TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 2

3 5- Diğer Hususlar... IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... A. Üstünlükler B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER... 3

4 SUNUġ Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulumuz, sektör talebi öncelikli ölçüt alınarak ve otomotiv alanında Mesleki Yeterlikler Kurumu nun belirlediği Seviye 5 yeterliliklerini hedefleyen, uzmanlaģmıģ eğitimin sunulduğu programlardan oluģmaktadır. ilk olarak, Kocaeli Üniversitesi, Ford Otomotiv Sanayi A.ġ., Vehbi Koç Vakfı ve Gölcük Belediyesi iģbirlikleriyle düzenlenen ve bir çok sektör temsilcisinin de bulunduğu tarihli geniģ katılımlı bir çalıģtay ile okulumuzun temelleri atılmıģ ve tarihli iģbirliği protokolü ile hayata geçirilmiģtir. Yoğun ve kararlı çalıģmalarla Ağustos 2013 de inģaatı tamamlanan okulumuz ilk öğrencilerini 2013/2014 Güz yarı yılında alarak eğitim öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGĠZ Meslek Yüksekokul Müdürü I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon : ÇağdaĢ bilgi ile donanmıģ, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletiģim becerisine sahip, değiģen koģullara uyum sağlayabilen, problem çözme yeteneği ve ekip çalıģması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk Ġlke ve Ġnkilaplarına bağlı ve onları özümsemiģ, yurtsever nitelikli bireyler yetiģtirmektir Vizyon : ĠĢ dünyasının talep ettiği ara eleman olarak iģ gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleģtirirken, sürekli geliģen, değiģen koģullara uyumu sağlayacak mesleki beceri altyapısına ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip olarak yetiģtirdiği tekniker ve meslek elemanları ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır. 4

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksek Öğretim Kurulunun tarih ve 1207 sayılı kararı ile kurulan MYO Müdürlüğümüz, 2547 sayılı Yüksek Ööğretim Kanunu, madde 16/b de belirtilen yetki ve görevlerle, belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiģtirme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Ayrıca okulumuzun öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Meslek Yüksekokulumuz Kocaeli, Gölcük Ġlçesine bağlı Ġhsaniye Merkez Mahallesinde 4600 m2 alan üzerine 4 katlı 6100 m2 kapalı alan olarak inģa edilmiģtir. Okul binasınınb zemin katında konferans salonu ve prototip atolyesi 1,2 ve 3. Katlarında derslik, laboratuvar ve toplantı salonları ile akademik ve idari personel ofisleri yer almaktadır. 4. Kat ta ise öğrenci kulüp odaları, yemekhane ve kantin bulunmaktadır. YerleĢke Adı Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Ġhsaniye Toplam Alan 5

6 Toplam

7 Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Ġhsaniye Toplam

8 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Eğitim Alanları Derslikler Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Dersliklerin payı (%) 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik 251-Üzeri KiĢilik Toplam Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam

9 Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam Öğrenci Yurtları Oda BaĢına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam 2 KiĢilik 3-4 KiĢilik Toplam Lojmanlar Sayısı/Adet Kapasitesi Kapalı alanı/ m 2 Dolu BoĢ Toplam 0 9

10 Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Toplam 0 Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m Toplam 60 10

11 Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 165 m 2 11

12 1.5- Arşiv Alanları ArĢiv Sayısı: 4 Adet ArĢiv Alanı: 84 m Atölyeler Atölye Sayısı: 1 Adet Atölye Alanı: 1000 m Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar Toplam 0 12

13 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar 13

14 Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 14

15 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 15

16 2- Örgüt Yapısı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FORD OTOSAN ĠHSANĠYE OTOMOTĠV MYO ORGANĠZASYON ġemasi MYO KURULU MÜDÜR MYO YÖNETĠM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI (EĞĠTĠM) MÜDÜR YARDIMCISI (ĠDARĠ) YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ MUHASEBE BÖLÜMLER 1. MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ 2. MOTORLU ARAÇLAR VE ULAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ GÜVENLĠK YARDIMCI HĠZMETLER 16

17 Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayarlar TaĢınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam 0 17

18 Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon 1 1 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Faks Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 1 1 Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler TOPLAM

19 Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- Ġnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam

20 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 20

21 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan KiĢi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 21

22 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı ,3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam , İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde (%) ,33 33,33 22

23 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) 33,33 33,33 33, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ yaģ üzeri Yüzde (%) 33,33 66,67 23

24 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam 0 24

25 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar Toplam *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam 0 25

26 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum DıĢı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 0 26

27 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam İdari Hizmetler 120 kiģilikkonferans salonu ve 50 kiģilik iki sınıfın tefriģatı tamamlanan okulumuz öğretim yılında ek kontenjanlar ile 40 öğrenci kaydederek eğitim öğretim faaliyetine baģlamıģtır. Bütçe Uygulama Talimatları ve Ayrıntılı Harcama Cetveli dahilinde MaaĢ tahakkukları ve tüketime yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıģtır. Bilgisayar ve Malzeme muayene laboratuvarıın eksiklikleri büyük ölçüde tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiģtir. Okulumuzda görevlendirilen akademik ve idari personellerin ofisleri tefriģ edilerek çalıģma ortamları iyileģtirilmiģtir. Ford Otosan A.ġ. Tarafından hibe edilen makine ve teçhizatlarla 1000 m2 kapalı alana Prototip atölyesi kurulmuģtur. 27

28 Okulumuz bahçesine 3 adet bayrak direği yaptırılmıģ ve Bayrağımız ile okulumuzun fleması göndere çekilmiģtiģtir. Bina içi yönledirme çalıģmaları yapılarak yönlendirme tabelalarının montajları büyük ölçüde tamamlanmıģtır. Okulumuzun bahçe peyzaģı tamamlanmıģtır. Geçici olarak teslimi yapılan okul binasının eksikleri tespit edilerek ilgili müteahhit firmalara tamamlatılmıģtır Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta TeĢvik Ödülü Ödül Türü AraĢtırma BaĢarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen KiĢi Sayısı Destek Verilen Tutar (YTL) Genel Toplam (YTL) Toplam

29 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu* GELĠRLER GĠDERLER Birim Tahakkuk Eden Gelir (Cari) TAHAKKUKLAR 2012 Yılı Devir Alacaklar Kesinti Tutarı Toplam Tahakkuk Eden Gelir Tahsil Edilen Gelir TAHSĠLATLAR 2011 Yılı Devir Banka Mevcudu Toplam Banka Tahakkuk Eden Gider (Cari) 2012 Yılı Devir Ödeme Toplam Tahakkuk Eden Gider Toplam * Bu kısım AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır. 29

30 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Meslek Yüksekokulumuz satın alma iģlemleri 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar ve bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Birim satın alma süreci Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılmaktadır. Karar alma ve iģlemlerin gerçekleģtirilmesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdür, Düzenleyen olarak Yüksekokul Sekreteri yer almaktadır.yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır. Sarf malzeme ve hizmet alımlarınayönelik e-bütçe sisteminden yapılan tahakkuk evrakları, Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilerek, Ön Mali Kontrolü yapıldıktan sonra ilgili harcama kaleminden ödeme iģlemleri gerçekleģtirilmektedir. Birimimiz amaçlarına, mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayarak ulaģmaya çalıģmaktadır. D. Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

31 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu kısım birimler tarafından doldurulmayacaktır.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler Eğitim Politikaları Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaģ geliģmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak değiģen iģ pazarına uyum sağlayacak yenilikçi bir anlayıģa kavuģturmak. Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleģmesine zemin hazırlayacak altyapı çalıģmaları gerçekleģtirmek. Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaģlar arasındaki iliģkileri geliģtirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliģtirmek ve yaygınlaģtırmak). Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, üniversitenin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak. Analiz ve sentez yapma becerisi geliģmiģ, özgür düģünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taģıyıcısı değil, geliģtiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek. Kalite Politikaları Birimin tüm tüm faaliyetlerini iç ve dıģ paydaģları en üst düzeyde mutlu etme anlayıģı ve amacıyla gerçekleģtirmek. Birimlerde ve bireylerde sürekli geliģim anlayıģını egemen kılmak ve gerçekleģtirmek. 27 Ġç ve dıģ paydaģların üniversitenin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçerek varsa Ģikâyetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak. Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaģların önerilerini alıp değerlendirmek. Çevre Politikası 31

32 Ülkemizin ve dünyanın doğal, kültürel ve sosyal çevre güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak. Ağaçlandırma ve yeģil alanların geliģtirilmesi çalıģmalarına mümkün olan her türlü desteği vermek. Ġç ve dıģ estetik çevre bilincinin geliģtirilmesine katkı sağlamak. Çevrenin korunmasına yönelik toplum bilincinin geliģtirilmesine zemin hazırlayacak bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere öncülük etmek. Akademik Politikalar Akademisyenler arası görevdeģlik doğuracak çalıģmalara öncülük etmek. Akademisyenlerin iç ve dıģ paydaģlarla iliģkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dıģ çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasına imkân hazırlamak. Ġdari Politikalar Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak. Yönetilenlere karģı tüm uygulamalarda yüksek performans ve baģarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak. EĢitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek. Yöneticilerin birbirleriyle dayanıģma ve destek anlayıģı içerisinde olmalarını sağlamak. Yönetsel kadro değiģimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleģtirmek. Ġnsan kaynakları çalıģmalarını norm kadro esaslarına göre yürütmek. Birim hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleģtirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir Ģekilde hizmete hazır tutmak). Öğrenci politikaları Öğrencileri Meslek Yüksekokulunun en önemli paydaģı bilmek, Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerle ihtiyaç duyacakları ve karģılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla iliģkiyi sürekli kılarak iģbirliğini artırmak, Öğrencilerin iģ dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleģebilmeleri için destek çalıģmaları gerçekleģtirmek, Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli Ģekilde sevilmek için oryantasyon programları da dahil, çeģitli iç etkinliklerde bulunmak, Akademik ve idari kadroların öğrencilere karģı davranıģlarına düzeyli ve memnuniyet oluģturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak. Bölgesel Politikalar Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalıģmalarında 32

33 bulunmak. Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluģlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak iģbirlikleri gerçekleģtirmek. C. Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 33

34 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere iliģkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler baģlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluģların faaliyetlerine iliģkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara iliģkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dıģ mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu baģlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 1.1. Bütçe Giderleri 2013 Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği 2013 Bütçesi GerçekleĢme Durumu GerçekleĢme Oranı (%) 01 Personel Giderleri ,63 35, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,97 44,16 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,99 99,98 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam ,59 66,21 - Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 34

35 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dıģ mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 35

36 1.1- Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre Konfrerans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi 1 Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Toplam Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam

37 Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 0 Ulusal Makale 0 Uluslar Arası Bildiri 0 Ulusal Bildiri 0 Kitap 0 Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam 0 37

38 Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Ġndeksleme Yılına Göre Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 38

39 1.4- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2013 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek YTL DPT TUBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER DÖSE PAYINDAN Toplam Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBĠTAK A.B. DĠĞER DÖSE PAYI TOPLAM

40 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım da 2013 Yılı Birim Performans Hedefleri ile gerçekleģmelerine yer verilecektir. Ġdare Adı PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi Üniversitemiz kütüphanelerinde öğrencilerimizin ve personelimizin gereksinimlerine yetecek sayıda basılı yayın alımı, bilgiye abonelik yapılması ve elektronik yayın alımı yapılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Alımı planlanan yayın sayısı(basılı kitap) Adet 2013 GERÇEKLEġEN 2 Mevcut yayın sayısı (basılı kitap) Adet 3 Alımı planlanan basılı dergi sayısı Adet 4 Mevcut basılı dergi sayısı Adet 5 Alımı planlanan elektronik veri tabanı (e-dergi) Adet 6 Mevcut elektronik veri tabanı (e-dergi) Adet 7 Alımı planlanan elektronik veri tabanı (e-kitap) Adet 8 Mevcut elektronik veri tabanı (e-kitap) Adet 1 FAALĠYETLER Basılı Kitap, Yayın, Elektronik Veri Tabanı Alım Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM GENEL TOPLAM

41 Ġdare Adı PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuvar, sınıf, amfilerinin oluģturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Ġdari ve Mali iģler Daire BaĢkanlığı-Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okulların ve birimlerin büro, sınıf, laboratuvarlarında kullanılmak üzere gereksinim duyulan teknolojik donanım, yazılım, mefruģat ihtiyaçları karģılanması, internet altyapısını IPV6 standardına uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Bilgisayar alım sayısı Adet 2013 GERÇEKLEġEN 2 Projeksiyon alım sayısı Adet 3 Yazıcı alım sayısı Adet 4 Yazılım alım sayısı Adet 5 Diğer Makine ve Teçhizat alım sayısı Adet 6 Mobilya ve mefruģat alım sayısı Adet 7 ĠP havuzunda ĠPv6 numaralarının tahsis edilme oranı Oran 1 FAALĠYETLER Bilgi Teknolojileri ve Makine Teçhizat Alım Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM GENEL TOPLAM

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluģturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi BaĢhekimliği Performans Hedefi Tıp Fakültesi ek binası tamamlandığında 2 adet ilave ameliyathane açılması, çocuk acil polikliniği geniģletilmesi, Morfoloji binasında 24 yataklı ilave bir klinik açılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Hastane yatak kapasitesi Adet 2 Poliklinik hasta sayısı Adet 3 Klinikte yatacak hasta sayısı Adet 4 Ameliyat sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Sağlık Hizmetleri Faaliyeti GENEL TOPLAM

43 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili iģlevlerinin geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler Performans Hedefi Eğitimde yeniden yapılandırma sürecinde program içerik ve kapsamlarının iyileģtirilmesi sağlanarak eğitimin devamlılığı hedeflenmiģtir Performans Göstergeleri Meslek yüksek okulların ( MYO ) program içerik ve kapsamlarının güncellenmesi Yüksekokulların ( YO ) program içerik ve kapsamlarının güncellenmesi Lisans programlarının içerik ve kapsamlarının güncellenmesi Yüksek lisans programlarının içerik ve kapsamlarının güncellenmesi Doktora programlarının içerik ve kapsamlarının güncellenmesi Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN Oran 100 Oran Oran Oran Oran 6 Ön Lisans Programı haftalık ortalama ders saati Adet 26 7 Ön Lisans Program sayısı Adet 1 8 Lisans Programı haftalık ortalama ders saati Adet 9 Lisans Program sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Eğitim-Öğretim Faaliyeti 0 GENEL TOPLAM 0 43

44 Ġdare Adı PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili iģlevlerinin geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler Performans Hedefi Eğitimde yeniden yapılandırma sürecinde program içerik ve kapsamlarının iyileģtirilmesi sağlanarak eğitimin devamlılığı hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 10 Yüksek Lisans Programı haftalık ortalama ders saati Adet 11 Yüksek Lisans Program sayısı Adet 12 Doktora Programı haftalık ortalama ders saati Adet 13 Doktora Program sayısı Adet 14 Tamamlanan tez sayısı Adet 15 Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) Adet 16 Yayın ve bilimsel faaliyet sayısı Adet 17 Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı Adet 18 Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Adet 19 Kazanılan yayın teģvik ödülleri Adet 20 Alınan patent sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Eğitim-Öğretim Faaliyeti 0 GENEL TOPLAM 0 44

45 Ġdare Adı PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Mezunlarımızın iģ bulmasını kolaylaģtırıcı ve ülkemizin gereksinimlerine karģılık verecek nitelikte yeni ön lisans ve lisans programının planlanması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler (Enstitüler Hariç ) Performans Hedefi Akademik birimlerimizin ihtiyaç duyulan ön lisans ve lisans programlarının açılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Ön Lisans Program Sayısı Adet 1 2 Planlanan Ön Lisans Program Sayısı Adet 3 Lisans Program Sayısı Adet 4 Planlanan Lisans Program Sayısı Adet 5 Ön Lisans Programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 34 6 Lisans Programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 7 Planlan Ön Lisans Programı haftalık ortalama ders saati Adet 8 Planlanan Lisans Programı haftalık ortalama ders saati Adet 1 FAALĠYETLER Açılan Önlisans- Lisans Programı Öğretim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0 GENEL TOPLAM 0 45

46 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Disiplinlerarası ve yörede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte yeni lisansüstü programların açılması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Performans Hedefi Enstitülerimizde ihtiyaç duyulan lisansüstü programların açılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Yüksek Lisans Program Sayısı Adet 2 Planlanan Yüksek Lisans Program Sayısı Adet 3 Lisans Program Sayısı Adet 4 Planlanan Doktora Program Sayısı Adet 5 Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 6 Doktora Programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 7 Planlan Yüksek Lisans Programı haftalık ortalama ders saati Adet 8 Planlanan Doktora Programı haftalık ortalama ders saati Adet 1 FAALĠYETLER Açılan Lisansüstü Programı Öğretim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM GENEL TOPLAM

47 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Meslek Yüksekokulları Performans Hedefi Meslek yüksekokulları ile Sanayi KuruluĢları arasında toplantılar düzenlenerek yeni ortaklıklar baģlatılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Toplantı sayısı Adet 2 Meslek Yüksekokulları ile (MYO) Sanayi KuruluĢları arasında ortaklık sayısı Adet 3 Sağlanan Destek Miktar 4 Staj yapan öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Sanayi Ortaklıkları OluĢturma Faaliyeti 0 GENEL TOPLAM 0 47

48 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluģturulması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Tüm Akademik Birimler, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Performans Hedefi Yöre ve ülkemiz genelinde ortaöğretim kurumları için özel tanıtım programları oluģturulup, ÖSS'de ilk 5000'e giren öğrencilerden, üniversitemize giren öğrencilerin sayısı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Yapılan tanıtım sayısı Adet 2 ÖSS'de ilk 5000'e giren öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Ortaöğretim Kurumlarına Tanıtım Faaliyeti 0 GENEL TOPLAM 0 48

49 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Üniversitemizin Ģu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düģürülmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi Öğretim elemanı sayısı arttırılması hedeflenmiģ olup, YÖK'ten kadro tahsisi için giriģimler yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut öğretim elemanı sayısı Adet 2 Alınacak öğretim elemanı sayısı Adet 3 Mevcut öğrenci sayısı Adet 4 Öğrenci/öğretim elemanı sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Akademik Personel Alım Faaliyeti 0 GENEL TOPLAM 0 49

50 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Öğrenci iliģkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleģtirilerek geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karģılanacak; sosyal, kültürel ve spor gibi alanlarda organizasyonlar yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Öğrencilere sunulan yemek servisinin günlük ortalaması Ölçü Birimi Oran 2013 GERÇEKLEġEN 2 Öğrencilere sunulan vizite sayısının günlük ortalaması Oran 3 Öğrencilere yönelik kültürel faaliyet sayısı Adet 4 Öğrencilere yönelik sportif faaliyet sayısı Adet 5 Servisten yararlanan kiģi sayısı Adet 6 Kısmi zamanlı ÇalıĢma yapan öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Öğrenci Beslenme Faaliyeti 0 2 Öğrenci Sağlık Hizmetleri Faaliyeti 0 3 Öğrenci Kültür, Spor ve Diğer Faaliyetler 0 GENEL TOPLAM 0 50

51 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Tüm öğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletiģim tekniklerinin geliģtirilmesi için profesyonel anlamda eğitim alması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire BaĢkanlığı ve Tüm Akademik Birimler Performans Hedefi Eğitim ve iletiģim tekniklerinin geliģtirilmesi amacıyla, öğretim elemanları ve idari personel için gerekli eğitimlerin planlanarak yapılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Eğitim alan akademik personel sayısı Adet 2 Eğitim alan idari personel sayısı Adet 3 4 (Eğitim alan akademik personel/toplam akademik personel)*100 (Eğitim alan idari personel/toplam idari personel)*100 Oran Oran FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Eğitim Hizmeti Alım Faaliyeti 0 GENEL TOPLAM 0 51

52 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Ulusal ve uluslararası yeni değiģim programlarının oluģturulması, mevcut değiģim programlarındaki değiģim sayılarının arttırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Uluslararası ĠliĢkiler Birim Koordinatörlüğü Performans Hedefi Erasmus dıģındaki ikili iģbirliği protokollerinin sayılarının arttırılması, daha kapsamlı oryantasyon yapılması, Ġngilizce tanıtım materyalleri arttırılması ve Erasmus Yoğun Dil Kursları açılması hedeflenmiģtir. 1 Performans Göstergeleri Uluslararası değiģimden faydalanan öğretim elemanı sayısı Ölçü Birimi Adet 2013 GERÇEKLEġEN 2 Uluslararası değiģimden faydalanan öğrenci sayısı Adet 3 Uluslararası anlaģma yapılan üniversite sayısı Adet 4 Programı tamamlayan öğrenci sayısı Adet 5 Uluslar arası değiģim yapılan ülke sayısı Adet 6 EYDK için açılan sınıf sayısı Adet 7 EYDK ya katılımcı sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Uluslararası DeğiĢim Faaliyeti GENEL TOPLAM 52

53 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Ulusal ve uluslararası yeni değiģim programlarının oluģturulması, mevcut değiģim programlarındaki değiģim sayılarının arttırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Farabi Koordinatörlüğü Performans Hedefi Farabi DeğiĢim programına katılan öğrencilerin sayısı arttırılacak, yeni üniversiteler ile protokoller yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Ulusal değiģimden faydalanarak gelecek öğrenci sayısı Adet 2 Ulusal değiģimden faydalanarak gidecek öğrenci sayısı Adet 3 AnlaĢma yapılan üniversite sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Ulusal DeğiĢim Faaliyeti GENEL TOPLAM

54 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Sürekli ve uzaktan eğitim merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve eğitim programlarının geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Performans Hedefi Sürekli ve Uzaktan Eğitim Merkezi'nin programlarının belirlenerek, en az 3 farklı sertifika programının oluģturulması yürütülmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Sertifika programlarının sayısı Adet 2 Sertifika Programlarına katılım sayısı Adet 3 Sertifika alan kiģi sayısı Adet 4 Uzaktan eğitimden yararlanan öğrenci sayısı Adet 5 Sertifika programlarının teknik alt yapısı oluģturma oranı Oran FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Sürekli ve Uzaktan Eğitim Faaliyeti GENEL TOPLAM

55 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef Uzaktan eğitim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açılması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Uzaktan Eğitim Merkezi Performans Hedefi En fazla 3 farklı uzaktan eğitim programı açılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Açılan program sayısı Adet 2 Bilgi Sistem altyapısı tamamlama oranı Oran 3 Ders materyallerinin tamamlama oranı Oran FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Uzaktan Eğitim Faaliyeti GENEL TOPLAM

56 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak Ġleri disiplinlerarası endüstriyel araģtırma-geliģtirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araģtırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi Medikal Elektrooptik Sistemleri Mükemmeliyet Merkezi oluģturulması hedeflenmiģtir. 1 Performans Göstergeleri Medikal Elektro Optik Sistemleri AraĢ. Merk. tamamlanma oranı Ölçü Birimi Oran 2013 GERÇEKLEġEN 2 OluĢturulan laboratuvar sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Mükemmeliyet Merkezi OluĢturma Faaliyeti GENEL TOPLAM

57 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak Üniversitemizde var olan ve bilimsel araģtırmalara yönelik donanım parkının envanterinin bir araya getirilerek kullanımı ve %20'lik verim artıģı sağlanması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi Bilimsel araģtırmaya yönelik donanım parkının envanteri bir araya getirilerek %20 verim sağlanacak ve böylece yeni projeler desteklenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 AraĢtırmaya yönelik cihaz sayısı Adet 2 Yürütülen proje sayısı Adet 'te yürütülecek proje sayısı Adet 4 Proje sayısındaki artıģ oranı Oran 5 Envanteri tamamlanan laboratuvar sayısı Adet 6 Verim sağlamak üzere desteklenen laboratuvar sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Rektörlük Bilimsel AraĢtırmalar Faaliyeti GENEL TOPLAM

58 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak Üniversitemizin araģtırma birimleri, merkezleri ve laboratuvarları ile teknoparklarda ve diğer sanayi kuruluģları arasındaki iģbirliğini kuvvetlendirmek ve her yıl en az 2 adet Ģirket ortaklı proje yürütmek hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi Üniversite araģtırmacılarıyla sanayi kuruluģları arasında her yıl 2 proje oluģturulacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 San-Tez proje sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Sanayi ĠĢbirliği Proje Yürütme Faaliyeti GENEL TOPLAM

59 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak Yurtiçi ve yurtdıģından alanında uzman kiģi ve kiģilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler Performans Hedefi Ġlgili birimlerden, konferans vermek üzere davet edilen bilim insanı listesi toplanacak ve konferanslar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Yapılan bilimsel etkinlik sayısı Adet 2 Bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Bilimsel AraĢtırmalara Yönelik Toplantı Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM GENEL TOPLAM

60 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak Stratejik Hedef Her yıl Ocak ayında Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenmesi hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Önerilen proje sayısı Adet 2 Katılan Firma sayısı Adet 3 Katılımcı sayısı Adet 4 BaĢlatılan proje sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 1 Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Faaliyeti GENEL TOPLAM

61 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak AraĢtırma-GeliĢtirme çalıģmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler Performans Hedefi Ulusal ve uluslararası bilimsel fuar, sergi ve etkinliklere katılım sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEġEN 1 Ulusal etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı Adet 2 Uluslararası etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Bilimsel ve Teknolojik Etkinliklere Katılım Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM GENEL TOPLAM

62 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef AraĢtırma kalitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak Kök hücre ve genetik alanındaki bilimsel çalıģma sonuçlarının klinik uygulamalara yansıtılması için ilk aģama olarak kemik iliği transplantasyonu altyapısının kurulması hedeflenmiģtir. Sorumlu Harcama Birimleri Kök Hücre ve Gen Tedavileri AraĢ. ve Uygu. Merk.-Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi Kök hücre ve genetik alanında kemik iliği transplantasyonu altyapısının kurulması amacıyla, 5 ayrı proje desteklenmesi sağlanacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri Kemik Ġliği Transplantasyonu altyapı tamamlanma oranı Kök hücre ve genetik bilimlerindeki araģtırma proje sayısı Ölçü Birimi Oran Adet 2013 GERÇEKLEġEN 3 Kök hücre ve genetik bilimlerindeki yayın sayısı Adet 4 Doktora mezun sayısı Adet 5 Yüksek lisans mezun sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Kemik Ġliği Transplantasyonu Altyapı Kurulma Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM GENEL TOPLAM

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 202 YILI ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I-GENEL BİLGİLER...5 A.Misyon ve Vizyon... 5 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C.İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FORD OTOSAN ĠHSANĠYE OTOMOTĠV MYO 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FORD OTOSAN ĠHSANĠYE OTOMOTĠV MYO 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FORD OTOSAN ĠHSANĠYE OTOMOTĠV MYO 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. MĠSYON VE VĠZYON... 4 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. ĠDAREYE

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C.

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I- GENEL BİLGİLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı