01 Ocak Alış Ocak Alış , Şubat Satış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış"

Transkript

1 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış Ocak Alış , Şubat Satış Mayıs Alış Ekim Satış Aralık Alış Aralık Satış Aralık Dönemsonu (STMM) (DSMM) İstenen: a) E İşletmesi nin çeşitli tarihlerdeki satılan malların maliyetleri ile dönemsonu mal mevcudunu İlkgiren - İlkçıkar ( FIFO) yöntemine göre hesaplayınız. b) E İşletmesi nin %20 kâr oranına göre çalıştığını varsayarak; tarihindeki peşin mal satış kaydını yapınız. (KDV Oranı %10) Satış Fiyatı = (Malın Maliyeti + Kâr) x (1+ KDV Oranı) [825 + (825x0,2)] x 1.10 = Mal Satış Kaydı 100 Kasa Hesabı 1.089,- 600 Yurtiçi Satışlar H. 990,- 391 Hesaplanan KDV H. 99,- Satılan Malın Maliyet Kaydı 621 STMM Hesabı 825,- 153 Ticari Mallar Hesabı 825,-

2 2. E İşletmesi nin şüpheli alacaklarla ilgili bilgileri şöyledir ( ): 654 Karşılık Giderleri Hesabı ( ) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- Hesap Adı Borç Alacak B.Kalanı A.Kalanı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı , ,- 129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı , , hesap dönemi içinde, E İşletmesi, yukarıda bilgileri yer alan şüpheli alacağının TL lik kısmını tahsil etmiş, 8.000,-TL lik kısmı için aciz belgesi almış, kalanın (22.000,-) ise değersiz hale geldiğini öğrenmiştir. İstenen: Gerekli tüm kayıtları yapınız. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili 100 Kasa Hesabı ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- Şüpheli Ticari Alacağın Tahsil Edilen Kısmına Düşen Karşılığın İptali x x = / = 8.000,- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı H ,- 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar H ,- Aciz belgesi alan alacaklı herhangi bir kayıt yapmaz. Şüpheli Ticari Alacağın Değersiz Hale Gelmesi x x = / = ,- 1. Yol 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ,- 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı 4.400,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 2. Yol 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı H ,- 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar H ,-

3 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı E İşletmesi nin, biri ,-TL, diğeri ,-TL olan iki senetsiz alacağı 2012 yılı içinde dava konusu yapılmış ve tarihinde bu alacaklar için toplam ,-TL karşılık ayrılmıştır. Mahkemesi, tarihinde ,-TL lik alacağın muhatabı hakkında gaiplik kararı vermiştir. Ayrıca, E İşletmesi tarihinde ,-TL lik alacaktan Mahkemesi nde sulh yoluyla vazgeçmiştir. İstenen: Sadece ile tarihindeki kayıtları yapınız. Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 120 Alıc ılar Hesabı ,- Alıcı A ,- Alıcı B ,- Şüpheli Hale Gelen Alacağa Karşılık Ayırma 654 Karşılık Giderleri Hesabı ( ) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

4 TL.lik alacağın değersiz hale gelme kaydı ( ): 1. Yol 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ,- 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı 5.000,- 2. Yol 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı H ,- 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar H , TL.lik alacağın değersiz hale gelme kaydı ( ): 1. Yol 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ,- 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 2. Yol 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ,- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı H ,- 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar H ,-

5 4. E İşletmesi (anonim şirket) nin stoklarına ait bilgilerin tarihli genel geçici sağlamadaki görünümü aşağıdaki gibidir. Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalanı Alacak Kalanı 153 Ticari Mallar Hesabı Kg x 30,-TL 210 Kg x 30,-TL 90 Kg x 30,-TL 621 STMM Hesabı Kg x 30,-TL 3 Kg x 30,-TL 200 Kg x 30,-TL 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı Kg x 60,-TL 203 Kg x 60,-TL 610Satıştan İadeler Hesabı Kg x 60,-TL 3 Kg x 60,-TL İşletme, dönem sonunda depoda 75 Kg lık malın kaldığını tespit etmiştir. Fark, fireden kaynaklanmıştır. Kanuni fire oranı %5, katma değer vergisi oranı ise %8 dir. İstenen: Gerekli kaydı yapınız. Gerçekleşen Fire: 90kg 75kg = 15kg 30,- TL = 450,- TL Kanuni fire tutarı: 200kg 0,05 = 10kg = 10 kg 30,- TL = 300,- TL ( ,05) Fark (Kanunen Kabul Edilmeyen Fire) Kanunen Kabul Edilmeyen Firenin KDV si (150,- 0,08) = 150,- TL = 12,- TL 621 STMM Hesabı 300,- 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı 162,- (Bu gider Kanunen Kabul Edilmeyen Bir Giderdir) 153 Ticari Mallar Hesabı 450,- 391 Hesaplanan KDV Hesabı 12,-

6 5. E İşletmesi nin tarihi itibariyle cüzdanındaki alacak senetlerinin dökümü şöyledir: Ciro yoluyla alınan bonolar ,-TL, alınan vadeli çek ,-TL, ciro yoluyla alınan poliçe ,- TL, alınan hatır bonosu ,-TL ve protesto ettirilen bonolar 5.000,-TL, A Bankası na tahsil için verilen ,-TL lik bono. Senetlerin tümünün vadesi tür. İstenen: tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iskonto oranını % 12,5 kabul ederek tarihindeki reeskont ile 2013 yılındaki reeskont iptal kaydını yapınız. TD = İD * 36000/ [36000+(Gün*İskOranı)] Gün= = 5ay(5*30)+10=160 TD = *36000 / [ (160*12,5)] = (Yaklaşık) Reeskont = İD TD = = (Reeskont Gider Kaydı) 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 6.474,- 122 Alacak Senetleri Reeskontu 6.474, (Reeskont İptali Kaydı) 122 Alacak Senetleri Reeskontu 6.474,- 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 6.474,- 6. E İşletmesi nin tarihi itibariyle cüzdanında EUR luk bonosu, EUR luk vadeli çeki ve EUR luk da poliçesi bulunmaktadır. Senetlerin tümünün vadesi tür. Bu senetler ilk alındığında 1 EUR = 1.85 TL iken, tarihinde 1 EUR = 1.90 TL dir. İstenen: tarihinde iskonto oranını (LIBOR) % 7.5 kabul ederek reeskont ile kur farkı kaydını yapınız. Gün: = 6ay (5*30)+20 = 200 gün TD = * / [ (200*7,5)] = ,- EUR Reeskont = İD TD = = 600 EUR = 600 * 1,90 = 1.140,- TL Kur Farkı = 1,90 1,85 = 0, * 0,05 = 900, (Reeskont Gider Kaydı) 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 1.140,- 122 Alacak Senetleri Reeskontu 1.140, (Kur Farkı Kaydı) 121 Alacak Senetleri Hesabı 900,- 645 Kambiyo Kârları Hesabı 900,- veya 601 Yurtdışı Satışlar Hesabı

7 7. E. İşletmesi (anonim şirketi) tarihinde alış bedeli 240,-TL olan hisse senetlerinden geçici yatırım amacıyla 6000 adet satın almış ve bedelini peşin ödemiştir. E İşletmesi, tarihinde hisse senetlerinin 5000 adedini %25 kârla satmış; kalanları ise tarihinde borsa rayicine göre değerleyecektir. Son 4 günlük hisse başına borsa rayiçleri şöyledir: : 220,-TL, : İşlem yok : 210,-TL, : 180,-TL İstenenler: a) E İşletmesi nin ve de tarihindeki kayıtlarını yapınız. b) Kalan hisse senetlerinin tümü 2013 yılı içinde her birinin 230,-TL den peşin satıldığını varsayarak gerekli kayıtları yapınız Tarihli Hisse Senedi Alış Kaydı 110 Hisse Senetleri Hesabı ,- (6000 adet * 240,-) 100 Kasa Hesabı , Tarihli Hisse Senedi Satış Kaydı 100 Kasa Hesabı ,- 110 Hisse Senetleri Hesabı ,- (5000 adet * 240,-) 646 Menkul Kıymet Satış Kârları H ,- ( *,025) Tarihli Hisse Senedi Değerleme Kaydı Değer Düşüklüğü ( ) = 30,-/ adet 1000 adet için toplam değer düşüklüğü = (30*1000 adet) 654 Karşılık Giderleri Hesabı ,- 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hesabı , Yılı İçinde Kalan Hisse Senetlerinin Tümünün Satışı 100 Kasa Hesabı ,- 656 Menkul Kıymet Satış Zararları H ,- ( )*1000 adet 110 Hisse Senetleri Hesabı ,- (1000 adet * 240)

8 8. E İşletmesi (anonim şirket), uzun vadeli yatırım amacıyla, kayıtlı sermayesi TL olan D İşletmesi (anonim şirket) nin hisse senetlerinin ,-TL lik kısmını tarihinde almak için taahhütte bulunmuş ve taahhüdünü tarihinde peşin ödeyerek yerine getirmiştir. E İşletmesi, tarihinde D İşletmesi (anonim şirket) nden 5.000,-TL kar payını peşin olarak tahsil etmiştir. İstenenler: a. Hisse senedi alım kayıtlarını yapınız. b tarihindeki kar payı tahsil kaydını yapınız. Cevap a: Ortaklık Oranı: / = 0,20 (%20) Satın Alma Taahhüt Kaydı ( ) 242 İştirakler Hesabı ,- 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı ,- Satın Alma Taahhüdünün Yerine Getirilmesinin Kaydı ( ) 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı ,- 100 Kasa Hesabı ,- Cevap b: Kâr Payı Tahsil Kaydı ( ) 100 Kasa Hesabı 5.000,- 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı 5.000,- 9. E İşletmesi, stoklarında bulunan ve %10 dan daha fazla değer kaybeden ,-TL lik ticari malı için tarihinde ,- TL lik emsal bedel tespit etmiş ve ilgili karşılığı ayırmıştır. E İşletmesi, tarihinde söz konusu malların yarısını ,- TL (KDV %18) ye peşin satmıştır. a. Değer düşme ile karşılık ayırma kayıtlarını yapınız. b tarihindeki satışla ilgili kayıtları yapınız. Cevap a: Değer Düşüklüğünün Tespit Edilmesi ( ) 157 Diğer Stoklar Hesabı , Değeri Düşen Mallar 153 Ticari Mallar Hesabı ,- Değer Düşüklüğü İçin Karşılık Ayrılması ( ) Muhtemel Zarar = Maliyet Bedeli Emsal Bedeli = = 4.000,- 654 Karşılık Giderleri Hesabı 4.000,- 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 4.000,- Cevap b: Değeri Düşen Malların Yarısının Satışı ( ) 100 Kasa Hesabı ,- 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı ,- 391 Hesaplanan KDV Hesabı 2.700,- 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı ,- 157 Diğer Stoklar Hesabı ,- 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 2.000,- 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 2.000,- 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 2.000,- 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı 8.000,- 157 Diğer Stoklar Hesabı ,-

9 10. E İşletmesi tarihinde ,-TL (KDV %18) ye ikinci el bir kamyonet satın almıştır. Kamyonetin faydalı ömrü 5 yıl olup amortisman ayırma yöntemi azalan bakiyeler yöntemidir. E İşletmesi, kârlılık politikası gereği 2012 ve 2013 yıllarında taşıta amortisman ayırmamıştır. İstenenler: c. Kamyonete ait amortisman tablosunu hazırlayınız. d. Sadece son yılın amortisman ayırma kaydını yapınız. e. a seçeneğindeki verilerden yararlanarak, söz konusu taşıtın 2014 yılı içinde ( ) ,-TL(KDV %18) ye peşin olarak satılması halinde oluşacak kâr ya da zararı hesaplayarak kaydını yapınız. Amortisman Oranı (Azalan Bakiyeler) = 2 x (1 / Faydalı Ömür) = 2 x (1/5) = 0,40 Cevap a: Yıllar Kayıtlı Değer Oran Amortisman Tutarı Gerçekte Kalan Değer Kalan Değer (Her Yıl Ayrılırsa) , , , , , , , , , , , , , , , , ,- - Cevap b: Son Yılın Amortisman Kaydı ( ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı ,- 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı , Kamyonet Amortismanı Cevap c: Kamyonetin Satış Kaydı ( ) 100 Kasa Hesabı ,- 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı ,- 391 Hesaplanan KDV Hesabı 9.000,- 254 Taşıtlar Hesabı ,- Kamyonetin Satış Kaydı ( ) 2012 ve 2013 te amortisman ayrılmış olsaydı: 100 Kasa Hesabı ,- 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ,- 391 Hesaplanan KDV Hesabı 9.000,- 254 Taşıtlar Hesabı ,- 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı ,-

10 11. E İşletmesi, tarihinde 5.900,- TL (KDV %18) ye yeni bir makine almış ve kullanmaya başlamıştır. Yeni alınan makinenin faydalı ömrü 5 yıldır. Bu makine için 2010 yılında ayrılmış 2.300,-TL lik yenileme fonunu bulunmaktadır. İstenenler: a. Amortisman ayırma yönteminin normal yöntem olduğunu varsayarak fon itfa kayıtlarını yapınız. b. Amortisman ayırma yönteminin azalan yöntem olduğunu varsayarak fon itfa kayıtlarını yapınız. 549 Özel Fonlar Hesabı (2012) 1.000, ,- (2010) (2012) 1.300,- 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı (2012) 5.000,- Cevap a Amortisman Tutarı (Her Yıl Eşit) = / 5 yıl = 1.000,- 1.Yılın Amortisman Kaydı ( ) 549 Özel Fonlar Hesabı 1.000, Yenileme Fonu 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 1.000,- Amortisman Yoluyla Kapatılamayan Yenileme Fonunun Gelire Dönüştürülmesi ( ) 549 Özel Fonlar Hesabı 1.300, Yenileme Fonu 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı 1.300,- 2 5.Yılın Amortisman Kaydı ( ) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 1000,- 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 1.000,- Cevap b Amortisman Tutarı Yıllar Kayıtlı Değer Oran Amortisman Tutarı Kalan Değer , , , , , Özel Fonlar Hesabı (2012) 2.000, ,- (2010) (2012) 300,- 1.Yılın Amortisman Kaydı ( ) 549 Özel Fonlar Hesabı 2.000, Yenileme Fonu 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 2.000,- Amortisman Yoluyla Kapatılamayan Yenileme Fonunun Gelire Dönüştürülmesi ( ) 549 Özel Fonlar Hesabı 300, Yenileme Fonu 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı 300,-

11 12. E İşletmesi, 2010 yılı içinde 9.440,-TL (KDV %18) ye satın aldığı bir makineye, 2012 yılında 7.080,-TL (KDV %18) ye değer artırıcı gider yapmıştır. Makinenin faydalı ömrü 4 yıl, amortisman ayırma yöntemi ise azalan bakiyelerdir. İstenenler: a. Değer artırıcı giderin kapasite arttırdığını varsayarak amortisman tablosunu hazırlayınız. b. Değer artırıcı giderin kullanım ömrünü uzattığını varsayarak amortisman tablosunu hazırlayınız. Cevap a: Kapasite Arttırıcı Özellikteki Değer Arttırıcı Giderin Amortisman Tablosu Yıllar Kayıtlı Değer Oran Amortisman Tutarı Kalan Değer ,- 0,50 (2 1/4yıl) 3.000, , ,- 0, ,- - Cevap b: Kullanım Ömrünü Uzatıcı Özellikteki Değer Arttırıcı Giderin Amortisman Tablosu Yıllar Kayıtlı Değer Oran Amortisman Tutarı Kalan Değer ,- 0,50 (2 1/4yıl) 3.000, , ,- 0, , , ,- 0,50 750,- 750, ,- 0,50 750, E işletmesi, tarihinde ,-TL (%18 KDV) ye ikinci el (kullanılmış) bir minibüs satın almış, tarihinde bu minibüse ,-TL (%18 KDV) lik bir değer artırıcı gider yapmıştır. Yapılan bu gider minibüsün kapasitesini artırmıştır. Minibüsün faydalı ömrü 5 yıl olup amortisman ayırma yöntemi azalan bakiyelerdir. İşletme kârlılık politikası gereği 2009 ve 2012 yıllarında minibüse ve kapasite arttırıcı gidere amortisman ayırmamıştır. İstenen: Sadece kapasite artıcı gidere ilişkin amortisman tablosunu hazırlayınız. Yıllar Kayıtlı Değer Oran Amortisman Tutarı Gerçekte Kalan Değer Kalan Değer (Her Yıl Ayrılırsa) ,- 0,40 (2 1/5yıl) , , ,- 0, , , , ,- 0, , , , ,- 0, ,- ( ) -

12 14. T İşletmesi, 300 Banka Kredileri Hesabının envanteri sürecinde aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır: a. E Bankası na olan kredi borcunun kendi kayıtlarında ,-TL olduğunu, hesap özetinde ise aynı borcun ,-TL olduğunu tespit etmiştir. Farkın dönem içinde çek ciro edilerek ödenen kredi borcunun işletme kayıtlarında yer almamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. b. A Bankasına olan ,-TL lik kredi borcuna %10 faiz + %5 banka ve sigorta muamele vergisi (BSMV) tahakkuk ettiği tespit edilmiştir. Cevap a: 300 Banka Kredileri Hesabı 5.000, E Bankası 101 Alınan Çekler Hesabı 5.000, Cüzdandaki Çekler Cevap b: Faiz = ,10 = 5.000,- BSMV = 5.000,- 0,05 = 250,- 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı 5.250,- 300 Banka Kredileri Hesabı 5.250, A Bankası 15. E İşletmesi, 320 Satıcılar Hesabı nın envanteri sürecinde aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır: a. Satıcı A ya olan borcunun kendi kayıtlarında 3.000,-TL, satıcının kayıtlarında ise 3.200,-TL olduğunu tespit etmiş; farkın satıcı A ya çek keşide edilerek ödenen 200,-TL lik borcun İşletme kayıtlarında mükerrer (iki kere) kaydedilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. b. Satıcı C den anlaşma şartları çerçevesinde 1.000,-TL + %18 KDV tutarında kasa iskontosu almıştır. Cevap a: Hatalı (Mükerrer) Kayıt 320 Satıcılar Hesabı 200, Satıcı A 103 Verilen Çekler ve Emirleri H. 200,- Düzeltme Kaydı 103 Verilen Çekler ve Emirleri H. 200,- Cevap b: 320 Satıcılar Hesabı 200, Satıcı A 320 Satıcılar Hesabı 1.180, Satıcı C 153 Ticari Mallar Hesabı 1.000,- 391 Hesaplanan KDV Hesabı 180,-

13 16. E İşletmesi nin 2012 yılı faaliyet döneminde 321 Borç Senetleri Hesabı ile ilgili işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Senet Türü Düzenlenen Ödenen Kalan İmzalanan Bonolar 2.000,-TL 600,-TL 1.400,-TL Verilen Vadeli Çekler 500,-TL 300,-TL 200,-TL Kabul Edilen Poliçeler 4.000,-TL 1.000,-TL 3.000,-TL Senetlerin tümünün vadesini , senet üzerindeki faiz oranını %15, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın 2012 yılı avans işlemleri için ilan ettiği faiz oranı ise %17,75 dir. İstenen: E İşletmesinin tarihindeki reeskont ile 2013 yılındaki reeskont iptal kaydını yapınız. Gün = = (3ay 30 gün) + 10 gün = 100 gün Tarihindeki Reeskont Kaydı 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 160,- 647 Reeskont Faiz Gelirleri H. 160, Tarihindeki Reeskont İptal Kaydı 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 160,- 322 Borç Senetleri Reeskontu H. 160,-

14 17. E İşletmesinin tarihinde yabancı paralı borç senetleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: USD.lık imzalanan bono USD.lık kabul edilen poliçe USD.lık düzenlenen vadeli çek Borç senetlerinin tümü 1 USD = 1,90 TL kurundan kayda alınmış olup, tümünün vadesi tür tarihindeki iskonto oranı (LIBOR) %7,5 döviz alış kuru ise 1.95 TL dir. İstenen: E İşletmesinin tarihindeki reeskont ile kur farkı kaydını yapınız. Gün = = (6ay 30 gün) + 20 gün = 200 gün Tarihindeki Reeskont Kaydı 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 1.872,- 647 Reeskont Faiz Gelirleri H ,- Kur Artışı = (1,95 TL 1,90 TL) $ = TL Tarihindeki Kur Artış Kaydı 153 Ticari Mallar Hesabı veya 656 Kambiyo Zararları H ,- 321 Borç Senetleri Hesabı 1.350,- 321 Borç Senetleri Hesabı , , ,- (1, $) 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 1.872,- Vadeli Çekle Birlikte Tasarruf Değer = = ,- [(23.040$ 1,95) + (3.000$ 1,95)]

15 18. E İşletmesi (anonim şirket), tarihinde uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla, itibari değeri 1.000,-TL, faiz oranı %30, vadesi 5 yıl olan 4000 adet tahvil çıkarmış ve bu tahvillerin her birini D İşletmesine tarihinde 970,-TL ye peşin satmıştır. Tahvillerin 1. faiz ödeme dönemi: tarihleri arasıdır. İşletme, tarihinde tahvil faizlerinin kupon bedellerinden %10 gelir vergisi keserek kalanı peşin olarak ödemiştir. İstenenler: E İşletmesinin; a) tarihli tahvil satış kaydını yapınız: Toplam İhraç Farkı (5 yıl 12= 60 aylık) = = ,- olduğuna göre 1 aylık ihraç farkı = /60ay = 2.000, Hesap dönemine ait ihraç farkı (2 aylık) = ,- = 4.000,- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (58 aylık) = ,- = ,- 100 Kasa Hesabı ,- (970, adet) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı 4.000,- 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı ,- 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı ,- (1.000, adet) b) tarihli faiz tahakkuk kaydını yapınız. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (780/797Fin.Gid.) ,- 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı ,- c) tarihli ihraç farkı itfa (gidere dönüştürme) kaydını yapınız. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (780/797Fin.Gid.) 4.000,- 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı 4.000,- d) tarihli ihraç farkı vade ayarlama kaydı yapınız ( te itfa edilecek -gidere dönüştürülecek- 12 aylık ihraç farkı için) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı ,- 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı ,- e) tarihli faiz tahakkuk kaydını yapınız. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (780/797Fin.Gid.) ,- 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı ,- f) tarihli faiz ödeme kaydını yapınız. Brüt Faiz = ,- GV (%10) = ( ,-) Net Ödenecek Faiz = ,- 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı ,- 100 Kasa Hesabı ,- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı , Gelir Vergisi

16 İstenenler: D İşletmesinin; a) tarihli tahvil alış kaydını yapınız: 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı ,- 100 sa Hesabı ,- b) tarihli faiz tahakkuk kaydını yapınız. 181 Gelir Tahakkukları Hesabı ,- 642 Faiz Gelirleri Hesabı ,- c) tarihli kupon gönderme kaydını yapınız. 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı , Kuponlar 181 Gelir Tahakkukları Hesabı ,- 642 iz Gelirleri Hesabı ,- d) tarihli faiz tahsil kaydını yapınız. Brüt Faiz = ,- GV (%10) = ( ,-) Net Tahsil Edilecek Faiz = ,- 100 Kasa Hesabı ,- 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı , Gelir Vergisi 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı , Kuponlar

17 19. E İşletmesi (anonim şirket), tarihinde sermayesini ,-TL artırmak için itibari değeri 1.000,-TL olan 5000 adet hisse senedi çıkarmıştır. Her bir hisse senedini tarihinde 1.250,-TL den olmak üzere tamamını peşin olarak satma konusunda D işletmesiyle anlaşmış ve D işletmesi tarihinde taahhüdünü peşin olarak ödeyerek %30 oranında E işletmesine ortak olmuştur. İstenenler: E İşletmesinin; a) tarihli sermaye taahhüt kaydını yapınız. 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) ,- (1.000, adet) 500 Sermaye Hesabı ,- b) tarihli sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi kaydını yapınız. 100 Kasa Hesabı ,- (1.250, adet) 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) ,- (1.000, adet) 520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı ,- İstenenler: D İşletmesinin; a) tarihli sermaye taahhüt kaydını yapınız. 242 İştirakler Hesabı ,- (1.250, adet) 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı ,- b) tarihli sermaye taahhüdünü yerine getirme -ödeme- kaydını yapınız. 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı ,- 100 Kasa Hesabı ,-

18 20. E İşletmesi (anonim şirket), sermaye artırımı amacıyla çıkardığı 2.000,-TL itibari değerli 3500 adet hisse senedini almayı taahhüt eden F İşletmesinin taahhüdünü yerine getirmemesi gerekçesiyle - hisse senetlerini iptal etmiştir. Bunun yerine çıkarılan, aynı itibari değerli, 3500 adet hisse senedinin her biri 2.750,-TL den olmak üzere tamamı yeni ortağa peşin olarak satılmıştır. İstenen: Hisse senetlerini çıkarma (Sermaye Taahhüt) ve satış kayıtlarını yapınız. Hisse senetlerini çıkarma (sermaye taahhüt) kaydı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) ,- (2.000, adet) 500 Sermaye Hesabı ,- Hisse senetlerinin satış kaydı 100 Kasa Hesabı ,- (2.750, adet) 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) ,- (2.000, adet) 521 Hisse Senedi İptal Kârları Hesabı ,- ( ) 3500 adet 21. E İşletmesi nin tarihinde senetli borçlarının ,-TL si, senetsiz borçlarının ,-TL si alacaklı D İşletmesi tarafından sulh yoluyla bağışlanmıştır. E işletmesi ortaya çıkan kârı Özel Fonlar Hesabı na almaya karar vermiştir. E, İşletmesi, 2012 yılında ,-TL kâr, 2013 yılında ,-TL zarar, 2014 yılında ,-TL zarar beyan etmiştir. İstenenler: a) E İşletmesi nin bağışlanan borç kaydını yapınız. 320 Satıcılar Hesabı ,- 321 Borç Senetleri Hesabı ,- 549 Özel Fonlar Hesabı , Bağışlanan Borçlar Karşılığı b) D İşletmesi nin vazgeçtiği alacak için değersiz hale gelme kaydını yapınız. 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı ,- 120 Alıcılar Hesabı ,- 121 Alacak Senetleri Hesabı ,- c) E İşletmesi nin bağışlanan borçları ile ilgili itfa kayıtlarını yıllar itibariyle yapınız. ( E, İşletmesi, 2012 yılında ,-TL kâr, 2013 yılında ,-TL zarar, 2014 yılında ,-TL zarar beyan etmiştir.) 549 Özel Fonlar Hesabı (BBK) ,- (2013) ,- (2012) ,- (2014) 5.000,- (2015) Tarihinde Yapılması Gereken Kayıt yoktur Tarihinde Yapılması Gereken Kayıt 549 Özel Fonlar Hesabı , Bağışlanan Borçlar Karşılığı 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) , Tarihinde Yapılması Gereken Kayıt 549 Özel Fonlar Hesabı , Bağışlanan Borçlar Karşılığı 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) , Tarihinde Yapılması Gereken Kayıt 549 Özel Fonlar Hesabı 5.000, Bağışlanan Borçlar Karşılığı 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı 5.000,-

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz.

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. KTÜ İşletme Bölümü Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN - Prof. Dr. Uğur KAYA

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I (ARASINAV ÖNCESİ)

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I (ARASINAV ÖNCESİ) MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I (ARASINAV ÖNCESİ) 1. E İşletmesi, 31.12.2016 tarihinde deposundaki mallardan toplam maliyeti 135.000,-TL olan 1000 adet malının emsal bedelini ortalama

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız.

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. UYGULAMA - 1 Cemil POYRAZ (tek şahıs), inşaat malzemesi alım-satımı yapmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ:

1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: 1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa Hesabı; 640.000, Serbest Menkul Değerler Hs.; 3.200.000, 2000 Yılı Vadeli Banka Kredileri; 3.200.000, Kayıtlı Sermaye 30.000.000, İndirilecek KDV; 1.400.000, Arsa ve Araziler;

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı