TRAFIKTE GÜVENLIK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFIKTE GÜVENLIK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU"

Transkript

1 trnmob makîna mühendisleri odası TRAFIKTE GÜVENLIK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU Kasım 1993 İZMİR Trafik Kazalarında îlk Yardım Eğitimi ve Organizasyon Prof.Dr.Agah ÇERTUG E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. 117

2 Prof.Dr.Agâli ÇERTÜĞ 1948 yılında izmir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Samsun ve Edirne'de Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsünde asistanlığa başladı ve 29, tarihinde uzman oldu* Uzman olduktan sonra aynı kürsüde başasistan olarak görevim sürdüren Çertuğ, 17, tarihinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı* f de "Üniversite Doçenti" unvanını aldı, 12, tarihinde Ege Üniversitesi 1 Rektörlüğünce "Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Organ Nakli Merkezi'nde görevlendirildi. Nisan İ988'de Interplast Ger* many'nin organize ettiği, Kenya'nın Nyeri kentindeki çalışmaya katılarak, 90 hastanın Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiyi ilgilendiren ameliyatlarında Anestezi ve Reanimasyon uygulaması yaparak görev aldı tarihinde profesörlüğe yükselen Agâh; Çertuğ halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestesdyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dah'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocnk babasıdır. 1?R

3 TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM EĞİTİMİ VE ORGANİZASYONU Trafik kazalan,insan hataları ve teknolojik ihmaller sonucu sanayi kesiminde oluşan kazalar,boğıılmalar ve zehirlenmeler gibi nontravmatik kazalar,şiddet,terör olayları ve doğal afetler nedeniyle çok sayıda ağır yaralanmalar ve ani ölümler meydana gelmektedir.bu gibi durumlarda, uzun süre yaşayabilecek sağlıklı kişiler kaybedilmektedir. Bugün herhangibir araçgereç kullanmadan veya bu amaç için geliştirilmiş basit araçların kullanılması ile başlatılacak ilkyardım girişimleri kazazedelerin çoğunun hayatta kalmasını sağlamaktadır. Bu ilkyardım yöntemlerinin olay yerinde derhal uygulanmaya başlanması ile kazazedelerdeki beyin ve tüm organizmaya ait sakatlıklar azaltılabilir veya tamamen düzeltilebilir (1). Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları eğitilmiş sağlık personeli veya sağlık personeli dışındaki eğitilmiş kişiler ve hekimler tarafından uygulanabilir. Bazen sadece bu basit uygulamaların yapılması tam iyileşmeyi sağlayabilir. Bazen de İleri Yaşam Desteği (ÎYD) adını verdiğimiz uygulamaların yapılması gerekebilir.bu uygulama mutlaka bir hekimin denetimi altında sağlık personeli, Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenleri (ATİT), hemşireler veya sağlık görevlileri dışındaki personel (Polis, itfaiye personeli vb.) veya bizzat hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu uygulamaların yapılması ile sağlık kuruluşuna ulaştırılan kazazedeler Sürekli Yaşam Desteği (SYD) adı verilen oldukça karmaşık ve ancak yoğun bakım kliniklerinde, bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından uygulanabilecek olan tedavi yöntemleri ile sağlıklarına kavuştunılabilirler (1), Sözünü ettiğimiz safhaları kapsayan uygulama genel olarak Kardiyo Pulmoner Resusitasyon ( Cardio Pulmonary Resuscitation = CPR ) olarak isimlendirilmektedir, Bu uygulama dolaşım ve solunum sistemlerinin canlandırılması ve kazazedenin yeniden hayata döndürülmesi için çaba sarfedilmesinden ibarettir. Bu nedenle de İlkyardım uygulamalarının temelini teşkil etmektedir. Trafik kazalarının (ve diğer kazaların) insan sağlığı üzerindeki zararlarının en aza indirilmesi için sözü edilen ilkyardım eğitimi toplumun geniş kesimlerine verilmelidir, İlkyardımın organizasyonu da çağdaş bir biçimde ele alınmalıdır. Genel olarak kazadan sonra yaralının akıbeti üç değişkene bağlıdır (2): 1 -Yaralanmanın ciddiyeti, 2-Yaralanmanın oluşmasından tedavinin uygulanmasına kadar geçen zaman, 3-Kazazedeye verilen bakımın kalitesi" Bugün mevcut koruma yöntemleri ile "yaralanmanın ciddiyeti" değiştirilemez. Bu durum teknolojinin gelişmesi, eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi ile zaman içerisinde daha iyiye doğru gidecektir, İ19

4 Kazazedelerin kurtarılmasında ve yeniden hayata döndürülmesinde "yaralanmanın oluşmasından tedavinin uygulanmasına kadar geçen zaman" çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için bazı verilere göz atmak yerinde olacaktır. Türkiye'de 1990 yılı istatistiklerine göre, kaza yerinde ölüm 6286, kazazedenin transportu sırasında ve hastanede ölüm 2500'dür»Yıllara göre trafik kazaları ve kaza yerinde ölümler korkunç denecek ölçüde artmaya devam etmektedir, 1950 yılında kaza yerinde ölüm 1200 iken, 1980 yılında 4190,1990'da 6286 olmuştur. Dikkat edilecek olursa son on yılda kaza yerinde ölüm 1,5 kat artmıştır. Trafik kazalarında ölümlerin % 10'u ilk 5 dakikada» % 50*si ilk 30 dakikada meydana gelmektedir (3), Bu istatistiksel sonuçlar, ilkyardımın kaza yerinde uygulanmaya başlamasının ve kazazede transportunun çok hızlı ve güvenilir şekilde organize edilmesinin önemini göstermektedir. Yaralının bîr sağlık kuruluşuna nakil süresi ile ölüm oranı büyük bir ilişki içindedir.bu,büyük savaşlar sırasında da görülmüştür, Birinci Dünya Savaşında transport süresi saat arasında değişirken yaralıların ölüm oranı 5,8, Kore Savaşında transport süresi 4-6 saat iken ölüm oranı 2,4, Viet Nam Savaşında ise transport süresi 1-4 saat sürerken ölüm oram 1,7 dir.burada en büyük elken helikopterler ile hasta taşınmasının gerçekleştirilmiş olmasıdır (2), Uluslararası birim olan ,000 taşıt/km.'ye göre ölüm, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde 0,02, Avustıuya'da 0,03 ve Türkiye'de 0,33'tür. Sonuç olarak ayni uzunluktaki yola göre Türkiye'de ölüm Avusturya'dan 10 kat, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan 16 kat daha fazladır.kazalann büyük çoğunluğu (%80), yaralanma meydana gelen kazaların %76'sı, ölümlü kazaların %54'ü şehir içinde olmaktadır (3). Bu nedenle hem şehirleri hem de şehirlerarası yollan ve kırsal kesimi kapsamı içine alacak bir Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi (ATÏS) kurulması gerekmektedir, Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öncülüğünde kurulan acil tıbbi ilkyardım sisteminin kontrolü altında bulunan ambulanslar otoyolda her km.'de bir bekleyecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Ambulanslarda 8 saatte bir değişen bîr ambulans şoförü ile bir acil tıbbi ilkyardım teknisyeni (ATİT) bulunmaktadır, Herhangibir kaza anında bu ambulanslar, otoyolda bulunan haberleşme sistemi aracılığı ile çağırıldığında kaza yerine ulaşmaları ortalama olarak 3-8 dakika almaktadır. Teknisyen olay yerinde ilkyardıma başlamaktadır. Kazazedelerin hastaneye ulaştırılması ise 6-14 dakikayı bulmaktadır (4), Çağımızda, insan hayatına yönelik en büyük dış tehdidin trafik kazaları olduğu tartışılmaz, acı bir gerçektir. Yaralıları hastaneye ulaştırmadan önce çok iyi bir ilkyardım uygulaması yapmak gerekmektedir. Şayet kazazedelerdeki hayatı tehdit eden durumlar bilinmez ve tedavi edilmez ise ölüm ile karşılaşmak kaçınılmazdır, Temelde ölüme neden olan üç durum vardır: 1-Solumım yolunun tıkanması ve yetersiz solunum, 2-Şiddetli kanama, 3-DoIaşım yetersizliği ve kalp durması (kardiyak arrest). Ancak bu saydıklarımız için gerekli ilkyardım uygulamaları yapıldıktan sonra tanı ve tedavi başarılı olabilir (2), Kaza anında kalp durması meydana gelen kazazedelerde, yeniden hayata dönme şansını arttırmak için CPR (TYD) ve définitif tedavi (İYD) uygulanıncaya kadar geçen zaman mümkün 120

5 olduğunca kısa, ideal olarak TYD için 4 ve ÎYD için 8 dakikadan az olmalıdır (5), Tablo 1 bu uygulamanın erken başlatılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde kaza yerine en çabuk şekilde ulaşıp ilkyardım uygulaması yapabilecek ekipler kurulmuştur, Bu ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar geçecek zaman içinde de olay yerinde bulunan kişilerin (polis, trafik polisi, itfaiye personeli» motorlu araç sürücüleri, askerler ve diğer vatandaşlar) Temel Yaşam Desteği uygulamalarını başlatmaları hayat kurtarıcı olmaktadır. Çünkü en kritik faktör ÂTİS'nde görevli olanlar gelinceye kadar kaybedilen zamandır (6). CPR (TYD) başlayıncaya kadar geçen süre (dakika) İYD uygulanıncaya kadar geçen süre (dak). < >16 %43 %19 %İÜ %26 %19 %5 %6 %0 Tablo 1. TYD ve İYD uygulanıncaya kadar geçen süreler ve kazazedelerin hayatla kalma oranı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında Ulusal Bilimler Akademisi - Milli Araştırma Konseyi (National Academy of Science - National Research Council) ve Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association)*nin düzenlediği CPR Standartları konusundaki milli konferansta bu konudaki eğitimin geniş kitlelere ulaştırılması önerilmiştir. Bu konferanstan 1987 yılına kadar i 000 f dan fazla kişi CPR (TYD) uygulamaları için eğitilmiş ve onbinlerce sağlık görevlisi de İleri Yaşam Desteği Kursu'nu tamamlamıştır. CPR (TYD) ve İYD eğitimine ilginin çok olması ATİS'in basanlarının artmasında önemli bir rol oynamıştır (5), Türkiye'de de acil durumlarda en kısa zamanda müdahaleyi gerçekleştirebilmek için çok büyük bir "İlkyardım Eğitimi ve Organizasyonu Seferberliği" başlatılmalı, ülke çapında Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi planları gerçekleştirilip uygulanmalıdır. Bu ilkyardım eğitim ve organizasyonunun gerçekleştirilebilmesi için ilk planda; -Sağlık Bakanlığı, -Milli Eğitim Bakanlığı, «İçişleri Bakanlığı, -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, «Milli Savunma Bakanlığı,»Ulaştırma Bakanlığı, -Turizm Bakanlığı, -Kültür Bakanlığı, -Türkiye Kızılay Cemiyeti, -Üniversiteler (Özellikle Tıp Fakülteleri), -Türk Tabipler Birliği (Tabip Odaları), -Mesleki ve Sosyal Kuruluşların Oda ve Dernekleri, -Belediyeler, -Yazılı, sözlü ve görüntülü Basın Kuruluşlarının işbirliği içinde olması gereklidir. Üniversite, Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Belediyelere bağlı hastaneler ile özel sağlık hizmeti veren kuruluşların kendi çabaları ile acil tıbbi ilkyardım hizmetlerini organize edebilmeleri mümkün değildir. Bugün» malesef, sözünü ettiğimin bu sağlık kuruluşları ve Tabip 121

6 Odaları» birbirleri ile pek fazla ilişkiye girmeden, çalışmalarını yürütmektedirler. Acil Tıbbi İlkyardım konusunda hepsinin (az da olsa) çabalan bulunduğu halde, organize edilmiş bir sistem yerleştirilmediği için başarılı olunamamaktadir. Bu kuruluşların tümünün, işbirliği içinde çalışacakları ve tüm olanaklarını ortaya koyacakları bîr Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi kurulmadıkça da başarıya ulaşmak mümkün değildir. Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi (ATÎS) Nedir, Nasıl Çatışır? Bu sistemin asıl amacı DOĞRU (gerçekten hastaneye ulaştırılması gereken) HASTAYI, DOĞRU (hastaya tam anlamıyla yardımcı olabilecek) PERSONEL ile, DOĞRU (hastaya gerekli tüm müdahalelerin yapılabileceği) SAĞLIK KURULUŞtTna, DOĞRU (en kısa) ZAMANPda taşımaktır (7), Sistemin kurulabilmesi için, aşağıda söz edilecek birçok hizmetin planlanması ve koordine edilmesi gereklidir, /- SAĞLIK KURULUŞLARI VE HASTANELERDE : Öncelikle sağlık kuruluşlarının kapasiteleri, sahip oldukları imkanlar ve verebilecekleri hizmetler açısından sınıflara ayrılması gerekmektedir. Acil müdahale edilmesi gereken hastaların, durumlarına göre, hangi hastanelere ulaştırılacağı bilinmelidir. Amerikan Cerrahlar Birliği Travma Komitesi (The Gommitee on Trauma of the American College of Surgeons) hastanelerin kapasite ve olanaklarına göre üç kategoriye ayrılmasını önermiş ve kazazedelerin buna göre sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını istemiştir. Sonuçta bu yaklaşımın uygulanması ile daha iyi bakım ve iyileşmenin sağlandığı gösterilmiştir (2), Sağlık kuruluşlarını ilgilendiren diğer önemli bir olay da Yaşam Desteği Birimleri ile Acil Tıbbi İlkyardım Birimleri'nin kurulmasıdır.bu birimler; 1 Olayın (kazanın) olduğu yerde a*sabit Yaşam Desteği b-mobil (hareketli) Yaşam Desteği Birimleri olarak, 2*Hasta veya kazazedenin taşınması sırasında a-kara Ambulansları b«hava Ambulansları (Uçak, Helikopter) c-su (Deniz, Göl) Ambulanslarında 3-Sağhk Kuruluşlarında a-acil Servislerde, TYP ve İYD hizmeti vererek b-yoğun Bakım ve Tedavi Kliniklerinde SYD hizmeti vererek görev yaparlar. J~ SAĞLIK KURULUŞLARI DIŞINDA : Sağlık kuruluştan dışında gerekli görülen yerlerde Acil Tıbbi İlk Yardım Birimleri'nin kurulması ve burada görevli olacak personelin eğitilmesi gereklidir.bunlar sağlık kuruluşundaki Acil Tıbbi İlkyardım Birimleri gelinceye kadar hastanın yaşamsal fonksiyonlarını tehdit eden unsurlar! ortadan kaldıracak ve dolayısyla da ilk yardımın en önemli bölümünü (CPR-BLS) uygulayacaklardır (8),Bu organizasyona dahil edilecek ekipler; 1-Olayın oluştuğu yerde, a-sabit Yaşam Desteği Birimleri olarak, -Her türlü spor alanlarında, -Plajlarda ve Turistik Kuruluşlarda, «Endüstriyel Kuruluşlarda, 122

7 «Çok sayıda insanın gelip gittiği havaalanı, demiryolu ve denizyolları terminallerinde» -Çok sayıda insan taşıyan araçlarda, -Çok sayıda insanın çalıştığı işyerlerinde b-hareketli Yaşam Desteği Birimleri olarak» -İtfaiye araçlarında -imdat (katrancı) araçlarında -Ambulanslarda (kara, hava, deniz) 2-Transport sırasında Taşıyıcı Yaşam Desteği Birimleri olarak Kara, hava, deniz ambulanslarında görev yaparlar, 3-İLETİŞİM VE HASTA TAŞIMA SİSTEMİ; Bu sistemin görevleri şu şekilde sıralanabilir: l~ambutatt$larm temini, araç-gereç donamnnmn sağlanması ve herzaman çalışır halde tutulması. Ambulans hizmetinin amacı, sadece acil tıbbi ilkyardıma gereksinim duyan hasta veya kazazedeyi bulunduğu yerden alıp» en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaştırmak değil, geliştirilmiş hastane acil servis olanaklarının hastaya ulaştırılmasını sağlamaktır, Böylece özel eğitim görmüş sağlık personeli tarafından ilk acil müdahalesi yapılıp» yaşamı güvenceye alman hasta, yoğun bakım ve tedavi altında, kesin tedavisinin yapılacağı hastaneye veya sağlık kumlusuna ulaştırabilmektir. Özellikle, şehir merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu saat ve yollarda karayolundan ilkyardım hizmetinin ulaştırılması oldukça güç halta bazen imkansız hale gelmektedir. Kazalarda tıbbi ilkyardımın en kısa zamanda ulaştırılması çoğukez hayat kurtarıcı olmaktadır, Bugün kaza yerinde ölüm oranlan oldukça yüksektir. Bu oranı düşürmek» tıbbi tesislerin sayısını arttırmakla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Acil Tıbbi İlk Yardımda kullanılmak üzere Helikopter Servisleri'nin kurulması gerekli olmuştur. Birçok ülkede olduğu gibi» bu tür zorluklarla karşılaşmış bulunan Almanya'da da 1970 yılında Alman Otomobil Kulübü (ADAC)'nün girişimleri sonunda» merkezi Münih'te bulunan Helikopterle Kurtarma Servisi kurulmuştur. Zamanın en gelişmiş tıbbi ekipmanları île donatılan helikopterler ile verilen hizmetler, kısa sürede ülke çapında yaygınlaştırılmıştır.bııgün Almanya'da 36 adet helikopter istasyonu ile hastalar 15 dakikadan daha kısa bir sürede tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna ulaştınlabilmektedir. Bu istasyonlardan 18 adedi İçişleri Bakanlığı, 6 adedi Silahlı Kuvvetler, 6 adedi Alman Muhafaza Uçuş Kurtarma Kuruluşu, 6 adedi özel bir alarm merkezi ve 6 adedi de ADAC tarafından kurulmuştur, \ 2-Itetişim araç-gereçlermin iemmi ve sistemin 24 saat çakşır halde tutulması Âcil Tıbbi İlkyardım Sistemi için modern bir İletişim Sistemi kurulmalıdır. Bu sistemin è içerisinde (9); -Her türlü haberleşme araçları bulunmalıdır, «Otomatik telsiz-telefon-faks interkonnektif sistemi olmalıdır, -Bölgeler arası telsiz, telefon iletişimi için belirli yerlerde güçlendirici-yansıtıcı anten sistemleri kurulmalıdır, -Bîr Dispeçer Merkezi oluşturulmalıdır. Kurtarma zinciri kavramı içerisinde ilk yapılacak iş olay yerinde bulunan kişiler tarafından ATİS'in harekete geçirilmesidir. Acil durumlarda yapılan aramalar, Dispeçer Merkezi sınırlarındaki polis, ve kurtarma servisleri veya vatandaşlar aracılığı ile telefon ve telsizle derhal buraya ulaştırılmalıdır, Dispeçer Merkezi de ATİS'ni harekete geçirir. Bu merkeze bir yardım talebi ulaştığında buradaki görevliler, 123

8 -Olayın veya kazanın yerini saptamalı, 3 -Hastanın problemleri hakkında bilgi toplamalı ve hastanın aciliyet derecesini değerlendirmeli -Hastanın hangi sağlık kuruluşuna gönderileceği konusunda karar vermeli, -Bu sağlık kuruluşunda, o andaki boş yatak sayısı hakkında bilgi sahibi olmalı, -Hastanın gönderileceği sağlık kuruluşuna hasta hakkında elde edilen bilgileri ulaştırmah ~O anda hangi ilkyardım ekiplerinin görevde olduklarını bilmeli, Olay yerine en kısa zamanda ulaşabilecek ambulansın yerini saptamalı, -Ambulans ulaşıncaya kadar, olay yerine daha kısa süre içinde gidebilecek itfaiye, polis vb, kuruluşların, ilkyardım eğitimi görmüş elemanlarının bulunduğu, araçlarını olay yerine sevketmelidir. -Dispeçer merkezi, Tıbbi Kumanda Kontrol Merkezi ile de ilişki içinde olmalıdır. -Kaza yerinden dispeçer merkezini arayan kişilerle teması kesmeden, onlara ilkyardım ekipleri gelinceye kadar kazazedeye nasıl yardımcı olabileceklerini anlatmalıdır. Son yıllarda yayınlanan çalışmalarda, dispeçer merkezi aracılığı ile acil tıbbi ilkyardım ekipleri gelinceye kadar, kaza yerinde veya evde olan acil durumlarda orada bulunan kişilere hastaya nasıl müdahale edileceğinin anlatıldığı ifade edilmektedir. Bu çalışmalarda, daha önce ilkyardım eğitimi almamış kişilere verilen direktifler doğrultusunda yapılan uygulamalardan çok yararlı sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir (10, 11, 12), İsveç'te, yeni bir çalışma alanı olarak, dispeçer merkezine eleman yetiştirecek kurslar açılmıştır. Burada temel sağlık eğitimi almış kişilere, hastalardaki belirtiler, kazazedenin durumu ve ciddiyeti hakkında nasıl karar verilebileceği öğretilmektedir (13) 3-Tıbhi Yönetim Merkezi* nin Kurulması : Tıbbi Yönetim Merkezinde bulunan Tıp Doktorları, ambulanslarda (kara, hava ve deniz) veya kaza yerinde bulunan hemşire ve acil tıbbi ilkyardım teknisyenleri ile temas halinde bulunurlar. Bu elemanların çeşitli zorluklarla karşılaşması halinde onlara verdikleri bilgiler ile yardımcı olurlar. Ayni zamanda polis, itfaiye, sahil güvenlik ve hava ambulansları ite kaza anında veya doğal afetlerde ilişkileri koordine ederler (9). Son yıllarda yayınlanan bazı çalışmalarda, Tıbbi Yönetim Merkezlerine, daha çok, iyi eğitim görmüş hekimin katılmasına çalışmak gerektiğine inanılmaktadır (14), Tıbbi Yönetim Merkezlerinde bulunan Kumanda-Kontrol Merkezleri, bölgesel sorumluluk dahilinde, yardım talebinde bulunanlara karadan, denizden ve havadan müdahale edebilecek tüm ekipler ile koordine olmuş durumdadır. Örneğin, Almanya'nın Münih Kenti'udeki Merkez, kurulmuş bulunan haberleşme ağı ile, yılda 'den fazla yardım talebini değerlendirmekte ve bunlara cevap verebilmektedir. Bunlara evde meydana gelen kazalar ve kalp krizleri de dahildir. Bu sistemin kurulmasında başlıca iki amaç vardır, Hcrhangibir dış tehdit veya silahlı çatışmada kurtarma görevinin üstlenilmesi, barış zamanında da sivillere hizmet verilmesidir Barış zamanındaki hizmetler sadece tek bir kazada değil, ayni anda oluşan birçok kaza veya doğal afetlerde de verilebilmekledir. Bu nedenle, bir bölgede oluşacak büyük kazalar veya doğal afetlerde, komşu bölgelerdeki Acil Tıbbi İlkyardım Sistemleri de hızlı bir şekilde harekete geçirilebilir. Bu da Acil Tıbbî İlkyardım Ekipleri'nin olay yerine ulaştırılması ve kazazedelerin ilkyardımları olay yerinde başlamak üzere hastanelere ulaştırılmasını kapsamalıdır (15). Kumanda-Kontrol Sistemi bu durumlarda koordine edici olarak da görev yapar. 124

9 4-Hastane-Antbulans Arası İletişim Sisteminin Kurulmam.* Ambulanslarda herzaman bir hekimin görevli bulunması uygun olacaktır, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, İlkyardım Helikopterleri île yapılan müdahalelerde, karar verme ve tıbbi beceri açısından, olayların %251nde bir hekimin mutlaka bulunması gerektiği, %39,7'sînde gerekli olmadığı, %34,?sinde de bulunmasının yararlı olabileceği bildirilmiştir (16, 17), Ancak dünyanın birçok bölgesinde hekim sayısı yeterli olmadığından hemşireler, Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenleri hekimlerin kontrolunda görev yapmak üzere eğitilmişlerdir. Her hastanenin bu konuda hazırlanmış protokollerinde, bu ekiplerin başı bir hekim olmaktadır. Yönetimi o sağlamaktadır. Sorumluluk da ona aittir, Ambulansta hekim bulunmadığı zamanlar, hastanedeki sorumlu hekim ile ambulans personelinin görüşebilmesi ve hekimin vereceği emirlere göre acil ilkyardımın yapılması gereklidir, S-Telemetri Olanaklarınım sağlanması : Ambulansta bulunan hastanın Elektrokardiyografi (EKG) f 8imn, hastanın ulaştırılacağı sağlık kuruluşundaki hekimler tarafından izlenebilmesi için EKG sinyallerinin radyo, dalgalan ile, gönderilmesi olayıdır. Acil Servisteki hekimler ekrandan izledikleri EKG bulgularına göre hasta hakkında karar verip, hastaneye ulaşıncaya kadar, ambulanstaki görevli hemşire ve Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenlerine neler yapmaları gerektiği konusunda telsizle bilgi vermelidirler. 6-Hastaneler Arası İletişim Olanaklarının Sağlanması : Kapsamlı bir iletişim merkezi aracılığı ile konsültasyon yapabilmek, fikir alış verişinde bulunabilmek ve doğal afetler sırasında koordinasyona yardımcı olmak için gereklidir, 7-Kayıi Tutma Sisteminin Kurulması : Tüm iletişim trafiği sürekli olarak ses bantlarına kaydedilmelidir. Sistemin işleyişinin bir belgesi olarak böyle bir uygulama mutlaka yapılmalıdır. İletişim ve hasta taşıma sisteminin vatandaşlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek bir telefon numarası vardır, (Örneğin ABD'ndeki 911 gibi), Bu merkezlerin telefon numaralarının akılda tutulması kolay olacak şekilde ayarlanmalıdır, Almanya'da yapılan bir çalışmada, üç rakamlı telefon numaralarının daha uygun olduğu, çok rakamlı numaraların hatalara neden olabileceği bildirilmiştir (18), İletişim Sistemi, bu telefon numarasmın bulunduğu merkez ile, bölgenin tüm ilkyardım birimleri arasında haberleşmeyi sağlayacak bir ağ özelliğim taşır. ATÎS'ni en hızlı şekilde harekete geçirebilecek işlemin, bu telefon numarasını aramak olduğu bilinmektedir (19), Bu sistem insan sağlığı dışında hiçbir amaçla kullanılamaz, 4~ACİL TIBBİ İLKYARDIM EĞİTİMİ : Acil Tıbbi İlkyardım Eğitimi, l'zorunlu Olarak^ -Sağlık Personeline, Yardımcı Sağlık Personeline (Hemşire,Teknisyen vb,)? -Özel gereksinimi olan personele (Güvenlik personeli, Trafik polisi, itfaiye personeli, jandarma,her türlü motorlu araç kullananlar vb.) -İlkokul 5, sınıftan itibaren tüm ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile öğretmen ve öğretim üyelerine 2'Volenter (isteğe bağlı) Olarak f -Toplumun istem gösteren kesimlerine verilmelidir (5), Bunlara ilave olarak sağlık teknisyeni, hemşire ve yüksek hemşirelerin bir kısmı acil tıbbi ilkyardımın her aşamasında (TYD; İYD; SYD) eğitilmeli ve bu kişilere Acil Servisler ile Ambulanslarda görev verilmelidir. Hatta Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyeni yetiştirmek üzere 12S

10 okullar açılmalıdır, Bugün ülkemizin bazı üniversitelerinde öğretim yapmakta olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarına bu program ilave edilmelidir, Mecburi Hizmet'e gönderilen hekimlerin bir kısmı, Acil Tıbbî İlkyardım konusunda bir eğitime tabi tutularak, bu organizasyon içinde çalıştmlmalıdır. Acil Hekimlik ve Afet Hekimliği branşlarını teşvik edecek şekilde önlemler alınmalıdır. Özellikle Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında çalışan hekimler bu dallarda görev almalıdır. Bugün Sürücü Kurslarında İlkyardım Dersleri verilmektedir. Buralarda okutulan ilkyardım derslerinin konulan standardize edilmeli, modern hale getirilmeli ve kitaplar da bu kurallara bağlı olarak yazılmalıdır. Sürücü Kursîarı'nda, ilkyardım konusunda eğitime tabi tutulmuş ve bu eğitim sonucunda sertifika almış kişilerin görevlendirilmesi şartı aranmalıdır, Bunların eğitimleri için, özellikle Tıp Fakülteleri ile işbirliğine gidilmelidir. Özellikle, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Silahlı Kuvvetler ve Yerel Yönetimler ve Üniversiteler hem eğitim ve hem de organizasyon aşamalarında mutlaka görev almalıdırlar, Özel Sektör'den bu hizmetlerin organize edilmesine katkıda bulunmak veya sistemin bölgesel bir parçasını oluşturmak isteyenler teşvik edilmelidir. Güvenlik görevlileri, itfaiye çalışanları ve cankurtaranlar Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi içinde yerlerini almalıdırlar. Bu kişilerin eğitilmelerinin yanında, aralarından seçilecek bazılarının da Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenliği Kurslarına katılmaları ve bu konu ile ilgili sertifika almaları sağlanmalıdır. Ayni zamanda Ambulans şoförleri de bu sistemin içine dahil edilmelidir (9), Tüm personelin; 1-LokaI ve bölgesel ATİS'ndeki görevleri ve uygulamadaki yerleri saptanmalıdır, 2-Günlük Acil Tıbbi İlkyardım operasyonlarında ve doğal afetlerde yapılacak çalışmalarda hizmetlerin entegre edilmesi sağlanmalıdır. 3-Her bağımsız sistemin dizaynına bağlı olarak, güvenlik güçleri ve benzeri elemanın (paramedics) başlangıç eğitimlerine konsantre olmaları sağlanmalıdır. Hem bu personelin ve hem de daha önce TYD ve İYT) eğitimlerine katılmış ve sertifika almış Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenlerinin veya kurtarma personelinin (özellikle doğal afetlerde görev alan) zaman zaman eğitimlerinin tazeleneceği kurslar tekrarlanmalıdır. Hepsinden önemlisi bu kurslar ÇOK CİDDİ OLARAK verilmelidir. Tüm bu çalışmalar yapılırken, hastanelerin, özellikle Acil Servis ve Yoğun Tedavi ve Bakım Klinikleri'nin sayısı ve kalitesi yükseltilmelidir, Kurulacak olan tüm lokal ve bölgesel sistemler, en sık karşılaşılan, acil durumları kapsayan protokollere sahip olmahdır,hastane dışı koşullarda ve hastanelerde, kazazedelerin akıbetini etkileyecek olan vital (hayati) fonksiyon tehditlerinin, bilimsel olarak değerlendirilebilmesi ve tedavinin buna göre uygulanabilmesi için bu protokoller esastır. Bunlar ayni zamanda, hastane öncesinde görev yapan personelin eğitiminde de temel olmalıdır (5, 20). 126

11 KAİNAKLAR 1- Safar F, Bircher NG: Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation, Third Edition, W.B. Saunders Company Ltd, Great Britain, London, 9, İ988, 2- Me Cabe CJ: Initial Evaluation of Treatment of the Trauma Patient, MG^ Textbook of Emergency Medicine, Edited by Wilkms EW. Second Edition, Waverly Press Inc. Baltimore, USA, 58, 1983, 3- Ege R:Trafık Faciasından Nasıl Kurtulalım?, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Yayınları No:23. Ankara, 1991, 4- Okumura M; Prehospİtal Care of Victims of TraiTıc Accidents (First Aid Medical Service of the Highway Development Corp,). Rey Hosp Cİîn Fac Med Sao Paulo, 44(3): 128,1989, 5- Advanced Cardiac Life Support in Perspective, Textbook of Advanced Cardiac Life Support. Second Edition, American Heart Association, 1, 1987, 6- Ritter G, Wolfe RA, Goldstein S, Laudis JR, Vasu CM, Acheson A, Leighton R, Modendrop SV: The Effect of Bystander CPR on Survival of Out-of-Hospital Arrest Victim. Am Heart J. 110(5): 932, Schneider C, Gomez M, Lee R: Evaluation of Ground Ambulance, Rotor-Wing and Fixed- Wing Aircraft Services. Crit Care Clin. 8(3): 533, Jensen NH, A Medically Staffed Emergency Ambulance Service. Report of a 5-Year Prospective Study. Acta Anaesthesiol Scand. 27(3): 226, * Jacobs LM, Bennett BR: Emergency Medical Services. MGH Textbook of Emergency Medicine, Edited by Wilkms EW. Second Edition, Waverly Press Inc. Baltimore, USA , 10-Kellerman AL, Hackman BB, Somes G: Dispatcher-Assistçd Cardiopulmonary Resuscitation, Validation of Efficacy. Circulation, 80(5): 1231,1989, ll*bossaert L, Van Hoeyweghen R: Bystander Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Out-of- Hospital Cardiac Arrest. The Cerebral Resuscitation Study Group. Resuscitation, Suppl. 17: 55,1989, 12-Eisenberg MS, Hailstorm AP, Carter WB, Cummins RÖ, Bergner L, Pierce J: Emergency CPR Instruction Via Telephone. Am J Public Health, 75(1): 47, Brismar B, Dahlgren BE, Larsson J: Training of Emergency Dispatch-Center Personnel in Sweden, Crit Care Med, 12(8): 679,1984, 14-Stewart RD: Medical Direction in Emergency Medical Services: The Role of the Physician, Emerg Med Clin North Am, 5(1): 119,1987/ 15-Ricci E, Pretto E: Assessment of Prehospital And Hospital Response in Disaster, Critical Care Clinics, 7(2): 471, Dalton AM, Botha A, Coats T, Spalding T, Hodkinson S t Wernen C, Hodgson R: Helicopter Doctors?, Injury, 23(4): 249, 1992, 17-Snow N s Hull C, Severns J: Physician Presence on a Helicopter Emergency Medical Service: Necessary or Desirable?, Aviat Space Environ Med, 57(12 Pt 1): 1176, 1986, 18-Diehl P, Maner D, Schneider T, Dick W: Der Notruf-Eigentliche Schwachstelle Innerhalb Eines Rettungssystems, Prospektive Untersuchungen Anhand Beobachterer Kreislaufstillstande. Anaesthesist, 41(6): 348,1992, 19*Mayron R, Long RS, Ruiz E: The 911 Emergency Telephone Number: Impact on Emergency Medical Systems Access in a Metropolitan Area, Am J Emerg Med, 2(6): 491,

12 20-Neumann A, Waydhas C, Schneider K f Haider M, Theissen K, Schmidbauer S, Schweiberer L: Standart in der Praklinisehen Reanimation-Voraussetzung flir Effiziente Terapie und Wissensehaflliche Analyse, Prospektive Untersuchung am Beispiel des Gemeinsamen Notarztdienstes des Landkreises und der Landeshauptstadt München, Anaesthesist, 40(4): 128

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU

30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU 30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU Ülkemizin gerek çarpık kentleşme ve endüstrileşmesi gerekse de aşırı nüfus artışı ile birlikte trafik, iş ve ev kazaları ile şiddet olaylarının

Detaylı

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İLK YARDIM, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU Giriş Dünyada ve Türkiye de ilk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ?

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ? 30 Temmuz, 2008 TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ? Ekteki Türkiye de Travma ve Acil Cerrahi nin güncel durumu başlıklı yazıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi ülkemizde Travma ve Acil Cerrahi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

Savaş, Terör ve Hemşirelik

Savaş, Terör ve Hemşirelik F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 1: 57-68 ISSN 2147-4923 Derleme Yazısı Savaş, Terör ve Hemşirelik War, Terrorism and Nursing Hatice BEBİŞ*, Serpil ÖZDEMİR** İletişim/Correspondence: Serpil ÖZDEMİR

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

Türkiye de Havacılık Kazalarında Devlet Kurum ve Kuruluşlarının Alabileceği Önleyici Tedbirler ve Arama Kurtarma Görevleri

Türkiye de Havacılık Kazalarında Devlet Kurum ve Kuruluşlarının Alabileceği Önleyici Tedbirler ve Arama Kurtarma Görevleri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (35-47) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (35-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ŞİDDET İÇEREN DİĞER TÜM KOŞULLARDA KISITLI OLANAKLARLA ÇALIŞMAK... CİLT 1. Christos Giannou Marco Baldan

SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ŞİDDET İÇEREN DİĞER TÜM KOŞULLARDA KISITLI OLANAKLARLA ÇALIŞMAK... CİLT 1. Christos Giannou Marco Baldan SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ŞİDDET İÇEREN DİĞER TÜM KOŞULLARDA KISITLI OLANAKLARLA ÇALIŞMAK... CİLT 1 Christos Giannou Marco Baldan Çeviri Editörü Mehmet Eryılmaz REFERANS SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI

Detaylı

Davetli Derleme. Özgür KARCIOĞLU 1, Gül Özlem YILDIRIM 2 2006 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (EYLÜL) 2006, S: 135-142

Davetli Derleme. Özgür KARCIOĞLU 1, Gül Özlem YILDIRIM 2 2006 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (EYLÜL) 2006, S: 135-142 Davetli Derleme Acil Tıp Sisteminde Sürüş Güvenliği Ve Acil Araç Sürücülerinin Eğitimleri DRIVING SAFETY IN THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES AND TRAINING OF THE AMBULANCE DRIVERS Özgür KARCIOĞLU 1, Gül Özlem

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü Öğretim Üyesi Figen CĐHAN Zonguldak

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ Prm.Gökay KÖKSAL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Yönetim ve Organizasyon Yapısı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Swot Analizi İSTANBUL, 2012 Beta Yay n No : 2669 Sağlık Dizisi

Detaylı