İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır."

Transkript

1 DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla sarılmıştır. Isıtıcı çalışmakta ve plaka sıcaklığı yükselmektedir. Sürekli işlem şartlarına ulaşıldığında plakanın yüzey sıcaklığını bulunuz. Plakanın yayıcılığı 0.90 ve çevre yüzeylerin sıcaklığı 7 o C dir. Çözüm: İstenen: Plakanın yüzey sıcaklığı, T s? Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gazdır ve özellikleri sabitttir. Yerel atmosferik basınç atm dir. Levhanın her iki yüzeyinde sıcaklık sabit ve üniformdur. Özellikler: Akışkanın termofiziksel özellikleri film sıcaklığında alınır. Yüzey sıcaklığı bilinmemektedir. Yüzey sıcaklığının 50 o C olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla, atm basınç ve film sıcaklığının T f (T s + T ) (50 + 0)/ 35 değeri için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k 0.05 W/m. v m /s Pr 0.78 β T f ( ) K bulunur. İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. L c A s p (0.)(0.0) m olarak bulunur. ( ) Dolayısıyla Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L c 3 v Pr (9.8)( )(50 0)( ) ( ) (0.78) 593 bulunur. Ra sayısına göre levhanın sıcak üst yüzeyi için Nusselt sayısı için uygun korelasyon seçilirse; Denklem 9 den; Nu 0.54Ra L (593) elde edilir. Isı taşınım katsayısı; h k Nu 0.05 (.73).98 W m. olarak hesaplanır. L c Levhanın üst yüzeyinden olan ısı transfer hızı;

2 üst ha(t s T ) (.98)(0. 0.0)(T s 0) 0.7(T s 0) Levhanın sıcak alt yüzeyi için Denklem 9-4 teki Nusselt sayısı korelasyonu yazılırsa; Nu 0.7Ra L (593) Isı taşınım katsayısı; h k Nu 0.05 (5.85) 3.44 W m. L c Bu durumda levhanın alt yüzeyinden olan ısı transfer hızı; alt ha(t s T ) (3.44)(0. 0.0)(T s 0) 0.08(T s 0) Levhanın her iki yüzeyinden eşit hızda ışınımla ısı transferi gerçekleştiği kabul edilirse, levhadan ışınımla olan ısı transferi; rad εaσ(t s 4 T ç 4 ) (0.9)(0. 0.0)( )[(T s + 73) 4 (7 + 73) [(T s + 73) Sürekli rejim şartlarında, levha içerisinde üretilen ısı miktarı, levha yüzeylerinden doğal taşınım ve ışınımla olan ısı transferi mikratına eşittir. üretilen üst + alt + rad 0 0.7(T s 0) (T s 0) [(T s + 73) Deneme-yanılma yoluyla veya iteratif yöntemlerden biri kullanılarak plakanın yüzey sıcaklığı; T s 4. 8 olarak bulunur. Not: Başlangıçta yüzey sıcaklığı 50 o C kabul edilip havanın film özellikleri Tf35 o C film sıcaklığı bulunmuş ve hesaplamalar yapılmıştır. Yeni durumda film sıcaklığı T f (T s + T ) ( )/ 33.4 olur. Bu değer ilk film sıcaklığı değerine yakındır. Çok hassas sonuçlar bulunmak istenirse yeni film sıcaklığına göre havanın özellikleri alınıp hesaplamalar tekrar yapılarak yeni yüzey sıcaklık değeri bulunur..) 5 mm çaplı ve 4 m uzunlukta çıplak kablolu elektriksel direnç ile üretilen ısı enerjisi 0 o C deki çevre havasına yayılmaktadır. Sürekli işlemde kablodaki gerilim düşüşü ve elektrik akımı sırasıyla 0 V ve.5 A olarak ölçülmektedir. Işınımı ihmal ederek kablonun yüzey sıcaklığını hesaplayınız. Çözüm: İstenen: Kablonun yüzey sıcaklığı, T s? Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gazdır ve özellikleri sabitttir. Yerel atmosferik basınç atm dir. Kablonun yüzey sıcaklığı sabittir.

3 Özellikler: Havanın film sıcaklığındaki özelliklerini bulmak için ilk olarak kablonun yüzey sıcaklığı 00 o C olarak kabul edilmiştir. atm basınç ve film sıcaklığının T f (T s + T ) (00 + 0)/ 0 değeri için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k W/m. v m /s Pr 0.70 β T f (0 + 73) K bulunur. Yatay silindirik bir geometri için karakteristik uzunluk dış çaptır; L c D m dir. Dolayısıyla Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L c 3 v Pr (9.8)( )(00 0)( ) ( ) (0.70) 590. bulunur. Ra sayısına göre yatay silindir için Denklem 9-5 te verielen korelasyondan Nusselt sayısı hesaplanır. Nu 0. + Isı taşınım katsayısı; 0.387Ra [ + ( h k Nu (.34) 3.7 W m. L c (590.) 0.70 ) [ + ( Isı transfer alanı, kablonun dış yüzey alanıdır: A s πdl π(0.005)(4) m Kablo içerisinde üretilen enerji, kablonun dış yüzeyinden ortama transfer edilen ısıya eşittir. üretilen VI ha s (T s T ) (0)(.5) (3.7)(0.083)(T s 0) T s 8.8 bulunur. Bulunan yüzey sıcaklık değeri başlangıçta kabul edilen yüzey sıcaklık değeri olan 00 o C ye yakın bir değer olmadığından hesaplamalar yeni bulunan yüzey sıcaklık değeri alınarak tekrarlanır. Yeni film sıcaklığı T f (T s + T ) ( )/ 74.4 için havanın özellikleri; k W/m. Pr v m /s β T f ( ) K bulunur. 3

4 Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L c 3 v Pr (9.8)( )(8.8 0)( ) ( ) (0.777) 9.4 Nusselt sayısı; Nu 0. + Isı taşınım katsayısı; 0.387Ra [ + ( (9.4) ) [ + ( h k Nu (.40) 3.8 W m. L c Isı transfer alanı, kablonun dış yüzey alanıdır: A s πdl π(0.005)(4) m Kablo içerisinde üretilen enerji, kablonun dış yüzeyinden ortama transfer edilen ısıya eşittir. üretilen VI ha s (T s T ) (0)(.5) (3.8)(0.083)(T s 0) T s 3. 4 bulunur. Bu değer bir önceki adımda bulunan yüzey sıcaklık değeri olan 8.8 o C ye nispeten yakındır. Daha hassas sonuçlar istenirse son bulunan yüzey sıcaklığı kullanılarak hesaplamalar tekrarlanır. 3.) 35 o C deki çevreye ısı kaybeden 0.8 W gücünde duvara monte edilmiş bir transistörü göz önüne alınız. Transistör 0.45 cm uzunlukta ve 0.4 cm çapa sahiptir. Transistörün dıi yüzeyinin yayıcılığı 0. ve çevre yüzeylerin ortalama sıcaklığı 5 o C dir. Taban yüzeyindeki ısı transferini göz ardı ederek transistörün yüzey sıcaklığını bulunuz. 00 o C deki hava özelliklerini kullanınız. Çözüm: İstenen: Transistörün yüzey sıcaklığı T s? Kabuller: Sürekli rejim söz konusudur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Hava özellikleri 00 o C de alınmıştır. Özellikler: 00 o C film sıcaklığında havanın özellikleri Tablo A-5 ten alınırsa; k W m. Pr 0.7 v m /s β T f ( ) K 4

5 Bu problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. Yüzey sıcaklık değerinin 5 o C olduğu tahmin edelim. Bu durumda film sıcaklığı T f (T s + T ) (5 + 35)/ 00 olur. Yapmış olduğumuz tahminin doğruluğu daha sonra kontrol edilecektir ve gerektiğinde işlemler tekrarlanacaktır. Transistörün hem silindirik yanal yüzeylerinden hem de üst yüzeyinden ısı transferi gerçekleşmektedir. Kolaylık için, transistörün üst yüzeyindeki ve yan yüzeylerindeki ısı transfer katsayısı aynı alınmıştır. (Bu yaklaşıma alternatif olarak, üst yüzey düşey plaka olarak modellenebilir. Ancak bu durumda işlem sayısı iki katına çıkmakla beraber sonuçların doğruluğunda çok fazla iyileşme sağlanamaz. Çünkü üst yüzeyin alanı oldukça küçük ve dikdörtgen yerine dairesel bir şekle sahiptir.) Bu durumda karakteristik uzunluk transistörün dış çapı L c D m olur. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )D 3 (9.8)(0.008)(5 35)(0.004)3 v Pr ( ) (0.7) 9. Yatay bir silindir için Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu Ra [ + ( h k D Nu (.039) 5.78 W m (9.) 0.7 ) [ + ( Toplam ısı transfer alanı, transistörün yanal alanı ile üst yüzeyinin toplamına eşittir. A s πdl + πd 4 π(0.004)(0.0045) + π(0.004) m Transistörde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla ortama transfer edilmektedir. ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 0.8 (5.8)( )(T s 35) + (0.)( )( )[(T s + 73) 4 (5 + 73) 4 Buradan T s 87 bulunur. Bu değer başlangıçta kabul ettiğimiz yüzey sıcaklığı değeri 5 o C ye çok uzak bir değer değildir. Sonucun doğruluğunu iyileştirmek için yeni yüzey sıcaklığı değeri olarak 87 o C yi alarak hesaplamalar tekrarlanırsa, yüzey sıcaklık değeri T s 83 bulunur. 4.) 300 W lık bir silindirik direnç ısıtıcı 0.75 m uzunluk ve 0.5 cm çaplıdır. Direnç teli 0 o C deki bir akışkan içine yatay olarak yerleştirilmiştir. Eğer akışkan (a) hava ve (b) su ise, sürekli işlemde direnç telinin dış yüzey sıcaklığını bulunuz. Işınımla ısı transferini ihmal ediniz. Hava için 500 o C ve su için 40 o C deki özellikleri kullanınız. 5

6 Çözüm: İstenen: Transistörün yüzey sıcaklığı T s? Kabuller: Sürekli rejim mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Işınımla ısı transferi ihmal edilmiştir. Hava özellikleri 500 o C de, su özellikleri 40 o C de alınmıştır. Özellikler: atm basınç ve 500 o C sıcaklıkta havanın özellikleri Tablo A-5 ten alınırsa; k W m. v m /s Pr 0.98 β T f K o C sıcaklıkta suyun özellikler Tablo A-9 dan bulunursa; k 0.3 W m. v μ ρ m /s Pr 4.3 β K (a) Hava için; Problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. Yüzey sıcaklığının 00 o C olduğu tahmin edelim. Karakteristik uzunluk telin dış çapı kadardır, L c D m. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )D 3 (9.8)(0.0094)(00 0)(0.005)3 v Pr ( ) (0.98) 4.7 Yatay bir silindir için Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu Ra [ + ( (4.7) 0.98 ) [ + ( h k D Nu (.99).38 W m Isı transfer alanı; A s πdl π(0.005)(0.75) m

7 Direnç telinde üretilen ısı taşınımla ortama transfer edilmektedir. ha s (T s T ) 300 (.38)(0.078)(T s 0) T s bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen yüzey sıcaklık değerine, 00 o C, oldukça yakın bir değerdir. Dolayısıyla işlemleri tekrar etmeye gerek yoktur. (b) Su için; Direnç telinin yüzey sıcaklığının 40 o C olduğu kabul edilmiştir. Karakteristik uzunluk aynı şekilde, L c D m. Benzer işlemler su için uygulaanırsa; Ra gβ(t s T )D 3 (9.8)( )(40 0)(0.005)3 v Pr ( ) (4.3) 9.97 Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu Ra [ + ( h k D Nu (8.98) 34 W m (9.97) 4.3 ) [ + ( Direnç telinde üretilen ısı taşınımla ortama transfer edilmektedir ha s (T s T ) 300 (34)(0.078)(T s 0) T s 4.5 bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen yüzey sıcaklık değerine, 40 o C, oldukça yakın bir değerdir. Dolayısıyla işlemleri tekrar etmeye gerek yoktur. 5.) Bir tarafında elektronik parçaları olan 5cm 0cm boyutlu baskı devre kartını göz önüne alınız. Kart 0 o C deki bir odaya konulmuştur. Kartın arka yüzeyinden olan ısı kaybı ihmal edilebilmektedir. Eğer devre kartı sürekli işletmede 8W lık güç yayıyorsa, kartı (a) düşey, (b) yatay sıcak yüzey yukarı dönük ve (c) yatay sıcak yüzey aşağı dönük kabul ederek kartın sıcak yüzeyinin ortalama sıcaklığını bulunuz. Kartın yüzeyinin yayıcılığını 0.8 alınız ve çebre yüzeylerin odadaki hava ile aynı sıcaklıkta olduğunu kabul ediniz. Çözüm: İstenen: Baskı devresinin farklı yerleşim biçimleri için sıcak yüzeyinin sıcaklığının bulunması Kabuller: Sürekli rejim mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Kartın arka yüzeyinden olan ısı kaybı ihmal edilmiştir. Özellikler: Yüzey sıcaklık değeri bilinmemektedir. 45 o C olduğu kabul edilirse, film sıcaklık değeri T f (T s + T ) (45 + 0)/ 3.5 olur. Bu sıcaklık değeri için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; 7

8 k W m. v m /s Pr β T f K Problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. (a) Düşey yerleştirilmiş baskı devre kartı için hesaplamalar: yüzey sıcaklığının 45 o C olduğu kabul edilerek ısı transfer katsayısı h bulunmuştur. Hesaplamalar sonucunda çıkan yüzey sıcaklık değer kabul edilen değerle karşılaştırılıp gerekirse hesaplamalar tekrar edilir. Bu durumda karakterisitk uzunluk baskı devresinin uzunluğu L c L 0. m dir. Buna göre; Ra gβ(t s T )L 3 (9.8)( )(45 0)(0.)3 v Pr ( ) (0.775) Düşey bir levha için Rayleigh sayısının tüm aralıklarında geçerli olan Denklem 9- kullanılarak Nusselt sayısı bulunabilir. Nu h k L 0.387Ra [ + ( Nu (3.78) W m. 0. Isı transfer alanı; A s (0.5)(0.0) 0.03 m ( ) ) [ + ( Baskı devresinde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 8 (4.794)(0.03)(T s 0) + (0.8)(0.03)( )[(T s + 73) 4 (0 + 73) 4 T s 4. bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 45 o C yüzey sıcaklık değerine oldukça yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur. (b) Yatay,sıcak yüzey yukarı dönük; yüzey sıcaklığı 45 o C kabul edilmiştir. Bu durumda karakteristik uzunluk yatay plakanın yüzey alanının çevresine oranıdır. L c A s p (0.0)(0.5) ( ) m Buna göre Rayleigh sayısı; 8

9 Ra gβ(t 3 s T )L c (9.8)( )(45 0)(0.049)3 v Pr ( ) (0.775) Sıcak yüzeyi yukarı dönük yatay bir levhada Ra için Denklem 9- den Nusselt sayısı hesaplanabilir. Nu 0.54Ra ( ) 4.0 h k Nu (.0).9 W m. L c Isı transfer alanı; A s (0.5)(0.0) 0.03 m Baskı devresinde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 8 (.9)(0.03)(T s 0) + (0.8)(0.03)( )[(T s + 73) 4 (0 + 73) 4 T s 4. bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 45 o C yüzey sıcaklık değerine yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur. (c) Yatay sıcak yüzey aşağıya dönük; bu durumda yüzeyden olan ısı transferi daha düşük olacağı söylenebilir. Dolayısıyla daha yüksek yüzey sıcaklığı elde edilmesi gerekir. Bu yüzden yüzey sıcaklık değerinin 50 o C olduğu kabul edilmiştir. Hesaplamalar sonucunda gerekirse işlemler tekrar edilecektir. Havanın film sıcaklığı T f (T s + T ) (50 + 0)/ 35 deki özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k 0.05 W m. v m /s Pr 0.78 β T f K Karakteristik uzunluk (b) şıkkında hesaplandığı gibi, L c m dir. Rayleigh sayısı ise; Ra gβ(t 3 s T )L c (9.8)( )(50 0)(0.049)3 v Pr ( ) (0.78) 0000 Sıcak yüzeyi aşağı dönük yatay bir levhada Ra 0000 için Denklem 9-4 den Nusselt sayısı hesaplanabilir. Nu 0.7Ra 4 0.7(0000) h k Nu 0.05 (5.7) W m. L c Isı transfer alanı; A s (0.5)(0.0) 0.03 m 9

10 Baskı devresinde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 8 (3.494)(0.03)(T s 0) + (0.8)(0.03)( )[(T s + 73) 4 (0 + 73) 4 T s bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 50 o C yüzey sıcaklık değerine çok yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur..) Isıl iletkenliği k0.78 W/m. o C, yayıcılığı ε 0.9, kalınlığı mm yüksekliği. m ve genişliği m olan bir cam pencereyi göz önüne alınız. Pencereye karşı olan oda ve duvarlar 5 o C de tutulmakta ve pencerenin iç yüzeyinin ortalama sıcaklığı 5 o C olarak ölçülmektedir. Eğer dış ortamın sıcaklığı -5 o C ise, (a) pencerenin iç yüzeyindeki taşınım ısı transfer katsayısını (b) pencereden geçen toplam ısı transfer hızını ve (c) pencerenin dış yüzeyindeki birleşik doğal taşınım ve ışınım ısı transfer katsayısını bulunuz. Bu durumda camın ısıl direncini ihmal etmek uygun mudur? Çözüm: İstenen: Pencerenin iç yüzeyindeki ısı taşınım katsayısı (h), pencereden olan toplam ısı transferi ( toplam), ve pencerenin dış yüzeyindeki birleşik ısı transfer katsayısı (hbirleşik) Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Özellikler: atm basınç ve T f (T s + T ) (5 + 5)/ 5 film sıcaklığında havanın özellikleri Tablo A-5 ten alınabilir. k W m. v m /s Pr β T f K (a) Karakteristik uzunluk pencerenin yüksekliği olup değeri L c L. m dir. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t 3 s T )L c (9.8)( )(5 5)(.)3 v Pr ( ) (0.733) Düşey bir levha için Rayleigh sayısının tüm aralıklarında geçerli olan Denklem 9- kullanılarak Nusselt sayısı bulunabilir. 0

11 Nu h k L (b) 0.387Ra [ + ( Nu (89.7) W m. bulunur ( ) ) [ + ( Isı transfer alanı; A s (.)().4 m Oda içerisinden pencereye olan toplam ısı transferi doğal taşınım ve ışınımla olan ısı transferinin toplamına eşittir. taşınım ha s (T T s ) (3.95)(.4)(5 5) 87.9 W ışınım εa s σ(t s 4 T ç 4 ) (0.9)(.4)( )[(5 + 73) 4 (5 + 73) W toplam taşınım + ışınım W elde edilir. (c) Pencerenin dış yüzey sıcaklığı, pencerenin iç ve dış yüzeyi arasında Fourier ısı iletim kanunu yazılarak hesaplanabilir. toplam ka s (T t s,i T s,o ) T s,o T s,i toplamt 5 (4.)(0.00) 3.5 bulunur. ka s (0.78)(.4) burada t pencerenin kalınlığı olup değeri mm dir. Dolayısıyla, pencerenin dış yüzeyindeki birleşik doğal taşınım ve ışınım ısı transfer katsayısı; toplam h birleşik A s (T s,i T s,o ) h birleşik W m. bulunur. (.4)(3.5 ( 5) T R olduğundan, camın ısıl direnci, camın iç ve dış yüzeyleri arasındaki sıcaklık düşüşüyle orantılıdır. Bu yüzden, camın ısıl direncinin toplam ısıl dirence oranı, cam boyunca gerçekleşen sıcaklık düşüşünün iç ve dış ortamlar arasında oluşan sıcaklık farkının oranına eşittir. R cam T cam (%4.5) R toplam T iç dış 5 ( 5) Camın ısıl direnci iç ve dış ortamlar arasındaki toplam direncin %4.5 i kadardır. Nispeten küçük bir oran olduğundan camın ısıl direnci ihmal edilebilir. 7.) Bir yüzeyinde adet kare yonga içeren 50 cm 50 cm boyutlarında bir devre kartı 5 o C de oda sıcaklığında düşey bir yüzey üzerine monte edilerek birleşik taşınım ve ışınım yardımıyla soğutulacaktır. Her yonga 0.8 W güç yaymakta ve yonga yüzeylerinin yayıcılığı 0.7 dir. Devre kartının arka yüzeyinden olan ısı transferi ihmal edilebilir. Çevre yüzeylerinin sıcaklıklarını odadaki hava sıcaklığıyla aynı kabul ederek yongaların sıcaklığını bulunuz.

12 Çözüm: İstenen: Yongaların yüzey sıcaklığı T s? Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Devre kartının arka tarafından olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Özellikler: Yonganın yüzey sıcaklığı 35 o C kabul edilirse, film sıcaklığı T f (T s + T ) (35 + 5)/ 30 olur. 30 o C sıcaklıkta ve atm deki havanın termofiziksel özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k W m. v m /s Pr 0.78 β T f K Problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. Yüzey sıcaklık değerinin 35 o C olduğu tahmin edelim. Yapmış olduğumuz tahminin doğruluğu daha sonra kontrol edilcirve gerektiğinde işlemler tekrarlanır. Karakteristik uzunluk devre kartının yüksekliği olup değeri L c L 0.5 m dir. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L 3 (9.8)(0.0033)(35 5)(0.5)3 v Pr ( ) (0.78) Düşey bir levha için Rayleigh sayısının tüm aralıklarında geçerli olan Denklem 9- kullanılarak Nusselt sayısı bulunabilir. Nu h k L 0.387Ra [ + ( Nu (3.7) 3.3 W m. bulunur. 0.5 Isı transfer yüzey alanı; A s (0.5)(0.5) 0.5 m (.4 08 ) 0.78 ) [ + ( Devre kartında üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) ( 0.8) (3.3)(0.5)(T s 5) + (0.7)(0.5)( )[(T s + 73) 4 (5 + 73) 4 T s 3. bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 35 o C yüzey sıcaklık değerine çok yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur.

13 8.). m yükseklikte ve.8 m genişlikte düşey bir çift camlı pencere, atmosfer basıncında.5 cm lik hava boşluğu ile ayrılmış iki cam tabakasından oluşmaktadır. Eğer hava boşluğunun karşılıklı cam yüzeylerinin sıcaklıkları 8 o C ve 4 o C olarak ölçülüyorsa, (a) doğal taşınım ve (b) ışınım ile pencereden olan ısı transfer hızını bulunuz. Ayrıca bu pencerenin yalıtımının eşdeğer R değerini bulunuz. Öyle ki R değerinin tersi, alan ve sıcaklık farkı ile çarpılırsa penceredeki toplam ısı transfer hızını verir. İki geniş parallel cam plaka arasındaki ışınım hesaplamalarında kullanım için etkin yayıcılık 0.8 olarak alınabilir. Çözüm: İstenen: Pencereden doğal taşınım ve ışınımla olan ısı transferi ve yalıtımın R ısıl direncinin bulunması Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Kapalı aralıktaki atmosfer basıncı atm dir. Özellikler: atm basınç ve film sıcaklığı T f (T + T ) (8 + 4)/ için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunabilir. k W m. v m /s Pr β T f K + 73 (a) Karakteristik uzunluk iki cam araındaki mesafedir, L c L 0.05 m. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L 3 (9.8)(0.0035)(8 4)(0.05)3 v Pr ( ) (0.7333) 74 Verilen kapalı aralığın en-boy oranı (H L) ve Rayleigh sayısına göre Nusselt sayısı hesaplanır. Ra 74 H L 48 bu değerlere yakın, Nusselt sayısı için en uygun korelasyon Denklem 9 54 tür. Nu 0.4Ra 4 Pr 0.0 ( H 0.3 L ) 0.4(74) 4 (0.7333) 0.0 (48) Isı transfer yüzey alanı; A s (.)(.8). m Kapalı aralıklarda Nusselt sayısı bilindiğinde ısı transfer katsayısı Denklem 9-4 den bulunabilir. T T d.taşınım ha s (T T ) knua s (0.044)(.75)(.) W L c

14 (b) Işınımla gerçekleşen ısı transferi; ışınım εa s σ(t 4 T 4 ) (0.8)(.)( )[(8 + 73) 4 (4 + 73) W Toplam ısı transfer hızı; toplam d.taşınım + ışınım W (c) Işınım etkilerini de içine alan iki cam arasındaki havanın etkin ısıl iletkenlik değeri; T T toplam k etkin A s k L eff Q toplaml A s (T T ) (75.5)(0.05) 0.45 W/m. (.)(8 4) Toplam ısı transferini veren eşdeğer ısıl direnç değeri; R eşdeğer L 0.05 k etkin m. /W 9.) Bir üretim tesisinde, 70 o C deki fırından çıkarılan m m boyutlarında ince kare plakalar yüzeylerine yatay paralel esen 8 o C de ortam havası ile soğutulmaktadır. Doğal taşınımın ısı transferi üzerindeki etkisinin yüzde 0 dan daha az ve dolayısıyla ihmal edilebildiği hava hızını bulunuz. Çözüm: İstenen: Doğal taşınım etkilerinin ihmal edilebildiği minumun hava hızının bulunması Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Ortam basıncı atm dir. Özellikler: Plakaların yüzey sıcaklığı 70 o C dir. Bu durumda film sıcaklığı, T f (T s + T ) (70 + 8)/ 44 için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunabilir. v m /s β T f K Belirli bir akışkan için Gr/Re parametresi, doğal taşınımın zorlanmış taşınıma göre önemini gösterir. Gr < 0. ise zorlanmış taşınım etkindir ve doğal taşınım etkileri ihmal edilebilir. Re Gr > 0 ise doğal taşınım etkindir ve zorlanmış taşınım ihmal edilebilir. Re 0. < Gr < 0 ise hem doğal hem de zorlanmış taşınım etkindir. Re Verilen problemde doğal taşınım etkilerinin ihmal edilebildiği hız değeri sorulmaktadır. Dolayısıyla Gr Re < 0. olmalıdır. Plakanın karakteristik uzunluğu, L c L m dir. 4

15 Grashof sayısı ve Reynolds sayısı; Gr gβ(t s T )L 3 (9.8)( )(70 8)()3 v ( ) Re VL v V V Doğal taşınımın önemsiz hale geldiği hava hzı değeri; Gr Re ( V 0. 9 m s V) bulunur. 0.) İçinden sıcak yağ geçen 00 mm çapında yatay bir boru, bir endüstriyel su ısıtıcısının tasarımında kullanılacaktır. Boru üzerinden akan suyun hızı 0.4 m/s dir. Sıcak yağ, borunun yüzey sıcaklığını 85 o C de tutmaktadır, su sıcaklığı ise 37 o C dir. Akış yönünün ısı geçişi üzerindeki etkisini (a) yatay yönde, (b) düşey yönde aşağı doğru ve (c) düşey yönde yukarı doğru akışlar için araştırınız. Çözüm: İstenen: Suyun akış yönünün ısı transferi üzerindeki etkisinin bulunması Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Suyun özellikleri sabittir. Borunun yüzey sıcaklığı sabittir. Özellikler: Film sıcaklığı T f (T s + T ) ( ) için suyun özellikleri Tablo A-9 dan okunursa; k 0.55 W m. v μ ρ m /s Pr.94 β K İlk olarak etkin olan ısı taşınım mekanizmasını belirlemek için Gr Re ifadesini bulalım. Üç durum için de karakteristik uzunluk borunun çapı D0. m dir. Grashof ve Reynolds sayıları; Gr gβ(t s T )D 3 (9.8)( )(85 37)(0.)3 v ( ) Re VL v (0.4)(0.) Gr Re (8305) 0.54 olduğundan birleşik doğal ve zorlanmış taşınım etkindir. 5

16 Denklem 9- kullanılarak birleşik taşınımın Nusselt sayısı bulunur. n Nu birleşik (Nu zorlanmış n ± Nu doğal ) n Nuzorlanmış ve Nudoğal sırasıyla salt zorlanmış ve salt doğal taşınım için verilen bağıntılardan elde edilir. Artı işareti destekleyen (aynı yönde) ve çapraz akış için, eksi işareti ise zıt akış içindir. N üst değeri incelenen geometriye bağlı olarak 3 ile 4 arasında değişir. Düşey yüzeyler için n3 değerinin deneysel verilerle iyi bir uyum sağladığı gözlenmiştir. Silindirler üzerindeki çapraz akışlarda n4 değeri önerilmiştir. Buna göre; (a) Silindir üzerinden yatay çapraz akış söz konusudur. Zorlanmış ve doğal taşınım birbirine göre çapraz yönde etki eder. n4 alınırsa Nusselt sayısı denklemi; 4 Nu birleşik (Nu zorlanmış + Nu doğal Zorlanmış taşınım için Nusselt sayısı, 4 ) 4 Dairesel ve dairesel olmayan silindirler üzerindeki zorlanmış çapraz akışta Nusselt sayısı için önerilen ampirik bağıntılar Tablo 7- de verilmiştir. Dairesel silindir üzerinden Re8305 olan akış için uygun Nusselt korelasyonu yazılırsa; Nu zorlanmış 0.07Re Pr (8305) (.94) bulunur. Doğal taşınım için Nusselt sayısı; Ra Gr. Pr ( )(.94) bulunur. Yatay bir silindir için doğal taşınım Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu doğal Ra [ + ( Birleşik zorlanmış ve doğal taşınım Nusselt sayısı; ( ).94 ) [ + ( Nu birleşik (Nu zorlanmış ± Nu doğal ) 4 ( ) / bulunur. h k D 0.55 Nu (358.) 34. W m. bulunur. 0. Silindirin birim uzunluğundan olan ısı transferi; (πd)h(t s T ) (0.π)(34.)(85 37) 35.4 kw m bulunur. (b) Akış yönü düşey yönde aşağı doğru ise; n3 alınabilir. Zorlanmış ve doğal taşınım zıt yönde etki eder. Dolayısıyla birleşik Nusselt sayısı denklemi; 3 3 Nu birleşik (Nu zorlanmış Nu doğal ) 3 ( ) / bulunur.

17 h k D 0.55 Nu (38.9) 54.3 W m. bulunur. 0. Silindirin birim uzunluğundan olan ısı transferi; (πd)h(t s T ) (0.π)(54.3)(85 37) 3.5 kw m bulunur. (c) Akış yönü düşey yönde yukarı doğru ise; n3 alınabilir. Zorlanmış ve doğal taşınım aynı yönde etki eder. Dolayısıyla birleşik Nusselt sayısı denklemi; 3 3 Nu birleşik (Nu zorlanmış + Nu doğal ) 3 ( ) / bulunur. h k D 0.55 Nu (39.5) 40. W m. bulunur. 0. Silindirin birim uzunluğundan olan ısı transferi; (πd)h(t s T ) (0.π)(40.)(85 37) 3.5 kw m bulunur. Bulunan sonuçlar Tablo halinde aşağıda verilmiştir. Akış yönü Nu h (W/m. o C) (kw/m) (a) Çapraz (b) Düşey, zıt yönde (c) Düşey, aynı yönde Görüldüğü gibi akış yönünün ısı transferi üzerinde önemli etkisi vardır. (bu problem için akış yönüne göre yaklaşık % lik fark oluşmaktadır). 7

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK

ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK SİLİNDİR ve KÜRELER ÜZERİNDEN AKIŞ Silindir üzerinden akış için; Nu silindir = hd k = 0.3 + 0.62Re1/2 Pr 1/3 1 + (0.4 Pr) 2/3 1/4 1 + Re 282000 5/8 4/5

Detaylı

ISI TRANSFERİ. Doğal Taşınım

ISI TRANSFERİ. Doğal Taşınım ISI TRANSFERİ Doğal Taşınım 1 HEDEFLER Bu bölümü çalışmayı bitirdiğiniz zaman aşağıdakileri yapabileceksiniz: Doğal taşınımın fiziksel mekanizmalarının anlaşılması, Doğal taşınımın korunum denkleminin

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI:

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız.

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. 22 TT xx 2 = 1 αα (a) Isı transferi sürekli midir yoksa zamana mı bağlıdır? (b)

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II GENİŞLETİLMİŞ YÜZEYLERDE ISI TRANSFERİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Genişletilmiş

Detaylı

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü KARARLI HAL ISI İLETİMİ Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli rejim/kararlı hal (steady-state) & Geçici rejim/kararsız hal (transient/ unsteady state) Isı transferi problemleri kararlı hal

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ İÇİNDEKİLER Sayfa. Genel Bilgiler. Deney Düzeneği. Teori... Analiz 8 . GENEL BİLGİLER Aralarında sonlu sıcaklık farkı olan katı bir yüzey ve bu yüzeyle

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR

3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR 3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR 3-9 Isıl iletkenliği k0.78 W/m o C, kalınlığı 6 mm olan.2 m yüksekliğinde ve 2 m genişliğinde bir cam göz önüne alınız. Dış ortamdaki sıcaklık -5 o C iken oda sıcaklığı 24 o C de

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK

KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ Şimdiye kadar sürekli rejimde (kararlı hal) tek boyutlu ve ısı jenerasyonu olmayan durumlar için ısı iletimi, taşınımı

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Zamana Bağlı Isı Geçişi Çözümlü Örnekler Soru 1: Çözüm 1: Kabuller: Soru 2: Çözüm 2: Kabuller: Verilenler:

Zamana Bağlı Isı Geçişi Çözümlü Örnekler Soru 1: Çözüm 1: Kabuller: Soru 2: Çözüm 2: Kabuller: Verilenler: Zamana Bağlı Isı Geçişi Çözümlü Örnekler Soru 1: Annesi bebeğine süt ısıtmak için 6 cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardaktaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daha sonra cam bardağı 60 C de

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ Giriş Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı

Detaylı

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı AKM 205 - BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı 1. Bir arabanın 1 atm, 25 C ve 90 km/h lik tasarım şartlarında direnç katsayısı büyük bir rüzgar tünelinde tam ölçekli test ile

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23 Problem.6 Problem. Problem.3 33 Problem. Problem.3 Problem 3.0 Bir katıdaki sıcaklık dağılımına, ısı iletim katsayısının sıcaklığa bağlı olmasının etkisini belirlemek için, ısı iletim katsayısı, olan bir

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır.

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır. NOT: Pazartesi 12.30 da M201 de quiz yapılacaktır. DENEY-3: RADYAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Pirinç plaka üzerinde ısı iletiminin farklı sıcaklık ve uzaklıklardaki değişimini incelemektir. 2.

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM KRİTERLERİ

HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM KRİTERLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 421 MAKİNE LABORATUVARI II TERMAL İLETKENLİK (SIVI ve GAZLAR için) EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ 2018 İÇİNDEKİLER TEORİK BİLGİLER... 3 Radyal

Detaylı

7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ YIĞIK SİSTEM ÇÖZÜMLEMESİ Isı transfer çözümlemesinde, bütün ısı transfer işlemi süresince bazı cisimlerin aslında iç sıcaklığı üniform kalan- bir yığın gibi davrandığı

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1 ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Cengiz YILDIZ Prof. Dr. Yaşar BİÇER Prof. Dr. Ebru AKPINAR Yrd. Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK Arş. Gör. Sinan KAPAN ISI DEĞĐŞTĐRGECĐ DENEY

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

ÇİFT CAMLI PENERELERDE ISI GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ

ÇİFT CAMLI PENERELERDE ISI GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÇİFT CAMI PENEREERDE ISI GEÇİŞİNİN İNCEENMESİ Müslüm Arıcı, Ömer Oğuz Tozkoparan, Hasan Karabay Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, KOCAEİ muslumarici@gmail.com,tozkoparano@hotmail.com,

Detaylı

HT-332 DOĞAL VE ZORLANMIŞ ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-332 DOĞAL VE ZORLANMIŞ ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ 1 HT-332 DOĞAL VE ZORLANMIŞ ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266

Detaylı

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications Fourth Edition Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar McGraw-Hill, 2011 Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Nezaket Parlak Bu Bölümün

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi Aralarında yalıtkan madde (dielektrik) bulunan silindir biçimli eş eksenli yada kaçık eksenli, iç içe yada karşılıklı, paralel ve çapraz elektrotlar silindirsel elektrot sistemlerini oluştururlar. Yüksek

Detaylı

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ Fiziksel öneminin anlaşılması için Fourier sayısı Fourier sayısı, cisim içerisinde iletilen ısının, depolanan ısıya oranının bir ölçütüdür. Büyük Fourier sayısı değeri,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Bölüm 3 SÜREKLİ ISI İLETİMİ

Bölüm 3 SÜREKLİ ISI İLETİMİ Kaynak: Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications Fourth Edition Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar McGraw-Hill, 2011 Bölüm 3 SÜREKLİ ISI İLETİMİ Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Nezaket Parlak Bu bölümün

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

(b) Model ve prototipi eşleştirmek için Reynolds benzerliğini kurmalıyız:

(b) Model ve prototipi eşleştirmek için Reynolds benzerliğini kurmalıyız: AKM 205 BÖLÜM 7 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Askeri amaçlı hafif bir paraşüt tasarlanmaktadır. Çapı 7.3 m, deney yükü, paraşüt ve donanım ağırlığı

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel:

Dr. Fatih AY. Tel: Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Güneş enerjisi yeryüzüne ulaştıktan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ KM380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 005-006 Bahar Dönemi Arş.Gör. Zeynep ÖZAYDIN (Oda No: 504 Arş.Gör. Tuğba GÜMÜŞDERE (Fen Bilimleri Enstitüsü KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ Deney No : 5b AMAÇ İki ucu

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ 1. GĠRĠġ Endüstride kullanılan birçok ısı değiştiricisi ve benzeri cihazda ısı geçiş mekanizması olarak ısı iletimi ve taşınım beraberce

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

ISI TEKNİĞİ PROF.DR.AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

ISI TEKNİĞİ PROF.DR.AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK ISI TEKNİĞİ PROF.DR.AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK 8. ISI TEKNİĞİ 8.1 Isı Geçişi Gıda teknolojisinin kapsamındaki bir çok işlemde, sistemler arasındaki, sistemle çevresi yada akışkanlar arasındaki ısı

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi

İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi Hakan PUL Mustafa ERTÜRK Ali KEÇEBAŞ Tayfun UYGUNOĞLU Ali DAŞDEMİR ÖZET Bu çalışmada ülkemizin yedi bölgesinde farklı

Detaylı

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ DENEY RAPORU 15.09.2010 DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ Deney Yeri İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı

Detaylı

SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ

SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ EM 420 Yüksek Gerilim Tekniği SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK YÜK. MÜH. Not: Tüm slaytlar, listelenen ders kaynaklarından alıntı yapılarak ve faydalanılarak

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DOĞAL ve ZORLANMIŞ ISI TAŞINIMI Danışman Yrd.Doç.Dr. Banu ESENCAN TÜRKASLAN ISPARTA,

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Kütlenin korunumu prensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için;

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Kütlenin korunumu prensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için; ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTLARI 2 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Akışkanın hareketi sırasındaki hızı ve debisi, bilim ve sanayinin pek çok yerinde ihtiyaç duyulan bilgilerdir. Bu verilerin ölçülmesi için pek çok cihaz geliştirilmiştir.

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ

ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DERSİ ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Doç.Dr. Nedim SÖZBİR 2014, SAKARYA 1.DENEYİN AMACI ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ Değişik malzemelerden

Detaylı

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 ÖRNEK PROBLEM (KİNETİK ENERJİ) RÜZER şirketi 40 kw güce sahip bir rüzgar çiftliği kurmayı planlamıştır. Tasarlanan rüzgar türbinine gelecek rüzgarın debisi 000 kg/s dir.

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı