Kurumsal Yönetim İlkeleri,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Yönetim İlkeleri,"

Transkript

1

2 Kurumsal Yönetim İlkeleri, şirketlerimizin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerini ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yş y uluslararası finans kaynaklarından daha rahat ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine yönelik bir yönetim anlayışı getirmeyi hedeflemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu

3 Uzun vadede, bir şirketin hisselerinin performansı karlılığa bağlıdır. Ancak kısa vadede, yöneticilerin Wall Street analistleri ile ilişkileri, yatırımcıların şirket haberlerine yaklaşımını önemli ölçüde etkilemektedir.. k The Wall Street Journal

4 Ajanda I. Yatırımcı İlişkileri Nedir? II. Yatırımcı İlişkileri Yönetiminin Amaçları III. Yatırımcı İlişkileri Hedef Kitlesi IV. Yatırımcı İlişkileri Yönetiminin Faydaları V. Seri: IV No:41 sayılı SPK Yönetim İlkeleri Tebliği VI. Türkiye de Yatırımcı İlişkileri Algısı VII. Türkiye de Yatırımcı İlişkileri i Trendi VIII. InvestCo Yatırımcı İlişkileri Yönetim Hizmetleri IX. InvestCo Yatırımcı İlişkileri Websitesi X. Investco Yatırımcı İlişkileri Website Haritası XI. Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden

5 Yatırımcı İlişkileri Nedir? Yatırımcı ilişkileri, şirketlerin finans piyasaları ile etkili iletişim kanalları kurarak sözkonusu şirketlere olan ilginin devamlı kılınmasına yönelik faaliyetler içermektedir. Yatırımcı İlişkileri, şirket ve mevcut potansiyel yatırımcılar arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurar. Tüm dünyada yatırımcılarla iletişim, şirketlerin bünyesinde oluşturulan yatırımcı ilişkileri departmanları aracılığı ile sağlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri i departmanının temel amacı; şirket ik hisselerini borsada gerçek değerinin altında işlem görmemesini sağlamaktır. 1

6 Yatırımcı İlişkileri Nedir? Sermaye Piyasaları Kurulu yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde bu tür departmanları Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi olarak adlandırmıştır. SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinil oluşturan dört ana bölümden bir tanesi de kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık ilkesidir. 2

7 Yatırımcı İlişkileri Nedir? 3

8 Yatırımcı İlişkileri Yönetiminin Amaçları Şirketin piyasa py değerini ve işlem hacminin arttırılması, Finans kesiminde şirketin bilinirliğinin arttırılması, Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısının arttırılması, Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasının sağlanması. 4

9 Yatırımcı İlişkileri Hedef Kitlesi Aracı kurumlar (Analistler, müşteri temsilcileri) Bankalar ve diğer kreditörler Medya Portföy yönetim şirketleri Derecelendirme şirketleri Diğer kurumsal yatırımcılar Yb Yabancı yatırımcılar Bireysel yatırımcılar Şirketin menfaat sahipleri 5

10 Yatırımcı İlişkilerinin Yönetiminin Faydaları Sermaye maliyetini düşürür. Hisse senedi fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlar. Yatırımcıların beklentilerini yönetir. Şirket menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler il vb.) ile şirket iktarasındaki dkiilişkileri i geliştirir. i 6

11 Yatırımcı İlişkilerinin Yönetiminin Faydaları Şirket bilinirliğini artırır. Şirketin hisse senedine yatırımcı ve analistlerin ilgisinin oluşturulması sağlanır ve sözkonusu ilgi yatırımcı ilişkileri websitesi aracılığıyla sürekli kılınır. Talep kanalıyla daha yüksek işlem hacmi ve fiyat istikrarı sağlanır. SPK, IMKB ve yatırımcılar tarafından daha şeffaf bir şirket imajı oluşturulur. 7

12 Yatırımcı İlişkilerinin Yönetiminin Faydaları Daha gerçeğe yakındeğerlendirme Hisse fiyatı volatilitesinde azalma Şirket profilinde iyileşme Daha geniş yatırımcı tabanı Finansal piyasalara güven 8

13 Seri: IV No:41 sayılı SPK Yönetim İlkeleri Tebliği Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi uluslararası platformlarda teşvik edilmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler için değerleme yaptırma ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri getirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla lisans sahibi personel istihdamı zorunlu kılınmıştır. Şirketlere e egerekli e organizasyon oga yapısını oluşturmaları ouştu aa için 1 yıl süre tanınmıştır. 9

14 Türkiye de Yatırımcı İlişkileri Algısı Türkiye de genel olarak halka açık büyük şirketlerin bünyelerinde Yatırımcı İlişkileri departmanı kurdukları gözlemlenmektedir, borsaya kote olup da küçük ve henüz kurumsallaşmalarını tamamlayamamış şirketlerin ise bu departmanı hiç kurmadıkları ya da kağıt üzerinde kurdukları görülmektedir. Şirketler Yatırımcı İlişkilerinin önemini ve fonksiyonlarını tam olarak anlamalarını sağlayan vizyona sahip olmadıkları için muhasebe ya da reklam departmanlarından bir çalışanlarına sözkonusu unvanı vererek Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği kurmaları gereken Pay Sahipleri ile İlişkiler birimini kurma yükümlülüklerini sadece kağıt üzerinde yerine getirmiş olmaktadırlar. 10

15 Türkiye de Yatırımcı İlişkileri Algısı Fakat diğer taraftan profesyonel anlamda yatırımcı için önemli olan birçok hususu ve ayrıntıyı da gözardı etmiş bulunmaktadırlar. Dolayısıyla şirketlerin bünyelerinde Yatırımcı İlişkileri departmanı kurmalarının gerçek nedeni, gün iid içinde şirketi iktiarayarak şirketle iktl ilgiliili bilgi isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcıların telefonlarına cevap verecek birinin bulunmasından ziyade Yatırımcı İlişkilerine l dair tüm veriler ve yönetim hizmetlerinin profesyonelce yürütülmesi, en doğru ve güncel bilginin yatırımcılarla paylaşılmasıdır. 11

16 Türkiye de Yatırımcı İlişkileri Trendi Günümüzde Yatırımcı İlişkileri, şirketlerin sadece finansal olarak değil stratejik planları, büyüme süreçleri gibi şirketlerin uzun vadeli performanslarını etkileyen değerlere odaklandığı profesyonel bir yapıyı temsil etmektedir. Hem Türkiye de hem de uluslararası finans arenasında Yatırımcı İlişkileri trendine şekil veren gelişmeler aşağıda sıralanmaktadır : AB ye uyum sürecinde yapılacak düzenlemeler Kurumsal Yönetimdeki gelişmeler Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesi Turkish Investor Relations Society nin kurulması Internetin yaygınlaşmasıyla pay sahiplerinin online servislere olan talebinin artması Etik fonların ve analistlerin artması 12

17 Türkiye de Yatırımcı İlişkileri Trendi Halka açık şirket sayısının artması, yatırımcı tabanının genişlemesi ve şirketlerin halka açıklık oranlarının artması İMKB kurumsal yönetim endeksinin İMKB-100 e göre performansı Türkiye nin yatırımcı ikliminin yabancı portföy yatırımlarına etkisi Yurt dışı borsalara kote Türk şirketlerinin artması ADR / GDR programlarındaki gelişmeler l Temettü verimliliğinin artması Yatırımcı değerlerinin korunması için çalışan Risk Yönetimi departmanlarının yaygınlaşması Kobi Borsası nın faaliyete geçmesi 13

18 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Yönetim Hizmetleri InvestCo tarafından sunulan Yatırımcı İlişkileri Yönetim Hizmetleri, halka açık şirketlerin finans piyasaları ile etkin ve çift taraflı iletişim kanalları oluşturmayı amaçlamakta olup InvestCo tarafından hazırlanan ve yenilenen yatırımcı ilişkileri websiteleri Türkiye de Sermaye Piyasaları Kurulu, Avrupa da Investor Relations Society ve ABD de ABDde National Investor Relations Institute tarafından yayımlanan standart ve önerileri içermektedir. InvestCo nun geliştirdiği Yatırımcı İlişkileri Websitesi nde yer alan interaktif modüller yatırımcının sağlıklı yatırım kararı alabilmesi için gerekli en güncel ve dğ doğru bilgiyei hızlı erişimine ii i olanak sağlamaktadır. 14

19 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Yönetim Hizmetleri Şirket yönetimi ile birlikte yatırımcı ilişkileri stratejisinin belirlenmesi Yatırımcıları bl bilgilendirmede l d Ticari Sır kapsamında olan bilgilerin sınıflandırılması Şirket in in websitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümüne konulacak bilgilerin seçimi, yayına hazırlanması ve güncellenmesi. Şirket in yatırımcı ilişkileri web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması ve yönetimi Dönemsel Yatırımcı Sunumlarının Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması 15

20 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Yönetim Hizmetleri Anketler düzenlenerek yatırımcıların görüşlerinin alınması Sermaye Mevzuatı ve Finans konularında bilgiler verilmesi Yıllık Faaliyet Raporlarının SPK ya uygun olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak yatırımcı ilişkileri sitesinde yayınlanması Yatırımcıların şirket hakkında düzenli bilgi almalarına imkan sağlayacak E-posta listelerinin yönetimi Belirli dönemlerde analist ve road show toplantıları gerçekleştirilerek, şirket hisselerinin pazarlanmasına ilişkin faaliyetler 16

21 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Yönetim Hizmetleri Şirket in Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluk derecesinin saptanması Şirket in hisse bilgilerinin güncellenmesi Anketler düzenlenerek yatırımcıların görüşlerinin alınması Sermaye Mevzuatı ve finans konularında bilgiler verilmesi 17

22 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Websitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ve devamlı güncellenen yatırımcı ilişkileri websitesi sayesinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar şirketi detaylı tanıma ve interaktif olarak analiz etme imkanı bulmaktadır. InvestCo yatırımcı ilişkileri websitesi asgari olarak aşağıda belirtilen modülleri içermektedir : 1. Yatırımcı İlişkileri Tanıtım Modülü : Şirketin yatırımcılara ve analistlere sunumuna ilişkin bilgi ve görsellerin yer aldığı modüldür. İçeriğinde tanıtım videosu, izahname, organizasyon şeması, şirket tanıtım prezentasyonu, analistler için bilgi, yatırımcı soruları, menkul sermaye iradlarının vergilendirilmesi gibi konular yer almaktadır. 18

23 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Websitesi 2. İletişim ve Bilgilendirme Modülü: Şirkete ait haber ve duyuruların yayımlandığı duyuru modülü, yatırımcılardan geri dönüşüm almak için hazırlanan anket modülü ve şirket ile ilgili gelişme ve duyurulardan anında haberdar olmak isteyen yatırımcılar için hazırlanan e-posta listesi ile ilgili e-posta modülünden oluşmaktadır. 3. Interaktif Finansal Analiz Modulü : Yatırımcıların şirketi daha iyi analiz edebilmesine olanak sağlayan görsellerle süslenmiş interaktif analiz modülünde şirketin geçmiş yıllardaki mali performansına ilişkin detaylı bilgiler bulunmaktadır. Interaktif finansal analizde yatırımcılar şirketin performansını yerli ve yabancı para cinslerinden de analiz edebilmekte ve istenilen bilgiler Excel de alınabilmektedir. 19

24 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Websitesi 4. Hisse Performans Modülü: Şirket hissesine ilişkin performansın ve özel durum açıklamalarının izlenebildiği modüldür. 5. Finansal Raporlama Modülü : Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının ve mali tablo dipnotlarının yer aldığı modül olup sözkonusu modülde yatırımcılar şirket mali tablolarını yabancı para cinsinden de görebilmekte ve bilgisayarlarına indirebilmektedir. 6. Kurumsal Yönetim ve Genel Kurul Modülü : Şirketin genel kurul ve kurumsal yönetim uyum sürecine ilişkin bilgilerin yer aldığı modüldür. 20

25 InvestCo Yatırımcı İlişkileri Website Haritası Şirket Bilgileri Finansal Bilgiler Ana Sözleşme İnteraktif Finansal Analiz İzahname Finansal Tablo Dipnotları Organizasyon Şeması Mali Tablolar Ortaklık Yapısı Finansal Takvim Temettü Politikası Genel Kurul Ticaret Sicil Bilgi Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Yatırımcı İlişkileri Komitesi Hisse Bl Bilgileril KurumsalYönetim Uyum Beyanı Hisse Fiyat Grafiği Duyurular Hisse Bilgileri Anket Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı Sunumu Yatırımcı Soruları Analistler için Vergi 21

26 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 22

27 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 23

28 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 24

29 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 25

30 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 26

31 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 27

32 Yatırımcı İlişkileri Hizmetimizden 28

33

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ Kurumsal Seri v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ áåçéâáäéê Giriş 1 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı nda Yatırımcı İlişkileri 2 2. Yatırımcı İlişkilerinin Sorumlulukları 3 3. Yatırımcı İlişkileri Uzmanının Nitelikleri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi CEO / CFO Serisi - Ocak 2009 Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi İçindekiler Önsöz 1 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? 2 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri 3 3.

Detaylı

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI 2012 KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI Bu rehberin temel amacı şirketlere halka arz sürecinin temel adımlarını kısaca özetleyecek şekilde rehberlik etmektir. ASIM ANIL DİZDAR- DİREKTÖR [ERTA BAĞIMSIZ

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum Fibabanka 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2 Mevzuat ve Uyum İÇERİK 1. POLİTİKA ÖZETİ... 3 2. POLİTİKA TARİHÇESİ... 3 3. AMAÇ... 3 4. KAPSAM... 3 5. TANIMLAR / STANDARTLAR... 4 6. GENEL KURAL VE ESASLAR... 4 6.1.

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar 4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 5. Özel Durum Açıklamaları ve

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin ( Aksa Enerji veya Ortaklık ) Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde,

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Ekibi yürüttüğü tüm çalışma ve faaliyetlerinde çevre duyarlılığını göz önünde bulunduruyor.

Yatırımcı İlişkileri Ekibi yürüttüğü tüm çalışma ve faaliyetlerinde çevre duyarlılığını göz önünde bulunduruyor. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Garanti, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ SERVET Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ni prensip olarak benimsemektedir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

Detaylı