Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi"

Transkript

1 Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi B. Demirtekin * A. S. Sarıgül Bosch Siemens Ev Aletleri Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul İzmir Özet Günümüzde ürün gürültüsü konusu beyaz eşya sektöründe büyük önem kazanmıştır. Tüketici memnuniyeti açısından, ürünlerin sadece enerji verimliliği, su tüketimi ve ergonomik tasarımı değil; aynı zamanda sessiz olması da aranan kalite ölçütlerinden birisidir. Beyaz eşyaların gürültüsü üzerine yapılan bu çalışmada, yeni geliştirilen bir ürün olan ileri özellikli altı kapılı buzdolabı modeli ele alınmıştır.buzdolabına, ses gücü düzeyi, gürültü kaynaklarını belirleme ve haritalandırma testleri uygulanmış; gürültüyü azaltma çalışmaları, enerji verimliliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelimeler: buzdolabı, gürültü, akustik Abstract Nowadays, appliance noise has been one of the most important studies in white goods. For customer satisfaction, not only energy efficiency, water consumption, ergonomic structure but also quietness of the product is a quality requirement. This study on the noise of white goods is specifically focused on an exclusive six-door refrigerator as a new product. Throughout the study, sound power measurements and noise source localization of the refrigerator have been carried on; noise reduction has been performed by considering its energy efficiency. Keywords: clear, concise, interesting, original, pertinent paper I.Giriş 1 Dalgalar halinde yayılan ve akustik ortamlarda basınç değişikliklerine neden olan ses, bir enerji biçimi olup yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İstenmeyen, rahatsız edici ses olan gürültü ise ortam konforunu bozucu niteliktedir. Ses, cihazkalitesi açısından da bir ölçüt olup günlük hayatta kullanılan cihazlar için oldukça önemlidir. Beyaz eşya teknolojisinin günümüzde geldiği düzeye bakıldığında, enerji verimliliği, su tüketimi, ergonomik yapı gibi konularda büyük ilerlemeler kaydedildiği görülebilir. Gelişen yeni teknolojiye uyum sağlayabilecek, çevreyle dost ve daha sessiz ürünlerin ortaya çıkarılması çalışmaları da yıllar geçtikçe hız kazanmaktadır. Beyaz eşya üreticileri, yeni ürünlerinin * performansını geliştirirken kendi ürünlerini diğerleriyle karşılaştırarak değerlendirmektedir. Buzdolapları daha sessiz olması için üzerinde çalışılan bir ürün olduğından, buzdolabı gürültüsü de karşılaştırma konularından biridir. Tablo 1 de farklı buzdolaplarının ses gücü düzeyi için yapılmış bir karşılaştırma çalışmasının sonuçları verilmiştir. Model Tek Kapı BUZDOLABI (db(a) /lt ) Çift No Kombi Kapı Frost Mini A Markası 42/350 44/424 44/480 43/480 41/134 B Markası 38/330 40/520 42/480 42/470 38/144 C Markası 38/496 40/520 42/480 42/560 37/142 D Markası 42/350 43/450 43/480 43/480 - TABLO 1. Buzdolaplarında A-ağırlıklı ses gücü düzeyi araştırması Buzdolapları konusundaki vibro-akustik çalışmalar akademik araştırmalarla beslenmektedir. Literatürde bu konuda yazılmış tezler, makaleler ve bildiriler bulunmaktadır. Bu çalışmalarda buzdolaplarının başlıca gürültü kaynakları olan kompresörler ve fanlar incelendiği gibi, buzdolabıbir sistem olarak da ele alınmaktadır. Kompresör belirgin bir gürültü kaynağı olduğu için, kompresör titreşimi ve gürültüsü ile ilgili çalışmalar buzdolabı konusundaki araştırmalardan önce başlamışolup halen sürdürülmektedir. Diehl [1], kompresörlerdeki gürültü kaynaklarını belirtmiş; santrifüj, eksenel ve pistonlu kompresörler üzerinde durmuştur. Ryu ve ark. [2], soğutma sistemlerinde kullanılan hermetik kompresördeki gürültü kaynaklarını incelemiş ve taban gürültüsünü azaltmak için emme susturucusu tasarlamışlardır. Silveira [3],bir duyarlık analizi çalışması ile pistonlu kompresörlerdeki gürültü kaynaklarının katkılarını frekans spektrumu üzerindesunmuş; yeni bir kompresör tasarımı geliştirerek bunun 1

