T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Vize İşlemleri K A R A R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Vize İşlemleri K A R A R"

Transkript

1 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Vize İşlemleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan, geçici ve mevsimlik işçi vizelerine ait İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısında aynen; Belediye Başkanlığımızda daha önceki yıllarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışan ve 2022 yılında da ihtiyaç halinde çalıştırılabileceği düşünülen personeller hakkında gerekli belgeler ekte sunulmuş olup, 12/01/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için Norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen Memur Norm Kadro Standardı toplamının %20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir denilmektedir. Belediyemizin mevcut memur Norm Kadro sayısı toplamı olan 4508 in %20 si 902 kişidir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 sayılı yasa gereği kadroya geçemeyen ve çalıştırılmasına devam edilen 2 geçici işçi ile (tam yıl), zorunlu hallerde çalıştırılabileceği düşünülen 900 mevsimlik işçinin de 2022 yılında çalıştırılabileceği düşüncesi ile 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8. Maddesinin 3. Fıkrasına göre toplam 902 geçici ve mevsimlik işçi sayısının vize edilmesi için yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini OLUR larınıza arz ederim. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Geçici ve mevsimlik işçi vizelerine ait teklifin, idareden geldiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 1 / 113

2 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 1894 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonlarımıza iade edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 1894 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E.2472 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı nın 01/10/2019 tarihli ve sayılı yazısı. İlgi yazı ile Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1894 ada 2 no.lu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif edilmektedir. Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1894 ada 2 no.lu parsel; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 219 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı " olarak planlı olup parsel için bu plan hala geçerli ve yürürlüktedir. Mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararları doğrultusunda ilgi dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1894 ada 2 no.lu parsel "Belediye Hizmet Alanı " olarak plan teklifi hazırlanmıştır. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1894 ada 2 no.lu parselde hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yeniden yapılan incelemesinde; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 1894 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklifin müdürlüğüne iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 1894 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklifin müdürlüğüne iadesine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 2 / 113

3 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonlarımıza iade edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 1894 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E.2472 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi : Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı nın 01/10/2019 tarihli ve sayılı yazısı. İlgi yazı ile Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1894 ada 2 no.lu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif edilmektedir. Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1894 ada 2 no.lu parsel; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 219 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı " olarak planlı olup parsel için bu plan hala geçerli ve yürürlüktedir. Mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararları doğrultusunda ilgi dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1894 ada 2 no.lu parsel "Belediye Hizmet Alanı " olarak plan teklifi hazırlanmıştır. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1894 ada 2 no.lu parselde hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, ekte sunulan bilgi belgeler incelenerek, 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yeniden yapılan incelemesinde; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 1894 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklifin müdürlüğüne iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. İMAR VE BAYINDIRLIK EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM KOMİSYONU Başkan Abdullah AVCI Yusuf EROĞLU Durmuş TAŞPINAR Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI Mustafa Fidan VURSAVUŞ Tahsin ŞAHİN Hasan KARAOĞLU İhsan TOPCU Üye Süleyman GÖÇER Furkan BOZKURT Şinasi TUTAR Güngör GEÇER Cafer BOYRAZ Mehmet Sertaç DURAK Lütfi CEYHAN Ozan GÜLAÇTI Zafer KOÇ Üye Vedat GÜNDOĞAN Ali YAŞAR Vedat CENGİZ Askeri DAĞLI Kemal ÇELİK Recai MERCİMEK Rafet AVAN Erdal HATİPOĞLU Yusuf ARISOY 3 / 113

4 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ahmetli Hidroelektrik Santrali için yaklaşık 11.7 hektar alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza iade edilen, Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ahmetli Hidroelektrik Santrali için yaklaşık 11.7 hektar alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Belediyemiz evrakına kayıtlı tarih ve sayılı dilekçe ve ekleri. İlgi dilekçe ile; İlimiz Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik yaklaşık 11.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin onaylanması talep edilmiştir. İlimiz Karaisalı İlçesi, Ahmetli HES projesine yönelik birimimiz arşivinde onaylı imar planı tespit edilmemiş olup; ilgi dilekçeye konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi plan açıklama raporunun 2. Planlama Alanı Mevcut Durumu başlıklı kısmında regülatör alanı, iletim tüneli, iletim kanalının onaylı imar planı bulunmadığı, santral sahasının onaylı imar planı bulunduğu belirtilmiştir. Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik enerji üretim alanı (HES), regülatör alanı, iletim tüneli ve iletim kanalları, cebri boru, göl alanı, 10 metre enkesitli taşıt yolu düzenlenmesi yönünde1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi sunulmuş olup; birimimizin tarih ve sayılı yazısı ile ilgili kurum görüşleri istenilmiştir. Görüş talep edilen kurumlardan; -TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarih ve sayılı yazısı ekinde verilen tarih ve sayılı yazısında, söz konusu planlama alanına isabet eden Enerji İletim Hatlarına ilişkin sayısal veriler ile Yatırım Programında yer alıp söz konusu alana isabet etmesi öngörülen projelere ilişkin sözel verilerin CD olarak gönderildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılacak planlama çalışmalarında yazı içeriğinde verilen plan notlarının eklenmesi ve belirtilen hususlara uyulması talep edilmiştir. Adana İli Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin alınan kurum görüşleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgi maddeleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. 4 / 113

5 Konunun komisyonlarımızca yeniden yapılan incelemesinde; Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik, yaklaşık 11.7 ha alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin idareden geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik, yaklaşık 11.7 ha alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin idareden geldiği şekliyle kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 5 / 113

6 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza iade edilen, Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ahmetli Hidroelektrik Santrali için yaklaşık 11.7 hektar alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. İlgi: Anılan yazıda aynen; Belediyemiz evrakına kayıtlı tarih ve sayılı dilekçe ve ekleri. İlgi dilekçe ile; İlimiz Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik yaklaşık 11.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin onaylanması talep edilmiştir. İlimiz Karaisalı İlçesi, Ahmetli HES projesine yönelik birimimiz arşivinde onaylı imar planı tespit edilmemiş olup; ilgi dilekçeye konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi plan açıklama raporunun 2. Planlama Alanı Mevcut Durumu başlıklı kısmında regülatör alanı, iletim tüneli, iletim kanalının onaylı imar planı bulunmadığı, santral sahasının onaylı imar planı bulunduğu belirtilmiştir. Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik enerji üretim alanı (HES), regülatör alanı, iletim tüneli ve iletim kanalları, cebri boru, göl alanı, 10 metre enkesitli taşıt yolu düzenlenmesi yönünde1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi sunulmuş olup; birimimizin tarih ve sayılı yazısı ile ilgili kurum görüşleri istenilmiştir. Görüş talep edilen kurumlardan; -TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarih ve sayılı yazısı ekinde verilen tarih ve sayılı yazısında, söz konusu planlama alanına isabet eden Enerji İletim Hatlarına ilişkin sayısal veriler ile Yatırım Programında yer alıp söz konusu alana isabet etmesi öngörülen projelere ilişkin sözel verilerin CD olarak gönderildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılacak planlama çalışmalarında yazı içeriğinde verilen plan notlarının eklenmesi ve belirtilen hususlara uyulması talep edilmiştir. Adana İli Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin alınan kurum görüşleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgi maddeleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli Meclis Kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yeniden yapılan incelemesinde; Adana ili Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ahmetli HES Projesine yönelik yaklaşık 11.7 ha alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin idareden geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. İMAR VE BAYINDIRLIK KANUNLAR ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Başkan Abdullah AVCI Yusuf EROĞLU Durmuş TAŞPINAR Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI Mustafa Fidan VURSAVUŞ Tahsin ŞAHİN Hasan KARAOĞLU İhsan TOPCU 6 / 113

7 Üye Cemal DEMİRDAĞ Mehmet YAPICI Arif YÜCELİ Leyla KARAKAŞ Serdar SEYHAN Nusret SAÇLI Muhammet BAYRAM Ahmet AKPINAR Hasan DÖNMEZ Üye Metin BUĞA Yasemin Şule ÖZÜLKÜ JAICKS Atilla GÖKTAŞ İsmet YÜKSEL Kemal ŞAHİN Bahadır CEYHANLI Abdullah KAÇAR Haluk SIĞINÇ Hüseyin GÜNGÖR 7 / 113

8 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Uygulama İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi no.lu sokağın Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşüne ait uygulama imar plan değişikliğine yönelik İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği AB ve Dış İlişkiler komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği AB ve Dış İlişkiler komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi no.lu sokağın Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşüne ait uygulama imar plan değişikliğine yönelik Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan VURSAVUŞ un tarihli ve sayılı dilekçesini görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan dilekçede aynen; Adana ili Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi no.lu Sokağın Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşte sürekli trafik kazaları meydana gelmektedir. Alparslan Türkeş Bulvarı kuzey istikametinden gelip U dönüşü yapan araçların petrole veya no.lu sokağa girme çabası trafiği alt üst etmekte, araç ve yaya trafiğini tehlikeye atmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında U dönüş yapılan bu noktada orta refüj aralığının açık olduğu görülmektedir. Ayrıca UKOME nin tarih ve 2018/76 sayılı kararı ile onaylanan kavşak projesinde bu riskli geçiş kapatılmıştır. İdarenizce bahse konu U dönüşünün uygulama imar planı revizyonu yapılabilmesi için eylül ayı meclis gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi no.lu Sokağın, Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşüne ait uygulama imar plan değişikliği teklifinin; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin tarihli ve 76 sayılı kararı doğrultusunda, yeni plan hazırlanmak üzere ilgili dairesine gönderilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi no.lu Sokağın, Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşüne ait uygulama imar plan değişikliği teklifinin; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin tarihli ve 76 sayılı kararı doğrultusunda, yeni plan hazırlanmak üzere ilgili dairesine gönderilmesine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 8 / 113

9 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği AB ve Dış İlişkiler komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi no.lu sokağın Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşüne ait uygulama imar plan değişikliğine yönelik Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan VURSAVUŞ un tarihli ve sayılı dilekçesini görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan dilekçede aynen; Adana ili Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi no.lu Sokağın Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşte sürekli trafik kazaları meydana gelmektedir. Alparslan Türkeş Bulvarı kuzey istikametinden gelip U dönüşü yapan araçların petrole veya no.lu sokağa girme çabası trafiği alt üst etmekte, araç ve yaya trafiğini tehlikeye atmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında U dönüş yapılan bu noktada orta refüj aralığının açık olduğu görülmektedir. Ayrıca UKOME nin tarih ve 2018/76 sayılı kararı ile onaylanan kavşak projesinde bu riskli geçiş kapatılmıştır. İdarenizce bahse konu U dönüşünün uygulama imar planı revizyonu yapılabilmesi için eylül ayı meclis gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi no.lu Sokağın, Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği bölgede bulunan U dönüşüne ait uygulama imar plan değişikliği teklifinin; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin tarihli ve 76 sayılı kararı doğrultusunda, yeni plan hazırlanmak üzere ilgili dairesine gönderilmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. İMAR VE BAYINDIRLIK KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU Başkan Abdullah AVCI Yusuf EROĞLU Durmuş TAŞPINAR Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI Mustafa Fidan VURSAVUŞ Tahsin ŞAHİN Hasan KARAOĞLU İhsan TOPCU Murat DUMAN Cemal DEMİRDAĞ Ruhi GÜL Elif UZUN Üye Üye Üye Mehmet Sertaç DURAK Furkan BOZKURT Erdal HATİPOĞLU Muhammet BAYRAM Firdevs CİNGÖZLER Kemal ŞAHİN İlker ÖNÜK Cemal İLÇİ Mustafa DEMİRTAŞ Murtaza KILÇIK Metin BUĞA 9 / 113

10 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: tarih ve kayıt no.lu dilekçe ve ekleri. İlgi dilekçe ile Çukurova ilçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifinin Belediye Meclisince değerlendirilip kabul edilmesi talep edilmiştir. Memişli Mahallesi, ada, 23 parsel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tarihinde onaylanan Mersin- Adana Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda Orman Alanı nda kalmakta olup Adana Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 53 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları dışında ancak planlama sınırına bitişik konumda bulunmaktadır. İlgi dilekçe eki dosya incelendiğinde, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile 3.403,16 m2 alana sahip ada, 23 parselin m2 sinin özel eğitim tesis alanı, 465 m2 sinin yeşil alan, 1038 m2 sinin ise yol ve otopark alanı olarak planlandığı görülmektedir. Teklif ile ada, 23 parselin, planlama sınırında konumlandığı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 53 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı nda mevcut 15 m. genişliğindeki yol, 10 m. ye daraltılmış olup bu durum Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nin 26. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nin 26.6.a Maddesinde: Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz. Hükmü bulunmaktadır. Plan teklifi ile ilgili olarak alınan kurum ve kurum görüşü olmadığından tarih ve sayılı yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenmiştir. Gelen görüşlerden; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşleri olumludur. Çukurova Belediye Başkanlığı nın tarih ve sayılı görüş yazısında: Onaylı imar planlarında 15 m enkesitindeki yolun otopark ve devamında 10 m. enkesitine indirgendiğinin tespit edildiği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği nin 25. ve 26. maddesinde süreklilik ve yolların daraltılamayacağı yönünde hükümler olduğundan yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir denilmektedir. 10 / 113

11 Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün sayılı yazısında ada, 23 parselin 6,70 m. imar yoluna cephesi olduğu belirtilmiştir. Memişli Mahallesi, ada, 23 parsel, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda Orman Alanı nda kalmakta olup teklif 1/5000 nazım imar planındaki özel eğitim tesis alanı fonksiyonu 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırılık taşımaktadır sayılı İmar Kanunu nun 8.b maddesinde Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinde Plan İşlem Numarası alınmak zorundadır. denilmekte olup, 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili plan işlem numarasının alınmadığı tespit edilmiştir. İlgi dilekçe ile teklif edilen 1/5000 Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ilgili kurum görüşleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin reddine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 11 / 113

12 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Eğitim, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi : tarih ve kayıt no.lu dilekçe ve ekleri. İlgi dilekçe ile Çukurova ilçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifinin Belediye Meclisince değerlendirilip kabul edilmesi talep edilmiştir. Memişli Mahallesi, ada, 23 parsel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tarihinde onaylanan Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda Orman Alanı nda kalmakta olup Adana Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 53 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları dışında ancak planlama sınırına bitişik konumda bulunmaktadır. İlgi dilekçe eki dosya incelendiğinde, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile 3.403,16 m2 alana sahip ada, 23 parselin m2 sinin özel eğitim tesis alanı, 465 m2 sinin yeşil alan, 1038 m2 sinin ise yol ve otopark alanı olarak planlandığı görülmektedir. Teklif ile ada, 23 parselin, planlama sınırında konumlandığı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 53 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı nda mevcut 15 m. genişliğindeki yol, 10 m. ye daraltılmış olup bu durum Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nin 26. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nin 26.6.a Maddesinde: Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz. Hükmü bulunmaktadır. Plan teklifi ile ilgili olarak alınan kurum ve kurum görüşü olmadığından tarih ve sayılı yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenmiştir. Gelen görüşlerden; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşleri olumludur. Çukurova Belediye Başkanlığı nın tarih ve sayılı görüş yazısında: Onaylı imar planlarında 15 m enkesitindeki yolun otopark ve devamında 10 m. enkesitine indirgendiğinin tespit edildiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nin 25. ve 26. maddesinde süreklilik ve yolların daraltılamayacağı yönünde hükümler olduğundan yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir denilmektedir. Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün sayılı yazısında ada, 23 parselin 6,70 m. imar yoluna cephesi olduğu belirtilmiştir. Memişli Mahallesi, ada, 23 parsel, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda Orman Alanı nda kalmakta olup teklif 1/5000 nazım imar planındaki özel eğitim tesis alanı fonksiyonu 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırılık taşımaktadır sayılı İmar Kanunu nun 8.b maddesinde Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinde Plan İşlem Numarası alınmak zorundadır. denilmekte olup, 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili plan işlem numarasının alınmadığı tespit edilmiştir. İlgi dilekçe ile teklif edilen 1/5000 Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ilgili kurum görüşleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir. 12 / 113

13 Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Memişli Mahallesi, ada, 23 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. İMAR VE BAYINDIRLIK EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM KOMİSYONU Başkan Abdullah AVCI Yusuf EROĞLU Durmuş TAŞPINAR Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI Mustafa Fidan VURSAVUŞ Tahsin ŞAHİN Hasan KARAOĞLU İhsan TOPCU Üye Süleyman GÖÇER Furkan BOZKURT Şinasi TUTAR Güngör GEÇER Cafer BOYRAZ Mehmet Sertaç DURAK Lütfi CEYHAN Ozan GÜLAÇTI Zafer KOÇ Üye Vedat GÜNDOĞAN Ali YAŞAR Vedat CENGİZ Askeri DAĞLI Kemal ÇELİK Recai MERCİMEK Rafet AVAN Erdal HATİPOĞLU Yusuf ARISOY 13 / 113

14 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Uygulama İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan Pozantı İlçesi, Hamidiye Mahallesi yaklaşık 33.8 hektar alanda Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Turizm ve Sanat Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Turizm ve Sanat Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı İlçesi, Hamidiye Mahallesi yaklaşık 33.8 hektar alanda Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının tarih 3253/469 sayılı yazısı ve ekleri. İlgi yazı ile, İlimiz Pozantı İlçesi Hamidiye Mahallesinde yaklaşık 33.8 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Meclis Kararı alınmak üzere tarafımıza sunulmuştur. Adana İli Pozantı İlçesi Hamidiye Mahallesinde yaklaşık 33.8 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanarak tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu alanlar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 364 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındadır. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile planlama alanında TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı, cami, park, trafo alanı ve imar yolları planlanmıştır. Adana İli, Pozantı İlçesi Hamidiye Mahallesinde yaklaşık 33.8 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve tüm ilgili Yönetmelikler kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi, Hamidiye Mahallesi yaklaşık 33.8 hektar alanda, Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarihli ve sayılı görüş yazısı doğrultusunda, plan notlarının 12. maddesinin Planda yerleşime uygun olmayan sahaların, yerleşime uygun olmayan alan sınıfından çıkarılmadan bu alanlarda inşaat aşamasına geçilemeyecektir, bu alanlarda imar uygulaması, ifraz ve tevhid işlemleri yapılamayacaktır, bu alanlar yerleşime uygun olmayan alan sınıfından çıkarılmadan kesinlikle yapılaşma izni verilmeyecektir. şeklinde düzenlenerek tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. 14 / 113

15 Konunun yapılan görüşülmesinde; Pozantı İlçesi, Hamidiye Mahallesi yaklaşık 33.8 hektar alanda, Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarihli ve sayılı görüş yazısı doğrultusunda, plan notlarının 12. maddesinin Planda yerleşime uygun olmayan sahaların, yerleşime uygun olmayan alan sınıfından çıkarılmadan bu alanlarda inşaat aşamasına geçilemeyecektir, bu alanlarda imar uygulaması, ifraz ve tevhid işlemleri yapılamayacaktır, bu alanlar yerleşime uygun olmayan alan sınıfından çıkarılmadan kesinlikle yapılaşma izni verilmeyecektir. şeklinde düzenlenerek tadilen kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 15 / 113

16 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Turizm ve Sanat Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı İlçesi, Hamidiye Mahallesi yaklaşık 33.8 hektar alanda Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının tarih 3253/469 sayılı yazısı ve ekleri. İlgi yazı ile, İlimiz Pozantı İlçesi Hamidiye Mahallesinde yaklaşık 33.8 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Meclis Kararı alınmak üzere tarafımıza sunulmuştur. Adana İli Pozantı İlçesi Hamidiye Mahallesinde yaklaşık 33.8 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile onaylanarak tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu alanlar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 364 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındadır. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile planlama alanında TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı, cami, park, trafo alanı ve imar yolları planlanmıştır. Adana İli, Pozantı İlçesi Hamidiye Mahallesinde yaklaşık 33.8 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve tüm ilgili Yönetmelikler kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi, Hamidiye Mahallesi yaklaşık 33.8 hektar alanda, Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarihli ve sayılı görüş yazısı doğrultusunda, plan notlarının 12. maddesinin Planda yerleşime uygun olmayan sahaların, yerleşime uygun olmayan alan sınıfından çıkarılmadan bu alanlarda inşaat aşamasına geçilemeyecektir, bu alanlarda imar uygulaması, ifraz ve tevhid işlemleri yapılamayacaktır, bu alanlar yerleşime uygun olmayan alan sınıfından çıkarılmadan kesinlikle yapılaşma izni verilmeyecektir. şeklinde düzenlenerek tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. İMAR VE BAYINDIRLIK TURİZM VE SANAT KIRSAL KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK KOMİSYONU Başkan Abdullah AVCI Yusuf EROĞLU Durmuş TAŞPINAR Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI Mustafa Fidan VURSAVUŞ Tahsin ŞAHİN Hasan KARAOĞLU İhsan TOPCU Hüseyin GÜNGÖR Arif YÜCELİ Şinasi TUTAR Serdar SEYHAN Recai MERCİMEK Mustafa EKİCİ Ali YAŞAR Abdullah KAÇAR Ahmet AKPINAR Mehmet Ali ERZİN İsmet YÜKSEL İlker ÖNÜK Volkan BAYRAKÇI Mehmet YAPICI Haluk SIĞINÇ Cihan ŞENER 16 / 113

17 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Uygulama İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan, Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi yaklaşık 29.5 hektar alanda Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi yaklaşık 29.5 hektar alanda Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının tarih 3247/4686 sayılı yazısı ve ekleri. İlgi yazı ile, İlimiz Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesinde yaklaşık 29.5 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Meclis Kararı alınmak üzere tarafımıza sunulmuştur. Adana İli Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesinde yaklaşık 29.5 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanarak tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu alanlar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındadır. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile planlama alanında TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı, cami, park, trafo alanı, imar yolları ve tarımsal nitelikli alan planlanmıştır. Teklif plana esas daha önce Pozantı Belediye Başkanlığınca alınarak tarafımıza iletilen kurum görüşleri içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında dere güzergahlarının korunarak dere şev üstlerinden itibaren Körkün çayı ve akar derelerde 10 m kuru derelerde 5 m şeritvari sahaların yapılaşma ve faaliyet dışı bırakılması denilmekte olup; teklif planda bazı dere yatakları üzerinde konut adası planlandığı (örneğin Kamışlı Mahallesi 170 ada 553 parsel), yapılaşma dışı bırakılmadığı tespit edilmiştir. Adana İli, Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesinde yaklaşık 29.5 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, daha önce alınan kurum görüşleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve tüm ilgili Yönetmelikler kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. 17 / 113

18 Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi yaklaşık 29.5 hektar alanda hazırlanan, Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu bulunmayan Kamışlı Mahallesi 120 ada 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1155, 1156, 1157, 1179, 1180, 1181 parseller ve 1145 parselin güneyinde bulunan tescil dışı alanın plan kapsamından çıkartılarak tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi yaklaşık 29.5 hektar alanda hazırlanan, Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu bulunmayan Kamışlı Mahallesi 120 ada 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1155, 1156, 1157, 1179, 1180, 1181 parseller ve 1145 parselin güneyinde bulunan tescil dışı alanın plan kapsamından çıkartılarak tadilen kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Mustafa AKGEDİK Zafer KOÇ Firdevs CİNGÖZLER Meclis 1.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi 18 / 113

19 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesi yaklaşık 29.5 hektar alanda Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının tarih 3247/4686 sayılı yazısı ve ekleri. İlgi yazı ile, İlimiz Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesinde yaklaşık 29.5 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Meclis Kararı alınmak üzere tarafımıza sunulmuştur. Adana İli Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesinde yaklaşık 29.5 hektarlık alana yönelik hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile onaylanarak tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu alanlar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındadır. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile planlama alanında TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı, cami, park, trafo alanı, imar yolları ve tarımsal nitelikli alan planlanmıştır. Teklif plana esas daha önce Pozantı Belediye Başkanlığınca alınarak tarafımıza iletilen kurum görüşleri içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında dere güzergahlarının korunarak dere şev üstlerinden itibaren Körkün çayı ve akar derelerde 10 m kuru derelerde 5 m şeritvari sahaların yapılaşma ve faaliyet dışı bırakılması denilmekte olup; teklif planda bazı dere yatakları üzerinde konut adası planlandığı (örneğin Kamışlı Mahallesi 170 ada 553 parsel), yapılaşma dışı bırakılmadığı tespit edilmiştir. Adana İli, Pozantı İlçesi Kamışlı Mahallesinde yaklaşık 29.5 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, daha önce alınan kurum görüşleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve tüm ilgili Yönetmelikler kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçesi, Kamışlı Mahallesi yaklaşık 29.5 hektar alanda hazırlanan, Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu bulunmayan Kamışlı Mahallesi 120 ada 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1155, 1156, 1157, 1179, 1180, 1181 parseller ve 1145 parselin güneyinde bulunan tescil dışı alanın plan kapsamından çıkartılarak tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. İMAR VE BAYINDIRLIK SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU Başkan Abdullah AVCI Yusuf EROĞLU Durmuş TAŞPINAR Sedat GÜL Volkan BAYRAKÇI Mustafa Fidan VURSAVUŞ Tahsin ŞAHİN Hasan KARAOĞLU İhsan TOPCU Üye Lütfi CEYHAN Hasan DÖNMEZ Recep İZCİ Leyla KARAKAŞ Cemal İLÇİ Mehmet DAYANIKLI Ozan GÜLAÇTI Atilla GÖKTAŞ Yusuf ARISOY Mehmet Ali ERZİN Mustafa BAYAR Askeri DAĞLI Güngör GEÇER Üye Üye Üye Vedat GÜNDOĞAN Vedat ÖZDER Mehmet YAPICI 19 / 113

20 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan Pozantı İlçesi, Alpu Mahallesi 105 ada ve çevresine (yaklaşık 3.5 hektar) yönelik Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ait İmar ve Bayındırlık Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Kadın Erkek Eşitlik komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Kadın Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı İlçesi, Alpu Mahallesi 105 ada ve çevresine (yaklaşık 3.5 hektar) yönelik Pozantı İlçe Belediye Meclisinin tarihli ve 2021/35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarihli ve E sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Pozantı Belediye Başkanlığının tarih 3248/4687 sayılı yazısı ve ekleri. İlgi yazı ile İlimiz Pozantı İlçesi Alpu Mahallesi 105 ada ve çevresine yönelik yaklaşık 3.5 hektarlık alanda hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi Meclis Kararı alınmak üzere tarafımıza sunulmuştur. Adana İli Pozantı İlçesi Alpu Mahallesi yaklaşık 105 ada ve çevresine yönelik yaklaşık 3.5 hektarlık alanda hazırlanan ve Pozantı Belediye Meclisinin tarih ve 2021/35 sayılı kararı ile onaylanarak tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifine konu alanlar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 383 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındadır. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile planlama alanında TAKS=0.20 KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı, park ve imar yolları planlanmıştır. Teklif plana esas daha önce Pozantı Belediye Başkanlığınca alınarak tarafımıza iletilen kurum görüşleri içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında dere güzergahlarının korunarak dere şev üstlerinden itibaren Körkün çayı ve akar derelerde 10 m kuru derelerde 5 m şeritvari sahaların yapılaşma ve faaliyet dışı bırakılması denilmekte olup; teklif planda Alpu Mahallesi 105 ada 27, 29, 278 ve 279 parsellerde bulunan dere şevlerinin konut adası planlandığı, yapılaşma dışı bırakılmadığı tespit edilmiştir. Adana İli, Alpu Mahallesi yaklaşık 105 ada ve çevresine yönelik yaklaşık 3.5 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, daha önce alınan kurum görüşleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve tüm ilgili Yönetmelikler kapsamında incelenerek 5216 Sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. 20 / 113

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.06.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.06.2015

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 12.01.2015 Özü: Kadro değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.01.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.01.2015

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-299 11.10.2016 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 11.10.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/202 13.06.2016 Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.06.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.05.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.09.2015 tarihli

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : / Özü : Kadro Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : / Özü : Kadro Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-105.04/51 12.02.2018 Özü : Kadro Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.02.2018 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.02.2018

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.12.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 08.12.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Kınama K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Kınama K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-475 11.12.2017 Özü: Kınama K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 11.12.2017 tarihli oturumunda okunan, ABD nin Kudüs le ilgili

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-33 09.02.2017 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.02.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.02.2017

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2014 tarihli oturumunda okunan,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSAMAHALLESİ, 3582 ADA, 3 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir.

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir. K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova Belediyeler Birliğine meclis

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/159 09.05.2016 Özü: Düzenlenecek Protokolü İmzalamak Üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi K A R A R Büyükşehir

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-234 11.08.2015 Özü: Şehitduran ve Yenibey Mh.Kent.Dön. Ve Gel.Alanı İlanı ve Yetki Verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi

Detaylı

T.C. FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

T.C. FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Kaan Osman SARIOĞLU İsmail İSEN Fatih VEZİROĞLU Karar Tarihi 02.10.2018 Karar No 75 İlçemiz İskele Mahallesi 3 ada

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 370 Oturum : 1 Konusu : Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin 18.04.2015 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : / Özü : Ücretsiz Taşıma K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : / Özü : Ücretsiz Taşıma K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-105.04/468 13.08.2018 Özü : Ücretsiz Taşıma K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.08.2018 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2018

Detaylı

Kosova Cumhuriyeti İpek Belediyesi Kardeş Şehir Olma Talebi

Kosova Cumhuriyeti İpek Belediyesi Kardeş Şehir Olma Talebi T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU 21 Kosova Cumhuriyeti İpek Belediyesi Kardeş Şehir Olma Talebi Kosova Cumhuriyeti İpek Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar No: 207/32 Evrak No: 7903 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli "03/04/207 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Uluslararası Sempozyum K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Uluslararası Sempozyum K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-301.05-1 08.01.2018 Özü : Uluslararası Sempozyum K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.01.2018 tarihli oturumunda okunan, İlimizde Bağımlılık

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Yetki Verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Yetki Verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-050.01.04-223 12.06.2017 Özü : Yetki Verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.06.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.06.2017

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 11752, 11753 Ve 11721 Adalar Arasında Parkta Kalan Yerin Batısındaki Ve Güneyindeki İmar Yolunun Kaldırılarak Park Alanına Alınması, 11753 Ada 442 Parselin Ve 11753 Ada 441,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-01 14.01.2013 Özü: Meclis Kaydı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.01.2013 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-24 sayılı

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Uygulama İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-050.01.04-66 14.03.2017 Özü : Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 14.03.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-105.04-539 10.09.2018 Özü : İmar Planı Değişikliklerine Yönelik İtiraz ve Kurum Görüşleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 10.09.2018

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU RAPOR NO : 13 KONU : Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Belediye Meclisi nin 11.02.2019 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mezarlıklar Dairesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi; T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.4154 07.12.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : / Özü : Kamu Yararı Kararı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : / Özü : Kamu Yararı Kararı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-105.04/398 09.07.2018 Özü : Kamu Yararı Kararı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.07.2018 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2018

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 207/48 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Yenileme Avan Projesi. Evrak No: 24775 Özet: Zeytinburnu İlçesi,Kazlıçeşme Mahallesi, 392 Pafta,629 Ada bütünü ile,,2,3 Parsellerin Yenileme

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-70 Özü: Ücretsiz Taşıma 10.03.2014 K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda okunan, Genel sınav günlerinde

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.3728 02.11.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki

Detaylı

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8 BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 08.06.2017 Tarih Ve 17788 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 12432 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ve 12 Parseller İle 11878 Ada 19-20 Parsellere İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 41850698.301.05-140 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Satın Alma K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Satın Alma K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/65 07.03.2016 Özü: Satın Alma K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 07.03.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 07.03.2016

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi; T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.1255 06.04.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 436 Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, ''Riskli Alan'' ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Meclis

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :371 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 2370 Ada 788 Parsel Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 12.05.2017 onanlı Uygulama İmar Planı 5608,80 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.11.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Tahsis. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 06/11/2017 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 12 Şubat 2019 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması (Karar

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2018/ 15 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2018/ 15 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2018 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2018/ 15 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Ödenek Aktarılması. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

İNEGÖL İLÇESİ, MAHMUDİYE MAHALLESİ, 944 ADA 1 PARSEL, 1/1.000 ÖLÇEKLİ İNEGÖL REVİZYONU UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İNEGÖL İLÇESİ, MAHMUDİYE MAHALLESİ, 944 ADA 1 PARSEL, 1/1.000 ÖLÇEKLİ İNEGÖL REVİZYONU UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İNEGÖL İLÇESİ, MAHMUDİYE MAHALLESİ, 944 ADA 1 PARSEL, 1/1.000 ÖLÇEKLİ İNEGÖL REVİZYONU UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KONUM- ULAŞIM İLİŞKİLERİ: Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 944 Ada,

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU RAPOR NO: TARİH: DOSYA NO: İLGİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

Plan Değişikliğine Konu Alan

Plan Değişikliğine Konu Alan İNEGÖL REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; MESUDİYE MAHALLESİ, 1372 ADA, 10-11-12-13-15-95-96-115-298-299-600-613 NOLU PARSELLERE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 9024 Ada 17 Parsel ve 12014 Ada 8 Parsel TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.09.2018 tarih 2018/28256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi :a) 04/07/2018 tarih ve 34970 kayıtlı dilekçe.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı.

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-47 12.03.2013 Özü: Kardeş Şehir-Tunus(Ben Arous) K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayı: 14/03/2019-E.8056

Evrak Tarih ve Sayı: 14/03/2019-E.8056 KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı, 11174 ada, 350 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.02.2019 tarih, 2019/6454 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi:

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 09/08/2018 tarihinde saat 15:20 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 22.03.2018 tarih ve 45914605-756.02-E.1432 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi.

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU. Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU. Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 1 Denetim Komisyonu Kurulması Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli oturumunda okunan Denetim Komisyonu Kurulması Yazı İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı