TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ"

Transkript

1 TESKON 215 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ ALPER YILMAZ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TUNCAY YILMAZ OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ MEHMET TAHİR ERDİNÇ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FATİH HAN AVCI TEMSA GLOBAL MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ

2

3 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1669 TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ Alper YILMAZ Tuncay YILMAZ Mehmet Tahir ERDİNÇ Fatih Han AVCI ÖZET Otobüs ön camları iç yüzeylerinde soğuk dıģ hava Ģartlarında buğu meydana gelebilmektedir. Bilhassa sürüģ emniyeti bakımından bu buğunun hızlı bir Ģekilde giderilmesi gerekmektedir. Buğunun giderilmesi yolcuların net bir dıģ ortam görüntüsünden faydalanmaları için de yararlıdır. Ön cam iç yüzeyinde oluģan bir buğunun giderilmesi teorik olarak modellenmiģtir. Bu model çalıģmasında önce otobüs iç havasının ısıtılarak çeģitli sıcaklıklarda iç cam yüzeyine paralel hava üflenmesi incelenmiģ ve buğu giderilmesi için bilhassa otobüs iç hava rölatif nemi, üflenen havanın sıcaklığı ve dıģ ortam sıcaklığının çok önemli olduğu görülmüģtür. BaĢka bir alternatif olarak doğrudan dıģ havanın ısıtılarak iç hava neminin düģük olması ve böylece etkin bir buğu çözümünün çok kolaylaģacağı gösterilmiģtir. Yeni bir uygulama biçimi olarak radyasyonla (infrared) ön cam iç yüzeyinin ısıtılması ve otobüs iç havasının hiç veya çok az ısıtılarak üflenmesi incelenmiģ ve bu durumda da 1-2 kw/m 2 radyasyonla çok iyi sonuçlar alınabileceği gösterilmiģtir. DıĢ ortam sıcaklığının C ve -1 C sabit tutulması ayrıca iç ortam sıcaklığının 2 C iç ortam rölatif neminin de % 5 olarak ölçüldüğü durumlar için buğu giderme deneyleri yapılmıģtır. Deney sonuçları teorik sonuçları niceliksel olarak doğrulamaktadır. Anahtar Kelime: Otobüs, buğu, iç cam, sıcak hava, radyasyon. ABSTRACT Fogging can exist inside of the busses at cold air conditions. Especially for securty of the drive, defogging must be very fast. Defogging is also useful for travellers sight. Defogging at windshield of the bus was modelled theoretically. In this modelling study, firstly heated inside air is blowed parallel to the windshield. This was invastigated for various heating temperatures and it was shown that for defogging, especially bus inside relative humidty, blowing air temperature and outside temperature are very important. As an alternative it was shown that directly heating outside temperature lower inside air humidty can be obtained and so effective defogging can be very easy. As a new application, infrared heating of the windshield with or without hot air blowing were investigated. It was shown that good results can be obtained with 1-2 kw/m 2 radiation intensity.

4 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 167 Keeping outside temperature at C and -1 C, inside air temperature 2 C and inside relative humidty 5% deffoging experiments were carried out. Experimental results validated the theoretical results quantitatively. Key Words: Bus, defogging, windshield, heated air, infrared radiation. 1. GİRİŞ TaĢıtlarda camlarda meydana gelen buğulanmanın önlenmesi birçok bakımdan büyük önem taģımaktadır. Ön camları Ģoförün görüģünü etkilemesi bakımından, sürüģ güvenliğini ciddi bir biçimde etkileyeceği açıktır. Güvenlik dıģında konfor açısından da önemli bir durumdur. Bilhassa yolcu otobüslerinde birçok yolcunun nemli elbiselerle giriģ yapması durumunda, iç hava nemi artmakta ve böylece çiğ noktası sıcaklığı yükseldiğinden dolayı buğu oluģmaktadır. Bu da yolcu konforunu negatif olarak etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı buğu oluģtuğu takdirde hızla yok edilmesi veya oluģmasının önlenmesi gerekmektedir. Bunun için çeģitli çalıģmalar sonucunda bazı patentler alınmıģtır[1,2]. Buğu durumunun en iyi Ģekilde belirlenebilmesi için ayrıntılı bir araģtırma Urban ve ark.[3] tarafından gerçekleģtirilmiģ ve sensörlerin otomobilde en iyi yerleri belirlenmiģtir. Croce ve ark.[4] buğulanma ve buğu çözmeyi yüzeyde oluģan damla Ģeklinde modellemiģler ve bu modeli nümerik olarak çözerek, buğu giderilmesi zamanın fonksiyonu olarak belirlemiģlerdir. Dutra ve ark.[5] buğu giderilmesini cama hava üfleme durumunda deneysel ve nümerik olarak incelemiģler ve buğu çözmede homojen hava dağılımının ve hava hızının önemli olduğunu belirlemiģlerdir. Bu çalıģmada camda oluģan buğunun buharlaģtırılmasının çeģitli metotları açıklanacak ve bunların uygunluğu tartıģılacaktır. 2. BUHARLAŞMA HIZININ DEĞİŞİMİ Ortam ile cam yüzey arasında kütle transferi. m.( ) (1) w ci ü bağıntısından bulunur. Burada ρ i ve ρ iy su buharının otobüs içi ve iç yüzeyindeki kısmi yoğunluklarıdır. β ise kütle transferi katsayısıdır. EĢt.(1) mutlak nem kullanılarak. ci ü m w. a ( ). a ( xci xü ) (2) a a x ü üfleme havası Ģartlarından, x ci de T ci sıcaklığında doyma durumu kabul edilerek bulunur. Kuru hava yoğunluğu ρ a toplam basınç P T ve T ü sıcaklığına bağlı olup bilinen bir değerdir. Belirli bir hava hızında kütle transferi katsayısı sabit kabul edilebilmektedir. 1. kurutma bölgesinde kurutma yapıldığı varsayılarak eģt (2) den: * m xci xü (3)

5 T ( o C) 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1671 eģitliği yazılabilir. Burada x ü üfleme havasının mutlak nemi ve x ci ise cam iç yüzeydeki havanın mutlak * nemi olup, kurutma hızı m da m * w mw (4) ρ. a eģitliği ile tarif edilmiģtir. Burada m w buharlaģan su buharı kütle debisini ifade etmektedir. ġekil 1 de * çeģitli hava sıcaklıklarında kurutma hızı m w ın rölatif nem ile değiģimi verilmiģtir. ġekilden de görüldüğü gibi, kurutma hızı hava sıcaklığı ile artmakta, rölatif nem ile de düģmektedir. ġekil 2 de ise sabit kurutma hızları durumunda, hava sıcaklığı ve rölatif nem arasındaki iliģki gösterilmiģtir. ġekil 2 den görüldüğü gibi, belirli bir kurutma hızı, yüksek sıcaklık ve belirli bir nemde elde edilirken, aynı kurutma hızı düģük sıcaklık ve düģük T=1 nem değerleri seçilerek T=2de elde edilebilmektedir. T=3 T=4 T=5 T= x1 3 3 * M x Şekil 1. Kurutma hızı 6,2,4,6,8 1 nin, çeģitli üfleme sıcaklıklarında j üfleme havası rölatif nemi ile değiģimi M*=1E-3 M*=8E-3 M*=6E-3 M*=4E-3 M*=2E ,2,4,6,8 1 j Şekil 2. Hava sıcaklığının, çeģitli kurutma hızlarında hava rölatif nemi ile değiģimi

6 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR BUHARLAŞMANIN HESAPLANMASI ġekil 3a ve 3b'de camdan ısı ve kütle transferi için sıcaklık kısmi yoğunluk dağılımları verilmiģtir. Kütle transferi için buhar kısmi yoğunluğu ρ gösterilmiģtir. EĢt. (2) de bilinmeyen sadece kütle transferi katsayısı β dır. β değeri Sherwood sayısı Sh den bulunur. Bunun yanı sıra benzerlik esasından yararlanarak Nusselt sayısı (Nu)'dan dolayısıyla ısı transferi katsayısı h den de bulunabilir: h 2/3 Le (5) c a pa Burada Le Lewis sayısıdır. Isı transferi katsayısı bilinen eģitlikler yardımıyla bulunan Nu sayısından hesaplanabilir. Camlarda zorlanmıģ konveksiyon kabul edilerek Nusselt sayısı laminar ve türbülanslı akıģ için. T ü T ci T i T ad T d a) Isı transferi için sıcaklık dağılımı ρ iü ρ ad ρ d b) Kütle transferi için kısmi yoğunluk dağılımı Şekil 3. Camdan ısı ve kütle transferi Nu l =.664 Re 1/2 Pr 1/3 (6)

7 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1673 Nu t =.37 Re.8 Pr /( Re -.1 (Pr 2/3-1)) (7) eģitliklerinden hesaplanabilir. Burada Re ve Nu sayıları eģitlikleriyle tarif edilmiģlerdir. L camın uzunluğunu göstermekte olup k ve havanın ısı iletim katsayısı ve kinematik viskozitesidir. Re ve Pr Reynolds ve Prandtl sayılarıdır. u hızı cama paralel olan hava hızıdır. Türbülanslı akıģta Nu sayısı Nu= ( Nu l 2 +Nu t 2 ) 1/2 (1) Ģeklinde hesaplanmalıdır. Cam dıģ yüzeyindeki konveksiyonla ısı transferi yine (6), (7) ve (8) eģitlikleriyle hesaplanacak, hız yerine dıģ taraftaki ısı transferi katsayısı için otobüs hızı, iç taraftaki için ise üfleme hızı kullanılacaktır. Camda buğu çözme(buharlaģma) yapılabilmesi için, iç cam yüzey sıcaklığında ve doyma durumunda hesaplanan x ci değerinin x ü den büyük olması gerekir. Bu da üfleme sıcaklığı T ü ve rölatif nemi ile elde edilecek çiğ noktası sıcaklığının, cam iç yüzey sıcaklığı T iç den küçük olması anlamına gelir. Cam yüzeyinde bulunan suyun ne kadar zamanda buharlaģtırıldığını hesaplamak için önce cam yüzeyinde bir s sıvı filmi kalınlığı kabul edilmelidir. Bu durumda birim su kalınlığı s de buharlaģma zamanı t (8) (9) (11) eģitliği ile hesaplanır. suyun yoğunluğunu göstermektedir. eģt. (1) veya eģt.(2) ile hesaplanacaktır. ne kadar yüksek olursa t de o kadar uzun olacaktır. Isı transferinin hesabında su filmi kalınlığı çok küçük olduğundan, su filmi ısıl direnci ihmal edilerek dikkate alınmayacaktır. Ancak ısı transferi hesaplarında yüzeyde buharlaģmadan dolayı ısı ihtiyacı dikkate alınacaktır. Bu durumda ısı transferi qc qd qr qü mw hgl (12) qr varsa cam iç yüzeyinde gönderilen radyasyon(infared) ısı q ise üfleme havasından cam iç yüzeyine konveksiyonla transfer edilen ısıdır. eģitliğine göre hesaplanmalıdır. Burada akım Ģiddetidir. suyun buharlaģma gizli ısısıdır. Bir toplam ısı transferi katsayısı ü 1/U= 1/h d +s c /k c (13) tarifiyle de h ü (T ü - T ci ) m w h gl =U cd (T ci - T d ) (14) Ġfadesi yazılabilir. Buradan da iterasyonla T ci sıcaklığı ve k c /s c (T ci - T cd )= h d (T cd - T d ) (15) bağıntısından da T cd sıcaklığı elde edilir. h gl

8 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1674 T ci sıcaklığı belirlendikten sonra aģağıda verilen eģitliklerden p ci iç yüzey doyma basıncı bulunur. o o 3 C T C : o 3 6 ci o C T 3 C : o o ci o C T 6 C : ci o C T 1 C : ci P P P P 12.3 Tci ci (16) Tci ci (17) Tci ci (18) Tci ci (19) 1 Ġlk iki eģitlik, TS 825[6], eģt.(18) de Yılmaz ve ark.[7] tarafından verilmiģtir. EĢt.(19) ise sıcaklıkları 1 o C ye kadar artırmak için eklenmiģtir. Böylece belirlenen p ci den de x ci aģağıdaki gibi elde edilir. x ci =.622 P ci /(P T - P ci ) (2) 4. İÇ HAVANIN ISITILMASIYLA KONVEKSİYONLA BUHARLAŞMA BuharlaĢma için T i otobüs iç sıcaklığındaki hava T ü üfleme sıcaklığına kadar ısıtılır. Ġç hava mutlak nemi x i ve üfleme havasının mutlak nemi x ü böylece aynıdır. x ü = x i (21) x i değeri iç hava için verilen T i ve ji değerlerinden hesaplanır. T i değeri bilindiğinden eģt.(16)-(19) da T ci yerine T i konularak iç hava kısmi doymuģ su buharı basıncı P i değeri bulunur. Bu değerle de x i ji. Pi.622 P j. P T i i (22) eģitliğinde x i değeri elde edilir. ġekil 4 te suyun buharlaģma zamanı t nin su kalınlığı s ye oranı otobüs iç sıcaklığı T i =24 o C ve dıģ ortam sıcaklığı T d =-1 o C, otobüs iç rölatif nemi j i nin fonksiyonu olarak çeģitli üfleme sıcaklıkları T ü için verilmiģtir. ġekilden de görüldüğü gibi, makul kurutma zamanları için ya üfleme sıcaklığının çok yüksek, ya da otobüs iç hava rölatif neminin çok düģük olması gerekmektedir. Bu durum ġekil 1 de verilen eğrilerle uyum içindedir. BuharlaĢma zamanı su kalınlığı s ile lineer olarak değiģmektedir. ġekil 5 de ise iç otobüs sıcaklığı T i =24 o C, üfleme havası T ü =6 o C de t/s oranı yine otobüs iç hava rölatif neminin fonksiyonu olarak gösterilmiģtir. Bu Ģekilde parametre olarak dıģ hava sıcaklığı seçilmiģtir. DıĢ hava sıcaklığının buharlaģma zamanını çok etkilediği açıkça görülmektedir. Çok düģük dıģ hava sıcaklıklarında buharlaģma zamanını azaltmak için çok düģük otobüs içi rölatif neme veya yüksek üfleme sıcaklığına ihtiyaç duyulacaktır.

9 t/s [s/ ] t/s [s/ ] 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR T ü a= 8 o C b= 6 o C c= 5 o C T d =-1 o C T i =24 o C c b a,1,2,3,4,5,6,7,8 Şekil 4. BuharlaĢma zamanının çeģitli üfleme sıcaklıklarında otobüs iç rölatif nemi ile değiģimi 6 5 T d a= o C b= -1 o C c= -2 o C T ü =6 o C T i =24 o C c b a,1,2,3,4,5,6,7,8 j Şekil 5. BuharlaĢma zamanının çeģitli dıģ sıcaklıklarda otobüs iç hava rölatif nemi ile değiģimi(t ü =6 o C, T i =24 o C)

10 t/s [s/ ] t (s) 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR RADYASYONLA ve KONVEKSİYONLA BUHARLAŞMA Radyasyonla (Infared) ısıtma endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır[8,9]. Radyasyonla ısıtmada kullanılması durumunda eģt.(12) de verilen q değeri sonlu bir değer olacaktır. Bunun yanında üfleme havasını da ısıtmak mümkündür. ġekil 6, 7 ve 8 de sabit T i =2 o C ve T ü =2 o C de buharlaģma zamanı iç hava rölatif neminin fonksiyonu olarak çeģitli q değerleri için verilmiģtir. Bu Ģekillerden T d = o C de ve havayı hiç ısıtmadan q sıcaklıklarda R 2 R 1 kw / m değeri ile iyi bir buharlaģma edileceği ancak -1 o C ve -2 o C dıģ q R 2 kw / m 2 R radyasyon Ģiddetinin iyi sonuç vereceği görülmektedir. ġekil 9 ve 1 da ise T ü =4 o C ve Ģekil 11 ve 12 de ise T ü =6 o C değerlerinde buharlaģma yine iç hava rölatif neminin 2 fonksiyonu olarak gösterilmiģtir. Buradan da konveksiyonla ısıtma durumunda q 1 kw / m radyasyon Ģiddetiyle çok iyi bir buharlaģma sağlanacağı görülmektedir. Td=; Tüf=2 R (%) 1 2 Şekil 6. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs içi rölatif nemin fonksiyonu olarak değiģimi(t d = o C, T ü =2 o C)

11 t/s [s/ ] t/s [s/ ] t (s) Td=-1; Tüf=2 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR (%) Şekil 7. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs içi rölatif nemin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-1 o C, T ü =2 o C) Td=-2; Tüf= t (s) (%) Şekil 8. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi (T d =-2 o C; T ü =2 o C)

12 t/s [s/ ] t (s) t/s [s/ ] Td=-2, Tüf=4 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR t (s) (%) Şekil 9. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-2 o C; T ü =4 o C). Td=-1; Tüf= (%) Şekil 1. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-2 o C; T ü =4 o C)

13 t/s [s/ ] t/s [s/ ] t (s) Td=-1; Tüf=6 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR (%) Şekil 11. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Td=-2; Ģiddetlerinde Tüf=6 otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-1 o C; T ü =6 o C) t (s) (%) Şekil 12. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-2 o C; T ü =6 o C). 6. DIŞ HAVANIN ISITILMASIYLA BUHARLAŞMANIN İYİLEŞTİRİLMESİ ġekil 4-1 dan araç içi nemin ön camda buğulaģmasının giderilmesi için çok önemli olduğu gösterilmiģtir. Ancak, araç içerisinde yolculardan dolayı iç havanın nemi yüksek olabilmektedir. Bunun bir nedeni yolcuların teneffüsünden dolayı meydana gelen ısı kazancı, bir diğer nedeni ise kıģ aylarında yağıģtan dolayı yolcu giysi üstlerinin nemli olması ve bunların buharlaģmasıdır. En kritik dıģ hava durum durumudur ve yağıģlı havada nem bu değerdedir.

14 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 168 Ġç havanın T i sıcaklığının aracın radyatörü tarafından sabit tutulduğu kabul edilmektedir. Araç içerisinde belirli bir rölatif nem istenecektir. Daha önceki sonuçlardan rölatif nemin,5 ten büyük olması durumunda buğu çözmenin önemli ölçüde zorlaģtığı anlaģılmıģtır. Bu durumda 'nin bu değerden küçük tutulması hedeflenecek ve burada kabul edilecektir. Ayrıca araç içindeki ortalama hava hızı u i ' nin de nemli giysilerden buharlaģmada önemli bir etken olduğu açıktır. Bu hız kıģ ayları için m/s olarak kabul edilmiģtir. Ġnsanların metabolizmalarının durumuna göre ortama gizli ısı verirler. Bu gizli ısı değeri kiģinin verdiği gizli ısıdır. Araçta bulunan N kiģi için verilen gizli ısı olup bir (23) Ģeklinde hesaplanabilir. Araçtaki gizli ısıdan buhar miktarı (24) olarak bulunabilir. Burada buharın entalpisidir. Araçtaki yolcuların tamamının veya bir kısmının elbisesi nemli olabilir. Bu yolcuların sayısı N w olarak alınacaktır. N w değeri ile N arasındadır. Elbiselerden buharlaģan su buharı miktarı EĢitliği ile hesaplanır. Burada F p kütle transferi yapılan nemli elbise yüzeyi olup, aģağıdaki gibi alınır. (25) (26) değeri bir yolcu elbisesinin ıslanmıģ yüzey alanıdır. değeri de yaklaģık olarak (27) eģitliğinden bulunur. buharın özel gaz sabitidir. de yaklaģık olarak eģitliğinden elde edilir. ve dıģ hava için verilen (1) (4) bağıntılarından benzer Ģekilde elde edilir. Nemli elbiselerden kütle transferi için gerekli kütle transferi katsayısı (28) (29) eģitliğinden bulunur. Burada D i su buharının hava içindeki difüzyon katsayısı ve L i de ıslak yüzey uzunluğudur. Sh i sayısı da laminar ve türbülanslı akıģ için Nu için verilen (6), (7) ve (1) eģitliklerinden elde edilmelidir. ġekil 13a, b ve c de dıģ havanın (D) ısıtılması ve iç hava (I) durumuna getirilmesi ve psikometrik diyagramdaki durumlar gösterilmiģtir.

15 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1681 Q xd hd M x d ü hü M d a) M w xü hü M x d i hi M d M b b) T d i ü c) x i d ü c) Şekil 13. DıĢ havanın ısıtılması(a), iç hava durumuna getirilmesi(b), bunların psikrometrik diyagramda gösterimi(c).

16 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1682 ġekil 13 deki a ve b durumları için; (3) (31) (32) (33) Bu eģitliklerden de (34) (35) (36) eģitlikleri elde edilir. Burada gerekli dıģ hava debisi da gerekli ek ısıtma miktarıdır. Hesaplamalar için aģağıdaki değerler kullanılmıģtır.,,,,,,,, ġekil 14, 15 ve 16 da gerekli ısısı ve debisi,, dıģ hava sıcaklığının fonksiyonu olarak verilmiģtir. Islak yolcu sayısı da 52, 26, 13 ve olarak kabul edilmiģtir. Verilmesi gereken ısının yaklaģık -1 bir minimum yaptığı görülmektedir. Çiğ noktası sıcaklığı 9,5 olduğunda, teorik olarak ve dolayısıyla nun sonsuza gitmesi gerekir. Yani dıģ hava ile nemi düģük te tutma imkansız hale gelir. ve nin ıslak elbiseli yolcu sayısı ile hızla arttığı görülmektedir. Bunun daha iyi anlaģılması için Ģekil 17, 18, 19 da ısısı ve debisi N w nin fonksiyonu olarak verilmiģtir. Bu Ģekillerde parametre olarak alınmıģtır. Bu Ģekillerden, verilecek ısı ve hava debisinin ıslak elbiseli yolcu sayısı ile lineere yakın arttığı görülmektedir. ġekillerde verilen ısı miktarları egzoz ısısından yararlanarak kolaylıkla elde edilir.

17 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1683 Şekil 14. Gerekli ısısının T d dıģ hava sıcaklığı ile değiģimi Şekil 15. Gerekli debisinin T d dıģ hava sıcaklığı ile değiģimi

18 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1684 Şekil 16. Gerekli ısısının N w ıslak elbiseli yolcu sayısı ile değiģimi. Şekil 17. Gerekli debisinin N w ıslak elbiseli yolcu sayısı ile değiģimi.

19 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR DENEYSEL ÇALIŞMALAR Temsa otobüsleri ön camında buğu çözülme testleri ve deki dıģ ortam sıcaklıkları olan klimatik odalarda yapılmıģtır. Deneysel çalıģmalarda otobüs iç ortam nemi te tutulmuģtur. Buğu çözmenin s arasında giderildiği görülmüģ, bulunan bu sonuçlar Ģekil 5 te verilenlerle kıyaslanabilir düzeydedir. 8. SONUÇ Bu çalıģmada yapılan buğulanan ön cam iç yüzeyindeki buharlaģma teorik analizden otobüs iç havasının konveksiyon ve radyasyonla ısıtma yöntemleri incelenmiģ ve bütün yöntemlerde uygun parametrelerde seçilerek buğulanan su buharının makul sürelerde buharlaģtırılabileceği görülmüģtür. Ayrıca, dıģ hava kullanılarak kıģın iç nemin gibi çok küçük seviyelerde bulundurabileceği gösterilmiģtir. 9. TEŞEKKÜR: Bu çalıģma TEMSA Teydep 3959 Nolu proje kapsamında hazırlanmıģ olup, TEMSA ve TÜBĠTAK a teģekkür ederiz. 1. KAYNAKLAR [1] [1] S. M. KELLY, K. V. SANGWAN, Automatic windglass tag promotion method for a vechicle climate control system, USA Patent Nr , 21. [2] [2] H. M. SCDHMITT, Z. BACH, T. POLZER, R. HARTMANN, Sensor unit for detecting the wetting of a window, US Patent , 25. [3] [3] T. M. URBANK, S. M. KELLY, T. O. KING, C. A. ARCHIBALD, Development and Application Of An Integrated Dew Point And Glass Temperature Sensor, SAE World Congress, Defroit 21. [4] [4] G. GROCE, P. DAGARD, F. D. MORA, Numerical simulation of glass fogging and defogging, Int. J. Computational Fluid Dynamics, 19/6 (25), [5] [5] T. L. ZOLET, G.G. DUTRA, G. F. DE FREITAS MAIA L. V. M. PEREIRA, CFD and experimental correlations of the defrost flow and vechicle s windshield defogging, 21. Brazilian Congress of Mechanical Engineering, October , RN, Brazil. [6] [6] TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 14 Haziran 1999 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete. [7] [7] T. YILMAZ, A. ÖZBEK, A. YILMAZ, O. BÜYÜKALACA, Influence of Upper Layer Properties On The Ground Temperature Distribution, J. Thermal Science and Technology, 29/2, 43-51, 29. [8] [8] ASHRAE, Radiant Heating and Cooling, ASHRAE Handbook-HVAC Application, chapter 53, , 27. [9] [9] ASHRAE, Infrared Radiant Heating, ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment, Chapter 15, , 28.

20 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR ÖZGEÇMİŞ Tuncay YILMAZ 1945 te Tarsus ta doğdu de Berlin Teknik Üniversitesi nin Makina Fakültesini bitirdi yılında aynı üniversitede doktorasını tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü nde göreve baģladı yılında Makina Mühendisliği Bölümü nde Isı ve Kütle Transferi Bilim Dalında doçent oldu te Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı na profesör olarak atandı. Almanya dıģında Ġngiltere de Cambridge ve Liverpool Üniversiteleri nde, ABD de Fullbright bursiyeri olarak Massachusetts Institute of Technology de misafir öğretim üyesi olarak bulundu yıllarında K.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı görevini yaptı yılları arasında Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü yılları arası Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı ve yılları arası Ç.Ü. Soğutma ve Ġklimlendirme Tekniği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü görevini yaptı. 212 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü ne Professör olarak atandı. Halen öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Mehmet Tahir ERDİNÇ 1988 yılında Ġskenderun da doğdu. 212 de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü den mezun oldu. 214 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktara eğitimine baģladı ve 213 yılında baģladığı araģtırma görevlisi görevini halen sürdürmektedir. Alper YILMAZ Doç. Dr. Alper YILMAZ 1975 yılında Tarsus ta doğdu yılında Adana Anadolu Lisesi nden mezun oldu. Makine mühendisi unvanını 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi nden aldı. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde araģtırma görevlisi olarak çalıģmaya baģladı. Yüksek lisans ve doktora çalıģmalarını, sırasıyla, 1999 ve 24 yıllarında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde tamamladı yılları arası Ç.Ü. Soğutma ve Ġklimlendirme Merkezi nde uzman olarak çalıģtı. 26 yılında Ç.Ü. Makine Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 211 yılında doçent unvanını aldı ve 212 yılında doçent kadrosuna atandı. Halen Ç.Ü. Otomotiv Mühendisliği Bölümü nde konveksiyonla ısı transferi ve araçlarda soğutma alanlarında çalıģmalarına devam etmektedir. Fatih Han AVCI 1978 yılında Adana da doğmuģtur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuģtur. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmıģtır. 23 yılında Temsa Global A.ġ de Ar-Ge Mühendisi olarak çalıģma hayatına baģlamıģ olup halen aynı Ģirkette Ar-Ge Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ

TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8-11 NİSAN 215/İZMİR TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ Alper YILMAZ Tuncay YILMAZ Mehmet Tahir ERDİNÇ Fatih Han AVCI ÖZET Otobüs ön camları iç yüzeylerinde soğuk dış

Detaylı

YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK SICAKLIĞINA ETKİSİ

YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK SICAKLIĞINA ETKİSİ _ 451 YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK SICAKLIĞINA ETKİSİ Arif ÖZBEK Tuncay YILMAZ Alper YILMAZ Orhan BÜYÜKALACA ÖZET Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin uygulamaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi 1makale:Sablon 30.04.2010 10:39 Page 45 Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi Araş. Gör. Arif ÖZBEK Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Alper YILMAZ Prof.Dr.

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

BUHAR SIKIġTIRMALI EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE YOĞUġTURUCU VE BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ

BUHAR SIKIġTIRMALI EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE YOĞUġTURUCU VE BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BUHAR SIKIġTIRMALI

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ

YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ TESKON 2015 / YALITIM SEMĠNERĠ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. YÜZEYDE YOĞUġMA PROBLEMĠ

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ

KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ 477 KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ Müslüm ARICI Mustafa SEÇİLMİŞ ÖZET Kapalı yüzme havuzlarını farklı Ģekillerde iklimlendirmek mümkündür. En basit, fakat aynı

Detaylı

ÇĠFT KADEME SIKIġTIRMALI VE ÜÇ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLĠ JOULE-BRAYTON ÇEVRĠMĠNĠN FARKLI ÇEVRĠM AKIġKANLARI ĠÇĠN SOĞUTMA ETKĠNLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ÇĠFT KADEME SIKIġTIRMALI VE ÜÇ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLĠ JOULE-BRAYTON ÇEVRĠMĠNĠN FARKLI ÇEVRĠM AKIġKANLARI ĠÇĠN SOĞUTMA ETKĠNLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ TESKON 2015 / TERMODĠNAMĠK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEME SIKIġTIRMALI

Detaylı

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 25-40 ss., Aralık 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(2), pp. 25-40, December 2015 Isıtma

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

Deneye Gelmeden Önce;

Deneye Gelmeden Önce; Deneye Gelmeden Önce; Deney sonrası deney raporu yerine yapılacak kısa sınav için deney föyüne çalışılacak, Deney sırasında ve sınavda kullanılmak üzere hesap makinesi ve deney föyü getirilecek. Reynolds

Detaylı

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI 4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Asaf VAROL Tek.Eğt.Fak. Makina Eğitimi Bölüm BaĢkanı ELAZIĞ Mak.Müh. İbrahim UZUN F.Ü.Bilgi iģlem Daire BaĢkan Vekili ELAZIĞ ÖZET

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 25-40 ss., Aralık 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(2), pp. 25-40, December 2015 Isıtma

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ TESKON 2015 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ _ 1347 NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Ertaç HÜRDOĞAN Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ İrfan UÇKAN ÖZET Bu çalışmada, nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemlerinin

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESKON 2015 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

KURU TĠP SOĞUTMA KULELERĠNDE HAVANIN SABĠT MUTLAK NEM VEYA BAĞIL NEMDE ISINMASININ ANALĠZĠ

KURU TĠP SOĞUTMA KULELERĠNDE HAVANIN SABĠT MUTLAK NEM VEYA BAĞIL NEMDE ISINMASININ ANALĠZĠ KURU TĠP SOĞUTMA KULELERĠNDE HAVANIN SABĠT MUTLAK NEM VEYA BAĞIL NEMDE ISINMASININ ANALĠZĠ Tuncay YILMAZ*, Alper YILMAZ**, Mehmet Tahir ERDĠNÇ*** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI MEVCUT DENEY TESĠSATLARI VE CĠHAZLAR 2013 Edirne 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE DERSLĠKLERĠNĠN ISIL KONFORUNUN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ÇALIġMA

ÜNĠVERSĠTE DERSLĠKLERĠNĠN ISIL KONFORUNUN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ÇALIġMA TESKON 2015 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÜNĠVERSĠTE DERSLĠKLERĠNĠN

Detaylı

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI M. Bülent Vural 1953 yılında doğdu. 1976 yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Detaylı

Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri

Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri 93 TESKON / KLÎ023 MMÖ f bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir* Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri ESER

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENĠN ÖZELLĠKLERĠ. Bölüm 3: Saf Maddenin Özellikleri

Bölüm 3 SAF MADDENĠN ÖZELLĠKLERĠ. Bölüm 3: Saf Maddenin Özellikleri Bölüm 3 SAF MADDENĠN ÖZELLĠKLERĠ 1 2 Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değiģimi iģleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ 551 SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ Seda OĞUZ AYTEKİN ÖZET Bu çalışmada; özellikle düşük nem değerlerinde ölçüm yapan seramik ya da metal oksit sensörlü çiynoktası ölçerlerin

Detaylı

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TERMODĐNAMĐK LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK DENEY

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Doç.. Dr. Serhan KÜÇÜK ÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makine MühendisliM hendisliği i BölümüB Amaç Kalorifer tesisatlarında

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Dar Bir Kanal Ġçerisine YerleĢtirilmiĢ Farklı Sıcaklıklardaki Paralel Su Jetlerinin Isıl KarıĢım Karakteristiklerinin Ġncelenmesi

Dar Bir Kanal Ġçerisine YerleĢtirilmiĢ Farklı Sıcaklıklardaki Paralel Su Jetlerinin Isıl KarıĢım Karakteristiklerinin Ġncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Dar Bir Kanal Ġçerisine YerleĢtirilmiĢ Farklı Sıcaklıklardaki Paralel Su Jetlerinin Isıl KarıĢım Karakteristiklerinin

Detaylı

GIDA PROSESLERİNDE SOĞUTMA İŞLEMİNDE VURGULU HAVA JETLERİNİN KULLANIMI

GIDA PROSESLERİNDE SOĞUTMA İŞLEMİNDE VURGULU HAVA JETLERİNİN KULLANIMI TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. GIDA PROSESLERİNDE

Detaylı

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİNDE ENERJİ SINIFI HESAPLAMA METODU

KLİMA SANTRALLERİNDE ENERJİ SINIFI HESAPLAMA METODU TESKON 2015 / BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. KLİMA SANTRALLERİNDE

Detaylı

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI 453 HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım cihazlarının

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİ KİTABI II. CİLT İZMİR mmo vavın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI

HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI V. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ VE SERGĠS Ġ 327 HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ Levent ŞENOL ÖZET Bu makalede, hijyenik klima santrallerinin özellikleri üzerinde durulmuģtur.

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

BİR ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK BELİRLENMESİ

BİR ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK BELİRLENMESİ TESKON 2015 / SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından

Detaylı

ÇİFT KADEME SIKIŞTIRMALI VE ÜÇ ISI DEĞİŞTİRGEÇLİ JOULE-BRAYTON ÇEVRİMİNİN FARKLI ÇEVRİM AKIŞKANLARI İÇİN SOĞUTMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

ÇİFT KADEME SIKIŞTIRMALI VE ÜÇ ISI DEĞİŞTİRGEÇLİ JOULE-BRAYTON ÇEVRİMİNİN FARKLI ÇEVRİM AKIŞKANLARI İÇİN SOĞUTMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÖZET ÇİFT KADEME SIKIŞTIRMALI VE ÜÇ ISI DEĞİŞTİRGEÇLİ JOULE-BRAYTON ÇEVRİMİNİN FARKLI ÇEVRİM AKIŞKANLARI İÇİN SOĞUTMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Tunay YILMAZ Mehmet Tahir ERDİNÇ Alper YILMAZ ÖZET Güvenilir soğutma

Detaylı

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ _ 2011 BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ M. Özgün KORUKÇU Bilsay PASTAKKAYA Mustafa Kemal İŞMAN ÖZET Bu çalışmada aynı dış ortam koşullarında

Detaylı

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2014 KONTROL PANELİ Kontrol panelinden

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

ÇOK FAZLI AKIŞLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ÇOK FAZLI AKIŞLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TESKON 2015 / BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇOK FAZLI

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

FARKLI BASINÇLAR ALTINDA SOLVENT VAKUMLU BUHARLI KURUTMA FIRINI TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ

FARKLI BASINÇLAR ALTINDA SOLVENT VAKUMLU BUHARLI KURUTMA FIRINI TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ TESKON 2015 / SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından

Detaylı

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Makale ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Cüneyt ÖZYAMAN ÖZET Bu çalışmada;ısıtılan yüzme larında,sıcak su kaynağı, ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve tasarımda kullanılacak

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Yalıtımlı Bir Kabinde Farklı Akışkanlar İçin Bağıl Nemin Sıcaklığa Göre Değişimin Deneysel Olarak İncelenmesi

Yalıtımlı Bir Kabinde Farklı Akışkanlar İçin Bağıl Nemin Sıcaklığa Göre Değişimin Deneysel Olarak İncelenmesi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Firat Univ. Journal of Engineering 27(2),11-19, 2015 27(2), 11-19, 2015 Yalıtımlı Bir Kabinde Farklı Akışkanlar İçin Bağıl Nemin Sıcaklığa Göre Değişimin Deneysel

Detaylı