2 gürültü ve titreşimi azalttığını göstermiştir. Suh ve ark. [4], analiz programlarını kullanarak farklı lineer kompresör tasarımları yapmışlar, bunların gürültü ve soğutma kapasitesi gibi karakteristiklerinin benzetim sonuçlarını deneylerle karşılaştırmışlardır. Park ve ark. [5], bir buzdolabındaki pistonlu kompresörün düşük frekanslardaki gürültüsünü incelemiş; bunu azaltmak için geliştirdikleri modelin benzetim sonuçlarını deneylerle karşılaştırmışlardır. Seçgin ve ark. [6], bir buzdolabı kompresörünün deneysel modal analizini gerçekleştirerek sönüm ve doğal frekans gibi modal parametrelerini belirlemiş, sonuçları sayısal analiz bulguları ile karşılaştırmışlardır. Kim ve ark. [7] buzdolaplarının soğutucu fan, kompresör fanı ve kondenser fanı gibi gürültü kaynaklarını incelemişlerdir. Fanlarda en baskın gürültü kaynağının, fan kanatlarından ve kirişlerinden geçen hava akımının yarattığı kuvvetlerdeki dalgalanma olduğunu belirlemiş; düşük gürültülü yeni bir eksenel fan geliştirmişlerdir.lee ve ark. [8], buzdolabındaki fanlar üzerine yaptıkları deneysel ve sayısal çalışmalarda ev tipi buzdolaplarındaki santrifüj fanın iç kanat geçiş frekansındaki gürültüyü araştırmış ve bu gürültüyü azaltan bir tasarım geliştirmişlerdir. Heo ve ark. [9], buzdolaplarındaki santrifüj fanların kanat geçiş frekansındaki gürültüyü kanatlara eğimli bir profil vererek azaltmışlardır. Seo ve ark. [10], ev tipi bir buzdolabındaki soğutma fanının gürültüsünü soğutma performansını düşürmeden azaltmak için perfore bir panel sistemi kullanmışlardır. Lee ve ark. [11] tipik bir buzdolabı gürültüsünü bir seri deney ile incelemiş; seslerin frekans karakteristiğini elde ederek gürültünün en fazla kompresör ve hava dolaşımını sağlayan fan tarafından oluşturulduğunu belirlemiş;kompresörün çalışma evrelerine göre de bu gürültüyü sınıflandırmışlardır.lee ve ark. [12], gerçek yaşam ortamındaki ve yankısız odadaki buzdolaplarının gürültülerini kaydederek bunların ortak özelliklerini belirlemiş ve buzdolabı gürültüsünü modellemişlerdir. Jeon ve ark. [13], gerçek yaşam ortamındaki farklı buzdolaplarının gürültülerinin yayınımını ve ses kalitesi karakteristiklerini incelemiş; bunları yankısız odadaki test sonuçları ile karşılaştırmışlardır.şahin [14],gürültü kaynağı olarak sadece evaporatör fanının kullanıldığıkarlanmasız buzdolaplarını incelemiş, sayısal modeller ile deneysel çalışmaları desteklemiş, titreşim ve gürültü haritaları çıkartarak gürültünün oluştuğu bölgeleri tespit etmiştir. Seçgin ve Sarıgül[15], Helmholtz entegral denkleminin sınır elemanları yöntemi ile sayısal çözümüne dayanan teorik bir çalışma yaparak bunu buzdolabına uygulamışlardır. Buzdolabının yüzeyinden alınan hız ölçümleri özgün bilgisayar programına aktarılarak buzdolabının yüzeyindeki ve çevresindeki akustik basınçlar bulunmuş; buzdolabındaki ses kaynaklarının yeri belirlenmiş ve kaynak tanılama işlemi yapılmıştır.lee ve ark. [16], büyük buzdolapları 2 içinyaptıkları bir çalışmada buzdolabının kapağının açılıp kapanmasından dolayı oluşan olağan dışı gürültüyü deneysel ve sayısal yöntemlerle incelemiş; bu gürültüyü azaltma konusunda çözüm geliştirmişlerdir.akaydın [17], buzdolaplarının normal çalışma şartlarındaki titreşim düzeylerini karşılaştırmış; titreşimlerin frekans bileşenlerini incelemiş; alt parçalardaki titreşim biçimlerini ve gürültü düzeylerini belirlemiş; ön ve arka taraflarda oluşan ses basınç düzeylerini kıyaslamış; ses kalitesi üzerine çalışmış; titreşim ve gürültü düzeylerinin azaltılması için yöntem araştırmıştır. Buzdolabı, küçük bir sistem olarak kabul edilebilecek bir yapı olup bu sistemde, kompresör, kondenser fanı, soğutucu akışkan ve kompresör ile oturduğu şase arasında oluşabilecek rezonans gibi farklı gürültü kaynakları mevcuttur. Bunların hangisinin daha etkin olduğunun bulunması ve önlem alınması için dolap bir takım akustik testlerden geçirilmelidir. Bu çalışmada, yüksek kapasiteli, yeni bir ürün olan kompresör kompartımanı üstte bulunan buzdolabı ele alınmıştır. Bilindiği kadarı ile bu model için açık literatüre girmiş bir çalışma bulunmamaktadır. Model, büyük hacimli olup fazla sayıda eleman içermektedir. Buzdolabının toplam hacmi 820 Lt, buzdolabı sistemi karlanmasız, soğutucu akışkan tipi R600a, boyutları 212 mm X 121 mm X 71 mm dir. Dolap üzerinde 2 kompresör, 2 kondenser fanı, 3 evaporatörfanı bulunmaktadır. Buzdolaplarında eleman sayısı arttıkça gürültü düzeyinde de artış görülmektedir. Bu nedenle, elemanların seçiminin ve montajının akustik açıdan en uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli bir konu olmakla birlikte; bu işlemin, dolabın enerji verimliliği korunarak yapılması gerekliliği, problemin önemini daha da artırmaktadır. II. Ses Ölçümleri A. Buzdolabının ses gücü düzeyi ölçümleri Ses gücü (W), ses kaynaklarının yaydığı sesin belirtilmesinde kullanılan standart bir büyüklüktür. Ses şiddeti, kaynaktan uzaklığa bağlı, yönselliği olan vektörel bir büyüklük olmasına rağmen; ses gücü her kaynak için karakteristik olan gürültü ölçüsüdür. Ses gücü, bir kaynaktan birim zamanda yayınan ses enerjisi olarak tanımlanır ve ses şiddetinin (I) kaynağın yüzey alanı boyunca entegrasyonu ile hesaplanır: (1) Ses Gücü Düzeyi (L W ), ses gücü için kullanılan logaritmik büyüklük olup aşağıdaki biçimde tanımlanır: 10 (2) Referans ses gücü W 0 =1x10-12 Watt, olarak alınır. Ses gücü düzeyi, deneysel olarak serbest alan şartlarında ses

3 basınç düzeyi L p ve ölçüm yüzeyi ölçüsü L S yardımıyla bulunmaktadır: (3) Burada S toplam yüzey alanı olup S 0 =1 m 2, p 0 =2x10-5 Pa olarak alınır. Bu çalışmadaki bütün ses ölçümleri yarı-yankısız akustik odada gerçekleştirilmiştir. Bu odanın arka plan gürültüsü 20 db(a) ve sınır frekansı 100 Hz dir. Buzdolabı çalışmaları ilk olarak dolabın sesgücü düzeyini belirleme testleri ile başlamıştır. Ses gücü ölçümleri ve buzdolabının ölçüm için hazırlanması, ISO 3744 [18], ISO 3745 [19] ve TS EN [20] standartlarına uygun olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar daha küçük hacimli buzdolapları için geliştirilmiş olmakla birlikte, büyük hacimli dolaplar için yayınlanmış bir standart olmaması nedeniyle kullanılmıştır. Standartlara göre, buzdolabı iç dengeye ulaşması için ölçümden önce en az 18 saat çalıştırılır. Buzdolabının dondurucu bölümü -22ºC, soğutucu bölümü 5ºC olacak şekilde ayarlanır. Buzdolabı, oda içerisinde yansıtıcı yüzey olarak kullanılan panelin önüne 1 cm boşluk bırakılarak yerleştirilir. Şekil 1 de gösterildiği gibi, buzdolabının çevresinde dolap boyutları referans alınarak sanal bir dikdörtgenler prizması oluşturulur. Buprizmanın gösterilen altı noktasına mikrofonlar yerleştirilerek ses düzeyi ölçümleri alınır. Bu değerlerin ortalaması alınarak ve Denklem (3) kullanılarak ses gücü düzeyi hesaplanır. İnsan kulağının davranışını en uygun yansıtan gürültü ölçütü olduğu için beyaz eşyalarda A-ağırlıklı ses gücü düzeyi kullanılır. Ses ölçümleri sırasında, buzdolabının Şekil 2 de gösterilen soğutma periyotları belirlenmiştir. Bu periyotlardaki A-ağırlıklı eşdeğer ses düzeyi (L paeq ) ve en yüksek ses düzeyi (L pa ) değerleri elde edilmiştir.buzdolabında,enerji tasarrufu sağlayan değişken devirli kompresörler kullanıldığı için bunların devreye giriş-çıkış süreleri değişmekte, bu da farklı ölçümler için soğutma periyodu sürelerinin farklı olmasına neden olmaktadır. Ölçümler sonunda elde edilen A-ağırlıklı eşdeğer ses gücü düzeyi (L WeqA ) sonuçları Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2 de ayrıca her ölçüm periyodunun süresi, oda içi sıcaklık venem değerleri de verilmiştir. Oda sıcaklık venemindeki küçük farklılıkların buzdolabının ses gücünde anlamlı bir değişime yol açmadığı belirlenmiştir. Daha küçük buzdolaplarında önemli olabilecek bu değişimler, yüksek kapasiteli bu tip dolap için ses gücünü etkilememektedir.şekil 2 de gösterilen bir periyot için yapılan ses gücü düzeyi ölçümünde iki kompresör ve iki kondenser fanının birlikte çalıştığı zaman aralığında, ses en yüksek düzeyine ulaşmaktadır. Kullanıcıyı esas olarak rahatsız Test No Şekil 1. Test objesinin yarı yankısız odada yerleşimi. (L Weq )db(a ) Şekil 2. Soğutucu çevrimin bir periyodu. Periyot (saat, dak.) Sıcaklık (ºC) Nem (% rh) , , , , , , , , TABLO 2. Buzdolabının Eşdeğer Ses Gücü Düzeyi Değerleri 3

4 Test No (L W )db(a) Sıcaklık (ºC) Nem(%rH) ). Ayrıca üstyüzey haritası, soğutucu kompresör çevresindeki gürültüyayınımını da göstermektedir. Arka Frekans (Hz)- db(a) Frekans (Hz) - db(a) TABLO 3. Buzdolabının En Yüksek Ses Gücü Düzeyi Değerleri eden ve kontrol edilmesi istenilen gürültü, dörtelemanın devrede olduğu bu durumda ortaya çıkmaktadır. Bu durum için elde edilen A-ağırlıklı en yüksek ses gücü düzeyi (L WA ) değerleri Tablo 3 de sunulmuştur. En yüksek ses gücü düzeyi değerleri ortalama değerlerden yaklaşık 4 db(a) daha yüksek olup azaltılması gerekmektedir. B. Kompresörlerin ses gücü düzeyi ölçümleri Kompresörler buzdolaplarının temel ses kaynaklarından olduğu için buzdolabının soğutucu ve dondurucu kompresörleri solo olarak çalıştırılmış ve 1/3 oktav merkez frekanslarındaki ses gücü düzeyleri ölçülmüştür. Ölçüm sırasında kompresörlerin maksimum verimde çalışmaları sağlanmıştır. Dondurucu ve soğutucu kompresörlerin frekans analizi sonuçları Tablo 4 te sunulmuştur. Dondurucu kompresörün önemli bir gürültü kaynağı olmadığı; soğutucu kompresörün ise Hz bantlarındaki gürültüsününbuzdolabının toplam gürültüsü üzerinde etkili olabileceği görülmektedir. C. Buzdolabının Temel Gürültü Kaynağını Belirleme Buzdolabının yüksek düzeydeki ses gücünün esas olarak hangi elemandan kaynaklandığını belirlemek için gürültü haritalandırma çalışması yapılmıştır. Gürültü haritalarını çıkarmak için Şekil 3 de gösterilen ekipman kullanılarak ses şiddeti ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler, buzdolabının motor grubunun bulunduğu üst kısımdakibeş yüzeyde (ön, üst, arka, sağ, sol) alınmıştır. Bu amaçla, ölçüm yüzeyleri kare elemanlara ayrılmış ve mikrofon her elemanın orta noktasının karşısına getirilerek ses düzeyi ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda, sesin ele alınan yüzeydeki dağılımını veren bir harita eldeedilmiştir (Şekil 4). Gürültü haritalarında açık renklibölgelerin ses kaynağının bulunduğu yere karşılık geldiğigörülmektedir. Buzdolabının üst kısmı için elde edilen beş haritanın içinde, motor grubunun en net görünüşünü veren üstyüzey haritasında, dolabın temel ses kaynağının kondenser fanı olduğu belirlenmiştir (Şekil 4 TABLO 4. Kompresörlerin A-ağırlıklı ses gücü düzeyleri Şekil 3. Ses şiddetianalizörü ve probu Şekil 4. Yüzeylerin gürültü haritaları, yüzey elemanları, ölçüm noktaları yüzeyde ise hava emiş yeri olan delik çevresindeki gürültünün etkin olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 6). Arka yüzey, üst yüzey ilebirleştiğinden, kondenser fanının etkisi ile delik çevresine yüksek düzeyde gürültü yayınımı olmaktadır. Bu ölçümlerin oktav bant frekanslarında yapılan frekans analizleri, gürültünün esas olarak 250 ve 400 Hz merkez frekanslarında ortaya çıktığını göstermektedir. III. Gürültü Azaltımı Çalışmaları Buzdolabının gürültü azaltımı çalışmaları farklı aşamalarda gerçekleştirilmiştir: A. Aşama 1 Üst kompartımanda ses yutucu malzeme kullanılması planlanmıştır. Bunun için ilk olarak, gürültü haritalarında

5 yayınımın yüksek görüldüğü sarı bölgelere beyaz eşyalarda yaygın olarak kullanılan keçe yerleştirilmiştir. Yalıtım malzemesi bu haritalar esas alınarak Şekil 5. Üst yüzeyin gürültü haritası ve frekans analizi yutum özelliği göstermektedir [21-23]. 15 mm olan keçe kalınlığı, içerisine talaş döküldüğünde 18 mm ye çıkmıştır.iki farklı malzeme ile yapılan gürültü azaltımı çalışmasının sonuçları, dolabın yalıtım malzemesi kullanılmadan gerçekleştirilen frekans analizi ile birliktetablo 5 de sunulmuştur. Şekil 7 de ise elde edilen sonuçlar grafiksel olarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar, toplam ses gücü düzeyinin Keçe kullanıldığında 0.6 db(a) Keçe+talaş kullanıldığında 1.3 db(a) azaldığını göstermiştir. Bunun yanında keçe+talaş, özellikle Hz aralığındaki düşük frekans ve Hz aralığındaki yüksek frekans bölgelerinde etkili olan bir ses yalıtım malzemesi olarak ortaya çıkmıştır. B. Aşama 2 Bir diğer iyileştirme çalışması olarak ses şiddeti testlerinde en etkili gürültü kaynağı olarak belirlenen kondenser fanı üzerinde durulmuştur. Bu fanın ses gücünü diğer üç tip fanla karşılaştırmak amacıyla her fan için solo ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde, buzdolabı en az 18 saat çalıştırıldıktan sonra fanlar tekbaşına çalıştırılmış ve ses gücü düzeyleriölçülmüştür. Tablo 6 da sunulan sonuçlardan görüldüğü gibi, kondenserin önüne yerleştirilen yatay silindirik fan en iyi akustik performansı göstermiştir. Bu fan, 36.9 db(a) sesgücüdüzeyine sahip olup, bu değer buzdolabında TABLO 5.Buzdolabının, A-ağırlıklı ses gücü düzeyi sonuçları (L Wmeas1 : Yalıtım yok, L Wmeas2 : Keçeli yalıtım, L Wmeas3 : Keçe+talaşlı yalıtım) Şekil 6. Arka yüzeyin gürültü haritası ve frekans analizi Yerleştirildiğinden,gereksiz malzeme kullanımı önlenmiştir. İkinci olarak, beyaz eşyalar için yeni sayılabilecek bir çalışma yapılarak keçelerin içerisine yine ses yutucu bir malzeme olan ağaç talaşıyerleştirilmiştir. Keçenin düşük frekanslarda ses yutuculuğu olmayan, yüksek frekanslara doğru ses yutum katsayısı artan bir malzeme olmasına karşın, ahşap malzemeler düşük frekanslarda da iyi 5

6 Şekil 7.Buzdolabının, A-ağırlıklı ses gücü düzeylerinin grafiksel karşılaştırması (L Wmeas1 : Yalıtım yok, L Wmeas2 : Keçeli yalıtım, L Wmeas3 : Keçe+talaşlı yalıtım) Fan tipi Buzdolabı üzerindeki 5 kanatlı fan A-ağırlıklı ses gücü düzeyi (L w ) db(a) 51.4 Plastik yatay silindirik fan 54.2 Debi Ölçerin Konumu Yatay silindirik fan kanatlı fan 39.7 TABLO 6. Fanlarıngürültüölçümü sonuçları Normal Fan Tekrar Sayısı Şekil 8. Yatay silindirik fan ve montajı DEBİ (lt/dk) Silindirik Fan Tekrar Sayısı TABLO 7. Fanların debi ölçümü sonuçları kullanılan fan için elde edilen 51.4 db(a) dan çok daha düşüktür.yatay silindirik fan ve montajı Şekil 8 degösterilmiştir. Bu testlerin sonucunda, ses gücüölçümlerinde buzdolabının akustik performansının 6 olumsuz olarak bulunmasından sorumlu ana eleman olan 5 kanatlı kondenser fanının yatay silindirik fan ile değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak bu eleman değişikliğinin yapılması için normal yatay silindirik fanın akustik performansının iyi olması yeterli değildir. Buzdolabının enerji düzeyinin korunması içinsilindirik fanın soğutucu performansı açısından da olumlu olması gerekmektedir. Bunun incelenmesi için, buzdolabının üzerindeki fanın ve silindirik fanın debi ölçümleriyapılarak birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Debi ölçümlerinde, fan pervanelerinin altı farklı noktasından veri toplanmış ve bu işlem beş kez tekrarlanmıştır. Tablo 7 de sunulan ölçüm sonuçlarından görüldüğü gibi silindirik fanın sağladığı debi genel olarak buzdolabının üzerindeki normal fandan daha yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak, silindirik fan hem akustik hem de enerji açısından daha üstün bulunmuş ve buzdolabında kullanılan kondenser fanları silindirik fanlarla değiştirilmiştir. Bilindiği kadarı ile bu tip kondenser fanı kullanımı buzdolapları için bir ilk olmuştur. IV. Sonuçlar Ses gücü düzeyi, makinaların en temel akustik karakteristiği olmakla birlikte gürültü azaltım çalışmaları için yeterli değildir. Gürültünün kontrol altına alınması için makinanın ses kaynaklarının belirlenmesi gerekir. Ses şiddetinin ölçümüne dayanan gürültü haritalandırma testi, bu amaçla kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada, yeni bir ürün olan kompresör kompartımanı üstte bulunan buzdolabının ses gücü ölçülerek gürültü haritalandırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın ilk sonucu olarak buzdolaplarında geleneksel yalıtım malzemesi olarak kullanılan keçenin içine talaş katılarak daha etkili bir ses yalıtıcı malzeme elde edilmiştir. Çalışmanın diğer sonucu, buzdolabında kullanılan kondenser fanının temel gürültü kaynağı olduğunun belirlenmesi ve bu fanın hem akustik hem de enerji açısından daha uygun bulunan başka tip bir fan ile değiştirilmesidir. Genel olarak ürün tasarımında, ürünü oluşturan bileşenlerin ve kullanılacak yalıtım malzemelerinin akustik özelliklerinin bilinerek seçilmesi gürültü problemlerinin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Kaynakça [1] Diehl G.M. Compressor noise control. International CompressorEngineering Conference, Paper 10, Purdue University, USA, [2] Ryu D.S. Huh Y.J. Shin S.H. Measurement of the base noise of hermetic compressor and its application to the design of muffler system and compressor shell. International Compressor Engineering Conference. Paper 1037, Purdue University, USA, [3] Silveira M. Noise and vibration reduction in compressors for commercial applications. International Compressor Engineering Conference. Paper 1662, Purdue University, USA, 2004.

7 [4] Suh K. Heo D. ve Kim H. CAE/CFD application for linear compressor. International Compressor Engineering Conference. Paper 1726, Purdue University, USA, [5] Park J. Kang J. Choi J. Jang P. ve Yoon M. Reduction of the low frequency noise due to the discharge pressure pulsation of a reciprocating compressor. International Compressor Engineering Conference. Paper 1898, Purdue University, USA, [6] Seçgin A. Ertunç S. Özütürk B. Yıldırım K. Sarıgül A.S. Bir buzdolabı kompresörünün deneysel modal analizi. 14. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı , Güzelyurt, KKTC, 2-4 Temmuz, [7] Kim W. Jeon W. Cho J. Shin D. ve Kim H. Numerical study on the noise generation of the axial flow fan in a refrigerator. INTER- NOISE 2006, Honolulu, Hawaii, USA, 3-6 December, [8] Lee S, Heo S. ve Cheong C. Prediction and reduction of internal blade passing frequency noise of the centrifugal fan in a refrigerator. International Journal of Refrigeration.33, , [9] Heo S. Cheong C. ve Kim T.H. Development of low-noise centrifugal fans for a refrigerator using inclined S-shaped trailing edge. International Journal of Refrigeration. 34, , [10]Seo J.Y. Kim W.J. ve Won J.S. Design and application of a perforated panel system to a household refrigerator for cooling fan noise reduction. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science.226, , [11]Lee C. Cho Y. Baek B. Lee S. Hwang D. ve Jo K. Analyses of refrigerator noises. IEEE ISIE, Eds.: Peric N. Petrovic I. ve Butkovic Z., 1-4, , Dubrovnik, Croatia, June 20-23, [12]Lee C. Cho Y. Lee S. Park J. Hwang D. ve Hur D. Modeling refrigerator noises. Proceedings of the 15th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling. Ed.: Hamza M.H., Rhodes, Greece, [13]Jeon J.Y. You J. Chang H.Y. Sound radiation and sound quality characteristics of refrigerator noise in real living environments. Applied Acoustics. 68, , [14]Şahin, R. Makinalarda Titreşimve Gürültü Haritalarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, [15]Seçgin A. ve Sarıgül A.S. An efficient sound source localization technique via boundary element method. Vibration and Structural Acoustics Analysis Current Research and Related Technologies, Eds.: Vasques C.M.A. ve Rodrigues J.D , Springer, [16]Lee D.G. Park J.H. Park K.H. Ha B.K. Kim H.S. ve Park S.H. Investigation of the frictional impulse induced abnormal noise in a refrigerator. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing.14, , [17]Akaydın O. Buzdolabında Ses Kalitesinin İyileştirilmesi ve Ses Gücü Düzeyinin Azaltılması. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, [18]ISO 3744 Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure- Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane. [19]ISO 3745 Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure- Precision methods for anechoic test rooms and hemi-anechoic test rooms. [20]TS EN Ev ve benzeri yerlerde kullanılan buzdolabı, dondurulmuş gıda muhafaza dolapları ve gıda derin dondurucuları için havadaki akustik gürültünün ölçülmesi. [21]Erol H. ve Öztürk S. Akustik izolasyon keçesinin ses iletim kaybı ve ses yutum özelliklerinin belirlenmesi. İTÜ Makine Fakültesi, İstanbul, [22]Altunok M. ve Ayan S. Lamine panellerde ses yutma katsayısı değerlerinin belirlenmesi. Politeknik Dergisi, 15(3): ,

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

FANLARDA GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI

FANLARDA GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI FANLARDA GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI Dr. İbrahim ÇAKMANUS. Özet Fanlarda gürültü konusu günümüzde verimlilik kadar önemlidir. Zaten gürültü seviyesinin artması bir miktar verimsizliğe de sebep olabilmektedir.

Detaylı

Akustik Laboratuvarı Uluslararası Karşılaştırma Deneyleri

Akustik Laboratuvarı Uluslararası Karşılaştırma Deneyleri Akustik Laboratuvarı Uluslararası Karşılaştırma Deneyleri Akustik Paydaşlar Toplantısı Cafer KIRBAŞ Ulusal Metroloji Enstitüsü 23 Ocak 2013 UME, Gebze İçerik Karşılaştırma Deneyleri Kapsamı Ses Gücü Belirlenmesi

Detaylı

TÜBİTAK UME Akustik Paydaşlar Toplantısı

TÜBİTAK UME Akustik Paydaşlar Toplantısı Hakan Dilmen TÜBİTAK UME Akustik Paydaşlar Toplantısı Gebze, 23 Ocak 2013 Akustik Ölçüm Odaları ve Endüstriyel Kullanımları Giriş Sesin Temel Parametreleri İlgili Akustik Standartları Çınlanım Odaları

Detaylı

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ H. EROL (1), T. BELEK (1), T. DURAKBAŞA (2) ÖZET Bu çalışmada, arka plan gürültü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar Ses Nedir? 1: Sessiz durum 2: Gürültü 3: Atmosfer Basıncı 4: Ses Basıncı Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerjidir.

Detaylı

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON 21.05.2011 HAVALANDIRMA DEVRESİ İÇERİK Havalandırma Sistemi Kritik Devresi Gürültü Üretim ve Ses Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2013, BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI Özgür Palaz *, Burak Erdal *, Florian

Detaylı

TAŞITLARDA KULLANILAN FREN KOMPRESÖRLERİNİN DİNAMİK VE AKUSTİK ANALİZİ

TAŞITLARDA KULLANILAN FREN KOMPRESÖRLERİNİN DİNAMİK VE AKUSTİK ANALİZİ TAŞITLARDA KULLANILAN FREN KOMPRESÖRLERİNİN DİNAMİK ÖZET. VE AKUSTİK ANALİZİ H. EROL (1), M.KABASAKAL (2), Y.KARAMAN (2) Kamyon, kamyonet ve otobüs gibi taşıtlarda, frenlemeye yardımcı sistemin bir elemanı

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi Kontamine havaya yönelik, plastik dairesel kanallarda gürültünün azaltılması için Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

MiniBloc Ürün Seçim Verileri

MiniBloc Ürün Seçim Verileri MiniBloc Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minibloc- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir. Şubat 2006 CARRIER- ProFroid MiniBloc

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

Buzdolapları - 550Lt. Electrolux Slim-Line

Buzdolapları - 550Lt. Electrolux Slim-Line Electrolux Slim-Line serisindeki buzdolapları AISI 430 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu buzdolaplarının, çalışma sıcaklığı normal buzdolaplarının ve derin dondurucuların ısı limitlerinin çok üzerindedir;

Detaylı

İş makinaları sektörü, günümüzde

İş makinaları sektörü, günümüzde İş Makinalarında Gürültü Kontrolü gürültü kontrolü Kamil Alper YALÇINKAYA, Timur ARIKOĞLU Hidromek LTD.ŞTİ. Sincan Organize Sanayi Bölgesi Mehmet ÇALIŞKAN Prof. Dr., ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ

Detaylı

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI OTEKON 16 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 23 24 Mayıs 2016, BURSA ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI Orçun

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri Moyenne température / Medium temperature : MiniCold Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minicold- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

Akustik Uygulamalarda Kullanılan Yazılımlar

Akustik Uygulamalarda Kullanılan Yazılımlar Akustik Uygulamalarda Kullanılan Yazılımlar Akustik Paydaşlar Toplantısı Ata Can ÇORAKÇI Ulusal Metroloji Enstitüsü 23 Ocak 2013 UME, Gebze İçerik Hacim Akustiğinin Modellenmesi Bina Akustiği Gürültü İletim

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI Doç. Dr. Nizami AKTÜRK 1, Doç. Dr. Mehmet EROĞLU 1, Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ 1 Namlu Ağız Baskısı Amaç _ Namlu geri tepme kuvvetini azaltmak _ Top etrafında yüksek basınç oluşturmamak Namlu Ağız

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 141-145, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 141-145, 2006 Konutların Zemin ve İkinci larında Oluşan Tesisat sü Üzerine Bir Araştırma Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi

Detaylı

HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TASARIMI İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLK YATIRIM İLİŞKİSİ

HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TASARIMI İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLK YATIRIM İLİŞKİSİ 501 HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TASARIMI İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLK YATIRIM İLİŞKİSİ Orhan GÜRSON Emre GÜLER ÖZET Bu çalışmada; havalandırma sistemlerinde, havalandırma, klima

Detaylı

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 11.1 (2015) 17-23 11.1 (2015) 17-23 TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM Engin YILDIRIM 1*, M.M. Fatih KARAHAN 2 1 Celal

Detaylı

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI 69 ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI Ekim BAKIRCI Mehmet ÇALIŞKAN ÖZET Bu çalışmada yapıların çatılarına yerleştirilen tesisat ögelerinden yayılan çevresel gürültünün haritalanması

Detaylı

TOLERANS DIŞINDA KALAN SES DÜZEYİ ÖLÇER TEPKİLERİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİLERİ

TOLERANS DIŞINDA KALAN SES DÜZEYİ ÖLÇER TEPKİLERİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİLERİ 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 TOLERANS DIŞINDA KALAN SES DÜZEYİ ÖLÇER TEPKİLERİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİLERİ Eyüp BİLGİÇ 1, Enver SADIKOĞLU

Detaylı

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through Electrolux Roll-in ve Roll-in/Pass-Through serisi buzdolapları büyük miktarda üretim yapılan mutfaklar, hastaneler, havaalanı catering firmaları ve fabrikalar gibi serviste en üst düzeyde verimlilik gerektiren

Detaylı

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve 1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve Hesaplanması) 3. Measurement of Whole-Body Vibration (Vibrasyon

Detaylı

2,9 100 HERMETİK PİSTONLU 1 2900 FULL SYNTHETIC 0,5 1 DALDIRMA TİP

2,9 100 HERMETİK PİSTONLU 1 2900 FULL SYNTHETIC 0,5 1 DALDIRMA TİP A:50mm B:660mm C: 680mm ŞARJI (L) SU DEPOSU (lt) AOY,9 00 HERMETİK PİSTONLU 900 FULL SYNTHETIC 0,5 DALDIRMA TİP 0,6 ½ 8 (paslanmaz çelik) BAKIR BORU-ONDÜLELİ ALUMİNYUM KANATÇIKLI AKSİYEL TİP KENDİNDEN

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

SILENT Serisi YENİ MİNİ AKSİYAL FANLAR (BANYO, WC FANLARI) Montaj Örnekleri SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300

SILENT Serisi YENİ MİNİ AKSİYAL FANLAR (BANYO, WC FANLARI) Montaj Örnekleri SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300 SILENT - A4_EN 568-576 SILENT 22.07.2011 14:17 Page 524 MİNİ AKSİYAL FANLAR (BANYO, WC FANLARI) SILENT Serisi SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300 YENİ Silent Serisi aksiyal fanlar, tavan veya duvara monte

Detaylı

EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION

EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION C. ŞENSÖĞÜT* & İ. ÇINAR** * Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Bölümü, Kütahya, sensogut@dumlupinar.edu.tr * * Selcuk

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR ÜRÜN GÖSTERİMİ TEKNİK YENİLİK ANA KARAKTERİSTİĞİ Yüksek Verim ve Enerji Tasarrufu Küçük Boyutlu ve Daha Düşük Bir Kütle Yüksek Performans Yüksek Sorumluluk Güçlü Yapı Kontrolü

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

.xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

.xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi .xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi AKUSTİK SES & GÜRÜLTÜ İZOLASYONU ÖN İNCELEMESİ MAK. MÜH... Saha Ziyareti: 26 06 2014 Rapor Tarihi : 30 06 2014 SAHA NOTLARI SOĞUTMA GRUPLARI SES İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Gürültü azaltma özelliklerine sahip

Gürültü azaltma özelliklerine sahip ,1 X X testregistrierung Dış hava panjurları Tipi Gürültü azaltma özelliklerine sahip Akustik panjurlar, taze hava ve atış havası açıklıklarının içine yağmurun, yaprakların ve kuşların girmesine karşı

Detaylı

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü.

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü. ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan EXPROOF ATEX Kodlama Anahtarı Genel Çatılarda ve dış mahalde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü vantilatörlerdir.

Detaylı

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Ekim Bakirci:Sablon 25.08.2011 16:51 Page 18 Ekim BAKIRCI Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Abs tract: The prediction of noise propagating from roof

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Laboratuvarı Adresi : Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cd. No:150/1 Ümraniye 34475 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02164154949 Faks : 02164154950 E-Posta : info@protos.com.tr

Detaylı

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı)

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı) Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar Measurand Quantity Calibrated instrument HACİM Ölçülü Silindirler (Mezür) Ölçüm Aralığı Range 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml Ölçüm Şartları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 15 Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Detaylı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Bütün kaynaklardan yayılan çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirme yöntemlerinin uluslararası uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak 02.11.2010 2 Akustik

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 43-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Çift Etkili Silindirin Servo Valfle Konum Kontrolünün Modellenmesi

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI Çevre Kanununca Alınması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi. GÖKHAN UZUNER WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi. GÖKHAN UZUNER WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi GÖKHAN UZUNER WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Enerji Günümüzde enerjinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Enerji iş yapabilme gücüdür. Kullanım kolaylığı, rahatlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Reynolds Transport Teoremi (RTT) Temel korunma kanunları (kütle,enerji ve momentumun korunumu) doğrudan sistem yaklaşımı ile türetilmiştir. Ancak, birçok akışkanlar

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014 SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ Ferhat ERÖZ 09/03/2014 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. 2013 YILINDA YAPILAN AKUSTİK ÖLÇÜMLER 2.1. Süleymaniye Cami Oda ölçümleri 2.2. Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami Oda ölçümleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümleri Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2 Gürültü Ölçümleri (1/12)

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

400 litre Dijital Buzdolapları

400 litre Dijital Buzdolapları Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance Artesis Varlık Yönetim Sistemi Artesis Hakkında ARTESİS 1989-1999 yılları arasında Prof.Dr. Ahmet Duyar ın (Florida Atlantic University) NASA Lewis Research Center ile birlikte yaptığı, uzay mekiği ana

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

www.tamsan.com.tr Genel Ürün Kataloğu 2016

www.tamsan.com.tr Genel Ürün Kataloğu 2016 www.tamsan.com.tr Genel Ürün Kataloğu 2016 Küresel Türk Markası Memnuniyet Üretiyoruz Vidalı Hava Kompresörleri Düşük Ses Seviyesi Tamsan, vidalı kompresörlerinin tasarımını yaparken, dikkate aldığı

Detaylı

TEST RAPORU. Rapor Numarası : / Rapor Tarihi : 26 / 02 / Referans Standart

TEST RAPORU. Rapor Numarası : / Rapor Tarihi : 26 / 02 / Referans Standart TEST RAPORU Rapor Numarası : 060.518.1 / 2016 Rapor Tarihi : 26 / 02 / 2016 Referans Standart Ürün Müşteri : TS EN ISO 10140-2 Akustik Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarlarda ölçülmesi Bölüm

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı