ÜNİTE 2 Psikoloji Biliminde Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 2 Psikoloji Biliminde Araştırma"

Transkript

1 ÜNİTE 2 Psikoloji Biliminde Araştırma Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Araştırmanın tanımını bilecek, Araştırmayı planlayacak, Araştırma bilgilerinin nasıl ve hangi yollarla toplandığını anlayacak, Toplanan bilgileri yorumlayacak, Psikolojide araştırmanın önemini kavrayacak, Araştırmalardan yararlanabileceksiniz. İçindekiler Araştırma Nedir? Araştırmanın Planlanması Betimsel Yöntemler Deneysel Yöntemler Korelasyon Yöntemi Bilgileri Yorumlama Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Öneriler Daha önce yapılmış bulunan bir araştırmayı inceleyiniz. Bu incelemeyi üniteyi okumadan ve okuduktan sonra yapınız. Farkı kaydediniz. Burada birlikte bir çalışma yapmamız yararlı olacaktır. Kitabınızda araştırma konusunda verilen bilgilerden sonra uygulamalar bulunuyor. Bunları yaparak izleyen metinlere geçiniz. Bu konudaki daha geniş bilgi için ünite sonundaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Böylece üniteyi daha iyi öğrenecek ve bu alandaki araştırmalardan yararlanabileceksiniz.

2 1. ARAŞTIRMA NEDİR? Karasar'a göre araştırma, sorunlara güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesidir. Dikkat edilirse bu tanımda araştırmanın bütün aşamaları bulunuyor. Araştırma yapmak için öncelikle bir sorunla karşılaşmamız gerekiyor. Bu soruna çözüm bulmak için belli kurallara uygun olarak bilgi toplayacağız, sonra bu bilgileri belli kurallara göre inceleyip, yorumlayıp, belli ölçülere uyan bir rapor haline getireceğiz. Araştırmanın bu yapısı, psikoloji için de geçerlidir. Psikoloji konusundaki araştırmalarda da aynı yol izlenir. Uygulama 1 Birinci ünitede psikolojinin alanları ayrıntılı olarak yer aldı. Bu alanları hatırlayıp aşağıya yazınız Bu alanlar üzerinde düşünelim. Ne kadar çok araştırılması gereken sorun var. Değil mi? Bu sorunlardan birkaçını aşağıya sıraladık. Siz de aklınıza geleni yazınız. Çünkü izleyen uygulamalarda bunlardan yararlanacağız. Psikolojinin değişik alanları ile ilgili bazı inceleme konuları Bireyin normal dışı davranışlarındaki değişimler Bireylerin aynı olaylara gösterdikleri tepkilerin değişimi Bireysel ayrılılıkların temelinde yatan nedenler Teknoloji ve birey arasındaki ilişkiler Motivasyonun iş verimine etkisi Reklamın bireyin tüketim alışkanlıklarına etkisi Bireyi bunalıma iten çevresel koşullar Bireyin uyum sorunları Öğrenme sürecinin psikolojik yönü Sinir sisteminin davranışlara etkisi Hayvanların düşünme yeteneği Bireyin kişisel özelliklerinin meslek seçimine etkisi Şimdi siz de psikolojinin inceleme alanına giren birkaç sorun yazınız

3 2. ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI İnsan davranışlarının kaynağını anlayabilmemiz için bireylerin düşüncelerini ve davranışlarını incelemek gerekir. İnsan davranışlarını anlamak için psikologların kullandığı yöntemler, diğer bilim adamlarının kullandığı yöntemlerle hemen hemen aynıdır.? Psikologlar, araştırmaya başlarken önce ne yaparlar? Psikologlar, herhangi bir konuda araştırma yapacakları zaman, önce araştırma konusunu yani sorunu inceler, tanımlarlar. Sonra, bu sorunu aydınlatmak için kimden veya nereden bilgi toplanacağını belirlerler. Bu bilgilerin ne ile ve nasıl toplanacağına karar verirler. Söz konusu bilgiler toplanınca onlardan sonuçlar çıkarırlar. Şimdi bu söylediklerimizi biraz ayrıntılı olarak inceleyelim. Bir araştırmaya başlarken öncelikle o araştırmanın amacı belirlenir. Bu son derece önemlidir. Çünkü amaçlar, araştırmanın her aşamasında ışık tutar. Başka bir ifadeyle, araştırmanın konusu açık bir şekilde ifade edilir ve ne yapılacağı belirlenir. Diğer bir adım, araştırmanın zaman, kapsam konu açılarından sınırlarını çizmektir buna sınırlılıklar denir. Psikologlar bireyin davranışlarını incelerken doğru olarak kabul ettikleri sayıltılardan hareket ederler. Sayıltılar denenmeyen yargılardır. Bir fikri doğru kabul ederek çalışmaya başlayabiliriz. Örneğin, hazırladığımız bir anketle, bir konuya ilişkin yeterli bilgiler toplayabileceğimiz fikri bir sayıltı olabilir. Buradan hareket ederek bilgileri toplayabiliriz. Birbiriyle ilişkili birkaç sayıltı anlamlı bir bütün oluşturarak bir olayı açıklarsa buna kuram denir. Araştırmayı yürütürken diğer önemli bir konu da kimlerden bilgi toplanacağının belirlenmesidir. Kendilerinden bilgi alınacak grup, yani evren büyükse, bu grubu temsil eden küçük bir kesitten bilgi alınabilir. Buna örneklem denir.? Psikoloji ile ilgili araştırmalarda hangi yollarla bilgi toplarız? Bu aşamadan sonra ne ile, nasıl bilgi toplanacağı düşünülür. Psikologlar araştırma yaparken bireyleri, kendi doğal ortamında gözleyerek veya onlara soru sorarak bilgi toplayabilir veya inceleme yapabilirler

4 ? En iyi bilgi toplama tekniği hangisidir? Bilgi toplama tekniğinin en iyisi şudur demek doğru değildir. Her yöntemin kendine göre yararları ve sınırlılıkları olabilir. Önemli olan, toplayacağımız bilgileri bize en sağlıklı şekilde sağlayacak olan tekniği kullanmaktır. Araştırma yaparken hangi tekniği kullanırsak kullanalım, tüm teknikler aynı yolu izler. Araştırma yapılırken, öncelikle problem ortaya konur, ikinci aşamada bilgiler toplanır, son olarak toplanan bilgiler yorumlanarak sonuçlara varılır. Raporlaştırılır. Uygulama 2 Şimdi psikolojiyle ilişkili bir araştırma konusu seçelim. Bunu uygulama 1'deki konular arasından alalım. Sonra "Araştırmanın Planlanması" bölümündeki bilgilere dayanarak bu konuya ilişkin bir araştırma planı çıkaralım. Biz yapılacak her işlemin açıklamasını yazdık. Siz de her açıklamanın karşısındaki boşluğa bu işlemin adını yazınız. Konu: Bireyi bunalıma iten çevresel koşullar. İşlemin açıklaması İşlem Araştırmanın konusunun açık şekilde ifade edilmesi ve ne yapılacağının belirlenmesi... Araştırmanın zaman, kapsam, konu açılarından sınırlarının belirlenmesi... Denenmeyen yargıların belirlenmesi... Kendilerinden bilgi alınacak grubun belirlenmesi... Kendilerinden bilgi alınacak grubu temsil eden küçük bir kesit alma... Bilgi kaynaklarına müdahale etmeden veya ederek bilgi toplama... Toplanan bilgilerin yorumlandıktan sonra sistemli şekilde biraraya getirilmesi... Çalışmayı tamamladıktan sonra ilgili işlemleri doğru yazıp yazmadığınızı "araştırmanın planlanması" bölümünü inceleyerek kontrol edebilirsiniz. Bu uygulamayı yaparak, araştırmanın hangi unsurlardan oluştuğunu iyice kavramış olduk

5 3. BETİMSEL YÖNTEMLER Psikologlar, davranışları betimlemeyi, ortak özelliklerine göre sınıflamayı ve birbiri ile ilgili davranışsal olayları belirlemeyi amaçlar. Betimsel yöntemle bilgi toplamak demek, bilgi kaynaklarına hiçbir müdahalede bulunmadan, durum saptama yoluyla bilgileri belirlemektir. Şimdi davranışları betimlemeyi amaçlayan yöntemlere göz atalım Doğal Gözlem Bu, en eski bilgi toplama tekniklerinden biridir. Doğal gözlem yoluyla insanlar hemen her zaman birçok şey öğrenirler. Doğal gözlemde canlılar, doğal ortamlarda ve araştırmacının herhangi bir müdahalesi olmaksızın gözlenir. Araştırmacı olayı izler ve sonuçlar çıkartır. Bunun yanında doğal gözlemde, bireylerin tutum ve davranışı üstünde sürekli etkileri olan önemli değişkenler de incelenir. Birçok yöntemde bu olanak yoktur.? Doğal gözlemde, araştırmacı olayı etkiler mi? Hayır. Doğal gözlemde araştırmacı olayın gelişimini hiç bir zaman etkilemez. Bu doğal gözlemin amacına aykırı olur Sistematik Gözlem Sistematik gözlemde, koşullar araştırmacı tarafından belirlenir. Araştırmacının ilgilendiği belli bir konu vardır. Konuya göre davranışlar seçilir ve sadece seçilen davranışlar gözlenir. Buna örnek verecek olursak reklamın, tüketicilerin satınalma davranışına etkisini incelemede sistematik gözlem kullanılabilir Testler Belli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araçlardır. Bu davranışlar, kişilik özelliklerini, genel ve özel yetenekleri, kişinin belli bir konudaki bilgisini, tutumlarını ve ilgilerini içerebilir. İyi yapılmış ve eşit koşullar içinde uygulanmış testlerle birçok bilgiler elde edilebilir

6 3.4. Anket? Anket yöntemi ile hangi tür bilgiler toplanabilir? Anket ile kişilerin belli konulardaki tutumları, düşünce ve duyguları, önerileri saptanır. Birçok sorudan oluşan anketler yazılı olarak cevaplandırılmak üzere kişilere verilir. Genellikle bu yöntemle değişik yerlerde bulunan çok sayıda kişiye ulaşılır. Anket, psikolojinin tüm alt dallarında ve özellikle sosyal psikoloji alanında kullanılır Görüşme (Mülâkat) Bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını yüz yüze görüşerek belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Psikolojinin uygulamalı dallarında sıkça kullanılır. Klinik psikoloğun kullandığı psikolojik tedavi türlerinin büyük bir bölümü görüşme yöntemi uygulanarak yapılır. Bu yöntem, personel seçimi ve danışmanlıkta da kullanılır Olay (Vak'a) İncelemesi Bireyin geçmişi, ailesi ve çevresindeki kişilerle ilişkileri, sorunları ile ilgili bilgiler bireyin kendisinden ve diğer kaynaklardan elde edilebilir. Olay incelemesi bu tür bilgileri elde etmemize yardımcı olur. Olay incelemesi, bir kişi, olay veya grupla ilgili olarak yapılabilir. Bu çalışmaya örnek vermek gerekirse, bir okuldaki rehber öğretmenin sorunlu bir öğrenci ile yaptığı görüşme bu türdendir. 4. DENEYSEL YÖNTEMLER Burada betimsel yöntemle deneysel yöntem arasındaki en önemli farkı ortaya koyarak konumuza başlayalım. Betimsel yöntemde, bireyler, denekler ve koşullara hiçbir müdahalede bulunulmaz. Bilgiler, durum saptama şeklinde elde edilir ve yorumlanır

7 Oysa deneysel yöntemde, yapay bir araştırma ortamı oluşturulur. Her deneysel yöntemde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri vardır. Örneğin, arkadaş çevresinin öğrenci başarısına etkisini incelemek istersek bir yapay deneme ortamı meydana getirebiliriz. Burada arkadaş çevresi bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken ise öğrenci başarısıdır. Kontrol değişkenleri ise bu çalışmada, etkilerini bertaraf etmemiz gereken etmenlerdir. Aile, okul gibi etmenler bu kapsamda sayılabilir. Bu çalışmada sadece arkadaş çevresi ile ilgili etkileri serbest bırakıp, diğer etkileri kontrol edeceğiz ki, sadece arkadaş çevresi öğrenme üzerinde ne etkiler yapıyor bilelim. Deneysel yöntemlerin neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymasını sağlayan bazı işlemler vardır. Bu işlemler bir araştırmanın deneysel olup olmadığını ortaya koyarlar Araştırmacı Bağımsız Değişkeni Değiştirir Bir varsayımı test etmede, araştırmacı neden veya önkoşul olduğunu iddia ettiği değişkeni bir laboratuvar ortamında dener ve ona değişik değerler vererek değiştirir. Bu işleme, değiştirme (manipülasyon) denir. Değiştirilen değişkene de bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkenler üçe ayrılır: Çevresel Değişkenler: Araştırmada kullanılan canlının dış çerçevesindeki uyarıcılarla ilgilidir. Denek Değişkenler: Görev Değişkenler: Araştırmada kullanılan deneklerin özellikleriyle ilgilidir. Deneğin araştırmada yapacağı görevin özellikleriyle ilgilidir Araştırmacı Bu Değiştirmenin Bağımlı Değişkene Etkisini Gözlemler Araştırmacı, bağımsız değişkendeki değişmelerin sonuçlarını gözler. Bağımsız değişkendeki değişmeye bağlı olarak durumu değişen değişkene bağımlı değişken denir. Psikoloji araştırmalarındaki bağımlı değişken davranıştır Araştırmacı Değişkenleri Kontrol Eder Bir araştırmaya deney denilebilmesi için temel bir koşul da değişkenlerin kontrolüdür. Genel olarak üç türlü değişkenin kontrol edilmesi gerekir. Bunlar: Deneysel koşullar, denek grupları, deneyici etkileridir

8 Deneysel koşulları kontrol etmek için deney koşulları tüm denekler için aynı yapılır. Kontrol edilecek başka bir değişken de deneklerin nitelikleridir. Örneğin, denek grubunun aynı yaşta olması gibi. Deneklerin davranış biçimi, sonucu yanlı yapabilecek etkilerdendir. Bunların da kontrol edilmesi gerekir. 5. KORELASYON YÖNTEMİ? Korelasyon yöntemi ile hangi alanda bilgi sağlanır? Korelasyon yöntemi ile çevrede kendiliklerinden varolan ve yine kendiliklerinden değişik değerler alan değişkenler incelenir. Genel olarak, herhangi iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Örneğin zekâ ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi öğrenmek istersek, bu inceleme korelasyon yöntemi ile yapılır. Zekâ ve cinsiyet birer değişkendir. Bu değişkenlerin bazıları cinsiyet gibi gözlenebilir türdendir. Bazıları ise zekâ gibi gözlenemez türdendir. Değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri ortaya koyan korelasyon yöntemler, davranışların incelenmesini sağlar. Yalnız iki değişken arasında belli ölçüde bir ilişkinin varlığı, bunlardan birinin, diğerinin nedeni ve sonucu olduğu anlamına gelmez. Uygulama 3 Aşağıda bir araştırma için gerekli olan çeşitli bilgi toplama yolları sıralanmış, karşılarında da bunların tanımları yapılmıştır. Bu tanımlarla, bilgi toplama yollarını eşleştiriniz. Sonra da yanıtların doğru olup olmadığını metinden karşılaştırınız. Bilgi toplama yolları Tanım 1. Betimsel yöntemler ( ) Çevrede kendiliklerinden varolan, kendiliklerinden değişik değerler alan değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. 2. Deneysel yöntemler ( ) Bilgi kaynaklarına hiçbir müdahale yapmadan, durum saptama yoluyla bilgilerin belirlenmesidir. 3. Korelasyon yöntemi ( ) Yapay bir araştırma ortamı oluşturarak değişkenlerin birbirine etkisi incelenir

9 6. BİLGİLERİ YORUMLAMA Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım, bilgiler toplandıktan sonra yorumlanması gereklidir. Aksi halde toplanan bilgiler kullanılamaz, işe yaramaz. Psikologlar sonuçları değerlendirmek için istatistiksel yöntemler geliştirmişlerdir. Toplanan bilgiler, betimsel ve vardamsal istatistik yoluyla çözümlenebilir Betimsel İstatistik Betimsel istatistik, doğrudan doğruya gözlemlerimiz sonucunda elde ettiğimiz bilgileri yorumlamak için yaptığımız bir işlemdir. Tek değişkenli ve çok değişkenli betimsel istatistikler vardır. Tek değişkenli istatistik, bir değişken açısından, eldeki bilgilerin yorumlanması amacına dönüktür. Çok değişkenli istatistik, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin araştırılması halinde kullanılır. Bir problemin çözümü için ve bilim üretmek için bu tür istatistiksel çalışma gereklidir Vardamsal İstatistik Örneklemeye dayalı araştırmalarda vardamsal istatistik kullanılır. Araştırma için gerekli ön bilgiyi örneklem yoluyla almışsak, bu bilgilerin yorumlanmasında bu istatistik kullanılır. Herhangi bir örneklemden alınan bilgiler yardımıyla, üzerinde çalışma yaptığımız grubun hepsi için fikir ileri sürebiliriz. Başka bir deyişle, örneklemden alınan değerler yardımı ile evren değerler kestirilmeye çalışılır. Bu çalışmalar, belli oranda yapılan tahminlere dayalı çalışmalardır. Elde edilen sonuçlar bir bakıma dolaylı yargıları ifade eder. Örneğin, bir okuldaki öğrencilerin sorunlarını araştırırken, bütün öğrencilerden bilgi alamayız. Bu öğrencileri temsil eden bir grubun görüşlerini alarak, bu görüşleri bütün öğrencilerin görüşü gibi yorumlarız.? Vardamsal istatistiğin sağlıklı olması için ne yapılır? Vardamsal istatistiğin sağlıklı olmasının ilk koşulu, üzerinde çalışılan örneklem grubunun yansızlık kuralına göre seçilmiş olmasıdır

10 Uygulama 4 Öneriler kısmında sözü edilen araştırmayı bir defa da bu üniteyi inceledikten sonra değerlendiriniz. Notlar alınız. Öyle umuyoruz ki, psikoloji ile ilgili bir araştırmayı daha iyi anlayıp, ondan daha kolay yararlanabilecek bir duruma geldiniz. Özet Bilimsel araştırmaların amacı olayların tanımlanması, olaylar arasındaki ilişkileri bulma, olayları anlama, açıklama ve yorumlamadır. Bir araştırmaya başlamadan önce, plan hazırlanır. Bir planda, sorun, amaç, sınırlılık, sayıltı, evren, örneklem, bilgi toplama aracı, uygulama takvimi gibi kısımlar olur. Bilimsel yöntem bütün bilim dallarında aynıdır, sadece belirli teknikler bilimden bilime değişir. Bilimsel yöntem gözlenen olgularla başlar, kuram sayıltılar tahminlerden geçerek tekrar yeni olgulara yönelir. Araştırmada bilgi toplama, betimsel, deneysel ya da korelasyon yöntemleri yoluyla olur. Betimsel yöntem yoluyla, doğal gözlem, sistematik gözlem, testler, anket, görüşme olay incelemesi gibi teknikler kullanılarak davranışlar belirlenir. Deneysel yöntem ise laboratuvar ortamında olayların ve davranışların nedenlerini belirler. Bu yöntemlerle elde edilen bilgiler çeşitli istatistik işlemlerle değerlendirilir ve yorumlanır. Deneysel yöntemlerin bulguları sayesinde, davranışların belirlenmesi ve açıklanması yapılır. Korelasyon yöntemi de kendiliklerinden varolan ve yine kendiliklerinden değişik değerler alan değişkenleri incelemeyi amaçlar. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Cevaplayamadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. 1. Araştırma kapsamına giren obje ve bireylerin tümüne ne ad verilir? A) Kuram B) Örneklem C) Evren D) Sayıltılar E) Denence

11 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal gözlemin özelliklerinden biri değildir? A) En eski veri toplama tekniklerinden biridir. B) Canlılar doğal ortamda gözlenir. C) Araştırmacının gözleme müdahalesi olmaz. D) Araştırmacı olayı izler ve sonuçlara varır. E) Koşullar araştırmacı tarafından belirlenir. 3. Araştırma süreci içerisinde kullanılan "denenmeyen yargılar" aşağıdakilerden hangisi ile eşdeğerdir? A) Kuram B) Örneklem C) Evren D) Sayıltı E) Öneri 4. Bireyin geçmişi, ailesi, çevresindeki kişilerle ilişkileri, sorunları konusunda kendisinden veya ilgili diğer kaynaklardan bilgi toplama işlemi, aşağıdaki yöntemlerden hangisi yardımıyla olur? A) Doğal Gözlem B) Sistematik Gözlem C) Anket D) Test E) Olay İncelemesi 5. Değişkenlere belirli değerler verilerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlendirme B) Benzeştirme C) Saptama D) Değiştirme E) İzleme 6. Çevrede kendiliklerinden varolan ve değişik değerler alan değişkenleri inceleyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Korelasyon Yöntem B) Survey Yöntem C) Doğal Gözlem D) Betimsel Yöntem E) Sistematik Gözlem

12 7. Vardamsal istatistiğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örneklemden alınan bilgiler yardımıyla evren için fikir ileri sürme B) Gözlem sonucu elde edilen bilgileri yorumlama C) Değişkenlerin ilişkisini yorumlama D) Araştırmada ortaya çıkan özellikleri yorumlama E) Evrenden belli ölçüde örneklem alma Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz, yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma Teknikleri. Tekışık Matbaası. Ankara, Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Matbaş Matbaacılık, Ankara, Morgan, T. Clifford. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. (Çeviri: Hüsnü Arıcı ve Diğerleri.) Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Meteksan Matbaası, Ankara Özkalp, Enver. ve diğerleri. Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 173, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 75.Fasikül 2, Ünite 1-20, Eskişehir,

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Bilimsel Araştırma Nedir? Araştırma Türleri Araştırma Nedir? Günlük dilde araştırma İnternette ya da kütüphane de araştırma. Bilimsel araştırma Karşılaşılan bir güçlüğün

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

İstatistik. Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 1

İstatistik. Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 1 İstatistik Temel Kavramlar 26.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Evren (Kitle/Yığın/Popülasyon) Herhangi bir gözlem ya da inceleme kapsamına giren obje ya da bireylerin oluşturduğu bütüne ya da gruba Evren veya

Detaylı

Modeli - Tarama Modelleri

Modeli - Tarama Modelleri Modeli - Tarama Modelleri Geçmişte varolmuş veya hala varolan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeye çalışan yaklaşımdır. Araştırmacı olay, nesne, bireyleri değiştirmeden, onlara deneysel bir müdahalede

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Öğrencileri Araştırmaya Yönlendirme "Öğretimde Ödev"

Öğrencileri Araştırmaya Yönlendirme Öğretimde Ödev Öğrencileri Araştırmaya Yönlendirme "Öğretimde Ödev" Yazar ÜNİTE 3 Prof.Dr. Ayhan HAKAN Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; öğretimde ödevin bir araştırma faaliyeti olduğunu bilecek, bilimsel araştırma

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Araştırma Modelleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Araştırma Modelleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modelleri Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan araştırma planı Araştırma desenleri

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky Bir amaca ulaşmak için izlenen düzenli yola yöntem denir. Bilim olaylar ve olgular ile ilgili genel geçerliliği olan nesnel bilgiler elde etmek ister. Bilimin ortaya koyduğu

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN TEMEL KAVRAMLARI

DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1 DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN TEMEL KAVRAMLARI Örgütte faaliyette bulunan insan davranışlarının anlaşılması ve hatta önceden tahmin edilebilmesi her zaman üzerinde durulan bir konu olmuştur. Davranış bilimlerinin

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN 4 Prof. Dr. Mustafa Ergün Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 Bilginin Kaynağı İnsanlar sürekli olarak kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve oluşumları açıklama

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikolojide Ekoller & Yaklaşımlar *1879 da Alman psikolog Wilhelm Wundt tarafından kurulan psikoloji laboratuarı

Detaylı

BKİ farkı Standart Sapması (kg/m 2 ) A B BKİ farkı Ortalaması (kg/m 2 )

BKİ farkı Standart Sapması (kg/m 2 ) A B BKİ farkı Ortalaması (kg/m 2 ) 4. SUNUM 1 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, rastlantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HİPOTEZ TESTLERİ denir. Sonuçların rastlantıya bağlı

Detaylı

İSTATİSTİK 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN

İSTATİSTİK 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN İSTATİSTİK 1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN 4. ÇEŞİT YALAN VARDIR, BEYAZ YALAN YALAN KUYRUKLU YALAN İSTATİSTİK Rakamlar

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

BÖLÜM 4 ARAŞTIRMA TASARIMININ ÖĞELERİ

BÖLÜM 4 ARAŞTIRMA TASARIMININ ÖĞELERİ BÖLÜM 4 ARAŞTIRMA TASARIMININ ÖĞELERİ Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması ve isimlendirilmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Araştırmalar, bilimsellik, amaç, tek ya da sürekli olup olmaması özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılabilir. Araştırma konusunun niteliğine göre bilimsel ve uygulamalı

Detaylı

Bilim ve Araştırma. ar Tonta. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilim ve Araştırma. ar Tonta. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilim ve Araştırma Yaşar ar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Bilim Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen,

Detaylı

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER DENEYSEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER Hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın

Detaylı

NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

İSTATİSTİK. Bölüm 1 Giriş. Ankara Üniversitesi SBF İstatistik 1 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 4/4/2018

İSTATİSTİK. Bölüm 1 Giriş. Ankara Üniversitesi SBF İstatistik 1 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 4/4/2018 İSTATİSTİK Bölüm 1 Giriş 1 Bu Bölümde Anlatılacak Konular Bir Yönetici Neden İstatistik Bilmeli? Modern İstatistiğin Gelişimi İstatistiksel Düşünce ve Yönetim Tanımsal ve Yargısal İstatistik Data Türleri

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK STATISTICS (+) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI KONU BAŞLIKLARI :. İSTATİSTİĞE GİRİŞ. VERİLERİN DÜZENLENMESİ. MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ.

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Veri Kaynakları Verilerin Toplanmasında Kullanılan Teknikler Veri Kaynakları İnsanlar, araştırmalarda çoğu kez bilginin toplandığı kaynaktır. Bu çalışmalarda insanların çeşitli

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

Bir çalışmanın yazılı bir planıdır. Araştırmacının yapmayı plandıklarını ayrıntılı olarak ifade etmesini sağlar. Araştırmacıya yapılması gerekenleri

Bir çalışmanın yazılı bir planıdır. Araştırmacının yapmayı plandıklarını ayrıntılı olarak ifade etmesini sağlar. Araştırmacıya yapılması gerekenleri Bir çalışmanın yazılı bir planıdır. Araştırmacının yapmayı plandıklarını ayrıntılı olarak ifade etmesini sağlar. Araştırmacıya yapılması gerekenleri açıklamak ve istenmeyen sorunları önlemek için yardımcı

Detaylı

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR Başlıca Araştırma Modelleri Ünite 5 Medya ve İletişim Önlisans Programı YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR Öğr.Gör.Esma GÖKMEN 1 Ünite 5 BAŞLICA ARAŞTIRMA MODELLERİ Öğr.Gör.Esma GÖKMEN İçindekiler 5.1. TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

Deneysel Yöntem. BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

Deneysel Yöntem. BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan Deneysel Yöntem BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan Araştırma Yöntemleri Nicel Yöntemler - Betimleme Yöntemi - Deneysel Yöntem - İçerik Analizi - Yöneylem Araştırması -... Nitel Yöntemler - Alan Araştırması

Detaylı

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça

Detaylı

İSTATİSTİK HAFTA. ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ

İSTATİSTİK HAFTA. ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Örneklemenin niçin ve nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Temel Örnekleme metotlarını öğreneceksiniz. Örneklem

Detaylı

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu Yrd.Doç.Dr. Bayram KILIÇ Kasım, 22,2010 Yalova Bilimsel Araştırma Süreci Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri Nelerdir? Bilimsel yöntemlerle incelenebilecek

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Değişken (Variable) Hipotez veya Denence (Hypothesis) Sayıltı veya Faraziye (Assumption) Sınırlılık

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça

Detaylı

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

Hazırlayan. Ramazan ANĞAY. Bilimsel Araştırmanın Sınıflandırılması

Hazırlayan. Ramazan ANĞAY. Bilimsel Araştırmanın Sınıflandırılması Hazırlayan Ramazan ANĞAY Bilimsel Araştırmanın Sınıflandırılması 1.YAKLAŞIM TARZINA GÖRE ARAŞTIRMALAR 1.1. N2tel Araştırmalar Ölçümlerin ve gözlemlerin kolaylık ve kesinlik taşımadığı, konusu insan davranışları

Detaylı

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1 Ön Söz xiii KISIM I Genel Meseleler 1 1 Giriş 2 PSİKOLOJİ BİLİMİ 3 BİLİMİN BAĞLAMI 6 Tarihsel Bağlam 6 Sosyal ve Kültürel Bağlam 9 Ahlakî Bağlam 13 BİR ARAŞTIRMACI GİBİ DÜŞÜNMEK 14 Medyada Yayımlanan Araştırma

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Verilerin Toplanması Veri, bir gerçeği ortaya çıkarabilmek ya da bir olayı aydınlatmak için gerekli olan ve bir karara varmamızı sağlayan ya da üzerinde inceleme yapılabilecek

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deneysel Araştırma Modelleri Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deney Nedir? Deney yapan kişi tarafından bir yada daha çok değişkene müdahale edilerek bu müdahalenin başka bir değişkene etkisini

Detaylı

DERS 8. Hastanelerde Kanıta Dayalı Veri Toplama ve Ölçme

DERS 8. Hastanelerde Kanıta Dayalı Veri Toplama ve Ölçme DERS 8 Hastanelerde Kanıta Dayalı Veri Toplama ve Ölçme KDT NEDİR (EVIDENCE BASED MEDICINE) En geniş tanımıyla Kanıta Dayalı Tıp (KDT) sağlıkla ilgili bilgi üretiminden, bilginin günlük kullanımına; sağlıkla

Detaylı

Toplum ve Örnek. Temel Araştırma Düzenleri. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Toplum ve Örnek. Temel Araştırma Düzenleri. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Toplum ve Örnek Temel Araştırma Düzenleri Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Toplum ve Örnek İstatistik, toplumdan kurallara uygun olarak,

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

PSİKOLOJİ I KISA ÖZET KOLAYAOF

PSİKOLOJİ I KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ I KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Ankara Üniversitesi, SBF İstatistik 2 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 1

Ankara Üniversitesi, SBF İstatistik 2 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 1 Ankara Üniversitesi, SBF İstatistik 2 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 1 Population Belirli bir konudaki verilerin tamamıdır. Örnek Populasyonun belirli bir kesitidir. Parametre Populasyonla ilgili tanımsal

Detaylı

Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası olarak tanımlar.

Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası olarak tanımlar. Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası olarak tanımlar. Bilim Günlük Yaşamın Neresindedir? Geri Bildirim BİLİMİN İŞLEVİ Tanımlama:

Detaylı

İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ. Özlem Kaya

İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ. Özlem Kaya İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Özlem Kaya Araştırmacılar, var olan durumları veya olayları betimlemenin yanı sıra, belirli değişkenler arasında ne tür bir ilişki olduğunu araştırarak, bu değişkenleri daha

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1

TEMEL KAVRAMLAR. BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1 ARAŞTIRMA Neden araştırma yapılır? Araştırma sorularına yanıt bulmak Araştırma problemlerinin

Detaylı

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Gönderme Süreci Gönderme süreci, gönderme öncesi süreçte özel gereksinimli olarak belirlenen bireylere yönelik uygulanan

Detaylı

DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. Çarşamba, Arş. Gör. Dr. İpek Pınar Uzun

DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. Çarşamba, Arş. Gör. Dr. İpek Pınar Uzun DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Çarşamba, 09.00-11.00 Arş. Gör. Dr. İpek Pınar Uzun Okuma Listesi Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri - Teknikleri ve İletişim, 2003, Ankara: Turhan Kitabevi.

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 Genel ve Alt Amaçlar Araştırmada önce genel sonra ayrıntılı amaçlar belirtilir. Genel amaç ifadeleri giriş cümleleri

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Araştırma Amaç Alt Amaçlarını Belirleme 2 Alan Bilgisi Meslek Bilgisi ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Kültür Bilgisi İletişim Bilgisi 3 Araştırma Amaç

Detaylı

OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK

OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK İstatistik: Derslerimiz içinde bu sözcük iki anlamda kullanılacaktır. İlki ve en yaygın kullanılan biçimi rakamla elde edilen bilgilerin belli kuralarla anlaşılır ve yorumlanabilir

Detaylı

PSİKOLOJİ BİLİMİ. Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Öğretim Yılı Ders Notları

PSİKOLOJİ BİLİMİ. Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Öğretim Yılı Ders Notları PSİKOLOJİ BİLİMİ Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları PSİKOLOJİ Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin

Detaylı

PSİKOLOJİ. Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

PSİKOLOJİ. Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. PSİKOLOJİ BİLİMİ Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları PSİKOLOJİ Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep Kara

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep Kara Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep Kara YÖNTEM BÖLÜMÜ 4. Ders Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Edilmesi bölümlerinden oluşur. 1. Araştırmanın Modeli

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ FBE-YL/2015-2015 Ders Notları 4 FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modeli ve Türleri Dr. Aysun ÖZTUNA KAPLAN Araştırma Modeli } Araştırma modeli, araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) ARAŞTIRMA PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

Detaylı

Yapılan alan araştırması sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ( ) ( ) ( ) ( )

Yapılan alan araştırması sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ( ) ( ) ( ) ( ) İKİ DEĞİŞKENLİ OLASILIK Rassal bir deneme yapılmakta ve farklı iki olay ile ilgilenilmektedir. A 1, A 2,,A i olayları bağdaşmaz ve bütünü kapsayıcıdır. B 1, B 2,,B j olayları bağdaşmaz ve bütünü kapsayıcıdır.

Detaylı

Değerlendirme. Kaynak:

Değerlendirme. Kaynak: Değerlendirme Kaynak: http://moodle.baskent.edu.tr/course/view.php?id=4 Neleri Değerlendiriyoruz? Günlük yaşantımızda değerlendirme yapıyor muyuz? Eğitim-Öğretim Sürecinde Değerlendirme Hangi Alanlarda

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri Fraenkel ve Wallen(2006) ın sınıflandırmasıyla tutarlı olarak ; Sistematik Örnekleme Amaçsal

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş ve Araştırma Yöntemleri

Sosyal Psikolojiye Giriş ve Araştırma Yöntemleri Sosyal Psikolojiye Giriş ve Araştırma Yöntemleri Ne biliyoruz? TV de izlenen şiddet, izleyicilerde şiddeti artırır mı? Pornografik yayınlar (örneğin cinsel içerikli filmler), erkeklerde cinsel şiddeti

Detaylı

Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide İstatistiğe Giriş II PSY 222 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİLERİN GRAFİKSEL ANALİZİ

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİLERİN GRAFİKSEL ANALİZİ UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİLERİN GRAFİKSEL ANALİZİ Uygulamalı davranış analizinde verilerin gösterilmesi ve yorumlanması için grafikler kullanılır. Grafikler öğrenci performansının merkezi eğilimi,

Detaylı

SINIF REHBERLĠĞĠ PROGRAMI. Prof. Dr. Serap NAZLI

SINIF REHBERLĠĞĠ PROGRAMI. Prof. Dr. Serap NAZLI SINIF REHBERLĠĞĠ PROGRAMI Prof. Dr. Serap NAZLI Tam Öğrenme Modeli Tam öğrenme modeli, bütün öğrencilerin okullarda öğretileni öğrenebilecekleri varsayımına dayanır. Bloom işin başından beri olumlu öğrenme

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

İstatistik Temel Kavramlar- Devam

İstatistik Temel Kavramlar- Devam İstatistik Temel Kavramlar- Devam 26.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Değişken türleri Değişken; gözlemden gözleme farklı değerler alabilen objelere, niteliklere ya da durumlara denir (Arıcı, 2006). Bir özellik

Detaylı

İstatistik Giriş ve Temel Kavramlar. BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

İstatistik Giriş ve Temel Kavramlar. BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan İstatistik Giriş ve Temel Kavramlar BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan Ders İçeriği İstatistik (tanımı, amacı) Dar anlamda istatistik Betimsel istatistik ve çıkarsamalı istatistik Temel kavramlar

Detaylı