2013 Yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2013 Yılı Faaliyet Raporu

2

3 İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu

4

5 Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır Yılı Faaliyet Raporu 3

6 Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlandı Türkiye nin ilk iki kalkınma ajansından biri olarak kuruldu İzmir Bölge Planı hazırlandı Genel Sekreter atandı. İlk personel alımı yapıldı İlk mali destek programları için teklif çağrısına çıkıldı Türkiye n in ilk Kentsel Pazarlama Stratejik Planı hazırlandı. Kümelenme Stratejisi Çalışmaları başladı. FDI Market tarafından En İyi Bölgesel Yatırım Stratejisi Ödülü verildi.

7 Türkiye de kalkınma ajansları tarafından hazırlanan ilk bölge planı olarak İzmir Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı İZKA, Mali Yönetim Yeterliliği ni alan ilk ajans oldu. İzmir Görsel Kimlik çalışmaları sonuçlandırıldı Vatandaş Toplantısı, İzmir in kalkınma önceliklerini belirlemek ve doğrudan vatandaş katkısı almak amacıyla düzenlendi Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) yönetim kurulu ve yürütme komitesi üyelik seçimleri kazanıldı. Yenilik Stratejisi Çalışmaları başladı. Mali Yönetim Yeterliliği ni alan ilk ajans oldu. ANIMA Investment Network yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye de bir kalkınma ajansı tarafından çalışmaları yürütülen ilk Bölgesel Yenilik Stratejisi oluşturuldu. INSME (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Ağ) Konferansı İzmir de düzenlendi Yılı Faaliyet Raporu 5

8 Önsöz Mustafa TOPRAK İzmir Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması için kalkınma ajansları en önemli araçlardan biridir. İzmir Kalkınma Ajansı, kuruluş kanununda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın gereklerini yerine getirmek için çalışmaktadır. Kalkınma ajanslarının önemli bir fonksiyonu, ortak akıl ve katılımcılık ilkelerini esas alarak, aşağıdan yukarıya planlama ilkesi ile bölgeye özel ve bölgeye özgü nitelikte bölge planlarının hazırlanması hususunda koordinatör rol üstlenmeleridir. Bu planlarda belirlenmiş stratejik öncelikleri hayata geçirebilmek için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği platformları yaratabilmeleri de, ajansların önemli bir işlevidir. Bu fonksiyon doğrultusunda, İzmir Bölge Planı ile bölgede yapılacaklar ve uygulanacak stratejiler İzmir deki tüm kesimlerin katılımı ile belirlenmiştir. Böylece İzmir in ulusal ekonomiye ve ulusal rekabet edebilirliğe olan katkısının artması hedeflenmektedir İzmir Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında mevcut durum analizi tamamlanmış ve İzmirli nin kente ilişkin proje geliştirme ve karar verme süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak Vatandaş Toplantısı ile doğrudan vatandaşların hayal ettikleri İzmir e dair düşünceleri ve beklentilerine kulak verilmiştir. Bölge Planı üzerindeki çalışmalar tamamlanarak onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. Ajansların, kaynakların yerinde ve etkin kullanımı hedefleri doğrultusunda önemli araçlarından olan teklif çağrıları kapsamında İZKA nın ilan etmiş olduğu Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Başarılı projelerin uygulanmasıyla İzmir de 36 adet yenilenebilir enerji sistemi (26 güneş, 4 rüzgâr, 3 hibrit, 3 biyokütle) yatırımı desteklenerek yaklaşık 10 MW gücünde lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülmekte, bu miktar konutun, bir başka deyişle yaklaşık 10 bin kişinin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelmektedir. Projelerin tamamlanmasıyla ülkemizde oldukça sınırlı sayıda olan yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimi yapan sistemler İzmir de yoğunlaşacak

9 ve İzmir bu konuda diğer şehirlere örnek olacaktır yılında başvuru aşaması tamamlanan Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında da 153 proje başvurusu alınmıştır. İzmir de kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olarak saptanan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma sektörünün önemli ihtiyaçlarından olan akredite bir test ve analiz laboratuarının kurulmasını amaçlayan güdümlü projemizin uygulanmasına da bu yıl başladık. Bu proje ile birlikte her yıl test amacı ile yurtdışına aktarılan kaynaklar artık yurtiçinde kalacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2013 yılında da, bölgenin potansiyeli ve sunduğu fırsatlar yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmuş, yabancı yatırımcıya yer seçimi konusu dâhil olmak üzere, ilgili bütün destekler verilmiştir. Yatırım tanıtım turları düzenlenmiş, yerli ve yabancı heyetler ağırlanmış, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanmıştır. Yürütülen yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri sonucunda ilimizde 28 Milyon tutarında 9 yeni yatırım gerçekleşmiştir. Danışma organı niteliğindeki Kalkınma Kurulumuz, 8 Nisan 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden belirlenmiş ve 25 Haziran 2013 tarihinde Kalkınma Kurulu Toplantısı ile Kurul Başkanı ve Başkan Vekili ile İZKA Yönetim Kurulu nda yer alacak 3 yeni temsilcinin seçimi yapılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı, yüksek nitelikli personeli ve bütün yerel aktörlerin işbirliği ve eşgüdümüyle faaliyetlerine devam edecektir. Yürütülen yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri sonucunda ilimizde 28 Milyon tutarında 9 yeni yatırım gerçekleşmiştir Yılı Faaliyet Raporu 7

10 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C) AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER II. AMAÇ VE HEDEFLER A) İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER B) PERFORMANS BİLGİLERİ Proje ve Faaliyet Bilgileri Planlama Faaliyetleri Mali Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteğine İlişkin Faaliyetler Tanıtım, Dış İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetleri Kurumsallaşma Faaliyetleri Performans Sonuçları IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) ÜSTÜNLÜKLER B) ZAYIFLIKLAR C) DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 71

11 Kısaltmalar AB...Avrupa Birliği ABD...Amerika Birleşik Devletleri AÇEV...Anne Çocuk Eğitim Vakfı ANIMA...Akdeniz Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği ARGE...Araştırma Geliştirme ASKON...Anadolu Aslanları İşadamları Derneği BIE...Uluslararası Sergiler Bürosu DEİK...Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu EBİLTEM...Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi EBSO...Ege Bölgesi Sanayi Odası EÇEV...Ege Çağdaş Eğitim Vakfı EGİAD...Ege Genç İşadamları Derneği EHİS...Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma ERG...Eğitim Reformu Girişimi ESBAŞ...Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ESSİAD...Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği EWEA...Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği GYODER...Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği INSME...Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Uluslararası Ağı İASOB...İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İBB...İzmir Büyükşehir Belediyesi İDB...İzleme ve Değerlendirme Birimi İESOB...İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İİMEK...İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İŞKUR...Türkiye İş Kurumu İYTE...İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İZBP...İzmir Bölge Planı İZKA...İzmir Kalkınma Ajansı İZTEKGEB...İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A. Ş JETRO...Japon Dış Ticaret Teşkilatı KAYS...Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 9

12 Kısaltmalar KDV...Katma Değer Vergisi KOBİ...Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme KOSBİ...Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi KYB...Kurumsal Yönetim Birimi MDA...Mevcut Durum Analizi MDP...Mali Destek Programı MEM...Milli Eğitim Müdürlüğü MYO...Meslek Yüksek Okulu OSB...Organize Sanayi Bölgesi OSBÜK...Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu PPKB...Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi PYB...Program Yönetim Birimi SGK...Sosyal Güvenlik Kurumu SKD...İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SPSS...Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi STK...Sivil Toplum Kuruluşu TDİB...Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi TEGV...Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEPAV...Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TODAİE...Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TTGV...Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TÜBİTAK...Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜİK...Türkiye İstatistik Kurumu TÜREB...Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜSEV...Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TYDTA...Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı UNIDO...Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNWTO...Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü WAIPA...Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği YDO...Yatırım Destek Ofisi

13 Şekil ve Tablo Listesi Şekil 1: Ajans Organizasyon Yapısı Şekil 2 : Organizasyon Şeması Şekil 3: İZKA Personelinin Kurumsal Statüye Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) Şekil 4: İZKA Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) Şekil 5: İZKA Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) Şekil 6: İZKA Personelinin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) Şekil 7: İzmir Bölge Planlama Sürecinin Temel Faaliyetleri Şekil 8 : İzmir Bölge Planı Portalı Şekil 9 : Başarılı Projelerin İlçelere Göre Dağılımı (Kar Amacı Güden ve Gütmeyen) Şekil 10: EHİS Laboratuarı Taslak Çizimi Tablo 1: İZKA Donanım Envanteri (31 Aralık 2013) Tablo 2: İZKA Yazılım Envanteri (31 Aralık 2013) Tablo 3: İnternet ve Uzak İletişim Envanteri (31 Aralık 2013) Tablo 4: 2013 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri Tablo 5: 2013 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri Tablo 6: İZBP Hazırlık Çalışmaları Kapsamındaki Paydaş Toplantıları ve Çalıştaylar Tablo 7: İZKA tarafından yürütülen doğrudan faaliyet desteği sonuçları Tablo 8: İZKA tarafından yürütülen doğrudan faaliyet desteği sonuçları Tablo 9: 2012 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP Bilgilendirme Toplantıları Tablo 10: 2012 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP Eğitim Toplantıları Tablo 11: Program Önceliklerine Göre Asil Listedeki Başarılı Projeler Tablo 12: Başarılı Projelerin Kurumlara Göre Dağılımı (Kar Amacı Gütmeyen) Tablo 13: Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları Katılımcı Sayıları Tablo 14: Okul Öncesi Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Eğitim Toplantıları Katılımcı Sayısı Tablo 15: Okul Öncesi Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Ön İnceleme Süreç Verileri Tablo 16: 2013 Yılında Yerelde Kapasite Geliştirme Kapsamında Düzenlenen Eğitimler Tablo 17: Yazılı Basında İZKA Tablo 18: Katılım Sağlanan Fuarlar Tablo 19: Yürütülen Tanıtım Faaliyetleri Tablo 20: Ajans Personelinin Aldığı Eğitimler Tablo 21: Katılım Sağlanan Seminer, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler 2013 Yılı Faaliyet Raporu 11

14 Genel Bilgiler A) Vizyon ve Misyon Vizyon Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak. Misyon İzmir in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5. maddesinde Kalkınma Ajansları nın görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. 3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. 6. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. 11. Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

15 C) Ajansa İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı İZKA, Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1 Birlik Plaza Gümrük İzmir adresinde İESOB a ait binada hizmet vermektedir. 2 Temmuz 2008 tarihinden itibaren İESOB ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde Birlik Plaza nın 2. katının yarısı ve 3. katı kiralandı. Temmuz 2009 itibarıyla 2. katın diğer yarısı ve son olarak Şubat 2011 de 5. kat İZKA bünyesine katıldı. 2. Teşkilat Yapısı 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun da kabul edildi ve tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması nı öngören Bakanlar Kurulu nun 2006/10550 sayılı kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. İzmir İli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İZKA kuruldu. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir. Ajans organizasyon yapısında; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi yer almaktadır. Ajansın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. KALKINMA KURULU (Danışma Organı) YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERLİK YATIRIM DESTEK OFİSİ Şekil 1: Ajans Organizasyon Yapısı 2.1 Kalkınma Kurulu Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu, Ajansın danışma organıdır. Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Bölgenin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 2. Yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve / veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek. 3. Ajansın faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak Yılı Faaliyet Raporu 13

16 İZKA Kalkınma Kurulu na temsilci gönderecek kurum ve kuruluşlar, 8 Nisan 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. Karar, 31 Mayıs 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulan Kalkınma Kurulu nda 100 üye bulunmaktadır. Kalkınma Kurulu Toplantısı, 25 Haziran 2013 Kalkınma Kurulu nun, 25 Haziran 2013 tarihinde seçim toplantısı gerçekleştirildi. Kalkınma Kurulu toplantısında Plasmet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÇOLAKOĞLU Kalkınma Kurulu Başkanı, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kasım SEVİN Kalkınma Kurulu Başkan Vekili, TRT İzmir Bölge Müdürü Muharrem ACAR ve İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha TÜRKYILMAZ ise Katip Üye seçildiler. 2.2 Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşmaktadır. İZKA Yönetim Kurulu nun üç üyesi Kalkınma Kurulu tarafından 25 Haziran 2013 tarihinde seçildi. Yönetim Kurulu, doğal üyelerle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Alfemo Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kavuklar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere Kalkınma Kurulu tarafından seçilmiş üç üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. 2. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. 4. Yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. 5. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. 3. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

17 6. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. 7. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. 8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. 9. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. 10. Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunmak 11. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. 12. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. İZKA Yönetim Kurulu 2013 yılında 12 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 2.3 Genel Sekreterlik Genel sekreterlik, Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreterlik, genel sekreter, uzman personel ve destek personelden oluşmaktadır. GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETÇİ HUKUK MÜŞAVİRİ YATIRIM DESTEK OFİSİ Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi Kurumsal Yönetim Birimi Şekil 2: Organizasyon Şeması Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şunlardır: 1. Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. 2. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 3. Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. 4. Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, 5. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. 6. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. 7. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak Yılı Faaliyet Raporu 15

18 8. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. 9. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 10. Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. 11. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. 12. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. 13. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 14. Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İZKA hizmetlerinin sunumunda çevrimiçi, kesintisiz, güvenli ve çoklu ortamlardan erişilebilir nitelikte, elektronik sistemler kullanmaktadır. Bu amaçla Ajansımız iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için kurulduğu günden itibaren bilgi teknolojileri projeleri hazırlanarak, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımı ve sunumu hızla yaygınlaştırılmıştır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, kalite geliştirme prensibini ön planda tutan İZKA, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), CRM uygulamaları, vb. bilgi teknolojileri sayesinde Kalkınma Bakanlığı ve ajans arasında hızlı ve etkili bir iletişim kurmuş, ajansta yapılan iş ve işlemlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ajansımız şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş e-devlet model anlayışıyla çalışmalarını sürdürmekte, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara elektronik ortamda hizmetler sunmaktadır. Ajans stratejik planı doğrultusunda 2013 yılı ve sonrasında da bu hizmetlerin yaygın, etkili ve sürekli yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu stratejiye bağlı olarak, İZKA da Tablo 1 ve 2 deki donanım ve yazılımlar kullanılmaktadır.

19 3.1 Bilgi Sistemleri Envanteri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle İZKA bilgi teknolojileri envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: İZKA Donanım Envanteri (31 Aralık 2013) Donanım Adı Adeti Kullanım Amacı Marka-Model Kişisel Bilgisayarlar 53 adet Personel ve sunum bilgisayarı Lenovo, HP, Toshiba Sunucu Bilgisayarlar 5 adet 3 adet Sanallaştırma Platformu, 1 adet ikincil DC, 1 Adet Telefon santrali sunucusu IBM ve HP Disk Ünitesi 1 adet Tüm sunucuların bağlı olduğu, ajans verilerinin depolandığı disk ünitesidir. IBM Yedekleme Sistemi 2 adet Disk ünitesindeki verinin bir kopyasını saklayan yedekleme üniteleridir. QNAP ve HP Grafik Tasarım Bilgisayarı 1 adet Ajansın grafik tasarım işleri için kullanılmaktadır. Apple Yüksek Kapasiteli hepsi bir arada Lazer Yazıcılar 3 adet Her katta bir adet konumlandırılmıştır. Ajansın yazıcı, fotokopi, tarama gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Xerox Workcentre Düşük Kapasiteli hepsi bir arada yazıcılar 1 adet Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Fotokopi, tarama ve yazıcı fonksiyonları vardır. Xerox Workcentre Lazer Yazıcılar 4 adet Kurumsal Yönetim Birimi ve Genel Sekreterlik HP, Xerox Fotoğraf Yazıcısı 1 adet Acil ihtiyaç duyulan fotograf baskılarında kullanılmaktadır. HP Kablosuz Erişim Noktası 4 adet Ajans personeli ve misafirlerin kablosuz ağa erişiminde kullanılmaktadır. Her katta en az 1 adet konumlandırılmıştır. HP ProCurve Kesintisiz Güç Kaynağı 2 adet 20 kva gücünde olan cihaz tüm bilgi sistemlerini yaklaşık 4 saat süre ile elektrik kesintilerinden korumaktadır. 2 kva olan gücündeki cihaz ise kritik öneme sahip cihazların yedek güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Tunçmatik ve Tescom Ağ anahtarları 5 adet Tüm ağın omurgasında kullanılmaktadır. HP ProCurve Güvenlik Duvarı 1 adet İnternet ve e-posta trafiğinin kontrolü Netsafe Video Konferans Sistemi 1 adet Video konferans Polycom Projeksiyon Cihazları 5 adet Ajans içindeki tüm sunumlarda kullanılmaktadır. Hitachi, LG, Epson Akıllı Tahta 1 adet İnteraktif sunum Mimio Video Kamera 2 adet Toplantı ve etkinliklerin kayıt altına alınması amacıyla kullanılmaktadır Canon Fotograf Makinesi 6 adet Toplantı ve etkinlikler ile İzleme ve Değerlendirme Birimi nin proje izlemelerinde kullanılmaktadır. Fujifilm, Nikon, Panasonic, Canon IP Telefon Santrali 1 adet Telefon iletişimi için kullanılan yeni nesil IP Telefon santralidir. NEC Philips Masaüstü IP Telefon Setleri 58 adet Tüm personel ve toplantı odalarındaki dahili masaüstü setleridir. NEC Philips Tarayıcılar 1 adet Evrak Kayıt Sistemi nde kullanılmaktadır. HP Kartvizit Tarayıcılar 3 adet Kartvizitlerin elektronik ortama aktarılması amacıyla kullanılmaktadır. TTec 2013 Yılı Faaliyet Raporu 17

20 Tablo 2: İZKA Yazılım Envanteri (31 Aralık 2013) Yazılım Adı Kullanıcı Sayısı Kullanım Amacı Windows 7 Professional 46 Personel Bilgisayarları İşletim Sistemi Windows 2003 server 2 Server İşletim Sistemi Windows 2008 server 1 Server İşletim Sistemi Apple Imac Leopard 1 Grafik Bilgisayarı İşletim Sistemi iwork 1 imac Office Yazılımı SPSS İstatistik Yazılımı 1 Genel Kullanım Faks Maker Yazılımı 5 Faks Sistemi Trend Micro Antivirüs 2 adet server, 55 adet kullanıcı lisansı Antivirüs MS Exchange Server 1 adet sunucu, 55 adet e-posta lisansı E-posta Sistemi M-Files Doküman Yönetim Sistemi Veeam Backup Yedekleme Yazılımı 1 adet sunucu, 15 adet kullanıcı lisansı Doküman Yönetim ve iş süreçlerini 2 adet sunucu lisansı Yedekleme Poros İK Sınırsız kullanıcı İnsan Kaynakları Yönetimi Tablo 3: İnternet ve Uzak İletişim Envanteri (31 Aralık 2013) Bağlantı Tipi Bağlantı Hızı Kullanım Amacı Hizmet Sağlayıcı ADSL (1Adet) 4 Mbit/sn Yedek internet bağlantısı için TTNET Fiber ME internet 10 Mbit/Sn Tüm internet erişimleri için kullanılmaktadır. TurkNET 3.2 Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Kablolu ve kablosuz erişim sağlanabilen bilgisayar ağı üzerinde çeşitli bilişim kaynakları paylaşılmaktadır. Bilgisayar ağının iç ve dış güvenliği bir adet oturum sunucu ile bir adet güvenlik duvarı cihazı ile karşılanmaktadır. Ayrıca virüs ve zararlı yazılımlara karşı bir anti virüs sunucusu kurulmuş olup, düzenli ve gerçek zamanlı taramalarla sistemin güvenliği sağlanmaktadır. Personelin ve misafirlerin internet ihtiyaçlarını karşılayacak iki ayrı internet erişimi vardır. Tüm internet trafiğinde kullanıcı bazında erişim günlüğü tutulmaktadır. E-posta trafiği ise Ajans bünyesinde kurulu olan e-posta sunucusuyla sağlanmaktadır. E-posta sunucusuna internet erişimi olan her yerden erişmek mümkündür. Personel, kendilerine tahsis edilen PDA cep telefonları ile internete ve e-postalara erişmektedir. Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde e-posta haricinde elektronik faks, kısa mesaj, video konferans, akıllı tahta vb. iletişim araçlarından da faydalanılmaktadır.

21 4. İnsan Kaynakları 4.1 İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikasının amacı, İZKA nın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını, bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 4.2 Organizasyon ve Personel Yapısı 2013 yıl sonu itibariyle İZKA da; 1 Genel Sekreter, 5 Birim Başkanı, 1 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 25 Uzman, 6 Destek Personel, 1 Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam 39 personel istihdam edilmektedir. Ajans personelinin statülerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 3: İZKA Personelinin Kurumsal Statüye Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) 1 Genel Sekreter 25 Uzman 5 Birim Başkanı 1 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 6 Destek Personel 1 Hukuk Müşaviri Personelin birimlere göre dağılımı açısından; Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 8 kişi, Program Yönetim Birimi 5 kişi, İzleme ve Değerlendirme Birimi 7 kişi, Yatırım Destek Ofisi 6 kişi, Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi 3 kişi ile hizmet vermektedir. İdari Mali İşler, Bilgi İşlem ve Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Biriminde ise 8 kişi görev yapmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 19

22 Ajans personelinin cinsiyete göre dağılımı ise Şekil 4 te gösterilmiştir. Buna göre İZKA da 17 kadın ve 22 erkek personel görev yapmaktadır. Şekil 4: İZKA Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) 22 Erkek 17 Kadın Ajans personelinin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 5: İZKA Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) 1 Doçent 1 Doktora 7 Doktora Öğrencisi 14 Yüksek Lisans 6 Yüksek Lisans Öğrencisi 10 Lisans Ajans personelinin yabancı dil bilgisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 6: İZKA Personelinin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı (31 Aralık 2013) 1 İngilizce ve Almanca 1 İngilizce ve Rusça 31 İngilizce

23 5. Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Ajans tarafından sunulan hizmetler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB), Program Yönetimi Birimi (PYB), İzleme Değerlendirme Birimi (İDB), Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi (TDİB), Yatırım Destek Ofisi (YDO) ve Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) tarafından yerine getirilmektedir. 5.1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi nin (PPKB) temel görevi; bölge planlarının, yerel aktörlerin katılımıyla, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanması, yerel aktörler tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesinin sağlanmasıdır. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen projeleri izlemek ve desteklemek, bölge planında önceliklendirilmiş konularda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmek PPKB nin görevleri arasındadır. Bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin araştırmaların yapılması, planların hayata geçirilmesinin temelini oluşturan bölgesel operasyonel programların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve söz konusu plan ve programlar ışığında destek programlarının çerçevesinin oluşturulması da PPKB nin çalışma alanları arasında bulunmaktadır. PPKB ayrıca, Ajans ın yıllık çalışma programları ve bütçesini de diğer birimlerle işbirliği içinde hazırlamaktadır. 5.2 Program Yönetimi Birimi Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans tarafından sunulan mali ve teknik destek programlarının uygulama mekanizmasını oluşturmak ve yönetmekten sorumlu olan birimdir. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesinin oluşturulmasından, destek programları kapsamında başvuru koşullarının ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine; destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirlerin alınmasından, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimlerinin gerçekleştirmesine; proje başvurularının kabul edilmesinden, proje değerlendirme süreçlerinin planlamasına ve yönetilmesine kadar mali destek programlarının yönetimsel her aşamasından sorumludur. 5.3 İzleme ve Değerlendirme Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), bölge planı ve programların gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı na bildirmekten sorumlu olan birimdir. İDB, uygulama aşamasına geçmiş projelerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur ve yararlanıcıların ödeme taleplerini değerlendirerek ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar. İDB ayrıca, Ajans ın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmakta, periyodik değerlendirme raporları hazırlamakta ve bölgenin kalkınması bakımından yaratılan etki ve sonuçları ve başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirme analizlerini hazırlamaktadır. 5.4 Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı nın uygulama sürecini koordine etmek ve Ajans ın uluslararası ilişkilerini geliştirmek için faaliyet gösteren Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi (TDİB), İzmir in uluslararası tanınırlığını artırmak için uluslararası organizasyonlara destek vermek, İzmir in tanıtımı kapsamında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının çekilmesi amacıyla lobi faaliyetlerini koordine etmek, Ajans ın uluslararası kuruluşlara üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek ve Ajans ın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ajansın basın ve kurumsal iletişimi de birim sorumlulukları arasındadır. Kurumsal İletişim Sorumlusu tarafından Ajans ın iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. 5.5 Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek Ofisi (YDO), yerli ve yabancı yatırımcılara İzmir in yatırım olanaklarını tanıtmak ve İzmir de yatırım yapmayı planlayan firmalara destek olmak amacıyla faaliyet gösteren birimdir. Bu kapsamda, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermekte ve yol göstermektedir. Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmekte, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini, ya da diğer idari iş ve işlemleri ilgili makamlara aktararak, gerekli takip işlemlerini yapmaktadır. YDO ayrıca, İzmir de yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek bunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaktadır Yılı Faaliyet Raporu 21

24 5.6 Kurumsal Yönetim Birimi Yönetsel ve idari anlamdaki temel sorumluluk ve işlemler Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) tarafından yürütülmektedir. KYB, İdari ve Mali İşler, Organizasyon Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yönetici Asistanı ndan oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler de, Muhasebe Yetkilisi, Mali İşler Personeli, İdari İşler Sorumlusu ve İnsan Kaynakları Sorumlusu yer almaktadır. Muhasebe Yetkilisi ve Mali İşler Personeli, Ajans ın gelirlerinin tahsili, ödemelerin hak sahiplerine yapılması ve hesapların tutulması vb. işleri yürütmektedirler. İnsan Kaynakları Sorumlusu, Ajans ın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamaktan sorumludur. İdari İşler Sorumlusu, evrak kayıt ve Ajans ın idari işlerini yürütmektedir. Organizasyon Sorumlusu toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum vb. organizasyonları koordine etmektedir. Bilgi İşlem Sorumlusu, Ajans ta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek ve bakımlarını yapmaktan sorumludur. Yönetici Asistanı, Genel Sekreter in sorumluluklarıyla ilgili gerekli iş takibini yapmakta, birimler ile Genel Sekreterlik arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamakta, Genel Sekreterin programını düzenlemekte, takip etmekte ve Genel Sekreter tarafından istenecek raporları hazırlamaktadır. 5.7 Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi İZKA da ana birimlerin dışında, hukuk işlerinden sorumlu bir uzman personel görev yapmaktadır. Hukuk işlerinden sorumlu personel, Ajans ın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajans ı temsil etmek ya da Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmekten sorumludur. Bunun dışında, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ya da diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili olarak ya da kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmektedir. İç Denetçi nin görev ve yetkileri arasında, nesnel risk analizlerine dayanarak Ajans ın yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi, risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğinin geliştirilmesi, harcamaların, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların ve diğer faaliyetlerin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunun izlemesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi bulunmaktadır. İç Denetçi ayrıca, iç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmakta ve işleyişini değerlendirmektedir. İç Denetçi tarihinde görevinden ayrıldığından, yıl sonu itibariyle iç denetçi bulunmamaktadır. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5449 sayılı kanunla Ajansımıza verilen görevler yukarıda belirtilen birimler tarafından, birim başkanlarının ve YDO Koordinatörü nün sorumluluğunda yürütülmektedir. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 11. maddesine istinaden iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile ajanslarda bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir yılı içerisinde bağımsız dış denetim firmasından destek alarak kurulan iç kontrol sisteminin uygulamasına 2013 yılında da devam edilmiştir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde sistem, öneriler ve ihtiyaçlar çerçevesinde Ajans çalışma birimlerinin temsilcilerinden müteşekkil bir komisyon tarafından gözden geçirilmiş ve revize edilmiştir.

25 Amaç ve Hedefler A) İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI 1. İzmir in ekonomik ve sosyal kalkınması doğrultusunda ildeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmek ve ildeki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 2. İzmir in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesini hızlandırmak ve ilin rekabet gücünü artırmak 3. İlin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER İzmir Bölge Planı doğrultusunda, Ajans ın temel politika öncelikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 1. İşletmelerin rekabet gücünü artırarak bölgesel ekonominin geliştirilmesi 2. İstihdam koşulları ve olanaklarının genişletilmesi 3. Eğitim, sağlık ve sosyal içermeye yönelik hizmetlerin geliştirilerek toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi 4. Çevrenin korunması ve çevresel kalitenin iyileştirilmesi 5. Ulaşım, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve bilgi iletişim altyapılarının geliştirilmesi Yukarıda ortaya konulan temel önceliklerin yanı sıra, İzmir Bölge Planı nda İzmir için belirlenen anahtar sektörlere ilişkin Ajans ın politika öncelikleri de aşağıda özetlenmiştir: 1. İzmir in ileri teknolojiler alanında sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesi 2. Bölgenin yenilenebilir enerji bölgesi haline getirilmesi 3. Çeşitlendirilmiş turizmle İzmir in yüksek rekabet gücüne sahip bir turizm destinasyonu haline getirilmesi 5. Tarım ile sanayi arasındaki entegrasyonun geliştirilerek, bölgede tarımsal rekabet edebilirliğin artırılması 6. Kaliteli, çeşitli ve katma değeri yüksek gıda ürünlerinin üretiminin artırılması 7. Bölgenin tasarım ve moda merkezi haline getirilmesi 4. Lojistik altyapısı ve insan kaynağı geliştirilerek İzmir in bir lojistik üs haline getirilmesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 23

26 Temel Değerler ve Çalışma İlkeleri Temel değerler; kuruluşun, kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kurum olarak ulaşılmak istenen amaç çerçevesinde kurumu yönlendiren sosyal ilkelerdir. İZKA, kurum içinde ve kurum dışında yürüttüğü tüm faaliyetleri temel değerleri çerçevesinde gerçekleştirir. İZKA nın kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eden temel değerleri şu şekildedir: Katılımcılık Yenilikçilik Tarafsızlık Şeffaflık Güvenilirlik Çözüm Odaklılık Verimlilik Katılımcılık ilkesi, karar alma süreçlerinin hazırlıktan uygulamaya ve oradan da izlemeye kadar olan aşamalarında ilgili paydaşların etkin biçimde sürece dahil olmasını ifade eder. Kararların katılımcı bir anlayış ile alınmasının, aynı zamanda kararların uygulanma olasılığını artırdığına inanılmaktadır. Yenilikçilik, tüm kurumsal süreçlerde yenilikçi bir bakış açısı ile sürekli gelişmeyi hedeflemektir. Kurum içinde yaratıcı düşüncenin desteklenmesi de yenilikçilik ile ilişkilidir. İZKA uygulamalarının en temel unsurlarından olan tarafsızlık ilkesi; faaliyetleri gerçekleştirmede, kararların alınması ve uygulanmasında tüm kesimlere eşit uzaklıkta olmayı gerektirmektedir. Şeffaflık, uygulamaların iç ve dış paydaşların bilgilendirilmesine açık tutulduğu ve hesap verebilir biçimde izlenip denetlenebildiği süreçleri tanımlar. Güvenilirlik ilkesi, tarafsızlıkla gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde paydaşların güven duymalarını sağlamayı ve sürekli bunu artırmayı amaçlamaktadır. Çözüm odaklılık, hızlı analiz, karar alma ve uygulama kapasitesi ile problemlerin çözülmesine odaklanmayı gerektirmektedir. Verimlilik ilkesi, faaliyetlerin yerine getirilmesinde kullanılan kaynak ve elde edilen çıktı dengesini gözeten bir bakış açısı ile planlama, uygulama ve izleme süreçlerini gerçekleştirmeyi gerekli kılmaktadır.

27 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler A) MALİ BİLGİLER 2013 yılına ait Ajans bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Ajans ın 2013 yılı başında kendisine tahsis edilmesi öngörülmüş TL lik kaynağı bulunmaktadır TL nakit finansman ile 2013 yılı bütçe gelirleri toplamı TL olarak öngörülmüştür yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri toplamı nakit finansman hariç ,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4: 2013 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri 2013 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Pay İl Özel İdaresi nden Aktarılan Pay Belediyelerden Aktarılan Paylar Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gelirlerinden Alacaklar Toplam ,00 TL ,00 TL ,99 TL ,19 TL ,50 TL ,19 TL ,87 TL 2013 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı ise ,27 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 5: 2013 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri 2013 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri 01 Genel Hizmetler ,03 TL 01 Genel Yönetim Hizmetleri ,38 TL 01 Personel Giderleri ,83 TL 02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,55 TL 02 İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ,20 TL 03 Plan, Program Ve Proje Hizmetleri ,26 TL 04 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ,74 TL 05 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ,45 TL 02 Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri ,24 TL Toplam ,27 TL Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Ajans a İl Özel İda resi, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tahsis edilmesi öngörülmüş toplam tutarın ,18 TL lik kısmı tahsil edi lmiştir yılında elde edilen faiz ve diğer faaliyet gelirleri toplamı ,50 TL dir. Geçmiş yıl gelirlerinden alacaklardan öngörülen toplam tutarın ise ,19 TL si tahsil edilmiştir. Geçmiş yıllardan devam edenler ile 2013 yılı proje teklif çağrıları kapsamında ,24 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2013 yılı içerisinde yapılan avans ödemelerinin ,531,42 TL sinin hak edişi yıl sonu itibari ile gerçekleşmediğinden dolayı giderleştirilememiş, bu sebeple tabloda yer almamıştır Yılı Faaliyet Raporu 25

28 B) Performans Bilgileri 1. Proje ve Faaliyet Bilgileri 1.1. Planlama Faaliyetleri İzmir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Planlama süreci, İzmir in var olan kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesi, kaynak kullanmadaki bilinç, sorumluluk ve verimliliği artırarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkmak sorumluluğu ile hazırlandı. Katılımcı planlama tekniklerinin hassasiyetle uygulandığı İzmir Bölge Planı (İZBP) yerel dinamikleri harekete geçirecek nitelikte, yerellik, yerindenlik ve aşağıdan yukarıya planlama ilkelerine uyumlu ve yenilikçi bir şekilde tasarlandı. Plan Hazırlık Süreci Planlama Süreci Uygulama Sosyoekonomik Analizler Paydaş Analiz İzmir Planlama Portalı FİNAL MDA TASLAK PLAN Taslak Mevcut Durum Analizi İzmir Duyuru Toplantısı Vatandaş Toplantısı Öncelik Alanları İzmir Bölge Planı Operasyonel Programlar Kalkınma Çalıştayı İzmir Vizyonu Analizler Sektörel ve Tematik Analiz ve Strateji Çalışmaları Mevcut Durum Temel Bulgular Çalıştaylar Sorun ve Fırsat Alanları Öneriler Stratejiler Sektörel ve Tematik Platformlar Operasyonel Programlar İlçe Çalışmaları İlçe Analizleri İlçe Sinerji Toplantıları Sektörel ve Tematik Platformlar Operasyonel Programlar Şekil 7: İzmir Bölge Planlama Sürecinin Temel Faaliyetleri

29 İzmir Mevcut Durum Analizi nin Hazırlanması İZBP hazırlıkları kapsamında yapılan analiz, araştırma, çalıştay ve analitik değerlendirmeler sonucunda 2013 Mevcut Durum Analizi (MDA) taslağı oluşturuldu İZBP ye altlık teşkil edecek MDA taslağı görüş alınmak üzere İZKA personeli, İZKA Yönetim Kurulu, bölgesel analiz çalışması yürüten gruplar, İzmir deki kurum ve kuruluşlar ile diğer kalkınma ajanslarına gönderildi. Görüşlerin sistematik bir biçimde alınmasını sağlamak üzere bir Görüş Formu oluşturuldu. E-posta, resmi yazı ve portal üzerinden çevrimiçi olmak üzere farklı yollarla paydaş görüşleri alındı. Görüşler incelenerek gerekli revizyonlar tamamlandı Katılımcı Çalışmalar/ İZBP Yönetişim Çalışmaları Bölge Planının sahiplenilmesini sağlamak ve analiz çalışmalarının başlangıcından itibaren bölgede bütün kilit paydaşlar tarafından bilinirliğini artırmak amacıyla, planlama sürecinin tanıtımına yönelik bir iletişim planı yürütüldü. İletişim planının ilk faaliyetleri olarak bir internet portalı oluşturuldu, sosyal medya kullanıldı ve geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi İzmir Bölge Planı Portalı ( Şekil 8: İzmir Bölge Planı Portalı Planlama sürecine İzmirlilerin doğrudan katılımını sağlamak üzere bir internet portalı oluşturuldu. Plan kapsamında tamamlanan analizler, araştırmalar ve 2013 MDA taslağı portal kanalıyla paylaşıldı ve MDA için görüş önerileri bu portal aracılığıyla da toplandı. Bizimle Planla, Fikrini Söyle uygulamaları ile tüm paydaşlara sürece doğrudan katkı ve katılım imkanı sağlandı. İzmir Bölge Planlama Portalı dinamik katılımı sağlamak ve süreç hakkında İzmirlilere gerekli bilgi akışını gerçekleştirmek amacıyla sürecin her aşamasında etkin olarak kullanıldı Yılı Faaliyet Raporu 27

30 Bölge Planı Hakkında Basın ve Bilgilendirme Toplantısı, 4 Mart 2013 Basın ve Bilgilendirme Toplantısı: 4 Mart 2013 tarihinde bölge planı hazırlık süreciyle ilgili İZKA Yönetim Kurulu ve basın mensuplarının da yer aldığı geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açılış konuşmalarının ardından planlama sürecinde bugüne kadar yapılanlar ve gelecek dönemde tasarlanan aşamalar aktarıldı ve katılımcıların sürece ilişkin katkıları alındı. İzmir Vatandaş Toplantısı: İzmir in kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde doğrudan vatandaş katkısını almak amacıyla, 12 Mayıs 2013 Pazar günü bir Vatandaş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplumun hemen her kesiminden yaklaşık 500 kişinin katıldığı toplantı TEPAV işbirliği ile düzenlendi. İzmir Vatandaş Toplantısı nda hem herhangi bir kurumsal temsiliyeti olmayan vatandaşların plan önceliklerine ilişkin görüş ve katkıları alındı, hem de bölge planının geniş kesimlere tanıtılması sağlandı. Hazırlık sürecinde toplantı tarihinden 10 gün önce raslantısal yöntem ile İzmir merkez ve ilçelerini kapsayacak şekilde toplam kişi arandı ve kişiye SMS gönderimi sağlandı. Bu çalışmayı desteklemesi ve toplantının kamuoyunda duyurulması amacıyla portal yayını, radyo-tv spotları, görsel malzemelerin (afiş, bez afiş, pano, roll-up) oluşturulması ve İzmir in tüm ilçelerini kapsayacak şekilde havaalanı, vapur iskeleleri, metro istasyonları ve meydanlarda tanıtım gibi çok sayıda çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca toplantı yöntemi gereği ihtiyaç duyulan masa moderasyonu için İzmir Üniversiteler Platformu aracılığıyla bildirimde bulunan 110 gönüllü öğrenciye sertifikalı moderasyon eğitimi verildi. Moderasyon Eğitimi, 10 Mayıs 2013 Tüm bu hazırlıklar sonucunda gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısı na yaklaşık 500 vatandaşın katılımı sağlandı. 3 eksen, 10 öncelik ve 39 hedef üzerinde toplu müzakere ve canlı anket uygulamaları gerçekleştirildi. Bu çalışmaların İzmir Bölge Planı na girdi sağlayacak şekilde raporlanması sağlandı. İzmir Vatandaş Toplantısı, 12 Mayıs 2013

31 İzmir Kalkınma Çalıştayı: Çalıştay ile kurumsal paydaşların plan dönemi için ortaya konulan taslak gelişme eksenleri ve öncelik alanlarına yönelik katkı ve değerlendirmelerinin alınması amaçlandı. Hazırlık sürecinde çalıştay çıktılarının plana entegrasyonunu sağlayacak yöntem oluşturuldu. Belirlenen yöntemle paralel olarak paydaş analizi gerçekleştirildi ve Kalkınma Kurulu üyelerinin de dahil edildiği bir davetli listesi oluşturuldu. Çalıştayın genişletilmiş bir Kalkınma Kurulu toplantısı kapsamında yapılması planlandı. 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen çalıştay sırasında gerçekleştirilen canlı anket uygulaması ile taslak kalkınma çerçevesi kapsamındaki öncelik ve hedefler katılımcılar tarafından önceliklendirildi. Anket sonuçları, Vatandaş Toplantısında gerçekleştirilen anket sonuçlarıyla bir arada sunularak kurumsal temsiliyete sahip katılımcıların vatandaş öncelikleri hakkındaki farkındalığına katkı sağlandı. Tematik ve Sektörel Çalıştaylar: İzmir Bölge Planı (İZBP) çalışmaları kapsamında planlanan tematik çalıştaylardan İstihdam ve Mesleki Eğitim Çalıştayı 18 Haziran 2013 te gerçekleştirildi. İzmir de işgücü piyasası ve mesleki eğitim konularıyla ilgili olarak faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve STK temsilcilerinden oluşan 35 kişinin katılım sağladığı çalıştayın ilk bölümünde İZBP süreci hakkında bilgi verildi, 2013 yılı Mevcut Durum Analizi istihdam ve mesleki eğitim temel bulguları katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca İZBP kalkınma çerçevesinin istihdam ve mesleki eğitimle ilgili olan öncelik ve hedefleri değerlendirildi. Hedef ifadelerine ilişkin değişiklik önerileri alınarak bu hedefleri hayata geçirmeye yönelik eylem önerileri üzerinde çalışıldı. Eylemlerin hayata geçirilmesinde öne çıkan kurumlar ve işbirliği imkânları tartışıldı. İzmir Vatandaş Toplantısı, 12 Mayıs 2013 İlçelere Yönelik Çalışmalar: 2013 yılında plan sürecine ilçelerden katkı alınması için İzmir ilçelerine yönelik bilgilendirme ve katılım süreci tasarlandı. İlçelerin temel önceliklerinin gözden geçirilmesi ve ilçelerde öne çıkan aktörlerin planlama sürecini sahiplenmesinin güçlendirilmesi amacıyla Nisan Mayıs Haziran aylarında 30 ilçede toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda her ilçe özelinde yapılmış olan analiz çalışmaları ve MDA bulgularını içeren bir sunum gerçekleştirildi ve ardından katılımcıların sunulan verilere ilişkin görüşleri alındı. İlçenin avantajlı, dezavantajlı olduğu konular ile sorun ve çözüm önerileri de katılımcılarla tartışıldı, ayrıca anketler uygulandı. İlçe toplantılarının tamamlanmasının ardından ilçe raporları hazırlandı Yılı Faaliyet Raporu 29

32 Plan çalışmalarıyla paralel olarak 2012 yılında başlatılan İzmir Turizm Stratejisi, İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi, İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi, İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi ve İzmir İli Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti, İzmir Bölgesi Girdi Çıktı Analizi, İzmir Sivil Toplum Araştırması, İzmir İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, İzmir Kümelenme Stratejisi, İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İzmir de Temiz Üretim (Eko-verimlilik) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Stratejisi çalışmaları tamamlandı. Yukarıda belirtildiği üzere, İZBP hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen bölgesel analizler, gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısı ve ilçe çalışmalarında çok sayıda katılımcı toplantı düzenlenerek paydaşların görüş, öneri, değerlendirme ve katkıları alındı yılında 528 kişinin katılım sağladığı toplantılara 2013 yılında da devam edildi. Bu dönemde, söz konusu toplantılara katılım sağlayan kişi sayısı olarak gerçekleşti. Tablo 6: İZBP Hazırlık Çalışmaları Kapsamındaki Paydaş Toplantıları ve Çalıştaylar Toplantı Başlığı Görüşülen Konu Katılımcı Sayısı MDA Toplantıları İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi Çalıştayı Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı İzmir Vatandaş Toplantısı 2013 MDA bulgularının paydaş görüşlerine sunulması, planlama süreci ve İzmir in öncelikleri ile ilgili görüş ve önerilerin alınması Kültür ekonomisini oluşturan sektörlerin temsilcileri ile kamu ve STK kesiminden katılımcıların sektörel ihtiyaç, öncelik, hedef ve eylemler konusunda katkılarının alınması İzmir de işgücü piyasası ve mesleki eğitim konularıyla ilgili olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluş temsilcilerinin katkılarının alınması Tüm plan sürecine yönelik bilgilendirme ve kalkınma önceliklerine ilişkin katkı ve değerlendirmelerin alınması İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Yönetim Kurulu Toplantıları Plan Süreci hakkında bilgilendirme yapılması 40 İlçe Toplantıları İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK ) Toplantıları İzmir in 30 ilçesinde MDA bulguları hakkında bilgilendirme ve ilçe önceliklerinin tartışma ve anketlerle değerlendirilmesi İZBP çalışmaları hakkında bilgilendirme eğitim-istihdam ile ilgili kalkınma çerçevesinin sunumu ve süreç içinde Kuruldan beklentilerin aktarımı Toplam İZBP Taslak Planının Oluşturulması ve Onaya Sunulması İZBP taslak planı onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığı na sunuldu. Bölge deki kurum, kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü nden gelen görüş ve öneriler değerlendirildi ve İzmir Bölge Planı II. Taslağı oluşturuldu. Oluşturulan İzmir Bölge Planı II. Taslağı, 28 Kasım 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı nın ilgili daire başkanı ve uzmanlarıyla yapılan değerlendirme sonrası nihai hale getirildi.

33 Strateji Geliştirme ve Uygulamaları Çalışmaları Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Çalışmaları: Mayıs ayı itibariyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi nin katılımı ile Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi çalışması başlatıldı. Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerini kapsayan bölgenin çevresel değerlerini koruyarak yerel ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik tematik stratejik hedeflerin belirlenmesi ve gelişme senaryolarının oluşturulmasına yönelik olan bu çalışma, İzmir de ilk alt bölge kalkınma planı olması açısından önem taşımaktadır. Dokuz ay süren araştırma kapsamında her bir ilçenin kendine özgü öncelikleri doğrultusundaki kalkınma hedeflerinin oluşturulmasının yanı sıra, ilçelerin birbiri ile ilişkili, birbirini destekleyen bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hedeflendi. 19 Eylül 2013 tarihinde proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve ilk aşama sonucunda hazırlanan Yarımada Mevcut Durum Analizi katılımcıların görüş ve değerlendirmelerine sunuldu. Ayrıca rapor internet ortamında da yayınlanarak görüşler alındı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısına yarımadadaki kamu ve özel sektör kurumkuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlandı. Toplantıda elde edilen görüşler değerlendirilerek çalışmaya dahil edildi. Çalışma kapsamında, Ekim ve Kasım aylarında yarımada varlık tanımlamasının yapılmasına katkı sağlamak üzere beş ilçede 196 kişi katılımıyla halk çalıştayları gerçekleştirildi. Bu toplantılarda bölgenin gelişmesi için öne çıkan beş tema üzerinde, bölge için stratejik varlıkların belirlenmesi ve varlıkların kümelenmesine yönelik (örneğin yöresel yemek kültürü gibi bölgeye has değerlerin içerildiği ve tematik olarak gösterildiği) varlık haritaları üretilmesi hedeflendi. Yarımada ilçe halk çalıştayları kapsamında elde edilen sonuçların paylaşıldığı ve yarımadanın geleceğine yönelik konuların tartışıldığı Ufuk Tarama Çalıştayı ise 113 kişinin katılımıyla 20 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Ufuk tarama, Yarımada bütününe yönelik belirginleşen gelişme eğilimleri ve problemlerin yanı sıra yeni ve gelişime açık alanların da tespit edildiği forum ağırlıklı bir toplantı olarak tasarlandı. Söz konusu çalışma; daha önceki ilçe çalıştaylarına katılmış yerel katılımcılar, proje danışma kurulu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ufuk Tarama Çalıştayı, 20 Kasım Yılı Faaliyet Raporu 31

34 Önceki çalışmaların sonuçlarının rafine edilmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı Uzman Paneli 22 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe halk çalıştayları ve ufuk tarama çalıştayı sonuçları konu uzmanları ile paylaşıldı ve Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi nin stratejik gelişme ekseni ve önceliklerine uyumlu strateji (proje teması) ve eylemlerin (proje konuları) geliştirilmesine yönelik olarak çalışıldı. Bir tam gün süreli gerçekleştirilen etkinliğe proje danışma kuruluna ek olarak İzmir den ve diğer illerden 5 analiz temasında uzman olduğu değerlendirilen 61 kişi katıldı. Uzman Paneli, 22 Kasım İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi Çalışmaları 2012 yılında başlamış olan İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi çalışması kapsamında, 30 Ocak 2013 de İzmir Kültür Ekonomisi Çalıştayı düzenlendi. Bir günlük çalıştaya konunun uzmanı akademisyenler, özel sektör, kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından 52 kişi katılım sağladı. Katılımcılar tarafından İzmir de kültür ekonomisinin nasıl geliştirilebileceği belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde tartışıldı. Çalıştay çıktıları da dikkate alınarak hazırlanan İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi İZKA internet sitesi kanalıyla yayımlandı. İzmir Kültür Ekonomisi Çalıştayı, 30 Ocak 2013

35 Kümelenme Stratejisi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Çalışmalar İZKA tarafından yürütülen kümelenme çalışmaları kapsamında çok sayıda faaliyet hayata geçirildi. Bu kapsamda üç temel yayın (İzmir Kümelenme Analizi, İzmir ve İlçeleri İstatistikî Analiz Raporu, İzmir Kümelenme Stratejisi) hazırlandı. İzmir deki tüm ilgili kuruluşların bir araya getirildiği çok sayıda kümelenme komitesi toplantısı gerçekleştirildi. İzmir deki kümelere ve kümelenme potansiyeli taşıyan sektörlere İZKA faaliyetleri çerçevesinde çeşitli destekler sağlandı. Bir taraftan bölgedeki potansiyel kümelerin gelişmesine katkı sağlayacak politikaların geliştirilmesi, diğer taraftan analiz sonucunda çıkan potansiyel kümelerin somut çıktılar üretmesine olanak sağlayacak biçimde faaliyetlerin desteklenmesine odaklanıldı yılında, doğrudan kümelenme alanında İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı ve CENTRAMO projesi olmak üzere iki temel faaliyet yürütüldü. İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı adresili İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı, İZKA ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle, İzmir Bölgesi özelinde ve Türkiye genelinde, Kümelenme ve Yenilik alanlarında bir bilgi ve iletişim platformu yaratmak amacıyla 2011 yılının son çeyreğinde oluşturuldu ün ilk altı aylık döneminde Portalın geliştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin çalışmalar hayata geçirildi. Aynı zamanda Portal paralelinde periyodik olarak hazırlanan İzmir Kümelenme ve Yenilik Bülteni konuyla ilgili yaklaşık kişiye e-posta ile gönderildi yılının son dönemindeyse, Portalın revizyonu ve yeni yüzüyle hizmete sokulması için faaliyetler gerçekleştirildi. CENTRAMO Projesi Ajansın, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı nın, 2011 yılında açıklanan Küme Yönetiminde Mükemmelliğin Desteklenmesi Eylemi kapsamında yaptığı proje başvurusu, Avrupa çapında başarılı olan 4 konsorsiyum arasında yer aldı. İZKA nın ortak olarak dahil olduğu CENTRAMO Projesi (Cluster Excellence Network for Training and Mobility) İzmir deki kümelerin uluslararasılaşmasına katkı sağlamayı ve kümelerdeki yönetim kapasitelerini geliştirmeyi amaçladı. Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Hırvatistan dan merkezi yönetim kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilen projenin iki temel faaliyet alanından ilki proje ortağı olan bölgelerdeki kümelerin kapasitelerinin belirlenmesi için bir kıyaslama (benchmarking) çalışmasının yapılmasını, kümelerin eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasını, bölgelere özel bir eğitim müfredatının oluşturulmasını ve eğiticilerin eğitilmesini içeriyordu. Projenin ikinci ayağındaysa deneyim paylaşımı amacıyla, proje ortağı bölgelerdeki kümelere çalışma ziyaretleri düzenlenmesi yer aldı yılı Kasım ayında tamamlanan proje sonucunda, Türkçe olarak kapsamlı kümelenme ve küme yöneticisi yetiştirme müfredatları hazırlandı. Avrupa daki deneyimlerin Türkiye ye aktarılmasına olanak sağlayan proje ile İzmir den toplam 8 küme için Avrupa Birliği nin gelecekteki programlarına başvurma olanağı sağlayacak kalite etiketleri (Quality Label) alındı. Proje kapsamında 2013 ün ilk yarısında Barcelona da düzenlenen European Cluster Excellence Initiative yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan küme yöneticisi yetiştirmeye yönelik eğitici eğitimlerine katılım sağlandı. Ayrıca, projenin eğitici eğitimlerine paralel olarak yürütülen saha çalışması kapsamında İzmir de çok yüksek bir yoğunluğa sahip olan gelinlik ve abiye sektörüne ilişkin analiz ve strateji geliştirme çalışmaları yürütüldü. Projenin küme kıyaslama çalışmaları ayağındaysa, Ege İhracatçı Birlikleri ile işbirliği içinde İzmir de 8 kümenin kıyaslama çalışması tamamlandı. Proje kapsamındaki çalışma ziyaretleri Eylül tarihlerinde Slovakya ya, Ekim tarihlerinde Macaristan a, 5-8 Kasım tarihlerinde Çek Cumhuriyeti ne, Kasım tarihlerinde Polonya ya, Kasım tarihlerinde İzmir e, Kasım tarihlerinde Hırvatistan a gerçekleştirildi. Çalışma ziyaretlerinde bölgedeki küme organizasyonları, küme üyesi firmalar, ilgili üst kuruluşlar ve üniversiteler ziyaret edilerek karşılıklı deneyimler paylaşıldı Kasım tarihinde İzmir de düzenlenen çalışma ziyaretine, Macaristan INNOSKART kümesinden, Slovakya IT Valley kümesinden, Çek Cumhuriyeti Network Security Monitoring kümesinden, Polonya Creative Communication kümesinden ve Hırvatistan KLG Group tekstil kümesinden temsilciler katıldı. 20 Kasım günü gerçekleştirilen Kümelenme Komitesi toplantısı ile başlayan İzmir programında, ikinci gün ESBAŞ ziyaret edilerek Havacılık ve Uzay Kümesi çalışmaları hakkında bilgi alındı, küme üyesi firma ziyareti yapıldı ve Uzay Kampı gezildi. Öğleden sonra İAOSB ye geçilerek OSB faaliyetleri ve Makine, Metal ve Döküm kümesi çalışmaları hakkında bilgi alındı, küme üyesi firma ziyaret edildi. 22 Kasım günü ise Ege İhracatçı Birlikleri ziyaret edilerek kümelenme çalışmaları hakkında bilgi alındı Yılı Faaliyet Raporu 33

36 TCI 16. Küresel Konferansı, 3-6 Eylül 2013 TCI 16. Küresel Konferansı The Competitiveness Institute (TCI) tarafından Danimarka Küme Akademisi (Reg X) işbirliğinde, 3-6 Eylül 2013 tarihlerinde Danimarka nın Kolding şehrinde düzenlenen 16. Küresel Konferansa katılım sağlandı. Ana teması Geleceği Tasarlamak: Stratejik Ortaklıklar Kanalıyla İnovasyon olan konferansa 40 ülkeden 300 e yakın küme yöneticisi, akademisyen ve uygulayıcı katılarak deneyimlerini paylaştı; karşılıklı işbirliği imkanları değerlendirildi. Konferans kapsamında, Esbjerg kentinde yer alan Offshore Energy kümesi ziyaret edilerek küme faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Küresel Ekonomi Zirvesi Kümelenme Konferansı 3. Küresel Ekonomi Zirvesi Kümelenme Konferansı Eylül Eylül 2013 tarihlerinde Hindistan World Trade Center ve All India Association of Industries kurumları tarafından organize edilen 3 rd Global Summit on Clusters in One World Perspectives From Many Nations konferansına katılım sağlandı. Kümelenme ile ilgili dünyanın birçok ülkesinden iyi uygulama örneklerinin anlatıldığı etkinlikte, İzmir de gerçekleştirilen kümelenme çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı. Bölge deki kümelenme faaliyetleri kapsamında benzer çalışmalara sahip uluslararası küme yöneticileri ile işbirliği olanakları değerlendirildi. Özellikle Polonya ve Kanada-Montreal da yer alan Havacılık Kümeleri, Kuzey Fransa da yer alan Teknik Tekstil ve Bilişim Kümeleri nin yenilikçi kümeler olarak ortaya çıktığı gözlemlendi.

37 Eko-Verimlilik Stratejisi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Çalışmalar İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Önceki yıl hazırlanmış olan İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji kapsamında yer alan önceliklerin ve hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik faaliyetler devam etti. Bu çerçevede bölgede konunun önemine ve uygulama örneklerinde elde edilen sonuçlara yönelik farkındalığı artırmak amaçlı bir konferans düzenlendi. 15 Şubat 2013 tarihinde, İZKA, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) işbirliğiyle gerçekleştirilen İzmir Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu Konferansı nda iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Sürdürülebilir kalkınma konusunda Türkiye nin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği konferansta İzmir deki sürdürülebilir kalkınma araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefi üzerine tartışıldı Yılı Faaliyet Raporu 35

38 İzmir Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu Konferansı, 15 Şubat 2013 Çeşitli sektör temsilcileri ve kamu kurumu yöneticililerinin de çok sayıda sunum gerçekleştirdiği toplantıda, doğa, çevre ve kaynakların verimli kullanılarak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapılması gerekenler hakkında çeşitli örnekler paylaşıldı. Toplantıda Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) İZSU Genel Müdürlüğü, Erdemir Demir Çelik A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Vitra Karo Coca Cola İçecek A.Ş. ve Arçelik ten temsilciler iyi uygulama örnekleri konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlikte ayrıca İZKA, TTGV ve EBSO tarafında hazırlanan İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması ile ilgili bilgi verildi. Analiz, strateji geliştirme, farkındalık toplantısı ve eğitim faaliyetlerini içeren çalışmalardan sonra, projenin üçüncü aşaması kapsamında iyi uygulama örneklerinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilecek program tasarımına ilişkin faaliyetler yürütüldü. Eko-verimlilik (Temiz Üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan program çerçevesinde, analiz çalışması sonucu temiz üretim uygulamaları açısından öncelikli görülen sektörlerde pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlandı. Programın uygulanmasında kamu yararına vakıf statüsünde olan TTGV ile birlikte çalışılması öngörüldü ve işbirliği usul ve esaslarını ortaya koyan protokol ve program detaylarını içeren ekler üzerinde çalışmalar yapıldı. Nihai hale getirilen İzmir Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü, 1 Ekim 2013 tarihinde Yönetim Kurulu nca onaylandıktan sonra Bakanlık uygun görüşüne sunuldu. Protokol, 12 Aralık 2013 tarihinde Bakanlık uygun görüşü alınması sonrasında 27 Aralık 2013 tarihinde taraflarca imzalandı.

39 Girişimcilik Stratejisi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Çalışmalar Kalkınma Bakanlığı tarafından 4 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen ve Ajans uzmanlarından oluşan Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu nda hazırlanan Sosyal Girişimcilik Destek Modülü nün tartışıldığı çalıştaya katılım sağlandı. Söz konusu modüle ilişkin Ajansımız görüş ve önerilerinin iletildiği toplantıda tüm ajanslardan temsilci bulundu. Türkiye de melek yatırımcılar ve girişimciler arasında ortak bir dil geliştirmek ve melek yatırımcı ağlarını yaygınlaştırmak üzere Endeavor tarafından 10 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen İyi Yatırım Zirvesi ne ajansımızı temsilen katılım sağlandı ve görüşmelerde bulunuldu. Girişimcilik faaliyetleri kapsamında 2012 yılında TEPAV işbirliğinde hazırlanan girişimcilik stratejisinin uygulanmasına yönelik TEPAV temsilcileri ile 21 Mart 2013 tarihinde planlama toplantısı gerçekleştirildi ve 2013 yılı uygulamalarına ilişkin görüşmelerde bulunuldu. Ege Üniversitesi Televizyonu nun Girişim Benim programına 27 Mart 2013 tarihinde katılım sağlandı. Ajansın girişimcilik çalışmaları ve hazırlanan girişimcilik stratejisi ile ilgili bilgi verildi. Smartcamp tarafından düzenlenen girişimcilik yarışmasında jüri üyeliği görevi üstlenildi. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Ajansımıza yapılan tecrübe paylaşımı toplantısına katılım sağlandı, Ajansın girişimcilik çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Embryonix ve Etohum işbirliğinde 28 Kasım 2013 günü İzmir Etohum Kafe etkinliği, 12 Aralık 2013 günü ise Etohum İzmir Konferansı, düzenlendi. Etohum Etkinliği, 12 Aralık 2013 Toplamda 500 e yakın kişinin katılım sağladığı ve girişimcilik alanında çalışmalar yürüten kurumları, yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiren organizasyonda çalışmaları ile şirketlerini büyütmüş çok sayıda girişimcinin yanı sıra Türkiye de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışan Girişim Fabrikası, Viveka, Markafoni, Secure Drive, BIC Angel Investments gibi kurumların temsilcileri de konuşma yaptı Yılı Faaliyet Raporu 37

40 Desteklenen Çalışmalar 5. İzmir İktisat Kongresi 5. İzmir İktisat Kongresi hazırlık çalışmalarına katılım ve katkı sağlandı. İzmir Valiliği tarafından İzmir İktisat Kongresi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ın katılımı ile basın toplantısı düzenlendi. Müsteşar Yardımcısı Sayın Cüneyd Düzyol başkanlığında koordinasyon kurulu üyelerine taslak kongre programı hakkında görüş sunuldu. İktisat Kongresi ne katılım sağlanarak farklı konularda sunumlar yapıldı. 5. İzmir İktisat Kongresi, 30 Ekim- 1 Kasım 2013 İzmir 2. İstihdam Zirvesi Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen İzmir 2. İstihdam Zirvesi çalışmaları İZKA tarafından teknik ve finansal olarak desteklendi. İş te İzmir, İş te Yenilik, İş te Zirve sloganı ve güvenli ve engelsiz istihdam ana temasıyla düzenlenen İzmir 2. İstihdam Zirvesi ; iş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile işverenler ve insan kaynakları yöneticilerinin bir araya gelmesine olanak tanıdı. 107 firmanın stant açtığı Zirve yi toplam kişi ziyaret etti. Zirve süresince bireysel görüşme odalarında 936 kişi ile birebir görüşmeler yapıldı. Katılımcıları bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla düzenlenen panel ve konferanslarda çalışma hayatının farklı kesimlerini temsil eden kişiler deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. En Çok Kişiyi İstihdam Eden, En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan, En Çok Kontenjan Fazlası Engelliyi İstihdam Eden, En Çok İstihdam Garantili Kurs Düzenleyen ve En Çok İşbaşı Eğitim Programı Düzenleyen olmak üzere 5 ayrı kategoride dereceye giren 25 firmaya ödül verildi.

41 1.2. Mali Destek Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteğine İlişkin Faaliyetler Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Desteklenen Projeler İlişkin Faaliyetler 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 12 adet doğrudan faaliyet desteğine ilişkin işlemler tamamlandı. Bu kapsamda yapılan izleme ziyaretleri ve ihale ziyaretleri gerçekleştirildi Ocak-Haziran döneminde Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 17 si düzenli, 7 si anlık izleme olmak üzere 24 izleme ziyareti gerçekleştirildi. Bu dönemde düzenlenen 4 ihaleye gözlemci olarak katılım sağlandı. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 12 adet doğrudan faaliyet desteğine izleme ziyaretleri ve ihale ziyaretleri gerçekleştirildi. Rapor döneminde bu faaliyetlere ilişkin 12 adet raporun incelemesi tamamlanarak nihai ödemeleri yapıldı. Söz konusu program kapsamında rapor döneminde 12 ara rapor ve 15 nihai rapor olmak üzere 27 rapor incelemesi ve akabinde ödemeleri gerçekleştirildi. Ajansın bu zamana kadar uygulamış olduğu doğrudan faaliyet desteği sonuçları aşağıdaki gibidir: Tablo 7: İZKA tarafından yürütülen doğrudan faaliyet desteği sonuçları Bütçesi Alt ve Üst Limit Uygulama Süresi 2011 DFD TL TL 3 Ay DFD TL TL 3 Ay 14 Desteklenen Proje Sayısı Mali Destek Programlarının Tasarımına Yönelik Faaliyetler 2013 yılı Çalışma Programında yer alan Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı çalışmalarını yürütmek amacıyla oluşturulan MDP Komisyonu tarafından, bölge içinden ve dışından kurum temsilcileriyle 15 tane paydaş görüşmesi yapıldı. Süreç içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), yerel yönetimler, meslek yüksekokulları başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarla doküman, bilgi, belge ve deneyim paylaşımı temelinde işbirlikleri gerçekleştirildi yılında Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı nın tasarım çalışmaları tamamlandı. Program künyesi çıkarıldı, genel amaç, temel çerçeve, öncelikler, destek alt ve üst limitleri belirlendi. Temel çerçeve Yönetim Kurulu onayına sunuldu ve onay alındı. Eylül ayı itibariyle, sanayi bölgelerinin geliştirilmesine yönelik mali destek programı hazırlıklarına başlandı. İZKA Yatırım Destek Ofisi tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen özel yatırım bölgeleri araştırması sonuçları ve İzmir Bölge Planı öncelikleri ışığında sürdürülen program çalışmalarını yürütmek üzere ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Komisyon çalışmaları paydaş görüşmelerinden edinilen bilgi ve deneyimle zenginleştirilerek program künyesi oluşturuldu. Künye ile programın amacı, öncelikleri, bütçesi, uygun başvuru sahipleri, destek oranı ile alt ve üst limitleri genel çerçevesi, belirlendi. Program genel çerçevesi İZKA Yönetim Kurulu na sunuldu, görüş ve değerlendirmeleri alındı yılı çalışma programında yer alan Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Mali Destek Programı hazırlık çalışmaları kapsamında, ilgili olabilecek paydaşlarla görüşmeler yapıldı. Bu çerçevede, üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgelerinin bilgi-iletişim, teknoloji koordinasyon sorumluları ve çeşitli firma temsilcileriyle görüşmeler yapıldı yılı çalışma programında yer alan Kültürel ve Tarihi Varlıkların Korunması Mali Destek Programı hazırlık çalışmaları kapsamında, konu ile ilgili paydaşlarla görüşmeler yapıldı, ziyaretler gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; üniversiteler, Koruma Kurulu Bölge Müdürlükleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile mimarların katılımıyla program çerçevesinin tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardımlar Şube Müdürlüğü nden bilgi alındı. Program genel çerçevesi İZKA Yönetim Kurulu na sunuldu, görüş ve değerlendirmeleri alındı Yılı Faaliyet Raporu 39

42 1.2.3 Mali Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Çalışmalar 2013 yılında 2011 yılında ilan edilen Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı ve 2012 yılı MDP kapsamında 17 Aralık 2012 tarihinde ilan edilen Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı ve 19 Eylül 2013 tarihinde ilan edilen Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programına yönelik çalışmalar yürütüldü. Ajansın uygulamasını tamamladığı mali destek programlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 8: İZKA tarafından yürütülen doğrudan faaliyet desteği sonuçları Yıl Mali Destek Programının Adı Teklif Çağrısı Bütçesi Uygulanan Proje Sayısı KOBİ TL 89 Sosyal Kalkınma TL 62 Tarım ve Kırsal Kalkınma TL 63 Turizm ve Çevre TL 33 Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik TL 13 Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik TL Teknolojik Üretim ve Yenilik TL 29 Toplam 7 Program TL Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı 2013 yılında Teknolojik Üretim ve Yenilik MDP kapsamında 38 adet düzenli izleme ziyareti ve 16 tane anlık izleme ziyareti yapıldı. Yapılan ziyaretlerin büyük kısmı nihai izleme şeklinde olup bu ziyaretlerde proje kapsamında edinilen ekipmanların ve sağlanan gerçekleşmelerin tespiti yapıldı. Bunların dışında gerçekleştirilen 2 ihaleye gözlemci olarak katılım sağlandı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı İzmir de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması amacıyla 17 Aralık 2012 tarihinde ilan edilen Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri mali destek programında aşağıda verilen üç öncelik kapsamında sunulan projeler kabul edildi. Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları, Öncelik 3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması Öncelik 2: Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kwh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması, rjisi

43 Değerlendirmeler sonucunda, programa ayrılan toplam 25 Milyon TL lik kaynağın %50 lik ya da %75 lik eşfinansman koşulu ile 100 bin ile 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda başarılı olan projelere tahsisinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. KOBİ ler, kooperatifler, birlikler, belediyeler, İl Özel İdaresi, mahalli idare birlikleri, üniversite rektörlükleri ve organize sanayi bölgelerinin uygun başvuru sahibi olduğu programın son başvuru tarihi 1 Mart 2013 olarak belirlendi. Son başvuru tarihi itibariyle kar amacı güden kurumlardan 83, kar amacı gütmeyen kurumlardan 24 olmak üzere toplamda 107 proje başvurusu Ajansa teslim edildi. Programa ilişkin başvuru rehberinin hazırlanması, programın ilanı ve bilgilendirme toplantılarının bir kısmı 2012 yılı içerisinde gerçekleştirildi yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ise aşağıdadır. Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri 21 Aralık 2012 tarihinde başlayan bilgilendirme toplantılarında 2012 yılı içerisinde 20 toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantılara 450 kişi katılım sağladı. 10 toplantı ise 2013 yılı içerisinde gerçekleştirildi ve bu toplantılara 290 kişi katılım sağladı. Toplantılarda programların amaç ve öncelikleri, sağlanacak destek tutarları, uygunluk kriterleri gibi konularda bilgiler katılımcılara aktarıldı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP Bilgilendirme Toplantısı Tablo 9: Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Bilgilendirme Toplantıları İlçe Katılımcı Sayısı İlçe Katılımcı İlçe Katılımcı Sayısı Aliağa 25 Dikili 11 Konak 78 Balçova 23 Foça 18 Menderes 16 Bayındır 5 Gaziemir 14 Menemen 9 Bayraklı 57 Güzelbahçe 23 Narlıdere 22 Bergama 25 Karabağlar 12 Ödemiş 23 Beydağ 8 Karaburun 14 Seferihisar 6 Bornova 59 Karşıyaka 14 Selçuk 21 Buca 26 Kemalpaşa 26 Tire 55 Çeşme 11 Kınık 14 Torbalı 36 Çiğli 60 Kiraz 3 Urla 26 Toplam 740 Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Eğitim Faaliyetleri Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP için potansiyel başvuru sahiplerinin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak üzere birer günlük eğitim programı gerçekleştirildi. 2 Ocak 23 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 eğitim toplantısına 213 kişi katılım sağladı. Tablo 10: Mali Destek Programı Eğitim Toplantıları Aliağa 15 Konak 3 35 Bergama 8 Narlıdere 7 Bornova 19 Ödemiş 7 Çiğli 24 Tire 10 Gaziemir 5 Torbalı 6 Konak 1 31 Urla 7 Konak 2 39 Toplam Yılı Faaliyet Raporu 41

44 Eğitimlerde başvuru rehberlerinin yanı sıra Proje Hazırlama Kılavuzu, hazırlanan sunumların bir örneğini içeren kitapçık ve başvuru rehberleri dağıtıldı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP Eğitim Toplantıları Eğitimlerde kullanılan sunumlar, proje hazırlama kılavuzu, interaktif eğitim sunumları (başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve dosya hazırlama sunumları) Ajans internet sitesinde yayınlandı. Teknik Yardım Faaliyetleri Mali destek programları için potansiyel başvuru sahiplerine proje hazırlamalarında destek sağlamak amacıyla birebir danışmanlık hizmeti vermek üzere teknik yardım masası oluşturularak her program için bir uzman görevlendirildi. Randevu sistemi ile başvurular alındı, gerekli organizasyon faaliyetleri yapıldı. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri mali destek programı için 4-15 Şubat 2013 tarihleri arasında verilen teknik yardım masası hizmeti süresince 45 görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelere 84 kişi katılım sağladı. Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Faaliyetler Potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansa bilgilendirme toplantılarında sözel, e-posta ve dilekçe yoluyla yazılı olarak açıklama talep edilen çok sayıda soru yöneltildi. Bu sorular cevaplandıktan ve ilgili onaylar alındıktan sonra cevaplar, hem soruyu yönelten potansiyel başvuru sahibine yazılı olarak gönderildi hem de sıkça sorulan sorular bölümünde yayınlanmak üzere internet sayfasına eklendi. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programında görev alacak bağımsız değerlendiricilerin başvurularına yönelik ilan Ajans internet sitesinde yayınlandı. Bu programda ilk kez uygulanmaya başlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınan başvurular Ajansın farklı birimlerinde görevli ve aralarında hiyerarşik yönetim bağı bulunmayan üç uzmanın yer aldığı bir seçim komisyonu tarafından değerlendirildi. Komisyon tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 23 kişinin bağımsız değerlendirici olarak görev yapabileceği kararına varıldı ve görevlendirilmelerinin yapılabilmesi için gerekli onayı almak üzere Genel Sekreterliğe intikal ettirildi. Bu kişilere ilgili rehberler ve sıkça sorulan sorularla birlikte eğitim tarihleri ve yerleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Bağımsız değerlendirici olarak görev alacak kişilere düzenlenen bir günlük eğitim toplantısı ile program ve değerlendirme süreci ile ilgili bilgi verildi. Ayrıca değerlendirme sürecinde kullanacakları rehberler ve çizelgeler hazırlandı. Bağımsız değerlendiriciler uzmanlıklarına uygun projelere atanarak değerlendirme süreci yürütüldü. Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği uyarınca, mali destek programının Değerlendirme Komitelerinde görev alacak kişileri belirlemek üzere Genel Sekreterlikçe, her programın değerlendirme sürecine uygun tarihlerde gerekli asgari şartları da içeren bir yazı ilgili kurumlara gönderildi. Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi Program Başvuru Kabulü Proje tekliflerinin teslim alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin gerekli altyapı hazırlıkları yapıldı. KAYS sistemi üzerinden alınacak başvuruların kabulü için hazırlık gerçekleştirildi. Başvurular 1 Mart 2013 saat itibariyle tamamlandı. Son başvuru tarihi itibariyle Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programının kar amacı güden projelere ilişkin kısmında 83, kar amacı gütmeyen projelere ilişkin kısmında ise 24 olmak üzere toplamda 107 proje başvurusu yapıldı.

45 Ön İnceleme Mali destek programları için ön inceleme sürecine ilişkin olarak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, 4 Mart 2013 itibariyle açılış oturumu gerçekleştirildi. Ardından projeler Yönetmelik çerçevesinde idari, şekli ve rehberde belirtilen uygunluk kriterleri açısından Ajans uzmanları tarafından ön incelemeye tabi tutularak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçecek projelerin belirlenme çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde sunulan 107 projeden 5 proje gerekli kriterleri taşıyamadığı için ön inceleme aşamasında başarısız oldu ve değerlendirmenin sonraki aşamalarına alınmadı. Teknik ve Mali Değerlendirme- Bağımsız Değerlendirici Çalışmaları 2010 yılı programları için ön inceleme aşamasını geçen projelerin değerlendirilmesi sürecinde Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP kapsamında 23 bağımsız değerlendirici görev aldı. Bu dönem ilk kez değerlendirmeler doğrudan KAYS üzerinden gerçekleştirildi ve değerlendiriciler çalışmalarını Ajans Hizmet Binası nda kurulu bilgisayarlardan gerçekleştirdi. Ön İzleme Çalışmaları Ajansımızın2012 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Nisan ve Mayıs ayları içerisinde toplamda 57 proje için ön izleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Ön İzleme Ziyareti Ön izleme ziyaretlerinde ajans uzmanları tarafından; başvuru sahiplerinin yasal temsilcilerinin veya diğer sorumlu kişilerin proje amaçları, faaliyetleri ve eş finansman miktarı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, başvuru sahibinin işletmesinde hali hazırda fiilen üretim yapılıp yapılmadığı, mevcut tesis ve ekipmanın durumu, projelerin uygulanacağı yerlerle ilgili bir mülkiyet sorunu olup olmadığı ve başvuru sahiplerinin beyan ettiği bilgiler ve başvuru dosyası doğrultusunda projelerde risk doğuracak izin, ruhsat problemlerinin olup olmadığı hususları gözlemlendi. Bunlara ek olarak uzmanlar tarafından projelerin uygulamaya geçmesi halinde izlemeler esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar projeler özelinde belirlenerek raporlara yansıtıldı. Ön izleme ziyaretleri sonuçları Değerlendirme Komitesine ve Yönetim Kurulu na sunuldu. Teknik ve Mali Değerlendirme- Değerlendirme Komitesi Çalışmaları Bağımsız değerlendiricilerin çalışmalarını tamamlamasının ardından, 2013 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere Değerlendirme Komitesi çalışmaları gerçekleştirildi. Komite çalışmalarında birim uzmanlarından birer kişi oy hakkı olmaksızın komite başkanı ve sekreter olarak görev aldı. Ayrıca proje ön izleme çalışmalarına katılan birim uzmanları komite toplantılarına katılarak izlenimlerini komite üyelerine aktardı. Bütçe Revizyonu Değerlendirme Komitesi Raporunun Genel Sekreterliğe intikal ettirilmesinin ardından Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 21. maddesinin 10. fıkrası uyarınca başarılı projeler listesinde yer alan projelerin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarının ayrı ayrı incelemesi gerçekleştirildi. Ön izleme ziyaretleri kapsamında yüz yüze görüşmelerde elde edilen bilgiler de revizyon için kullanıldı. Bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından Genel Sekreterlik görüşü hazırlandı. Yönetim Kurulu onayının ardından Değerlendirme Komitesi tarafından tavsiye edilen asil listede yer alan kar amacı güden 27, gütmeyen 18 olmak üzere toplam 45 adet projeye yaklaşık 30 Milyon TL mali destek tahsis edilmesine karar verildi. Asil ve Yedek Başarılı Proje Listesi Ajansın internet sitesinde ilan edildi Yılı Faaliyet Raporu 43

46 Mali Destek Almaya Hak Kazanan Başarılı Projeler Mali destek almaya hak kazanan 45 proje incelendiğinde 32 projede üniversitelerden danışmanlık alınarak işbirliği ortamı yaratılacak, projelerin gerçekleşmesi sonucunda 33 ü nitelikli (yüksek lisans/doktorasını tamamlamış mühendis) olmak üzere toplam 50 kişi istihdam edilecek, yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları desteklenerek sektörde 12 yeni ürün ortaya çıkması sağlanacaktır. Başarılı projelerin uygulanmasıyla İzmir de 36 adet yenilenebilir enerji sistemi (26 güneş, 4 rüzgâr, 3 güneşrüzgar hibrid, 3 biyokütle) yatırımı desteklenerek yaklaşık 10 MW gücünde lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu miktar yaklaşık konutun, bir başka deyişle yaklaşık 10 bin kişinin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Böylece henüz Türkiye de oldukça sınırlı sayıda olan yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimi yapan sistemlerin İzmir de yoğunlaşması ve İzmir in bu konuda diğer bölgelere örnek olması bekleniyor. Söz konusu projelerin uygulama ilçelerine, konularına ve başvuru sahiplerine göre dağılımı aşağıda özetlenmektedir. Şekil 9: Başarılı Projelerin İlçelere Göre Dağılımı (Kar Amacı Güden ve Gütmeyen) Tablo 9: Program Önceliklerine Göre Asil Listedeki Başarılı Projeler Program Öncelikleri 1. ÖNCELİK: Yenilenebilir Enerji Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri 2. ÖNCELİK: Lisanssız Elektrik Üretimi ÖNCELİK: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Isıtma, Soğutma, Kurutma ve Ulaştırma Amaçlı Kullanımı Asil Liste Başarılı Proje Sayısı 9 5 Tablo 10: Başarılı Projelerin Kurumlara Göre Dağılımı (Kar Amacı Gütmeyen) Kurum Adı Belediye 10 Üniversite 5 Organize Sanayi Bölgesi 3 Toplam 18 Proje Sayısı Toplam 45

47 Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı İzmir de Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim alanında yenilikçi uygulamaların destelenmesi ve altyapının geliştirilmesi amacıyla 19 Eylül 2013 tarihinde ilan edilen Okul Öncesi Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında aşağıda verilen iki öncelik kapsamında sunulan projeler kabul edildi. Öncelik 1: Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi Öncelik 2: Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi Değerlendirmeler sonucunda, programa ayrılan toplam 20 Milyon TL lik kaynağın % 50 lik ya da % 90 lık eşfinansman koşulu ile 200 bin ile 800 bin TL arasında değişen tutarlarda başarılı olan projelere tahsisinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Mevcut meslek liseleri, anaokulları, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren KOBİ ler, çeşitli kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu programın internet üzerinden son başvuru tarihi 6 Aralık 2013, basılı evrak son teslim tarihi ise 13 Aralık 2013 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, KAYS sistemine kaydedilen ve Ajansa teslim edilen toplam proje sayısının kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan 141 adet ve kar amacı güden kurumlardan 12 adet olmak üzere toplam 153 adet olduğu tespit edildi yılında programa ilişkin olarak başvuru rehberinin hazırlanması, duyuru materyallerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi, diğer duyuru faaliyetleri ve bilgilendirme toplantıları ile eğitim toplantılarının düzenlenmesi, farkındalık seminerleri düzenlenmesi, başvuru kabul, eksik evrak ve ön inceleme süreçleri ile bağımsız değerlendiricilerin seçim süreci gerçekleştirildi. Diğer faaliyetler 2014 yılında gerçekleştirilecektir. Başvuru Rehberlerinin Tamamlanması ve Basımı 2013 yılı teklif çağrısı kapsamında 19 Eylül 2013 tarihinde ilan edilen Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programına yönelik başvuru rehberleri programın Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından tasarımı yapılarak potansiyel başvuru sahiplerine dağıtılmak üzere toplam 4 bin adet bastırıldı Yılı Faaliyet Raporu 45

48 Proje Teklif Çağrılarının İlanı ve Duyurulması Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programının mümkün olduğunca geniş bir kitleye duyurulabilmesini sağlamak amacıyla iletişim planları hazırlandı. Bu çerçevede 4 bin broşür, 50 durak raketi, 90 ayaklı pano, 19 bez branda, 4 roll-up, 20 billboard olacak şekilde görsel malzemeler hazırlandı. Bunlardan 90 ayaklı pano İzmir deki tüm ilçelerin ana giriş çıkış noktalarına ve kent meydanlarına 3 er tane olacak şekilde yerleştirildi. Ayrıca kentsel merkez dışında kalan 19 çevre ilçede yine ilçe giriş çıkış noktaları ve kent meydanlarına bez branda asılması yönünde ilçe kaymakamlıkları ve gerektiğinde ilçe belediyeleri ile irtibat sağlanarak yerleştirme yapıldı. Program Tanıtımı Amacıyla Astırılan Branda Bunlara ek olarak merkezdeki metropol ilçelerde kentin işlek noktalarındaki İBB ye ait 20 billboard ve 50 durak raketine ilgili duyuru materyalleri asılması yönünde İBB ile irtibat sağlandı ve malzemeler yerleştirildi. Ayrıca ilan günü yerel ve ulusal ölçekli toplam 13 gazetenin Ege/İzmir baskılarına ilan verilerek programın geniş kitlelere duyurulması sağlandı. Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri Tablo 11: Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP Bilgilendirme Toplantıları Katılımcı Sayısı Toplantı Katılımcı Sayıları İlçe Katılımcı Sayısı Aliağa 30 Bayındır 28 Bergama 26 Beydağ 26 Çeşme 38 Dikili 16 Foça 44 Karaburun 14 Kemalpaşa 7 Kınık 13 Kiraz 8 Konak Konak Konak Konak Menderes 46 Menemen 7 Ödemiş 26 Seferihisar 20 Selçuk 36 Tire 30 Torbalı 14 Urla 7 Toplam yılı mali destek programları için 24 Eylül - 11 Ekim 2013 tarihleri arasında çoğu kez günde dörder ilçe, toplam iki ekip tarafından ziyaret edilerek İzmir deki 30 ilçenin tamamında toplam 563 kişiye ulaşıldı. Toplantılarda programların amaç ve öncelikleri, sağlanacak destek tutarları, uygunluk kriterleri gibi konularda bilgiler katılımcılara aktarıldı. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri olarak sıralanabilecek 11 metropol ilçeye yönelik toplantılar 24 Eylül, 27 Eylül, 7 Ekim, 8 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde şehir merkezindeki İZKA Hizmet Binası nda 5 ayrı oturumda gerçekleştirildi. Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerine yönelik olarak ise her ilçede bir toplantı olmak üzere toplam 19 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplamda düzenlenen 24 bilgilendirme toplantısı ile 30 ilçenin tamamına yönelik olarak toplam 563 kişiye ulaşıldı. Beydağ Bilgilendirme Toplantısı

49 Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Eğitim Faaliyetleri Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP için potansiyel başvuru sahiplerinin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak üzere birer tam günlük eğitim programı gerçekleştirildi. 3 Ekim Ekim 2013 tarihleri arasında tamamı İZKA Hizmet Binası nda gerçekleştirilen 6 eğitim toplantısına toplam 191 kişi katılım sağladı. Tablo 12: Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP Eğitim Toplantıları Katılımcı Sayıları Eğitim Toplantısı Tarihi Katılımcı Sayısı 3 Ekim 2013 Perşembe Ekim 2013 Pazartesi Ekim 2013 Salı Ekim 2013 Çarşamba Ekim 2013 Perşembe Ekim 2013 Cuma 37 Toplam Ekim 2013 Eğitim Toplantısı Eğitimlerde başvuru rehberlerinin yanı sıra Proje Hazırlama Kılavuzu, hazırlanan sunumların bir örneğini içeren kitapçık ve başvuru rehberleri dağıtıldı. Eğitimlerde kullanılan sunumlar, proje hazırlama kılavuzu, interaktif eğitim sunumları (başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve dosya hazırlama sunumları) Ajans internet sitesinde yayınlandı. Farkındalık Seminerleri Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programına ilişkin başvuru süreci devam ederken, bir yandan da okul öncesi ve mesleki eğitimde yenilik ve yenilikçi uygulamalar konusunda başta potansiyel başvuru sahibi kurumlar olmak üzere kamuoyunda farkındalık oluşturmaya yönelik seminerler düzenlendi. İlki 8 Kasım 2013 Cuma günü saat 14:30-17:30 arasında gerçekleşen seminer dizisi, sonuncusu 21 Kasım da düzenlenecek şekilde toplam 5 panel olarak gerçekleşti. Söz konusu seminerlere toplamda 288 kişi katıldı. Okul öncesi ve mesleki eğitim başta olmak üzere eğitimde yenilik ve yenilikçi uygulamalarla ilgili çeşitli kurumlardan uzman ve yetkililerin sunumlar yaparak kendi bilgi ve deneyimlerini aktardığı seminerlere uygun başvuru sahibi olarak tanımlanan kurumlardan yoğun ilgi gösterildi. 8 Kasım 2013 Semineri 2013 Yılı Faaliyet Raporu 47

50 Teknik Yardım Faaliyetleri Mali destek programları için potansiyel başvuru sahiplerine proje hazırlamalarında destek sağlamak amacıyla birebir danışmanlık hizmeti vermek üzere teknik yardım masası oluşturularak her program için bir uzman görevlendirildi. Randevu sistemi ile başvurular alındı, gerekli organizasyon faaliyetleri yapıldı. Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP için 4-22 Kasım 2013 tarihleri arasında 77 görüşme gerçekleşti. Bu görüşmelerde 65 farklı kurumdan toplam 119 kişiye hazırlamakta oldukları proje ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti sağlandı. Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Faaliyetler Potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansa bilgilendirme toplantılarında sözel, e-posta ve dilekçe yoluyla yazılı olarak açıklama talep edilen çok sayıda soru yöneltildi. Bu sorular cevaplandıktan ve ilgili onaylar alındıktan sonra hem soruyu yönelten potansiyel başvuru sahibine yazılı olarak gönderildi hem de sıkça sorulan sorular bölümünde yayınlamak üzere internet sayfasına eklendi. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Okul öncesi ve Mesleki Eğitim MDP de görev alacak bağımsız değerlendiricilerin başvurularına yönelik ilan Ajans internet sitesinde yayınlandı. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınan başvurular Ajansın farklı birimlerinde görevli ve aralarında hiyerarşik yönetim bağı bulunmayan üç uzman ve birim başkanının yer aldığı bir seçim komisyonu tarafından değerlendirildi. Komisyon tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 24 kişinin bağımsız değerlendirici olarak görev yapabileceği kararına varıldı ve görevlendirilmelerinin yapılabilmesi için gerekli onayı almak üzere Genel Sekreterliğe intikal ettirildi. Bu kişilere ilgili rehberler ve sıkça sorulan sorularla birlikte eğitim tarihleri ve yerleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Bağımsız değerlendirici olarak görev alacak kişilere düzenlenecek olan bir günlük eğitim toplantısı ile program ve değerlendirme süreci ile ilgili bilgi verilmesi amacıyla hazırlıklara başlandı. Ayrıca değerlendirme sürecinde kullanacakları rehberler ve çizelgeler hazırlandı. Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi Proje tekliflerinin teslim alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin gerekli altyapı hazırlıkları yapıldı. KAYS sistemi üzerinden alınacak başvuruların kabulü için hazırlık gerçekleştirildi. Başvurular 13 Aralık 2013 saat itibariyle tamamlandı. Son başvuru tarihi itibariyle Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim mali destek programının kar amacı güden projelere ilişkin kısmında 12 başvuru yapıldı. Kar amacı gütmeyen kategorisinde ise meslek liselerinden 22, anaokullarından 11, üniversitelerden 18, belediyelerden 6, dernek ve vakıflardan 21, kamu kurumlarından 52, organize sanayi bölgelerinden 5, meslek odalarından 6 olmak üzere toplam 141 başvuru yapıldı. Böylelikle, toplamda Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP için toplam 153 başvuru gerçekleşti. Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Başvuru Kabulü Ön İnceleme Mali destek programları için ön inceleme sürecine ilişkin olarak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, 16 Aralık 2013 itibariyle açılış oturumu gerçekleştirildi. Ardından projeler yönetmelik çerçevesinde idari, şekli ve rehberde belirtilen uygunluk kriterleri açısından Ajans uzmanları tarafından ön incelemeye tabi tutularak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçecek projelerin belirlenme çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde sunulan 153 projeden 87 sinin eksik evrakı olduğu tespit edilip başvuru sahipleriyle irtibata geçilerek eksik evraklarını tamamlamaları yönünde yönlendirme yapıldı. Ön İnceleme sürecinin sonunda 8 proje gerekli kriterleri taşıyamadığı için ön inceleme aşamasında başarısız oldu ve değerlendirmenin sonraki aşamalarına alınmadı, 145 proje bu süreci geçerek teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti. Tablo 13: Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP Ön İnceleme Süreç Verileri Başvurusu Gerçekleşen 153 Ön İncelemeyi Geçen 145 Ön İncelemeyi Geçemeyen 8 Evrakları Eksik Olan 87

51 1.2.4 Etki Değerlendirmesi Çalışmaları 2012 yılında hazırlıklarına başlanan Sosyal Kalkınma ve KOBİ MDP leri Uygulama Sonrası Değerlendirme çalışması kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalesinin teknik ve idari şartnameleri tamamlanarak tarihinde açık ihale usulü kapsamında ilanına çıkıldı. Son teklif verme günü olan tarihinde 3 adet teklif alındı. Teklifler değerlendirildi ve tarihinde sonlandırıldı. Etki Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında Nisan ayında sözleşme imzalandı, Mayıs ayında yapılan başlangıç toplantısıyla uygulamaya başlandı. Mali destek programı ile ilgili tüm strateji belgeleri ve projeler incelendi, Ajansın yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Haziran ayında sunulan başlangıç raporu ile ilk bulgular ve değerlendirme metodolojisi sunuldu. Projelerin gerçekleştiği sektörlere göre hem yararlanıcıların hem de sektör temsilcilerinin katıldığı tam 18 adet odak grup toplantısı yapıldı. Temmuz ayında uygulayıcı yapı olgunluk değerlendirmesi amacıyla Ajans çalışanlarıyla anket çalışması yapıldı. Yararlanıcılara yönelik anket çalışması yapıldı. Eylül ayında Sosyal Kalkınma MDP, Ekim ayında KOBİ MDP kapsamında olmak üzere iki adet uzman paneli gerçekleştirildi. 31 Ekim - 1 Kasım 2013 tarihlerinde İZKA personelinin değerlendirme kapasitesinin artırılmasına yönelik iki günlük çalıştay düzenlendi. Çalışma Kasım ayı başında nihai raporun sunulmasıyla tamamlandı Proje Sonrası Denetim Faaliyetleri 2008 ve 2009 MDP leri kapsamında desteklenen projelerden tesadüfî olarak belirlenen 9 projeye denetim amaçlı ziyaret gerçekleştirildi. Bunlardan 8 projede herhangi bir eksikliğe rastlanılmazken 1 projede ekipmanlardan bir kısmının uygulama alanında bulunmaması üzerine konuyla ilgili süreç işletilerek, ekipmanlarının uygulama alanına getirtilmesi temin edildi ve 2010 MDP leri kapsamında desteklenen projelerin tamamında denetim çalışmaları tamamlandı. Bunların dışında Ajansa bildirilen bilgiler üzerine geçmiş dönemde uygulanan iki projeye denetim amaçlı ziyaret gerçekleştirildi. Şikâyet içeriğiyle sahada yapılan denetimler karşılaştırılarak bir proje hakkında Ajans olarak taraf olmadığımız dilekçe sahibine bildirildi. Diğer konuda ise projenin uygulama amacı malzemelerin bir kısmının proje amacında kullanılmadığı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı Güdümlü Proje Desteği Çalışmaları İZKA nın 2009 yılından günümüze yürütmekte olduğu kümelenme çalışmaları kapsamında, kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olarak saptanan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) sektörünün ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yol haritasının ortaya konulması için gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, ülkeye ithal edilen ara malı, yardımcı mamul, aksesuar ve ekipmanın performans ve güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi ve dış pazarlara ihracatın artırılması şeklindeki kısa ve orta vadeli hedeflerin yerine getirilebilmesi ve her yıl test ve analiz amacıyla yurtdışına ödenen yaklaşık 2 Milyon Euro luk bedelin yurtiçinde kalmasının sağlanması amacıyla akredite bir test ve analiz laboratuarına ihtiyaç duyulduğu ortaya koyuldu. Bu doğrultuda geliştirilen çalışmalarda söz konusu laboratuarın kurulumunun güdümlü proje desteği ile desteklenebileceği sonucuna varıldı ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar neticesinde başvuru sahibi olarak belirlenen Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından söz konusu tesisin kurulumu ile ilgili proje Ajansa sunuldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde başarılı bulunan projenin İZKA Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylanmasının ardından, başvuru sahibi kurum olan ESSİAD ile 28 Ağustos 2013 tarihinde sözleşme imzalandı. Projenin iki yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Projede ilk izleme ve anlık izleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında proje ve süreç danışmanlığı ihalesi tamamlandı. Yürürlükte olan İZTEKGEB güdümlü projesinin izleme faaliyetlerine devam edildi. Rapor döneminde 1 anlık izleme gerçekleştirildi. Proje ilerlemeleri ve iş planın görüşüldüğü bir toplantı yapıldı. Ayrıca İnovasyon Merkezi nin İş Modelleri konusunda yapılan çalıştaya katılım sağlandı. Mimari projeyi hazırlayan mimarlık firması tarafından hazırlanan mimari proje, proje kapsamında teslim alındı. İlk dönem söz konusu projenin uygulama projelerinin yaptırılması amacıyla açılan ihalenin kabulleri yapıldı. Rapor döneminde, alınan bu projeler doğrultusunda yapım işi ihalesi yapılmasına yönelik çalışıldı. Projede şantiye aşamasına geçildi Yılı Faaliyet Raporu 49

52 Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilecek olan Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi Başlangıç ve Mutabakat Toplantıları düzenlendi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından sunulan ve henüz proje başvurusu hazırlama aşamasında bulunan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi Güdümlü Projesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Projeye ilişkin Mutabakat Metni ve Ön Çalışma Raporu 3 Aralık 2013 tarihli İZKA Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldü ve onaylandı. Güdümlü Proje Desteği kapsamında, kurumlarca sunulan 11 adet güdümlü poje öneri formu değerlendirildi tarihli İZKA Yönetim Kurulu kararınca Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından sunulan Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER), İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İzmir Kent Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından sunulan İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Projesi başlıklı projeler 2014 Yılı Ajans Çalışma Programı kapsamına alındı. Şekil 10: Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Laboratuarı Taslak Çizimi Proje Yazma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Kalkınma Bakanlığı nın faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği destekli Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi (Faz II) Projesi kapsamında 8 Mayıs 2013 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları konusu ile düzenlenen seminerin organizasyonu çalışmalarında görev alındı, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla katılım sağlamaları amacıyla yazışmalar gerçekleştirildi. Yerelde Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında 2013 yılında 10 eğitim düzenlendi. Bu eğitimlere toplamda 148 kişi katılım sağladı. Bu eğitimlerde proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi temel proje hazırlama konularında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. AB Fonları Semineri Tablo 14: 2013 Yılında Yerelde Kapasite Geliştirme Kapsamında Düzenlenen Eğitimler Tarih Eğitim Verilen Kitle Belediyeler Belediyeler SGK İzmir Gıda Kontrol Laboratuarı Dernek ve vakıflar Yaşar Üniversitesi Ödemiş Belediyesi Üniversiteler Bayındır, Beydağ, Kınık, Kiraz Kaymakamlıkları Üniversiteler

53 Projem İzmir Teknik Yardım Masası Yerelde Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında oluşturulan teknik yardım masası nda proje fikri için finansman arayışında olan ve İzmir de faaliyet gösteren kar amacı güden ve gütmeyen ilgili tüm paydaşlara yönelik uygun ulusal, uluslararası veya Avrupa Birliği fon kaynakları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ayrıca teknik yardım masasında, paydaşların herhangi bir destek programına yönelik yazmakta olduğu veya mali desteğe hak kazanıp uygulamakta olduğu projelere görüş ve iyileştirme önerileri sunuldu yılı ortalarında başlanan teknik yardım masası hizmeti 2013 yılında da sürdürüldü. Bu kapsamda Ajans veri tabanına bu konuda bilgilendirme e-postaları gönderildi ve sosyal medya üzerinden teknik yardım masası faaliyetleri duyuruldu yılında genellikle haftada iki gün gerçekleştirilen teknik yardım masası hizmeti kapsamında toplam 280 görüşmede yaklaşık 400 kişiye teknik yardım sağlandı. Teknik Yardım Masası 1.3 Tanıtım, Dış İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri EXPO 2020 İzmir Adaylık Faaliyetleri 2020 yılında düzenlenecek olan Dünya EXPO su organizasyonuna aday olan İzmir in adaylık süreci ile ilgili 8/8/2011 tarih ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile organizasyonun tüzel kişiliği oluşturulmuştur. Organizasyonun, uluslararası İzmir tanıtım çalışmalarıyla paralellik gösteren misyonu nedeniyle TDİB de görevli 4 uzman, İzmir in EXPO 2020 adaylığı sürecinde EXPO 2020 İzmir Genel Sekreterliği bünyesinde aktif olarak görev yaptı. İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Hazırlanan İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı çerçevesinde oluşturulan İzmir görsel kimliği, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) üyesi 166 ülke nezdinde ve ülkemizde gerçekleştirilen tüm tanıtım ve lobi faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Ajans tarafından üretilen tüm doküman ve görsel çalışmalar EXPO 2020 İzmir adaylık çalışmaları kapsamında, gerek adaylık dosyasının hazırlığında, gerekse iletişim çalışmaları kapsamında kullanıldı. Örnek: EXPO 2020 İzmir Sempozyumu 2013 Yılı Faaliyet Raporu 51

54 1.3.2 Kentsel Pazarlama Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar İzmir Broşürünün Farklı Dillerde Uygulaması İzmir in kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtıldığı İzmir broşürü İtalyanca ve Çince olarak hazırlandı. Ayrıca İzmir logolu tanıtım malzemeleri Ajansımızın çeşitli organizasyonlarında katılımcılara dağıtıldı Roma İzmir Tanıtım Günleri T.C. Roma Kültür Müşavirliği sergi salonunda 2013 yılı Mayıs ayında, Ajansımız organizasyonuyla, fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin küratörlüğünde 1 ay süreli İzmir destinasyonu fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi ile İzmir destinasyonunun ve İzmir in EXPO 2020 adaylığının tanıtımı hedeflendi. Sergi açılışı 8 Mayıs 2013 tarihinde T.C. Roma Büyükelçisi Sayın Hakkı Akil in ev sahipliğinde geniş bir davetli kitlesi ile gerçekleştirildi. Açılış kokteyline yaklaşık 200 kişilik katılım sağlandı. Günlük ortalama kişi tarafından ziyaret edilen serginin duyurusu, Müşavirliğin halkla ilişkiler ajansı tarafından yapıldı ve serginin İtalyan basın organlarında yer alması sağlandı. Yazılı ve sosyal medya ortamında etkinliğin 50 den fazla haberi yapıldı. T.C. Roma Büyükelçiliği işbirliğinde, Casa del Cinema Sergi Salonu nda, İzmir ile ilgili belgesel niteliğindeki görüntülerin sıklıkla yer aldığı Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru isimli sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi. Sinema filmi gösterimine 350 İtalyan misafir katıldı. Film gösteriminin ardından gerçekleştirilen kokteyle İZKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu ev sahipliği yaptı İzmir Dersi Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İl MEM işbirliği içerisinde ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak, okullarda verilmesi planlanan İzmir Dersi çalışmalarında ortak olacak, katkı verebilecek kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlandı. İZKA Yönetim Kurulu tarafından, İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı ve Kültür Ekonomisi Stratejisi kapsamında belirlenmiş kentlilik bilincinin geliştirilmesi için ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim verilmesi hedefine uygun bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan İzmir Dersi Projesi nin tasarım ve uygulama aşaması için Ajans ile ilgili kurumlar arasında işbirliği protokolü hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

55 1.3.3 Dış İlişkiler Kosova Heyetinin Ziyareti Kosova Belediye Başkanlarından oluşan bir heyet Şubat 2013 tarihlerinde hem bir AB projesi hem Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kalkınma Ajansları Ağı (SEENORDA) kapsamında Aydın da bulunan Güney Ege Kalkınma Ajansı nı ziyaret etmek amacıyla ülkemize geldi. Heyet İzmir programı çerçevesinde 21 Şubat 2013 günü İzmir Kalkınma Ajansı nı ziyaret ettikten sonra İBB Başkanlık Makamı nı ziyaret etti Zhejiang Eyaleti Heyetinin Ziyareti Zhejiang Eyaleti Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Gu Jianxin başkanlığında bir heyet Ajansımızı 21.Mart.2013 tarihinde ziyaret etti. Çin de Türkiye yılı olması nedeniyle yapılabilecek işbirliği konularının görüşüldüğü heyete ayrıca İzmir in EXPO 2020 adaylığı sunumu yapıldı. Kosova Heyetinin Ziyareti, 21 Şubat 2013 Zhejiang Heyetinin Ziyareti, 21 Mart Çek Cumhuriyeti Heyeti nin Ziyareti Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vaclav Hubinger başkanlığında İzmir e gelen Çek Heyeti, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Ajansımızı 25 Haziran 2013 tarihinde ziyaret etti. İZKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergüder Can ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, heyet İZKA nın kuruluş amacı ve bölgeye sağladığı katkılar hakkında bilgilendirildi. İzmir ve yatırım olanakları hakkında sunumları dinleyen heyet, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım olanakları konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Çek Cumhuriyeti Heyetinin Ziyareti, 25 Haziran Yılı Faaliyet Raporu 53

56 INSME (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Ağ) Konferansı Merkezi Roma da bulunan ve önemli bir uluslararası örgüt olan International Network for Small and Medium Sized Enterprises (INSME - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Ağ) ile İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde 9 uncusu gerçekleştirilen İnovasyonun Yönetişimi: KOBİ ler İçin İnovatif Bir Ekosistem Oluşturmak temalı konferans Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Kalkınma Ajansı nın ev sahipliğinde İzmir Hilton Oteli nde gerçekleştirildi. Dört gün süren konferans için inovasyon, teknoloji transferi, girişimcilik ve yatırım konularında uzman uluslararası ve Türk konuşmacılar İzmir e gelerek deneyim ve iyi uygulama örneklerini anlatma imkânı buldu. Sosyal borçlanma, girişimcilik, inovasyon irdelenen önemli başlıklar arasındaydı. İnovasyon ve AR-GE nin KOBİ ler için rekabet yaratma ve ekonomik anlamda katma değer sağlaması için yaşamsal önemi olduğunun da altı çizildi. KOBİ ler, inovasyon, teknoloji transferi ve rekabet edebilirlik alanlarında çalışan yerli ve yabancı kurum temsilcilerinin yoğun ilgi göstermiş olduğu konferansa yaklaşık 200 kişi katıldı. Etkinlik ülkemiz ve İzmir in tanıtımı açısından çok büyük önem taşımaktadır. İnovasyonun Yönetişimi: KOBİ ler İçin İnovatif Bir Ekosistem Oluşturmak temalı konferans, Mayıs Ajans Tanıtım ve İletişim Faaliyetleri Tanıtım Faaliyetleri Ajansın dış hedef kitlesi ile olan iletişimini güçlendirebilmek amacıyla aylık e-bültenler hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirildi. İnternet sayfası geliştirildi, içerik güncellemesi yapıldı. Paydaşlar ve basın temsilcileri ziyaret edilerek ajans çalışmaları, mali destek programları, yatırım ve bölge tanıtımı çalışmaları, plan ve strateji çalışmaları konularında bilgilendirmeler yapıldı. İzmir Kalkınma Ajansı görsel kimliğine uygun olarak tanıtım malzemeleri tasarlandı ve bastırıldı Basında İZKA İZKA faaliyetleri ile ilgili bilgi almak isteyen muhabirlerle görüşülerek röportaj verildi yılında basında İzmir Kalkınma Ajansı adının geçtiği 1160, İZKA nın adının geçtiği 1045 adet haber yer aldı. Görsel basında 347 adet haber yer aldı. Bu dönemde yazılı basında çıkan haberlerin adedi ve reklam eşdeğer bilgileri aşağıdaki tabloda görülmektedir. Tablo 15 Yazılı Basında İZKA Haber (Adet) Reklam Eşdeğer (TL) İzmir Kalkınma Ajansı 1160, ,67 İZKA 1045, ,41 Toplam 2205, ,08

57 1.4 Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetleri Yatırım Tanıtımı Faaliyetleri Yatırım Tanıtım Turları Hedef ülkelere yönelik olarak potansiyel yatırımcılara İzmir in yatırım olanaklarını ve somut proje önerilerini aktarmak ve kurumlarla işbirliğimizi geliştirmek amacıyla İtalya, Japonya ve Amerika ya yatırım tanıtım turu düzenlendi, Çin Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında ise Çin de kültür etkinlikleri düzenlendi. İtalya Yatırım Tanıtım Turu İzmir İtalyan Ticaret Odası ile ortak düzenlenen etkinlikte makine yan sanayi fuarı olan Mecspe Fuarında İzmir yatırım olanakları ile ilgili sunum yapmak, potansiyel yatırımcı firmalarla ve işbirliği yapılacak kurumlarla görüşmek üzere İtalya ya Mart 2013 tarihleri arasında yatırım tanıtım turu düzenlendi. Bu kapsamda 20 firma ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşülen firmalara İzmir in yatırım ortamı ve avantajları konusunda detaylı bilgiler verildi. Yatırımlar düzenli olarak takip edilmekte, firmaların talepleri karşılanmaktadır. Japonya Yatırım Tanıtım Turu Biyoteknoloji Sektörü Amerika Yatırım Tanıtım Turu Eylül 2013 tarihlerinde biyoteknoloji sektörü özelinde ABD nin çeşitli eyaletlerine yönelik bir yatırım tanıtım turu organize edildi. Bu kapsamda Philadelphia, Boston ve Chicago şehirleri ziyaret edilerek çeşitli kurum ve firmalarla görüşmeler yapıldı. Yatırım tanıtım turu öncesinde İzmir de sektörde faaliyet gösteren firmalar ziyaret edilerek işbirliği olanakları konusunda fikir alındı. Firma özelinde sunumlar hazırlandı ve fırsat alanlarına ilişkin ayrı ayrı notlar hazırlandı. Ziyaret sırasında üniversite temsilcileri ve kurumların yanı sıra 10 yatırımcı firma ile görüşmeler yapılarak İzmir in biyoteknoloji alanında son yıllarda geçirdiği dönüşüm ve fırsatlar anlatıldı. Çin Kültür Yılı Etkinlikleri Japonya Yatırım Tanıtım Turu, Haziran 2013 Çin Kültür Yılı Etkinlikleri, Aralık Haziran 2013 tarihleri arasında Japonya ya gerçekleştirilen yatırım tanıtım turu kapsamında Osaka ve Tokyo yu içeren 4 günlük program gerçekleştirildi. UNIDO, JETRO ve TYDTA nın katkıları ile her iki bölgede de seminerler düzenlenerek İzmir in yatırım olanakları ile ilgili bilgiler verildi ve birebir firma görüşmeleri gerçekleştirildi. Dört günlük etkinlik kapsamında 200 firma temsilcisi ile görüşme imkanı bulundu Çin de Türkiye yılı etkinlikleri kapsamında İzmir tanıtımı yapmak amacıyla film gösterimi ve fotoğraf sergisini içeren bir dizi etkinlik Çin in Hangzou ve Nanjing şehirlerinde düzenlendi. Ziyaret kapsamında iki firma ile görüşme gerçekleştirildi Yılı Faaliyet Raporu 55

58 Gelen Yabancı Heyetler 2013 yılında İran, Güney Kazakistan, Almanya, Hindistan, Hollanda, Çin, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Amerika dan 24 heyet ağırlanarak gelen kurum ve firma temsilcilerine İzmir in yatırım olanakları aktarıldı ve işbirliği imkânları görüşüldü. Güney Kazakistan Eyalet Meclisi Heyetinin Zayareti, 11 Mart Katılım Sağlanan Fuarlar Fuarlara katılım sağlayan sektör temsilcilerine yönelik İzmir ve yatırım olanakları ile ilgili sunum yapılması, sektörel uzmanlıkların geliştirilerek, potansiyel yatırımcılarla görüşme yapılması amaçlarına yönelik olarak 14 fuar ve yatırım etkinliğine katılım sağlandı. Bu kapsamda 159 firma ile görüşme gerçekleştirilerek İzmir in yatırım olanakları ile ilgili bilgi verildi. Tablo 16: Katılım Sağlanan Fuarlar Fuar Adı Konusu Tarihi Green Ventures 2013 Yenilenebilir Enerji Fuarı Uluslararası Ortaklık Forumu Görüşülen Firma Sayısı Ocak E-World Yenilenebilir Enerji Fuarı 5-7 Şubat Fruit Logistica Gıda ve İçecek Fuarı 6-8 Şubat Konya Tarım Fuarı Tarım Fuarı Mart Batı Binom Etkinliği Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü firma buluşması 19 Mart Green Lab Etkinliği Biyoekonomi 9 11 Nisan Automechanika Otomotiv Nisan ICCI Enerji Fuarı Yenilenebilir Enerji Nisan Marble Fuarı Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuar 28 Nisan AHK Biyoenerji Programı Yenilenebilir Enerji Mayıs Stuttgart Rüzgar Çalıştayı Yenilenebilir Enerji Mayıs Uluslararası Enerji Konferansı Enerji 24 Ekim Türk-Alman Ekonomi Kongresi İzmir yatırım fırsatları Kasım Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri İkili Görüşme Organizasyonu Gıda Zirvesi Gıda ve Gıda Teknolojileri Kasım

59 Gerçekleştirilen / Katılım Sağlanan Diğer Etkinlikler Batı-BİNOM IT Bridge-Connect Projesi Batı-BİNOM Bölgesel İşbirliği Konferansı, 19 Mart 2013 Batı-BİNOM, Güney Doğu Avrupa ve Karadeniz ülkelerinde bilişim, elektronik ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların, bölgemizde işbirlikleri oluşturmaları ve sektör firmalarımızı tanımaları amacıyla 19 Mart 2013 Salı günü EBİLTEM de firma görüşmeleri ve Bölgesel İşbirliği konulu bir konferans düzenlendi. Etkinlikte, firmalarımızın bilişim sektöründe hızla büyüyen bölge pazarında daha etkin şekilde yer almaları ve Doğu Avrupa/Karadeniz pazarlarında iş ortakları bulmalarını sağlamak, ayrıca Türk firmaları ile aktif işbirliği arayışı ile gelecek olan yabancı firmalarla görüşerek, ortak çalışmaları başlatmaları hedeflendi. Etkinlikte İZKA ve İzmir i tanıtan bir sunum yapıldı ve sonrasında firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Baden Wüttenberg Eyaleti İzmir Ziyareti Almanya nın Baden-Württemberg Eyaleti Finans ve Ekonomi Bakanlığı, Eyalet Başbakan Yardımcısı ve Eyalet Finans ve Ekonomi Bakanı Dr. Nils Schmid in başkanlığında ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın işbirliği ile 20 Mart 2013 tarihinde İzmir de bilgilendirme toplantıları ve ikili iş görüşmeleri düzenlendi. Heyet gezisinin katılımcıları arasında yer alan farklı sektörlerden firma ve kurum temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi WAIPA (World Association of investment Promotion Agencies) Genel Kurulu WAIPA Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu bu sene İsviçre nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Yatırım konferansının yanı sıra gerçekleştirilen Genel Kurula katılım sağlandı. Dünya Sağlık ve 3. Yaş Turizm Konferansı İzmir Sağlık ve Turizm Derneği tarafından Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Sağlık ve 3.Yaş Turizm Kongresi ne standlı katılım sağlandı. Dünya Sağlık ve 3.Yaş Turizm Kongresi, Nisan 2013 WAIPA Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu, Şubat Yılı Faaliyet Raporu 57

60 Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali, Mayıs Türk - Alman Su Günleri, Eylül 2013 Los Angeles Anadolu Kültür ve Yemek Festivali İZKA ve EXPO 2020 organizasyonunun destekçilerinden olduğu Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali, ABD nin Los Angeles şehrinde Pacifica Enstitüsü organizasyonunda Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Los Angeles taki Orange County fuar alanında bu yıl 4. kez düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali ne (Anatolian Cultures and Food Festival) İzmir olarak büyük bir gösteri alanıyla katılım sağlandı. Yatırım Ajansları Konferansı Dünya Bankasının Global Investment Promotion Best Practices (GIPB) projesi kapsamında TYDTA ile birlikte 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlandı. Dünyada başarılı uygulama örneklerinin yatırımcı kolaylaştırıcısı olmak, kurulum sonrası hizmetler, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları, vb. konularda sunumlar izlendi. Çin Halk Cumhuriyeti Shenzen Türkiye Yatırım ve İşbirliği Forumu Shenzen Belediye Başkanı ve beraberindeki üst düzey işadamları ve bürokrat heyetinin Türkiye ziyaretleri kapsamında DEİK/ Türk Çin İş Konseyi işbirliği ile Shenzhen - Türkiye Yatırım ve İşbirliği Forumu na katılım sağlanarak Çinli firmalarla görüşüldü. WAIPA PAIiIZ Çalışma Ziyareti Yatırım ajansları arası deneyim paylaşımı ve Polonya yatırım tanıtım ve destek sisteminin incelenmesi amacıyla Eylül 2013 tarihleri arasında WAIPA organizasyonu ile Polonya da bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 3. Türk - Alman Su İşbirliği Günleri (German Water Partnership) Eylül 2013 tarihleri arasında Almanya da 5 ayrı Bakanlık tarafından desteklenen German Water Partnership tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe destek sağlandı. Birçok Alman firma ve kurumun katılım sağladığı etkinlikte teknik sunumların yanı sıra ikili firma görüşmeleri gerçekleştirildi Saha Ziyaretleri Bölgemizde veya ülkemizde faaliyet gösteren firmaların büyüme potansiyellerini öğrenmek, sektörel trendleri takip etmek, firmaların sorunlarını saptayıp çözmek ve yeni yatırımlarına destek olmak amacıyla firma ve kurum ziyaretleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 2013 içerisinde 72 kurum/firma ziyaret edildi Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri Ajans internet sitemizin Almanca, Çince ve Japonca bölümleri hazırlandı. Veritabanımızda bulunan kilit kurumlara bilgisi verildi yılı içerisinde gerçekleşen önemli yatırımlar, etkinlikler ve 2014 yılı için yeni fırsatlar konusunda e-bülten hazırlanarak tüm paydaş veritabanına gönderildi. Havaalanı tanıtım faaliyetleri, dış hatlarda yer alan ve 2012 senesinde yenilenen reklam panosu ve mevcut standımıza düzenli olarak gönderilen İngilizce ve Almanca YDO broşürleri ile gerçekleştirildi. Otellere, İzmir de gerçekleştirilen birçok etkinliğe, İzmir de faaliyet gösteren doğrudan yabancı yatırımcılara ve ilgili paydaş kurumlara tanıtım broşürlerimiz iletildi.

61 Alman Sanayi ve Ticaret Odası nın Oda Dergisi nde İzmir in yatırım olanakları ile ilgili yazı yayınlandı. İzmir deki ilgili kamu kurumları, üniversiteler, odalar ve STK ların internet sitelerinde investinizmir logosunun eklenmesi ve siteye köprü kurulması sağlandı. Dünya Gazetesi nin 2 Haziran İtalya Milli Günü ne yönelik İtalya özel sayısına yönelik İzmir haberi hazırlandı ve yayınlandı yılı içerisinde yerel, ulusal ve uluslararası basında ilan ve haber metinlerimiz yer aldı. Katılım sağladığımız 3.Türk Alman Kongresi, Çin Kültür Yılı etkinlikleri, German Water Partnership, Japon yatırım tanıtım turu, ESİDEF Hindistan İş Zirvesi, Maxwell firmasının açılışı gibi etkinlikler basında geniş yer buldu Yatırım Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmeye Yönelik Destekleyici Faaliyetler IBM Kurumsal Hizmet Gücü Çalışmaları IBM in kurumsal hizmet gücü çalışmaları kapsamında ABD den bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yatırım çekilmesine yönelik pazarlama stratejisi başlığı çerçevesinde 1 ay çalışma gerçekleştirildi. Ekip ile ilk olarak bir başlangıç toplantısı ve iş planı yapıldı. Bu planda 4 hafta boyunca yapılacakları belirlendi. Plan çerçevesinde, firma ve üniversite temsilcilerinden oluşan gruplarla iki adet çalıştay yapıldı. Bu çalıştaylarda GAP analizi yapılarak bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe İzmir in mevcut durumu ortaya koyuldu. Mevcut durum ortaya koyulduktan sonra ABD li bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarını çekebilmek için izlenecek pazarlama yöntemi üzerine çalışıldı. Ayrıca, sektörel düzeyde strateji geliştirme metodolojisi ve sosyal medya ve web sayfası yönetimi konularında çalışma toplantıları düzenlendi. YDO Tanıtım Malzemeleri Tanıtım için kullanılan İngilizce broşürlerin yeni logo ve 2012 verilerine göre tekrar düzenlenip basılması işi tamamlandı. Ayrıca 2012 senesinde basılmış olan yeni teşvik sistemi broşürü İngilizce olarak hazırlanıp basıldı. Genel ve sektörel sunumların revizyon çalışmaları yürütüldü. İnternet Sitesi Investinizmir internet sitemizin güncellenmesine ilişkin yapılması gereken adımlar belirlendi ve gerekli çalışmalar yürütüldü. Sitenin Almanca, Japonca ve Çince yayınlanmasına ilişkin çeviri işlemleri yapıldı, site bu dillerde yayına hazır hale getirildi. IBM Kurumsal Hizmet Gücü Ekibi Yatırım Yeri Envanter&Haritalandırma Çalışması ve Sunum Filmi Projesi Yatırımcılara özel yatırım alanlarının yerlerinin, sağladığı avantajların, diğer bölgelerle karşılaştırmaların, sektörel yoğunlaşmaların yer aldığı interaktif film hazırlandı. Uluslararası Üyelikler & İşbirlikleri Üye bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar kapsamında Akdeniz Yatırım Ajansları Birliği (ANIMA) ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) toplantıları takip edildi. Seçim süreçleri yönetildi Yılı Faaliyet Raporu 59

62 1.4.2 Yatırım Destekleme ve Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin Faaliyetler Bilgilendirme ve Yatırım Takip Yatırım destekleme faaliyetleri çerçevesinde bölgede yatırım kararı almış ve halihazırda yatırımı olan sektör aktörleriyle temaslar gerçekleştirildi, yeni teşvikler, çalışma izinleri, yabancıların mülk edinmesi, şirket kuruluşu, tedarikçiler, yerel ortaklıklar, sektörel raporların temini, arazi tahsisi ve uygun yatırım alanı sağlanması hususlarında 99 firmaya destek sağlandı Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin Faaliyetler Teşvik İzleme Ekonomi Bakanlığı tarafından Ajanslara verilen görev kapsamında 2013 yılında da teşvik izlemelerine ilişkin firmalardan gerekli belge ve bilgiler toplandı, rapor formatı oluşturuldu ve tamamlanan rapor Bakanlığa iletildi. Teşvik Kapama Çalışmaları Ekonomi Bakanlığı tarafından Ajanslara verilen görev kapsamında 4 adet teşvik kapama faaliyeti yürütüldü 2 adet firma ziyaretine eşlik edildi Yatırım Destekleme Faaliyetlerini Geliştirmeye Yönelik Destekleyici Faaliyetler Özel Yatırım Alanları İhtiyaç Tespit Anketi çalışması Özel Yatırım Alanları İhtiyaç Tespit Anketi çalışması kapsamında tüm organize sanayi bölgelerine, serbest bölgelere ve teknoparka saha ziyaretleri gerçekleştirilerek anketler uygulandı, bölgenin sorunları, geleceğe yönelik projeleri ve bizden beklentilerine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi ve mevcut durum raporu hazırlandı. Tablo 17: Yürütülen Tanıtım Faaliyetleri (2013) Yatırım Ortamı Değerlendirme Anket Çalışması Bölgemizde yer alan doğrudan yabancı yatırımlara yönelik anket çalışması TÜİK ve EBSO işbirliği ile yürütüldü. Firmalara anket uygulama sırasında Ajans, yatırım destek ofisi ve mali destek programlarımızla ilgili broşür dağıtıldı. Protokol kapsamında anketörlerin eğitimine katılım sağlanarak bilgilendirme yapıldı. TÜİK ten uygun raporun gelmesine yönelik TÜİK le birlikte çalışma yapıldı, sonuçlarının YDO stratejisine katkı sağlamasına yönelik özet not hazırlandı. Anket uygulanan firmalar arasında yatırım yapmayı planladığını belirten firmalara ziyaretler gerçekleştirildi. Faaliyet Sayı Gelen Heyet 24 Görüşülen Firma 546 İlgilenilen Yatırım Projesi 99 Fuarlarda Ulaşılan Firma 159 Tanıtım Turlarında Ulaşılan Firma 288 Saha Ziyareti 72 Katılım Sağlanan Fuar 14 Tanıtım Turu 3 Katılım Sağlanan Seminer, Panel, Konferans 19 Sonuçlanan Yatırım (Karemo,Akdağ, EES, Sütpa, Maxwell, Hitit Enerji, Turkwind, Rema Makine, Gram Equipment) 9 Yaratılan İstihdam 170 Yatırım Tutarı 28 Milyon

63 1.5 Kurumsallaşma Faaliyetleri İnsan Kaynakları Ajans Personelinin Aldığı Eğitimler 2013 yılı içerisinde Ajans personeli tarafından alınan eğitimler aşağıdaki gibidir: Tablo 18: Ajans Personelinin Aldığı Eğitimler Eğitim Konusu Tarih Yer Kişi Sayısı SGK Teşvikleri ve SGK Mevzuatı 4 Ocak 2013 İZKA 9 3 SPSS Eğitimi 11 Ocak 2013 İZKA 2 3 Küme Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Ocak 2013 CENTRAMO (Cluster Excellence Network for Training and Mobility) 1 30 Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma Politikaları Ocak 2013 EBSO Sosyal Güvenlik Kanunu nda Yapılan Son Değişiklikler ve Kurum Uygulamaları 30 Ocak 2013 EBSO 2 3 İzleme Eğitimi 31 Ocak 2013 İZKA 12 6 Fizibilite Hazırlama Eğitimi Şubat 2013 Kalkınma Bankası 1 30 Küme Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi 5-9 Mart 2013 CENTRAMO(Cluster Excellence Network for Training and Mobility) 1 30 Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İleri Düzeyde Kolaylaştırıcılık Eğitimi Mart 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 18 Kamu'da Mobbing 18 Mart 2013 İzmir Valiliği 1 3 Firma Kurma Prosedürleri ve Türk Ticaret Kanunu 18 Mart 2013 İZTO 8 3 Sosyal Girişimler ve Sivil Toplum Kuruluşları için Etki Analizi 19 Mart 2013 TÜSEV 2 6 KAYS Eğitimi 8-10 Nisan 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 18 Küme Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi 8-12 Nisan 2013 CENTRAMO(Cluster Excellence Network for Training and Mobility) 1 30 Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Semineri 8-9 Nisan 2013 TODAİE 1 16 Gümrük ve Ticaret 10 Nisan 2013 Ege Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü 7 3 KAYS Eğitimi Nisan 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 18 Kamu Muhasebe Semineri Nisan 2013 TODAİE 2 18 KDV Uygulamaları 30 Nisan 2013 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı KDV Grup Müdürlüğü 7 3 KAYS İzleme Modülü 6-8 Mayıs 2013 TÜBİTAK 1 18 Uygulamalı Teşvik Eğitimi 6 Mayıs 2013 Ekonomi Bakanlığı 1 6 Küme Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Mayıs 2013 CENTRAMO(Cluster Excellence Network for Training and Mobility) Süre (Saat) 1 36 Sosyal Kalkınma ve Sosyal Politikalar Mayıs 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 30 Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi Haziran 2013 Kalkınma Bankası 2 30 Yatırım Promosyonu Eğitimi 1-5 Temmuz 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 30 Sosyal Medya Eğitimi 27 Ağustos 2013 EBSO Yılı Faaliyet Raporu 61

64 Teşvik Sistemleri, Ulusal ve Bölgesel Yatırım Tanıtım Ajansları ve Sanayi ve Teknoloji Eylül 2013 Polonya Yabancı Yatırım Ajansı 1 42 Bölgelerinin Rolü Yatırım Promosyonu Eğitimi Eylül 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 36 Uluslararasılaşma ve Yabancı Piyasalar Eylül 2013 CENTRAMO/Slovakya 1 30 İş Sağlığı ve Güvenliği 19 Eylül 2013 İZKA 10 4 Binalarda Enerji Verimliliği 30 Eylül 2013 SKD 1 6 Sürdürülebilir Kalkınma 30 Eylül-5 Ekim 2013 REC Avrupa Ofisi/İtalya 1 36 Yabancıların Çalışma İzinleri 2 Ekim 2013 İZKA 7 4 İngilizce Sunum Teknikleri/Başlangıç Düzey 21 Ekim-12 Kasım 2013 İZKA 2 30 Fizibilite Hazırlama Eğitimi 4-8 Kasım 2013 Kalkınma Bankası 3 30 Kümelerde Teknoloji Transferi Konulu Çalışma Ziyareti Okul Öncesi Mali Destek Programı Farkındalık Semineri 5-8 Kasım 2013 Çek Yatırım Ajansı Kasım 2013 İZKA 5 3 Polonya Çalışma Ziyareti Kasım 2013 CENTRAMO/Polonya 1 30 KAYS EBYS Eğitimi 15 Kasım 2013 Kalkınma Bakanlığı 1 6 Proje Yönetimi Eğitimi Kasım 2013 İZKA İngilizce Sunum Teknikleri/İleri Düzey Kasım 2013 İZKA 9 20 Fizibilite Hazırlama Eğitimi Kasım 2013 Kalkınma Bankası 2 30 Yerel Eşitlik İzleme Eğitimi 9-12 Aralık 2013 Kadın Dostu Kentler-2 Projesi 1 18 Güdümlü Projelerde İşletme ve Finansman Modelleri 25 Aralık 2013 İZKA 10 3 TOPLAM Ajans Personelinin Katılım Sağladığı Diğer Programlar Young Turkey/ Young America Projesi Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi, JCI İstanbul ve ABD Connecticut Üniversitesi işbirliği ile Amerika ve Türkiye toplumları arasındaki ortaklıkların farkına varmak, küresel sorunların çözümü konusunda fikir sahibi olmak, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında projeler üretmek, kültürel değerlerin anlaşılmasında karşılıklı duyarlılığı geliştirmek gibi pek çok alanda katkı sağlamayı hedefleyen projeye Ajans personeli katılım sağladı. Sohbet Toplantıları Prof. Dr. Erinç Yeldan ın katılımıyla 18 Ocak 2013 tarihinde, 2013 Yılı Başında Türkiye Ekonomisi konulu sohbet toplantısı düzenlendi. Ahmet Şerif İzgören in katılımıyla 3 Mayıs 2013 tarihinde, İletişim Teknikleri konulu sohbet toplantısı düzenlendi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İzmir İl Müdürü Erkan Yaşacanın katılımıyla 22 Temmuz 2013 tarihinde İzmir de Kentsel Dönüşüm konulu sohbet toplantısı düzenlendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan İzmir Dersi projesi konulu sohbet toplantısı 26 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirildi. İZKA Kalkınma Kurulu üyesi Uğur Yüce nin katılımıyla 25 Eylül 2013 tarihinde sohbet toplantısı düzenlendi.

65 1.5.2 Katılım Sağlanan Seminer, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler 2013 yılında Ajans personeli tarafından katılım sağlanan seminer, konferans, sempozyum ve diğer etkinlikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 19: Katılım Sağlanan Seminer, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler Etkinliğin Adı Tarihi Etkinlik Yeri Düzenleyen Kurum Etkinlik İçeriği Sosyal Girişimcilik Toplantısı Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü OSB Parsel Toplantısı Kalkınma Bakanlığı, Ankara İzmir Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü İyi Yatırım Zirvesi İstanbul Endeavor Gelişen Kentler Zirvesi WAIPA Genel Kurulu Tekno Girişimcilik Akademisi Açılış Toplantısı Teknik Tekstil Çalıştayı Startup Weekend İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi Cenevre Kalkınma Bakanlığı İzmir Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı WAIPA İzmir İZTEKGEB Ege İhracatçı Birlikleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Değişen Gümrük Yasası Hilton İzmir Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı Rekabet Odaklı Bölgesel Kalkınma Gündemi Invest in Bavaria Etkinliği Batı Binom IT Bridge- Connect Projesi Hilton İzmir Ege İhracatçı Birlikleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şanlıurfa UNDP Türkiye Swissotel Grand Efes İzmir Invest in Bavaria EBİLTEM EBİLTEM Ajans temsilcilerine Sosyal Girişimcilik Destek Programı hakkında bilgi verildiği, program hakkında fikirlerinin alındığı toplantıya katılım sağlandı. Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü nün 6 aylık olarak düzenlediği OSB parsel toplantısına katılım sağlandı. Daha önce Ajans tarafından gerçekleştirilen organizasyonun İstanbul ayağına katılım sağlandı. GYODER tarafından hazırlatılan İzmir Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler raporunun sunulduğu zirveye katılım sağlandı. WAIPA Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu na katılım sağlandı. İZTEKGEB tarafından düzenlenen 3. Tekno-Girişimcilik Akademisi'nin açılış toplantısına katılım sağlandı. Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü projesi kapsamında düzenlenen Teknik Tekstil Çalıştayı na katılım sağlandı. Girişimcilerin fikirlerinin projeye dönüştürülmesine yönelik etkinliğe katılım sağlandı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulamasının tanıtımının gerçekleştirildiği toplantıya katılım sağlandı. Üniversite-Sanayi İşbirliği temalı toplantıya katılım sağlandı. "Rekabet Odaklı Bölgesel Kalkınma Gündemi'nin Oluşturulması" proje toplantısına katılım sağlandı. İzmirli kurumlara araştırma ve geliştirme alanında Bavyera Teknoloji Merkezleri ile işbirliği olanakları, Bavyera Eyaleti ndeki gerçekleştirilecek girişimler ile ilgili finansman ve teşvik olanakları anlatıldığı etkinliğe katılım sağlandı. Güney Doğu Avrupa ve Karadeniz Ülkelerinde Bilişim, Elektronik ve Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların, bölgemizde işbirlikleri oluşturmaları ve sektör firmalarımızı tanımaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlandı Yılı Faaliyet Raporu 63

66 Baden Wüttenberg Eyaleti İzmir Bilgilendirme Toplantıları ve İkili İş Görüşmeleri UNWTO - Turizm Semineri Sosyal Medya Uygarlığında Reklamcılık EWEA ve TUREB Rüzgar Çalıştayı Girişim Benim TV Programı İzmir Limanları Sempozyumu Swissotel Grand Efes İzmir Çeşme Hilton İzmir Ankara Ticaret Odası Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Turizm Bakanlığı ve UNWTO İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Avrupa Rüzgar Birliği ve Türkiye Rüzgar Birliği İzmir Ege Üniversitesi TV Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi DEMOLA Çalıştayı İzmir Ün. İzmir Ün. ve DEU Green Lab Etkinliği Dünya Sağlık ve 3.Yaş Turizm Kongresi Hollanda - Wageningen İzmir Kaya Thermal Wageningen Üniversitesi Askon Derneği Toplantısı İzmir ASKON İzmir Sağlık ve Turizm Derneği İki ülkenin makine sektöründeki ilgili firmalarından iş adamları ve şirket temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve bunlar arasında işbirliği oluşturulmasını hedefleyen etkinliğe katılım sağlandı. Turizm koruma alanları konusunda dünya uygulamalarında tecrübe paylaşımı ve Dünya Turizm Örgütü nün yönetsel toplantısına katılım sağlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Şapka Takımı tarafından geleneksel hale getirilen sosyal medya etkinliğine katılım sağlandı. Türkiye ve Avrupa nın rüzgar enerjisindeki gelecek projeksiyonu, sektördeki gelişmeler ve sektörün sorunlarının tartışıldığı çalıştaya katılım sağlandı. "Girişim Benim" isimli TV programına katılım sağlanarak Ajansın girişimcilik faaliyetleri ve hazırlanan girişimcilik stratejisi hakkında bilgilendirme yapıldı. İzmir Konteyner limanlarındaki gelişmelerin ve gelecek planlarının aktarıldığı sempozyuma katılım sağlandı. Finlandiya da uygulanan ve endüstriden gelen bir projeyi öğrencilere sunarak ilgili proje kapsamında öğrencilerin çözüm bulmalarını sağlamayı amaçlayan DEMOLA Ağı konusunda bilgiler alındı. Bio ekonomi konusunda birçok paydaşın katıldığı etkinlikte katılım sağlanarak İZKA yı ve İzmir in potansiyelini anlatan bir sunum yapıldı. Uluslararası Politikalar, Sağlıkta Küreselleşme ve Akreditasyon, Sağlıklı Yaşam, İnovasyon, Yatırım Alanları, Küresel İşbirliği, Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya temalı kongreye katılım sağlandı. Ajans ve Ajans destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Taylandlı Gazeteciler ile Görüşme İzmir Tayland Büyükelçiliği Tayland ın en büyük 3 ekonomi gazetesi yazarı ile bir araya gelinerek İzmir ve yatırım olanakları ile ilgili bilgi paylaşıldığı toplantıya katılım sağlandı. Yatırım Ajansları Konferansı İstanbul Dünya Bankası & ISPAT Dünya da başarılı uygulama örneklerinin yatırımcı kolaylaştırıcısı olmak, after care hizmetler, web sitesi, sosyal medya uygulamaları,vb. konularda sunumların gerçekleştirildiği etkinliğe katılım sağlandı.

67 Roma'da İtalya'da Tanıtım Günleri Roma Roma Kültür Müşavirliği /İZKA İzmir destinasyonu fotoğraf sergisi ve İzmir ile ilgili belgesel niteliğindeki görüntülerin sıklıkla yer aldığı Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru isimli sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi. Sağlıkta İnovasyon Çalıştayı Yeni Nesil Bölge Planları İstişare Toplantısı INSME DEÜ Sağlık Kampüsü Ankara Hilton İzmir DEÜ Kalkınma Bakanlığı İZKA & INSME Turkcell Teknoloji Zirvesi İzmir Turkcell İEU Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı II ve SE4A Türkiye Lansman Toplantisi İzmir Turkcell Teknoloji Zirvesi IBM Çözümler Zirvesi Anima Genel Kurulu İzmir Tarım Zirvesi Shenzen Türkiye Yatırım ve İşbirliği Forumu İZKA Bilgilendirme Toplantısı 77. Uluslararası Bergama Kermesi Swiss Otel Grand Efes İzmir Swiss Otel Grand Efes İzmir Tunus Kaya Termal Otel Global Compact ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Turkcell Dünya Bankası & IBM ANIMA İstanbul DEİK İzmir İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Nevvar Salih İşgören Eğt. Kamp. Kız Tek ve Mes Lisesi İzmir Bergama Belediyesi İzmir İstihdam Çalıştayı EBSO İZKA İNOVİZ Çalıştayı İzmir İNOVİZ Biyomedikal sektörüne ilişkin AR-GE ve yenilik kapasitesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı tarafından Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Yeni Nesil Bölge Planları İstişare Toplantısı na katılım sağlandı. İnovasyonun Yönetişimi: KOBİ ler İçin İnovatif Bir Ekosistem Oluşturmak başlıklı konferansa katılım sağlandı. Turkcell tarafından düzenlenen konferansa katılım sağlandı. Yenilenebilir Enerji sektörü ile ilgili bilgi edinebilmek amacıyla söz konusu çalıştaya katılım sağlandı. Turkcell in son teknolojileri hakkında tüm ilgili kişilerin bilgilendirilmesinin amaçlandığı, Turkcell CEO su Süreyya Ciliv in, Teknoloji ve Turkcell konulu bir sunum gerçekleştirdiği etkinliğe katılım sağlandı. Dünya Bankası ile IBM tarafından düzenlenen etkinliğin İzmir le ilgili kısmına katılım sağlandı. ANIMA nın Genel Kurulu na katılım sağlandı. İzmirin avantajları, güçlü yönleri, önümüzde 10 yıllık süreçte hedeflenmesi gereken konular ele alındı. Shenzen Belediye Başkanı ve beraberindeki üst düzey işadamları ve bürokrat heyetinin Türkiye ziyaretleri kapsamında DEİK/ Türk Çin İş Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlandı. Firma görüşmeleri gerçekleştirildi. İlgili lise tarafından Ajans destekleri hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla düzenlenen toplantıya katılım sağlandı. Bu yıl 77. kez düzenlenen Bergama Kermesi'ne ilçe sorumluluğu kapsamında katılım sağlandı. Planlama süreci hakkında bilgi verilmiş, 2013 İzmir Mevcut Durum analizinin istihdam ve mesleki eğitime ilişkin bulguları katılımcılara sunuldu. Medikal sektörü ihtiyaçlarının tespitinin yapıldığı çalıştaya katılım sağlandı Yılı Faaliyet Raporu 65

68 Amerika ya ihracatta fırsatlar KOBİ MDP Odak Grup Toplantıları Sosyal Kalkınma MDP Odak Grup Toplantıları Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi Gençlik, Demokrasi ve Değişim Sempozyumu Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi Gençlik, Demokrasi ve Değişim Sempozyumu İzmir İzmir Ticaret Odası İZKA İZKA Freunhofer ISE Semineri İzmir ICT Future Internet Çağrısı Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Şeması Toplantısı İZKA İZKA İzmir AB-TBMM İzmir AB-TBMM İzmir İZTO İstanbul İSTKA Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES) Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP) işbirliği Sağlıkta OFFSET çalıştayı İzmir Sağlık Bakanlığı, DEÜ 82. İzmir Fuarı Yatırım Ajansları tecrübe paylaşım toplantısı CENTRAMO "3 rd Global Summit on Clusters in One World Perspectives from Many Nations" konferansı İzmir Polonya Slovakya Hindistan İZFAŞ WAIPA World Trade Center ve All India Association of Industries Amerika ya yönelik ihracat fırsatlarının aktarıldığı toplantıya katılım sağlandı. İlgili aktörlerle tanışıldı. Yararlanıcıların faaliyet alanlarına göre belirlenmiş odak gruplar halinde yararlanıcılar ve paydaşların görüşleri alındı. Yararlanıcıların faaliyet alanlarına göre belirlenmiş odak gruplar halinde yararlanıcılar ve paydaşların görüşleri alındı. Genç Politikacılar Gençlik Politikalarını Tartışıyor başlıklı son oturuma katılım sağlandı. Genç Politikacılar Gençlik Politikalarını Tartışıyor başlıklı son oturuma katılım sağlandı. İzmir deki Yenilenebilir Enerji Potansiyeli hakkında bilgilendirme yapıldı Çağrının tanıtımı amacıyla TÜBİTAK ve İZMİR Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve Arçelik ile Koç Sistem den konuşmacıların katıldığı bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı. Marmara Bölgesi ajansları ve komşu konumdaki ajansların katkıları ile bölge geneli için ortak bir gelişme şeması oluşturulması tartışıldı. Sağlıkta offset yönetmelik taslağının geliştirilmesine yönelik toplantıya katılım sağlandı. Söz konusu fuarda İZKA standı açılarak Ajansın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, fuar katılımcıları için Ajans faaliyetlerini içeren broşürler ve İzmir logosunu tanıtan ilgili dokumanlar dağıtıldı. IPA lar arası deneyim paylaşımı ve Polonya Yatırım tanıtım ve destek sisteminin incelenmesine yönelik toplantıya katılım sağlandı. CENTRAMO projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ESSİAD'dan Aylin Gel ile birlikte katılım sağlandı. İzmir'de gerçekleştirilen kümelenme çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

69 Teknik Tekstiller Güdümlü Projesi Mutabakat Toplantısı İzmir Ege İhracatçı Birlikleri Toplantıda güdümlü proje süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kentsel Gelişim İçin Proje Yönetimi Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi 5. İzmir İktisat Kongresi Sosyal Kalkınma MDP Uzman Paneli İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Venedik İtalya İzmir VIU İZKA İZKA KOBİ MDP Uzman Paneli İZKA İZKA Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi 5. İzmir İktisat Kongresi Değerlendirme Çalıştay Fizibilite Hazırlama Eğitimi İzmir İzmir İZKA Ankara Venedik Uluslararası Üniversitesi (VIU), Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ve Agrolnnova- Turin Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Bakanlığı İZKA Kalkınma Bankası Etohum İzmir Etkinliği İzmir Embroynx, Etohum Kalkınma Ajanslarını ve destek faaliyetlerini İZKA örneği üzerinden tanıtan bir sunum yapıldı. Venedik Uluslararası Üniversitesi (VIU), Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ve Agrolnnova-Turin Üniversitesi işbirliği ile İtalya nın Venedik şehrinde düzenlenen 2013 Sürdürülebilirlik Eğitimi-Batı Balkanlar ve Türkiye başlıklı eğitime bir uzman katılım sağladı Sürdürülebilirlik Eğitimi-Batı Balkanlar ve Türkiye başlıklı eğitime katılım sağlandı. 5.İzmir İktisat Kongresi hazırlık çalışmalarına katılım ve katkı sağlandı... Sosyal Kalkınma MDP değerlendirmesi ilk sonuçları tartışıldı ve test edildi. KOBİ MDP değerlendirmesi ilk sonuçları tartışıldı ve test edildi. Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi katılım sağlandı. Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi ana teması çerçevesinde gerçekleşen kongreye İZKA olarak katılım ve destek sağlandı. İZKA personelinin program değerlendirme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlendi. Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen 5 günlük eğitim toplantısına Program Yönetim Biriminden 2 uzman tarafından katılım sağlandı. Girişimcilerin fikirlerinin projeye dönüştürülmesine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlanarak proje fikirleri izlendi. EGİAD İş Zirvesi İzmir EGİAD Markalaşma Paneline katılım sağlandı ve zirveye katılan firmaların stantları ziyaret edildi. Türk Kökenli Yüksek Niteliklilerin Göç Akımı İZTO Goethe Enstitüsü Almanya da yetişmiş Türk kökenli yüksek niteliklilerin Türkiye ye göç akımı konusu tartışıldı. Firmaların beklentileri ile göç edenlerin beklentileri karşılaştırıldı. CENTRAMO İzmir CENTRAMO Projesi kapsamında İzmir Study Visit organizasyonu gerçekleştirildi Yılı Faaliyet Raporu 67

70 Lojistik Semineri İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Bölümü'nde düzenlenen seminere katılım sağlanarak, İzmir'in lojistik sektöründeki mevcut durumu, yatırımlar ve gelişme olanakları hakkında sunum yapıldı. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri Yerel eşitlik izleme eğitimi Serbest Bölgeler Konferansı İstanbul Ankara İzmir Ulusal Verimlilik Kongresi Ankara Startup İzmir İzmir İzmir 2. İstihdam Zirvesi Güdümlü projeler, işletme ve finansman modelleri konulu toplantı. Lojistiğin İzmir İçin Önemi Paneli İzmir Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) İçişleri Bakanlığı ESBAŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İŞKUR İzmir İZKA Startup İzmir İzmir İzmir 2. İstihdam Zirvesi Güdümlü projeler, işletme ve finansman modelleri konulu toplantı. Lojistiğin İzmir İçin Önemi Paneli İzmir Yaşar Üniversitesi İzmir İŞKUR İzmir İZKA İzmir Yaşar Üniversitesi etkinlik kapsamında bir sunum gerçekleştirilerek şirketlere Kalkınma Ajansları tanıtılmış, şirketler Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projelere kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde destek olmaya davet edildi. Kadın Dostu Kentler2 Projesi kapsamında düzenlenen yerel eşitlik izleme eğitimi ne katılım sağlandı. Serbest Bölge örnek uygulamaları ve Serbest Bölgelerde yaşanan sıkıntılar konulu konferansa katılım sağlandı. Ulusal Verimlilik Kongresi ne katılım sağlandı ve İzmir de sürdürülebilir kalkınma araçlarının geliştirilmesi konusundaki deneyimlerin aktarımı gerçekleşti. Girişimcilerin fikirlerinin projeye dönüştürülmesine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlanarak proje fikirleri izlendi. İzmir 2. İstihdam Zirvesi finansal ve teknik olarak desteklendi. Zirve organizasyonuna katılım sağlandı. Toplantı, Prof.Dr. Hasan Mandal ile Ajansca desteklenen güdümlü projelerin koordinatörlerinin katılımıyla organize edildi. Ajansın ilgili birimlerinden katılım sağlandı. İzmir'in lojistik sektöründeki mevcut durumu, yatırımlar ve gelişme olanakları hakkında sunum yapıldı. Girişimcilerin fikirlerinin projeye dönüştürülmesine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlanarak proje fikirleri izlendi. İzmir 2. İstihdam Zirvesi finansal ve teknik olarak desteklendi. Zirve organizasyonuna katılım sağlandı. Toplantı, Prof.Dr. Hasan Mandal ile Ajansca desteklenen güdümlü projelerin koordinatörlerinin katılımıyla organize edildi. Ajansın ilgili birimlerinden katılım sağlandı. İzmir'in lojistik sektöründeki mevcut durumu, yatırımlar ve gelişme olanakları hakkında sunum yapıldı.

71 2. PERFORMANS SONUÇLARI Ajansların performansını ölçmeye yönelik çalışmalar Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütüldü yılı için kalkınma ajanslarına kullandırılacak toplam transfer ödeneğinin ajanslara pay edilmesinde çeşitli değişkenler (nüfus vb.) ve ajansların performans durumları çerçevesinde tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Kalkınma ajanslarının performanslarının değerlendirilmesinde; ajansın bölge planı çalışmaları, proje ve faaliyet destekleme uygulamaları, araştırma ve analiz raporları ile kalkınma girişimlerindeki öncü rolleri, kalkınma kuruluna katılım düzeyi ve gelir bütçesindeki yerel payların tahsilat oranı göstergeleri vb. hususların dikkate alınacağı belirtilmektedir. İZKA tarafından, bu ölçütler ve bölgesel gelişmeyi hızlandırma, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı sağlama amaçları doğrultusunda 2013 yılında çalışmalar sürdürüldü. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi A) ÜSTÜNLÜKLER İZKA, günümüze kadar yürüttüğü tüm çalışmalarında bağlı kaldığı tarafsızlık ve güvenilirlik değerleriyle, İzmir de olumlu bir kurumsal imaj oluşturmuştur. Bölgenin kalkınmasında rol alan aktörlerde genel olarak, İZKA ya ilişkin olumlu bir algı ve İZKA nın gelecekteki çalışmaları konusunda da umutlu bir bakış bulunmaktadır. Ayrıca, Ajans ın güçlü finansal yapısı ve çalışmalara destek sağlayan Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu nun bulunması da Ajans ın güçlü yönleri arasındadır. Ajans ın, aynı zamanda nitelikli personel yapısı ve bölgede her zaman erişilebilir bir kurum olması da güçlü özelliklerinin başında gelmektedir. Kuruluşundan bugüne geçen yedi yıllık sürede ajansın bu özellikleri İzmirliler tarafından daha çok benimsenmiş ve Ajans daha çok tanınmaya başlanmıştır. B) ZAYIFLIKLAR Kalkınma ajanslarının, Türkiye de yeni bir kurumsal yapı olması, bölgesel kalkınma politikaları konusundaki kamuoyunun bilgi eksikliği ve Türkiye den yerel uygulama örneklerinin eksikliği Ajans ın genel zayıf yönleri arasında sayılabilir. Bu zayıf yönlerin başında, kalkınma ajansları tarafından hazırlanan bölge planlarının planlama hiyerarşisindeki yerinin, uygulanmasına dair süreçlerin ve yaptırımının yasal olarak yeterince netleştirilmemiş olması gelmektedir. Ayrıca, bölgeler arası ve bölge içi düzeylerde, planlama, strateji geliştirme, tanıtım ve diğer tüm faaliyetleri destekleyecek yeterli düzeyde verinin bulunmaması da hem İZKA için hem de bölgede kalkınma konusunda çalışan tüm kurumlar için önemli bir zayıf yöndür. Mevzuatla tanımlanmış geniş görev tanımı ve bu doğrultuda bölgenin Ajans tan beklentisini karşılama gerekliliği nedeniyle Ajans ın iş yükü oldukça fazladır. Bu iş yükünü karşılamak için Ajans taki insan kaynağı niceliksel olarak eksik kalabilmektedir Yılı Faaliyet Raporu 69

72 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Aradan geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen hala uygulamada yaşanan belirsizlikler personelde motivasyon kaybına sebep olmaktadır. Bölgedeki yerel aktörler stratejik plan ve çalışma programı hazırlıklarını eylülde başlatmaktadır. Ajansların mevzuat gereği çalışma programını ağustos ayı içinde yönetim kuruluna ve eylülde Kalkınma Bakanlığı na sunması, yeni program yapılırken yerel aktörlerin bir sonraki yıl içinde planladıkları faaliyetler hakkında yeterince bilgi alınamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu konudaki tarihlerin yeniden düzenlenmesi ve birkaç ay ileri alınması uygulamaya olumlu yansımalar sağlayacaktır. C) DEĞERLENDİRME İzmir Kalkınma Ajansı, çalışma ilkelerine ve temel değerlerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans ın tüm faaliyetlerde, katılımcılık, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik ve erişilebilirlik ilkelerini hayata geçirmesi bölgede Ajans la ilgili olumlu görüşleri pekiştirmektedir. Öte yandan, bölge planlarının içeriği, yaptırımı ve sahiplenilmesi konularındaki yasal çerçevenin yetersizliği, Ajans faaliyetlerine doğrudan bir olumsuz etkisi olmasa da, Ajans ın İzmir de kalkınma alanında çalışan diğer tüm kurumların faaliyetlerinde eşgüdümün oluşturulmasını engelleyen bir etken olmaktadır. Bölge planının ve operasyonel program konularındaki belirsizliklerin giderilerek, uygulama esaslarının net bir biçimde ortaya konulması, bölgedeki kalkınma çalışmaları için önem arz etmektedir. Bölge düzeyine, planlama, strateji geliştirme, tanıtım ve diğer tüm faaliyetleri destekleyecek, güncel verilerin üretilmesi de hem kalkınma ajansları için hem de kalkınma konusunda çalışan tüm kurumlar için önem arz etmektedir.

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 Asya nın ilk şifa merkezi Kurtuluş Savaşı nın ilk kurşunu Türkiye nin ilk fuarı İlk iktisat kongresi İlk

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İzmir Kalkınma Ajansı// 2015 Faaliyet Raporu 1. İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu

İzmir Kalkınma Ajansı// 2015 Faaliyet Raporu 1. İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı// 2015 Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2015 İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2015 İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Faaliyet Raporu Mart 2016 Basım Tarihi Mart

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Ara Faaliyet Raporu

İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Ara Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Ara Faaliyet Raporu 2015 Yılı Ara Faaliyet Raporu 1 İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Ara Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 Yerel Birimler: Kalkınma Ajansları 26 Kalkınma Ajansı Temel Görevler Bölgesel Kalkınma Planları hazırlamak Finansal

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 24 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı