Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Cad. Dilek Sok. 18.Yol X-8 Parsel No:2/A Tuzla Tel : Faks : E-Posta : Website : Bacagazı (Emisyon) (TS CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Sabit kaynak emisyonları- Gaz halindeki münferit organik bileşiklerin kütle derişimlerinin tayini-aktif karbon ve çözücü desorpsiyonu metodu Sabit Kaynak Emisyonları- Gaz ve Partikül fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle derişiminin Tayini-Bölüm 2: Ön işlem, yıkama ve Tayin Sabit Kaynak Emisyonları-Metal Tayini Gümüş(Ag), Arsenik(As), Alüminyum(Al), Baryum(Ba), Berilyum(Be), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Civa(Hg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Nikel(Ni), Fosfor(P), Kurşun(Pb), Antimon(Sb), Selenyum(Se), Titanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metodu Ön İşlem Sabit Kaynak Emisyonlarında Sulfirik Asit(H₂SO₄) Buharı ve Kükürt dioksit(so₂), Kükürt trioksit (SO₃) Miktarının Tayini Petrol Rafinelerinde Benzin Buharındaki Hidrojensülfür (H₂S) Oranının Tayini İyodometrik Metot GC Metot TSE CEN/TS ISO EPA Metot 29 CARB 436 US EPA TS EN TS EN ISO EPA 3051 A EPA Metot 8 EPA Metot 11 EPA Metot 15

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/35) (Bacagazı (Emisyon) (TS CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Sabit Kaynak Emisyonları Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Halojen Emisyonlarının Hidrojen klorür(hcl),hidrojen Florür (HF),Hidrojen bromür (HBr),Klorür (Cl₂), Bromür(Br₂) İzokinetik Yöntemle Belirlenmesi Sabit Kaynak Emisyonlarında Krom VI (Cr ⁶+) Analizi Sabit Kaynak Emisyonlarında Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi GC-MS Metodu Sabit Kaynak Emisyonlarında Fenol ve Kresol Tayini HPLC Metodu Sabit Kaynak Emisyonlarında Merkaptan Bileşiklerinin Tayini GC-FPD Metot EPA Metot 323 EPA Metot 26 A CARB 425 EPA 0010 EPA 3542 EPA 8270 D EPA CTM-032 EPA 16 B OSHA 26 NIOSH 2542

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/35) İmisyon Ortam hava kalitesi-gazların ve buharların derişimlerinin tayini için difüzyonla numune alma cihazları - Gerekler ve deney metotları Bölüm 1:Genel gerekler Bölüm 2: Belirli özellikler ve deney metotları Bölüm 3: Seçim, kullanım ve bakım kılavuzu Partikül Madde (PM10) Metal Analizi Alüminyum(Al), Arsenik(As), Baryum(Ba), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Selenyum(Se), Molibden(Mo), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Titanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metodu Ön İşlem Metal Analizi Alüminyum(Al), Arsenik(As), Baryum(Ba), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Selenyum(Se), Titanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metodu Ön İşlem Gaz kromatografi metodu ile Uçucu Organik Buhar ve Bileşik Tayini /VOC HPLC metodu ile Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini/PAH TS EN TS EN TS EN İşletme İçi Metot - T 08 DIN EN US EPA TS EN ISO EPA 3051 A US EPA TS EN ISO EPA 3051 A ASTM D 3686 ASTM D 3687 ISO ISO 12884

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/35) (İmisyon HPLC Metodu ile Fenol ve Kresoller Tayini EPA TO 08 HPLC Metodu ile Aldehit ve Keton Tayini EPA TO 5 İSG GC-FPD Metodu ile Merkaptan Bileşiklerinin Tayini Asitlerin ve İnorganiklerin Analizi HF, HCl, H₃PO₄, HBr, HNO₃, H₂SO₄ Uçucu Organik Bileşiklerinin Analizi GC-MS-Thermal Desorption Metodu İşyeri hava kalitesi-uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-bölüm 1: Pompa ile numune alma yöntemi İşyeri hava kalitesi-uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-bölüm 2: Difüzyonla numune alma yöntemi GC-FPD Metodu ile Merkaptan Bileşiklerinin Tayini Uçucu Organik Bileşiklerinin Analizi GC-MS-Thermal Desorption Metodu EPA 16 B NIOSH 7903 EPA TO 17 TS ISO TS ISO OSHA 26 NIOSH 2542 NIOSH 2549 HPLC Metodu ile İzosiyanatların Tayini OSHA 42 OSHA 47

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/35) Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) ph Analizi Elektrometrik Metot Sıcaklık Analizi Laboratuvar ve Saha Metodu Renk Tayini Renk Tayini Spektrofotometrik (RES) Metodu Tuzluluk Analizi Elektriksel İletkenlik Metodu Kalsiyum(Ca) ve Kalsiyum Sertliği Analizi EDTA Titrimetrik Metot Magnezyum(Mg) ve Magnezyum Sertliği Analizi Hesaplama Metodu Sertlik Analizi EDTA Titrimetrik Metot Yağ ve Gres Tayini İletkenlik Analizi Laboratuvar Metot SM 4500 H+ B SM 2550 B SM 2120 C TS EN ISO 7887 SM 2520 B SM 3500 Ca B SM 3500 Mg B SM 2340 C SM 5520 B SM 2510 B

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Işık geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu Borulardaki akışkan akımının ölçülmesi-pitot tüplerinin kullanıldığı hız-alan yöntemi Debi Ölçümü Debi Metotları Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Toplam Katı Madde (TKM) Analizi Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel- Toplam Çözünmüş Madde Tayini Sabit ve Uçucu Katı Madde Analizi Toplam Fosfor (P) Tayini Dıgestıon Metodu Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu EPA-841-B TS 3417 EPA-841-B SM 2540 D SM 2540 B SM 2540 F SM 2540 C SM 2540 E SM 4500 P B SM 4500 P E SM 4500 P E

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Klorür (Cl) Tayini Argentometrik Metot Sülfür Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Florür (F) Tayini Ön İşlem : Distilasyon Analiz:SPADNS Metodu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Fenollerin Analizi (Fenolik Bileşikler) Gaz Kromatografik Metot Serbest Klor (Cl) Tayini DPD SM 4500 Cl B SM 4500 S ² D SM 4500 NO₂ B EPA SM 4500 F B ve D SM 5220 B TS 2789 SM 5530 B SM 5530 C SM 5530 B SM 5530 D SM 6410 B SM 4500 Cl G

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Toplam Klor (Cl) Tayini DPD Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrod Metodu Toplam Siyanür (CN) Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz:Titrimetrik Metot Toplam Siyanür (CN) Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz: Serbest Siyanür (CN) Tayini Titrimetrik Metot Serbest Siyanür (CN) Tayini Krom VI (Cr⁶+) Tayini Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi SM 4500 Cl G SM 5540 C SM 4500 O C SM 4500 O G SM 4500 CN C SM 4500 CN D SM 4500 CN C SM 4500 CN E SM 4500 CN D SM 4500 CN E SM 3500 Cr⁶+ B SM 5210 B

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1 Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu Amonyak /Amonyak Azotu Tayini Toplam Azot (N) Tayini Oksidasyon Metodu Hesaplama Metodu Ağır Metaller Ön İşlem:Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Ön İşlem:Hidroklorik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit- Perklorik Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem; Nitrik Asit- Perklorik Asit-Hidroflorik Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Civa (Hg) Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu TS 5676 TS 7924 EN SM 4500 NH₃ F TS EN SM 4500 NO₂ B EPA TS 7924 EN SM 3030 D SM 3030 E SM 3030 F SM 3030 H SM 3030 I SM 3030 K SM 3112 B

10 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Metal Analizi Gümüş(Ag), Alüminyum(Al), Arsenik(As), Bor(B), Baryum(Ba), Berilyum(Be), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Civa(Hg), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Sodyum(Na), Nikel(Ni), Fosfor(P), Kurşun(Pb), Antimon(Sb), Selenyum(Se), Silisyum(Si), Kalay(Sn), Stronsiyum(Sr), Titantum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metodu Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Analizi ICP-OES ile Sodyum(Na), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg) Analizi Hesaplama EPA TS EN ISO EPA TS EN ISO Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) Analizi ICP-OES ile Sodyum(Na), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg) Analizi Hesaplama ICP-OES ile Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Analizi Sodyum(Na), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg) Analizi Alkalinite Analizinden Sonra Hesaplama Sülfit (SO₃ ² )Tayini EPA TS EN ISO EPA TS EN ISO SM 2320 B + Hesaplama SM 4500 SO₃² C

11 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Sülfat (SO₄ ² ) Tayini Türbidimetrik Metot Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Karbondioksit(CO₂) Analizi Alkaliniteden hesaplama Asidite Analizi Titrimetrik Metot Hidrazin Tayini Su kalitesi- Pestisit, Bazı organklorlu ınsektisitlerin, poliklorlu bifenillerin ve klorobenzenlerin tayini- Sıvı- Sıvı ekstraksiyon işleminden sonra GC-ECD Metodu Poliaromatik Hidrokarbon Analizi Kromotografik (GC-MS) Metot PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) Tayini HPLC-FLR-UV Metodu SM 4500 SO₄² E SM 2320 B SM 4500 CO₂ D SM 2310 B ASTM D 1385 TS 2627 EN ISO 6468 SM 6410 B EPA 3510 C EPA 8310

12 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Hidrokarbonlar Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Hidrokarbonlar Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar SM 5520 D SM 5520 D SM 5520 F Hidrokarbonlar Tayini GC-FID Metodu TS EN ISO Mineral yağlar Tayini GC-FID Metodu TS EN ISO Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini GC-FID Metodu Permanganat İndeksi Analizi Titrimetrik Yöntem Bor (B) Bulanıklık Analizi Nefelometrik Yöntem BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Analizi GC/MS Headspace Metot Flokülasyon ve membran(5μ) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC Tayini (Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu TS EN ISO TS 6288 EN ISO 8467 SM 4500 B C TS 5091 EN ISO 7027 EPA 5021 A EPA 8260 C SM 5310 B

13 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/35) (Su-Atıksu (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı hariç) Deniz Suyu Fosfat(PO₄³ ), Florür (F), Klorür (Cl), Nitrit(NO₂ ), Sülfat(SO₄² ), Nitrat(NO₃ ), Bromür(Br) Tayini İyon Kromatografi Metodu Klorofil-a Tayini Klorofil-a Tayini Organofosforlu Pestisitlerin Analizi Ön İşlem-Organikler Tayini Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu GC-FPD Metot Silika Tayini Molibdosilikat Metodu ph Tayini Elektrokimyasal Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Renk Tayini Renk Tayini Spektrofotometrik (RES) Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu TS EN ISO SM H TS 9092 ISO EPA 3610 B EPA 3630 C EPA 3510 C EPA 8141 B SM 4500 SiO₂ C SM 4500 H+ B SM 2550 B SM 2120 C TS EN ISO 7887 SM 2520 B

14 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/35) (Deniz Suyu İletkenlik (EC) Analizi Laboratuvar Metot Seki Diski Derinliği Tayini Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrod Metodu Bulanıklık Analizi Nefelometrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Toplam Katı Madde (TKM) Analizi Çökebilen Katı Madde Analizi Çözünmüş Katı Madde Analizi Sabit ve Uçucu Katı Madde Analizi SM 2510 B EPA-841-B SM 4500 O C SM 4500 O G TS 5091 EN ISO 7027 SM 2540 D SM 2540 B SM 2540 F SM 2540 C SM 2540 E Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Analizi TS 2789 Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5-Günlük BOİ Test Metodu Yüzey Aktif Madde Analizi Anyonik Surfaktan MBAS Metot Toplam Siyanür (CN) Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz:Titrimetrik Metot SM 5210 B SM 5540 C SM 4500-CN C SM 4500-CN D

15 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/35) (Deniz Suyu Toplam Siyanür (CN) Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz: Serbest Siyanür (CN) Tayini Titrimetrik Metot Serbest Siyanür (CN) Tayini Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Toplam Azot (N) Tayini Oksidasyon Metodu Hesaplama Metodu Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Analiz: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500 CN D SM 4500 CN E TS 7924 EN SM 4500 NH₃ F SM 4500 NO₂ B EPA TS EN SM 4500 NO₂ B EPA TS 7924 EN SM 4500 P B SM 4500 P E SM 4500 P E SM 5530 B SM 5530 C

16 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/35) (Deniz Suyu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Fenollerin Analizi (Fenolik Bileşikler) Gaz Kromatografik Metot Yağ ve Gres Analizi Gravimetrik Metodu Ham Petrol ve Petrol Türevlerinin Tayini GC-FID Metodu Hidrokarbon Analizi Silikajel Metodu Ağır Metaller Ön İşlem:Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Ön İşlem:Hidroklorik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit- Perklorik Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem; Nitrik Asit- Perklorik Asit-Hidroflorik Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Civa (Hg) Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu Metal Analizi Kadminyum(Cd), Krom(Cr), Bakır(Cu), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Çinko(Zn), Arsenik(As), Civa(Hg) ICP-OES Metodu Klorofil-a Tayini SM 5530 B SM 5530 D SM 6410 B SM 5520 B TS EN ISO SM 5520 F SM 3030 D SM 3030 E SM 3030 F SM 3030 H SM 3030 I SM 3030 K SM 3112 B EPA TS EN ISO TS 9092 ISO 10260

17 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/35) (Deniz Suyu Klorofil-a Tayini Krom VI (Cr⁶+) Tayini Florür (F) Tayini SPANDS Metot Sülfat Analizi Türbidimetrik Metot Zehirlilik Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1 TRİX İndeksi Hesaplama Yöntemi Organofosforlu Pestisitlerin Analizi GC-FPD Metot SM H SM 3500 Cr⁶+ B SM 4500 F D SM 4500 SO₄ ² E TS 5676 SM 4500 NO₂ B EPA TS EN SM 4500-P (B,E) SM 4500 NH₃ (B,F) TS 9092 ISO SM H SM 4500-O G EPA 3510 C EPA 3610 B EPA 3630 C EPA 8141 B Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS 8195 EN 1484 Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini TS 8195 EN 1484 Silika Tayini Molibdosilikat Metodu SM 4500 SiO₂ C

18 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/35) Atık Yağ Toprak ICP-OES ile Metal Analizi (As, Cd, Cr, Pb) Ön İşlem Mikrodalga Metodu Numune Hazırlama Parlama Noktası Tayini Açık Kap Metodu Parlama Noktası Tayini Kapalı Kap Metodu Poliklorlubifenillerin(PCB) Tayini GC-ECD Metodu Toplam Halojen Analizi (Klorür, Florür, İyodür, Bromür) Titrimetrik Metot İyon Kromotografisi Metodu Oksijen Bombası Metodu Toplam Çözünmüş Madde Tayini Sülfat Analizi Türbidimetrik Metot Kuru Madde ve Nem (%) Tayini EPA EPA 3051A EPA 3052 EPA 3031 TS EN ISO 2592 TS EN ISO 2719 TS EN TS EN TS EN EPA 9056 A EPA 9253 EPA 5050 SM 2540 C SM 4500-SO4 ² (B,E) TS 9546 EN ph Analizi TS ISO ph tayini Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B TS 12072

19 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/35) (Toprak Nem Analizi Civa (Hg) Analizi AAS Soğuk Buhar Metodu Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Eluata Alma Metal Analizi Gümüş(Ag), Alüminyum(Al), Arsenik(As), Bor(B), Baryum(Ba), Berilyum(Be), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Civa(Hg), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Sodyum(Na), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Antimon(Sb), Selenyum(Se), Kalay(Sn), Stronsiyum(Sr), Taitanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metot Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Eluata Alma TS ISO SM 3112 B SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052 US EPA TS EN ISO SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052 Organik Madde (%) Tayini TS 8336 Azot (N) Tayini Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO Fosfor (P) Tayini TS 8338

20 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/35) (Toprak Toplam Organik Karbon Tayini (Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini) Organik Madde (%) Tayini (Atıkların özellikleri, atık çamur ve sedimentlerde toplam organik karbon) Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Organofosforlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-FPD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Klorlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PCBs) Analizi Ön İşlem Metodu :GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-MS Metodu TS 8195 EN 1484 TS EN EPA 3610 EPA 3620 EPA 8141 B EPA 3610 EPA 3620 EPA 8081 B EPA 3665 A EN EPA 8270 D

21 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/35) (Toprak Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu Temizleme Metodu HPLC-FLR-UV Metodu Halojenlenmemiş Organiklerin (BTEX, VOC) Analizi GC-MS Headspace Metodu Florür (F) Tayini Ön İşlem : Distilasyon Analiz:SPADNS Metodu İyon Kromatografi Metodu Klorür (Cl) Tayini İyon Kromatografi Metodu Argentometrik Metot Sülfat(SO₄² ) Tayini Türbidimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu Bromür Tayini İyon Kromatografi Metodu Sülfür Tayini İyodometrik Metot EPA 3630 C EPA 8310 EPA 5021 A EPA 8260 C SM 4500-F B SM 4500-F D TS EN ISO TS EN ISO SM 4500 Cl B SM 4500 SO₄ ² E TS EN ISO TS EN ISO SM 4500 S ² D SM 4500 S ² F

22 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/35) (Toprak Siyanür (CN) Tayini Distilasyon ve Titrimetrik Metot Siyanür (CN) Tayini Distilasyon ve Fenol İndeksi Tayini Fenol indeksi Tayini Kloroform Ekstraksiyon Metodu Fenol İndeksi Tayini Fenol ve Fenolik Bileşiklerin Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Soxhlet Metodu ve Mikrodalga Metodu GC-MS Metodu Mineral Yağların Tayini GC-FID Metodu (C10 - C40 a kadar) GC-FID Metot Silikajel Metot SM 4500 CN C ve D SM 4500 CN C ve E TS 6227 ISO 6439 SM 5530 B ve C SM 5530 B ve D EPA 3630 EPA 8270 D SM 5520 E SM 5520 F TS EN Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN C/N (Karbon/Azot Oranı) Hesaplama Yöntemi TS 8337 ISO TS EN 13137

23 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/35) Sediment Toplam Çözünmüş Madde Tayini Sülfat Analizi Türbidimetrik Metot Kuru Madde ve Nem (%) Tayini SM 2540 C SM 4500 SO₄ ² (B,E) TS 9546 EN ph Analizi TS ISO ph tayini Elektrometrik Metot Nem Analizi Civa (Hg) Analizi AAS Soğuk Buhar Metodu Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Eluata Alma SM 4500 H+ B TS TS ISO SM 3112 B SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052

24 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/35) (Sediment Metal Analizi Gümüş(Ag), Alüminyum(Al), Arsenik(As), Bor(B), Baryum(Ba), Berilyum(Be), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Civa(Hg), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Sodyum(Na), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Antimon(Sb), Selenyum(Se), Kalay(Sn), Stronsiyum(Sr), Taitanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metot Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Eluata Alma US EPA TS EN ISO SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052 Organik Madde (%) Tayini TS 8336 Azot (N) Tayini Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO Fosfor (P) Tayini TS 8338 Toplam Organik Karbon Tayini (Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini) Organik Madde (%) Tayini (Atıkların özellikleri, atık çamur ve sedimentlerde toplam organik karbon) TS 8195 EN 1484 TS EN 13137

25 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/35) (Sediment Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Organofosforlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-FPD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Klorlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PCBs) Analizi Ön İşlem Metodu :GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-MS Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu Temizleme Metodu HPLC-FLR-UV Metodu Halojenlenmemiş Organiklerin (BTEX, VOC) Analizi GC-MS Headspace Metodu EPA 3610 EPA 3620 EPA 8141 B EPA 3610 EPA 3620 EPA 8081 B EPA 3665 A EN EPA 8270 D EPA 3630 C EPA 8310 EPA 5021 A EPA 8260 C

26 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/35) (Sediment Florür (F) Tayini Ön İşlem : Distilasyon Analiz:SPADNS Metodu İyon Kromatografi Metodu Klorür (Cl) Tayini İyon Kromatografi Metodu Argentometrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu Bromür Tayini İyon Kromatografi Metodu Sülfür Tayini İyodometrik Metot Siyanür (CN) Tayini Distilasyon ve Titrimetrik Metot Siyanür (CN) Tayini Distilasyon ve SM 4500 F B SM 4500 F D TS EN ISO TS EN ISO SM 4500 Cl B SM 4500 SO₄ ² E TS EN ISO TS EN ISO SM 4500 S ² D SM 4500 S ² F SM 4500 CN C ve D SM 4500 CN C ve E

27 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/35) (Sediment Fenol İndeksi Tayini Fenol indeksi Tayini Kloroform Ekstraksiyon Metodu Fenol İndeksi Tayini Fenol ve Fenolik Bileşiklerin Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Soxhlet Metodu ve Mikrodalga Metodu GC-MS Metodu Mineral Yağların Tayini GC-FID Metodu (C10 - C40 a kadar) GC-FID Metot Silikajel Metot TS 6227 ISO 6439 SM 5530 B ve C SM 5530 B ve D EPA 3630 EPA 8270 D SM 5520 E SM 5520 F TS EN Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN Arıtma Çamuru C/N (Karbon/Azot Oranı) Hesaplama Yöntemi Toplam Çözünmüş Madde Tayini Sülfat Analizi Türbidimetrik Metot TS 8337 ISO TS EN SM 2540 C SM 4500 SO₄ ² (B,E)

28 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/35) (Arıtma Çamuru Kuru Madde ve Nem (%) Tayini TS 9546 EN ph Analizi TS ISO ph tayini Elektrometrik Metot Nem Analizi Civa (Hg) Analizi AAS Soğuk Buhar Metodu Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Eluata Alma Metal Analizi Gümüş(Ag), Alüminyum(Al), Arsenik(As), Bor(B), Baryum(Ba), Berilyum(Be), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Civa(Hg), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Sodyum(Na), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Antimon(Sb), Selenyum(Se), Kalay(Sn), Stronsiyum(Sr), Taitanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metot Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Eluata Alma SM 4500 H+ B TS TS ISO SM 3112 B SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052 US EPA TS EN ISO SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052 Organik Madde (%) Tayini TS 8336

29 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 29/35) (Arıtma Çamuru Azot (N) Tayini Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO Fosfor (P) Tayini TS 8338 Toplam Organik Karbon Tayini (Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini) Organik Madde (%) Tayini (Atıkların özellikleri, atık çamur ve sedimentlerde toplam organik karbon) Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Organofosforlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-FPD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Klorlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PCBs) Analizi Ön İşlem Metodu : GC-ECD Metodu TS 8195 EN 1484 TS EN EPA 3610 EPA 3620 EPA 8141 B EPA 3610 EPA 3620 EPA 8081 B EPA 3665 A EN 15308

30 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 30/35) (Arıtma Çamuru Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-MS Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu Temizleme Metodu HPLC-FLR-UV Metodu Halojenlenmemiş Organiklerin (BTEX, VOC) Analizi GC-MS Headspace Metodu Florür (F) Tayini Ön İşlem : Distilasyon Analiz:SPADNS Metodu İyon Kromatografi Metodu Klorür (Cl) Tayini İyon Kromatografi Metodu Argentometrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot İyon Kromatografi Metodu Bromür Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA 8270 D EPA 3630 C EPA 8310 EPA 5021 A EPA 8260 C SM 4500 F B SM 4500 F D TS EN ISO TS EN ISO SM 4500 Cl B SM 4500 SO₄ ² E TS EN ISO TS EN ISO

31 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 31/35) (Arıtma Çamuru Sülfür Tayini İyodometrik Metot Siyanür (CN) Tayini Distilasyon ve Titrimetrik Metot Siyanür (CN) Tayini Distilasyon ve Fenol İndeksi Tayini Fenol indeksi Tayini Kloroform Ekstraksiyon Metodu Fenol İndeksi Tayini Fenol ve Fenolik Bileşiklerin Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Soxhlet Metodu ve Mikrodalga Metodu GC-MS Metodu Mineral Yağların Tayini GC-FID Metodu (C10 - C40 a kadar) GC-FID Metot Silikajel Metot SM 4500 S ² D SM 4500 S ² F SM 4500 CN C ve D SM 4500 CN C ve E TS 6227 ISO 6439 SM 5530 B ve C SM 5530 B ve D EPA 3630 EPA 8270 D SM 5520 E SM 5520 F TS EN 14039

32 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 32/35) (Arıtma Çamuru Biota Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN C/N (Karbon/Azot Oranı) TS 8337 ISO Hesaplama Yöntemi TS EN Nem Analizi TS ISO Civa (Hg) Analizi SM 3112 B AAS Soğuk Buhar Metodu SM 3030 K Ön İşlemler EPA 3051 A Mikrodalga Metodu EPA 3052 Asit Çürütme Metodu Organik Madde (%) Tayini TS 8336 Metal Analizi Gümüş(Ag), Alüminyum(Al), Arsenik(As), Bor(B), Baryum(Ba), Berilyum(Be), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Kadminyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Civa(Hg), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Sodyum(Na), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Antimon(Sb), Selenyum(Se), Kalay(Sn), Stronsiyum(Sr), Taitanyum(Ti), Talyum(Tl), Vanadyum(V), Çinko(Zn) ICP-OES Metot Ön İşlemler Mikrodalga Metodu Asit Çürütme Metodu Azot (N) Tayini Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu US EPA TS EN ISO SM 3030 K EPA 3051 A EPA 3052 TS 8337 ISO Fosfor (P) Tayini TS 8338

33 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 33/35) (Biota Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Organofosforlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-FPD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (Klorlu Pestisit) Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PCBs) Analizi Ön İşlem Metodu : GC-ECD Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu GC-MS Metodu Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (PAH) Analizi Ön İşlem Metodu : Mikrodalga Metodu ve Soxhlet Metodu Temizleme Metodu HPLC-FLR-UV Metodu Halojenlenmemiş Organiklerin (BTEX, VOC) Analizi GC-MS Headspace Metodu EPA 3610 EPA 3620 EPA 8141 B EPA 3610 EPA 3620 EPA 8081 B EPA 3665 A EN EPA 8270 D EPA 3630 C EPA 8310 EPA 5021 A EPA 8260 C

34 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 34/35) (Biota Mikrobiyoloji Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği kapsamı hariç), Atık su, Deniz suyu, Yer altı suyu Fenol ve Fenolik Bileşiklerin Analizi Temizleme Metodu Ön İşlem Metodu : Soxhlet Metodu ve Mikrodalga Metodu GC-MS Metodu Mineral Yağların Tayini GC-FID Metodu (C10 - C40 a kadar) GC-FID Metot Silikajel Metot Escherichia coli Analizi Membran Filtre Yöntemi Toplam Koliform Analizi Membran Filtre Yöntemi Fekal Streptekok Analizi Membran Filtre Yöntemi Fekal Koliform Analizi Membran Filtre Yöntemi Beggioatoa (Sülfür Bakterileri) E.coli Analizi Membran Filtre - Çoklu Tüp Fermentasyon Yöntemi EPA 3630 EPA 8270 D SM 5520 E SM 5520 F TS EN TS EN ISO SM 9222 B SM 9230 C SM 9222 D SM 9240 C SM 9223 B Numune Alma Atıksulardan Numune Alma TS ISO

35 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 35/35) (Numune Alma Akarsulardan Numune Alma TS ISO Deniz Sularından Numune Alma TS ISO Yeraltı sularından Numune Alma TS ISO Topraktan Numune Alma TS 9923 Dip Sedimentlerden numune Alma TS 9547 ISO Göl ve Göletlerden numune alma TS 6291 Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma TS EN ISO Petrol Sıvıları- Elle Numune Alma TS EN ISO 3170 Petrol Sıvıları- Boru Hattından Otomatik Numune Alma TS EN ISO 3171 Yalıtım Sıvılarından Numune Alma TS EN Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları TS KAPSAM SONU Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim OSB.Mah. 1151 Sk. SS. Gül86 Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1/42 Yenimahalle 06374 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 15 62 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenişehir Mh. G.Mustafa Kemal Bulvarı Derya Sok No: 28 İzmit 41040 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 02623234569 Faks : 02623231991 E-Posta :

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/55) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/55) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/55) Deney Laboratuvarı Adresi : SANAYİ MAH. MOR SALKIM SOK. NO:24 İZMİT 41140 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 335 40 20 Faks : 0 262335 40 08 E-Posta : info@escem.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü : Y-41/278/2016 Düzenleme Tarihi : 20.06.2016 Laboratuvar Adı Adres : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon : : AKARE ÇEVRE LABORATUVARI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT Adresi :ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8 T.C. EK LİSTE-1/8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak Azotu Distilasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Alaaddin Bey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 2.Bölge Otomasyon Plaza 635.Sokak No:39 Nilüfer 16070 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 441 72 27

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/14 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5,6,7 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Laboratuvar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Luminesens Sensör ASTMD 888 C Oksijen Doygunluğu İyodometrik Metot

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE-1/11 1, 2, 3 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal SM 4500 H + B Bulanıklık Türbidimetrik SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G ASTM D888 Test C ASTM D888 Çökebilen Katı Madde

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/17 Emisyon 1 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre CO, O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre CO 2 Tayini (Hesaplama)

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi :Erzene Mah. 114 Sokak No:6/B - Bornova 35270 İZMİR / TÜRKİYE Deney Laboratuvarı BACAGAZI (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Merkez Mahallesi Ceylan Sokak No:24 Mart Plaza Kat:2 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 09 00 Faks : 0

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenişehir Mahallesi Fıratlı sk. No:12 D:1-2-3 KOCAELİ 41050 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 321 29 00 Faks : 0 262 321 29 04 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 34

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 34 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 34 Azot Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO 11261 Metaller ( Bakır, Civa, Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel ) ICP-MS Metodu TS EN ISO 17294-1 ve 2 Arıtma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 EK LİSTE-/9 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası ph Elektrometrik Metod SM 4500-H +.B Su, Atık su,,3,4 İletkenlik Elektriksek İletkenlik Metot TS 9748 EN 7888 Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 550 B

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenikent Mah. 2402 sokak. No:17/A GEBZE 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 721 41 41 Faks : 0 262 721 45 13 E-Posta : alka@alkacevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2016 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2016 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2016 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han K:1 No:4 Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta :

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarının Adres :Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt. NO:6/1-2 Öveçler 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0312 472 3839 472 77 97 0312

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 ph Elektrokimyasal Metot TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektrokimyasal Metot TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2011 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON ÖLÇÜMLERĠ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2011 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON ÖLÇÜMLERĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2011 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON ÖLÇÜMLERĠ EMĠSYON NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2000 YILINDAN BERİ... KURUMSAL HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI Hakkımızda Kuruluş amacı insan sağlığına ve çevreye zarar veren her türlü etkeni en geçerli yöntemler ile en doğru şekilde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası 11. Cad. B Blok 10100 BALIKESİR/TÜRKİYE Tel : 02662219529 Faks : 02262219530 E-Posta : bcm_cevmer@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/15 1, 2, 3,4, 5, 6 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen /

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Aşağı Öveçler Mh. 1322. Cad. No:12/11-12 Çankaya 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 481 83 00 Faks : 0312 481 83 99 E-Posta : segal@segalanaliz.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Deney Laboratuvarı Adresi : Aşağı Öveçler Mh. 1322. Cad. No:12/11-12 Çankaya 06460 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 481 83 00 Faks : 0312 481 83 99 E-Posta : segal@segalanaliz.com

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : YURT MH.71423.SK.GÖZÜTOK AP.N:3/A ÇUKUROVA ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 453 20 01 Faks : 0 322 453 17 65 E-Posta : info@kelebekcevre.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2017 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2017 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2017 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazım Dirik Mh.296/2 sk.n:1 D:101-103 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 339 23 83 Faks : 0 232 339 23 82 E-Posta : bilgi@egetest.com.tr Website

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/15

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/15 EK LİSTE-1/15 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Renk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/19) Deney Laboratuvarı Adresi : Kirazlıyalı Mah. Süleyman Demirel Cad. 28 A Körfez 41780 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 528 84 46 Faks : E-Posta : info@akarecevre.com

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haydarbey Mahallesi Başkonuş Caddesi Naz Konutları No:4/C Merkez K.MARAŞ / TÜRKİYE Tel : 0344 215 77 61 Faks : 0344 215 77 62 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/33) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/33) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/33) Deney Laboratuvarı Adresi : İstasyon Mah. 1464 Sokak No:17 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 646 41 44 Faks : 0 262 646 38 48 E-Posta : info@baremcevre.com Website

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Şanlı Urfa Yolu 3. km Sanayi Sitesi M Blok No.1 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0 412 255 08 14 Faks : 0 412 255 08 15 E-Posta : kalite@dicem.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Adresi : Talatpaşa Bulvarı No:59/505 Alsancak İş Merkezi Alsancak 35220 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 421 12 27 Faks : 0 232 421 12 47 E-Posta : izcev@izcev.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haymana Yolu 5. Km. GÖLBAŞI 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 498 21 50 Faks : 0 312 498 21 66 E-Posta : zeynep.doruk@csb.gov.tr Website

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar Revizyon Tarih/ 1 / 11 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 -

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : İstiklal mah. Atatürk cad. No:21 ESENYURT 34522 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 689 02 20 Faks : 0212 689 02 29 E-Posta : labinfo@bicakcilar.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün ÇEVRE KİMYASI - ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ NUMUNELERİNDE YASAL YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILAN ANALİZLER,NUMUNE MİKTARLARI,ANALİZ SÜRELERİ PAKET FİYATLARI VE TABLOLARI AŞAĞIDADIR 1-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ S.B. 15.12.2011

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Deney Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta : kirikkale.info@tupras.com.tr

Detaylı