Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Dalhousie Üniversitesinin yabancı öğrencileri için sunulmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Dalhousie Üniversitesinin yabancı öğrencileri için sunulmaktadır."

Transkript

1 Kanada'da bulunduğunuz süre için Sağlık Sigortası Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Dalhousie Üniversitesinin yabancı öğrencileri için sunulmaktadır. Poliçe No.: FC31022-DAL Kanada'da eğitim alırken neden Sağlık Sigortasına ihtiyacınız var Kanada'da sağlık hizmetleri çok pahalıdır. Hastaneler günlük tedavi masrafı olarak binlerce dolar alabilir. Dalhousie Üniversitesine kayıt yaptırdığınızda sizin ve sizinle birlikte gelen aile fertleriniz için sağlık hizmetleri ve tıbbi tedavilerinizi karşılamak üzere sağlık sigortasına sahip olmanız gerekmektedir. Dalhousie Üniversitesine öğrenci vizesi ile kayıt yaptırmış ve bölge genelinde geçerli olan Devlet Sağlık Sigorta Planından (GHIP) yararlanamayacak olan uluslararası öğrencilere, öğrenci derneği Kanada'da bulunduğunuzu süre içinde bu sigortaya denk kapsamlı bir sigorta sunmaktadır. Bu broşürde özetlenen tıbbi sağlık sigortası ikincil olarak ödeme yapacaktır. Bunun anlamı, eğer hastane, tıbbi veya tedaviye yönelik kapsam veya yarar sunan benzer planlar, poliçeler veya sözleşmeler veya herhangi bir özel, kamu, il veya bölgesel taşıt sigortası planı veya herhangi bir üçüncü şahıs sorumluluk sigortasının geçerli olması durumunda ödenecek meblağlar, sigorta olduğunuz değerin üstünde olması veya bu teminatlardan geri alacağınız meblağlarla sınırlı olacaktır. Nasıl Çalışıyor Nova Scotia Tıbbi Hizmetler Sigortası (MSI) edinmek için gerekli şartları taşımıyorsanız bu program sizin için zorunludur. Siz ve Uygun Şartlara Sahip bağımlı Kişilere bulunduğunuz ülkede kayıt yaptırdığınız andan veya gelişinizi takiben mümkün olan en kısa süre içinde başlamak üzere kapsam dahiline alınacaktır. Kanada dışına yapışan turistik geziler için kapsam çok kısıtlıdır. Kanada dışına yapacağınız turistik gezileriniz için seyahat sigortası almanızı şiddetle öneririz. Sağlanacak teminatlar Kanada sağlık hizmetleri sistemi Kanada vatandaşlarına tanılama, tedavi ve önleyici hizmetler sunmaktadır. Tüm hak kazanan bölge sakinleri il sağlık sigortası kartı alırlar ve bu kartın herhangi bir hizmet istendiğinde sunulması gerekmektedir. Size Nova Scotia Tıbbi Hizmetler Sigortasının (MSI) Nova Scotia'da yerleşik halk için sunduğu program ile karşılaştırılabilir bir sigorta kapsamı sunmaktayız ve bu kapsam teminat altındaki her kişiye ,00 dolara kadar geçerli olan sağlık hizmetleri ve tıbbi tedavi masraflarını ödemektedir. Yaralanma veya Hastalık nedeni ile Sigortalı bir kişinin geçerli masraflara maruz kalması durumunda, bu masrafları makul ve alışılageldik şekilde, kısıtlamalara, istisnalara ve planın koşullarına göre geri ödeme yapacağız. Başka herhangi bir koşula bağlı olmadı takdirde, geçerli masraf, GHIP kapsamında, MSI tarafından sigortalı bir kişiye sunulan masraflara eş değer teminatlar anlamını taşımaktadır. Örneğin: Hastanede Tedavi Masrafları - yarı özel konaklama da dahil olmak üzere Makul ve Alışılmış Hastane masrafları anlamına gelmektedir. Acil Servis ücretleri de aynı şekilde geçerlidir. Tıbbi Masraflar - Doktor ücretleri, laboratuvar testleri, röntgen ve tanısal testler. Bu masraflar Acil Serviste alınan hizmetler için tamamen kapsam dahilinde olacaktır, ancak aynı hizmet poliklinik hastası olarak alındığında kısıtlı olabilir 1

2 Acil Tıbbi teminat - Teminat dahilindeki masraflar arasında ulaşım, tıbbi hizmetler ve acil tıbbi duruma müdahale için kullanılan tıbbi malzemelerdir. Bunun içinde ülkenize geri dönmeniz için yapılan ulaştırma masrafları da kapsanmaktadır. Doğum Masrafları - Kapsam dahilindeyken başlayan hamilelikle ilgili olarak doğum öncesi bakım, doğum ve yeni doğan bakımı dahildir. Hamilelik esnasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar da dahildir. Tanımlar "Teminat Süresi", plan kapsamında sigortalı olduğunuz dönem anlamına gelmektedir. Teminatınız Yürürlük Tarihinde başlar. Teminat, prim ödemesinin kesilmesi veya ülkenize döndüğünüz tarihten hangisi daha önce ise o tarihte sona erer. Yürürlük Tarihi, teminatın bu poliçe kapsamında başladığı tarihtir. Teminat, gerekli primin ödendiği tarihten veya Kanada'ya varış tarihinizden hangisi daha geç ise o tarihte yürürlüğe girer. Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Kişiler: "Eş" sigortalı öğrenci olarak sizinle beraber yaşayan, 65 yaş altında ve resmi bir nikahla evlenmiş olduğunuz kişidir veya böyle bir kişinin olmadığı durumda, en az bir seneden daha uzun bir süredir beraber yaşadığınız, ve bulunduğunuz toplumda ev arkadaşınız olarak açıkça tanıtılan kişidir. Bu sigortanın amaçları doğrultusunda sadece 1 eşiniz olabilir. "Bağımlı Çocuk" terimi, (i) Sigortalı Öğrenci ile birlikte yaşayan ve (ii) 23 yaşının altında, evlenmemiş ve bakım ve desteğinize ihtiyaç duyan veya (iii) 26 yaşının altında olup evlenmemiş ve lise sonrası eğitim alan ve bakım ve desteğinize ihtiyaç duyan veya (iv) akli veya fiziki bir eksiklik nedeniyle kendi hayatını sürdürebilecek istihdam olanaklarına erişemeyen öz çocuğunuz, evlat edindiğiniz veya üvey çocuğunuz veya ebeveynleri yerine bakımını üstlendiğiniz çocuk anlamına gelmektedir. "Acil Durum", Sizin veya Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Kişilerin, bir Hekim veya Cerrah görüşüne göre kendi ülkenize dönünceye kadar ertelenemeyecek ve öngörülmeyen bir Hastalık veya Yaralanma nedeni ile derhal bir Hekim veya Cerrah tarafından akut semptomların giderilmesine yönelik alınması gerekli olan tıbbi tedavi veya yapılması gereken ameliyat işlemi anlamına gelir. Gezi : eğitim amacı ile Kanada dışına yapılan seyahatler anlamını taşır, ancak teminat süresinin %51'inin Kanada'da geçmesi zorunludur ve sadece acil tedaviler için geçerlidir. Vatandaşı olduğunuz ülkeye yaptığınız seyahatlerde teminat birbirini takip eden 31 gün ve Acil servis hizmetleri ile kısıtlıdır ve her seyahat için maksimum dolar limit bulunmaktadır. Kanada dışına yapılan diğer tüm seyahatlerde, 60 birbirini takip eden gün ve Acil tedavi ile sınırlıdır. "Devlet Sağlık Sigortası Planı" (GHIP), Kanada'nın il veya bölgesel hükümetlerinin kendi bölgelerinde yaşayan kişiler için sağladıkları sağlık sigorta teminatı anlamına gelmektedir. "Kendi Ülkeniz" Kanada'ya gelmeden önce sürekli ikamet ettiğiniz ülke anlamına gelmektedir. "Hastane", yatan hastalar için gerekli tesislere sahip, laboratuvarı bulunan, kayıtlı kıdemli hemşirelerin sürekli olarak görev başında olduğu, kanuni yeterliliğe sahip Hekim veya Cerrahların ameliyat işlemlerini gerçekleştirdiği ameliyathaneleri bulunan kurum veya lisanslı hastane anlamını taşımaktadır; ancak hiç bir şart altında, nekahet döneminde hasta bakımı yapan yerler ile huzur veya yaşlı bakım evleri veya sağlık spaları bu kapsam dahilinde değildir. 2

3 "Yakın Aile Üyesi" Sigortalı öğrencinin Eşi, Bağımlı Çocuğu, annesi, babası, bakımından sorumlu yasal koruyucusu, kayın pederi ve kayın validesi, üvey kardeşleri de dahil olmak üzere erkek kardeşi ve kız kardeşi, anneannesi, babaannesi, dedeleri, torunları, gelini, damadı, bacanağı ve eltisi anlamına gelir. "Yaralanma" Sigorta Süreniz içinde meydana gelen ve vücudun dış kısmında, doğrudan, istenmeyen veya beklenmeyen bir kaza nedeniyle oluşan ve bu plan tarafından kapsanan yaralanma anlamına gelir. Sigortali kişinin uyuşturucu madde, alkol veya diğer sarhoş edici bir maddenin etkisi altında olması durumunda (yasal olarak yetkilendirilmiş bir Hekimin tavsiyelerine tam olarak uyularak yapılan uygulamalar hariç olmak kaydıyla) teminat 25,000 dolar ile sınırlıdır. Sigortalı Kişi, sağlık teminatının seçilmiş olması durumunda, öğrenci vizesine sahip, Dalhousie Üniversitesine kayıtlı uluslararası bir Sigortalı Öğrenci olması, 65 yaşın altında bulunması ve MSI, Nova Scotia sağlık sigorta programı kapsamı dışında olması gerekmektedir. Buna ek olarak sizinle beraber yaşayan ve yine MSI teminatı dışında olan Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Kişiler de DSU Sağlık ve Diş Planı Ofisine kayıtlarını yaptırmış olmanız durumunda Sigortalı Kişiler olarak değerlendirilecektir. Sigortalı Öğrenci, Dalhousie Üniversitesinde kayıtlı, 65 yaşını aşmamış, kalıcı adresi Kanada dışında başka bir ülkede olan kişi anlamına gelir. Siz Kanada vatandaşı değilsiniz veya kalıcı oturma izniniz bulunmamaktadır. Tıbbi Gereklilik, bir Hastane, Hekim veya Cerrah, lisanslı dişçi veya diğer lisanslı hizmet sağlayıcı tarafından Sigortalı Kişinin Hastalığını veya Yaralanmasını belirlemek veya tedavi etmek üzere verilen hizmet veya kullanılan malzeme anlamına gelir ve aşağıdaki şekilde tanımlanır: sigortalı Kişinin Hastalığı veya Yaralanması ile ilgili semptom veya tanılama veya tedavisi ile uyumlu; iyi tıbbi uygulamaların standartlarına uygun; sigortalı Kişinin, bir Hekimin veya Cerrahın veya diğer lisanslı hizmet sağlayıcının çıkarına olmayan; ve yatan hasta durumunda, sigortalı kişinin tıbbi belirtilerinin veya durumunun poliklinik hastası olarak güvenli bir şekilde tedavi almasının engelleyeceği durumlar anlamına da gelir "Hekim veya Cerrah", Sigortalı Kişiden veya Yakın Aile Üyelerinden biri olmayan bir tıbbi doktor olup, tıbbi tedavi uygulamak üzere lisans sahibi olan ve tıbbi hizmet verdiği bölgede ilaç reçetelendirme yetkisine haiz kişi anlamına gelmektedir. "Makul ve Alışılageldik Masraflar" tedavisi yapılan Hastalığın veya Yaralanmanın derecesine uygun bakım sağlamak amacı ile yapılan tedavi, hizmetler veya malzemeler için tedavinin, hizmetlerin veya malzemelerin sağlandığı coğrafi yerde ödenecek meblağ anlamına gelmektedir. Hastalık, siz veya Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Kişilerin Kanada'da veya bir geziye çıktığınızda tıbbi tedavi, bakım veya öneri gerektiren bir hastalık başlangıcı veya rahatsızlıkla karşılaşılması durumunda Teminat Süresi dahilinde bu plan tarafından karşılanan kayıp anlamına gelir. Sigortali kişinin uyuşturucu madde, alkol veya diğer sarhoş edici bir maddenin etkisi altında olması durumunda (yasal olarak yetkilendirilmiş bir Hekimin tavsiyelerine tam olarak uyularak yapılan uygulamalar hariç olmak kaydıyla) teminat 25,000 dolar ile sınırlıdır. Ölümcül Hastalık herhangi bir tedavisi olmayan ve hastalığın sonucu belli olan aktif ve ilerleyici, hayatı tehdit eden hastalık anlamına gelir. "Biz, bizim" Allianz Küresel Risk ABD Sigorta Şirketi (Kanada Şubesi) anlamına gelir. Yararlar ve Teminatlar Kanada'da Bulunulan Süre İçinde Hastane, Tıbbi ve Tedavi Hizmetleri 3

4 Yaralanma veya Hastalık nedeni ile Sigortalı bir kişinin bu kısımda belirtildiği üzere Kanada'da geçerli masraflarla karşı karşıya kalması durumunda, bu masrafları makul ve alışılageldik şekilde, kısıtlamalara, istisnalara ve planın koşullarına göre geri ödeme yapacağız. Bu poliçenin yürürlükte kaldığı süre içinde, her Sigortalı Kişi için hayat boyu maksimum değer olan ,00 dolar teminat ödemesi yapılacaktır. Başka herhangi bir şekilde öngörülmediği sürece, geçerli masraf, Sigortalı Kişinin İl Devlet Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı olması durumunda kendisine Nova Scotia Tıbbı Hizmetler Sigortası (MSI) tarafından ödenebilecek masraflar ile eşdeğer olan masraf ödemeleri anlamına gelmektedir. Hastanede Yatış Siz veya Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Kişilerin bir hastalık veya Yaralanma nedeniyle Acil olarak yataklı bir hastanede tedavi altına alınması nedeniyle, yarı özel oda masrafı da dahil olmak üzere hastane tarafından Tıbbi Olarak Gerekli hizmetin verilmesi ve kullanılan malzemeler için yapılan makul ve alışılageldik masrafları, planınız dahilinde yer alan kısıtlamalar ve şartlar çerçevesinde bizim tarafımızdan ödenecektir. Bir hastane tarafından verilen makul ve alışılageldik acil servis poliklinik masrafları da teminat altındadır. Siz veya Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Kişilerin Kanada'daki sigorta süreniz sonunda bir hastanede yatmanız ve kendi ülkenize gidememeniz durumunda bu sigorta hastanede yattığınız süre boyunca geçerli kalacak, ancak bu süre ilk teminat dahilindeki masrafın oluşmasını takip eden 12 ayı geçmeyecektir. Tıbbi ve Tedavi Hizmetler: Tıbbi olarak gerekli olan ve Hastalığınızın veya Yaralanmanızın tedavisine yönelik Tıbbi Tedavi hizmetlerinin gerekli olması durumunda bu masraflar için teminat ödemesi yapacağız. Mümkün olması durumunda, acil olmayan tıbbi durumlarda Dalhousie Sağlık Hizmetlerinden tıbbi yardım almanızı öneririz. Dalhousie Sağlık Hizmetleri tüm Dalhousie Üniversitesi öğrencilerine sağlık hizmetleri sunmaktadır ve 1246 LeMarchant Street üzerinde (South Street ve University Avenue arasında) yer almaktadır. Tıbbi Masraflar Aşağıda yer alan ve acil olmayan şu masraflar teminat altındadır: a) Dalhousie Sağlık Hizmetlerine yapılan ziyaretlerde hekim ücreti. Ancak aşağıdaki hizmetler kısıtlı olarak teminat kapsamındadır: i. Bir pratisyen hekimin Sigortalı Kişiye uzun süreli görüşmelerin yapıldığı danışmanlık hizmeti vermesi ve bu danışmanlığın akut uyum tepkisi ile ilgili olması durumunda teminat her doktor için, her yıl maksimum 5 saat ile sınırlandırılmıştır ve hizmet aynı doktordan alınmalıdır. ii. Bir pratisyen hekimin Sigortalı Kişiye uzun süreli görüşmelerin yapıldığı danışmanlık hizmeti vermesi ve bu danışmanlığın sağlık ile ilgili bir durumun uygun şekilde yönetilmesi konusunda olması durumunda teminat her doktor için, her yıl maksimum 2 saat ile sınırlandırılmıştır ve hizmet aynı doktordan alınmalıdır. Normal çalışma saatleri dışında tüm acil poliklinik hizmetlerinin Dalhousie Sağlık Hizmetlerinden alınmasını önermekteyiz. b) Dalhousie Sağlık Hizmetlerinde görev yapan doktor tarafından istenen poliklinik hastalarının laboratuvar testleri, röntgenleri ve tanılama testleri belirli bir hastalığı tanılamaya yönelik değilse her yıl kişi başı 1.000,00 dolar ile sınırlıdır. c) Serum maliyeti ve sağlık hizmetleri personeli tarafından yerel sağlık yetkililerince kamuya önerilen aşılar için yapılan iğneler için maksimum 100,00 dolar. d) Yasal olarak yetkili bir doktor tarafından gerçekleştirilen ve acil durumun takibi niteliğini taşıyan ve Tıbbi Olarak gereklilik arz eden doktor ziyaretlerinin maliyetleri. e) Yukarıda yer alan hükümlere bağlı kalınmaksızın, aile teminatı seçili olan Sigortalı Öğrenciler için aşağıda yer alan teminatlar Sigortalı Öğrenciye ve Öğrencinin Uygun Şartlara Sahip Bağımlı yakınlarına da temin edilmektedir. Family Focus programından hizmet alan bu gibi Sigortalı Kişilere 4

5 yönelik olarak, her Sigortalı Öğrenci için maksimum 30,00 dolar, her Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Yakın için ise 65,00 dolar ile sınırlı olmak üzere %100 geri ödeme yapılacaktır. Buna ek olarak, aşağıda yer alan tıbbi masraflar Acil durum kapsamında teminat altındadır: a) yasal olarak yetkin bir Doktor veya Cerrahtan alınan hizmetler (yakın aile fertleri olanlar hariç); b) yasal olarak yetkin anestezi uzmanı olan bir doktor; c) hemşirelik meslek eğitim diplomasına sahip bir hemşireden alınan hizmetler (yakın aile fertleri olanlar hariç), ,00 maksimum değere kadar; d) tanılamanın yapılabilmesi için yasal olarak yetkin bir Doktor veya Cerrah tarafından acil durum esnasında talep edilmesi koşuluyla laboratuvar testleri ve/veya röntgen; e) Allianz Küresel Yardım tarafından onaylanan koltuk değneği veya hastane tipi yatak kiralanması, atel, baston, askı, kafes, braket veya diğer protez uygulamaları. Aşağıda yer alan belirli hizmetler için oluşan tıbbi masraflar teminat dahilindedir: a) tedaviyi sürdüren doktor tarafından gerekli görülmesi durumunda, (i) maksimum 1,000,00 doları geçmeyecek şekilde lisans sahibi bir psikiyatriste yapılan ziyaretler; (ii) maksimum 500,00 doları geçmeyecek şekilde, lisans sahibi bir psikolog veya sosyal yardım danışmanına akut sendromların hafifletilmesi için yapılan ziyaretler, bu ziyaretler için doktor talebi gerekli değildir; veya (iii) ,00 dolar ile sınırlı olmak kaydıyla, psikolojik, akli veya duygusal bozukluklar için hastanede yatarak tedavi; ve (iv) ilk doktor ziyareti teminat altına alacağız. b) Sigortanın birbirini takip eden 12 aylık süre için alınmış olması durumunda, lisans sahibi bir doktor tarafından yılda bir kez yapılacak genel kontrol için yapılan masrafları geri ödeyeceğiz. c) Sigortanın birbirini takip eden 12 aylık süre için alınmış olması durumunda, lisans sahibi bir optimetri uzmanına veya oftalmoloğa görsel sistemin kontrolü amacı ile yapılan bir ziyaret bedelini geri ödeyeceğiz Acil Durum nakliye Teminatları Kanada'da bir hastalığın başlaması veya bir yaralanma sonucu naklin Tıbbi Olarak Gerekli Görülmesi durumunda kara ambulansı için en fazla ,00 dolar ödeme yapacağız. Bunun yerine, lisanslı bir taksi ile lisanslı bir doktor muayenehanesine veya hastaneye gitmeyi seçerseniz 100,00 dolara kadar geri ödeme yapabiliriz. Kanada'da bulunurken ortaya çıkan bir hastalık veya yaralanma, acil tahliye ve havayolu ile en yakın Hastaneye gitmenizi veya Nova Scotia'ya veya kendi ülkenize dönmenizi Tıbbi Olarak Gerekli kılarsa, tahliye ve ülkeye geri dönüş masrafları birlikte olmak üzere ,00 dolara kadar masrafları ödeyeceğiz. Bu hizmet Allianz Küresel Yardım ile koordine edilmeli ve onay alınmalıdır. Gelinen Ülkeye Dönüş Teminatları a) Sizin veya Uygun Şartlara Sahip Bağımlı Yakınınızın ölmesi durumunda, merhumun defin hazırlıkların yapılması veya yakılması için veya naaşın kendi ülkesinde oturduğu şehre gönderilebilmesi için maksimum ,00 dolar ödeyeceğiz. Ailenizin naaşınızın geri gönderilme seçeneğini seçmemesi durumunda, ölümün meydana geldiği yerde defin veya yakılma işlemleri için 5.000,00 dolara kadar olan masrafları ödeyeceğiz. b) Bir acil durum tahliye işlemi sonucunda ülkenize geri dönmeniz ve tedavinin bu planın koşullarına göre yapılması halinde, ulaşım için yaptığınız gerçek masrafları gittiğiniz yere en kısa güzergah göz önüne alınarak size iade edeceğiz. c) Aşağıdaki koşullarda, gidiş geliş masrafları maksimum 5.000,00 doları aşmamak üzere yapılan gerçek harcamaları iade edeceğiz: i. Hastanede yedi (7) gün veya daha fazla kalmanız durumunda iki tane (2) birinci derece yakınlarınızın sizi hastanede ziyaret etmesi; ii. Iki tane (2) birinci derece aile yakınlarının Sigortalı Kişinin kimlik tanımlamasını yapmak üzere gidişleri ve naaşınızın geldiğiniz ülkeye geri götürülüşünde size refakat etmeleri; iii. Yetkin tıbbi refakatçinin, takip eden doktor tarafından talep edilmesi; 5

6 iv. Birinci derece aile yakınlarının gerekli ve makul masraflarını karşılamak üzere toplam 1.500,00 doları aşmamak üzere günlük 150,00 dolar tutarında ek ödenek. Travma Danışmanlığı Bir acil durumu takip eden 90 gün içinde travma danışmanlığı talep etmeniz durumunda en fazla 6 oturum için Makul ve Alışılageldik masrafları ödeyeceğiz. Doğum Masrafları Tazminatı Teminat tarihleri dahilinde veya Yürürlük Tarihinden 30 gün öncesinde başlayan hamileliklerde, doğum öncesi bakım, hamilelikten kaynaklanan komplikasyonlar, doğum (uterin hamilelikte abdominal sezaryen dahil olmak üzere), düşük, yeni doğan bakımı için Kanada dahilinde yaptığınız makul masraflar ile bebek hastane masrafları, bebeğin doğumunu takip eden 6 ay süresince iyi bebek bakımı da dahil olmak üzere, bu plan dahiline yer alan tüm kısıtlamalar, istisnalar ve diğer maddeler doğrultusunda maksimum ,00 dolara kadar geri ödeme yapacağız. Bu teminat sigorta poliçesinin hamileliğin tamamı boyunca yürürlükte olması veya Yürürlük tarihinden 30 gün öncesinden itibaren geçerlidir. Kanada dışında yapılan masraflar dahil değildir. Kendiliğinden oluşan veya uyarılmamış hamilelik sonlanmaları teminat altındadır. Uyarılmış hamilelik sonlandırmaları her poliçe süresince bir kez ile sınırlandırılmıştır. Acil Diş Teminatı Her bir gömülü yirmi yaş dişinin çıkartılması için diş başına en fazla 100,00 dolar ödeme yapacağız. Yüz bölgesine alınan ve kaza ile oluşan çarpmalar ile daha önceden tedavi görmüş veya tedavi yöntemi hakkında bilgilendirme yapılan dişler hariç olmak üzere, keskin diş ağrısının derhal tedavisi için 500,00 dolara kadar ödeme yapacağız. Tedavi acil durumu takiben 48 saat içinde başlamalıdır. Sonlandırma sonrasında Genişletilmiş Teminat Taşıyıcının gecikmeli gelişi veya hastanede kalmanız durumunda teminat otomatik olarak size herhangi bir masraf getirmeksizin uzatılacaktır (i) taşıyıcı gecikmesi durumunda 24 saat, (ii) hastanede tıbbi olarak kalmanız gereken süre artı taburcu olmanızı takip eden 72 saat. Kanada Dışına Yapılan Geziler Eğitim amacı ile Kanada dışına yapılan seyahatler anlamını taşır, ancak teminat süresinin %51'inin Kanada'da geçmesi zorunludur ve sadece acil tedaviler için geçerlidir. Vatandaşı olduğunuz ülkeye yaptığınız seyahatlerde teminat birbirini takip eden 31 gün ve Acil servis hizmetleri ile kısıtlıdır ve her seyahat için maksimum dolar limit bulunmaktadır. Kanada dışına yapılan diğer tüm seyahatlerde, 60 birbirini takip eden gün ve Acil tedavi ile sınırlıdır. Tıbbi İstisnalar ve Kısıtlamalar Ön Kabul Gereksinimleri: yardım sağlayıcı, Allianz Küresel Yardım, herhangi bir ameliyatı, invaziv prosedürü, tanılama testini veya tedaviyi (kardiyak katerizasyon, veya MR prosedürü dahil olmak ancak bunlara sınırlı olmamak kaydıyla) Sigortalı Kişi böyle bir ameliyatı olmadan, invaziv prosedür, tanılama testi yaptırmadan veya tedavi olmadan önce onaylamalıdır. İşlemin hayati tehlikeli bir durumun giderilmesi için yapılacak ameliyatı geciktirmesi gibi olağanüstü durumlar hariç tutulmak kaydıyla Allianz Küresel Yardım hattını arayarak onay almak veya tedaviyi yürüten doktordan bu işlemi yapmasını istemek Sigortalının sorumluluğu altındadır. 6

7 Bu plan kapsamında, aşağıda yer alan faaliyetlere tamamen veya kısmen katılmaktan veya bu gibi faaliyetlerin katkısının bulunması veya faaliyetlerin doğal veya olası sonucu olması durumunda kapsam dışı bırakılan riskler şunlardır: Sigortalı Kişinin herhangi bir ülkenin veya uluslararası bir kuruluşun silahlı kuvvetler, ulusal muhafızlar veya organize rezerv birlikleri içinde yer alarak manevralara veya eğitim çalışmalarına katılmasından dolayı ortaya çıkan yaralanmalar; hamileliğin bilerek sonlandırılması; kapsam dahilinde olan bir yaralanmadan kaynaklan ameliyatlar hariç olmak üzere, diş ameliyatları veya estetik ameliyatlar; suç sayılacak faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan durumlar, örneğin alkolün etkisi altındayken araç kullanmak gibi; profesyonel spor karşılaşmalarına katılım sonucu ortaya çıkan hastalıklar veya yaralanmalar; Kanada'da GHIP planını ihlal edecek bir tedavi veya hizmet; akli dengeleri yerindeyken veya değilken, intihar veya intihar denemesinde bulunmak, ülkeye geri gönderim hariç olmak üzere; akli dengeleri yerindeyken veya değilken, bilerek kendi kendini yaralama veya böyle bir yaralama girişiminde bulunma; Herhangi bir Sigortalı Kişinin veya Sigortalı Kişinin Yakın Aile Fertlerinin verdiği hizmetlerin veya malzemelerin tedarik edilmesi; Doktorun tavsiyesine uymayarak seyahat etmek veya Sigortalı Kişinin Yürürlük tarihi öncesinde teşhisi terminal olarak konan bir Hastalık veya tıbbi durum nedeniyle ortaya çıkan kayıp; hastanede tıbbi olarak gerekli olmayan kalışlar veya akut ağrı veya sıkıntı için gerekli olmayan herhangi bir hizmet, tedavi veya ameliyat; motorlu taşıt kazasından kaynaklanan ve Sigortalı Kişinin yürüklükteki yasa veya yönetmeliklerle bir motorlu taşıt sigortasından hastalık veya yaralanma için teminat alma hakkının bulunduğu durumlar; Sigortalı Kişinin makul şekilde kendi ülkesine dönünceye kadar erteleyebileceği herhangi bir tedavi veya ameliyat; geçerli olması durumunda, makul veya alışılageldik olmayan masraflar, tedaviler ve öneriler için yapılan masrafların bir kısmı; Sigortalı Kişinin ülkesine döndükten sonra veya ülkesine tahliyesinden sonra kendi ülkesindeki tedaviler veya aldığı hizmetler; Allianz Küresel Yardım, tedaviyi üstlenen doktorla yapılan konsültasyonları takiben hastanın kendi ülkesine gönderilmesi hakkını tutar. Herhangi bir Sigortalı Kişinin, teşhis veya acil tedavi sonrasında kendi ülkesine dönmesinin mümkün olduğu durumlarda (tıbbi kanıtla), tıbbi durumunun sürekli tıbbi hizmet veya tedavi almasını veya ameliyat olmasını gerektirdiği durumlarda sigortalının bu hizmetleri veya ameliyatı kendi ülkesinin dışında almak/yaptırmak istemesi durumunda sürekli tedavi veya ameliyat masrafları bu plan kapsamında teminat altına alınmayacaktır; Sigortalı Kişinin transfer edilmeyi veya kendi ülkesine, tıbbi olarak seyahate engeli olmadığı halde seyahat etmeyi reddetmesi durumunda böyle bir hastalık veya yaralanma için devam eden herhangi bir masraf ödenmeyecektir; reçetesiz ve kolaylıkla temin edilen ilaçlar, doğurganlık ilaçları, kontraseptifler, vitamin karışımları, sivilce ilaçları, saçsızlığa karşı çözümler, nikotin reçine ürünleri, diyet yardımcı ürünleri ve kilo kaybı için kullanılan ürünler; kapsam dahilinde olan bir yaralanmadan kaynaklan ameliyatlar hariç olmak üzere; plastik ve estetik ameliyatlar; tıbbi hizmetlerin sağlanmasına yönelik olsa dahi, her türlü tercüme hizmeti; organ nakli; teşhisinin hala konması gereken herhangi bir hastalık veya yaralanma veya tıbbi durumda, bir doktorun veya cerrahın önerisi olsun veya olmasın, tıbbi veya hastane hizmetlerinden yararlanmak üzere bir sözleşme yapılması veya bu amaçla randevuların gerçekleştirilmesi; vize şartları da dahil olmak üzere, yasa dışı eylemlerde bulunmak veya herhangi bir devlet yasaklamasını veya yönetmeliğini ihlal etmek; nükleer silahlardan veya radyoaktif kaynaklı nükleer reaksiyon veya kontaminasyon; 7

8 zararlı gaz ve sıvı sızıntısı, kirlilik veya kontaminasyon; salgın hastalık veya yaygın hastalık; herhangi bir ulaştırma, tur veya konaklama hizmeti sağlayıcısının ve/veya diğer hizmet sağlayıcıların mali çöküşü veya iflası; aşağıdaki nedenlerden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan tedavi gereksinimleri: o savaş, işgal, yabancı düşman güçlerinin eylemleri (savaş ilan edilsin veya edilmesin), iç savaş, isyan, devrim, ihtilal, askeri veya zorbalık güçleri, ayaklanma, kargaşa, grev, sıkı yönetim, kuşatma durumu veya hükümet karşı darbe girişimi, herhangi bir terörist eylemi - sigortalının masum bir seyirci olduğu haller hariç; o her ne nedenle olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir nükleer malzeme nedeniyle veya sonucu olarak kimyasal kontaminasyon veya radyoaktif kontaminasyon veya nükleer yakıt patlaması, asbest veya benzer durumlar nedeniyle tedavi; Sizin bir ülkeye, bölgeye veya şehre Poliçe süreniz bitmeden önce, ve resmi bir seyahat uyarısının Dış İşleri Bakanlığı ve Kanada Hükümeti Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından o ülkeye, bölgeye veya şehre seyahat edilmemesi bildirildiğinde sizin sigorta kapsamında seyahati yapmanızdan dolayı ortaya çıkan tüm masraflar; müeyyide uygulanan bir ülkeye herhangi bir iş veya etkinlik için seyahat etmeniz durumunda, mevcut teminatların ülkeye uygulanan ulusal ekonomik veya ticari müeyyide yasalarını veya yönetmeliklerini ihlal etmesi, durumunda. Acil Durum Seyahat Yardımı Seyahat yardımı Allianz Küresel Yardım tarafından sağlanmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde bulunan merkezleri ile: sizin için en uygun tıbbi tesislerin bulunmasında size yardımcı olacaktır; teminatı onaylar ve hastaneye sizin teminat altında olduğunuz güvencesini verir; gerekli olması durumunda yapılacak ödeme için garanti verir; hastaneye yatış düzenlemelerini gerçekleştirir; acil durum tıbbi tahliye işlemlerini düzenler, koordine eder; sizin Nova Scotia'ya veya kendi ülkenize dönüşünüzü koordine eder. Tazminat için talepte bulunulması Küçük Harcamalar Küçük tıbbi harcamalar ile ilgili talepleriniz için (250,00 dolardan az) fiş ve faturalarınızı saklayın ve taleplerinizi şuraya yapın: DSU Health and Dental Plan Office Student Untion BuildingDalhousie Üniversitesi 6136 Dexter Ave. Halifax, Nova Scotia Ana Masraflar Hastanede yatmanızı gerektirecek önemli acil durumlarda veya günü birlik poliklinik ameliyatlarında Allianz Küresel Yardım, hizmet sağlayıcı ve bizim aramızdaki işlemleri yerine getirerek hizmet sağlayıcının doğrudan bize faturalandırma yapmasını sağlayacaktır. Acil durumda yapılacaklar Acil bir durum oluştuğunda siz veya sizin adınıza hareket eden birisi Allianz Küresel Yardım hattını derhal aramalıdır. Allianz Küresel Yardım hattı günün 24 saati haftanın 7 günü görev başında olan acil durum 8

9 profesyonel personeli, sizin tedavinizi üstlenen doktor ile birlikte çalışarak gerek duyduğunuz tıbbi hizmetleri aldığınızdan emin olurlar. Allianz Küresel Yardım hattı telefonları aşağıda yer almaktadır (ABD ve Kanada) (Ödemeli) Bu numaraları aradığınızda, Allianz Küresel Yardım Hattı temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri lütfen hazır edin: Adınız, bulunduğunuz yer ve Acil durumunuz ile ilgili detaylar Poliçenizin grup adı: Dalhousie University Students Union Poliçe No.: 5380 KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASI Allianz Global Risks US Insurance Company (Kanada Şubesi) ("sigortalayan") ve sigortalayanın idari sigorta şirketi Allianz Global Assistance ve sigortalayanın sigorta temsilcisi ve reasürör şirket (bu Kişisel Bilgi Bildirimi için "biz" ve "bizim") aşağıdakiler de dahil olmak üzere kişisel bilgi talep ederler: adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, telefon numaranız,e-posta adresiniz, işvereniniz ve diğer tanımlama bilgileri de dahil olmak hakkınızdaki detaylar tıbbi kayıtlar ve hakkınızda bilgi bizimle ve bizim üzerinizden gerçekleştirdiğiniz yazışmaların kaydı Bu kişisel bilgiler aşağıda belirtilen sigortaya yönelik amaçlar için size sigorta ve sigorta ile ilgili hizmet teklifi sunarken ve hizmet verilirken kullanır: Sizi tanımak ve iletişim kurmak Sigorta için yapacağınız başvuruyu değerlendirmek Onaylanması durumunda Poliçeyi ve Sigorta Belgesini hazırlamak Sigorta ve ilgili teminatların yönetimini gerçekleştirmek Sigorta riskini değerlendirmek, talepleri yönetmek ve koordine etmek, tıbbi harcamaları yeniden fiyatlandırmak ve talep ve masrafların ödemesini yürütmek Talepleri araştırmak ve teminatlara göre hak kazanırlığı tespit etmek Yardım hizmetleri sunmak Sahtekarlığı önlemek ve alacak takibi yapmak Yasalarca gerekli ve izin verilebilir ölçüde gerçekleştirmek Biz sadece sigortalama amacına yönelik kişisel bilgileri sigorta talep eden bireylerden, Sertifika veya Poliçe sahiplerinden, reasörlerden ve talep sahiplerinden toplarız. Bazı durumlarda, kişisel bilgileri sigortalının kendisinin tıbbi veya başka bir nedenle bizimle doğrudan iletişim kuramadığı durumlarda Sertifika veya Poliçe Sahiplerinin, reasörlerin veya talep sahiplerinin aile veya arkadaşlarından da ediniriz. Biz aynı zamanda sigorta amacına yönelik olarak sağlık hizmetleri çalışanları Kanada ve yurt dışında bulunan kuruluşlar, devlet ve özel sektör sigorta şirket ve kurumları, sigortalının aile fertleri ve arkadaşları Sertifika veya Poliçe sahibi veya talep sahipleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olamayan üçüncü taraflardan da bilgi alırız ve bilgi veririz Sigorta amacına yönelik olarak mevcut dosyalarımızda bulunan bilgileri de kullanabilir veya açıklayabiliriz. İşlerini yürütmek için bu bilgilere ihtiyacı olan personelimiz bu dosyalara erişim sağlar. Talebiniz ve vereceğiniz yetki doğrultusunda bu bilgileri diğer kişilere de açıklayabiliriz. Zaman zaman ve geçerli yasaların izin vermesi durumunda, ek veya güncellenmiş ürünlerin ve hizmetlerin 9

Tazminat Özeti Standart

Tazminat Özeti Standart İtibarımız, müşterilerimizin sigorta konusunda hiçbir zaman kaygılanmaması gerektiği ilkesini temel alır. Sigortalı olmak stres yaratmamalı, aksine stresi ortadan kaldırmalıdır. En küçük ayrıntılar bile,

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

CareMed 2015/2016 sigorta hizmetlerinin özeti

CareMed 2015/2016 sigorta hizmetlerinin özeti CareMed 2015/2016 sigorta hizmetlerinin özeti Birleşik Devletlerde bulunmanız durumunda dilediğiniz her türlü doktor hizmeti ile tıbbi kurum hizmetinden yararlanabilirsiniz. Buna rağmen CareMed, First

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR TEMĐNATLAR Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil Vefat

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı