KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ"

Transkript

1 I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013

2 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite Rektörlüğü nün tarih ve E sayılı olurları ile yayın hayatına başlamış olup, ilk sayısı Aralık 2000 de yayınlanmıştır. Başlangıçta Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya) Eğitim Bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretimi) ve Edebiyat (Dil ve Edebiyat) sahasına kadar geniş bir yelpaze bilimsel çalışmaları yayınlayan, artık sadece Eğitim Bilimlerine ilişkin özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasına aracılık etmektedir. Önemli indekslerde taranan ve başlangıçta yılda iki sayı olarak yayınlananan, 2009 yılından itibaren yılda üç sayı, 2010 ve 2011 yıllarında dört sayı olarak yayınlanmıştır. Nihayet 2012 yılından itibaren üç sayı olarak yayınlanma kararı almıştır yılından bu yana aralıksız yayınlanmakta olan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi () nden araştırmacıların daha kolay yararlanabilmesi amacıyla bir dizin hazırlanması düşünülmüştür. Hem yazar soyadı hem de makale başlığı esas alanırak, Alfabetik bir sıraya göre hazırlanan Dizinde toplam 479 bilimsel çalışma yer almaktadır. dizini yılları arasında çıkan tüm makaleleri kapsamaktadır. Ad dizini, yazar soyadına göre hazırlanmıştır. Konu dizininde ise, yazar soyadına göre alınan bibliyografik künyelerin solundaki sıra numaraları esas alınmıştır. Dizini, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN yönetiminde, Hatice TEKE ve Vecihe TUĞRUL tarafından hazırlanmıştır. Bu süreçte ayrıca Prof. Dr. Zafer BAHÇECİ nin de katkıları olmuştur. Bu vesileyle dizini hazırlayan ekibe sonsuz teşekkür ederim. Editör Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK Mayıs 2013

3 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...II İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 YAZAR SOYADINA GÖRE... 2 MAKALE ADLARINA GÖRE (Yazar soyadına göre alınan bibliyografik künyelerin solundaki sıra numaralarına atıf yapılarak)

4 GİRİŞ Dizini, araştırmacıların kolaylıkla tarama yapması amacıyla hazırlanmıştır. Dizinde, yıllarında dergimizde yer alan bütün çalışmalar, önce yazar soyadına göre alfabetik sıraya konulmuş, ayrıca yazar adı, makale adı, basım yılı, basım yeri, sayfa aralığı ve makalenin kısa özetine yer verilmiştir. Dizinin sonunda ise makale adı esas alınarak ayrıca alfabetik bir sıralama yapılmıştır. Dizinde Yer Alan ın Cilt ve Sayıları yılı 1 sayı (cilt 1, sayı 1) yılı 2 sayı (cilt 2, sayı 2 ve cilt 2, sayı 3) yılı 2 sayı (cilt 3, sayı 1 ve cilt 3, sayı 2) yılı 2 sayı (cilt 4, sayı 1 ve cilt 4, sayı 2) yılı 2 sayı (cilt 5, sayı 1 ve cilt 5, sayı 2) yılı 2 sayı (cilt 6, sayı 1 ve cilt 6. sayı 2) yılı 2 sayı (cilt 7, sayı 1 ve cilt 7, sayı 2) yılı 2 sayı (cilt 8, sayı 1 ve cilt 8, sayı 2) yılı 3 sayı (cilt 9, sayı 1 ve cilt 9, sayı 2 ve cilt 9, sayı 3) yılı 3 sayı (cilt 10, sayı 1 ve cilt 10, sayı 2 ve cilt 10, sayı 3) yılı 4 sayı (cilt 11, sayı 1 ve cilt 11, sayı 2 ve cilt 11, sayı 3 ve cilt 11, sayı 4) yılı 4 sayı (cilt 12, sayı 1 ve cilt 12, sayı 2 ve cilt 12, sayı 3 ve cilt 12, sayı 4) yılı 3 sayı (cilt 13, sayı 1 ve cilt 13, sayı 2 ve cilt 13, sayı 3) yılı 1 sayı (cilt 14, sayı 1, )

5 2 YAZAR SOYADINA GÖRE NO SOYADI ADI MAKALE 1 ADA BAYSAL KADIOĞLU SEFER Z. NURDAN HATİCE PROJEYE DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE GÖRSEL SUNU UYGULAMALAR INA ETKİSİ 2009 X/III KIRŞEHİR Bu arastırmada, ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde, projeye dayalı öğrenme yaklasımının, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi tutumuna ve görsel sunu uygulamalarına etkisi arastırılmıstır. Arastırma, Đstanbul ili, Esenler ilçesi Engin Can Güre İlköğretim Okulu nda öğrenim gören 44 deney, 44 kontrol grubunda olmak üzere 88 dördüncü sınıf öğrencisi ile, eğitim-öğretim yılı ikinci dönem süresince gerçeklestirilmistir. Deney grubunda sosyal bilgiler dersi, projeye dayalı öğrenme yaklasımıyla, kontrol grubunda müdahale edilmeden islenmistir. Arastırmada veri toplama aracı olarak görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla Görsel Sunu Tutum Ölçeği, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu ölçmek amacıyla Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıstır. Bu arastırma, yarı deneme modellerinden esitlenmemis kontrol gruplu modele göre desenlenmistir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanılarak, veriler üzerinde ki kare ve t testi yapılmıs, tek yönlü 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıstır. Arastırma sonucunda ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi Đnsanlar ve Yönetim ile Uzaktaki Arkadaslarım ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yaklasımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı bulunmustur (p<.05).

6 3 NO SOYADI ADI MAKALE 2 AFACAN ŞENOL MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ 2008 IX/I SAYFA AÇIKLAMA KIRŞEHİR 1-11 Çalışmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının, müzik öğretimine yönelik öz yeterlilik düzeylerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Başlangıçta 23 maddeden oluşan ve 5'li Likert tipinde hazırlanan ölçek eğitim öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören, 137 öğretmen adayına uygulanmış elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda. 4 madde ölçekten çıkartılarak ölçek son halini almıştır. 11 maddesi olumlu, 8 maddesi olumsuz olan "Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise olarak bulunmuştur.

7 4 NO SOYADI ADI MAKALE 3 AFACAN NUHOĞLU ÖZLEM HASRET CANLILAR BİLİMİ KONUSUNDA TIMSS-R (1999) SORULARI İLE LGS (1999)SORULARI NIN KARŞILAŞTIRMA LI ANALİZİ 2008 IX/I SAYFA AÇIKLAMA KIRŞEHİR Eğitim alanında uluslararası ölçme-değerlendirmeleri yapan bir kuruluş International Association lor the Lvaluation of Lducational Aehievement (IRA), katılmak isteyen ülkeleri fen ve matematik alanlarında dört yılda bir yaptığı sınavlar ile karşılaştırmaktadır yılında üçüncü kez uygulanan sınava Third International Mathematics and Science Study (TIMSS-R) Türkiye ilk kez katılmıştır. Bu çalışma, tarama modelinin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın amacını, TIMSS- R 2000 raporunun fen alanı inceleyerek, katılan diğer ülkelerden toplanan çeşitli verileri. Türkiye'nin verileriyle karşılaştırmak oluşturmaktadır. Ayrıca: TIMSS-R sınavında "Canlılar Bilimi" başlığında yer alan sorular ile Türkiye'de her yıl uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS)'nda bu konu ile ilgili çıkmış sorulan ele alınarak, soru tarzları Bloom Taksonomisi'ne göre analiz edilmektedir yılında uygulanan TIMSS-R çalışması ile aynı yıl yapılan LGS sınavının soru tipleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin geleceğini etkileyen bir sınav için sadece "bilgi", ""kavrama", "uygulama" ve "analiz düzeyinde sorular sorulması ölçme aracını yetersiz bırakmaktadır. Bloom Taksonomisi'nde özellikle "analiz, sentez, uygulama ve değerlendirme" düzeylerine önem verilmesi gereklidir ve öğrencilerin belirtilen düzeylerini ölçebilecek sorular sorulabilir. Uygulanan sınavlarda, çoktan seçmeli testlerle birlikte alternatif değerlendirme yöntemlerinden yararlanılması daha iyi olabilir.

8 5 NO SOYADI ADI MAKALE 4 AKBABA BÜLENT TARİH ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI 2005 VI/I SAYFA AÇIKLAMA KIRŞEHİR Bu araştırmada; tarih öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrenci başarısına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ön test- son test kontrol gruplu deneysel bir desenle gerçekleştirilen çalışmada deney grubundaki öğrenciler ile fotoğrafın analitik bir şekilde kullanımına yönelik bir çerçeve geliştirilmeye çalışılmış, kontrol grubundaki öğrencilerle yapılan derslerde ise geleneksel öğretim yöntemleri (düz anlatım, soru-cevap) kullanılmıştır. Beş haftalık bir süre zarfında yapılan uygulama sonucunda tarih öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

9 6 NO SOYADI ADI MAKALE 5 AKBAYIR KAMİL ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA TEK AŞAMALI ÖSS SINAVINA GEÇİLDİKTEN SONRA ORTAÖĞRETİM 11.SINIF ÖĞRENCİLERİN İN TEMEL MATEMATİK KONULARINI ANLAMA DÜZEYİ 2003 IV/I KIRŞEHİR B u çalışma, tek aşamalı ÖSS sınavına ilk olarak 1999 yılında geçildikten sonra temel matematik konularının 11. sınıf öğrencileri tarafından ne kadar öğrenildiği saptanmak amacıyla Lise 1, Lise 2, Lise 3 konularını kapsayan 40 soruluk başarı testi ÖSS sınavından 15 gün önce Van ilinde, Özel Fen Lisesinde 43 öğrenci, Milli Piyango Anadolu Lisesinde 8 ve Atatürk Lisesinde (süper lise)30 öğrenci olmak üzere toplam 81 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Bu başarı testi hem ÖSS de sorulan konuları hem de sorulmayan konuları içermektedir. Buradaki amaç ÖSS de sorulmayan fakat çok önemli olan bazı lise 2 ve lise 3 konularının öğrenciler tarafından ne kadar öğrenildiğini tespit etmektedir. Bu testin sonunda görülmüştür ki öğrencilerin özelliklede Özel Fen Lisesi öğrencilerinin ÖSS de sorulmayan konularda başarısız olduğu gözlemlenirken ÖSS de sorulan konularda da çok üstün başarı göstermiş olmaları dikkate şayan bir durumdur. Elde edilen bu bulgular şu sonucu ortaya çıkarmaktadır; liselerde (özellikle özel liselerde) amaç, bir şeyler öğrenmek değil ÖSS de başarılı olmaktır. Bu da bu sınav sisteminin bir doğal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun neticesinde üniversitelere limit, integral, türev v.b.konuları bilmeyen öğrenciler gelmektedir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak ya iki aşamalı ÖSS, ÖYS sistemine geri dönülmeli ya da ÖSS de bu sınavda sorulmayan limit, integral, türev gibi konulara da yer verilmelidir.

10 7 NO SOYADI ADI MAKALE 6 AKERSON WEİLAND PONGSANON NARGUND VALARİE L. INGRİD KHEMMAWA DEE VANASHRİ 5-9 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN DELİLE DAYALI STRATEJİLER 2010 XI/IV KIRŞEHİR Bu çalışmada, 5-9 yaş arası öğrencilere bilimin doğasını öğretmek üzere hazırlanan araştırmaya dayalı bir model ve öğretim stratejileri sunulmaktadır. Model, somuttan soyuta doğru devam eden döngüsel bir öğretim modelidir. Bu çalışmada, bilimin doğasını içermeyen öğretim programlarına bilimin doğasının nasıl entegre edilebileceği anlatılmaktadır. Araştırmacılar genç öğrencileri bilimin doğasıyla tanıştırmak için, bilimin doğasını farklı yöntemlerle ilişkilendiren ve bilimin doğası ile öğretim programında yer alan içerik bilgisini birleştiren araştırmaya dayalı örnekler sunmaktadırlar. Aynı zamanda örnek bir bilimin doğası posteri ve öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili kavramlarını güçlendirmek için kullanılabilecek örnek bir okuma listesi de çalışmada sunulmaktadır. Genç öğrencilere bilimin doğasını öğretmek üzere öğretim yöntemleri önerileri, bilimin doğasını öğretmek üzere en uygun öğretim yöntemlerini belirleyecek araştırmalar için öneriler ve bilimin doğası öğretiminin öğrencilerin okul gelişimi boyunca bilimin doğası hakkındaki görüşlerinde oluşturacağı etkileri araştırmak üzere öneriler de çalışmada yer almaktadır.

11 8 NO SOYADI ADI MAKALE 7 AKKUŞ TÜZÜN EYCEYURT HÜSEYİN ÜMMİYE NUR GÜLSEDA KOVALENT BAĞLAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ İMAJ VE YANLIŞ KAVRAMLARINI N BELİRLENMESİ 2013 XIV/I KIRŞEHİR Bu araştırmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin kovalent bağlar konusundaki imajlarını belirlemek ve imajlar yoluyla yanlış kavramalarını ortaya koymaktır. Araştırma öğretim yılının birinci döneminde Ankara ili Mamak ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 104 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile yürütüldü. Araştırmada dokuzuncu sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara uygun biçimde kavramlarla ilgili çizim ve açıklama yaptıran çalışma yaprakları ile yarı yapılandırılmış görüşme formları veri toplama aracı olarak kullanıldı. Verilerin analizinde içerik analizi kullanıldı. Araştırma sonunda öğrencilerin kovalent bağlar konusundaki imajlarının yetersiz olduğu bulundu, ayrıca öğrencilerin çizimlerinden ve öğrencilerle yapılan görüşmelerden atomun yapısı ve kovalent bağlarla ilgili birçok yanlış kavrama tespit edildi.

12 9 NO SOYADI ADI MAKALE 8 AKSAN SÖZER NİLGÜN M.AKİF ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ N EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 2007 VIII/I SAYFA AÇIKLAMA KIRŞEHİR Bu araştırmanın temel amacı, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve bunu fakülte, bölün ve cinsiyetin ana etkisi ile fakülte ve bölümün cinsiyetle olan interaksiyon etkisi açısından durumunu ortaya koymaktır. Toplam 208 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüş olan bu araştırmada, öğrencilerin epistemolojik inançları ve problem çözme becerileri üzerinde fakülte, bölüm ve cinsiyetin ana etkisi ile fakülte ve bölümün cinsiyeti ile olan interaksiyon etkisini saptamak amacıyla varyans analizi ve epistemolojik inançları problem çözme becerileri üzerine etkisini belirlemek amacıyla, regresyon analizi tekniği uygulanarak değerlendirmelere gidilmiştir. Gerekli analizler SPSS 12.0 ve Jmp paket programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, epistemolojik inançlar problem çözme becerileri üzerinde anlamlı farklılaşmalara neden olmuştur.

13 10 NO SOYADI ADI MAKALE 9 AKSU HASAN HÜSEYİN ÖĞRETMENLE RİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI 2011 XII/I KIRŞEHİR Bu çalışmanın amacı ve 8. sınıf matematik dersi programında yapılan bu değişiklikler ve düzenlemelerin matematik öğretmenlerinin demografik özelliklerini değerlendirerek incelemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, eğitim-öğretim yılında İzmir metropol, ilçe ve köy ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim matematik öğretmenlerinin 600 ü rastlantısal örnekleme tekniği ile örnekleme dahil edilmiş, ancak bu öğretmenlerin 280 i anketi yanıtlamıştır. Toplanan veriler SPSS (13.0) programı çerçevesinde temel istatistiksel fonksiyonları kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda, cinsiyet, hizmet içi eğitim, görev yaptığı okul ve mesleki kıdeme göre öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Fakat yeni ilköğretim matematik programına ilişkin öğretmen görüşleri arasında, yeni programı inceleyip incelememe açısından 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. 10 AKTEKİN SEMİH MÜZE UZMANLARININ OKULLARIN EĞİTİN AMAÇLI MÜZE ZİYARETLERİN E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 2008 IX/II KIRŞEHİR Bu makalenin amacı okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerinin durumunu müze uzmanlarının görüşlerine dayalı olarak tartışmaktır. Çalışma için Ankara ve Ahlat' taki dört ayrı müzede müzelerin eğitimden sorunlu uzmanlarıyla yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle görüşme yapılmıştır. Makalede önce müzelerin eğitimdeki yeri ve önemine dair literatüre dayalı açıklamalar yapılmıştır. Müze uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilere dayalı olarak okulların müze ziyaretlerindeki eksikler tespit edilmiş ve bu ziyaretlerin nasıl daha etkin kullanılabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur.

14 11 NO SOYADI ADI MAKALE 11 AKTEPE VEDAT EĞİTİMDE BİREYİ TANIMANIN ÖNEMİ 2005 VI/II SAYFA AÇIKLAMA KIRŞEHİR Eğitimde; öğrencilerin bireysel farklılıklarının farkına varmak, verilecek olan konunun özelliğine göre uygun yöntem ve teknikleri kullanmak, eğitim etkinliklerimizin içeriğini öğrencinin bireysel farklılığına göre belirlemek, hiç kuşkusuz her öğretmenin istediği bir durumdur. Öğrencinin tanınması için; bireylerin yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyi sorunları, zayıf ve güçlü yanları, tavır değer yargıları, yetiştiği çevrenin geliştirici ve engelleyici etkileri gibi daha pek çok özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesini gerektirir. Bireyin niteliklerini tanımanın amacı, farklı nitelikleri ile bireyi betimlemek ve hangi koşullarda ne şekilde davranacağını yordamaktır. Eğer, insan gibi karmaşık bir organizma ise, davranışlarını betimleme ve davranışlarını yordama işi oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı; Eğitimde bireyi tanıma açısından öğretmen ve öğrencinin durumunu, eğitimde bireyi tanıma kavramı ve süresi ile eğitimde bireyi tanımanın gerekliliğini ortaya koymaktır.

15 12 NO SOYADI ADI MAKALE 12 AKTEPE AKTEPE VEDAT LEYLA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KIRŞEHİR BİLSEM ÖRNEĞİ 2009 X/I SAYFA KIRŞEHİR AÇIKLAMA Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin kullandığı öğretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin uygulanmasına ilişkin öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Araştırma için öğrenci görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu çalışma yeni program değişikliği ile birlikte, kullanılan öğretim yöntemlerini ne kadar değiştirdiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir ili Merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ne devam eden 4., 5., 6. ve 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören 90 üstün yetenekli öğrenci oluşturmuştur. Anketten elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veri ve bilgiler amaçlara uygun olarak frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama ( ) kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler Statiscial Package for Social Sciences (SPSS 11.0) paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin Fen öğretiminde en sık kullandıkları yöntemler; anlatım, laboratuarda deney yapma ve öğretmenin sınıfta deney yaparak göstermesi yöntemleridir. Ayrıca araştırma sonuçlarının Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yarar getireceği umulmaktadır.

16 13 NO SOYADI ADI MAKALE 13 AKTEPE VEDAT SINIF ÖĞRETMENLE RİNİN DERSLERİNDE BİLGİSAYARI KULLANIMLARI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 2011 XII/III KIRŞEHİR Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği olan Odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla Şeyh Şamil İlköğretim Okulu sınıf öğretmenlerinden 6 öğretmenle grup odak görüşmesi yapılmıştır. Araştırtmanın sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: Sınıf öğretmenleri bilgisayar kullanma konusunda kendilerini kısmen de olsa yeterli görmektedirler. Bilgisayarı eğitim etkinliklerinde kısmen kullanabildiklerini ifade etmektedirler. Bilgisayar kullanarak ders yapmak çoğu zaman öğrenci başarısını arttırmaktadır. Okullarda, bilgisayarla ilgili yazılımlar çoğu zaman güncel değildir.

17 14 NO SOYADI ADI MAKALE 14 AKTÜRK AHMET OĞUZ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETME NEDENLERİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA GÖRE İNCELENMESİ 2012 XIII/III KIRŞEHİR Öğrenme, kişilerin doğumundan ölümüne kadar, yaşamlarının bütün dönemlerini kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle insanlar sürekli öğrenmeye açık olmalı, öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmeye çalışmalı ve böylece yaşamı boyunca karşılaştıkları sorunları çözebilmek için öğrenmeye karşı bir kaygı durumu yaşamaktan da uzak olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarını öğretmenlik mesleğini tercih etme nedeni ve akademik başarı değişkenlerine göre incelemektir. Çalışmanın araştırma grubunu eğitim fakültesinde öğrenim gören 200 öğretmen adayı oluşturmuştur. Mevcut durumun betimlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmada tarama modeli kullanılmış olup öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarını belirlemek için Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerin etkisi ile tercih eden öğretmen adaylarının öğrenmeye daha açık, öğrenmeye ilişkin beklentilerinin daha yüksek düzeyde ve öğrenmeye ilişkin kaygılarının ise daha düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.

18 15 NO SOYADI ADI MAKALE 15 AKYÜREK AFACAN ERKAN ÖZLEM İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİ N HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÜNİTES İNDEKİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE ANOLOJİ İLE KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİ KULLANILARAK GİDERİLMESİ 2013 XIV/I KIRŞEHİR Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ünitesindeki kavram yanılgılarını kavram çarkı diyagramı kullanarak tespit etmek, tespit edilen kavram yanılgılarını kavramsal değişim metinleri ve anoloji kullanarak gidermektir. Araştırmada tek gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kırşehir/Türkiye deki A İlköğretim Okulu ndan 26 sekizinci sınıf öğrencisi (Erkek -12/Kız -14) olmuştur. Öğrencilerin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım kavram yanılgılarını tespit etmek için üç kavram çarkı diyagramı çizdirilmiştir. Bu araştırma sonuçları öğrencilerin büyük çoğunluğunda "DNA, kromozom, gen", "mutasyon, modifikasyon" ve "mitoz bölünme ve mayoz bölünme" hakkında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir. Tespit edilen kavram yanılgılarını gidermede anoloji ile verilen kavramsal değişim metinlerinin etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak anoloji ile verilen kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerde tespit edilen kavram yanılgılarını gidermede başarılı olduğu görülmüştür.

19 16 NO SOYADI ADI MAKALE 16 ALAZ AYŞEGÜL ÇOKLU ZEKA TEMELLİ UYGULAMALARI N ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ 2008 IX/III KIRŞEHİR Bu araştırma, coğrafya eğitiminde çoklu zekâ kuramının öğrenci tutumları üzerine etkisini ortaya koyabilmek için yapılmıştır. Deneysel çalışma, Ankara merkezinde bulunan ortaöğretim 9. sınıf seviyesindeki, birer adet deney ve kontrol grubu olarak oluşturulmuştur. Araştırmanın sağlıklı uygulanabilmesi için ders öğretmeni, öğrenciler ve rehberlik öğretmeni çoklu zekâ kuramı hususunda bilgilendirilmiştir. Deney grubu ile çoklu zekâ kuramı ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ders planlarından hareketle 4 hafta boyunca "Dış Kuvvetler"1 konusu işlenmiştir. Deney grubu öğrencileri için oluşturulan eğitim-öğretim ortamları, mümkün olduğunca bütün zekâ alanlarını içine alan etkinlikler, çeşitli görsel-işitsel araç ve gereçler yardımıyla zenginleştirilmiştir. Kontrol grubunda, düz. anlatım ve soru cevap yöntemleri kullanılarak, dersin öğretmeni tarafından, Dış Kuvvetler" konusu işlenmiştir. Uygulamadan önce ve sonra, deney ve kontrol gruplarına tutum ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 9. sınıflarda "Dış Kuvvetler11 konusunda, tutum ölçeğinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

20 17 NO SOYADI ADI MAKALE 17 ALPTEKİN YILMAZ SEBAHADDİ N ALİ OPTİK KONUSUNUN 9. SINIF MÜFREDATINA ALINMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 2007 VIII/I SAYFA AÇIKLAMA KIRŞEHİR Bu çalışmanın amacı, Optik konusunun 11. sınıflardan 9. sınıflara alınmasının öğrenci başarısına etkisi ve konularını anlama düzeylerini belirlemektir. Çalışmada öğretim yılında Kırşehir ili merkezdeki ortaöğretimde görev yapan fizik öğretmelerin görüş ve düşüncelerine başvurulmuştur. Ayrıca 63 kişilik öğrenci gurubuna optik konusu ile ilgili 20 soruluk bir başarı testi uygulanmıştır. Özetle başarı testinden elde edilen sonuçlar ve öğretmenlerin görüşleri, öğrencilerin konuları anlamada güçlük çektikleri, öğrencilerin başarılarında önemli ölçüde düşüş olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda konuların kapsamlı işlenmesi için ders saatinin de yeterli olmadığını ortaya koymuştur.

21 18 NO SOYADI ADI MAKALE 18 ALTIKULAÇ AKHAN ALİ NADİRE EMEL 8. SINIF İNKILÂP VE ATATÜRKÇÜLÜ K DERSİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİ VE ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN KULLANILMASI NIN ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ 2010 XI/III KIRŞEHİR Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Lozan Barış Antlaşması konusunda yaratıcı drama yönteminin ve altı şapkalı düşünme tekniğinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin etkinlikler oluşturmak ve oluşturulan etkinliklerin öğrencilerin konuları öğrenme düzeylerini ve derse karşı tutumlarını yükseltip yükseltmediğini incelemek ve betimlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, deney grubuna Lozan Barış Antlaşması ile ilgili etkinlikler uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim teknikleri kullanılmıştır. Betimlemeli ve deneysel niteliği olan bu çalışmada T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yönteminin ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanımı gösterilmeye çalışılmış ve Deney grubu ile kontrol grubunun öğrenim düzeyleri ve tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusuna yanıt aranmıştır.

22 19 NO SOYADI ADI MAKALE 19 ALTUN TANER BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ NİN (BİT) OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİ LMESİ: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ İÇİN STRATEJİLER VE ÖNERİLER 2006 VII/II KIRŞEHİR Bu çalışma değişen dünyada karşılaşılan problemlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir bakış açısı sunmakla beraber, eğitimde değişme süreci ve bu süreçte Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) rolünü açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer amacı ise şu sorulara cevap aramaktır: BİT okulu ve okul kültürünü etkiler mi? Eğer etkilerse bir okul bu etkiyi en çok hangi yönde hisseder? BİT gerçekten bir okulu değiştirir mi, yoksa BİT bir okulun değişimine katkıda mı bulunur? Ve son olarak bu değişim sürecinin öğretmen eğitimine yansımaları nelerdir? Bu çalışma literatür taramasına dayalı olarak, eğitimde değişim ve BİT nin rolü üzerinde son yıllarda yapılan çalışmalara ve kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı ortaya koymaktadır. Çalışma BİT'in okullar açısından önemli yerini analiz etmekte ve öğretmenlerin profesyonel gelişimleri için önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışma öğretmen yetiştirme programlarına yönelik eğitimde değişim ve BİT ile ilgili bazı uygulanabilir öneriler sunmaktadır.

23 20 NO SOYADI ADI MAKALE 20 ALTUN ADNAN EĞİTİM BİLİM AÇISINDAN SEÇMELİ MEDYA OKURYAZARLI ĞI DERSİ PROGRAMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 2009 X/III KIRŞEHİR Bu çalısmanın amacı Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı nı incelemek ve değerlendirmektir. Programın hazırlanma asaması esas alınarak yapılacak bu değerlendirmede dersin seçmeli olması, konu alanı analizi, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarının analizi ve programın iç tutarlılığı temel inceleme ölçütleri olarak belirlenmistir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde öncelikle dersin seçmeli olmasının medya okuryazarlığı eğitiminin kapsamını ve etkililiğini azalttığı sonucuna varılmıstır. Mevcut programının hazırlanma asamasında medya okuryazarlığı alanındaki çalısmalar kapsamlı olarak incelenmediği için konu alanı analizinin yeterli olduğu söylenemez. Ayrıca bireyin ve toplumun medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili ihtiyaçlarını ortaya koymaya yönelik yapılan çalısmaların da yeterli olduğu söylenemez. Program kendi bünyesinde bir iç tutarlılığa sahiptir, ancak medya okuryazarlığı çerçevesinde böyle bir sonuca ulasmak zordur. Tüm bu değerlendirmeler ülkemizde medya okuryazarlığı eğitiminin daha kapsamlı ve daha etkili bir sekilde ele alınması gerçeğini ortaya koymaktadır.

24 21 NO SOYADI ADI MAKALE 21 ANILAN GENÇ HÜSEYİN BERRİN TÜRKÇE DERSİNDE ÖĞRENİLEN YENİ SÖZCÜKLERİN YAZILI ANLATIMLARDA KULLANIM DURUMU 2011 XII/I KIRŞEHİR Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğrendikleri yeni sözcükleri, yazılı anlatımlarında kullanma durumlarını belirlemektir. Bu kapsamda öğretim yılında Eskişehir Alpu ilçesinde öğrenim gören 163 ikinci sınıf öğrencisine Türkçe Öğretimi Programı Atatürk, Değerlerimiz, Sağlık ve Çevremiz temaları sonunda yazılı anlatım çalışmaları yaptırılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilere öğretilmesi öngörülen sözcüklerin yazılı anlatımlarında kullanım durumu düşük bulunmuştur. Tekrarlı ve tekrarsız sözcük kullanımı bakımından, yeni öğrenilen sözcüklerin yazılı anlatımlarında kullanılma düzeyi kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Ayrıca bilgilendirici ve şiir türünden metinler yoluyla edinilen sözcüklerin de yazılı anlatımlarda daha sık kullanıldığı görülmüştür.

25 22 NO SOYADI ADI MAKALE 22 ASLAN YALÇIN TAŞAR OKTAY NECATİ M.FATİH FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLER İNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 2009 X/III KIRŞEHİR 1-8 Bu arastırma, fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik görüslerinin saptanması amacıyla gerçeklestirildi. Arastırmanın verileri daha önce Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından gelistirilen Bilim, Teknoloji ve Toplum Üzerine Görüsler (Views on Science Technology and Society, VOSTS) anketi kullanılarak ve yarıyapılandırılmıs görüsmeler yoluyla toplandı. Anketten elde edilen verilerin betimsel analiz yapılarak yüzde ve frekans olarak verilmis ve görüsmelerden elde edilen veriler kodlanarak içerik analizi yapıldı. Analizler sonucunda; bilimin tanımı, gözlemlerin doğası, bilimsel bilginin değiskenliği, önerme, kuram ve yasaların yapısı ve bilimsel yöntemle ilgili olarak fen ve teknoloji öğretmelerinin yetersiz ve yanlıs bir takım görüslere sahip oldukları görüldü.

26 23 NO SOYADI ADI MAKALE 23 ASLAN YASİN YDYO ÖĞRENCİLERİN İN BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI 2011 XII/II KIRŞEHİR Çok yönlü bilgisayar iletişim araçları ve internetin ortaya çıkışıyla birlikte dil öğretiminde bilgisayarların rolü dünyanın dört bir yanındaki yabancı dil öğretmenlerinin karşılaştığı önemli bir konu haline gelmiştir. Bilgisayar destekli dil öğrenme etkinlikleri ve internet kaynakları İngilizce öğretmenlerine bilgiye tek başlarına hızlı ve rahat şekilde erişmelerine yardımcı olur. Ayrıca eğitim alanlarında Yabancı Dil Hazırlık Okulu nda yoğun bir programla İngilizce öğrenen öğrenciler, gelecek yaşamları için çok çeşitli beceri ve nitelikler kazanırlar. Bu bakımdan teknoloji insanları çok fazla bilgiye ulaşmak için kendi kendilerine ayırt edebilme özelliğine sahip olmaya zorlamaktadır. Bu çalışma Yabancı Dil Hazırlık Okulunda öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar destekli dil öğrenme ile ilgili yeni bakış açılarının farkına varabilmeleri için dile getirdikleri ifadelerden ortaya çıkan tutumlarını açıklamaktadır. Selçuk Üniversitesi YDYO daki 171 öğrencinin katıldığı anket, öğrencilerin internetle ilgili bilinçli olduklarını göstermiştir.

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7274 Status : Original Study NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Etem Yeşilyurt Mevlana

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475 EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475 HAKEMLİ ALTI AYLIK DERGİ / REFEREED, SEMIANNUAL JOURNAL BAŞ EDİTÖR EDITOR-IN-CHIEF Dr. Nurettin Şimşek YARDIMCI

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı