BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI"

Transkript

1

2

3 BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına yön veren bir kurum olmasından itibaren günümüze kadar edindiği deneyim ve birikime dayanarak Ġzmir in geleceğinin belirlenmesinde etkili kurumları arasındaki yerini korumaktadır. ÇalıĢmalarını ve projelerini günümüzün ihtiyaçlarını dikkate alarak, geçmiģten getirdiği deneyimlerine dayanarak tasarlamaktadır. ÇalıĢma programları hem Odamızın iç iģleyiģi ve geliģimi açısından, hem de yürütülecek projelerin planlanması bakımından önemli belgelerdir. Bu belgeler hem üyelerimizin, hem de Ġzmir in ekonomik refahı açısından çok yönlü bir anlam taģıdığından, kurumsal geçmiģimiz ve Ġzmir in ticari birikiminin yansıması olarak da okunabilir. Çünkü Odamız, bir liman kent olan Ġzmir in tarihsel birikimi üzerinde kurulmuģ olduğundan sadece 126 yıllık birikimi değil, kurumsal olarak ortaya çıktığı 1885 yılından öncesine giden uzun bir geçmiģin deneyimini de yapısında barındırmaktadır. Dolayısıyla daha kurulurken çok ayrıcalıklı bir geçmiģe sahip bulunmaktaydı. Dünyanın belli baģlı ticaret kentleri ve merkezleriyle iliģkili ve yine dünyanın değiģik ülkelerinden gelerek ticaret yapan her milletten tüccarın deneyiminin sentezlendiği Ġzmir adeta bir uluslararası ticaret arenasıydı. Kentimizin yüzlerce yıllık birikiminin Ticaret Odası nın kurumsal yapısı içinde olduğunu düģünürsek Ġzmir Ticaret Odası nın, asırlar boyunca oluģmuģ bulunan ve Ġzmir in kentsel kimliğinin en baģta gelen unsuru olan ticaret geleneğini, kuruluģundan daha eski yıllar dahil olmak üzere temsil eden bir kurum olduğu kolayca anlaģılmaktadır. Odamız, bu geleneği çağın gereklerine göre dönüģtürerek Ġzmir ve Türkiye nin geleceği için kullanan bir kurum olmaya özen göstermektedir. 179

4 Ġzmir Ticaret Odası nın tarihsel geliģimine baktığımızda öne çıkan özelliklerinden birisi, kurumsal hizmet altyapısını geliģtirme isteğindeki kararlılıktır. Bu özelliğini hem geçmiģten, hem de günümüzden örnekler aracılığıyla görmek mümkündür Eylül ündeki büyük yangında yok olan Oda Binası nın yeniden inģa edilmesi için o günlerdeki Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu nun yeri geldiğinde kiģisel olarak maddi destekten bile kaçınmamaları Ġzmir Ticaret Odası na özgü vurgulanması gereken bir tutumdur. Halim Ağa ÇarĢısında kiralanan binada yeterli ve kaliteli hizmet üretemediklerinden, Ģimdiki Oda hizmet binasının yerindeki yeni binalarını yılının zorlu koģullarına rağmen inģa etmeyi kaçınılmaz bir görev olarak algılamıģlardı. Ġzmir ve Oda mızın geliģmesine paralel olarak yaptırılan hizmet binası yetersiz gelmeye baģladığında yine aynı tutarlılıkla davranılmıģtır. ĠTO Meclisinin 23 Kasım 1983 gün ve 29 sayılı oturumunda; Odanın yeni bir hizmet binasına kavuģturulması için giriģimlerin baģlatılması ve bina projelerinin yaptırılması kararı alınmıģ ve yeni hizmet binasının temel atma töreni 17 Nisan 1985 tarihinde gerçekleģmiģtir. ġimdiki hizmet binamız bu çalıģmanın sonunda ortaya çıkmıģtır. Aynı yaklaģım günümüzde de devam etmekte ve Ġzmir Ticaret Odası üyelerine en hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için kurumsal olarak kendini sürekli yenilemektedir. Bu nedenle günümüzün bilgi teknolojisinden yararlanarak hizmet üretmek, üyelerine doğrudan ve kolay hizmet sunabilmek, internet ağları üzerinden yerli ve yabancı pazarlara ulaģabilmek Ġzmir Ticaret Odası nın geçmiģiyle tutarlı ve geleceği yakalayan çalıģma prensibinin göstergelerinden biri olmaya devam etmektedir. Odamızın bugün ulaģtığı mekansal hacim ne 1928 ne de 1985 yıllarındaki durumla karģılaģtırılamayacak kadar büyütülmüģtür. Bu süreklilik yukarıda belirtilen kurumsal süreklilik ve yüzlerce yıllık geleneğin Odamız bünyesinde bulunduğu ve bunun kurumsal kimliğimizin önemli bir unsuru olduğunun göstergesidir. Ġzmir Ticaret Odası nın bu özelliği Ġzmir in ticaret hayatını sürekli canlandırmak ve üyelerinin gelirlerini artırmak için kentimizin her türlü imkanını seferber etme konusunda da izlenmektedir. 180

5 Odamız bu konuda sadece talep eden değil, aynı zamanda sorumluluk alan ve diğer kurumlarla birlikte çalıģmalar üreten tutumunu da geçmiģte olduğu gibi günümüzde de sürdürmektedir. Nasıl ki, 1927 ve 1928 yıllarında Ġzmir Dokuz Eylül Sergisini düzenleyerek kentimizin yarattığı önemli kurumlardan Ġzmir Enternasyonal Fuarı nın doğmasına öncülük ettiyse, günümüzde de benzer bir giriģimle kruvaziyer turizmini baģlatma konusunda insiyatif alarak Ġzmir in ticari ve kültürel hayatına önemli bir adımı atmayı baģarmıģtır. Bilindiği üzere ve ne yazık ki, 1980 li yıllardan itibaren ülkemiz dünyaya açılırken, bu dönüģümle çeliģen bir geliģmeyle Ġzmir de yabancı turist göremez olmuģtuk. Bu olumsuz durum derinleģerek devam etmiģ ve 2000 li yıllara girdiğimiz günlerde de seyrini korumuģtur. YaklaĢık yirmi yıl süren ve kentimize her açıdan çok Ģey kaybettiren bu olumsuz geliģme Ġzmir Ticaret Odası nın giriģimleri sayesinde tersine dönmüģtür. Giderek artan bir taleple büyük kruvaziyer gemilerini limanımızda görmek için Ġzmir Ticaret Odası nın harcadığı emek ve mesainin arkasında uzun geçmiģimizden devraldığımız deneyim bulunmaktadır. Bugün, Ġzmir e gelen turist sayısını yüz binlerle ifade edebilmekten ve bunu milyonlara taģımayı hedeflemekten dolayı Oda camiası olarak son derece gururluyuz. On sene öncesine kadar Ġzmir sokaklarında bir tek turist göremezken, bugün kısa bir süre sonra Ġzmir in homeport olabileceği konuģabiliyorsa, hiç Ģüphe yok ki Oda mızın katkısı belirleyicidir. 181

6 Ġzmir açısından son derece önemli olan ve Odamız tarafından gerçekleģtirilen kruvaziyer turizmi ve genel olarak turizm alanındaki çalıģmalar gelecekte Ġzmir in kaderini belirleyecek bir içerik ve niteliğe sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla, kruvaziyer limanının olabildiği kadar hızla tamamlanması, turizmi çeģitlendirecek bir dizi yatırımın yapılması önemli baģlıklar olarak önümüzde durmaktadır. Liman ve iç körfez projelerinin yapılması Ġzmir in gelirlerinin hızla büyümesini sağlayacaktır. Kemeraltı ve mevcut diğer çarģılarımızın dünyanın ilgisini çekecek Ģekilde elden geçirilmesi, yeni kültürel kurumlar yaratılması, ziyaret edilebilir noktaların çoğaltılması, konteyner limanının yapılması, ulaģım sorunlarının çözülmesi kentimizin ve Ġzmir Ticaret Odası camiasının geleceğine yönelik olumlu geliģmeleri sağlayacak projeler arasında yer almaktadır. Söz konusu projeler Odamız tarafından yakından takip edilecektir. Ġzmir Ticaret Odası nın gelecek stratejisi; Ġzmir de ticaretin artması, kentimizin dıģarıdan yatırım alması ve kentsel olarak geleceğin eğilimlerine göre hızlı bir geliģme çizgisi yakalayabilmesinin sağlanması hedefiyle uyumlu olarak tasarlanmaktadır. Yıllık çalıģma programlarımız da bu stratejinin adımları olarak düzenlenmektedir. Gelecek stratejileri ile yıllık çalıģma programlarımız bu nedenle uyumludur. Stratejik planlarımıza göre, 15 yıllık bir zaman periyodunu kapsayan çalıģmanın, yıllarını içine alan birinci aģaması, Ġzmir in ekonomik yapısında Yapısal DönüĢümün BaĢlaması Dönemi olarak isimlendirilmiģtir yıllarını kapsayan ikinci aģamada Ġzmir in KalkıĢa GeçiĢi öngörülmüģtür. Üçüncü ve son aģamada ise Ġzmir in bir Dünya Kenti olması için gereken önlemler yer almıģtır. Dünya ve Türkiye 21. yüzyıla girerken, Ġzmir Ticaret Odası aydınlık bir geleceğin eğitimden geçtiğinin bilinciyle, vakıf üniversitesi kurma giriģimini baģlatmıģ ve 2000 yılının daha ilk günlerinde ĠTO yönetiminin ve meclisinin gündeminde üniversite konusu bulunmuģtur. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi 2001 yılında hem Ġzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak öğretime baģlamıģtır. 182

7 Günümüz dünyasında ortaya çıkan geliģmelere bağlı olarak geniģleyen pazar olanaklarından Ġzmir Ticaret Odası olarak daha fazla pay almak ve açılan yeni pazarlarda Ģimdiden yer bulabilmek için iģ gezilerimiz 2012 yılında da devam edecektir. Ġzmir de ticareti ve ekonomik faydayı artırmak için mutlaka dıģ pazarlarla ticareti artırmak gerekmektedir. Kentimize yabancı yatırımcı gelmesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Günümüzde internet, sanal olarak ticari aktörlerin buluģmasını ve birbirlerini görmeden alıģ veriģ yapmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak, yüz yüze görüģmelerin fonksiyonu her zaman önemli olduğundan, ülke ziyaretleri ve fuar katılımları faaliyetlerimizin önemli bir maddesi olarak 2012 yılında da sürdürülecektir. Bu düģünceler çerçevesinde, Ġzmir Ticaret Odası; Ġzmir in marka kent olması için çalıģma ve projeler üreten, Sadece Ġzmir in değil, Ġzmir in değerlerinin markalaģmasına da büyük önem veren, Ġzmir in ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yön veren, Ġzmir de turizm sektörünün geliģimi için çaba sarfeden, bu amaçla ilimize kruvaziyer gemilerle gelen turistlerin ayakbastı ücretini ödeyen, tanıtım, lobi faaliyetleri gerçekleģtiren, EXPO adaylığını ilk defa gündeme getiren, EXPO 2015 yarıģı kılpayı kaçırılsa da Ġzmir in adının Milano ile yarıģan Ģehir olarak anılmasını sağlayan, EXPO 2020 ye Ġzmir in tekrar aday olmasına öncü olan, Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleģtiren, Sadece Ġzmir için değil, Türkiye nin her kenti için duyarlılık gösteren, Eğitimin öneminin bilincinde olan, bu nedenle Van depreminde yıkılan Gedikbulak Ġlköğretim Okulu nun tekrar inģası için kaynak ayıran, Üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırmak için çalıģan, Odaya gelmeyin, Oda size gelsin bilinciyle hizmetlerini üyelerinin ayağına götüren bir Oda konumundadır. Ġzmir Ticaret Odası 2012 yılında da bilgi ve iletiģim teknolojilerini ve sahip olduğu insan kaynağını kullanarak üyelerimiz, ilimiz ve ülkemizin geliģimi adına her türlü çalıģmayı gerçekleģtirmeye devam edecektir. Odamız kurulduğu günden bu yana kentimiz ekonomisinde belirleyici olan yenilikleri ve dünyadaki güncel geliģmelerle Ġzmir ekonomisini bütünleģtirme konusundaki duyarlılığını, 2012 yılındaki çalıģma programında da yakalayacak bir vizyonu taģıyan içeriği oluģturmayı hedeflediğinden, çalıģma programımızda uzun yaģamı ile tutarlı bir çizgiyi korumaktadır. Odamız ayrıca son 20 yılın baģarı hikayesini kitap haline getirecektir. 183

8 2. Hizmette Öncü: İzmir Ticaret Odası 2.1. Zenginleşen ve Dinamikleşen Yeni Yapısıyla Web Portalımız Bilgi teknolojilerinin geliģimiyle ivmelenen bilgi ekonomisinin insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğu tüm dünyada kabul gören bir gerçektir. Bu durum küresel anlamda trilyonlarca dolara ulaģan bilgi teknolojileri ve onlarının türevlerinin yarattığı artı değerin ötesini de geçen bir anlama sahiptir. Bilgi teknolojilerinin yarattığı bu akım, bireyden baģlayarak, kurumlara, topluluklara ve devlete kadar ulaģmıģ, her alanda dönüģüm yaratmıģtır. E-birey, e-kurum ve e-devlet Ģeklinde hem fiziki hem de düģünsel yaģamımızı etkileyen bu sürece literatürde e-dönüģüm deniyor. E-dönüĢümle beraber iģletmeler ve kurumlar, bilgi teknolojilerini sadece basit bir araç olarak kullanmakla kalmayıp iģ yapma biçimlerini, örgütlenme tarzlarını ve yaģam stratejilerini de buna uygun olarak yeniden kurgulamaktadır. Buna bağlı olarak bilgi teknolojilerinin kullanımı ülkemizde de hızlı bir geliģim göstermiģtir. TÜĠK in 2011 yılı Nisan ayında gerçekleģtirilen Hanehalkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım AraĢtırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9 u internet eriģim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi yaģ grubundaki tüm bireylerin %36,2 si interneti düzenli olarak hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) internet kullanan bireyler interneti en çok %72,7 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu %54,1 ile sağlık ile ilgili bilgi arama takip etmektedir. Web siteleri aracılığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüģleri okuma veya paylaģma (%50,8) ve mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak da (%46,6) kullanım amaçları arasında yer almaktadır yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki ay içinde Ġnternet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluģları ile iletiģimde Ġnternet kullanma oranı %38,9 dur. 184

9 Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2009 Nisan-2010 Mart) % 27,2 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluģlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %92,2 ile ilk sırayı almaktadır. Kamu KuruluĢlarının web sitelerinin bilgi edinme amaçlı kullanımındaki bu yükseliģ Odamız için ĢaĢırtıcı bir geliģme değildir. Ġnterneti etkin ve aktif olarak kullanan kurumların baģında gelen Odamızın web sitesini portala dönüģtürme fikrinin temelinde yatan da bu bilgi ihtiyacını karģılayabilmekti. GeliĢen teknolojilerle birlikte üyelerine en etkin hizmeti vermeyi amaçlayan Odamız, Web Portalı ile içeriğini geniģletmiģ ve üyelerine bilgi aktarımı ile hizmet verilmesi yolunda etkin bir mecra olmuģtur. Günümüzün en önemli konularından birinin etkin zaman kullanımı olduğunu bilen Odamız, üyelerine Odalar ve Borsalar Birliği kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde verdiği hizmetleri, üyelerimizi zaman kaybına uğratmadan, Ģehir, bölge ve ülkemizin iģ gücü kaybını minimuma indirerek elektronik ortama taģımaktadır. Portalımız üzerinden verilen hizmetlerimiz 2012 yılı içerisinde de geliģtirilerek artmaya devam edecektir Oda Birimleri ile Üye İstek ve İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılacak Portal İçerik Yeniliklerimiz Günümüzde, internet ve web sitesi sahipliği artık prestij kazandıran bir özellik olmaktan çıkmıģ ve kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiģtir. 14 Ocak 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre her Ģirkete yasaya uygun web sitesi yaptırma zorunluluğu getirilmesi de, konuya resmi bir boyut da kazandırmıģtır. Yeni yasal düzenlemeler neticesinde getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak için isim tescili ve web alanı (hosting) baģvurusunda bulunmak da zorunlu hale getirilmiģtir. Öngörülen bu düzenlemeler yasal zorunluluk gibi gözükse de, aslında firmalarımızı çağın gerektirdiği koģullara hazırlayan, belki de geç kalınmıģ teģvik edici bir düzenleme olarak görülmelidir. Kalitede ve hizmet anlayıģında öncü Odamız kurumsal kimliğini yansıtan web sitesine uzun yıllardır sahiptir. 185

10 2003 yılında da site olma özelliğinden çıkarılarak portal kimliği kazandırılmıģtır. Bu portal aracığıyla sunduğumuz e-hizmetlerimiz 2009 yılında Türkiye BiliĢim Derneği nin düzenlediği BiliĢim Yıldızları E-DönüĢüm YarıĢmasına katıldık. Bu yarıģma, internet üzerinde dönüģüm sağlamıģ farklı web projelerini ödüllendirmek için yapılmıģtır. Odamız e-hizmet projeleriyle, kendi kategorisinde en yaratıcı, en yenilikçi ve en etkileyici seçilerek birinci olmuģtur. E-hizmet alanında BiliĢim Yıldızı seçilmiģtir. BaĢarılı olmak hedefleri artırmak ve çıtayı daha da yukarılara yükseltmeyi gerektirir. Bu yüzden ödül alan portalımızı ve hizmetlerimizi daha da ileriye taģımak amacıyla web portalımızı yenilememiz Ģart olmuģtur. Gerek kullanıcı dostu arayüzü gerekse yenilenecek menüleriyle bilgiye daha çabuk eriģilmesi sağlanacaktır. Her geçen yıl daha çok üyemize ulaģan Web Portalımızın artan baģarı grafiği ziyaretçi sayısında da artıģ yaģatmıģtır. Bu trafiğin avantajlarından yararlanmak isteyen firma ve kurumlar, portalımıza reklam verme konusunda birbirleriyle yarıģır duruma gelmiģtir. BaĢarısı, kalitesi ve üye memnuniyeti ödül ile de tescillenen web portalımız 2012 yılında kurumsal kimliğimiz ile uyumlu, daha görsel, daha zengin içerikli haber ve duyuru sayfaları olan, daha hızlı ve daha özgün sayfa yapılarıyla mobil platformlara uyumlu, daha etkileģimli bilgi verebilen, üyesiyle kullanıcısıyla iletiģim kurabilen, daha güncel ve daha fazla dil seçeneği ilave edilen bir yapıda olacaktır Tanıtım Filmleri, Toplantı Videoları Gibi Görsel Medya Uygulamalarının Portal Üzerinden Yayına Verilmesi Uygulamalarımız Bugün Türkiye de birçok kurum/kuruluģ görüntülü haberleģme sistemlerini tercih eder olmuģtur. Devlet; eğitim, sağlık, hukuk, finans baģta olmak üzere birçok konu ve sektörde toplumun teknolojiyi doğru kullanmasını teģvik edici politikalar üstlenmiģtir. Teknoloji sadece ses ve görüntü haberleģmesinin dıģında dosya paylaģımı, uygulama paylaģımı, mesajlaģma gibi çözümler de sunmaktadır. ĠĢ hayatında da baģarılı olabilmenin en etkin yollarından biri, bilgi ve haberleģme teknolojilerini iyi kullanmaktan geçmektedir. Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri hayatımızı kolaylaģtıran yeni ürünleri sunmakta da son derece hızlıdır. 186

11 Bireysel ve kurumsal verimliliğin yükselmesinde önemli bir araç olan biliģim ürünleri, doğru kullanıldığında rekabet dünyasında da sizi rakiplerinize karģı avantajlı duruma getirmektedir. Global Ģirketlerin ve büyük kurumların hemen hepsinde etkin Ģekilde kullanılan video konferans sistemleri, ülkemizde de internet altyapısının güçlenmesi ile birlikte yaygınlaģmaya baģlamıģtır. Video konferans sistemiyle, yoğun iģ seyahatlerini azaltıp toplantı, eğitim ve konferansları bulunulan yerden takip etmek mümkündür. Seyahat maliyetlerini düģüren, zaman ve para kazandıran video konferans sistemleri, günümüzde Ģirketler için önemli bir iletiģim yöntemi haline gelmiģ ancak sınırlı bir kullanımda kalmıģtır. Odamız bünyesinde de her gün düzenlenen onlarca toplantı ve etkinliğin, internet üzerinden de canlı yayınlanması, görsel medya uygulamalarının portal üzerinden yayına verilmesi video konferans sisteminin bir baģlangıcı gibi düģünülebilir. Sistemin geliģtirilmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda önemli ziyaretlerin ve üyelere iletilecek mesajların internet üzerinden verilmesi planlanmaktadır İthalatçı-İhracatçı Üye Bilgilerinin Web Portalı Üzerinde Tek Bir Veritabanında Toplanarak Üyelerimizin Yurtdışında Tanıtımlarına Yönelik CD İçerik Hazırlama Çalışmalarımız Yurtiçi ve yurtdıģı organizasyon ve tanıtımlarımızda kullanılan, ihracat ve ithalat yapan üyelerimizin verilerinin yer aldığı Ġzmir Ticaret Odası Exporters Importers CD si uzun yıllardır Odamız birimlerince kullanılmaktadır. CD nin arama kolaylığı sağlayan arayüz tasarımı ile içerik, ürün ve firma bazında taranabilir hale getirilmiģtir. Ġhracat ve Ġthalat yapan üyelerimizin tanıtımının yanı sıra Odamızın hazırlattığı tanıtım filmlerinin de yayınladığı CD miz için web portalımızda tanıtıcı reklamlara yer verilecektir. Böylece yurtdıģı ile daha fazla iģ yapmak isteyen üyelerimizin veritabanı içerisinde yer alması teģvik edilecek ve bu CD ile daha geniģ kitlelere ulaģmaları sağlanacaktır. Sistemimizde mevcut firmalarımız da bu sayede veri güncelleme fırsatı bulabileceklerdir Oda-Üye İletişiminde Teknolojik Gelişmelerin Takibi ve Uygulaması Çalışmalarımız Üyelerimizle sağlıklı iletiģim kurarak, oda-üye bütünleģmesini sağlamak, teknolojik geliģmelerden üyelerimizin faydalanmasını sağlamak temel amacımızı oluģturmaktadır. 187

12 Bu amaçla kurulan Çağrı Merkezimiz 2012 yılı içerisinde kuruluģunun 6. yılını kutlayacaktır. Çağrı Merkezimiz arayan üyelerimize firmalarının her türlü iģlemine iliģkin olarak bilgi aktarabilmektedir. Üyelerimiz dilerse konularına iliģkin olarak faks ve elektronik posta yoluyla bilgilendirme alabilmektedir. Odamıza gelmeden hazırlamaları gereken belgelere ulaģan üyelerimiz için zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Çağrı Merkezimizin her yıl yükselen kullanıcı sayısı nedeniyle 2011 yılında IP tabanlı Çağrı merkezi yapısına geçiģ sağlanmıģtır. Bu yazılım geliģtirmeyle gelen çağrıların karģılanması daha hızlı olacaktır Elektronik Duyuru Bülteninin Web Portalı Üzerindeki Tasarım Yenilikleri ve Arşiv Sorgulaması Çalışmalarımız Elektronik duyuru gönderimlerimiz, elektronik posta adresine sahip üyelerimize sunulan bir hizmetimizdir. Bu hizmetimiz aracılığıyla üyelerimiz, Odamız faaliyetleri yanı sıra mesleki konular ve ticari hayatları içerisinde kendilerine yol gösterecek her türlü eğitim, fuar, yurtiçi ve yurtdıģı ticari iliģkilerini geliģtirme, ülke genelinde değiģen her türlü mevzuatlar ile ilgili olarak güncel bilgilerin iletilmesi amaçlanmaktadır. Bültenlerimiz günlük bülten ve özel bülten olmak üzere iki Ģekilde üyelerimize iletilmektedir. Bu hizmeti elektronik posta yoluyla alamayan üyelerimiz her an adresinden takip edebilir. Web sayfasında yer alan takvim ile geçmiģ tarihli tüm duyurulara eriģim imkanı sağlanmaktadır. Elektronik posta adres sayımız 2011 Ekim ayı itibariyle olup, sicil kayıtlarımızdan güncelleme iģlemi haftada bir yapılmaktadır yılında yenilenecek web portalımız ile birlikte e-bülten bölümü de yenilenecek ve arģivleme özelliği geliģtirilerek daha sağlıklı çalıģır hale getirilecektir. Bu sayede gün ve yıl bazında arama yapılarak, önceki tarihlerde e-bültenimizde yayınlanan haberleri görüntüleyip okuma Ģansı mümkün olacaktır. 188

13 Oda Birimleri ve Odamızda Yürütülen Hizmetler ile İlgili Tanıtıcı Faaliyetlerimiz Hizmet kalitemizi artırmak için önümüzdeki dönemde yapılması planlanan teknik alt yapı çalıģmaları aģağıdaki gibidir. Sesli Yanıt Sistemi: Aidat bilgisi sorgulamak için arayan üyenin otomatik olarak sesli yanıt sisteminden yanıt almasının sağlanabileceği bir altyapı çalıģması. Oda numarası veya ticaret sicil numarası öğrenmek için arayan üyeye de uyarlanabilir. LCV aramalarının insan gücü kullanmadan otomatik olarak yapılmasına imkan verecek bir outband çağrı sistemi kurulması için altyapı çalıģması. Üyelerimizin, Odamız genel hizmetleri ve Çağrı Merkezimizin faaliyetlerine iliģkin memnuniyet ve Ģikayetlerini tespit edebilmek amacıyla Odamız internet portalındaki Form/ linkinde yer alan anket formlarından yararlanılmaktadır. Çağrı Merkezi olarak; yeni dönemde üyelerimizin Çağrı Merkezine ulaģtığı her anda bir tuģla hizmetlerimize iliģkin görüģlerini sesli anket sistemine kayıt bırakması planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili teknik alt yapı çalıģmaları sürmektedir Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi ve Üye Memnuniyetini Arttıracak Çalışmalarımız Çağrı Merkezimiz, üye taleplerini karģılayan, üye açısından iģlemlerin süresinin kısalmasını ve sorunlarının çözüme ulaģmasını sağlayan, üyenin isteğine göre gerekiyorsa sorunun üst yönetime iletilmesine elçi olan bir birimdir ve çözüme yönelik bu hızlı iģleyiģ anlayıģını 2012 yılında daha da geliģtirecektir. 189

14 Çağrı Merkezimiz, üye iliģkilerinde baģarılı sonuçlar elde etmek için, üyelerin değiģen ve geliģen gereksinimlerini dikkate alarak çalıģmalarını sürdürmektedir. Bunu sağlamak için bilgi güncellemelerini ilgili müdürlüklerimizden ve kurumlardan temin etmekte ve kendini sürekli olarak geliģtirmektedir. ĠletiĢim hizmetimizin temel amacı, öncelikle üyeye "Rehberlik"tir. Çünkü üye Odamıza geldiği zaman hangi konuda, nereye, nasıl ve ne zaman baģvuracağını bilmemektedir. Üye memnuniyetini esas alan yapımıza uygun olarak hazırlanacak Türkçe Üye Hizmet Rehberi bu konuda üyelerimize yol gösterici olacaktır. Ayrıca Oda-Üye arasındaki mesafeyi en aza indirerek, zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu çalıģma çerçevesinde öncelikle, Odamızı ve hizmetlerimizi tanıtıcı, kullanıcı dostu dokümanlar hazırlanacaktır, Çağrı Merkezinin dinamik yapısına ve geliģen teknolojiye uygun olarak çağrı merkezi çalıģanları iletiģim, hizmet bilinci, hizmet tanıma gibi eğitimlerle bilgi ve deneyimlerini daha ileri bir noktaya taģıyacaktır Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi içinde Dokümantasyon Hizmetlerimiz Evrak Takip Sistemi Çalışmaları 2008 yılında evrak kayıt iģlemleri bilgisayar ortamına taģınmıģtır. Evrak istenildiği zaman tüm detaylarından evrakın kısa sürede bulunabilmesi sağlanmaktadır. Evrak Takip Sistemi olarak adlandırılan program üzerinde her yıl Oda bölümlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliģtirme çalıģmaları devam etmektedir. 190

15 Evrak kayıt sisteminde Oda Muamelat Yönetmeliğine göre iģlem yapılmaktadır. Teknolojinin son geliģmelerinden olan yasal düzenlemelerle birlikte her alanda hızla yerini alan E-imza, Evrak Takip Sisteminin Giden Evrak bölümünde 2012 Ocak ayı itibariyle kullanılmaya baģlanacaktır Yine 2012 yılı içerisinde Odamız bölümleri ile yapılacak toplantılarla ihtiyaçlar belirlenecek ve program üzerinde gerekli düzenlemelere gidilecektir Kütüphane Çalışmaları Odamız kütüphanesi Oda üyelerimiz, araģtırmacılar ve akademik öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir. Abonelik ve bağıģ yoluyla sağlanan süreli yayınlarımız dermemiz içerisinde güncelliği açısından özellik taģımaktadır. Abonelik ile sağlanan dergiler tüm meslek gruplarımıza hitap edecek bir yelpaze oluģturmaktadır yılı için Odamız birimlerinden gelecek istekler doğrultusunda oluģturulacak abonelik yayın listesi ile koleksiyonumuzun çalıģmaları tamamlanacaktır 2.4. E-Oda Kimliğimizle Bilişim Teknolojileri Proje ve Çalışmalarımız Günümüzde teknoloji alanındaki geliģmeler akıl almaz hızla geliģmeye devam etmektedir. Odamızı geleceğe bir adım daha yaklaģtırmak, geleceği bugünden yakalamak için teknoloji alanındaki geliģmeler yakinen takip edilmektedir. Mevcut yapımız içerisinde hizmet kalitemizi, hızımızı ve verimliliğimizi arttıracak uygulamaların Odamıza uygunluğu analiz edilerek bu analiz sonuçlarında baģarı sağlayacak uygulamalar projelendirilmektedir Odamızda Kullanılan Yazılımların Analizi, Geliştirilmesi, Güncellenmesi BiliĢim sektöründeki geliģmeler gözlenip izlenmektedir. Sektör içerisinde oluģan geliģmelerin alt yapımıza uygun olanları araģtırılmaktadır. Odamızın iģleyiģ yapısına paralel uygulamalar incelenmektedir. Ġzmir Ticaret Odası olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırma çalıģmalarımız hiç durmadan devam etmektedir. Odamızdan ve Odamız dıģından bizlerden hizmet almak isteyen üyelerimize veya üçüncü Ģahıslara istedikleri bilgiye ulaģmaları için gerekli alt yapıyı sağlanarak en iyi hizmetin verilmesine çalıģılmaktadır. 191

16 Hizmet verdiğimiz sistemin alt yapısı hazırlanırken ileri seviyeli teknolojik geliģmeler takip edilmektedir. Kurulan programlar ve donanımlar sisteme entegre edilmeden önce kurduğumuz test laboratuarlarında analiz edilmektedir. Üyelerimize verdiğimiz hizmetin hız ve kalitesini arttıracak uygulamaların sistemimize dahil edilmesine çalıģılmaktadır. Önceki dönemlerde yapılandırılan uygulamalar, Odamızın iģleyiģ dinamiği içindeki devingen yapıda incelenmekte, gerektiğinde yeniden yapılandırılması ya da yeni modüllerin ilavesiyle güncel ve dinamik yapısını koruması sağlanmaktadır Kablosuz Ağ Sistemimiz ve Genişlemeleri Odamızın teknik alt yapısına kablosuz ağ sistemi önceki yıllarda dahil edilmiģ ve kullanılmaktadır. Bu sistemde hız ve güvenlik konularında iyileģtirmeler yapılmıģtır. Bu sayede Odamıza gelen üyelerimize yada misafirlerimize daha hızlı, kaliteli ve güvenli kablosuz ağ sistemi ile rahat bir internet eriģimi sağlanmaya devam edilmektedir. Aynı zamanda Odamız personelinin hareketliliğini arttırmak, Odamız içerisinde yüksek hız ve güvenlik seviyesinde kablosuz eriģime sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Personelimize Odamız içerinde alan ve mekandan bağımsız hareket kabiliyeti sağlanarak her noktada kablo bağlantısı olmadan sisteme bağlı çalıģabilmeleri için gerekli alt yapı çalıģmalarının baģlatılması planlanmaktadır Sunucu Sistemimizin Sanallaştırılması BiliĢim Teknolojisi topolojisinde sunucular hayati önem taģıyan organlardandır. Üzerlerine önemli görevler bindirilen bu teknik donanımların, hiç durmadan çalıģmaları beklenmektedir. Olası durumlarda arızalanma risklerine karģı en kısa sürede devreye girmeleri istenilen sunucular için ise veri kaybı kabul edilemez bir durumdur. 192

17 GeliĢen ileri teknoloji sunucu yazılımlarını bir cihaza bağlı kalmadan birden çok sunucu yazılımını, birden çok sunucu donanımı üzerinde güvenli ve sorunsuz halde ortak bir yapıda çalıģtırabilecek olgunluğa ulaģmıģtır. SanallaĢtırma sistemi olarak tanımlanan bu sistemde sunucularda oluģabilecek arıza ve duraklamalar yapılan müdahalelerle çok kısa sürede düzeltilebilmektedir. Geçtiğimiz dönemler de test ortamları hazırlanarak denemeleri yapılan sanallaģtırılmıģ sunucu sisteminin önümüzdeki dönemde Odamız sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır Veri Güvenlik ve Yedekleme Sistemimizin Güçlendirilmesi Bilginin gücü ve değeri vazgeçilemez bir gerçektir. Bu kadar değerli bir kaynağın kaybedilmesi ise kabul edilemez bir durumdur. Bu değerlerin korunması ve iyi saklanması gerektiğinde günümüzde biliģim teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Verilerin bir bütün içinde tahrifata uğramalarına olanak vermeden, kolay ulaģılabilir ve bir düzen içinde depolanmaları ve belirli periyotlarla yedeklenmeleri gerekmektedir. Olası bir veri kaybı durumunda yedeklenen verilerden geri dönüģ sağlanabilmelidir. Ġleri teknolojiler kullanılarak yedeklemeler sanallaģtırma sistemleriyle uyumlu bir yapı içinde online yapılabilmektedir. Bu yapıda hızlı ve güvenli yedekler oluģturulmaktadır. Önümüzdeki çalıģma dönemimizde sanallaģtırma sistemleri ile uyumlu çalıģacak bu sistemin de odamız teknolojik alt yapısına dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje sayesinde üyelerimize verdiğimiz hizmetin daha da kaliteli, hızlı ve kesintisiz hale getirilmesi planlanmaktadır 2.5. ISO Bilgi Güvenliği Standardına Geçiş Çalışmalarımız Odamız 1997 yılından beri hizmetlerini ISO 9001 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleģtirmektedir yılında buna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesinde yürütülen Oda Akreditasyon sitemi de eklenmiģtir. 193

18 Odamız faaliyetlerini yürütürken temel amacımız Ġzmir in ve bölgemizin ticari faaliyetlerine katkıda bulunmak bunun yanı sıra üyelerimize hızlı etkin ve üye beklentilerini karģılayacak kalitede hizmet vermektir. Odamızda geliģen teknoloji ve altyapı imkanlarımızın güçlü olmasının bir sonucu olarak artık pek çok iģlem elektronik ortamda yapılmaktadır. ISO Bilgi Güvenliği Sistemi elektronik ortamda iģimizi riske eden tehditleri ortadan kaldırmak veya tehdit seviyesini kabul edilebilir bir düzeye getirmek için önlemler almamızı gerektiren bir yönetim sistemidir. Sistem daha ziyade bankalar ve bazı yazılımdonanım firmaları gibi elektronik ortamda yoğun olarak müģteri bilgisi barındıran kuruluģlar tarafından kullanılmaktadır. Odamızın elektronik ortamda gerçekleģtirdiği faaliyetlerin yoğunluğu düģünülerek bu alanda bir çalıģma yapılması planlanmaktadır yılı içinde Odamızı tehdit eden faktörlerin ortaya konması amacı ile bir risk analizi gerçekleģtirilmesi ve buradan çıkacak sonuçlara göre ISO Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulması projesinin değerlendirilmesi düģünülmektedir Eğitim Projelerimiz Üyelerimize Yönelik Eğitimler Odamız, Ġzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) arasında 2010 yılında imzalanan üçlü protokol çerçevesinde yürütülen eğitim faaliyetlerimize 2012 yılında da devam edecektir. Odamıza üye firmaların kalifiye eleman ihtiyacını karģılamak amacıyla ve mesleki anlamdaki yeterliliklerini arttırmak isteyen üyelerimize ve kendisini geliģtirmek isteyen tüm katılımcılara açık olarak düzenlenen eğitimlerimiz 2012 yılında gerçekleģtirmeyi planladığımız yeni eğitim konuları ile birçok farklı sektöre hizmet vermeye devam edecektir. Ġzmir Ticaret Odası Vakfı tarafından kiralanan Balkaner ĠĢhanı 4. Kattaki 3 eğitim salonunda yürütülen eğitimlerimiz için ilk aģamada planlanan konu baģlıkları aģağıda sunulmuģtur. 194

19 Ayrıca yıl içerisinde üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda farklı konularda eğitimler planlanmaya devam edecektir. DıĢ Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı Gayrimenkul DanıĢmanlığı Uzmanlık Sertifika Programı Sigortacılık Sertifika Programı Sosyal Güvenlik ve ĠĢ Hukuku Sertifika Programı Uluslararası Ticaret Ġngilizcesi Sertifika Programı Halkla ĠliĢkiler Sertifika Programı Akreditif Eğitimi Ġhracat Uygulama Elemanı YetiĢtirme Eğitimi Ġhracatta Fiyatlandırma Eğitimi E-Ticaret Eğitimi Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi Diksiyon, Etkili ĠletiĢim ve Sunum Teknikleri ile Ġkna Anahtarı Eğitimi KOSGEB Proje Hazırlama Eğitimi KOSGEB GiriĢimcilik Eğitimi Lojistik Eğitimi DıĢ Ticaret Pazarlama Elemanı YetiĢtirme Eğitimi Incoterms 2010 Eğitimi Netsis Eğitimi Ġç Mekan, DıĢ Mekan Süs Bitkileri Ġle Çiçek SatıĢ Dükkanlarına Yönelik Buket Hazırlama, Salon Hazırlama, Çiçek Bakımı Eğitimleri Ayakkabı Sektöründe Maliyet Analizi Eğitimi Tekstil Ürünlerinin Yıkanması ve Kuru Temizlemesi, Kuaför, Güzellik Salonları ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Grubuna Yönelik Sanatsal Eğitim ve ĠĢletme Eğitimi Saat ve Mücevher Meslek Komitesi Grup Üyelerine Yönelik Pırlanta ve Değerli TaĢlar Eğitimi Halı, Kilim, Duvar ve Yer Kaplamaları Meslek Komitesi Grup üyelerine yönelik Lamine-Laminat Parke, Sıcak ve Soğuk Kaynaklı ve Kaynaksız Homogene-Heteregone PVC, Duvardan-Duvara Halı ve Suni Çim Halı DöĢeme Eğitimleri Mobilya Sektörüne Yönelik Ġhracat Kursu Perde Montajı ve Dikimi Konusunda Sektörde Kalifiye Eleman Eksikliğini Gidermeye Yönelik Mesleki Eğitimler Gözlükçüler ve Göz Sağlığı Faaliyetleri Meslek Komitesi Grubuna Yönelik, Gözlükçülük, Optisyenlik, Optemetri Kavramları ve Meslek Etiği, Gözlük Camları ve Reçete Değerlendirmeleri, SatıĢ Teknikleri Eğitimleri Yazılım Sektörü BilirkiĢi Eğitimi Yazılım Mühendisliği MüteĢebbislik Kursu THY Bilet SatıĢ Kursu Seyahat Acenteliği Ġçin Kalifiye Eleman YetiĢtirme Eğitimi 195

20 Gümrük MüĢavir Stajyerlerine Gümrük MüĢavirliği Sınavı Eğitimi Oto Galericilerine Yönelik Sertifikalı SatıĢ Eğitimi Mali MüĢavir ve Muhasebecilere Yönelik Eğitim Seminerleri ve Yardımcı Eleman YetiĢtirme Kursları Reklam Konsepti, Reklam Metni Yazımı, Grafik Tasarımının Dili, Grafik Programları Kullanımı, Halkla ĠliĢkiler, PR Teknikleri, Organizasyon Yöntemleri ve Reklam Mecraları Kullanım Biçimi konularını kapsayan Reklamcılık Eğitimi Personel Eğitimleri Odamızda 2010 yılı sonunda eğitim projeleri ile ilgili baģlayan yeni trend doğrultusunda, personelimizin eğitim ihtiyaçlarının daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha ekonomik çözümler ile karģılanması yoluna gidilmiģtir. Personelimizin sürekli olarak Odamız ve Ġzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı iģbirliğinde yürütülen eğitimi programlarından kontenjan dahilinde yararlanması sağlanmaktadır. Bu eğitimlerin büyük çoğunluğunda Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin desteği alınmaktadır. Öte yandan ihtiyaç halinde belirli bir sayıdaki personelimiz için yine Vakıf ve Üniversitemiz iģbirliğinde özel eğitim programları açılabilmekte ya da personelimiz farklı kurum ve kuruluģlarda verilen eğitim programlarına katılabilmektedir. Odamızda 2012 yılında personelimizin Odamız-Vakıf iģbirliğinde açılan eğitimlerden istediklerine kontenjan dahilinde ücretsiz olarak katılımı sağlanacaktır. Ayrıca personelimizin yabancı dil eğitim ihtiyaçları eskiden olduğu gibi desteklenecek, uygun bulunan yabancı dil eğitim taleplerinin gerçekleģtirilmesinde personelimize yardımcı olunacaktır. Personelimizin Odamız-Vakıf iģbirliğinde yürütülen eğitim programlarının yanı sıra aģağıda yer alan konularda eğitim taleplerinin karģılanmasına, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yıl içinde gelebilecek diğer eğitim taleplerinin gerçekleģtirilmesine çalıģılacaktır. Finans Yönetimi Yönetim Organizasyon Sanatı Ġkna 196

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

i eknolojt yon Ġnovas

i eknolojt yon Ġnovas UMT a.ģ. Ġnovasyon Teknoloji Biz Kimiz? 2015 yılında faaliyete başlayan firmamız bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanında ürün geliştiren, güvenlik sistemleri, donanımsal çözümler sunan, mobil yazılım

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ HEDEF SEKTÖRLER KAPSAM Sağlık Turizmi BiliĢim Eğitim Film 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ BiliĢim

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı