2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI"

Transkript

1 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu Hükümleri ve bu mevzuat grubuna ilişkin ikincil mevzuatın esas alınması gerekmektedir. Revizyon sınavı olması hasebiyle, sorulan sorulara verilen cevaplarda, yapılması önerilen işlemin yasal dayanak ve gerekçelerini tam olarak açıklanması gerekmektedir. Her soruya verdiğiniz cevabı mutlaka gerekçelendiriniz. Soruların cevapları puanlanırken bulunan sonucun yanı sıra, tarafınızdan yapılan gerekçelendirmelere, hesaplamalara, gerekli yerde yapılan farklı yorumlara (kendi iç tutarlılığına göre) mutlaka puan verilecektir. Soruların puan ağırlığı sorunun bitiminde parantez içinde verilmiştir. Soruların cevaplarını verirken aynı soruya birden çok yerde cevap vermeyiniz. Bir sorunun cevabı sadece istenilen bölümde verilmiş olmalıdır. Ayrıca cevap kâğıdınız düzenli ve okunaklı olmasına özen gösteriniz. Soruların cevabına ilişkin olarak istenilenden fazlasını yazmanızın, zaman kaybından başka bir sonucu olmayacağını hatırlatmak isteriz. Ancak sorunun cevabına ilişkin birden fazla görüş olduğunu(yoruma açık bir durum bulunduğunu) düşünüyorsanız, her görüşü gerekçesiyle birlikte belirtiniz. Cevabının verilmesi esnasında yazılan her rakamın nasıl bulunduğunu, matematiksel hesaplamaları açıkça göstererek belirtiniz. Soruların cevaplanması esnasında, mükellef kurum üzerine düşen yükümlülükleri (gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj gelir vergisi, stopaj kurumlar vergisi ve KDV sorumluluğuna) ilişkin olanlar dışında diğer kişilerin vergisel durumlarıyla ilgilenmeyiniz.

2 SORU 1 : I-GENEL BİLGİLER SORULAR Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi nin XXX XXX 6509 hesap numaralı mükellefi Büyük Haddecilik Makine Sanayi Ticaret A.Ş.( bundan sonra mükellef kurum veya Kurum olarak anılacaktır) Barbaros Mahallesi Yavuzlar Caddesi Yukarı Sokak No:1/2 Kadıköy İstanbul adresinde desenli saç imalatı ve muhtelif demir mamulleri alım satımı ile iştigal etmektedir. Mükellef kurumun 2011 yılına ilişkin bir kısım bilgiler aşağıdaki gibidir. a-)mükellef Kurumun 2011 hesap dönemine ilişkin ilgili vergi dairesine süresinde vermiş olduğu Kurumlar Vergisi Beyannamesinin özeti aşağıdaki gibidir. Ticari Bilanço Karı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Toplam İştirak kazançları (KVK Md.5/1-a) Taşınmaz ve İşt. His. İle Kurucu Sent.Rüç.Hakları Satış Kazancı (KVK /1-e) - İştirakler nedeniyle bankalara ipotek verilmiş olan gayrimenkul satış kazancı İstisnası (KVK 5/1-f ) -Kar ve İlaveler Toplamı Geçmiş yıl zararları 2010 yılı İndirimlere Esas Tutar Bağış ve yardımlar (KVK Md.10/ç ) TL Bağış ver yardımlar (KVK Md.10/1-d) TL Dönem Safi Kurum Kazancı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Yıl içinde Kesinti Yoluyla ödenen vergiler Yurtdışında kesinti yoluyla ödenen vergiler 0 Geçici Vergi İadesi gereken geçici vergi Mükellef kurum, TL lik iadesi gereken geçici vergi tutarını Mayıs 2012 dönemi muhtasar beyannamesinde bildirdiği matrah üzerinden hesaplanan vergiden mahsup etmiştir. b-)muhtasar Beyannameler: Mükellef kurum tarafında 2011 yılı vergilendirme dönemlerinde verilen muhtasar beyannamelerde; matrah unsuru olarak sadece GVK nın 94/I-1, (ücret ve ücret sayılan ödemeler) maddelerinde belirtilen ödemeler gösterilmiştir. c-)kdv Beyannameleri: Kurum tarafından 2011 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak sadece 1(Bir) numaralı KDV beyannameleri verilmiş olup anılan dönemlerde başka KDV beyannamesi verilmemiştir.

3 d-) Büyük Haddecilik A.Ş. nin 2011 yılında imalatını yapmış olduğu desenli saç ve ticaretini yapmış olduğu demir çelik ürünlerinde; dönem başı stok, dönem içi alışlar, satışlar, imalat ve dönem sonu stoklara ilişkin bazı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Kg TL Dönem Başı Ticari Emtia Dönem Başı Mamul Stoku Dönem İçi Ticari Mal Alışları Dönem İçi Mamul Alışları 0 0 Dönem İçinde İmal Edilen Mamul Dönem İçinde Satılan Ticari Mal Dönem İçinde Satılan Mamul Maliyeti Dönem Sonu Ticari Mal Stoku Dönem Sonu Mamul Mal Stoku Büyük haddecilik A.Ş. nin 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili hesap ve işlemlerinin Haziran 2012 ayında denetlenmesi sonucunda tespit edilen bazı hususlar ile bazı hesapların muhteviyatına ilişkin açıklamalar aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir. Aşağıda belirtilen her bir hususa ve tespite ilişkin olarak yapılması gereken işlemleri; hükümlerini esas alarak dayanaklarıyla birlikte açıklayınız. vergi mevzuatı Açıklamalarınız sonucunda, kurumun 2011 yılı kurumlar vergisi beyanını, katma değer vergisi beyanını ve muhtasar beyannamelerini değiştirecek nitelikte işlemlere ilişkin gerekli açıklamaları ve hesaplamaları ilgili bölümlerde yapınız. Dönem gelir ve giderine ilişkin gelir tablosunu ve dolayısıyla kurum ticari kazancını, kurumlar vergisi matrahını değiştiren ve gelir tablosu hesapları bakiyesini değiştirecek nitelikteki işlemlere ilişkin gerekli muhasebe kaydını ilgili bölümde yapınız. Bunun dışındaki işlemlerde (ayrıca istenilmemiş olmak kaydıyla) muhasebe kaydı yapılmasını ihmal ediniz. II- TESPİT VE AÇIKLAMALAR: 1-)Kurumun 2010 yılında devreden TL geçmiş yıl zararı mevcuttur yılı beyannamesindeki bilgilere göre, bu zarar 2010 yılı faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 2-) Mükellef Kurum Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile 15 Mart 2011 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü nün göstereceği herhangi bir yerde 30 derslikli bir ilköğretim okulu yaptırmak üzere protokol imzalamışlardır. İmzalan protokole göre; okul yapımına arsanın belirlenmesinden itibaren bir ay içinde başlanacağı ve eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılına yetiştirileceği yer almaktadır. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, bir vatandaş tarafında okul yapımı için bağışlanmış bir arsayı protokol gereği mükellefe Mayıs ayı içerisinde göstermiştir. Mükellef kurum inşaat ile ilgili olarak yapmış olduğu doğrudan ve dolaylı bütün harcamaları 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı adı altında açtığı okul harcamaları hesabı na kaydetmiştir. Söz konusu hesabın tarihli borç bakiyesi TL dir. Harcamalar dolayısıyla yüklenilen TL KDV ilgili vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılmıştır. Ayrıca Mükellef kurum Ankara nın Ulus Semtinde bulunan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Tescilli tarihli evin yeniden tasarımlama ve yenileme çalışmaları kapsamında TL harcamada bulunmuştur. Kurum harcamalar dolayısıyla yüklenmiş olduğu TL KDV nin; TL kısmı Kasım ayında, TL kısmı Aralık ayında KDV beyannamelerinde indirim konusu

4 yapmıştır. Kurum yeniden tasarımlama ve yenileme çalışmalarında çalışan mühendis Ali KESER e banka yoluyla TL ödemede bulunmuştur. Kurum söz konusu tutarları 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına kaydetmiştir. Mükellef kurum TL yi ve TL yi bağış ve yardım olarak beyanname üzerinde indirim konusu yapmıştır. 3-) Mükellef kurum 2005 yılında satın aldığı, tarihinden itibaren boş olarak duran, aktife kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan Ankara da bulunan apartman dairesini; şirketin %30 paylı ortaklarından birinin damadına 15/08/2011 tarihinde ABD Dolarına satmıştır. Satış bedeli olan Doların yarısı satış anında, kalan yarısı 15/12/2011 tarihinde ödenmiştir. Apartman dairesine yeni sahibi 16 Ağustos 2011 tarihinde taşınmıştır. Kurum söz konusu dairenin satışından elde ettiği kazanç üzerinden, KVK Md.5/1-e bendine göre hesaplamış olduğu TL yi beyanname üzerinde, gayrimenkul satış kazancı istisnası olarak düşmüştür. 31/12/2011 tarihi itibariyle tapuda kurum ortağının damadı adına tapuda hala tescil edilmemiş olan dairenin (gayrimenkulün) bulunduğu apartmanın aynı katında, kışın iyi güneş alan bir daire Eylül ayı içinde TL ye, alt katta buluna bir dairede Ekim ayı içinde TL ye satılmıştır. Apartman dairesinin vergi değeri TL olup; üzerinden normal yöntemle %2 oranında amortisman ayrılmıştır. (15/08/2011 ABD dolar kuru 1,76 ; 15/12/2011 ABD Dolar kuru 1,86 TL dir.) 4-) Mükellef kurum, 2011 yılında eğitim öğretim bursu adı altında TL yi 689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabının borcuna kaydederek dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate almıştır. Bursların tamamı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının ilk haftaları içinde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmış olup, banka dekontları alınmış ve kurumun belgeleri arasına konulmuştur. Eğitim öğretim bursunun ayrıntısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: - Yönetim kurulu başkan yardımcısının yurtdışında üniversite son sınıfta okuyan çocuğu ile şirket arasında Ağustos 2011 tarihinde sözleşmede imzalanmıştır. Sözleşme şartlarında, başkan yardımcısının çocuğunun üniversite bitmesinden itibaren en geç ikinci ayın sonunda mükellef kurumda işe başlayacağı, buna karşın mükellef kurumunda Eylül 2011 tarihinden itibaren her ayın ilk haftasında dolar mukabili parayı öğrencinin yurtdışındaki hesabına havale edeceği yer almaktadır. Eylül, Ekim Kasım ve Aralık aylarında ödenmiş olan burs paralarının toplam TL tutarı TL dir. - Şirketin yönetim politikası uygun olarak, yılın en iyi personeli seçilen 5 personelin üniversiteye giden çocuklarına burs verilmiştir. Her bir öğrenciye aylık 300.-TL ödenmiş olup, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ödenen para toplamı (300*5*4 ay=) TL dir. -Burs için başvuruları arasından, yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda maddi durumu iyi olmayan bölümlerinde başarı sıralamasında birinci olduklarını belgeleyen başarılı 4 üniversite öğrencisine her birine aylık 300.-TL burs verilmiştir. Bu öğrencilere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ödenen toplam burs tutarı (300*4*4 ay) TL dir. -Türkiye çapında yapılan Seviye Belirleme Sınavı(SBS) de işletmenin bulunduğu ilde en başarılı 5 öğrenciye her birine aylık TL burs verilmiştir. 5 öğrenciye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ödenen toplam burs tutarı (200*5*4 ay=) tl dir. Kurumum burs olarak vermiş olduğu tüm tutarlar devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktarların altında kalmaktadır. 5-) Mükellef kurum, %40 oranında sermaye payına sahip olduğu K0LON A.Ş. nin 2010 yılı Ocak ayında G Bankasından almış olduğu TL tutarındaki kredi teminatı için İstanbul Tuzla da depo olarak

5 kullandığı binasını ipotek olarak vermiştir. Söz konusu depo binası 2008 Ağustos ayında TL bedelle aktife alınmış olup, 2009, 2010 hesap dönemlerinde üzerinden azalan bakiyeler yöntemiyle %4 oranında(normal yöntemde %2) amortisman ayrılmıştır. KOLON A.Ş yılında almış olduğu krediyi ödeme vadesi olan 31Temmuz 2011 tarihinde tüm anapara ve faizlerini ödeyememiştir. Bu durum üzerine G Bankası yasal takibe başlamış, mükellef kurumun ipotek olarak vermiş olduğu depo binasını 15 Kasım 2011 tarihinde icra yoluyla TL ye, KOLON A.Ş. nin kredi için ipotek olarak vermiş olduğu gayrimenkulü de 20 Kasım 2011 tarihinde icra yoluyla TL ye satmıştır. G Bankası kredi anaparası TL ve kredi faizi TL yi 20 Kasım 2011 tarihinde tahsil etmiştir. Mükellef kurum gayrimenkulün banka tarafında satılması sonucu yapmış olduğu kayıt aşağıdaki yer almaktadır. XXX Diğer Alacaklar Birikmiş Amortismanlar Binalar Hesabı Özel Fonlar Hesabı KVK Md5/1-f maddesine göre istisnanın ayrılması. 524 Yenileme Fonu Duran varlık yenileme fonu. Açıklama: İpotek verilen depo binasının satışından karın kaydı / Mükellef kurum, ipotek vermiş olduğu gayrimenkulün icra yoluyla satışı dolayısıyla ortaya çıkan kazanç üzerinden KVK Md.5/1-f maddesine göre hesaplamış olduğu TL yi, kurum matrahının hesaplanmasında beyanname üzerinden istisna olarak düşmüştür. 6-) Mükellef kurum, mevcut üretim hatlarının yenilenmesi ve yeni bir üretim hattının kurulması için A Ülkesinde mukim olan XYZ Gmbh unvanlı şirket ile 15/03/2011 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin şartlarında; yeni üretim hattının yapılması ve mevcut eski üretim hattının yenilenmesi, gözden geçirilmesi için XYZ Gmbh firması Know-How ve teknik yardım(mühendislik) sağlayacağı, bunun karşılığında Mükellef Kurum, işin bitiminde Know-How için Avro, teknik bilgi/mühendislik hizmeti için Avro ödeyeceği yer almaktadır. XYZ Gmbh firmasının mühendisleri Nisan 2011 ayında Türkiye gelmişler, yeni üretim hattının kurulmasında ve eski hattın gözden geçirilmesinde 4 ay hizmet vermişlerdir. Mükellef kurum, XYZ Gmbh nin Ağustos 2011 ayından itibaren yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğinden bahisle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmiş ve işin tamamlanmadığı dolayısıyla herhangi bir ödemede bulunmamıştır. Sözleşme gereği, XYZ Gmbh şirketi İsveç te bulunan tahkim mahkemesine başvurmuş, mahkeme 15/11/2011 tarihinde kararını vermiştir. Verilen kararda; mühendislik/teknik bilgi hizmetinin Avro luk kısmının, know-how hizmetinin de Avro luk kısmının yerine getirildiğini, bu tutarların Avro faizi ile birlikte toplam Avro olarak ödenmesi gerektiği yer almaktadır.

6 Kurum tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmamış, ancak tarihinde aşağıdaki kaydı yapmıştır Xb Genel Yönetim Giderleri (85.000*2,44 =) Gider Tahakkukları Açıklama: Tahkim kararı sonucu tahakkuk eden giderler (15/11/2011 tarihinde 1 Avro=2,41 TL, 31/12/2011 tarihinde 1 avro=2.44 TL) 7-) Mükellef kurum,25 Aralık 2010 tarihinde G Bankası yetkilileriyle, tüm işçi ve büro personeli toplamı olan 250 kişinin ücretlerinin ödenmesinin 2011 den itibaren 3 yıllık süre boyunca G Bankası üzerinden yapılması konusunda anlaşmışlardır. Yapılan sözleşmede; G Bankasının, kuruma en yakın şubesinde çalışanlar adına maaş hesabı açacağı ve ilk ücret ödeme gününde her hesaba banka promosyonu olarak 500.-TL yatıracağı, her çalışana banka kartı ve kredi kartı vereceği, çalışanların hesaplardan yapacağı havalelerden ve benzeri bankacılık işlemlerinden %50 daha az işlem parası alacağı, 2011 in ilk ayı içerisinde mükellef kurumun belirlediği marka ve modellerinden 15 adet dizüstü bilgisayarı kuruma teslim edileceği; mükellef kurumun ise, işçi ve büro personeli ücretlerini ücret ödeme tarihinden iki gün önce bankadaki vadesiz mevduat hesabında hazır tutacağı hükümleri yer almaktadır. Yapılan anlaşmaya uygun olarak; G Bankası X şubesinde açılmış olan kurum personelinin maaş hesaplarının her birine Ocak 2011 ayı ücretlerinin ödendiği gün 500.-TL yatırmış, sözleşmede belirtilen kartları işçilere vermiş, ayrıca firmaya değeri KDV hariç TL den 15 adet bilgisayarı 31 Ocak 2011 tarihinde kuruma teslim etmiştir. Mükellef kurum yeni bilgisayarın gelmesinden sonra, kullanılmakta olduğu 16 adet bilgisayar boşa çıkmıştır. Kurum boşa çıkan 16 adet bilgisayarı makbuz karşılığında Türk Kızılay Derneğine bağışlamıştır. Kurumun bağışlamış olduğu 16 adet bilgisayarın defter değerleri toplamı(alışta aktife kaydedilen tutarbirikmiş amortismanlar) TL, bu bilgisayarların alımı esnasında indirim konusu yapılan KDV tutarı TL dir. Mükellef kurum yukarıdaki işlemlerle ilgili olarak yalnızca, Türk Kızılay Derneğine bağışlamış olduğu 16 adet bilgisayarı demirbaşlar hesabından çıkararak, defter değeri ile Genel Yönetim Giderleri arasına almıştır. Bunun dışında mükellef yukarıda yer alan işlemlerle ilgili olarak herhangi bir kayıt ve işlem yapmamıştır. 8-) Mükellef kurum Ağır Haddecilik A.Ş., her yıl Ekim ayının ikinci haftasında (A) ülkesinde düzenlen uluslararası demir-çelik endüstri fuarına 2011 yılında katılmak için fuar katılım talep formunu Nisan 2011 ayında doldurmuştur. Fuarı düzenleyen firma ile mayıs ayı içinde fuar katılım sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmeye göre, Mükellef kurum Avro fuara katılım tutarı ve Avro da kendisine ayrılacak olan 10m2 lik standın bir haftalık kullanım bedeli olmak üzere toplam Avro yu 31 Mayıs 2011 tarihinde ödemiştir. Bu işlemin yasal defterlere kaydı unutulma dolayısıyla yapılmamıştır. Mükellef kurum imalatını yapmış olduğu desenli saçların fuarda Polonya firmalarının ilgisini çektiğini tecrübe etmesi sonucu, Ekim 2011 tarihinde Polonya nın başkentinde, ürünlerini sergilemek ve pazarlamak için bir iş yeri açmaya karar vermiştir. Bu kara doğrultusunda Polonya vatandaşı bir kişiyle; 100 m2 lik bir yer, aylık Amerikan Dolar kira bedeli ile 6 yıllığına kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede, kiralanan gayrimenkul üzerinde mükellef kurum amacına uygun olarak değişiklik yapabileceği, kira bedellerinin takip eden ayın birinci günü ödeneceği ve kiralama hizmetinin 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren başlayacağı yer almaktadır. Mükellef kurum, kiralanan yeri amacına uygun kullanabilir duruma getirmek için Kasım ayı içinde yapmış olduğu tadilat, onarım ve benzeri işler için TL, kuruluş ve örgütlenme gideri olarakta TL harcama yapmıştır. Kurum kiralamış olduğu yeri kasım ayı içinde

7 kullanılabilir duruma getirmiş ve 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren faaliyet geçmiştir. Aralık ayı içinde söz konusu iş yerinde herhangi bir alış ve satış işlemi yapılmamıştır. Kasım ayı kira bedelinin ödenmesi dolayısıyla kurumun yapmış olduğu kayıt aşağıdaki gibidir. XX /12/ Genel Yönetim Giderleri(3000$*1,82=) Bankalar Hesabı Açıklama: Yurtdışı kira ödemeleri. XX Mükellef kurum yapmış olduğu TL harcamayı 264 Özel Maliyet Bedeli hesabına, TL harcamayı 262 kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabına kaydetmiştir. Dönem sonunda özel maliyet bedelini ve kuruluş örgütlenme giderlerini değerlemiş ve üzerlerinden sırasıyla 694.-TL ve 166.-TL Amortisman ayırmıştır. (31 Mayıs 2011 tarihinde 1 avro=2,28 TL, 1 Aralık 2011, 1 ABD doları=1,82.tl) 9-) Mükellef kurum Büyük Haddecilik A.Ş. desenli saç imalat sürecinde kullanmak için (B) ülkesinde yerleşik bir firmadan Avro ya bir adet makine ithal etmiştir. İthal edilen makine bedelinin Avro su 15 Ekim 2011 tarihinde peşin ödenmiş, kalan Avro 15 Kasım 2011 tarihinde (Y) Bankasından alınan iki yıllık kredi ile ödenmiştir. 15 Kasım 2011 tarihli kredi sözleşmesine göre, altı ayda bir anaparanın ¼ i, yıllık %4 oranında üç ayda bir faiz ödenecektir. Makine 15 Ekim 2011 tarihinde fabrikaya gelmiş ve makinenin montajı iki B Ülkesi mühendis yönetiminde bir ay içinde yapılmış ve 15 Kasım tarihinde makine tam kapasite ile imalata geçmiştir. (B) Ülkesi vatandaşı mühendislere her birine aylık Avro dan toplam Avro 15 Kasım 2011 tarihinde ödenmiştir. Mühendislerin yeme, içme ve konaklama giderleri toplamı olan Avro kendi şirketleri tarafından fatura karşılığında mühendislere ödenmiştir. Kurumun, tarihinde, söz konusu makine üzerinden %10 oranında TL amortisman hesaplamış ve dönem kazancından düşmüştür. (15 Ekim 2011 tarihinde 1 Avro=2,53.-TL, 15 Kasım 2011 tarihindeki 1Avro=2.41.-TL, 31 Aralık 2011 tarihinde 1 Avro=2,44.-TL) 10-) Mükellef kurum 15 Kasım 2011 tarihinde Ukrayna da yer alan bir demir çelik fabrikasından kg ticaretini yaptığı inşaat demiri ithal etmek için Dolar avans ödemesinde yaparak işlemlere başlamıştır. Bu ithalata ilişkin emtia 15 Aralık 2011 tarihinde limanda gemiden teslim alınmış, alınan kg emtianın kg aynı gün önceden alınan siparişler dolayısıyla alıcılara teslim edilmiş, geriye kalan kg demir kurumun kayıtlarına aşağıda yer alan yevmiye maddesi ile kaydedilmiştir. İşletme stoklarına girmeksizin doğudan müşteriye teslim edilen emtiaya ilişkin müşterilerden alınan mal satış bedeli tutarındaki TL sipariş avansları da aynı kayıtla kapatılmıştır. Xb Ticari Mallar İndirilecek KDV Alınan Sipariş Avansları Kasa Verilen Sipariş Avansları Satıcılar Açıklama: Mal ithalatı ve alınan siparişlerin teslimi /

8 Kurum, gümrük aşamasında hesaplanan KDV ve diğer vergi ve komisyonları nakit olarak ödemiştir. İşletme mal nakliyesini kendi araçları ile yapmaktadır. İşletmenin bu ithalata ilişkin geriye kalan Dolar tutarında satıcıya borcu dönem sonu itibariyle değerlemeye konu edilmiş ve oluşan kur farkı sonuç hesaplarına intikal ettirilmiştir. Bu ithalat işlemine ilişkin olarak kurum tarafından bunun dışında herhangi bir değerleme işlemi yapılmadığı tespit edilmiştir. (15 Aralık Tarihli kur 1,86.-TL, Tarihli kur 1.88-TL) 11-) Şubat 2011 ayında Sosyal Güvenlik Kurumunda alınan yazıda, 2010 yılı Kasım ve Aralık ayları sigorta primlerinin toplam tutarı olan TL nin ödenmediği ve bir ay içerisinde TL ceza ve faiz ile birlikte ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Kurum yetkilileri tarafında yapılan araştırmada; yılbaşında işten ayrılan muhasebe müdürünün sigorta bedeli olarak kasadan almış olduğu TL yi SGK yatırmadığı tespit edilmiştir. Kurum 15 Şubat 2011 yılında TL sigorta tutarını ve 700.-TL ceza ve faizi tutarını ödemiştir. Kurum yetkilileri söz konusu muhasebe müdüründen 15 Şubat 2011 tarihinde TL tutarında 15 Şubat 2012 tarihli senet almışlardır. Kurumun bu işlemler için yalnızca muhasebe müdüründen alınan senet için kayıt yapmıştır. Yapılan yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir: XXX Şubat Alacak Senetleri Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Açıklama: Eski Muhasebe müdüründen alacaklar / Kurum söz konusu senedi tarihinde Vergi Usul kanunu hükümlerine uygun olarak reeskonta tabi tutmuş ve hesaplamış olduğu 138.-TL reeskont tutarını; 122-Diğer Alacak Sentleri reeskontu hesabının alacağı karşılığında 652-Reeskont Faiz Giderleri hesabının borcuna kaydetmiştir. 12-) Mükellef kurum Büyük Haddecilik A.Ş., yurtdışında kurulmuş olan Alice International Ltd. nin %80 ve WZ Commodities Ltd. nin %90 paylı ortağıdır. Şirketlerden Alice Int.Ltd. Mayıs 2009 tarihinde, WZ Comd.Ltd. ise Ocak 2009 tarihinde, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu devletinin sınırları içerisinde kalan Nevis Adasında kurulmuş olup, her ikisinin de adresi Henville Building, Charles St., Charlestown, Nevis dir. Birleşik Krallıkta Kurulu ticaret şirketlerinin sicilini tutan kamu kuruluşuna göre; Eylül 2009 tarihinden İngiltere de kurulmuş olan Ales Steel Int. LLT. şirketinin kurucu ortakları, Alice Int. Ltd. ve WZ Commodities Ltd şirketleri olup, Alice Int. Ltd. ve WZ Com. Ltd. şirketlerinin her birinin sermayesi İngiliz Sterlini dir tarihinde Birleşik Krallık Sicil kurumuna sunulan Eylül dönemine ilişkin tarihli faaliyet raporu ve eki bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolara göre; Ales Steel Int. LLT in esas faaliyet konusu, Avrupa, Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde demir ve çelik mamulleri ticareti olup, ortaklığın sorumlu ortakları %40 payla Alice Int. Ltd., yine %40 payla WZ Com Ltd. ve %20 payla Türkiye mukimi Ali DEMİRCİ dir. Ales Steel Int. LLT. in tarihi itibariyle net aktif değeri ABD Dolarıdır ve 2011 yıllarında Ales Steel Int LLT. Şirketinin İngiltere de bulunan adresinde yalnızca bir kişi sekreter olarak çalışmaktadır. Ales Steel Int LLT. Şirketinin 2011 yılı karı ABD doları olup, üzerinden ABD doları vergi ödenmiştir. Bunun dışında 2011 yılı ticari karı üzerinde herhangi bir vergi yükü yoktur. Mükellef kurumun yasal defter belgeleri ve yapmış olduğu yazışmalarından; Ales Steel Int LLT. adına bir kısım işlemler yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler doğrultusunda Türkiye de yerleşik bankalardan

9 Ales Steel Int LLT. hakkında bilgiler istenmiştir. Gelen bilgilerde, 2011 yılında Ales Steel LLT. tarafından, Türkiye de yerleşik bir kısım deniz taşımacılığı ve demir ticareti yapan şirketlere bankalar vasıtasıyla para transferleri yapıldığı tespit edilmiştir. Ales Steel Int. LLT. tarafından banka yolu ile hesaplarına para transfer edilmiş olan deniz taşımacılığı şirketleri yetkilileri; -Ales Steel LLT. ile doğrudan bir ilişkilerinin olmadığını, bu şirketi ve yetkilileri tanımadıklarını, yapmış oldukları tüm taşımalarla ilgili sözleşmeler ve haberleşmeleri mükellef kurumun yetkilileri ile yaptıklarını, -Yapmış oldukları deniz nakliyelerinin, Mükellef Kurum Büyük Haddecilik A.Ş. yetkililerinin talebi doğrultusunda yapıldığını, taşımayla veya navlunla ilgili tüm işlemlerin mükellef kurum yetkilileri ile yürütüldüğünü, ancak, nakliye tutarlarının banka hesaplarına Ales Steel Int LLT. tarafından transfer edildiğini ve mükellef kurum yetkililerinin isteği doğrultusunda Ales Steel LLT. adına fatura düzenledikleri, şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. -Demir ve Sac imalatı ve ticaretinde bulunan şirketler de; Ales Steel Int LLT. ile irtibatlarını ve gerekli sözleşmeleri Mükellef Kurumun yetkilileri vasıtasıyla yaptıklarını, Ales Steel LLT. şirketi yetkilisi olarak hiçbir kimse ile temaslarının olmadığını, yetkili kişi olarak Büyük Haddecilik A.Ş. yetkililerini tanıdıklarını ifade etmişlerdir yılında düzenlenen demir çelik sektöründe faaliyette bulunan firmaların bir araya geldiği İstanbul da düzenlenmiş olan uluslararası fuara katılımcı olarak, Ales Steel Int LLT. tarafından yapılan rezervasyona istinaden mükellef kurumun yöneticilerinden birinin katılmış olduğu, fuar organizatörünün kayıtlarından görülmüştür. Ales Steel Int. LLT adına fuara katılım bedeli olarak KDV hariç TL mükellef kurum tarafından ödenmiş olduğu yine organizatör firma kayıtlarından görülmüştür. -İstanbul da ikamet eden Ali DEMİRCİ nin mükellef kurum ve ortakları ile hiçbir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. III-DİĞER VERİLER: 1-Tüm işlemlerdeki KDV oranı %18 olarak dikkate alınacaktır. 2-Tüm tevkifat(stopaj) oranları soruda belirtilmedikçe %20 olarak dikkate alınacaktır. 3-A,B ve Polonya ülkeleri ile yapılmış herhangi bir çifte vergilemeyi önleme anlaşması yapılmamış olduğu dikkate alınacaktır. 4-Geçici vergi ile ilgili herhangi bir açıklama, değerlendirme ve hesaplama yapmayınız. 5-VUK hükümlerine göre kesilmesi gereken cezaları belirtiniz ancak herhangi bir hesaplama yapmayınız. 6- Yıl 365 gün olarak dikkate alınacak. 7-Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bazı amortisman oranları şöyledir. *Bilgisayarlar %25 *Tüm Binalarda %2 (depo olarak kullanılan, apartman dairesi olarak kullanılan vb.) *Tüm Makinelerde % yılında ortalama faiz haddi %12 olduğu varsayılacaktır.

10 9-Maliye Bakanlığı tarafından 31/12/2011 Tarihli ABD Doları kurunun 1,88.-TL, Avro kuru 2,44.-TL olarak belirlendiği varsayılacaktır. Tespit ve açıklamalar içinde verilmiş olan döviz kurları belirtildiği tarih için Merkez Bankası tarafından açıklanmış olan kurlardır. SORU 2-) Büyük Haddecilik A.Ş. nin dönem sonu işlemleri açısından yukarıda belirtilen tespit ve açıklamalar dışında kalan değerleme işlemlerini yaptığı ve muhasebe kayıtlarına yansıttığı kabul edilecektir. A-Yukarıda maddeler halinde belirtilmiş olan her bir tespit ve açıklamalara ilişkin yapılması gereken işlemleri vergi mevzuatı hükümlerini esas alarak dayanaklarıyla birlikte açıklayınız. Açıklamalarınız sonucunda yapılması veya düzeltilmesi gereken muhasebe kayıtları varsa yapınız. B-Mükellef Kurum Büyük Haddecilik A.Ş. nin 2011 yılı olması gereken kurumlar vergisi beyannamesinin özetini çıkarınız, ödenmesi gereken veya iadesi gereken vergileri hesaplayınız.

11 Tespit ve açıklamaların değerlendirilmesi: CEVAPLAR Cevap 1 1 nolu tespitte, kurumun geçmiş yıl zararına ilişkin açıklama yapılmış olup; 2010 yılından devreden TL zararın faaliyetlerden kaynaklanan zarar olduğu belirtilmiştir. Cevap sayılı kurumlar vergisi Kanunu (KVK) nun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu maddesinin 1-ç bendinde; (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve (6322 sayılı kanunun 36.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük ) rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin(**) inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı kurumlar vergisi beyannamesinde vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Yukarıda kanun maddesinde belirtildiğine göre, bağışlanacak okulun inşasına ilişkin yapılan harcamaların kurumlar vergisinin tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için okulun yukarıda sayılan kuruluşlara bağışlanmış olması ve tebliğlerde belirtilen okul tanımına uygun olması gerekmektedir. Diğer yandan okul inşasına ilişkin yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yılda indirim konusu yapılabilecektir. Matrahın yetersiz olması durumunda indirim konusu yapılamayan harcamalar ise gelecek hesap dönemine devretmeyecektir. Okul yapımının değerlendirilmesi: Mükellef kurum Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu anlaşma uyarınca 2011 yılında okul inşaatına başlamış ve yapmış olduğu harcamaların toplam tutarı TL olup, yapılan bu harcamalar nedeniyle indirim konusu yapmış olduğu KDV tutarı TL dir. KVK nın uygulama esaslarını göstermek üzere yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nin Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi başlığını taşıyan bölümünde, kamu kuruluşlarına bağışlanan okul inşaatı için yapılacak harcamaların, okul inşaatı tamamlanmadan gider olarak indirim konusu yapılabilmesi sadece kamu arazisi üzerine okul yapılması halinde kabul edilmiştir. Yapılan protokol gereği, mükellef kurum okul inşaatını kendi arsası üzerine değil, bir vatandaş tarafından okul yapımı için bağışlanmış arsa üzerine yapmıştır. Okulun Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmış olan arsa üzerine yapılmış olması nedeniyle, TL harcamanın tamamının kurum beyannamesi üzerinde bağış ve yardım olarak gösterilerek vergi matrahının tespitinde düşebilir. Ancak, kurum önce gider olarak kayıtlarına almış olduğu TL tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına ekleyecek, sonra beyanname üzerinden düşmesi gerekmektedir. Kurumun özet beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen giderlerin TL olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kurum TL okul harcamaların doğrudan gider olarak kurum kazancında indirmiş vede beyanname üzerinde de bağış ve yardım olarak indirim konusu yapmıştır. Bu nedenle, TL nin kurum kazancına kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklenmesi gerekmektedir.

12 KDV Açısından değerlendirme: KDVK nın 17/2-b maddesi uyarınca birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den istisna edilmiştir. KDVK nun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. KDVK nun 30/a ve 58 maddeleri uyarınca, okul yapımı için yapılmış harcamalar nedeniyle yüklenilmiş olan TL KDV nin indirimlerden çıkarılarak maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir. Okul maliyetine eklendiğinde bağış ve indirim olarak beyanname üzerinden indirilecek tutar TL olacaktır Sayılı Kütür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu Kapsamında Yapılan İşlemler: KVK nun 10/1-d-4 maddesi uyarınca; genel ve özel bütçeleri kamu idareleri, il özel idareleri, belediye ve köyler, Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür veturizm Bakanlığı nca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen, 21/7/1983 tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı,yaşatılması,rölöve, restorasyon,resitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlemlerine ait harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100 ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilir. Bu nedenle Kurumun tarihi 2863 sayılı kanun kapsamındaki tescilli evin yeniden tasarımlama ve restorasyonu nedeniyle yapmış olduğu TL harcamanın tamamı, KVK nın 10/1-d-4 maddesi uyarınca kurum kazancının yeterli olması durumunda indirilebilecektir. Kurumun Kültür Bakanlığı tarafından tescilli evin yapımında mühendis olarak çalışan Ali KESER e TL ödemede bulunmuştur. Mühendise Yapılan ödemede KVK nın 10/1-d-4 maddesi uyarına kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir. Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) 94/2-b maddesi uyarınca yaptıkları serbest meslek işler dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ödenmiş olan TL nin önce brüte iblağ edilmesi gerekmekte, sonra üzerinden GVK stopajı hesaplanmalıdır. III- Diğer Veriler Bölümünde stopaj oranlarının aksi belirtilmedikçe %20 olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Mühendise yapılan ödeme tutarı : TL Brüt ödeme tutarı 8.000/(1-%20) : TL Hesaplana Stopaj Tutarı (10.000*%20): TL Mükellef Kurum hesaplamış olduğu TL stopaj tutarını ödemenin yapıldığı vergilendirme döneminde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyecek ve bu tutarı kültür bakanlığı tarafından tescilli olan evin restorasyonu giderleri arasına alacaktır. Kurum 2863 sayılı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında KVK nun 10/1-d-4 maddesine bağış ve yardım olarak beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. Katma Değer Vergisi Yönünden: KDV Kanunu nun (KDVK) 17/2-d maddesi uyarınca 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarının koruma kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve resititüsyon projelerine münhasır

13 olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler KDV den müstesnadır. KDVK nun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. KDVK nun 30/a ve 58 maddeleri uyarınca, okul yapımı için yapılmış harcamalar nedeniyle yüklenilmiş olan TL KDV nin indirimlerden çıkarılarak maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir. Okul maliyetine eklendiğinde bağış ve indirim olarak beyanname üzerinden indirilecek tutar TL olacaktır. Cevap 3: Kurumlar Vergisi Kanunu nun (KVK) 13 üncü maddesinde Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç konusu düzenlenmiştir. Maddenin (2) nolu fıkrasında; ilişkili kişi tanımanmış olup, kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfusu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği, ortakların eşleri,ortakların veya eşlerin üstsoy ve altsoy ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacağı belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunun 495/1 maddesinde; Altsoy, miras bırakanın birinci derece mirasçıları olarak tanımlanmıştır. Birinci derece alt soy mirasçının çocukları ve eşinden oluşmaktadır. Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur (TMK. m: 495/1).Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. (TMK. m: 495/II). KVK nun İstisnalar başlıklı 5 inci maddesinin 1-e fıkrasında, Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75 lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu yer almaktadır. Taşınmaz satışının maddede belirtilen istisnadan yararlanabilmesi için gerekli olan şartlar kanun maddesinde belirtilmiş ve genel tebliğlerde açıklanmıştır. 1 seri nolu Kurumlar vergisi kanunu genel tebliği nin Taşınmazlar başlıklı bölümünde istisnaya konu taşınmazlar; Türk Medeni Kanununda Taşınmaz olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallar olduğu belirtilmiştir. Taşınmazlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde; Arazi, Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır. Menkul malların satımı herhangi bir şekle tabi olmadığı halde, gayrimenkul satımının resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Buradaki resmi şekil, satım sözleşmesinin tapu memuru önünde yapılması işlemidir. Buna bağlı olarak menkul mallarda mülkiyetin kazanılması için zilyetliğin devri yeterli iken gayrimenkullerde tapu siciline tescil mülkiyetin kazanılması aşamasında şart koşulmuştur. Taşınmaz satış kazancına KVK Md 5/1-e bendinde yer alan istisna hükmünün uygulana bilmesi için Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince alıca adına tescilin yapılması gerekmektedir. Olayın Değerlendirilmesi: Mükellef kurum 2005 yılında almış olduğu ve aktifine kayıtlı değeri TL olan apartman dairesini şirketin %30 paylı ortaklarından birinin damadına tarihinde ABD Dolarına satmıştır. Satış bedelinin yarısı satış anında kalan yarısı 15/12/2011 tarihinde tahsil edilmiştir. Ancak taşınmaz tarihi itibariyle tapuda alıcı adına tescil edilmemiştir.

14 Kurum apartman dairesi satışı nedeniyle KVK Md.5/1-e maddesine göre hesaplamış olduğu TL nı beyanname üzerinden gayrimenkul satış kazancı istisnası olarak düşmüştür. Taşınmazlarda satış taşınmazın tapu kütüğüne tescil edilmesi ile gerçekleşmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tapuda alıcı adına tescil edilmeyen taşınmazın satışından doğan kazanca, KVK md 5/1-e bendinde yer alan istisna hükmü uygulanamaz. Mükellef kurum KVK md 5/1-e bendine göre taşınmaz istisnası olarak yer alan TL yi beyanname üzerinden istisna olarak düşememesi gerekmektedir. Eğer tapudaki tescil işlemi tarihinden sonraki bir tarihte yapılırsa istisnadan 2012 veya sonraki vergilendirme dönemlerinde istifade edebilecektir. Mükellef kurumun ilişkili kişiye satmış olduğu ancak tapuda tescil işlemi yapılmamış olduğu için satış işlemin gerçekleşmediği gayrimenkul satış tarihinden itibaren alıcının kullanımına bırakılmıştır. Alıcı ilişkili kişi satış tarihi takip eden 16/08/2011 tarihinden itibaren gayrimenkulü kullanmaktadır. Mükellef kurum söz konusu gayrimenkul üzerinden emsal kira geliri hesaplayıp beyan etmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 73 ncü maddesinde; kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinde düşük olamayacağı, Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli bu mal ve hakların kirası sayılacağı, bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5 i olduğu belirtilmiştir. Gayrimenkulün vergi değerinin TL olduğu belirtilmiş olup, kira bedeli yıllık (90.000*%5=) TL dir. Mükellef kurum kira geliri olarak 2011 yılında gelirlerine ekleyeceği tutar (4.500/12*4,5 ay=)1.687,50.-tl olacaktır. Mükellef kurum bu tutar üzerinden KDVK nın 1 maddesine göre KDV hesaplayacaktır. Mükellef kurumun ilişkili kişiden almış olduğu tutarlar ise taşınmaz satışı için alınmış avanslar olara veya diğer borçlar olarak kayıtlarında yer alacaktır. Tapuda satışı tescil edilmeyen gayrimenkul nedeniyle mükellef kurumun hesaplamış olduğu ve gelir olarak dönem gelirleri arasında yer alan gayrimenkul satış kazancı istisna tutarı aşağıdaki gibidir. 15/08/2011 tarihli satış tutarı : $*1,76= TL ( )= *%75= TL Kur farkı gelir $*(1,86-1,76)= *%75= TL İstisna tutarı = TL Mükellef kurum gelir olarak kayıtlarına yansıtmış olduğu TL ve TL yi 2011 yılı gelirleri arasından çıkarması gerekmektedir. Mükellef kurum söz konusu gayrimenkul için 2011 yılında *%2= TL amortisman hesaplayıp dönem genel giderleri arasına alacaktır. Mükellef kurumun ilişkili kişiye satmış olduğu taşınmazın transfer fiyatlandırması kapsamında açıklanması halinde de aynı şekilde değerlendirilecektir. CEVAP 4 : Açıklamalar Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinin ilk fıkrasında; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının testinde, Gelir vergisi kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı yer almaktadır.

15 Gelir vergisinin 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler, 41 inci maddesinde de ticari kazançtan indirilemeyecek giderler yer almaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 61 inci maddesinde; Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.. hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 28 inci maddesinin 2 nci bendinde; resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar ın gelir vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir. 128 Seri No lu Gelir Vergisi Genel tebliğinin (V-c).Evvelce Yapılan veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler başlıklı bölümünde; Gelir Vergisi Kanunu nun 2361 sayılı Kanunla değişik 61. maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatlerin ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu nun 28 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar gelecekte yapılacak hizmetler karşılığını teşkil eden ücret ödemesi sayılmakla birlikte söz konusu istisna hükmü gereğince Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır. açıklamaları bulunmaktadır. Öte yandan safi kazancın tespitinde indirilecek giderleri düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 inci bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin gayrisafi kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak verilmiş olan bir kısım muktezalarda GVK nın 28 inci maddesi ile tanınan istisnanın uygulanması ve ödemelerin gider yazılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiş, hangi şartların varlığı halinde gider yazılacağı belirtilmiştir. Bu şartlar; -Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, verilen bursların gider olarak değerlendirilmesi için öncelikle bursun işle ilgili olması yani burs alan öğrencinin bursun bitiminde ilgili işletmede görev alması gerekmektedir. Bu nedenle burs verilmeden önce bursu veren işletme ile eğitim masrafları karşılanacak kişi arasında eğitimin bitimini takiben, hizmet yükümlülüğünü gerektiren noter tasdikli bir sözleşmenin düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşme olmaksızın öğrencilere karşılıksız olarak verilen bedeller kazancın tespitinde gider olarak indirilemez. -Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği objektif bir yarışma sınavını (ÖSS, Anadolu Liseleri Sınavı vb.) kazanarak bursu hak etmeleri koşulu bulunmaktadır. Bu şartın konmasındaki temel amaç, işletmelerin sahip veya yöneticilerinin yakınları için yapılan eğitim harcamalarının işletme ile ilgili olduğu varsayımı ile gider olarak yazılmasını önlemek fırsat eşitliğini sağlayarak başarılı olan öğrencilere burs verenleri desteklemektir.

16 -Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması da aranan bir unsurdur. Buna göre, işletmenin büyüklüğü, cirosu ve beyan ettiği gelir ile orantılı bir burs harcaması gider olarak kabul edilecektir. Şeklinde belirtilmiştir. Olayın değerlendirilmesi: a-yönetim kurulu başkan yardımcısının yurtdışında yapılan çocuğuna yapılan sözleşme gereği 2011 yılında TL ödenmiştir. Yapılmış olan sözleşmede burs veya ödeme yapılan öğrenci üniversite bitmesinden itibaren en geç iki ay içinde mükellef kurumda işe başlayacağı yer almaktadır. Yapılmış olan TL ödeme GVK nun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ücret olmaktadır ücret gideri olarak kurum kazancında gider olarak düşülebilecektir. Ancak, GVK 61 inci maddeye göre ücret olan bu tutar GVK nun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna edildiğinden, üzerinden tevkifat hesaplanmayacaktır. Verilmiş olan bir kısım muktezalarda, burs adı altında öğrencilere yapılmış olan ödemelerin gider olarak kurum kazancından düşebilmesi için bir kısım şartlar belirtilmiştir. Bu şartlar yukarıda sayılmıştır. Dolayısıyla, yönetim kurulu başkan yardımcının yurtdışında üniversite de okuyan çocuğu ile okul bitince çalışmak üzere sözleşme yapılmış olmasına rağmen, ülke çapında yapılmış olan bir imtihanda başarı gösterdiğine ilişkin karine olmadığından TL nin gider olmadığını şeklinde değerlendirmelerde de bulunulabilir. Bu ve buna benzer gerekçeli değerlendirmelere de aynı şekilde kabul edilecektir. Mükellef kurumun yönetim kurulu başkan yardımcısının üniversite de okuyan çocuğuna yapılmış olan ödeme, KVK nun 13 maddesine yer alan Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir. Anılan kanun maddesine göre, yönetim kurulu başkan yardımcısının çocuğu ilişkili kişidir. İlişkili kişiler ile yapılmış olan işlemlerin emsalinde farklılık göstermemesi gerekmektedir. İlişkili kişilerle yapılan alım, satım, kiralama, vb işlemlerde emsaline göre farklılık yoksa transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yoktur. Soruda burs adı altında yapılmış olan ödemelerin tümünün devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktarların altında kaldığı belirtilmiştir. Bu nedenle, yönetim kurulu başkan yardımcısının çocuğuna yapılmış olan burs vb ödemelerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hesaplanmayacaktır. b-şirket personelinin üniversiteye giden çocuklarına verilen toplam TL lik burs adı altında ödemeler yapılmıştır. Söz konusu ödemeler kurum kazancının elde edilmesi ve iademe ettirilmesiyle bir illiyet bağının olmadığı gibi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan indirimler arasında da sayılmamıştır. Ayrıca burs veya ödeme yapılan üniversite öğrencilerinin şirket ile herhangi bir işçi işveren ilişkisi yoktur.burs olarak adlandırılan paralar öğrencilerin hesaplarına yatırılmış ve makbuzlar şirket belgeleri arasına konmuştur. Yine yukarıda belirtilen şartların karşılanmamış olmaması nedeniyle de söz konusu TL gider olarak kabul edilmez. c- Şirket personelinin üniversiteye giden çocuklarına verilen toplam TL lik burs adı altında ödemeler yapılmıştır. Söz konusu ödemeler kurum kazancının elde edilmesi ve iademe ettirilmesiyle bir illiyet bağının olmadığı gibi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan indirimler arasında da sayılmamıştır. Ayrıca burs veya ödeme yapılan üniversite öğrencilerinin şirket ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Yine verilmiş olan özelgelerde belirtilen şartların bir kısmını olmaması nedeniyle de söz konusu TL gider olarak kabul edilmez. d-sbs sınavı sonucuna göre işlemenin bulunduğu ilde en başarılı öğrencilere verilen burs tutarı TL dir. Ancak, yukarıda açıklandığı gibi, SBS sonucu verilen bursların veya yardımların, SBS imtihanı sonucu verilmesine rağmen, eğitim bursu verilen kişilerin okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet

17 yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmesinin olmadığından, TL kurum kazancından genel gider olarak indirilemez. CEVAP 5: Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5/1-f maddesinde; Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmının, kurum kazancından istisna olduğu yer almaktadır. Mükellef kurum, iştiraki olan Kolon A.Ş. nin bankadan almış olduğu kredi için İstanbul Tuzla da bulunan bir deposunu ipotek olarak vermiştir. Kolon A.Ş yılı ocak ayında almış olduğu kredinin vadesi olan 31 Temmuz 2011 tarihinde TL ana para ve TL tutarındaki faizlerini ödeyememiştir. Bunun üzerine ilgili banka kredi için almış olduğu ipotekleri paraya çevirmiştir. Bu kapsamda mükellef kurumun ipotek olarak vermiş olduğu depo binası 15 Kasım 2011 tarihinde TL ye, Kolon A.Ş. nin ipotek olarak vermiş olduğu gayrimenkul 20/11/2011 tarihinde TL na icra yoluyla satılmasıyla ( =) TL tahsil edilmiştir. Tahsil edilen bu tutarın TL lik kısmı söz konusu borcun tasfiyesi için kullanılmıştır. Dolayısıyla, tahsil edilen tutarın borcun tasfiyesi için kullanıldığı tutara oranı ( / =)%80 olmaktadır. Yani elde edilen kazancın %80 i istisnaya tabi olmaktadır. İpotek nedeniyle satılmış olan depo binası 2008 yılı ağustos ayı içinde TL bedelle satın alınmış/aktife alınmış olup 2009 ve 2010 yıllarında üzerinden %4 oranında azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman ayrılmıştır. VUK nun 328 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, alınan bedel ile bunların envanter defterine kayıtlı değerleri( amortisman artırılmış olanların değeri amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.) arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. Yine VUK nun 315 inci maddesi hükmüne göre; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler usulüyle yok ederler. Bu usulün uygulanmasında, her yıl üzerinden amortisman ayrılacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit edilir. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı, %50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Aynı kanunun 320 nci maddesi hükmüne göre, her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir ve amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan düşük bir halde yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. Mükellef kurum 2008 yılında taşınmaz üzerinden amortisman ayırmamıştır yılında ayırması gereken amortisman hesaplanacak 2009 ve 2010 yıllarındaki amortisman 2008 yılında ayrılması gereken amortisman tutarı düşüldükten sonra amortisman hesaplanacaktır yılında ayrılması gereken amortisman tutarı TL VUK nun 315 inci maddesine göre ayrılmış kabul edilecek ve 2009 yılı amortismanı ( =) TL, 2010 yılı amortismanı (76.800*%4)=) TL üzerinden hesaplanması gerekmektedir.bu durumda depo binasının birikmiş amortisman tutarı TL olmaktadır.

18 Kurumun ipotek olarak vermiş olduğu depo binasının icra yoluyla banka tarafından TL na satılması sonucu ortaya çıkan taşınmaz satış kazancı aşağıdaki gibi olmaktadır: 2008 yılı amortismanı (80.000*%4) : (birikmiş amortismanlar içinde dikkate alınmayacaktır) 2009 yılı amortismanı (( )*%4)) : yılı amortismanı (( )*%4) : Satış tutarı Satış Kazancı ( ( )=) : TL : TL Yapılan açıklamalar ve amortisman düzeltmesinden sonra, mükellef kurumun ipotek olarak vermiş olduğu depo binasının kanunu takibe alınıp icra yoluyla satılmasıyla elde edilen kazanç (( ( ))=) TL dir. Mükellef kurum ipotek olarak vermiş olduğu gayrimenkulün icrada satışından doğan kazanca isterse KVK 5/1-e bendinde yer alan istisnayı da uygulayabilir. Vergi dairesine verilen beyannameden, Mükellef kurumun KVK 5 /1-f bendinde yer alan istisnayı uygulamayı tercih etmiş olduğu görülmektedir. Mükellef kurumun KVK Md.5/1-f bendinde yer alan istisnadan yararlanabileceği tutar, (66.021*%80=) ,80.-TL, VUK nun 328. Maddesine göre ayırabileceği yenileme fonu tutarı ise ( ,80=) ,20.-TL olmaktadır. KVK nun 5/1-f bendinde yer alan istisnasını uygulanması durumunda ortaya çıkan kazancın belli bir süre özel bir fon hesabında tutulma şartı bulunmamaktadır. Kurumun depo binasının icra yoluyla satışı dolayısıyla yasal defterlerine yapmış olduğu kayıtta; satış kazancını doğrudan Özel fonlar hesabına almıştır. Oysa önce satış kazancı olarak kaydetmesi veya sonra kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden KVK md 5/1-f uyarınca istisna olarak düşmesi gerekmekteydi. Bu nedenle ,80.-TL nin kurum kazancına eklenmesi ve beyanname üzerinden istisna olarak düşülmesi gerekmektedir. Katma Değer Vergisi Yönünden: Katma değer vergisi Kanunu nun 17/4-r maddesi hükmü gereğince, bankalara borçlu olanların ve kefillerin borçlarına karşılık taşınmazların bankalara devir ve teslimleri herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu nedenle mükellef kurumun söz konusu borç nedeniyle satılan daire üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Mükellef kurumun ipotek olarak vermiş olduğu gayrimenkulün ilgili banka tarafından icra yoluyla satışı nedeniyle iştiraki olan Kolon A.Ş. nden gayrimenkulün satış bedeli olan TL kadar alacaklı olmaktadır. Ancak soruda alacağa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığından veya tarihin itibariyle böyle bir alacak olduğu belirtilmediği için transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu hususunda herhangi bir açıklama yapılmasına gerek yoktur. CEVAP 6: KVK nun 30 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeye göre, dar mükellefiyete tabi kurumların serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden hesaplanır. Kanunun 31 inci maddesinde ise, vergi

19 kesintisi yapmak zorunda olanların, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibariyle bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, uyuşmazlıkların yabancılık unsuru taşıması halinde uygulama alanı bulur. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesine göre tahkim anlaşması tarafların sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, tarafların tahkim anlaşması uygulanmak üzere seçtiği hukuka veya böyle bir hukuki seçim yoksa Türk hukukuna uygun olduğu takdirde geçerlidir. Bu durumda, hem sözleşme gereği İsviçre de bulunan tahkim mahkemesine başvurulması hem de verilen karara itiraz edilmediği için kesinleşmesi nedeniyle söz konusu mahkemenin verdiği karar geçerli olmaktadır. A ülkesinde yerleşik XYZ GMb. firması, mükellef kurum ile yaptığı sözleşme doğrultusunda, sözleşmede yer alan hizmetleri kısmen yerine getirmiş ve İsviçre de bulunan tahkim mahkemesinde, hizmetlerin kısmen yerine getirilmiş olması nedeniyle mükellef kurumun XYZ şirketine ödeme yapmasına hükmetmiştir. Bu nedenle tahkim mahkemesinin hükmettiği avro tazminat olarak değerlendirilemez. Zira hüküm, bahsedilen mühendislik ve know-how hizmetlerinin mükellef kuruma verilmiş olduğu tespit edilerek yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun(kvk) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye de bulunmayan kurumların sadece Türkiye de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği belirtildikten sonra, üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluşacağı belirtilmiştir. Anılan fıkranın ç bendinde taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye de kiralanmasından elde edilen iratların vergilendirileceği belirtilmiştir. KVK nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının c bendinde, dar mükellefiyete tabi kurumların elde ettikleri gayrimenkul sermaye iratlarının üzerinden vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Know-how bedeli olarak ödenen tutar GVK 70. Maddesi uyarınca gayri menkul ve KVK nun 3 üncü maddesine hükümlerine görede dar mükellefiyet tabi kurumların Türkiye de elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradıdır. Mühendislik hizmet bedeli olarak ödenmiş olan tutarlarda GVK nun 6,7 ve KVK nun 3 üncü maddelerine göre dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye de elde etmiş oldukları serbest meslek faaliyeti kazançlarıdır. KVK nun 30 uncu maddesi ç fıkrasında her türlü alacak faizleri üzerinden de tevkifat yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kurumun tahkim mahkemesi kararı üzerine tahakkuk ettirdiği avro faiz tutarı üzerinden anılan maddeye göre tevkifat yapılması gerekmektedir. A ülkesi ile Türkiye arasında herhangi bir ikili anlaşma olmadığı ve tevkifat oranlarının soruda belirtilmedikçe %20 olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Mükellef kurumun 31 aralık 2011 tarihi itibariyle tahakkuk ettirmiş olduğu avro faiz tutarı üzerinden de KVK 30 uncu maddesine göre tevkifat yapması gerekmektedir avro net tutar olup bu tutarın brüte iblağ edilmesi gerekmektedir. Buna göre, kanuni ve iş merkezi A ülkesinde bulunan firmaya yapılan know-how, mühendislik hizmeti ve gecikme faizi tutarları üzerinden kayıtlara intikal ettirildiği tarih itibariyle mükellef kurum tarafından kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Mükellef kurum tarihi itibariyle söz konusu ödemeleri tahakkuk ettirerek kayıtlarına almıştır. Tahakkuk ettirilen tutar TL dir. Bu durumda, tahakkuk ettirilen know-how, mühendislik hizmeti ve bunların geç ödenmesinden dolayı mahkeme tarafında ödenmesine karar verilen tutarların üzerinden %20 oranında KVK nun 30 uncu maddesine göre kurum tevkifatı hesaplanıp, ilgili ay muhtasar beyannamesi ile beyan edilecektir. Ancak kurum un tarihinde tahakkuk ettirmiş olduğu TL tutar net tutar olup, önce bu tutarın brüte iblağ edilmesi ve üzerinden tevkifat hesaplanması gerekmektedir.

20 Brüt Tutar: /(1-%20)= Tevkifat tutarı: *%20= Kurum tevkifat tutarı olan TL Aralık 2011 yılı muhtasar beyannamesine dahil edilip beyan edilmesi gerekmekteydi. Katma Değer Vergisi Yönünden: KDVK nun 1 inci maddesine göre hizmet ifası işlemleri KDV konusuna girmektedir. Kanunun 8 inci maddesi uyarınca da hizmet ifa edenler verginin mükellefidir. Yine Kanunun 9 uncu maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ver gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir.15 nolu KDV genel tebliği ile, Kanunun 6/b maddesine göre Türkiye de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye de ifa edilmiş sayılacaktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. KDVK 49 no.lu tebliğinden de yapılmış olan açıklamalara göre, Kanunun 9 uncu maddesi gereğince sorumlu sıfatı ile ödenen KDV 2 no.lu KDV beyannamesi ile ödenecek ve 1 no.lu KDV beyannamesinde ödemenin yapıldığı takvim yılı aşılmamak şartıyla indirim konusu yapılabilecektir. Dolayısıyla, kanuni ve iş merkezi A ülkesinde bulunan XYZ firmasının yapılan mühendislik ve know-how bedeli üzerinden kayıtlara intikal ettirilen tarihler itibariyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp 2 no.lu beyanname ile beyan edilip, ödendiği takvim yılı aşılmamak şartıyla 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir tarihinde tahakkuk ettirilen know-how bedeli avro*2,44= TL tarihinde tahakkuk ettirilen mühendislik hizmet bedeli avro*2,44= TL Tahakkuk ettirilen TL nin brüt tutarı olan /(1-%20)= TL üzerinden mükellef kurum tarihi itibariyle sorumlu sıfatıyla ( *%18=) TL KDV hesaplayıp beyan etmesi gerekmektedir. Tahkim kararında hükmedilen avro (5.000*2,44=) TL faiz tutarı ise katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Mükellef kurumun tahakkuk ettirmiş olduğu Avronun, avrosu mühendislik ve teknik bilgi hizmeti için, avroluk kısmı know-how hizmeti, avro luk kısmı ise faizden oluşmaktadır. Mükellef kurum mühendislik hizmetini ve know-how hizmetini üretim hattının yenilenmesi ve kurulması dolayısıyla almıştır. VUK un 269 ve 270 maddelerine göre mühendislik hizmetleri ve bedeli, avro üzerinden hesaplanan tevkifat tutarları aktifleştirilmesi gerekmektedir. Toplam tesisat makine olarak aktifleştirilecek tutar tevkifat dahil ( /(1-%20)=) TL dir. Know-how olarak ödenmiş olan ( avro*2,44.-/(1-%20)=) TL dönem gideri olarak dikkate alınacaktır. Alacak faizi olan avro nun tesisat makine ve know how bedeli arasında dağıtılması gerekmektedir. Ancak bu tutar doğrudan gider olarak dikkate alınarak ihmal edilmiştir. Cevaplarda her iki halde de değerlendirme kabul edilecektir.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[10-2014/207]-235870 04.08.2017 Konu : Mülkiyeti vergi muafiyeti

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

DUYURU ( 2012 15 ) 17.04.2012

DUYURU ( 2012 15 ) 17.04.2012 7.0.0 DUYURU ( 0 5 ) Konu : 0 yılı Kurumlar vergisi beyannamesinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Bu formu ilişkili kişilerle işlemlerde bulunan

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: 64597866-125[30-2013]-72 Tarih: 20/05/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Tarih : Sayı : İST.YMM.2016/1376 Sirküler No : İST.YMM.2016/56

Tarih : Sayı : İST.YMM.2016/1376 Sirküler No : İST.YMM.2016/56 Tarih :09.06.2016 Sayı : İST.YMM.2016/1376 Sirküler No : İST.YMM.2016/56 RAMAZAN AYINDA PERSONELE VERİLEN ERZAK YARDIMLARI İŞLETMELER TARAFINDAN PERSONELLERİNE VERİLEN RAMAZAN PAKETLERİNİN VERGİSEL SONUÇLARI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1 Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla yurt dışına personel gönderilmesi işleminden elde edilen

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 40 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 40 Tarih: Sirküler No: 2017 / 40 Tarih: 12.06.2017 Konu: Ramazan Ayında Personele Verilen Erzak Yardımları Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi 2 İŞLETMELER TARAFINDAN PERSONELLERİNE VERİLEN RAMAZAN PAKETLERİNİN

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk.

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Sayı: Tarih: 25/02/2013 49327596-KVK-2010-48 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 11395140-105[227-2015/VUK1-19059]-104960 01.08.2016 Konu : Kamu yararına çalışmayan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU?

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? Ümit ERKAN* 33 ÖZ Enerji politikaları ile uyumlu olarak çıkarılan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU

SİRKÜLER. TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU - Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Gelir Vergisi Kanunu Açısından

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DUYURU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Sayı: 2006/019 Tarih: 22 / 06 / 2006 Değerli müşterimiz, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi

Detaylı