ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KILAVUZU"

Transkript

1

2 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KILAVUZU 1

3 ETKİNLİKLERİN BAŞVURUSU SIRASINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR 1) Başvuru yapan kişi/kurum tarafından form doldurulur. (Akış) 2) Başvuru formu ADÜ ETKİNLİKLER KOMİSYONU tarafından gündeme alınır. (Görev) 3) Komisyon gerekli gördüğü birimlere üniversitemiz şartlarında etkinliğin amacına uygun gerçekleştirilebilirliğini danışır. 4) Bazı etkinlikler için Üniversitemiz dışından da yetkili görüşü istenebilir. 5) Komisyon tarafından değerlendirilen ve uygun görülen başvurular Rektöre sunulur. (Görev) 6) Rektörün onay verdiği başvurular işleme alınır. (Görev) 7) Etkinlik tipine ve başvuru yapan kişi ve/veya kurumlardan belirlenen bir etkinlik koordinatörünün komisyonla iletişime geçmesi istenir, sözleşme imzalanır 8) Etkinlik tipine ve başvuru yapan kişi ve/veya kurumların taleplerine göre komisyon tarafından etkinlikten sorumlu birimler belirlenerek görevlendirilir. Etkinlikler İçin Sorumlu Birimler : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basım ve Yayınevi Müdürlüğü Dış İlişkiler Bürosu 9) Kurumun yasal anlamda zarar görmemesi için gerekli durumlarda Hukuk Müşavirliğinden görüş istenir. 10) Kurumsal imajın korunması açısından büyük çaplı (Eğitim-Öğretim Açılış, Kapanış, Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum vb.) organizasyonlarda Komisyon, Rektörden aldığı yetki ile Üniversitemiz tüm birimlerini görevlendirebilir. 11) Adnan Menderes Üniversitesinde yapılan genele açık ve birimlerin kendi içlerinde yaptığı tüm etkinlikler komisyona bildirilir. 12) Komisyon, Üniversitemiz Web sayfasında yer alan etkinlik takvimine girecek her türlü etkinliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yayınlanmak üzere gönderir. 13) Komisyon üyeleri arasından planan etkinliklerin takibini yapmak ve ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere bir yetkili belirlenir. 14) Etkinliğe dair bütün hazırlıklar organizasyon sonucunda ilgili birimlerce komisyona etkinlik raporu sunulur. 2

4 ADÜ ETKİNLİKLER KOMİSYONU NUN TANIMI, GÖREV VE YETKİLERİ 1- Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, (olmadığı durumlarda Genel Sekreter adına toplantılara Genel Sekreter Yardımcısı katılır) Tanıtımdan Sorumlu Üniversite Koordinatörü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü ve Kültür Şube Müdüründen oluşur. Komisyon un yaptığı işleri onaylayan en üst amir Rektör dür. Komisyonun Sekreterya hizmetini SKS Daire Başkanlığı Bünyesinde yer alan Kültür Şube Müdürü yürütür. 2- Komisyon eğitim-öğretim tarihleri arasında 15 günde bir olağan gündemle toplanır. Olağan gündemin dışında Komisyon; komisyon üyelerinden bir ya da bir kaçının önerisi ve talebi ile olağanüstü gündemle toplantı yapabilir. Toplantının yapılabilmesi için salt çoğunluk sağlanmalıdır. 3- Komisyon kurum içi ve kurum dışından gelen talepler üzerine görüşmeler yapar. 4- Komisyon başvuruda bulunan etkinlikleri değerlendirir, Rektöre sunar. 5- Komisyon gerekli gördüğü birimlere üniversite şartlarında etkinliğin amacına uygun ve planlanan şekilde gerçekleştirilebilirliğini danışır. 6- Komisyon bazı etkinlikler için Üniversite dışından da yetkili görüşü isteyebilir. 7- Komisyon; Rektör onayı alınan etkinlikler için uygun görüldü ya da uygun görülmedi bilgisi ile ilgili birim/kişiye yazılı ya da e-posta yolu ile geri bildirimde bulunur. Rektörün onay verdiği başvuruları ise işleme koyar. 8- Komisyon; başvuru yapan kişi ve/veya kurumlarla iletişime geçer, sözleşme imzalar. 9- Komisyon onayından geçmemiş hiçbir etkinlik, Üniversite duyuru sisteminde yayınlanamaz. (Web sayfası, e-posta, davetiye, afiş vb.) 10- Üniversite programına göre etkinlikler için tarih değişiklikleri isteyebilir. 11- Komisyon, işlerin hızlı ilerleyebilmesi için etkinlik tipine ve başvuru yapan kişi ve/veya kurumların taleplerine göre aşağıda yer alan birimleri sorumlu tayin eder. Aynı zamanda kurumun yasal anlamda zarar görmemesi açısından gerekli durumlarda Hukuk Müşavirliğinden görüş ister. Etkinlikler İçin Sorumlu Birimler : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basım ve Yayınevi Müdürü Dış İlişkiler Bürosu 12- Komisyon, kurumsal imajın korunması açısından büyük çaplı (Eğitim-Öğretim Açılış, Kapanış, Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum vb.) organizasyonlarda Rektörden aldığı yetki ile Üniversitemiz tüm birimlerini görevlendirebilir. 13- Komisyon, Üniversitemiz Web sayfasında yer alan etkinlik takvimine girecek her türlü etkinliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yayınlanmak üzere gönderir. 14- Komisyon üyeleri arasından planlanan etkinliklerin takibini yapmak ve ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere bir yetkili belirlemekle sorumludur. Bu yetkili, etkinlikle ilgili işleyişin koordinasyonundan komisyona karşı sorumludur. 3

5 ETKİNLİKLER İÇİN ÇALIŞACAK BİRİMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Atatürk Kongre Merkezi Salonlarının tahsisi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve işleyişi, Atatürk Kongre Merkezinin etkinlikler için hazırlanması ve etkinlik sonuçlanıncaya kadar işleyişi, (ses düzeni, salon temizliği, oturma düzeneği, vb...) Atatürk Kongre Merkezi Salonlarının yaz döneminde yıllık genel bakımdan geçirilmesi. Salonlarda etkinlikler ile ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçların etkinlik öncesinde ve/veya sırasında karşılanması, Etkinlik tipine göre çiçek alınması, üst düzey yöneticilere ve konuklara verilecek hediye paketleri ile plaket yapımı vb.hazırlık çalışmaları ve teslimi, Etkinlik sırasında olabilecek sağlık sorunlarının giderilmesi, (ambulans, doktor, hemşire, ilk yardım ihtiyacı vb.) Poster sunumları için pano temini, Seyyar ses düzeninin sağlanması, taşınması ve kurulumu, Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere verilecek hediye paketlerinin hazırlanması ve teslimi, Kurum içi yapılacak etkinlikler için programlara sunucunun sağlanması, (Sunum metni etkinliği yapacak birim tarafından sunucuya en az bir gün önceden vermelidir.) Talep olduğunda insan gücü temini (gönüllü öğrenci temini için öğrenci yardım derneği ile iletişime geçilmesi) Uluslar arası organizasyonlarda simultane tercüme talebinde gerekli eleman ihtiyacının ve teknik donanımın sağlanması, Atatürk Kongre Merkezi dışında gerçekleşeçek etkinlikler için üniversitemiz sorumluluğunda olan mekanların yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda düzenlenmesi, Etkinlikler sonrası etkinliğin gerçekleştirildiği mekanların incelenmesi ve hasar tespit raporlarının hazırlanması. 2. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Araç tahsisinin sağlanması, Etkinlikle ilgili malzemelerin taşınması, Güvenlik önlemlerinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılması ve büyük çaplı organizasyonlarda Emniyet Müdürlüğünden takviye ekip için gerekli yazışmaların yapılması, Masa, sandalye vb. temini, Etkinlikler için gerekli malzemelerin satın alınması, 3. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Mültivizyon sunumlarının hazırlanması, Ulusal ve uluslar arası etkinliklere yönelik Bilgi İşleme ait lojistik desteğin sağlanması, (telekonferans, simültene tercüme vb.) Gerekli durumlarda bilgisayar temini ve bilgisayar ile ilgili ekipmanların kurulumu için teknik eleman desteğinin sağlanması, Web sayfasına girecek büyük organizasyonlar ile ilgili bilgisayar programlamalarının yazılımları ile video görüntülerinin uygun formatta yayınlanmasının sağlanması Web sayfasında yayınlanan duyurular için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teknik destek sağlanması, Talep halinde perde, tepegöz, barkovizyon, dia projeksiyon vb. cihazların temin edilmesi ve kurulumunun sağlanması. 4

6 4. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Elektronik alt yapı desteği sağlanması, Salonlarda çıkacak sıhhi tehsisat sorunlarının giderilmesi ve açık alanda gerekli tesisatın sağlanması, Alt yapı donanımlarının düzgün çalışması için eleman sağlanması, Etkinlik tipine uygun Stand vb. lojistik desteğin sağlanması. 5. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Eğitim öğretim dönemi mezuniyet törenlerinin düzenlenmesi Mezuniyet belgelerinin hazırlanması ve basımının takibi Dereceye giren öğrencilere verilecek hediyelerin belirlenmesi 6. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Açılış Törenlerinin düzenlenmesi, Kamera, fotoğraf, vb çekimlerin yapılması, Etkinliğin basına ve personele duyurulması, Etkinliğin Web sayfasında duyurulması, Katılım ve teşekkür belgelerinin hazırlanması, İl dışından gelen konukların karşılanması, ağırlanması, uğurlanması, Eğitim-Öğretim Açılış-Kapanış törenlerinde ve büyük organizasyonlarda protokol düzeninin sağlanması, Rektörlük tarafından yapılan etkinlik görüntülerinin arşivlenmesi, Etkinliklerin tanıtımı ve arşivlenmesine katkı sağlayacak cine-vision, DVD, kısa film, katalog vb. çalışmaların yapılmasının sağlanması, Afiş, broşür vb. etkinlik tanıtım malzemelerinin hazırlanmasında danışmanlık sağlanması. 7. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Etkinliklerle ilgili birimlerin görev ve sorumluluklarına ait Rektör tarafından onaylanan maddi desteğin merkezi bütçeden sağlanması. 8. BASIM VE YAYINEVİ Talep halinde davetiye basılması Afiş basılması Katalog vb. basılı yayınların basımı 9. DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ Yabancı konuklarla iletişimin sağlanması, Uluslararası etkinliklerin programlarının ve gerekli tüm detaylarının belirlenmesi, Yabancı konukların karşılanması, ağırlanması, uğurlanması, protokol işlemleri sırasında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne destek sağlanması, Yabancı konukların Rektör ile görüşmelerinde simültane tercüme sağlanması, Yabancı dilde etkinlik talebinde bulunan kişi/kuruluşların tercümesinin sağlanması, Not : Merkez Kampüsümüz dışındaki birimlerimizde gerçekleşecek olan etkinliklerin her türlü işleyişinden birimlerin kendileri sorumludur. 5

7 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ/KURUM DIŞI ETKİNLİKLER BAŞVURU FORMU 1) Başvuruda bulunan kişi/kurum: 2) Başvuruda bulunan kişi/kurum tanıtım bilgileri (Örn: CV, tarihçe,vb..) 3) Başvuruda bulunan kişi/kurumun hizmet verdiği sektör : (Bakınız Ek 1) 4) İletişim kurulacak kişi ve iletişim bilgileri : 5) Etkinliğin adı : Adı-Soyadı : Posta adresi : İş Telefonu : Cep Telefon : Faks : E-posta : Web Adresi : (Kurum ve/veya Kişisel) * (Var ise doldurulmalıdır. Başvuru onayı için doldurulması gerekli maddeler arasında yer almayacaktır.) 6) Etkinliğin türü: (Bakınız EK-2) 7) Etkinlik amacı ve etkinliği açıklayıcı bilgi : (En az 200 kelimelik etkinliği açıklayıcı bilginin girilmesi) 8) Etkinlik için düşünülen tarih : 9) Etkinliğin süresi : 10) Etkinlikten beklenen yarar : (Enfazla 200 kelimelik anlatım) 11) Sponsor : ( )VAR ( )YOK Var ise, adı ve hizmet alanı : (Bakınız Ek 1) 12) Etkinlik İçin Düşünülen Yer/Merkez: (Bakınız EK 3) Kapalı : ( )Merkez ( )Yerleşkeler: Açık Alan : ( )Merkez ( )Yerleşkeler: 13) Etkinliğin tipi : * A) STAND B) WEB MAIL DUYURUSU C) KONGRE MERKEZİ D) TIR-OTOBUS E) PANKART/AFİŞ F) DİĞER * (Seçtiğiniz etkinliğin türüne göre EK -4 teki alanları doldurunuz) 6

8 14) Fiyat Listesi (Bakınız EK 5) 15) ADÜ Etkinlik Alanlarını Kullandırma Sözleşmesi ektedir (Bakınız EK 6) BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : Etkinlik Başvuru Formu etkinlikten en az bir ay once resmi dilekçe eşliğinde ADÜ Rektörlüğüne teslim edilmiştir. Ücretli organizasyonlarda başvuru etkinlik ücreti aşağıda belirtilen Banka Hesap Numarasına yatırıldıktan sonra işleme konacaktır. Banka Hesap No:. 7

9 - EK 1 - HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER 1. İletişim 2. Bankacılık 3. Otomotiv 4. Teknoloji 5. Turizm, Organizasyon, Eğlence 6. Gıda ve İçecek 7. Eğitim 8. Diğer (Yazınız).. 8

10 ETKİNLİĞİN TÜRÜ - EK 2-1. Afiş-pankart Sergisi 19. Panel 2. Balo 20. Piknik 3. Basın Toplantısı 21. Sanat Gecesi 4. Bilimsel Gezi 22. Seminer 5. Festival 23. Sempozyum Org. 6. Film Matinesi 24. Sergi 7. Fuar 25. Show, Şölen 8. Garden Party 26. Söyleşi 9. Gezi 27. Spor Müsabakası 10. Hizmet İçi Eğitim 28. Stand 11. Kermes 29. Şiir Dinletisi 12. Kokteyl 30. Tır-Otomobil 13. Konferans 31. Tiyatro 14. Kongre Organizasyonu 32. Toplantı 15. Konuşma 33. Tören 16. Kurs 34. TV Programı 17. Kutlama 35. Web_mail duyurusu 18. Münazara 36. Diğer(Yazınız): 9

11 - EK 3 - ETKiNLiK İÇiN DÜŞÜNÜLEN YER/MERKEZ LİSTESİ Etkinlik için düşünülen yer/merkez Kapasite Yerleşke Alan Alan Seçiniz 1 Atatürk Kongre Merkezi Merkez Kapüs A) Maıandros Salonu 1000 Kişi (K) B) Magnesıa Salonu 400 Kişi (K) C) Miletos Salonu 400 Kişi (K) D) Fuaye Alanı Belli sayıda stand ve küçük çapta sergi organizasyonları için (K) E) Kafe (K) F) Tralleis Meydanı Ayakta Kişi (A) G) Açık Hava Tiyatrosu 1000 Kişi (A) 2 Eğitim Fakültesi Konferans Salonu 180 Kişi Merkez Kampüs (K) 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Anfi :100 Kişi Merkez Kampüs (K) 4 Anfi :120 Kişi Aydın Meslek Yüksekokulu Seminer Odası: 30 Kişi Merkez Kampüs (K) 5 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Brifing Salonu 45 Kişi Merkez Kampüs (K) 6 Tribün: 2000 Kişi ADÜ Spor Salonu Seminer Salonu: Kişi Merkez Kampüs (K) 7 Tribün: 350 Kişi Aydın Sağlık Kültür ve Spor Salonu Çok Amaçlı Sahne Konferans gibi Yüksekokulu Yanı etkinliklerde: 800 kişi (K) 8 (K) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Konferans Salonu : 100 Kişi Aydın Merkez (A) 9 Aydın Sağlık Yüksekokulu /Sağlık Hastane Konferans Salonu : 100 Kişi Aydın Merkez (K) Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Veteriner Fakültesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu : 100 Kişi Necdet GÜZEL Anfisi : Kişi Sosyal Tesis Toplantı Salonu : 10 Kişi Merkez Işıklı Köyü Ziraat Fakültesi Z002 Derslik : 80 Kişi Çakmar Köyü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 Turizm Işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 14 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Anfi 1 : 112 Kişi Değişik Otellerin Salonları Kullanılıyor : Kişi 104 Kişilik Konferans Salonu (Derslik olarak da kullanılıyor) İsabeyli Beldesi/Nazilli Kuşadası İncirliova Atça Meslek Yüksekokulu 104 Kişilik Konferans Salonu Atça/Nazilli Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 500 Kişilik Konferans Salonu Bozdoğan /AYDIN Çine Meslek Yüksekokulu Amfi1 110 Kişilik Amfi2 68 Kişilik Belediye Kültür Merkezi Kişilik Derslik : 50 Kişi Konferans Salonu : 350 Kişi Niyazi BEZCİ Konferans Salonu : 200 Kişi Ana Bina Konferans Salonu : 100 Kişi Çine /AYDIN 18 (K) Didim Meslek Yüksekokulu Didim /AYDIN (A) 19 (K) Karacasu Meslek Yüksekokulu Karacasu /AYDIN (A) 20 (K) Kuyucak Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu : 100 Kişi Kuyucak /AYDIN (A) 21 (K) Koçarlı Meslek Yüksekokulu B1 Sınıfı : 60 Kişi Çakmar /Koçarlı (A) 22 (K) Nazilli Meslek Yüksekokulu Amfi 1 : 100 Kişi Nazilli /AYDIN (A) 23 Nazilli Belediye Tiyatro Salonu : 200 Kişi (K) Devlet Konservatuvarı Nazilli (A) 24 (K) Sultanhisar Meslek Yükekokulu Konferans Salonu : 110 Kişi Sultanhisar/AYDIN (A) 25 (K) Yenipazar Meslek Yükekokulu Konferans Salonu : 200 Kişi Yenipazar /AYDIN (A) (K) = KAPALI ALAN (A) = AÇIK ALAN Not : Merkez Kampüsümüz dışındaki birimlerimizde gerçekleştirecek olduğunuz etkinlikler için birimlerimizle iletişime geçilip randevu alınması gerekmektedir. (A) (K) (A) (K) (A) (K) (A (K) (A) (K) (A) (K) (A) (K) (A) (K) (A) 10

12 - EK- 4 - ETKİNLİĞİN TİPİ A) KONGRE MERKEZİ 1-Yer: 2-Süre: 3-Lojistik destek : a) İnsan gücü *: İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) *Bu hizmet için ADÜ Öğrencilerine Yardım Derneği ile iletişime geçiniz. İleşitim No:. b) İstenen Donanım : Sabit Mikrofon Seyyar Mikrofon Ses Donanımı Pano Perde Tepegöz Dia Projeksiyon Barkovizyon Video/DVD Oynatıcı Müzik Sistemi Masa ( Adet) * Sandalye (..Adet)* Diğer. * Birden fazla talep edildiğinde ücrete tabidir. c) İkram hizmeti (İsteniyorsa ek ücrete tabidir): İstiyorum (..) İstemiyorum (.) İkram hizmeti isteniyor ise fiyatlandırma ile ilgili olarak. ile bağlantıya geçiniz. Tel No:..e-posta:. d) Video çekimi (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) e) Fotoğraf çekimi (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) 4- Duyuru (İsteniyorsa ek ücrete tabidir): Davetiye basılması : Adet Afiş Dağıtımı : hizmeti : 5- Taşıt tahsisi : (Bu bölüm sadece üniversitemiz birimleri için kullanılacak) Not : (Elektrik, web bağlantısı, vb...: Teknik bilgi/ayrıntı veriniz.( Beraberinizde getirmeyi düşündüğünüz teknik cihazların sistemimize uyumluluğu hakkında. Yerden Bilgi alınız.) FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) 11

13 B) STAND 1) Yer : 2) Ölçü : 3) Sayı : 4) Süre : 5) Lojistik destek : İnsan gücü*: İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) *Bu hizmet için ADÜ Öğrencilerini Yardım Derneği ile iletişime geçiniz. İleşitim No:. İkram hizmeti : (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) İstiyorum (..) İstemiyorum (.) İkram hizmeti isteniyor ise fiyatlandırma ile ilgili olarak. ile bağlantıya geçiniz. Tel No:..e-posta:. Elektrik, web bağlantısı, vb...: Teknik bilgi/ayrıntı veriniz.( Beraberinizde getirmeyi düşündüğünüz teknik cihazların sistemimize uyumluluğu hakkında. Yerden Bilgi alınız.) 6) Duyuru (İsteniyorsa ek ücrete tabidir): Davetiye basılması : Adet Afiş Dağıtımı : hizmeti : FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) C) WEB MAIL DUYURUSU: 1) Kelime sayısı: 2) Boyut/Font/renk: 3) Dil: ( )Turkce ( )Ingilizce 4) Yer: Üniversite duyuruları/genel duyuru: Fakülte/Y.O./Ens./Araştırma Merk sayfası: Basın-halkla ilişkiler Flaş haber Takvim Afişler Öğrenci Etkinlikler Diğer.. 5) Tasarım: (İsteniyorsa ek ücrete tabidir) FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) 12

14 D) TIR-OTOBÜS* 1) Süre: 2) Yer: 3) Lojistik destek a) İnsan gücü İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) E) PANKART/AFİŞ 1) Süre: 2) Yer: 3) Lojistik destek a) İnsan gücü* : İstiyorum (..) Sayı Belirtiniz (..) İstemiyorum (.) *Bu hizmet için ADÜ Öğrencilerini Yardım Derneği ile iletişime geçiniz. İleşitim No:. FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) F) DİĞER Etkinliğin türünü yazınız. (Etkinlik çerçevesinde ihtiyaç duyulan isteklerinizle ilgili maddeleri yukarıdaki A-E Etkinlikleri altındaki sutunları işaretleyerek belirleyiniz.) FİYAT : TL. * Fiyat listesinden bulunuz (EK- 5) TOPLAM FİYAT : TL. 13

15 - EK- 5 14

16 15

17 - EK- 6 - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK ALANLARINI KULLANDIRMA SÖZLEŞME Madde l: Taraflar Bu sözleşme, bir tarafta Kepez Mevkii AYDIN adresinde yerleşik Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü (sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde ADÜ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. adresinde yerleşik (sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde... olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. Taraflar yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adreslerde meydana gelecek değişiklikler gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Madde 2: Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşmenin konusu Adnan Menderes Üniversitesi etkinlik alanlarından.. nın karşı tarafça işbu sözleşmede düzenlenen şartlarla ve belirlenen tahsis nedeni ile kullandırılması ve karşı tarafa işbu sözleşmede düzenlenen şartlarla içindeki teknik donanımın kullandırılması ve yiyecek içecek servisi gibi belirli hizmetlerin verilmesi, yapılacak etkinlik ve diğer şartların belirlenmesidir. Madde 3: Tahsis Tarihleri. Etkinlik alanı / /. Tarihinden itibaren kullanılabilecek ve etkinlik sonrası./../ tarihinde ADÜ ye teslim edilecektir. Madde 4: Tahsis Nedeni İşbu sözleşme ile belirlenen etkinlik alanı yukarıda belirlenen tarihlerde.. tarafından düzenlenecek için tahsis edilmiş olup, ADÜ den yazılı muvafakat almaksızın başka bir amaçla kullanmayacaktır. 16

18 Madde 5: Ücret... etkinlik alanının. tarafından kullanımı ve ücretleri hakkında işbu sözleşmenin zorunlu eki olan Etkinlik Başvuru Formunda belirtilen fiyatlar üzerinden etkinlik alanı kullanım bedeli, teknik donanım kullanım bedeli ve yiyecek içecek hizmetleri bedeli olarak ücretlendirme yapılacaktır. Buna göre karşı tarafın başvuru formunda belirlenen talepler doğrultusunda ücretlendirme yapılmıştır. (Bkz EK-1) Madde 6: Ödeme... etkinlik alanının. tarafından kullanımı ve etkinlik başvuru formunda belirlenen hizmetler karşılığı...dan genel toplam olan.. TL (.. Türk Lirası) yi etkinlik tarihinden en az 7 gün önce.. hesap numarasına yatıracaktır. Genel toplam dışında, tahsis süresi içinde ADÜ etkinlik alanı içerisinde meydana gelecek zarar ve ziyandan etkinlik alanının tahsis edildiği. Sorumlu olacağından olası zarar ve ziyanlara karşılık.tl teminatı tahsis bedeli ile birlikte gösterilen banka hesabına yatıracaktır. Tahsis süresi içinde etkinlik alanında hasar olması halinde bu hasar bir tutanakla tespit edilecektir. Tespit edilen hasar bu teminattan kesilerek kalan bakiye karşı tarafa iade edilecektir. Teminatın hasarı karşılamaması halinde ADÜ nün fazlaya ilişkin hakları saklıdır... ADÜ ye, işbu sözleşmede belirtilen bedeller ve teminat yatırılmadığı takdirde veya kullanmadan vazgeçtiği takdirde ADÜ den hiçbir hak talep etmeyecektir. Madde 7: Tarafların Yükümlülükleri Madde 7.1: Gerek izleyicilerin, gerek toplantı katılımcılarının etkinlik alanlarına,salonlara ve teknik ekipmanlara verecekleri zararlar... ın sorumluluğundadır. Bu hasar bir tutanakla tespit edilecek ve... dan tazmin edilecektir. Madde 7.2: ADÜ nün uygun gördüğü yerler dışında toplantının yapılacağı etkinlik alanlarının duvarlarına, kapılarına veya tavanlarına herhangi bir şey asılmayacaktır. Madde 7.3: ADÜ ye dışarıdan getirilecek olan her türlü malzemenin taşınmasından ve kullanılmasından... sorumludur. 17

19 Madde 7.4:... bu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahıslara devredemez. Madde 7.5: Madde 6 da yer alan ödeme koşullarının yerine getirilmemesi, ADÜ nün sözleşmeyi tek taraflı iptal etmesine hak tanır. Etkinliğin iptal edilmesi veya amacı dışında kullanılması halinde o ana kadar yapılan ödemeler geri ödenmez ve gelir kaydedilir. Madde 8: Mücbir Sebepler Tarafların işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerinin ifası, ilgili tarafın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek mücbir bir sebepten ötürü ve ilgili tarafın bir kusur veya ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşır ise ilgili taraf anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği sürece söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Madde 9: Anlaşmazlıkların Çözümü İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar taraflarca karşılıklı görüşmeler ile çözümlenemediği takdirde taraflar Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibaret olarak.././.. tarihinde, tarafların serbest iradeleri doğrultusunda iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiş olup, taraflarca imzalanmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Adına Adına.. 18

20 HASAR TESBİT TUTANAĞI tarihte/tarihler arasında Üniversitemiz. Biriminde/Birimlerinde yapılan etkinlikte ilgili mekanda, Hasar Vardır Hasar Yoktur Hasar Var ise Açıklama : Tutanağı Düzenleyen Ad-Soyad Ünvanı Tarih İmza 19

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak

Detaylı

KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3

KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3 KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3 Madde 1. Taraflar 1.1Türk Nöroşirürji Derneği Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ İçindekiler 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 SORUMLULUKLAR... 3 4 SÜRECİN İŞLEYİŞİ... 3 4.1 KONGRE KOMITESI ÜYELERININ SEÇIMI... 4 4.2 KONGRENIN GERÇEKLEŞTIRILECEĞI YER VE ORGANIZASYON

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ekim-Kasım 2011 TEKNİK ŞARTNAMESİ A- GENEL MADDELER 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi 1) Bu şartname, 33. Türk Ulusal Kulak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı