YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI"

Transkript

1 Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Hazırlayan: Erdal Gümüş Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nişancı Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2008

2 Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Hazırlayan: Erdal Gümüş Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nişancı Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2008

3

4 KABUL VE ONAY Erdal Gümüş tarafından hazırlanan Yeni Bir Doğa Koruma Kavramı: UNESCO Jeoparklar Çerçevesinde Çamlıdere (Ankara) Fosil Ormanı Fizibilite Çalışması başlıklı bu çalışma 11 / 04 / 2008 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Ahmet NİŞANCI (Danışman) Üye: Doç. Dr. Kemalettin ŞAHİN Üye: Yrd. Doç. Dr. Hasan Korkmaz Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /.. /

5 BİLDİRİM Hazırladığım tezin tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya, kullandığım başka yazarlara ait her özgün fikre kaynak gösterdiğimi bildiririm. 16 / 04 / 2008 Erdal Gümüş

6 i ÖNSÖZ İnsanoğlunun tarih boyunca bilgi birikimi arttıkça çevresine olan duyarlılığı ve farkındalığı da artmıştır. İnsanoğlu doğayı tanıdıkça onun değerinin farkına varmaya başlamıştır lü yıllarda milli park kavramının doğuşu bugün daha etkin ve kapsamlı bir koruma-kullanma ölçütü olan Jeoparklara öncülük etmiştir. Doğa korumada en fazla çelişkiye düşülen nokta insanoğlunun doğal kaynakları kullanırken bu kullanımın hangi sınırlar içerisinde kalması gerektiğinin tam kesinleşmemiş olmasıdır. Doğal kaynaklar olmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değildir, öte yandan doğal kaynakların belirli bir kendini yenileme gücü vardır ve bu sınır aşıldığı zaman kaynaklar kısa sürede geri dönüşümsüz olarak tükenebilmektedir. Jeoparkları diğer doğa koruma ölçütlerinden ayıran en önemli nokta doğa koruma ve kullanımını sürdürülebilir bir çerçevede birleştirmiş olmasıdır. Jeoparklar bir yerin salt peyzaj değerinin ötesine geçerek, sahadaki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları bilimsel eğitsel değerlerinden ötürü doğa mirası olarak kabul etmektedir. Jeoparklar yer tarihinin gizli olduğu bu hazineleri korumayı, korurken de jeoturizm kapsamında kullanarak sahanın ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Çamlıdere Fosil Ormanı ve yakın çevresindeki jeolojik-jeomorfolojik yapılar gezegenimizin geçmişine ışık tutan, oluşumunun uzun öyküsünü anlayabileceğimiz taşa yazılmış yazılardır. Fosillerin oluşumu Anadolu da Neotektonizmaya bağlı volkanik süreçler ve sonrasındaki tektonik hareketlerle yakından ilgilidir. Yeryüzünün tek bir tarihi olduğu ve hiçbir yerinin birbiriyle aynı olmadığı için yerel ölçekte öneme sahip her jeositin aynı zamanda uluslar arası önem arz ettiğini de söyleyebiliriz. Erdal Gümüş SAMSUN 2008

7 ii TEŞEKKÜR Bu tez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Projeleri F455 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Öncelikle tezin hazırlanmasında bana kılavuzluk eden danışmanım Prof. Dr. Ahmet Nişancı ya üzerimde emekleri sonsuz olan diğer bölüm hocaları adına da teşekkürlerimi sunarım. Gerek tezin, gerek teze bağlı araştırma projesinin başarıya ulaşması hepsinden ismen söz edemeyeceğim birçok özverili insanın desteği ile olmuştur. Jeoparklarla ilgi kendisinden birçok şey öğrendiğim Yunanistan, Ege Üniversitesinden Nikos Zouros a teşekkürlerimi sunarım. Sayısal haritaların hazırlamasında ve uydu fotoğraflarının analizinde desteklerini esirgemeyen, arazi çalışmalarıma katılma nezaketini gösteren Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Can Ayday a, Enstitü müdür yardımcısı Semra G. Ergun a ve araştırma görevlisi Elif Gümüşlüoğlu na desteklerinden ötürü şükranlarımı sunarım. Çalışmanın başından beri maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen MTA dan paleontolog Prof. Dr. Gerçek Saraç a, TÜBİTAK tan eğitim projeleri sorumlusu Prof. Dr. Sancar Ozaner e teşekkürlerimi sunarım. Tarihi Çamlıdere Evleri mimarisi konusunda desteklerinden ve çalışmaya önderliğinden ötürü Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümünden Prof. Dr. Şengül Öğmen Gür e teşekkür ederim. Arazi çalışmalarıma desteklerinden ötürü Çamlıdere kaymakamı Sn. Hüseyin Parlak a, Çamlıdere sakinlerinden Mustafa Çevik ve Tahir Çalıkıran a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Son olarak çalışmamın her aşamasında sağladığı olağanüstü desteklerden ötürü Jeolog L. Tufan Erdoğan a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

8 iii ÖZ [GÜMÜŞ, Erdal]. [Yeni Bir Doğa Koruma Kavramı: UNESCO Jeoparklar Çerçevesinde Çamlıdere (Ankara) Fosil Ormanı Fizibilite Çalışması], [Yüksek Lisans Tezi], Samsun, [2008]. Bu çalışmada Çamlıdere İlçesi (Ankara) Pelitçik Köyünde yer alan Fosil Orman sahası Avrupa Jeoparklar Ağı (EGN) jeopark ölçütleri bakımından değerlendirilmiş ve Çamlıdere Fosil Ormanının jeopark olması yolunda ilk adım atılmıştır. Bu araştırma ile jeopark kavramının doğru biçimde anlatılarak diğer jeopark çalışmalarına örnek olması hedeflenmektedir. Araştırmanın özünü Pelitçik Köyündeki (Çamlıdere) Fosil Orman sahası oluşturmaktadır. Bununla beraber sahanın yakın çevresinde yer alıp Fosil Ormanın oluşum sürecine ışık tutan, jeolojik-jeomorfolojik ve kültürel özelliklerinden ötürü bilimsel, eğitim ve turistik değere sahip oluşumlar da tampon bölge içerisinde araştırmaya dâhil edilmişlerdir. Araştırmada ağırlıklı olarak arazi inceleme yöntemi kullanılmıştır. Arazi çalışmalarında fosil ağaçlar ve önem arz eden diğer oluşumların GPS ile koordinatları kaydedilmiştir den fazla fotoğraf çekilmiş, 8 saatten fazla ses kaydı ve 2 saati aşkın video kaydı yapılmıştır. Uzaktan algılama analizleri ve tematik sayısal haritalar Anadolu Üniversitesi Uydu Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü CBS laboratuarlarında yapılmıştır. Sahadan seçilmiş numuneler stereo mikroskop ile incelenerek fotoğrafları çekilmiştir. Araştırma sonucunda, mevcut veriler ışığında Çamlıdere Fosil Ormanının Avrupa Jeoparklar Ağı ölçütlerini karşıladığı sonucuna varılmıştır. Çamlıdere Fosil Ormanı fosillerin yoğunluğu, boyutları ve korunmuşluk durumları bakımından

9 iv ulusal ve uluslar arası önem taşımaktadır. Buna ek olarak Fosil Orman çevresinde jeoturizm, eğitim ve bilimsel amaçlı kullanılabilecek kırgıbayırlar, peri bacası benzeri erozyonal formlar tespit edilmiştir. Sahanın yerel coğrafya şartlarının izlerini taşıyan tarihi Çamlıdere Evleri Fosil Ormanın jeoturizm değerini artırmaktadır. Türkiye de Jeolojik mirasın korunmasına yönelik yasal eksikliklerden dolayı bu önemli fosil alanı talan edilmektedir. Anahtar Sözcükler: Avrupa Jeoparklar Ağı (EGN), Jeopark, Jeoturizm, Fosil Orman, Jeolojik Miras.

10 v ABSTRACT [GÜMÜŞ, Erdal]. [A New Nature Protection Concept: Çamlıdere (Ankara) Petrified Forest Feasibility Research In Context Of UNESCO Geoparks], [Master s Thesis], Samsun, [2008]. In this research the Çamlıdere (Ankara) Fossil Forest area in Pelitçik Village is evaluated within the European Geopark Network (EGN) criterion and the first step is made towards nomination of the area as a Geopark. This study aims to put forward a fallow way by correctly introducing the Geopark concept for further studies. The core area of the research consists of the Fossil Forest in Pelitçik Village (Çamlıdere). However the geologically-geomorphologically and culturally important features due to their educational, research and geoturism values in vicinity which helps to understand the evolution process of the Fossil Forest were also included within the buffer zone of the research area. The research mostly depends on the field trips. During the field trips the petrified trees were recorded with GPS, more than 3000 photos taken, voice record over 8 hours and 2 hours of video record gathered. The remote sensing analyzes and creation of the digital thematic maps were performed in the GIS laboratories of the Anatolian University, Institute of Satellite and Space Science Researches. The samples collected from the research area are photographed after preliminary examination. Consequently, depending on the existing data it was concluded that Çamlıdere Fossil Forest meets the measures of the European Geoparks Network. The

11 vi Çamlıdere Fossil Forest has national-international importance due to the size, intensity and the protection condition of the fossils. Moreover, in vicinity to the fossil area erosional forms like badlands and chimney topography were examined which are convenient for geoturistic, scientific and educational purposes. The Çamlıdere Historical Architecture which reflects the traces of the local geographical conditions increase the geoturism value of the Fossil Forest. This important fossil area is pillaged because of the lacking of the legislation for protection of the geological heritage. Key Words: European Geoparks Network (EGN), Geopark, Geoturism, Fossil forest, Geological Heritage.

12 vii İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa ÖNSÖZ... i TEŞEKKÜR. ii ÖZ. iii ABSTRACT. v İÇİNDEKİLER vii TABLO LİSTESİ x ŞEKİL LİSTESİ.. xi FOTOĞRAF LİSTESİ xiii BÖLÜM I: GİRİŞ Problem Durumu Alt Problemler Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Temel Kavramları (Tanımlar) Sınırlılıklar Önceki Çalışmalar Yöntem Evren ve Örneklem Veri Toplama Verilerin Çözümlenmesi 12 BÖLÜM II: KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Yer Mirası ve Jeoparklar Jeoparkların Kısa Hikâyesi UNESCO Global Jeoparkları Avrupa Jeoparklar Ağı Jeoparklar Açısından Türkiye Jeoturizm. 26

13 viii Fosil Ormanlar ve Petrifikasyon Fosil Orman Nedir ve Nasıl Oluşmuştur? Dünyadaki Fosil Ormanların Dağılışı.. 41 BÖLÜM III: ÇAMLIDERE FOSİL ORMANI SAHA ANALİZİ Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları Araştırma Sahasının Jeolojik özellikleri Araştırma Sahasının Jeomorfolojik Özellikleri Araştırma Sahasının Hidrografya Özellikleri Araştırma Sahasının İklim Koşulları Araştırma Sahasının Bitki Örtüsü Araştırma Sahasının Sosyo-Ekonomik Durumu Anadolu nun Paleocoğrafik Evrimi ve Çamlıdere Fosil Ormanının Oluşumu Çamlıdere Fosil Ormanı nın Dünya Mirası Açısından Önemi Çamlıdere Fosil Ormanında Mevcut Koruma Durumu ve Tehditler BÖLÜM IV: ÇAMLIDERE FOSİL ORMAN SAHASINDA GELİŞTİRİLEBİLİR DEĞERLER Jeomorfolojik Değerler Kırgıbayır (Badlands) Topografyası Volkanik Anakayada Gelişmiş Vadiler Kültürel Değerler Kırsal Mimari (Çamlıdere Evleri ) SONUÇ VE ÖNERİLER 114 KAYNAKÇA 119 EKLER. 126 Ek 1. Digne Bildirgesi

14 ix Ek 2. Madonie Bildirgesi 127 Ek 3. Belfast Konferansı Bildirgesi

15 x Numara TABLO LİSTESİ Sayfa Tablo Aralık ayı itibariyle UNESCO Global Jeoparklar Ağı Üyeleri.. 17 Tablo 2 Çamkoru daki türlerin fitocoğrafik bölgelere dağılımı (Topaloğlu 2005 den değiştirilerek). 59 Tablo 3 Pelitçik köyünde tarımı yapılan başlıca bitkiler Tablo 4 Havzadaki volkanik birimlerin ICONA metoduna göre erozyona duyarlılıkları (Yılmaz 2006: 51)... 96

16 xi Numara ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil Aralık ayı itibariyle UNESCO Global Jeoparklar Ağı Üyeleri.. 19 Şekil 2 Yeşil Atlas Dergisinin yayınladığı Türkiye nin Jeolojik Miras alanları haritası (Güngör 2003: 47).. 25 Şekil 3 JEMİRKO nun tespit ettiği Jeoparkların türü ve dağılışı (Kazancı, Şaroğlu 2003: 16). 26 Şekil 4 Fosilleşme sürecinin aşamaları (Arens 1998 den değiştirilerek) Şekil 5 Permineralizasyon sürecine ait şema ve fosil kesit örneği (Niemirowska 2006: 1-3 dan değiştirilerek) 38 Şekil 6 Kesintiye uğramış permineralizasyon sürecine ait şema ve fosil kesit (Niemirowska 2006: 1-3 dan değiştirilerek) Şekil 7 İkincil mineralizasyona uğramış fosile ait şema ve fosil kesit örneği (Niemirowska 2006: 1-3 dan değiştirilerek) 40 Şekil 8 Dünyadaki önemli Fosil Ormanların dağılışı (Niemirowska 2006 dan değiştirilerek).. 42 Şekil 9 Araştırma sahasının yeri ve sınırları. A: Tampon saha, B: Kor saha.. 44 Şekil 10 Bolu H_28 paftası Permo-Kuvaterner yaşlı birimlerinin dikme kesiti (Altun et al 2002: 4-5). 47 Şekil 11 Araştırma sahasının genelleştirilmiş jeoloji haritası (Muratçay 2006 dan değiştirilerek) Şekil 12 Çamlıdere 1/25000 ölçekli Bolu H28-b2 paftası Grid TIN Default sayısal yükselti modeli 51 Şekil 13 Çamlıdere havzasının H28-B2 paftasının DEM görüntüsü üzerine giydirilmiş hidrografya haritası Şekil 14 Çamlıdere İlçesi Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesinin geçiş sahasında yer alır.. 55 Şekil 15 Çamlıdere nin iklim diyagramı (Topaloğlu 2005: 18). 56 Şekil 16 Kızılcahamam ın iklim diyagramı (Topaloğlu 2005: 18) 57

17 xii Şekil 17 Fosil Orman ve Çamkoru Göleti lokasyon haritası.. 58 Şekil 18 Çamlıdere de ormanlık alanlar nispeten eğimli yamaçlar ve yükseklerde yer alır.. 60 Şekil 19 Çamlıdere ilçesi nüfusunun yılları arasındaki değişimi (TÜİK 2000).. 64 Şekil yılı verilerine göre Çamlıdere nüfusunun cinsiyete göre dağılımı 65 Şekil yılı verilerine göre Çamlıdere nüfusunun kadın-erkek bazında öğrenim durumu. 66 Şekil 22 Oksijen izotop yöntemine göre Jura dan itibaren ortalama deniz suyu sıcaklıkları (Lane 1986: 125 den değiştirilerek). 68 Şekil 23 Orta Avrupada Postglasiyal devrede iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak ormanların bileşiminde meydana gelen değişiklikler (Erinç 1977 den değiştirilerek) Şekil 24 A: Türkiye nin temel jeotektonik elamanları, B: Galatya Volkanik Provensi, C: Fosil Ormanın ve Ovacık kraterinin GoogleEarth görüntüsü, 1-2-3: Neojen volkanik sahaları (Schumacher 200 den değiştirilerek) Şekil 25 Ovacık merkezli Pliniyen patlamaların safhaları ( (Schumacher 2001: 243 den Türkçeleştirilerek).. 76 Şekil 26 Ankara Çabuk Barajı civarından yurt dışına çıkarılarak internet üzerinden açık artırma ile satışa sunulmuş fosillerden biri 92 Şekil 27 Çamlıdere ilçesinde eski ve yeni yerleşmenin dağılışı 103.

18 xiii Numara FOTOĞRAF LİSTESİ Sayfa Foto 1 İnsanoğlunun topoğrafyayı değiştirebilme gücü: Çamlıdere / Pelitçik Köyü yakınında bir taş ocağı işletmesi Foto 2 Akarsu çökellerine gömülmek üzere olan bir balık ve Smilax sp. meyvesi.. 33 Foto 3 Başlıca silis mineralizasyon formları (Niemirowska 2006: 1-3 dan değiştirilerek). 37 Foto 4 Laboratuarda yapay taşlaştırma ile elde edilen taşlaşmış ağaç ince kesiti (Graybeal 2005: 1).. 41 Foto 5 Bayındır Barajına dökülen Güreş Deresi nin Eylül ayındaki görünümü. 54 Foto 6 Tarım arazileriyle çevrili Fosil Ormanın orman örtüsü tamamen tahrip edilmiştir 61 Foto Nisan-Ekim arasında arazi çalışmalarında tespit edilen bazı bitkiler.. 62 Foto 8 Pelitçik Köyü doğusunda dar bir alanda yer alan Çam (Pinus sp.) ormanı kalıntısından bir görünüm. 63 Foto 9 Pelitçik Fosil orman sahasında fosiller genelde parçalanmış ve üst üste kalın istifler halinde bulunmaktadır Foto 10 Pelitçik Fosil orman sahasında kalın, masif silis blokları yer alır 78 Foto 11 Pelitçik Fosil Orman sahasında farklı boyutlarda çok iyi gelişmiş çörtler bulunmaktadır. 79 Foto 12 Pelitçik Fosil orman sahasında kömürleştikten sonra silis zenginleşmesine uğramış bir ağaç parçasına ait makrofoto. 80 Foto 13 Pelitçik Fosil Orman sahasında bir kalıp fosil (cast/mold) örneği 81 Foto 14 Pelitçik Fosil Orman sahasında bir ağaç fosilinin ince kesitinde hücreleri gösterir bir makro fotoğraf 82 Foto 15 Çamlıdere Fosil Ormanında günlenmeye bağlı olarak bozulmaya uğramış bir fosil 84

19 xiv Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Yunanistan ın Midilli adasındaki Sigri Fosil Ormanında fosilleri günlenmeye karşı korumak amacıyla yapılan çalışmalardan bazı görünümler 86 A): Yunanistan ın Midilli adasındaki Sigri Fosil Ormanında Plaka Park fosil alanında altı rüzgârla oyularak çökmek üzere olan bir fosil. B): Çamlıdere Fosil Ormanında yüksek eğim ve şiddetli erozyon neticesinde altı boşalan ve dere yatağına yuvarlanmak üzere olan bir fosil ağaç. 87 Çamlıdere/Pelitçik Köyünde fosil taşlar duvarlarda yapı malzemesi olarak kullanılmıştır ve uyarılara rağmen günümüzde de kullanılmaktadır Buğralar Köyü mezrasında parçalanarak tarım alanından uzaklaştırılan fosil taşlar yığınlar halinde istiflenmiştir 89 Foto 20 Kesilip parlatılarak kolye hailen getirilmiş bir ağaç fosili Foto 21 İzmir Konak ta bir hediyelik eşya dükkânında satılmaya hazır iki fosil ağaç. 92 Foto 22 Sigri Fosil Ormanı, Plaka Park önünde ziyaretçileri fosil tahribatı ve çalınması hususunda uyaran pano ve yanında müze müdür yardımcısı Kostas Mammis 94 Foto 23 Elmalı Köyünde kırgıbayır (badlands) topografyası Foto 24 Sarıkavak tefralarında gelişmiş kırgıbayır (badlands) topografyası.. 98 Foto 25 Sarıkavak Köyü Mandıra mevkiinde aglomeralar üzerinde gelişmiş dik yamaçlı bir vadi Foto 26 Güreş deresi vadisinde yamaç eğiminin azaldığı sahalar. 100 Foto 27 Güreş deresi boyunca vadi yamaç eğiminin arttığı sahalar Foto 28 Gargassa Konglomera vadisi İtalya, Beigua jeoparkıının önemli cazibe merkezlerindendir. 101 Foto 29 Çamlıdere İlçesinin güneyden görünümü 102 Foto 30 Çamlıdere İlçe merkezinde üç katlı bir konak. 104 Foto 31 Pelitçik Köyünde bir evin birinci katına ait ahşap karkas briket dolgulu duvar ve ahşap gerdirmeler

20 xv Foto 32 Pelitçik köyünde hartama örtülü bir çatı Foto 33 Çamlıdere ilçesinde iki katlı ve üç katlı binaların farklı pencere ve cumbaları 107 Foto 34 Çamlıdere ilçesinde Fatma İmamoğlu na ait evin odasına ait sergen Foto 35 Çamlıdere ilçesinde Fatma İmamoğlu na ait evin odasına ait soğanlık 109 Foto 36 Foto 37 Foto 38 Çamlıdere ilçesinde Fatma İmamoğlu na ait evin odasına ait yaşmak Çamlıdere ilçesinde Fatma İmamoğlu na ait evin odasına ait yüklük Çamlıdere ilçesinde Fatma İmamoğlu na ait evin odasına ait hamamlık.. 112

21 1 BÖLÜM I: GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, alt problemleri, amacı, önemi, sayıltılar, tanımlar ve sınırlılıklar ele alınmıştır Problem Durumu Bu çalışmada Çamlıdere Fosil Orman sahasının Avrupa Jeoparklar Ağı 1 ölçütlerini karşılayıp karşılamadığı sorgulanmıştır. Türkiye çok farklı jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlarıyla jeopark niteliklerini taşıyan pek çok alana ev sahipliği yapmaktadır. Yer mirası bakımından önemli alanlardan olan Çamlıdere Fosil Ormanı Türkiye de jeopark statüsünün olmayışı nedeniyle amaç dışı kullanıma maruz kalmaktadır. Amaç dışı kullanım nedeniyle fosiller başta olmak üzere sahadaki jeolojik miras günden güne yitirilmektedir. Fosil Ormanın ve çevresindeki jeolojik-jeomorfolojik ve kültürel değerlerin tanınmayışı nedeniyle bu değerlerden yeterince faydalanılamamaktadır Alt Problemler 1. Yer mirası ve jeopark nedir? a. Jeopark kavramı ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? b. Jeoparklar hususunda uluslar arası örgütler hangileridir, işleyişleri nasıldır? c. Avrupa Jeoparklar Ağına bağlı bir jeopark olmak içi ne yapmak gerekir? d. Avrupa Jeoparklar Ağının üyelerine ne gibi faydaları vardır? 2. Jeolojik miras alanları açısından Türkiye ne durumdadır? 1 EGN- European Geoparks Network

22 2 a. Türkiye de jeoparklar üzerine çalışma yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir? 3. Jeoturizmin sürdürülebilir yerel kalınmadaki rolü nedir? 4. Fosil Orman nedir ve nasıl oluşmuştur? a.dünyada diğer fosil ormanlar nerelerdedir ve ne durumdadır? 5. Fosil Ormanın yer aldığı sahanın fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri nelerdir, bunların Fosil Orman ve diğer jeolojik jeomorfolojik ve kültürel değerlerin oluşumunda fonksiyonları nelerdir? a. Araştırma sahasının jeolojik özellikleri nelerdir? b. Araştırma sahasının jeomorfolojik özellikleri nelerdir? c. Araştırma sahasının iklim koşulları nasıldır? d. Çamlıdere İlçesi ve Pelitçik Köyünde sosyo-ekonomik yapı nasıldır? 6. Çamlıdere Fosil Ormanı Nasıl Oluşmuştur? a. Çamlıdere Fosil Ormanının ulusal ve uluslar arası önemi nedir? b. Çamlıdere Fosil Ormanında mevcut koruma durumu ve tehditler nelerdir? c. Çamlıdere Fosil Orman sahasında geliştirilebilir değerler nelerdir? d. Geliştirilebilir değerlerin Fosil Ormana katkıları neler olabilir? e. Sahnın Jeopark olabilmesi için ileride hangi çalışmalar yapılmalıdır? Araştırmanın Amacı Tezin amacı Pelitçik Fosil Ormanının Avrupa Jeoparklar Ağı na bağlı bir Jeopark olabilmesi için gereken araştırma kıstaslarını yerine getirerek Türkiye de kurulacak ilk Jeoparka öncülük etmektir.

23 Araştırmanın Önemi İlk olması sebebiyle benzer çalışmalara öncülük edecektir. Yeni bir kavramın tanıtılması suretiyle ülkemizin dünyadaki gelişme ve değişmeleri takip etme kabiliyeti artırılacaktır. Avrupa Birliği üyelik süreci içerisinde yer alan ülkemizin Avrupa Jeoparklar Ağı nın bir parçası olması üyelik sürecine olumlu yansıyacaktır. Bilimsel alanda kurulacak böyle bir ortaklık ülkemizin gelişen ve değişen yapısını daha iyi sunmasına olanak sağlayacaktır. Bunların yanı sıra jeoparklarla gelen bazı yenilikler mevcuttur. Jeoparklar Jeolojik miras diye yeni bir kavramı gündeme getirmiştir. Böylece jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların da korumaya değer ve kullanılabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Jeoparklar, doğa koruma ve müzecilik kavramını tümüyle değiştirmiştir. Doğa korumacılığında izolasyon, yasaklama ve insansızlaştırma yerine sahanın sürdürülebilir kullanımını ve rehabilitasyonunu savunur. Bu bağlamda jeolojik ve jeomorfolojik unsurları da dikkate aldığından daha tutarlı, insanı ortamın gerekli bir unsuru gördüğünden daha uygulanabilir bir çerçeve sağlar. Jeoparklarda müzeler örneklerin kilit altına alındığı pasif yapılar olmaktan çıkıp araştırma ve restorasyonların düzenli hale geldiği dinamik, etkin birer laboratuar haline gelmektedir. Jeopark müzeleri sahadaki araştırmaların devamını sağlamakla mükellef olup bu yükümlülükleri yasal düzenlemelerle garanti altına alınmıştır. Anlaşıldığı üzere jeoparklar yasaklamayı değil faydalanmayı teşvik etmektedir. Jeoparklar UNESCO veya Avrupa Jeoparklar ağına üye olmak ve koordinasyonu devam ettirmek zorundadırlar. Böylece bilimsel ve eğitim alanında diyalog, işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlanarak sürekli hale gelmektedir. Bu işbirliği etkin bir denetimi de beraberinde getirmektedir. Ülkemiz açısından bir diğer önemli özelliği ise Jeoparkların, bulunduğu saha içerisinde yerel kalkınmayı ama daha özelde kırsal kalkınmayı destekleyecek

24 4 olmalarıdır. Burada kalkınma yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel öğeleri de içermektedir. Gerektiğinde organik tarım ürünlerinin satışı veya yerel girişimcilere tanıtım olanakları sağlayabilir ya da sosyal etkinlikler organize edebilir. Bu durum kır kent arası refah seviyesindeki farkın azaltılmasına ve dengeli bir gelişmeye katkıda bulunur. Bir jeopark, saha içerisinde bilimsel ve eğitim çalışmalarını sürekli kılmakla mükelleftir. Hepsinden önemlisi bir jeopark hiçbir jeolojik materyalin satışına müsaade etmez. Bu durum ekonomik açıdan güçsüz ülkelerin doğal zenginliklerini koruyabilmesi açısından çok önemlidir. Kurulacak böyle bir Jeopark halkın doğaya yönelik farkındalığını artıracaktır. Jeoparka kurulacak müze sayesinde genç kuşaklar doğayı yerinde görme ve öğrenme fırsatı bulacaklardır. Nispeten seçkin ve doğa dostu bir turist gurubuna hitap eden jeoparklar jeoturizm alanında Türkiye turizmine katkı sağlayacaktır. Hepsinden önemlisi doğal zenginliklerimizin amaç dışı kullanımı engellenip gelecek nesillere de aktarılması sağlanmış olacaktır Araştırmanın Temel Kavramları (Tanımlar) Jeopark: Jeopark başta jeolojik miras niteliğindeki öğeler olmak üzere, tüm doğal ve kültürel mirasın korunmaya alındığı, bilimsel çalışmaların yürütüldüğü, bu yapılırken sosyo-ekonomik kalkınmanın da amaçlandığı, sınırları belirlenebilen bir bölgedir. UNESCO: (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), Birleşmiş Milletlerin bir özel kurumu olarak kurulmuştur. Eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını kendisine üye olan her devlette kurulan Milli Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır (http://portal.unesco.org).

25 5 Avrupa Jeoparklar Ağı (EGN-European Geoparks Network): Avrupa daki Jeoparkların daha iyi etkileşim ve işbirliği sağlamak üzere 2000 yılında 4 Avrupa ülkesinin ortaklaşa kurmuş oldukları örgüt. (Zouros 2005: 4). Doğa Tarihi Müzesi: Doğa bilimlerine yönelik müzeler görsel, bilimsel öğelerin sergilendiği, araştırmaların yapıldığı, aklın toplumla özdeşleştiği, bütünleştiği merkezlerdir (Saraç 2003: 58). Jeoturizm: Doğal ortamlara, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları görmek ve tanımak için yapılan seyahatleri ifade eder. Doğaya nispeten daha az rahatsızlık veren turizm tipidir ve sürdürülebilir yerel kalkınma için önemli bir kaynaktır. Taşlaşmış Orman: Fosilleşmenin nadir görülen bir türüdür. Taşlaşmış organizmaların organik unsurları SiO 2 ile yer değiştirir. Organik madde tasfiye edilirken canlının morfolojik yapısı çok iyi korunur. Dünyada örnekleri 30 a yakın alanda görülür Sınırlılıklar 1. Araştırma, belirli bir alanı ele alması bakımından sınırlıdır. 2. Araştırma sahayla ilgili Avrupa Jeoparklar Ağı nca belirlenmiş araştırma başlıklarını irdeleme konusunda sınırlıdır. 3. Araştırma, belli bir zaman aralığında yapılması bakımından sınırlıdır.

26 Önceki Çalışmalar Konunun tam olarak kavranabilmesi için Çamlıdere ile ilgi ve jeoparklar hususunda daha önce yapılmış çalışmaların özetlerine yer verilmiştir. Bu çalışmalar jeoparklar, jeoturizm, jeoloji, jeomorfoloji, botanik gibi konuları kapsamaktadır. Kasaplıgil (1977), Ankara, Kızılcahamam Yakınındaki Güvem Köyü Civarında Bulunan Son Tersiyer Kozalaklı-Yeşil Yapraklı Ormanı adlı eserinde Çamlıdere nin doğusunda yer alan, Kızılcahamam a bağlı Güvem Nahiyesindeki fosil alanını incelemiştir. Fosiller uzunluğu 15 km (K-G doğrultusunda), genişliği 7 km (D-B doğrultusunda) olan geniş bir alana yayılmıştır. Sahada yapılan ön çalışmada 400 bitki makro fosil numunesi (kozalak, meyve, tohum, yaprak, dal) ile 50 kadar hayvan fosil numunesi (balık, kurbağa iskeleti, böcek) toplanmıştır. Araştırmacıya göre Güvem fosil florası, Anadolu da bu gün var olan orman topluluklarının ortaya çıkışı, batıda Romanya ve Bulgaristan, doğuda Kafkaslar Pliyosen florası arasındaki bağlantı, Kolşik (Colchis) floranın evrimi ve Orta Anadolu steplerinin ortaya çıkışının aydınlatılması bakımından önem taşımaktadır. Süzen (1996), Lacustrine Mineral Facies of the Neogene Pelitçik Basin (Galatean Volcanic Province) adlı eserinde Pelitçik havzasında yüzeylenen gölsel fasiyeslerin (Pazar formasyonu) jeolojisini ve mineralojisini uzaktan algılama ve laboratuar teknikleriyle incelemiştir. Araştırmacıya göre Pelitçik ilk zamanlarında güney ucundaki gideğeni ile açık havza niteliğindeydi. Ancak Bayındır ve/veya Çeltikçi fayının faaliyete geçmesiyle hidrolojik olarak kapalı bir göl haline gelmiştir. Bayındır fayının daha güneyinde Pazar formasyonunun devamının yer alması fayın havzada çökelmenin başlamasından biraz daha geç faaliyete geçtiğini göstermektedir. Pelitçik Havzası Galatya Volkanik Provensinin

27 7 en geniş lakustrin 2 havzasını oluşturur. Neojen lakustrin havza Galatya volkanitleri tarafından kuşatılmıştır. Uzaktan algılama incelemeleri havzanın 20km uzunluğunda ve 12km genişliğinde elipsoidal yapıda olduğunu göstermiştir. Çamurtaşlarının ve kiltaşlarının yeşil oluşu, tatlı sular tarafından beslenen, nadiren kuruyan çok yıllık bir gölün olduğunu gösterir. Katmanların ince oluşu, şist ve karbonat tabakalarının devamlı kalınlık göstermemesi ve tabakaların tekrarlı yapısı çökelmenin nispeten sığ bir ortamda olduğunu göstermektedir. Buğralar civarında rastlanan kömür tabakaları, organikçe zengin şistler, silisifiye olmuş ağaç parçalarının varlığı sığ gölün kıyı fasiyesi olduğunu göstermektedir. Volkanik komplekslerin varlığı sadece dolgu malzemesi olarak değil aynı zamanda gölün silis kaynağını da oluşturmuştur. Bu durumum diatom kabuklarının gelişimi, vitrik tüfler, silisifiye ağaçların ve çörtlerin varlığıyla desteklenmektedir. Öte yandan oolitik 3 sedimanların yokluğu sakin bir gölsel ortamın olduğunu işaret etmektedir. Zouros ve Velizelos (2000), The Petrified Forest of Lesvos adlı çalışmalarında Lesvos Fosil Ormanı nın oluşumu ortaya koymuşlardır. Araştırmacılara göre Fosil Ormanın oluşumu sahanın tektonik hareketliliğine bağlı volkanik geçmişiyle yakından ilgilidir milyon yıl önce (Permo-Triyas) sahada hüküm süren Tetis, Kimmeriyen 4 kıta parçalarının sıkıştırmasıyla kapanarak önünde Yeni Tetis i oluşturmuştur. Tetis 45 milyon yıl önce Eosen döneminde tamamen kapanmıştır. Eosen-Oligosen döneminde Afrika plakasının Avrasya plakasıyla Kiklades 5 (Cyclades) sahasında çarpışmasına tepki olarak Trakya, Rodop da başlayan volkanik faaliyet kademeli olarak güneye inmiş ve Orta-Alt Miyosen döneminde Midilli adasında da görülmüştür. Fosillerin oluşumu işte bu volkanik faaliyet sonucu çıkan piroklastik malzemeler ve silisce sengin sıcak yeraltı suyu hareketleri sonucu olmuştur. Lesvos Fosil Ormanında taşlaşma molecule for 2 İngilizcede Lacustrine olarak yazılır; gölsel, göle ait anlamındadır. 3 İngilizce Oolite den dilimize Oolit olarak geçmiştir. Balık yumurtası da denen oolitler1mm çapındaki kalsiyum küreciklerdir (Güney 2003: 152). 4 Kimmeriyen kıtası, Godwana süper kıtasından ayrılan parçaların oluşturduğu ve günümüz Türkiye, İran ve Afganistan ı kapladığı düşünülen kıta. İsim mitolojik bir hikayeden gelmektedir 5 Yunanistan ın güneyinde 220 adadan oluşan adalar topluluğu (http://en.wikipedia.org/wiki/cyclades)

28 8 molecule 6 süreciyle olmuştur ve bitkilerdeki organik madde tamamen uzaklaştırılarak yeri silisle doldurulmuştur. Fosil Orman sahasında boyu 20 metre çapı 3 metreyi geçen fosil ağaçlar yer alır. Yapılan tür teşhisi sonucu sahanın bu günkü karakteriyle örtüşmeyen birçok fosil türe rastlanmış tır (Sekoya, Palmiye). Fosil türlerin 9 u açık tohumlu (Gymnosperm), 20 si ise kapalı tohumludur (Angiosperm). Kapalı tohumluların 2 si tek çenekli (Monocotyledon), 18 i çift çeneklidir (Dicotyledon). Stueve (2002), The Geoturism Study: Phase I. Executive Summary adlı eserinde 154 milyon Amerikalı turisti temsilen 4000 den fazla kişiyle yaptığı anket sonucunda mevcut turistik eğilimleri ve jeoturizm potansiyelini incelemiştir. Araştırmacı, turistleri gelir guruplarına, sosyal statülerine, eğitim seviyelerine, yaşlarına göre gruplandırmıştır. Her gurubun turistik faaliyetten beklentilerini, turistik destinasyon seçiminde etkili faktörleri irdelemiştir. Araştırma göstermiştir ki Amerika da jeoturist olarak nitelendirilebilecek 55 milyon turist vardır. Jeoturist gurubu en yüksek yıllık gelire sahip (72000$/yıl) kesimi oluşturur ve eğitim seviyeleri de yüksektir. Buna ek olarak 100 milyon Amerikalı turistin de jeoturizm potansiyeli taşıdığı tespit edilmiştir. Araştırmacıya göre jeoturizm yüksek kalitede ziyaret tecrübesi sağlamasının yanı sıra destinasyonun kültürel ve doğal özgünlüğünü iyileştiren restoratif ve rekonstrüktif bir turizm tarzıdır. Kazancı ve Şar (2003), Annual Report on the Protection of the Geological Heritage in Turkey adlı çalışmalarında JEMİRKO nun (Jeolojik Mirası Koruma Derneği) faaliyetleri, işleyiş biçimi ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi vermişlerdir. Çalışmada Jeopark seçim ölçütlerine göre Türkiye nin jeolojik miras alanları detaylı biçimde sınıflandırılmıştır. Başvuruları değerlendiren araştırmacılar 7 adet öncelikli saha belirlemişlerdir. Bunlar: Karapınar Kompozit Jeoparkı, Mut Kompozit Jeoparkı, Kula Volkanik Jeoparkı, Kapadokya Jeoparkı, Denizli Traverten Jeoparkı, Nemrut Volkanı ve Van Gölü Jeoparkıdır. Çalışmanın 6 Bitki bünyesindeki her bir organik moleküle karşılık eriyikçe zengin sudaki bir inorganik molekülün değiş tokuşunu iade eden kimyasal reaksiyonu ifade eder

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

FOSİL ORMAN (PELİTÇİK KÖYÜ - ÇAMLIDERE - ANKARA) BROŞÜR

FOSİL ORMAN (PELİTÇİK KÖYÜ - ÇAMLIDERE - ANKARA) BROŞÜR FOSİL ORMAN (PELİTÇİK KÖYÜ - ÇAMLIDERE - ANKARA) BROŞÜR Dr. Eşref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Ankara, 2005 1 GİRİŞ Ankara ili Çamlıdere İlçesine bağlı Pelitcik köyü sınırları içinde kalan silisleşmiş

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Unesco Anlayışı Çerçevesinde JEOPARK ve JEOLOJİK MİRAS Çalıştayı

Unesco Anlayışı Çerçevesinde JEOPARK ve JEOLOJİK MİRAS Çalıştayı Unesco Anlayışı Çerçevesinde JEOPARK ve JEOLOJİK MİRAS Çalıştayı Tarih: 16 Ocak 2014 Yer: Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonu Tandoğan/Ankara Düzenleyen Kuruluşlar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve UNESCO

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

JEOLOJİK MİRAS.

JEOLOJİK MİRAS. Prof.Dr. Atike NAZİK Çukurova Üniversitesi JEOLOJİK MİRAS http://img02.imgfotokritik.com/fk_new/lowres/9/0/5/90566/2592802-boyabat-bazalt-kayalar.jpg Dersin Amacı Jeolojik Miras olarak kabul edilen doğal

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü AFRİKA DOĞAL MİRAS LİSTESİ http://www.africanworldheritagesites.org/ Afrika da Madagaskar Adası nda 2 ve Şeysel Adası

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

jeoparklar ve küresel ağlar ile bütünleşmenin önemi

jeoparklar ve küresel ağlar ile bütünleşmenin önemi Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem UTMK Jeopark Grubu Yayın Üyesi jeoparklar ve küresel ağlar ile bütünleşmenin önemi 5 Doğa koruma ve doğa turizmi çalışmalarının önemli aşamalarından olan jeoparklara ilgi son

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsan Ve Doğa Etkileşimi Coğrafyanın

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LEVENT VADİSİ JEOPARK ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN, LEVENT

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

Travertine Bridges In Turkey

Travertine Bridges In Turkey TÜRKİYE DE TRAVERTEN KÖPRÜLERİ Travertine Bridges In Turkey Selahattin POLAT Selahattin POLAT Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Cografya Bölümü, USAK, spolat@usak.edu.tr Traverten Birikim şekillerinin

Detaylı

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996.

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 1. Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-001-04, Proje Yöneticisi, 1997. 2. Zonguldak Kömürlerinin

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 30 Mayıs 2016, Kırıkkale Üniversitesi UFUK 2020 Programı 2 Ufuk 2020 Programı Ufuk

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK

Prof.Dr. Atike NAZİK http://www.t-rat.com/pages/fossils%20in%20arizona.html Prof.Dr. Atike NAZİK Yosemite National Park/ Yosemite Ulusal Parkı/ABD http://static.howstuffworks.com/gif/yosemite-national-park-ga-map.jpg Yosemite

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ cografya cepte DOĞA ve İNSAN Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer DOĞA VE İNSAN almaktadır. İnsanların doğada

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

Şengül Öymen Gür Erdal Gümüş

Şengül Öymen Gür Erdal Gümüş Şengül Öymen Gür Erdal Gümüş 48 >>> Bilim ve Teknik Temmuz 2010 Çamlıdere nin Mimari, Jeolojik ve Jeomorfolojik Değerleri Bu çalışma 2007 yazında yapıldı ve metin bir bütün olarak 2008 de kaleme alındı.

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Jeomorfolojinin Metodu: 1- Gözlem Metodu: 2-Deney Metodu : 3-Karşılaştırma Metodu : 4. Haritalama, GIS ve uzaktan algılama metotları

Jeomorfolojinin Metodu: 1- Gözlem Metodu: 2-Deney Metodu : 3-Karşılaştırma Metodu : 4. Haritalama, GIS ve uzaktan algılama metotları Jeomorfolojinin Metodu: 1- Gözlem Metodu:Arazide yer şekilleri tasvir edilir, bu yer şekilleri üzerinde ölçümler yapılır, belirli özellikler haritaya geçirilir.ayrıca, görülen yer şeklinin krokisi veya

Detaylı

Kızılcahamam-Çamlıdere Bölgesi nde (Ankara) Jeolojik Mirasın Korunması. Geological Heritage Protection in Kızılcahamam-Camlıdere Region (Ankara)

Kızılcahamam-Çamlıdere Bölgesi nde (Ankara) Jeolojik Mirasın Korunması. Geological Heritage Protection in Kızılcahamam-Camlıdere Region (Ankara) Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 63-68, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

J 202 Tarihsel Jeoloji. Bir Gezegenin Doğuşu ve Prekambriyen. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

J 202 Tarihsel Jeoloji. Bir Gezegenin Doğuşu ve Prekambriyen. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü J 202 Tarihsel Jeoloji Bir Gezegenin Doğuşu ve Prekambriyen Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü PROTEROZOYİK te yaşam 3.5 milyar yıl ile 1.8 milyar yıl arasında dünyaya prokaryotlar (siyanobakteriler

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı