Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri"

Transkript

1 MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası: Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

2 Yayın No: 723 Yayın Adı: KOBİ LERDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) UYGULAMALARI Günümüzde küresel rekabetin artması şirketlerin tedarik zincirlerinin verimliliğini, etkinliğini ve bunlara bağlı olarak da performanslarını artırmalarını gerektirmektedir. Bu amaca ulaşılabilmesinin yolu ise verimli bir tedarik zinciri kurulabilmesinden ve ERP (Enterprise Resource Planning- Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımlarının sisteme başarılı bir biçimde uygulanabilmesinden geçmektedir. Bu kitapta; ERP sistemi ve bu sistemin kurulumu aşamasında izlenmesi gereken proje süreçleri ele alınmış ve gerçekleştirilen anket çalışmasıyla KOBİ lerin ERP kullanım düzeyleri ve verimliliklerine etkisi izlenmiştir. Ayrıca firmaların ERP ye geçiş aşamasında bir ERP projesinde yer alması gereken adımları gerektiği biçimde yerine getirip getirmediklerini ve ERP sisteminden beklenen stratejik avantajların sağlanmasıyla bu adımların uygulanması arasındaki ilişkinin varlığı sorgulanmıştır. Bu kitabın ERP sistemleri konusuyla ilgili araştırmacı ve uygulayıcılara yararlı olmasını diliyoruz. Yayın No: 724 Yayın Adı: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Bu araştırma örgüt kültürünün bağlılık üzerindeki etkilerini mercek altına almak üzere kurgulanmıştır. Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin paylaştığı davranışlardan ve anlamlardan oluşan, sembollerde, dilde ve varsayımlarda ortaya çıkan bir kavram olarak tanımlanmakta ve örgütsel birçok değişkeni etkilemektedir. Örgütsel kültürden etkilenen değişkenlerden biri örgütsel bağlılıktır. Araştırmada örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık kavramları incelenerek; örgüt kültürünün çalışan bağlılığı üzerindeki etkisini bulmaya yönelik bir alan çalışması yapılmıştır. Araştırmanın konu ile ilgili kişi ve kuruluşlara yararlı olacağı umuyoruz. 2012/1 VERİMLİLİK DERGİSİ YAYIMLANDI Tam Zamanında Üretim Ortamında Tedarikçi İlişkilerine Dair Bir Uygulama / Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS - Öğr. Gör. Zekiye ÇAMLICA İşletme Performansının Ölçümü: TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Üzerine Bir Uygulama / Yrd. Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ - Yrd. Doç. Dr. N. Mine TÜKENMEZ Yazılım Pazarlaması ve Yazılım Sektörünün Pazarlama Zekalarının İncelenmesi / Doç. Dr. Abdullah OKUMUŞ - Feride MUTLU Satış Geliştirme Çabalarının Öğretim Elemanlarının Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma / Öğr. Gör. Şükran KARACA - Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ Bir Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak Uyum Yüzeyi Kuramı: Bankacılık Örneği / Eray Kağan ŞİMŞEK - Dr. H. Kemal İLTER 2008 Krizi nin Uşak Tekstil Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi (Üretim-Maliyet-Fiyatlandırma ve İhracat Süreçleri Açısından) / Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDEMİR

3 T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN AYLIK YAYIN ORGANIDIR MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bu dergi adet basılmaktadır. ISSN: Yayın Türü: Yerel Süreli Türkçe - İngilizce SAHİBİ T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA GENEL MÜDÜR Anıl YILMAZ GENEL KOORDİNATÖR Serdal ERGÜN SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Cangül TOSUN YAZI KURULU Cangül TOSUN - Bahadır AVŞAR Nurettin SÖKMEN - İpek İMİRLİOĞLU GRAFİK TASARIM ve UYGULAMA Nurettin SÖKMEN İNGİLİZCE SAYFA SORUMLUSU Gülçin MANZAK AYDIN FOTOĞRAFLAR Hakan CANBAKIŞ Cüneyt OLGAÇ ABONE Gülçin ATAY (312) / 350 Anahtar Dergisi nin PDF dosyalarının her ay düzenli olarak e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız, konu alanına Anahtar yazıp adresine boş bir e-posta atabilirsiniz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. YÖNETİM YERİ T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelibolu Sokak No: 5 Kavaklıdere ANKARA Tel: (312) (10 Hat) Faks: (312) Faks (Dergi): (312) e-posta: internet: BASKI KORZA YAYINCILIK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Büyük Sanayi 1. Cad. 95 / 1 İskitler - Ankara Tel: (312) Faks: (312) BASILDIĞI TARİH: Anahtar Dergisi nin Mart 2012 sayısı tarihinde basılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelinde etkili sanayi politikaları ile bu politikaların hayata geçirilmesinde izlenecek stratejiler bulunmaktadır. Bu politika ve stratejileri planlı bir şekilde yönetmek amacıyla 1934 yılında Birinci Sanayi Planı ile başlayan çabalar, daha sonraki dönemde beş yıllık kalkınma planları ile devam etmiş, son olarak sanayi politikalarının genel çerçevesi 9. Kalkınma Planı ( ) ile beş ana gelişme ekseninden biri olan Rekabet Gücünün Artırılması kapsamında belirlenmiştir. Teknoloji, tüketici talepleri, iletişim ve lojistik alanlarındaki gelişmeler sonucu rekabet ortamının ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara taşınması, sanayi stratejilerinin küresel bakışla belirlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu perspektifle, Bakanlığımız tarafından Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak vizyonu ile hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nin üç temel stratejik hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler; becerilerini sürekli geliştirebilen güçlü şirketler, orta ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim ve ihracat artışı, düşük teknolojili sektörlerde yüksek katma değere geçiş olarak belirlenmiştir. Söz konusu strateji belgesi ve onunla uyumlu olarak geliştirilen -başta otomotiv ve makine olmak üzere- alt sektör strateji belgeleriyle Türkiye nin sahip olduğu teknoloji ve işgücü potansiyelini, mali ve teknik desteklerle küresel rekabet avantajına dönüştürecek yol haritası (stratejiler ve eylemler) ortaya konmuştur. Bu süreçte, özellikle enerji olmak üzere tüm üretim faktörleri açısından verimliliğin artırıldığı, temiz üretim yaklaşımıyla sürdürülebilirliğin geliştirildiği, istihdam artışının sağlandığı ve nitelikli işgücünün yaygınlaştırıldığı bir anlayış benimsenmiştir. Bu ayın teması olan Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri ile ilgili olarak görüşleriyle dergiye katkı veren başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün olmak üzere, TÜSİAD Başkanı Sayın Ümit Boyner e, Sanayi Genel Müdürü Sayın Süfyan Emiroğlu na ve özel sektörümüzün sayın temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Anıl YILMAZ Genel Müdür

4 İçindekiler Bilim Ataşeleri Geliyor... 5 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Tunus Bölgesel Kalkınma Bakanı ile Görüştü Verimlilik, Temiz Üretim ve Kümelenme Çalıştayı Yapıldı 6 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi 8 RÖPORTAJ: Ümit BOYNER TÜSİAD Başkanı 12 Sanayimizin Yol Haritası: Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 16 RÖPORTAJ: Süfyan EMİROĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü 19 Verimlilik Terimleri 20 Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi 26 Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi 32 Strateji Belgelerinin Hazırlanması Sürecinde Katılımcılığın Sağlanması ve Delphi Yöntemi Ahmet Emre ÇOBAN 12

5 32 Sayı 279 Mart Kitap Tanıtımı: Yalın Hastane Kalite, Hasta Güvenliği ve Çalışan Memnuniyetini Artırmak 40 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları / Talat POSTACI - Önder BELGİN - Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN 46 Industrial Strategy of Turkey and Sub-Sector Strategies 48 Uluslararası Verimlilik İstatistikleri International Productivity Statistics Ulusal Verimlilik İstatistikleri National Productivity Statistics 40 MART

6 Bilim Ataşeleri Geliyor... Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, dünyadaki Türk bilim insanlarının envanterini çıkarmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Ergün, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarını Bakanlığın web sitesindeki formu doldurarak, bilim insanları ailesine katılmaya davet etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türk büyükelçiliklerinde bulunan Ticari Ataşeleri nin yanında inovasyonun ekonomiye katkısını artırmak, yeni işbirlikleri geliştirerek daha fazla yatırım çekmek için Bilim Ataşelikleri kurulması için çalışma başlattı. Çalışmayı Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini belirten Ergün, Bilim ve teknoloji potansiyeli yüksek, Türk bilim insanları ve girişimcilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlere bilim elçileri atamayı planlıyoruz. Bu çerçevede ilk aşamada ABD de San Francisco ve Boston da, Japonya ve Almanya da Bilim Ataşeleri görevlendirmek istiyoruz. San Francisco da bilişim, Boston da biyoteknoloji, yeşil teknolojiler, sağlık ve enerji gibi alanlarda kümelenmeler var. Bu şehirlerdeki olası fırsatlardan, Bilim Ataşeleri sayesinde daha önceden haberdar olabileceğimiz gibi, Türk bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaları takip etme ve yönlendirme imkânı bulabileceğiz dedi. İngiltere ve İsviçre örneği Bilim Ataşesi bulunacak merkezlerin sayısının artacağını vurgulayan Ergün, şunları anlattı: Dünyanın en çok yabancı yatırım çeken ülkeleri arasında yer alan İngiltere ve İsviçre Bilim Ataşeliği modelini uyguluyor. İngiltere nin Bilim ve Teknoloji Ağı (SIN) ile 25 ülkede Bilim Ataşeliği, bilim elçiliği yapan 90 personeli bulunuyor. İsviçre nin de Bilim ve Teknoloji Ağı (SWISSNEX) oluşumu altında 22 ülkedeki elçiliğinde Bilim Ataşesi var. Yıllardır faaliyet yürüten bu oluşumların ülkelerinin ekonomilerine katkısı büyük. Biz de hangi ülkede, hangi alanda Türk bilim insanlarının hangi konuda araştırma yaptığını, hangi şirketlerde çalıştıklarını tespit edip bir bilim havuzu oluşturacağız. Gönüllü bilim temsilcisi Söz konusu havuz la bilim insanlarının hem kendi aralarında hem Türkiye ile güçlü bir network oluşturmalarına uygun ortam hazırlamayı hedeflediklerini kaydeden Ergün, şöyle devam etti: Dünyada ne kadar Türk bilim insanı varsa hepsine ulaşıp, en kısa sürede bu veri tabanına dahil etmek istiyoruz. Yurtdışındaki uygulamaların iyi yanlarını geliştirerek Türkiye için etkin bir model oluşturacağız. Bilim Ataşeleri yle birlikte bulundukları bölgede ve üniversitelerde teknoloji yatırımcılarına yönelik temsil, tanıtma ve ilişkileri geliştirmek amacıyla fahri bilim ve teknoloji temsilcisi atamaya da karar verdik. Gönüllülük esasına göre çalışacaklar. Bununla ilgili çalışmalarımızı da Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm bu çalışmaları, Dışişleri Bakanlığımızla yapacağımız bir protokol ile hayata geçireceğiz. Bilim ve Teknoloji Konseyi Bütün bu yeni oluşumlarla dünyanın her tarafındaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri anlık olarak Türkiye ye yansıtabilecek platformlar oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Ergün, şöyle konuştu: Türkiye yi başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere çıkarmak için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarıyla birlikte ortak aklı kullanarak projeler üreteceğiz. Bakanlık olarak yapacağımız bir başka yeni çalışmada da, Türkiye deki ve yurtdışındaki sivil ve kamusal güçleri bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetleri zemininde bir araya getirmek amacıyla, bir Bilim ve Teknoloji Konseyi kuracağız. Bu konsey, bulundukları bölgede bilim, teknoloji alanında faaliyet gösteren, konularında uzman veya kanaat önderi olan Türk ve yabancı akademisyen, işadamları ve girişimcilerden oluşacak. Bilim Ataşesi nasıl seçilecek, ne yapacak? Bilim ve teknoloji alanında eğitim almış, ilgili ülkeyi ve kültürü yakından tanıyan kişilerden atanacak. Büyükelçilik - konsolosluk bünyesinde çalışacak, bilim diplomasisi faaliyetlerini yürütecek. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takibi ve raporlanmasını yapacak. Potansiyel işbirliği alanlarının tespitini yapacak, tanışma ve çalışma toplantıları düzenleyecek. Görevli bulunduğu ülkedeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetlerden, gelişmelerden ve politikalardan Bakanlığı haberdar edecek. Türk ve yabancı bilim adamları ve araştırmacılar arasındaki bağların kurulmasını ve ilerlemesini sağlayacak. Görevli bulunduğu ülkede mukim ve çalışan Türk bilim insanlarının listesini tutacak ve onlarla iletişim halinde olacak, bu ülkede bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Türk topluluklarla işbirlikleri kuracak. Görev yaptığı ülkede teknolojik açıdan öncü, pazar lideri firmalar ile ülkemizde aynı sektörde faaliyet gösteren kurum ve firmalar arasında diyalogun ve olası işbirliği imkanlarının oluşmasına yönelik çalışmalar yapacak. Harvard Üniversitesi ile işbirliği başlayacak Sadece yurtdışındaki Türk bilim insanlarıyla değil, dünyada alanındaki en iyi bilim insanlarıyla işbirlikleri geliştireceklerini belirten Nihat Ergün, Üniversitelerle öğrenci değişimi başta olmak üzere işbirliğini geliştireceğiz. Harvard Üniversitesi nin altyapısından yararlanmayı mümkün kılacak bir işbirliğine gitmemiz gerekiyor. Gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Türk Bilim İnsanları yılda bir kez buluşacak Bilim insanları envanter çalışması tamamlandıktan sonra yurtdışındaki bilim insanlarını Türkiye de yılda bir kez bir araya getireceklerini belirten Nihat Ergün, Türk Bilim İnsanları Kurultayı adı altında gerçekleşecek bu etkinliğin ilkini 2012 ye yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilim insanlarımızın birbirinden haberdar olması, yılda bir kez de olsa bir araya gelmesi doğal olarak bir sinerji meydana getirecektir dedi. 4 MART 2012

7 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Tunus Bölgesel Kalkınma Bakanı ile Görüştü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ankara da temaslarda bulunan Tunus Bölgesel Kalkınma ve Planlama Bakanı Cemalettin Garbi ile bir araya geldi. Bakan Ergün, Ben bunun rüyalarını görüyorum diyen Tunuslu Bakana Organize Sanayi Bölgesi ni gezdirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Bakan Ergün, görüşmede Garbi nin Ülkemizde hiç Organize Sanayi Bölgesi yok sözleri üzerine konuk Bakanı Sincan Organize Sanayi Bölgesi ne götürdü. Sincan Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde Ergün ve Garbi ye Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de eşlik etti. OSB de brifing alan Ergün ve Garbi, daha sonra Hidromek fabrikasını da birlikte gezdi. Ben bunun rüyalarını görüyordum diyen Garbi, Türkiye deki organize sanayi bölgeleri uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Türkiye nin bu alandaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Garbi, içinde bankaları, okulu, alışveriş merkezi, oteli, yerleşim yerleri ve idari merkezin de olduğu bir organize sanayi bölgesi hayal ettiğini söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de, OSB lerin ülkelerin sanayisi açısından çok önemli mekanlar olduğunu belirterek, Türkiye nin uzun zaman önce OSB lerin oluşumunu gerçekleştirdiğini anlattı. OSB lerde çok sayıda şirketin üretim yaptığını ve ihracat gerçekleştirdiğini belirten Ergün, yeni teşvik sistemiyle birlikte OSB lerin yatırımcılar açısından daha cazip bölgeler haline geleceğini bildirdi. Bakan Ergün, Tunus a Organize Sanayi Bölgeleri kurması konusunda Türkiye nin her türlü tecrübesini aktarmaya hazır olduğunu belirterek, bu konuda ortak çalışma yürütüleceğini bildirdi. Ergün, Tunus taki KOBİ lerin eğitimi ve desteklenmesi ile girişimciliğin artırılması konusunda da çalışma yürüteceklerini belirterek, bu konuda da Tunus ta KOSGEB gibi bir organizasyon oluşturulması için konuk Bakan a söz verdi. Verimlilik, Temiz Üretim ve Kümelenme Çalıştayı Yapıldı Verimlilik, Temiz Üretim ve Kümelenme Çalıştayı 18 Şubat 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü nde (VGM) gerçekleştirildi. VGM ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay a; Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kandiller, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Raylı Ulaşım Sistemleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Gök ün yanında çok sayıda sanayici, verimlilik uzmanları, çeşitli sivil toplum ile kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay da, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, VGM Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın birer açış konuşması yaptılar. Açış konuşmalarının ardından Çalıştay ın birinci bölümünde; VGM Verimlilik Uzmanı İlknur Frolet Temiz Üretim/Eko-Verimlilik konusunda, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Çağrı Bacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme ve OSB Çalışmaları konusunda birer sunum gerçekleştirdiler. İkinci bölümde ise; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yerli Üretim Protokolü Proje Ofisi Bilgilendirmesi, İŞİM Koordinatörü Bülent Çil, İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) Çalışmaları ve Raylı Ulaşım Sistemleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Gök ise Yerli Metro Araç Üretimi Bilgilendirmesi başlıklı sunumlarını yaptılar. Çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerini de dile getirildiği soru-cevap bölümü ile sona erdi. MART

8 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı rekabet gücümüzü artıracak mikro reformlara rehberlik edecektir Sanayi stratejisinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci Bakanlığımız koordinasyonunda, kamu ve özel sektör ile işbirliği halinde gerçekleştiriliyor Nihat ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ülkemiz, son yıllarda başta ekonomi olmak üzere birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetti ve bulunduğu coğrafyada önemli bir güç ve cazibe merkezi haline geldi. Ancak dünya sürekli değişiyor, ülkelerin ekonomi ve sanayi politikaları sürekli yenileniyor. Bizim de ülke olarak bu değişimleri yakından izlememiz, proaktif 6 MART 2012 davranmamız ve gelecek hedeflerimize uygun stratejiler oluşturmamız gerekiyor. Sürekli değişimin ve dönüşümün yaşandığı günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayi sektörünün özel bir yeri vardır. Sanayi sektörü olmadan gerçek anlamda bir büyümeden bahsedilemez. Bir ülkenin sürdürülebilir, dengeli ve istikrarlı bir ekonomiye sahip olabilmesi, ancak ve ancak güçlü bir sanayinin varlığı ile mümkün olmaktadır. Bugün küresel krizin etkilerinin halen devam ettiği Avrupa ülkelerinde, sanayi sektörünün ve üretim kültürünün zayıfladığı görülüyor. Bu noktada bizim her zaman dile getirdiğimiz bir husus var: Bir ülkede kalıcı zenginlik sağlamanın yegâne yolu sanayi üretiminden geçmektedir.

9 Yine bu çerçevede uzun dönemli bir perspektiften bakıldığında, Türkiye nin küresel ekonomiyle bağını kuran öncü sektörün sanayi sektörü olduğunu görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye nin toplam ihracatı içinde sanayi ürünlerinin payı 2011 de yaklaşık yüzde 95 lerin üzerine çıkmıştır. Bu bir başarıdır. Bugün biz Hükümet olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına denk gelen 2023 yılı için iddialı hedefler ortaya koyabiliyoruz. İhracatımızı 500 milyar Dolar a çıkarmak, Gayri Safi Milli Hâsıla yı 2 trilyon Dolar ın üzerine çıkarmak, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olmak ortaya koyduğumuz hedeflerden sadece bazılarıdır. Peki, bu hedeflerin gerçekleşmesi nasıl mümkün olacak? Tabi ki, bu hedeflerin gerçekleşmesi bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sanayi üretimindeki nitelikli artışlarla olacaktır yılı hedeflerimizin gerçekleşmesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşen çok önemli görevler var. Son yıllarda, sanayi üretimi ve ihracatımızın önemli ölçüde arttığını görüyoruz yılında yıllık 36 milyar Dolar ihracattan, bugün yıllık 135 milyar Dolar a ulaşan bir seviyeye geldik. Bu süreçte, birçok yeni pazara açıldığımız gibi, ürün kalitemizi de geliştirdik. Düşük teknolojili ürünlerden orta teknolojili ürünlere doğru bir geçiş yaşadık. Önümüzdeki süreçte ise, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin ağırlık kazanacağı bir sanayi üretimi planlıyoruz. Üretim ve ihracatımızdaki ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin payını, yüzde 20 ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Sanayideki üretim yapımızı, işgücü ve enerji yoğun üretimden bilgi ve teknoloji yoğun üretime dönüştürerek üretimde katma değeri arttırmanın yolu, belirli stratejileri uygulamaktan geçmektedir. Ancak burada dikkat çekmek istediğim önemli bir husus var: Türkiye makro ekonomik alanda gerçekleştirdiği yapısal reformları, benzer şekilde sanayide, bunun da ötesinde sektörel alanda ve hatta gerektiğinde belirli ürün gurupları özelinde de gerçekleştirmesi gerekiyor. Artık makro alanda sağladığımız başarıyı, reel sektöre daha fazla yansıtacak, rekabet gücümüzü artıracak mikro reformlara odaklanarak sağlamamız gerekmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılı başında uygulamaya başladığımız Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bu reformlara rehberlik edecek bir dokümandır. Bu Belge ile Türkiye sanayide kendisine bir vizyon ortaya koymuştur. Orta ve ileri teknoloji ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak şeklinde belirlediğimiz bu vizyon çerçevesinde, bu Belge ile verilen yol haritası ve eylemler, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmada büyük katkı verecektir. Yine Sanayi Strateji Belgesinde; Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması, Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması, Becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması konularını ülke olarak kendimize üç temel stratejik hedef olarak belirledik. Burada belirlediğimiz birinci ve ikinci hedefler aslında bir noktada sanayideki rotamızı ortaya koymaktadır. Bu rota doğrultusunda da, Bakanlık olarak sanayideki üretim yapımızda köklü değişikler yapmak için çalışmalara başladık. Kalıcı rekabet üstünlüğü sağlamak için sanayideki üretim yapımızın gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine doğru kayması gerekmektedir. Biz ancak ürettiğimiz ürünlere yeni teknolojik özellikler, yeni teknolojik tasarımlar kazandırarak ve buna bağlı olarak da küresel çapta markalar oluşturarak kalıcı rekabet üstünlüğü sağlayabiliriz. Zaten bugünkü cari açık rakamlarına baktığımızda, cari açığın ağılıklı olarak dış ticaret açığından kaynaklandığını, dış ticaret açığına da ara malı ve yatırım malı ithalatındaki yüksek değerlerin neden olduğunu görüyoruz. Strateji belgeleri bağlamında değinmek istediğim bir husus da; sadece strateji belgelerini hazırlamanın yeterli olmadığıdır. Bu belgelere hayat kazandıran, işlerlik kazandıran içerisindeki eylemlerdir. Bu nedenle eylemlerin başarıyla sonuçlanması için, etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinde toplam olarak 72 adet eylem bulunmaktadır yılı itibariyle bu eylemlerden yüzde 85 inin başarılı bir şekilde devam ettiği, yüzde 11 inde kısmen başarı sağlandığı, yüzde 4 ünde ise istenilen düzeyde ilerleme kaydedilmediği tespit edilmiştir. İlerleme sağlanamayan eylemlere yönelik etkinlik çalışmaları Sanayi Stratejisi Belgesi kapsamında kurulan Girişimlerce izlenmektedir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, sanayideki ana yol haritamızı ortaya koymaktadır. Ancak burada önemli olan bir husus da, ana yol haritasına uygun olarak sektörel strateji belgelerinin hazırlanması konusudur. Bu bağlamda, sanayi stratejisi çatısı altında sektörlere yönelik stratejik plan çalışmaları da yine Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Biz sektörel strateji belgelerini, yapılacak eylemlerin altyapısını hazırlayan, planlayan ve bir takvime bağlayan yol haritaları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, Makine Sektörü Strateji Belgesi ile Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi hazırlanarak geçen yıl Mayıs ayında uygulanmaya başlanmıştır. Kimya, Demir- Çelik ve Demir-Dışı Metaller, Seramik Sanayi ile Elektrik Elektronik Sanayi Strateji Belgeleri de hazırlanmış olup Ekonomi Koordinasyon Kurulu na sevk edilmiştir. Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri ile İlaç Sanayi Strateji Belgelerinin hazırlık çalışmaları ise devam etmektedir. Görüldüğü gibi tüm bu strateji belgeleri, kamunun ve özel sektörün birlikte hareket etmesiyle katılımcı bir yaklaşımla ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamız da, yine aynı birliktelikle mümkün olacaktır. MART

10 Katılımcı ve bütünlükçü bir yaklaşımla hazırlanan Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planlarını kamu ve iş dünyası olarak hepimizin ortak taahhüdü kabul ediyoruz Hem Sanayi Stratejisi hem de Sektörel Strateji Belgeleri nde yer verilen eylem planlarının gerçekleşmesi, Türkiye sanayisinin rekabet gücünün artırılması yönünde çok önemli adımlardır Ümit BOYNER Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı 8 MART 2012

11 Sayın Boyner, öncelikle Sanayi Stratejisi ve sektörel stratejileri TÜSİAD bakışıyla değerlendirir misiniz? Sanayi Stratejisi içerisinde yer alan eylem planları Türkiye nin yatırımı ve iş yapma ortamını iyileştirecek reformları kapsamaktadır. TÜSİAD olarak sanayi politikasını bütünsel yani tüm sanayi olgusunu yatay kesen bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Ülkemizin güçlü ekonomiler içerisinde arzu edilen yerini alması için mevcut ve gelecek yıllardaki işgücü potansiyeli de göz önünde bulundurularak yüksek istihdam artışını üretkenlik temelli sürdürülebilir büyüme ile birleştiren politikalar üretmek durumundayız. Türkiye sanayisinin bu koşullar altındaki dönüşüm ihtiyacı ancak ve ancak bütünlüklü bir stratejiyle ele alınabilir. Bu bakış açısıyla, Sanayi Stratejisi Belgesi nin de sanayinin bu ihtiyacı doğrultusunda hazırlanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı ve bütünlükçü bir yaklaşımla hazırlanan Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planlarını kamu ve iş dünyası olarak hepimizin ortak taahhüdü kabul ediyoruz. Söz konusu belgeleri sanayinin rekabet gücünü artırmaya dönük yatay yaklaşımları içeren analitik araçlar olarak çok değerli buluyor ve destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektör olarak hepimiz, Eylem Planlarının takvimlendirildiği şekilde harfiyen uygulanmasına odaklanmalıyız. Bu yaklaşım, herhalde hepimizin kabulüdür ki, cari açık sorunun aslında tek kalıcı ve yapısal çözümüdür. Sanayi Stratejisi içerisinde yer alan eylem planları Türkiye nin yatırımı ve iş yapma ortamını iyileştirecek reformları kapsamaktadır. Bunlara üst düzey siyasi destek sağlanması önemlidir. Bu doğrultuda, bu sene tekrar başlayan reform ivmesini kaybetmememiz ve başta Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ikincil düzenlemelerinin tamamlanması olmak üzere gerekli reformların kararlılıkla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan strateji belgelerindeki analitik çerçeve doğrultusunda bir izleme ve değerlendirme disiplininin yerleştirilmeye çalışılmasını da çok olumlu buluyor ve çalışmalara mümkün olan katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Ancak bu noktada, yatay yaklaşımlara dayalı bir sanayi politikası çerçevesinin izlenmesi ve hayata geçirilmesinin zorluğunun da farkındayız. Belgenin koordinasyonundan sorumlu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu işi sahiplenmesi ve takipçilik konusundaki hassasiyeti çok önemli ve biz de bu gayrete elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Sanayi Strateji Belgesi Eylem Planı içerisinde TÜSİAD olarak önceliklerimizi belirledik ve bunları Kasım 2011 de Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın katılımıyla ikincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi Yuvarlak Masası toplantımızda kamuoyu ile paylaştık. Bildiğiniz gibi Sanayi Strateji Belgesi içerisinde otomotiv, makine, beyaz eşya, elektronik, tekstil, hazır giyim, gıda ve demir çelik, sanayi stratejisinin gelişmesinde öncelikli sektörler olarak belirlendi. Bu doğrultuda, stratejiye benzer bir yaklaşımla ve katılımcı bir süreçte otomotiv ve makine sektörlerinde Strateji Belgesi ve Eylem Planları çalışmaları tamamlandı ve ilgili YPK Kararları çıktı. Demir-çelik ve kimya sektörlerinde ise bu belgelerin tamamlanmasında belirli bir noktaya gelindi. Bu Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında özellikle önem verdiğimiz husus, çalışmaların içine özel sektörün dahil edilmiş olmasıdır. Hem Sanayi Stratejisi, hem de sektörel strateji belgelerinde yer verilen eylem planlarının gerçekleşmesi ülkemizde yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye sanayisinin rekabet gücünün artırılması yönünde çok önemli adımlardır. Geçmiş dönemlerdeki net katkısı belirsiz teşvik ağırlıklı sanayi politikalarından uzaklaşan, daha objektif ve ölçülebilir kıstaslara dayanan ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan bu belgeleri desteklemekteyiz. Bu belgelerdeki yaklaşımı sürdürebilmek ve yatırım ortamımızı iyileştirmek adına son derece kritik olan bu eylemlerin tamamlanması sağlanmalıdır. Sanayi Strateji Belgemizin hazırlandığı dönemi sona ermeden benzer bir bakış açısıyla 2014 sonrası için eylem planlarının yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Küreselleşme sürecinde, rekabet gücümüzü artırmamız gerektiren bu ortamda, gerçekleştirilecek değerlendirme ve periyodik güncellemeler sanayimizin rekabetçiliğini artıracaktır. Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında özellikle önem verdiğimiz husus, çalışmaların içine özel sektörün dahil edilmiş olmasıdır. TÜSİAD ın vizyonunda yer alan Türkiye nin küresel ölçekte tanıtımına katkıda bulunur ifadesinden yola çıkacak olursak, TÜSİAD ın ülkemizin uluslararası platformda tanınması ve söz sahibi olması konularındaki çalışmalarından bahseder misiniz? Öncelikle, Türkiye nin küresel ölçekte tanıtımına yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığıyla önemli katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği, AB mevzuatının oluşturulması sürecinde Türk iş dünyasının görüşlerini, Avrupa iş dünyası temsil örgütü BusinessEurope a aktarmaktadır. Ayrıca TÜSİAD Paris ve Berlin Büroları, AB nin lokomotifi olan Fransa ve Almanya da bu ülkelerin iş dünyası ve özel ve kamu kurumları ile ilişkilerinde Türkiye nin daha iyi tanınmasını sağlamak, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. TÜSİAD Washington Temsilciliği, Türk-Amerikan iş çevreleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar, ABD Kongresi ve hükümet ile ilişkiler kurmak yönünde faaliyet göstermektedir. TÜSİAD Pekin Bürosu, Çin ve Asya-Pasifik Bölgesindeki gelişmeleri takip etmek, MART

12 TÜSİAD üyelerinin Çin de ihracat, yatırım ve ortaklık ilişkilerine yardımcı olmak ve Çinli muhattaplarını Türk iş dünyası hakkında bilgilendirici bir rol oynamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizin imajının Avrupa daki karar vericiler/elitler ve kamuoyu nezdinde olumlu yönde gelişmesi, Türkiye nin AB ile üyelik sürecine ivme kazandıracaktır. Ayrıca, TÜSİAD BusinessEurope (Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgütü), BIAC (Ekonomik, İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde faaliyet gösteren Ekonomi ve Sanayi Danışma Komitesi), UBCCE (Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Birliği), BUSINESSMED (Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonları Birliği) örgütlerinde Türk iş dünyasını temsil etmekte ve küresel işbirliğine destek vermektedir. Ülkemizin imajının Avrupa daki karar vericiler/elitler ve kamuoyu nezdinde olumlu yönde gelişmesi, Türkiye nin AB ile üyelik sürecine ivme kazandıracaktır. Türkiye nin AB üyeliği sürecinde özel sektör ve sivil toplum nezdinde kuruluşundan bu yana büyük katkılarda bulunmuş olan TÜSİAD, bu çerçevede 2005 yılında kurmuş olduğu Yurtdışı İletişim Komisyonu ile Almanya - Fransa merkezli tanıtım çalışmaları yürütmektedir. Türkiye nin ekonomisine dair çizilen tüm gelecek vizyonlarında verimlilik en önemli kriterlerden biri olarak göze çarpıyor. TÜSİAD olarak verimliliği nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu yönde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? TÜSİAD olarak temel eksenlerimizden biri Türkiye ekonomisinin üretkenlik temelli bir çerçeve içerisinde sürdürülebilir büyümesidir. Bu noktadan hareketle, sürdürülebilir büyüme, verimlilik artışının sağlanması ve belli bir eşiğe ulaşması ile sağlanabilmektedir. Bu anlayışın benimsenmesi ile büyüme süreci; enflasyon, kamu açığı, cari işlemler açığı problemlerine yol açmamakta ve değer yaratan sürdürülebilir bir yapı kazanmaktadır. Bu amaçla üretim faktörlerini TÜSİAD olarak bünyemizdeki çeşitli komisyonlarımızın çalışmaları marifetiyle birçok başlık altında incelemekteyiz. Bu başlıklardan bazılarını; Girişimcilik, Teknoloji ve İnovasyon Kapasitesi, Eğitim ve Beşeri Sermaye, Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Hukuku, Sanayi Stratejisi ve Bölgesel Kalkınma olarak ifade edebiliriz. Verimlilik konusu, sanayinin gelişiminde stratejik öneme sahip olmasından dolayı ayrıca Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonumuz tarafından da değişik boyutları ile ele alınmaktadır. Sanayimizin üretim yapısının ithal ara malına yüzde 70 oranında bağımlı olması, yerli üretimde katma değer artışının sağlanabilmesi için verimlilik oranını artırmamızı zorunlu kılmaktadır. Bildiğiniz üzere, ülkemizde yurtiçi tasarrufların yeterli bir orana ulaşmamış olması dolayısıyla büyümenin finansmanında dış kaynak önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, sanayimizin üretim yapısının ithal ara malına yüzde 70 oranında bağımlı olması, yerli üretimde katma değer artışının sağlanabilmesi için verimlilik oranını artırmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, geçtiğimiz sene Türkiye de Büyümenin Önündeki Engeller raporumuzla, Türkiye de büyümenin önündeki potansiyel engellerin hangilerinin daha önemli olabileceği konusunu tartışmaya açtık. Raporun temel bulgularından biri, ekonominin içinde tarımın payı azaldıkça bu yapısal değişim in asgari bir verimlilik artışını garanti ettiği, ancak piyasa mekanizmasının tek başına teknoloji içeriğinin artmasını sağlayamayabileceğidir. Dolayısıyla, Türkiye nin rekabet gücü açısından rakiplerinin gerisinde kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve bunu aşmanın yolunun da etkili bir sanayi politikası uygulanmasından geçtiğinin altı çizilmektedir. Raporda büyümenin önündeki bir diğer engel beşeri sermaye olarak belirlenmiş ve beşeri sermaye yetersizliğinin kayıt dışılık ile de birebir ilgili olduğu ortaya konmuştur. TÜSİAD tarafından geliştirilen Vizyon 2050 Türkiye yaklaşımı ve bu doğrultuda hazırlanan raporun amaç ve hedefleri hakkında bilgi verir misiniz? Büyüme ve gelişmeyi sürdürülebilir ve ekolojik açıdan kabul edilebilir bir esasa dayandırmak, her ülkenin başta gelen sorumluluklarından birini oluşturmaktadır. Tüm dünyada giderek öne çıkan insan odaklı, çevreyle dost ve sorumlu iş yapma anlayışının Türkiye de de benimsenmesinde Türk iş dünyasına büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye ise iç dinamikleri ve konumu sayesinde gerekli adımları atma esnekliğine ve kendisinden ileride olan ülkelerin tecrübelerinden faydalanmanın avantajına sahiptir. Bu çerçevede, TÜSİAD Türkiye nin önümüzdeki 40 yılını kapsayan sürdürülebilir kalkınma vizyonu için bir yol haritasını tüm paydaşların katılımı ile farkındalık yaratmak ve tartışmaya açmak amacıyla Vizyon 2050 Türkiye projesi başlatmıştır. Vizyon 2050 Türkiye projesi kapsamında ilk etapta WBCD nin Vision 2050 raporundan hareketle insani kalkınma, şehirleşme, kentsel ulaştırma, enerji ve tüketim alışkanlıkları ve üretimde enerji ve kaynak verimliliği konularını ele alan Vizyon 2050 Türkiye raporu hazırlanmıştır. Daha önce bu alanda yazılmış raporlardan farklı olarak Vizyon 2050 Türkiye raporu sürdürülebilirliği Türkiye dinamiklerini göz önünde bulundurarak ve iş dünyası bakış açısıyla ele alması açısından bir ilk niteliği taşımaktadır. Rapor, sürdürülebilir kalkınmada iş dünyasının öncü rolünün farkında olarak; bireylerin, toplumun, hükümetlerin 10 MART 2012

13 sorumluluklarının yanı sıra 2050 Türkiye vizyonuna ulaşmada Türk iş dünyasına da düşen görevleri hatırlatmaktadır. Bu anlamda rapor, 2050 de nasıl bir Türkiye de yaşayacağımızın resmini çizerek hem tüm kamuoyuna, atılması gereken adımlar ve gerekli politikaların altını çizerek hükümetlere hem de karşılaşılacak risk ve fırsatları ortaya koyarak Türk iş dünyasına rehber olmaktadır. TÜSİAD Vizyon 2050 Türkiye projesiyle başlattığı bu süreci farklı platform ve konferanslarda yaymaktadır. Örneğin, rapor 6-7 Ekim 2011 tarihlerinde Yeşil İş Konferansı nda, 28 Ekim 2011 tarihinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği nin çalıştayında ve 16 Aralık ta gerçekleştirilen Marka Konferansı nda Green Brand Leadership başlıklı oturumda da tanıtılmıştır. Vizyon 2050 Türkiye raporuna ek olarak yayımlanacak olan Sürdürülebilir Turizm raporunun 2012 yılının ilk yarısında, Binalarda Enerji Verimliliği ile Erişim ve İletişim raporlarının ise yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek birer konferansla tanıtılması planlanmaktadır. Vizyon 2050 Türkiye, TÜSİAD için de bir mihenk taşı olmuştur. Sürdürülebilirlik vizyonunu kurum olarak benimseyen TÜSİAD, bundan sonraki raporları geri dönüştürülebilir kağıda basmayı hedeflemektedir. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi ve Genel Kurul toplantıları ile TÜSİAD tarafından gerçekleştirilecek seminer ve konferansların da aşamalı olarak karbon nötr gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Vizyon 2050 Türkiye raporu sürdürülebilirliği Türkiye dinamiklerini göz önünde bulundurarak ve iş dünyası bakış açısıyla ele alması açısından bir ilk niteliği taşımaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının yanında, 2050 vizyonunun sosyal politika alanlarına izdüşümlerini incelemek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu ile 2010 yılında başlattığımız 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim projemiz de devam etmektedir yılında doğru Türkiye için nüfus projeksiyonlarını ortaya koyan ilk rapor ve bunun eğitim sistemine etkilerini ele alan ikinci raporumuzu, bu yıl işgücü piyasası, sosyal güvenlik ve sağlık sektörlerini inceleyen raporlar takip edecektir. Ülkemizin sanayici ve işadamlarının buluşma noktası ve sesi olan TÜSİAD a göre, sanayici ve işadamlarımızın hem ulusal hem de uluslararası arenada daha etkin olmaları için neler yapılması gerekiyor? 2008 krizinden sonra dünya ekonomisinin krize eşgüdümlü bir yapı içinde yanıt verme kapasitesini artırmak üzere yapılandırılan G-20 nin 2009 yılında Londra daki zirvesinden bu yana bu yapının iş dünyası ayağı da oluşturulmuştur. Bu yapı, her G-20 zirvesi öncesinde çeşitli çalışma gruplarıyla küresel ekonomiyi ilgilendiren konular hakkında görüşler hazırlamakta ve G-20 nin hemen öncesinde toplanıp bu görüşleri kesinleştirerek hükümet ve devlet başkanlarına iletmektedir. B-20 içinde Türk iş dünyasını TÜSİAD temsil etmektedir. TÜSİAD 2009 yılından bu yana Londra, Seul ve Cannes da düzenlenen G-20 Zirveleri öncesinde yapılan B-20 Zirvelerine katılım sağlamıştır. Bunun yanı sıra, B-20 grubu G-20 zirvelerine, önceden programlanmış çalışma gruplarına aktif katkı ve katılım sağlamaktadır yılı Kasım ayında Fransa nın Cannes şehrinde yapılan B-20 Zirvesi nde beş TÜSİAD üyesi olarak çeşitli çalışma gruplarında Türk iş dünyasını temsil ettik. Ben, Küresel Yönetişim (Global Governance) çalışma grubuna başkanlık etmiştim. Bu çalışma gruplarında derlenen iş dünyası görüşleri bir sonuç raporuyla G-20 liderlerine iletildi. Bu yıl da Zirve, Haziran ayında Meksika nın Los Cabos kentinde yapılacak yılında ise Türkiye G-20 ve B-20 Zirvelerine ev sahipliği yapacak. TÜSİAD ayrıca, her yıl düzenlenen İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı na katılarak Türk iş dünyasını temsil etmekte ve resmi program dahilinde yan etkinlik düzenlemektedir. Bu sene de TÜSİAD Güney Afrika nın Durban kentinde gerçekleşen Taraflar Toplantısı na (COP-17) katılarak görüşlerini aktarmış ve yedi kişilik bir heyetle Türk resmi heyeti içerisinde konferansa katılım sağlayarak İklim Değişikliğiyle Mücadelede Türk Özel Sektörünün Rolü başlıklı bir etkinlik düzenlenmiştir. 17. Taraflar Konferansı kapsamında Durban da bulunan TC. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD ın etkinliğinde açılış konuşması yapmıştır. Bu toplantıda hem Türk özel sektörünün konu ile ilgili görüşleri aktarılmış, hem de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Türkiye nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi başlıklı bir sunum ile Türkiye nin resmi pozisyonunu uluslararası arenada aktarmışlardır yılında Türkiye G-20 ve B-20 Zirvelerine ev sahipliği yapacak. BusinessEurope üyesi olan TÜSİAD, söz konusu örgütün Balkanlar da gerçekleştirdiği ve bu ülkelerin Gümrük Birliği ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik oluşturulmuş BOSMIP projesinin bir parçası olarak üyelerini temsil etmekte ve iş dünyamızın uluslararası arenada daha etkili olmalarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. MART

14 SANAYİMİZİN YOL HARİTASI: TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Dünyanın küresel bir pazara dönüştüğü, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ülkeler arasında sınırların kalktığı ve bilginin gücü tayin ettiği günümüz dünyasında, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ürüne dönüştüren toplumlar, müreffeh ve güçlü ülkeler haline gelmişlerdir. Bu süreç incelendiğinde, gelişmiş ülkelerde ilerlemenin lokomotifinin her zaman sanayi olduğu görülecektir. Ülkemiz sanayicilerine ve girişimcilerine yön verecek bir yol haritası niteliği taşıyan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile 2023 yılında ulaşılması planlanan 500 milyar Dolar lık ihracat hedefine yerli sanayimizin çok önemli katkılar yapması amaçlanmaktadır. 12 MART 2012 Türkiye Sanayi Stratejisinin Hazırlık Süreci Ekonomide önemli olan kısa dönemli başarılardan ziyade, uzun süreli sürdürülebilir programlardır. Sanayinin yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesine katkı sağlamak ve yönlendirmek amacıyla gerek Orta Vadeli Programda, gerek Yıllık Programda öncelikli olarak stratejik planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde AB ile yürütülen 35 müzakere faslından biri İşletmeler ve Sanayi Politikası dır yılında yayınlanan Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliğine Doğru) başlıklı belgenin revize edilmesi, bu faslın kapanış kriterleri arasında yer almıştır. Bu doğrultuda, Nisan 2007 den itibaren kapsamlı bir sanayi stratejisi hazırlanmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda sürdürülmüştür. Belgenin hazırlık sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nin hazırlık sürecinin her aşamasında kamu ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca belge oluşturulurken, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanmış olan politika dokümanlarında yer alan ve rekabet gücü konularını doğrudan ilgilendiren çok sayıda politika ve tedbir göz önünde bulundurulmuştur. Bu yaklaşım çerçevesinde hazırlanan

15 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru) 7 Aralık 2010 tarih ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanmış ve 27 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru), 5 Ocak 2011 tarihinde Bakanımız Nihat Ergün tarafından kamuoyuna tanıtılmıştır. İş dünyası ve basının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral birer konuşma yaparak Türkiye Sanayi Stratejisi nin Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Belge nin Avrupa Birliği Boyutu Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakereleri çerçevesinde 20. Fasıl İşletme ve Sanayi Politikası kapanış kriterinin yerine getirilmesini teminen Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nin İngilizce tercümesi Avrupa Komisyonu na iletilmiştir. Avrupa Birliği nin sanayi politikası hazırlarken kullandığı çerçeve, Türkiye için strateji belirleme sürecine gerek içerik gerekse metodoloji açısından önemli katkılar sunmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu nun İşletmeler ve Sanayi Politikası faslında; Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi nin kabul edilmesine atıfta bulunularak bu alanda daha fazla ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir. VİZYON Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak GENEL AMAÇ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak STRATEJİK HEDEFLER Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki ağırlığının artırılması Becerilerini sürekli geliştirebilen (güçlü) şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi GZFT YATAY POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK ANALİZLERİ Yatırım ve İş Ortamı Uluslararası Ticaret ve Yatırım Beceriler ve İnsan Kaynağı KOBİ lerin Finansmana Erişimi Firmaların Teknolojik Gelişimi Altyapı Sektörleri Çevre Bölgesel Kalkınma SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKALARI MART

16 Raporda genel olarak, işletme ve sanayi politikası alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyumun yeterli düzeyde olduğu vurgulanmıştır. Belgenin İçeriği Son dönemlerde imalat sanayimizde yaşanan olumlu göstergeler, küresel gelişmeler ve ülkemizin potansiyeli de göz önünde bulundurularak Türkiye sanayisi için uygulanacak stratejinin uzun dönemli vizyonu Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde, Avrasya nın üretim üssü olmak olarak belirlenmiştir yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi nin genel amacı, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ve genel amaca yönelik olarak ise; Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması, Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması, Becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması, şeklinde üç temel stratejik hedef tespit edilmiştir. Sanayi Stratejisi, belirlenmiş uzun vadeli vizyon, genel amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda sanayinin ve sektörlerin rekabet gücünü artırmak üzere; yapısal dönüşümü yönlendirmeye ve desteklemeye katkı verecek, AB deki sanayi politikası yaklaşımlarıyla uyumlu, Türk sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler sonucu oluşturulan bir politika çerçevesini içermektedir. 14 MART 2012 Bu politika çerçevesi, yatay ve sektörel politikalar olmak üzere iki temel üzerine oturmaktadır. Yatay sanayi politikası alanları, sanayi faaliyetlerinin genelindeki verimlilik artışlarını sürekli kılmak amacıyla, piyasaların etkin işleyişini sağlamaya, yatırım ve iş yapma ortamını firmalar için geliştirmeye ve cazip hale getirmeye yönelik çerçeve unsurları içermektedir. Bu kapsamda, tüm firmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini ön plana çıkartan, işgücünün niteliğini yükseltecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye duyarlılığı artıracak yatay politikalar uygulanmaktadır. Türkiye Sanayi Stratejisinin Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Süreci Sanayi stratejisinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, kamu ve özel sektör ile işbirliği halinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye Sanayi Stratejisinin Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerine başlanmıştır. Uygulama, izleme ve değerlendirme sürecine yönelik olarak üçlü bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapının en üstünde İzleme ve Yönlendirme Komitesi yer almaktadır. İzleme ve Yönlendirme Komitesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında; kamu kurumlarının üst düzey bürokratları ile sanayi, işçi ve işveren kesimini temsil eden üst düzey temsilcilerden oluşmaktadır. Söz konusu Komite altı ayda bir toplanmaktadır. Uygulama, izleme ve değerlendirme mekanizmasının ikinci kademesinde İzleme ve Değerlendirme Kurulu yer almaktadır. İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü nün Başkanlığında; Strateji Belgesi nde yer alan ve yatay sanayi politikaları kapsamında belirlenen sekiz Girişim Başkanı ndan oluşmaktadır. Söz konusu kurul üç ayda bir toplanmaktadır. Uygulama, izleme ve değerlendirme mekanizmasının son yapısını girişimler oluşturmaktadır. Girişimler, ilgili Girişim Başkanı nın koordinasyonunda eylemlerden sorumlu ve ilgili kurumların uzmanlarından oluşmaktadır. Girişim toplantıları ise üç ayda bir gerçekleştirilmektedir.

17 Türkiye Sanayi Stratejisi 2011 Yılı Değerlendirmesi 1. Yatırım ve İş Ortamının İyileştirilmesi Girişim Başkanlığı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2. Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar Girişim Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı 3. Beceriler ve İnsan Kaynağı Girişim Başkanlığı: Milli Eğitim Bakanlığı 4. KOBİ lerin Finansmana Erişimi Girişim Başkanlığı: KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 5. Firmaların Teknolojik Gelişimi Girişim Başkanlığı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6. Altyapı Sektörler Girişim Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 7. Çevre Girişim Başkanlığı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8. Sanayi Politikası ve Bölgesel Kalkınma Girişim Başkanlığı: Kalkınma Bakanlığı Uygulama, izleme ve değerlendirme sürecinde yer alan tüm sekretarya faaliyetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi kapsamında 72 adet eylem mevcuttur. Bu eylemlerin gerçekleşme durumlarına yönelik olarak; altı aylık dönemler halinde uygulama, izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmakta ve söz konusu raporlar İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantısında Komite üyeleriyle paylaşılmaktadır yılı Ocak-Haziran dönemi faaliyetlerini içeren Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi I. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu ve 2011 yılı Temmuz-Aralık dönemi faaliyetlerini içeren Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi II. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi II. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu nda 2011 yılı sonu itibariyle eylemlerin başarı durumlarına da yer verilmiştir. Sektörel Stratejiler Sanayi Stratejisi çatısı altında sektörlere yönelik stratejik plan çalışmaları da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2 Mayıs 2011 tarihli ve 2011/10 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Söz konusu belgelere yönelik uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Demir-Çelik ve Demir-Dışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Elektrik Elektronik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıkları tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu na sunulmuştur. Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Tüm strateji belgelerinin 2012 yılı içerisinde uygulamaya girmesi planlanmaktadır. MART

18 Gelişmeler Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde, Avrasya nın Üretim Üssü Olma Yolunda Sağlam Adımlarla İlerlediğimizi Gösteriyor Sanayimizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarımız artan bir ivmeyle devam edecektir Süfyan EMİROĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Türkiye sanayisinin bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomisi, 2001 krizinin ardından uygulanan yapısal reformlar sonucunda sağlanan makroekonomik istikrarla beraber bu dönemde dünyadaki en başarılı ekonomik büyüme performanslarından birini sergilemiştir. Türkiye, hızla dünya ekonomisinin ve AB nin önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Türkiye imalat sanayi, 2001 sonrası yeni ekonomik iklime bağlı olarak hızlı bir gelişme süreci içine girmiştir. Sağlanmış olan istikrar ortamı, AB yle Gümrük Birliği nin etkisiyle de birleşince, üretim ve dış ticaret yapısında da önemli bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Uzun dönemli bir perspektiften bakıldığında, Türkiye nin küresel ekonomiyle bağını kuran öncü sektörün imalat sanayi olduğu görülmektedir. Türkiye nin toplam ihracatı içinde imalat sanayi ürünlerinin payı, 1980 deki yüzde 37 düzeyinden, 2010 da yüzde 92,6 ya ulaşmıştır yılında toplam ihracatımız içinde doğal 16 MART 2012

19 kaynağa dayalı ve düşük teknolojili ihracatın payı yüzde 63 iken 2010 yılında bu oran yüzde 56 ya gerilemiştir. Buna karşılık orta ve yüksek teknolojinin payı 2002 yılındaki yüzde 37 seviyesinden yüzde 44 e yükselmiştir. Küresel piyasalarda yaşanan tüm çalkantılara rağmen ülkemizde çarklar dönmeye devam etmektedir Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi 2005 yılından bugüne kadar olan dönemde en yüksek seviyesine ulaşmıştır yılı Aralık ayında Sanayi Üretim Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artmış, yıllık ortalamalar dikkate alındığında sanayi üretimi yüzde 8,9 büyüyerek güçlü bir performans sergilemiştir. Türkiye sanayisinin 2011 yılında göstermiş olduğu performans, eğer makroekonomik temeller sağlamsa ve istikrar ortamı mevcutsa Türk sanayicisinin ne kadar iyi işler yapabildiğini göstermesi açısından da önemlidir. Ayrıca 2011 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmeler Sanayi Stratejimizin uzun dönemli vizyonu olan Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde, Avrasya nın üretim üssü olmak yolunda sağlam adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Ülkemizin 2023 Vizyonu hedeflerine ulaşma yolunda Türkiye Sanayisinin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye, 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma, GSMH yi 2 trilyon Dolar a, kişi başına düşen milli geliri Dolar seviyesine, dış ticaret hacmini 1 trilyon Dolar a ve ihracatı 500 milyar Dolar a çıkarma vizyon hedeflerini ortaya koymuştur. Ülkemiz, tarihi birikimi, stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusuyla, bu hedeflere ulaşabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir. Önümüzdeki dönemde rekabet gücü politikalarının merkezinde yenilikçilik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi yer almalıdır. Bunun için toplam üretim ve ihracat içerisinde ileri teknolojili sektörlerin ağırlığının ve geleneksel sektörlerin katma değerinin artırılması gerekmektedir. Sanayinin yapısal dönüşümünde Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi temel oluşturmaktadır. Bu çerçevede özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerine katılımı, Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun un uygulanması, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) faaliyetlerinin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması amaçlanmaktadır. Sanayi Stratejimizde de belirtildiği üzere önümüzdeki dönemde orta ve yüksek teknolojili sektör grubunda yer alan ve önemli büyüme potansiyeli arz eden motorlu kara taşıtlarının imalatı, makine imalatı, tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, elektronik sanayi ve ilaç üretimine yönelik yatırımlar ile bu sektörlerin gelişmesine yönelik stratejilere önem verilecek ve bu sektörlerde Türkiye nin önemli bir üretim üssü haline gelmesi desteklenecektir. Bununla beraber, Sanayi Stratejisi çerçevesinde orta ve uzun dönemde uygulanacak politikalar sonucunda; sanayi sektörlerinin büyüme oranları, nitelikli istihdam oranları, Ar-Ge harcamaları, patent, faydalı model ve marka başvuruları, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin (motorlu kara taşıtlarının imalatı, makine imalatı, tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, elektronik sanayi ve ilaç üretimi) ihracat ve üretim payları gibi göstergelerde artış hedeflenmekte olup, stratejinin başarısını ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik olarak da, bu tip göstergeler takip edilmektedir. Türkiye 2023 hedeflerine yürürken teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi üreten bir rol üstlenecektir. Bu hamleler bir yandan ülkenin sağlıklı ve hızlı büyümesine katkıda bulunurken bir yandan da sanayimizin rekabet gücünü artıracaktır. Sanayinin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine yönelik strateji belgelerinde nasıl politikalar öngörülmektedir? Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nde yer alan sekiz yatay sanayi politika alanından birisi de Firmaların Teknolojik Gelişimi dir. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak vizyonu çerçevesinde Strateji Belgesi eylem planı içerisinde yer alan 72 eylemden 20 tanesi, Ar-Ge ve inovasyon konularını da içeren Firmaların Teknolojik Gelişimi alanındadır. Bu kapsamda plan dönemi boyunca; Özel sektör ve kamu sektörü tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması desteklenecek, ileri teknoloji gerektiren nanoteknoloji, biyoteknoloji, vb. alanlarında kapasite oluşturma çalışmalarına ağırlık verilecektir. Sınai mülkiyet hakları konusunda, bilinçlendirme, teşvik sistemi ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek, yöresel özellikleriyle öne çıkan ürünlerin korunması amacıyla ülkemizde coğrafi işaret korumasına konu olabilecek ürünlerin tespiti yapılacak ve tescille korunmasına ilişkin faaliyetler yürütülecektir. Ar-Ge Merkezlerinin kurulması, izlenmesi ve desteklenmesi ile Teknogirişim sermayesi desteğinin verilmesi sağlanacak, Sanayi Tezleri Programı kapsamında yenilik ve Ar-Ge Projeleri desteklenecek, Teknolojik Ar-Ge Patent Destek, Teknolojik Ar-Ge Yatırım Destek, Teknolojik Ar-Ge Tanıtım ve Pazarlama Destek Programları açıklanacak ve uygulanacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) güçlendirilerek sayıları artırılacak, Teknoloji Transfer Ofisleri yaygınlaştırılacak ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesinde etkinlik sağlanacaktır. Aynı şekilde tüm sektörel stratejilerde de bu alanlara yönelik MART

20 hedefler oluşturulmuş ve eylemler belirlenmiştir. Strateji planları esas alınarak firmaların tümünün teknolojik gelişmişlik düzeyini arttırmaya yönelik politikalara ağırlık verilmektedir. Firmaların, mevcut teknolojileri etkili bir şekilde kullanmaları; ürün, süreç ve organizasyonel yenilikçilikleri başarılı bir biçimde gerçekleştirmeleri ve kendilerini küresel piyasalardaki rakiplerinden ayrıştırabilen firmaların sayısının ve etkinliğinin arttırılması yönünde politikalar uygulanmaktadır. Sanayi Genel Müdürlüğü olarak strateji belgeleri dışında ne gibi çalışmalar yürütmektesiniz? Ülkemiz sanayinin gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik birçok faaliyet Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz, Sanayi Stratejisi ve sektörel stratejilerden, sanayi sicil ve otomotiv belgelendirme işlemlerine, kimyasal silahların kontrolünden, hurda demir fiyatlarının belirlenmesine kadar çok geniş bir görev alanına sahiptir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz çok sayıda uluslararası organizasyon ve çalışmalara aktif olarak katılım sağlamakta ya da organize etmektedir. Son olarak 2011 yılı içerisinde iki büyük uluslararası organizasyon Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) II. Sanayi Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları Ekim 2011 tarihlerinde; Türk-Arap Sanayi İşbirliği I. Konferansı 6-7 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir. AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki uluslararası mevzuatın tamamına yakını uyumlaştırarak yerli mevzuat haline getirilmiştir. Sadece otomotiv alanında 102 AB mevzuatı Türk mevzuatı haline getirilmiştir. Yeni mevzuatın uygulamaya girmesi; sanayi ürünlerimizin uluslararası normlarda olmasını, yapılan ihracatın artmasını ve Türk sanayicilerinin bilgi ve becerileri yönünden dünya standartlarında olmasını sağlamıştır. Dinamik bir yapıya haiz olan söz konusu AB mevzuatının izlenerek, AB de meydana gelen değişiklikler çerçevesinde iç mevzuata kazandırılmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Uyumlaştırılan mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak, gerek sanayicinin üretim sürecinde gerekse Bakanlığımızın denetim faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu onaylanmış kuruluş ve motorlu araçlar konusunda teknik servis atama ve denetim işlemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren 12 adet Sektör Teknik Komitesi ile kamu ve özel sektör arasında süreklilik taşıyan bir işbirliği platformu oluşturulmuş ve yönetişim mekanizması geliştirilmiştir. Sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere, altı aylık dönemler halinde sektörel raporlar hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Aynı zamanda Genel Müdürlüğümüz tarafından aylık olarak sanayi üretim endeksi ve imalat sanayine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi Değerlendirme Raporu hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Otomotiv Tip Onay İşlemleri, Sanayi Sicil İşlemleri, savunma ve kimya sanayi ile basınçlı ekipmanlara ilişkin çeşitli belgelendirme faaliyetleri de Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. NATO Sanayi Dairesi nde ülkemiz Genel Müdürlüğümüz tarafından temsil edilmekte ve NATO tarafından eğitilmiş uzmanlarımızla bu alandaki NATO çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca istihdam, çevre ve iklim değişikliği vb. yatay alanlarda da faaliyetler yürütülmekte ve sanayimize destek olmak amacıyla projeler üretilmektedir. İklim değişikliği kapsamında teknoloji transferi ve sektörel yaklaşımlara ilişkin konular Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Bu konuların daha sağlıklı takibi için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre, Enerji ve İstihdam Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. Dünyada 20 ülkenin temsilcisinin bulunduğu Birleşmiş Milletler altındaki Teknoloji İcra Komitesi nde (TEC) Türkiye yi Genel Müdürlüğümüz temsil etmektedir. Önümüzdeki dönemde de sanayimizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarımız artan bir ivmeyle devam edecektir. 18 MART 2012

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı