iştirak etmiş olduğu tüm finansal şirketler ( TEB Holding Grubu ) için mali işler, strateji ve iş geliştirme işlevlerinin koordinasyonunun yanı sıra, sinerji yaratılması ile hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim merkezidir. TEB Holding, BNP Paribas nın global deneyimi ve güçlü sermayesi ile TEB Holding Grubu nun finans alanındaki tecrübesini birleştirerek Türkiye nin önde gelen finansal holdinglerinden biri olmayı hedeflemiştir. (bin TL) Cari Dönem Hissedarların Adı Sermaye % BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130, Hasan Tevfik Çolakoğlu 61, Mehmet Çolakoğlu 23, İman Çolakoğlu 23, Henza Çolakoğlu 15, Haydar Nuri Çolakoğlu Faruk Mehmet Çolakoğlu Galata Yatırım Holding A.Ş. 53, Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş Toplam Ödenmiş Sermaye 618, İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: Yoktur. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yoktur. 5/24

6 Yönetim Organı, Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler Adı Soyadı Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu; Hasan Tevfik Çolakoğlu Jean Adrien Lemierre Dr. Akın Akbaygil Yavuz Canevi Haydar Nuri Çolakoğlu Jean Paul Sabet Camille Fohl Yvan De Cock Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı; Sabri Davaz Baş Danışman Koordinatörler; Ayşe Aşardağ Cihat Madanoğlu Gülane Feryal İmşir Ayşe Meral Çimenbiçer Bütçe Mali Kontrol Koordinatörü Mali İşler Koordinatörü SPK Mevzuatı Koordinatörü Proje Yönetimi Koordinatörü Denetçiler; Funda Hanoğlu Alparslan Karagülle Denetçi Denetçi 2012 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret toplamı TL 5,282 bin dir. TEB Holding in itibariyla personel sayısı 32 dir. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Bulunmamaktadır. 6/24

7 Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Bilgiler - Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Doğrudan Dolaylı TOPLAM TEB A.Ş. %55.00 %0.00 %55.00 The Economy Bank N.V. %0.00 %55.00 %55.00 TEB Faktoring A.Ş. %0.00 %55.00 %55.00 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %0.00 %55.00 %55.00 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. %24.89 %30.11 %55.00 Ekonomi Bank IBU Ltd. %99.95 %0.05 % TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. %50.00 %0.00 %50.00 TEB SH.A % %0.00 % Tasfiye Halinde Ege Turizm ve İnşaat A.Ş %99.70 %0.30 % Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. %33.28 %0.05 %33.33 Ekonomi Yatırımlar Ltd.Şti. %99.87 %0.13 % TEB Holding in 25 Temmuz 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca Ege Turizm ve İnşaat A.Ş. nin tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir. 5 Eylül 2012 tarihi itibariyle Ege Turizm ve İnşaat A.Ş. nin unvanı Tasfiye Halinde Ege Turizm ve İnşaat A.Ş. olarak tescil edilmiştir. TEB Holding in 14 Aralık 2011 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca Ekonomi Bank IBU nun tasfiyesi konusunda TEB Holding e yetki verilmiştir. Ekonomi Bank IBU 21 Kasım 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul unda aldığı karar uyarınca tasfiye sürecine girmiştir. 28 Aralık 2012 tarihi itibariyle TEB UCB Konut Danışmanlık A.Ş. nin tasfiye süreci tamamlanmıştır. - Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: TEB Holding tarafından 30 Nisan 2012 tarihinde EUR 1,5 milyon ödeme yapılarak TEB SH.A nın sermayesi EUR 23 milyon a çıkarılmıştır. TEB Holding in 6 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu nda KKTC de beher hissesi TL 1,000 nominal değerde 750 adet hissede TL 750 bin tutarında bir sermaye ile "Ekonomi Yatırımlar Limited" unvanı ve gayrimenkul ve diğer yatırım faaliyetlerinde bulunmak amacı ile yeni bir şirket kurulmasına ve TL 749 bin lik bir sermaye payı ile kurucu ortak olarak TEB Holding in iştirak etmesine karar verilmiştir. 30 Temmuz 2012 tarihi itibariyle TL 749 bin lik sermaye payının ödenmesi gerçekleşmiştir. - Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur. - Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 2012 hesap döneminde TEB Holding ve iştirakleri nezdinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dış denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. - Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur. - Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur. 7/24

8 - Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: TEB Holding 2012 Yılı bütçe hedeflerine ulaşmıştır. TEB Holding 2011 yılı faaliyetlerini zararla kapatmış olduğundan 27 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, bahse konu zarar gelecek yıl hesaplarına aktarılmıştır. - Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: BAĞIŞLAR Tarih Bağış Yapılan Yer Tutar (TL) Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Neva Şalom Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Bezmialem Vakıf Üniversitesi 850, Türk Eğitim Vakfı Global ilişkiler forumu 100, Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Vakfı 100 Toplam 952,100 - TEB Holding in hâkim şirketleri ve hâkim şirketlere bağlı bir şirket ile hâkim şirketlerin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketlerin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan diğer önlemler bulunmamaktadır. Dolayısıyla hâkim şirketler ve hâkim şirketlere bağlı bir şirketle herhangi bir denkleştirme işlemi de söz konusu değildir. 8/24

9 Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Finansal Bilgiler TEB Holding Grubu na ait konsolide finansal veriler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 46,680,023 41,061,145 Krediler 31,524,337 27,392,729 Faktoring Alacakları 754, ,011 Mevduatlar 30,592,105 24,531,667 Özkaynak 5,142,926 4,544,719 Net Faiz Geliri 1,975,515 1,485,393 Net Kar / (Zarar) 505, ,489 Personel Sayısı 10,101 10,103 TEB Holding Grubu na ait konsolide finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Karlılığı %1.09 %0.53 Özkaynak Karlılığı %12.14 %5.66 Özkaynak / Toplam Aktifler %11.02 %11.07 Giderler / Gelirler %61.73 %76.47 Krediler/ Mevduatlar % % Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ("TEB"), 85 yıl önce İzmit te Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine başlayan TEB 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınmıştır. Aynı yıl Banka nın unvanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş., şirket merkezi de İstanbul olarak değiştirilmiştir li yıllarda dış ticaret finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarına odaklanan TEB, 2000 yılının Şubat ayında sermayesini yatırımcılara açmıştır. TEB hisseleri, 31 Aralık 2012 itibarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı nda TEBNK sembolü ile işlem görmektedir. Banka nın hisse senetlerini temsil eden Depo Sertifikaları Londra Borsası na da kotedir. 10 Şubat 2005 tarihinde TEB, dünyanın 6., Euro Bölgesi nin en büyük bankası olan ve 80 ülkede faaliyette olan BNP Paribas ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. TEB, uluslararası piyasaların saygın isimlerinden BNP Paribas ile işbirliğine giderek global vizyonunu daha da ileriye taşımıştır yılında BNP Paribas Grubu nun Fortis Bank Belçika ve Fortis Bank Lüksemburg un çoğunluk hisselerini satın alması sonucunda BNP Paribas Grubu, Fortis Bank A.Ş. Türkiye nin (Fortis Bank) büyük ortağı haline gelmiştir. Bunu takiben, TEB in dolaylı çoğunluk hissedarları BNP Paribas ve Çolakoğlu Grubu, TEB ile Fortis Bank ın TEB markası altında birleşmesi konusunda anlaşmaya varmış ve 14 Şubat 2011 de iki bankanın yasal birleşmesi tamamlanmıştır. Birleşme sonucunda, TEB Holding TEB de %55 oranında çoğunluk hisselerine sahip olup, Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas ise TEB Holding A.Ş. de %50 şer hisse oranına sahip bulunmaktadır. Yasal birleşmenin ardından operasyonel birleşmesini de süratle ve başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşları için hiçbir sorun yaratmadan tamamlayan TEB, Türk Bankacılık tarihinin en başarılı birleşmelerinden birini gerçekleştirmiştir yılının ikinci yarısından itibaren büyümeye odaklanan TEB, 2012 yılında büyümeyi kârlılıkla da birleştirmeyi başarmıştır. 9/24

10 TEB e ait finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 43,532,335 38,091,738 Krediler ve Ticari Alacaklar 29,685,734 25,652,425 Mevduatlar 28,726,565 22,886,612 Özkaynak 4,805,582 4,213,311 Net Faiz Geliri 1,844,714 1,375,002 Net Kar / (Zarar) 485, ,675 Şube Sayısı Personel Sayısı 9,288 9,356 TEB e ait finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Sermaye Yeterliliği Rasyosu %15.24 %14.23 Konsolide Sermaye Yeterliliği Rasyosu %14.84 %13.98 Aktif Karlılığı %1.09 %0.50 Özkaynak Karlılığı %12.65 %5.36 Özkaynak / Toplam Aktifler %11.04 %11.06 Giderler / Gelirler %62.52 %77.69 Takipteki Krediler Rasyosu %2.14 %2.78 Temel büyüklükler açısından TEB in sektörden aldığı paylara ilişkin göstergelere aşağıda yer verilmiştir: (milyon TL) TEB Sektör Banka nın Payı (%) TEB Sektör Banka nın Payı (%) Toplam Aktifler* 43,532 1,370, ,092 1,217, Toplam Krediler * 29, , , , Toplam Mevduat * 28, , , , Şube Sayısı ** , , Personel Sayısı ** 9, , , , * Kaynak (sektör rakamları için) : BDDK Aylık Bülten Aralık /24

11 The Economy Bank N.V. ( TEB N.V. ), TEB NV, %100 TEB iştiraki olup, Kasım 1998 de ticari faaliyete başlamıştır. TEB N.V., Hollanda Bankacılık yasalarına ve yetkili Hollanda kurumlarının denetimine tabidir. TEB N.V. nin toplam özkaynakları 2012 yılında Euro 96 milyon dur. TEB NV müşterilerine uluslararası ticaret, finans, forfaiting, hazine, özel bankacılık ve bireysel mevduat hesaplarını içeren geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. TEB NV nin misyonu TEB Holding Grubu nun uluslararası ticaret ve emtia finansmanı alanında uzmanlaşmış hizmet sağlayıcısı kimliğiyle, Türkiye ve Avrupa finansal piyasalarının en etkin ve hizmet odaklı katılımcılarından biri olmaktır yılında TEB NV nin brüt faaliyet geliri Euro 22.1 milyon olarak gerçekleşmiştir yılında faiz gelirleri Euro 32,9 milyon, net komisyon ve ücret gelirleri Euro 6,2 milyon olarak gerçekleşmiştir yılı için kredi karşılık giderleri Euro 19.2 milyon olmuştur. TEB NV nin karşılıklar ve vergi sonrası net zararı Euro 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. TEB N.V. ye ait finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 1,658,173 1,611,290 Krediler 1,241,838 1,258,494 Mevduat 1,286,117 1,268,815 Özkaynak 226, ,507 Net Faiz Geliri 38,588 37,409 Net Kar / (Zarar) (11,558) 19,701 TEB N.V. ye ait finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Özkaynak Karlılığı %(4.90) %8.74 Aktif Karlılığı %(0.70) %1.22 Giderler/ Gelirler %35.08 %34.29 Personel Sayısı /24

12 TEB Faktoring A.Ş. ( TEB Faktoring ), 1997 yılında yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş olan TEB Faktoring Factors Chain International (FCI) ın bir üyesidir. Şirketin ödenmiş sermayesi TL 19 milyon ve toplam özkaynakları TL 46,8 milyon dur. TEB Faktoring bir önceki yıla göre karını %55 artırmıştır. TEB Faktoring 2012 de Türk Lirası bazında cirosunu bir önceki yıla göre %16 büyüterek 2012 yılını TL 7 milyar ciro ile kapatmıştır. Özkaynak karlılığı %53.67, aktif kârlılığı ise %2.01 olarak gerçekleşmiştir. Şirket, faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile kıyaslandığında en yüksek verimlilik ile çalışanlardan biridir. TEB Faktoring 2007 den bu yana yöneldiği KOBİ ve KOBİ altı segmentteki firmalar ile 2012 senesindeki toplam müşteri adetlerini 13,880 e çıkarmıştır. Şirket in 2012 yılsonu itibarıyla 2,970 aktif müşterisi, 10 şubesi ve 109 kişilik personeli mevcuttur. TEB Faktoring e ait finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 786, ,679 Faktoring Alacakları 754, ,011 Özkaynak 46,846 38,462 Net Faiz Geliri 45,226 33,287 Net Kar / (Zarar) 15,925 10,247 TEB Faktoring e ait finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Özkaynak Karlılığı %53.67 %45.48 Aktif Karlılığı %2.01 %1.11 Giderler/ Gelirler %38.97 %43.59 Piyasa Payı %9.83 %8.70 Piyasa Sıralaması 3 2 Personel Sayısı /24

13 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( TEB Yatırım ), 1996 de kurulmuş olan TEB Yatırım ın ödenmiş sermayesi TL milyon ve toplam özkaynakları TL milyon dur. TEB Yatırım ın faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, sermaye piyasası araçlarının ihracına ve halka arz yoluyla satışına aracılık, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı, ödünç alma-verme işlemleri, geri alım satım taahhüdü ile sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve türev araçların yurtiçi ve yurtdışında alım satımına aracılık ve saklama hizmetini sunmaktadır. TEB Yatırım sermaye piyasası faaliyetlerinde en iyi ve en güvenilir aracı kurumlardan biri olma, ileri teknolojiyle müşteri taleplerine ve piyasa eğilimlerine göre yasalar ve etik kurallardan taviz vermeden üst düzeyde rekabet ederek müşteri portföyünü arttırma ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlama vizyonunu benimsemiştir. TEB Yatırım, 2012 yılı itibarıyla İMKB hisse senedi piyasasında TL 46,390 milyon işlem hacmine sahip olarak %3.72 pazar payı ile 7. sırada; VOB da TL 34,748 milyon işlem hacmine sahip olarak %4.30 pazar payı ile 8. sırada yer almıştır. TEB Yatırım a ait finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 113,560 84,305 Özkaynak 78,588 78,190 Aracılık Komisyonları 20,685 23,722 Net Kar / (Zarar) 6,366 6,054 TEB Yatırım a ait finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Özkaynak Karlılığı %2.82 %8.70 Giderler/ Gelirler %91.91 %79.03 Piyasa Payı %3.72 %4.32 Piyasa Sıralaması 7 4 Personel Sayısı /24

14 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( TEB Portföy ), 1999 yılında kurulan ve yaklaşık olarak TL 3 milyar yöneten ve yatırım fonları sektöründe 6. büyük portföy yönetimi şirketi olan TEB Portföy ün temel amacı, yatırım ve emeklilik fonlarının yönetilmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk profiline uygun finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek portföylerinin yönetilmesini ve bu çerçevede, optimum faydanın sağlanmasını gerçekleştirmek ve yatırım danışmanlığı hizmeti vermektir. Aralık 2012 itibarıyla TEB Portföy, Tüm yatırım fonlarında TL 1.7 bin büyüklük ve %5.6 pazar payına, Özel Portföy Yönetimi nde 179 milyon TL büyüklüğe, Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti nde TL 133 milyon luk büyüklüğe, Emeklilik Fonlarında TL 611 milyon luk büyüklük ve %3 Pazar payına, Uluslararası yatırım fonlarında EUR 300 milyon luk büyüklüğe, sahip, geniş bir dış dağıtım kanalına sahip olan bir portföy yönetim şirketidir. TEB Portföy, Haziran 2004 den beri Varlık Yönetimi Hizmeti ni sunmaktadır. Şirket ayrıca 2005 yılı sonu itibarı ile Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti sunmaya başlamıştır. TEB Portföy ün yönetimi altında bulunan BNPP IP L1 Türkiye Hisse Fonu yaklaşık olarak EUR 205 milyon luk büyüklüğe ulaşmış olup, Türk hisse senetlerine yatırım yapan en büyük Türkiye hisse fonu olmuştur yılında TEB ile birlikte yenilikçi Anapara Korumalı Fonlar çıkararak, yatırımcılara farklı alternatifler sunulmuştur. Şirket, 2012 yılında toplam 8 adet yeni anapara korumalı fon halka arzını TEB Portföy ün yönetimi altında gerçekleştirmiştir. TEB Portföy ün ödenmiş sermayesi TL 4.4 milyon ve toplam özkaynakları TL 17 milyon dur. TEB Portföy e ait finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 19,194 31,200 Özkaynak 17,017 28,765 Fon Yönetim Komisyonları 11,242 11,134 Net Kar / (Zarar) 3,406 3,218 Yönetimde Olan Aktif Değerler 3,053,910 2,678,715 TEB Portföy e ait finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Özkaynak Karlılığı %19.97 %12.78 Giderler/ Gelirler %68.57 %69.40 Piyasa Payı %5.62 %4.95 Piyasa Sıralaması 6 6 Personel Sayısı /24

15 TEB SH.A ( TEB Kosova ), 7 Ağustos 2007 tarihinde bankacılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Euro 23,000 bin olup tamamı TEB Holding e aittir. TEB SH.A ya ait finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 Aktif Toplamı 710, ,585 Krediler 528, ,242 Mevduat 636, ,746 Özkaynak 50,882 38,652 Net Faiz Geliri 36,789 28,901 Net Kar / (Zarar) 9,908 5,495 Şube Sayısı Personel Sayısı TEB SH.A ya ait finansal rasyolar aşağıdaki gibidir: % 31 Aralık Aralık 2011 Sermaye Yeterliliği Rasyosu %12.99 %13.13 Aktif Karlılığı %1.40 %1.05 Özkaynak Karlılığı %24.94 %17.17 Özkaynak / Toplam Aktifler %7.16 %7.40 Giderler / Gelirler %58.87 % /24

16 Ekonomi Bank IBU LTD. ( Ekonomi Bank IBU ), Ekonomi Bank IBU, 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuştur. Şirket, kıyı bankacılığı faaliyetlerini durdurması kararının sonucu gayrifaal konuma gelmiştir. TEB Holding in 14 Aralık 2011 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca Ekonomi Bank IBU nun tasfiyesi konusunda Finansal Holding Şirketi ne yetki verilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Bank IBU 21 Kasım 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul unda aldığı karar uyarınca tasfiye sürecine girmiştir. TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. ( TEB Arval ), Araç filo kiralama hizmeti vermek amacıyla 5 Şubat 2007 yılında faaliyete başlamıştır. TEB Arval operasyonel kiralama hizmeti sunmaktadır ve Ticaret kanunları ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin değerleme ve düzenleme esaslarına göre ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. TEB Arval 2012 yılı sonu itibarıyla aktif toplamı TL 353,362 bin olarak gerçekleşmiştir yılı sonunda filosundaki araç sayısı 8,104 adede, sabit yatırımlar (taşıtlar) toplamı TL 270,046 bin e ulaşmıştır. TEB Arval Aralık 2009 a kadar TEB Holding Grubunun bağlı ortaklığı olup, bu şirketteki hisselerin %50 si Arval Service Lease SA. Fransa ya TL 12,072 bin karşılığı satılmış ve TL 6,872 bin satış karı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Şirketin TEB Holding kontrolünden çıktığı tarih olan Aralık 2009 da TEB Arval de kalan yatırımın gerçeğe uygun değeri, bu iştirakteki yatırımın ilk defa muhasebeleştirilmesindeki maliyet değeri olarak dikkate alınmıştır. Bu dönemden sonra şirketin özkaynaklarındaki değişimler özkaynak yöntemi ile dikkate alınmaktadır. Tasfiye Halinde Ege Turizm İnşaat A.Ş. ( Ege Turizm ) nin faaliyet konusu, turizm ve inşaat alanında faaliyette bulunmak, her türlü arsa ve arazilerle hazır bina ve tesisler almak, satmak, bunlar üzerinde ticari ve turizm amaçlı inşaat yapmak ve yaptırmak, her türlü turistik tesis inşa etmek, ettirmek veya işletmektir. TEB Holding in 25 Temmuz 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca Ege Turizm ve İnşaat A.Ş. nin tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir. 5 Eylül 2012 tarihi itibariyla Ege Turizm ve İnşaat A.Ş. nin unvanı Tasfiye Halinde Ege Turizm ve İnşaat A.Ş. olarak tescil edilmiştir. Ekonomi Yatırımlar Limited Şirketi ( Ekonomi Yatırımlar ) nin faaliyet konusu, gayrimenkul ve diğer yatırım faaliyetlerinde bulunmaktır. Diğer Hususlar Fortis Faktoring A.Ş. ile TEB A.Ş. nin iştiraki olan TEB Faktoring A.Ş.'nin birleşmesi çalışmaları başlamış ve birleşme öncesi gerçekleştirilecek hisse devri için 31 Ocak 2013 tarihli Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse Satın Alma Sözleşmesi uyarınca, Fortis Faktoring A.Ş.'nin TL 14,500 nominal değerdeki hissesinin TL 14, 'lik kısmı TEB Faktoring A.Ş. tarafından satın alınacaktır. Söz konusu hisse devri sonucunda TEB A.Ş., Fortis Faktoring A.Ş.'de dolaylı olarak %100 oranında pay sahibi olacaktır. Açıklanan hisse devri sonrasında TEB Faktoring A.Ş. ile Fortis Faktoring A.Ş.'nin TEB Faktoring A.Ş. yapısı altında birleşmesi planlanmaktadır. 16/24

17 YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ TEB Holding A.Ş. Genel Kurulu na: TEB Holding A.Ş. nin ( Finansal Holding Şirketi ) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Finansal Holding Şirketi yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, TEB Holding A.Ş. nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 40 ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Finansal Holding Şirketi nin finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 7 Mart 2013 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Turkey BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

18 Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor: Ekte sunulmuştur. Finansal Tablolar ile Bölüm Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler: Ekte sunulmuştur. Kar Dağıtımı Hakkındaki Önerimiz: TEB Holding in dönemine ilişkin ertelenmiş vergi öncesi kârı TL ,88 olup ertelenmiş vergi sonrası net karı olan TL ,88 nın ortaklarına herhangi bir dağıtım yapılmayarak, dağıtılabilir kârının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi önerilmektedir. Bağımsız Denetim Raporu : Ekte sunulmuştur. 18/24

19 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme: 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile TEB Holding Grubu nun aktif toplamı yılın başından itibaren %13.7 oranında artarak TL 46,7 milyar a ulaşmıştır. TEB Holding Grubu nun toplam mevduatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında artarak TL 30,6 milyar a ulaşmış ve toplam pasifler içerisindeki payı %66 olarak gerçekleşmiştir. TEB Holding Grubu nun kredileri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15 oranında artarak toplam TL 31,5 milyar a ulaşmıştır. Nakdi kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı 2012 yıl sonu itibariyle %67.5 dir. Grubun en büyük iştiraki konumundaki TEB A.Ş. nin takipteki kredi oranı %2.14 olarak gerçekleşmiştir. TEB Holding Grubu, 31 Aralık 2012 döneminde, konsolide bazda vergi öncesi TL 668,2 milyon, vergi sonrası TL 505,4 milyon kar elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında net kar artışı %134.5 olmuştur. TEB Holding Grubu nun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan konsolide özkaynak tutarı TL 5,9 milyar olup, Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik te belirtilen tanımlara göre hesaplanan asgari sermaye tutarı ise TL 4,9 milyardır. Grubun sermaye ihtiyacı bulunmamaktadır. Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın AKBAYGİL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 19/24

20 MURAKIP RAPORU 7 Mart 2013 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA Şirket in Unvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: Murakıp veya murakıpların adı, ortak veya Şirket in personeli olup olmadığı: TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul TL ,- Finansal Holding Funda HANOĞLU Alparslan KARAGÜLLE Murakıplar ortak veya Şirket personeli değildir. Sayın Genel Kurulunuzca murakıplığa seçilmiş bulunduğumuz TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin 2012 yılı işlemleri, defter kayıtları, bilanço, gelir tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu tarafımızdan tetkik edilmiş olup, yapılan işlemlerin ve şirket defter ve kayıtlarının mevzuat hükümlerine uygun bulunduğunu ve Yönetim Kurulu nun kar-zarar ile ilgili teklifinin de uygun olduğunu beyan eder, Yönetim Kurulu tarafından tetkikinize arz olunan 2012 yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları ve faaliyet raporunun tasdikini ve Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ibra edilmelerini takdirlerinize arz ederiz. Saygılarımızla, MURAKIP Funda HANOĞLU MURAKIP Alparslan KARAGÜLLE 20/24

21 Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF (VARLIKLAR ) Cari Dönem Cari Dönem (Bin TL) (Bin TL) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV II. (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Turev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR 2,071-2,071 11, ,639 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7,447-7,447 7,447-7, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 7,447-7,447 7,447-7, Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) 22,072-22,072 22,072-22, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 22,072-22,072 22,072-22, Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1,543,609 47,872 1,591,481 1,543,343 44,396 1,587, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1,543,552 47,872 1,591,424 1,542,803 44,396 1,587, Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 2,795-2,795 2,795-2, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 2,795-2,795 2,795 2, Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 66,235-66,235 67,597-67,597 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) XVII. VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER 5,139-5,139 7,381-7,381 AKTİF TOPLAMI 1,649,371 47,872 1,697,243 1,662,873 44,405 1,707,278 21/24

22 Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Cari Dönem PASİFLER (KAYNAKLAR) (Bin TL) (Bin TL) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR III. ALINAN KREDİLER ,059-6,059 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR ,257-6,257 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) - 17,205 17,205-23,013 23, Finansal Kiralama Borçları - 19,780 19,780-27,578 27, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 2,574 2,574-4,565 4,565 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR 2,852-2,852 2,111-2, Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 2,745-2,745 1,999-1, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XVI. ÖZKAYNAKLAR 1,675,689-1,675,689 1,669,603-1,669, Ödenmiş Sermaye 618, , , , Sermaye Yedekleri 627, , , , Hisse Senedi İhraç Primleri 331, , , , Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (5,161) - (5,161) (5,161) - (5,161) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 300, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 424, , , , Yasal Yedekler 47,919-47,919 47,919-47, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 375, , , , Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 6,083-6,083 (15,729) - (15,729) Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/Zararı 6,083-6,083 (15,729) - (15,729) 16.5 Azınlık Hakkı PASİF TOPLAMI 1,680,038 17,205 1,697,243 1,684,265 23,013 1,707,278 22/24

23 GELİR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Cari Dönem Toplam Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Cari Dönem Toplam I. FAİZ GELİRLERİ 507 3, Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 507 3, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri - - II. FAİZ GİDERLERİ 1,870 2, Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 1,870 2,403 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) (1,363) 1,317 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ (144) (197) 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ 3,775 - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) 1,211 (4,540) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kar/ Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 1,211 (4,540) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16,223 13,208 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 19,703 9,788 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - - X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 12,681 25,833 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 7,022 (16,045) XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) 7,022 (16,045) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 939 (316) 16.1 Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı 939 (316) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 6,083 (15,729) XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 6,083 (15,729) 23.1 Grubun Kârı / Zararı 6,083 (15,729) 23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kâr / Zarar 23/24

24 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GELİR GİDER TABLOSUNA GÖRE KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL) A B C D DÖNEM KARININ DAĞITIMI Cari Dönem 31/12/ DÖNEM KARI 7,021, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER - 938, Kurumlar Vergisi - Gelir Vergisi Kesintisi - Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler(Ertelenmiş Vergi) - 938, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - 15,729, I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 5 İŞLETMEDE BIRAKILAN VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI 6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 7 PERSONELE TEMETTÜ (-) 8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 10 II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 11 STATÜ YEDEKLERİ 12 OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR) - 13 DİĞER YEDEKLER 14 ÖZEL FONLAR YEDEKLERDEN DAĞITIM 1 DAĞITILAN YEDEKLER 2 II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 3 ORTAKLARA PAY (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 4 PERSONELE PAY (-) 5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) HİSSE BAŞINA KAR - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) 24/24

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.06.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,795 25,923 39,718 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.796

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTİF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,197 27,592

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,874 26,919 40,793 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15,556 24,647 40,203 9,212 21,459 30,671

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14.812 22.141

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,164 24,628 31,792 9,207 21,459

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 359.252

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Cari dönem Önceki dönem 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 1 1 II. GERÇEĞE

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.09.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 72 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03/ 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,861,387 1,581,144 5,442,531

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,212 21,459 30,671 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 808 53 861 715 227 942 II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 11.080 16.987 28.067 5.983 15.649 21.632

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,207 21,459 30,666 11,080 16,987 28,067

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU (31/12/2007) ( 31/12/2006 ) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1,411,226 2,963,060 1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 299,951 660,542 1.2.1.Kurumlar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.025.609 8.886.559

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.551.941 12.437.109

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 196 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14,291 23,779 38,070 9,207 21,459 30,666

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 7.287-7.287

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı