T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 07.05.2008 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM;"

Transkript

1 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 2. Bir önceki Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin Meclisin bilgisine sunularak onaylanması. 3. Çevre Hizmetleri Birlik Başkanı seçimi ve karara bağlanması. 4. Birlik Başkan Vekillerinin seçimi ve karara bağlanması. 5. Birlik Meclisi Katipleri ve Yedek Katiplerinin seçimi ve karara bağlanması. 6. Birlik Encümen üyelerinin seçimi ve karara bağlanması. 7. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ve karara bağlanması Yılı Birlik kesin Hesabının görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. İKİNCİ OTURUM; Yılı Faaliyet Raporu nun görüşülüp karara bağlanması. 10. Birlik üyelerinin katılım paylarının, nüfusa göre katı atıkların işletme bedeli olarak yeniden düzenlemesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 11. Birlik bünyesinde çalıştırılacak olan geçici işçi pozisyonunun vizelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 12. Katı Atık Transfer İstasyonlarının yerlerinin belirlendiği Encümen Kararlarının Meclisçe onaylanması. 13. Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatı bittiğinde işletmesinin 4734 Sayılı Kanuna göre Hizmet Alımı usulü ile ihale edilmesi hususunda Birlik Encümenine yetki verilmesi. 14. Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin üst kullanım hakkı ile yaptırılması hususunda Birlik Encümenine yetki verilmesi. 15. Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yaptırılan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisinin kiraya verilmesi hususunda Birlik encümenine yetki verilmesi. 16. Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi revize kapsamında sözleşme tutarının %10 unu aşmamak kaydıyla keşif artışının yapılabilmesi için Birlik Encümenine yetki verilmesi. 17. Akarçay Havzasında yer alan belediyelerin su ve atıksu hizmetlerinin Birlik tarafından yapılabilmesi için Birlik Encümenine yetki verilmesi. 18. Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinden elde edilecek gelirlerin %50 sinin tıbbi atık alınan belediyelerin birliğe olan katılım paylarından düşülmesi hususunun görüşülmesi. 19. Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yaptırılan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisinden elde edilecek gelirlerin %50 sinin ambalaj atığı alınan Belediyelerin Birliğe olan katılım paylarından düşülmesi hususunun görüşülmesi Yılı Birlik kesin hesabının karara bağlanması.

2 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU tarihinde yapılan 5. Olağan Birlik Meclis Toplantısı nda alınan kararların yer aldığı Tutanak Özeti okundu. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu. Tutanak Özeti oybirliğiyle kabul edildi.

3 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğümüzün 18nci maddesine göre görev süresi dolan Birlik Başkanlık seçimi için meclisten aday istendi, Emirdağ Belediye Başkanı Lütfi İhsan DAĞ tarafından Meclis Başkanlık Divanına dilekçe yolu ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah KAPTAN, aday olarak önerildi. Aday meclisin bilgisine sunuldu, itiraz olmadığından ve başka aday olmadığından oylamaya geçildi. Görev süresi dolan Birlik Başkanlık seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 8 i boş olarak 70 geçerli oy sonucuna göre iki yıl süre ile görev yapmak üzere 70 oyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah KAPTAN, Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığına seçildi.

4 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğümüzün 18nci maddesine göre görev süreleri dolan Birlik Başkan vekilliği seçimi için meclisten aday istendi, Susuz Belediye Başkanı Cengiz YILDIZ tarafından Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Ahmet KOCAKULAK ile Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa ÖZPINAR Meclis Başkanlık Divanına dilekçe ile aday olarak önerildi. Anıtkaya Belediye Başkanı Remzi KAYIR ise Meclis Başkanlık Divanına, dilekçe yolu ile aday olduğunu belirtti. Adaylar meclisin bilgisine sunuldu, itiraz olmadığından ve başka aday olmadığından oylamaya geçildi. Görev süreleri dolan Birlik Başkan Vekillikleri seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 4 ü geçersiz oy olmak üzere; Ahmet KOCAKULAK 33 oy, Mustafa ÖZPINAR 22 oy, Remzi KAYIR 19 oy almıştır. En çok oy alan Ahmet KOCAKULAK 1nci Başkan Vekilliğine, Mustafa ÖZPINAR 2nci Başkan Vekilliğine iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

5 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğümüzün 18nci maddesine göre görev süreleri dolan Birlik Meclis Katipliği seçimi için meclisten aday istendi, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa ÖZPINAR tarafından Asil Meclis Katipliklerine Balçıkhisar Belediye Başkanı İhsan GÜNDOĞAR ile Deresinek Belediye Başkanı Nurettin ARI; Yedek Meclis Katipliklerine Düzağaç Belediye Başkanı Ömer AKSOY ile İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇENGEL Başkanlık Divanına aday olarak önerildi. Adaylar meclisin bilgisine sunuldu, itiraz olmadığından ve başka aday olmadığından oylamaya geçildi. Görev süreleri dolan Birlik Meclis Katiplikleri seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 4 ü boş oy olmak üzere; 65 oyla Deresinek Belediye Başkanı Nurettin ARI 1nci Asil Meclis Katipliğine, 55 oyla Balçıkhisar Belediye Başkanı İhsan GÜNDOĞAR 2nci Asil Meclis Katipliğine; 44 oyla Düzağaç Belediye Başkanı Ömer AKSOY 1nci Yedek Meclis Katipliğine, 36 oyla İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇENGEL 2nci Yedek Meclis Katipliğine, iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

6 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU Görev süreleri dolan Birlik Encümen Üyelerinin seçimi için meclisten aday istendi, dilekçe yolu ile toplanan adaylar meclisin bilgilerine sunuldu, adaylara itiraz olmadığından ve başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Görev süreleri dolan Birlik Encümeni üyelerinin seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 78 geçerli oy sonucuna göre bir sonraki dönem başı toplantısına kadar görev yapmak üzere Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği Daimi Encümen üyeliklerine 48 oyla Çay Belediye Başkanı Ali YAKUT, 45 oyla Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa ÖZPINAR, 44 oyla İl Genel Meclis Başkanı Ahmet KOCAKULAK, 40 oyla Susuz Belediye Başkanı Cengiz YILDIZ, 39 oyla Sinanpaşa Belediye Başkanı Nuri KÖSE, 33 Bolvadin Belediye Başkanı Ahmet Naci HELVACI, 28 oyla Emirdağ Belediye Başkanı Lutfi İhsan DAĞ seçildi.

7 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU Görev süreleri dolan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi için meclisten aday istendi. Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Ahmet TAŞ tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; Eber Belediye Başkanı Ömer Faruk KOCABAŞ, Güney Belediye Başkanı Adem ULUPINAR, Akkonak Belediye Başkanı Ramazan ERTÜRKSOY, Karacaören Belediye Başkanı Osman İŞLER, İl Genel Meclis Üyesi Remzi SAV Meclis Başkanlığı na dilekçe yolu ile önerildi. Adaylar Birlik Meclisinin bilgilerine sunuldu. Adaylara itiraz olmadığından ve başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Görev süreleri dolan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; bir sonraki dönem başı toplantısına kadar görev yapmak üzere 47 oyla Eber Belediye Başkanı Ömer Faruk KOCABAŞ, 42 oyla Güney Belediye Başkanı Adem ULUPINAR, 41 oyla Akkonak Belediye Başkanı Ramazan ERTÜRKSOY, 35 oyla Karacaören Belediye Başkanı Osman İŞLER, 33 oyla İl Genel Meclis Üyesi Remzi SAV oybirliğiyle seçildi.

8 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1nci OTURUMU Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğü nün 9. Maddesinde Birlik Meclisi nin görev ve yetkileri tanımlanmaktadır. Bahse konu maddenin b bendi gereğince 2007 yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkında Birlik Meclisi ne bilgi verildi Yılı Bütçe Kesin Hesabının Komisyonu na havale edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe

9 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğü nün 19ncu maddesinin b bendi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11nci maddesi gereğince hazırlanmış olan, Çevre Hizmetler Birliği nin yapmış olduğu faaliyetleri içeren Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği 2007 Yılı Faaliyet Raporu Birlik Meclisi nin bilgilerine sunuldu, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

10 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Çevre Hizmetleri Birliği tarafından tarihinde ihalesi yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi Birinci Aşama İnşaatı Yapım İşine tarihinde başlanmış olup, Katı Atık Bertaraf Tesisi işletmeye alınması aşamasında Çevre Hizmetleri Birliği ne üye Belediyelerin yıllık katılım aidatlarının işletme masraflarını karşılayamayacağı belirlenmiştir. Bu nedenle Birlik üyelerinin katılım paylarının, nüfusa göre katı atıkların işletme bedeli olarak yeniden düzenlenmesi hususu Birlik Meclisince görüşülerek, Katı Atık Bertaraf Tesisi işletme bedelinin belirlenmesi konusunda, Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Birliğimizin içinde bulunduğu F grubuna ait F2 tablosuna göre tarih ve 32 Sayılı Meclis Kararı ile aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Bahse konu yönetmelik ve Meclis Kararı ışığında 2008 yılı geçici işçi pozisyonunun vizelenmesi hususu Meclisce görüşülerek Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24ncü Maddesinin birinci fıkrası, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirtilen memur kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu belirlenir hükmüne göre aşağıdaki kadro yapısına oybirliği ile karar verildi. F2 Tablosuna göre Kadro Yapısı; Birlik Müdürü: 1 Şef: 2 İdari Personel:3 Teknik Personel: 3 Sağlık Personeli: 1 Yardımcı Hizmet Personeli: 1 Toplam: 11 memur Geçici İşçi: 4 (%20)

12 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Katı Atık Bertaraf Tesisi işletmeye alınması aşamasında Birliğe üye Belediyelerin atık miktarları ve taşıma mesafeleri göz önüne alınarak sekiz bölge oluşturulmuştur. Bu sekiz bölgenin yedisine katı atık transfer istasyonu yapılması uygun görülmüştür. Bu yedi bölge için alternatif bölgeler istenilen kriterler doğrultusunda yerinde incelenerek uygun yerler Birlik Encümenine sunulmuş olup, tarih ve 02 Sayılı Encümen Kararı, tarih ve 09 Sayılı Encümen Kararı ile Katı Atık Transfer İstasyonu yerleri kararlaştırılmıştır tarih ve 02 Sayılı Encümen Kararı ile tarih ve 09 Sayılı Encümen Kararı Meclisce görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

13 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatı bittiğinde tesisin işletmesinin 4734 Sayılı Kanuna göre Hizmet Alımı Usulü ile ihale edilmesi hususunda Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi işletmeye alınması aşamasında eşzamanlı olarak Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Birliğimize üye olan Belediyelerin tıbbi atıklarının, Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinde bertarafı hususu Meclisçe görüşüldü. Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin üst kullanım hakkı ile 5355 Sayılı Kanunun 9ncu Maddesine ve 2886 Sayılı İhale Kanununun 51nci maddesinin g bendine göre yaptırılması için kiralama süresinin belirlenmesi ile ihalenin yapılması hususunda, Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

15 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatı kapsamında yapılacak olan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Ünitesinin işletmesini yapmak üzere 5355 Sayılı Kanunun 9ncu Maddesine ve 2886 Sayılı İhale Kanununun 51nci maddesinin g bendine göre kiraya verilmesi için kiralama süresinin belirlenmesi ile ihalenin yapılması hususunda, Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU tarihinde inşaat yapım işi sözleşmesi yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisinde işletme aşamasında karşılaşılabilecek sıkıntıları aşmak amacıyla projelerde revize yapılması gerekliliği Meclisçe görüşüldü. Yapılacak imalatlar için 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 24ncü Maddesinin a ve b bendi kapsamında sözleşmeye esas proje içinde kalması şartı ile anahtar teslim götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10 una kadar süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, ayrıca Katı Atık Bertaraf Tesisi 1nci Aşama İnşaatı Yapım İşine ait Sözleşmemizin 12.4 Maddesinde; Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran İdare nin bilgisi dahilinde daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli, sözleşme bedelinin %10 unu aşmamak kaydıyla ödenek imkânları dâhilinde ödenir hükümlerine göre sözleşme bedeli esas olmak üzere %10 unu aşmamak üzere keşif artışı yapılması konusunda Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Çevre ve Orman Bakanlığı, Akarçay Havzası içinde kalan Yer altı ve Yerüstü su kaynaklarımızın korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla Eber gölünü besleyen Belediyeleri belirlemiş ve bu belediyelerden çıkan atık suların arıtılması konusunda çalışmalara başlanması konusu Meclisçe görüşüldü Sayılı Mahalli İdareler Kanununun 4ncü maddesi ile Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğümüzün 5nci maddesinde yer alan su ve atık su hizmetlerinin yapılabilmesi için Birlik Encümenimize yetki verilmesi hususuna oybirliği ile karar verildi.

18 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin işletmesi sırasında, tıbbi atıklarından elde edilecek gelirin %50 si tıbbi atık alınan belediyenin Birliğe ödeyeceği katılım bedelinden düşülmesi hususu Meclisçe görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi.

19 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Ünitesinin işletmesini sırasında, ambalaj atıklarından elde edilecek gelirin %50 si ambalaj atığı alınan belediyenin Birliğe ödeyeceği katılım bedelinden düşülmesi hususu Meclisçe görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi.

20 Karar No : OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2nci OTURUMU T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI KESİN HESABI 2007 yılı için ,71YTL ödenek konulmuş olup, ,10YTL 2006 yılından devrederek toplam ,81YTL ödenek oluşturulmuştur. Bunun ,62YTL si harcanmış, ,19ytl imha edilmiştir. 1- Personel giderlerine ,00YTL ödenek verilmiş bunun ,11YTL si harcanmış, ,89YTL si imha edilmiştir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına YTL ödenek konulmuş olup bunun ,78YTL si harcanmış, ,22YTL si imha edilmiştir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ,00YTL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde ,00YTL si düşülmüş, bunun ,52YTL si harcanmış, ,48YTL si imha edilmiştir. 4- Faiz Giderleri için 5.000,00YTL ödenek ayrılmış olup bunun 3.818,97YTL si harcanmış, 1.181,03YTL lik kısmı imha edilmiştir. 5- Sermaye Giderleri için ,10YTL 2006 yılından ödenek devretmiş, ,60YTL 2007 yılı için ödenek konulmuş ,70YTL net bütçe ödeneği oluşturulmuştur. Bunun ,24YTL lik kısmı harcanmış, ,46YTL si imha edilmiştir YILINDA TAHSİL EDİLEN GELİRLER Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 9.000,00YTL Diğer Gelirler : ,71YTL TOPLAM : ,71YTL 2007 yılı Kesin Hesabı Komisyonumuzca incelenmiştir Malî Yılı Bütçesi ,71YTL kabul edilmiş, ,10YTL 2006 yılından devralınmış ve ,81YTL Net Bütçe Ödeneği oluşmuştur yılında ,62YTL harcanmış, ,19YTL imha edilmiştir. 1

21 Karar No : Malî Yılı Bütçe Gelirleri ,71YTL tahmin edilmiş, ,79YTL si tahsil edilmiştir. Bir sonraki yıla devreden tahakkuk ,51 YTL dir yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ndan ,00YTL hibe alınmış ve bütçe emanetlerine kaydedilmiştir Mali Yılı Nihayetinde Vakıflar Bankası Vadesiz Mevduat Hesabımızda ,29YTL, Vakıflar Bankası Vadeli Mevduat Hesabımızda, ,62YTL, Ziraat Bankası Vadesiz Mevduat Hesabımızda ,62YTL, Ziraat Bankası Vadeli Mevduat Hesabımızda ,00YTL, Ziraat Bankasında bulunan diğer Vadeli Mevduat Hesabımızda ,00YTL ve Halk Bankası Vadeli Mevduat Hesabımızda ,00YTL olmak üzere Birlik Kasamızdan 2007 yılına ,53YTL devir ettiği görülmüştür. Birliğimizin 2007 Yılı Kesin Hesabı yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir Yılı Bütçe Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek Komisyon kararı Birlik Meclisi nin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Çevre Hizmetleri Birliği 2007 Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi. 2

22 TUTANAK ÖZETİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİGİ 6.0LAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. OTURUMU 07 MAYIS ÇARŞAMBA Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Meclis Toplantısı Abdullah KAPTAN Başkanlığı'nda, EK' li listede sunulan imzaları alınan Meclis üyelerinin (78 kişi) katılımları, 60 kişinin katılmamaları ile toplandı. Gündemin 2. Maddesinde; bir önceki Birlik Meclis Toplantısı'na ait Tutanak Özeti okundu, söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. 5nci Olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. Maddesinde; Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğümüzün 18nci maddesine göre görev süresi dolan Birlik Başkanlık seçimi yapıldı. Birlik Başkanlık seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 8 i boş olarak 70 geçerli oy sonucuna göre iki yıl süre ile görev yapmak üzere 70 oyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah KAPTAN, Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığına seçildi. Gündemin 4. Maddesinde; Görev süreleri dolan Birlik Başkan Vekillikleri seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 4 ü geçersiz oy olmak üzere; Remzi KAYIR 19 oy almış olup, 33 oyla Ahmet KOCAKULAK 1nci Başkan Vekilliğine, 22 oyla Mustafa ÖZPINAR 2nci Başkan Vekilliğine iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Gündemin 5. Maddesinde; Görev süreleri dolan Birlik Meclis Katiplikleri seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; 78 oy kullanılmış olup, 4 ü boş oy olmak üzere; 65 oyla Deresinek Belediye Başkanı Nurettin ARI 1nci Asil Meclis Katipliğine, 55 oyla Balçıkhisar Belediye Başkanı İhsan GÜNDOĞAR 2nci Asil Meclis Katipliğine; 44 oyla Düzağaç Belediye Başkanı Ömer AKSOY 1nci Yedek Meclis Katipliğine, 36 oyla İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇENGEL 2nci Yedek Meclis Katipliğine, iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. 1

23 TUTANAK ÖZETİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİGİ 6.0LAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. OTURUMU 07 MAYIS ÇARŞAMBA Gündemin 6. Maddesinde; Görev süreleri dolan Birlik Encümeni üyelerinin seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde ; 78 oy kullanılmış olup, 78 geçerli oy sonucuna göre bir sonraki dönem başı toplantısına kadar görev yapmak üzere Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği Daimi Encümen üyeliklerine 48 oyla Çay Belediye Başkanı Ali YAKUT, 45 oyla Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa ÖZPINAR, 44 oyla İl Genel Meclis Başkanı Ahmet KOCAKULAK, 40 oyla Susuz Belediye Başkanı Cengiz YILDIZ, 39 oyla Sinanpaşa Belediye Başkanı Nuri KÖSE, 33 Bolvadin Belediye Başkanı Ahmet Naci HELVACI, 28 oyla Emirdağ Belediye Başkanı Lutfi İhsan DAĞ seçildi. Gündemin 7. Maddesinde; Görev süreleri dolan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi için gizli oyla yapılan seçimlerde; bir sonraki dönem başı toplantısına kadar görev yapmak üzere 47 oyla Eber Belediye Başkanı Ömer Faruk KOCABAŞ, 42 oyla Güney Belediye Başkanı Adem ULUPINAR, 41 oyla Akkonak Belediye Başkanı Ramazan ERTÜRKSOY, 35 oyla Karacaören Belediye Başkanı Osman İŞLER, 33 oyla İl Genel Meclis Üyesi Remzi SAV seçildi. Gündemin 8. Maddesinde; Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğü nün 9. Maddesinde Birlik Meclisi nin görev ve yetkileri tanımlanmaktadır. Bahse konu maddenin b bendi gereğince 2007 yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkında Birlik Meclisi ne bilgi verildi Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. 2

24 TUTANAK ÖZETİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİGİ 6.0LAĞAN MECLİS TOPLANTISI II. OTURUMU 07 MAYIS ÇARŞAMBA Gündemin 9. Maddesinde; Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğü nün 19ncu maddesinin b bendi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11nci maddesi gereğince hazırlanmış olan, Çevre Hizmetler Birliği nin yapmış olduğu faaliyetleri içeren Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği 2007 Yılı Faaliyet Raporu Birlik Meclisi nin bilgilerine sunuldu, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 10. Maddesinde; Çevre Hizmetleri Birliği tarafından tarihinde ihalesi yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi Birinci Aşama İnşaatı Yapım İşine tarihinde başlanmış olup, Katı Atık Bertaraf Tesisi işletmeye alınması aşamasında Çevre Hizmetleri Birliği ne üye Belediyelerin yıllık katılım aidatlarının işletme masraflarını karşılayamayacağı belirlenmiştir. Bu nedenle Birlik üyelerinin katılım paylarının, nüfusa göre katı atıkların işletme bedeli olarak yeniden düzenlenmesi hususu Birlik Meclisince görüşülerek, Katı Atık Bertaraf Tesisi işletme bedelinin belirlenmesi konusunda, Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 11. Maddesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24ncü Maddesinin birinci fıkrası, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirtilen memur kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu belirlenir hükmüne göre (Geçici İşçi: 4 (%20)) kadro yapısına oybirliği ile karar verildi. 3

25 TUTANAK ÖZETİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİGİ 6.0LAĞAN MECLİS TOPLANTISI II. OTURUMU 07 MAYIS ÇARŞAMBA Gündemin 12. Maddesinde; tarih ve 02 Sayılı Encümen Kararı, tarih ve 09 Sayılı Encümen Kararı ile Katı Atık Transfer İstasyonu yerleri kararlaştırılmıştır tarih ve 02 Sayılı Encümen Kararı ile tarih ve 09 Sayılı Encümen Kararı Meclisçe görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 13. Maddesinde; Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatı bittiğinde tesisin işletmesinin 4734 Sayılı Kanuna göre Hizmet Alımı Usulü ile ihale edilmesi hususunda Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 14. Maddesinde; Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin üst kullanım hakkı ile 5355 Sayılı Kanunun 9ncu Maddesine ve 2886 Sayılı İhale Kanununun 51nci maddesinin g bendine göre yaptırılması için kiralama süresinin belirlenmesi ile ihalenin yapılması hususunda, Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündemin 15. Maddesinde; Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatı kapsamında yapılacak olan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Ünitesinin işletmesini yapmak üzere 5355 Sayılı Kanunun 9ncu Maddesine ve 2886 Sayılı İhale Kanununun 51nci maddesinin g bendine göre kiraya verilmesi için kiralama süresinin belirlenmesi ile ihalenin yapılması hususunda, Birlik Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 16. Maddesinde; Katı Atık Bertaraf Tesisinde işletme aşamasında karşılaşılabilecek sıkıntıları aşmak amacıyla projelerde revize yapılması gerekliliği Meclisçe görüşüldü. Yapılacak imalatlar için 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 24ncü Maddesinin a ve b bendi kapsamında sözleşmeye esas proje içinde kalması şartı ile anahtar teslim götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10 una kadar süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, ayrıca Katı Atık Bertaraf Tesisi 1nci Aşama İnşaatı Yapım İşine ait Sözleşmemizin 12.4 Maddesinde; Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran İdare nin bilgisi dahilinde daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli, sözleşme bedelinin %10 unu aşmamak kaydıyla ödenek imkânları dâhilinde ödenir hükümlerine göre sözleşme bedeli esas olmak üzere %10 unu aşmamak üzere keşif artışı yapılması konusunda Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 4

26 TUTANAK ÖZETİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİGİ 6.0LAĞAN MECLİS TOPLANTISI II. OTURUMU 07 MAYIS ÇARŞAMBA Gündemin 17. Maddesinde; Çevre ve Orman Bakanlığı, Akarçay Havzası içinde kalan Yer altı ve Yerüstü su kaynaklarımızın korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla Eber gölünü besleyen Belediyeleri belirlemiş ve bu belediyelerden çıkan atık suların arıtılması konusunda çalışmalara başlanması konusu Meclisçe görüşüldü Sayılı Mahalli İdareler Kanununun 4ncü maddesi ile Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğümüzün 5nci maddesinde yer alan su ve atık su hizmetlerinin yapılabilmesi için Birlik Encümenimize yetki verilmesi hususuna oybirliği ile karar verildi. Gündemin 18. Maddesinde; Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin işletmesi sırasında, tıbbi atıklarından elde edilecek gelirin %50 si tıbbi atık alınan belediyenin Birliğe ödeyeceği katılım bedelinden düşülmesi hususu Meclisçe görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 19. Maddesinde; Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde yapılacak olan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Ünitesinin işletmesini sırasında, ambalaj atıklarından elde edilecek gelirin %50 si ambalaj atığı alınan belediyenin Birliğe ödeyeceği katılım bedelinden düşülmesi hususu Meclisçe görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 20. Maddesinde; 2007 Yılı Bütçe Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek Komisyon kararı Birlik Meclisi nin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Çevre Hizmetleri Birliği 2007 Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi. 5

27

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI T.C. 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. Yoklama ve Açılış 2. Bir önceki Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin Meclisin bilgisine sunularak onaylanması. 3. Birlik Encümen

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 20. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 13.05.2015 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 20. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 13.05.2015 ÇARŞAMBA T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. Bir önceki Birlik Meclis Toplantısına ait Tutanak Özetinin Meclisin bilgisine sunularak, onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin seçimi ve karara bağlanması. (1 Başkan. 7 Üye)

Detaylı

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 16. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 07.05.2013 SALI BİRİNCİ OTURUM;

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 16. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 07.05.2013 SALI BİRİNCİ OTURUM; BİRİNCİ OTURUM; 1. 08.11.2012 tarihli 15nci olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin Meclisin bilgisine sunularak onaylanması. 2. Birlik Encümen üyelerinin seçimi (7 üye) ve karara bağlanması.

Detaylı

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. 05.05.2009 tarihli 8nci Olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin okunması. 2. 2010 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR.

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR. Tarihi 06.01.2017 Sayısı 1 Oturum Özü 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması. Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: KARAR NO: NOLU MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: KARAR NO: NOLU MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI Açılış Yoklama 36. 2017 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 37. Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi 38. Osman DEMİR in Encümen Üyeliğinden istifasının Görüşülmesi 39. Encümen Üyesi Seçimi 40. Yozgat İli Katı Atık

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 30

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 30 T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye, Meclisi Belediye Başkanı Taner İSBİR İN Başkanlığında Üyeler; Ali ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Kadir ARABACI, Yusuf ÖZDEMİRCAN,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 24 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimine ilişkin 29/03/2016 tarih ve 2798 ayılı Yazı İşleri

Detaylı

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2017 BİRLEŞİM 09 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.05.2017 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 60 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2016 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ Meclis Toplantı Tarihi :05/04/2011 Salı günü saat 18:30 Nisan Ayı Olağan Toplantısı. Meclis Başkanı :Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU Meclis Üye Durumu :Başkan dâhil 16

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 19 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin 27/03/2018 tarih ve 3449 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 21. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 04.11.2015 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 21. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 04.11.2015 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 13.05.2015 tarihli 20nci olağan Birlik Meclis Toplantısına ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2016 yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Ü Y E L E R. Meclis Başkanın açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Gündem Maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ü Y E L E R. Meclis Başkanın açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Gündem Maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. KARAR NUMARASI : 07 Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Nisan ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında yapılan

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.05.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği. TEKLİFİN ÖZÜ

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar No: 206/36 Konu: Meclis Başkan Vekili Seçimi Evrak No: 232 Özet: Meclis. Başkan Vekili ile Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi. T E K L İ F VE K A R A R : "5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesinde

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 22 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin önerge meclisin görüşüne sunuldu: Encümen Üyeliğine Erdoğan ÖZTÜRK

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.01.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Sn. Başkan Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapılıp hazirun cetveli imza altına alınarak. 2011 yılı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 10

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 10 T.C. ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Kadir ARABACI, Yusuf ÖZDEMİRCAN, Cavat, Gündem : 01 Karar No : 10 görüşülmesi. 01-İmar Komisyonuna havale edilen Abdullah KOÇAK IN dilekçesinin İmar Komisyonunca yapılan incelemeler

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No :22

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No :22 MECLİS TUTANAĞI ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Yusuf ÖZDEMİRCAN, Cavat ÖZÖNDEL, Osman MÜTLÜ, Yılmaz HELVACI NIN iştirakleri ile Başkanlığımızın 02.08.2016 tarih ve 520 sayılı davetiyesine uyularak aşağıdaki gündem

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Mart ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 47 Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan taşınmazın ifraz tevhit ve parselasyon işlemleri sonucunda Kadastronun ada 1620 parsel 17 de kayıtlı 172,38 m² den ibaret olan taşınmazda

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 04.04.2011 Meclis toplantısı Sn. Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapıldı Mahmut DEVECİ nin izin dilekçesi okundu

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/20 Özet: Meclis.Başkan Vekili ile Meclis 2.Başkan Vekili seçimi. K A R A R : "5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi uyarınca Belediye Meclisinde 2 yıl müddetle görev yapmak üzere, Meclis.Başkan

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.12.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : -Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

KARAR TARİHİ : 05/04/2014 KARAR NUMARASI : 1

KARAR TARİHİ : 05/04/2014 KARAR NUMARASI : 1 TARİHİ : 05/04/2014 NUMARASI : 1 : Belediye Organlarının Seçimi. Çukurkuyu Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği Belediye Başkanı Adnan DELİKANLIOĞLU Başkanlığında üye Adem

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ : EKİM 2018 BİRLEŞİM : 2 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2018 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 56 ÖZÜ : 04.10.2018 Tarih Ve 2018 / 48 Sayılı Kararla Plan ve

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.02.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.02.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 03 KONU : Kadro İhdası. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/01/2015 tarih ve 107 sayılı teklifi üzerinde neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/04/2018 KARAR NUMARASI : 7

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/04/2018 KARAR NUMARASI : 7 MECLİS I TARİHİ : 06/04/2018 NUMARASI : 7 IN ÖZÜ : Hisseli taşınmazların satışı. Hikmet MAYDA, Halil CEBRE, Kenan ERTUÇ, Ayhan KESKİN. Belediye Başkan V. Yusuf EREN Başkanlığında üye Adem KALKAN, Ataman

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 102 KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 103 KARAR 103 İlçenin İskele Mahallesi 97 ada

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 86: Gündemin 1. maddesi bulunan 2013 mali yılı bütçe cetvelinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde 2013 Mali Yılı Bütçe görüşmesi 5393 Sayılı

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 02.10.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 22.09.2017 tarih ve 31673748-301.01-E.4076 sayılı Kültür ve

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU. Sayı :29 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Performans Programı MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU)

T.C. SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU. Sayı :29 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Performans Programı MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU) T.C. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Sayı :29 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 08.04.2014 Kararın Nosu : 43 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine göre I.ve II.Meclis Başkan Vekili ile 2 asil ve 2 yedek Meclis Katibinin gizli oy ile seçiminin yapılması.

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh :

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,, Mehmet KOCABAY, Mahmut

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETİ KARAR TARİHİ : 04/01/2019 KARAR NUMARASI : 2019/1

MECLİS KARAR ÖZETİ KARAR TARİHİ : 04/01/2019 KARAR NUMARASI : 2019/1 KARAR TARİHİ : 04/01/2019 KARAR NUMARASI : 2019/1 TEŞKİL EDENLER :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ın Başkanlığında, üyelerden

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 205/29 Evrak No: 75037 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. 05/0/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 119 Özü: İlçemiz, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, Karar Trh : 2923 no lu parsel. (PİN:4260,7) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Adem KÜMBET, Haluk Uğur

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1 MECLİS I Karar Tarihi :04/01/2018 Karar Numarası : 1 Gündem No/Sıra : 1-1 KONUSU: GEÇİCİ İŞÇİ VİZELERİ ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı