ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER"

Transkript

1 MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER Batı Cephesi Başkomutanlık Kanunu Tekalif-i Milliye Kanunu Sakarya Savaşı Kars Antlaşması Ankara Antlaşması Büyük Taarruz Mudanya Ateşkes Antlaşması BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ HEDEFLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Bu ünitede amaçlanan kazanımlar; Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk tarihindeki yerini ve önemini kavrayacak Büyük Taarruzla birlikte yurdun düşmandan kurtuluşu hakkında bilgi sahibi olacak Mudanya Atelkesiyle Milli Mücadele'nin askeri safhasının başarı ile sonuçlanmasını kavrayacak ÜNİTE 14

2 1. BATI CEPHESİ 1.1. Başkomutanlık Kanunu nun Çıkarılması (5 Ağustos 1921) Eskişehir-Kütahya savaşlarında alınan yenilgi ve bazı toprakların kaybedilmesi, TBMM nde moral bozukluğuna neden oldu. Ordu nereye gidiyor, Millet nereye götürülüyor? gibi sorular sorulmaya başlandı. Bu gelişmelerden M. Kemal Paşa sorumlu tutuluyordu. M. Kemal e karşı olanlar onun ordunun başına geçmesini ve başarısız olarak gözden düşmesini amaçlamışlardı. M. Kemal yanlıları ise bu kötü durumdan orduyu ancak M. Kemal in kurtaracağına inanıyorlardı. Başkomutanlık Yasası çıkarılarak TBMM nin sahip olduğu bütün yetkiler ile beraber Başkomutanlık yetkisi üç aylık bir süre için M. Kemal Paşa ya verildi. M. Kemal in bu geniş yetkileri üstlenmesinin nedeni, bu olağanüstü durumda hızlı karar alarak aldığı bu kararları hızlı bir şekilde uygulamak istemesidir. Not: M. Kemal in Sakarya Savaşı ndaki başarılarından dolayı Başkomutanlık yetkisi 20 Temmuz 1922 ye kadar üçer aylık sürelerle uzatılmış ve bu tarihten itibaren de süresiz olarak uzatılarak M. Kemal in Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar yürürlükte kalmıştır Tekâlif-i Milliye Kanunu (7-8 Ağustos 1921) M. Kemal Paşa Başkomutan olur olmaz ilk iş olarak Türk ordusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tüm milleti yardıma çağırmıştır. Ordu asker sayısı olarak yetersiz olduğu gibi silah ve teçhizat bakımından da çok zor durumdaydı. Askerlerimizin giyebileceği doğru dürüst elbise bile yoktu. Yiyecek bakımından da sıkıntı çekiliyordu. Ordunun ihtiyaçlarını cepheye taşıyacak araç ve gereç yoktu. Bundan dolayı Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı. Tekâlif-i Milliye Emirleri Her ilçede bir Tekâlif-i Milliye komisyonu kurulacaktır. Kanunun uygulanması için İstiklal Mahkemeleri çalışacaktır. Her aile bir takım çamaşır; bir çift çorap; bir çift çarık verecektir. Bedeli sonradan ödenmek üzere; halk ve esnafın elinde bulunan yiyecek, giyecek gibi her türlü temel gereksinim maddeleri ve teknik araç gereçlerle ulaşım araç gereçlerinin %40 ına el konulacaktır. Halk elinde bulunan ulaşım araçları ile her ay Milli Mücadele adına 100 kilometre taşıma yapacaktır. Gerekirse sahipsiz mallara el konulacaktır. Halk elinde bulunan silah ve cephanenin tümünü teslim edecektir. Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 2

3 Bütün demirci, dökümcü, nalbant, terzi, marangoz gibi zanaatkârlar ordunun kontrolünde çalışacaktır. Not: Tekâlif-i Milliye Emirlerinin Sakarya Savaşı na ciddi bir katkısı olmamıştır. Ancak Büyük Taarruz un kazanılmasında önemli faydaları olmuştur Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos -12 Eylül 1921) Eskişehir-Kütahya Savaşlarında yenilen Türk ordusu Sakarya nın doğusuna çekilmişti. Yunanlılar bu savaşlarda elde ettikleri başarıları abartarak dünyaya ilan etmekle birlikte, Türk Ordusunun tamamen etkisiz hale getiremedikleri bilincindeydiler. Emellerine ulaşabilmek için Türk ordusunu bir meydan muharebesiyle yok etmek istediler. Türk ordusuna son darbeyi vurarak TBMM yi yok etmek için bizzat cepheye kadar gelen Yunan kralı Konstantin 15 Ağustos ta Yunan ordusuna Ankara ya emrini vermişti. Bu emirle 100 kilometrelik bir cephede taarruza geçen Yunan kuvvetleri 23 Ağustos 1921 sabahı bütün gücüyle Türk ordusunun sol kanadına yüklendiler ve bazı stratejik mevkileri ele geçirdiler. Bu savaşta Türk ordusunun komutanları Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ydı. Yunan ordusunun taarruzu karşısında Türk kuvvetleri başlangıçta geri çekildi. Bunun üzerine M. Kemal Paşa Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı yurttaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz emrini verdi. Çarpışmalar esnasında Yunan ordusu Ankara ya 50 kilometre kadar yaklaştı. Ancak uygulanan taktik Türk ordusunun başarılı olmasını sağladı. Yunanlıların iyice güçsüz düşmesi üzerine Türk birlikleri karşı saldırıya geçti. 22 gün gece ve gündüz süren savaş 13 Eylül 1921 de Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. Yunan ordusu Sakarya Nehri nin batısına atıldı. Sakarya Savaşı iç ve dış politikada önemli gelişmelere neden oldu Viyana bozgunu ile başlayan Türk gerileyişi Sakarya da sona erdi. Ve taarruz durumu başladı. Ankara nın boşaltılması ve Meclisin Kayseri ye taşınması için yapılan çalışmalar ortadan kalktı. TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa ya Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı ndaki en büyük kaybı bu savaşta oldu. TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması yapıldı (13 Ekim 1921). Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı (20 Ekim 1921). Yunanlılar hem taarruz gücünü hem de İngiltere nin desteğini kaybettiler. Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başladı. Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3

4 TBMM hükümeti ile İngilizler arasında Malta daki Türklerle Anadolu da tutuklu bulunan İngilizlerin değiştirilmesi kararlaştırıldı. 2 Ocak 1922 de Ukrayna ile Dostluk Antlaşması imzalanmıştır Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) Sakarya Savaşı ndan sonra, Kafkaslarda ortaya çıkan yeni gelişmelerden dolayı 26 Eylül 1921 de Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında bir konferans düzenlendi. Bu konferansa Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin temsilcileri de katıldı. Kars ta toplanan konferansta TBMM hükümetini Kazım Karabekir Paşa temsil etti. Yapılan görüşmeler sonunda Kars Antlaşması imzalandı. Bir dostluk ve iş birliği anlaşması niteliğindeki bu anlaşma, Ruslarla yapılan Moskova Anlaşması nın bir tekrarıdır. Nitekim Sovyet Rusya kendisiyle yapılan anlaşmanın egemenliği altına aldığı Kafkas Cumhuriyetlerince de kabul edilmesini istemiştir. Kafkas cumhuriyetleri de Moskova Antlaşmasını kendileri için de geçerli sayıyorlardı. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı tam anlamıyla güvenlik altına alındı. Kars Antlaşmasına göre; Türkiye nin tanımadığı bir antlaşmayı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da tanımayacaktı. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan kapitülasyonların kaldırılmasını zorunlu görüyordu. Boğazların ticarete açılması, İstanbul un güvenliğinin sağlanması taraflarca kabul edilmiştir. Söz konusu devletler karşılıklı olarak kendi toprakları üzerinde yaşayan taraf ülkelerin vatandaşlarına ayrıcalıklar tanıyacaklardı. Taraflar arasında genel bir af çıkarılacak ve iletişimi güçlendirmek için telgraf ve demiryolu hatları geliştirilecektir. NOT: Moskova Antlaşması nın bir tekrarı niteliğindeki Kars Antlaşması ile Türkiye nin doğu sınırı kesinleşmiş ve güvence altına alınmıştır Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) Fransızlar, TBMM nin askeri ve politik zaferlerine ve Moskova Antlaşması na şahit olduktan sonra Franklin Bouillon u Ankara ya gönderdiler (9 Haziran 1921). Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti yerine yeni bir Türk Devleti nin kurulduğunu, Misak-ı Milli nin kabul edilmesini, Sevr Antlaşması nın reddini, kapitülasyonların kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde geri çekilişimiz üzerine Sakarya Savaşı nın Yunanlılar tarafından kazanılacağı ümidine kapılarak görüşmeleri yarıda kesip ülkesine döndü. Sakarya Savaşı nın kazanılması üzerine Fransızlar artık TBMM nin başarısına ve kalıcılığına Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 4

5 inandıklarından hemen görüşmelere başladılar. Sakarya Zaferi, Fransa nın bütün tereddütlerini yok etti. Fransızlar, TBMM hükümeti ile Ankara Antlaşması nı imzaladılar. Bu antlaşmaya göre Fransa; Taraflar arasındaki savaş sona erecek İki ay içinde Türk kuvvetleri belirlenen hattın kuzeyine, Fransız birlikleri ise güneyine çekilecek Her iki taraf kendilerine kalan topraklardaki insanlar için genel af ilan edecek İskenderun ile Antakya için özel bir idare rejimi kurulacak Selçuklu Devleti nin kurucusu olan Süleyman Şah ın mezarının da içinde bulunduğu Caber Kalesi, Türkiye nin malı olacaktır. Bölge Türk bayrağı altında ve Türk askerlerinin koruyuculuğunda olacaktır. Ankara Antlaşması nın imzalanmasıyla: İlk defa bir İtilaf Devleti, TBMM ile antlaşma yaptı ve yeni Türk Devleti ni tanıdı. Doğu Cephesi nden sonra Güney Cephesi de tasfiye edildi. Fransa, İskenderun ve Hatay için özel hükümler kabul etmekle bu yerlerin anavatanın bir parçası olduğunu kabul etti. Türk ve dünya kamuoyu, Ankara Antlaşmasıyla Türk Kurtuluş Savaşının kazanılma yolunda olduğunu gördü. İtilaf Devletleri bloğu parçalandı. Güney Cephesi nin ortadan kalkmasıyla buradaki birlikleri batıya kaydırma imkânı doğdu Sakarya Zaferi Sonrası İtilaf Devletlerinin Barış Teklifleri Sakarya Zaferinin kazanılması, TBMM hükümetine uluslararası alanda büyük bir prestij kazandırmıştı. İtilaf Devletlerinden İngiltere, Fransa'nın Ankara Antlaşması'nı yapmasını ve İtalyanların da birliklerini geri çekmesi üzerine harekete geçti. Sakarya Zaferi, İtilaf Devletleri nin özellikle de İngilizlerin Yunanlılara olan güvenini yıkmıştı. İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları Türk ve Yunan taraflarına ateşkes teklifinde bulundular. Bu teklifte, iki taraf arasında askersiz bölge bırakılması, her iki tarafın asker ve silah bakımından güçlenmemesi, askeri bakımdan iki tarafın da İtilaf Devletlerinin denetimi altında bulunması ve üç ay süreyle ateşkes ilan edilmesi bulunuyordu. Bununla Türk ordusunun taarruz hazırlıklarının durdurulması amaçlanmıştı. Teklifi Yunanlılar hemen kabul ederken Türk tarafı ise bağımsızlık anlayışına ters düşen bu teklifi reddetti. Misak-ı Milli yi kendine hedef kabul eden TBMM Hükümeti kesinlikle bu amaca ulaşmak niyetindeydi. Ateşkesin ancak yabancı kuvvetlerin memleketimizden çekilmesiyle yapılabileceği bildirildi. Not: İtilaf Devletlerinin bu teklifler Sevr Antlaşması nın hafifletilmiş şeklinden başka bir şey değildi. TBMM, bunlara karşı yeni tekliflerde Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 5

6 bulundu. Yapılan teklifler ve İzmit te barış konferansı toplanması isteği reddedilince Büyük Taarruz için hazırlıklara başlandı Büyük Taarruz Sakarya Zaferi nden sonra Büyük Taarruza kadar uzun bir süre geçti. Bu süre içerisinde Türk ordusu hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı. Yunan ordusunun taarruz gücü kalmamıştı. Ancak amaç Yunan ordusunun tamamen Anadolu dan atılmasıydı. Bunun için TBMM hükümeti bütün imkânları kullanmaya çalışıyordu. Doğu ve Güney cephelerinin güvenlik altına alınması bütün güçlerin Batı Cephesinde toplanmasını sağladı. Bir yandan ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılırken, diğer yandan taarruz eğitimine ağırlık verildi. Sakarya Savaşı nda cephanenin tükenmiş olması, demiryolu yeterli olmadığından birliklerin yaya olarak cepheye gönderilmesi taarruzu geciktiriyordu. Yunan ordusu, Sakarya yenilgisinden sonra savunma durumuna geçmek zorunda kaldı. Eskişehir-Afyonkarahisar hattına çekilerek gerekli savunma tedbirlerini alırken, Türk tarafı da onlar toparlanmadan taarruza geçilmesini planlıyordu. Türk ordusu, taarruz planı gereği cephede I. ve II. ordu şeklinde teşkilatlandırılarak I. Ordu Komutanlığına Ali İhsan Paşa, II. Ordu Komutanlığına da Yakup Şevki Paşa getirildi. İsmet Paşa nın Batı Cephesi Umum Komutanlığı devam ediyordu. Ancak daha sonra I. Ordu Komutanlığına Nurettin Paşa tayin edildi. Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutanlık süresi 6 Mayıs 1922 de uzatıldı. Artık taarruza geçme zamanının geldiğine inanan M. Kemal Paşa, bu kararını kurmaylarıyla paylaştı. Son şeklini alan taarruz planı gereği savaşın asıl ağırlık noktasını Afyon civarındaki I. Ordu birlikleri taşıyacaktı. Bunun için buradaki birlikler takviye edildi. 24 Ağustos 1922 de Türk ordusunun komuta kademesi Şuhut Kasabası na nakledildi. 25 Ağustos akşamından itibaren Anadolu nun dışarı ile irtibatı kesildi ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz, Türk topçusunun ateşiyle başladı. II. Ordu kuzeyde düşman birliklerini oyalarken güneydeki I. Ordu kuvvetleri düşman hatlarını yararak Yunan ordusunun önemli büyük kısmını Dumlupınar da sıkıştırmayı başarmıştı. 30 Ağustos ta Yunan kuvvetleri, Türk birlikleri tarafından tamamen sarılmış bulunuyordu. Bizzat M. Kemal Paşa nın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle, düşman kuvvetleri teslim olanların dışında önemli kısmı imha edildi. Esirler arasında Yunan Başkomutanı General Trikopis de vardı. Kaçan Yunan askerlerini takip etmek ve Yunan kuvvetlerinin Kocaeli ve Trakya dakileriyle birleşmesine fırsat vermemek için, M. Kemal Paşa birliklerimize 1 Eylül 1922 tarihinde Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir, ileri! emrini verdi. Bu emir üzerine birliklerimiz 1 Eylül de Uşak ı, 2 Eylül de Eskişehir i, 3 Eylül de Nazilli, Simav, Salihli, Alaşehir ve Gördes i, 6 Eylül de Balıkesir ve Bilecik i, 7 Eylül de Aydın ı, 8 Eylül de Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 6

7 Manisa yı kurtardı. Türk ordusu 9 Eylül de İzmir e girdi. 18 Eylül tarihi itibariyle Anadolu da savaş esirlerinin dışında hiçbir Yunan askeri kalmadı. Büyük Taarruz un Sonuçları Milli mücadele başarıya ulaştı. Anadolu da İtalyan ve Fransız işgalinden sonra Yunan işgali de son buldu. Kurtuluş Savaşı nın silahlı mücadele safhası başarıyla sonuçlandı. Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarıldı. Türk ordusu Çanakkale ve İzmir civarında İngiliz kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. Milli birlik ve bütünlük sağlandı Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Anadolu kurtarıldıktan sonra şimdi sıra İstanbul ve Trakya nın kurtarılmasına gelmişti. Bu nedenle Türk kuvvetleri kuzeybatıya doğru yönelmesi üzerine, TBMM hükümeti ile İngilizler arasında bir bunalım meydana geldi. Büyük Taarruz un başarıya ulaşmasından sonra İngilizlerin hedefi Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya yı Türklere vermemekti. TBMM hükümeti ise buraları almadan yapılacak bir barışı kesinlikle kabul etmiyordu. Türk ordusunun şartları düşünüldüğünde diplomatik yollarla buraların alınması en iyi yöntemdi. İngilizler başlangıçta Türk ordusuna karşı kuvvet kullanılması kararı aldı. Bunun yanı sıra İngiliz hükümeti müttefiklerinden, Balkan Devletlerinden ve sömürgelerinden Türklere karşı yardım istedi. Amacı I. Dünya Savaşı sonrası kendisine kafa tutan Türkleri de sindirmek suretiyle dünyadaki otoritesini perçinleştirmekti. Ancak Yeni Zelanda dışında hiçbirisi İngilizlerin bu çağrısına olumlu cevap vermedi. İngilizler, Fransızların ve İtalyanların baskısı ile ateşkes görüşmelerine başlamayı kabul etti. Bu gelişmeler yaşanırken Türk birlikleri Çanakkale de İngilizlerin önüne kadar gelmişlerdi. İngilizlerin görüşmelere razı olması üzerine Türk kuvvetlerinin ilerleyişi durduruldu. 3 Ekim 1922 de Mudanya da ateşkes görüşmeleri başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, ateşkes görüşmelerine temsilci olarak Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa yı görevlendirdi. Mudanya daki konferansa İngiltere, Fransa ve İtalya delegeleri katılıyorlardı. İşin ilginç yanı Mudanya da, Yunan temsilcisi yoktu. Yunanlıların gönüllü avukatlığını İngilizler üstlenmişti. Yunan delegeleri ise, Mudanya açıklarında bir gemide görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyorlardı. TBMM ateşkes görüşmelerine Misak-ı Milli ilkelerine dayanan bağımsızlık düşüncesiyle katılıyordu. Konferansın en önemli konuları; Doğu Trakya nın Yunan kuvvetleri tarafından boşaltılıp Türklere teslim edilmesi, Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 7

8 Boğazlar ile İstanbul un durumuydu. İngilizler bu konularda Türk tezinin karşısında olduklarından görüşmeler çok sert bir havada geçti. Sonunda 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mudanya Ateşkes Anlaşması na göre: Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek. Yunan kuvvetleri Meriç nehrine kadar olan Doğu Trakya yı 15 gün zarfında boşaltacaklardı. Doğu Trakya TBMM nin jandarma kuvvetlerine bırakılacak. Ancak bu kuvvetler 8 bini geçmeyecek. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM Hükümeti ne bırakılacak. İtilaf Devletleri barış yapılıncaya kadar İstanbul da kuvvet bulunduracaklar. Barış yapılıncaya kadar Türk silahlı kuvvetleri Çanakkale ve İzmit yarımadasında belirlenen çizgiyi geçemeyecekler. Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla: Kurtuluş Savaşı nın silahlı mücadele safhası sona erdi. Silahlı çatışmaya girilmeden diplomatik başarılarla Doğu Trakya ve İstanbul kurtarıldı. İngiltere de Loyd Corc Hükümeti istifa etti. Kurtuluş Savaşı nın diplomatik safhası başladı. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin TBMM Hükümetine bırakılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. Yeni Türk Devleti yenilmiş devlet yerine eşit devlet haline geldi. Türk tarafına Lozan Barış Konferansı için teklifte bulunuldu. Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 8

9 Özet Kütahya-Eskişehir savaşlarının kaybeilmesi üzerine kontrolü ele alan Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası ile Meclis yetkilerini kendine almış ve Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. Kütahya-Eskişehir'in devamını getirmek isteyen Yunanlılar emellerine ulaşabilmek için Türk ordusunu bir meydan muharebesiyle yok etmek istediler. 23 Ağustos günü başlayan Yunan tarruzu başlangıçta başarılı olsa da uygulanan taktik önce Yunanlıların durdurulmasını ardından yapılan tarruzla Türk ordusunun başarılı olmasını sağladı. 12 Eylül'e kadar süren savaş Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. Sakarya Zaferi Milli Mücadele'nin dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu zafer sonucunda TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. Yunanlılar hem taarruz gücünü kaybettikleri gibi Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başladı. Yaklaşık bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayan Türk ordusu 24 Ağustos'ta tarruza geçmiş, Bizzat M. Kemal Paşa nın sevk ve idare ettiği Başkumandan meydan muharebesiyle, düşman kuvvetleri teslim olanların dışında önemli kısmı imha edilmiştir. M. Kemal Paşa'nın "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir, ileri" emriyle takip edilen Yunan kuvvetleri 9 Eylül'de İzmir'den çıkarılarak taarruz tamamlanmıştır. Böylece Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılmış, Milli mücadele başarıya ulaşmıştır. Türk kuvvetleri İstanbul ve Trakya nın kurtarılması için kuzeybatıya doğru yönelmesi üzerine, TBMM hükümeti ile İngilizler arasında bir bunalım meydana geldi. Çatışmayı göze alamayan her iki taraf Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak savaşı sona erdirmişlerdir. Bu antlşmayla Milli Mücadele'nin sillahlı safhası sona ermiştir. Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 9

10 1. Mudanya Ateşkesinde Türk tarafını aşağıdaki isimlerden hangisi temsil etmiştir? A) Kazım Karabekir Paşa B) Ali Fuat Cebesoy C) Rauf Orbay D) İsmet İnönü E) Fevzi Çakmak Ünite Değerlendirme Soruları 2. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçları arasında yer almaz? A) Mustafa Kemal Paşa'ya Gazilik unvanı verilmiştir B) İtalya topraklarımızı tamamen terk etmiştir C) Afganistan la dostluk antlaşması imzalanmıştır D) Taarruz gücü Türk ordusuna geçmiştir E) Kars Antlaşması imzalanmıştır 3. Mustafa Kemal Paşa "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözünü hangi savaş sırasında söylemiştir? A) Kütahya-Eskişehir B) Sakarya C) I. İnönü D) Büyük Taarruz E) II. İnönü 4. - I. İnönü Savaşı ndan sonra Moskova Antlaşması - Sakarya Meydan Savaşı ndan sonra Ankara Antlaşması - Başkomutanlık Meydan Savaşı ndan sonra Mudanya Antlaşması, imzalanmıştır. Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) TBMM hükûmeti barışı devamlı ön planda tutmuştur B) Yeni bir devlet kurulmuştur C) Her antlaşmadan sonra bir savaş yapılmıştır D) Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır E) Ankara Antlaşması Fransa ile imzalanmıştır 5. Milli Mücadele sonunda imzalanan ateşkes antlaşması hangisidir? A) Ankara B) Mudanya C) Mondros D) Lozan E) Sevr 6. Mustafa Kemal Paşa'ya Gazilik ve Mareşallik unvanları hangi savaştan sonra verilmiştir? A) II. İnönü B) Büyük Taarruz C) Anafartalar D) Sakarya E) Çanakkale Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 10

11 7. Sakarya Savaşından önce sert tartışmalar yaşanmış Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda çıkarılan ve milletin topyekûn seferber olmasını sağlayan kanun hangisidir? A) Firariler Kanunu B) Hıyanet-i Vataniye C) Hıyanet-i Milliye D) Takrir-i Sükun E) Tekalif-i Milliye 8. Mustafa Kemal Paşa ya verilen Başkomutanlık yetkisi hangi tarihe kadar üçer aylık sürelerle yenilenmiştir? A) 20 Temmuz 1922 ye kadar B) 20 Ağustos 1922 ye kadar C) 10 Haziran 1921 e kadar D) 10 Eylül 1923 ye kadar E) 30 Ağustos 1921 e kadar 9. Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz dir, ileri" emrini verdiği savaş hangisidir? A) Arıburnu B) II. İnönü C) Sakarya D) I. İnönü E) Büyük Taarruz 10. Mudanya Antlaşmasına göre İstanbul'un yönetimi TBMM'ye bırakılmıştır. Osmanlı Devleti dururken böyle bir karar alınmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yeni Türk devleti resmen kurulmuştur B) İşgal güçleri İstanbul'dan çekilmişlerdir C) Osmanlı Devleti TBMM'yi resmen tanımıştır D) İstanbul hükümeti istifa etmiştir E) Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir CEVAPLAR D C B D B D E A E E Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 11

12 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK KAYNAKLAR Armaoğlu, F., (1998), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara. Ercan, Y., (2002), Osmanlı İmparatorluğunda Bazı Sorunlar ve Günümüze Yansımaları, Ankara. Kırzıoğlu, F., (1990), Kazım Karabekir, Ankara. Kocatürk, U., (1988), Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi ( ), Ankara. Kurat, A. N., (1993), Türkiye ve Rusya, Ankara. Mumcu, A. (1986), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara. Onar, M., (1995), Atatürk ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, C.I-II., Ankara. Özalp, K., (1988), Milli Mücadele, Ankara. Sonyel, S. R, (1991), Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Ankara. Tansel, S., (1991), Mondros tan Mudanya ya Kadar, C.III,IV, İstanbul. Turan, R.- Safran, M. vd., (2011), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara. Uçarol, R., (1985), Siyasi Tarih, İstanbul. Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 12

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları ONUNCU BÖLÜM SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE BÜYÜK TAARRUZ 1. Yeni Yunan Genel Taarruzu Yunanlılar, Ankara Hükümeti nin reddettiği Sevr Antlaşması nı gerçekleştirmek amacıyla, 10 Temmuz 1921 günü, bütün Batı

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan 3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır. TBMM bu cephede Ermenilere karşı, Osmanlı dan kalma düzenli ordu ile (Kazım Karabekir e bağlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Mustafa Kemal ile mükemmel

Mustafa Kemal ile mükemmel Atatürk ün Dünyası Cengiz Önal 77 İsmet Paşa nın Batı Cephesi Genel Komutanlığına Atanması Mustafa Kemal ile mükemmel sayılabilecek bir ilişki içinde bulunan Albay İsmet Bey, Birinci İnönü(6-10 Ocak 1921)

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ DOĞU CEPHESİ 9 haziran 1920 de Ermenilerle savaş başladı. Doğu Anadolu da seferberlik ilan edildi. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir doğu cephesi komutanlığına

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI 1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet-i sadıka"

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Kurtuluş Savaşı, üç cephede gerçekleşmiştir; 1. Doğu Cephesi: Ermenilere karşı

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

Resim-2 Genelkurmay başkanlığı, Eskişehir - Afyon hattına yerleşen düşmanın savunma ve berkitme faaliyetleri ile bulunduğu bölgede daha fazla

Resim-2 Genelkurmay başkanlığı, Eskişehir - Afyon hattına yerleşen düşmanın savunma ve berkitme faaliyetleri ile bulunduğu bölgede daha fazla SAD TAARRUZ PLANI 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında çok kanlı ve çetin savaşların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi nde taarruz azmi ve başarı umudu kırılan Yunan ordusu daha fazla kayıp vermeden

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Antlaşması ile Türkiye Kars, Ardahan ve Batum u geri almıştı. Fakat I. Dünya Savaşı ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Atatürk ve Ağustos Ayı

Atatürk ve Ağustos Ayı Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel Atatürk ve Ağustos Ayı Büyük asker ve büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrünün tamamını vatanı ve milletine (hatta tüm insanlığa) hizmete adamış, çok

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Kodu:ATA101 Ders Adı: AİİT I Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS: 2

Kodu:ATA101 Ders Adı: AİİT I Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS: 2 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI 1.DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu:ATA101 Ders Adı: AİİT I Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS: 2 Sınıf/Yarıyıl Ders Düzeyi Ders

Detaylı

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum.

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK ÖRNEK Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. Kazım Karabekir in bu tutumu, onun aşağıdakilerden hangisinde alınan

Detaylı

Sakarya Zaferi 97 Yaşında

Sakarya Zaferi 97 Yaşında Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Sakarya Zaferi 97 Yaşında Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır. B atı cephesinde Yunan ordusuna karşı 13 Eylül 1921 de kazandığımız Sakarya zaferi kurtuluş

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ 1 SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ Gürbüz MIZRAK Süleyman Şah Türbesi ve bulunduğu alan Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisindeydi. Burası Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi.

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi. ers 12 oğu Cephesi, Gümrü Antlaşması, Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞ VE CEPHELER Notlar I. ünya savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı evleti fiilen sona ermiştir. İtilaf evletleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı