BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI"

Transkript

1

2

3 BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına yön veren bir kurum olmasından itibaren günümüze kadar edindiği deneyim ve birikime dayanarak Ġzmir in geleceğinin belirlenmesinde etkili kurumları arasındaki yerini korumaktadır. ÇalıĢmalarını ve projelerini günümüzün ihtiyaçlarını dikkate alarak, geçmiģten getirdiği deneyimlerine dayanarak tasarlamaktadır. ÇalıĢma programları hem Odamızın iç iģleyiģi ve geliģimi açısından, hem de yürütülecek projelerin planlanması bakımından önemli belgelerdir. Bu belgeler hem üyelerimizin, hem de Ġzmir in ekonomik refahı açısından çok yönlü bir anlam taģıdığından, kurumsal geçmiģimiz ve Ġzmir in ticari birikiminin yansıması olarak da okunabilir. Çünkü Odamız, bir liman kent olan Ġzmir in tarihsel birikimi üzerinde kurulmuģ olduğundan sadece 126 yıllık birikimi değil, kurumsal olarak ortaya çıktığı 1885 yılından öncesine giden uzun bir geçmiģin deneyimini de yapısında barındırmaktadır. Dolayısıyla daha kurulurken çok ayrıcalıklı bir geçmiģe sahip bulunmaktaydı. Dünyanın belli baģlı ticaret kentleri ve merkezleriyle iliģkili ve yine dünyanın değiģik ülkelerinden gelerek ticaret yapan her milletten tüccarın deneyiminin sentezlendiği Ġzmir adeta bir uluslararası ticaret arenasıydı. Kentimizin yüzlerce yıllık birikiminin Ticaret Odası nın kurumsal yapısı içinde olduğunu düģünürsek Ġzmir Ticaret Odası nın, asırlar boyunca oluģmuģ bulunan ve Ġzmir in kentsel kimliğinin en baģta gelen unsuru olan ticaret geleneğini, kuruluģundan daha eski yıllar dahil olmak üzere temsil eden bir kurum olduğu kolayca anlaģılmaktadır. Odamız, bu geleneği çağın gereklerine göre dönüģtürerek Ġzmir ve Türkiye nin geleceği için kullanan bir kurum olmaya özen göstermektedir. 179

4 Ġzmir Ticaret Odası nın tarihsel geliģimine baktığımızda öne çıkan özelliklerinden birisi, kurumsal hizmet altyapısını geliģtirme isteğindeki kararlılıktır. Bu özelliğini hem geçmiģten, hem de günümüzden örnekler aracılığıyla görmek mümkündür Eylül ündeki büyük yangında yok olan Oda Binası nın yeniden inģa edilmesi için o günlerdeki Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu nun yeri geldiğinde kiģisel olarak maddi destekten bile kaçınmamaları Ġzmir Ticaret Odası na özgü vurgulanması gereken bir tutumdur. Halim Ağa ÇarĢısında kiralanan binada yeterli ve kaliteli hizmet üretemediklerinden, Ģimdiki Oda hizmet binasının yerindeki yeni binalarını yılının zorlu koģullarına rağmen inģa etmeyi kaçınılmaz bir görev olarak algılamıģlardı. Ġzmir ve Oda mızın geliģmesine paralel olarak yaptırılan hizmet binası yetersiz gelmeye baģladığında yine aynı tutarlılıkla davranılmıģtır. ĠTO Meclisinin 23 Kasım 1983 gün ve 29 sayılı oturumunda; Odanın yeni bir hizmet binasına kavuģturulması için giriģimlerin baģlatılması ve bina projelerinin yaptırılması kararı alınmıģ ve yeni hizmet binasının temel atma töreni 17 Nisan 1985 tarihinde gerçekleģmiģtir. ġimdiki hizmet binamız bu çalıģmanın sonunda ortaya çıkmıģtır. Aynı yaklaģım günümüzde de devam etmekte ve Ġzmir Ticaret Odası üyelerine en hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için kurumsal olarak kendini sürekli yenilemektedir. Bu nedenle günümüzün bilgi teknolojisinden yararlanarak hizmet üretmek, üyelerine doğrudan ve kolay hizmet sunabilmek, internet ağları üzerinden yerli ve yabancı pazarlara ulaģabilmek Ġzmir Ticaret Odası nın geçmiģiyle tutarlı ve geleceği yakalayan çalıģma prensibinin göstergelerinden biri olmaya devam etmektedir. Odamızın bugün ulaģtığı mekansal hacim ne 1928 ne de 1985 yıllarındaki durumla karģılaģtırılamayacak kadar büyütülmüģtür. Bu süreklilik yukarıda belirtilen kurumsal süreklilik ve yüzlerce yıllık geleneğin Odamız bünyesinde bulunduğu ve bunun kurumsal kimliğimizin önemli bir unsuru olduğunun göstergesidir. Ġzmir Ticaret Odası nın bu özelliği Ġzmir in ticaret hayatını sürekli canlandırmak ve üyelerinin gelirlerini artırmak için kentimizin her türlü imkanını seferber etme konusunda da izlenmektedir. 180

5 Odamız bu konuda sadece talep eden değil, aynı zamanda sorumluluk alan ve diğer kurumlarla birlikte çalıģmalar üreten tutumunu da geçmiģte olduğu gibi günümüzde de sürdürmektedir. Nasıl ki, 1927 ve 1928 yıllarında Ġzmir Dokuz Eylül Sergisini düzenleyerek kentimizin yarattığı önemli kurumlardan Ġzmir Enternasyonal Fuarı nın doğmasına öncülük ettiyse, günümüzde de benzer bir giriģimle kruvaziyer turizmini baģlatma konusunda insiyatif alarak Ġzmir in ticari ve kültürel hayatına önemli bir adımı atmayı baģarmıģtır. Bilindiği üzere ve ne yazık ki, 1980 li yıllardan itibaren ülkemiz dünyaya açılırken, bu dönüģümle çeliģen bir geliģmeyle Ġzmir de yabancı turist göremez olmuģtuk. Bu olumsuz durum derinleģerek devam etmiģ ve 2000 li yıllara girdiğimiz günlerde de seyrini korumuģtur. YaklaĢık yirmi yıl süren ve kentimize her açıdan çok Ģey kaybettiren bu olumsuz geliģme Ġzmir Ticaret Odası nın giriģimleri sayesinde tersine dönmüģtür. Giderek artan bir taleple büyük kruvaziyer gemilerini limanımızda görmek için Ġzmir Ticaret Odası nın harcadığı emek ve mesainin arkasında uzun geçmiģimizden devraldığımız deneyim bulunmaktadır. Bugün, Ġzmir e gelen turist sayısını yüz binlerle ifade edebilmekten ve bunu milyonlara taģımayı hedeflemekten dolayı Oda camiası olarak son derece gururluyuz. On sene öncesine kadar Ġzmir sokaklarında bir tek turist göremezken, bugün kısa bir süre sonra Ġzmir in homeport olabileceği konuģabiliyorsa, hiç Ģüphe yok ki Oda mızın katkısı belirleyicidir. 181

6 Ġzmir açısından son derece önemli olan ve Odamız tarafından gerçekleģtirilen kruvaziyer turizmi ve genel olarak turizm alanındaki çalıģmalar gelecekte Ġzmir in kaderini belirleyecek bir içerik ve niteliğe sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla, kruvaziyer limanının olabildiği kadar hızla tamamlanması, turizmi çeģitlendirecek bir dizi yatırımın yapılması önemli baģlıklar olarak önümüzde durmaktadır. Liman ve iç körfez projelerinin yapılması Ġzmir in gelirlerinin hızla büyümesini sağlayacaktır. Kemeraltı ve mevcut diğer çarģılarımızın dünyanın ilgisini çekecek Ģekilde elden geçirilmesi, yeni kültürel kurumlar yaratılması, ziyaret edilebilir noktaların çoğaltılması, konteyner limanının yapılması, ulaģım sorunlarının çözülmesi kentimizin ve Ġzmir Ticaret Odası camiasının geleceğine yönelik olumlu geliģmeleri sağlayacak projeler arasında yer almaktadır. Söz konusu projeler Odamız tarafından yakından takip edilecektir. Ġzmir Ticaret Odası nın gelecek stratejisi; Ġzmir de ticaretin artması, kentimizin dıģarıdan yatırım alması ve kentsel olarak geleceğin eğilimlerine göre hızlı bir geliģme çizgisi yakalayabilmesinin sağlanması hedefiyle uyumlu olarak tasarlanmaktadır. Yıllık çalıģma programlarımız da bu stratejinin adımları olarak düzenlenmektedir. Gelecek stratejileri ile yıllık çalıģma programlarımız bu nedenle uyumludur. Stratejik planlarımıza göre, 15 yıllık bir zaman periyodunu kapsayan çalıģmanın, yıllarını içine alan birinci aģaması, Ġzmir in ekonomik yapısında Yapısal DönüĢümün BaĢlaması Dönemi olarak isimlendirilmiģtir yıllarını kapsayan ikinci aģamada Ġzmir in KalkıĢa GeçiĢi öngörülmüģtür. Üçüncü ve son aģamada ise Ġzmir in bir Dünya Kenti olması için gereken önlemler yer almıģtır. Dünya ve Türkiye 21. yüzyıla girerken, Ġzmir Ticaret Odası aydınlık bir geleceğin eğitimden geçtiğinin bilinciyle, vakıf üniversitesi kurma giriģimini baģlatmıģ ve 2000 yılının daha ilk günlerinde ĠTO yönetiminin ve meclisinin gündeminde üniversite konusu bulunmuģtur. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi 2001 yılında hem Ġzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak öğretime baģlamıģtır. 182

7 Günümüz dünyasında ortaya çıkan geliģmelere bağlı olarak geniģleyen pazar olanaklarından Ġzmir Ticaret Odası olarak daha fazla pay almak ve açılan yeni pazarlarda Ģimdiden yer bulabilmek için iģ gezilerimiz 2012 yılında da devam edecektir. Ġzmir de ticareti ve ekonomik faydayı artırmak için mutlaka dıģ pazarlarla ticareti artırmak gerekmektedir. Kentimize yabancı yatırımcı gelmesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Günümüzde internet, sanal olarak ticari aktörlerin buluģmasını ve birbirlerini görmeden alıģ veriģ yapmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak, yüz yüze görüģmelerin fonksiyonu her zaman önemli olduğundan, ülke ziyaretleri ve fuar katılımları faaliyetlerimizin önemli bir maddesi olarak 2012 yılında da sürdürülecektir. Bu düģünceler çerçevesinde, Ġzmir Ticaret Odası; Ġzmir in marka kent olması için çalıģma ve projeler üreten, Sadece Ġzmir in değil, Ġzmir in değerlerinin markalaģmasına da büyük önem veren, Ġzmir in ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yön veren, Ġzmir de turizm sektörünün geliģimi için çaba sarfeden, bu amaçla ilimize kruvaziyer gemilerle gelen turistlerin ayakbastı ücretini ödeyen, tanıtım, lobi faaliyetleri gerçekleģtiren, EXPO adaylığını ilk defa gündeme getiren, EXPO 2015 yarıģı kılpayı kaçırılsa da Ġzmir in adının Milano ile yarıģan Ģehir olarak anılmasını sağlayan, EXPO 2020 ye Ġzmir in tekrar aday olmasına öncü olan, Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleģtiren, Sadece Ġzmir için değil, Türkiye nin her kenti için duyarlılık gösteren, Eğitimin öneminin bilincinde olan, bu nedenle Van depreminde yıkılan Gedikbulak Ġlköğretim Okulu nun tekrar inģası için kaynak ayıran, Üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırmak için çalıģan, Odaya gelmeyin, Oda size gelsin bilinciyle hizmetlerini üyelerinin ayağına götüren bir Oda konumundadır. Ġzmir Ticaret Odası 2012 yılında da bilgi ve iletiģim teknolojilerini ve sahip olduğu insan kaynağını kullanarak üyelerimiz, ilimiz ve ülkemizin geliģimi adına her türlü çalıģmayı gerçekleģtirmeye devam edecektir. Odamız kurulduğu günden bu yana kentimiz ekonomisinde belirleyici olan yenilikleri ve dünyadaki güncel geliģmelerle Ġzmir ekonomisini bütünleģtirme konusundaki duyarlılığını, 2012 yılındaki çalıģma programında da yakalayacak bir vizyonu taģıyan içeriği oluģturmayı hedeflediğinden, çalıģma programımızda uzun yaģamı ile tutarlı bir çizgiyi korumaktadır. Odamız ayrıca son 20 yılın baģarı hikayesini kitap haline getirecektir. 183

8 2. Hizmette Öncü: İzmir Ticaret Odası 2.1. Zenginleşen ve Dinamikleşen Yeni Yapısıyla Web Portalımız Bilgi teknolojilerinin geliģimiyle ivmelenen bilgi ekonomisinin insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğu tüm dünyada kabul gören bir gerçektir. Bu durum küresel anlamda trilyonlarca dolara ulaģan bilgi teknolojileri ve onlarının türevlerinin yarattığı artı değerin ötesini de geçen bir anlama sahiptir. Bilgi teknolojilerinin yarattığı bu akım, bireyden baģlayarak, kurumlara, topluluklara ve devlete kadar ulaģmıģ, her alanda dönüģüm yaratmıģtır. E-birey, e-kurum ve e-devlet Ģeklinde hem fiziki hem de düģünsel yaģamımızı etkileyen bu sürece literatürde e-dönüģüm deniyor. E-dönüĢümle beraber iģletmeler ve kurumlar, bilgi teknolojilerini sadece basit bir araç olarak kullanmakla kalmayıp iģ yapma biçimlerini, örgütlenme tarzlarını ve yaģam stratejilerini de buna uygun olarak yeniden kurgulamaktadır. Buna bağlı olarak bilgi teknolojilerinin kullanımı ülkemizde de hızlı bir geliģim göstermiģtir. TÜĠK in 2011 yılı Nisan ayında gerçekleģtirilen Hanehalkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım AraĢtırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9 u internet eriģim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi yaģ grubundaki tüm bireylerin %36,2 si interneti düzenli olarak hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) internet kullanan bireyler interneti en çok %72,7 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu %54,1 ile sağlık ile ilgili bilgi arama takip etmektedir. Web siteleri aracılığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüģleri okuma veya paylaģma (%50,8) ve mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak da (%46,6) kullanım amaçları arasında yer almaktadır yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki ay içinde Ġnternet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluģları ile iletiģimde Ġnternet kullanma oranı %38,9 dur. 184

9 Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2009 Nisan-2010 Mart) % 27,2 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluģlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %92,2 ile ilk sırayı almaktadır. Kamu KuruluĢlarının web sitelerinin bilgi edinme amaçlı kullanımındaki bu yükseliģ Odamız için ĢaĢırtıcı bir geliģme değildir. Ġnterneti etkin ve aktif olarak kullanan kurumların baģında gelen Odamızın web sitesini portala dönüģtürme fikrinin temelinde yatan da bu bilgi ihtiyacını karģılayabilmekti. GeliĢen teknolojilerle birlikte üyelerine en etkin hizmeti vermeyi amaçlayan Odamız, Web Portalı ile içeriğini geniģletmiģ ve üyelerine bilgi aktarımı ile hizmet verilmesi yolunda etkin bir mecra olmuģtur. Günümüzün en önemli konularından birinin etkin zaman kullanımı olduğunu bilen Odamız, üyelerine Odalar ve Borsalar Birliği kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde verdiği hizmetleri, üyelerimizi zaman kaybına uğratmadan, Ģehir, bölge ve ülkemizin iģ gücü kaybını minimuma indirerek elektronik ortama taģımaktadır. Portalımız üzerinden verilen hizmetlerimiz 2012 yılı içerisinde de geliģtirilerek artmaya devam edecektir Oda Birimleri ile Üye İstek ve İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılacak Portal İçerik Yeniliklerimiz Günümüzde, internet ve web sitesi sahipliği artık prestij kazandıran bir özellik olmaktan çıkmıģ ve kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiģtir. 14 Ocak 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre her Ģirkete yasaya uygun web sitesi yaptırma zorunluluğu getirilmesi de, konuya resmi bir boyut da kazandırmıģtır. Yeni yasal düzenlemeler neticesinde getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak için isim tescili ve web alanı (hosting) baģvurusunda bulunmak da zorunlu hale getirilmiģtir. Öngörülen bu düzenlemeler yasal zorunluluk gibi gözükse de, aslında firmalarımızı çağın gerektirdiği koģullara hazırlayan, belki de geç kalınmıģ teģvik edici bir düzenleme olarak görülmelidir. Kalitede ve hizmet anlayıģında öncü Odamız kurumsal kimliğini yansıtan web sitesine uzun yıllardır sahiptir. 185

10 2003 yılında da site olma özelliğinden çıkarılarak portal kimliği kazandırılmıģtır. Bu portal aracığıyla sunduğumuz e-hizmetlerimiz 2009 yılında Türkiye BiliĢim Derneği nin düzenlediği BiliĢim Yıldızları E-DönüĢüm YarıĢmasına katıldık. Bu yarıģma, internet üzerinde dönüģüm sağlamıģ farklı web projelerini ödüllendirmek için yapılmıģtır. Odamız e-hizmet projeleriyle, kendi kategorisinde en yaratıcı, en yenilikçi ve en etkileyici seçilerek birinci olmuģtur. E-hizmet alanında BiliĢim Yıldızı seçilmiģtir. BaĢarılı olmak hedefleri artırmak ve çıtayı daha da yukarılara yükseltmeyi gerektirir. Bu yüzden ödül alan portalımızı ve hizmetlerimizi daha da ileriye taģımak amacıyla web portalımızı yenilememiz Ģart olmuģtur. Gerek kullanıcı dostu arayüzü gerekse yenilenecek menüleriyle bilgiye daha çabuk eriģilmesi sağlanacaktır. Her geçen yıl daha çok üyemize ulaģan Web Portalımızın artan baģarı grafiği ziyaretçi sayısında da artıģ yaģatmıģtır. Bu trafiğin avantajlarından yararlanmak isteyen firma ve kurumlar, portalımıza reklam verme konusunda birbirleriyle yarıģır duruma gelmiģtir. BaĢarısı, kalitesi ve üye memnuniyeti ödül ile de tescillenen web portalımız 2012 yılında kurumsal kimliğimiz ile uyumlu, daha görsel, daha zengin içerikli haber ve duyuru sayfaları olan, daha hızlı ve daha özgün sayfa yapılarıyla mobil platformlara uyumlu, daha etkileģimli bilgi verebilen, üyesiyle kullanıcısıyla iletiģim kurabilen, daha güncel ve daha fazla dil seçeneği ilave edilen bir yapıda olacaktır Tanıtım Filmleri, Toplantı Videoları Gibi Görsel Medya Uygulamalarının Portal Üzerinden Yayına Verilmesi Uygulamalarımız Bugün Türkiye de birçok kurum/kuruluģ görüntülü haberleģme sistemlerini tercih eder olmuģtur. Devlet; eğitim, sağlık, hukuk, finans baģta olmak üzere birçok konu ve sektörde toplumun teknolojiyi doğru kullanmasını teģvik edici politikalar üstlenmiģtir. Teknoloji sadece ses ve görüntü haberleģmesinin dıģında dosya paylaģımı, uygulama paylaģımı, mesajlaģma gibi çözümler de sunmaktadır. ĠĢ hayatında da baģarılı olabilmenin en etkin yollarından biri, bilgi ve haberleģme teknolojilerini iyi kullanmaktan geçmektedir. Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri hayatımızı kolaylaģtıran yeni ürünleri sunmakta da son derece hızlıdır. 186

11 Bireysel ve kurumsal verimliliğin yükselmesinde önemli bir araç olan biliģim ürünleri, doğru kullanıldığında rekabet dünyasında da sizi rakiplerinize karģı avantajlı duruma getirmektedir. Global Ģirketlerin ve büyük kurumların hemen hepsinde etkin Ģekilde kullanılan video konferans sistemleri, ülkemizde de internet altyapısının güçlenmesi ile birlikte yaygınlaģmaya baģlamıģtır. Video konferans sistemiyle, yoğun iģ seyahatlerini azaltıp toplantı, eğitim ve konferansları bulunulan yerden takip etmek mümkündür. Seyahat maliyetlerini düģüren, zaman ve para kazandıran video konferans sistemleri, günümüzde Ģirketler için önemli bir iletiģim yöntemi haline gelmiģ ancak sınırlı bir kullanımda kalmıģtır. Odamız bünyesinde de her gün düzenlenen onlarca toplantı ve etkinliğin, internet üzerinden de canlı yayınlanması, görsel medya uygulamalarının portal üzerinden yayına verilmesi video konferans sisteminin bir baģlangıcı gibi düģünülebilir. Sistemin geliģtirilmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda önemli ziyaretlerin ve üyelere iletilecek mesajların internet üzerinden verilmesi planlanmaktadır İthalatçı-İhracatçı Üye Bilgilerinin Web Portalı Üzerinde Tek Bir Veritabanında Toplanarak Üyelerimizin Yurtdışında Tanıtımlarına Yönelik CD İçerik Hazırlama Çalışmalarımız Yurtiçi ve yurtdıģı organizasyon ve tanıtımlarımızda kullanılan, ihracat ve ithalat yapan üyelerimizin verilerinin yer aldığı Ġzmir Ticaret Odası Exporters Importers CD si uzun yıllardır Odamız birimlerince kullanılmaktadır. CD nin arama kolaylığı sağlayan arayüz tasarımı ile içerik, ürün ve firma bazında taranabilir hale getirilmiģtir. Ġhracat ve Ġthalat yapan üyelerimizin tanıtımının yanı sıra Odamızın hazırlattığı tanıtım filmlerinin de yayınladığı CD miz için web portalımızda tanıtıcı reklamlara yer verilecektir. Böylece yurtdıģı ile daha fazla iģ yapmak isteyen üyelerimizin veritabanı içerisinde yer alması teģvik edilecek ve bu CD ile daha geniģ kitlelere ulaģmaları sağlanacaktır. Sistemimizde mevcut firmalarımız da bu sayede veri güncelleme fırsatı bulabileceklerdir Oda-Üye İletişiminde Teknolojik Gelişmelerin Takibi ve Uygulaması Çalışmalarımız Üyelerimizle sağlıklı iletiģim kurarak, oda-üye bütünleģmesini sağlamak, teknolojik geliģmelerden üyelerimizin faydalanmasını sağlamak temel amacımızı oluģturmaktadır. 187

12 Bu amaçla kurulan Çağrı Merkezimiz 2012 yılı içerisinde kuruluģunun 6. yılını kutlayacaktır. Çağrı Merkezimiz arayan üyelerimize firmalarının her türlü iģlemine iliģkin olarak bilgi aktarabilmektedir. Üyelerimiz dilerse konularına iliģkin olarak faks ve elektronik posta yoluyla bilgilendirme alabilmektedir. Odamıza gelmeden hazırlamaları gereken belgelere ulaģan üyelerimiz için zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Çağrı Merkezimizin her yıl yükselen kullanıcı sayısı nedeniyle 2011 yılında IP tabanlı Çağrı merkezi yapısına geçiģ sağlanmıģtır. Bu yazılım geliģtirmeyle gelen çağrıların karģılanması daha hızlı olacaktır Elektronik Duyuru Bülteninin Web Portalı Üzerindeki Tasarım Yenilikleri ve Arşiv Sorgulaması Çalışmalarımız Elektronik duyuru gönderimlerimiz, elektronik posta adresine sahip üyelerimize sunulan bir hizmetimizdir. Bu hizmetimiz aracılığıyla üyelerimiz, Odamız faaliyetleri yanı sıra mesleki konular ve ticari hayatları içerisinde kendilerine yol gösterecek her türlü eğitim, fuar, yurtiçi ve yurtdıģı ticari iliģkilerini geliģtirme, ülke genelinde değiģen her türlü mevzuatlar ile ilgili olarak güncel bilgilerin iletilmesi amaçlanmaktadır. Bültenlerimiz günlük bülten ve özel bülten olmak üzere iki Ģekilde üyelerimize iletilmektedir. Bu hizmeti elektronik posta yoluyla alamayan üyelerimiz her an adresinden takip edebilir. Web sayfasında yer alan takvim ile geçmiģ tarihli tüm duyurulara eriģim imkanı sağlanmaktadır. Elektronik posta adres sayımız 2011 Ekim ayı itibariyle olup, sicil kayıtlarımızdan güncelleme iģlemi haftada bir yapılmaktadır yılında yenilenecek web portalımız ile birlikte e-bülten bölümü de yenilenecek ve arģivleme özelliği geliģtirilerek daha sağlıklı çalıģır hale getirilecektir. Bu sayede gün ve yıl bazında arama yapılarak, önceki tarihlerde e-bültenimizde yayınlanan haberleri görüntüleyip okuma Ģansı mümkün olacaktır. 188

13 Oda Birimleri ve Odamızda Yürütülen Hizmetler ile İlgili Tanıtıcı Faaliyetlerimiz Hizmet kalitemizi artırmak için önümüzdeki dönemde yapılması planlanan teknik alt yapı çalıģmaları aģağıdaki gibidir. Sesli Yanıt Sistemi: Aidat bilgisi sorgulamak için arayan üyenin otomatik olarak sesli yanıt sisteminden yanıt almasının sağlanabileceği bir altyapı çalıģması. Oda numarası veya ticaret sicil numarası öğrenmek için arayan üyeye de uyarlanabilir. LCV aramalarının insan gücü kullanmadan otomatik olarak yapılmasına imkan verecek bir outband çağrı sistemi kurulması için altyapı çalıģması. Üyelerimizin, Odamız genel hizmetleri ve Çağrı Merkezimizin faaliyetlerine iliģkin memnuniyet ve Ģikayetlerini tespit edebilmek amacıyla Odamız internet portalındaki Form/ linkinde yer alan anket formlarından yararlanılmaktadır. Çağrı Merkezi olarak; yeni dönemde üyelerimizin Çağrı Merkezine ulaģtığı her anda bir tuģla hizmetlerimize iliģkin görüģlerini sesli anket sistemine kayıt bırakması planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili teknik alt yapı çalıģmaları sürmektedir Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi ve Üye Memnuniyetini Arttıracak Çalışmalarımız Çağrı Merkezimiz, üye taleplerini karģılayan, üye açısından iģlemlerin süresinin kısalmasını ve sorunlarının çözüme ulaģmasını sağlayan, üyenin isteğine göre gerekiyorsa sorunun üst yönetime iletilmesine elçi olan bir birimdir ve çözüme yönelik bu hızlı iģleyiģ anlayıģını 2012 yılında daha da geliģtirecektir. 189

14 Çağrı Merkezimiz, üye iliģkilerinde baģarılı sonuçlar elde etmek için, üyelerin değiģen ve geliģen gereksinimlerini dikkate alarak çalıģmalarını sürdürmektedir. Bunu sağlamak için bilgi güncellemelerini ilgili müdürlüklerimizden ve kurumlardan temin etmekte ve kendini sürekli olarak geliģtirmektedir. ĠletiĢim hizmetimizin temel amacı, öncelikle üyeye "Rehberlik"tir. Çünkü üye Odamıza geldiği zaman hangi konuda, nereye, nasıl ve ne zaman baģvuracağını bilmemektedir. Üye memnuniyetini esas alan yapımıza uygun olarak hazırlanacak Türkçe Üye Hizmet Rehberi bu konuda üyelerimize yol gösterici olacaktır. Ayrıca Oda-Üye arasındaki mesafeyi en aza indirerek, zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu çalıģma çerçevesinde öncelikle, Odamızı ve hizmetlerimizi tanıtıcı, kullanıcı dostu dokümanlar hazırlanacaktır, Çağrı Merkezinin dinamik yapısına ve geliģen teknolojiye uygun olarak çağrı merkezi çalıģanları iletiģim, hizmet bilinci, hizmet tanıma gibi eğitimlerle bilgi ve deneyimlerini daha ileri bir noktaya taģıyacaktır Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi içinde Dokümantasyon Hizmetlerimiz Evrak Takip Sistemi Çalışmaları 2008 yılında evrak kayıt iģlemleri bilgisayar ortamına taģınmıģtır. Evrak istenildiği zaman tüm detaylarından evrakın kısa sürede bulunabilmesi sağlanmaktadır. Evrak Takip Sistemi olarak adlandırılan program üzerinde her yıl Oda bölümlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliģtirme çalıģmaları devam etmektedir. 190

15 Evrak kayıt sisteminde Oda Muamelat Yönetmeliğine göre iģlem yapılmaktadır. Teknolojinin son geliģmelerinden olan yasal düzenlemelerle birlikte her alanda hızla yerini alan E-imza, Evrak Takip Sisteminin Giden Evrak bölümünde 2012 Ocak ayı itibariyle kullanılmaya baģlanacaktır Yine 2012 yılı içerisinde Odamız bölümleri ile yapılacak toplantılarla ihtiyaçlar belirlenecek ve program üzerinde gerekli düzenlemelere gidilecektir Kütüphane Çalışmaları Odamız kütüphanesi Oda üyelerimiz, araģtırmacılar ve akademik öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir. Abonelik ve bağıģ yoluyla sağlanan süreli yayınlarımız dermemiz içerisinde güncelliği açısından özellik taģımaktadır. Abonelik ile sağlanan dergiler tüm meslek gruplarımıza hitap edecek bir yelpaze oluģturmaktadır yılı için Odamız birimlerinden gelecek istekler doğrultusunda oluģturulacak abonelik yayın listesi ile koleksiyonumuzun çalıģmaları tamamlanacaktır 2.4. E-Oda Kimliğimizle Bilişim Teknolojileri Proje ve Çalışmalarımız Günümüzde teknoloji alanındaki geliģmeler akıl almaz hızla geliģmeye devam etmektedir. Odamızı geleceğe bir adım daha yaklaģtırmak, geleceği bugünden yakalamak için teknoloji alanındaki geliģmeler yakinen takip edilmektedir. Mevcut yapımız içerisinde hizmet kalitemizi, hızımızı ve verimliliğimizi arttıracak uygulamaların Odamıza uygunluğu analiz edilerek bu analiz sonuçlarında baģarı sağlayacak uygulamalar projelendirilmektedir Odamızda Kullanılan Yazılımların Analizi, Geliştirilmesi, Güncellenmesi BiliĢim sektöründeki geliģmeler gözlenip izlenmektedir. Sektör içerisinde oluģan geliģmelerin alt yapımıza uygun olanları araģtırılmaktadır. Odamızın iģleyiģ yapısına paralel uygulamalar incelenmektedir. Ġzmir Ticaret Odası olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırma çalıģmalarımız hiç durmadan devam etmektedir. Odamızdan ve Odamız dıģından bizlerden hizmet almak isteyen üyelerimize veya üçüncü Ģahıslara istedikleri bilgiye ulaģmaları için gerekli alt yapıyı sağlanarak en iyi hizmetin verilmesine çalıģılmaktadır. 191

16 Hizmet verdiğimiz sistemin alt yapısı hazırlanırken ileri seviyeli teknolojik geliģmeler takip edilmektedir. Kurulan programlar ve donanımlar sisteme entegre edilmeden önce kurduğumuz test laboratuarlarında analiz edilmektedir. Üyelerimize verdiğimiz hizmetin hız ve kalitesini arttıracak uygulamaların sistemimize dahil edilmesine çalıģılmaktadır. Önceki dönemlerde yapılandırılan uygulamalar, Odamızın iģleyiģ dinamiği içindeki devingen yapıda incelenmekte, gerektiğinde yeniden yapılandırılması ya da yeni modüllerin ilavesiyle güncel ve dinamik yapısını koruması sağlanmaktadır Kablosuz Ağ Sistemimiz ve Genişlemeleri Odamızın teknik alt yapısına kablosuz ağ sistemi önceki yıllarda dahil edilmiģ ve kullanılmaktadır. Bu sistemde hız ve güvenlik konularında iyileģtirmeler yapılmıģtır. Bu sayede Odamıza gelen üyelerimize yada misafirlerimize daha hızlı, kaliteli ve güvenli kablosuz ağ sistemi ile rahat bir internet eriģimi sağlanmaya devam edilmektedir. Aynı zamanda Odamız personelinin hareketliliğini arttırmak, Odamız içerisinde yüksek hız ve güvenlik seviyesinde kablosuz eriģime sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Personelimize Odamız içerinde alan ve mekandan bağımsız hareket kabiliyeti sağlanarak her noktada kablo bağlantısı olmadan sisteme bağlı çalıģabilmeleri için gerekli alt yapı çalıģmalarının baģlatılması planlanmaktadır Sunucu Sistemimizin Sanallaştırılması BiliĢim Teknolojisi topolojisinde sunucular hayati önem taģıyan organlardandır. Üzerlerine önemli görevler bindirilen bu teknik donanımların, hiç durmadan çalıģmaları beklenmektedir. Olası durumlarda arızalanma risklerine karģı en kısa sürede devreye girmeleri istenilen sunucular için ise veri kaybı kabul edilemez bir durumdur. 192

17 GeliĢen ileri teknoloji sunucu yazılımlarını bir cihaza bağlı kalmadan birden çok sunucu yazılımını, birden çok sunucu donanımı üzerinde güvenli ve sorunsuz halde ortak bir yapıda çalıģtırabilecek olgunluğa ulaģmıģtır. SanallaĢtırma sistemi olarak tanımlanan bu sistemde sunucularda oluģabilecek arıza ve duraklamalar yapılan müdahalelerle çok kısa sürede düzeltilebilmektedir. Geçtiğimiz dönemler de test ortamları hazırlanarak denemeleri yapılan sanallaģtırılmıģ sunucu sisteminin önümüzdeki dönemde Odamız sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır Veri Güvenlik ve Yedekleme Sistemimizin Güçlendirilmesi Bilginin gücü ve değeri vazgeçilemez bir gerçektir. Bu kadar değerli bir kaynağın kaybedilmesi ise kabul edilemez bir durumdur. Bu değerlerin korunması ve iyi saklanması gerektiğinde günümüzde biliģim teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Verilerin bir bütün içinde tahrifata uğramalarına olanak vermeden, kolay ulaģılabilir ve bir düzen içinde depolanmaları ve belirli periyotlarla yedeklenmeleri gerekmektedir. Olası bir veri kaybı durumunda yedeklenen verilerden geri dönüģ sağlanabilmelidir. Ġleri teknolojiler kullanılarak yedeklemeler sanallaģtırma sistemleriyle uyumlu bir yapı içinde online yapılabilmektedir. Bu yapıda hızlı ve güvenli yedekler oluģturulmaktadır. Önümüzdeki çalıģma dönemimizde sanallaģtırma sistemleri ile uyumlu çalıģacak bu sistemin de odamız teknolojik alt yapısına dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje sayesinde üyelerimize verdiğimiz hizmetin daha da kaliteli, hızlı ve kesintisiz hale getirilmesi planlanmaktadır 2.5. ISO Bilgi Güvenliği Standardına Geçiş Çalışmalarımız Odamız 1997 yılından beri hizmetlerini ISO 9001 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleģtirmektedir yılında buna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesinde yürütülen Oda Akreditasyon sitemi de eklenmiģtir. 193

18 Odamız faaliyetlerini yürütürken temel amacımız Ġzmir in ve bölgemizin ticari faaliyetlerine katkıda bulunmak bunun yanı sıra üyelerimize hızlı etkin ve üye beklentilerini karģılayacak kalitede hizmet vermektir. Odamızda geliģen teknoloji ve altyapı imkanlarımızın güçlü olmasının bir sonucu olarak artık pek çok iģlem elektronik ortamda yapılmaktadır. ISO Bilgi Güvenliği Sistemi elektronik ortamda iģimizi riske eden tehditleri ortadan kaldırmak veya tehdit seviyesini kabul edilebilir bir düzeye getirmek için önlemler almamızı gerektiren bir yönetim sistemidir. Sistem daha ziyade bankalar ve bazı yazılımdonanım firmaları gibi elektronik ortamda yoğun olarak müģteri bilgisi barındıran kuruluģlar tarafından kullanılmaktadır. Odamızın elektronik ortamda gerçekleģtirdiği faaliyetlerin yoğunluğu düģünülerek bu alanda bir çalıģma yapılması planlanmaktadır yılı içinde Odamızı tehdit eden faktörlerin ortaya konması amacı ile bir risk analizi gerçekleģtirilmesi ve buradan çıkacak sonuçlara göre ISO Bilgi Güvenliği Sisteminin Kurulması projesinin değerlendirilmesi düģünülmektedir Eğitim Projelerimiz Üyelerimize Yönelik Eğitimler Odamız, Ġzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) arasında 2010 yılında imzalanan üçlü protokol çerçevesinde yürütülen eğitim faaliyetlerimize 2012 yılında da devam edecektir. Odamıza üye firmaların kalifiye eleman ihtiyacını karģılamak amacıyla ve mesleki anlamdaki yeterliliklerini arttırmak isteyen üyelerimize ve kendisini geliģtirmek isteyen tüm katılımcılara açık olarak düzenlenen eğitimlerimiz 2012 yılında gerçekleģtirmeyi planladığımız yeni eğitim konuları ile birçok farklı sektöre hizmet vermeye devam edecektir. Ġzmir Ticaret Odası Vakfı tarafından kiralanan Balkaner ĠĢhanı 4. Kattaki 3 eğitim salonunda yürütülen eğitimlerimiz için ilk aģamada planlanan konu baģlıkları aģağıda sunulmuģtur. 194

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ 1 Tanıtım Rehberi SUNUS İzmir Ticaret Odası, 130 yıllık tarihi ve 70 bini aşkın üyesi ile sadece kentimizin değil ülkemizin de en köklü ve güçlü meslek kuruluşlarından

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLANI Stratejik Plan Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNDE KULLANILAN YÖNTEM 2.1 Stratejik planlama ekibinin oluģturulması 2.1.1

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı