KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007

2 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din Eğitimine Dair Bilgileri V. Dini İbadetler VI. Kuran ı Kerimle İlgili Bilgiler Kuran-ı Kerime Sahiplik Durumu Kuran Okuma Bilgisi Kuran a Yüklenen Anlam VII. Diğer Analizler Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 2

3 I. METODOLOJİ VE ÖRNEKLEMİN YAPISI Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 3

4 Metodoloji (1) Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması nı bilgilerinize sunuyoruz. Bu araştırma 9-22 Ekim 2007 tarihleri arasında Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon il merkezlerinde yaşayan kişilerle yüz yüze görüşmelerde anket uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2224 tür. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanmıştır. Araştırma 15 ve 65 yaş arası gruplar ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemde ayrıca kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmiştir. Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 4

5 İLLER # % Adana Ankara Bursa Diyarbakır Erzurum Gaziantep İstanbul İzmir Kayseri Malatya Samsun Trabzon TOPLAM Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 5

6 Cinsiyet Kadın 50,5% Erkek 49,5% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 6

7 Yaş Dağılımı arası 26,5% arası 20,1% arası 16,0% arası 23,7% arası 13,7% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 7

8 Yaş Cinsiyet Kadın Erkek Genel arası 20.50% 26.90% 23.70% arası 29.40% 23.60% 26.50% arası 22.10% 18.00% 20.10% arası 15.40% 16.60% 16.00% arası 12.60% 14.90% 13.70% Toplam % % % Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 8

9 Ortaokul 15,7% Eğitim Lise veya dengi okul 26,5% Üniversite 10,1% Lisans üstü (masterdoktora) 0,6% İlkokul 37,0% Okur yazar Okur yazar değil 3,2% 6,9% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 9

10 Öğrenim Cinsiyet Kadın Erkek Genel Okur yazar değil 11.60% 2.20% 6.90% Okur yazar 3.80% 2.60% 3.20% İlkokul 42.50% 31.30% 37.00% Ortaokul 14.00% 17.30% 15.60% Lise 20.40% 32.70% 26.50% Üniversite 7.40% 12.90% 10.10% Lisans üstü (master-doktora) 0.30% 0.90% 0.60% Toplam % % % Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 10

11 Örneklemin Yapılan İşe Göre Dağılımı # % Ev hanımı / Ev kızı ,6 Öğrenci ,8 Emekli ,0 Küçük işletme sahipleri ve müdürleri 177 8,0 İşsiz 117 5,3 Büro elemanları 73 3,3 Madencilik, inşaat, madencilik ve ulaştırma sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 72 3,2 Satış ve hizmetler ile ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 66 3,0 Kişisel hizmetler ve koruma hizmetleri veren elemanlar 49 2,2 Eğitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları 41 1,8 Makine operatörleri ve montajcıları 41 1,8 Sürücüler ve hareketli makine operatörleri 41 1,8 Maden çıkarımı ve inşaatla ilgili işlerde çalışan sanatkarlar 35 1,6 Diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 35 1,6 Diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları 29 1,3 Pazara yönelik nitelikli tarım, hayvancılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 21 0,9 Metal işlerde ve makine ile ilgili işlerde çalışan sanatkarlar 16 0,7 Fizik, matematik ve mühendislik birimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları 14 0,6 Diğer profesyonel meslek mensupları 14 0,6 Modeller, satış elemanları ve tanıtım elemanları 14 0,6 Fizik ve mühendislik bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları 13 0,6 Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 9 0,4 Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları 7 0,3 Şirket müdürleri 6 0,3 Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları 6 0,3 Silahlı kuvvetler 5 0,2 Eğitim bilimleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları 4 0,2 Hassas işlerde,el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar 3 0,1 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 3 0,1 Kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticiler 1 0,0 Sabit tesis operatörleri 1 0,0 Cevap yok 13 0,6 Toplam ,0

12 Ailenizin aylık ortalama geliri ne kadardır? # % 350 YTL den az 199 8,9 350 YTL 500 YTL arası ,6 500 YTL 1000 YTL arası , YTL arası , YTL arası 121 5, YTL üzeri 10 0,4 Cevap Yok 54 2,4 Toplam ,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 12

13 II. ÖRNEKLEMİN MEZHEP BAĞLILIĞI İLE İLGİLİ YAPISI Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 13

14 Mezhep Bilgisi Aşağıdaki mezheplerden hangisine bağlısınız? # % Sünni ,4 Alevi 110 4,9 Şii 9 0,4 Diğer 12 0,5 Bilmiyorum 191 8,6 Cevap Yok / Fikrim Yok 61 2,7 Hiçbir mezhebe bağlı değilim 8 0,4 Toplam ,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 14

15 Sünniliğin hangi mezhebine bağlı olduğunuzu lütfen belirtir misiniz? # % Hanefi ,2 Şafii 144 7,9 Maliki 2 0,1 Hanbeli 13 0,7 Bilmiyorum 92 5,0 Cevap yok / Fikrim Yok 20 1,1 Toplam ,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 15

16 Öğrenim Durumuna Göre Mezhep Bilgisi Aşağıdaki mezheplerden hangisine bağlısınız? Öğrenim Sünni Alevi Şii Diğer Bilmiyorum Hiçbir mezhepe bağlı değilim Cevap Yok / Fikrim Yok Genel Okur yazar değil 6.0% 4.5% - 8.3% 15.7% 25.0% 9.8% 6.9% Okur yazar 3.0% 2.7% % 1.6% 3.2% İlkokul 37.4% 32.7% 44.4% 33.3% 34.0% 25.0% 42.6% 37.0% Ortaokul 16.0% 13.6% 22.2% 25.0% 14.7% 12.5% 8.2% 15.6% Lise 26.5% 32.7% 22.2% 33.3% 21.5% 37.5% 26.2% 26.5% Üniversite 10.4% 12.7% 11.1% 6.8% 9.8% 10.1% Lisans üstü (masterdoktora) 0.5% 0.9% % - 1.6% 0.6% Cevap yok / Fikrim Yok 0.1% % Toplam 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 16

17 III. DİNDARLIK ALGISI Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 17

18 Dindarlık Kavramına Yüklenen Anlam (1) Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun dinin hayatlarında büyük önemi olduğunu belirtmişlerdir. Din hayatımda önemli bir yer tutar diyenlerin toplam oranı % 92.6 dır. Toplumun büyük çoğunluğunun din olgusuna hayatlarında önemli bir misyon yükledikleri tespit edilmektedir. Araştırmanın tamamı göz önüne alındığında toplumun namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek vb. gibi gibi bir kısım dini pratikleri yerine getiremese de din konusunda muhafazakar ve hassas bir tutum içinde oldukları gözlenmektedir. Kadınların erkeklere nazaran çok küçük yüzdeyle de (% 3) olsa dinin hayatlarındaki önemi konusunda daha fazla bir hassasiyete sahip oldukları tespit edilmektedir. Yaş ın artmasına bağlı olarak din konusunda insanların daha muhafazakar bir tavır geliştirdikleri ve dinin hayatlarında daha önemli hale geldiğini ifade etmektedirler. Eğitim seviyesi yükseldikçe dinin kişi hayatındaki öneminin göreceli olarak azaldığı tespit edilmektedir. Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 18

19 Dindarlık Kavramına Yüklenen Anlam (2) Araştırmaya katılan insanların % 79.8 nin kendilerini dindar olarak tanımladıkları görülürken dindar değilim diyenlerin oranı ise sadece % 4.7 dir. Bu veriler, TESEV tarafından 1999 ve 2006 yıllarında yapılan Türkiye de Din, Toplum ve Siyaset araştırmaları bulguları ile örtüşmektedir. (TESEV Raporu 2006: 38) TESEV Raporunda aynı soru farklı biçimde kategorize edilmiş olsa da kendisini dindar olarak tanımlayanların oranı 1999 ve 2006 araştırmaları ile benzer niteliktedir. TESEV raporunda aynı soru şu şekilde sistematize edilmiştir: Hiç dindar değilim, Pek dindar değilim, dindar sayılırım, oldukça dindar sayılırım ve çok dindarım. Kadınların erkeklere nazaran daha fazla muhafazakar ve dindar olarak tanımladıkları görülürken; yaşın artmasına bağlı olarak kişilerin kendilerini daha dindar olarak tanımlama eğiliminin arttığı tespit edilmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ise dindarlık eğiliminin azalma seyri gösterdiği görülmektedir. Bunun yanında sosyo-ekonomik statünün yükselmesine bağlı olarak dindarlık tutumunun azalma trendi içine girdiği tespit edilmektedir. Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 19

20 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemi Dinin hayatınızdaki önemi nedir, lütfen belirtir misiniz? # % Hiç önemli değil 22 1,0 Önemli değil 29 1,3 Ne önemli ne değil 98 4,4 Önemli ,0 Çok Önemli ,6 Cevap yok / fikrim yok 15 0,7 Toplam ,0 Önem Puanı 88,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 20

21 Cinsiyete Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi Cinsiyet Hiç önemli değil Önemli değil Dinin hayatınızdaki önemi nedir, lütfen belirtir misiniz? Ne önemli, ne değil Önemli Çok Önemli Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan Kadın 0,60% 1,20% 4,40% 42,70% 50,70% 0,50% 100,00% 88,5 Erkek 1,40% 1,50% 4,50% 43,30% 48,60% 0,80% 100,00% 87,5 Genel 1,00% 1,30% 4,40% 43,00% 49,60% 0,70% 100,00% 88,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 21

22 Yaşa Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi Dinin hayatınızdaki önemi nedir, lütfen belirtir misiniz? Yaş Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli, ne değil Önemli Çok Önemli Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan arası 1,1% 1,3% 5,7% 45,4% 45,4% 1,0% 100,0% 86, arası 0,7% 1,0% 5,8% 40,2% 51,7% 0,7% 100,0% 88, arası 1,3% 2,5% 2,9% 43,9% 48,9% 0,4% 100,0% 87, arası 0,8% 0,8% 3,1% 42,7% 52,0% 0,6% 100,0% 89, arası 1,0% 0,7% 3,3% 43,3% 51,1% 0,7% 100,0% 88,8 Genel 1,0% 1,3% 4,4% 43,0% 49,6% 0,7% 100,0% 88,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 22

23 Eğitim Durumuna Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi Öğrenim Hiç önemli değil Önemli değil Dinin hayatınızdaki önemi nedir, lütfen belirtir misiniz? Ne önemli ne değil Önemli Çok Önemli Toplam Puan Okur yazar değil - - 1,3% 35,1% 63,6% 100,0% 92,5 Okur yazar 1,4% - 1,4% 37,5% 59,7% 100,0% 90,8 İlkokul 1,0%,5% 1,7% 38,0% 58,8% 100,0% 90,6 Ortaokul,3% 1,7% 5,2% 41,4% 51,3% 100,0% 88,3 Lise 1,4% 1,2% 6,2% 50,2% 41,1% 100,0% 85,7 Üniversite 1,8% 4,5% 10,9% 54,8% 28,1% 100,0% 80,5 Lisans üstü (master-doktora) - 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 100,0% 73,8 Cevap yok / Fikrim Yok ,1% 42,9% 100,0% 80,0 Genel 1,0% 1,3% 4,4% 43,3% 50,0% 100,0% 88,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 23

24 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi Dinin hayatınızdaki önemi nedir, lütfen belirtir misiniz? Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne değil Önemli Çok Önemli Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan En alt 0,5% 0,3% 1,8% 32,7% 64,7% - 100,0% 92,2 Alt 0,7% 0,7% 3,0% 41,1% 53,6% 0,9% 100,0% 89,5 Orta 1,5% 1,3% 5,2% 45,5% 45,9% 0,7% 100,0% 86,8 Üst 1,3% 2,2% 6,1% 54,1% 34,6% 1,7% 100,0% 84,1 En üst 1,8% 7,1% 16,8% 49,6% 24,8% - 100,0% 77,7 Genel 1,0% 1,3% 4,4% 42,7% 49,9% 0,7% 100,0% 88,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 24

25 Dindarlık Algısı Kişisel olarak kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz? # % Hiç dindar değilim Dindar değilim Ne dindarım ne değilim Dindarım Oldukça dindarım Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan 78.4 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 25

26 Cinsiyete Göre Dindarlık Algısı Kişisel olarak kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz? Cinsiyet Hiç dindar değilim Dindar değilim Ne dindarım ne değilim Dindarım Oldukça dindarım Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan Kadın 1,40% 2,00% 12,70% 65,00% 17,80% 1,00% 100,00% 79,3 Erkek 1,40% 4,50% 15,20% 60,60% 16,30% 2,10% 100,00% 77,5 Genel 1,40% 3,30% 13,90% 62,80% 17,00% 1,50% 100,00% 78,4 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 26

27 Yaşa Göre Dindarlık Algısı Kişisel olarak kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz? Yaş Hiç dindar değilim Dindar değilim Ne dindarım ne değilim Dindarım Oldukça dindarım Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan arası 1,7% 4,2% 18,4% 59,9% 13,7% 2,1% 100,0% 76, arası 1,9% 4,2% 14,6% 63,6% 14,7% 1,0% 100,0% 77, arası 1,3% 2,5% 11,9% 64,1% 17,9% 2,2% 100,0% 79, arası 0,8% 2,8% 11,8% 65,7% 17,4% 1,4% 100,0% 79, arası 0,7% 1,6% 10,5% 61,0% 25,6% 0,7% 100,0% 82,0 Genel 1,4% 3,3% 13,9% 62,8% 17,0% 1,5% 100,0% 78,4 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 27

28 Eğitim Durumuna Göre Dindarlık Algısı Kişisel olarak kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz? Öğrenim Hiç dindar değilim Dindar değilim Ne dindarım ne değilim Dindarım Oldukça dindarım Toplam Puan Okur yazar değil -,6% 9,7% 60,4% 29,2% 100,0% 83,6 Okur yazar ,1% 59,4% 30,4% 100,0% 84,1 İlkokul 1,0% 1,7% 10,8% 65,8% 20,8% 100,0% 80,7 Ortaokul,6% 2,3% 15,4% 69,2% 12,5% 100,0% 78,1 Lise 2,2% 4,0% 17,3% 61,8% 14,7% 100,0% 76,5 Üniversite 3,2% 10,6% 20,7% 58,5% 6,9% 100,0% 71,1 Lisans üstü (master-doktora) 8,3% 33,3% 8,3% 33,3% 16,7% 100,0% 63,3 Cevap yok / Fikrim Yok ,6% 71,4% - 100,0% 80,0 Genel 1,4% 3,3% 14,2% 63,8% 17,3% 100,0% 78,5 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 28

29 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dindarlık Algısı Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Hiç dindar değilim Dindar değilim Kişisel olarak kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz? Ne dindarım ne değilim Dindarım Oldukça dindarım Cevap yok / Fikrim Yok Toplam Puan En alt 0,8% 0,5% 11,1% 61,0% 25,7% 1,0% 100,0% 82,3 Alt 0,7% 2,1% 12,9% 65,5% 17,7% 1,1% 100,0% 79,7 Orta 1,8% 3,3% 14,8% 63,7% 15,0% 1,5% 100,0% 77,6 Üst 1,7% 6,5% 19,5% 59,3% 10,0% 3,0% 100,0% 74,3 En üst 6,2% 14,2% 21,2% 46,9% 8,8% 2,7% 100,0% 67,8 Genel 1,4% 3,2% 14,2% 62,5% 17,1% 1,5% 100,0% 78,4 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 29

30 Ailenin Dindarlık Durumu İçinde yetiştiğiniz aileyi dindarlık açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? # % Hiç dindar değil 28 1,3 Dindar değil 41 1,8 Ne dindar ne değil ,2 Dindar ,4 Oldukça dindar ,3 Cevap yok / Fikrim Yok 22 1,0 Toplam ,0 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 30

31 Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu Çocuklarınızın dindar insanlar olmasını ister misiniz? # % Evet Hayır Dindar olup olmamaları bence önemli değil Dindar olma çocuklarımın kendi kararıdır Cevap yok / fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 31

32 Cinsiyete Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu Çocuklarınızın dindar insanlar olmasını ister misiniz? Cinsiyet Evet Hayır Dindar olup olmamaları bence önemli değil Dindar olma çocuklarımın kendi kararıdır Cevap yok / fikrim yok Toplam Kadın 84.50% 2.10% 1.00% 11.20% 1.20% % Erkek 79.80% 3.20% 1.20% 13.70% 2.10% % Genel 82.20% 2.70% 1.10% 12.50% 1.60% % Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 32

33 Yaşa Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu Çocuklarınızın dindar insanlar olmasını ister misiniz? Yaş Evet Hayır Dindar olup olmamaları bence önemli değil Dindar olma çocuklarımın kendi kararıdır Cevap yok / fikrim yok Toplam arası 79.3% 3.2% 2.5% 13.9% 1.1% 100.0% arası 83.6% 2.2% 0.7% 12.5% 1.0% 100.0% arası 82.7% 2.0% 0.4% 13.2% 1.6% 100.0% arası 82.3% 4.2% 0.6% 10.7% 2.2% 100.0% arası 83.6% 1.6% 1.0% 10.8% 3.0% 100.0% Genel 82.2% 2.7% 1.1% 12.5% 1.6% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 33

34 Eğitime Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu Çocuklarınızın dindar insanlar olmasını ister misiniz? Öğrenim Evet Hayır Dindar olup olmamaları bence önemli değil Dindar olma çocuklarımın kendi kararıdır Cevap yok / fikrim yok Toplam Okur yazar değil 94,8% 3,9% 1,3% 100,0% Okur yazar 88,9% 1,4% 6,9% 2,8% 100,0% İlkokul 88,5% 2,1%,1% 7,6% 1,7% 100,0% Ortaokul 85,3% 1,7% 2,0% 10,1%,9% 100,0% Lise 74,1% 4,1% 2,0% 17,9% 1,9% 100,0% Üniversite 66,5% 4,5% 1,3% 25,9% 1,8% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 46,2% 7,7% 7,7% 38,5% 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 85,7% 14,3% 100,0% Genel 82,2% 2,7% 1,1% 12,5% 1,6% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 34

35 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Evet Çocuklarınızın dindar insanlar olmasını ister misiniz? Hayır Dindar olup olmamaları bence önemli değil Dindar olma çocuklarımın kendi kararıdır Cevap yok / fikrim yok Toplam En alt 92.4% 1.3% 0.3% 4.8% 1.3% 100.0% Alt 86.3% 2.4% 1.1% 8.4% 1.9% 100.0% Orta 79.2% 2.9% 1.6% 14.8% 1.5% 100.0% Üst 71.4% 4.8% 0.9% 22.1% 0.9% 100.0% En üst 54.9% 5.3% 1.8% 35.4% 2.7% 100.0% Genel 82.2% 2.7% 1.1% 12.4% 1.6% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 35

36 IV. DİN EĞİTİMİNE DAİR BİLGİLER Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 36

37 İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği Çocukluğunuzda ilk dini bilgilerinizi kimden öğrendiniz? % Anne ve babamdan 74,6 Mahalledeki Cami hocasından 20,9 Diğer aile büyüklerinden 15,5 Okuldaki din derslerinden 14,7 Kendi kendime okuyarak ve araştırarak 3,5 Diğer 2,6 Cevap Yok 0,4 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 37

38 Cinsiyete Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği Çocukluğunuzda ilk dini bilgileri kimden öğrendiniz? Kadın Cinsiyet Erkek Anne ve babamdan 76.40% 72.80% Diğer aile büyüklerinden 15.70% 15.30% Mahalledeki Cami hocasından 19.00% 22.80% Okuldaki din derslerinden 12.70% 16.80% Kendi kendime okuyarak ve araştırarak 2.60% 4.50% Diğer 3.50% 1.60% Cevap Yok 0.40% 0.50% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 38

39 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Anne ve babamdan Diğer aile büyüklerinden Çocukluğunuzda ilk dini bilgileri kimden öğrendiniz? Mahalledeki Cami hocasından Okuldaki din derslerinden Kendi kendime okuyarak ve araştırarak Diğer Cevap Yok En alt 76.3% 9.8% 20.9% 7.3% 2.5% 3.5% 0.3% Alt 74.1% 15.0% 22.8% 14.2% 2.1% 3.1% 0.5% Orta 74.5% 17.4% 18.2% 18.4% 4.7% 2.0% 0.5% Üst 75.3% 19.5% 19.9% 15.6% 5.6% 1.3% 0.4% En üst 76.1% 24.8% 16.8% 23.0% 6.2% 1.8% - Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 39

40 Yaşa Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği Çocukluğunuzda ilk dini bilgileri kimden öğrendiniz? Yaş Anne ve babamdan Diğer aile büyüklerinden Mahalledeki Cami hocasından Okuldaki din derslerinden Kendi kendime okuyarak ve araştırarak Diğer Cevap Yok arası 79.5% 14.1% 13.3% 16.9% 3.4% 1.7% 0.6% arası 74.2% 11.9% 18.5% 17.3% 3.2% 2.7% 0.3% arası 72.2% 16.8% 26.2% 13.7% 3.8% 2.9% 0.7% arası 73.9% 21.9% 26.7% 13.2% 3.1% 3.4% arası 71.5% 15.1% 23.9% 9.5% 4.3% 2.3% 0.3% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 40

41 Eğitim Durumuna Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği Öğrenim Anne ve babamdan Diğer aile büyüklerinden Çocukluğunuzda ilk dini bilgileri kimden öğrendiniz? Mahalledeki Cami hocasından Okuldaki din derslerinden Kendi kendime okuyarak ve araştırarak Cevap Yok Okur yazar değil 75,3% 12,3% 23,4% 3,2% 2,6% 5,2% Okur yazar 79,2% 11,1% 25,0% 4,2% 2,8% 1,4% İlkokul 72,4% 13,8% 25,1% 13,8% 2,1%,5% 3,2% Ortaokul 77,8% 13,8% 17,6% 16,4% 2,9%,3% 3,2% Lise 74,8% 18,2% 16,7% 16,9% 4,3%,5% 1,2% Üniversite 75,9% 19,6% 17,0% 19,6% 8,5%,4% 1,8% Lisans üstü (masterdoktora) 69,2% 23,1% 7,7% 46,2% 7,7% Cevap yok / Fikrim Yok 57,1% 28,6% 85,7% 14,3% Diğer Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 41

42 Dini Eğitimin Nereden Alındığı Aşağıdaki yerlerden hangisinde dini bir eğitim aldınız? % Dini bir eğitim almadım 46,8 Kur an kursuna devam ettim 33,1 Bir dini cemaate devam ettim 4,3 İmam Hatip Lisesi mezunuyum 2,6 Medrese eğitimi aldım 2,3 İlahiyat Fakültesi mezunuyum 0,2 Diğer 9,8 Cevap yok / fikrim yok 5,5 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 42

43 Cinsiyete Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı Hangisinde dini bir eğitim aldınız? Cinsiyet Kadın Erkek Dini bir eğitim almadım 46.70% 47.00% İmam Hatip Lisesi mezunuyum 1.70% 3.50% İlahiyat Fakültesi mezunuyum % Medrese eğitimi aldım 2.00% 2.60% Kur an kursuna devam ettim 36.00% 30.20% Bir dini cemaate devam ettim 3.30% 5.30% Diğer 9.50% 10.00% Cevap yok / fikrim yok 5.00% 6.10% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 43

44 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Dini bir eğitim almadım İmam Hatip Lisesi mezunuyum İlahiyat Fakültesi mezunuyum Hangisinde dini bir eğitim aldınız? Medrese eğitimi aldım Kur an kursuna devam ettim Bir dini cemaate devam ettim Diğer Cevap yok / fikrim yok En alt 52.4% 1.0% - 2.3% 27.7% 4.3% 6.0% 10.6% Alt 43.6% 1.6% - 2.8% 37.1% 5.0% 5.1% 8.8% Orta 44.1% 3.9% - 1.8% 34.0% 4.6% 5.9% 10.9% Üst 53.2% 4.3% 0.9% 2.2% 29.4% 3.5% 4.8% 7.8% En üst 58.4% 5.3% 1.8% 0.9% 22.1% 1.8% 3.5% 10.6% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 44

45 Yaşa Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı Hangisinde dini bir eğitim aldınız? Yaş Dini bir eğitim almadım İmam Hatip Lisesi mezunuyum İlahiyat Fakültesi mezunuyum Medrese eğitimi aldım Kur an kursuna devam ettim Bir dini cemaate devam ettim Diğer Cevap yok / fikrim yok arası 45.4% 2.5% - 1.0% 36.5% 4.0% 8.7% 5.5% arası 43.7% 4.6% 0.5% 2.5% 35.9% 4.7% 10.7% 3.2% arası 46.9% 2.2% 0.2% 2.5% 37.4% 4.7% 7.2% 4.5% arası 48.6% 1.4% - 2.0% 28.7% 4.8% 11.8% 7.3% arası 52.8% 1.0% - 4.6% 20.7% 2.6% 11.1% 9.5% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 45

46 Eğitim Durumuna Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı Hangisinde dini bir eğitim aldınız? Öğrenim Hayır İmam Hatip Lisesi mezunuyum İlahiyat Fakültesi mezunuyum Medrese eğitimi aldım Kur an kursuna devam ettim Bir dini cemaate devam ettim Diğer Cevap yok / fikrim yok Okur yazar değil 63,0%,6% 1,3% 18,2% 4,5% 7,1% 8,4% Okur yazar 44,4% 1,4% 4,2% 31,9% 6,9% 11,1% 5,6% İlkokul 44,3%,5% 3,5% 36,0% 5,0% 9,9% 5,4% Ortaokul 39,2% 3,7% 2,3% 38,0% 3,5% 11,5% 5,2% Lise 47,4% 4,9%,2% 1,4% 34,1% 4,4% 8,7% 4,9% Üniversite 55,8% 4,0%,9%,4% 22,8% 1,3% 10,7% 6,7% Lisans üstü (masterdoktora) 61,5% 7,7% 7,7% 7,7% 23,1% 7,7% 7,7% Cevap yok / Fikrim Yok 28,6% 57,1% 14,3% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 46

47 Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu Dini bir konu hakkında bilgi almak için hangi kaynaklardan faydalanırsınız? % Din konusunda yazılmış kitaplardan 39,9 Kur an meal veya tefsirinden 31,7 Çevremdeki bu konuda bilgili kişilerden 31,1 Cami hocasından 30,8 TV programlarından 15,1 Hadis kitaplarından 13,7 Müftülükten 9,5 İnternetten 9,0 Gazetelerin dini bilgiler veren köşelerinden 3,4 Diğer 3,6 Cevap yok 1,3 Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 47

48 Cinsiyete Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu Dini bir konu hakkında bilgi almak için hangi kaynaklardan faydalanırsınız? Kadın Cinsiyet Erkek Çevremdeki bu konuda bilgili kişilerden 36.70% 25.40% Cami hocasından 26.40% 35.20% Müftülükten 6.90% 12.20% TV programlarından 19.00% 11.20% Gazetelerin dini bilgiler veren köşelerinden 2.80% 4.10% Din konusunda yazılmış kitaplardan 40.40% 39.40% İnternetten 6.30% 11.80% Kur an meal veya tefsirinden 30.90% 32.60% Hadis kitaplarından 13.70% 13.70% Diğer 4.10% 3.20% Cevap yok 1.20% 1.40% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 48

49 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu Dini bir konu hakkında bilgi almak için hangi kaynaklardan faydalanırsınız? Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum En alt Alt Orta Üst En üst Çevremdeki bu konuda bilgili kişilerden 40.1% 30.1% 30.4% 25.1% 24.8% Cami hocasından 43.3% 32.9% 24.9% 25.5% 12.4% Müftülükten 4.8% 10.1% 11.5% 10.0% 9.7% TV programlarından 21.7% 15.2% 11.2% 15.2% 11.5% Gazetelerin dini bilgiler veren köşelerinden 2.0% 3.3% 3.6% 5.2% 3.5% Din konusunda yazılmış kitaplardan 24.2% 43.9% 41.3% 45.5% 46.0% İnternetten 1.0% 4.3% 12.4% 18.2% 34.5% Kur an meal veya tefsirinden 19.1% 30.9% 36.9% 37.7% 37.2% Hadis kitaplarından 9.6% 13.6% 14.5% 16.0% 14.2% Diğer 3.5% 2.7% 3.9% 2.6% 3.5% Cevap yok 1.0% 1.4% 1.0% 0.4% 1.8% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 49

50 Yaşa Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu Dini bir konu hakkında bilgi almak için hangi kaynaklardan faydalanırsınız? Yaş arası arası arası arası arası Çevremdeki bu konuda bilgili kişilerden 35.7% 30.5% 32.1% 28.7% 25.9% Cami hocasından 26.8% 27.3% 32.1% 31.7% 41.3% Müftülükten 5.3% 7.8% 9.6% 12.9% 15.7% TV programlarından 10.5% 16.8% 17.7% 17.1% 13.4% Gazetelerin dini bilgiler veren köşelerinden 4.0% 3.1% 3.8% 3.4% 2.6% Din konusunda yazılmış kitaplardan 43.5% 44.7% 41.7% 34.3% 28.2% İnternetten 13.9% 12.7% 6.1% 5.1% 2.6% Kur an meal veya tefsirinden 33.3% 33.1% 31.4% 30.3% 28.5% Hadis kitaplarından 12.4% 15.4% 14.1% 14.3% 11.5% Diğer 4.6% 2.9% 3.1% 2.5% 5.6% Cevap yok 0.8% 0.5% 0.9% 2.5% 2.6% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 50

51 Eğitim Durumuna Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu Dini bir konu hakkında bilgi almak için hangi kaynaklardan faydalanırsınız? Öğrenim Çevremdeki bu konuda bilgili kişilerden Cami hocasından Müftülükten TV programlarından Gazetelerin dini bilgiler veren köşelerinden Din konusunda yazılmış kitaplardan İnternetten Kur an meal veya tefsirinden Hadis kitaplarından Diğer Cevap yok Okur yazar değil 50,0% 50,6% 3,9% 19,5%,6% 7,1%,6% 9,1% 2,6% 3,2% 2,6% Okur yazar 38,9% 45,8% 5,6% 20,8% 2,8% 20,8% 1,4% 20,8% 13,9% 4,2% 1,4% İlkokul 30,1% 36,1% 11,3% 16,5% 3,5% 40,7% 2,3% 30,5% 14,4% 3,2% 1,3% Ortaokul 29,1% 28,8% 8,6% 12,7% 2,9% 45,0% 7,2% 36,3% 13,3% 4,0% 1,4% Lise 29,0% 23,2% 8,5% 13,1% 3,6% 43,3% 14,7% 34,8% 13,8% 3,9%,5% Üniversite 29,0% 16,5% 12,1% 15,6% 5,4% 50,0% 29,0% 39,3% 19,2% 3,6%,9% Lisans üstü (master-doktora) 15,4% ,7% 23,1% 30,8% 46,2% 15,4% 7,7% 7,7% Cevap yok / Fikrim Yok 28,6% 57,1% 14,3% ,9% 42,9% 14,3% 14,3% 14,3% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 51

52 V. DİNİ İBADETLER Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 52

53 Ramazanda oruç tutar mısınız? # % Düzenli olarak oruç tutarım Kısmen tutarım Eskiden tutardım ama şimdi tutamıyorum Sağlık sorunlarımdan ötürü tutamıyorum Oruç tutmam Cevap yok / fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 53

54 Cinsiyete Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu Ramazanda oruç tutar mısınız? Cinsiyet Kadın Erkek Genel Düzenli olarak oruç tutarım 81.80% 76.70% 79.30% Kısmen tutarım 8.40% 11.00% 9.70% Eskiden tutardım ama şimdi tutamıyorum 0.90% 2.50% 1.70% Sağlık sorunlarımdan ötürü tutamıyorum 4.50% 2.30% 3.40% Oruç tutmam 4.10% 7.30% 5.70% Cevap yok / fikrim yok 0.40% 0.40% 0.40% Toplam % % % Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 54

55 Yaşa Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu Yaş Düzenli olarak oruç tutarım Kısmen tutarım Eskiden tutardım ama şimdi tutamıyorum Ramazanda oruç tutar mısınız? Sağlık sorunlarımdan ötürü tutamıyorum Oruç tutmam Cevap yok / fikrim yok Toplam arası 72.8% 17.7% 1.7% 0.8% 7.0% 100.0% arası 79.7% 10.0% 1.2% 1.4% 7.5% 0.3% 100.0% arası 83.6% 7.0% 1.3% 2.2% 5.4% 0.4% 100.0% arası 82.9% 3.9% 2.5% 4.5% 5.3% 0.8% 100.0% arası 79.0% 5.9% 2.0% 12.1% 0.7% 0.3% 100.0% Genel 79.3% 9.7% 1.7% 3.4% 5.7% 0.4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 55

56 Eğitim Durumuna Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu Ramazanda oruç tutar mısınız? Öğrenim Düzenli olarak oruç tutarım Kısmen tutarım Eskiden tutardım ama şimdi tutamıyorum Sağlık sorunlarımdan ötürü tutamıyorum Oruç tutmam Cevap yok / fikrim yok Toplam Okur yazar değil 86,4% 4,5% 1,3% 6,5%,6%,6% 100,0% Okur yazar 83,3% 8,3% 5,6% 2,8% 100,0% İlkokul 86,6% 4,3% 1,6% 3,5% 3,5%,5% 100,0% Ortaokul 82,4% 13,0%,6% 2,0% 2,0% 100,0% Lise 71,4% 14,8% 2,6% 2,4% 8,7%,2% 100,0% Üniversite 63,4% 15,6% 2,2% 4,5% 13,4%,9% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 53,8% 7,7% 38,5% 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 85,7% 14,3% 100,0% Genel 79,3% 9,7% 1,7% 3,4% 5,7%,4% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 56

57 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Düzenli olarak oruç tutarım Kısmen tutarım Ramazanda oruç tutar mısınız? Eskiden tutardım ama şimdi tutamıyorum Sağlık sorunlarımdan ötürü tutamıyorum Oruç tutmam Cevap yok / fikrim yok Toplam En alt 87.2% 4.3% 1.3% 4.8% 2.0% 0.5% 100.0% Alt 82.4% 8.8% 1.5% 3.7% 3.3% 0.2% 100.0% Orta 77.6% 12.2% 1.6% 2.0% 6.5% 0.2% 100.0% Üst 68.4% 13.9% 3.5% 3.5% 10.4% 0.4% 100.0% En üst 60.2% 14.2% 1.8% 3.5% 19.5% 0.9% 100.0% Genel 79.3% 9.8% 1.7% 3.4% 5.6% 0.3% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 57

58 Vakit namazlarını kılar mısınız? # % Düzenli olarak beş vakit kılarım Zaman zaman kılarım Hayır, kılmam Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 58

59 Cinsiyete Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu Vakit namazlarını kılar mısınız? Cinsiyet Düzenli olarak beş vakit kılarım Zaman zaman kılarım Hayır, kılmam Cevap yok/fikrim yok Toplam Kadın 54.7% 26.3% 18.2% 0.9% 100.0% Erkek 36.7% 34.0% 28.0% 1.4% 100.0% Genel 45.8% 30.1% 23.0% 1.1% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 59

60 Yaşa Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu Yaş Düzenli olarak beş vakit kılarım Zaman zaman kılarım Vakit namazlarını kılar mısınız? Hayır, kılmam Cevap yok/fikrim yok Toplam arası 26.2% 39.0% 34.2% 0.6% 100.0% arası 40.5% 31.5% 26.6% 1.4% 100.0% arası 51.3% 30.0% 16.8% 1.8% 100.0% arası 57.6% 25.0% 16.0% 1.4% 100.0% arası 67.5% 18.0% 14.1% 0.3% 100.0% Genel 45.7% 30.1% 23.0% 1.1% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 60

61 Eğitim Durumuna Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu Vakit namazlarını kılar mısınız? Öğrenim Düzenli olarak beş vakit kılarım Zaman zaman kılarım Hayır, kılmam Cevap yok/ fikrim yok Toplam Okur yazar değil 82,5% 7,8% 8,4% 1,3% 100,0% Okur yazar 72,2% 16,7% 8,3% 2,8% 100,0% İlkokul 57,4% 26,8% 14,8% 1,0% 100,0% Ortaokul 38,6% 35,2% 25,9%,3% 100,0% Lise 30,7% 37,5% 31,0%,9% 100,0% Üniversite 22,8% 32,6% 41,5% 3,1% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 15,4% 38,5% 46,2% 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% Genel 45,8% 30,1% 23,0% 1,1% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 61

62 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Düzenli olarak beş vakit kılarım Vakit namazlarını kılar mısınız? Zaman zaman kılarım Hayır, kılmam Cevap yok/ fikrim yok Toplam En alt 71.0% 17.1% 10.6% 1.3% 100.0% Alt 50.9% 29.5% 18.8% 0.9% 100.0% Orta 35.1% 37.1% 27.3% 0.5% 100.0% Üst 26.4% 34.6% 37.2% 1.7% 100.0% En üst 21.2% 31.0% 44.2% 3.5% 100.0% Genel 45.9% 30.0% 23.0% 1.1% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 62

63 Cuma namazına gider misiniz? # % Her cuma düzenli olarak giderim Arada sırada giderim Cuma namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 63

64 Yaşa Göre Cuma Namazını Kılma Durumu Cuma namazına gider misiniz? Yaş Her cuma düzenli olarak giderim Arada sırada giderim Cuma namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam arası 57,8% 30,1% 11,8%,3% 100.0% arası 57,7% 28,1% 12,7% 1,5% 100.0% arası 68,7% 18,7% 11,1% 1,5% 100.0% arası 69,9% 18,0% 11,5%,5% 100.0% arası 83,5% 11,0% 4,3% 1,2% 100.0% Genel 65,6% 22,7% 10,7% 1,0% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 64

65 Eğitim Durumuna Göre Cuma Namazını Kılma Durumu Cuma namazına gider misiniz? Öğrenim Her cuma düzenli olarak giderim Arada sırada giderim Cuma namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam Okur yazar değil 66,7% 20,8% 8,3% 4,2% 100,0% Okur yazar 82,8% 13,8% 3,4% - 100,0% İlkokul 77,0% 14,3% 7,6% 1,2% 100,0% Ortaokul 70,0% 23,2% 6,3%,5% 100,0% Lise 57,3% 30,2% 12,0%,6% 100,0% Üniversite 49,6% 26,2% 22,0% 2,1% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 50,0% 20,0% 30,0% - 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 83,3% 16,7% ,0% Genel 65,6% 22,7% 10,7% 1,0% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 65

66 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Cuma Namazını Kılma Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Her cuma düzenli olarak giderim Arada sırada giderim Cuma namazına gider misiniz? Cuma namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam En alt 73,0% 14,3% 9,5% 3,2% 100,0% Alt 71,4% 19,9% 7,6% 1,1% 100,0% Orta 67,5% 23,4% 8,6%,5% 100,0% Üst 56,1% 26,6% 16,2% 1,2% 100,0% En üst 43,1% 33,3% 23,6% - 100,0% Genel 65,6% 22,9% 10,6%,9% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 66

67 Bayram Namazını Kılma Durumu Bayram namazına gider misiniz? # % Her bayram düzenli olarak giderim Bazı bayramlarda giderim Bayram namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 67

68 Yaşa Göre Bayram Namazını Kılma Durumu Bayram namazına gider misiniz? Yaş Her bayram düzenli olarak giderim Bazı bayramlarda giderim Bayram namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam arası 77,0% 13,2% 9,5%,3% 100.0% arası 70,8% 15,8% 11,2% 2,3% 100.0% arası 82,3% 8,1% 7,1% 2,5% 100.0% arası 86,3% 6,6% 6,6%,5% 100.0% arası 87,8% 7,3% 3,7% 1,2% 100.0% Genel 79,7% 10,9% 8,1% 1,4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 68

69 Eğitim Durumuna Göre Bayram Namazını Kılma Durumu Öğrenim Her bayram düzenli olarak giderim Bazı bayramlarda giderim Bayram namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam Okur yazar değil 75,0% 8,3% 12,5% 4,2% 100,0% Okur yazar 86,2% 6,9% 6,9% - 100,0% İlkokul 87,2% 7,0% 4,4% 1,5% 100,0% Ortaokul 86,8% 7,9% 4,2% 1,1% 100,0% Lise 75,1% 15,1% 8,7% 1,1% 100,0% Üniversite 62,4% 15,6% 19,9% 2,1% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) Bayram namazına gider misiniz? 80,0% - 20,0% - 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 83,3% 16,7% ,0% Genel 79,7% 10,9% 8,1% 1,4% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 69

70 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bayram Namazını Kılma Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyoekonomik durum Her bayram düzenli olarak giderim Bazı bayramlarda giderim Bayram namazına gider misiniz? Bayram namazına gitmem Cevap yok/fikrim yok Toplam En alt 79,4% 9,5% 7,9% 3,2% 100,0% Alt 85,2% 9,5% 3,9% 1,4% 100,0% Orta 81,3% 10,1% 7,9%,7% 100,0% Üst 71,1% 15,0% 11,6% 2,3% 100,0% En üst 63,9% 16,7% 19,4% - 100,0% Genel 79,6% 11,1% 7,9% 1,3% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 70

71 Teravih Namazını Kılma Durumu Teravih namazını kılar mısınız? # % Hepsini kılarım Arada sırada kılarım Kılmam Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 71

72 Cinsiyete Göre Teravih Namazını Kılma Durumu Teravih namazını kılar mısınız? Cinsiyet Hepsini kılarım Arada sırada kılarım Kılmam Cevap yok/ fikrim yok Toplam Kadın 23.6% 27.8% 46.7% 1.9% 100.0% Erkek 38.4% 32.0% 28.8% 0.8% 100.0% Genel 30.9% 29.9% 37.9% 1.3% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 72

73 Yaşa Göre Teravih Namazını Kılma Durumu Yaş Hepsini kılarım Arada sırada kılarım Teravih namazını kılar mısınız? Kılmam Cevap yok/ fikrim yok Toplam arası 19.6% 36.1% 42.6% 1.7% 100.0% arası 19.3% 32.5% 46.6% 1.5% 100.0% arası 33.2% 30.3% 35.4% 1.1% 100.0% arası 43.8% 25.8% 29.5% 0.8% 100.0% arası 54.8% 18.0% 25.9% 1.3% 100.0% Genel 30.9% 29.9% 37.8% 1.3% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 73

74 Eğitim Durumuna Göre Teravih Namazını Kılma Durumu Öğrenim Hepsini kılarım Arada sırada kılarım Kılmam Cevap yok/fikrim yok Toplam Okur yazar değil 44,8% 14,9% 39,0% 1,3% 100,0% Okur yazar 52,8% 18,1% 29,2% - 100,0% İlkokul 37,9% 28,5% 32,7%,9% 100,0% Ortaokul 28,2% 36,3% 35,2%,3% 100,0% Lise 22,3% 33,0% 42,2% 2,4% 100,0% Üniversite 17,0% 29,9% 50,4% 2,7% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) Teravih namazını kılar mısınız? 15,4% 15,4% 69,2% - 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 14,3% 71,4% 14,3% - 100,0% Genel 30,9% 29,9% 37,9% 1,3% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 74

75 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Teravih Namazını Kılma Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum Hepsini kılarım Teravih namazını kılar mısınız? Arada sırada kılarım Kılmam Cevap yok/ fikrim yok Toplam En alt 40.3% 20.9% 38.3% 0.5% 100.0% Alt 31.2% 32.3% 35.3% 1.2% 100.0% Orta 29.1% 33.7% 35.3% 2.0% 100.0% Üst 25.1% 26.8% 47.2% 0.9% 100.0% En üst 16.8% 31.9% 48.7% 2.7% 100.0% Genel 30.9% 30.0% 37.8% 1.3% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 75

76 Hacca veya umreye gittiniz mi? # % Evet Hayır Cevap yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 76

77 İleride gitmeyi ister misiniz? # % Evet Hayır Cevap yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 77

78 Cinsiyete Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu Cinsiyet Evet Hacca veya umreye gittiniz mi? Hayır Cevap yok/ fikrim yok Toplam Kadın 6,2% 91,8% 2,0% 100.0% Erkek 5,9% 91,2% 2,9% 100.0% Genel 6,1% 91,5% 2,4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 78

79 Cinsiyete Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu Cinsiyet Evet İleride gitmeyi ister misiniz? Hayır Cevap yok/ fikrim yok Toplam Kadın 85.4% 11.7% 2.9% 100.0% Erkek 85.3% 11.2% 3.6% 100.0% Genel 85.3% 11.4% 3.2% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 79

80 Yaşa Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu arası arası arası arası arası Genel Yaş Evet Hacca veya umreye gittiniz mi? Hayır Cevap yok/ fikrim yok Toplam 1,5% 92,8% 5,7% 100.0% 2,7% 95,8% 1,5% 100.0% 4,9% 93,7% 1,3% 100.0% 9,0% 89,9% 1,1% 100.0% 18,7% 79,7% 1,6% 100.0% 6,1% 91,5% 2,4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 80

81 Yaşa Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu Yaş Evet İleride gitmeyi ister misiniz? Hayır Cevap yok/ fikrim yok Toplam arası 83.2% 12.3% 4.5% 100.0% arası 87.6% 9.6% 2.8% 100.0% arası 86.8% 9.8% 3.3% 100.0% arası 85.6% 11.6% 2.8% 100.0% arası 81.1% 16.9% 2.1% 100.0% Genel 85.3% 11.5% 3.2% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 81

82 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu Öğrenim Evet Hacca veya umreye gittiniz mi? Cevap yok Hayır /Fikrim Yok Toplam Okur yazar değil 8,4% 90,9%,6% 100,0% Okur yazar 8,3% 90,3% 1,4% 100,0% İlkokul 7,9% 91,0% 1,1% 100,0% Ortaokul 4,9% 93,1% 2,0% 100,0% Lise 4,1% 90,6% 5,3% 100,0% Üniversite 3,6% 94,2% 2,2% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 15,4% 84,6% - 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok - 100,0% - 100,0% Genel 6,1% 91,5% 2,4% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 82

83 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu İleride gitmeyi ister misiniz? Öğrenim Evet Hayır Cevap yok Toplam Okur yazar değil 75,7% 21,4% 2,9% 100,0% Okur yazar 75,4% 23,1% 1,5% 100,0% İlkokul 89,3% 7,9% 2,8% 100,0% Ortaokul 89,2% 9,0% 1,9% 100,0% Lise 85,2% 10,7% 4,1% 100,0% Üniversite 77,7% 17,1% 5,2% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 27,3% 63,6% 9,1% 100,0% Cevap yok / Fikrim Yok 100,0% ,0% Genel 85,3% 11,4% 3,2% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 83

84 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum Evet Hacca veya umreye gittiniz mi? Hayır Cevap yok/ fikrim yok Toplam En alt 7,1% 92,4%,5% 100.0% Alt 7,3% 91,0% 1,7% 100.0% Orta 5,5% 89,4% 5,0% 100.0% Üst 3,5% 94,4% 2,2% 100.0% En üst 3,5% 95,6%,9% 100.0% Genel 6,1% 91,4% 2,4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 84

85 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum Evet İleride gitmeyi ister misiniz? Hayır Cevap yok/ fikrim yok Toplam En alt 79.0% 17.2% 3.8% 100.0% Alt 90.2% 8.2% 1.6% 100.0% Orta 86.9% 9.3% 3.8% 100.0% Üst 82.1% 12.4% 5.5% 100.0% En üst 72.2% 21.3% 6.5% 100.0% Genel 85.3% 11.3% 3.3% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 85

86 Zekat Verme Durumu Zekat verir misiniz? # % Her yıl düzenli olarak veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Arada sırada veririm Zekat vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 86

87 Yaşa Göre Zekat Verme Durumu Yaş Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Zekat verir misiniz? Zekat vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/fikrim yok Toplam arası 44.7% 11.6% 14.8% 18.3% 4.6% 1.0% 5.1% 100.0% arası 54.7% 13.7% 15.9% 13.1% 0.7% - 1.9% 100.0% arası 61.7% 14.8% 14.3% 8.7% % 100.0% arası 67.4% 11.5% 12.4% 8.4% % 100.0% arası 61.3% 12.1% 16.4% 8.2% 0.3% 0.3% 1.3% 100.0% Genel 56.7% 12.9% 14.8% 12.0% 1.3% 0.3% 2.0% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 87

88 Eğitim Durumuna Göre Zekat Verme Durumu Zekat verir misiniz? Öğrenim Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Zekat vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/ fikrim yok Toplam Okur yazar değil 43,5% 12,3% 28,6% 14,9% -,6% - 100,0% Okur yazar 48,6% 5,6% 26,4% 19,4% ,0% İlkokul 63,2% 12,8% 14,9% 8,0%,6% -,5% 100,0% Ortaokul 55,0% 10,4% 13,5% 15,3% 3,2% - 2,6% 100,0% Lise 55,7% 12,4% 13,1% 13,1% 1,5%,7% 3,4% 100,0% Üniversite 50,0% 20,5% 8,9% 13,4% 1,3%,4% 5,4% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 46,2% 7,7% 7,7% 30,8% 7,7% ,0% Cevap yok / Fikrim Yok 71,4% 28,6% ,0% Genel 56,7% 12,9% 14,8% 12,0% 1,3%,3% 2,0% 100,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 88

89 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Zekat Verme Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Zekat verir misiniz? Zekat vermem Diğer Ailem verir Cevap yok/ fikrim yok En alt 49.4% 11.1% 25.9% 13.1% 0.3% 0.3% % Alt 60.4% 12.5% 13.6% 11.3% 0.1% 0.9% 1.2% 100.0% Orta 56.9% 11.9% 13.5% 11.4% 0.5% 2.0% 3.9% 100.0% Üst 57.1% 16.9% 7.8% 14.3% - 0.9% 3.0% 100.0% En üst 50.4% 20.4% 9.7% 15.0% - 1.8% 2.7% 100.0% Genel 56.5% 12.9% 15.0% 12.2% 0.2% 1.1% 2.0% 100.0% Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 89

90 Fitre Verme Durumu Fitre verir misiniz? # % Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Fitre vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 90

91 Yaşa Göre Fitre Verme Durumu Yaş Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Fitre verir misiniz? Fitre vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/ fikrim yok Toplam arası 63.7% 8.7% 7.0% 11.2% 4.8% 0.2% 4.4% 100.0% arası 78.0% 8.8% 4.9% 5.4% 1.0% - 1.9% 100.0% arası 85.9% 8.1% 2.9% 2.9% % 100.0% arası 87.4% 7.6% 3.1% 1.7% % 100.0% arası 87.2% 6.2% 4.3% 0.7% 0.3% 0.3% 1.0% 100.0% Genel 78.9% 8.1% 4.6% 5.0% 1.4% 0.1% 1.8% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 91

92 Eğitim Durumuna Göre Fitre Verme Durumu Öğrenim Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Fitre verir misiniz? Fitre vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/ fikrim yok Okur yazar değil 86,4% 5,8% 5,8% 1,3% -,6% - 100,0% Okur yazar 84,7% 4,2% 8,3% 2,8% ,0% İlkokul 86,0% 7,1% 3,7% 2,1%,6% -,6% 100,0% Ortaokul 78,1% 4,6% 4,9% 6,6% 3,7% - 2,0% 100,0% Lise 72,1% 10,6% 6,0% 7,2% 1,5% - 2,7% 100,0% Üniversite 67,0% 13,4% 2,7% 9,8% 1,8%,4% 4,9% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 61,5% ,8% 7,7% ,0% Cevap yok / Fikrim Yok 71,4% 28,6% ,0% Genel 79,0% 8,1% 4,6% 5,0% 1,4%,1% 1,8% 100,0% Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 92

93 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Fitre Verme Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum Her yıl düzenli olarak veririm Arada sırada veririm Maddi durumumdan ötürü veremiyorum Fitre verir misiniz? Fitre vermem Ailem verir Diğer Cevap yok/ fikrim yok Toplam En alt 83.6% 6.8% 7.1% 2.0% 0.3% 0.3% % Alt 83.2% 6.1% 3.8% 4.7% 1.1% - 1.1% 100.0% Orta 74.6% 9.4% 5.7% 4.6% 2.0% 0.2% 3.6% 100.0% Üst 74.5% 10.8% 2.2% 9.5% 1.3% - 1.7% 100.0% En üst 68.1% 14.2% 2.7% 10.6% 1.8% - 2.7% 100.0% Genel 79.1% 8.1% 4.7% 5.0% 1.2% 0.1% 1.8% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 93

94 Kurban Kesme Durumu Kurban Bayramında kurban keser misiniz? # % Her bayram keserim Bazı bayramlar keserim Maddi durumumdan ötürü kesemiyorum Kurban kesmem Ailem keser Diğer Cevap yok/fikrim yok Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 94

95 Yaşa Göre Kurban Kesme Durumu Yaş Her bayram keserim Bazı bayramlar keserim Maddi durumumdan ötürü kesemiyorum Kurban Bayramında kurban keser misiniz? Kurban kesmem Ailem keser Diğer Cevap yok/fikrim yok Toplam arası 43.0% 21.9% 13.3% 9.3% 6.7% 1.7% 4.2% 100.0% arası 47.8% 22.4% 16.6% 8.3% 1.2% 0.2% 3.6% 100.0% arası 51.3% 25.6% 14.1% 7.0% - 0.7% 1.3% 100.0% arası 62.4% 20.2% 11.0% 4.8% - 1.1% 0.6% 100.0% arası 58.4% 21.6% 12.1% 5.6% - 1.3% 1.0% 100.0% Genel 51.1% 22.4% 13.8% 7.3% 1.9% 0.9% 2.4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 95

96 Eğitim Durumuna Göre Kurban Kesme Durumu Öğrenim Her bayram keserim Bazı bayramlar keserim Maddi durumumdan ötürü kesemiyorum Kurban Bayramında kurban keser misiniz? Kurban kesmem Ailem keser Diğer Cevap yok/ fikrim yok Okur yazar değil 43,5% 21,4% 25,3% 7,1% - 1,9%,6% 100,0% Okur yazar 41,7% 16,7% 22,2% 12,5% - 1,4% 5,6% 100,0% İlkokul 54,9% 22,4% 15,1% 4,8%,9%,6% 1,3% 100,0% Ortaokul 47,8% 25,6% 11,5% 6,6% 4,6% 1,2% 2,6% 100,0% Lise 51,1% 21,3% 13,1% 7,8% 2,4% 1,0% 3,2% 100,0% Üniversite 51,3% 22,3% 4,9% 14,3% 1,8%,9% 4,5% 100,0% Lisans üstü (masterdoktora) 46,2% 23,1% - 23,1% 7,7% ,0% Cevap yok / Fikrim Yok 57,1% 42,9% ,0% Genel 51,2% 22,4% 13,8% 7,3% 1,9%,9% 2,4% 100,0% Toplam Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 96

97 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kurban Kesme Durumu Eğitim, çalışma konumu ve gelire göre sosyo-ekonomik durum Her bayram keserim Bazı bayramlar keserim Maddi durumumdan ötürü kesemiyorum Kurban Bayramında kurban keser misiniz? Kurban kesmem Diğer Ailem keser Cevap yok/ fikrim yok Toplam En alt 43.6% 22.2% 23.2% 7.8% 1.5% 0.3% 1.5% 100.0% Alt 51.9% 23.6% 15.0% 5.6% 0.7% 1.5% 1.7% 100.0% Orta 53.5% 21.0% 11.7% 6.2% 1.1% 2.6% 3.9% 100.0% Üst 52.8% 22.5% 6.5% 12.1% 0.9% 2.2% 3.0% 100.0% En üst 54.0% 24.8% 1.8% 15.9% - 1.8% 1.8% 100.0% Genel 51.0% 22.6% 14.0% 7.4% 1.0% 1.7% 2.4% 100.0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 97

98 Aşağıda sıralanan davranış ve tutumları yapıp yapmama konusundaki durumunuz nedir? Yaptım Yapmam İleride Yaparım Cevap Yok Mevlit okutmak Kurşun döktürmek Muska yazdırmak Türbe ve yatır ziyaret etmek Hatim indirmek Yoksullara sadaka vermek Adak ve dilekte bulunmak Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 98

99 Davranış ve Tutumlar Cinsiyet Kadın Erkek Yaptım 74.00% 66.30% Mevlit Yapmam 12.60% 15.70% okutmak İleride Yaparım 13.40% 17.20% Cevap yok 0.00% 0.80% Yaptım 23.50% 10.70% Kurşun Yapmam 75.00% 86.90% döktürmek İleride Yaparım 1.30% 1.70% Cevap yok 0.20% 0.60% Yaptım 14.20% 11.70% Muska yazdırmak Türbe ve yatır ziyaret etmek Hatim indirmek Yapmam 84.20% 85.30% İleride Yaparım 1.20% 2.30% Cevap yok 0.30% 0.70% Yaptım 67.40% 59.90% Yapmam 26.90% 33.60% İleride Yaparım 5.20% 5.60% Cevap yok 0.50% 0.80% Yaptım 56.20% 44.20% Yapmam 25.60% 33.10% İleride Yaparım 17.60% 21.90% Cevap yok 0.60% 0.80% Yaptım 89.90% 87.30% Yoksullara Yapmam 6.10% 8.80% sadaka vermek İleride Yaparım 3.50% 3.50% Cevap yok 0.40% 0.50% Adak ve dilekte bulunmak Yaptım 67.60% 63.30% Yapmam 23.60% 27.60% İleride Yaparım 8.50% 8.40% Cevap yok 0.40% 0.70% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 99

100 Yaş arası arası arası arası arası Yaptım 60.1% 67.1% 70.6% 80.6% 80.7% Yapmam 15.0% 14.7% 14.3% 12.1% 13.8% İleride Yaparım 24.3% 18.0% 14.3% 6.7% 5.6% Cevap yok 0.6% 0.2% 0.7% 0.6% 0.0% Yaptım 14.4% 19.2% 15.9% 18.5% 18.0% Yapmam 82.3% 79.0% 82.5% 79.8% 81.3% İleride Yaparım 2.3% 1.7% 0.9% 1.7% 0.7% Cevap yok 1.0% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% Yaptım 12.5% 12.9% 13.5% 14.6% 11.5% Yapmam 84.2% 85.1% 84.8% 82.9% 87.2% İleride Yaparım 2.1% 1.9% 1.1% 2.2% 1.3% Cevap yok 1.1% 0.2% 0.7% 0.3% 0.0% Yaptım 56.3% 64.7% 66.8% 65.4% 67.9% Yapmam 35.4% 29.0% 26.9% 29.8% 29.2% İleride Yaparım 6.8% 6.3% 5.2% 4.5% 2.6% Cevap yok 1.5% 0.0% 1.1% 0.3% 0.3% Yaptım 34.6% 48.1% 56.5% 56.2% 65.2% Yapmam 37.3% 29.5% 25.6% 26.4% 23.9% Davranış ve Tutumlar Mevlit okutmak Kurşun döktürmek Muska yazdırmak Türbe ve yatır ziyaret etmek Hatim indirmek Yoksullara sadaka vermek Adak ve dilekte bulunmak İleride Yaparım 26.6% 22.4% 17.0% 16.6% 10.5% Cevap yok 1.5% 0.0% 0.9% 0.8% 0.3% Yaptım 82.5% 89.5% 91.3% 91.3% 90.5% Yapmam 10.5% 6.4% 5.8% 6.5% 7.9% İleride Yaparım 6.3% 3.7% 2.2% 2.0% 1.6% Cevap yok 0.8% 0.3% 0.7% 0.3% 0.0% Yaptım 63.1% 64.9% 67.0% 66.9% 66.9% Yapmam 24.7% 25.4% 26.5% 25.0% 26.9% İleride Yaparım 11.2% 9.3% 6.1% 7.6% 5.9% Cevap yok 1.0% 0.3% 0.4% 0.6% 0.3% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 100

101 Davranış ve Tutumlar Mevlit okutmak Kurşun döktürmek Muska yazdırmak Türbe ve yatır ziyaret etmek Hatim indirmek Yoksullara sadaka vermek Adak ve dilekte bulunmak Okur yazar değil Ögrenim Okur yazar İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisans üstü (masterdoktora) Cevap yok / Fikrim Yok Yaptım 75,3% 73,6% 73,3% 72,6% 68,7% 56,3% 46,2% 57,1% Yapmam 11,0% 11,1% 11,6% 11,0% 15,7% 26,3% 38,5% 14,3% İleride Yaparım 13,6% 15,3% 14,9% 15,9% 15,0% 17,0% 15,4% 28,6% Cevap yok,0%,0%,2%,6%,7%,4%,0%,0% Yaptım 27,9% 16,7% 16,7% 16,4% 17,0% 14,3%,0% 14,3% Yapmam 72,1% 80,6% 81,5% 82,1% 79,9% 84,4% 100,0% 85,7% İleride Yaparım,0% 2,8% 1,6%,9% 2,2% 1,3%,0%,0% Cevap yok,0%,0%,2%,6%,9%,0%,0%,0% Yaptım 23,4% 19,4% 11,8% 13,5% 11,2% 10,7% 23,1% 28,6% Yapmam 76,0% 77,8% 86,0% 84,4% 86,4% 85,7% 76,9% 71,4% İleride Yaparım,6% 2,8% 1,8% 1,4% 1,4% 3,6%,0%,0% Cevap yok,0%,0%,4%,6% 1,0%,0%,0%,0% Yaptım 73,4% 76,4% 68,5% 64,8% 59,6% 46,4% 23,1% 71,4% Yapmam 20,8% 22,2% 25,5% 28,5% 34,8% 45,1% 76,9% 14,3% İleride Yaparım 5,8% 1,4% 5,6% 5,8% 4,3% 8,0%,0% 14,3% Cevap yok,0%,0%,4%,9% 1,4%,4%,0%,0% Yaptım 48,7% 51,4% 58,0% 51,6% 43,3% 40,6% 23,1% 42,9% Yapmam 27,3% 26,4% 23,4% 25,6% 36,3% 39,3% 46,2% 28,6% İleride Yaparım 23,4% 22,2% 17,9% 21,9% 19,3% 20,1% 30,8% 28,6% Cevap yok,6%,0%,6%,9% 1,2%,0%,0%,0% Yaptım 87,7% 88,9% 91,0% 87,6% 86,7% 87,5% 84,6% 85,7% Yapmam 8,4% 5,6% 4,9% 7,2% 9,7% 10,7% 15,4% 14,3% İleride Yaparım 3,9% 5,6% 3,8% 4,6% 2,7% 1,8%,0%,0% Cevap yok,0%,0%,4%,6%,9%,0%,0%,0% Yaptım 79,9% 70,8% 64,3% 63,4% 65,9% 59,8% 61,5% 85,7% Yapmam 11,7% 20,8% 25,5% 25,1% 26,7% 34,8% 30,8% 14,3% İleride Yaparım 8,4% 8,3% 9,8% 11,0% 6,5% 4,9% 7,7%,0% Cevap yok,0%,0%,5%,6%,9%,4%,0%,0% Kuran ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 101

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler Örneklemin

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

İSTANBUL 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

İSTANBUL 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 İSTANBUL 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI

GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI AĞUSTOS - 2018 Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi No: 2/12 Çankaya / ANKARA Tel: 0312 473 8423 Faks: 0312 473 8429 www.miargem.org.tr miargem@miargem.org.tr

Detaylı

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SİYASİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI, HAZİRAN

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SİYASİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI, HAZİRAN ARAŞTIRMA KÜNYESİ Araştırmayı Gerçekleştiren Kuruluş: Greenart Group Araştırma Danışmanı: Erol ERDOĞAN Uygulama Alanı: IBBS Düzey 1 (NUTS-1) kapsamında, 12 Bölge ve temsiliyeti sağlayan 26 il Araştırma

Detaylı

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin Türkiye nin en önemli sorunu hakkındaki görüşleri En

Detaylı

03-10TEMMUZ 2015 TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI

03-10TEMMUZ 2015 TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI 3 - TEMMUZ TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 SÜMER 2 SK. ANGORA İŞ MERKEZİ 31 / 14 ANKARA TEL / FAX: 312 231 14 Araştırmanın Kimliği MAK DANIŞMANLIK

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 28 Ağustos 10 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

En çok sanayi sektöründe çalışan kadınlar iş yaşamından çekilip evine dönüyor 1

En çok sanayi sektöründe çalışan kadınlar iş yaşamından çekilip evine dönüyor 1 En çok sanayi sektöründe çalışan kadınlar iş yaşamından çekilip evine dönüyor 1 KEİG Platformu Kasım 2018 2014 yılında sanayide çalışan her dört kadından biri 2 bir yıl içinde işini bırakmış 3. Oysa bu

Detaylı

TÜRKİYE'DE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI, 2013 SORU KAĞIDI

TÜRKİYE'DE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI, 2013 SORU KAĞIDI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 0 0 0 0 0 1 FORM NO TÜRKİYE'DE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI, 201 SORU KAĞIDI (Birey soru kağıdı, 18 ve üzeri yaştaki fertlerden, örneğe çıkan sadece bir ferde sorulacaktır) DİKKAT:

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

Bölüme Yeni Gelen Öğrencileri Değerlendirme Anketi-2017 (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Bölüme Yeni Gelen Öğrencileri Değerlendirme Anketi-2017 (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü) Bölüme Yeni Gelen Öğrencileri Değerlendirme Anketi-2017 (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü) İncelenen Veri Sayı Yüzde (%) Erkek 24 36,4 Cinsiyet Kadın 42 63,6 Uyruk Mezun Olunan Lise Bölümü Tercih Nedeni

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması Ülkemiz gündemine daha çok üniversiteye girişte katsayı oranı ve güncel siyaset konularıyla gelen Meslek

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Ünye Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN VE ŞİDDET Bilgi, Algı ve Davranış Araştırması. Kasım, 2014

TÜRKİYE DE KADIN VE ŞİDDET Bilgi, Algı ve Davranış Araştırması. Kasım, 2014 TÜRKİYE DE KADIN VE ŞİDDET Bilgi, Algı ve Davranış Araştırması Kasım, 2014 ANAR, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 20252 ve GAB standartlarına uygun hizmet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 BATMAN ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

Geleceği şimdiden planlayın.. SEÇİME DOĞRU. efgarastirma.com EfG.Arastirma EfG_Arastirma EfG.Arastirma

Geleceği şimdiden planlayın.. SEÇİME DOĞRU. efgarastirma.com EfG.Arastirma EfG_Arastirma EfG.Arastirma Giriş Seçime Doğru Araştırması, Denizli il merkezi ve çevre ilçelerde ikamet etmekte olan vatandaşlarla görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında; Pamukkale ilçesinde 411 kişi, Merkezefendi

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

tepav İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı Aralık2013 N201341 POLİTİKANOTU

tepav İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı Aralık2013 N201341 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Aralık2013 N201341 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Güneş A. Aşık 1 Analist, Ekonomi Etütleri İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014 ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Fatsa Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI PollMark Araştırma TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI EKİM 2015 Söğütözü Mah. 2178. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax: 0 (312) 284 66 60 E-mail: info@pollmark.com.tr Ekim

Detaylı

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT  ÜNİVERSİTESİ SİİRT İLİ İŞ GÜCÜ PİYASASINDA NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI İNÖNÜ ÜNİRSİTESİ / FIRAT ÜNİRSİTESİ / ARDAHAN ÜNİRSİTESİ / SİİRT ÜNİRSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İÇİNDEKİLER A-) İş Gücü Piyasası B-)

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 KONYA ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Bölüme Yeni Gelen Öğrencileri Değerlendirme Anketi (Hemşirelik Bölümü) İncelenen Veri Sayı Yüzde (%)

Eğitim Öğretim Yılı Bölüme Yeni Gelen Öğrencileri Değerlendirme Anketi (Hemşirelik Bölümü) İncelenen Veri Sayı Yüzde (%) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bölüme Yeni Gelen Öğrencileri Değerlendirme Anketi (Hemşirelik Bölümü) İncelenen Veri Sayı Yüzde (%) Cinsiyet Kadın 145 79,2 Erkek 38 20,8 Mezun Olunan Lise Anadolu Lisesi

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2. ÇEYREK RAPORU. Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması

2. ÇEYREK RAPORU. Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması 218 2. ÇEYREK RAPORU Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması İçindekiler 1. GİRİŞ/3 1.2 Türkiye de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması nı Niçin Yapıyoruz/3 2. ELDEKİ VERİLER NE SÖYLÜYOR/6 2.1.

Detaylı

12. Yıl. Hanehalkı Ekonomik Güven Araştırması

12. Yıl. Hanehalkı Ekonomik Güven Araştırması 27.07.2018 12. Yıl Hanehalkı Ekonomik Güven Araştırması Araştırmaya Genel Bakış Hane Halkı Ekonomik Güven Araştırması Giriş..Sayfa 3 Profil Sayfa 4-7 Araştırma Sonuçları.Sayfa 7-14 Türkiye ekonomisinin

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MANİSA BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Manisa Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI EYLÜL EKİM KASIM İBADET VE MÜKELLEF T E M İ Z L İ K 1.İbadetin (Salih Amel) Tanımı 2.Amacı ve Önemi: İbadet Bize Ne Kazandırır? 4.Temizlik-İbadet İlişkisi 9 2 NAMAZ 1.DÖNEM 1. DÜZEY (KUR 1) 3. Temel İbadetler

Detaylı

Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ

Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 978-605-4036-86-8 Kitabın Adı: Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2012 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

5. Türkiye deki sistem hakkında ciddi boyutta kutuplaşma da

5. Türkiye deki sistem hakkında ciddi boyutta kutuplaşma da ÖZET OLARAK SONUÇLAR 1. Vatandaşların algısında Türkiye deki sistem kusurlu bir demokrasidir, hatta melez rejime kayma riski vardır. 2. Toplumun demokrasiyi algılaması da özellikle haklar ve özgürlükler

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 77 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %13 üne karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MERSİN N BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Mersin Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

ANKET FORMU. 2.Medeni durumunuz? 1.( )Bekâr 2.( )Evli 3.( )Boşanmış 4.( )Eşi ölmüş (dul) 9.( )Başka (belirtiniz)...

ANKET FORMU. 2.Medeni durumunuz? 1.( )Bekâr 2.( )Evli 3.( )Boşanmış 4.( )Eşi ölmüş (dul) 9.( )Başka (belirtiniz)... ANKET FORMU SAYIN DİN GÖREVLİSİ ANKET NO: Bu anket formu, Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda doktora tezi için hazırlanmıştır. Anket, mesleğinizdeki ve sosyal

Detaylı

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi 1 / 13 15.12.2018 13:20 Sevgili Öğrenciler; Bu çalışmanın amacı, Kalite Değerlendirme Raporu kapsamında, meslek yüksek okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin genel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir.

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Algısı Araştırması Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Çalışmaları Araştırma Merkezi Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Algısı Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti

Detaylı

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI?

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI? NASIL BİR? Yabancı dil bilen Evli Denizlili Genç Eğitimli Tanınan Yönetici Başarılı Orta yaşlı Bekar Varlıklı Giriş Belediye Başkanı Profili Araştırması, Denizli il merkezi ve çevre ilçelerde ikamet etmekte

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No:

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

Din Eğitimi İndeksi Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri

Din Eğitimi İndeksi Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri Din Eğitimi İndeksi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri 1 DİN EĞİTİMİ İNDEKSİ Takdim 2 Yaygın din eğitimi alanındaki çalışmalarını 15 yıldır devam ettiren YEKDER; ahlâkî ve

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TEK SORUN YETENEK UYUMSUZLUĞU DEĞİL

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TEK SORUN YETENEK UYUMSUZLUĞU DEĞİL ANALİZ GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TEK SORUN YETENEK UYUMSUZLUĞU DEĞİL Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi 80 Yaş gruplarına göre işsizlik oranlarına bakıldığında genç işsizliğinin sorun olduğunu görmek

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ANKARA 2018 2 İçindekiler Sayfa 1. Giriş ve Amaç... 4 2. Gereç ve Yöntem... 4 2.1. Araştırmanının Türü ve Örneklem...

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 24554 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2014 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ ANKETİ SORULARINA VERİLEN YANITLARIN DAĞILIMI Eğitim-Öğretim Yılı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ ANKETİ SORULARINA VERİLEN YANITLARIN DAĞILIMI Eğitim-Öğretim Yılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ ANKETİ SORULARINA VERİLEN YANITLARIN DAĞILIMI 2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kişisel Bilgiler Medeni haliniz 100,00% 21823 Bekâr 95,59% 20860 Dul 0,22%

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş )

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş ) Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; ülkelerin kalkınmasında, ülkenin dünyadaki etki alanını genişletmesinde potansiyel bir güç olarak önemli bir faktördür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü İşveren Dış Paydaş Anketi Google Formlar

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü İşveren Dış Paydaş Anketi Google Formlar 7..5 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü İşveren Dış Paydaş Anketi Google Formlar yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla hhkosal@sakarya.edu.tr Bu formu düzenle

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı