TRAFIKTE GÜVENLIK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFIKTE GÜVENLIK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU"

Transkript

1 trnmob makîna mühendisleri odası TRAFIKTE GÜVENLIK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU Kasım 1993 İZMİR Trafik Kazalarında îlk Yardım Eğitimi ve Organizasyon Prof.Dr.Agah ÇERTUG E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. 117

2 Prof.Dr.Agâli ÇERTÜĞ 1948 yılında izmir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Samsun ve Edirne'de Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsünde asistanlığa başladı ve 29, tarihinde uzman oldu* Uzman olduktan sonra aynı kürsüde başasistan olarak görevim sürdüren Çertuğ, 17, tarihinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı* f de "Üniversite Doçenti" unvanını aldı, 12, tarihinde Ege Üniversitesi 1 Rektörlüğünce "Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Organ Nakli Merkezi'nde görevlendirildi. Nisan İ988'de Interplast Ger* many'nin organize ettiği, Kenya'nın Nyeri kentindeki çalışmaya katılarak, 90 hastanın Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiyi ilgilendiren ameliyatlarında Anestezi ve Reanimasyon uygulaması yaparak görev aldı tarihinde profesörlüğe yükselen Agâh; Çertuğ halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestesdyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dah'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocnk babasıdır. 1?R

3 TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM EĞİTİMİ VE ORGANİZASYONU Trafik kazalan,insan hataları ve teknolojik ihmaller sonucu sanayi kesiminde oluşan kazalar,boğıılmalar ve zehirlenmeler gibi nontravmatik kazalar,şiddet,terör olayları ve doğal afetler nedeniyle çok sayıda ağır yaralanmalar ve ani ölümler meydana gelmektedir.bu gibi durumlarda, uzun süre yaşayabilecek sağlıklı kişiler kaybedilmektedir. Bugün herhangibir araçgereç kullanmadan veya bu amaç için geliştirilmiş basit araçların kullanılması ile başlatılacak ilkyardım girişimleri kazazedelerin çoğunun hayatta kalmasını sağlamaktadır. Bu ilkyardım yöntemlerinin olay yerinde derhal uygulanmaya başlanması ile kazazedelerdeki beyin ve tüm organizmaya ait sakatlıklar azaltılabilir veya tamamen düzeltilebilir (1). Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları eğitilmiş sağlık personeli veya sağlık personeli dışındaki eğitilmiş kişiler ve hekimler tarafından uygulanabilir. Bazen sadece bu basit uygulamaların yapılması tam iyileşmeyi sağlayabilir. Bazen de İleri Yaşam Desteği (ÎYD) adını verdiğimiz uygulamaların yapılması gerekebilir.bu uygulama mutlaka bir hekimin denetimi altında sağlık personeli, Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenleri (ATİT), hemşireler veya sağlık görevlileri dışındaki personel (Polis, itfaiye personeli vb.) veya bizzat hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu uygulamaların yapılması ile sağlık kuruluşuna ulaştırılan kazazedeler Sürekli Yaşam Desteği (SYD) adı verilen oldukça karmaşık ve ancak yoğun bakım kliniklerinde, bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından uygulanabilecek olan tedavi yöntemleri ile sağlıklarına kavuştunılabilirler (1), Sözünü ettiğimiz safhaları kapsayan uygulama genel olarak Kardiyo Pulmoner Resusitasyon ( Cardio Pulmonary Resuscitation = CPR ) olarak isimlendirilmektedir, Bu uygulama dolaşım ve solunum sistemlerinin canlandırılması ve kazazedenin yeniden hayata döndürülmesi için çaba sarfedilmesinden ibarettir. Bu nedenle de İlkyardım uygulamalarının temelini teşkil etmektedir. Trafik kazalarının (ve diğer kazaların) insan sağlığı üzerindeki zararlarının en aza indirilmesi için sözü edilen ilkyardım eğitimi toplumun geniş kesimlerine verilmelidir, İlkyardımın organizasyonu da çağdaş bir biçimde ele alınmalıdır. Genel olarak kazadan sonra yaralının akıbeti üç değişkene bağlıdır (2): 1 -Yaralanmanın ciddiyeti, 2-Yaralanmanın oluşmasından tedavinin uygulanmasına kadar geçen zaman, 3-Kazazedeye verilen bakımın kalitesi" Bugün mevcut koruma yöntemleri ile "yaralanmanın ciddiyeti" değiştirilemez. Bu durum teknolojinin gelişmesi, eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi ile zaman içerisinde daha iyiye doğru gidecektir, İ19

4 Kazazedelerin kurtarılmasında ve yeniden hayata döndürülmesinde "yaralanmanın oluşmasından tedavinin uygulanmasına kadar geçen zaman" çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için bazı verilere göz atmak yerinde olacaktır. Türkiye'de 1990 yılı istatistiklerine göre, kaza yerinde ölüm 6286, kazazedenin transportu sırasında ve hastanede ölüm 2500'dür»Yıllara göre trafik kazaları ve kaza yerinde ölümler korkunç denecek ölçüde artmaya devam etmektedir, 1950 yılında kaza yerinde ölüm 1200 iken, 1980 yılında 4190,1990'da 6286 olmuştur. Dikkat edilecek olursa son on yılda kaza yerinde ölüm 1,5 kat artmıştır. Trafik kazalarında ölümlerin % 10'u ilk 5 dakikada» % 50*si ilk 30 dakikada meydana gelmektedir (3), Bu istatistiksel sonuçlar, ilkyardımın kaza yerinde uygulanmaya başlamasının ve kazazede transportunun çok hızlı ve güvenilir şekilde organize edilmesinin önemini göstermektedir. Yaralının bîr sağlık kuruluşuna nakil süresi ile ölüm oranı büyük bir ilişki içindedir.bu,büyük savaşlar sırasında da görülmüştür, Birinci Dünya Savaşında transport süresi saat arasında değişirken yaralıların ölüm oranı 5,8, Kore Savaşında transport süresi 4-6 saat iken ölüm oranı 2,4, Viet Nam Savaşında ise transport süresi 1-4 saat sürerken ölüm oram 1,7 dir.burada en büyük elken helikopterler ile hasta taşınmasının gerçekleştirilmiş olmasıdır (2), Uluslararası birim olan ,000 taşıt/km.'ye göre ölüm, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde 0,02, Avustıuya'da 0,03 ve Türkiye'de 0,33'tür. Sonuç olarak ayni uzunluktaki yola göre Türkiye'de ölüm Avusturya'dan 10 kat, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan 16 kat daha fazladır.kazalann büyük çoğunluğu (%80), yaralanma meydana gelen kazaların %76'sı, ölümlü kazaların %54'ü şehir içinde olmaktadır (3). Bu nedenle hem şehirleri hem de şehirlerarası yollan ve kırsal kesimi kapsamı içine alacak bir Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi (ATÏS) kurulması gerekmektedir, Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öncülüğünde kurulan acil tıbbi ilkyardım sisteminin kontrolü altında bulunan ambulanslar otoyolda her km.'de bir bekleyecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Ambulanslarda 8 saatte bir değişen bîr ambulans şoförü ile bir acil tıbbi ilkyardım teknisyeni (ATİT) bulunmaktadır, Herhangibir kaza anında bu ambulanslar, otoyolda bulunan haberleşme sistemi aracılığı ile çağırıldığında kaza yerine ulaşmaları ortalama olarak 3-8 dakika almaktadır. Teknisyen olay yerinde ilkyardıma başlamaktadır. Kazazedelerin hastaneye ulaştırılması ise 6-14 dakikayı bulmaktadır (4), Çağımızda, insan hayatına yönelik en büyük dış tehdidin trafik kazaları olduğu tartışılmaz, acı bir gerçektir. Yaralıları hastaneye ulaştırmadan önce çok iyi bir ilkyardım uygulaması yapmak gerekmektedir. Şayet kazazedelerdeki hayatı tehdit eden durumlar bilinmez ve tedavi edilmez ise ölüm ile karşılaşmak kaçınılmazdır, Temelde ölüme neden olan üç durum vardır: 1-Solumım yolunun tıkanması ve yetersiz solunum, 2-Şiddetli kanama, 3-DoIaşım yetersizliği ve kalp durması (kardiyak arrest). Ancak bu saydıklarımız için gerekli ilkyardım uygulamaları yapıldıktan sonra tanı ve tedavi başarılı olabilir (2), Kaza anında kalp durması meydana gelen kazazedelerde, yeniden hayata dönme şansını arttırmak için CPR (TYD) ve définitif tedavi (İYD) uygulanıncaya kadar geçen zaman mümkün 120

5 olduğunca kısa, ideal olarak TYD için 4 ve ÎYD için 8 dakikadan az olmalıdır (5), Tablo 1 bu uygulamanın erken başlatılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde kaza yerine en çabuk şekilde ulaşıp ilkyardım uygulaması yapabilecek ekipler kurulmuştur, Bu ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar geçecek zaman içinde de olay yerinde bulunan kişilerin (polis, trafik polisi, itfaiye personeli» motorlu araç sürücüleri, askerler ve diğer vatandaşlar) Temel Yaşam Desteği uygulamalarını başlatmaları hayat kurtarıcı olmaktadır. Çünkü en kritik faktör ÂTİS'nde görevli olanlar gelinceye kadar kaybedilen zamandır (6). CPR (TYD) başlayıncaya kadar geçen süre (dakika) İYD uygulanıncaya kadar geçen süre (dak). < >16 %43 %19 %İÜ %26 %19 %5 %6 %0 Tablo 1. TYD ve İYD uygulanıncaya kadar geçen süreler ve kazazedelerin hayatla kalma oranı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında Ulusal Bilimler Akademisi - Milli Araştırma Konseyi (National Academy of Science - National Research Council) ve Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association)*nin düzenlediği CPR Standartları konusundaki milli konferansta bu konudaki eğitimin geniş kitlelere ulaştırılması önerilmiştir. Bu konferanstan 1987 yılına kadar i 000 f dan fazla kişi CPR (TYD) uygulamaları için eğitilmiş ve onbinlerce sağlık görevlisi de İleri Yaşam Desteği Kursu'nu tamamlamıştır. CPR (TYD) ve İYD eğitimine ilginin çok olması ATİS'in basanlarının artmasında önemli bir rol oynamıştır (5), Türkiye'de de acil durumlarda en kısa zamanda müdahaleyi gerçekleştirebilmek için çok büyük bir "İlkyardım Eğitimi ve Organizasyonu Seferberliği" başlatılmalı, ülke çapında Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi planları gerçekleştirilip uygulanmalıdır. Bu ilkyardım eğitim ve organizasyonunun gerçekleştirilebilmesi için ilk planda; -Sağlık Bakanlığı, -Milli Eğitim Bakanlığı, «İçişleri Bakanlığı, -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, «Milli Savunma Bakanlığı,»Ulaştırma Bakanlığı, -Turizm Bakanlığı, -Kültür Bakanlığı, -Türkiye Kızılay Cemiyeti, -Üniversiteler (Özellikle Tıp Fakülteleri), -Türk Tabipler Birliği (Tabip Odaları), -Mesleki ve Sosyal Kuruluşların Oda ve Dernekleri, -Belediyeler, -Yazılı, sözlü ve görüntülü Basın Kuruluşlarının işbirliği içinde olması gereklidir. Üniversite, Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Belediyelere bağlı hastaneler ile özel sağlık hizmeti veren kuruluşların kendi çabaları ile acil tıbbi ilkyardım hizmetlerini organize edebilmeleri mümkün değildir. Bugün» malesef, sözünü ettiğimin bu sağlık kuruluşları ve Tabip 121

6 Odaları» birbirleri ile pek fazla ilişkiye girmeden, çalışmalarını yürütmektedirler. Acil Tıbbi İlkyardım konusunda hepsinin (az da olsa) çabalan bulunduğu halde, organize edilmiş bir sistem yerleştirilmediği için başarılı olunamamaktadir. Bu kuruluşların tümünün, işbirliği içinde çalışacakları ve tüm olanaklarını ortaya koyacakları bîr Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi kurulmadıkça da başarıya ulaşmak mümkün değildir. Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi (ATÎS) Nedir, Nasıl Çatışır? Bu sistemin asıl amacı DOĞRU (gerçekten hastaneye ulaştırılması gereken) HASTAYI, DOĞRU (hastaya tam anlamıyla yardımcı olabilecek) PERSONEL ile, DOĞRU (hastaya gerekli tüm müdahalelerin yapılabileceği) SAĞLIK KURULUŞtTna, DOĞRU (en kısa) ZAMANPda taşımaktır (7), Sistemin kurulabilmesi için, aşağıda söz edilecek birçok hizmetin planlanması ve koordine edilmesi gereklidir, /- SAĞLIK KURULUŞLARI VE HASTANELERDE : Öncelikle sağlık kuruluşlarının kapasiteleri, sahip oldukları imkanlar ve verebilecekleri hizmetler açısından sınıflara ayrılması gerekmektedir. Acil müdahale edilmesi gereken hastaların, durumlarına göre, hangi hastanelere ulaştırılacağı bilinmelidir. Amerikan Cerrahlar Birliği Travma Komitesi (The Gommitee on Trauma of the American College of Surgeons) hastanelerin kapasite ve olanaklarına göre üç kategoriye ayrılmasını önermiş ve kazazedelerin buna göre sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını istemiştir. Sonuçta bu yaklaşımın uygulanması ile daha iyi bakım ve iyileşmenin sağlandığı gösterilmiştir (2), Sağlık kuruluşlarını ilgilendiren diğer önemli bir olay da Yaşam Desteği Birimleri ile Acil Tıbbi İlkyardım Birimleri'nin kurulmasıdır.bu birimler; 1 Olayın (kazanın) olduğu yerde a*sabit Yaşam Desteği b-mobil (hareketli) Yaşam Desteği Birimleri olarak, 2*Hasta veya kazazedenin taşınması sırasında a-kara Ambulansları b«hava Ambulansları (Uçak, Helikopter) c-su (Deniz, Göl) Ambulanslarında 3-Sağhk Kuruluşlarında a-acil Servislerde, TYP ve İYD hizmeti vererek b-yoğun Bakım ve Tedavi Kliniklerinde SYD hizmeti vererek görev yaparlar. J~ SAĞLIK KURULUŞLARI DIŞINDA : Sağlık kuruluştan dışında gerekli görülen yerlerde Acil Tıbbi İlk Yardım Birimleri'nin kurulması ve burada görevli olacak personelin eğitilmesi gereklidir.bunlar sağlık kuruluşundaki Acil Tıbbi İlkyardım Birimleri gelinceye kadar hastanın yaşamsal fonksiyonlarını tehdit eden unsurlar! ortadan kaldıracak ve dolayısyla da ilk yardımın en önemli bölümünü (CPR-BLS) uygulayacaklardır (8),Bu organizasyona dahil edilecek ekipler; 1-Olayın oluştuğu yerde, a-sabit Yaşam Desteği Birimleri olarak, -Her türlü spor alanlarında, -Plajlarda ve Turistik Kuruluşlarda, «Endüstriyel Kuruluşlarda, 122

7 «Çok sayıda insanın gelip gittiği havaalanı, demiryolu ve denizyolları terminallerinde» -Çok sayıda insan taşıyan araçlarda, -Çok sayıda insanın çalıştığı işyerlerinde b-hareketli Yaşam Desteği Birimleri olarak» -İtfaiye araçlarında -imdat (katrancı) araçlarında -Ambulanslarda (kara, hava, deniz) 2-Transport sırasında Taşıyıcı Yaşam Desteği Birimleri olarak Kara, hava, deniz ambulanslarında görev yaparlar, 3-İLETİŞİM VE HASTA TAŞIMA SİSTEMİ; Bu sistemin görevleri şu şekilde sıralanabilir: l~ambutatt$larm temini, araç-gereç donamnnmn sağlanması ve herzaman çalışır halde tutulması. Ambulans hizmetinin amacı, sadece acil tıbbi ilkyardıma gereksinim duyan hasta veya kazazedeyi bulunduğu yerden alıp» en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaştırmak değil, geliştirilmiş hastane acil servis olanaklarının hastaya ulaştırılmasını sağlamaktır, Böylece özel eğitim görmüş sağlık personeli tarafından ilk acil müdahalesi yapılıp» yaşamı güvenceye alman hasta, yoğun bakım ve tedavi altında, kesin tedavisinin yapılacağı hastaneye veya sağlık kumlusuna ulaştırabilmektir. Özellikle, şehir merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu saat ve yollarda karayolundan ilkyardım hizmetinin ulaştırılması oldukça güç halta bazen imkansız hale gelmektedir. Kazalarda tıbbi ilkyardımın en kısa zamanda ulaştırılması çoğukez hayat kurtarıcı olmaktadır, Bugün kaza yerinde ölüm oranlan oldukça yüksektir. Bu oranı düşürmek» tıbbi tesislerin sayısını arttırmakla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Acil Tıbbi İlk Yardımda kullanılmak üzere Helikopter Servisleri'nin kurulması gerekli olmuştur. Birçok ülkede olduğu gibi» bu tür zorluklarla karşılaşmış bulunan Almanya'da da 1970 yılında Alman Otomobil Kulübü (ADAC)'nün girişimleri sonunda» merkezi Münih'te bulunan Helikopterle Kurtarma Servisi kurulmuştur. Zamanın en gelişmiş tıbbi ekipmanları île donatılan helikopterler ile verilen hizmetler, kısa sürede ülke çapında yaygınlaştırılmıştır.bııgün Almanya'da 36 adet helikopter istasyonu ile hastalar 15 dakikadan daha kısa bir sürede tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna ulaştınlabilmektedir. Bu istasyonlardan 18 adedi İçişleri Bakanlığı, 6 adedi Silahlı Kuvvetler, 6 adedi Alman Muhafaza Uçuş Kurtarma Kuruluşu, 6 adedi özel bir alarm merkezi ve 6 adedi de ADAC tarafından kurulmuştur, \ 2-Itetişim araç-gereçlermin iemmi ve sistemin 24 saat çakşır halde tutulması Âcil Tıbbi İlkyardım Sistemi için modern bir İletişim Sistemi kurulmalıdır. Bu sistemin è içerisinde (9); -Her türlü haberleşme araçları bulunmalıdır, «Otomatik telsiz-telefon-faks interkonnektif sistemi olmalıdır, -Bölgeler arası telsiz, telefon iletişimi için belirli yerlerde güçlendirici-yansıtıcı anten sistemleri kurulmalıdır, -Bîr Dispeçer Merkezi oluşturulmalıdır. Kurtarma zinciri kavramı içerisinde ilk yapılacak iş olay yerinde bulunan kişiler tarafından ATİS'in harekete geçirilmesidir. Acil durumlarda yapılan aramalar, Dispeçer Merkezi sınırlarındaki polis, ve kurtarma servisleri veya vatandaşlar aracılığı ile telefon ve telsizle derhal buraya ulaştırılmalıdır, Dispeçer Merkezi de ATİS'ni harekete geçirir. Bu merkeze bir yardım talebi ulaştığında buradaki görevliler, 123

8 -Olayın veya kazanın yerini saptamalı, 3 -Hastanın problemleri hakkında bilgi toplamalı ve hastanın aciliyet derecesini değerlendirmeli -Hastanın hangi sağlık kuruluşuna gönderileceği konusunda karar vermeli, -Bu sağlık kuruluşunda, o andaki boş yatak sayısı hakkında bilgi sahibi olmalı, -Hastanın gönderileceği sağlık kuruluşuna hasta hakkında elde edilen bilgileri ulaştırmah ~O anda hangi ilkyardım ekiplerinin görevde olduklarını bilmeli, Olay yerine en kısa zamanda ulaşabilecek ambulansın yerini saptamalı, -Ambulans ulaşıncaya kadar, olay yerine daha kısa süre içinde gidebilecek itfaiye, polis vb, kuruluşların, ilkyardım eğitimi görmüş elemanlarının bulunduğu, araçlarını olay yerine sevketmelidir. -Dispeçer merkezi, Tıbbi Kumanda Kontrol Merkezi ile de ilişki içinde olmalıdır. -Kaza yerinden dispeçer merkezini arayan kişilerle teması kesmeden, onlara ilkyardım ekipleri gelinceye kadar kazazedeye nasıl yardımcı olabileceklerini anlatmalıdır. Son yıllarda yayınlanan çalışmalarda, dispeçer merkezi aracılığı ile acil tıbbi ilkyardım ekipleri gelinceye kadar, kaza yerinde veya evde olan acil durumlarda orada bulunan kişilere hastaya nasıl müdahale edileceğinin anlatıldığı ifade edilmektedir. Bu çalışmalarda, daha önce ilkyardım eğitimi almamış kişilere verilen direktifler doğrultusunda yapılan uygulamalardan çok yararlı sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir (10, 11, 12), İsveç'te, yeni bir çalışma alanı olarak, dispeçer merkezine eleman yetiştirecek kurslar açılmıştır. Burada temel sağlık eğitimi almış kişilere, hastalardaki belirtiler, kazazedenin durumu ve ciddiyeti hakkında nasıl karar verilebileceği öğretilmektedir (13) 3-Tıbhi Yönetim Merkezi* nin Kurulması : Tıbbi Yönetim Merkezinde bulunan Tıp Doktorları, ambulanslarda (kara, hava ve deniz) veya kaza yerinde bulunan hemşire ve acil tıbbi ilkyardım teknisyenleri ile temas halinde bulunurlar. Bu elemanların çeşitli zorluklarla karşılaşması halinde onlara verdikleri bilgiler ile yardımcı olurlar. Ayni zamanda polis, itfaiye, sahil güvenlik ve hava ambulansları ite kaza anında veya doğal afetlerde ilişkileri koordine ederler (9). Son yıllarda yayınlanan bazı çalışmalarda, Tıbbi Yönetim Merkezlerine, daha çok, iyi eğitim görmüş hekimin katılmasına çalışmak gerektiğine inanılmaktadır (14), Tıbbi Yönetim Merkezlerinde bulunan Kumanda-Kontrol Merkezleri, bölgesel sorumluluk dahilinde, yardım talebinde bulunanlara karadan, denizden ve havadan müdahale edebilecek tüm ekipler ile koordine olmuş durumdadır. Örneğin, Almanya'nın Münih Kenti'udeki Merkez, kurulmuş bulunan haberleşme ağı ile, yılda 'den fazla yardım talebini değerlendirmekte ve bunlara cevap verebilmektedir. Bunlara evde meydana gelen kazalar ve kalp krizleri de dahildir. Bu sistemin kurulmasında başlıca iki amaç vardır, Hcrhangibir dış tehdit veya silahlı çatışmada kurtarma görevinin üstlenilmesi, barış zamanında da sivillere hizmet verilmesidir Barış zamanındaki hizmetler sadece tek bir kazada değil, ayni anda oluşan birçok kaza veya doğal afetlerde de verilebilmekledir. Bu nedenle, bir bölgede oluşacak büyük kazalar veya doğal afetlerde, komşu bölgelerdeki Acil Tıbbi İlkyardım Sistemleri de hızlı bir şekilde harekete geçirilebilir. Bu da Acil Tıbbî İlkyardım Ekipleri'nin olay yerine ulaştırılması ve kazazedelerin ilkyardımları olay yerinde başlamak üzere hastanelere ulaştırılmasını kapsamalıdır (15). Kumanda-Kontrol Sistemi bu durumlarda koordine edici olarak da görev yapar. 124

9 4-Hastane-Antbulans Arası İletişim Sisteminin Kurulmam.* Ambulanslarda herzaman bir hekimin görevli bulunması uygun olacaktır, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, İlkyardım Helikopterleri île yapılan müdahalelerde, karar verme ve tıbbi beceri açısından, olayların %251nde bir hekimin mutlaka bulunması gerektiği, %39,7'sînde gerekli olmadığı, %34,?sinde de bulunmasının yararlı olabileceği bildirilmiştir (16, 17), Ancak dünyanın birçok bölgesinde hekim sayısı yeterli olmadığından hemşireler, Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenleri hekimlerin kontrolunda görev yapmak üzere eğitilmişlerdir. Her hastanenin bu konuda hazırlanmış protokollerinde, bu ekiplerin başı bir hekim olmaktadır. Yönetimi o sağlamaktadır. Sorumluluk da ona aittir, Ambulansta hekim bulunmadığı zamanlar, hastanedeki sorumlu hekim ile ambulans personelinin görüşebilmesi ve hekimin vereceği emirlere göre acil ilkyardımın yapılması gereklidir, S-Telemetri Olanaklarınım sağlanması : Ambulansta bulunan hastanın Elektrokardiyografi (EKG) f 8imn, hastanın ulaştırılacağı sağlık kuruluşundaki hekimler tarafından izlenebilmesi için EKG sinyallerinin radyo, dalgalan ile, gönderilmesi olayıdır. Acil Servisteki hekimler ekrandan izledikleri EKG bulgularına göre hasta hakkında karar verip, hastaneye ulaşıncaya kadar, ambulanstaki görevli hemşire ve Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenlerine neler yapmaları gerektiği konusunda telsizle bilgi vermelidirler. 6-Hastaneler Arası İletişim Olanaklarının Sağlanması : Kapsamlı bir iletişim merkezi aracılığı ile konsültasyon yapabilmek, fikir alış verişinde bulunabilmek ve doğal afetler sırasında koordinasyona yardımcı olmak için gereklidir, 7-Kayıi Tutma Sisteminin Kurulması : Tüm iletişim trafiği sürekli olarak ses bantlarına kaydedilmelidir. Sistemin işleyişinin bir belgesi olarak böyle bir uygulama mutlaka yapılmalıdır. İletişim ve hasta taşıma sisteminin vatandaşlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek bir telefon numarası vardır, (Örneğin ABD'ndeki 911 gibi), Bu merkezlerin telefon numaralarının akılda tutulması kolay olacak şekilde ayarlanmalıdır, Almanya'da yapılan bir çalışmada, üç rakamlı telefon numaralarının daha uygun olduğu, çok rakamlı numaraların hatalara neden olabileceği bildirilmiştir (18), İletişim Sistemi, bu telefon numarasmın bulunduğu merkez ile, bölgenin tüm ilkyardım birimleri arasında haberleşmeyi sağlayacak bir ağ özelliğim taşır. ATÎS'ni en hızlı şekilde harekete geçirebilecek işlemin, bu telefon numarasını aramak olduğu bilinmektedir (19), Bu sistem insan sağlığı dışında hiçbir amaçla kullanılamaz, 4~ACİL TIBBİ İLKYARDIM EĞİTİMİ : Acil Tıbbi İlkyardım Eğitimi, l'zorunlu Olarak^ -Sağlık Personeline, Yardımcı Sağlık Personeline (Hemşire,Teknisyen vb,)? -Özel gereksinimi olan personele (Güvenlik personeli, Trafik polisi, itfaiye personeli, jandarma,her türlü motorlu araç kullananlar vb.) -İlkokul 5, sınıftan itibaren tüm ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile öğretmen ve öğretim üyelerine 2'Volenter (isteğe bağlı) Olarak f -Toplumun istem gösteren kesimlerine verilmelidir (5), Bunlara ilave olarak sağlık teknisyeni, hemşire ve yüksek hemşirelerin bir kısmı acil tıbbi ilkyardımın her aşamasında (TYD; İYD; SYD) eğitilmeli ve bu kişilere Acil Servisler ile Ambulanslarda görev verilmelidir. Hatta Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyeni yetiştirmek üzere 12S

10 okullar açılmalıdır, Bugün ülkemizin bazı üniversitelerinde öğretim yapmakta olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarına bu program ilave edilmelidir, Mecburi Hizmet'e gönderilen hekimlerin bir kısmı, Acil Tıbbî İlkyardım konusunda bir eğitime tabi tutularak, bu organizasyon içinde çalıştmlmalıdır. Acil Hekimlik ve Afet Hekimliği branşlarını teşvik edecek şekilde önlemler alınmalıdır. Özellikle Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında çalışan hekimler bu dallarda görev almalıdır. Bugün Sürücü Kurslarında İlkyardım Dersleri verilmektedir. Buralarda okutulan ilkyardım derslerinin konulan standardize edilmeli, modern hale getirilmeli ve kitaplar da bu kurallara bağlı olarak yazılmalıdır. Sürücü Kursîarı'nda, ilkyardım konusunda eğitime tabi tutulmuş ve bu eğitim sonucunda sertifika almış kişilerin görevlendirilmesi şartı aranmalıdır, Bunların eğitimleri için, özellikle Tıp Fakülteleri ile işbirliğine gidilmelidir. Özellikle, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Silahlı Kuvvetler ve Yerel Yönetimler ve Üniversiteler hem eğitim ve hem de organizasyon aşamalarında mutlaka görev almalıdırlar, Özel Sektör'den bu hizmetlerin organize edilmesine katkıda bulunmak veya sistemin bölgesel bir parçasını oluşturmak isteyenler teşvik edilmelidir. Güvenlik görevlileri, itfaiye çalışanları ve cankurtaranlar Acil Tıbbi İlkyardım Sistemi içinde yerlerini almalıdırlar. Bu kişilerin eğitilmelerinin yanında, aralarından seçilecek bazılarının da Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenliği Kurslarına katılmaları ve bu konu ile ilgili sertifika almaları sağlanmalıdır. Ayni zamanda Ambulans şoförleri de bu sistemin içine dahil edilmelidir (9), Tüm personelin; 1-LokaI ve bölgesel ATİS'ndeki görevleri ve uygulamadaki yerleri saptanmalıdır, 2-Günlük Acil Tıbbi İlkyardım operasyonlarında ve doğal afetlerde yapılacak çalışmalarda hizmetlerin entegre edilmesi sağlanmalıdır. 3-Her bağımsız sistemin dizaynına bağlı olarak, güvenlik güçleri ve benzeri elemanın (paramedics) başlangıç eğitimlerine konsantre olmaları sağlanmalıdır. Hem bu personelin ve hem de daha önce TYD ve İYT) eğitimlerine katılmış ve sertifika almış Acil Tıbbi İlkyardım Teknisyenlerinin veya kurtarma personelinin (özellikle doğal afetlerde görev alan) zaman zaman eğitimlerinin tazeleneceği kurslar tekrarlanmalıdır. Hepsinden önemlisi bu kurslar ÇOK CİDDİ OLARAK verilmelidir. Tüm bu çalışmalar yapılırken, hastanelerin, özellikle Acil Servis ve Yoğun Tedavi ve Bakım Klinikleri'nin sayısı ve kalitesi yükseltilmelidir, Kurulacak olan tüm lokal ve bölgesel sistemler, en sık karşılaşılan, acil durumları kapsayan protokollere sahip olmahdır,hastane dışı koşullarda ve hastanelerde, kazazedelerin akıbetini etkileyecek olan vital (hayati) fonksiyon tehditlerinin, bilimsel olarak değerlendirilebilmesi ve tedavinin buna göre uygulanabilmesi için bu protokoller esastır. Bunlar ayni zamanda, hastane öncesinde görev yapan personelin eğitiminde de temel olmalıdır (5, 20). 126

11 KAİNAKLAR 1- Safar F, Bircher NG: Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation, Third Edition, W.B. Saunders Company Ltd, Great Britain, London, 9, İ988, 2- Me Cabe CJ: Initial Evaluation of Treatment of the Trauma Patient, MG^ Textbook of Emergency Medicine, Edited by Wilkms EW. Second Edition, Waverly Press Inc. Baltimore, USA, 58, 1983, 3- Ege R:Trafık Faciasından Nasıl Kurtulalım?, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Yayınları No:23. Ankara, 1991, 4- Okumura M; Prehospİtal Care of Victims of TraiTıc Accidents (First Aid Medical Service of the Highway Development Corp,). Rey Hosp Cİîn Fac Med Sao Paulo, 44(3): 128,1989, 5- Advanced Cardiac Life Support in Perspective, Textbook of Advanced Cardiac Life Support. Second Edition, American Heart Association, 1, 1987, 6- Ritter G, Wolfe RA, Goldstein S, Laudis JR, Vasu CM, Acheson A, Leighton R, Modendrop SV: The Effect of Bystander CPR on Survival of Out-of-Hospital Arrest Victim. Am Heart J. 110(5): 932, Schneider C, Gomez M, Lee R: Evaluation of Ground Ambulance, Rotor-Wing and Fixed- Wing Aircraft Services. Crit Care Clin. 8(3): 533, Jensen NH, A Medically Staffed Emergency Ambulance Service. Report of a 5-Year Prospective Study. Acta Anaesthesiol Scand. 27(3): 226, * Jacobs LM, Bennett BR: Emergency Medical Services. MGH Textbook of Emergency Medicine, Edited by Wilkms EW. Second Edition, Waverly Press Inc. Baltimore, USA , 10-Kellerman AL, Hackman BB, Somes G: Dispatcher-Assistçd Cardiopulmonary Resuscitation, Validation of Efficacy. Circulation, 80(5): 1231,1989, ll*bossaert L, Van Hoeyweghen R: Bystander Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Out-of- Hospital Cardiac Arrest. The Cerebral Resuscitation Study Group. Resuscitation, Suppl. 17: 55,1989, 12-Eisenberg MS, Hailstorm AP, Carter WB, Cummins RÖ, Bergner L, Pierce J: Emergency CPR Instruction Via Telephone. Am J Public Health, 75(1): 47, Brismar B, Dahlgren BE, Larsson J: Training of Emergency Dispatch-Center Personnel in Sweden, Crit Care Med, 12(8): 679,1984, 14-Stewart RD: Medical Direction in Emergency Medical Services: The Role of the Physician, Emerg Med Clin North Am, 5(1): 119,1987/ 15-Ricci E, Pretto E: Assessment of Prehospital And Hospital Response in Disaster, Critical Care Clinics, 7(2): 471, Dalton AM, Botha A, Coats T, Spalding T, Hodkinson S t Wernen C, Hodgson R: Helicopter Doctors?, Injury, 23(4): 249, 1992, 17-Snow N s Hull C, Severns J: Physician Presence on a Helicopter Emergency Medical Service: Necessary or Desirable?, Aviat Space Environ Med, 57(12 Pt 1): 1176, 1986, 18-Diehl P, Maner D, Schneider T, Dick W: Der Notruf-Eigentliche Schwachstelle Innerhalb Eines Rettungssystems, Prospektive Untersuchungen Anhand Beobachterer Kreislaufstillstande. Anaesthesist, 41(6): 348,1992, 19*Mayron R, Long RS, Ruiz E: The 911 Emergency Telephone Number: Impact on Emergency Medical Systems Access in a Metropolitan Area, Am J Emerg Med, 2(6): 491,

12 20-Neumann A, Waydhas C, Schneider K f Haider M, Theissen K, Schmidbauer S, Schweiberer L: Standart in der Praklinisehen Reanimation-Voraussetzung flir Effiziente Terapie und Wissensehaflliche Analyse, Prospektive Untersuchung am Beispiel des Gemeinsamen Notarztdienstes des Landkreises und der Landeshauptstadt München, Anaesthesist, 40(4): 128

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ?

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ? 30 Temmuz, 2008 TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ? Ekteki Türkiye de Travma ve Acil Cerrahi nin güncel durumu başlıklı yazıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi ülkemizde Travma ve Acil Cerrahi

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama,

Detaylı

Acil Yardım Organizasyonu. Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans

Acil Yardım Organizasyonu. Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans Doç. Dr. Onur POLAT Acil Yardım Organizasyonu Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans 2 Tanımlar Acil durum: Erken dönemde nitelikli yardım başlatılmazsa

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26463 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda Sağlık görevlilerinin tıbbi

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Acil Tıp Uzmanlığı Türkiye Acil Tıp Derneği Akdeniz Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi

Detaylı

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH İhtiyaç Kaynakların maksimum verimlilikle kullanılabilmesi Sağlık hizmetleri sunumunda özelleşmiş merkezlerin bölgesel olarak

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL İLKYARDIM Tanımı- Önemi - İlkeleri İlkyardım : Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye, bir sağlık ekibi ulaşıncaya kadar ya da hasta bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar

Detaylı

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER ACİL TIP TEKNİSYENİ TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan kişidir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014 Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik PARAMEDİK? Her ne sebep ile olursa olsun, acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaralılara,

Detaylı

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kritik Hasta Transportu Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kaynaklar Warren J,Fromm RE Jr, et al. Guidelines for the inter and intrahospital transport

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Öğrenim Hedefleri; Genel durumu bozulan ve resüsitasyon gereksinimi duyacak

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM TANIM Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN -

Detaylı

İlkyardım Acil Yardım

İlkyardım Acil Yardım Hayat Zinciri İlkyardım Acil Yardım Tıbbi Yardım İste TYD ye Başlayın Erken Defibrilasyon Erken İleri Bakım YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZ... HEMEN İKİ OMUZUNDAN TUTARAK HAFİFÇE SARSIN VE YÜKSEK SESLE SORUN...

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

AFETLERDE İLK YARDIM

AFETLERDE İLK YARDIM Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Afet durumlarında karşılaşılan güçlüklerin önlenebilmesi, afet sırasında yapılması gerekenler ile tıbbi organizasyon ve koordinasyonun ne şekilde yapılacağı anlatılacaktır.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Yayın Tarihi:01.01.2011 Sayfa No:1/4 1. AMAÇ:Artvin İl Ambulans Servisi hizmetleri ile ilgili uygulamalara ilişkin personelin bilgi ve becerilerinin artmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. Yapılan eğitimler

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Tıp Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 27/01/2010 tarih ve 2545

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1)Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilmek ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, 2) Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

ABD DE SAĞLIK TURİZMİ

ABD DE SAĞLIK TURİZMİ ABD DE SAĞLIK TURİZMİ HAKAN KARALOK, MD. YALE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE Sağlık Turizmi Dünyada Sağlık Turizmi Merkezleri Dünyada Sağlık Turizmi Sağlık Turizmi Sebepleri 15 9 4 40 32 Yeni teknik, teknoloji

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları

Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları Öğr. Gör. Galip USTA Artvin Çoruh Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri MYO/İlk ve Acil Yardım Programı ATT ve PARAMEDİK

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi Acil Çağrı Merkezi 112 Sağlık Komuta Merkezi 112 Jandarma 112 Polis AÇM 112 Orman 112 İtfaiye 112 AFAD 3 Nisan 2014

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı ACĐL L SERVĐSTE STE TRĐAJ Dr. Ali Uzan Acil Tıp Anabilim Dalı Triaj Fransızca Seçmek Sınıflamak Türlerine göre ayırmak manasına gelir Đlk kez II. Dünya Şavaşında yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

Temel İlkyardım Uygulamaları

Temel İlkyardım Uygulamaları Temel İlkyardım Uygulamaları KOBİ lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi Projesi "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca

Detaylı

EK-6 112 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

EK-6 112 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ EK-6 112 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Kabul Edilebilir Değer Puanın Hesaplanması Verinin Ait Olduğu Merkezde Vakaya Ulaşım Oranı (Yüzde) Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde Vakaya

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Hemşire Ön Değerlendirme Formu yerine Erişkin / 01 Çocuk / Yenidoğan Yatan Hasta İlk Değerlendirme Formu na atıfta bulunuldu. Sık Kullanılan

Detaylı

EK-6 112 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

EK-6 112 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ EK-6 112 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Kabul Edilebilir Değer Puanın Hesaplanması Merkezde Vakaya Ulaşım Oranı (Yüzde) Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde Vakaya Ulaşım Süresinin

Detaylı

EĞİTİM PLANI Rev. Tar

EĞİTİM PLANI Rev. Tar 00 1/8 EĞİTİM KONUSU Kişisel koruyucu ekipman kullanımı İSG Kurulu Çalışma Prensipleri- Çalışan Temsilcisinin Eğitimi Meslek Hastalıklarının Sebepleri. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OpenScape UC Suiti OpenScape Alarm Response OpenScape Alarm Response Kurumsal yapıda alarm, kontrol, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlar. UC

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM dizayn ÖZCAN ERDEMLİ Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı seviye 3 yoğun bakımdır. Özel ekibi, özel donanımı olan ve temel gereksinimlerini kendi içinde sağlayabilen

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAVİ KOD PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAVİ KOD PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 10 1. Amaç Bu prosedürün amacı; ani solunum ve dolaşım yetmezliği gelişen hastaların hayati fonksiyonlarını geri döndürmek amacıyla yapılan uygulamaların organize edilmesi ve bu konudaki

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Acil Durum ve Afet Yönetiminde İlk Yardımın Önemine İlişkin Küresel Yaklaşım

Acil Durum ve Afet Yönetiminde İlk Yardımın Önemine İlişkin Küresel Yaklaşım Acil Durum ve Afet Yönetiminde İlk Yardımın Önemine İlişkin Küresel Yaklaşım www.kizilay.org.tr www.ilkyardim.org.tr AFETİN TANIMI İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran,

Detaylı

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Hastanemizde kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın veya sağlık personelinin hızlı ve güvenli biçimde,eğitimli ve deneyimli personel tarafından,kalp ve solunum sistemine müdahale ile

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Triaj Sözcük Anlamı «Trier» (Fr.): seçmek, ayırmak, sınıflandırmak TDK karşılığını belirlememiş T.C. Sağlık Bakanlığı Tanımı: Acil servislere

Detaylı

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU KURSLAR APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course APLS kursunun gerçekleştiği iller; 1. İzmir (Mayıs 2009) 2. İstanbul (Ekim 2009) 3.

Detaylı

Acil servisler depremlere hazır mı? Uz.Dr. Recep DURSUN Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi. Acil tıp uzmanı

Acil servisler depremlere hazır mı? Uz.Dr. Recep DURSUN Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi. Acil tıp uzmanı Acil servisler depremlere hazır mı? Uz.Dr. Recep DURSUN Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi Acil tıp uzmanı Sunum programı Van depreminde ne yaşadık Acil servisler depremlere hazır mı Hazır değilse

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Damaryolu konusundaki gelişmeler, kronik hemodiyaliz tedavisini ve diyaliz sektörünü oluşturmuştur.

Detaylı

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Diyaliz makinesinin icadı (1960 lı yıllar) Kanada Rahipleri Tıbbi Ahlak Kılavuzu (1971) New Jersey Yüksek Mahkemesi Karen Ann Quinlan Kararı

Detaylı

Hasan Babayiğit. Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Öğretim Üyesi

Hasan Babayiğit. Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Öğretim Üyesi Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Bartın İl Ambulans Servisine Bağlı Acil Sağlık Hizmetlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Dr. Dursun Koç THK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık

Detaylı

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE ÖZEL DOSYA Özel ANADOLU ÖZEL DOSYA SAĞLIK MESLEK LİSESİ Geleceğin Mesleği eğitim kurumları İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE Özel DOSYA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ: HEDEFLER; ÖZEL DOSYA Mezuniyette Hemen İş Gelecek

Detaylı

Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Neden Sistem? O Organ yetmezliği dil, din, ırk, cinsiyet, millet, zenginlik

Detaylı

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ Acil Tıp uzmanlık eğitim programı (eğitim programı, rotasyonlar, pratik uygulamalar...) hekimleri acil tıp pratiğine hazırlamaya yönelik tasarlanmalıdır. Acil Tıp

Detaylı

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ TANIM Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ Yeşim Tunçok DEÜTF Farmakoloji Anabilim Dalı, Klinik Toksikoloji Bilim Dalı İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, İzmir Klinik Toksikoloji Zehirlenmelerin önlenmesi, tanısı,

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı