Bilişsel Performansın Sirkadyen Varyasyonu. Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişsel Performansın Sirkadyen Varyasyonu. Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri"

Transkript

1 Bilişsel Performansın Sirkadyen Varyasyonu ve Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri Doç. Dr. Adile TınçÖniz (MD, PhD) DEÜ Tıp Fak. Biyofizik AD Uyku Dinamiği Lab. Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Uyku Tıbbı Derneği, TEMEL Bilimler Çalışma Grubu

2 BİYORİTMLER Saatten günlere Hours to days (circadian) Dakikadan saatlere Minutes to hours(ultradian) Saniyelerden dakikalara Milliseconds to minutes (microdian(ultramicrodian))

3 BEYİN (Yanıtlılık) ve BİYORİTMLER BEYİN BİYORİTMLER UYKU SÜREGENLİĞİ Uzun dönem tepkiler (Reactive longterm) Uyarılmış orta dönem (Induced Midterm) Uyarılmanın hemen sonrası (Evoked Immediate) Saatten günlere (circadian, mevsimsel) Dakikadan saatlere (ultradian, circadian) Milisaniyeden saniyeye (microdian, ultramikrodian)

4

5 Uyarılabilirlik o Emosyonel duyarlılık o Uyaranlara yavaş alışma Uyarılmışlık Uyaran Uyarılmışlık İlişkileri Uykudaki değişikliklere ilişkin DAVRANIŞSAL ve BİLİŞSEL STRATEJİLER Kişilerarası İlişkiler (Çatışmalar, emosyonel etkileşimler) o Fizyolojik o Emosyonel o Bilişsel Uyku ve günlük işlevler üzerine işlevsel olmayan DEĞERLENDİRME Bozulan uyku ve günlük işlevler üzerine olumsuz YÜKLÜ DÜŞÜNCELER UYKU Uyku ve günlük işlevler üzerine yüksek bireysel standartlar MÜKEMMELİYETÇİLİK UYKU YAKINMALARI (İNSOMNİ) Uyku ihtiyacı, uykusuzluğun sonuçları hakkında hatalı İNANIŞLAR Lundh ve Broman ın uyku bozucu ve psikolojik süreçler arasındaki ilişkiyi bütünleyici modeli (2000)

6 İşlevsel olmayan bilişsel aktiviteler o Uykusuzluk üzerine aşırı endişe o Sonuçlar hakkında numinasyonlar o Gerçekçi olmayan beklentiler o Yanlış yorumlamalar Uyarılmışlık o Emosyonel o Bilişsel o Fizyolojik UYKUSUZLUK Adaptif olmayan alışkanlıklar o Yatakta daha fazla zaman harcama o Düzensiz uyku saatleri o Gündüz uykuları o Uykuyla uyumlu olmayan aktiviteler Sonuçlar o Duygudurum bozuklukları o Yorgunluk o Performans kaybı ososyal sorunlar Harvey in mikroanalitik modeli: uyaran-organizma-yanıt-sonuç modeli

7 Jet-Lag Belirgin saat farkı olan bir bölgeden diğerine yolculuk yapıldığı zaman endojen sirkadyen ritim ile çevresel koşullar arasında uyumsuzlukların ortaya çıkması Bilişsel performansta düşüş Zaman algısında bozulma (60 sn yerine 40 sn gelmesi gibi Melatonin tedavisi, uyku hijyenine özen vb

8 Kutup kuşakları (uzun gündüz ve gece dönemleri) İnsomnia

9 Vardiyalı Çalışma Olağan uyku saatlerinde meslek gereği uykusuz kalınması durumu Uyku yoksunluğu Çalışma saatlerinde uykululuk Sürdürülebilir dikkatte düşüş Dinlendirici olmayan uyku süreçleri

10 Düzensiz Uyku-Uyanıklık Ritmi (Siesta, Şekerleme, Mikro uyku vb) Yakınmaları; uykusuzluk/ aşırı uykululuk Kötü uyku hijyeni Bazı patolojik durumlar SCN işlevinde bozukluk

11 Saat Genleri (Clock Genes) PER-1, PER-2, PER-3 Gece anestezisi ile gündüz anestezisi aynı değil

12 ÖLÇÜLEBİLİRLİK

13 Beyin Biyofiziğinde Farklı domainlerin kullanımı fnir Termal

14 UYANIKLILIK BİLİŞSEL PERFORMANS ÖLÇÜM UYKULULUK Nöropsikolojik/ Davranışsal Testler Elektrofizyoloji Termal Ölçümler Beyin Oksijenizasyon Ölçümleri Nörogörüntüleme (fmri, vb) Sübjektif Objektif

15 UYANIKLILIK UYKULULUK

16 Sübjektif yöntemler MMBD PVT_DEU Objektif yöntemler AERP SERP

17 Sübjektif yöntemler MMBD

18 Uyarlanmış Çoklu Bellek Deseni (MMBD) İlk kez Anlamlı ve anlamsız kelimeler Üç farklı konumda Uyku öncesi Uyku Uyku sonrası MMBD Uyarlanmış üç test İşitsel-Sözel Öğrenme Testi Kelime Tanıma Testi Kelime Kökü Tamamlama Testi

19 Uyku Öncesi Süreç Uyku Süreci Uyku Sonrası Süreç Uyarlanmış İşitsel-Sözel Öğrenme Testi A Listesi 16 Anlamlı Kelime B Listesi 16 Anlamlı Kelime C Listesi 8 Anlamsız Kelime 24 yeni anlamlı kelime & 8 yeni anlamsız kelime Test 1 Test 2 Uyarlanmış Uyarlanmış Kelime Tanıma Kelime Kökü Testi Tamamlama Testi

20 Deney Grubu Kontrol Grubu

21

22 Hatırlama oranları Uyandıktan 6-36 sonra Uyku Sonrası Süreç Uyarlanmış Kelime Kökü Tamamlama Testi(MWSC) Açık Bellek Örtük Bellek Test 1 Test 2 Uyarlanmış Uyarlanmış Kelime Tanıma Kelime Kökü Uyarlanmış Kelime Tanıma Testi (MWRT) Tutarlılık Testi Tamamlama Testi

23 - Balon - Ba...

24 Ölçüm Koşulları Deney Grubu Hatırlama Oranı (%) Kontrol Grubu Hatırlama Oranı (%) İstatistik Anlamlılık Açık Bellek (Anlamlı+Anlamsız) NS Açık Bellek ANLAMSIZ NS Örtük Bellek ** (Anlamlı+Anlamsız) ** Örtük Bellek ANLAMSIZ* * * p<0.05 ** p<0.005

25 ARA SONUÇLAR MMBD MMBD uyku süreçlerinde açık bellek ve örtük belleğin durumunu ölçmek amaçlı uygun bir yöntemdir. Uykunun açık bellek üzerine etkisi gösterilemezken örtük bellek üzerine olumlu etkisi gösterilmiştir. [MMBD diğer bilinç durumlarının ölçülmesinde de kullanılabilir (anestezi altında, koma vb.)]

26 Sübjektif yöntemler PVT_DEU

27 ViJiLANS Uyanıklık. dikkatin görev üzerinde uzun zaman sürdürülmesi (sürekli dikkat), tetikte olma (alarmed) ve canlı olma (arousal) komponentlerini içeren; kişinin çevresel uyaranları fark etme, saptama, işleme (anlamlandırma) ve çevrenin taleplerine ve değişimlerine uygun yanıt verebilme yeteneği ve hızı olarak açıklanabilir (Davies and Parasuraman 1982, Warm 1984, 1993, Ballard 1996, Warm et al. 2008). Vijilans ilk olarak 1920li yıllarda ünlü bir nörolog olan Henry Head tarafından tanımlandı: State of high grade physiological efficiency necessary for effective action both conscious and reflex, which depends on the structure and condition of the nervous system. (Head, 1923).

28 Vijilans: Davies ve Parasuraman 1982, Warm 1984, 1993, Ballard 1996, Warm et al. 2008b Dikkatin uzun süre sürdürülebilmesi Çevresel uyaranları fark etme Uygun yanıt verme yetisi Oken, Salinsky ve Elsas, 2006 Bilinçten veya davranışsal bir tepkiden söz etmeksizin, uyku-uyanıklık ekseni üzerinde, uyanıklık düzeyine işaret ettiği savunulmaktadır

29 tehlikeye karşı tetikte olma uyanıklık, sürekli dikkat ya da sürdürebilir dikkat

30 Pilotlar Vijilansın Önemi: Otomasyon; Güvenlik/askeri gözetim Hava ve deniz trafik denetimi Endüstriyel alanda kalite kontrolünde Tıbbi ortamlarda Tetkiklerin incelenmesi Cerrahi işlemlerde Kamu alanları, işyeri ve hava alanı güvenliğinde Vardıyalı çalışanlar Uzun yol sürücüleri Güvenlik görevlileri

31 Sürücülerin vijilans ve uykululuk derecelerinin tespit eden navigasyon sistemi Sürücü göz kapağı hareketleri NASA nın Göz kırpma yürüttüğü sıklığında bazı çalışmalarla artış, göz astranotların kapağının 1,5 sn sirkadiyen den uzun ritim kapalı değişikliklerine kalmasında sesle uyarı bağlı olarak yaşadıkları vijilans kaybını değerlendirmek için psikomotor vijilans testleri kullanılmaktadır. Uçuş şirketleri için özel programlar geliştirilmekte Pilot adaylarının zihinsel performanslarının ölçümü için oluşturulmuş olan psikoteknik test bataryaları uygulanmaktadır.

32 Görev Niteliklerine Süresi Talepleri Uyarı şiddeti belirginliği sıklığı Vijilans Kaybı (vigilance decrement): dikkatin sürdürülememesi, uyarana tepki verme sürelerinin uzaması ve/veya uyarana verilen doğru tepki sayısının azalması Kişisel Faktörler Motivasyon Yorgunluk Uykusuzluk

33 Görev niteliklerine bağlı vijilans kayıplarına örnekler: Görev süresi, görevin talepleri, uyaran belirginliği ve sıklığı (Temple et al, 2000, Helton & Warm, 2008, Warm et al, 2008). Görev süresi vijilans kaybı Sürekli dikkat isteyen bir görevde dakika sonra vijilans kaybı görülmeye başlamaktadır (Mackworth, 1948, Teichner, 1974, Lichstein, Riedel & Richman, 2000). Görevin talepleri vijilans kaybı Zor görevlerde ve çalışma beleğini kullanmayı gerektiren görevlerde vijilans kaybı artmaktadır. (Desmond, Mathews & Bush, 2001, Warm et al, 2008, Reinerman-Jones et al, 2011). Uyaran belirginliği ve sıklığı, vijilans kaybı Uyaranın süresi kısaldıkça, şiddeti azaldıkça, sıklığı azaldıkça, tepki süreleri artmaktadır ve vijilans kaybı artmaktadır. Kişinin görev üzerinde deneyimli ve antrenmanlı olması, vijilans kaybını, ancak ortadan kaldırmaz (Parasuraman & Giambra, 1991).

34 Görev ile ilgili niteliklerin vijilans ölçümünde tepki süresi (TS) üzerindeki etkileri: Görev süresi TS (Desmond, Mathews & Bush, 2001, Warm et al, 2008, Reinerman-Jones et al, 2011). Uyaran şiddeti ve/veya süresi TS (Froeberg, 1907; Wells, 1913; Temple et al, 2000, Helton & Warm, 2008, Warm et al, 2008) Görsel uyaranlarda TS > Sesli uyaranlarda TS Dokunsal uyaranlarda TS (Shelton and Kumar, 2010; Ng and Chan, 2012; Kosinski, 2008) Basit TS < Tanıma TS < Seçim TS (Donders, 1868; Kosinski, 2008). Basit Tepki Süresi (Simple reaction time) Uyarana yanıt vermeyi gerektiren görevlerde uyaranın başlangıcından kişinin tepki vermesine kadar geçen sürenin ölçümüdür. Tanıma Tepki Süresi (Recognition reaction time): Bir tip uyarana yanıt vermeyi, diğer bir tip uyarana yanıt vermemeyi (inhibasyon) gerektiren görevlerde tepki verilmesi beklenen uyaranın başlangıcından kişinin tepki vermesine kadar geçen sürenin ölçümüdür. Seçim Tepki Süresi (Choice Reaction time): Bir tip uyarana (örneğin kirmizi) belli bir tepki (örneğin sol tuşa basma), ve diğer bir tip uyarana (örneğin mavi) başka bir tepki (örneğin sağ tuşa basma) gerektiren görevlerde uyaranın başlangıcından kişinin tepki vermesine kadar geçen sürenin ölçümüdür.

35 Kişisel Faktöreler bağlı vijilans kayıplarına örnekler: Vijilans kayıplarına etki eden kişisel faktörler, durumsal (örneğin uykusuzluk) veya sürekli (örneğin yaş) olabilir. Uyku yoksunluğu vijilans kaybı Yorgunluk vijilans kaybı Stres vijilans kaybı Motivasyon vijilans kaybı (Mackworth, 1948; Warm et al, 2008; Blatter ve Cajochen, 2007; Loh ve ark. 2004; Hancock & Vasmatzidis, 1998; Dinges & Powell, 1985) Yas vijilans kaybı (Parasuraman & Giambra, 1991; Berardi, Parasuraman & Haxby, 2001), (Kosinski, 2008, Silverman, 2006) Bazı çalışmalar cinsiyet farkı bulmamaktadır ; bazıları erkeklerde daha kısa tepki süreleri bulmakta, bazı çalışmalar ise kadınlarda vijilans kayıplarının erkeklere oranla daha yavaş olduğunu ifade etmektedir (Kosinski, 2008, Silverman, 2006) Zeka TS vijilans kaybı (Nettelbeck, 1980; Schweitzer, 2001; cf Kosinski, 2008).

36 Kişisel Faktöreler bağlı vijilans kayıplarına örnekler Görme engellilerde işitsel uyaranlara karşı TS (Benedetti & Loeb, 1972) İşitme engellilerde görsel uyaranlara karşı TS (Dittmar et al.,1982) (Reinerman-Jones et al 2011). Dikkat dağınıklığı TS vijilans kaybı A tipi kişilik TS vijilans kaybı (Reinerman-Jones et al 2011). Patolojiler; Şizofreni ve bazı nevrozlarda TS > normal kontrol grubundakiler (Lenzenweger, 2001; Robinson and Tamir, 2005 cf Reinerman-Jones et al 2011). Alkol kullanımı TS vijilans kaybı (Tzambazis and Stough, 2000).

37 Çevresel Faktöreler bağlı vijilans kayıplarına örnekler: Uygun olmayan ortam sıcaklıklarında TS vijilans kaybı (Hancock, 1986; Hancock & Vasmatzidis, 1998). Aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışma TS vijilans kaybı (Richard et al. (2002) and Lee et al. (2001) cf. Kosinski, 2008) Bu faktörler birbiriyle etkileşebilir: Motivasyon artıkça uyku yoksunluğunun vijilans kaybı üzerindeki etkisi azalabilir (36 saate kadar) (Horne & Pettitt, 1985, cf. Loh et al, 2004). Görevin talepleri artıkça yorgunluğun vijilans kaybı üzerindeki etkisi de artar (Singleton, 1953) Yaş artıkça uyku yoksunluğunun vijilans kaybı üzerindeki etkisi azalabilir (Philip et al., 2004) (cf. Kosinski, 2008).

38 Vijilans kaybı ile ilgili zihinsel kaynak teorisi: Beynin bilgi işleme kapasitesi sınırlıdır, bu yüzden dikkat mekanizmalarına gereksinim vardır (Broadbent 1971). Vijilans kaybı, kişinin zihinsel kaynaklarını geriye konma hızından daha hızlı bir şekilde tüketmesi sonucunda gelişmektedir. (Parasuraman, 1986) Zihinsel iş yükü (mental workload) arttıkça vijilans kaybı artmaktadır (Parasuraman, Warm, & Dember, 1987, Parasuraman and Davies 1977, Parasuraman 1979, Davies and Parasuraman 1982, Parasuraman et al. 1987).

39 Vijilans ölçümü Davranışsal veriler Vijilans, psikomotor uyanıklık testleri tepki süresi (wilkonson & Haughton, 1982) Beyin görüntüleme teknikleri (PET, fmri, Transcranial Doppler Ultrasonography vb) motor tepkiden bağımsız objektif ölçümler (Warm, Parasuraman ve Mathews, 2008). EEG (Bayazıt ve ark 2009; Özgören ve ark. 2009, Özgören ve ark, 2009). Fonksiyonel yakın kızılötesi spektrospopi (duyusal, motor veya bilişsel aktiviteye ve zihinsel iş yüküne bağlı olarak prefrontal kortekste meydana gelen hemodinamik değişimler) (Ayaz ve ark, 2012)

40 Psikovijilans + Farklı Bilişsel İşlevlerin Ölçülmesi Math proc (Yönetici işlev) Clocktest + Probmonitor + Change detection (Görsel İzlemleme) Stroop + Simon/Oddball (Bozucu Etkiye Karşı Koyma + Seçici Dikkat) Clocktest (Vijilans) Timewall + Timetap (Uzaysal ve Zamansal Algı) N-back (Çalışma Belleği) CCPT (Seçici Dikkat + İnhibasyon) PVT + Go No Go + TOAV (İnhibisyon) Spatial Cue / Flanker (Uzaysal Yönelim + Seçici Dikkat) Rotation + Object judgement (Uzaysal Algı)

41 Eşdeğer testler tablosu Testlerin ölçtüğü işlevler Vijilans tepki süresi, sürekli dikkat, Vjilans, görsel izlem, sinyal saptama Bozucu etkiye karşı koyma ve seçici dikkat Çalışma belleği/ Çalışma belleği ve uzamsal algı Görsel uzamsal algı/ Görsel uzamsal algı ve zamansal algı Seçici dikkat ve inhibasyon Diğer yönetici işlevler İnce motor ve görsel koordinasyon Testler ve eş değer testler *PVT *Clocktest * Posner s Attentional Cueing (Spotlight) Task *Probability Monitor *Change Detection * Visual Search *Dot Judgement * Simon *Oddball *n-back *memory span *Item Order/ *corsi block tapping *match to sample *Pattern Sequential *Wilkonson & Haughton Four choice response time test * Situation Awareness Test *Dot Judgement *Rotation *Object Judgement *Matrix Rotation * Pattern Comparison/ *Timewall *Timetap *CCPT *Go No Go *Flanker *ANT *Math Proc *Switcher task *Trail making task *Letter Digit Substitution *Symbol Counter *Two Column Addition *Dexterity *Fitts, Aimed Movement task *Device Mimicry *Compansatory Tracker *Persuitrotor Türkiye ye Uyarlanmı ş eş değer testler Stroop Digit Span *İz sürme Testi *Wisconsin Kart eşleme Testi *Londra kulesi Testi *Iowa

42 ÖRNEK SONUÇ 36 kişi (13 erkek, yaş) Tepki süresi Farklı bilişsel işlevler Psikovijilans Testi Dikkat ve diğer bilişsel işlevleri değerlendiren testler Psikovijilans Testi

43 Uygulanan Testler Psikovijilans Testi (Tepki süresi ve dikkat) Connors Sürekli Performans Testi (dikkat ve inhibisyon) Corsi Blok Testi (çalışma belleği) Timewall (uzaysal-zamansal yönelim) Simon (dikkat ve bozucu etkiye karşı koyma)

44 Uygulanan Testler Psikomotor vijilans test (PVT) (Wilkinson & Hauaghton, 1982): Kişinin 2000 ile ms aralıklarla ekranda beliren kırmızı yuvarlağı gördüğü anda tuşa basması gerekmektedir. Kişinin tepki süresi değerlendirilmektedir. Vijilans, basit tepki süresi ve sürekli dikkat ölçülmektedir. Ort.10 dakika Connors Sürekli Performans Testi (Conners, et al; 2000): Harf görünce bas, X görünce basma Hedef ve hedef olmayan uyaranlara karşı tepki süresi ve doğru tepki sayısı Tanıma tepki süresi (recognition reaction time); vijilans, sürekli dikkat, seçici dikkat ve inhibasyon yetilerini ölçmektedir. Ort.14 dakika Corsi Block tapping Test (Kessels et al,2000): Kişinin ekranda gördüğü kareler beli uzunlukta seriler halinde yanıp sönmektedir. Kişinin yanan karelerin sırasını aklında tutması ve belirtmesi gerekmektedir. Kişinin doğru olarak anımsayabildiği en uzun seri (block span) ve bu rakamın doğru yanıt sayısı ile çarpımı (total Score) değerlendirilmektedir. Sürekli dikkat ve çalışma belleği değerlendirmektedir. Ort. 5 dakika

45 Uygulanan Testler Timewall testi (Unified Triservice Cognitive Performance Assessment Bataryası (UTCPAB) kapsamındır: Kişinin ekranın tepesinden aşağıya doğru sabit hızla inmekte olan ve duvarın arkasında kaybolan bir cismin yere iniş anını tahmin etmesi gerekmektedir. Uzaysal ve zamansal yönelim becerilerini değerlendirmektedir. Simon Testi (Simon, 1969): Ekranda beliren yuvarlağın mavi veya kırmızı olmasına bağlı olarak katılımcının sağ veya sol tuşa basması gerekmektedir. Katılımcının, uyaranın ekran ortasında, sağında veya solunda çıktığını ihmal ederek verilen kurala göre yanıt vermesi gerekmektedir. Kişinin yanıt ve uyaranın birbiriyle uyumlu olduğu ve uyumsuz olduğu durumlardaki tepki süre farkları ve doğru yanıt verme sayıları değerlendirilmektedir. Seçim tepki süresi (Choice reaction time), sürekli dikkat, Seçici dikkat ve bozucu etkiye karşı koyma yetilerini ölçmektedir.

46 Örnek Analiz Sonuçları Psikovijilans testi (PVT) Ortalama tepki süresi 300,48±32,6ms Connor Sürekli Performans Testi Hedef 0,97±0,03 ve hedef olmayan 0,53±0,2 uyaranlara doğru yanıt verme oranlarında anlamı fark r1l Doğru Yanıt Yüzdesi r1l r1l r1l r1l r1l *** 0.97± ±0.2 Uyaran Türü Hedef Hedef Olmayan *** p<0,001 Corsi Blok Testi Toplam puan ortalaması 55,7±20,3

47 Simon Testi Bozucu etkide ölçülen tepki süre farkları ve doğru yanıt oran farkları anlamlı r5l 0.98± ± r4l Tepki Süresi (ms) r4l r4l r3l r3l *** Aynı Uyaran ve Yanıt yönü Aksi *** p<0,001 Timewall Testi Ortalama tahmin hatası 0,079±0,054 ms Tüm sonuçlar literatürle uyumlu bulunmuştur.

48 300.56± ±46.6 Test başında ve sonunda verilen PVT sonuçları değerlendirildiğinde: Psikovijilans testinde tepki sürelerinde anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0.01). Bunun bilişsel yüke bağlı olarak vijilans kaybına (vigilance decrement) işaret olduğu düşünülmektedir.

49 Ara Sonuçlar Gerek nörodejeneratif hastalıkların veya beyin işlevlerinin değerlendirildiği tıbbi ortamlarda, gerek dikkat gerektiren işlerin görüldüğü çalışma alanları ve (bellek, dikkat ve öğrenmenin söz konusu olduğu) eğitim alanında bilişsel fonksiyonların sürdürülmesinde önemli rol oynayan vijilansın ölçülebilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Oluşturulan bataryanın, vijilans değişimlerini ölçmede Türk toplumuna uyarlanmış bir araç olması ve yeni parametreler eklenerek geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmayla geliştirilen batarya sayesinde de elde edilen verilerin uykuda beyin yanıtlılığına ait diğer fizyolojik göstergeler ile ilişkilendirilmesi sonucunda: Uyku yoksunluğu Vardiyalı çalışanlarda bilişsel performans ölçümü ve sürekliliğinin irdelenmesi (iş sağlığı vb.) Nörodejeneratif hastalıklarda süreç izleminde objektif kıstaslarla ölçüm yapılmasına olanak sağlanacaktır.

50 Objektif yöntemler AERP

51 İŞİTSEL BEYİN BİYOFİZİĞİ BATARYASI (UYARANLAR) Spontaneous EEG Dikotik Ton (391 Hz, 292 Hz) Dikotik Hece(/ga/, /ba/, /ka/, /da/, /ta/, /pa/) Uyumsuzluk Negativitesi (MMN) (süre, yön, frekans, genlik) İşitsel uyarılma Potansiyeli (AEP) (1500 Hz, 500 ms) İşitsel Olay İlişkili Potansiyel (AERP) (Hedef olmayan 1500Hz, Hedef 2000 Hz, 500 ms)

52 BIS Values ALYI _ SLEEP Time DT DL MMN AEP AERP Ozgoren 2012

53 BIS Values ALYI _ SLEEP Time DT DL MMN AEP AERP Ozgoren 2012

54 BIS Values ALYI _ SLEEP Time DT DL MMN AEP AERP Ozgoren 2012

55 BIS Values ALYI _ SLEEP Time DT DL MMN AEP AERP Ozgoren 2012

56 BIS Values ALYI _ SLEEP Time DT DL MMN AEP AERP Ozgoren 2012

57 UYKUDA AEPs ÖLÇÜLEN in SLEEP DALGALAR STUDIES N1 A negative component evoked ms afterthe auditory stimulation. Auditory N1 response is the leading step in the conscious audiory pathway. Karakaş et al., Atienza et al., P2 Yüzeyel Related to deepening of sleep. Uyku Yang and Wu, N300 influencedby intensity and frequency changes, and the Bastien and Campbell, content of the stimulation Perrin et al., Derin Atienza et al., P450 UykuEvoked after Non-Target stimulus Hall and Harsh, N550 Effectedfrom the meaning and the physical properties of the stimulus. Sallinen et al., Bastien and Campbell, Colrain et al., P900 (P750) Related to deepening and maintaining of sleep pr Yang and Wu, Uyku Nöroloji AD 2012

58 AEP Evreler arası farklar-bis Uyku derinleştikçe N100 küçülür. P300, P900 büyür Kocaaslan, S., Öniz, A., Özgören, M., "Sleep Electrophysiology in the Light of Bispektral Index", Turkish Clinical Medical Sciences, (2009). Uyku Nöroloji AD 2012

59 SERP

60 UYANIKLIK SERP SERP OBJEKTİF YÖNTEM UYKU Somatosensory Evoked Potentials Dokunsal Uyarılma Potansiyelleri (SEP) Aynı Basınç ~ 120 kpa Somatosensory Event Related Potentials Dokunsal Olay-İlişkili Potansiyeller (SERP) Seyrek (Hedef) Uyaran (20-25%) Standart (Hedef-olmayan) Uyaran (75-80%) Bilindiğine göre; ağrısız uyaranlarla ve kullanılan deney deseni ile ilk çalışma.

61 Skorlama American Academy of Sleep Medicine (AASM) skorlama sistemine göre yapıldı. Aynı zamanda BIS ile desteklendi. EVRE 1 YÜZEYSEL UYKU NREM EVRE 2 EVRE 3 DERİN UYKU

62 SEP-R N= 15 P200 P450 P900 N100 P200 N300 N550 P450 P900 N_late N550 N100 N300 N_late

63 ERP BULGULAR Target Non-target UYANIKLIK UYKU

64 Cz Uyanıklık P300 TARGET NON-TARGET UYKU

65 SERP-R Tüm gece NREM (N1+N2+N3)

66 SEP-R N= 15

67 ARA SONUÇLAR SERP Uyanıklıkta SERP de ölçülen P300 bileşeni uykuda kaybolur. Öncelikli incelenen 12 elektrot (FZ, CZ, PZ, OZ, F3, F4, C3, C4, P3, P4, T3, T4) uykuya özgü dalga formlarını (N300, P450, N550, P900) farklı uyku düzeylerinde (yüzeysel ve derin) belirgin olarak ölçülmüştür. SERP denemelerinde, uyku sürecinde, hem seyrek hem de standart uyarana karşı yaygın, belirgin yanıtlar ölçülmüştür. Uyanıklıkta görülen Standart ve seyrek uyaran farkı UYKUda ortadan kalkmaktadır.

68 fnir (Yakın Kızılötesi İşaretleme Yöntemi)

69 Termal Değişimler Hot Water Cold Water

70 S O N U Ç Bu deneysel çalışmaların ışığı altında, sübjektif ve objektif olarak kullanılan ölçüm yöntemleri aracılığıyla beynin işleyişi ve farklı bilinç durumlarında bilişsel süreçlerin gelişim/değişimi hakkında değerli bilgiler elde edilebileceği söylenebilir. Sonuç olarak, uyku süreçlerinde bilişsel işlevlerin sürdüğü ve uyanıklığa göre farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

71 Uyku Tıbbı Araştırmalarında Çoklu Bakış Genetik? UYKU Üst analiz yöntemleri, Sinyal işleme, kaynak ayrıştırma MRG (PET vb) Elektrofizyoloji (MEG vb) SÜREGENLİĞİ Meta Analiz, Data mining?

72 Biyofizik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizyoloji Psikiyatri Anestezi ÇOKLU DİSİPLİN BAKIŞI Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Mühendisliği Nöroloji Radyoloji Nükleer Tıp Kulak-Burun-Boğaz Psikoloji İstatistik

73

74 TEŞEKKÜRLER

75 References Allport A (1989) Visual attention. MI Posner (Ed) Foundations of Cognitive Science. Cambridge, MA:MIT Press. Ayaz, H., Shewokis, P. A., Bunce, S., İzzetoğlu, K., Willems, B., & Onaral, B. Optical brain monitoring for operator training and mental workload assessment. NeuroImage 59, 36-47, (2012). Ballard, J.C., Computerized assessment of sustained attention: A review of factors affecting vigilance performance. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 18, Bayazit O., Öniz A., Hahn C., Güntürkün O., Özgören M. Dichotic listening revisited: Trail-by-trial ERP analysis reveal intra- and interhemispheric differences. Neuropsychologia, 47(2), , (2009). Berardi, A., Parasuraman, R., Haxby, J. V (2001). Overall Vigilance and Sustained Attention Decrements in Healthy Aging. Experimental Aging Research: An International Journal Devoted to the Scientific Study of the Aging Process, 27:1, Blatter, K., & Cajochen, C. Circadian rhythms in cognitive performance: Methodological constraints protocols, theoretical underpinnings. Physiology & Behavior, 90, , (2007). Davies, D. R., & Parasuraman, R. (1982). The psychology of vigilance London: Academic Press. Desmond, P. A., Matthews, G., Bush, J. (2001). Sustained visual attention during simultaneous and successive vigilance tasks. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting : Dinges D.F., Powell J. W. (1985) Microcomputer analysis of performance on a portable, simple visual task during sustained operations. Behav Res Methods Instrum Comput. 17: Donders, F. C On the speed of mental processes. Translated by W. G. Koster, Acta Psychologica 30: Hancock, P., A, (1986), Sustained Attention Under Thermal Stress. Psychological Bulletin 1986, Vol. 99, No. 2, Hancock, P. A., & Vasmatzidis, I., (1998) Human occupational and performance limits under stress the thermal environment as a prototypical example. Ergonomics, 1998, Vol. 41, No. 8, Head, H. The conception of nervous and mental energy (II) Vigilance ; A physiological state of the nervous system. British Journal of Psychology 14(2), , (1923). Helton, W. S., Hollander, T. D., Warm, J. S., Tripp, L. D., Parsons, K., Matthews, G., Dember, W. N., Parasuraman,R., Hancock, P. A. (2007). The abbreviated vigilance task and cerebral hemodynamics. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 29, Helton, W. S., Warm, J. S., (2008), Signal salience and the mindlessness theory of vigilance. Acta Psychologica 129 (2008) Kessels, R. P. C., van Zandvoort, M. J. E., Postma, A., Kappelle, L. J., & de Haan E. H., F. (2000). The Corsi Block-Tapping Task: Standardization and Normative Data. Applied Neuropsychology: Adult, 7:4, Kosinski, R. J. (2008). A literature review on reaction time, Clemson University. Lichstein, K. L., Riedel, B.W. & Richman, S. L. (2000): The Mackworth Clock Test: A Computerized Version, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 134:2, Loh, S., Lamond, N., Dorrian, J. Roach, G., Dawson, D. The Validity of psychomotor vigilance tasks of less than 10 minute duration. Behavior Research Methods, Instruments and Computers. 36 (2), , (2004). Mackworth, N.H. (1948). The breakdown of vigilance during prolonged visual search. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1, 6-21, Mathis, J., & Hess, C. W. Sleepiness and vigilance tests. Swiss Med. Wkly 139 (15-16), , (2009). Ng, A., W., Y. and Chan, A., H., S. (2012). Finger Response Times to Visual, Auditory and Tactile Modality Stimuli. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists IMECS2012 March. HongKong. Oken, B. S., Salinsky, M. C., & Elsas, S. M. (2006). Vigilance, alertness or sustained attention: Physiological basis and measurement. Clinical Neurophysiology, 17(9), Öniz, A., Özgören M., Taşlıca S., Güdücü Ç., Aytener a.y., Akdede B.B., Alptekin K. Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients Schizophrenia research, 1st Schizophrenia International Research Society Conference, Italy, (2008) 102/1-3/113/2008 Özgören, M.,Erdoğan U., Bayazıt O., Taslıca. S, Öniz A., Brain asymetry measurement using EMISU (embedded interactive stimulation unit) in applied brain biopğhysics, Computers in biology and medicine, 39(10), , (2009) Özgören M., Bayazıt., O, Erdoğan U., Öniz A., EEG ve sloreta: Dikotik dinleme testi ve önbulguları IEEEIEEEXPLORE, 2009, 14. Biyomedikal Mühendisliğği Ulusal Toplantısı İzmir, Mayıs Parasuraman, R. (1986). Vigilance, Monitoring and Search In J.R. Boff, L. Kaufmann & J.P. Thomas (Eds.) Handbook of Human Perception and Performance, Vol.2, Cognitive Processes and Performance (pp ). New York, Wiley. Parasuraman, R., Warm, J.S., & Dember, W.N. (1987). Vigilance: Taxonomy and utility. In L.S. Mark, J.S. Warm, & R.L. Huston (Eds.), Ergonomics and human factors: Recent research (pp ). New York: Springer-Verlag. Parasuraman, R., Giambra, L. (1991) Skill development in vigilance: Effects of event rate and age. Psychology and Aging, Vol 6(2), Pattyn, N., Neyt, X., Henderickx, D., Soetens, E. (2008). Psychophysiological investigation of vigilance decrement: Boredome or cognitive fatigue? Physiology & Behavior 93, The PEBL Psychological test battery (http://pebl.sourceforge.net/batter y.html retrieved ) Reinerman-Jones, L.E., Matthews, G., Langheim, L. K., Warm, J. S. (2011): Selection for vigilance assignments: a review and proposed new direction, Theoretical Issues in Ergonomics Science, 12:4, Scott, L.D, Rogers, A. E., Hwang, W., Zhang, Y. (2006). Effects of Critical Care Nurses Work Hours on Vigilance and Patients Safety. American Journal of Critical Care (2006). vol. 15 no Shelton, J., and Kumar, G.,P. (2010). Comparison between Auditory and Visual Simple Reaction Times. Neuroscience & Medicine, 1, Silverman, I., W. (2006). Sex Differences in Simple Visual Reaction Time: A Historical Meta-Analysis. Sex Roles, 54, p Smallwood J,D., Heim.D.J.B, Finnigan. F, Sudberry.M., O'Connor R, et al. Subjective experience and the attentional lapse: task engagement and disengagement during sustained attention. Conscious Cogn;13: Teichner, W.H. (1974). The detection of a simple visual signal as a function of time on watch. Human Factors 16,

76 İki Referans Sistemi BİS R&K Uyku Nöroloji AD 2012

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Araflt rmalar / Original Papers Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Serhat Ç tak 1, Ebru T. Çak c 2, Mehmet Çak c 3 ÖZET: Haloperidol

Detaylı

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377 doi:10.5455/cap.20130524 Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Nil Banu Bahadırlı,

Detaylı

Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi

Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2):106-112 Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi Dr. Fatma SARICAOĞLU 1, Dr. Seda Banu AKINCI 1,

Detaylı

Çocukluk Dönemi Başlangıçlı Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili

Çocukluk Dönemi Başlangıçlı Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 3. ÇIKTI Çocukluk Dönemi Başlangıçlı ObsesifKompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili BASKIDA Dr. Metehan IRAK 1, Dr. Martine F. FLAMENT 2 Özet / Abstract Bu gözden

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1):67-80 Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK 2 Özet / Abstract

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 147-173 Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Detaylı

Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents Arasındaki İlişki

Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents Arasındaki İlişki Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2011, Cilt 1, Sayı 1, 77-103 2011, Volume 1, Issue 1, 77-103 18-21 Yaş Grubu Bireylerin The Relation between General Genel

Detaylı

Duygu Durum Değişimlemelerinin Otobiyografik Bellek Üzerindeki Etkileri

Duygu Durum Değişimlemelerinin Otobiyografik Bellek Üzerindeki Etkileri Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2008, 23 (62), 1-13 Duygu Durum Değişimlemelerinin Otobiyografik Bellek Üzerindeki Etkileri Nurhan Er Ankara Üniversitesi Handan Ergün Ankara Üniversitesi Evren Hoşrik Ankara

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması BASKIDA Psik. Tuğba AYAZ 1, Psik. A. Nuray KARANCİ 2, Dr. A. Tamer AKER 3 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özge GENLİK

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

SIĞRI-GÜRBÜZ AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET

SIĞRI-GÜRBÜZ AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile beş faktörlü kişilik

Detaylı

Subjective Well-Being and Big Five Personality Model at Adolescence

Subjective Well-Being and Big Five Personality Model at Adolescence Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 189-203 Ergenlikte Öznel İyi Oluş Ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli Ali ERYILMAZ 1 Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ 2 ÖZET Mutluluğun psikolojik

Detaylı

Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 45-57 Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Fulya

Detaylı

GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ

GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ Erol ÖZÇELİK, Engin KURŞUN, Y.Doç.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Çoklu Ortamlarda Dar Boğaz: Aşırı Bilişsel Yüklenme. The Bottle Neck in Multimedia: Cognitive Overload

Çoklu Ortamlarda Dar Boğaz: Aşırı Bilişsel Yüklenme. The Bottle Neck in Multimedia: Cognitive Overload GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 1-24 Çoklu Ortamlarda Dar Boğaz: Aşırı Bilişsel Yüklenme The Bottle Neck in Multimedia: Cognitive Overload Ebru KILIÇ ÇAKMAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin

Detaylı

SAVUNMA MEKANİZMALARI VE EEG ARASINDAKİ İLİŞKİ

SAVUNMA MEKANİZMALARI VE EEG ARASINDAKİ İLİŞKİ SAVUNMA MEKANİZMALARI VE EEG ARASINDAKİ İLİŞKİ İrem ANLI* Öz Bu araştırmada amaç, beynin biyolojik yapısı İle savunma mekanizmaları arasında herhangi bir bağlantının objektif ve ölçülebilir kıstaslarla

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Yüz Çekiciliğinin Dikkat Yanıp Sönmesi Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığının İncelenmesi

Yüz Çekiciliğinin Dikkat Yanıp Sönmesi Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığının İncelenmesi Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2012, 15 (30), 53-60 Yüz Çekiciliğinin Dikkat Yanıp Sönmesi Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığının İncelenmesi Osman İyilikci Ege Üniversitesi Özlem Ertan İzmir Özet

Detaylı

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Alınış Tarihi: 20.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 17.10.2014 BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ INDIVIDUAL

Detaylı

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 87-103 Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sema Karakelle* İstanbul Üniversitesi Seda Saraç Yıldız

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı