BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ"

Transkript

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015

2 Bu kitapçık Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında üniversitemizde proje üretmek isteyen akademisyenlere yol göstermek üzere hazırlanmıştır. Proje oluşturmayla ilgili süreçlere başlamak ve dokümanlarımızın düzenlenebilir dosyalarına erişmek için karekod bağlantısını kullanabilirsiniz. 2

3 İÇİNDEKİLER GENEL İLKELER 1. Giriş 2. Tanımlar 3. Destek Limitleri 3.1. Destek Sayısı Limitleri 3.2. Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması 3.3. İstatistiksel Analiz Giderlerinin Karşılanması 3.4. Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması 3.5. Araştırma Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanması 3.6. Kongre Katılımına Yönelik Giderlerin Karşılanması 3.7. Proje Türlerine Göre Destek Limitleri 3.8. Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri PROJE TÜRLERİYLE İLGİLİ İLKELER EKLER Ek-1. Proje Başvurusu Gerçekleştirecek Araştırmacılar İçin Açıklamalar Ek-2. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Kapsamında Ülkelere Göre Sağlanabilecek Destek Tutarları Ek-3. Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar Ek-4. Avans Kullanımında Uyulacak Kurallar Ek-5. Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar Ek-6. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Ek-7. Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütnamesi BAP Ekibi ( BAP Komisyonu ve İdari Personel) FORMLAR (WEB SAYFAMIZDAN İNDİRİLEBİLİR) 1. Genel Başvuru Formu 2. Matbu Başvuru Formu 3. Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri Başvuru Formu (Kongre, Sempozyum Desteği) 4. Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri Başvuru Formu (Bilimsel Toplantı, Çalıştay, Tanıtım Desteği) Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP) 2. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ) 3. Ar-Ge Alt Yapı Projeleri (AYP) 4. Güdümlü Projeler (GDP) 5. Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP) 6. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UKP) 7. Hızlı Destek Projeleri (HZP) 8. Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri (BYP) 8.1. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (BTD) 8.2. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği (BID) 8.3. Kurum Dışı Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Desteği (DKP) 8.4. Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği (ABY) Araştırma ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği Başvuru Formu 6. Ara Rapor Formu 7. Sonuç Rapor Formu (Genel) 8. Sonuç Rapor Formu (Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği) 9. Sonuç Rapor Formu (Araştırma ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği) 10. Sonuç Rapor Formu (Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği) 11.Revizyon Notları Formu 12.Yürütücü Teklif Değerlendirme Formu 13. Genel Proje Sözleşmesi 14. Tez Projesi Sözleşmesi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

4 GENEL İLKELER 1. Giriş 2. Tanımlar 3. Destek Limitleri 3.1. Destek Sayısı Limitleri 3.2. Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması 3.3. İstatistiksel Analiz Giderlerinin Karşılanması 3.4. Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması 3.5. Araştırma Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanması 3.6. Kongre Katılımına Yönelik Giderlerin Karşılanması 3.7. Proje Türlerine Göre Destek Limitleri 3.8. Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri 4

5 Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

6 GENEL İLKELER GİRİŞ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir. Proje destek başvurusu yapacak araştırmacıların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesini, Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunu ve eklerini dikkatle okumaları beklenir. TANIMLAR Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü ve projede görev alan araştırmacılardır. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ASBÜ mensubu araştırmacılardır. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için Proje Yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya diğer lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir. Araştırmacıların ASBÜ mensubu olması zorunlu değildir. Başvuru Tarihleri: Proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS) kullanılarak gerçekleştirilir. Projesi/Destek Talebi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar: EK-1 de detayları verilmiştir. Bütçe Desteklerinden Faydalanma İlkeleri: Doküman ekinde detayları verilmiştir. Projelerin Başlatılması, Ara Raporlar ve Sonuç Raporunun Sunulması: Projelerin başlatılması ve proje raporlarının sunulması aşağıdaki ilkelere göre yürütülür: 1. Projelerin başlama tarihi sözleşme protokolünün imzalandığı tarih olarak kabul edilir aydan uzun süreli projeler için, 6 aylık dönemlerin sonunda ara rapor sunulmalıdır. 3. Proje Yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunar. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de sisteme yüklemek ve birime teslim etmek zorundadır. 4. Güdümlü Projeler, Ar-Ge Altyapı Projeleri ve Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği için, sonuç raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve BAP Koordinasyon Birimine sunulur. 5. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Destekleri için işbirliği yapılan kurumdan alınan Faaliyet Yazısının aslı da BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 6. Proje raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilinceye kadar Proje Yürütücüsünün yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur ve Proje Yürütücüsü yeni bir projede görev alamaz. 7. Uyarıya rağmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan Proje Yürütücüsüne uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi hükümlerine göre BAP Komisyonu tarafından belirlenir. 8. KDV dahil 50,000 TL üzerindeki bütçeli proje önerilerinin en az bir iç hakeme ve 100,000 TL üzerindeki bütçeli proje önerilerinin bir iç hakemin yanı sıra en az bir dış hakeme gönderilmesi zorunludur. Hakemler mümkün olduğunca proje önerisinin içeriğiyle ilgili çalışmaları ve/ veya tecrübeleri olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Hakemlerden gizlilik sözleşmesi alınır. 6

7 3. DESTEK LİMİTLERİ 3.1. DESTEK SAYISI LİMİTLERİ Araştırmacıların Proje Yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir: 1. Araştırmacılar eş zamanlı olarak, Kapsamlı Araştırma Projesi, Ar-Ge Alt Yapı Projesi, Ulusal Katılımlı Araştırma Projesi ve Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi türündeki bir / birer Projede Yürütücü olarak görev alabilirler. 2. Araştırmacılar eş zamanlı olarak, Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği ile Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği kapsamındaki proje ve desteklerden yalnızca birisinde Proje Yürütücüsü olarak görev alabilirler. 3. Araştırmacılar eş zamanlı olarak Hızlı Destek Projesi türündeki bir projede Proje Yürütücüsü olarak görev alabilirler. 4. Tez projelerindeki görevler yukarıda belirtilen sınırlamaların dışında tutulur. 5. Araştırmacılar, süresi bitmesine rağmen yürütmekte olduğu bir projesini başarı ile sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusunda bulunamazlar KIRTASİYE GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Projelerde baskı, fotokopi, ciltleme, kağıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal ve fotokopi gibi giderler ile Ar-Ge Altyapı Projeleri, Güdümlü Projeler ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği için bu sınırlama dikkate alınmaz İSTATİSTİKSEL ANALİZ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiksel analizlerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak zorunlu durumlarda ve BAP Komisyonunun uygun görmesi halinde bu amaçla ödenebilecek hizmet alımlarında destek limiti 1000 TL ile sınırlıdır YABANCI DİLDEN TERCÜME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir ARAŞTIRMA AMAÇLI SEYAHAT GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun olarak destek sağlanabilir. Destekleme İlkeleri: a) Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği dışında kalan projeler için geçici görev yolluğu hesaplamalarında 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre işlem yapılır. Ancak, projeler kapsamında 30 günü geçen araştırma amaçlı yurt dışı seyahatlerde, bu amaçla sağlanabilecek destek limitleri Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği için belirlenen tutarlar üzerinden hesaplanacaktır. b) Harcırah Kanununa göre hesaplanan tutarların ilgili proje destek limitlerini aşması durumunda, yalnızca destek limitleri içerisinde kalan tutarlar için ödeme yapılır. c) Arazi çalışması gerektiren araştırmalar kapsamında araç kiralama için dikkat edilecek hususlar ve karşılanacak yakıt miktarları Ek-3 te verilmiştir. Uygulama İlkeleri: Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: a) Proje başvurusunda seyahat gerekçesinin, yürütülecek araştırma faaliyetlerinin, ilgili yerde geçirilecek sürenin ve tahmini gider tutarının detaylı olarak izah edilmesi, b) Eğer yurtiçi/yurtdışı bir araştırma merkezinde ilgili merkezdeki araştırmacılar ile birlikte bir çalışma yürütülecek ise, proje başvurusunun ekinde ilgili merkezden alınan davet mektubunun sisteme yüklenmesi, c) Seyahat tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin, birim Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, (1) d) Katılımın ardından, sunulacak ilk ara raporda seyahat kapsamında yürütülen faaliyetlerin izah edilmesi, e) Katılımın ardından, en geç 15 gün içerisinde seyahat ile ilgili belgelerin, çalışma bir merkezde yürütülmüş ise ilgili merkezden alınan katılım ve faaliyet yazısının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, f) Yurt dışı katılımlarda, katılım ve faaliyet yazısı İngilizce dışında bir dilde hazırlanmış ise, ilgili yazının Dekan, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı veya ilgili birimin/bölümün akademik yöneticisi tarafından onaylanmış tercümesinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereklidir. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

8 3.6. KONGRE KATILIMINA YÖNELİK GİDERLERİN KARŞILANMASI Yürütülen projeler kapsamında üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş olan bildirilerini sunmak üzere, ulusal/ uluslararası düzenlenen bir kongre/sempozyuma katılım ve yolluk, yevmiye giderleri aşağıdaki sınırlamalara ve koşullara uygun olması koşullarıyla desteklenebilir: Destekleme İlkeleri: a) Tez projeleri için ilgili destek üst limitinin en fazla yüzde 20 si ile sınırlıdır. b) KAP, UAP ve UKP projeleri için destek üst limitinin en fazla yüzde15 i ile sınırlıdır. c) Kongre/sempozyum katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili etkinliğe fiili olarak katılımı zorunludur. d) Projelerin başvuru aşamasında BAP Komisyonu tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar makine-teçhizat, sarf malzemesi vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. e) Güdümlü Projeler ve Ar-Ge Alt Yapı Projeleri için bu sınırlamalar uygulanmaz. Uygulama İlkeleri: Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: a) Proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş olması, b) Katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım davetinin, birim yönetim kurulu kararı (2) ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, c) Katılımın ardından, aşağıdaki belgelerin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi: d) Katılım belgesi (3) e) Katılım ve seyahat ile ilgili harcama belgeleri f) Bildirinin örneği b) Lisansüstü Tez projeleri: a. Yüksek Lisans Tez Projesi: b. Doktora Tez Projesi: c. Sanatta Yeterlik Tez Projesi: c) Araştırma Altyapısı Projeleri: BAP Komisyonu kararına bağlıdır. d) Güdümlü Projeler: BAP Komisyonu kararına bağlıdır. e) Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri: f) Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri: g) Hızlı Destek Projesi: h) Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği: i)uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği(4): TÜBİTAK tarafından 2219 Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında ödenen tutarlar kadar destek sağlanır. j) Kurum Dışı Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Desteği: Dış kaynaklı proje bütçesinin yüzde 10 i ile sınırlıdır. k) Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği: SAĞLANABİLECEK EK KAYNAK LİMİTLERİ Proje Yürütücüsünün gerekçeli talebinin BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanabilecek ek mali kaynak limitleri ve uygulama ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: 1. Projeler kapsamında üretilen bildirilerin sunulması amacıyla onaylanan bütçeler için ek bütçe desteği sağlanmaz. 2. Lisansüstü Tez Projeleri için sağlanabilecek ek bütçe miktarı proje destek limitinin yüzde 20 si ile sınılırdır. 3. Hızlı Destek Projeleri, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği, Kurum Dışı Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Desteği ile Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği kapsamında ek bütçe desteği sağlanmaz. 4. Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı proje bütçesinin en fazla yüzde 50 si ile sınırlıdır. g) Katılım ücreti ödenmiş ise bunu gösterir fatura/belge (asıl sureti) 3.7. PROJE TÜRLERINE GÖRE DESTEK LİMİTLERİ 2015 yılı için destek üst limitleri KDV dahil olarak aşağıdaki gibidir: a) Kapsamlı Araştırma Projeleri:

9 DİPNOTLAR (1),(2) Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir. (3) Yurt dışı katılımlarda, katılım ve faaliyet yazısı İngilizce dışında bir dilde hazırlanmış ise, ilgili yazının Dekan, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı veya ilgili birimin/bölümün akademik yöneticisi tarafından onaylanmış tercümesinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereklidir. (4) Destek süresi en fazla 3 ay ile sınırlıdır. Aylık destek miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla Avro, Diğer ülkeler için en çok Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır (bkz. Ek-2, Ülkelere göre destek miktarları). Ülkelere göre belirlenen tutarlar 30 gün temel alınarak belirlenmiştir. Ödemeler ülkeye göre belirlenen aylık destek tutarının kalınan güne oranlanmasıyla belirlenir. Döviz kurları BAP Koordinasyon Birimi tarafından her üç aylık dönemin başında TC Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak TL para birimine dönüştürülür. Projelerin başvuru aşamasında ülkelere göre talep edilebilecek destek tutarları BAP Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen kur ile hesaplanan miktarda Türk Lirası para birimi olarak belirlenir ve ödemeler bu tutarlar üzerinden gerçekleştirilir. İlgili çalışma süresi içerisinde ortaya çıkabilecek olası kur farklılıkları dikkate alınmaz. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

10 PROJE TÜRLERİYLE İLGİLİ İLKELER 1. Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP) 2. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ) 3. Ar-Ge Alt Yapı Projeleri (AYP) 4. Güdümlü Projeler (GDP) 5. Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP) 6. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UKP) 7. Hızlı Destek Projeleri (HZP) 8. Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri (BYP) 8.1. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (BTD) 8.2. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği (BID) 8.3. Kurum Dışı Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Desteği (DKP) 8.4. Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği (ABY) 10

11 Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

12 PROJE TÜRLERİYLE İLGİLİ İLKELER 1. KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (KAP) Tanımı ve Kapsamı: Araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Değerlendirme için gönderilen hakemlerden en az birisinin ASBÜ dışından olması tercih edilebilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar, altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirilebilir veya gerekli görülen durumlarda hakem değerlendirmesine de gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanabilir. 2. LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (TEZ) Tanımı ve Kapsamı: Lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.* ASBÜ Proje Yürütücüsü tez danışmanıdır. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Tez konusunun ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulü ile gerçekleşen tez projesi başvurusu, BAP Komisyonu tarafından doğrudan karara bağlanır. Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda, projeyi hakem değerlendirmesine de sunarak değerlendirmesini karara bağlayabilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması tamamlandığında tezin pdf formatındaki bir nüshası Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Raporlar, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, Proje Yürütücüsünün tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden veya fakülteden alınmış bir belgeyi de birime teslim etmesi zorunludur. Çalışmanın BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz. ASBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre, normal tez süresinin iki katı süre geçmesine rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, Proje Yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir. Bu tür durumlarda Proje Yürütücüsünün dilekçesine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili enstitü veya fakülteden alacağı, öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı da birime sunması zorunludur. Projenin iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında satın alınmış makine, teçhizat ve demirbaşlar, BAP Komisyonu kararına bağlı olarak, diğer araştırmalarda kullanılmak üzere Proje Yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir. Ayrıca, başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrencileri, süresiz olarak BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar. 3. AR-GE ALTYAPI PROJELERİ (AYP) Tanımı ve Kapsamı: Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen projelerdir. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan BAP Komisyonu tarafından yürütülebilir veya hakem değerlendirmesine de başvurularak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. BAP Komisyonu bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri öngörebilir ve gerekli gördüğü durumda proje ekibinden sözlü sunum yapmalarını isteyebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. 12 * ASBÜ Personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda, tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın ASBÜ den bir öğretim üyesi olması gereklidir. Bu tür projeler için başvuru aşamasında ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararının da sisteme yüklenmesi ve BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur.

13 Proje bitiminde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen Proje Sonuç Raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 4. GÜDÜMLÜ PROJELER (GDP) Tanımı ve Kapsamı: ASBÜ üst yönetimi veya BAP Komisyonunun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı veya araştırmacılara hazırlatacağı bilimsel araştırma projeleridir. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan BAP Komisyonu tarafından yürütülebilir veya hakem değerlendirmesine de başvurularak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. BAP Komisyonu gerekli gördüğü durumda proje ekibinden sözlü sunum yapmalarını isteyebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje bitiminde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen Proje Sonuç Raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 5. ULUSAL KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (UAP) Tanımı ve Kapsamı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinin yurt içindeki üniversiteler ile kamu veya özel sektör bünyesindeki kurum veya kuruluşlar ile müşterek yürüttükleri projelerdir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Değerlendirme için gönderilen hakemlerden en az birisinin ASBÜ dışından olması tercih edilebilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Kapsamlı Araştırma Projelerinden farklı olarak, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu bu tür projeler için proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. Proje başvurusunda, Kapsamlı Araştırma Projeleri için istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir: a. Proje Başvuru Formu: Kapsamlı Araştırma Projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir. b. Proje İşbirliği Protokolü: Projenin tarafı olan ASBÜ akademik personeli ile ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği anlaşmadır. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde işbirliği protokolü ile ilgili olarak ASBÜ Hukuk Müşavirliğinden görüş alabilir ve protokol içeriğinde revizyon yapılmasını talep edebilir. Kabul edilen projeler için bu belgenin ıslak imzalı aslının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar, altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirilebilir veya gerekli görülen durumlarda hakem değerlendirmesine de gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanabilir. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (UKP) Tanımı ve Kapsamı: Yurtdışından üniversiteler veya Ar- Ge odaklı kurum ve kuruluşlar ile müşterek gerçekleştirilen projelerdir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir. Başvuru, Değerlendirme, ve İlkeler: Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Değerlendirme için gönderilen hakemlerden en az birisinin ASBÜ dışından olması tercih edilebilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Kapsamlı Araştırma Projelerinden farklı olarak, BAP Komisyonu bu tür projeler için proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. Proje başvurusunda, Kapsamlı Araştırma Projeleri için istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir: Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

14 a. Proje Başvuru Formu: Kapsamlı Araştırma Projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir. b. Proje İşbirliği Protokolü: Projenin tarafı olan ASBÜ akademik personeli ile ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği anlaşmadır. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde işbirliği protokolü ile ilgili olarak ASBÜ Hukuk Müşavirliğinden görüş alabilir ve protokol içeriğinde revizyon yapılmasını talep edebilir. Kabul edilen projeler için bu belgenin ıslak imzalı aslının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar, altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirilebilir veya gerekli görülen durumlarda hakem değerlendirmesine de gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanabilir. 7. HIZLI DESTEK PROJELERİ (HZP) Tanımı ve Kapsamı: Kapsamlı araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Başvuru süreçleri Kapsamlı Araştırma Projeleri ile aynıdır. Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde görev alabilirler ve yılda bir kez Hızlı Destek Projesi başvurusu yapabilirler. Daha önce yürütücüsü olduğu hızlı destek projesini başarıyla sonuçlandırmayan araştırmacıya bu türde yeni bir destek sağlanmaz. Başvurular çalışmanın kapsamlı bir araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunup bulunmadığı, araştırmacının normal araştırma projeleri yürütüp yürütmediği ve bilimsel yayın üretkenliği gibi hususlarda da dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir ve/veya hakem değerlendirmesine başvurabilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar, altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirilebilir veya gerekli görülen durumlarda hakem değerlendirmesine de gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanabilir. 8. BİLİM İNSANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJELERİ (BYP) Ülkenin ve Üniversitenin bilim politikalarına uygun olarak araştırmacı alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, araştırmacıların tanınırlıklarının ve dolayısıyla ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması, araştırma ortamlarının ve olanaklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan daha fazla araştırma desteği alabilmelerinin teşvik edilmesi ile yurt dışı bilimsel araştırma deneyimlerinin geliştirilmesi girişimlerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu kapsamda sağlanacak destekler aşağıda verilmiştir: A. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği B. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği C. Kurum Dışı Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Desteği D. Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği 8.1. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME DESTEĞİ (BTD) Tanımı ve Kapsamı: ASBÜ ev sahipliğinde veya ortaklığında düzenlenen kongre, sempozyum ile bilimsel işbirliği toplantısı, çalıştay ve benzeri bilimsel faaliyetlere yönelik desteklerdir. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan BAP Komisyonu tarafından yürütülebilir veya hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: 1. Destek başvurusu, toplantı niteliğine uygun olan Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği Başvuru Formu kullanılarak gerçekleştirilir. 2. Başvurunun, ilgili etkinliğin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu kapsamda sağlanacak destekler, toplantı tanıtım afişlerinin ve bildiri kitabının basılması, sarf malzemeleri ve hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek muhtelif harcama kalemlerini kapsar. Destekler, demirbaş alımlarına kapalıdır. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanan ilgili Sonuç Raporu Formu formatına uygun olarak hazırlanan rapor Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Toplantı kapsamında yayımlanan bildiri kitabı veya rapor var ise Kongre, Sempozyum veya çalışmanın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimince Desteklendiğine dair bir ibarenin bulunması ve bildiri kitabının veya raporun bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 14

15 8.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME DESTEĞİ(BID) Tanımı ve Kapsamı: Araştırmacıların çalışmalarının belirli bir kısmını dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarında yürütecekleri araştırma projelerine verilen destektir. Bu kapsamda bulunulan yıl veya bir önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin konusuna uygun araştırma alanlarına göre sıralamada ilk 200 de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma projeleri desteklenmektedir. Ayrıca, BAP Komisyonu tarafından uygun görülen, alanında önde gelen araştırma kuruluşları desteklenebilecektir. Birimin bütçe imkanları dikkate alınarak her yıl destek sağlanabilecek araştırmacı sayısı ve hangi kadrolardaki araştırmacılara bu desteklerin sağlanabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar için ilgili araştırma kurumunda bulunulacak süre en az 3 hafta en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Ancak, yurt dışındaki araştırma kurumunda bulunulmasına yönelik sağlanacak mali destekler en fazla 3 ay ile sınırlıdır. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan BAP Komisyonu tarafından yürütülebilir veya hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Başvuru çalışmanın başlayacağı tarihten en az 1 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış davet/işbirliği yazısının sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgenin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. Sonuçlandırma Süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanarak duyurulan formata uygun olarak hazırlanan Sonuç Raporu Formu ve çalışmanın yapıldığı kurumdan alınacak faaliyet yazısı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur KURUM DIŞI KAYNAKLI PROJELER İÇİN EŞ FİNANS DESTEĞİ (DKP) Tanımı ve Kapsamı: ASBÜ dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve ASBÜ mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu kapsamda TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Diğer kurumlarca desteklenen, alt yapı oluşturmaya yönelik projeler ile sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler destek kapsamı dışındadır. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan BAP Komisyonu tarafından yürütülebilir veya hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Proje başvurusu, diğer kurumlarca onaylanan projenin yürütücüsü olan ASBÜ mensubu araştırmacı tarafından gerçekleştirilir. Başvuruda, ilgili başvuru formu kullanılarak proje içeriği hakkında bilgi verilmesi ve projenin ilgili kurum veya organizasyon tarafından desteklendiğine dair resmiyet arz eden belgelerin (proje başlığı, proje ekibi ve proje bütçesine dair bilgilerin yer aldığı belge veya belgeler) de sunulması zorunludur. Başvurular doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu kapsamda yalnızca devam etmekte olan projeler için destek sağlanabilir. Sonuçlandırma Süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanarak duyurulan formata uygun olarak hazırlanan Sonuç Raporu Formu kullanılarak hazırlanan rapor Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur ARAŞTIRMACI VE BİLİM İNSANI YETİŞTİRME DESTEĞİ (ABY) Tanımı ve Kapsamı: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitimin ve Ar- Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik desteklerdir. Bu kapsamda eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi esastır. Başvuru, Değerlendirme ve İlkeler: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan BAP Komisyonu tarafından yürütülebilir veya hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Başvuru formunda talep edilen destek ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine nasıl bir katkı sağlanacağı izah edilmelidir. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor kapak formatı kullanılmak üzere bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan kısa bir rapor hazırlanır ve Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

16 EKLER Ek-1. Proje Başvurusu Gerçekleştirecek Araştırmacılar İçin Açıklamalar Ek-2. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Kapsamında Ülkelere Göre Sağlanabilecek Destek Tutarları Ek-3. Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar Ek-4. Avans Kullanımında Uyulacak Kurallar Ek-5. Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar Ek-6. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Ek-7. Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütnamesi 16

17 Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

18 EK 1-Proje Başvurusu Gerçekleştirecek Araştırmacılar için Açıklamalar A B PROJE BAŞVURUSUNU SORUNSUZ VE KOLAYCA YAPABİLMEK İÇİN ÖNERİLER Proje başvurusunu, öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar yapabilir. Proje ekibinde yer alan ASBÜ mensubu araştırmacıların, araştırmacı bilgi sistemi üzerindeki bilgilerinin güncel olduğundan emin olunuz. Projede yer alacak, yurt içinden veya yurt dışından araştırmacıların iletişim bilgilerini ve pdf formatında hazırlanmış özgeçmiş dosyalarını temin ediniz. BAP Koordinasyon Birimi web sayfasından veya Proje Süreçleri Yönetim Sisteminden temin edeceğiniz proje türüne uygun Proje Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra pdf formatına dönüştürünüz. Proje kapsamında talep edeceğiniz makine teçhizat ve tüm malzemelerin teknik özelliklerini içeren Teknik Şartname dosyasını, MS Word formatında hazırlayınız. Eğer çalışma kapsamında kitap satın alınması talebiniz var ise, bu kitapların ASBÜ Kütüphanesinin envanterinde mevcut olmadığına veya ilgili kitapların alımına ihtiyaç duyulduğuna dair onaylı bir yazı alınız. Talep edilecek proje bütçesine temel teşkil edecek olan proforma faturaları temin ediniz ve pdf formatında bilgisayar ortamına aktarınız. Proje kapsamında talep edilecek her bir harcama kaleminin KDV hariç birim fiyatını ve KDV oranını proforma fatura ile uyumlu olarak belirleyiniz. Proje konusu gerektiriyor ise, Etik Kurul Onay Belgesini temin ediniz ve pdf formatında bilgisayar ortamına aktarınız. Eğer çalışmanın belirli kısımları başka bir merkezde gerçekleştirilecek ise, ilgili merkezden kabul yazısı temin ediniz ve pdf formatında bilgisayar ortamına aktarınız. ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ ASBÜ mensubu olan araştırmacılar: Proje başvurusu gerçekleştirecek veya herhangi bir projenin ekibinde yer alacak ASBÜ mensubu araştırmacıların, araştırmacı bilgi sisteminde kişisel bilgilerini güncellemeleri zorunludur. Yurt içinden veya yurt dışından araştırmacılar: ASBÜ mensubu olmayan diğer araştırmacıların temel kimlik ve iletişim bilgilerine ilave olarak, özgeçmiş dosyalarının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. C YAKLAŞIK MALİYET VE PROFORMA FATURA Proje başvurusunda bulunan araştırmacıların, talep edecekleri bütçeyi oluştururken, ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin yaklaşık maliyetini tespit etmesi gereklidir. İlgili mevzuat gereği, yaklaşık maliyetin tespitinde, aşağıdaki fiyatlar esas alınmaktadır: Kamu idare ve müesseselerince malın özelliğine göre belirlenmiş fiyatlar, İhaleyi yapan idare veya diğer idareler tarafından gerçekleştirilmiş aynı veya benzer mal alımlarındaki fiyatlar ve ücretler, İlgili meslek odaları tarafından belirlenmiş fiyatlar, Piyasada ihale konusu malı üreten ya da pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden alınan proforma fatura. Proforma fatura, teklif mahiyetindedir. Firmalar, proforma fatura ile malın miktarını, birim fiyatını ve vergi oranını tespit etmiş ve araştırmacıya bildirmiş sayılır. Araştırmacıların, proje bütçelerini, temin edecekleri proforma faturaları temel alarak belirlemeleri ve başvuru aşamasında bu belgelerin pdf formatındaki nüshasını sisteme yüklemiş olmaları gereklidir. Ayrıca, proje başvurusu kabul edilen Proje Yürütücüsünün proforma dosyalarının asıllarını, BAP Koordinasyon Birimi Satın Alma Bölümüne teslim etmeleri de zorunludur. DETİK KURUL ONAY BELGESİ İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılacak araştırma ve uygulamalar için, ilgili birimlerin etik kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar etik kurul onayı gerektiren uygulamalar kapsamındadır. Desteklenmesine karar verilen Projenin Yürütücüsünün, 2 yıldan daha eski tarihli olmayan proje konusuyla ilgili etik kurul onayının aslını, BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümüne teslim etmeleri zorunludur. Gerekli olması halinde, aslı görülmek suretiyle, belgenin kopyası alınıp aslı araştırmacıya iade edilebilmektedir. 18

19 E F PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1. Proje Yürütücüsü tarafından Taslak Proje önerisi çalışmasının başlatılması, 2. Taslak Proje çalışmasının, Proje Yürütücüsü tarafından Ön Başvuruya dönüştürülerek, BAP Koordinasyon Birimine sunulması, 3. BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümünün, ön başvuru üzerinde teknik/biçimsel inceleme yapması. Eksiklik ya da sorun bulunan projelerin Proje Yürütücüsüne iade edilmesi, 4. Eksiklik veya sorun bulunmayan projelerin Başvuru Projesi olarak nitelendirilip, BAP Komisyonu değerlendirmesine sunulması, 5. BAP Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde gerekli ise, yürütücüden proje üzerinde revizyon talep edilmesi, 6. BAP Komisyonu tarafından değerlendirme yapılarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilmesi. PROJESİ KABUL EDİLEN ARAŞTIRMACILARIN İZLEYECEĞİ ADIMLAR Aşağıdaki Belgeler BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümüne teslim edilmelidir: a) Sözleşme Dosyası: Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden indirilecek ve Proje Yürütücüsü tarafından ilgili alanları doldurulacaktır. Tez projeleri için sözleşmede yer alan kısım lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından da onaylanmış olmalıdır. Projenin onaylanmasından sonra en geç iki ay içerisinde sözleşme protokolü imzalanmayan projeler iptal edilir. b) Etik Kurul Onay Belgesi: Gerekli olan projeler için belgenin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle onaylı suretinin teslim edilmesi zorunludur. c) Satın Alma Talep Dilekçesi: Projenin başlangıcında teslim edilmesi zorunlu değildir. Proje Yürütücüsü harcamanın gerçekleştirilmesini talep edeceklerinde, Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Satın Alma Talep Dilekçesi oluşturması ve dilekçenin yazıcı çıktısını imzalanmış olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin projenin başlangıcında veya aynı dilekçede talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma talebinde bulunulması mümkündür. d) Proforma Faturalar veya Teklif mektupları: Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma faturaların asılları BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP Koordinasyon Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir. e) Teknik Şartname Dosyası: BAP Komisyonu tarafından onaylanan teknik şartname dosyasının yazıcı çıktısının her sayfası Proje Yürütücüsü tarafından imzalanmalı, son sayfası ise Proje Yürütücüsünün unvanı, adı soyadı ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalanmış olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Araştırmacılar gerekli hallerde sistemde yüklü olan teknik şartnameleri BAP Komisyonu nun onayı ile güncelleyebilirler. Bu durumda, güncel teknik şartname dosyalarının Satınalma Talebi menüsünden Word formatında (*.doc) sisteme yüklenmesi ve yazıcı çıktısının imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. Seyahat dışındaki, satın alınması talep edilen tüm mal ve hizmetlerle ilgili olarak teknik şartname bulunması zorunludur. Teknik şartname dosyası Ek-5 de belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmalıdır. f) Lisansüstü Tez Projeleri İçin: Tez konusunun belirlendiğine dair ilgili enstitü veya fakülte kurulu kararı Birime teslim edilmelidir. g) Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Araştırmacılar ve işbirliği yapılan kurum yetkilileri arasında imzalanan işbirliği protokolünün aslı imzalanmış olarak Birime teslim edilmelidir. h) Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan işbirliği protokolü imzalanmış olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. i) Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği için Davet/Kabul Yazısı: Çalışma yapılmak üzere gidilecek kurumundan alınan araştırmada işbirliği yapılacağına dair davet/kabul yazısı BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. j) Kurum Dışı Kaynaklı Projelerde Eş Finans Desteği: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen kurum dışı destekli projenin kabul ve bütçesini gösteren belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

20 EK 2 - Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Kapsamında Ülkelere Göre Sağlanabilecek Destek Tutarları* ÜLKE TUTAR ÜLKE TUTAR ABD 2500$ Avustralya 2500$ Çin Halk Cumhuriyeti 2500$ Güney Kore 2500$ Japonya 2500$ Kanada 2500$ Yeni Zelanda 2500$ Diğer Ülkeler 1700$ Kazakistan 850$ Kırgızistan 850$ Moğolistan 850$ Özbekistan 850$ Rusya Federasyonu** 850$ Tacikistan 850$ İsviçre 1900 Fransa 1900 Almanya 1900 Avusturya 1900 Hollanda 1900 İspanya 1900 Birleşik Krallık 1900 Belçika 1900 Danimarka 1900 Finlandiya 1900 İtalya 1900 Norveç 1900 İsveç 1900 Diğer Ülkeler (Avrupa) 1500 Türkmenistan 850$ **Kırım, Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan * Yurt dışında araştırma amaçlı kalınması için sağlanabilecek mali destek süresi en fazla 3 ay ile sınırlıdır. Ülkelere göre belirlenen tutarlar 30 gün temel alınarak belirlenmiştir. Ödemeler ülkeye göre belirlenen aylık destek tutarının kalınan güne oranlanmasıyla belirlenir. Döviz kurları BAP Koordinasyon Birimi tarafından her üç aylık dönemin başında TC Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak TL para birimine dönüştürülür. Projelerin başvuru aşamasında ülkelere göre talep edilebilecek destek tutarları BAP Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen kur ile hesaplanan miktarda Türk Lirası para birimi olarak belirlenir ve ödemeler bu tutarlar üzerinden gerçekleştirilir. İlgili çalışma süresi içerisinde ortaya çıkabilecek olası döviz kuru farklılıkları dikkate alınmaz. Ekonomi sınıfı gidiş-dönüş yol giderleri, üst limit olan 2500 Amerikan Dolarını aşmamak ve ilgili faturaların BAP Birimine ibraz edilmesi şartı ile BAP Birimi tarafından karşılanır. 20

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / KASIM 2015 Bu kitapçık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 Yılı Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL İLKELER Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Bilimsel Araştırma Projelerine Kimler Başvurabilir: Namık Kemal Üniversitesi öğretim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ve ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU ARALIK 2015 DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ ve DESTEK MİKTARLARI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

ERÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler

ERÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler ERÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık

Detaylı

HACETTEPEÜNİVERSİTESİ

HACETTEPEÜNİVERSİTESİ 2015 HACETTEPEÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Nisan 2015 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ve ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU 2017 DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ ve DESTEK MİKTARLARI

Detaylı

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ İçerik 0 Kullanıcı Bilgileri 0 Destek Başvurusu İşlemleri 0 Talep, Rapor ve Yayın İşlemleri 0 Harcama İşlemleri 0 Eski Projelere Yönelik İşlemler Kullanıcı Bilgileri 0 HÜ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel İlkeler

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel İlkeler İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Tanım ve Kapsam: BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 Kasım 2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA İLKELERİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA İLKELERİ 1. Kapsam BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri, bu uygulama ilkelerinde belirtilen

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2011 28: BAP KULLANICI KILAVUZU 2014 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 Ağustos 2014 28: BAP KULLANICI

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI GENEL İLKELER

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI GENEL İLKELER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI GENEL İLKELER BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; BOREN öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları dikkate alınarak, belirlenecek alanlarda

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. Ekim2016

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. Ekim2016 2016 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Ekim2016 1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Posta

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi BAP01 Temel Araştırma Projesi BAP02 Hızlı Destek Projesi Öğretim nın kurum dışı destekli proje sayılarını ve yüksek etki değerli dergilerde makale sayılarını artırmaya yönelik olarak desteklenen araştırma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Ocak 2017 1 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Prof.Dr.Adem KALINLI BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Haziran 2012 İçerik

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta

Detaylı

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Esas ve

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / 8 Şubat 2017 1. GENEL İLKELER

Detaylı

18.08.2009*0 2 6 0 4 3

18.08.2009*0 2 6 0 4 3 B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Doktora Sonrası Araştırma İnceleme Hk. Y Ü K S E K Ö GR E T İMJK U R UI, U BAŞKANLIĞI 18.08.2009*0 2 6 0 4 3 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi nde çalışan araştırmacıların gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak BAP Koordinatörü Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak BAP Koordinatörü Bilimsel Araştırma Proje Türleri Proje Başvuruları Proje Değerlendirme Projelerin yürütülmesi Projelerin Sonuçlandırılması 2013 Başvuruları I) Yüksek Lisans Tez

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI VE KULLANICI KLAVUZU BAP

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI VE KULLANICI KLAVUZU BAP BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI VE KULLANICI KLAVUZU BAP BAP kordinasyon birimindeki en önemli insan araştırmacıdır BAP Üçüncü Nesil Üniversite Vizyonu çerçevesinde yürütmekte

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu nun 10/03/2016 tarih 461 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu nun 10/03/2016 tarih 461 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu nun 10/03/2016 tarih 461 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ (İstanbul Üniversitesi Senatosunun 02.07.2015 tarih ve 3 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Karar

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam: Dayanak:

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam: Dayanak: T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönerge, Ardahan Üniversitesi nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Ardahan Üniversitesi öğretim

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 1. GENEL İLKELER 1.1. Giriş Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAHAKKUK BİRİMİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 GÖREVDEN AYRILMA 2 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ a. Ayrılış Yazısı(Anabilim Dalı Başkanlığınca Hazırlanan) b. İlişik Kesme Formu c. Devir Teslim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlilik

Detaylı

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK 1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2016 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Ekim2016 1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ 1. 2015 yılında proje destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki gibidir: UBAP 01 Araştırma Projesi:

Detaylı

BAP Proje Başvuru Prosedürü

BAP Proje Başvuru Prosedürü BAP Proje Başvuru Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU

KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı ( 1 ) Projenin Yürütücüsü ( 2 ) Birim/Bölüm/ABD ( 3 ) Çalışmanın Süresi (ay) Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri Tıp

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NE İSKENDERUN.. başlıklı Yönlendirilmiş Proje nin (YP)* desteklenmesini talep etmekteyim. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim... /.. /. Proje Yürütücüsü Adı Soyadı / İmza

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20/12/2016 tarihli ve 2016/63 no'lu Kararı ile yürürlüğe girmiştir) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLERİ Proje Kodu: 1901-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri Proje Özelliği: Proje yürütücülerinin OMÜ içinden

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJ ELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJ ELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Mayıs 2016 İletişim Bilgileri İletişim Adresi Beytepe Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe Kampüsü Rektörlük

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI GENEL İLKELER BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1.(1) Bu yönerge, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 18.01.2011 tarih ve 2011/25 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU 1003 Programının Yenilikleri (Özet) Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı Çağrı esaslı proje başvuruları İki aşamalı başvuru

Detaylı

ı. BÖLÜM: KAPSAM VE TANıMLAR

ı. BÖLÜM: KAPSAM VE TANıMLAR ... IŞIK ÜNivERSiTESi BiliMSEL ARAŞTIRMA PROJELERiYÖNERGESi ı. BÖLÜM: KAPSAM VE TANıMLAR Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Işık Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde1. Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12.02.2014 SENATO 2014/2-XXI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE () Bu Yönerge Turgut Özal Üniversitesi personeli olan öğretim üyeleri

Detaylı

OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI

OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1- OMÜ BAP DESTEK TÜRLERİ 2- PROJE BAŞVURULARI 3- PROJE BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 4- PROJE BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI

Detaylı

ESOGÜ BAP 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI

ESOGÜ BAP 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI ESOGÜ BAP 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI A TÜRÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. Projeler için belirlenen üst limit A1 türü projelerde 10.000,00 TL, A2 türü projelerde 25.000,00 TL'dir. 2. Başvurular: 2015 Yılı İçin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017 YILI UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017 YILI UYGULAMA İLKELERİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017 YILI UYGULAMA İLKELERİ 1. Kapsam BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri, bu uygulama ilkelerinde belirtilen

Detaylı

T.C. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

T.C. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülecek olan araştırma projelerinin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2017 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Şubat 2017 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON

Detaylı

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Birim/Bölüm/ABD ( 1 ) Araştırmacı(lar) Proje Türü Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI Sayfa 1 / 5 AMAÇ Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi nin (İZÜ TTO) Girişimcilik ve Kuluçka Birimi; proje başvuru dosyalarının hazırlanması, geliştirilmesi sonrası destek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönerge, Süleyman Şah Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, yüksek

Detaylı

Proje başvuruları : 01 Eylül Ekim 2016 Proje değerlendirmeleri : 10 Ekim Aralık 2016 Proje Sözleşmeleri : 15 Aralık Ocak 2017

Proje başvuruları : 01 Eylül Ekim 2016 Proje değerlendirmeleri : 10 Ekim Aralık 2016 Proje Sözleşmeleri : 15 Aralık Ocak 2017 II.DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ Proje başvuruları : 01 Eylül 2016 03 Ekim 2016 Proje değerlendirmeleri : 10 Ekim 2016 09 Aralık 2016 Proje Sözleşmeleri : 15 Aralık 2016 15 Ocak 2017 NOT: Başvuru tarihleri

Detaylı

Kimler başvurabilir? İ.Ü. öğretim üyeleri & doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kadrolu araştırıcılar

Kimler başvurabilir? İ.Ü. öğretim üyeleri & doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kadrolu araştırıcılar Kimler başvurabilir? Araştırmalarının sonuçlarını uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunacak olan ; İ.Ü. öğretim üyeleri & doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonunun tarihli 2016/06 sayılı toplantısı ile belirlenen Bilimsel Etkinliklere

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonunun tarihli 2016/06 sayılı toplantısı ile belirlenen Bilimsel Etkinliklere Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonunun 22.09.2016 tarihli 2016/06 sayılı toplantısı ile belirlenen Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Ölçütleri Görevlendirmeler 2547 sayılı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3 STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GÖREV TANIMLARI Temmuz 2016 İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI... 2 2. GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu "Uygulama Esasları"nın amacı Erciyes Üniversitesi mensubu araştırıcıların almış oldukları

Detaylı