ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KILAVUZU"

Transkript

1

2 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KILAVUZU 1

3 ETKİNLİKLERİN BAŞVURUSU SIRASINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR 1) Başvuru yapan kişi/kurum tarafından form doldurulur. (Akış) 2) Başvuru formu ADÜ ETKİNLİKLER KOMİSYONU tarafından gündeme alınır. (Görev) 3) Komisyon gerekli gördüğü birimlere üniversitemiz şartlarında etkinliğin amacına uygun gerçekleştirilebilirliğini danışır. 4) Bazı etkinlikler için Üniversitemiz dışından da yetkili görüşü istenebilir. 5) Komisyon tarafından değerlendirilen ve uygun görülen başvurular Rektöre sunulur. (Görev) 6) Rektörün onay verdiği başvurular işleme alınır. (Görev) 7) Etkinlik tipine ve başvuru yapan kişi ve/veya kurumlardan belirlenen bir etkinlik koordinatörünün komisyonla iletişime geçmesi istenir, sözleşme imzalanır 8) Etkinlik tipine ve başvuru yapan kişi ve/veya kurumların taleplerine göre komisyon tarafından etkinlikten sorumlu birimler belirlenerek görevlendirilir. Etkinlikler İçin Sorumlu Birimler : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basım ve Yayınevi Müdürlüğü Dış İlişkiler Bürosu 9) Kurumun yasal anlamda zarar görmemesi için gerekli durumlarda Hukuk Müşavirliğinden görüş istenir. 10) Kurumsal imajın korunması açısından büyük çaplı (Eğitim-Öğretim Açılış, Kapanış, Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum vb.) organizasyonlarda Komisyon, Rektörden aldığı yetki ile Üniversitemiz tüm birimlerini görevlendirebilir. 11) Adnan Menderes Üniversitesinde yapılan genele açık ve birimlerin kendi içlerinde yaptığı tüm etkinlikler komisyona bildirilir. 12) Komisyon, Üniversitemiz Web sayfasında yer alan etkinlik takvimine girecek her türlü etkinliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yayınlanmak üzere gönderir. 13) Komisyon üyeleri arasından planan etkinliklerin takibini yapmak ve ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere bir yetkili belirlenir. 14) Etkinliğe dair bütün hazırlıklar organizasyon sonucunda ilgili birimlerce komisyona etkinlik raporu sunulur. 2

4 ADÜ ETKİNLİKLER KOMİSYONU NUN TANIMI, GÖREV VE YETKİLERİ 1- Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, (olmadığı durumlarda Genel Sekreter adına toplantılara Genel Sekreter Yardımcısı katılır) Tanıtımdan Sorumlu Üniversite Koordinatörü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü ve Kültür Şube Müdüründen oluşur. Komisyon un yaptığı işleri onaylayan en üst amir Rektör dür. Komisyonun Sekreterya hizmetini SKS Daire Başkanlığı Bünyesinde yer alan Kültür Şube Müdürü yürütür. 2- Komisyon eğitim-öğretim tarihleri arasında 15 günde bir olağan gündemle toplanır. Olağan gündemin dışında Komisyon; komisyon üyelerinden bir ya da bir kaçının önerisi ve talebi ile olağanüstü gündemle toplantı yapabilir. Toplantının yapılabilmesi için salt çoğunluk sağlanmalıdır. 3- Komisyon kurum içi ve kurum dışından gelen talepler üzerine görüşmeler yapar. 4- Komisyon başvuruda bulunan etkinlikleri değerlendirir, Rektöre sunar. 5- Komisyon gerekli gördüğü birimlere üniversite şartlarında etkinliğin amacına uygun ve planlanan şekilde gerçekleştirilebilirliğini danışır. 6- Komisyon bazı etkinlikler için Üniversite dışından da yetkili görüşü isteyebilir. 7- Komisyon; Rektör onayı alınan etkinlikler için uygun görüldü ya da uygun görülmedi bilgisi ile ilgili birim/kişiye yazılı ya da e-posta yolu ile geri bildirimde bulunur. Rektörün onay verdiği başvuruları ise işleme koyar. 8- Komisyon; başvuru yapan kişi ve/veya kurumlarla iletişime geçer, sözleşme imzalar. 9- Komisyon onayından geçmemiş hiçbir etkinlik, Üniversite duyuru sisteminde yayınlanamaz. (Web sayfası, e-posta, davetiye, afiş vb.) 10- Üniversite programına göre etkinlikler için tarih değişiklikleri isteyebilir. 11- Komisyon, işlerin hızlı ilerleyebilmesi için etkinlik tipine ve başvuru yapan kişi ve/veya kurumların taleplerine göre aşağıda yer alan birimleri sorumlu tayin eder. Aynı zamanda kurumun yasal anlamda zarar görmemesi açısından gerekli durumlarda Hukuk Müşavirliğinden görüş ister. Etkinlikler İçin Sorumlu Birimler : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basım ve Yayınevi Müdürü Dış İlişkiler Bürosu 12- Komisyon, kurumsal imajın korunması açısından büyük çaplı (Eğitim-Öğretim Açılış, Kapanış, Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum vb.) organizasyonlarda Rektörden aldığı yetki ile Üniversitemiz tüm birimlerini görevlendirebilir. 13- Komisyon, Üniversitemiz Web sayfasında yer alan etkinlik takvimine girecek her türlü etkinliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yayınlanmak üzere gönderir. 14- Komisyon üyeleri arasından planlanan etkinliklerin takibini yapmak ve ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere bir yetkili belirlemekle sorumludur. Bu yetkili, etkinlikle ilgili işleyişin koordinasyonundan komisyona karşı sorumludur. 3

5 ETKİNLİKLER İÇİN ÇALIŞACAK BİRİMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Atatürk Kongre Merkezi Salonlarının tahsisi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve işleyişi, Atatürk Kongre Merkezinin etkinlikler için hazırlanması ve etkinlik sonuçlanıncaya kadar işleyişi, (ses düzeni, salon temizliği, oturma düzeneği, vb...) Atatürk Kongre Merkezi Salonlarının yaz döneminde yıllık genel bakımdan geçirilmesi. Salonlarda etkinlikler ile ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçların etkinlik öncesinde ve/veya sırasında karşılanması, Etkinlik tipine göre çiçek alınması, üst düzey yöneticilere ve konuklara verilecek hediye paketleri ile plaket yapımı vb.hazırlık çalışmaları ve teslimi, Etkinlik sırasında olabilecek sağlık sorunlarının giderilmesi, (ambulans, doktor, hemşire, ilk yardım ihtiyacı vb.) Poster sunumları için pano temini, Seyyar ses düzeninin sağlanması, taşınması ve kurulumu, Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere verilecek hediye paketlerinin hazırlanması ve teslimi, Kurum içi yapılacak etkinlikler için programlara sunucunun sağlanması, (Sunum metni etkinliği yapacak birim tarafından sunucuya en az bir gün önceden vermelidir.) Talep olduğunda insan gücü temini (gönüllü öğrenci temini için öğrenci yardım derneği ile iletişime geçilmesi) Uluslar arası organizasyonlarda simultane tercüme talebinde gerekli eleman ihtiyacının ve teknik donanımın sağlanması, Atatürk Kongre Merkezi dışında gerçekleşeçek etkinlikler için üniversitemiz sorumluluğunda olan mekanların yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda düzenlenmesi, Etkinlikler sonrası etkinliğin gerçekleştirildiği mekanların incelenmesi ve hasar tespit raporlarının hazırlanması. 2. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Araç tahsisinin sağlanması, Etkinlikle ilgili malzemelerin taşınması, Güvenlik önlemlerinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılması ve büyük çaplı organizasyonlarda Emniyet Müdürlüğünden takviye ekip için gerekli yazışmaların yapılması, Masa, sandalye vb. temini, Etkinlikler için gerekli malzemelerin satın alınması, 3. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Mültivizyon sunumlarının hazırlanması, Ulusal ve uluslar arası etkinliklere yönelik Bilgi İşleme ait lojistik desteğin sağlanması, (telekonferans, simültene tercüme vb.) Gerekli durumlarda bilgisayar temini ve bilgisayar ile ilgili ekipmanların kurulumu için teknik eleman desteğinin sağlanması, Web sayfasına girecek büyük organizasyonlar ile ilgili bilgisayar programlamalarının yazılımları ile video görüntülerinin uygun formatta yayınlanmasının sağlanması Web sayfasında yayınlanan duyurular için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teknik destek sağlanması, Talep halinde perde, tepegöz, barkovizyon, dia projeksiyon vb. cihazların temin edilmesi ve kurulumunun sağlanması. 4

6 4. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Elektronik alt yapı desteği sağlanması, Salonlarda çıkacak sıhhi tehsisat sorunlarının giderilmesi ve açık alanda gerekli tesisatın sağlanması, Alt yapı donanımlarının düzgün çalışması için eleman sağlanması, Etkinlik tipine uygun Stand vb. lojistik desteğin sağlanması. 5. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Eğitim öğretim dönemi mezuniyet törenlerinin düzenlenmesi Mezuniyet belgelerinin hazırlanması ve basımının takibi Dereceye giren öğrencilere verilecek hediyelerin belirlenmesi 6. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Açılış Törenlerinin düzenlenmesi, Kamera, fotoğraf, vb çekimlerin yapılması, Etkinliğin basına ve personele duyurulması, Etkinliğin Web sayfasında duyurulması, Katılım ve teşekkür belgelerinin hazırlanması, İl dışından gelen konukların karşılanması, ağırlanması, uğurlanması, Eğitim-Öğretim Açılış-Kapanış törenlerinde ve büyük organizasyonlarda protokol düzeninin sağlanması, Rektörlük tarafından yapılan etkinlik görüntülerinin arşivlenmesi, Etkinliklerin tanıtımı ve arşivlenmesine katkı sağlayacak cine-vision, DVD, kısa film, katalog vb. çalışmaların yapılmasının sağlanması, Afiş, broşür vb. etkinlik tanıtım malzemelerinin hazırlanmasında danışmanlık sağlanması. 7. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Etkinliklerle ilgili birimlerin görev ve sorumluluklarına ait Rektör tarafından onaylanan maddi desteğin merkezi bütçeden sağlanması. 8. BASIM VE YAYINEVİ Talep halinde davetiye basılması Afiş basılması Katalog vb. basılı yayınların basımı 9. DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ Yabancı konuklarla iletişimin sağlanması, Uluslararası etkinliklerin programlarının ve gerekli tüm detaylarının belirlenmesi, Yabancı konukların karşılanması, ağırlanması, uğurlanması, protokol işlemleri sırasında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne destek sağlanması, Yabancı konukların Rektör ile görüşmelerinde simültane tercüme sağlanması, Yabancı dilde etkinlik talebinde bulunan kişi/kuruluşların tercümesinin sağlanması, Not : Merkez Kampüsümüz dışındaki birimlerimizde gerçekleşecek olan etkinliklerin her türlü işleyişinden birimlerin kendileri sorumludur. 5

7 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ/KURUM DIŞI ETKİNLİKLER BAŞVURU FORMU 1) Başvuruda bulunan kişi/kurum: 2) Başvuruda bulunan kişi/kurum tanıtım bilgileri (Örn: CV, tarihçe,vb..) 3) Başvuruda bulunan kişi/kurumun hizmet verdiği sektör : (Bakınız Ek 1) 4) İletişim kurulacak kişi ve iletişim bilgileri : 5) Etkinliğin adı : Adı-Soyadı : Posta adresi : İş Telefonu : Cep Telefon : Faks : E-posta : Web Adresi : (Kurum ve/veya Kişisel) * (Var ise doldurulmalıdır. Başvuru onayı için doldurulması gerekli maddeler arasında yer almayacaktır.) 6) Etkinliğin türü: (Bakınız EK-2) 7) Etkinlik amacı ve etkinliği açıklayıcı bilgi : (En az 200 kelimelik etkinliği açıklayıcı bilginin girilmesi) 8) Etkinlik için düşünülen tarih : 9) Etkinliğin süresi : 10) Etkinlikten beklenen yarar : (Enfazla 200 kelimelik anlatım) 11) Sponsor : ( )VAR ( )YOK Var ise, adı ve hizmet alanı : (Bakınız Ek 1) 12) Etkinlik İçin Düşünülen Yer/Merkez: (Bakınız EK 3) Kapalı : ( )Merkez ( )Yerleşkeler: Açık Alan : ( )Merkez ( )Yerleşkeler: 13) Etkinliğin tipi : * A) STAND B) WEB MAIL DUYURUSU C) KONGRE MERKEZİ D) TIR-OTOBUS E) PANKART/AFİŞ F) DİĞER * (Seçtiğiniz etkinliğin türüne göre EK -4 teki alanları doldurunuz) 6

8 14) Fiyat Listesi (Bakınız EK 5) 15) ADÜ Etkinlik Alanlarını Kullandırma Sözleşmesi ektedir (Bakınız EK 6) BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : Etkinlik Başvuru Formu etkinlikten en az bir ay once resmi dilekçe eşliğinde ADÜ Rektörlüğüne teslim edilmiştir. Ücretli organizasyonlarda başvuru etkinlik ücreti aşağıda belirtilen Banka Hesap Numarasına yatırıldıktan sonra işleme konacaktır. Banka Hesap No:. 7

9 - EK 1 - HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER 1. İletişim 2. Bankacılık 3. Otomotiv 4. Teknoloji 5. Turizm, Organizasyon, Eğlence 6. Gıda ve İçecek 7. Eğitim 8. Diğer (Yazınız).. 8

10 ETKİNLİĞİN TÜRÜ - EK 2-1. Afiş-pankart Sergisi 19. Panel 2. Balo 20. Piknik 3. Basın Toplantısı 21. Sanat Gecesi 4. Bilimsel Gezi 22. Seminer 5. Festival 23. Sempozyum Org. 6. Film Matinesi 24. Sergi 7. Fuar 25. Show, Şölen 8. Garden Party 26. Söyleşi 9. Gezi 27. Spor Müsabakası 10. Hizmet İçi Eğitim 28. Stand 11. Kermes 29. Şiir Dinletisi 12. Kokteyl 30. Tır-Otomobil 13. Konferans 31. Tiyatro 14. Kongre Organizasyonu 32. Toplantı 15. Konuşma 33. Tören 16. Kurs 34. TV Programı 17. Kutlama 35. Web_mail duyurusu 18. Münazara 36. Diğer(Yazınız): 9

11 - EK 3 - ETKiNLiK İÇiN DÜŞÜNÜLEN YER/MERKEZ LİSTESİ Etkinlik için düşünülen yer/merkez Kapasite Yerleşke Alan Alan Seçiniz 1 Atatürk Kongre Merkezi Merkez Kapüs A) Maıandros Salonu 1000 Kişi (K) B) Magnesıa Salonu 400 Kişi (K) C) Miletos Salonu 400 Kişi (K) D) Fuaye Alanı Belli sayıda stand ve küçük çapta sergi organizasyonları için (K) E) Kafe (K) F) Tralleis Meydanı Ayakta Kişi (A) G) Açık Hava Tiyatrosu 1000 Kişi (A) 2 Eğitim Fakültesi Konferans Salonu 180 Kişi Merkez Kampüs (K) 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Anfi :100 Kişi Merkez Kampüs (K) 4 Anfi :120 Kişi Aydın Meslek Yüksekokulu Seminer Odası: 30 Kişi Merkez Kampüs (K) 5 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Brifing Salonu 45 Kişi Merkez Kampüs (K) 6 Tribün: 2000 Kişi ADÜ Spor Salonu Seminer Salonu: Kişi Merkez Kampüs (K) 7 Tribün: 350 Kişi Aydın Sağlık Kültür ve Spor Salonu Çok Amaçlı Sahne Konferans gibi Yüksekokulu Yanı etkinliklerde: 800 kişi (K) 8 (K) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Konferans Salonu : 100 Kişi Aydın Merkez (A) 9 Aydın Sağlık Yüksekokulu /Sağlık Hastane Konferans Salonu : 100 Kişi Aydın Merkez (K) Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Veteriner Fakültesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu : 100 Kişi Necdet GÜZEL Anfisi : Kişi Sosyal Tesis Toplantı Salonu : 10 Kişi Merkez Işıklı Köyü Ziraat Fakültesi Z002 Derslik : 80 Kişi Çakmar Köyü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 Turizm Işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 14 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Anfi 1 : 112 Kişi Değişik Otellerin Salonları Kullanılıyor : Kişi 104 Kişilik Konferans Salonu (Derslik olarak da kullanılıyor) İsabeyli Beldesi/Nazilli Kuşadası İncirliova Atça Meslek Yüksekokulu 104 Kişilik Konferans Salonu Atça/Nazilli Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 500 Kişilik Konferans Salonu Bozdoğan /AYDIN Çine Meslek Yüksekokulu Amfi1 110 Kişilik Amfi2 68 Kişilik Belediye Kültür Merkezi Kişilik Derslik : 50 Kişi Konferans Salonu : 350 Kişi Niyazi BEZCİ Konferans Salonu : 200 Kişi Ana Bina Konferans Salonu : 100 Kişi Çine /AYDIN 18 (K) Didim Meslek Yüksekokulu Didim /AYDIN (A) 19 (K) Karacasu Meslek Yüksekokulu Karacasu /AYDIN (A) 20 (K) Kuyucak Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu : 100 Kişi Kuyucak /AYDIN (A) 21 (K) Koçarlı Meslek Yüksekokulu B1 Sınıfı : 60 Kişi Çakmar /Koçarlı (A) 22 (K) Nazilli Meslek Yüksekokulu Amfi 1 : 100 Kişi Nazilli /AYDIN (A) 23 Nazilli Belediye Tiyatro Salonu : 200 Kişi (K) Devlet Konservatuvarı Nazilli (A) 24 (K) Sultanhisar Meslek Yükekokulu Konferans Salonu : 110 Kişi Sultanhisar/AYDIN (A) 25 (K) Yenipazar Meslek Yükekokulu Konferans Salonu : 200 Kişi Yenipazar /AYDIN (A) (K) = KAPALI ALAN (A) = AÇIK ALAN Not : Merkez Kampüsümüz dışındaki birimlerimizde gerçekleştirecek olduğunuz etkinlikler için birimlerimizle iletişime geçilip randevu alınması gerekmektedir. (A) (K) (A) (K) (A) (K) (A (K) (A) (K) (A) (K) (A) (K) (A) (K) (A) 10

12 - EK- 4 - ETKİNLİĞİN TİPİ A) KONGRE MERKEZİ 1-Yer: 2-Süre: 3-Lojistik destek : a) İnsan gücü *: İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) *Bu hizmet için ADÜ Öğrencilerine Yardım Derneği ile iletişime geçiniz. İleşitim No:. b) İstenen Donanım : Sabit Mikrofon Seyyar Mikrofon Ses Donanımı Pano Perde Tepegöz Dia Projeksiyon Barkovizyon Video/DVD Oynatıcı Müzik Sistemi Masa ( Adet) * Sandalye (..Adet)* Diğer. * Birden fazla talep edildiğinde ücrete tabidir. c) İkram hizmeti (İsteniyorsa ek ücrete tabidir): İstiyorum (..) İstemiyorum (.) İkram hizmeti isteniyor ise fiyatlandırma ile ilgili olarak. ile bağlantıya geçiniz. Tel No:..e-posta:. d) Video çekimi (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) e) Fotoğraf çekimi (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) 4- Duyuru (İsteniyorsa ek ücrete tabidir): Davetiye basılması : Adet Afiş Dağıtımı : hizmeti : 5- Taşıt tahsisi : (Bu bölüm sadece üniversitemiz birimleri için kullanılacak) Not : (Elektrik, web bağlantısı, vb...: Teknik bilgi/ayrıntı veriniz.( Beraberinizde getirmeyi düşündüğünüz teknik cihazların sistemimize uyumluluğu hakkında. Yerden Bilgi alınız.) FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) 11

13 B) STAND 1) Yer : 2) Ölçü : 3) Sayı : 4) Süre : 5) Lojistik destek : İnsan gücü*: İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) *Bu hizmet için ADÜ Öğrencilerini Yardım Derneği ile iletişime geçiniz. İleşitim No:. İkram hizmeti : (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) İstiyorum (..) İstemiyorum (.) İkram hizmeti isteniyor ise fiyatlandırma ile ilgili olarak. ile bağlantıya geçiniz. Tel No:..e-posta:. Elektrik, web bağlantısı, vb...: Teknik bilgi/ayrıntı veriniz.( Beraberinizde getirmeyi düşündüğünüz teknik cihazların sistemimize uyumluluğu hakkında. Yerden Bilgi alınız.) 6) Duyuru (İsteniyorsa ek ücrete tabidir): Davetiye basılması : Adet Afiş Dağıtımı : hizmeti : FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) C) WEB MAIL DUYURUSU: 1) Kelime sayısı: 2) Boyut/Font/renk: 3) Dil: ( )Turkce ( )Ingilizce 4) Yer: Üniversite duyuruları/genel duyuru: Fakülte/Y.O./Ens./Araştırma Merk sayfası: Basın-halkla ilişkiler Flaş haber Takvim Afişler Öğrenci Etkinlikler Diğer.. 5) Tasarım: (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) 12

14 D) TIR-OTOBÜS* 1) Süre: 2) Yer: 3) Lojistik destek a) İnsan gücü İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) E) PANKART/AFİŞ 1) Süre: 2) Yer: 3) Lojistik destek a) İnsan gücü* : İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) *Bu hizmet için ADÜ Öğrencilerini Yardım Derneği ile iletişime geçiniz. İleşitim No:. FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) F) DİĞER Etkinliğin türünü yazınız. (Etkinlik çerçevesinde ihtiyaç duyulan isteklerinizle ilgili maddeleri yukarıdaki A-E Etkinlikleri altındaki sutunları işaretleyerek belirleyiniz.) FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) TOPLAM FİYAT : TL. 13

15 - EK- 5 14

16 15

17 - EK- 6 - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK ALANLARINI KULLANDIRMA SÖZLEŞME Madde l: Taraflar Bu sözleşme, bir tarafta Kepez Mevkii AYDIN adresinde yerleşik Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü (sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde ADÜ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. adresinde yerleşik (sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde... olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. Taraflar yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adreslerde meydana gelecek değişiklikler gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Madde 2: Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşmenin konusu Adnan Menderes Üniversitesi etkinlik alanlarından.. nın karşı tarafça işbu sözleşmede düzenlenen şartlarla ve belirlenen tahsis nedeni ile kullandırılması ve karşı tarafa işbu sözleşmede düzenlenen şartlarla içindeki teknik donanımın kullandırılması ve yiyecek içecek servisi gibi belirli hizmetlerin verilmesi, yapılacak etkinlik ve diğer şartların belirlenmesidir. Madde 3: Tahsis Tarihleri. Etkinlik alanı / /. Tarihinden itibaren kullanılabilecek ve etkinlik sonrası./../ tarihinde ADÜ ye teslim edilecektir. Madde 4: Tahsis Nedeni İşbu sözleşme ile belirlenen etkinlik alanı yukarıda belirlenen tarihlerde.. tarafından düzenlenecek için tahsis edilmiş olup, ADÜ den yazılı muvafakat almaksızın başka bir amaçla kullanmayacaktır. 16

18 Madde 5: Ücret... etkinlik alanının. tarafından kullanımı ve ücretleri hakkında işbu sözleşmenin zorunlu eki olan Etkinlik Başvuru Formunda belirtilen fiyatlar üzerinden etkinlik alanı kullanım bedeli, teknik donanım kullanım bedeli ve yiyecek içecek hizmetleri bedeli olarak ücretlendirme yapılacaktır. Buna göre karşı tarafın başvuru formunda belirlenen talepler doğrultusunda ücretlendirme yapılmıştır. (Bkz EK-1) Madde 6: Ödeme... etkinlik alanının. tarafından kullanımı ve etkinlik başvuru formunda belirlenen hizmetler karşılığı...dan genel toplam olan.. TL (.. Türk Lirası) yi etkinlik tarihinden en az 7 gün önce.. hesap numarasına yatıracaktır. Genel toplam dışında, tahsis süresi içinde ADÜ etkinlik alanı içerisinde meydana gelecek zarar ve ziyandan etkinlik alanının tahsis edildiği. Sorumlu olacağından olası zarar ve ziyanlara karşılık.tl teminatı tahsis bedeli ile birlikte gösterilen banka hesabına yatıracaktır. Tahsis süresi içinde etkinlik alanında hasar olması halinde bu hasar bir tutanakla tespit edilecektir. Tespit edilen hasar bu teminattan kesilerek kalan bakiye karşı tarafa iade edilecektir. Teminatın hasarı karşılamaması halinde ADÜ nün fazlaya ilişkin hakları saklıdır... ADÜ ye, işbu sözleşmede belirtilen bedeller ve teminat yatırılmadığı takdirde veya kullanmadan vazgeçtiği takdirde ADÜ den hiçbir hak talep etmeyecektir. Madde 7: Tarafların Yükümlülükleri Madde 7.1: Gerek izleyicilerin, gerek toplantı katılımcılarının etkinlik alanlarına,salonlara ve teknik ekipmanlara verecekleri zararlar... ın sorumluluğundadır. Bu hasar bir tutanakla tespit edilecek ve... dan tazmin edilecektir. Madde 7.2: ADÜ nün uygun gördüğü yerler dışında toplantının yapılacağı etkinlik alanlarının duvarlarına, kapılarına veya tavanlarına herhangi bir şey asılmayacaktır. Madde 7.3: ADÜ ye dışarıdan getirilecek olan her türlü malzemenin taşınmasından ve kullanılmasından... sorumludur. 17

19 Madde 7.4:... bu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahıslara devredemez. Madde 7.5: Madde 6 da yer alan ödeme koşullarının yerine getirilmemesi, ADÜ nün sözleşmeyi tek taraflı iptal etmesine hak tanır. Etkinliğin iptal edilmesi veya amacı dışında kullanılması halinde o ana kadar yapılan ödemeler geri ödenmez ve gelir kaydedilir. Madde 8: Mücbir Sebepler Tarafların işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerinin ifası, ilgili tarafın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek mücbir bir sebepten ötürü ve ilgili tarafın bir kusur veya ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşır ise ilgili taraf anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği sürece söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Madde 9: Anlaşmazlıkların Çözümü İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar taraflarca karşılıklı görüşmeler ile çözümlenemediği takdirde taraflar Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibaret olarak.././.. tarihinde, tarafların serbest iradeleri doğrultusunda iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiş olup, taraflarca imzalanmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Adına Adına.. 18

20 HASAR TESBİT TUTANAĞI tarihte/tarihler arasında Üniversitemiz. Biriminde/Birimlerinde yapılan etkinlikte ilgili mekanda, Hasar Vardır Hasar Yoktur Hasar Var ise Açıklama : Tutanağı Düzenleyen Ad-Soyad Ünvanı Tarih İmza 19

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ AMAÇ: Üsküdar Üniversitesi Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tüm idari birimler tarafından düzenlenen her türlü kurum içi veya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ Senato:18 Mart 2014 / 323-4-B Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi kültür merkezleri, konferans

Detaylı

Büyük Güne Hazırmısınız..?

Büyük Güne Hazırmısınız..? Büyük Güne Hazırmısınız..? Biz Hazırız... Biz Kimiz? Biz Kimiz? İSEM, 1986 senesinde kurulmuş bir sanat ve organizasyon kurumudur. Her zaman farklı etkinliklere, yeniliklere ve ilkelere imza atmayı benimsemiş

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2016-E.21411 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü *BEKRNL6R* Sayı : 66047447-918.99 Konu : Stajyer

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler 185 186 TMMOB İMO Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/891cce84a6135ed_ek.pdf 23.11.2007

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

EKLER

EKLER EKLER Tablo 1. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin programlar itibarıyla dağılımı Ön Lisans Lisans Lisansüstü Yüksek Lisans Doktora Toplam TOPLAM 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Öğrenim gören öğrenci

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEKÂN TAHSİS İLE TOPLANTI DÜZENLEME VE DESTEKLEME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEKÂN TAHSİS İLE TOPLANTI DÜZENLEME VE DESTEKLEME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEKÂN TAHSİS İLE TOPLANTI DÜZENLEME VE DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı tüm akademik, idari birimler ile SKS Daire Başkanlığı ve

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ KONGRE MERKEZĠ, KONFERANS VE TOPLANTI SALONLARI KULLANIM YÖNERGESĠ

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ KONGRE MERKEZĠ, KONFERANS VE TOPLANTI SALONLARI KULLANIM YÖNERGESĠ T.C. REKTÖRLÜĞÜ KONGRE MERKEZĠ, VE TOPLANTI SALONLARI KULLANIM YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1- Üniversite yerleşkelerinde yer alan salonların, kongre ve kültür merkezlerinin Üniversite birimleri, akademisyenler,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Yazı İşleri Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Nurcan OKUR/Şef Eda DURMUŞ/Memur Murat ÇETİNOĞLU/Memur Yıldız ATMACA/Memur 1. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Doğal Taş & Ürünleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 Antalya Fuar Merkezi / TÜRKİYE

Doğal Taş & Ürünleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 Antalya Fuar Merkezi / TÜRKİYE Turkey Stone Sponsorluk Kiti www.turkeystonexpo.com K.Bakkalköy Mh. Koca Sinan Cd. Gümrükçü Sk. N:8 Ataşehir, İstanbul T: 0 216 575 28 28 - F: 0 216 575 11 01-02 www.pyramidsfair.com info@pyramidsfair.com

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ 10.8.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Adres Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Aydın-Denizli Karayolu üzeri Atça

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-1: (1)Bu yönergenin amacı; giderleri Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşımız, 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

OCT Organisation Congress Travel

OCT Organisation Congress Travel OCT Organisation Congress Travel OCT müşterilerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olma hedefini 1996 yılından bu yana tutkuyla sürdürmektedir. Bu dinamizm ve butik hizmet anlayışı ile OCT imza attığı yüzlerce

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI 1. OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek a) OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KONGRE, ÇALISTAY, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VE DĠĞER ETKĠNLĠKLERĠN DÜZENLEMESĠ YÖNERGESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KONGRE, ÇALISTAY, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VE DĠĞER ETKĠNLĠKLERĠN DÜZENLEMESĠ YÖNERGESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KONGRE, ÇALISTAY, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VE DĠĞER ETKĠNLĠKLERĠN DÜZENLEMESĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Hitit Üniversitesine

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 22/09/2016-E.25540 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE6P87DY* Sayı : 50235129-100 Konu : Muafiyet Sınavı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/08/2017-E.43915 *BE6L36M9U* T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Sayı : 77485673-301.01.01 Konu : Kesin Kayıt

Detaylı

TOK 2016 TANITIM VE ORGANİZASYON DOSYASI

TOK 2016 TANITIM VE ORGANİZASYON DOSYASI TOK 2016 TANITIM VE ORGANİZASYON DOSYASI Sayın Yetkili, 2016 yılında 17.'inci Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK'2016) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde 29 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z-

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z- OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ BİLGİ FORMU SORULARI AÇIKLAMA: Bu sorular yalnızca ön bilgi olarak ve sistemdeki Bilgi Formunu doldurmaya geçmeden önce hazırlık yapmanız açısından verilmiştir. 1. Okul/ Kurumun

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi

Muğla Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi Muğla Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" çerçevesinde,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 1- TARAFLAR 1.1. ENEL Enerji Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ekşioğlu Mh. Turgut Özal Cad.

Detaylı

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu 5 AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR 7,5 Ay Son Başvuru Tarihi 24.10.2014 AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 27.10.2014 09:00

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI 1) Kiralanan Standın veya konferans salonunun kullanım alanı ve süresi (sahne düzenlemesi ve provalar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ Amaç: Türk Toraks Derneği Şubeleri, İl Temsilcilikleri, Çalışma Grupları ve diğer birimlerin her türlü tıp eğitimi ya da mesleki gelişim etkinlikleri

Detaylı

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Medikal Fizik Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme aşamaları ile kongre

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İLK KAYITLAR VE KAYIT YENİLEME BAŞLANGIÇ BİTİŞ 1. Sınıf i Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma Tarihleri (Kayıt Yenileme Tarihleri) 12.08.2013 04.09.2013

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 14. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 14. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ GELECEK GELDİ PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Șubesi tarafından, bu yıl 14. düzenlenen İnsan Yönetimi Zirvesi; üyelerinin ve zirve katılımcılarının oylaması ile belirlenen GELECEK GELDİ ana

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Toplulukları Etkinlik Düzenleme Prosedürü 1- Topluluk akademik danışmanı tarafından hazırlanarak, Sağlık Kültür ve

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK (AYDD) BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI AKADEMİK YABANCI DİL DESTEK BİRİM TANIMI: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Yabancı Dil Destek (AYDD)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ P20--009 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşayan öğrenciler ile Yurt Müdürlüğü personeli arasındaki iletişime yardımcı olan RA (Bina sorumlusu) öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLİMSEL VE YÖNETSEL FAALİYETLER BAŞARI TEŞVİK YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/22) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç Madde 1 -(1)

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

ETKİNLİK PROSEDÜRÜ ETKİNLİK PROSEDÜRÜ Bu prosedürün hazırlanmasında Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü sorumludur.

ETKİNLİK PROSEDÜRÜ ETKİNLİK PROSEDÜRÜ Bu prosedürün hazırlanmasında Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü sorumludur. ETKİNLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi Etkinlik Prosedürü Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde Ahi Evran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüm etkinliklerin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi 21.08.2013 23.08.2013

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi 21.08.2013 23.08.2013 TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İLK KAYITLAR VE KAYIT YENİLEME BAŞLANGIÇ BİTİŞ 1. Sınıf i Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma Tarihleri (Kayıt Yenileme Tarihleri) 12.08.2013 04.09.2013

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Kongre Hizmetleri Yönetimi Kongre Öncesi Faaliyetler

İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Kongre Hizmetleri Yönetimi Kongre Öncesi Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU 2.2. Kongre Hizmetleri Yönetimi 2.2.1. Kongre Öncesi Faaliyetler 2.2.1.1. Kongre İrtibat Bürosu ve Sekretaryasının Kurulması 2.2.1.2. Banka Hesaplarının

Detaylı